Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 19 mai 2021  pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 19 mai 2021 pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 532 bis din 24 mai 2021
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 311 din 19 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 24 mai 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Prezenta metodologie reglementează procedura privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice destinate activităţii de tineret şi se aplică la Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti, organizat la nivel naţional de către Ministerul Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MTS.

    ART. 2
    (1) Fondurile publice pentru finanţarea proiectelor în cadrul Concursului naţional de proiecte de tineret se alocă din bugetul Programului de susţinere a acţiunilor de tineret, denumit în continuare P2.
    (2) Fondurile publice pentru finanţarea proiectelor în cadrul Concursului naţional de proiecte studenţeşti se alocă din bugetul Programului pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi denumit în continuare P4.
    (3) În cadrul concursului/concursurilor nu se finanţează proiecte/activităţi generatoare de profit sau proiecte/activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.
    (4) Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la Ministerul Tineretului şi Sportului , în decursul unui an fiscal.

    ART. 3
    Definiţii
        În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

    (1) Solicitanţii eligibili sunt structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret aşa cum sunt definite în Cap. III din Legea 350/2006 - Legea tinerilor.

    (2) Beneficiarul contractului este solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă de către Ministerul Tineretului şi Sportului în urma aplicării procedurii de selecţie publică de proiecte.

    (3) Grupul ţintă al proiectului pentru Concursul naţional de proiecte de tineret este alcătuit minimum 80% tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, excepţie făcând proiectele care vizează lucrătorii de tineret, persoane cărora li se adresează proiectul şi care au în comun aceeaşi nevoie sau problemă. Aceştia reprezintă categoria (socială, economică etc.) din care se selectează beneficiarii proiectului.

    (4) Grupul ţintă al proiectului pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti este alcătuit minimum 80% studenţi. Aceştia reprezintă categoria (socială, economică etc.) din care se selectează beneficiarii proiectului.

    (5) Beneficiarii proiectului sunt acele persoane care provin din grupul ţintă al proiectului a căror situaţie defavorabilă sau problemă se va ameliora, îmbunătăţi sau rezolva în urma implementării proiectului. Beneficiarul este persoana în folosul căreia se realizează proiectul şi se produce schimbarea dorită.
    Categoria beneficiarilor poate fi clasificată în funcţie de modul în care beneficiază de rezultatele proiectului, în categoria beneficiarilor direcţi şi categoria beneficiarilor indirecţi:
    a) Beneficiari direcţi reprezintă acele persoane sau categorii de persoane care beneficiază direct, nemijlocit de rezultatele proiectului;
    b) Beneficiari indirecţi reprezintă acele persoane sau categorii de persoane care beneficiază indirect, mijlocit de rezultatele proiectului, ca urmare a efectului multiplicativ.    (6) Participanţii proiectului sunt acele persoane care participă la activităţile proiectului, fie în calitate de beneficiari, fie în calitate de organizatori (membri echipă de proiect, voluntari etc.), invitaţi (speaker, moderatori, mentori etc.), jurnalişti, factori de decizie, membri ai comunităţii etc.

    (7) Programe în domeniul tineretului: set de acţiuni/proiecte de tineret, în realizarea obiectivelor în domeniul tineretului.

    (8) Proiecte de tineret/studenţeşti: set de activităţi în implementarea programelor în domeniul tineretului.

    (9) Parteneriat: relaţie de cooperare/colaborare între persoane juridice, statuată prin convenţie/protocol în care se precizează responsabilităţile fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret/studenţesc.

    (10) Cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, aşa cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cheltuielile finanţate de Ministerul Tineretului şi Sportului.

    (11) Contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Ministerul Tineretului şi Sportului şi un solicitant.

    (12) Finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor programe de interes public in domeniul tineretului.


    CAP. II
    Priorităţi, direcţii de acţiune şi bugetul concursului
    ART. 4
    Priorităţi, măsuri indicative şi activităţi
    (1) Priorităţile şi măsurile indicative se stabilesc anual de către Ministerul Tineretului şi Sportului in concordanta cu măsurile din Programul de Guvernare dar şi cu alte documente de politici publice în domeniul tineretului.
    (2) Priorităţile şi măsurile indicative sunt precizate în anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României şi pe prima pagină a site-ului Ministerului Tineretului şi Sportului.
    (3) În cadrul proiectelor de tineret/studenţeşti, activităţile eligibile destinate beneficiarilor trebuie să fie încadrabile în următoarele domenii de activitate: educaţie nonformală, cultural- artistic, voluntariat, socio- civic, sportiv, formare şi inserţie profesională, includere socială, stil de viaţă sanătos, mediu.
    (4) Domeniile de activitate menţionate la alin. (3) se pot implementa prin următoarele tipuri de activităţi: stagii/cursuri, seminare, webinarii, ateliere de lucru, focus grup, şcoli de vară, concursuri, mese rotunde, panel de experţi, dezbateri, conferinţe, simpozioane, întâlniri de lucru, festivaluri, campanii de informare/promovare/ecologizare, schimburi de experienţă la nivel naţional şi internaţional, caravane, expoziţii, târguri, evenimente şi competiţii sportive, spectacole, concerte, programme de mentorat realizate de lucrătorii de tineret şi alte activităţi asemănătoare sau conexe.
    (5) Activităţile se pot desfăşura şi în mediul online.

    ART. 5
    Bugetul
    (1) Sumele aprobate pentru Concursul naţional de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti, se alocă din P2, respectiv P4 şi sunt cele precizate în anunţul de participare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea VI şi pe prima pagină a site-ului Ministerului Tineretului şi Sportului;
    (2) În situaţia în care pentru un proiect se solicită o sumă mai mare decât cea precizată în anunţ, finanţarea maximă acordată este cea precizată în anunţul de participare.
    (3) Sumele aprobate pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/studenţeşti rămase nealocate la una din temele concursului se pot transfera altor teme;
    (4) Sumele nealocate la concursuri se reportează în cadrul P2, respectiv P4, pentru organizarea unei alte sesiuni de finanţare nerambursabilă sau pentru organizarea de proiecte proprii.

    CAP. III
    Condiţii şi criterii de eligibilitate pentru solicitanţi, parteneri şi proiecte de tineret
    ART. 6
    Eligibilitate solicitanţi şi parteneri
    (1) Pentru Concursul naţional de proiecte de tineret, solicitanţii eligibili sunt structurile neguvemamentale de tineret şi pentru tineret aşa cum sunt definite în Cap. III din Legea nr. 350/2006 - Legea tinerilor, şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) desfăşoară programe/proiecte/activităţi pentru tineri, conform Extrasului din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor/Certificatului de grefă, completate de statutul înregistrat la instanţă respectiv Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, în cazul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret şi a fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti;
    b) au respectat în ultimii doi ani contractele de finanţare nerambursabilă semnate cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiilor în care acestea au încetat cu acordul părţilor sau au fost generate de o cauză neimputabilă acestora (pandemii, cataclisme etc.).

    (2) Pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti, solicitanţii eligibile structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret aşa cum sunt definite în Cap. III din Legea nr. 350/2006 - Legea tinerilor şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) desfăşoară programe/proiecte/activităţi pentru studenţi, conform Extrasului din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor/Certificatului de grefă completate de statutul înregistrat la instanţă respectiv Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, în cazul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret şi a fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti;
    b) au respectat în ultimii doi ani contractele de finanţare nerambursabilă semnate cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiilor în care acestea au încetat cu acordul părţilor sau au fost generate de o cauză neimputabilă acestora (pandemii, cataclisme etc.).

    (3) Criterii de excludere solicitanţi:
    a) fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) nu şi-au îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale, la plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat şi local, în conformitate cu prevederile legale;
    c) au făcut obiectul unei hotărâri definitive pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, până la intervenirea reabilitării;
    d) s-au aflat într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor;
    e) sunt subiectul unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile;
    f) furnizează informaţii false în documentele prezentate sau nu au furnizat informaţiile solicitate de finanţator, în condiţiile şi termenul solicitat;

    (4) Parteneri eligibili pot fi instituţii publice, persoane juridice cu şi fără scop lucrativ, care trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate principală a proiectului şi să contribuie efectiv la implementarea proiectului;
    (4) Partenerul nu poate asigura servicii, lucrări şi produse prevăzute în bugetul solicitat de la Ministerul Tineretului şi Sportului;
    (5) Parteneriatul nu este obligatoriu în cadrul proiectului, dar este valorizat, prin punctaj suplimentar.

    ART. 7
        Eligibilitate proiecte de tineret/studenţeşti:

    (1) Sunt eligibile proiectele de tineret/studenţeşti care:
    a) se înscriu în tema şi priorităţile stabilite pentru concurs, prevăzute în anunţul de participare;
    b) se încadrează în domeniile de activitate şi tipurile de activităţi prevăzute la art. 4 alin. (3) şi alin. (4);
    c) se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs, precizată în anunţul de participare;
    d) minimum 80% dintre beneficiari sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani (cu excepţia proiectelor care sunt adresate exclusiv lucrătorilor de tineret) pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi minimum 80% dintre beneficiari sunt studenţi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti;
    e) nu se adresează în exclusivitate membrilor solicitantului sau partenerului/ partenerilor;
    f) au beneficiari direcţi din toate judeţele unei Regiuni de dezvoltare sau din minimum 4 judeţe din două Regiuni de dezvoltare, aşa cum sunt acestea prevăzute de Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările şi completările ulterioare;
    g) asigură contribuţia proprie şi/sau atrasă de minimum 10% din bugetul total al proiectului de tineret (în bani şi/sau valorizată);
    h) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activităţii de tineret, conform Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret aprobate prin HG nr. 259/2006 cu modificările şi completările ulterioare, pentru cheltuielile finanţate de Ministerul Tineretului şi Sportului.


    (2) În cadrul Concursului naţional de proiecte de tineret respectiv Concursului naţional de proiecte studenţeşti un solicitant poate depune doar un singur proiect pe prioritate, în calitate de solicitant.


    CAP. IV
    Organizarea Concursului naţional de proiecte de tineret/Concursului naţional de proiecte studenţeşti
    ART. 8
    Anunţul de participare şi măsurile organizatorice
    (1) Anunţarea publică a Concursului naţional de proiecte de tineret/Concursului naţional de proiecte studenţeşti, respectiv intenţia de atribuire a contractelor de finanţare, se face de către Ministerul Tineretului şi Sportului prin:
    a) anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea VI;
    b) anunţ într-un cotidian central;
    c) anunţ pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului;
    d) anunţ pe paginile active de interacţiune media online ale Ministerului Tineretului şi Sportului;

    (2) Publicarea poate fi completată şi prin utilizarea altor mijloace de informare.
    (3) Data apariţiei anunţului şi afişarea pe prima pagină a site-ului Ministerului Tineretului şi Sportului trebuie să fie cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.
    (4) Anunţul de participare cuprinde: perioada de organizare şi locul desfăşurării concursului, suma alocată, bugetul maxim alocat unui proiect, numărul maxim de proiecte care poate fi depus de către un solicitant, priorităţile şi măsurile indicative ale concursului, data limită de depunere a aplicaţiilor, calendarul de desfăşurare al concursului, site-ul instituţiei de unde se pot obţine informaţii cu privire la concurs.
    (5) Metodologia de finanţare şi Ghidul solicitantului se pot descărca de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului sau obţine, pe suport digital, de la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului.
    (6) Clarificări privind metodologia de finanţare se pot solicita în scris sau prin poşta electronică, cu cel puţin 6 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.
    (7) Ministerul Tineretului şi Sportului are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate prin poşta electronică, cu cel puţin 4 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor. Toate întrebările şi răspunsurile se postează pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului sau se afişează la sediul instituţiei, în situaţia în care site-ul nu este funcţional.
    (8) În situaţia în care la data limită de depunere nu există cel puţin doi solicitanţi înscrişi, Ministerul Tineretului şi Sportului are obligaţia să repete concursul cu respectarea prevederilor alin. (1)- (7) ale prezentului articol.
    (9) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (8) se va înscrie la concurs un singur solicitant, concursul se va organiza.

