Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE ŞI CRITERII din 21 februarie 2020  privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE ŞI CRITERII din 21 februarie 2020 privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 158 bis din 27 februarie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 3.307 din 21 februarie 2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 158 din 27 februarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2020.
    (2) Gradaţia de merit se acordă personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Gradaţia de merit prevăzută de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă 25% din salariul de bază deţinut şi se acordă prin concurs.
    (4) Prin unităţi/instituţii de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile conexe şi inspectoratele şcolare, cu personalitate juridică.

    ART. 2
    (1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente în luna februarie 2020 la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2020, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) - (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.
    (2) Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar).
    (3) În situaţia în care personalului didactic i se modifică locul sau felul muncii cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.
    (4) Personalul didactic beneficiar al gradaţiei de merit, detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti, îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/transferat.
    (6) De acelaşi drept beneficiază şi personalul didactic auxiliar transferat în alt judeţ/municipiul Bucureşti, conform art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) La solicitarea unităţii/instituţiei de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris în alt judeţ/municipiul Bucureşti în timpul anului şcolar, inspectoratul şcolar îi acordă în continuare gradaţia de merit câştigată, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, cu respectarea prevederilor alin. (1).
    (8) Candidatul care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care a revenit sau s-a detaşat.
    (9) În situaţia în care personalul didactic, menţionat la alin. (5), (6), (7) şi (8), beneficiar al gradaţiei de merit, nu se încadrează în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/transferat/detaşat, acordarea gradaţiei de merit se suspendă până la data de 1 septembrie a următorului an şcolar, cu respectarea condiţiei încadrării în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care persoana respectivă s-a pretransferat/transferat/detaşat, dată la care acordarea gradaţiei de merit se reia, până la împlinirea celor 5 ani de plată efectivă.
    (10) Personalului didactic auxiliar transferat conform dispoziţiilor art. 32 din Legea - cadru nr. 153/2017 i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (5) - (8).
    (11) Personalul didactic auxiliar, beneficiar al gradaţiei de merit, având norma de bază constituită din fracţiuni de post corespunzătoare unor funcţii didactice auxiliare diferite, beneficiază de gradaţia de merit calculată la întreaga normă de bază.

    ART. 3
    (1) Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2020.
    (2) Gradaţia de merit se calculează raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice, respectiv la norma de bază conform actului de numire/transfer pentru personalul didactic auxiliar.

    ART. 4
    (1) Personalul didactic din învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2020 poate participa la un nou concurs.
    (2) Personalul didactic care se pensionează nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la încetarea de drept a contractului individual de muncă conform art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2020, în condiţiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gradaţie de merit până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit, dar nu mai mult de încheierea perioadei de menţinere ca titular în învăţământul preuniversitar.
    (4) Pentru personalul didactic titular care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit, beneficiază de rezervarea postului, în condiţiile art. 255 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dar fără plata gradaţiei de merit, la revenirea pe post se reia plata gradaţiei de merit pentru restul perioadei până la împlinirea celor 5 ani de plată efectivă, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care a revenit.

    CAP. II
    Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit
    ART. 5
    (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:
    a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată şi care a dovedit performanţe deosebite în:
    (i) activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor;
    (ii) inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării/ inspectoratele şcolare judeţene/inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, etapa sector/judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, etapa naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2014-31 august 2019;
    (iii) prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune;

    b) personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2014-31 august 2019, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată.

    (2) Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2014-31 august 2019, au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat depune calificativele primite în urma evaluării activităţii din perioada 1 septembrie 2014 - 31 august 2019, în funcţie de categoria pentru care optează: predare, respectiv conducere, îndrumare şi control.
    (3) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2014-31 august 2019, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2014 - 31 august 2019, precum şi pentru o perioadă corespunzătoare duratei suspendării, anterioară intervalului mai sus menţionat, astfel încât să se asigure evaluarea efectivă pe o perioadă de 5 ani. În acest caz, perioada evaluată din afara intervalului 1 septembrie 2014 - 31 august 2019 se stabileşte astfel încât să nu fi fost luată în considerare la acordarea unei alte gradaţii de merit. În cazul în care nu se pot constitui în acest mod cei cinci ani necesari evaluării, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2014-31 august 2019.
    (4) Personalul didactic încadrat pe două sau mai multe domenii/ discipline/specializări/funcţii pe perioada evaluării poate participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre domenii/ discipline/ specializări/ funcţii, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au fost încadrate pe două sau mai multe domenii/ discipline/specializări/ funcţii sunt evaluate pentru întreaga activitate metodică şi ştiinţifică desfăşurată la fiecare domenii/ disciplină/specializare/ funcţie.

    CAP. III
    Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit
    ART. 6
    (1) Pentru acordarea gradaţiei de merit, inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi, inclusă în fişa de (auto)evaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2014 - 31 august 2019 sau pentru perioadele corespunzătoare conform art. 5 alin. (3).
    (2) Fişa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, pe baza fişelor sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6-8.
    (3) Fişele de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare şi pentru personalul de conducere învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, precum şi din palatele şi cluburile copiilor se elaborează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la acest nivel. Având în vedere specificul activităţii personalului didactic de predare şi al celui de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, precum şi din palatele şi cluburile copiilor, fişa de (auto)evaluare pentru această categorie de personal se elaborează cu respectarea doar a criteriilor generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească, menţionate la alin. (5) şi a punctajului maxim indicat pentru fiecare criteriu general, conform anexelor 6-8.
    (4) Fişele de (auto)evaluare pentru celelalte discipline/domenii se elaborează de către inspectoratele şcolare, cu consultarea organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor generale şi a subcriteriilor din fişele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6 - 8, precum şi a recomandărilor din prezenta metodologie.
    (5) Pentru personalul didactic de predare şi de conducere, îndrumare şi control, criteriile generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:
    1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă.
    2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/ management educaţional.
    3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională.
    4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.


    ART. 7
    (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice, respectându-se criteriile/subcriteriile şi punctajele maxime, acolo unde acestea sunt menţionate în fişele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6-8.
    (2) În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidaţi:
    a) educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;
    b) învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;
    c) profesori;
    d) maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;
    e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
    f) cadre didactice din învăţământul special;
    g) cadre didactice din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
    h) personal de conducere, îndrumare şi control;
    i) personal didactic auxiliar; se elaborează grile de evaluare distincte pentru fiecare funcţie didactică auxiliară prevăzută în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea-cadru nr. 153/2017 şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3058/943/2018 privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa 1 "Familia ocupaţională de funcţii bugetare învăţământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

    (3) Inspectoratele şcolare pot elabora şi aplica proceduri specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor din etapele concursului, cu respectarea strictă a prevederilor prezentei metodologii.
    (4) Defalcarea punctajului maxim şi elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenţa comisiei paritare de la nivelul inspectorului şcolar. În cadrul criteriilor generale prevăzute la art. 6, subcriteriilor şi punctajelor maxime prevăzute în fişele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6-8, comisia paritară poate stabili şi alte activităţi (de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor documentarist, profesor de discipline nonlingvistice în liceele cu secţii bilingve francofone, activitatea sindicală etc.).
    (5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit, altele decât cele din fişa postului, sunt stabilite în fişa de (auto)evaluare a activităţii pentru gradaţie de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.
    (6) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar stabileşte numărul gradaţiilor de merit pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar), precum şi pe discipline/domenii, raportat la numărul total de gradaţii, conform art. 2 alin. (1). Pentru acordarea gradaţiei de merit este necesar un punctaj de minimum 75 puncte.
    (7) Numărul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii se aprobă de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare. Consiliul de administraţie aprobă punctajele candidaţilor pentru fiecare categorie de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii, în ordinea descrescătoare a punctajului, şi hotărăşte rezultatul concursului, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii.
    (8) Responsabilitatea privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi încadrarea în numărul de locuri revine consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
    (9) Palatul Naţional al Copiilor transmite Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în termenul prevăzut în anexa 1 la metodologie, propunerea cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate, în urma calculului efectuat conform art. (2) alin. (1). Numărul total de gradaţii ce pot fi acordate personalului din Palatul Naţional al Copiilor se aprobă de secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar.

    CAP. IV
    Procedura de acordare a gradaţiei de merit
    ART. 8
    (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct/directorul casei corpului didactic/directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/CentruLui Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
    b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare sau un informatician, consilier sau inspector şcolar;
    c) membri - inspectori şcolari sau metodişti selectaţi din corpul de metodişti ai inspectoratului şcolar, respectiv membri ai consiliului consultativ al disciplinei/domeniului, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ.

    (2) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, numită prin ordin de serviciu de către secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, are următoarea componenţă:
    a) preşedinte - un inspector din direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    b) secretar - un inspector din direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    c) membri - inspectori şcolari din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ.

    (3) În situaţiile în care nu se pot aplica prevederile alin. (1) lit. a), inspectoratul şcolar propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării o altă persoană pentru funcţia de preşedinte al comisiei. În baza avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării inspectorul şcolar general emite decizia de numire a comisiei de evaluare.
    (4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de evaluare, au drept de acces la toate documentele comisiei şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti transmite cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte, programul desfăşurării evaluării. Orice modificare în program se aduce la cunoştinţa reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti. Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de evaluare, nu viciază procedura.

    ART. 9
    (1) Candidatul întocmeşte şi depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi/instituţii de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ. Candidaţii de la Palatul Naţional al Copiilor depun dosarele la registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    (2) Dosarul cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis:
    a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
    b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea;
    c) adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi;
    d) adeverinţă de vechime;
    e) fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
    f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;
    g) declaraţia pe propria răspundere prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform anexei nr. 4:
    h) documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează. Inspectoratul şcolar poate să stabilească, prin procedură proprie, ca documentele justificative să fie prezentate doar în format electronic, scanate.

