Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 21 septembrie 2020  întocmirii şi depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 21 septembrie 2020 întocmirii şi depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 862 din 21 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 12 din 21 septembrie 2020, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 862 din 21 septembrie 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează procedura întocmirii şi depunerii la birourile electorale competente a dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi documentele pe care trebuie să le conţină şi să însoţească dosarele de candidatură pentru funcţiile de senator şi deputat.

    ART. 2
    (1) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi depun dosare de candidatură la Biroul Electoral Central sau la birourile electorale de circumscripţie competente, după caz, pe suport hârtie şi/sau pe suport informatic.
    (2) Prin suport informatic se înţelege în sensul prezentei metodologii orice tip de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern.
    (3) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi pot utiliza metodele de depunere prevăzute la alin. (1) în mod concomitent.

    ART. 3
    Se aprobă modelele următoarelor documente ce vor fi utilizate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor:
    a) modelul listei de candidaţi, prevăzut în anexa nr. 1;
    b) modelul cererii de înregistrare a candidaturii independente, prevăzut în anexa nr. 2;
    c) modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii, prevăzut în anexa nr. 3;
    d) modelul listei de candidaţi pentru Camera Deputaţilor ce se depune la Biroul Electoral Central de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prevăzut în anexa nr. 4;
    e) modelul formularului ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 5;
    f) modelul opisului documentelor de candidatură ce se depun pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 6;
    g) modelul opisului aferent fiecărui dosar cuprinzând liste de susţinători pe suport hârtie, prevăzut în anexa nr. 7;
    h) modelul opisului centralizator al listelor de susţinători, prevăzut în anexa nr. 8;
    i) modelul dovezii privind depunerea listei susţinătorilor la Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 9;
    j) modelul declaraţiei de renunţare la candidatură, prevăzut în anexa nr. 10.


    ART. 4
    (1) În cuprinsul declaraţiei de avere, al declaraţiei de interese şi al declaraţiei pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia care se depun la birourile electorale de circumscripţie potrivit prezentei metodologii, trimiterile la infracţiunea de fals în declaraţii se consideră a fi efectuate la prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cuprinsul declaraţiei de avere care se depune la birourile electorale de circumscripţie potrivit prezentei metodologii, trimiterile la prevederile art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi efectuate la prevederile art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) La rubrica „având funcţia de ...“ din formularele declaraţiilor de avere şi de interese, candidaţii vor menţiona calitatea de candidat la una dintre funcţiile de senator sau deputat, după caz.

    ART. 5
    (1) Pentru depunerea candidaturilor la birourile electorale de circumscripţie pe suport hârtie se constituie patru dosare.
    (2) Primul şi al doilea dosar de candidatură trebuie să cuprindă:
    a) un exemplar original al listei de candidaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, sau un exemplar original al cererii de înregistrare a candidaturii independente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, după caz;
    b) copiile actelor de identitate ale candidaţilor aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a);
    c) exemplarele originale ale declaraţiilor de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a);
    d) exemplarele originale ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista de la lit. a);
    e) exemplarele originale ale declaraţiilor pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii născuţi înainte de 1 ianuarie 1976, aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a).

    (3) Al treilea şi al patrulea dosar trebuie să cuprindă copiile documentelor prevăzute la alin. (2), aşezate în aceeaşi ordine.
    (4) În sensul alin. (2), prin exemplar original se înţelege documentul tehnoredactat computerizat şi listat, documentul dactilografiat sau formularul completat olograf, semnat şi datat olograf de către persoanele îndreptăţite să îl semneze şi să îl dateze.
    (5) Dosarele prevăzute la alin. (2) se păstrează de către biroul electoral de circumscripţie.
    (6) Dosarele prevăzute la alin. (3), certificate de biroul electoral de circumscripţie prin semnătura preşedintelui acestuia, cu menţionarea datei şi orei, a numărului de înregistrare şi prin aplicarea ştampilei, se restituie depunătorului; unul dintre dosarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta, în termen de 48 de ore de la restituire, la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care se depune candidatura; pentru circumscripţia electorală pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării înregistrarea se face la Tribunalul Bucureşti.