    ART. 9
    Depunerea dosarului de concurs
    (1) Documentele se depun în termenul stabilit prin anunţul de participare la sediul Ministerul Tineretului şi Sportului, în plic sigilat, cu menţiunea "Pentru Concursul naţional de proiecte de tineret" respectiv "Pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti". În cazul depunerii prin poştă/curierat, plicul va avea data de trimitere cel târziu termenul limită prevăzut în anunţul de participare, solicitanţii care optează pentru acestă modalitate de depunere vor transmite către Ministerul Tineretului şi Sportului prin e-mail dovada corespondenţei.
    (2) Solicitanţii depun următoarele documente în format fizic:
    a) Cerere de finanţare, conform Anexa nr. 1, în original, completată integral, semnată de reprezentantul legal;
    b) Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul de stat, în original sau în copie a formatului validat de Administraţia finanţelor publice, în termen de valabilitate. În cazul în care sunt depuse mai multe proiecte, se poate depune copie conform cu originalul şi se va menţiona la care proiect a fost depus certificatul în original/validat.
    c) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local, în original. În cazul în care sunt depuse mai multe proiecte, se poate depune copie conform cu originalul şi se va menţiona la care proiect a fost depus certificatul în original;
    d) Declaraţia de integritate semnată de reprezentantul legal al solicitantului conform modelului din Anexa nr. 2, în original;
    e) Declaraţie pe proprie răspundere privind solvabilitatea solicitantului, conform modelului din Anexa nr. 4, în original, semnată de reprezentantul legal al solicitantului;
    f) Extrasul din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor/Certificatul de grefă, în termenul de valabilitate, care trebuie să cuprindă date despre conducerea asociaţiei/fundaţiei, sediu şi informaţii din care să reiasă că desfăşoară activităţi pentru tineret. Se depune în original sau copie conform cu originalul, în cazul depunerii mai multor proiecte. În situaţia în care în extrasul din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor/Certificatul de grefă nu sunt prevăzute suficiente informaţii din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţi pentru tineri/studenţi, se poate depune şi o copie "conform cu originalul" a statutului înregistrat la instanţă, însoţit de declaraţia pe propria răspundere conform modelului prezentat în Anexa 15;
    g) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare în cazul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret şi a fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, în copie conform cu originalul;

    (3) Solicitanţii depun următoarele documente pe CD/DVD/memory stick:
    a) Cererea de finanţare depusă pe CD/DVD/memory stick, în format word, conform Anexei nr. 1;
    b) Protocolul/ =convenţia de parteneriat, dacă este cazul, conform Anexa nr. 3, scanat în format pdf.;
    c) CV-urile membrilor echipei de proiect din care să reiasă experienţa specifică tipului de proiect depus, scanate în format pdf.


    ART. 10
    Comisia de evaluare şi de contestaţii
    (1) Comisia de evaluare şi comisia de contestaţii precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
    (2) La finalul fiecărei etape, comisiile întocmesc rapoarte cu rezultatele semnate de către membrii comisiei pe care afişează pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului.

    ART. 11
    Comisia de evaluare
        Verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează în două etape, de către comisia de evaluare, după cum urmează:

    (1) Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului- în această etapă se verifică conformitatea documentelor depuse, astfel cum au fost solicitate la art. 9 al prezentei metodologii. în această etapă nu se acordă punctaj şi este eliminatorie. Această etapă se va realiza pe formularul prevăzut în Anexa nr. 5.

    (2) Etapa de evaluare tehnică şi financiară a proiectelor - în această etapă participă doar proiectele care au fost admise după etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii. În cadrul acestei etape proiectele primesc punctaj conform Anexei nr. 6.


    ART. 12
    Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului
    (1) În cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului, comisia de evaluare verifică dacă:
    a) solicitanţii au depus la dosar documentele prevăzute care respectă prevederile impuse la art. 9 alin. (2) şi alin. (3);
    b) documentele sunt depuse în termenul stabilit respectând prevederile art. 9 alin. (1);
    c) proiectul şi solicitantul respectă prevederile art. 6 şi art. 7. Formularul de conformitate si eligibilitate este prevăzut în Anexa nr. 5.

    (2) După verificarea administrativă a documentelor şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului/ partenerilor şi a proiectului, comisia de evaluare are obligaţia de a realiza un raport preliminar şi:
    a) să publice, pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului, rezultatele etapei;
    b) să informeze prin email solicitanţii de publicarea rezultatelor acestei etape.

    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor etapei, solicitanţii ale căror proiecte îndeplinesc criteriile de eligibilitate, dar ale căror documente au fost declarate incomplete, au posibilitatea de a depune completări/clarificări.
    (4) Completările/clarificările solicitate pot viza doar documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. b), c), f), g), şi alin. (3) lit. a), b) şi se transmit în original, copie conform cu originalul, CD/DVD/memory stick, după caz, în funcţie de documentul solicitat.
    (5) Se iau în considerare modificările/completările depuse sau transmise şi înregistrate la Ministerul Tineretului şi Sportului în perioada precizată în anunţul de participare. Modificările/completările depuse/transmise în afara perioadei din anunţul de participare nu se iau în considerare, fapt care duce la respingerea proiectului de tineret.
    (6) După verificarea documentelor, comisia de evaluare are obligaţia de a întocmi un raport cu rezultatul final al etapei de verificare administrativă şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului şi a publica pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului, pe paginile active de interacţiune media online ale Ministerului Tineretului şi Sportului rezultatele finale ale etapei. Comisia de evaluare va informa prin email solicitanţii de publicarea rezultatelor finale ale acestei etape.
    (7) Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile administrative după completarea documentelor, sunt eliminaţi din concurs.
    (8) Proiectele de tineret, care îndeplinesc condiţiile etapei de verificare a conformităţii administrative şi de eligibilitate a solicitantului, partenerului şi a proiectului, trec în etapa de evaluare tehnică şi financiară.

    ART. 13
    Etapa de evaluare tehnică şi financiară, pe bază de punctaj
    (1) Membrii comisiei de evaluare acordă punctaj pentru criteriile şi subcriteriile prevăzute în Formularul de evaluare tehnică şi financiară prevazut în Anexa nr. 6. Punctajul proiectului este dat de suma punctajelor criteriilor din formular. Punctajul final al proiectului de tineret se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de către membrii comisiei de evaluare.
    (2) Nu pot exista diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele totale acordate de către fiecare evaluator; în această situaţie membrii comisiei de evaluare vor realiza o reconciliere pe baza motivelor de acordare a punctajelor şi vor proceda la reevaluare.
    (3) Dacă în urma reconcilierii, diferenţele se menţin peste limitele menţionate la aliniatul anterior, proiectul este reevaluat de către membrii comisiei în şedinţă comună, care stabilesc punctajul final.
    (4) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a opera corecţii sau modificări în bugetul proiectului de tineret.
    a) Evaluatorii pot aplica corecţii/ajustări bugetare în situaţia în care consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a permite înţelegerea proiectului, împiedicând astfel obiectivitatea procesului de evaluare. Fiecare ajustare bugetară este argumentată şi prezentată beneficiarului în cadrul notificării de aprobare.
    b) Evaluatorii pot opera modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii cheltuielilor eligibile astfel:
    - cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greşit ca eligibile;
    – cu valoarea cheltuielilor eligibile, dar care fie nu au legătură directă cu activităţile propuse, fie nu sunt necesare pentru implementarea proiectului;
    – cu valoarea considerată excedentară a cheltuielilor sau disproporţionată în raport cu obiectivul proiectului.


    (5) Comisia de evaluare întocmeşte raportul etapei de evaluare tehnică şi financiară în baza punctajelor acordate, publică rezultatele etapei pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului şi informează prin email solicitanţii de publicarea rezultatelor.

    ART. 14
    Selecţia proiectelor de tineret/studenţeşti
    (1) Pentru a fi selectat în vederea finanţării un proiect trebuie să obţină un punctaj total de minimum 60 de puncte, un punctaj de minimum 30 puncte la criteriul C1 şi un punctaj de minimum 10 puncte la criteriul C3 din Anexa nr. 6.
    (2) Proiectele admise primesc finanţare în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, în limita sumei alocate pentru concursuri.
    (3) În situaţia în care două sau mai multe proiecte sunt pe ultimul loc, la punctaj egal, este finanţat proiectul care are punctajul cel mai mare la criteriul C1.
    (4) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (3) se menţin la punctaj egal două sau mai multe proiecte, este finanţat proiectul care are punctajul cel mai mare la criteriul C3.
    (5) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (3) şi (4) se menţin la punctaj egal două sau mai multe proiecte aflate pe ultimul loc, este finanţat proiectul care are contribuţia proprie şi/sau atrasă cea mai mare.
    (6) Proiectele care nu au fost respinse conform criteriilor de la alin. (1) al prezentului articol, dar pentru care, în urma ordonării după punctaj, nu sunt fonduri disponibile, sunt plasate pe o listă de rezervă. în cazul în care nu se mai poate încheia contractul de finanţare pentru oricare dintre proiectele selectate, proiectele de pe lista de rezervă vor fi contractate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

    ART. 15
    Afişarea rezultatelor
    (1) Rezultatele concursului se afişează în conformitate cu anunţul de participare, pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului , iar solicitanţii sunt informaţi prin email de publicarea acestora.

    ART. 16
    Contestaţii
    (1) Rezultatele concursului pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului cât şi a etapei de evaluare tehnică şi financiară, pe bază de punctaj.
    (2) Contestaţiile se depun la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, Registratură, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, fie se transmit pe adresa de e-mail: concurs.proiecte@mts.ro. Contestaţiile depuse în afara perioadei de contestaţii precizată în anunţul de participare şi/sau transmise prin alte modalităţi, în afara celor menţionate, nu sunt luate în considerare.
    (3) Contestaţiile sunt analizate de către comisia constituită la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului în acest scop. Din comisia de contestaţii nu pot face parte persoane care au fost anterior în comisiile de evaluare.
    (4) Rezultatele contestaţiilor se afişează la data prevăzută în anunţul de participare, pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului.
    (5) După afişarea rezultatelor la contestaţii se afişează rezultatele finale ale concursurilor, pe site-ul, iar solicitanţii sunt informaţi prin email de publicarea acestora.

    CAP. V
    Finanţarea proiectelor de tineret selectate la Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursului naţional de proiecte studenţeşti
    ART. 17
    Contractarea
    (1) După afişarea rezultatelor finale, Ministerul Tineretului şi Sportului transmite, prin email, către solicitanţii declaraţi câştigători, o notificare prin care li se solicită acordul cu privire la termenii finanţării. în situaţia în care un solicitant nu acceptă termenii finanţării şi/sau nu transmite acordul în termen de maximum 5 zile lucrătoare, contractul de finanţare nerambursabilă nu se încheie, urmând a fi contactaţi solicitanţii de pe lista de rezerve, în ordinea descrescătoare a punctajului.
    (2) Proiectele de tineret/studenţeşti selectate la concursuri vor face obiectul unui contract de finanţare nerambursabilă, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7, încheiat între solicitant şi Ministerul Tineretului şi Sportului. Termenul limită de semnare a contractelor nu poate fi mai mare de 30 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale, după soluţionarea contestaţiilor, dar nici mai mic de 2 zile calendaristice faţă de începerea proiectului de tineret/studenţesc.
    (3) După semnarea contractului, solicitanţii ale căror proiecte de tineret/studenţeşti sunt finanţate devin beneficiari.
    (4) Orice modificare a proiectului de tineret/studenţesc trebuie adusă la cunoştinţă, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de producerea acesteia. Modificările nu pot afecta scopul, obiectivele, activităţile şi indicatorii proiectului.
    (5) Se pot modifica locul de desfăşurare şi calendarul de activităţi ale proiectului, fără a se modifica perioada de desfăşurare stipulată în contract, în baza unei notificări către ordonatorul principal de credite, transmise înainte de producerea acesteia cu minimum 24 de ore. Excepţie fac activităţile la care a fost anunţată vizita de monitorizare, pentru care notificarea se transmite cu minimum 4 zile inainte de producerea modificării.
    (6) Modificarea perioadei de desfăşurare a proiectului cuprinsă în contract se poate realiza prin act adiţional, în urma aprobării unui memoriu justificativ de către ordonatorul principal de credite, cu condiţia încadrării acesteia în perioada precizată în anunţul de participare.
    (7) Modificarea bugetului, se poate realiza prin act adiţional, în urma aprobării unui memoriu justificativ întocmit de beneficiar şi aprobat de către ordonatorul principal de credite.Un beneficiar poate solicita o singură dată modificarea bugetului unui proiect.
    (8) Răspunsul Ministerului Tineretului şi Sportului cu privire la modificările menţionate la alin. (6).
    (7) Se va comunica solicitantului în maximum 2 zile lucrătoare după data primirii solicitării.

    ART. 18
    Dosarul proiectului
    (1) în vederea finanţării unui proiect de tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului întocmeşte dosarul proiectului, care va cuprinde:
    a) documentele menţionate la art. 9 alin. (2) şi (3);
    b) acordul cu privire la termenii finanţării;
    c) referat;
    d) propunere de angajare şi angajament bugetar;
    e) contract de finanţare.