    (3) Candidatul are obligaţia să respecte ordinea criteriilor şi subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginaţia din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiţia mai sus menţionată nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării şi punctării. În cazul în care în dosarul candidatului există documente asupra cărora comisia de evaluare are suspiciuni cu privire la autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea acestora, se solicită candidatului, în scris, în perioada destinată evaluării dosarelor, dovezi suplimentare (documente în original, decizii, adeverinţe, liste cu participarea la concursuri/olimpiade etc.). În situaţia în care candidatul nu poate proba autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea documentelor respective, dosarul acestuia nu se evaluează, candidatul este eliminat din concurs şi i se interzice participarea la concursul în vederea acordării gradaţiei de merit organizat în următorii 2 ani. Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.
    (4) Candidatul îşi prezintă raportul de activitate în plenul consiliului profesoral/consiliului de administraţie. Consiliul profesoral al unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv consiliul de administraţie acolo unde nu există consiliu profesoral conform legii, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de (auto)evaluare şi documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra rezultatelor candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă. În condiţiile în care candidatul nu poate fi prezent din motive independente de voinţa sa, la solicitarea candidatului, raportul de activitate poate fi prezentat în plenul consiliului profesoral/consiliului de administraţie, cu acordul acestora, de către un alt cadru didactic membru al consiliului profesoral/consiliului de administraţie, delegat de candidat prin împuternicire scrisă. Prevederile se aplică şi pentru Palatul Naţional al Copiilor.
    (5) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ este obligat să depună, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în anexa 1 la metodologie, la registratura inspectoratului şcolar, dosarul candidatului, incluzând, pe lângă documentele enumerate la alin. (2), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral/consiliului de administraţie în care s-au formulat aprecieri sintetice asupra rezultatelor, certificată "conform cu originalul".
    (6) Consiliul consultativ al disciplinei/domeniului verifică existenţa documentelor enumerate la alin. (2), respectarea prevederilor alin. (3). În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei/domeniului, consemnată în procesul-verbal al şedinţei, inspectorul şcolar care coordonează disciplina/domeniul întocmeşte un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Membrii consiliului consultativ îşi asumă, prin semnătură, în procesul-verbal al şedinţei şi în raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevăzut în anexa nr. 3. Inspectorul şcolar care coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu în fişa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură. Prevederile prezentului alineat nu se aplică candidaţilor de la Palatul Naţional al Copiilor.
    (7) Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte documentaţia de la inspectorul şcolar care coordonează disciplina, pe care o examinează, întocmeşte raportul motivat şi stabileşte punctaje pe criterii/subcriterii şi punctajul final, pe care le consemnează în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Preşedintele comisiei de evaluare îşi asumă prin semnătură raportul motivat şi punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit întocmeşte lista cuprinzând candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toţi membrii comisiei, este înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
    (8) În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, preşedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaţilor participanţi la concursul de acordare a gradaţiilor de merit.
    (9) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se afişează la sediul inspectoratului şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţie şi Cercetării conform graficului prevăzut în anexa nr. 1.
    (10) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradaţiei de merit se stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar de către comisia paritară şi se aprobă în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

    ART. 10
    (1) Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul şcolar, respectiv la registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării - pentru Palatul Naţional al Copiilor, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, este formată din:
    a) preşedinte - inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul Naţional al Copiilor - director pentru învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor - un reprezentant al Direcţiei generale economică din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    c) membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ, alţii decât cei care au evaluat iniţial dosarele; pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspectori din cadrul direcţiei de specialitate şi un consilier juridic al Direcţiei generale juridică, control, relaţii publice şi comunicare din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de evaluare a dosarelor.

    (2) Situaţiile excepţionale în care preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu poate fi inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic se soluţionează cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    (3) În perioada depunerii contestaţiilor, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă, la propunerea comisiei paritare, ca gradaţiile de merit rămase neutilizate (ca urmare a numărului insuficient de solicitări la anumite categorii de personal - didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar - şi discipline/domenii, a nerealizării punctajului minim stabilit conform art. 7 alin. (6) de către candidaţi, precum şi a eventualelor dosare care conţin documente eronate/false şi care nu se evaluează conform art. 9 alin. (3)) să fie redistribuite altor categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii, cu condiţia respectării punctajului minim stabilit conform art. 7 alin. (6).
    (4) Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în raportul motivat întocmit conform anexei nr. 3 şi în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit şi sunt asumate de către preşedintele comisiei de contestaţii. La finalul lucrărilor, comisia de contestaţii generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaţilor, asumată de toţi membrii comisiei, care va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor transmite răspunsul scris la contestaţii, argumentat, din raportul motivat.
    (5) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de contestaţii, au drept de acces la toate documentele şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti transmite, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte, programul desfăşurării lucrărilor comisiei de contestaţii. Orice modificare în program se aduce la cunoştinţa reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti. Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de evaluare, nu viciază procedura.
    (7) După primirea listei cuprinzând punctajele acordate de comisia de contestaţii, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista finală cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, ţinând cont de punctajele obţinute în urma evaluării la contestaţie. Pentru Palatul Naţional al Copiilor, lista finală, după contestaţii, cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, se aprobă de către secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar.

    ART. 11
    (1) Inspectorul şcolar general înaintează lista candidaţilor validaţi direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu adresa de înaintare, conţine anexele cuprinzând:
    a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, conform situaţiei prevăzute în anexa nr. 5;
    b) observaţiile reprezentanţilor desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori;
    c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2;

    (2) Nu se admite transmiterea de către unităţile de învăţământ/inspectoratele şcolare a altor propuneri, după perioadele prevăzute în anexa 1 la prezenta metodologie.

    ART. 12
    (1) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării verifică încadrarea în numărul de locuri calculat şi elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unităţile/instituţiile de învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit.
    (2) În situaţia constatării neîncadrării în numărul de locuri calculat, conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit de către inspectoratul şcolar sau reevaluarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti de către comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din inspectori, consilieri, experţi din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi din inspectori şcolari, consilieri, experţi din cadrul inspectoratelor şcolare, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situaţii nu intră sub incidenţa perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2020, prevăzut în anexa nr. 1.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 13
    (1) Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2020, au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicată în concurs.
    (3) În cazul în care inspectorul şcolar general adjunct/inspectorul şcolar general candidează în vederea obţinerii gradaţiei de merit, acesta este înlocuit cu directorul Casei Corpului Didactic din judeţ/ din municipiul Bucureşti sau cu un alt inspector şcolar, cu informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    (4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot avea în rândul candidaţilor soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semnează în acest sens câte o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedinţilor comisiilor implicate în concurs şi se păstrează la inspectoratul şcolar.

    ART. 14
    (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de gradaţie de merit conform reglementărilor proprii.
    (2) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se evaluează şi se validează la nivelul inspectoratului şcolar pe raza căruia aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea, în termenul prevăzut în anexa 1 la metodologie, excedând numărului de gradaţii calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele şcolare informează instituţiile de învăţământ preuniversitar asupra rezultatului concursului.
    (3) Inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei şi Cercetării tabelul nominal şi punctajul pentru aceşti candidaţi aprobaţi, conform anexei nr. 2, în termenul prevăzut în anexa 1 la metodologie.
    (4) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care le transmite Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 15
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta metodologii.

    ANEXA 1

     la metodologie
                                      GRAFICUL
        desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2020
    1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ. Transmiterea propunerii Palatului Naţional al Copiilor către Ministerul Educaţiei şi Cercetării cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate.
        Perioada: 5 - 6 martie 2020

    2. Comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar, în teritoriu
        Perioada: 9 - 10 martie 2020

    3. Depunerea, de către candidaţi, a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică şi realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral
        Perioada: 11 - 24 martie 2020

    4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar
        Perioada: 25 - 31 martie 2020

    5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
        Perioada: 1 - 8 aprilie 2020

    6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit
        Perioada: 9 - 30 aprilie 2020

    7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar
        Perioada: 4 - 6 mai 2020

    8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar
        Termen: 7 mai 2020

    9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite
        Perioada 8 - 14 mai 2020

    10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii
        Perioada: 15 - 21 mai 2020

    11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare
        Perioada: 22 - 25 mai 2020

    12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit
        Termen: 27 mai 2020

    13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
        Termen: 24 iunie 2020


    ANEXA 2

    la metodologie
        Afişat astăzi ............ Nr. .......
                                   TABEL NOMINAL
                 cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare
           a gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa consiliului de administraţie
              al inspectoratului şcolar .............. din data de .........

┌────┬─────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│ │ │Funcţia │ │ │ │ │
│ │ │didactică, de │ │ │ │ │
│ │ │conducere, │ │ │Unitatea de │Punctaj │
│ │ │îndrumare şi │ │ │învăţământ/ │ │
│Nr. │Numele şi│control/ │ │Vechimea │Unitatea │ │
│crt.│prenumele│personal │Specialitatea│în │militară de ├────────────┬────────┤
│ │ │didactic civil│ │învăţământ│învăţământ │ │ │
│ │ │din unităţi │ │ │preuniversitar│ │ │
│ │ │militare de │ │ │ │autoevaluare│evaluare│
│ │ │învăţământ │ │ │ │ │ │
│ │ │preuniversitar│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│0 │l │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴────────────┴────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Comisia de evaluare a dosarelor vederea acordării │Consiliul de administraţie al depuse în │
│gradaţiei de merit │inspectoratului şcolar │
│......................................................│......................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Preşedinte, │Preşedinte, │
│......................................................│......................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Secretar, │Secretar, │
│......................................................│......................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Membri: │Membri: │
│......................................................│......................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la metodologie
                                    RAPORT MOTIVAT
              privind analiza dosarului candidatului .................,
        specialitatea ........../personal didactic de conducere/personal didactic
    de îndrumare şi control/personal didactic auxiliar
    Sesiunea .............

┌────────┬───────────┬────────────┬─────────┬──────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Punctaj │ │ │Punctaj │Justificare│ │
│Criteriu│Subcriteriu│autoevaluare│Documente│Pagina│evaluare│acordare │Observaţii│
│ │ │ │ │ │ │punctaj │ │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │a) │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│1 │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │i) │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │a) │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│2 │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │h) │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │a) │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│3 │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │d) │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │a) │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│4 │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │c) │ │ │ │ │ │ │
├────────┴───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Total: │ │x │x │ │x │x │
└────────────────────┴────────────┴─────────┴──────┴────────┴───────────┴──────────┘


┌────────────────────────────┬─────────┐
│Nume şi prenume │Semnătură│
├───────────────────────────┬┼─────────┤
│Membru consiliul ││ │
│consultativ ││ │
├───────────────────────────┼┤ │
│Preşedintele comisiei de ││ │
│evaluare ││ │
├───────────────────────────┼┤ │
│Preşedintele comisiei de ││ │
│soluţionare a ││ │
│contestaţiilor ││ │
└───────────────────────────┴┴─────────┘

        Data ...........