    ART. 6
    (1) Pentru depunerea la Biroul Electoral Central pe suport hârtie a candidaturilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care beneficiază de prevederile art. 52 alin. (1^2), respectiv ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie patru dosare.
    (2) Primul şi al doilea dosar de candidatură trebuie să cuprindă:
    a) un exemplar original al listei de candidaţi pentru Camera Deputaţilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    b) copiile actelor de identitate ale candidaţilor aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a);
    c) exemplarele originale ale declaraţiilor de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a);
    d) exemplarele originale ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a);
    e) exemplarele originale ale declaraţiilor pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii născuţi înainte de 1 ianuarie 1976, aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a).

    (3) Al treilea şi al patrulea dosar trebuie să cuprindă copiile documentelor prevăzute la alin. (2), aşezate în aceeaşi ordine.
    (4) În sensul alin. (2), prin exemplar original se înţelege documentul tehnoredactat computerizat şi listat, documentul dactilografiat sau formularul completat olograf, semnat şi datat olograf de către persoanele îndreptăţite să îl semneze şi să îl dateze.
    (5) Dosarele prevăzute la alin. (2) se păstrează de către Biroul Electoral Central.
    (6) Dosarele prevăzute la alin. (3), certificate de Biroul Electoral Central prin semnătura preşedintelui acestuia, cu menţionarea datei şi orei, a numărului de înregistrare şi prin aplicarea ştampilei, se restituie depunătorului; unul dintre dosarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta, în termen de 48 de ore de la restituire, la Tribunalul Bucureşti.
    (7) Numărul de candidaţi pentru Camera Deputaţilor de pe lista depusă de o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale potrivit alin. (1) nu poate fi mai mare decât numărul maxim de candidaţi din cea mai mică circumscripţie electorală, respectiv nu poate depăşi cifra 6.
    (8) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care depun candidaturi potrivit alin. (1) nu vor depune lista susţinătorilor prevăzută la art. 52 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) În cazul depunerii dosarelor de candidatură pe suport informatic, acestea trebuie să conţină:
    a) lista de candidaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de către persoanele prevăzute la art. 52 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu semnătură electronică calificată ori cu sigiliul electronic calificat al formaţiunii politice;
    b) în cazul candidaţilor independenţi, cererea de înregistrare a candidaturii independente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, semnată de către candidatul independent cu semnătură electronică calificată;
    c) în cazul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care beneficiază de prevederile art. 52 alin. (12), respectiv ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, lista de candidaţi pentru alegerea Camerei Deputaţilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, semnată cu semnătură electronică calificată;
    d) copiile actelor de identitate ale candidaţilor;
    e) declaraţiile de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, semnate de către candidaţi cu semnătură electronică calificată;
    f) declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, semnate de către candidaţi cu semnătură electronică calificată;
    g) declaraţiile pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, semnate de către candidaţi cu semnătură electronică calificată.

    (2) Dosarele de candidatură pe suport informatic se depun în două exemplare, un exemplar original şi o copie, care vor fi însoţite de un formular, în două exemplare originale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, precum şi de un opis al documentelor de candidatură ce se depun pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 6.
    (3) La depunerea dosarelor de candidatură conform alin. (1), personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripţie va verifica funcţionalitatea suportului informatic şi fişierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral de circumscripţie şi va aplica un număr de înregistrare pe două dintre exemplarele formularului prevăzut la alin. (2); un exemplar se păstrează de către biroul electoral de circumscripţie şi un exemplar se restituie depunătorului.
    (4) Eventualele neconcordanţe ale informaţiilor aflate pe suportul informatic cu datele înscrise în formularul prevăzut la alin. (2) se consemnează de către personalul tehnic auxiliar în formularul prevăzut la alin. (2).
    (5) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripţie asigură imprimarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), pe care le predă preşedintelui biroului electoral de circumscripţie în vederea certificării acestora, respectiv a afişării lor la sediul biroului electoral de circumscripţie, conform art. 58 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Suporturile informatice ce conţin dosarele de candidatură se păstrează de către birourile electorale de circumscripţie, urmând a fi arhivate în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.

