Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 23 septembrie 2019  de stabilire a venitului reglementat aferent activităţii reglementate desfăşurate de către operatorul pieţei de energie electrică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 23 septembrie 2019 de stabilire a venitului reglementat aferent activităţii reglementate desfăşurate de către operatorul pieţei de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 779 din 25 septembrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 192 din 23 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 25 septembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează modalitatea de fundamentare şi de stabilire a venitului reglementat al operatorului pieţei de energie electrică, denumit în continuare operator, precum şi principiile privind stabilirea tarifului reglementat pentru activitatea reglementată desfăşurată de operator pentru participanţii la pieţele centralizate de energie electrică şi de certificate verzi.

    ART. 2
    Prezenta metodologie are în vedere următoarele obiective:
    a) asigurarea recuperării costurilor justificate şi efectuate întro manieră prudentă de către operator pentru activitatea reglementată desfăşurată, pentru care se determină venitul reglementat;
    b) promovarea unor practici eficiente de operare;
    c) folosirea eficientă a resurselor;
    d) îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate;
    e) asigurarea viabilităţii financiare şi a dezvoltării operatorului;
    f) stabilirea tarifului reglementat pentru serviciile prestate de operator, în condiţii de transparenţă şi nediscriminare.


    CAP. II
    Domeniu de aplicare
    ART. 3
    Prezenta metodologie este utilizată de:
    a) operator pentru fundamentarea propunerii privind venitul reglementat;
    b) ANRE pentru aprobarea pentru o perioadă tarifară a venitului reglementat al operatorului;
    c) operator pentru stabilirea tarifului reglementat practicat de acesta.


    CAP. III
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) În înţelesul prezentei metodologii, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │activitate realizată de│
│ │operator ce face │
│ │obiectul licenţei │
│Activitate │pentru administrarea │
│reglementată │pieţelor centralizate │
│ │de energie electrică în│
│ │condiţiile │
│ │reglementărilor în │
│ │vigoare │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │perioadă determinată de│
│ │timp, în care se aplică│
│Perioadă │tariful reglementat; │
│tarifară │aceasta este de un an │
│ │şi începe la 1 ianuarie│
│ │a fiecărui an │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │unitate care se vinde/ │
│ │cumpără pe piaţa │
│Unitate │centralizată. Unitatea │
│tranzacţionată│tranzacţionată poate fi│
│ │unitatea de energie │
│ │electrică (MWh) sau │
│ │certificatul verde. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │tariful practicat de │
│ │operatorul pieţei de │
│ │energie electrică, ce │
│ │include componente │
│ │tarifare de înscriere │
│Tarif │la pieţele │
│reglementat │centralizate, de │
│ │administrare a pieţelor│
│ │centralizate şi de │
│ │realizare a │
│ │tranzacţiilor pe │
│ │pieţele centralizate │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │operaţiune comercială │
│ │încheiată între două │
│ │părţi prin care se │
│Tranzacţie │realizează activităţi │
│ │de vânzare-cumpărare de│
│ │energie electrică sau │
│ │de certificate verzi │
└──────────────┴───────────────────────┘


    (2) În prezenta metodologie se folosesc următoarele abrevieri:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) UT - unitate tranzacţionată;
    c) putere instalată (P_i) - puterea activă nominală indicată de producător şi înscrisă pe plăcuţa generatorului sau în documentaţia tehnică a fabricii constructoare, pentru toate generatoarele aflate în exploatare.


    CAP. IV
    Reguli generale
    ART. 5
    Venitul reglementat pentru asigurarea serviciilor prestate de operator participanţilor la pieţele centralizate aferent fiecărei perioade tarifare t se determină anterior începerii perioadei tarifare.

    ART. 6
    (1) La calculul venitului reglementat, orice cost justificat asociat activităţii reglementate desfăşurate de operator pe pieţele centralizate este luat în considerare o singură dată.
    (2) În cazul în care se constată că un cost a fost inclus de mai multe ori sau nu a fost inclus în calculul venitului reglementat, acesta va fi scăzut din/adăugat la venitul reglementat aferent următoarei perioade tarifare, sub forma unei corecţii.