    ANEXA 4

    la metodologie
                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
        Subsemnatul/Subsemnata ..................., domiciliat(ă) în ..............., str. ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. .... Judeţul/sectorul ........., legitimat(ă) cu ..... seria ...... nr. ..... CNP ................... încadrat(ă) la .................... pe funcţia de ..................., declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate.
        Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii.
        Semnătura
        ..................
        Data
        ..................

    ANEXA 5

    la metodologie
                   Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2020 - personal
                 didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control
        Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
        A - număr de gradaţii ieşite din plată ca urmare a pensionării, decesului, renunţării şi a altor situaţii în perioada 2016-2019;
        B - număr de gradaţii rezultate pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control;
        C - număr de gradaţii care vor fi acordate în sesiunea 2020 pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control.


┌───────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────────────┬─┬─┬──┐
│ │ │16% din │Numărul │ │ │ │ │
│ │Număr total│numărul │gradaţiilor│ │ │ │ │
│ │de posturi │total de │de merit │Numărul gradaţiilor│ │ │ │
│ │didactice │posturi │aliate în │de merit acordate │ │ │ │
│ │de predare,│didactice │plată │în: │ │ │ │
│ │de │de │pentru │ │ │ │ │
│Judeţul│conducere, │predare, │personalul │ │A│B│C │
│ │de │de │didactic de├────┬────┬────┬────┤ │ │ │
│ │îndrumare │conducere,│predare, de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi control │de │conducere, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(EDUSAL │îndrumare │de │2016│2017│2018│2019│ │ │ │
│ │01.02.2020)│şi control│îndrumare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi control │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼─┼─┼──┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8│9│10│
├───────┼───────────┼──────────┴───────────┼────┼────┼────┼────┼─┼─┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────┴──────────────────────┴────┴────┴────┴────┴─┴─┴──┘


        Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2020 - personal didactic auxiliar
        Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
        A - număr de gradaţii ieşite din plată ca urmare a pensionării, decesului, renunţării şi a altor situaţii în perioada 2016-2019;
        B - număr de gradaţii rezultate pentru personalul didactic auxiliar;
        C - număr de gradaţii care vor fi acordate în sesiunea 2020 pentru personalul didactic auxiliar.


┌───────┬───────────┬─────────┬───────────┬───────────────────┬─┬─┬──┐
│ │ │ │Numărul │ │ │ │ │
│ │Număr total│16% din │gradaţiilor│Numărul gradaţiilor│ │ │ │
│ │de posturi │numărul │de merit │de merit acordate │ │ │ │
│ │didactice │total de │aflate în │în: │ │ │ │
│Judeţul│auxiliare │posturi │plată │ │A│B│C │
│ │(EDUSAL │didactice│pentru ├────┬────┬────┬────┤ │ │ │
│ │01.02.2020)│auxiliare│personalul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │didactic │2016│2017│2018│2019│ │ │ │
│ │ │ │auxiliar │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼─┼─┼──┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8│9│10│
├───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼─┼─┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────┴─────────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴─┴─┴──┘

        Pentru fiecare categorie de personal:
        col. 2 = col. 1 * 16%
        col. 3 = col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 - col. 8
        col. 9 = col. 2 - col. 3
        col. 10 <= col. 9


    ANEXA 6

    la metodologie
                            Fişa sintetică de (auto)evaluare
               pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial, liceal,
                              profesional, postliceal