    ART. 8
    Documentele de candidatură prevăzute la art. 7 vor fi descărcate şi salvate pe terminalele informatice utilizate de birourile electorale de circumscripţie, acestea urmând a fi predate, pe suport informatic şi pe suport hârtie, prefecţilor conform art. 121 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi depun la biroul electoral de circumscripţie câte un exemplar original al listei susţinătorilor, conform modelului stabilit prin anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Listele de susţinători pe suport hârtie vor fi îndosariate, iar dosarele şi filele din acestea vor fi numerotate. La începutul fiecărui dosar se va anexa un opis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
    (3) Listele de susţinători se depun odată cu depunerea propunerilor de candidatură.

    ART. 10
    (1) Datele susţinătorilor şi semnăturile acestora pot fi colectate pe suport hârtie sau prin mijloace electronice, acestea din urmă incluzând orice platformă electronică care permite prelucrarea datelor personale cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (2) Lista susţinătorilor întocmită în format electronic trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Lista susţinătorilor întocmită în format electronic poate fi semnată de către susţinători cu semnătură electronică; lista susţinătorilor întocmită în format electronic poate conţine datele unui singur susţinător.
    (4) Lista susţinătorilor întocmită în format electronic este valabilă numai dacă veridicitatea datelor este atestată prin declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 54 alin. (5) ultima teză din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, întocmită în format electronic, dată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi semnată de către persoana care a colectat datele şi semnăturile susţinătorilor cu semnătură electronică calificată.
    (5) Persoana care dă declaraţia prevăzută la alin. (4) poate fi din rândul susţinătorilor.
    (6) Declaraţia prevăzută la alin. (4) trebuie să fie asociată listei de susţinători a cărei veridicitate o atestă.

    ART. 11
    (1) Listele de susţinători ce vor fi depuse pe suport hârtie vor fi îndosariate, iar dosarele şi filele din acestea vor fi numerotate.
    (2) Listele de susţinători pe suport hârtie şi/sau pe suport informatic trebuie să fie însoţite de un opis centralizator, pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, semnat şi datat olograf de către persoana desemnată să depună listele de susţinători de către conducerea partidului, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţei politice sau a alianţei electorale care a propus candidaturile, respectiv de către candidatul independent.
    (3) La depunerea dosarelor de candidatură pe suport informatic, personalul tehnic auxiliar al biroului electoral va verifica funcţionalitatea suportului informatic şi fişierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral şi va aplica un număr de înregistrare pe unul dintre exemplarele opisului centralizator prevăzut la alin. (2), pe care îl va restitui depunătorului.
    (4) Eventualele neconcordanţe ale informaţiilor aflate pe suportul informatic cu datele înscrise în opisul centralizator prevăzut la alin. (2) se consemnează de către personalul tehnic auxiliar în opisul centralizator prevăzut la alin. (2).
    (5) Suporturile informatice ce conţin listele de susţinători se păstrează de către birourile electorale, urmând a fi arhivate conform legii.

    ART. 12
    (1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot opta pentru depunerea listei susţinătorilor, într-un exemplar original, la Biroul Electoral Central, potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Listele de susţinători vor fi îndosariate, iar dosarele şi filele din acestea vor fi numerotate. La începutul fiecărui dosar se va anexa un opis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
    (3) Listele de susţinători prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite de un opis centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
    (4) După depunerea listelor de susţinători potrivit prevederilor alin. (1), Biroul Electoral Central va elibera partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale o dovadă a depunerii acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, va comunica de îndată tuturor birourilor electorale de circumscripţie şi va afişa pe site-ul propriu de internet informaţia că respectivul partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    În cazul susţinătorilor pentru candidaţii din circumscripţia pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în formularul prevăzut de anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica „act de identitate“ se vor înscrie denumirea, seria şi numărul actului de identitate românesc, iar la rubrica „adresa“ se va înscrie adresa de domiciliu sau de reşedinţă din străinătate a alegătorului care susţine, potrivit prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii din această circumscripţie.