    (2) Proiectele sunt repartizate salariatulului/ salariaţilor Ministerului Tineretului şi Sportului cu atribuţii în domeniul activităţii de tineret, care va/vor întocmi documentaţia necesară finanţării proiectului, menţionată la alin. (1) lit. c), d) şi e), şi va/vor gestiona relaţia cu beneficiarul pe perioada desfăşurării proiectului.

    CAP. VI
    Derularea proiectelor de tineret/ studenţeşti finanţate la Concursul naţional de proiecte de tineret/ Concursul naţional de proiecte studenţeşti
    ART. 19
    Derularea proiectelor
    (1) Proiectele de tineret/studenţeşti se desfăşoară în perioada precizată în anunţul de participare publicat de Ministerul Tineretului şi Sportului. Perioada de desfăşurare a unui proiect cuprinde pregătirea, derularea şi evaluarea.
    (2) Proiectele finanţate se încheie cel târziu la data prevăzută în contractul de finanţare, fără a se depăşi termenul limită prevăzut în anunţul de participare.

    ART. 20
    Monitorizarea proiectelor
    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului are dreptul de a monitoriza modul de derulare a proiectelor de tineret/studenţeşti prin efectuarea de vizite de monitorizare la sediul beneficiarului sau la locul/locurile de desfăşurare a activităţilor proiectelor.
    (2) Monitorizarea menţionată la alin. (1) se realizează de către persoane sau comisii; componenţa şi atribuţiile acestora se stabilesc printr-o notă aprobată de către ordonatorul principal de credite.
    (3) În timpul monitorizării se pot solicita beneficiarului acele documente care demonstrează realizarea activităţilor şi a cheltuielilor proiectului, pe care beneficiarii sunt obligaţi să le prezinte.
    (4) În urma monitorizării se întocmeşte un raport, care se ataşează la dosarul proiectului, de care se va ţine cont la evaluarea finală a implementării proiectului. O copie a raportului se transmite beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la realizarea acestuia.
    (5) În cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, Ministerul Tineretului şi Sportului poate rezilia contractul de finanţare.

    CAP. VII
    Decontarea cheltuielilor pentru proiecte de tineret/studenţeşti finanţate la Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
    ART. 21
    Condiţii de decontare
    (1) Documentaţia completă pentru decontarea cheltuielilor se transmite finanţatorului de către beneficiar în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea proiectului de tineret/studenţesc. În cazul în care beneficiarul depune documentaţia incompletă, Ministerul Tineretului şi Sportului va notifica, o singură dată, în scris, beneficiarul, care are obligaţia de a aduce completările solicitate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. în caz contrar, Ministerul Tineretului şi Sportului sistează acordarea finanţării proiectului de tineret/studenţesc.
    (2) Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada de desfăşurare a proiectului, stabilită prin contractul de finanţare.
    (3) Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate conform prezentei metodologii, aprobată prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

    ART. 22
    Decontul parţial
    (1) Pentru realizarea proiectului de tineret/studenţesc se poate face decontare parţială, în baza documentelor justificative legal întocmite, de până la 70% din valoarea contractului de finanţare, în timpul desfăşurării activităţilor proiectului şi în condiţiile în care acesta are o durată mai mare de 30 de zile calendaristice.
    (2) Solicitarea pentru decontarea parţială se transmite odată cu acordul de finanţare a proiectului. Decontarea parţială este stipulată în contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între părţi.
    (3) Beneficiarii pot solicita cel mult o decontare parţială în perioada de implementare a proiectului.
    (4) Pentru realizarea unei decontări parţiale, beneficiarul transmite o cerere de decont şi un raport intermediar de implementare, însoţite de documente justificative; raportul intermediar se realizează după aceeaşi structură ca şi raportul final de implementare, conform Anexei 8.1.
    (5) Cererea de decont parţial este verificată în termen de 5 zile lucrătoare, perioadă în care se pot cere, în scris, clarificări şi completări, pe care beneficiarul este obligat să le transmită în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. în cazul în care completările solicitate nu sunt conforme, beneficiarul pierde dreptul la decontarea parţială.
    (6) Cererea de decont se plăteşte în maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrare; în cazul în care se solicită clarificări şi completări, termenul de plată se prelungeşte proporţional cu numărul de zile de la primirea solicitării.

    ART. 23
    Documente necesare pentru decontul de cheltuieli
        Pentru justificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor de tineret/studenţeşti, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:

    (1) Cererea de decont de cheltuieli, în original, care se completează conform modelului din Anexa nr. 8 la prezenta metodologie.

    (2) Raportul de implementare şi Lista de indicatori, în original, semnate de către reprezentantul legal sau desemnat al beneficiarului, care se realizează conform modelului din Anexa nr. 8.1 şi Anexa nr. 8.2.

    (3) Împuternicirea reprezentantului desemnat al beneficiarului pentru decontarea cheltuielilor, în original, atunci când acesta nu este reprezentantul legal al beneficiarului.

    (4) Declaraţie implementare proiect, în original, conform modelului din Anexa nr. 9.

    (5) Factura beneficiarului, în original, intocmita in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Acest document trebuie să menţioneze explicit toate datele de identificare ale beneficiarului, numele proiectului şi numărul contractului de finanţare nerambursabilă.

    (6) Lista de participanţi, în original, este obligatorie pentru toate proiectele de tineret/studenţeşti, trebuie să cuprindă toate persoanele pentru care se efectuează cheltuieli şi se întocmeşte conform modelului din Anexa nr. 10. În cazul în care activitatea se desfăşoară în mediul online, lista nu va fi semnată de participanţii la proiect, dar va fi asumată de către echipa de proiect. Lista de participanţi va fi însoţită de livrabile care să ateste desfăşurarea activităţii respective: înregistrarea audio, video etc.
    a) Lista de participanţi este însoţită obligatoriu de Tabelul centralizator cu participanţii la proiect prevăzut la Anexa nr. 10.1, întocmit de către beneficiarul contractului, în baza Declaraţiilor de consimţământ prevăzute la Anexa nr. 10.2. Declaraţiile se colectează de către beneficiar care are obligaţia să le gestioneze, pe propria răspundere, în condiţiile legii.
    b) În cazul activităţilor care se desfăşoară în mediul online, beneficiarii activităţii vor semna o Declaraţia pe propria răspundere privind participarea la activitate, conform modelului din Anexa nr. 10.4. Declaraţiile se colectează de către Beneficiar care are obligaţia să le gestioneze, pe propria răspundere, în condiţiile legii.


    (7) Documentele justificative necesare pentru fiecare categorie de cheltuieli sunt menţionate la art. 24- 34.
    a) Documentele justificative, în copie, care au stat la baza cererii de decont înaintată către Ministerul Tineretului şi Sportului, certificate de către reprezentantul legal sau desemnat al beneficiarului, cu menţiunea "Copie conform cu originalul";
    b) Beneficiarul păstrează pentru control şi audit toate documentele justificative pentru cheltuielile solicitate la decontare purtând inscripţia "Plătit din contractul nr. ......., finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului";
    c) În cazul în care proiectul beneficiază şi de o altă finanţare, care nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la dubla finanţare, se menţionează "Plătit din contractul nr. ......, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului" iar suma acoperită dintr-o altă sursă este menţionată conform instrucţiunilor finanţatorului respectiv.


    (8) CD/ DVD/ USB cu imagini din timpul derulării proiectului de tineret:
    a) Se vor prezenta fotografii de grup sau print screen (în cazul activităţilor online) din care să reiasă numărul total de participanţi, implicarea acestora în activităţile proiectului, locaţia în care s-a desfăşurat proiectul, spaţiul unde s-au desfăşurat activităţile, spaţiul de cazare şi de servire a mesei, după caz;
    b) pentru tipărituri: imagini din care să rezulte în clar numele proiectului, perioada de derulare, locaţia, imagini cu sigla finanţatorului şi a beneficiarului;
    c) pentru materiale promoţionale: imagini din care să rezulte în clar cel puţin denumirea proiectului şi sigla finanţatorului;
    d) imaginile de la lit. b) şi c) vor fi realizate înainte şi în timpul distribuirii;
    e) alte imagini considerate sugestive, din timpul derulării proiectului.    ART. 24
    Decontare cheltuieli cazare
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea:
    a) contract/notă de comandă pentru serviciile de cazare;
    b) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă;
    c) diagrama de cazare, în original, conform modelului prezentat în Anexa nr. 11, semnată de unitatea prestatoare;
    d) proces verbal de recepţie a serviciilor de cazare;
    e) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.


    ART. 25
    Decontare cheltuieli alocaţie masă
    (1) Alocaţia de masă poate fi decontată ca masă servită sau alimente.
    (2) Documentele justificative pentru masă servită:
    a) contract/notă de comandă pentru serviciile de masă;
    b) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, pentru masă servită;
    c) pontaj de masă, în original, întocmit conform Anexei nr. 12, semnat de unitatea prestatoare;
    d) proces verbal de recepţie a serviciilor de masă;

    (3) Documentelejustificative pentru alimente achiziţionate:
    a) facturi sau bonuri fiscale până la valoarea stabilită de lege;
    b) NIR şi bon de consum;
    c) pontaj de masă, în original, întocmit conform Anexei nr. 12 (fără semnătura unităţii prestatoare).


    ART. 26
    Decontare cheltuieli de transport
    (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:
    a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice insoţite de tabelul cu participanţii, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, în original, întocmit conform Anexei nr. 13;
    b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmitconform Anexei nr. 13;
    c) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului terţiar de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Anexei nr. 13;
    d) factura fiscală detaliată, notă de comandă sau contract şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu menţiunea "copie conform cu originalul") pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale;
    e) bonuri fiscale de combustibil pentru transportul cu autoturismul proprietate personală, cu aprobarea în prealabil a ordonatorului terţiar de credite, în condiţii similare celor prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea transportului, întocmit conform Anexei nr. 13. Bonul fiscal va avea o dată de emitere din perioada desfăşurării activităţii, dar nu mai devreme de 2 zile calendaristice înainte de începerea acesteia.

    (2) Se decontează suplimentar drept cheltuieli de transport:
    a) taxele pentru trecerea podurilor;
    b) taxele de traversare cu bacul;
    c) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

    (3) Toate documentele menţionate la art. 26 alin. (1) lit. a)- c) şi alin. (2) vor fi centralizate în cadrul aceluiaşi tabel, întocmit conform modelului din Anexa nr. 13.

    ART. 27
    Decontare cheltuieli închiriere de bunuri şi servicii
    Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii sunt:
    a) contract de închiriere de bunuri şi servicii;
    b) factura fiscală ori alte documente justificative;
    c) proces verbal de predare- primire a bunurilor şi serviciilor închiriate.


    ART. 28
    Decontare cheltuieli prestări servicii de formare
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru servicii de formare efectuate în cadrul proiectelor de tineret, prestate de persoane fizice, persoane fizice autorizate şi persoane juridice, sunt:
    a) contractul de prestări servicii;
    b) factură fiscală detaliată, pentru persoane fizice autorizate şi persoane juridice; ştat de plată/fişa contului şi pontaj pentru persoanele fizice;
    c) raportul de activitate al serviciilor prestate şi livrabile, după caz;
    d) proces verbal de recepţie a serviciilor;
    e) pentru cursurile acreditate se va depune copie după catalogul absolvenţilor semnat de către comisia de evaluare;
    f) diploma de formator, în cazul cursurilor acreditate;
    g) contractul de cesiune de drepturi de autor însoţit de nota justificativă privind caracterul independent al activităţii, conform prevederilor legale în vigoare.


    ART. 29
    Decontare cheltuieli realizare de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:
    a) contract prestări servicii sau notă de comandă;
    b) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;
    c) proces verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări;
    d) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se ataşează imagini cu acesta;
    e) notă de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiune;
    f) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat.


    ART. 30
    Decontare cheltuieli activităţi social- culturale
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social- culturale sunt: factură fiscală, bon fiscal sau alte documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

    ART. 31
    Decontare cheltuieli pentru realizarea materialelor audio- video, traduceri oficiale
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind realizarea materialelor audio- video şi traduceri oficiale, sunt:
    a) contract prestări servicii sau contract de cesiune de drepturi de autor. În cazul contractelor de cesiune de drepturi de autor acesta va fi însoţit de nota justificativă privind caracterul independent al activităţii, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) factură fiscală sau ştatul de plată/fişă de cont în cazul contractelor de cesiune de drepturi de autor;
    c) o copie pe suport electronic CD/DVD/USB a rezultatului contractat.