┌────┬────────────────────────────┬───────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctaj│Punctaj │Punctaj │
│crt.│subcriterii │maxim │autoevaluare│evaluare│
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│ │complexe cu valoare │90 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor, materializate în │ │ │ │
│ │progresul copiilor pe │ │ │ │
│ │domenii de dezvoltare, │ │ │ │
│ │înregistrate în Fişa de │ │ │ │
│ │apreciere a progresului │ │ │ │
│ │elevilor, ca o confirmare a │ │ │ │
│ │parcurgerii coerente şi cu │ │ │ │
│ │consecvenţă a curriculumului│ │ │ │
│ │în vigoare şi a atingerii │ │ │ │
│ │obiectivelor/elementelor de │ │ │ │
│ │competenţă menţionate în │ │ │ │
│ │acesta, rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor materializate în │ │ │ │
│ │progresul elevilor la clasă │ │ │ │
│ │sau în rezultate ale │ │ │ │
│ │elevilor la clasă, la │ │ │ │
│ │testări şi examene naţionale│ │ │ │
│ │de sfârşit de ciclu/ │ │ │ │
│ │rezultate obţinute cu clasa │ │ │ │
│ │şi individual la │ │ │ │
│ │disciplinele de specialitate│ │ │ │
│ │din învăţământul tehnologic │10 │ │ │
│ │şi vocaţional, pe baza │ │ │ │
│ │datelor statistice de la │ │ │ │
│ │nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ, ca o confirmare │ │ │ │
│ │a atingerii obiectivelor/ │ │ │ │
│ │competenţelor specifice │ │ │ │
│ │impuse de curriculumul │ │ │ │
│ │şcolar în vigoare, respectiv│ │ │ │
│ │rezultate deosebite în │ │ │ │
│ │activităţi specifice de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică │ │ │ │
│ │şi de management al vieţii │ │ │ │
│ │personale şi al carierei în │ │ │ │
│ │scopul îmbunătăţirii │ │ │ │
│ │performanţelor şcolare, de │ │ │ │
│ │reducere a abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi de creştere a │ │ │ │
│ │frecvenţei elevilor la │ │ │ │
│ │cursuri, în activităţi de │ │ │ │
│ │facilitare a procesului de │ │ │ │
│ │incluziune şcolară şi în │ │ │ │
│ │remedierea limbajului şi │ │ │ │
│ │comunicării cu impact în │ │ │ │
│ │integrarea şcolară şi │ │ │ │
│ │socială a copilului │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor din categorii │ │ │ │
│ │dezavantajate (elevi cu │ │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale din învăţământul │ │ │ │
│ │special, integraţi în │ │ │ │
│ │învăţământul de masă, copii │ │ │ │
│ │din familii monoparentale, │10 │ │ │
│ │copii în plasament, copii │ │ │ │
│ │crescuţi de rude, copii din │ │ │ │
│ │comunităţi sărace/comunităţi│ │ │ │
│ │izolate, părinţi plecaţi în │ │ │ │
│ │străinătate, copii │ │ │ │
│ │şcolarizaţi la domiciliu sau│ │ │ │
│ │în spital, copii cu HIV │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Iniţierea şi/sau │ │ │ │
│ │aplicarea la clasă a unor │ │ │ │
│ │metode, procedee şi tehnici │ │ │ │
│ │de abordare a │ │ │ │
│ │predării-învăţării-evaluării│ │ │ │
│ │inovative, preluate din │ │ │ │
│ │cercetarea educaţională de │ │ │ │
│ │profil, promovate în cadrul │ │ │ │
│ │unor proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │externă (inclusiv schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă sau │ │ │ │
│ │mobilităţi), al unor │ │ │ │
│ │proiecte la nivel judeţean │10 │ │ │
│ │(în parteneriat cu │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │ │ │ │
│ │superior de profil sau │ │ │ │
│ │organizaţii neguvernamentale│ │ │ │
│ │cu experienţă relevantă în │ │ │ │
│ │domeniu) şi/sau promovate de│ │ │ │
│ │M.E.C. la nivel naţional, │ │ │ │
│ │prin scrisorile metodice, │ │ │ │
│ │respectiv în activitatea de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică/ │ │ │ │
│ │de intervenţie logopedică a │ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici inovative │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor distinşi│ │ │ │
│ │la olimpiade şcolare şi/sau │ │ │ │
│ │concursuri de profil corelat│ │ │ │
│ │cu disciplina predată, │ │ │ │
│ │materializate prin obţinerea│ │ │ │
│ │premiilor I, II, III, │ │ │ │
│ │menţiunilor/premiilor şi │ │ │ │
│ │menţiunilor speciale la │ │ │ │
│ │etapa judeţeană şi a │10 │ │ │
│ │municipiului Bucureşti/ │ │ │ │
│ │sector/ │ │ │ │
│ │interjudeţeană/naţională/ │ │ │ │
│ │internaţională, incluse în │ │ │ │
│ │programul de activităţi şi │ │ │ │
│1. │în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │M.E.C. şi/sau pregătirea │ │ │ │
│ │loturilor olimpice de elevi │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în centrele de │ │ │ │
│ │excelenţă, în centrele de │ │ │ │
│ │resurse pentru educaţie şi │ │ │ │
│ │dezvoltare, în centrele │ │ │ │
│ │multifuncţionale pentru │ │ │ │
│ │educaţie timpurie, │ │ │ │
│ │certificate de inspectorul │ │ │ │
│ │de specialitate/organizaţia │ │ │ │
│ │coordonatoare, şi/sau │ │ │ │
│ │rezultate deosebite obţinute│ │ │ │
│ │cu elevii cu cerinţe │10 │ │ │
│ │educaţionale speciale şi/sau│ │ │ │
│ │tulburări de învăţare, │ │ │ │
│ │certificate de directorul │ │ │ │
│ │unităţii de învăţământ/ │ │ │ │
│ │inspectorul de specialitate │ │ │ │
│ │sau directorul centrului │ │ │ │
│ │judeţean de resurse şi │ │ │ │
│ │asistenţă educaţională/ │ │ │ │
│ │Centrului Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti de Resurse şi │ │ │ │
│ │Asistenţă Educaţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Participarea, în calitate│ │ │ │
│ │de membru al comisiei de │ │ │ │
│ │evaluare/organizare, la │ │ │ │
│ │olimpiadele şi concursurile │ │ │ │
│ │de profil, etapele pe │ │ │ │
│ │sector, judeţene, │8 │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale incluse în │ │ │ │
│ │programul de activităţi şi │ │ │ │
│ │în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │M.E.C. │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Implicare în activitatea │ │ │ │
│ │de tratare diferenţiată a │ │ │ │
│ │elevilor din grupele/clasele│ │ │ │
│ │cu regim simultan/ │10 │ │ │
│ │alternative educaţionale şi/│ │ │ │
│ │sau în implementarea │ │ │ │
│ │activităţilor de învăţare │ │ │ │
│ │remedială │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi │ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional (în │ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │ │ │ │
│ │parentală, educaţie │ │ │ │
│ │ecologică, educaţie pentru │ │ │ │
│ │sănătate, educaţie │10 │ │ │
│ │financiară, educaţie │ │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │incluzivă, educaţie │ │ │ │
│ │interculturală, educaţie │ │ │ │
│ │pentru mişcare etc.) şi/sau │ │ │ │
│ │implicarea în implementarea │ │ │ │
│ │programului "Şcoala după │ │ │ │
│ │şcoală" ca activitate │ │ │ │
│ │neremunerată, respectiv a │ │ │ │
│ │programului "A doua şansă" │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea, în calitate│ │ │ │
│ │de autor/coautor, la │ │ │ │
│ │elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de M.E.C., │ │ │ │
│ │sau la traducerea de │ │ │ │
│ │manualele şcolare din limba │ │ │ │
│ │română într-o limbă a │ │ │ │
│ │minorităţii naţionale care │ │ │ │
│ │are învăţământ cu predare în│ │ │ │
│ │limba maternă, sau la │12 │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare pentru│ │ │ │
│ │disciplinele de studiu/ │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ, │ │ │ │
│ │oferite gratuit pentru a │ │ │ │
│ │asigura accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor │ │ │ │
│ │la materiale educaţionale de│ │ │ │
│ │calitate*) │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Autor/coautor, la │ │ │ │
│ │i.1)│elaborarea de manuale │10 │ │ │
│ │ │şcolare aprobate M.E.C.│ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Autor/coautor un │ │ │ │
│ │i.2)│proiect de manual │10 │ │ │
│ │ │şcolar OM nr. 5.645/ │ │ │ │
│ │ │2017 │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Traducerea de manuale │ │ │ │
│ │i.3)│şcolare din limba │6 │ │ │
│ │ │română într-o limbă a │ │ │ │
│ │ │minorităţii naţionale │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i.4)│Elaborarea de auxiliare│4 │ │ │
│ │ │curriculare │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Resursă educaţională │ │ │ │
│ │ │publicată în format │ │ │ │
│ │i.5)│electronic pe platforme│5 │ │ │
│ │ │educaţionale destinate │ │ │ │
│ │ │elevilor/mijloace de │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │
├────┼────┴───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Performanţe deosebite în │ │ │ │
│2. │inovarea didactică/ │40 │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţie la │ │ │ │
│ │implementarea reformei │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional prin elaborarea/ │ │ │ │
│ │participarea la elaborarea │5 │ │ │
│ │de programe şcolare, │ │ │ │
│ │regulamente, metodologii, │ │ │ │
│ │proceduri, studii/cercetări │ │ │ │
│ │în domeniu, la nivel │ │ │ │
│ │naţional │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Elaborarea/participarea │ │ │ │
│ │la elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare (inclusiv cele │ │ │ │
│ │pentru discipline opţionale │2 │ │ │
│ │noi), proceduri, studii/ │ │ │ │
│ │cercetări în domeniu, la │ │ │ │
│ │nivel judeţean şi local │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Elaborarea/participarea │ │ │ │
│ │la elaborarea de │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │metodice, suporturi de curs │ │ │ │
│ │avizate de inspectoratul │5 │ │ │
│ │şcolar sau de M.E.C., │ │ │ │
│ │articole în reviste/ │ │ │ │
│ │publicaţii de specialitate, │ │ │ │
│ │înregistrate cu ISBN/ISSN │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Realizarea/participarea │ │ │ │
│ │la realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de │4 │ │ │
│ │e-learning pentru susţinerea│ │ │ │
│ │progresului şcolar, avizate │ │ │ │
│ │de M.E.C. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de mentorat, │ │ │ │
│ │de formator în formarea │ │ │ │
│ │continuă a personalului din │ │ │ │
│ │învăţământ, activitatea │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │5 │ │ │
│ │vederea promovării accesului│ │ │ │
│ │la o educaţie de calitate │ │ │ │
│ │pentru toţi (se punctează │ │ │ │
│ │programele de formare şi │ │ │ │
│ │mentorat care răspund │ │ │ │
│ │cerinţei) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitatea în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, comisii│ │ │ │
│ │paritare/de dialog social, │ │ │ │
│ │comisii de evaluare şi │ │ │ │
│ │asigurare a calităţii în │ │ │ │
│ │educaţie, comisii de │ │ │ │
│ │sănătate şi securitate în │ │ │ │
│ │muncă, comisii PSI şi │ │ │ │
│ │situaţii de urgenţă, │ │ │ │
│ │activitate în calitate de │ │ │ │
│ │membru în comisiile de │ │ │ │
│ │ocupare a posturilor │ │ │ │
│ │didactice vacante la nivel │ │ │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, activitatea de │ │ │ │
│ │coordonator al centrului │ │ │ │
│ │judeţean de asistenţă │ │ │ │
│ │psihopedagogică (CJAP)/ │4 │ │ │
│ │centrul logopedic │ │ │ │
│ │interşcolar (CLI), │ │ │ │
│ │activitate în organismele de│ │ │ │
│ │conducere ale organizaţiilor│ │ │ │
│ │sindicale afiliate │ │ │ │
│ │federaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │reprezentative la nivel de │ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar/ │ │ │ │
│ │semnatare ale contractului │ │ │ │
│ │colectiv de muncă la nivel │ │ │ │
│ │de sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar, │ │ │ │
│ │precum şi în cadrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor profesionale │ │ │ │
│ │ale cadrelor didactice la │ │ │ │
│ │nivel local/judeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Activitatea de metodist, │ │ │ │
│ │membru în consiliul │ │ │ │
│ │consultativ de specialitate │ │ │ │
│ │de la nivelul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │coordonator de cerc │4 │ │ │
│ │pedagogic, certificată, după│ │ │ │
│ │caz, de inspectorul de │ │ │ │
│ │specialitate şi de │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar general │ │ │ │
│ │sau de director │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Activitate desfăşurată, │ │ │ │
│ │la solicitarea M.E.C., în │ │ │ │
│ │cadrul Comisiei Naţionale de│ │ │ │
│ │Specialitate, al unor │ │ │ │
│ │comisii tehnice/grupuri de │ │ │ │
│ │lucru pentru elaborarea unor│ │ │ │
│ │acte normative/ │ │ │ │
│ │administrative sau al unor │ │ │ │
│ │comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al M.E.C., în │ │ │ │
│ │calitate de reprezentant │10 │ │ │
│ │desemnat de către comisiile │ │ │ │
│ │naţionale de organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor │ │ │ │
│ │naţionale, activitatea de │ │ │ │
│ │evaluator de manuale şcolare│ │ │ │
│ │/auxiliare didactice/ │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ/ │ │ │ │
│ │resurse educaţionale │ │ │ │
│ │deschise/portofolii pentru │ │ │ │
│ │Corpul Naţional de Experţi │ │ │ │
│ │în Management Educaţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane, │ │ │ │
│ │conferinţe zonale, judeţene,│ │ │ │
│ │naţionale şi/sau │ │ │ │
│ │internaţionale, cursuri de │ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu sau│ │ │ │
│ │în management educaţional, │1 │ │ │
│ │dovedite prin documente │ │ │ │
│ │oficiale ale manifestării şi│ │ │ │
│ │care demonstrează │ │ │ │
│ │performanţele deosebite ale │ │ │ │
│ │cadrului didactic în │ │ │ │
│ │inovarea didactică │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Activităţi extracurriculare │ │ │ │
│ │şi implicarea în proiecte │ │ │ │
│ │(inclusiv proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare europeană │ │ │ │
│ │nerambursabilă: Erasmus+, │15 │ │ │
│ │POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele similare)│ │ │ │
│ │/programe de formare │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Implementare/coordonare/ │ │ │ │
│ │participare la proiecte/ │5 │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională**) │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implementare/coordonare│ │ │ │
│ │a.1)│proiecte/programe de │5 │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare la proiecte│ │ │ │
│ │a.2)│/programe de formare │3 │ │ │
│ │ │profesională │ │ │ │
│ ├────┴───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Implementare/coordonare/ │ │ │ │
│ │participare la proiecte │ │ │ │
│ │zonale, judeţene, naţionale │ │ │ │
│ │sau internaţionale care │ │ │ │
│ │vizează domeniul │ │ │ │
│3. │activităţilor extraşcolare │ │ │ │
│ │şi care sunt relevante din │5 │ │ │
│ │perspectiva prevenirii şi │ │ │ │
│ │combaterii abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi a părăsirii │ │ │ │
│ │timpurii a şcolii sau pentru│ │ │ │
│ │dezvoltarea personală a │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor │ │ │ │
│ │profesională***) │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b.1)│Implementare/coordonare│5 │ │ │
│ │ │proiecte │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b.2)│Participare la proiecte│3 │ │ │
│ ├────┴───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participarea la │ │ │ │
│ │activităţi de voluntariat, │ │ │ │
│ │inclusiv participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │ │ │ │
│ │acţiune comunitară, │ │ │ │
│ │îndrumarea de formaţiuni/ │ │ │ │
│ │ansambluri de elevi cu │3 │ │ │
│ │activităţi în domeniul │ │ │ │
│ │artistic/programare/modelare│ │ │ │
│ │/robotică, performanţe │ │ │ │
│ │dovedite în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor la concursuri │ │ │ │
│ │cultural-artistice, │ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/organizarea/ │ │ │ │
│ │participarea la schimburi de│ │ │ │
│ │experienţă cu alte unităţi │2 │ │ │
│ │de învăţământ, reţele sau │ │ │ │
│ │proiecte interpolare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │contribuţia la dezvoltarea │5 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare), de alte finanţări│ │ │ │
│ │extrabugetare pentru │ │ │ │
│ │unitatea de învăţământ, │2 │ │ │
│ │centre de documentare şi │ │ │ │
│ │informare, laboratoare etc.,│ │ │ │
│ │având ca efect creşterea │ │ │ │
│ │calităţii activităţii │ │ │ │
│ │instituţionale şi a │ │ │ │
│ │procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare, │ │ │ │
│ │încadrarea în bugetul alocat│ │ │ │
│ │calculat conform formulei de│ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Existenţa unui progres │ │ │ │
│4 │semnificativ în privinţa │ │ │ │
│ │dotării spaţiilor unităţii │ │ │ │
│ │de învăţământ, a mijloacelor│ │ │ │
│ │de învăţământ şi a altor │ │ │ │
│ │resurse educaţionale, │ │ │ │
│ │conform nevoilor comunităţii│2 │ │ │
│ │şcolare (beneficiari ai │ │ │ │
│ │educaţiei, cadre didactice │ │ │ │
│ │şi personal administrativ) │ │ │ │
│ │şi ţintelor de dezvoltare │ │ │ │
│ │stabilite prin proiectul de │ │ │ │
│ │dezvoltare instituţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participare şi implicare │ │ │ │
│ │în activitatea comisiilor şi│ │ │ │
│ │consiliilor la nivel de │ │ │ │
│ │unitate/instituţie/local/ │ │ │ │
│ │judeţean/naţional, precum şi│ │ │ │
│ │/sau în realizarea de │ │ │ │
│ │parteneriate instituţionale │ │ │ │
│ │în concordanţă cu nevoile │1 │ │ │
│ │comunităţii şcolare şi cu │ │ │ │
│ │ţintele stabilite, cu efecte│ │ │ │
│ │pozitive în domeniul │ │ │ │
│ │incluziunii sociale şi │ │ │ │
│ │dezvoltării durabile, │ │ │ │
│ │inclusiv în calitate de │ │ │ │
│ │observator │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │PUNCTAJ TOTAL │150 │ │ │
└────┴────────────────────────────┴───────┴────────────┴────────┘

