Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 26 mai 2021  pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de bacalaureat 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 26 mai 2021 pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de bacalaureat 2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 551 din 27 mai 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.842 din 26 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 551 din 27 mai 2021.
──────────
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează echivalarea/ recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la examenul naţional de bacalaureat 2021.

    ART. 2
    În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:
    a) probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - pentru elevii care au urmat studiile liceale întro limbă a minorităţilor naţionale (proba B), proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal (proba C), proba de evaluare a competenţelor digitale (proba D);
    b) nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/limba maternă - gradul de utilizare a limbii române/limbii materne; nivelurile de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/limba maternă sunt, în ordine: utilizator mediu, utilizator avansat şi utilizator experimentat;
    c) nivel unic de competenţă - ansamblul competenţelor de înţelegere a textului audiat, înţelegere a textului citit, interacţiune orală, producere de mesaje orale şi producere de mesaje scrise, prevăzute în Cadrul european comun de referinţă pentru limbi, pentru care se acordă acelaşi nivel de competenţă lingvistică;
    d) nivel de competenţă digitală - gradul de formare/ dezvoltare a competenţelor digitale acordat în baza unui anumit punctaj.


    ART. 3
    (1) Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul naţional de bacalaureat 2021 se stabileşte în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal, la disciplina limba şi literatura română/limba şi literatura maternă.
    (2) Prin recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la disciplina limba şi literatura română/limba şi literatura maternă, în clasele a IX-a-a XII-a, candidaţilor la examenul naţional de bacalaureat 2021 li se acordă următoarele niveluri de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:
    - nivelul „utilizator mediu“ pentru media cuprinsă între 5 şi 6,99;
    – nivelul „utilizator avansat“ pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49;
    – nivelul „utilizator experimentat“ pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10.

    (3) Pentru stabilirea nivelului de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul naţional de bacalaureat 2021 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obţinute pe parcursul învăţământului liceal la disciplina limba şi literatura română/limba şi literatura maternă în clasele a IX-a-a XII-a pentru absolvenţii învăţământului de zi, respectiv în clasele a IX-a-a XIII-a pentru absolvenţii învăţământului seral/frecvenţă redusă/absolvenţii învăţământului de zi, profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu.
    (4) Pentru candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2021, absolvenţi de studii liceale, care au urmat şi învăţământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se face exclusiv pe baza mediilor anuale obţinute pe parcursul învăţământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.
    (5) Candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2021, absolvenţi de studii liceale în străinătate, care nu au studiat disciplina limba şi literatura română/limba şi literatura maternă susţin proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/în limba maternă (proba A/proba B) în baza Procedurii Centrului Naţional de Evaluare si Examinare nr. 175 din 28.01.2019 pentru desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/în limba maternă (Probele A şi B) ale examenului de bacalaureat naţional 2019.

    ART. 4
    (1) Nivelul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională din cadrul probei C la examenul naţional de bacalaureat 2021 se stabileşte prin echivalarea nivelului de competenţă lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal, la limba modernă de circulaţie internaţională aleasă pentru susţinerea probei.
    (2) Media aritmetică a mediilor anuale obţinute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulaţie internaţională din anii şcolari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învăţământului liceal.
    (3) Pentru candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2021 care au studiat disciplina limba modernă pe parcursul unui singur an de liceu, media anuală obţinută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului unic de competenţă.
    (4) Pentru candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2021, absolvenţi de studii liceale, care au urmat şi învăţământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului unic de competenţă corespunzător competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal se face exclusiv pe baza mediilor anuale obţinute pe parcursul învăţământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.
    (5) Nivelul unic de competenţă se identifică în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referinţă pentru limbi.
    (6) Nivelul unic de competenţă se acordă conform următoarei grile:
    - calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99;
    – calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99;
    – calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49;
    – calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 şi 10.

    (7) Nivelul unic de competenţă lingvistică într-o limbă modernă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal este înscris în certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională.

    ART. 5
    (1) Candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2021 care au promovat, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice întro limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat, conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021, cu modificările ulterioare.
    (2) În cazul candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) se aplică prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.

    ART. 6
    (1) Nivelul de competenţă digitală din cadrul probei D la examenul naţional de bacalaureat 2021 se stabileşte calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat la disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.
    (2) Nivelul de competenţă digitală se acordă conform următoarei grile:
    - nivelul „utilizator începător“ pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99;
    – nivelul „utilizator de nivel mediu“ pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99;
    – nivelul „utilizator avansat“ pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49;
    – nivelul „utilizator experimentat“ pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10.