    ART. 32
    Decontare cheltuieli trataţii
        Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru trataţii (cafea, ceai, apă minerală, băuturi răcoritoare etc.) sunt factură fiscală, chitanţă, bon fiscal, până la valoarea de 6,5 lei/persoană/zi. În cazul achiziţionării directe de produse se depun şi NIR şi bon de consum.

    ART. 33
    Decontare cheltuieli achiziţii de servicii, lucrări şi produse
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind achiziţia de servicii, lucrări şi produse (altele decât cele menţionate anterior) sunt:
    a) contract prestări servicii sau notă de comandă;
    b) factura fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;
    c) proces verbal de recepţie a serviciilor, lucrărilor şi produselor, după caz;
    d) nota de intrare recepţie şi constatare de diferenţe a produselor intrate în gestiunea beneficiarului, după caz;
    e) bonul de consum pentru produsele ieşite din gestiunea beneficiarului şi destinate proiectului.


    ART. 34
    Decontare cheltuieli privind salariile
    (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor de salarizare a echipei de management şi a specialiştilor se face cu: contract individual de muncă (CIM), fişa de post, pontaj, ştat de plată;
    (2) Costurile salariale nu pot depăşi 30% din valoarea totală a proiectului.

    ART. 35
    Decontare alte cheltuieli
        Decontarea cheltuielilor privind: poşta, telecomunicaţiile, internet, cărţi, publicaţii şi materiale pe suport magnetic precum şi a altor cheltuieli, prevăzute în Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret aprobate prin HG nr. 259/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin documente justificative, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    ART. 36
    Dovada cheltuielii privind contribuţia proprie şi/sau atrasă
        Documentele justificative pentru contribuţia proprie şi/sau atrasă se transmit în copie, semnate cu menţiunea "conform cu originalul", după cum urmează:
    a) pentru muncă valorizată: contract de voluntariat, însoţit de fişa voluntarului, care să cuprindă activităţile din proiect;
    b) salarizare echipă de management: contract individual de muncă (CIM), fişa de post, pontaj, ştat de plată;
    c) contribuţie în natură: documente doveditoare sau declaraţie pe propria răspundere privind deţinerea spaţiului, echipamentelor şi obiectelor de inventar utilizate în timpul proiectului, după caz;
    d) contribuţie atrasă: protocol/contract de sponsorizare/contract de colaborare, în condiţiile legii;
    e) contribuţie în bani: se depun aceleaşi documente solicitate pentru decontarea cheltuielilor solicitate de la Ministerului Tineretului şi Sportului.


    ART. 37
    Achiziţiile publice
    (1) Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Beneficiarii au obligaţia de a achiziţiona bunurile şi serviciile cu respectarea principiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.
    (3) Achiziţiile publice respectă calendarul de activităţi al proiectului.

    ART. 38
    Nedecontarea cheltuielilor
    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului nu va deconta cheltuielile pentru proiectele de tineret care nu respectă prevederile contractului de finanţare şi/sau cheltuielile efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale cu incidenţă în derularea contractului.
    (2) Cheltuielile considerate eligibile se vor deconta conform prevederilor legale în vigoare, cu condiţia ca activităţile derulate să contribuie la atingerea scopului proiectului.

    ART. 39
    Modalitate de plată
    (1) Cererea de decont este verificată în termen de 5 zile lucrătoare. Se pot cere clarificări şi completări, o singură dată, pe care beneficiarul este obligat să le transmită în termen de maximum 5 zile lucrătoare, de la primirea solicitării. În cazul în care completările solicitate nu sunt conforme, beneficiarul pierde dreptul la decontare, prin aplicarea art. 37.
    (2) Proiectul se decontează în maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de decont, cu excluderea termenelor la dispoziţia beneficiarului pentru aducerea de clarificări şi completări.

    ART. 40
    Dovezile efectuării plăţilor
    (1) Beneficiarul contractului de finanţare nerambursabilă are obligaţia de a depune la Ministerul Tineretului şi Sportului , în format electronic, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii banilor, documentele justificative ale efectuării plăţilor: chitanţe, ordine de plată, stat de plată etc., după caz.
    (2) În cazul în care nu se depun documentelejustificative în termenul stabilit, Ministerul Tineretului şi Sportului întocmeşte şi transmite beneficiarului o notă de debit prin care Beneficiarul contractului este obligat să returneze sumele primite.
    (3) În cazul în care, în urma verificării documentelor de plată sau a verificărilor suplimentare ale proiectului, se constată că la decontul parţial şi final s-au plătit beneficiarului sume mai mari decât cele cheltuite pentru activităţile proiectului, Ministerul Tineretului şi Sportului întocmeşte şi transmite beneficiarului o notă de debit. Beneficiarul contractului este obligat să returneze sumele primite suplimentar, în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notei de debit.

    CAP. VIII
    Raportul Concursului naţional de proiecte de tineret/Concursului naţional de proiecte studenţeşti
    ART. 41
    Raport Concurs
    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului întocmeşte anual un raport al concursurilor în care se precizează cel puţin numărul total de solicitări de finanţare primite, numărul total de proiecte finanţate, absorbţia realizată, valoarea planificată şi realizată a indicatorilor standard.
    (2) Ministerul Tineretului şi Sportului are obligaţia de a publica raportul în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu prevederile legale. De asemenea raportul va fi publicat şi pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului cel târziu până la finalul lunii ianuarie a anului următor derulării concursurilor.

    ART. 42
    Anexe
    (1) Anexa nr. 14 - Decont de cheltuieli se întocmeşte la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului.
    (2) Anexele nr. 1- 14 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 43
        Beneficiarul contractului de finanţare nerambursabilă are obligaţia de a respecta dispoziţiile legale în vigoare privind prevenirea răspândirii şi contaminării SARS-CoV-2.

    ANEXA 1

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
                               CERERE DE FINANŢARE PENTRU