        * La punctul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este mai mare de 12 puncte, se acordă punctajul maxim de 12 puncte.
        ** La punctul 3.a), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.l) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
        *** La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.l) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.

    ANEXA 7

    la metodologie
                          Fişa sintetică de (auto)evaluare
            pentru cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar,
           învăţământ special, profesori consilieri, profesori logopezi

┌────┬────────────────────────────┬───────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctaj│Punctaj │Punctaj │
│crt.│subcriterii │maxim │autoevaluare│evaluare│
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│ │complexe cu valoare │90 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │preşcolarilor, materializate│ │ │ │
│ │în progresul copiilor pe │ │ │ │
│ │domenii de dezvoltare, │ │ │ │
│ │înregistrate în Fişa de │ │ │ │
│ │apreciere a progresului │ │ │ │
│ │copilului preşcolar înainte │ │ │ │
│ │de intrarea în clasa │ │ │ │
│ │pregătitoare, ca o │ │ │ │
│ │confirmare a parcurgerii │ │ │ │
│ │coerente şi cu consecvenţă a│ │ │ │
│ │curriculumului pentru │ │ │ │
│ │educaţie timpurie în vigoare│ │ │ │
│ │şi a atingerii obiectivelor/│ │ │ │
│ │elementelor de competenţă │ │ │ │
│ │menţionate în acesta, │ │ │ │
│ │rezultate deosebite obţinute│ │ │ │
│ │în pregătirea elevilor │ │ │ │
│ │materializate în progresul │ │ │ │
│ │elevilor la clasă sau în │ │ │ │
│ │rezultate ale elevilor la │ │ │ │
│ │clasă, la testări şi examene│ │ │ │
│ │naţionale de sfârşit de │ │ │ │
│ │ciclu/rezultate obţinute cu │ │ │ │
│ │clasa şi individual la │ │ │ │
│ │disciplinele de specialitate│10 │ │ │
│ │din învăţământul tehnologic │ │ │ │
│ │şi vocaţional, pe baza │ │ │ │
│ │datelor statistice de la │ │ │ │
│ │nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ, ca o confirmare │ │ │ │
│ │a atingerii obiectivelor/ │ │ │ │
│ │competenţelor specifice │ │ │ │
│ │impuse de curriculumul │ │ │ │
│ │şcolar în vigoare, respectiv│ │ │ │
│ │rezultate deosebite în │ │ │ │
│ │activităţi specifice de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică │ │ │ │
│ │şi de management al vieţii │ │ │ │
│ │personale şi al carierei în │ │ │ │
│ │scopul îmbunătăţirii │ │ │ │
│ │performanţelor şcolare, de │ │ │ │
│ │reducere a abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi de creştere a │ │ │ │
│ │frecvenţei elevilor la │ │ │ │
│ │cursuri, în activităţi de │ │ │ │
│ │facilitare a procesului de │ │ │ │
│ │incluziune şcolară şi în │ │ │ │
│ │remedierea limbajului şi │ │ │ │
│ │comunicării cu impact în │ │ │ │
│ │integrarea şcolară şi │ │ │ │
│ │socială a copilului │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor din │ │ │ │
│ │categorii dezavantajate │ │ │ │
│ │(preşcolari sau elevi cu │ │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale din învăţământul │ │ │ │
│ │special, integraţi în │ │ │ │
│ │învăţământul de masă, copii │12 │ │ │
│ │din familii monoparentale, │ │ │ │
│ │copii în plasament, copii │ │ │ │
│ │crescuţi de rude, copii din │ │ │ │
│ │comunităţi sărace/comunităţi│ │ │ │
│ │izolate, părinţi plecaţi în │ │ │ │
│ │străinătate, copii │ │ │ │
│ │şcolarizaţi la domiciliu sau│ │ │ │
│ │în spital, copii cu HIV │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Iniţierea şi/sau │ │ │ │
│ │aplicarea la grupă/clasă a │ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici de abordare a │ │ │ │
│ │predării-învăţării-evaluării│ │ │ │
│ │inovative, preluate din │ │ │ │
│ │cercetarea educaţională de │ │ │ │
│ │profil, promovate în cadrul │ │ │ │
│ │unor proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │externă (inclusiv schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă sau │ │ │ │
│ │mobilităţi), al unor │ │ │ │
│ │proiecte la nivel judeţean │10 │ │ │
│ │(în parteneriat cu │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │ │ │ │
│ │superior de profil sau │ │ │ │
│ │organizaţii neguvernamentale│ │ │ │
│ │cu experienţă relevantă în │ │ │ │
│ │domeniu) şi/sau promovate de│ │ │ │
│ │M.E.C. la nivel naţional, │ │ │ │
│ │prin scrisorile metodice, │ │ │ │
│ │respectiv în activitatea de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică/ │ │ │ │
│ │de intervenţie logopedică a │ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici inovative │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea preşcolarilor şi │ │ │ │
│ │elevilor distinşi la │ │ │ │
│ │olimpiade şcolare şi/sau │ │ │ │
│ │concursuri de profil corelat│ │ │ │
│ │cu disciplina predată, │ │ │ │
│ │materializate prin obţinerea│ │ │ │
│ │premiilor I, II, III, │ │ │ │
│ │menţiunilor/premiilor şi │ │ │ │
│ │menţiunilor speciale la │7 │ │ │
│ │etapa judeţeană şi a │ │ │ │
│ │municipiului Bucureşti/ │ │ │ │
│ │sector/interjudeţeană/ │ │ │ │
│ │naţională/internaţională, │ │ │ │
│ │incluse în programul de │ │ │ │
│ │activităţi şi în calendarul │ │ │ │
│1. │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │M.E.C. şi/sau pregătirea │ │ │ │
│ │ioturilor olimpice de elevi │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în centrele de │ │ │ │
│ │excelenţă, în centrele de │ │ │ │
│ │resurse pentru educaţie şi │ │ │ │
│ │dezvoltare, în centrele │ │ │ │
│ │multifuncţionale pentru │ │ │ │
│ │educaţie timpurie, │ │ │ │
│ │certificate de inspectorul │ │ │ │
│ │de specialitate/organizaţia │ │ │ │
│ │coordonatoare, şi/sau │ │ │ │
│ │rezultate deosebite obţinute│ │ │ │
│ │cu preşcolarii sau elevii cu│10 │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale şi/sau tulburări de│ │ │ │
│ │învăţare, certificate de │ │ │ │
│ │directorul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ/inspectorul de │ │ │ │
│ │specialitate sau directorul │ │ │ │
│ │centrului judeţean de │ │ │ │
│ │resurse şi asistenţă │ │ │ │
│ │educaţională/Centrului │ │ │ │
│ │Municipiului Bucureşti de │ │ │ │
│ │Resurse şi Asistenţă │ │ │ │
│ │Educaţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Participarea, în calitate│ │ │ │
│ │de membru al comisiei de │ │ │ │
│ │evaluare/organizare, la │ │ │ │
│ │olimpiadele şi concursurile │ │ │ │
│ │de profil, etapele pe │ │ │ │
│ │sector, judeţene, │8 │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale incluse în │ │ │ │
│ │programul de activităţi şi │ │ │ │
│ │în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │M.E.C. │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Implicare în activitatea │ │ │ │
│ │de tratare diferenţiată a │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor din │ │ │ │
│ │grupele/clasele cu regim │12 │ │ │
│ │simultan/alternative │ │ │ │
│ │educaţionale şi/sau în │ │ │ │
│ │implementarea activităţilor │ │ │ │
│ │de învăţare remedială │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi │ │ │ │
│ │aprobate la nivel │ │ │ │
│ │local/judeţean/interjudeţean│ │ │ │
│ │/naţional/internaţional (în │ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │ │ │ │
│ │parentală, educaţie │ │ │ │
│ │ecologică, educaţie pentru │ │ │ │
│ │sănătate, educaţie │ │ │ │
│ │financiară, educaţie │ │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │incluzivă, educaţie │10 │ │ │
│ │remedială - inclusiv prin │ │ │ │
│ │elaborarea şi │ │ │ │
│ │operaţionalizarea planurilor│ │ │ │
│ │individualizate de învăţare,│ │ │ │
│ │educaţie interculturală, │ │ │ │
│ │educaţie pentru mişcare │ │ │ │
│ │etc.) şi/sau implicarea în │ │ │ │
│ │implementarea programului │ │ │ │
│ │"Şcoala după şcoală" ca │ │ │ │
│ │activitate neremunerată, │ │ │ │
│ │respectiv a programului "A │ │ │ │
│ │doua şansă" │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea, în calitate│ │ │ │
│ │de autor/coautor, la │ │ │ │
│ │elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de M.E.C., │ │ │ │
│ │sau la traducerea de manuale│ │ │ │
│ │şcolare din limba română │ │ │ │
│ │într-o limbă a minorităţii │ │ │ │
│ │naţionale, care are │ │ │ │
│ │învăţământ cu predare în │ │ │ │
│ │limba maternă, sau la │11 │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare pentru│ │ │ │
│ │disciplinele de studiu/ │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ, │ │ │ │
│ │oferite gratuit pentru a │ │ │ │
│ │asigura accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor │ │ │ │
│ │la materiale educaţionale de│ │ │ │
│ │calitate*) │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Autor/coautor, la │ │ │ │
│ │i.1)│elaborarea de manuale │9 │ │ │
│ │ │şcolare aprobate M.E.C.│ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Autor/coautor un │ │ │ │
│ │i.2)│proiect de manual │9 │ │ │
│ │ │şcolar OM nr. 5.645/ │ │ │ │
│ │ │2017 │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Traducerea de manuale │ │ │ │
│ │i.3)│şcolare din limba │6 │ │ │
│ │ │română într-o limbă a │ │ │ │
│ │ │minorităţii naţionale │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i.4)│Elaborarea de auxiliare│8 │ │ │
│ │ │curriculare │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Resursă educaţională │ │ │ │
│ │ │publicată în format │ │ │ │
│ │i.5)│electronic pe platforme│4 │ │ │
│ │ │educaţionale destinate │ │ │ │
│ │ │elevilor/mijloace de │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │
├────┼────┴───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Performanţe deosebite în │ │ │ │