    ART. 7
    Operatorul este obligat să organizeze evidenţa contabilă separată între activitatea reglementată şi activităţile nereglementate.

    ART. 8
    (1) Operatorul este obligat să prezinte ANRE:
    a) costurile şi veniturile realizate separat din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate;
    b) modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor şi veniturilor.

    (2) În cazul cheltuielilor comune operatorul va prezenta ANRE modul de alocare între:
    a) activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate operatorului;
    b) activitatea reglementată şi alte activităţi nereglementate desfăşurate de acesta.


    ART. 9
    (1) Operatorul este obligat să organizeze evidenţa contabilă separată pentru:
    a) participarea la proiecte internaţionale de integrare şi de cuplare a pieţelor de energie, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene de directă aplicabilitate;
    b) participarea în calitate de acţionar în cadrul unei societăţi comerciale în conformitate cu condiţiile licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică.

    (2) În cazul participării la proiectele prevăzute la alin. (1) lit. a) operatorul furnizează o explicaţie detaliată privind modul de alocare a costurilor comune/regionale/locale ce rezultă din activităţile desfăşurate de operator în cadrul acestor proiecte.

    CAP. V
    Determinarea venitului reglementat
    ART. 10
    (1) Venitul reglementat aferent perioadei tarifare t (V^t_oper) reprezintă venitul necesar acoperirii costurilor justificate aferente activităţii reglementate desfăşurate de către operator în perioada tarifară t şi se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - C^t-1_T reprezintă costurile totale justificate ale operatorului estimate pentru perioada tarifară t-1 (9 luni realizate + 3 luni estimate);
    – C^t-1_certe reprezintă costurile totale justificate ale operatorului în baza contractelor încheiate şi asumate de acesta sau a documentelor din care a rezultat cheltuiala certă şi clară a operatorului aferente perioadei tarifare t-1 şi care nu se regăsesc şi în perioada tarifară t;
    – C^t_certe reprezintă costurile totale justificate ale operatorului în baza contractelor încheiate şi asumate de acesta sau a documentelor din care a rezultat cheltuiala certă şi clară a operatorului aferente perioadei tarifare t;
    – p reprezintă rata reglementată a profitului;
    – Cor_t reprezintă corecţii din perioadele anterioare perioadei tarifare t;
    – V_a reprezintă venituri obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii reglementate.


    (2) Rata reglementată a profitului pentru activitatea reglementată a operatorului are următoarele valori:
    a) 10% - începând cu prima perioadă de tarifare după data intrării în vigoare a prezentei metodologii şi până în a patra perioadă de tarifare după data intrării în vigoare a prezentei metodologii, inclusiv, pentru asigurarea venitului necesar participării în proiectele europene, la care operatorul participă ca partener, precum şi în vederea îndeplinirii obligaţiei ce îi revine operatorului de a dezvolta mecanisme de tranzacţionare puse la dispoziţia participanţilor la piaţă;
    b) 5% - începând cu a cincea perioadă de tarifare după data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

    (3) Pentru perioada de tarifare în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, rata reglementată a profitului este de 10% din costurile totale anuale recunoscute de ANRE, iar corecţia aferentă perioadelor tarifare t-1/t-2 se efectuează în cazul în care rata profitului estimat/realizat are abateri mai mari de ±2% faţă de rata reglementată a profitului.
    (4) La determinarea venitului reglementat pentru perioada tarifară t, ANRE ia în considerare:
    a) costurile justificate aferente activităţii desfăşurate de operator în perioada tarifară t-1 diminuate cu costurile care au fost considerate la stabilirea venitului reglementat al operatorului pentru perioada tarifară t-1, justificate în baza contractelor încheiate şi asumate de operator sau a documentelor din care a rezultat cheltuiala certă şi clară a operatorului în perioada tarifară t-1 şi care nu se regăsesc şi în perioada tarifară t;
    b) costurile noi aferente perioadei tarifare t, justificate în baza contractelor încheiate şi asumate de operator sau a documentelor din care să rezulte că în perioada tarifară t operatorul va înregistra în contabilitatea internă o cheltuială certă necesară desfăşurării activităţii reglementate;
    c) asigurarea ratei de profit stabilite conform prezentei metodologii;
    d) corecţiile anuale stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii (diferenţele între costurile incluse în venitul reglementat, costurile efectiv realizate şi înregistrate în contabilitatea internă şi profitul reglementat);
    e) costurile justificate cu participarea în proiecte internaţionale necesare desfăşurării activităţii operatorului;
    f) asigurarea viabilităţii financiare a operatorului.