┌──────────────────────────────────────┐
│[ ] CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DE │
│TINERET │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE │
│STUDENŢEŞTI │
├──────────────────────────────────────┤
│(Se va bifa căsuţa aferentă │
│concursului pentru care se aplică) │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│1. TITLUL PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul trebuie să exprime pe scurt │
│ideea întregului proiect, să fie │
│sugestiv (referire la ceva │
│definitoriul: rezultate, metoda ş.a.),│
│să atragă atenţia, să fie uşor de │
│reţinut şi cât mai scurt posibil. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│2. DATELE DE CONTACT ALE │
│SOLICITANTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Solicitant │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Denumire ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa poştală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Site/Profil reţele sociale ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│Reprezentant legal │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│Responsabil proiect/Manager Proiect │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│Persoană contact │
├──────────────────────────────────────┤
│Persana de contract este persoana │
│desemnată de Solicitant să menţină │
│contactul cu Ministerul Tineretului şi│
│Sportului. Persoana de contact poate │
│fi aceeaşi cu Reprezentantul legal sau│
│Responsabilul de proiect/Managerul de │
│Proiect │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│3. PARTENERIATUL PROIECTULUI (DACĂ E │
│CAZUL) │
├──────────────────────────────────────┤
│Partener I │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Denumire ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa poştală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Reprezentant legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Persoană de contact ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│Partener 2 │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Denumire ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa poştală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Reprezentant legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Persoană de contact ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│Partener 3 │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Denumire ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa poştală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Reprezentant legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Persoană de contact ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│4. DESCRIEREA SOLICITANTULUI ŞI │
│CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE A │
│PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrierea experienţei specifice │
│relevante pentru proiect │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi experienţa specifică │
│relevantă pentru proiect a │
│solicitantului în domeniul abordat de │
│proiect şi în implementarea de │
│proiecte/activităţi similare. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi sumar principalele trei │
│proiecte derulate (titlul proiectului,│
│scopul, rezultatele concrete obţinute │
│ca urmare a implementării │
│proiectului). │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Justificarea utilităţii şi relevanţei │
│acestei experienţe în raport cu │
│problema abordată/nevoile identificate│
│ale grupului ţintă şi cu scopul/ │
│obiectivele urmărite. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Capacitatea operaţională a │
│solicitantului de a implementa │
│proiectul fiind prezentate resursele │
│materiale, umane şi informaţionale │
│care sunt puse la dispoziţie. │
│Se recomandă ca această secţiune să │
│cuprindă maximum 3.000 de caractere. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│5. DESCRIEREA PARTENERIATULUI (DACĂ │
│ESTE CAZUL) ŞI CAPACITATEA │
│OPERAŢIONALĂ DE IMPLEMENTARE A │
│PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrierea experienţei specifice │
│relevante pentru proiect │
│Descrieţi experienţa specifică │
│relevantă pentru proiect a │
│partenerilor în domeniul abordat de │
│proiect şi în implementarea de │
│proiecte/activităţi similare. │
│Descrieţi sumar principalele proiecte │
│derulate (titlul proiectului, scopul, │
│rezultatele concrete obţinute ca │
│urmare a implementării proiectului). │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrierea rolului solicitantului şi a│
│partenerilor în proiect │
│Solicitantul/partenerul va descrie │
│atribuţiile şi implicarea proprie în │
│cadrul proiectului. │
│Se vor preciza activităţile principale│
│pe care le va implementa fiecare │
│dintre parteneri în cadrul │
│proiectului. Se vor preciza rolurile │
│şi expertiza partenerilor în │
│implementarea activităţilor │
│proiectului, precum şi modalitatea de │
│coordonare a activităţilor. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Valoarea adăugată a parteneriatului │
│Se va menţiona, dacă e cazul, măsura │
│în care implicarea partenerilor în │
│proiect aduce plus-valoare, │
│contribuind relevant la activităţile │
│proiectului şi maximizarea │
│rezultatelor proiectului. │
│Se recomandă ca această secţiune să │
│cuprindă maximum 3.000 de caractere. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────────────────────────────┐
│6. ÎNCADRAREA PROIECTULUI ÎN PRIORITĂŢI, │
│MĂSURILE INDICATIVE, DOMENIU DE ACTIVITATE, TIP│
│DE ACTIVITATE │
├───────────────────────────────────────────────┤
│A. PRIORITATE ŞI MĂSURĂ INDICATIVĂ │
│Menţionaţi prioritatea în cadrul căreia se │
│încadrează proiectul. │
│Atenţie! Proiectul trebuie să se încadreze │
│într-o singură prioritate. │
│Menţionaţi măsura indicativă aferentă │
│priorităţii în cadrul căreia se încadrează │
│proiectul. │
│Atenţie! Proiectul trebuie să se încadreze │
│într-o singură măsură indicativă. │
├───────────────────────────────────────────────┤
│Prioritatea: │
├───────────────────────────────────────────────┤
│Măsura indictivă: │
├───────────────────────────────────────────────┤
│B. DOMENIU DE ACTIVITĂŢI │
│Alegeţi domeniul de activitate în cadrul căreia│
│se încadrează proiectul şi bifaţi. Atenţie │
│proiectul trebuie să se încadreze într-un │
│singur domeniu de activitate. │
├──────────────┬──────────────┬─────────────────┤
│[ ] Educaţie │[ ] Cultural- │[ ] Includere │
│nonformală │artistic │socială │
├──────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│[ ] Socio- │ │[ ] Formare şi │
│Civic │[ ] Sportiv │inserţie │
│ │ │profesională │
├──────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │[ ] Stil de viaţă│
│[ ] │[ ] │sănătos │
│Antreprenoriat│Voluntariat ├─────────────────┤
│ │ │[ ] Mediu │
├──────────────┴──────────────┴─────────────────┤
│C. TIP DE ACTIVITATE │
│Alegeţi tipul de activitate în cadrul căreia se│
│încadrează proiectul şi bifaţi. Atenţie │
│proiectul trebuie să se încadreze într-un │
│singur tip de activitate, respectiv cel pe care│
│îl consideraţi drept principal. │
├───────────────────────────────────────────────┤
│Precizaţi dacă activitatea se desfăşoară [ ] │
│on-line şi/sau [ ] off-line │
├──────────────┬─────────────────────┬──────────┤
│[ ] Stagiu/ │ │[ ] │
│Curs │[ ] Seminar │Atelier de│
│ │ │lucru │
├──────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│[ ] Şcoală de │[ ] Concurs │[ ] Masă │
│vară │ │rotundă │
├──────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│[ ] Dezbatere │[ ] Conferinţă │[ ] │
│ │ │Simpozion │
├──────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│[ ] Întâlnire │[ ] Festival │[ ] Târg │
│de lucru │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│[ ] Schimb de │[ ] Caravană │[ ] │
│experienţă │ │Expoziţie │
├──────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│[ ] Campanie │[ ] Eveniment/ │[ ] Alt │
│informare/ │competiţie sportivă │tip de │
│promovare │ │activitate│
├──────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │ │[ ] Panel │
│ │ │de experţi│
│[ ] Webinar │ ├──────────┤
│ │ │[ ] Focus │
│ │ │grup │
├──────────────┤ ├──────────┤
│ │[ ] Alte activităţi │[ ] │
│ │conexe. │Concert │
│ │Precizaţi ├──────────┤
│ │.....................│[ ] │
│[ ] Spectacol │ │Program de│
│ │ │mentorat │
│ │ │realizate │
│ │ │de │
│ │ │lucrătorii│
│ │ │de tineret│
└──────────────┴─────────────────────┴──────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│7. LOCALIZARE PROIECT │
│Se vor preciza locul/locurile în care │
│se implementează activităţile │
│proiectului şi perioada de desfăşurare│
│a proiectului. │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Perioadă desfăşurare proiect ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Regiune/Regiuni ││
│Judeţe ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitatea/Localităţile ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│8. REZUMATUL PROIECULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezentaţi un scurt rezumat al │
│proiectului, care să ofere o imagine │
│de ansamblu asupra conţinutului │
│acestuia: precizaţi contextul local │
│(social, cultural ş.a.), problema │
│abordată, modul specific de │
│soluţionare a acesteia, activităţile │
│cheie şi schimbarea aşteptată. Se va │
│explica cum contribuie proiectul la │
│realizarea priorităţilor concursului │
│de proiecte, specificând modul în care│
│proiectul va genera un efect pozitiv │
│pe termen lung. │
│Se recomandă ca această secţiune să │
│cuprindă maximum 3.000 de caractere. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│9. JUSTIFICAREA PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│PROBLEMA IDENTIFICATĂ │
├──────────────────────────────────────┤
│Identificaţi şi descrieţi problema │
│care justifică intervenţiile în cadrul│
│proiectului şi arătaţi că aceasta este│
│concretă, importantă, stringentă, │
│abordabilă, relevantă şi fundamentată.│
│Se recomandă ca această secţiune să │
│cuprindă maximum 3.000 de caractere. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│NEVOILE GRUPULUI ŢINTĂ │
├──────────────────────────────────────┤
│Nevoile grupului ţintă │
├──────────────────────────────────────┤
│În această secţiune, vă rugăm să │
│detaliaţi în ce fel tinerii sunt │
│afectaţi de această problemă, │
│argumentele care indică de ce problemă│
│identificată este o prioritate pentru │
│persoanele dintr-un anumit grup ţintă,│
│care sunt consecinţele nesoluţionării │
│problemei, de ce este necesar şi │
│stringent pentru acel grup ţintă ca ea│
│să fie soluţionată sau ameliorată. │
│Se recomandă ca această secţiune să │
│cuprindă maximum 3.000 de caractere. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│CONTEXT │
├──────────────────────────────────────┤
│Contribuţia proiectului la │
│îndeplinirea obiectivelor din │
│documentele strategice relevante │
│Arătaţi măsura în care proiectul │
│contribuie la realizarea obiectivelor │
│din documentele strategice relevante │
│(Strategia Uniunii Europene pentru │
│Tineret 2019- 2027 şi Obiectivele │
│Europene pentru Tineret şi alte │
│politici/strategii specifice relevante│
│la nivel naţional, european sau │
│internaţional). De asemenea, măsura în│
│care se asigură implementarea │
│priorităţilor şi măsurilor indicative │
│stabilite pentru Concursul naţional de│
│proiecte de tineret/Concursul naţional│
│de proiecte studenţeşti. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Contribuţia proiectului la │
│soluţionarea nevoilor specifice ale │
│grupului ţintă │
│Descrieţi contextul în care se │
│derulează proiectul şi problema │
│abordată în proiect. Cum se raportează│
│oamenii şi comunitatea la problema │
│respectivă acum? Cum credeţi că │
│proiectul soluţionează sau ameliorează│
│problema? │
│Indicaţi modalităţile prin care │
│activităţile proiectului contribuie la│
│soluţionarea necesităţilor specifice │
│ale grupului ţintă. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Valoarea adăugată a proiectului │
│Prezentaţi valoarea adăugată a │
│proiectului, respectiv ce aduce în │
│plus faţă de situaţia deja existentă. │
│Se recomandă ca această secţiune să │
│cuprindă maximum 3.000 de caractere. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│10. GRUP ŢINTĂ, BENEFICIARI ŞI │
│PARTICIPANŢI PROIECT │
├──────────────────────────────────────┤
│Definiţi grupul ţintă al proiectului. │
│Precizaţi beneficiarii proiectului, │
│beneficiari direcţi şi beneficiari │
│indirecţi, care provin din grupul │
│ţintă al proiectului. Descrieţi │
│componenţa participanţilor la proiect │
│(persoanele care participă la │
│activităţile proiectului, fie în │
│calitate de beneficiari, fie în │
│calitate de organizatori (membri │
│echipă de proiect, voluntari etc.), │
│invitaţi (spekers, moderatori, mentori│
│etc.), jurnalişti, factori de decizie,│
│membri ai comunităţii etc.) │
│Precizaţi din ce Regiune de dezvoltare│
│/sau minimum 4 judeţe din două Regiuni│
│de dezvoltare, de unde provine grupul │
│ţintă │
│[ ] Regiunea de Dezvoltare Nord- Est │
│(Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava│
│şi Vaslui). │
│[ ] Regiunea de Dezvoltare Sud- Est │
│(Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, │
│Vrancea şi Tulcea). │
│[ ] Regiunea de Dezvoltare Sud- │
│Muntenia (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, │
│Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi │
│Teleorman). │
│[ ] Regiunea de Dezvoltare Sud- Vest │
│Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi│
│Vâlcea). │
│[ ] Regiunea de Dezvoltare Vest (Arad,│
│Caraş- Severin, Hunedoara şi Timiş). │
│[ ] Regiunea de Dezvoltare Nord- Vest │
│(Bihor, Bistriţa- Năsăud, Cluj, Sălaj,│
│Satu Mare şi Maramureş). │
│[ ] Regiunea de Dezvoltare Centru │
│(Alba, Braşov, Covasna, Harghita, │
│Mureş şi Sibiu). │
│[ ] Regiunea de Dezvoltare Bucureşti- │
│Ilfov (municipiul Bucureşti şi judeţul│
│Ilfov). │
├──────────────────────────────────────┤
│Indicaţi modalitatea de selecţie a │
│beneficiarilor direcţi. Includeţi │
│descrierea modalităţilor prin care se │
│respectă principiul egalităţii de │
│şanse şi nediscriminare. │
│Se recomandă ca această secţiune să │
│cuprindă maximum 3.000 de caractere. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│11. SCOP ŞI OBIECTIVE SPECIFICE │
├──────────────────────────────────────┤
│Se va prezenta scopul proiectului. │
│Enunţul scopului este scurt, concis şi│
│de obicei nu foloseşte conjuncţia „şi”│
│care implică riscul împărţirii │
│acestuia în două (scopuri). │
│Se vor formula obiectivele specifice │
│ale proiectului. Obiectivele trebuie │
│să fie formulate clar, succint şi │
│cuantificabil, păstrând elementele │
│SMART (specifice, măsurabile, │
│abordabile, realiste şi încadrabile în│
│timp). Obiectivele trebuie să fie în │
│strânsă corelare cu activităţile şi │
│rezultatele prevăzute a se realiza/ │
│obţine │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│12. ACTIVITĂŢI PROIECT │
├──────────────────────────────────────┤
│Se vor enumera activităţile ce urmează│
│a fi derulate, în vederea obţinerii │
│rezultatelor previzionate; în funcţie │
│de complexitatea activităţilor acestea│
│vor putea avea una sau mai multe │
│subactivităţi. │
│Pentru fiecare activitate/ │
│subactivitate se va face precizarea │
│perioadei de desfăşurare estimate, │
│locul de desfăşurare, metoda │
│utilizată, resursele alocate (umane, │
│materiale, financiare etc.) │
│Atenţie!- Solicitantul poate introduce│
│în această secţiune activităţile │
│transversale „Managementul │
│proiectului”, „Informarea şi │
│promovarea proiectului” şi │
│„Monitorizarea, evaluarea şi │
│raportarea proiectului”. │
│Se recomandă ca această secţiune să │
│cuprindă maximum 10.000 de caractere. │
└──────────────────────────────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Se va completa următorul calendar de activităţi ţinând cont de │
│consecutivitatea realizării acestora. │
├────┬───────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────┤
│ │ │Perioadă proiect (săptămâni)- cu │ │
│ │ │precizarea datelor │Responsabil│
│Nr. │Activitate/ ├────────┬────────┬───┬───┬───┬─────────┤(Partener/ │
│ │Subactivitatea │S1 │S2 │ │ │ │Sn │Expert) │
│ │ │Perioada│Perioada│...│...│...│Perioada:│ │
│ │ │... │... │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┤
│A1 │[Titlul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii] │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┤
│A1.1│[Titlul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subactivităţii]│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┤
│A1.2│[Titlul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subactivităţii]│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴────────┴────────┴───┴───┴───┴─────────┴───────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│13. PROMOVAREA PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi măsurile ce se vor asigura │
│pentru informarea publicului larg cu │
│privire la proiect şi finanţator. Se │
│pot detalia măsurile pentru promovarea│
│scopului, obiectivelor, activităţilor │
│şi rezultatelor/beneficiilor │
│proiectului. │
│Se recomandă ca această secţiune să │
│cuprindă maximum 5.000 de caractere. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│14. INDICATORII PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Menţionaţi pentru fiecare obiectiv │
│specific al proiectului indicatorii │
│prestabiliţi (cantitativi/numerici, │
│calitativi/îmbunătăţiri şi financiari/│
│eficienţa). │
│Atenţie!- Trebuie să existe │
│concordanţă între obiectivele │
│specifice stabilite şi indicatorii │
│preconizaţi, rezultatele vizate şi │
│beneficiarii proiectului. │
│Se va completa următorul Tabel al │
│indicatorilor. │
└──────────────────────────────────────┘


┌───┬────────────┬─────────────────────────┬───────────┐
│Nr.│Obiectiv │Indicatori │Valoare │
│ │ │ │preconizată│
├───┼────────────┼───────────┬─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │ │indicatorului│ │
│ │ │ │cantitativ 1]│ │
│ │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │Cantitativi│indicatorului│ │
│ │ │ │cantitativ 2]│ │
│ │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │ │indicatorului│ │
│ │ │ │cantitativ n]│ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │ │indicatorului│ │
│ │ │ │cantitativ 1]│ │
│ │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ │[Enunţarea │ │[Enunţarea │ │
│1 │obiectivului│Calitativi │indicatorului│ │
│ │specific 1] │ │cantitativ 2]│ │
│ │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │ │indicatorului│ │
│ │ │ │cantitativ n]│ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │ │indicatorului│ │
│ │ │ │financiar 1] │ │
│ │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │Financiari │indicatorului│ │
│ │ │ │financiar 2] │ │
│ │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │[Enunţarea │ │
│ │ │ │indicatorului│ │
│ │ │ │financiar n] │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│15. REZULTATELE ŞI IMPACTUL │
│PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Rezultatele proiectului │
│Descrieţi rezultatele preconizate ale │
│proiectului, impactul la nivelul │
│solicitantului, participanţilor la │
│nivelul comunităţii. Se vor detalia │
│rezultatele preconizate a fi obţinute │
│ca urmare a efectuării activităţilor │
│proiectului. Fiecare rezultat va fi │
│corelat cu activitatea de provenienţă.│
│Rezultatele proiectului trebuie să │
│reprezinte îmbunătăţiri/beneficii │
│reale care determină în mod direct │
│realizarea obiectivelor proiectului. │
│În acest sens, trebuie să descrieţi │
│rezultatele, corelate, cu indicatorii │
│proiectului. │
│Trebuie să existe concordanţă între │
│obiectivele stabilite şi indicatorii │
│preconizaţi, rezultatele vizate şi │
│beneficiari. │
│Impactul proiectului │
│Descrieţi impactul proiectului la │
│nivelul solicitantului, │
│participanţilor şi comunităţii. │
│Se recomandă ca această secţiune să │
│cuprindă maximum 10.000 de caractere. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│16. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Precizaţi cum este asigurată │
│sustenabilitatea proiectului. │
│Cum vor fi asigurate măsuri de │
│valorificare a rezultatelor │
│proiectului (de exemplu metodologii, │
│materiale de instruire, curricula │
│etc.) │
│Cum vor fi asigurate măsuri de │
│transferabilitate a rezultatelor │
│proiectului către alt domeniu sau alt │
│grup ţintă etc. │
│Se recomandă ca această secţiune să │
│cuprindă maximum 3.000 de caractere. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│17. BUGETUL PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│Se vor introduce informaţii privind │
│denumirea cheltuielii, precum şi │
│descrierea tehnică minimală a │
│acesteia. │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Valoare totală proiect: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contribuţia MTS (să nu depăşească 90%││
│din valoarea totală a proiectului) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contribuţie proprie şi/sau atrasă ││
│(minimum 10% din valoarea totală a ││
│proiectului) ││
└─────────────────────────────────────┴┘