│ │inovarea didactică/ │40 │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţia la │ │ │ │
│ │implementarea reformei │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional, elaborarea/ │ │ │ │
│ │participarea la elaborarea │5 │ │ │
│ │de programe şcolare, │ │ │ │
│ │regulamente, metodologii, │ │ │ │
│ │proceduri, studii/cercetări │ │ │ │
│ │în domeniu, la nivel │ │ │ │
│ │naţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Elaborarea/participarea │ │ │ │
│ │la elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare (inclusiv cele │ │ │ │
│ │pentru discipline opţionale │2 │ │ │
│ │noi), proceduri, studii/ │ │ │ │
│ │cercetări în domeniu, la │ │ │ │
│ │nivel judeţean şi local │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Elaborarea/participarea │ │ │ │
│ │la elaborarea de │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │metodice, suporturi de curs │ │ │ │
│ │avizate de inspectoratul │5 │ │ │
│ │şcolar sau de M.E.C., │ │ │ │
│ │articole în reviste/ │ │ │ │
│ │publicaţii de specialitate, │ │ │ │
│ │înregistrate cu ISBN/ISSN │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Realizarea/participarea │ │ │ │
│ │la realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de │4 │ │ │
│ │e-learning pentru susţinerea│ │ │ │
│ │progresului şcolar, avizate │ │ │ │
│ │de M.E.C. │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de mentorat, │ │ │ │
│ │de formator în formarea │ │ │ │
│ │continuă a personalului din │ │ │ │
│ │învăţământ, activitatea │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │5 │ │ │
│ │vederea promovării accesului│ │ │ │
│ │la o educaţie de calitate │ │ │ │
│ │pentru toţi (se punctează │ │ │ │
│ │programele de formare şi │ │ │ │
│ │mentorat care răspund │ │ │ │
│ │cerinţei) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitatea în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, comisii│ │ │ │
│ │paritare/de dialog social, │ │ │ │
│ │comisii de evaluare şi │ │ │ │
│ │asigurare a calităţii în │ │ │ │
│ │educaţie, comisii de │ │ │ │
│ │sănătate şi securitate în │ │ │ │
│ │muncă, comisii PSI şi │ │ │ │
│ │situaţii de urgenţă, │ │ │ │
│ │activitate în calitate de │ │ │ │
│ │membru în comisiile de │ │ │ │
│ │ocupare a posturilor │ │ │ │
│ │didactice vacante la nivel │ │ │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, activitatea de │ │ │ │
│2. │coordonator al centrului │ │ │ │
│ │judeţean de asistenţă │ │ │ │
│ │psihopedagogică (CJAP)/ │4 │ │ │
│ │centrul logopedic │ │ │ │
│ │interşcolar (CLI), │ │ │ │
│ │activitate în organismele de│ │ │ │
│ │conducere ale organizaţiilor│ │ │ │
│ │sindicale afiliate │ │ │ │
│ │federaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │reprezentative la nivel de │ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar/ │ │ │ │
│ │semnatare ale contractului │ │ │ │
│ │colectiv de muncă la nivel │ │ │ │
│ │de sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar, │ │ │ │
│ │precum şi în cadrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor profesionale │ │ │ │
│ │ale cadrelor didactice la │ │ │ │
│ │nivel local/judeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Activitatea de metodist, │ │ │ │
│ │membru în consiliul │ │ │ │
│ │consultativ de specialitate │ │ │ │
│ │de la nivelul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │coordonator de cerc │4 │ │ │
│ │pedagogic, certificată, după│ │ │ │
│ │caz, de inspectorul de │ │ │ │
│ │specialitate ş, de │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar general │ │ │ │
│ │sau de director │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Activitate desfăşurată, │ │ │ │
│ │la solicitarea M.E.C., în │ │ │ │
│ │cadrul Comisiei Naţionale de│ │ │ │
│ │Specialitate, al unor │ │ │ │
│ │comisii tehnice/grupul de │ │ │ │
│ │lucru pentru elaborarea unor│ │ │ │
│ │acte normative/ │ │ │ │
│ │administrative sau al unor │ │ │ │
│ │comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al M.E.C., în │ │ │ │
│ │calitate de reprezentant │10 │ │ │
│ │desemnat de către comisiile │ │ │ │
│ │naţionale de organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor │ │ │ │
│ │naţionale, activitatea de │ │ │ │
│ │evaluator de manuale şcolare│ │ │ │
│ │/auxiliare didactice/ │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ/ │ │ │ │
│ │resurse educaţionale │ │ │ │
│ │deschise/portofolii pentru │ │ │ │
│ │Corpul Naţional de Experţi │ │ │ │
│ │în Management Educaţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane, │ │ │ │
│ │conferinţe zonale, judeţene,│ │ │ │
│ │naţionale şi/sau │ │ │ │
│ │internaţionale, cursuri de │ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu sau│ │ │ │
│ │în management educaţional, │1 │ │ │
│ │dovedite prin documente │ │ │ │
│ │oficiale ale manifestării şi│ │ │ │
│ │care demonstrează │ │ │ │
│ │performanţele deosebite ale │ │ │ │
│ │cadrului didactic în │ │ │ │
│ │inovarea didactică │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Activităţi extracurriculare │ │ │ │
│ │şi implicarea în proiecte │ │ │ │
│ │(inclusiv proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare europeană │ │ │ │
│ │nerambursabilă: Erasmus+, │15 │ │ │
│ │POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele similare)│ │ │ │
│ │/programe de formare │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Implementare/coordonare/ │ │ │ │
│ │participare la proiecte/ │5 │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională**) │ │ │ │
│ ├─────┬──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implementare/ │ │ │ │
│ │a.1) │coordonare proiecte/ │5 │ │ │
│ │ │programe de formare │ │ │ │
│ │ │profesională │ │ │ │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare la │ │ │ │
│ │a.2) │proiecte/programe de │3 │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ ├─────┴──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Implementare/coordonare/ │ │ │ │
│ │participare la proiecte │ │ │ │
│ │zonale, judeţene, naţionale │ │ │ │
│ │sau internaţionale care │ │ │ │
│ │vizează domeniul │ │ │ │
│ │activităţilor extraşcolare │ │ │ │
│ │şi care sunt relevante din │5 │ │ │
│ │perspectiva prevenirii şi │ │ │ │
│3. │combaterii abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi a părăsirii │ │ │ │
│ │timpurii a şcolii sau pentru│ │ │ │
│ │dezvoltarea personală a │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor │ │ │ │
│ │profesională***) │ │ │ │
│ ├─────┬──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b.1) │Implementare/ │5 │ │ │
│ │ │coordonare proiecte │ │ │ │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b.2) │Participare la │3 │ │ │
│ │ │proiecte │ │ │ │
│ ├─────┴──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participarea la │ │ │ │
│ │activităţi de voluntariat, │ │ │ │
│ │inclusiv participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │ │ │ │
│ │acţiune comunitară, │ │ │ │
│ │îndrumarea de formaţiuni/ │ │ │ │
│ │ansambluri de elevi cu │3 │ │ │
│ │activităţi în domeniul │ │ │ │
│ │artistic/programare/modelare│ │ │ │
│ │/robotică, performanţe │ │ │ │
│ │dovedite în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor la concursuri │ │ │ │
│ │cultural-artistice, │ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc. │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/organizarea/ │ │ │ │
│ │participarea la schimburi de│ │ │ │
│ │experienţă cu alte unităţi │2 │ │ │
│ │de învăţământ, reţele sau │ │ │ │
│ │proiecte interşcolare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │contribuţia la dezvoltarea │5 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare), de alte finanţări│ │ │ │
│ │extrabugetare pentru │ │ │ │
│ │unitatea de învăţământ, │2 │ │ │
│ │centre de documentare şi │ │ │ │
│ │informare, laboratoare etc.,│ │ │ │
│ │având ca efect creşterea │ │ │ │
│ │calităţii activităţii │ │ │ │
│ │instituţionale şi a │ │ │ │
│ │procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare, │ │ │ │
│ │încadrarea în bugetul alocat│ │ │ │
│ │calculat conform formulei de│ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Existenţa unui progres │ │ │ │
│4 │semnificativ în privinţa │ │ │ │
│ │dotării spaţiilor unităţii │ │ │ │
│ │de învăţământ, a mijloacelor│ │ │ │
│ │de învăţământ şi a altor │ │ │ │
│ │resurse educaţionale, │ │ │ │
│ │conform nevoilor comunităţii│2 │ │ │
│ │şcolare (beneficiari ai │ │ │ │
│ │educaţiei, cadre didactice │ │ │ │
│ │şi personal administrativ) │ │ │ │
│ │şi ţintelor de dezvoltare │ │ │ │
│ │stabilite prin proiectul de │ │ │ │
│ │dezvoltare instituţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participare şi implicare │ │ │ │
│ │în activitatea comisiilor şi│ │ │ │
│ │consiliilor la nivel de │ │ │ │
│ │unitate/instituţie/local/ │ │ │ │
│ │judeţean/naţional, precum şi│ │ │ │
│ │/sau în realizarea de │ │ │ │
│ │parteneriate instituţionale │ │ │ │
│ │în concordanţă cu nevoile │1 │ │ │
│ │comunităţii şcolare şi cu │ │ │ │
│ │ţintele stabilite, cu efecte│ │ │ │
│ │pozitive în domeniul │ │ │ │
│ │incluziunii sociale şi │ │ │ │
│ │dezvoltării durabile, │ │ │ │
│ │inclusiv în calitate de │ │ │ │
│ │observator │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │PUNCTAJ TOTAL │150 │ │ │
└────┴────────────────────────────┴───────┴────────────┴────────┘

        * La punctul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este mai mare de 11 puncte, se acordă punctajul maxim de 11 puncte.
        ** La punctul 3.a), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
        *** La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.

