Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 28 octombrie 2020  privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea în proprietate de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 28 octombrie 2020 privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea în proprietate de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 noiembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 205 din 28 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.037 din 6 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezenta metodologie stabileşte condiţiile de vânzare a capacităţilor energetice de distribuţie de către o persoană fizică/juridică şi de preluare în proprietate a acestora de către operatorul de distribuţie concesionar, în situaţiile prevăzute la art. 44 alin. (8) şi la art. 46 alin. (2^2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Domeniu de aplicare
    ART. 2
    (1) Prezenta metodologie se aplică în situaţiile prevăzute la art. 44 alin. (8) şi la art. 46 alin. (2^2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de către:
    a) persoana fizică/juridică deţinătoare în proprietate a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice care vinde aceste capacităţi operatorului de distribuţie concesionar;
    b) operatorul de distribuţie concesionar care cumpără capacităţile energetice de distribuţie a energiei electrice.

    (2) Preluarea de către operatorul de distribuţie concesionar a capacităţilor energetice de distribuţie realizate în condiţiile art. 51 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează conform prevederilor metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

    CAP. III
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 3
    (1) Termenii şi abrevierile utilizate în prezenta metodologie sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au următoarele semnificaţii:
    - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    – capacităţi energetice de distribuţie - reţele electrice şi alte echipamente electroenergetice folosite pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;
    – operator de distribuţie concesionar - persoana juridică titulară a licenţei de distribuţie, care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice;
    – preluare în proprietate de capacităţi - operaţiunea care rezultă din vânzarea de capacităţi energetice de distribuţie de către persoana fizică/juridică deţinătoare a acestora operatorului de distribuţie concesionar în a cărui zonă de concesiune se află capacităţile energetice respective, în condiţiile stabilite în contractul de vânzare-cumpărare încheiat între părţi;
    – preţul contractului - preţul pe care operatorul de distribuţie concesionar îl plăteşte persoanei fizice/juridice de la care cumpără capacităţile energetice de distribuţie, conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat între părţi;
    – valoare justificată - valoare aferentă activelor care întră în componenţa capacităţilor energetice de distribuţie oferite spre vânzare, certificată de un expert autorizat independent, conform prevederilor art. 46 alin. (2^2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. IV
    Principii privind preluarea în proprietate de capacităţi energetice de distribuţie
    ART. 4
    (1) Transferul de capacităţi energetice de distribuţie conform prezentei metodologii se realizează în condiţiile prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, la iniţiativa persoanei fizice/juridice deţinătoare a capacităţilor energetice de distribuţie care vinde aceste capacităţi.
    (2) În contractul de vânzare-cumpărare încheiat între persoana fizică/juridică deţinătoare a capacităţilor energetice de distribuţie care vinde şi operatorul de distribuţie concesionar care cumpără aceste capacităţi, se precizează preţul contractului şi condiţiile în care se realizează transferul.

    ART. 5
    (1) În situaţiile prevăzute la art. 44 alin. (8) şi la art. 46 alin. (2^2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, persoana fizică/juridică deţinătoare a capacităţilor energetice de distribuţie înaintează o ofertă de vânzare operatorului de distribuţie concesionar din zona de concesiune în care se află aceste capacităţi energetice de distribuţie.
    (2) În oferta de vânzare prevăzută la alin. (1) sunt nominalizate activele supuse vânzării şi preţul de vânzare propus.

    ART. 6
    (1) Pentru asigurarea continuităţii serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru utilizatorii racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie ce face obiectul ofertei de vânzare propuse conform prevederilor art. 46 alin. (2^2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de distribuţie concesionar achiziţionează acele capacităţi energetice de distribuţie care îi sunt strict necesare pentru prestarea serviciului, în condiţiile în care nu a identificat o soluţie de dezvoltare a reţelei în zonă a cărei realizare necesită costuri mai mici decât valoarea din oferta de vânzare.
    (2) Preţul contractului de vânzare-cumpărare se stabileşte prin negociere între părţi, pe baza valorii justificate a capacităţilor energetice de distribuţie care urmează să fie achiziţionate în condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) Preţul contractului nu poate depăşi valoarea netă contabilă a activelor respective de la data ofertei de vânzare, dacă persoana care vinde capacităţile energetice de distribuţie are obligaţia legală de a ţine contabilitatea mijloacelor fixe.

    ART. 7
    (1) În situaţiile prevăzute la art. 44 alin. (8) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preţul de vânzare propus prin oferta înaintată conform prevederilor art. 5 nu poate depăşi valoarea netă contabilă a activelor propuse spre vânzare, conform înregistrărilor din contabilitatea persoanei fizice/juridice deţinătoare a capacităţilor energetice de distribuţie.
    (2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), preţul de vânzare propus nu poate depăşi valoarea activelor certificată de un expert autorizat independent, în situaţia în care persoana fizică/juridică deţinătoare a capacităţilor energetice de distribuţie ce fac obiectul ofertei de vânzare nu are obligaţia legală de a ţine contabilitatea mijloacelor fixe.
    (3) Preţul contractului de vânzare-cumpărare se stabileşte prin negociere între părţi, pe baza ofertei de vânzare înaintate în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz.