    ART. 11
    (1) Costurile justificate luate în considerare la determinarea venitului reglementat sunt costurile necesare desfăşurării activităţii reglementate, pentru perioada de tarifare.
    (2) Costurile justificate includ în principal următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile, combustibilul, materialele nestocate, inclusiv cele de natura obiectelor de inventar;
    b) cheltuielile cu energia şi apa;
    c) cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi;
    e) cheltuielile poştale şi taxe de comunicaţii, servicii bancare şi asimilate;
    f) cheltuielile cu primele de asigurare obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare;
    g) cheltuielile cu deplasările;
    h) cheltuielile cu locaţiile de gestiune şi chiriile, efectuate întro manieră prudentă; pentru aceste categorii de cheltuieli se va transmite lista documentelor (contracte, facturi, fişe de cont etc.);
    i) cheltuielile cu personalul - salarii, prime şi alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia primelor reprezentând participarea personalului la profit;
    j) cheltuielile ce nu pot fi controlate şi asupra cărora operatorul nu poate acţiona direct pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate, denumite în continuare costuri indirecte, reprezentând:
    (i) contribuţii la asigurări sociale, fondul de şomaj şi asigurări sociale de sănătate, aferente fondului de salarii;
    (ii) contribuţia bănească percepută de ANRE;
    (iii) taxe, impozite şi contribuţii, altele decât cele prevăzute la pct. (i) şi (ii), stabilite conform legislaţiei în vigoare;

    k) costurile justificate şi cheltuielile corespunzătoare sumelor neîncasate, reprezentând creanţele comerciale care nu au putut fi recuperate din cauze obiective (deces, hotărâre judecătorească definitivă);
    l) cheltuielile cu amortizarea fiscală a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune şi utilizate în activităţile operatorului;
    m) cheltuielile cu participarea operatorului la proiecte internaţionale;
    n) cheltuielile financiare;
    o) cheltuielile cu taxele, contribuţiile şi cotizaţiile obligatorii către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale, dacă sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii reglementate a operatorului.


    ART. 12
    (1) Operatorul furnizează în cadrul documentaţiilor de fundamentare a venitului reglementat explicaţii detaliate şi justificări cu privire la identificarea categoriilor de costuri şi a activităţilor, precum şi modul de alocare a costurilor conform prevederilor art. 8.
    (2) ANRE verifică corectitudinea alocării costurilor între activitatea reglementată şi alte activităţi prestate de operator astfel încât să se evite subvenţia încrucişată între activitatea reglementată şi activităţile nereglementate ale operatorului.
    (3) În cazul în care ANRE solicită clarificări, informaţii suplimentare şi/sau corecţii, operatorul este obligat să transmită datele solicitate în termenul specificat în solicitare.

