Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE-CADRU din 19 mai 2021  privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE-CADRU din 19 mai 2021 privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 542 din 25 mai 2021
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 559 din 19 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 542 din 25 mai 2021.
──────────
    ART. 1
    Reţeaua naţională inovativă integrată de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice, denumită în continuare RNLPVVD, este constituită din totalitatea locuinţelor protejate destinate victimelor violenţei domestice existente la nivel naţional, care sunt create la nivel local/judeţean de către autorităţile administraţiei publice locale, după caz, prin serviciile publice de asistenţă socială/direcţiile de asistenţă socială/direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau de către furnizorii privaţi de servicii sociale.

    ART. 2
    RNLPVVD asigură suportul necesar pentru implementarea PNIPVVD şi funcţionează pe baza următoarelor principii generale:
    a) centrarea măsurilor integrate pe nevoile victimei violenţei domestice, potrivit căreia toate măsurile de sprijin, protecţie şi furnizare a serviciilor sociale se adresează victimelor violenţei domestice aflate în situaţii de risc şi vulnerabilitate şi se acordă în funcţie de nevoile particularizate ale acestora;
    b) respectarea dreptului la autodeterminare şi la demnitate umană, potrivit căreia fiecare victimă a violenţei domestice are dreptul de a face propriile alegeri şi îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii şi a potenţialului său de dezvoltare în mediul familial şi în societate, îi sunt respectate statutul individual, civil şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, social sau economic;
    c) abordarea integrată şi complementaritatea, potrivit cărora, pentru depăşirea situaţiei de risc şi vulnerabilitate a victimei violenţei domestice şi asigurarea transferului către o viaţă independentă, măsurile de sprijin de orice tip şi serviciile sociale furnizate trebuie corelate la nivel multidisciplinar şi furnizate în concordanţă cu nevoile victimei, adaptate situaţiei particulare de viaţă, cuprinzând, după caz, o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniile asistenţă socială, consiliere juridică, psihologie, sprijin educaţional, orientare vocaţională, formare profesională, integrare/reintegrare profesională, sănătate publică şi altele asemenea;
    d) cooperarea şi parteneriatul, potrivit cărora autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea tuturor măsurilor de sprijin şi protecţie şi a serviciilor sociale necesare şi adecvate victimelor violenţei domestice aflate în situaţii de risc şi vulnerabilitate;
    e) dubla confidenţialitate, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private şi a securităţii personale, victima violenţei domestice are dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de risc şi vulnerabilitate în care se află, dar şi obligaţia corelativă a respectării confidenţialităţii cu privire la nedivulgarea, sub nicio formă, a adresei locuinţei protejate în care este găzduită atât ea, cât şi alte beneficiare sau a adreselor în care le sunt furnizate servicii complementare şi a informaţiilor despre măsurile de care beneficiază;
    f) maximizarea efectelor măsurilor şi serviciilor sociale furnizate victimelor violenţei domestice, potrivit căreia toate serviciile sociale şi măsurile de sprijin au ca obiectiv final creşterea calităţii vieţii prin încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi realizării transferului la o viaţă independentă;
    g) accesibilitatea ca rezultat al procesului care presupune luarea în considerare încă din faza de proiectare, în toate politicile, programele, serviciile, produsele şi resursele din comunitate destinate persoanelor cu dizabilităţi, a aspectelor referitoare la cost, disponibilitate, adaptare şi proximitate, pentru a preîntâmpina crearea de noi bariere, precum şi identificarea şi eliminarea barierelor existente care limitează accesul persoanelor cu dizabilităţi la toate domeniile vieţii;
    h) securitatea şi protecţia victimei, care garantează intervenţia, în limita cadrului legal, prin acţiuni care să asigure inclusiv protecţia fizică a victimei şi centrarea pe nevoile sale, precum şi implicarea activă a acesteia în toate deciziile ce o privesc;
    i) prevenirea victimizării, care garantează înţelegerea situaţiei din perspectiva victimei şi a nevoilor sale, a hotărârilor pe care aceasta le ia cu privire la viaţa sa, ţinând seama de factorii care pot determina victimizarea femeii (de exemplu, frica, percepţia deformată despre ea, despre competenţele ei maritale sau parentale, convingeri eronate despre relaţii în cuplu, convingeri religioase eronate, speranţa că partenerul se va schimba, incapacitatea de a proiecta şi de a face o schimbare la ea şi altele asemenea);
    j) parteneriatul public-privat, care recunoaşte importanţa implicării societăţii civile în activităţile concrete de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice şi încurajarea administraţiei publice locale în ceea ce priveşte contractarea serviciilor sociale de asistenţă şi sprijin acordate de către organizaţii nonguvernamentale.


