Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 26 mai 2020  de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul administraţiei penitenciare şi unităţilor penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 26 mai 2020 de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul administraţiei penitenciare şi unităţilor penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 498 din 12 iunie 2020
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 2.127/C din 26 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 498 din 12 iunie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Domeniul de aplicare
    Prezenta metodologie se aplică la nivelul tuturor unităţilor din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite.

    ART. 2
    Scopul metodologiei
    (1) Prezenta metodologie are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul unităţilor sistemului administraţiei penitenciare prin obţinerea şi analiza informaţiilor relevante şi propunerea măsurilor de prevenire şi control.
    (2) Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfăşurată de către consilierul pentru integritate desemnat de conducătorul unităţii prin decizie scrisă, constând în obţinerea şi analiza de informaţii relevante privind incidentele de integritate şi propunerea măsurilor de prevenire şi/sau control.

    ART. 3
    Protecţia datelor cu caracter personal
    Datele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în îndeplinirea scopului acestei metodologii, în conformitate cu prevederile legale.

    CAP. II
    Evaluarea incidentelor de integritate
    ART. 4
    Desemnarea consilierului de/pentru integritate
    (1) Directorul general al ANP şi directorii unităţilor subordonate desemnează, prin decizie scrisă, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în persoana consilierului pentru integritate.
    (2) Consilierul pentru integritate are următoarele atribuţii:
    a) asigură implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul instituţiei;
    b) asigură instruirea şi informarea personalului de la nivelul instituţiei în ceea ce priveşte componenta de integritate;
    c) elaborează teme/materiale de interes care vizează componenta de integritate;
    d) ţine evidenţa nominală a personalului care participă la activităţile de informare şi de instruire;
    e) asigură secretariatul Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei.

    (3) Atribuţiile de la alin. (2) pot fi realizate de către consilierul pentru integritate împreună cu personalul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului, consilierul de etică şi cu instituţii sau organizaţii cu atribuţii în domeniu.
    (4) Fişa postului persoanei desemnate consilier pentru integritate se actualizează cu prevederile alin. (2) de către şeful structurii din care face parte.
    (5) În cazul unităţilor în cadrul cărora nu se poate desemna un responsabil pentru implementarea metodologiei, atribuţiile privind metodologia de evaluare a incidentelor de integritate se îndeplinesc de către instituţia supraordonată în beneficiul acestora.
    (6) Pentru implementarea metodologiei, consilierul pentru integritate desfăşoară următoarele activităţi:
    a) obţinerea de informaţii privind incidentul de integritate;
    b) analiza incidentului de integritate;
    c) propunerea de măsuri de prevenire şi/sau control.


    ART. 5
    Obţinerea de informaţii privind incidentul de integritate
    (1) Conducerea unităţii, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care deţin informaţii cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează consilierul de/pentru integritate şi transmit acestuia informaţiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a incidentului de integritate respectiv.
    (2) În măsura în care apreciază că este necesar, consilierul pentru integritate poate solicita informaţii Agenţiei Naţionale de Integritate, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi altor autorităţi sau instituţii publice care deţin informaţii privind incidentul de integritate.

    ART. 6
    Conţinutul analizei incidentelor de integritate
    (1) Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:
    a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
    b) sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate şi funcţia persoanei care l-a săvârşit;
    c) starea de fapt şi modul de operare;
    d) cadrul legislativ aplicabil şi procedurile interne din cadrul unităţii relevante pentru incidentul analizat;
    e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la ameninţările şi vulnerabilităţile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupţie, precum şi cele aferente incidentului de integritate evaluat;
    f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
    g) sancţiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
    h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârşit incidentul de integritate;
    i) impactul incidentului de integritate asupra activităţii instituţiei sau asupra imaginii sistemului administraţiei penitenciare.

    (2) Pe baza informaţiilor obţinute, consilierul pentru integritate întocmeşte, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport de analiză a incidentului de integritate cuprinzând informaţiile prevăzute la alin. (1), propuneri de măsuri pentru prevenirea apariţiei unui incident similar, precum şi responsabilul şi termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire şi/sau control propuse, prevăzut în anexa nr. 2A.
    (3) Raportul menţionat la alin. (2) se transmite spre aprobare conducerii instituţiei.
    (4) Ulterior, raportul de evaluare a incidentului de integritate se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate, iar o copie a acestuia se înaintează către Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului, pentru centralizare.

    ART. 7
    Verificarea implementării recomandărilor
    Conducerea unităţii penitenciare dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate conform art. 9 alin. (3) şi informarea consilierului pentru integritate.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 8
    Valorificarea informaţiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupţie
    Datele cuprinse în raportul menţionat la art. 6 alin. (2) se utilizează pentru revizuirea anuală a registrului riscurilor de corupţie.