    CAP. V
    Etapele şi documentaţia privind preluarea în proprietate de capacităţi energetice de distribuţie
    ART. 8
    Procesul de preluare în proprietate a capacităţilor energetice de distribuţie de către operatorul de distribuţie concesionar constă în derularea următoarelor activităţi:
    a) depunerea ofertei de vânzare de către persoana fizică/juridică deţinătoare a capacităţilor energetice de distribuţie;
    b) negocierea preţului contractului de vânzare-cumpărare;
    c) încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi predarea-preluarea capacităţilor energetice de distribuţie.


    ART. 9
    (1) Predarea-preluarea capacităţilor energetice de distribuţie se face cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, pe baza următoarelor documente:
    a) lista mijloacelor fixe aferente capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare, însoţită de următoarele informaţii:
    1. date tehnice relevante, ca, de exemplu, tipul transformatoarelor, liniilor electrice, cablurilor etc., precum şi date privind valorile nominale şi cele limită de lucru/serviciu ale parametrilor caracteristici ai acestora;
    2. data punerii lor în funcţiune;
    3. valoarea justificată conform evaluării/valoarea netă contabilă;
    4. durata rămasă de amortizat/durata de utilizare confirmată de evaluatorul independent;
    5. declaraţie pe propria răspundere a vânzătorului că valoarea justificată din ofertă nu depăşeşte valoarea netă contabilă în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (3);
    6. data recepţiei lucrărilor la ultima reparaţie capitală sau retehnologizare şi valoarea acestora, dacă este cazul;

    b) lista utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică componentă a capacităţilor energetice care urmează să fie transferate;
    c) schema electrică monofilară, pe care sunt marcate punctele de delimitare între reţeaua electrică a operatorului de distribuţie concesionar şi reţeaua electrică a persoanei fizice/juridice care vinde capacitatea energetică de distribuţie, precum şi punctele de delimitare între reţeaua electrică a persoanei fizice/juridice care vinde capacităţile energetice de distribuţie şi utilizatorii racordaţi la reţeaua electrică componentă a acestor capacităţi;
    d) acordul scris al persoanei fizice/juridice care urmează să predea capacităţile energetice de distribuţie, din care să reiasă că este de acord cu modificarea delimitării patrimoniale, a nivelului de tensiune la care va fi racordat ca urmare a transferului de capacităţi în condiţiile specificate în documentaţia transmisă şi a tarifului de distribuţie conform noului nivel de tensiune, dacă este cazul;
    e) documentele ce fac dovada că persoana fizică/juridică este deţinătoare a capacităţilor energetice de distribuţie vândute operatorului de distribuţie concesionar;
    f) documente referitoare la situaţia patrimonială a terenului pe care se află amplasate capacităţile energetice de distribuţie ce fac obiectul preluării;
    g) acord în formă autentică pentru recunoaşterea dreptului de uz şi servitute în favoarea operatorului de distribuţie concesionar pentru capacităţile energetice de distribuţie transferate, în cazul în care persoana fizică/juridică este proprietarul terenului pe care se află respectivele capacităţi energetice de distribuţie.

    (2) În cazul în care persoana fizică/juridică deţinătoare a capacităţilor energetice de distribuţie care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare nu are obligaţia de a ţine contabilitatea mijloacelor fixe, aceasta nu are obligaţia furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 5 şi 6.
    (3) În cazul în care persoana fizică/juridică deţinătoare a capacităţilor energetice de distribuţie care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare nu deţine documentaţii tehnice detaliate aferente capacităţilor, aceasta nu are obligaţia furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 1, precum şi a documentelor de la alin. (1) lit. c).

    ART. 10
    Persoana fizică/juridică care deţine capacităţile energetice de distribuţie ce fac obiectul transferului de proprietate conform prevederilor prezentei metodologii are obligaţia ca odată cu oferta de vânzare să pună la dispoziţia operatorului de distribuţie concesionar documentaţia necesară preluării activelor, conform prevederilor art. 9.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 11
    În cazul în care, în urma realizării vânzării de capacităţi energetice de distribuţie, persoana care vinde aceste capacităţi îşi încetează activitatea de distribuţie, aceasta trebuie să solicite ANRE, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la finalizarea vânzării, încetarea efectelor juridice ale deciziei de aprobare a tarifului pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice.

    ART. 12
    După preluarea în proprietate a capacităţilor energetice de distribuţie în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie, operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile calendaristice, să anunţe utilizatorii racordaţi la reţeaua electrică componentă a respectivelor capacităţi energetice de distribuţie despre transferul efectuat şi despre drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au în noile condiţii ale prestării serviciului de distribuţie a energiei electrice.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016