Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 19 decembrie 2019  privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 19 decembrie 2019 privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 8 din 8 ianuarie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.611 din 19 decembrie 2019, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 8 din 8 ianuarie 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezenta metodologie se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor din statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care au studiat în România şi solicită, în scopul desfăşurării activităţii didactice în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană, în mod independent sau ca salariat, eliberarea:
    a) adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale;
    b) adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, dobândite prin absolvirea unui program acreditat de formare psihopedagogică de nivel I şi/sau II, în cadrul unităţilor de învăţământ/instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România.


    ART. 2
    (1) Adeverinţa de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale poate fi solicitată de către cetăţenii prevăzuţi la art. 1 în baza unui act de studii (diplomă, certificat, adeverinţă etc.), care certifică unul dintre nivelurile de calificare prevăzute la art. 11 din Directiva 2005/36/CE, eliberat de o unitate de învăţământ sau de o instituţie de învăţământ superior acreditată, din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România.
    (2) Dosarul pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor se poate transmite prin poştă/depune şi înregistra pe suport letric la Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării sau se poate înregistra electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic, denumit în continuare PCUe. Solicitantul poate opta doar pentru o singură modalitate.
    (3) Dosarul, pe suport letric, pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cuprinde următoarele documente:
    a) cerere-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor, adresată Ministerului Educaţiei şi Cercetării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) actul de studii în baza căruia se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor, în copie;
    c) anexa la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă), în copie;
    d) adeverinţa de autenticitate a actului de studii şi a anexei la actul de studii [prevăzută la lit. c)], eliberată de unitatea de învăţământ sau de instituţia de învăţământ superior acreditată emitentă (excepţie fac cazurile în care se anexează adeverinţa ce ţine locul diplomei de studii sau copia actului de studii vizat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, începând cu data de 5.10.2011), în original;
    e) certificatul/dovada de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, în copie;
    f) certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în copie; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau acte de studii, situaţii şcolare, ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română;
    g) documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie;
    h) adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar, care să ateste că dreptul de a preda nu a fost revocat sau suspendat, pentru cetăţenii care solicită expres includerea acestei precizări în adeverinţa de conformitate a studiilor, în original.

    (4) Dosarul pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor, transmis prin intermediul PCUe, cuprinde:
    a) cerere-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor, adresată Ministerului Educaţiei şi Cercetării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    b) actul de studii în baza căruia se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor, în ataşament (scanat);
    c) anexa la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă), în ataşament (scanat);
    d) certificatul/dovada de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, în ataşament (scanat);
    e) certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în ataşament (scanat); sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau acte de studii, situaţii şcolare, care atestă absolvirea unui program de studii în limba română;
    f) documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în ataşament (scanat);
    g) adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar, care să ateste că dreptul de a preda nu a fost revocat sau suspendat, pentru cetăţenii care solicită expres includerea acestei precizări în adeverinţa de conformitate a studiilor, în ataşament (scanat).


    ART. 3
    (1) Adeverinţa privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar poate fi solicitată de către cetăţenii prevăzuţi la art. 1, în baza unui certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică, eliberat de o unitate învăţământ sau de o instituţie de învăţământ superior acreditată, din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România.
    (2) Dosarul pentru eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar se poate transmite prin poştă/depune şi înregistra pe suport letric la Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării sau se poate înregistra electronic prin intermediul PCUe. Solicitanţii pot opta doar pentru o singură modalitate.
    (3) Dosarul, pe suport letric, pentru obţinerea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar cuprinde următoarele documente:
    a) cererea-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic prin absolvirea programului/programelor de formare psihopedagogică, de nivel I şi/sau II, în cadrul unităţilor de învăţământ/instituţiilor de învăţământ superior din România, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    b) certificatul/certificatele de absolvire a programului/ programelor de formare psihopedagogică/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogică, în copie;
    c) copia actului de studii (certificat/diplomă) absolvite în România, respectiv copia documentului emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, privind recunoaşterea diplomei de studii licenţă/master obţinute în străinătate, după caz;
    d) certificatul de competenţe lingvistice, nivel C1, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în copie; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau acte de studii, situaţii şcolare, ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română;
    e) documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie.

    (4) Dosarul pentru eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, transmis prin intermediul PCUe, cuprinde:
    a) cererea-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic prin absolvirea programului/programelor de formare psihopedagogică, de nivel I şi/sau II, în cadrul unităţilor de învăţământ/instituţiilor de învăţământ superior din România, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    b) certificatul/certificatele de absolvire a programului/ programelor de formare psihopedagogică/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogică, în ataşament (scanat);
    c) actul (diplomă, certificat, adeverinţă etc.) de studii absolvite în România, respectiv documentul emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, privind recunoaşterea diplomei de studii licenţă/master obţinute în străinătate, după caz, în ataşament (scanat);
    d) certificatul de competenţe lingvistice, nivel C1, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în ataşament (scanat); sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau acte de studii, situaţii şcolare, ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română;
    e) documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în ataşament (scanat).