    ART. 9
    Raportarea către Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului
    (1) Consilierul pentru integritate elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, prevăzut în anexa nr. 2B, care se aprobă de către directorul instituţiei, se publică pe site-ul acesteia şi se transmite către Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului din cadrul ANP, până la data de 1 martie a anului în curs, pentru anul precedent.
    (2) Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului centralizează toate rapoartele privind incidentele de integritate de la nivelul sistemului administraţiei penitenciare şi întocmeşte un raport cu datele centralizate pe care îl înaintează Secretariatului tehnic al Strategiei naţionale anticorupţie din Ministerul Justiţiei până la data de 31 martie a anului.
    (3) Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului publică anual pe portalul intern/site-ul ANP lista incidentelor de integritate şi a măsurilor de prevenire a reapariţiei acestora.
    (4) Anexele nr. 2A şi 2B fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 2A

    la metodologie
    Raport de analiză a incidentului de integritate

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Descriere incident de integritate: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data producerii incidentului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│tipul de eveniment care constituie ││
│incidentul de integritate evaluat: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│sectorul de activitate în care a ││
│intervenit incidentul de integritate ││
│şi funcţia persoanei care l-a ││
│săvârşit: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│starea de fapt şi modul de operare: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│cadrul legislativ aplicabil şi ││
│procedurile interne din cadrul ││
│unităţii relevante pentru incidentul ││
│analizat: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│cauzele incidentului de integritate, ││
│prin raportare la ameninţările şi ││
│vulnerabilităţile identificate în ││
│procesul de evaluare a riscurilor de ││
│corupţie, precum şi cele aferente ││
│incidentului de integritate evaluat: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│durata procedurii de cercetare a ││
│faptelor ce constituie abatere ││
│disciplinară: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│sancţiuni disciplinare, ││
│administrative sau, după caz, penale ││
│aplicate: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│efectele incidentului de integritate ││
│asupra raporturilor de muncă ale ││
│persoanei care a săvârşit incidentul ││
│de integritate: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│impactul incidentului de integritate ││
│asupra activităţii instituţiei sau ││
│asupra imaginii sistemului ││
│administraţiei penitenciare: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│propuneri de măsuri pentru prevenirea││
│apariţiei unui incident similar: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│responsabilul şi termenul pentru ││
│implementarea măsurilor de prevenire ││
│şi/sau control propuse: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    ANEXA 2B

    la metodologie
    Raport anual privind evaluarea incidentelor
    de integritate al consilierului pentru integritate
    I. Incidente de integritate

┌──────────────────────────────────────┐
│Nr. total de incidente de integritate │
├────────────┬────────────────────────┬┤
│ │Nr. de abateri de la ││
│ │normele deontologice, ││
│Tipul de │etice sau de conduită ││
│fapte │menite să protejeze ││
│ │integritatea funcţiei ││
│ │publice ││
├────────────┼────────────────────────┼┤
│ │Nr. de infracţiuni de ││
│ │corupţie sau de fapte ││
│ │legate de nerespectarea ││
│ │regimului ││
│ │interdicţiilor, ││
│ │incompatibilităţilor, ││
│ │conflictului de interese││
│ │sau declarării averilor ││
├────────────┼────────────────────────┼┤
│ │Nr. de încălcări ale ││
│ │obligaţiilor legale ││
│ │privind averile ││
│ │nejustificate, ││
│ │conflictul de interese ││
│ │sau regimul ││
│ │incompatibilităţilor ││
├────────────┴────────────────────────┼┤
│Structura/Compartimentul/Direcţia/ ││
│Sectorul de activitate în care au ││
│intervenit incidente de integritate ││
├────────────┬────────────────────────┼┤
│Funcţiile │Nr. de fapte săvârşite ││
│persoanelor │de persoane cu funcţii ││
│care au │de conducere ││
│săvârşit ├────────────────────────┼┤
│incidentele │Nr. de fapte săvârşite ││
│de │de persoane cu funcţii ││
│integritate │de execuţie ││
├────────────┼────────────────────────┼┤
│ │Nr. de sancţiuni ││
│ │disciplinare ││
│Nr. de ├────────────────────────┼┤
│sancţiuni │Nr. de sancţiuni ││
│aplicate │administrative ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │Nr. de sancţiuni penale ││
├────────────┴────────────────────────┼┤
│Durata medie a procedurilor de ││
│cercetare a faptelor ce constituie ││
│abateri disciplinare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    II. Măsuri de prevenire şi/sau control

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Nr. total de măsuri │ │
│propuse: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Descrierea măsurilor │Stadiul │
│ │implementării │
├─────────────────────┼────────────────┤
│1. │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│2. │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│3. │ │
└─────────────────────┴────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016