    ART. 3
    În vederea informării potenţialilor beneficiari privind modalitatea de accesare a unei locuinţe protejate din cadrul RNLPVVD, furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale realizează activităţi de informare şi promovare a serviciilor sociale în comunitate, prin următoarele mijloace:
    a) colaborare şi dialog cu orice alte instituţii de profil, respectiv cu serviciile publice de asistenţă socială, direcţiile de asistenţă socială, agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, inspectoratele de poliţie judeţene, judecătorii, unităţi spitaliceşti, parohii, care pot intra în contact cu potenţiale victime;
    b) colaborare cu asistenţii sociali din cadrul spitalelor, cu medicii de familie, alte unităţi medicale de la nivelul judeţului, de exemplu, servicii judeţene de medicină legală şi altele asemenea;
    c) colaborare cu organizaţii neguvernamentale active în domeniu care intră în contact cu potenţiale victime;
    d) colaborare cu serviciile sociale/de asistenţă socială aparţinând cultelor religioase recunoscute în România;
    e) cooperare cu serviciile publice de asistenţă comunitară;
    f) colaborare cu sindicatele şi patronatele din cadrul operatorilor economici de capacitate mică, medie şi mare din judeţ, prin intermediul cărora se pot face informări şi se pot distribui materiale informative despre serviciile sociale oferite prin intermediul RNLPVVD;
    g) colaborare permanentă cu inspectoratele de poliţie judeţene (IPJ) şi cu posturile locale de poliţie;
    h) parteneriatul cu echipele mobile locale;
    i) demararea unor activităţi de promovare şi publicitate prin elaborarea de comunicate, distribuirea de flyere şi/sau pliante, promovarea în cadrul emisiunilor radio-tv la posturi locale/naţionale şi altele asemenea, pe pagini web, pagini ale unor reţele de socializare, pe site-ul instituţiei, precum şi ale siteurilor instituţiilor partenere;
    j) organizarea de întâlniri, vizite în teren, întâlniri cu beneficiarii, seminare/informări;
    k) promovarea informaţiilor privind serviciile create, în massmedia şi prin postarea pe pagina de socializare şi pe site a unor informaţii şi recomandări privind orientarea potenţialelor victime către accesul acestora în locuinţele protejate si serviciile complementare.


    ART. 4
    Identificarea şi sprijinirea victimelor violenţei domestice aflate în situaţii de risc şi vulnerabilitate se pot realiza prin următoarele modalităţi:
    a) direct, de către furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale, ca urmare a contactării directe a acestora de către posibilii beneficiari în urma promovării, publicităţii şi diseminării continue a acţiunilor şi mijloacelor de informare şi comunicare în legătură cu locuinţele protejate RNLPVVD, PNIPVVD;
    b) indirect, prin utilizarea informaţiilor privind beneficiarii de servicii sociale existente la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, direcţiilor de asistenţă socială, serviciilor publice de asistenţă socială, serviciilor comunitare de asistenţă medicală, organizaţiilor neguvernamentale, compartimentelor de asistenţă socială din cadrul unităţilor spitaliceşti, serviciilor sociale/de asistenţă socială aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, potrivit legii, organizaţiilor sindicale şi patronale, oricăror alte instituţii cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice care intră în contact cu victimele acestui fenomen şi care le pot referi către locuinţele protejate, RNLPVVD, PNIPVVD.


