Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 29 mai 2020  de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, pentru anul şcolar 2019-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 29 mai 2020 de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 456 din 29 mai 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.422 din 29 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 29 mai 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează modul de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi cei ai claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV pentru absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, proveniţi din învăţământul liceal de stat în anul şcolar 2019-2020.

    ART. 2
    Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea profesională de specialitate, dobândită de absolvenţii unităţilor de învăţământ liceal, cursuri de zi. Acesta li se eliberează absolvenţilor claselor menţionate la art. 1, care au promovat probele de specialitate prevăzute la art. 7.

    ART. 3
    (1) Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat pot susţine probele pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică, fără taxă, de două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe de examen.
    (2) Candidaţii din învăţământul particular susţin probele pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică într-un centru de examen organizat astfel:
    a) pentru unităţile de învăţământ acreditate, în unitatea respectivă;
    b) pentru unităţile de învăţământ autorizate, înfiinţate conform legii, într-un centru de examen aparţinând învăţământului de stat, stabilit de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB); în acest caz candidaţii vor plăti o taxă de examen.

    (3) Taxele prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit. b) vor fi stabilite de fiecare inspectorat şcolar. La stabilirea cuantumului taxelor se iau în calcul toate cheltuielile per candidat.

    ART. 4
    Pentru anul şcolar 2019-2020 organizarea şi desfăşurarea probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi cei ai claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV pentru absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, se organizează la nivelul unităţii de învăţământ liceal la care sunt înscrişi şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b).

    ART. 5
    (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat şi particular acreditat se constituie, prin decizie internă, Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV, alcătuită din:
    a) preşedinte - directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ (fără drept de notare);
    b) secretar - responsabilul catedrei de specialitate/comisiei metodice din unitatea de învăţământ respectivă (fără drept de notare);
    c) membri evaluatori - profesori de specialitate, de regulă din aceeaşi unitate de învăţământ în care învaţă elevii, cu drept de notare. Un membru al comisiei va fi desemnat responsabil cu respectarea normelor de protecţie a muncii.

    (2) În vederea organizării şi desfăşurării probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică/a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV, comisia prevăzută la alin. (1) îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează şi răspunde de desfăşurarea probelor pentru obţinerea atestatului;
    b) centralizează şi gestionează proiectele depuse la secretariatul unităţii de învăţământ de către elevii care se înscriu pentru susţinerea probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV;
    c) organizează subcomisiile pentru evaluarea şi notarea proiectelor candidaţilor, precum şi echivalarea probei scrise cu media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită atestarea, pentru absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare. O subcomisie de examinare este formată din câte doi membri evaluatori;
    d) afişează rezultatele probelor la finalizarea etapei de evaluare. Informaţiile ce conţin datele de identificare a elevilor sunt: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele candidatului, judeţul de provenienţă/municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ de provenienţă şi rezultatul obţinut la probe. Aceste informaţii se afişează în format letric şi electronic la nivelul unităţii de învăţământ, fiind menţinute timp de o lună;
    e) stochează/arhivează datele personale ale elevilor pe perioada evaluării portofoliilor şi, ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.

    (3) Fiecare unitate de învăţământ liceal îşi elaborează propria procedură de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi cei ai claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV pentru absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, în baza prevederilor prezentei metodologii.

    ART. 6
    (1) Înscrierea candidaţilor pentru obţinerea atestatului se face la secretariatul unităţii de învăţământ la care elevul este înscris sau pe care l-a absolvit (în cazul candidaţilor din seriile anterioare), online, prin intermediul poştei electronice - la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ - sau, în situaţii excepţionale, prin prezenţă fizică, în perioada 4-5 iunie 2020.
    (2) Pentru înscrierea în vederea obţinerii atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV, absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulativ:
    a) să fi efectuat practica pedagogică la limba modernă la care solicită atestarea;
    b) să aibă media generală a claselor a IX–a-a XII–a la limba modernă la care solicită atestarea minimum 8 (opt).

    (3) La momentul înscrierii, în funcţie de profilul absolvit, elevii care se înscriu online transmit la secretariatul unităţii de învăţământ, prin poşta electronică, lucrările prevăzute la art. 7 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), semnate şi scanate.
    (4) În cazul în care elevii se înscriu prin prezenţă fizică depun la secretariatul unităţii de învăţământ lucrările prevăzute la art. 7 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) semnate.

    ART. 7
    (1) Pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, proba pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică constă în elaborarea şi prezentarea unui proiect de 8-10 pagini, pe o temă de cultură şi civilizaţie (aleasă până la sfârşitul semestrului I), care să reflecte una dintre temele din programa şcolară de cultură şi civilizaţie, fixate de catedra de specialitate din unitatea de învăţământ liceal şi prezentarea acestuia în format PowerPoint.
    (2) Pentru absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, probele pentru obţinerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV constau în:
    a) elaborarea unui proiect didactic pentru clasele I-IV la limba modernă la care se solicită atestarea şi prezentarea acestuia în format PowerPoint;
    b) echivalarea probei scrise cu media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită atestarea.


    ART. 8
    (1) Evaluarea lucrărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi echivalarea probei scrise prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) se realizează în perioada 8-12 iunie 2020.
    (2) Fiecare lucrare este evaluată separat de către doi evaluatori.
    (3) Fiecare evaluator va acorda câte o notă cuprinsă între 10 şi 100 de puncte, pe baza criteriilor de evaluare prezentate în anexa nr. 2 la ordin. Diferenţa dintre notele celor doi profesori evaluatori nu poate depăşi 10 puncte.

    ART. 9
    (1) Pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, media finală pentru evaluarea proiectului este media aritmetică a notelor finale acordate de fiecare evaluator, note care se obţin prin transformarea punctelor de la 10 la 100 în note de la 1 la 10.
    (2) Media minimă pentru promovarea examenului şi obţinerea atestatului este 7 (şapte).

    ART. 10
    (1) Pentru absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei notelor acordate de fiecare evaluator pentru proiectul didactic prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. a) şi a notei obţinute în urma echivalării probei scrise cu media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită atestarea.
    (2) Media minimă pentru promovarea probelor şi obţinerea atestatului este 8 (opt).

    ART. 11
    Nu se admit contestaţii la niciuna dintre probe.

    ART. 12
    Atestatul se eliberează de secretariatul unităţii de învăţământ liceal în care au fost susţinute probele, după promovarea de către candidaţi a clasei a XII-a.

    ART. 13
    Eliberarea atestatului nu este condiţionată de promovarea examenului de bacalaureat.

    ART. 14
    Documentele aferente susţinerii probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi cei ai claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV pentru absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, inclusiv proiectele elevilor, se arhivează conform prevederilor legale în vigoare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016