    ART. 13
    (1) Operatorul are obligaţia ca, la înaintarea costurilor realizate/estimate a fi realizate, în vederea recunoaşterii în venitul reglementat aferent activităţii reglementate desfăşurate de către acesta, să justifice că acestea au fost sau sunt costuri prudente.
    (2) Se consideră costuri prudente acele costuri care sunt demonstrate a fi necesare, oportune, eficiente şi care reflectă condiţiile pieţei, astfel:
    a) „necesar“ - nevoia obiectivă a operatorului de a realiza acel cost;
    b) „oportun“ - amânarea costului ar fi de natură a produce prejudicii operatorului şi/sau participanţilor la piaţă;
    c) „eficient“ - realizarea costului ar fi de natură a aduce beneficii viitoare operatorului şi participanţilor la piaţă;
    d) „să reflecte condiţiile pieţei“ - costul realizat de către operator este raportat la cele mai bune condiţii ale pieţei, existente la data realizării şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (3) Operatorul are obligaţia să transmită, la solicitarea ANRE, în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).
    (4) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoaşterea integrală sau parţială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform prevederilor alin. (3) sau cele pentru care, prin documentele transmise de operator conform prevederilor alin. (3), nu se confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).

    ART. 14
    (1) În determinarea venitului reglementat nu se includ următoarele costuri:
    a) cheltuielile aferente altor activităţi desfăşurate de operator, pentru care sunt utilizate mijloace fixe înregistrate în contabilitatea operatorului sau salariaţii implicaţi în activitatea reglementată a acestuia;
    b) cheltuielile cu provizioane şi ajustări de orice natură;
    c) cheltuielile privind activele casate sau cedate şi din alte operaţiuni de capital;
    d) cheltuielile cu reclama şi publicitatea;
    e) cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli asociate (taxă timbru, onorariu expert etc.);
    f) cheltuielile privind materialele recuperate şi refolosibile;
    g) cheltuielile nedeductibile fiscal, cu excepţia cheltuielilor prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. o);
    h) cheltuielile cu primele reprezentând participarea personalului la profit;
    i) cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale;
    j) cheltuielile cu amenzi, penalităţi şi majorări de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurile speciale, bugetele locale şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;
    k) cheltuielile cu donaţii, sponsorizări şi subvenţii acordate de operator;
    l) cheltuielile de natura imobilizărilor corporale şi necorporale, finanţate din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite, subvenţii, plusuri la inventar ori alte surse nerambursabile;
    m) cheltuielile cu penalităţi, majorări şi/sau daune-interese de întârziere pentru nerambursarea în termen a împrumuturilor şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;
    n) cheltuielile aferente plăţilor compensatorii acordate salariaţilor cu ocazia încetării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu, fără a avea la bază un program de restructurare şi de reorganizare a societăţii aprobat de conducerea operatorului, cu excepţia situaţiei când salariaţii se pensionează;
    o) cheltuielile reprezentând salarii, indemnizaţii, sume compensatorii acordate în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului personalului cu funcţii de conducere şi persoanelor care au calitatea de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere, cu excepţia salariilor, indemnizaţiilor sau sumelor compensatorii acordate angajaţilor, cu ocazia pensionării, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă sau când există un program de restructurare aprobat;
    p) cheltuielile de personal reprezentând sume acordate directorilor generali şi membrilor consiliilor de administraţie/ supraveghere/directorate şi alte consilii de conducere ca bonus, prime etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă individuală, precum şi alte facilităţi rezultate din derularea contractelor de mandat, care depăşesc 20% din valoarea retribuţiei acestora;
    q) cheltuielile de exploatare aferente mijloacelor fixe obţinute de operator prin realizarea unor investiţii care nu au fost recunoscute de ANRE;
    r) cheltuielile estimate/prognozate cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale, care nu sunt încă puse în funcţiune;
    s) valoarea, respectiv o parte a acesteia, aferentă imobilizărilor corporale/necorporale pentru care societatea încasează chirie.

    (2) ANRE are dreptul să refuze operatorului recunoaşterea unor costuri sau părţi din acestea, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pentru care nu s-a justificat faptul că au fost generate de desfăşurarea activităţii reglementate şi realizate într-o manieră prudentă, conform prevederilor art. 13.