    A. Buget solicitat de la Ministerul Tineretului si Sportului

┌────┬──────────────────┬────────────┬─────────┐
│ │Tip de cheltuieli │ │ │
│ │conform HG nr. 259│ │Buget │
│Nr. │/2006 cu │Detaliere │solicitat│
│crt.│modificările │cheltuieli │de la MTS│
│ │ulterioare (HG 651│ │- lei - │
│ │/2009) │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │nr. pers. x │ │
│1 │Cheltuieli privind│nr. zile x │ │
│ │alocaţia de masă* │... lei/zi/ │ │
│ │ │pers. │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │nr. pers. x │ │
│2 │Cheltuieli privind│nr. nopţi x │ │
│ │cazarea │lei/noapte/ │ │
│ │ │pers │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │nr. │ │
│ │ │participanţi│ │
│ │Cheltuieli privind│x cheltuială│ │
│3. │transportul** │medie/ │ │
│ │ │participant │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │transport │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli privind│ │ │
│ │închirierea de │ │ │
│ │bunuri şi servicii│nr. unităţi │ │
│ │(săli, instalaţii,│x nr. zile x│ │
│4 │aparatură de │... lei/zi/ │ │
│ │birotică, │unitate │ │
│ │echipamente │ │ │
│ │sportive, │ │ │
│ │electronice etc.) │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │nr. unităţi │ │
│5 │achiziţii publice │x nr. zile x│ │
│ │de servicii, │... lei/zi/ │ │
│ │lucrări şi produse│unitate │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │
│6 │achiziţii de │valoare │ │
│ │materiale │totală │ │
│ │consumabile │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │se va │ │
│ │Cheltuieli privind│preciza │ │
│7 │poşta, │tipul de │ │
│ │telecomunicaţiile,│cheltuieli │ │
│ │internetul │şi costul │ │
│ │ │unitar │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │se va │ │
│ │Cheltuieli pentru │preciza │ │
│8 │activităţi social-│tipul de │ │
│ │culturale │cheltuieli │ │
│ │ │şi cost/ │ │
│ │ │persoană │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │se va │ │
│ │realizarea de │defalca pe │ │
│ │tipărituri, │categorii de│ │
│ │multiplicări, │produse │ │
│9 │inscripţionări şi │astfel: │ │
│ │alte asemenea │nr. unităţi │ │
│ │(afişe, flyere │(buc/top/ │ │
│ │etc.) │bax) x .... │ │
│ │ │lei/unitate │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │nr. pers x │ │
│10 │trataţii (cafea, │nr. zile x │ │
│ │apă minerală etc.)│... lei/zi/ │ │
│ │*** │pers │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │
│ │procurarea de │nr. buc. x │ │
│11 │cărţi, publicaţii │... lei/buc │ │
│ │şi materiale pe │ │ │
│ │suport magnetic │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │se va │ │
│ │promovarea │defalca pe │ │
│ │activităţii de │categorii de│ │
│12 │tineret (tricouri,│produse │ │
│ │pixuri, căni, │astfel: │ │
│ │şepci, trofee etc.│nr. buc. x │ │
│ │inscripţionate, │... lei/buc.│ │
│ │bannere, roll-up) │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │Prestări servicii:│se va │ │
│ │PFA, PJ, │preciza │ │
│ │întreprinderi │nr. pers x │ │
│ │individuale, │... lei/pers│ │
│ │asociaţii/ │/zi x nr. │ │
│ │fundaţii, │zile │ │
│13 │contracte de │sau │ │
│ │cesiune de │nr. pers. x │ │
│ │drepturi de autor │cost total/ │ │
│ │(traineri, │pers/stagiu │ │
│ │facilitatori, │(cu │ │
│ │animatori de │menţionarea │ │
│ │tineret etc.) │nr. de zile/│ │
│ │ │stagiu) │ │
├────┴──────────────────┴────────────┼─────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────┴─────────┘

        Notă
        * baremul pentru masă este de 52 lei/zi/pers.
        ** cheltuielile pentru transport pot include transport cu mijloace de transport în comun sau personale şi trebuie să să se încadreze în costul mediu şi în valoarea totală alocat acestei categorii de cheltuieli per participant. Cheltuielile pentru avion vizează destinaţiile interne, în situaţia în care acestea sejustifică.
        *** trataţiile se acordă în limita a 6,5 lei/persoană/zi


    B. Contribuţie proprie şi/sau atrasă

┌────┬───────────────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Buget │
│ │ │ │solicitant │
│Nr. │Tip de cheltuieli │Detaliere │(Contribuţie│
│crt.│ │cheltuieli│proprie şi/ │
│ │ │ │sau atrasă) │
│ │ │ │- lei - │
├────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │(Ex: │ │
│ │ │Cheltuieli│ │
│ │ │privind │ │
│ │Se va trece defalcat │cazarea │ │
│ │Contribuţia în bani: │nr. pers. │ │
│ │.................... │x nr. │ │
│ │ │nopţi x │ │
│ │ │lei/noapte│ │
│ │ │/pers) │ │
├────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Se va trece defalcat │ │ │
│ │Contribuţia în natură │ │ │
│ │având valoarea │ │ │
│ │exprimabilă în bani de:│ │ │
│ │.......................│ │ │
├────┼───────────────────────┴──────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │
└────┴──────────────────────────────────┴────────────┘


    C. Bugetul narativ
        Se va explica necesitatea cheltuielilor (atât cele solicitate de la Ministerul Tineretului si Sportului cât si cele suportate din contribuţia proprie/atrasă) pe activităţi şi categorii de cheltuieli precum şi premizele de la care s-a pornit în estimarea acestora.

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    18. DETALII BANCARE
        Codul fiscal al solicitantului:
        Denumirea şi adresa băncii:
        Titularul contului:
        Număr cont:
        Numele şi funcţia persoanei (persoanelor) cu drept de semnătură la bancă:
    1. ........................../.......................
    2. ........................../.......................

        Reprezentant legal

        Numele şi prenumele: ......................
        Semnătura: ..................
        Data: .......................

    ANEXA 2

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        TITLUL PROIECTULUI: ....................
                               DECLARAŢIE DE INTEGRITATE
    Subsemnata/Subsemnatul, ........................, domiciliat în localitatea ..............., judeţul/sectorul ........., strada ..........., nr. ....., bloc ....., apartament ....., identificată/identificat prin CI/BI seria ......, nr. ........., eliberat de ..........., CNP ............, în calitate de preşedinte al ....................., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie raspundere următoarele:
    (1) Denumirea solicitantului şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;

    (2) Denumirea solicitantului nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nici nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    (3) În situaţia aprobării finanţării proiectului ..........., cu privire la implementarea acestuia, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice situaţie care m-ar împiedica în orice moment să acţionez în conformitate cu obiectivele Ministerului Tineretului şi Sportului;

    (4) Declar că toate informaţiile din cererea de finanţare şi toate celelalte informaţii ataşate acestuia sunt în conformitate cu realitatea.

    (5) Declar că pentru cheltuielile pentru care solicitam co-finanţare din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, nu beneficiem de o altă finanţare nerambursabilă.

    (6) Solicitantul va asigura contribuţia proprie şi atrasă aşa cum sunt acestea prevăzute în Cap. VII Art. 36.

        Numele şi prenumele: ......................
        Semnătura: .....................
        Data: ..........................

    ANEXA 3

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        TITLUL PROIECTULUI .................
                           CONVENŢIE/ PROTOCOL DE PARTENERIAT
        Noi, părţile, declarăm prin prezenta că vom respecta principiile de bună practică ale parteneriatului în implementarea proiectului pentru care se depune Cererea de finanţare cu titlul [Titlul proiectului], în cadrul Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti, de către Solicitant [Numele organizaţiei solicitante].
        Principiile de bună practică ale parteneriatului sunt:
        ■ Toţi partenerii au luat cunoştinţă de conţinutul Cererii de finanţare şi au înţeles pe deplin rolurile şi responsabilităţile ce le revin;
        ■ Partenerii implementează activităţile proiectului respectând cerinţele metodologice şi standardele etice şi profesionale cerute;
        ■ În cazul în care proiectul este selectat pentru finanţare, partenerii desemnează

        Solicitantul să semneze Contractul de finanţare cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi să îi reprezinte în relaţia cu acesta în contextul implementării proiectului şi se obligă să respecte toate regulile şi cerinţele Contractului de finanţare.
        Noi, părţile, declarăm prin prezenta că am citit şi suntem de acord cu conţinutul Cererii de finanţare, inclusiv Bugetul proiectului, transmisă pentru finanţare.
        Solicitant

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Nume: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Vă rugăm să menţionaţi │ │
│activităţile pentru care │ │
│organizaţia este │ │
│responsabilă, rolurile şi│ │
│responsabilităţile │ │
│specifice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Vă rugăm să includeţi │ │
│costurile totale pentru │ │
│Solicitant detaliate │Cofinanţare:│
│pentru partea de │ │
│contribuţie proprie/ │ │
│cofinanţare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Nume/poziţie │ │
│(reprezentant legal): │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Semnătură: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Data şi locul: │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


        Partener
        Vă rugăm să includeţi câte un tabel pentru fiecare partener.

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Nume: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Vă rugăm să menţionaţi │ │
│activităţile pentru care │ │
│organizaţia este │ │
│responsabilă, rolurile şi│ │
│responsabilităţile │ │
│specifice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Vă rugăm să includeţi │ │
│costurile totale pentru │ │
│Solicitant detaliate │Cofinanţare:│
│pentru partea de │ │
│contribuţie proprie/ │ │
│cofinanţare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Nume/poziţie │ │
│(reprezentant legal): │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Semnătură: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Data şi locul: │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


        Notă: Convenţia/protocolul de parteneriat poate fi semnată individual cu fiecare partener sau poate fi semnată cu toţi partenerii.

    ANEXA 4

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        TITLUL PROIECTULUI ................
                            DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
                         privind solvabilitatea solicitantului
        Subsemnatul/a ......................, CNP ..................., domiciliat/ă în ............., Str. ..........., Nr. ....., ap. ....., tel. fix ............., tel. mobil .............., e-mail: ..................., în calitate de ................ al solicitantului ..................., cunoscând dispoziţiile articolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că solicitantul:
    - nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
    – nu am făcut obiectul unei hotărâri definitive pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens.
    – nu este subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile.
    – nu furnizează informaţii false în documentele prezentate şi furnizează informaţiile solicitate de finanţator în condiţiile şi termenul solicitat.

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: .....................
        Semnătura: ...................
        Data: ........................

    ANEXA 5

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
               FORMULAR DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A
               ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI, PARTENERILOR ŞI PROIECTULUI
        Denumire proiect:
        .............................................

        Solicitant:
        .............................................