    ART. 5
    (1) În scopul identificării celor mai bune soluţii pentru asigurarea protecţiei victimelor violenţei domestice şi acordarea măsurilor de sprijin necesare şi adecvate în vederea integrării/reintegrării socioprofesionale, în cadrul RNLPVVD se asigură mobilitatea victimelor.
    (2) În situaţia în care unei victime a violenţei domestice, din diferite motive, nu i se pot asigura protecţia şi furnizarea măsurilor de sprijin necesare şi adecvate în vederea integrării/reintegrării socioprofesionale pe raza unităţii administrativ-teritoriale în care aceasta îşi are domiciliul, victima poate fi admisă, pe baza cererii sale, în orice locuinţă protejată destinată victimelor violenţei domestice din cadrul RNLPVVD aflată în alt judeţ/sector, indiferent de domiciliu sau reşedinţă ori de valabilitatea actului de identitate.
    (3) În cazul locuinţelor protejate existente, solicitarea conducătorului serviciului public de asistenţă socială/direcţiei de asistenţă socială/direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/organizaţiei neguvernamentale din unitatea administrativ-teritorială în care victima violenţei domestice îşi are domiciliul, privind admiterea acesteia într-o locuinţă protejată destinată victimelor violenţei domestice din cadrul RNLPVVD aflată în alt judeţ/sector decât cel de domiciliu, reprezintă actul administrativ în baza căruia se realizează decontarea cheltuielilor, pe baza standardului de cost stabilit pentru locuinţele protejate destinate persoanelor victime ale violenţei domestice, potrivit prevederilor anexei nr. 5 lit. A pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 426/2020, raportat la numărul de zile de găzduire.
    (4) În situaţia expirării valabilităţii actului de identitate al victimei violenţei domestice sunt aplicabile dispoziţiile legislaţiei în vigoare privitoare la evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
    (5) În cadrul unei locuinţe protejate din cadrul RNLPVVD pot fi admise victime ale violenţei domestice din mai multe judeţe. În această situaţie, finanţarea acestora şi cooperarea privind măsurile de sprijin specifice au la bază un contract de parteneriat public-public sau public-privat, care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor judeţene sau ale consiliilor locale partenere.

    ART. 6
    (1) Orice persoană care are calitatea de victimă a violenţei domestice se poate adresa serviciului public de asistenţă socială/direcţiei de asistenţă socială/direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorilor privaţi de servicii sociale din unitatea administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul, solicitând sprijin şi îndrumare pentru includerea în PNIPVVD şi admiterea într-o locuinţă protejată. Calitatea de victimă a violenţei domestice se stabileşte conform declaraţiei pe propria răspundere privind calitatea de victimă a violenţei domestice, potrivit anexei A la prezenta metodologie-cadru.
    (2) În urma îndeplinirii condiţiilor de risc şi de vulnerabilitate prevăzute la art. 6 din anexa nr. 1 la hotărâre, serviciile publice de asistenţă socială/direcţiile de asistenţă socială, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorii privaţi de servicii sociale care asigură funcţionarea unei locuinţe protejate, pentru accesarea căreia victima şi-a exprimat opţiunea, elaborează un referat privind includerea în PNIPVVD care trebuie să cuprindă:
    a) informaţiile referitoare la condiţiile de risc şi de vulnerabilitate specifice de violenţă domestică;
    b) datele personale ale victimei violenţei domestice;
    c) înscrisurile care stau la baza informaţiilor furnizate;
    d) orice alte observaţii care contribuie la stabilirea situaţiei de risc în care se află victima violenţei domestice;
    e) date referitoare la situaţia financiară şi educaţională a victimei violenţei domestice;
    f) orice alte date care prezintă relevanţă pentru evaluarea situaţiei victimei violenţei domestice şi pentru includerea acesteia în PNIPVVD şi admiterea într-o locuinţă protejată.

    (3) Referatul prevăzut la alin. (2) trebuie să fie însoţit de acordul scris al victimei violenţei domestice privind includerea în PNIPVVD şi admiterea într-o locuinţă protejată.

    ART. 7
    (1) În termen de 5 zile de la data includerii în PNIPVVD şi admiterea într-o locuinţă protejată, între serviciile publice de asistenţă socială/direcţiile de asistenţă socială/direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în calitate de furnizori publici de servicii sociale, sau, după caz, furnizorii privaţi de servicii sociale şi victima violenţei domestice, care are calitatea de beneficiar al PNIPVVD/locuinţei protejate, se încheie în scris un acord de dublă confidenţialitate.
    (2) Acordul prevăzut la alin. (1) se completează potrivit anexei C la prezenta metodologie-cadru şi cuprinde termenii şi condiţiile cu privire la:
    a) utilizarea datelor personale ale victimei violenţei domestice la nivelul PNIPVVD şi serviciilor sociale de care aceasta beneficiază, care se realizează în baza declaraţiei privind informarea asupra prelucrării datelor personale ale victimei violenţei domestice, care se completează potrivit anexei B la prezenta metodologie-cadru;
    b) obligaţia victimei violenţei domestice de păstrare a caracterului secret şi nedivulgării sub nicio formă şi faţă de nicio terţă persoană a numelui localităţii şi adresei locuinţei protejate sau a adreselor la care sunt organizate şi funcţionează celelalte servicii sociale de care aceasta sau celelalte victime ale violenţei domestice beneficiază;
    c) drepturile şi obligaţiile victimei, precum şi situaţiile în care furnizarea serviciilor sociale încetează.