    ART. 14
    Prin sintagma „listă completă de candidaţi“ se înţelege lista care cuprinde un număr de candidaţi egal cu suma dintre numărul maxim de mandate stabilit potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi două până la un sfert din aceste mandate, conform anexei nr. 11.

    ART. 15
    Persoanele care depun listele de susţinători la Biroul Electoral Central sau la birourile electorale de circumscripţie, după caz, asistă la procesul de verificare a acestora, predarea-primirea listelor de susţinători urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de către coordonatorul personalului tehnic auxiliar care a asigurat verificarea şi persoanele care au depus listele de susţinători.

    ART. 16
    (1) Candidaţii pot renunţa la candidatură până la data-limită de depunere a candidaturilor.
    (2) Declaraţia de renunţare la candidatură se depune la biroul electoral la care a fost depus dosarul de candidatură.

    ART. 17
    (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care optează pentru depunerea listei susţinătorilor la Biroul Electoral Central vor depune o listă cuprinzând cel puţin 95.111 de susţinători; depunerea listei susţinătorilor la Biroul Electoral Central se face cel mai târziu până la data de 22 octombrie 2020, ora 24,00.
    (2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care până la data de 7 octombrie 2020 a depus liste de susţinători la Biroul Electoral Central, potrivit alin. (1), poate depune la biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării dosarele de candidatură însoţite de dovada prevăzută la art. 12 alin. (4).
    (3) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care până la data de 7 octombrie 2020 a depus dosare de candidatură însoţite de liste de susţinători la biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării are posibilitatea ca până la finalul zilei de 22 octombrie 2020 să depună la Biroul Electoral Central, potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, liste de susţinători la nivel naţional, urmând ca dovada primită să îi fie folositoare la depunerea candidaturilor la circumscripţiile din ţară.
    (4) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor depune dosarele de candidatură la biroul electoral de circumscripţie competent din ţară, până cel mai târziu în data de 22 octombrie 2020, ora 24,00, iar în cazul biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, până la data de 7 octombrie 2020, ora 24,00.
    (5) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care beneficiază de prevederile art. 52 alin. (12), respectiv ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, vor depune candidaturile la Biroul Electoral Central până cel mai târziu în data de 7 octombrie 2020, ora 24,00.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Modelul listei de candidaţi
    Denumirea şi semnul electoral ale partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
    LISTA DE CANDIDAŢI
    pentru alegerea ...................................,^1 în
    Circumscripţia electorală nr. ......^2 din data de ......................
    ^1 Se înscrie, după caz, termenul „Senatului“ sau sintagma „Camerei Deputaţilor“.
    ^2 Se înscriu numărul şi denumirea circumscripţiei electorale, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

┌────┬────┬───────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────────────────┬────────┬────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apartenenţa │
│ │ │ │ │ │ │Domiciliul│Act de identitate │Ocupaţia│Profesia│politică a │
│Nr. │Nume│Prenume│Codul numeric personal │Locul │Data │conform │ │^3 │^4 │candidaţilor│
│crt.│ │ │ │naşterii│naşterii│actului de│ │ │ │^5 │
│ │ │ │ │ │ │identitate├────────┬─────┬─────┼────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Denumire│Serie│Număr│ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────┴────────┴──────────┴────────┴─────┴─────┴────────┴────────┴────────────┘

    ^3 Se înscrie activitatea desfăşurată.
    ^4 Conform studiilor absolvite.
    ^5 Se completează în cazul listelor de candidaţi depuse de alianţele politice sau electorale.
    Data
    ......................
    Semnătura
    .......................^6
    ^6 Lista de candidaţi se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată ori cu sigiliul electronic calificat al formaţiunii politice, după caz, de către conducerea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau de către persoanele desemnate pentru a o semna. În cazul alianţelor politice şi al alianţelor electorale, propunerile de candidaţi vor fi semnate şi datate olograf de conducerea fiecărui partid din alianţă.