    ANEXA 8

    la metodologie
                          Fişa sintetică de (auto)evaluare
              pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control

┌────┬────────────────────────────┬───────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctaj│Punctaj │Punctaj │
│crt.│subcriterii │maxim │autoevaluare│evaluare│
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│ │complexe cu valoare │45 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor, │ │ │ │
│ │materializate în progresul │ │ │ │
│ │copiilor pe domenii de │ │ │ │
│ │dezvoltare, înregistrate în │ │ │ │
│ │Fişa de apreciere a │ │ │ │
│ │progresului copilului │ │ │ │
│ │preşcolar înainte de │ │ │ │
│ │intrarea în clasa │ │ │ │
│ │pregătitoare, ca o │ │ │ │
│ │confirmare a parcurgerii │ │ │ │
│ │coerente şi cu consecvenţă a│ │ │ │
│ │curriculumului pentru │ │ │ │
│ │educaţie timpurie în vigoare│ │ │ │
│ │şi a atingerii obiectivelor/│ │ │ │
│ │elementelor de competenţă │ │ │ │
│ │menţionate în acesta, │ │ │ │
│ │rezultate deosebite obţinute│ │ │ │
│ │în pregătirea elevilor │ │ │ │
│ │materializate în progresul │ │ │ │
│ │elevilor la clasă sau în │ │ │ │
│ │rezultate ale elevilor la │ │ │ │
│ │clasă, la testări şi examene│ │ │ │
│ │naţionale de sfârşit de │ │ │ │
│ │ciclu/rezultate obţinute cu │ │ │ │
│ │clasa şi individual la │5 │ │ │
│ │disciplinele de specialitate│ │ │ │
│ │din învăţământul tehnologic │ │ │ │
│ │şi vocaţional, pe baza │ │ │ │
│ │datelor statistice de la │ │ │ │
│ │nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ, ca o confirmare │ │ │ │
│ │a atingerii obiectivelor/ │ │ │ │
│ │competenţelor specifice │ │ │ │
│ │impuse de curriculumul │ │ │ │
│ │şcolar în vigoare, respectiv│ │ │ │
│ │rezultate deosebite în │ │ │ │
│ │activităţi specifice de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică │ │ │ │
│ │şi de management al vieţii │ │ │ │
│ │personale şi al carierei în │ │ │ │
│ │scopul îmbunătăţirii │ │ │ │
│ │performanţelor şcolare, de │ │ │ │
│ │reducere a abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi de creştere a │ │ │ │
│ │frecvenţei elevilor la │ │ │ │
│ │cursuri, în activităţi de │ │ │ │
│ │facilitare a procesului de │ │ │ │
│ │incluziune şcolară şi în │ │ │ │
│ │remedierea limbajului şi │ │ │ │
│ │comunicării cu impact în │ │ │ │
│ │integrarea şcolară şi │ │ │ │
│ │socială a copilului │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor din │ │ │ │
│ │categorii dezavantajate │ │ │ │
│ │(preşcolari sau elevi cu │ │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale din învăţământul │ │ │ │
│ │special, integraţi în │ │ │ │
│ │învăţământul de masă, copii │5 │ │ │
│ │din familii monoparentale, │ │ │ │
│ │copii în plasament, copii │ │ │ │
│ │crescuţi de rude, copii din │ │ │ │
│ │comunităţi sărace/comunităţi│ │ │ │
│ │izolate, părinţi plecaţi în │ │ │ │
│ │străinătate, copii │ │ │ │
│ │şcolarizaţi la domiciliu sau│ │ │ │
│ │în spital, copii cu HIV │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Iniţierea şi/sau │ │ │ │
│ │aplicarea la grupă/clasă a │ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici de abordare a │ │ │ │
│ │predării-învăţării-evaluării│ │ │ │
│ │inovative, preluate din │ │ │ │
│ │cercetarea educaţională de │ │ │ │
│ │profil, promovate în cadrul │ │ │ │
│ │unor proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │externă (inclusiv schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă sau │ │ │ │
│ │mobilităţi), al unor │ │ │ │
│ │proiecte la nivel judeţean │5 │ │ │
│ │(în parteneriat cu │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │ │ │ │
│ │superior de profil sau │ │ │ │
│ │organizaţii neguvernamentale│ │ │ │
│ │cu experienţă relevantă în │ │ │ │
│ │domeniu) şi/sau promovate de│ │ │ │
│ │M.E.C. la nivel naţional, │ │ │ │
│ │prin scrisorile metodice, │ │ │ │
│ │respectiv în activitatea de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică/ │ │ │ │
│ │de intervenţie logopedică a │ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici inovative │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea preşcolarilor/ │ │ │ │
│ │elevilor distinşi la │ │ │ │
│ │olimpiade şcolare şi/sau │ │ │ │
│ │concursuri de profil corelat│ │ │ │
│ │cu disciplina predată, │ │ │ │
│ │materializate prin obţinerea│ │ │ │
│ │premiilor I, II, III, │ │ │ │
│ │menţiunilor/premiilor şi │ │ │ │
│ │menţiunilor speciale la │2 │ │ │
│ │etapa judeţeană şi a │ │ │ │
│ │municipiului Bucureşti/ │ │ │ │
│ │sector/ │ │ │ │
│ │interjudeţeană/naţională/ │ │ │ │
│ │internaţională, incluse în │ │ │ │
│1. │programul de activităţi şi │ │ │ │
│ │în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │M.E.C. şi/sau pregătirea │ │ │ │
│ │loturilor olimpice de elevi │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în centrele de │ │ │ │
│ │excelenţă, în centrele de │ │ │ │
│ │resurse pentru educaţie şi │ │ │ │
│ │dezvoltare, în centrele │ │ │ │
│ │multifuncţionale pentru │ │ │ │
│ │educaţie timpurie, │ │ │ │
│ │certificate de inspectorul │ │ │ │
│ │de specialitate/organizaţia │ │ │ │
│ │coordonatoare, şi/sau │ │ │ │
│ │rezultate deosebite obţinute│ │ │ │
│ │cu preşcolarii sau elevii cu│5 │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale şi/sau tulburări de│ │ │ │
│ │învăţare, certificate de │ │ │ │
│ │directorul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ/inspectorul de │ │ │ │
│ │specialitate sau directorul │ │ │ │
│ │centrului judeţean de │ │ │ │
│ │resurse şi asistenţă │ │ │ │
│ │educaţională/Centrului │ │ │ │
│ │Municipiului Bucureşti de │ │ │ │
│ │Resurse şi Asistenţă │ │ │ │
│ │Educaţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Participarea, în calitate│ │ │ │
│ │de membru al comisiei de │ │ │ │
│ │evaluare/organizare, la │ │ │ │
│ │olimpiadele şi concursurile │ │ │ │
│ │de profil, etapele pe │ │ │ │
│ │sector, judeţene, │4 │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale incluse în │ │ │ │
│ │programul de activităţi şi │ │ │ │
│ │în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │M.E.C. │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Implicare în activitatea │ │ │ │
│ │de tratare diferenţiată a │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor din │ │ │ │
│ │grupele/clasele cu regim │ │ │ │
│ │simultan/alternative │ │ │ │
│ │educaţionale şi/sau în │4 │ │ │
│ │implementarea activităţilor │ │ │ │
│ │de educaţie remedială şi a │ │ │ │
│ │programelor sociale (de │ │ │ │
│ │exemplu, rechizite şcolare, │ │ │ │
│ │tichet social, masă caldă, │ │ │ │
│ │programul pentru şcoli etc.)│ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi │ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional (în │ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │ │ │ │
│ │parentală, educaţie │ │ │ │
│ │ecologică, educaţie pentru │ │ │ │
│ │sănătate, educaţie │5 │ │ │
│ │financiară, educaţie │ │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │incluzivă, educaţie │ │ │ │
│ │interculturală, educaţie │ │ │ │
│ │pentru mişcare etc.) şi/sau │ │ │ │
│ │implicarea în implementarea │ │ │ │
│ │programului "Şcoala după │ │ │ │
│ │şcoală", respectiv a │ │ │ │
│ │programului "A doua şansă" │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea, în calitate│ │ │ │
│ │de autor/coautor, la │ │ │ │
│ │elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de M.E.C., │ │ │ │
│ │sau la traducerea de manuale│ │ │ │
│ │şcolare din limba română │ │ │ │
│ │într-o limbă a minorităţii │ │ │ │
│ │naţionale, care are │ │ │ │
│ │învăţământ cu predare în │ │ │ │
│ │limba maternă, sau │10 │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare pentru│ │ │ │
│ │disciplinele de studiu/ │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ, │ │ │ │
│ │oferite gratuit pentru a │ │ │ │
│ │asigura accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor │ │ │ │
│ │la materiale educaţionale de│ │ │ │
│ │calitate*) │ │ │ │
│ ├─────┬──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Autor/coautor, la │ │ │ │
│ │i.1) │elaborarea de manuale │8 │ │ │
│ │ │şcolare aprobate │ │ │ │
│ │ │M.E.C. │ │ │ │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Autor/coautor un │ │ │ │
│ │i.2) │proiect de manual │8 │ │ │
│ │ │şcolar OM nr. 5.645/ │ │ │ │
│ │ │2017 │ │ │ │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Traducerea de manuale │ │ │ │
│ │i.3) │şcolare din limba │4 │ │ │
│ │ │română într-o limbă a │ │ │ │
│ │ │minorităţii naţionale │ │ │ │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i.4) │Elaborarea de │2 │ │ │
│ │ │auxiliare curriculare │ │ │ │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Resursă educaţională │ │ │ │
│ │ │publicată în format │ │ │ │
│ │i.5) │electronic pe │4 │ │ │
│ │ │platforme educaţionale│ │ │ │
│ │ │destinate elevilor/ │ │ │ │
│ │ │mijloace de învăţământ│ │ │ │
├────┼─────┴──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Performanţe deosebite în │ │ │ │
│ │inovarea didactică/ │45 │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţie la │ │ │ │
│ │implementarea reformei │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional prin elaborarea/ │ │ │ │
│ │participarea la elaborarea │5 │ │ │
│ │de programe şcolare, │ │ │ │
│ │regulamente, metodologii, │ │ │ │