    ART. 8
    (1) Organizarea şi funcţionarea locuinţei protejate se realizează pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare elaborat potrivit anexei nr. 1 la Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea principiului accesibilităţii.
    (2) Măsurile de care victima violenţei domestice beneficiază prin intermediul includerii PNIPVVD şi admiterii în locuinţa protejată şi acordarea măsurilor de sprijin necesare şi adecvate în vederea integrării/reintegrării socioprofesionale a acesteia sunt cuprinse în contractul pentru acordarea de servicii sociale care se încheie între furnizorul de servicii sociale şi victima violenţei domestice, potrivit prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

    ART. 9
    (1) Protecţia victimei violenţei domestice aflate în situaţie de risc şi vulnerabilitate care a fost inclusă în PNIPVVD şi admisă în locuinţa protejată se realizează potrivit legii.
    (2) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/Serviciile publice de asistenţă socială, în subordinea cărora funcţionează locuinţele protejate pentru victimele domestice din cadrul RNLPVVD, colaborează cu organele de poliţie sau, după caz, cu inspectoratele judeţene de jandarmi, respectiv Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, în situaţiile în care au loc eventuale incidente între agresori şi beneficiarii locuinţei protejate.
    (3) În situaţia în care victima beneficiază de ordin de protecţie sau de un ordin de protecţie provizoriu la data includerii în PNIPVVD, în cel mult 24 de ore de la această dată, instituţia care întocmeşte referatul prevăzut la art. 6 alin. (2) notifică structurile Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi a agresorului cu privire la admiterea victimei în locuinţa protejată, în vederea realizării diligenţelor necesare pentru a continua supravegherea respectării măsurilor de protecţie.
    (4) În vederea asigurării securităţii pentru fiecare locuinţă protejată, protecţia se organizează cu respectarea cerinţelor de securitate fizică prevăzute de legislaţia privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

    ART. 10
    Fondurile necesare pentru includerea în PNIPVVD şi admiterea în cadrul RNLPVVD se vor asigura anual din sumele alocate cu această destinaţie prin fonduri externe nerambursabile sau, după caz, din bugetele locale şi/sau în parteneriat public-public sau public-privat.

    ART. 11
    Furnizarea măsurilor de protecţie şi de sprijin în vederea orientării vocaţionale şi integrării/reintegrării socioprofesionale de care victimele violenţei domestice beneficiază în cadrul includerii în PNIPVVD se suspendă în cazul spitalizării beneficiarului într-o unitate sanitară, în baza recomandărilor medicale.

    ART. 12
    Furnizarea măsurilor de protecţie şi de sprijin în vederea orientării vocaţionale şi integrării/reintegrării socioprofesionale de care victimele violenţei domestice beneficiază în cadrul includerii în PNIPVVD încetează în următoarele situaţii:
    a) în cazul ieşirii din PNIPVVD/părăsirii locuinţei protejate de către beneficiar din propria voinţă;
    b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul pentru acordarea de serviciilor sociale;
    c) prin acordul părţilor;
    d) la momentul în care scopul includerii în PNIPVVD şi contractul pentru acordarea de servicii sociale a fost atins;
    e) în situaţia în care a fost pronunţată o hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti privind săvârşirea de către beneficiar a unei fapte penale din categoria infracţiunilor contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) la încetarea activităţii furnizorului public sau privat de servicii sociale;
    g) în caz de transfer într-un alt serviciu social, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare sau de integrare/reintegrare socială;
    h) în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el şi/sau pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personalul centrului - consum de băuturi alcoolice, consum de droguri sau substanţe halucinogene, comportament violent, contact cu agresorul şi dezvăluirea numelui localităţii şi adresei locuinţei protejate sau a adreselor la care sunt organizate şi funcţionează celelalte servicii sociale complementare de care acesta sau celelalte victime ale violenţei domestice beneficiază;
    i) în orice altă situaţie în care nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar;
    j) în situaţia în care beneficiarul săvârşeşte în timpul furnizării serviciilor sociale fapte penale din categoria infracţiunilor contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii şi/sau a infracţiunilor contra patrimoniului prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) în situaţia în care beneficiarul a sustras sau a distrus voit bunuri din dotarea serviciilor sociale;
    l) în caz de forţă majoră - cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie/pandemie;
    m) în caz de deces al beneficiarului.