    ANEXA 2

    la metodologie
    Modelul cererii de înregistrare a candidaturii independente
    CERERE
    de înregistrare a candidaturii
    doamnei/domnului ..................^1 la alegerile pentru ............^2
    în Circumscripţia electorală nr. ......^3 din data de ...............................
    ^1 Se înscriu numele şi prenumele candidatului.
    ^2 Se înscrie, după caz, termenul „Senat“ sau sintagma „Camera Deputaţilor“.
    ^3 Se înscriu numărul şi denumirea circumscripţiei electorale, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

┌─────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────────────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Domiciliul│Act de identitate │Ocupaţia│Profesia│
│Codul numeric personal │Locul │Data │conform │ │^4 │^5 │
│ │naşterii│naşterii│actului de├────────┬─────┬─────┼────────┼────────┤
│ │ │ │identitate│Denumire│Serie│Număr│ │ │
├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────┴────────┴──────────┴────────┴─────┴─────┴────────┴────────┘

    ^4 Se înscrie activitatea desfăşurată.
    ^5 Conform studiilor absolvite.
    Data
    ......................
    Semnătura
    ....................^6
    ^6 Se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată de către candidatul independent.

    ANEXA 3

    la metodologie
    Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii
    DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CANDIDATURII
    Subsemnatul, ..................................................., având CNP ..................................., propus de^1 ......................................, de profesie ................................., ocupaţia (activitatea desfăşurată) ..............................................., membru al^2 .................................., declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de ......................, pentru funcţia de ...................................^ 3 în Circumscripţia electorală nr. .......^4.
    ^1 Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent.
    ^2 Se trece denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale al cărui/cărei membru este. Pentru candidaţii independenţi se trece menţiunea „independent“.
    ^3 Se înscrie termenul „senator“ sau „deputat“, după caz.
    ^4 Se înscriu numărul şi denumirea circumscripţiei electorale, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.
    Data
    ......................
    Semnătura
    ..................................^5
    ^5 Se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată.

    ANEXA 4

    la metodologie
    Modelul listei de candidaţi pentru Camera Deputaţilor ce se depune la Biroul Electoral Central de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
    Denumirea organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
    LISTA DE CANDIDAŢI
    pentru alegerea Camerei Deputaţilor din data de ..........................

┌────┬────┬───────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────────────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Domiciliul│Act de identitate │Ocupaţia│Profesia│
│Nr. │Nume│Prenume│Codul numeric personal │Locul │Data │conform │ │^1 │^2 │
│crt.│ │ │ │naşterii│naşterii│actului de├────────┬─────┬─────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │identitate│Denumire│Serie│Număr│ │ │
├────┼────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────┴────────┴──────────┴────────┴─────┴─────┴────────┴────────┘

    ^1 Se înscrie activitatea desfăşurată.
    ^2 Conform studiilor absolvite.
    Data
    ......................
    Semnătura
    .......................^3
    ^3 Se semnează şi se datează olograf, cu semnătură electronică calificată ori cu sigiliul electronic calificat al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri de către conducerea acesteia sau de către persoanele desemnate pentru a o semna.

    ANEXA 5

    la metodologie
    Modelul formularului ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe suport informatic
    Denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori menţiunea „Candidat independent“ însoţită de prenumele şi numele acestuia
    .............................................................

    Formular ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe suport informatic
    pentru
    alegerea ..............................^1 în circumscripţia electorală .......................^2
    ^1 Se înscrie, după caz, „Senatului“ sau „Camerei Deputaţilor“.
    ^2 Se înscriu denumirea circumscripţiei electorale şi numărul acesteia, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care depun liste de candidaţi la Biroul Electoral Central se va înscrie sintagma „toate circumscripţiile electorale“.

┌─────┬──────────┬───────┬─────────────┐
│ │ │ │Data salvării│
│Nr. │Denumirea │Număr │/ultimei │
│crt. │folderului│fişiere│modificări a │
│ │ │ │folderului │
├─────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴──────────┴───────┴─────────────┘

    Data
    .................
    Semnătura^3
    .................................
    ^3 Se semnează şi se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale care a propus lista de candidaţi sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.