    ART. 4
    (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării verifică existenţa documentelor prevăzute la art. 2 şi/sau 3 şi emite adeverinţa.
    (2) În cazul în care se constată că dosarul nu este complet sau există inadvertenţe între informaţii, solicitantul este înştiinţat în scris, prin serviciile poştale sau prin intermediul PCUe, în funcţie de modalitatea de depunere a dosarului.
    (3) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunţat în scris prin serviciile poştale/poştă electronică sau prin intermediul PCUe, în funcţie de modalitatea de depunere a dosarului.
    (4) Adeverinţa se eliberează titularului sau unei persoane care prezintă procură notarială sau, la cererea solicitantului, se transmite la adresa indicată de acesta, respectiv prin intermediul PCUe, ca ataşament semnat electronic.
    (5) Adeverinţa neridicată se păstrează în arhiva Ministerului Educaţiei şi Cercetării conform prevederilor legale în vigoare.
    (6) În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a adeverinţei se poate elibera un duplicat al acesteia. Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adresează, în scris, o cerere, însoţită de copia actului de studii în baza căruia s-a eliberat adeverinţa, copia actului de identitate şi declaraţie notarială cu privire la încadrarea în una dintre situaţiile menţionate anterior.

    ART. 5
    (1) Decizia Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a nu emite adeverinţa prevăzută la art. 1 poate fi contestată, o singură dată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, conform dreptului comun în vigoare, la Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    (2) Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă se pronunţă în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunţat în scris prin serviciile poştale sau prin intermediul PCUe.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA

    la metodologie
    CERERE
pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale,
    pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate
    a) Solicitant
    Date personale
    Numele şi prenumele: .............................................................................
    Cetăţenia: .............................................................................
    Domiciliul: .............................................................................
    Telefon: .............................................................................
    E-mail: .............................................................................

    b) Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în statul .................................
    c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente:
    [] actul de studii în baza căruia se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate, în copie;
    [] anexa la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă), în copie;
    [] adeverinţa de autenticitate a actului de studii şi a anexei la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă), eliberată de unitatea de învăţământ sau de instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă (excepţie fac cazurile în care se anexează adeverinţa ce ţine locul diplomei de studii sau copia actului de studii vizat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, începând cu data de 5.10.2011), în original;
    [] certificatul/dovada de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, în copie;
    [] certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în copie; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau acte de studii, situaţii şcolare, ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română;
    [] documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie.

    d) Doresc eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE:
    [] prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, personal sau prin împuternicit;
    [] transmitere prin poştă, la următorul destinatar: .............................................................................
    .............................................................................

    e) Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii.
    Data .......................................
    Semnătura .............................
    Durata medie de completare: 10 minute
    Ministerului Educaţiei şi Cercetării, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, 010168, sectorul 1, Bucureşti

    ANEXA

    la metodologie
    CERERE
pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale,
    pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate
    a) Solicitant
    Date personale
    Numele şi prenumele: .............................................................................
    Cetăţenia: .............................................................................
    Domiciliul: .............................................................................
    Telefon: .............................................................................
    E-mail: .............................................................................

    b) Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în statul .................................
    c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente:
    [] actul de studii în baza căruia se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate, în ataşament (scanat);
    [] anexa la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă), în ataşament (scanat);
    [] certificatul/dovada de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, în ataşament (scanat);
    [] certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în ataşament (scanat); sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau acte de studii, situaţii şcolare, ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română;
    [] documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în ataşament (scanat).

    d) Doresc eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE: [] electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe).

    e) Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii.
    Data .......................................
    Semnătura .............................
    Durata medie de completare: 10 minute
    Ministerului Educaţiei şi Cercetării, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, 010168, sectorul 1, Bucureşti

    ANEXA

    la metodologie
    CERERE
    pentru eliberarea adeverinţei pentru certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic,
    pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate
    a) Solicitant
    Date personale
    Numele şi prenumele: .............................................................................
    Cetăţenia: .............................................................................
    Domiciliul: .............................................................................
    Telefon: .............................................................................
    E-mail: .............................................................................

    b) Solicit eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia didactică, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în statul .................................
    c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente:
    [] certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/dovadă de absolvire a programului de formare psihopedagogică, în copie;
    [] copie a actului de studii (certificat/diplomă) absolvite în România, respectiv a documentului emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, privind recunoaşterea diplomei de studii licenţă/master obţinute în străinătate, după caz;
    [] certificatul de competenţe lingvistice, nivel C1, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în copie; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau acte de studii, situaţii şcolare, ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română;
    [] documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie.

    d) Doresc eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia didactică:
    [] prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, personal sau prin împuternicit;
    [] transmitere prin poştă, la următorul destinatar: .............................................................................
    .............................................................................

    e) Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii.
    Data .......................................
    Semnătura .............................
    Durata medie de completare: 10 minute
    Ministerului Educaţiei şi Cercetării, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, 010168, sectorul 1, Bucureşti

    ANEXA

    la metodologie
    CERERE
    pentru eliberarea adeverinţei pentru certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic,
    pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate
    a) Solicitant
    Date personale
    Numele şi prenumele: .............................................................................
    Cetăţenia: .............................................................................
    Domiciliul: .............................................................................
    Telefon: .............................................................................
    E-mail: .............................................................................

    b) Solicit eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia didactică, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în statul .................................
    c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente:
    [] certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogică, în ataşament (scanat);
    [] actul (diplomă, certificat, adeverinţă etc.) de studii absolvite în România, respectiv documentul emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, privind recunoaşterea diplomei de studii licenţă/master obţinute în străinătate, după caz, în ataşament (scanat);
    [] certificatul de competenţe lingvistice, nivel C1, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în ataşament (scanat); sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau acte de studii, situaţii şcolare, ce atestă absolvirea unui program de studii în limba română;
    [] documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în ataşament (scanat).

    d) Doresc eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia didactică:
    [] electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe).

    e) Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii.
    Data .......................................
    Semnătura .............................
    Durata medie de completare: 10 minute
    Ministerului Educaţiei şi Cercetării, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, 010168, sectorul 1, Bucureşti

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016