    (3) În certificatul de atestare a competenţelor digitale sunt înscrise nivelul de competenţă digitală, iar la rubrica „punctaj“ este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competenţă.
    (4) Pentru stabilirea nivelului de competenţă digitală din cadrul probei D la examenul naţional de bacalaureat 2021 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obţinute la disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele a IX-a şi a X-a, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învăţământului liceal sau profesional.
    (5) În cazul candidaţilor la examenul naţional de bacalaureat 2021 care nu au studiat disciplina Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele a IX-a şi/sau a X-a, pentru stabilirea nivelului de competenţă digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obţinute la disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sau echivalentă acesteia pe parcursul învăţământului liceal sau profesional.
    (6) În cazul candidaţilor la examenul naţional de bacalaureat 2021 care au studiat disciplina Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor sau o disciplină echivalentă pe parcursul unui singur an, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învăţământului liceal sau profesional, media anuală obţinută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului de competenţă digitală.
    (7) Pentru candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2021 care nu au studiat disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sau echivalentă acesteia în cadrul învăţământului liceal sau profesional, dar au susţinut un/o examen/probă de echivalare a studiilor la disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sau echivalentă acesteia, stabilirea nivelului de competenţă digitală se face exclusiv pe baza notei obţinute de candidat la examenul/proba de echivalare.

    ART. 7
    (1) Candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2021 care au promovat, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.
    (2) În cazul candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) se aplică prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.
    (3) Candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2021 care beneficiază de prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare, depun o adeverinţă eliberată de instituţia/organizaţia care administrează examenul de certificare a competenţelor, precum şi fişa rezultatelor obţinute, în situaţiile excepţionale în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia respectivă.

    ART. 8
    (1) Candidaţii care, în baza prevederilor prezentei metodologii, se află în imposibilitatea de a-şi echivala nivelurile de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale susţin probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale în zilele/perioadele alocate acestor probe în Calendarul examenului naţional de bacalaureat - 2021, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021, cu modificările ulterioare.
    (2) Programele pentru evaluarea competenţelor lingvistice, valabile în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2021, sunt cele prevăzute în art. 3 din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021, cu modificările ulterioare.
    (3) Programa de examen pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2021, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.

    ART. 9
    (1) Pentru candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2021 care au urmat studiile liceale în străinătate, echivalarea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se realizează după echivalarea studiilor în baza dovezilor parcursului şcolar, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
    (2) În situaţia în care candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2021 care au urmat studiile liceale în străinătate şi care au obţinut echivalarea acestora, dar nu pot prezenta dovezi ale parcursului şcolar, aceştia susţin probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi proba de evaluare a competenţelor digitale în baza Procedurii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare nr. 176 din 28.01.2019 pentru organizarea şi desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal (Proba C) - examenul de bacalaureat naţional 2019, respectiv a Procedurii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare nr. 177 din 28.01.2019 pentru organizarea şi desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor digitale (Proba D) - examenul de bacalaureat naţional 2019.

    ART. 10
    (1) Calcularea mediilor şi echivalarea/ recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la examenul naţional de bacalaureat 2021 se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale împreună cu secretariatul unităţilor de învăţământ, în perioada 14-25 iunie 2021, pentru sesiunea iunie-iulie, respectiv în perioada 23-31 august 2021, pentru sesiunea august-septembrie, astfel:
    a) pentru candidaţii din seria curentă: după întocmirea tabelelor de înscriere, în conformitate cu evidenţele din licee, se întocmesc tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal, la disciplinele limba şi literatura română/ limba şi literatura maternă studiate pe parcursul învăţământului liceal, limba modernă de circulaţie internaţională aleasă pentru susţinerea probei din anii şcolari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învăţământului liceal, respectiv la disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a;
    b) pentru candidaţii din anii precedenţi: după întocmirea tabelelor de înscriere se întocmesc tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal, pentru echivalarea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la examenul naţional de bacalaureat 2021, conform prezentei metodologii; aceste tabele sunt întocmite pe baza foii matricole a candidaţilor;
    c) echivalarea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, la examenul naţional de bacalaureat 2021, se realizează pe baza tabelelor întocmite conform prevederilor de la lit. a) şi b).

    (2) Echivalarea/Recunoaşterea nivelurilor de competenţă pentru candidaţii prevăzuţi la art. 5 şi 7 din prezenta metodologie se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competentelor lingvistice şi digitale, în perioada 14-25 iunie 2021, pentru sesiunea iunie-iulie, respectiv în perioada 23-31 august 2021, pentru sesiunea august-septembrie.

    ART. 11
    Comisiile de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale au următoarea componenţă:
    a) preşedinte: director sau director adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar;
    b) secretar: cadru didactic cu abilităţi de operare pe calculator;
    c) membri: 2-4 profesori evaluatori pentru fiecare specialitate şi 1-2 secretari ai unităţii de învăţământ.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016