    ANEXA 6

    la metodologie
    Modelul opisului documentelor de candidatură ce se depun pe suport informatic

┌────┬────────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumirea │Denumirea │ │
│Nr. │documentului│funcţiei │Numărul │
│crt.│^1 │eligibile^│paginilor│
│ │ │2 │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│4. │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│5. │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│... │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴─────────┘

    ^1 Se înscriu datele de identificare a documentului, precum şi numele şi prenumele persoanei care a semnat documentul cu semnătură electronică calificată; în situaţia copiilor actelor de identitate se înscriu numele şi prenumele persoanelor cărora le aparţin.
    ^2 Se înscrie termenul „senator“ sau „deputat“, după caz.
    Data ...........................
    Semnătura ........................^3
    ^3 Se semnează şi se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale care a propus lista de candidaţi sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.

    ANEXA 7

    la metodologie
    Modelul opisului aferent fiecărui dosar cuprinzând liste de susţinători pe suport hârtie
    Denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori menţiunea „Candidat independent“ însoţită de numele şi prenumele acestuia
    .....................................................................................

    Opis al dosarului cuprinzând listele de susţinători pentru alegerea
    Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de .......................... depuse la .................................^1
    ^1 Se înscrie, după caz, „Biroul Electoral Central“ sau „Biroul electoral de circumscripţie nr. ...“.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Număr de │Numărul de file ale │
│semnături │dosarului │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘

    Data
    ..................
    Semnătura^2
    ......................
    ^2 Se semnează şi se datează olograf de către persoana care a întocmit dosarul respectiv.

    ANEXA 8

    la metodologie
    Modelul opisului centralizator al listelor de susţinători
    Denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori menţiunea „Candidat independent“ însoţită de prenumele şi numele acestuia
    ...........................................................................................

    Opis centralizator al listelor de susţinători pentru alegerea Senatului şi
    a Camerei Deputaţilor din data de ...................... depuse la .................................^1
    ^1 Se înscrie, după caz, „Biroul Electoral Central“ sau „Biroul electoral de circumscripţie nr. ...“.

┌─────┬─────────┬─────┬────────────┬─────────┐
│ │Numărul │Număr│Tipul │ │
│Nr. │dosarului│de │semnăturilor│Număr de │
│crt. │^2 │file^│^4 │semnături│
│ │ │3 │ │ │
├─────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │ │
└─────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────┘

    ^2 În cazul listelor de susţinători depuse pe suport informatic se vor înscrie denumirea folderului şi data ultimei salvări.
    ^3 În cazul listelor de susţinători depuse pe suport informatic se va înscrie numărul fişierelor.
    ^4 În cazul listelor de susţinători întocmite în format electronic se va preciza tipul semnăturilor: semnături electronice simple, semnături electronice avansate sau semnături electronice calificate, după caz.
    Data
    ..........................
    Semnătura
    ........................................^5
    ^5 Se semnează şi se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale care a propus lista de candidaţi sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.

    ANEXA 9

    la metodologie
    Modelul dovezii de depunere a listei susţinătorilor la Biroul Electoral Central
    DOVADA
    depunerii listelor de susţinători la Biroul Electoral Central
    Prin prezenta se adevereşte că ..............................................^1 a depus la Biroul Electoral Central listele cuprinzând un număr de .................^2 susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de ........................ .
    ^1 Se înscrie denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz.
    ^2 Se înscrie numărul rezultat din listele de susţinători depus la Biroul Electoral Central.

    Având în vedere dispoziţiile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ...................................^1 poate depune liste de candidaţi în toate circumscripţiile electorale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, fără a mai fi necesară depunerea listelor de susţinători la birourile electorale de circumscripţie.
    Preşedinte,

    ANEXA 10

    la metodologie
    Modelul declaraţiei de renunţare la candidatură
    DECLARAŢIE
    de renunţare la candidatură
    Subsemnatul, ........................, cod numeric personal ................................., domiciliat în ..............., str. ................................... nr. ......, bloc ....., ap. ......., sectorul ...., judeţul ........................, declar prin prezenta că renunţ la candidatura propusă de^1 ................ pentru funcţia de ................................^2 în Circumscripţia electorală nr. .......^3, depusă în data de ...................... .
    ^1 Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent.
    ^2 Se înscrie termenul „senator“ sau „deputat“, după caz.
    ^3 Se înscriu numărul şi denumirea circumscripţiei electorale, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    Data
    .....................
    Semnătura
    .....................^4
    ^4 Declaraţia se semnează şi datează olograf.