    CAP. VI
    Corecţii
    ART. 15
    Corecţia aferentă perioadelor anterioare perioadei tarifare t, Cor_t, prevăzută la art. 10 alin. (1), include:
    (i) corecţia aferentă perioadei tarifare t-1, stabilită ca diferenţa între veniturile estimate a fi realizate prin aplicarea tarifului reglementat, costurile justificate estimate (9 luni realizate + 3 luni estimate) şi profit;
    (ii) corecţia aferentă perioadei tarifare t-2, stabilită ca diferenţa între veniturile realizate prin aplicarea tarifului reglementat, costurile justificate realizate şi profit;
    (iii) corecţia referitoare la costurile incluse de mai multe ori sau care nu au fost incluse la stabilirea venitului reglementat, prevăzută la art. 6 alin. (2). Corecţia poate fi realizată pe o perioadă anterioară de maximum 3 ani.


    ART. 16
    În cazul în care componenta de corecţie induce o modificare semnificativă a nivelului venitului reglementat pentru perioada tarifară t, ANRE poate decide eşalonarea recuperării/cedării diferenţei pe o perioadă mai mare de un an.

    ART. 17
    (1) În cazul venitului reglementat aferent primei perioade tarifare după intrarea în vigoare a prezentei metodologii, corecţia aferentă perioadei tarifare t-2 şi corecţia aferentă perioadei tarifare t-1 se efectuează în cazul în care rata profitului realizat/estimat în perioada tarifară t-2/t-1 are abateri mai mari de ± 2% faţă de rata reglementată a profitului de 10%, utilizată la stabilirea venitului reglementat pentru perioadele tarifare t-2 şi t-1.
    (2) În cazul venitului reglementat aferent celei de a doua perioade tarifare ulterioare intrării în vigoare a prezentei metodologii, corecţia aferentă perioadei tarifare t-2 se efectuează în cazul în care rata profitului realizat în perioada tarifară t-2 are abateri mai mari de ±2% faţă de rata reglementată a profitului brut de 10%, utilizată la stabilirea venitului reglementat pentru perioada tarifară t-2.

    CAP. VII
    Procedura de stabilire a venitului reglementat aferent activităţii reglementate desfăşurate de operator
    ART. 18
    Venitul reglementat pentru o perioadă tarifară se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 19
    (1) Pentru fiecare perioadă tarifară t operatorul înaintează ANRE, până la data de 15 noiembrie a perioadei tarifare t-1, documentaţia privind fundamentarea venitului reglementat.
    (2) În situaţia în care documentaţia înaintată este incompletă, ANRE solicită completarea acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii, operatorul având obligaţia de a răspunde în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (3) În perioada de analiză şi calcul, în scopul corectării, clarificării sau justificării documentelor înaintate, ANRE are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente, iar operatorul are obligaţia de a răspunde în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (4) Aspectele pentru care s-au solicitat informaţii şi documente nu vor fi luate în considerare în cazul în care operatorul nu răspunde solicitărilor ANRE în termenele prevăzute de prezenta metodologie.
    (5) Venitul reglementat pentru perioada tarifară t se aprobă de către ANRE până la data de 10 decembrie a perioadei tarifare t-1, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