    ANEXA A

    la metodologie
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/a, .................................................., CNP ................................, domiciliat/ă în ..................., str. ........................... nr. ....., ap. ......, tel. fix .................., tel. mobil ............., email....................., având în vederea solicitarea mea cu privire la includerea în Programul naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice şi admiterea într-o locuinţă protejată destinată victimelor violenţei domestice,
    cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că am calitatea de victimă a violenţei domestice generată^1 de:
    – violenţa verbală Da [] Nu []
    *adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare;

    – violenţa psihologică Da [] Nu []
    *impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, prin ameninţare verbală sau în orice altă modalitate, şantaj, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinţei, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care prin frecvenţă, conţinut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

    – violenţa fizică Da [] Nu []
    *vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activităţi cu grad mare de risc pentru viaţă sau sănătate şi integritate corporală, altele decât cele prevăzute la art. 4 lit. e) din Legea nr. 217/2003, republicată;

    – violenţa sexuală Da [] Nu []
    *agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal;

    – violenţa economică Da [] Nu []
    *interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

    – violenţa socială Da [] Nu []
    *impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuinţa comună, privarea de acces în spaţiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

    – violenţa spirituală Da [] Nu []
    *subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă şi de a învăţa copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.
    Data
    ....................
    Semnătura
    .....................
    ^1 Se completează, după caz, prin bifarea unei sau mai multor forme de violenţă cuprinse în declaraţie şi prevăzute de art. 4 din Legea nr. 217/2003, republicată.


    ANEXA

    la metodologie
    DECLARAŢIE
    privind informarea asupra prelucrării datelor personale
    Subsemnatul/a .................................................., CNP ................................. domiciliat/ă în ..................., str. ........................... nr. ....., ap. ......, tel. fix .................., tel. mobil ............., email ....................., în calitate de beneficiar al Programul naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice (PNIPVVD) şi admiterii într-o locuinţă protejată destinată victimelor violenţei domestice, declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor personale în aplicaţiile electronice aferente derulării PNIPVVD.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii.
    Declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor furnizate, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul admiterii în PNIPVVD să anunţ, în cel mai scurt timp, serviciul public de asistenţă socială/direcţia de asistenţă socială/direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorul privat de servicii sociale ..............* şi să aduc o copie a actelor doveditoare.
    De asemenea, declar că am primit următoarele informaţii** referitoare la:
    a) denumirea şi datele de contact ale operatorului, respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) ....................*/Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) ......................*;
    b) date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor personale din cadrul DGASPC ....................*/DAS ......................*;
    c) scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, respectiv, după caz, includerea în Programul naţional pentru protecţia victimelor violenţei domestice şi asigurarea serviciilor sociale specializate în cadrul locuinţelor protejate şi serviciilor complementare în funcţie de nevoile beneficiarului (conform dispoziţiilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea PNIPVVD);
    d) interesul legitim urmărit de către operator, respectiv acela de a realiza protecţia efectivă a vieţii, integrităţii şi securităţii beneficiarilor;
    e) destinatarii datelor cu caracter personal, respectiv Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi în calitate de punct naţional de coordonare a PNIPVVD şi de lider de parteneriat în cadrul proiectului POCU-VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!; OIR-POSDRU Bucureşti/Ilfov, în calitate de autoritate care asigură monitorizarea implementării proiectului POCU-VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!; AM-POCU ca autoritate care asigură finanţarea proiectului POCU-VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!; furnizorii de servicii sociale de care beneficiază persoana vizată; autorităţi de audit naţionale şi europene ca organe de control conform legii;
    f) perioada de stocare a datelor personale este egală cu durata de furnizare a serviciilor sociale în cadrul locuinţelor protejate şi serviciilor complementare, pe parcursul desfăşurării contractului de finanţare, precum şi după încetarea acestuia în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale, a legislaţiei naţionale şi comunitare;
    g) existenţa dreptului de a solicita operatorului accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
    h) existenţa dreptului de a-şi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
    i) existenţa dreptului de a depune o plângere în faţa furnizorului public sau privat de servicii sociale;
    j) furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie necesară încheierii unui contract de furnizare a serviciilor sociale în cadrul locuinţelor protejate şi serviciilor complementare, nerespectarea acestei obligaţii generând neacordarea serviciilor sociale necesare;
    k) pentru oricare intenţie ulterioară a operatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul va furniza persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

    Data
    ....................
    Semnătura
    .....................
    * Se va indica comuna/oraşul/judeţul.
    ** În conformitate cu dispoziţiile art. 12 şi 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