│ │proceduri, studii/cercetări │ │ │ │
│ │în domeniu, la nivel │ │ │ │
│ │naţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Elaborarea/participarea │ │ │ │
│ │la elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare [inclusiv cele │ │ │ │
│ │pentru discipline opţionale │2 │ │ │
│ │noi), proceduri, studii/ │ │ │ │
│ │cercetări în domeniu, la │ │ │ │
│ │nivel judeţean şi local │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Elaborarea/participarea │ │ │ │
│ │la elaborarea de │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │metodice, suporturi de curs │ │ │ │
│ │avizate de inspectoratul │7 │ │ │
│ │şcolar sau de M.E.C., │ │ │ │
│ │articole în reviste/ │ │ │ │
│ │publicaţii de specialitate, │ │ │ │
│ │înregistrate cu ISBN/ISSN │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Realizarea/participarea │ │ │ │
│ │la realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de │4 │ │ │
│ │e-learning pentru susţinerea│ │ │ │
│ │progresului şcolar, avizate │ │ │ │
│ │de M.E.C. │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de mentorat, │ │ │ │
│ │de formator în formarea │ │ │ │
│ │continuă a personalului din │ │ │ │
│ │învăţământ, activitatea │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │5 │ │ │
│ │vederea promovării accesului│ │ │ │
│ │la o educaţie de calitate │ │ │ │
│ │pentru toţi (se punctează │ │ │ │
│ │programele de formare şi │ │ │ │
│ │mentorat care răspund │ │ │ │
│ │cerinţei) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitatea în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, comisii│ │ │ │
│ │paritare/de dialog social, │ │ │ │
│ │comisii de evaluare şi │ │ │ │
│ │asigurare a calităţii în │ │ │ │
│ │educaţie, comisii de │ │ │ │
│ │sănătate şi securitate în │ │ │ │
│ │muncă, comisii PST şi │ │ │ │
│ │situaţii de urgenţă, │ │ │ │
│ │activitate în calitate de │ │ │ │
│ │membru în comisiile de │ │ │ │
│ │ocupare a posturilor │ │ │ │
│ │didactice vacante la nivel │ │ │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, activitatea de │ │ │ │
│2. │coordonator al centrului │ │ │ │
│ │judeţean de asistenţă │ │ │ │
│ │psihopedagogică (CJAP)/ │5 │ │ │
│ │centrul logopedic │ │ │ │
│ │interşcolar (CLI), │ │ │ │
│ │activitate în organismele de│ │ │ │
│ │conducere ale organizaţiilor│ │ │ │
│ │sindicale afiliate │ │ │ │
│ │federaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │reprezentative la nivel de │ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar/ │ │ │ │
│ │semnatare ale contractului │ │ │ │
│ │colectiv de muncă la nivel │ │ │ │
│ │de sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar, │ │ │ │
│ │precum şi în cadrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor profesionale │ │ │ │
│ │ale cadrelor didactice la │ │ │ │
│ │nivel local/judeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Activitatea de metodist, │ │ │ │
│ │membru în consiliul │ │ │ │
│ │consultativ de specialitate │ │ │ │
│ │de la nivelul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │coordonator de cerc │6 │ │ │
│ │pedagogic, certificată, după│ │ │ │
│ │caz, de inspectorul de │ │ │ │
│ │specialitate şi de │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar general │ │ │ │
│ │sau de director │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Activitate desfăşurată, │ │ │ │
│ │la solicitarea M.E.C., în │ │ │ │
│ │cadrul Comisiei Naţionale de│ │ │ │
│ │Specialitate, al unor │ │ │ │
│ │comisii tehnice/grupuri de │ │ │ │
│ │lucru pentru elaborarea unor│ │ │ │
│ │acte normative/ │ │ │ │
│ │administrative sau al unor │ │ │ │
│ │comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional al M.E.C., în │ │ │ │
│ │calitate de reprezentant │10 │ │ │
│ │desemnat de către comisiile │ │ │ │
│ │naţionale de organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor │ │ │ │
│ │naţionale, activitatea de │ │ │ │
│ │evaluator de manuale şcolare│ │ │ │
│ │/auxiliare didactice/ │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ/ │ │ │ │
│ │resurse educaţionale │ │ │ │
│ │deschise/portofolii pentru │ │ │ │
│ │Corpul Naţional de Experţi │ │ │ │
│ │în Managementul educaţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane, │ │ │ │
│ │conferinţe zonale, judeţene,│ │ │ │
│ │naţionale şi/sau │ │ │ │
│ │internaţionale, cursuri de │ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu sau│ │ │ │
│ │în management educaţional, │1 │ │ │
│ │dovedite prin documente │ │ │ │
│ │oficiale ale manifestării şi│ │ │ │
│ │care demonstrează │ │ │ │
│ │performanţele deosebite ale │ │ │ │
│ │cadrului didactic în │ │ │ │
│ │inovarea didactică │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Activităţi extracurriculare │ │ │ │
│ │şi implicarea în proiecte │ │ │ │
│ │(inclusiv proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare europeană │ │ │ │
│ │nerambursabilă: Erasmus+, │20 │ │ │
│ │POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele similare)│ │ │ │
│ │/programe de formare │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Implementare/coordonare/ │ │ │ │
│ │participare la proiecte/ │5 │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională**) │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implementare/coordonare│ │ │ │
│ │a.1)│proiecte/programe de │5 │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare la proiecte│ │ │ │
│ │a.2)│/programe de formare │3 │ │ │
│ │ │profesională │ │ │ │
│ ├────┴───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Implementare/coordonare/ │ │ │ │
│ │participare la proiecte │ │ │ │
│ │zonale, judeţene, naţionale │ │ │ │
│ │sau internaţionale care │ │ │ │
│ │vizează domeniul │ │ │ │
│ │activităţilor extraşcolare │ │ │ │
│ │şi care sunt relevante din │5 │ │ │
│ │perspectiva prevenirii şi │ │ │ │
│3. │combaterii abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi a părăsirii │ │ │ │
│ │timpurii a şcolii sau pentru│ │ │ │
│ │dezvoltarea personală a │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor │ │ │ │
│ │profesională***) │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b.1)│Implementare/coordonare│5 │ │ │
│ │ │proiecte │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b.2)│Participare la proiecte│3 │ │ │
│ ├────┴───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participarea la │ │ │ │
│ │activităţi de voluntariat, │ │ │ │
│ │inclusiv participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │ │ │ │
│ │acţiune comunitară, │ │ │ │
│ │îndrumarea de formaţiuni/ │ │ │ │
│ │ansambluri de elevi cu │5 │ │ │
│ │activităţi în domeniul │ │ │ │
│ │artistic/programare/modelare│ │ │ │
│ │/robotică, performanţe │ │ │ │
│ │dovedite în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor la concursuri │ │ │ │
│ │cultural-artistice, │ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc. │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/organizarea/ │ │ │ │
│ │participarea la schimburi de│ │ │ │
│ │experienţă cu alte unităţi │5 │ │ │
│ │de învăţământ, reţele sau │ │ │ │
│ │proiecte interşcolare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │contribuţia la dezvoltarea │40 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare), de alte finanţări│ │ │ │
│ │extrabugetare pentru │ │ │ │
│ │unitatea de învăţământ, │20 │ │ │
│ │centre de documentare şi │ │ │ │
│ │informare, laboratoare etc.,│ │ │ │
│ │având ca efect creşterea │ │ │ │
│ │calităţii activităţii │ │ │ │
│ │instituţionale şi a │ │ │ │
│ │procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare, │ │ │ │
│ │încadrarea în bugetul alocat│ │ │ │
│ │calculat conform formulei de│ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Existenţa unui progres │ │ │ │
│4 │semnificativ în privinţa │ │ │ │
│ │dotării spaţiilor unităţii │ │ │ │
│ │de învăţământ, a mijloacelor│ │ │ │
│ │de învăţământ şi a altor │ │ │ │
│ │resurse educaţionale, │ │ │ │
│ │conform nevoilor comunităţii│10 │ │ │
│ │şcolare (beneficiari ai │ │ │ │
│ │educaţiei, cadre didactice │ │ │ │
│ │şi personal administrativ) │ │ │ │
│ │şi ţintelor de dezvoltare │ │ │ │
│ │stabilite prin proiectul de │ │ │ │
│ │dezvoltare instituţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participare şi implicare │ │ │ │
│ │în activitatea comisiilor şi│ │ │ │
│ │consiliilor la nivel de │ │ │ │
│ │unitate/instituţie/local/ │ │ │ │
│ │judeţean/naţional, precum şi│ │ │ │
│ │/sau în realizarea de │ │ │ │
│ │parteneriate instituţionale │ │ │ │
│ │în concordanţă cu nevoile │10 │ │ │
│ │comunităţii şcolare şi cu │ │ │ │
│ │ţintele stabilite, cu efecte│ │ │ │
│ │pozitive în domeniul │ │ │ │
│ │incluziunii sociale şi │ │ │ │
│ │dezvoltării durabile, │ │ │ │
│ │inclusiv în calitate de │ │ │ │
│ │observator │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │PUNCTAJ TOTAL │150 │ │ │
└────┴────────────────────────────┴───────┴────────────┴────────┘

        * La punctul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este mai mare de 10 puncte, se acordă punctajul maxim de 10 puncte.
        ** La punctul 3.a), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
        *** La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
                                          ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016