    ART. 20
    Documentaţia privind fundamentarea venitului reglementat se referă în principal la:
    a) valorile realizate aferente perioadei tarifare t-2, în conformitate cu tabelul nr. 1 din anexă;
    b) valorile estimate a fi realizate în perioada tarifară t-1 (9 luni realizate: ianuarie-septembrie şi 3 luni estimate: octombrie-decembrie), în conformitate cu tabelul nr. 1 din anexă;
    c) costurile justificate în baza contractelor încheiate şi asumate de operator sau a documentelor din care a rezultat cheltuiala înregistrată în contabilitatea internă certă şi clară a operatorului aferente perioadelor tarifare t-2, t-1 şi t, ca urmare a desfăşurării unor activităţi ce constituie drepturi sau obligaţii ce decurg din implementarea proiectelor europene la care acesta este parte, în conformitate cu tabelul nr. 2 din anexă;
    d) modul de alocare a costurilor pe activităţi, astfel după cum acestea sunt prevăzute în tabelul nr. 1 din anexă;
    e) veniturile realizate în perioada tarifară t-2 şi veniturile estimate a fi realizate în perioada tarifară t-1, în conformitate cu tabelul nr. 3 din anexă;
    f) lista contractelor de prestări de servicii, de furnizare de bunuri sau de lucrări şi a societăţilor comerciale cu care au fost încheiate, aferente desfăşurării activităţii reglementate şi a unor activităţi ce constituie drepturi sau obligaţii ce decurg din implementarea proiectelor europene la care acesta este parte, cu precizarea perioadei de desfăşurare a contractului şi a valorilor contractuale pe fiecare contract în parte; suplimentar, pentru toate contractele, se va demonstra prudenţa costurilor;
    g) documentele, justificările privind valorile totale şi defalcarea acestor valori pe activităţi, cum ar fi: contracte, oferte, facturi, documente contabile, justificarea investiţiilor, costuri cu terţi etc.;
    h) justificarea fiecărui proiect de investiţie şi valoarea acestuia în funcţie de scopul urmărit, cum ar fi:
    (i) înlocuirea mijloacelor fixe uzate, cu durată de viaţă depăşită;
    (ii) participarea operatorului în cadrul proiectelor internaţionale la care este parte;
    (iii) îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţilor desfăşurate de operator;
    (iv) adaptarea şi integrarea soluţiilor de cuplare unică a pieţelor pentru ziua următoare şi intrazilnică;
    (v) compatibilitate cu noile baze de date;
    (vi) implementarea prevederilor legislaţiei internaţionale etc.;

    i) calculul corecţiilor venitului reglementat;
    j) propunerea operatorului privind venitul reglementat aferent activităţii reglementate.


    ART. 21
    (1) Pe baza documentaţiei şi a propunerii înaintate, respectiv în urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE stabileşte venitul reglementat aferent perioadei tarifare t.
    (2) Rezultatele analizei efectuate pentru stabilirea venitului reglementat se comunică operatorului în vederea formulării unui punct de vedere.

    ART. 22
    (1) Ordinul privind stabilirea venitului reglementat, adoptat de către Comitetul de reglementare al ANRE, se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 18, se publică pe pagina de internet a ANRE şi se comunică operatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data şedinţei Comitetului de reglementare.
    (2) În situaţia în care intrarea în vigoare a ordinului preşedintelui ANRE prevăzut la alin. (1) nu se realizează până la data începerii următoarei perioade tarifare, tariful reglementat stabilit pentru perioada tarifară t-1 rămâne în vigoare până la intrarea în vigoare a noului ordin. Tariful reglementat stabilit pentru perioada tarifară t se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare lunii în care intră în vigoare ordinul preşedintelui ANRE prevăzut la alin. (1), urmând ca operatorul să emită facturi de regularizare pentru componentele tarifare aferente perioadei tarifare t pentru care s-au emis facturi la tariful stabilit pentru perioada tarifară t-1.

    CAP. VIII
    Principii pentru stabilirea tarifului reglementat pentru activităţile desfăşurate de operator
    ART. 23
    (1) Tariful reglementat practicat de operator se stabileşte de către acesta pe baza venitului reglementat aprobat de ANRE pentru perioada tarifară şi se publică pe pagina de internet proprie.
    (2) Tariful reglementat practicat de operator se stabileşte pentru fiecare perioadă tarifară t şi este alcătuit din următoarele componente:
    a) componenta de înscriere la pieţele centralizate, T_înscr [lei/participant la înscriere];
    b) componenta de administrare a pieţelor centralizate, T_admin, pentru participanţi, cu excepţia producătorilor cu Pi ≤ 1 MW [lei/participant/an];
    c) componenta de administrare a pieţelor centralizate, T_admin, pentru producători cu 100 kW < Pi ≤ 1 MW [lei/participant/an];
    d) componenta de administrare a pieţelor centralizate, T_admin, pentru producători cu Pi ≤ 100 kW [lei/participant/an];
    e) componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică este contraparte, T_tranz contraparte [lei/UT];
    f) componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte T_tranz bilateral [lei/UT].