    ANEXA

    la metodologie
    ACORD
    de dublă confidenţialitate
    Părţile:
    1. Serviciul Public de Asistenţă Socială/Direcţia de Asistenţă Socială/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/Furnizorul privat de servicii sociale ...................(comuna/oraşul/judeţul)............, denumit în continuare furnizor de servicii sociale,
    cu sediul în .................................., str. ............................ nr. ..........., judeţul/sectorul .................., reprezentat de domnul/doamna ...................................., având funcţia de ............................, în calitate de ........................................,
    şi

    2. ..............(numele beneficiarului PNIPVVD/locuinţei protejate)............, denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul în localitatea ..........................,
    str. .......................... nr. ........., judeţul/sectorul .............., posesor al B.I./C.I. seria ..... nr. .........., eliberat/eliberată la data de ................ de Secţia de poliţie ...................................,

    convin asupra următoarelor:
    I. Drepturile şi obligaţiile furnizorului de servicii sociale
    ART. 1
    Furnizorul de servicii sociale are dreptul de a utiliza datele personale ale victimei violenţei domestice incluse PNIPVVD şi admise în cadrul locuinţei protejate, strict în scopul de a fi prelucrate în aplicaţiile electronice aferente derulării PNIPVVD, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.

    ART. 2
    Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a asigura menţinerea caracterului confidenţial faţă de terţi în legătură cu toate măsurile de protecţie şi de sprijin de care victima violenţei domestice beneficiază în cadrul PNIPVVD.

    ART. 3
    Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a asigura menţinerea caracterului confidenţial faţă de terţi privind adresa locuinţei protejate şi a celorlalte măsuri şi servicii sociale de care victima violenţei domestice beneficiază, precum şi a aspectelor referitoare la modul de organizare şi funcţionare a acestora.

    ART. 4
    Furnizorul de servicii sociale are obligaţia să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor personale ale beneficiarului împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.


    II. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    ART. 5
    Beneficiarul are dreptul la o informare corectă, obiectivă în ceea priveşte serviciile sociale de care beneficiază prin includerea în PNIPVVD, conformă cu realitatea şi centrată pe problema şi situaţia de viaţă a acestuia. Informaţiile vor fi transmise într-un limbaj clar, concis, adaptat la capacitate de înţelegere, inclusiv în formate accesibile, în cazul în care victima este persoană cu dizabilităţi, asigurând posibilitatea de a opta în cunoştinţă de cauză pentru o formă sau alta de sprijin.

    ART. 6
    Beneficiarul are dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de risc şi vulnerabilitate în care se află.

    ART. 7
    În scopul respectării vieţii private şi a securităţii personale, beneficiarul are obligaţia de a asigura menţinerea caracterului confidenţial şi a nedivulgării, sub nicio formă şi faţă de nicio terţă persoană, a denumirii localităţii şi adresei locuinţei protejate sau a adreselor la care sunt organizate şi funcţionează celelalte servicii sociale complementare de care acesta sau celelalte victime ale violenţei domestice beneficiază.

    ART. 8
    Beneficiarul are obligaţia de a prezenta tuturor specialiştilor cu care intră în contact în cursul derulării PNIPVVD date şi informaţii actuale, reale şi complete şi de a furniza informaţii corecte cu privire la istoricul faptelor de violenţă domestică trecute şi prezente, identitate, situaţie familială, socială, medicală, economică şi altele asemenea.

    ART. 9
    Beneficiarul are obligaţia să comunice furnizorului de servicii sociale orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală, pe tot parcursul includerii în PNIPVVD/admiterii în locuinţa protejată.


    III. Încetarea acordului
    ART. 10
    Încetarea acordului se realizează în condiţiile prevăzute la art. 12 din anexa nr. 2 la hotărâre.
    IV. Durata acordului

    ART. 11
    Perioada de aplicare a prezentului acord este limitată la durata de furnizare a tuturor măsurilor de protecţie şi de sprijin de care victima violenţei domestice beneficiază în cadrul PNIPVVD.


    Prezentul acord a fost semnat astăzi, .............................., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare având aceeaşi valoare juridică.
    Furnizor de servicii sociale Serviciul Public de Asistenţă Socială/Direcţia de Asistenţă Socială/ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/Furnizorul privat de servicii sociale .........................(comuna/oraşul/judeţul)......................
    Beneficiar,
    ........................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura
    .....................................
    Dată
    .................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016