    ANEXA 11

    la metodologie
    LISTA
    completă de candidaţi care poate fi depusă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

┌───────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬───────────┐
│ │ │Numărul de │Numărul de │ │ │
│Numărul │Delimitarea │mandate de │mandate de │Listă │Listă │
│circumscripţiei│teritorială a │senator pentru│deputat pentru│completă│completă │
│electorale │circumscripţiei│fiecare │fiecare │Senat │Camera │
│ │electorale │circumscripţie│circumscripţie│ │Deputaţilor│
│ │ │electorală │electorală │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Alba │2 │5 │4 │7 │
│1 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Arad │3 │7 │5 │9 │
│2 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Argeş │4 │9 │6 │12 │
│3 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Bacău │4 │10 │6 │13 │
│4 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Bihor │4 │9 │6 │12 │
│5 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Bistriţa-Năsăud│2 │5 │4 │7 │
│6 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Botoşani │3 │6 │5 │8 │
│7 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Braşov │4 │9 │6 │12 │
│8 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Brăila │2 │5 │4 │7 │
│9 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Buzău │3 │7 │5 │9 │
│10 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Caraş-Severin │2 │5 │4 │7 │
│11 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Călăraşi │2 │4 │4 │6 │
│12 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Cluj │4 │10 │6 │13 │
│13 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Constanţa │5 │11 │7 │14 │
│14 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Covasna│2 │4 │4 │6 │
│15 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Dâmboviţa │3 │7 │5 │9 │
│16 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Dolj │4 │10 │6 │13 │
│17 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Galaţi │4 │9 │6 │12 │
│18 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Giurgiu│2 │4 │4 │6 │
│19 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Gorj │2 │5 │4 │7 │
│20 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Harghita │2 │5 │4 │7 │
│21 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Hunedoara │3 │6 │5 │8 │
│22 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Ialomiţa │2 │4 │4 │6 │
│23 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Iaşi │5 │12 │7 │15 │
│24 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Ilfov │2 │5 │4 │7 │
│25 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Maramureş │3 │7 │5 │9 │
│26 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Mehedinţi │2 │4 │4 │6 │
│27 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Mureş │4 │8 │6 │10 │
│28 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Neamţ │3 │8 │5 │10 │
│29 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Olt │3 │6 │5 │8 │
│30 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Prahova│5 │11 │7 │14 │
│31 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul Satu │ │ │ │ │
│electorală nr. │Mare │2 │5 │4 │7 │
│32 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Sălaj │2 │4 │4 │6 │
│33 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Sibiu │3 │6 │5 │8 │
│34 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Suceava│4 │10 │6 │13 │
│35 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │judeţul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Teleorman │2 │5 │4 │7 │
│36 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Timiş │4 │10 │6 │13 │
│37 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Tulcea │2 │4 │4 │6 │
│38 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Vaslui │3 │7 │5 │9 │
│39 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Vâlcea │2 │6 │4 │8 │
│40 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │ │ │ │ │ │
│electorală nr. │judeţul Vrancea│2 │5 │4 │7 │
│41 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│Circumscripţia │municipiul │ │ │ │ │
│electorală nr. │Bucureşti │13 │29 │17 │37 │
│42 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│ │Circumscripţia │ │ │ │ │
│ │electorală │ │ │ │ │
│Circumscripţia │pentru │ │ │ │ │
│electorală nr. │cetăţenii │2 │4 │4 │6 │
│43 │români cu │ │ │ │ │
│ │domiciliul în │ │ │ │ │
│ │afara ţării │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴───────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016