    ART. 24
    (1) Pentru producătorii de energie electrică, valoarea componentei de administrare a tarifului reglementat practicat de operator se stabileşte de către acesta în funcţie de categoria în care se încadrează puterea instalată P_i a centralelor electrice pe care le deţin, după cum urmează:
    a) pentru P_i >1 MW;
    b) pentru 1 MW ≥ P_i > 100 kW;
    c) pentru P_i ≤ 100 kW.

    (2) Producătorii de energie electrică care deţin centrale electrice cu puteri instalate mai mici sau egale cu 5 MW plătesc anual contravaloarea unei singure componente de administrare, indiferent de numărul de pieţe centralizate la care producătorii din această categorie sunt înregistraţi.
    (3) Producătorii de energie electrică au obligaţia să comunice în scris operatorului orice modificare a puterii instalate a centralelor pe care le deţin, în termen de 5 zile de la apariţia modificării, operatorul fiind îndreptăţit în acest caz să perceapă pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului componenta de administrare a tarifului reglementat corespunzătoare noii puteri instalate, conform clasificării prevăzute la alin. (1).
    (4) Producătorilor de energie electrică care deţin centrale electrice cu puteri instalate mai mici sau egale cu 5 MW şi care sunt şi titulari ai licenţei de furnizare energie electrică nu li se aplică prevederile alin. (2).
    (5) Producătorii de energie electrică care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi, cărora le sunt aplicabile exclusiv prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) şi/sau c) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plătesc componenta de administrare a pieţelor centralizate aferentă producătorilor cu Pi ≤ 100 kW.

    ART. 25
    (1) Componentele tarifului reglementat trebuie să fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective şi determinate într-o manieră transparentă. Operatorul elaborează şi publică pe pagina de internet proprie o procedură privind modul de calcul al componentelor tarifului reglementat în termen de 40 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, ce va fi supusă procesului de consultare publică.
    (2) Nivelul componentelor tarifului reglementat aplicate trebuie să asigure obţinerea de către operator a venitului necesar pentru acoperirea costurilor justificate, precum şi cota de profit prevăzută în prezenta metodologie.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 26
    Operatorul stabileşte şi publică tariful reglementat pe pagina de internet proprie cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei tarifare, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 22 alin. (2).

    ART. 27
    (1) Operatorul poate modifica tariful reglementat în interiorul perioadei tarifare în cazul în care venitul estimat de operator pentru primele 6 luni ale perioadei tarifare t diferă cu cel puţin 5% faţă de venitul reglementat aferent perioadei de 6 luni, calculat ca fiind jumătate din venitul reglementat aferent perioadei tarifare.
    (2) Operatorul modifică tariful reglementat având în vedere asigurarea venitului reglementat aprobat de ANRE, valabil la data modificării.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), operatorul modifică doar componentele tarifului reglementat de administrare a pieţelor centralizate şi de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate şi le publică pe pagina de internet proprie cu cel puţin 5 zile înainte de intrarea în vigoare.

    ART. 28
    Drepturile băneşti ale operatorului rezultate din aplicarea tarifului stabilit potrivit prezentei metodologii se obţin de către operator pe baze contractuale, prin încheierea convenţiei de participare la pieţele centralizate.

    ART. 29
    (1) ANRE monitorizează periodic cheltuielile/veniturile aferente activităţii reglementate desfăşurate de operator, pe baza datelor transmise de acesta.
    (2) Operatorul transmite ANRE, până la data de 1 iunie a fiecărei perioade tarifare, următoarele machete:
    a) situaţia costurilor/veniturilor realizate în perioada tarifară t1, după închiderea anului financiar, în formatul prevăzut în tabelul nr. 1 din anexă;
    b) situaţia costurilor/veniturilor realizate/estimate la data de 30 iunie a perioadei tarifare t, în formatul prevăzut în tabelele nr. 1-3, după caz, din anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie;
    c) situaţiile financiare depuse la Ministerul Finanţelor Publice.