    I. VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE

┌────┬───────────────┬──┬──┬──┬───────────┐
│ │Grila de │ │ │ │ │
│Nr. │verificare a │DA│NU│NC│Clarificări│
│crt.│conformităţii │ │ │ │ │
│ │administrative │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Documentele au │ │ │ │ │
│C1 │fost depuse în │ │ │ │ │
│ │plic sigilat │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Documentele au │ │ │ │ │
│ │fost depuse la │ │ │ │ │
│ │sediul MTS sau │ │ │ │ │
│ │transmise prin │ │ │ │ │
│ │poştă/curierat │ │ │ │ │
│ │cu menţiunea │ │ │ │ │
│ │„Pentru │ │ │ │ │
│C2 │Concursul │ │ │ │ │
│ │naţional de │ │ │ │ │
│ │proiecte de │ │ │ │ │
│ │tineret” sau │ │ │ │ │
│ │„Pentru │ │ │ │ │
│ │Concursul │ │ │ │ │
│ │naţional de │ │ │ │ │
│ │proiecte │ │ │ │ │
│ │studenţeşti” │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Documentele au │ │ │ │ │
│ │fost depuse în │ │ │ │ │
│C3 │termenul │ │ │ │ │
│ │stabilit în │ │ │ │ │
│ │anunţul de │ │ │ │ │
│ │participare │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Cererea de │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │
│ │(Anexa 1), în │ │ │ │ │
│C4 │original şi pe │ │ │ │ │
│ │CD/DVD/memory │ │ │ │ │
│ │stick, în │ │ │ │ │
│ │format word. │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Cererea de │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │
│ │(Anexa 1) este │ │ │ │ │
│ │completată │ │ │ │ │
│C5 │integral şi │ │ │ │ │
│ │semnată de │ │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │ │
│ │legal al │ │ │ │ │
│ │solicitantului.│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Certificatul de│ │ │ │ │
│ │atestare │ │ │ │ │
│ │fiscală privind│ │ │ │ │
│ │plata │ │ │ │ │
│ │obligaţiilor la│ │ │ │ │
│ │bugetul de stat│ │ │ │ │
│C6 │şi local, depus│ │ │ │ │
│ │în original, │ │ │ │ │
│ │sau în format │ │ │ │ │
│ │electronic │ │ │ │ │
│ │validat, sau │ │ │ │ │
│ │copie conform │ │ │ │ │
│ │cu originalul, │ │ │ │ │
│ │după caz. │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Certificatul de│ │ │ │ │
│ │atestare │ │ │ │ │
│ │fiscală pentru │ │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │ │
│ │juridice │ │ │ │ │
│C7 │privind │ │ │ │ │
│ │impozitele, │ │ │ │ │
│ │taxele locale │ │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │ │
│ │venituri │ │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │ │
│ │bugetului local│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Declaraţia de │ │ │ │ │
│ │integritate, în│ │ │ │ │
│ │original (Anexa│ │ │ │ │
│C8 │2), semnată de │ │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │ │
│ │legal al │ │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │ │
│ │răspundere │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │
│ │solvabilitatea │ │ │ │ │
│C9 │solicitantului │ │ │ │ │
│ │(Anexa 4), în │ │ │ │ │
│ │original, │ │ │ │ │
│ │semnată de │ │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │ │
│ │legal al │ │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Extrasul din │ │ │ │ │
│ │Registrul │ │ │ │ │
│ │special al │ │ │ │ │
│ │asociaţiilor şi│ │ │ │ │
│ │fundaţiilor/ │ │ │ │ │
│ │Certificatul de│ │ │ │ │
│ │grefă, │ │ │ │ │
│ │completat, dacă│ │ │ │ │
│ │este cazul, de │ │ │ │ │
│ │statutul │ │ │ │ │
│ │înregistrat la │ │ │ │ │
│ │instanţă, în │ │ │ │ │
│ │cazul │ │ │ │ │
│ │asociaţiilor şi│ │ │ │ │
│ │fundaţiilor │ │ │ │ │
│C10 │care │ │ │ │ │
│ │funcţionează în│ │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │ │
│ │Ordonanţei │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │ │
│ │26/2000 cu │ │ │ │ │
│ │privire la │ │ │ │ │
│ │asociaţii şi │ │ │ │ │
│ │fundaţii, │ │ │ │ │
│ │aprobată cu │ │ │ │ │
│ │modificările şi│ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │
│ │prin Legea nr. │ │ │ │ │
│ │246/2005, în │ │ │ │ │
│ │original sau în│ │ │ │ │
│ │copie conform │ │ │ │ │
│ │cu originalul. │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Extrasul din │ │ │ │ │
│ │Registrul │ │ │ │ │
│ │special al │ │ │ │ │
│ │asociaţiilor şi│ │ │ │ │
│ │fundaţiilor/ │ │ │ │ │
│ │Certificatul de│ │ │ │ │
│ │grefă cuprinde │ │ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │ │
│ │rubrici: │ │ │ │ │
│ │conducerea │ │ │ │ │
│ │asociaţiei/ │ │ │ │ │
│ │fundaţiei, │ │ │ │ │
│ │sediu şi │ │ │ │ │
│ │informaţii din │ │ │ │ │
│C11 │care să reiasă │ │ │ │ │
│ │că desfăşoară │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │
│ │pentru tineret/│ │ │ │ │
│ │studenţi. │ │ │ │ │
│ │Informaţiile │ │ │ │ │
│ │din care reies │ │ │ │ │
│ │dacă desfăşoară│ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │
│ │pentru tineret/│ │ │ │ │
│ │studenţi pot fi│ │ │ │ │
│ │completate cu │ │ │ │ │
│ │prevederile │ │ │ │ │
│ │statutului │ │ │ │ │
│ │înregistrat la │ │ │ │ │
│ │instanţă. │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Dacă a fost │ │ │ │ │
│ │depusă copia │ │ │ │ │
│ │statutului │ │ │ │ │
│ │înregistrat la │ │ │ │ │
│ │instanţă este │ │ │ │ │
│C12 │însoţită de │ │ │ │ │
│ │Declaraţia pe │ │ │ │ │
│ │proprie │ │ │ │ │
│ │răspundere │ │ │ │ │
│ │prevăzută la │ │ │ │ │
│ │Anexa 15 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Regulamentul │ │ │ │ │
│ │intern de │ │ │ │ │
│ │organizare şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare, în│ │ │ │ │
│ │cazul Fundaţiei│ │ │ │ │
│ │Naţionale │ │ │ │ │
│C13 │pentru Tineret,│ │ │ │ │
│ │fundaţiilor │ │ │ │ │
│ │judeţene pentru│ │ │ │ │
│ │tineret şi a │ │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │ │
│ │Bucureşti, în │ │ │ │ │
│ │copie conform │ │ │ │ │
│ │cu originalul │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │Protocolul/ │ │ │ │ │
│ │convenţia de │ │ │ │ │
│ │parteneriat │ │ │ │ │
│ │(Anexa 3), │ │ │ │ │
│ │semnat de │ │ │ │ │
│ │reprezentanţii │ │ │ │ │
│C14 │legali ai │ │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │
│ │şi partenerilor│ │ │ │ │
│ │(dacă e cazul),│ │ │ │ │
│ │depus pe CD/DVD│ │ │ │ │
│ │/memory stick, │ │ │ │ │
│ │scanat în │ │ │ │ │
│ │format pdf │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──┼──┼───────────┤
│ │CV-urile │ │ │ │ │
│ │membrilor │ │ │ │ │
│ │echipei de │ │ │ │ │
│ │proiect din │ │ │ │ │
│ │care să reiasă │ │ │ │ │
│ │experienţa │ │ │ │ │
│C15 │specifică │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │
│ │proiectului, │ │ │ │ │
│ │depuse pe CD/ │ │ │ │ │
│ │DVD/memory │ │ │ │ │
│ │stick, scanate │ │ │ │ │
│ │în format pdf. │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──┴──┴──┴───────────┘

        Proiectul şi solicitantul este declarat conform:
        [ ] Da [ ] Nu


    II. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII PROIECTULUI, SOLICITANTULUI ŞI A PARTENERULUI

┌───────┬────────────────┬──┬──┬──────────┐
│ │Grila de │ │ │ │
│ │verificare a │ │ │ │
│ │eligibilităţii │ │ │ │
│Nr. │proiectului, │ │ │ │
│crt. │solicitantului │DA│NU│Observaţii│
│C1 │şi a │ │ │ │
│ │partenerului – │ │ │ │
│ │dacă este cazul │ │ │ │
│ │ELIGIBILITATEA │ │ │ │
│ │PROIECTULUI │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul se │ │ │ │
│ │înscrie în │ │ │ │
│ │priorităţile şi │ │ │ │
│ │măsurile │ │ │ │
│SC1.1. │indicative │ │ │ │
│ │stabilite pentru│ │ │ │
│ │concurs, │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anunţul de │ │ │ │
│ │participare │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul se │ │ │ │
│ │încadrează în │ │ │ │
│ │domeniile de │ │ │ │
│ │activitate şi │ │ │ │
│SC1.2. │tipurile de │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │ │
│ │art. 4 alin. (3)│ │ │ │
│ │şi alin. (4); │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │a) Pentru │ │ │ │
│ │Concursul │ │ │ │
│ │naţional de │ │ │ │
│ │proiecte de │ │ │ │
│ │tineret – │ │ │ │
│ │Minimum 80% │ │ │ │
│ │dintre │ │ │ │
│ │beneficiari sunt│ │ │ │
│ │tineri cu vârsta│ │ │ │
│ │cuprinsă între │ │ │ │
│ │14 şi 35 de ani,│ │ │ │
│ │cu excepţia │ │ │ │
│SC1.3. │proiectelor care│ │ │ │
│ │vizează │ │ │ │
│ │lucrătorii de │ │ │ │
│ │tineret. │ │ │ │
│ │b) Pentru │ │ │ │
│ │Concursul │ │ │ │
│ │naţional de │ │ │ │
│ │proiecte │ │ │ │
│ │studenţeşti – │ │ │ │
│ │Minimum 80% │ │ │ │
│ │dintre │ │ │ │
│ │beneficiari sunt│ │ │ │
│ │studenţi │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul are │ │ │ │
│ │beneficiari │ │ │ │
│ │direcţi din │ │ │ │
│ │toate judeţele │ │ │ │
│ │unei Regiuni de │ │ │ │
│ │dezvoltare sau │ │ │ │
│ │din minimum 4 │ │ │ │
│ │judeţe din două │ │ │ │
│ │Regiuni de │ │ │ │
│SC1.4. │dezvoltare, aşa │ │ │ │
│ │cum sunt acestea│ │ │ │
│ │prevăzute de │ │ │ │
│ │Legea 315/2004 │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │
│ │regională în │ │ │ │
│ │România cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare; │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │asigură │ │ │ │
│ │contribuţia │ │ │ │
│ │proprie şi/sau │ │ │ │
│ │atrasă de │ │ │ │
│SC1.5. │minimum 10% din │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │
│ │proiectului de │ │ │ │
│ │tineret (în bani│ │ │ │
│ │şi/sau │ │ │ │
│ │valorizată) │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul se │ │ │ │
│ │încadrează în │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │
│ │derulare │ │ │ │
│ │stabilită pentru│ │ │ │
│ │concurs, │ │ │ │
│ │perioada │ │ │ │
│SC1.6. │precizată în │ │ │ │
│ │anunţul de │ │ │ │
│ │participare, │ │ │ │
│ │publicat în │ │ │ │
│ │Monitorul │ │ │ │
│ │Oficial al │ │ │ │
│ │României şi pe │ │ │ │
│ │site-ul MTS │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │
│ │respectă │ │ │ │
│ │prevederile │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare cu │ │ │ │
│ │privire la │ │ │ │
│ │normele de │ │ │ │
│ │cheltuieli în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│ │tineret, conform│ │ │ │
│ │Hotărârii │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │259/2006, │ │ │ │
│SC1.8. │privind │ │ │ │
│ │aprobarea │ │ │ │
│ │normelor de │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │
│ │programelor │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Tineretului şi │ │ │ │
│ │Sportului în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│ │tineret, cu │ │ │ │
│ │modificările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul nu se │ │ │ │
│ │adresează în │ │ │ │
│ │exclusivitate │ │ │ │
│SC1.9. │membrilor │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │sau partenerului│ │ │ │
│ │/partenerilor │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ELIGIBILITATEA │ │ │ │
│C2 │SOLICITANTULUI │ │ │ │
│ │ŞI PARTENERULUI │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │este o structură│ │ │ │
│ │neguvernamentală│ │ │ │
│ │de tineret sau │ │ │ │
│ │pentru tineret │ │ │ │
│SC2.1. │aşa cum sunt │ │ │ │
│ │acestea definite│ │ │ │
│ │în Capitolul III│ │ │ │
│ │din Legea 350/ │ │ │ │
│ │2006- Legea │ │ │ │
│ │tinerilor │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │programe/ │ │ │ │
│ │proiecte/ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │
│ │pentru tineri │ │ │ │
│ │(în cazul │ │ │ │
│ │Concursului │ │ │ │
│ │naţional de │ │ │ │
│ │proiecte de │ │ │ │
│ │tineret) sau │ │ │ │
│ │studenţi (în │ │ │ │
│ │cazul │ │ │ │
│ │Concursului │ │ │ │
│ │naţional de │ │ │ │
│ │proiecte │ │ │ │
│ │studenţeşti), │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │Extrasului din │ │ │ │
│ │Registrul │ │ │ │
│SC2.2. │special al │ │ │ │
│ │asociaţiilor şi │ │ │ │
│ │fundaţiilor/ │ │ │ │
│ │Certificatului │ │ │ │
│ │de grefă │ │ │ │
│ │completat cu │ │ │ │
│ │prevederile │ │ │ │
│ │statutului │ │ │ │
│ │înregistrat la │ │ │ │
│ │instanţă şi │ │ │ │
│ │Regulamentului │ │ │ │
│ │intern de │ │ │ │
│ │organizare şi │ │ │ │
│ │funcţionare, în │ │ │ │
│ │cazul Fundaţiei │ │ │ │
│ │Naţionale pentru│ │ │ │
│ │Tineret şi a │ │ │ │
│ │fundaţiilor │ │ │ │
│ │judeţene pentru │ │ │ │
│ │tineret şi a │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti; │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul a │ │ │ │
│ │respectat în │ │ │ │
│ │ultimii doi ani │ │ │ │
│ │contractele de │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ │ │ │
│ │încheiate cu │ │ │ │
│ │MTS, cu excepţia│ │ │ │
│ │situaţiilor în │ │ │ │
│SC2.3. │care acestea au │ │ │ │
│ │încetat cu │ │ │ │
│ │acordul părţilor│ │ │ │
│ │sau au fost │ │ │ │
│ │generate de o │ │ │ │
│ │cauza │ │ │ │
│ │neimputabilă │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
│ │(pandemii, │ │ │ │
│ │cataclisme etc.)│ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │
│ │a depus mai mult│ │ │ │
│SC2.4. │de un proiect în│ │ │ │
│ │cadrul unei │ │ │ │
│ │priorităţi │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │
│ │face obiectul │ │ │ │
│ │unei proceduri │ │ │ │
│ │de dizolvare sau│ │ │ │
│ │de lichidare, │ │ │ │
│ │ori se află deja│ │ │ │
│SC2.5. │în stare de │ │ │ │
│ │dizolvare sau de│ │ │ │
│ │lichidare, în │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │
│ │prevederile │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │şi-a îndeplinit │ │ │ │
│ │obligaţiile │ │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │
│ │plata │ │ │ │
│ │contribuţiilor │ │ │ │
│ │la asigurările │ │ │ │
│SC2.6. │sociale sau la │ │ │ │
│ │plata taxelor şi│ │ │ │
│ │impozitelor la │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │ │
│ │şi local, în │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │
│ │prevederile │ │ │ │
│ │legale │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │
│ │a făcut obiectul│ │ │ │
│ │unei hotărâri │ │ │ │
│ │definitive │ │ │ │
│ │pentru fraudă, │ │ │ │
│ │corupţie, │ │ │ │
│ │implicarea │ │ │ │
│ │într-o │ │ │ │
│ │organizaţie │ │ │ │
│ │criminală sau │ │ │ │
│SC2.7. │orice altă │ │ │ │
│ │activitate │ │ │ │
│ │ilegală în │ │ │ │
│ │detrimentul │ │ │ │
│ │intereselor │ │ │ │
│ │financiare, fără│ │ │ │
│ │să existe dovezi│ │ │ │
│ │că s-au luat în │ │ │ │
│ │ultimii ani │ │ │ │
│ │măsuri de │ │ │ │
│ │corecţie în │ │ │ │
│ │acest sens │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │
│ │a fost declarat │ │ │ │
│ │a fi într-o │ │ │ │
│ │situaţie gravă │ │ │ │
│ │de nerespectare │ │ │ │
│ │a obligaţiilor │ │ │ │
│SC2.8. │contractuale │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │procedurile de │ │ │ │
│ │achiziţie sau │ │ │ │
│ │procedurile de │ │ │ │
│ │acordare a │ │ │ │
│ │finanţărilor │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │
│ │este subiect al │ │ │ │
│ │unui conflict de│ │ │ │
│ │interese cu │ │ │ │
│ │organizaţii sau │ │ │ │
│SC.2.9.│persoane direct │ │ │ │
│ │sau indirect │ │ │ │
│ │implicate în │ │ │ │
│ │procedura de │ │ │ │
│ │acordare a │ │ │ │
│ │finanţării │ │ │ │
│ │nerambursabile │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │
│ │furnizează │ │ │ │
│ │informaţii false│ │ │ │
│ │în documentele │ │ │ │
│ │prezentate şi │ │ │ │
│SC2.10.│furnizează │ │ │ │
│ │informaţiile │ │ │ │
│ │solicitate de │ │ │ │
│ │finanţator în │ │ │ │
│ │condiţiile şi │ │ │ │
│ │termenul │ │ │ │
│ │solicitat. │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Partenerul nu │ │ │ │
│ │asigură │ │ │ │
│ │servicii, │ │ │ │
│ │lucrări şi │ │ │ │
│SC2.11.│produse │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │bugetul │ │ │ │
│ │solicitat de la │ │ │ │
│ │MTS. │ │ │ │
└───────┴────────────────┴──┴──┴──────────┘