    ANEXA 1

    la metodologie

    Tabelul nr. 1
    Costurile necesare pentru activităţile desfăşurate de operator

┌────┬────────────────┬───────┬──────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Activitate │Activitate │ │
│ │ │ │ │reglementată │licenţiată │ │
│ │ │ │ │administrarea│administrarea│Alte │
│Nr. │Denumirea │ │Valori│pieţelor │pieţelor │activităţi │
│crt.│cheltuielilor │Conturi│totale│centralizate │centralizate │nereglementate│
│ │ │ │ │de energie │de gaze │ │
│ │ │ │ │electrică │naturale │ │
│ │ │ │ ├───────────┬─┼───────────┬─┼───────┬──────┤
│ │ │ │ │Valoare │%│Valoare │%│Valoare│% │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiile prime,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materialele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consumabile, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibilul, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │materialele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nestocate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv cele de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │natura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│2. │Cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energia şi apa │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întreţinerea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţiile, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │cu serviciile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │executate de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │poştale şi taxe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │de comunicaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │servicii bancare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │primele de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │obligatorii, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│7. │Cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deplasările │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │locaţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gestiune şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chiriile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personalul - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │salarii, prime │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │şi alte drepturi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate conform│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale, fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de şomaj şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │salarii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Contribuţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11. │bănească │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │percepută de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ANRE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Taxe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impozite, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │stabilite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţiei în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sumelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neîncasate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │reprezentând │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │creanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comerciale care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nu au putut fi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperate din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cauze obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amortizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiscală a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imobilizărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │corporale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necorporale puse│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în funcţiune şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operatorului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│15. │Cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │Cheltuielile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │taxele, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contribuţiile şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cotizaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16. │obligatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neguvernamentale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau asociaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────┼──────┤
│ │TOTAL (1-16) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴───────┴──────┴───────────┴─┴───────────┴─┴───────┴──────┘


    Tabelul nr. 2
    Cheltuieli aferente activităţii reglementate

┌────┬────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│ │Denumirea cheltuielilor │Conturi│Valoare│
├────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuielile cu participarea │ │ │
│1. │operatorului la proiecte │ │ │
│ │internaţionale, din care: │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │....................................│ │ │
│1.1.│(se detaliază tipurile de cheltuieli│ │ │
│ │pe fiecare proiect) │ │ │
└────┴────────────────────────────────────┴───────┴───────┘


    Tabelul nr. 3
    Venituri aferente activităţii reglementate

┌──────┬───────────────────────┬───────┐
│ │Denumirea venitului │Valoare│
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│1. │Venit din tarif │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│1.1. │Venit din înscrierea la│ │
│ │pieţele centralizate │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Venit din administrarea│ │
│1.2. │pieţelor centralizate, │ │
│ │din care: │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │- pentru participanţi, │ │
│1.2.1.│cu excepţia │ │
│ │producătorilor cu Pi ≤ │ │
│ │1 MW │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│1.2.2.│- pentru producători cu│ │
│ │100 kW < Pi ≤ 1 MW │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│1.2.3.│- pentru producători cu│ │
│ │Pi ≤ 100 kW │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Venit din realizarea │ │
│ │tranzacţiilor pe │ │
│1.3. │pieţele centralizate în│ │
│ │care operatorul pieţei │ │
│ │de energie electrică │ │
│ │este contraparte │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Venit din realizarea │ │
│ │tranzacţiilor pe │ │
│1.4. │pieţele centralizate în│ │
│ │care operatorul pieţei │ │
│ │de energie electrică nu│ │
│ │este contraparte │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│2. │Venituri financiare │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│3. │Venituri din exploatare│ │
└──────┴───────────────────────┴───────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016