        Notă: SC 2.11. se verifică doar în cazul proiectelor în parteneriat
        Proiectul şi solicitantul sunt declarate eligibile:
        [ ] Da [ ] Nu


        Nume prenume evaluator, ...........................
        Semnătura evaluator, ..............................
        Data: ...................
        NOTĂ
    1. Solicitantul şi proiectul sunt declarate conforme dacă la toate criteriile aplicabile a fost bifat DA. Dacă la una dintre rubrici se bifează NU solicitantul/proiectul este declarat/declaraţi neconform/ neconformi. În cazul în care se bifează rubrica Clarificări, se vor solicita clarificări vizând conformitatea administrativă, iar procedura se va relua prin completarea unui alt formular.
    2. Proiectul şi solicitantul sunt eligibili dacă la toate subcriteriile aplicabile a fost bifat DA. Grila de verificare a eligibilităţii trebuie să se încheie cu o concluzie clară cu privire la eligibilitatea proiectului şi a solicitantului. Numai în aceste condiţii un proiect va fi declarat eligibil. În caz contrar, proiectul este neeligibil.


    ANEXA 6

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
                       FORMULAR DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ
        Denumire proiect: ......................
        Solicitant: ............................

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Criteriu/Subcriteriu de │Punctaj│
│apreciere │MAXIM │
├──────────────────────────────┼───────┤
│C1. RELEVANŢA PROIECTULUI – │ │
│măsura în care proiectul prin │ │
│scop, obiectivele şi │ │
│activităţile propuse │ │
│contribuie coerent la │60 │
│soluţionarea problemei şi │ │
│nevoilor specifice ale │ │
│grupului ţintă (maxim 60 │ │
│puncte; minim 30 puncte) │ │
├──────┬───────────────────────┼───────┤
│ │Capacitatea de │6 │
│ │implementare │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Este descrisă │ │
│ │experienţa │ │
│ │solicitantului, │ │
│ │utilitatea şi relevanţa│ │
│ │acestei experienţe în │ │
│ │raport cu nevoile │ │
│ │identificate ale │ │
│ │grupului ţintă şi cu │ │
│ │obiectivele │ │
│ │proiectului, │4 │
│ │capacitatea │ │
│ │operaţională de a │ │
│ │implementa proiectul şi│ │
│SC1.1.│sunt prezentate │ │
│ │resursele materiale, │ │
│ │informaţionale şi umane│ │
│ │care sunt puse la │ │
│ │dispoziţie pentru │ │
│ │implementarea │ │
│ │proiectului. │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Activităţile pe care le│ │
│ │va implementa fiecare │ │
│ │partener în cadrul │ │
│ │proiectului sunt în │ │
│ │strânsă legătură cu │2 │
│ │rolul asumat şi │ │
│ │expertiza deţinută iar │ │
│ │parteneriatul aduce │ │
│ │plus- valoarea │ │
│ │proiectului. │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│SC1.2.│Context │6 │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Măsura în care │ │
│ │proiectul contribuie la│ │
│ │soluţionarea │ │
│ │necesităţilor specifice│ │
│ │ale grupului ţintă şi │ │
│ │la realizarea │ │
│ │obiectivelor din │ │
│ │documentele strategice │ │
│ │relevante şi asigură │6 │
│ │implementarea │ │
│ │priorităţilor şi │ │
│ │măsurilor indicative │ │
│ │stabilite pentru │ │
│ │Concursul naţional de │ │
│ │proiecte de tineret/ │ │
│ │Concursul naţional de │ │
│ │proiecte studenţeşti. │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Problema identificată │ │
│1.3. │şi nevoile grupului │10 │
│ │ţintă │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Problema identificată │ │
│ │este concretă, │ │
│ │importantă, stringentă,│5 │
│ │abordabilă, relevantă │ │
│ │şi fundamentată. │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Problema este relevantă│ │
│ │pentru grupul ţintă iar│ │
│ │nevoile grupului ţintă │5 │
│ │sunt clar identificate │ │
│ │şi fundamentate. │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Grupul ţintă, │ │
│1.4. │beneficiarii şi │10 │
│ │participanţii │ │
│ │proiectului │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Definirea grupului │ │
│ │ţintă, identificarea şi│ │
│ │descrierea │ │
│ │beneficiarilor şi │5 │
│ │participanţilor. │ │
│ │Explicitarea │ │
│ │modalităţii de selecţie│ │
│ │a beneficiarilor. │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Dimensionarea │ │
│ │participanţilor şi │ │
│ │beneficiarilor este │ │
│ │corelată cu specificul │ │
│ │şi complexitatea │5 │
│ │activităţilor │ │
│ │implementate şi cu │ │
│ │resursele puse la │ │
│ │dispoziţie prin proiect│ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│1.5. │Scop, obiective, │22 │
│ │activităţi │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Stabilirea corectă a │ │
│ │scopului în funcţie de │ │
│ │problema identificată │4 │
│ │şi nevoile grupului │ │
│ │ţintă │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Obiectivele sunt │ │
│ │specifice, măsurabile, │ │
│ │abordabile, realiste şi│6 │
│ │încadrabile în timp │ │
│ │(SMART) │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Activităţile sunt │ │
│ │descrise detaliat, │ │
│ │inclusiv resursele │ │
│ │prevăzute (resursele │ │
│ │financiare, umane, │ │
│ │materiale, │6 │
│ │informaţionale şi de │ │
│ │timp ale proiectului) │ │
│ │şi planificarea │ │
│ │acestora este coerentă │ │
│ │(calendarul de │ │
│ │activităţi). │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Există concordanţă │ │
│ │între scop, obiective │6 │
│ │şi activităţi │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Asigurarea │ │
│ │implementării │ │
│1.6. │activităţii de │6 │
│ │Informare şi promovare │ │
│ │a proiectului │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Proiectul contribuie │ │
│ │prin activitatea de │ │
│ │Informare şi promovare │ │
│ │la vizibilitatea │ │
│ │proiectului şi la │6 │
│ │mediatizarea scopului, │ │
│ │obiectivelor, │ │
│ │activităţilor şi a │ │
│ │beneficiilor │ │
│ │proiectului. │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │EFICACITATEA │ │
│ │PROIECTULUI – măsura în│ │
│2. │care rezultatele │14 │
│ │proiectului contribuie │ │
│ │la atingerea │ │
│ │obiectivelor propuse │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Rezultatele vizate şi │ │
│2.1. │impactul preconizat │14 │
│ │contribuie la atingerea│ │
│ │obiectivelor │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Proiectul prezintă │ │
│ │adecvat indicatorii │ │
│ │preconizaţi şi │ │
│ │rezultatele vizate. │ │
│ │Există concordanţă │ │
│ │între obiectivele │8 │
│ │stabilite şi │ │
│ │indicatorii │ │
│ │preconizaţi, │ │
│ │rezultatele vizate şi │ │
│ │beneficiari │ │
│ ├───────────────────────┼───────┤
│ │Proiectul prezintă │ │
│ │impactul estimat asupra│ │
│ │grupului ţintă/ │ │
│ │beneficiarilor, │ │
│ │comunităţii şi │ │
│ │solicitantului. Există │6 │
│ │concordanţă între │ │
│ │obiectivele stabilite │ │
│ │şi impactul preconizat,│ │
│ │asupra beneficiarilor, │ │
│ │comunităţii şi │ │
│ │solicitantului. │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │EFICIENŢA PROIECTULUI –│ │
│ │Măsura în care │ │
│ │rezultatele sunt │ │
│ │realizate cu un cost │ │
│3. │rezonabil al │20 │
│ │activităţilor │ │
│ │proiectului. (maxim 20 │ │
│ │puncte; minim 10 │ │
│ │puncte) │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Costurile incluse în │ │
│ │buget sunt realiste în │ │
│ │termeni de │ │
│ │rezonabilitate a │ │
│3.1. │costurilor, │10 │
│ │fundamentarea bugetului│ │
│ │s-a efectuat cu │ │
│ │respectarea plafoanelor│ │
│ │şi recomandărilor │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Costurile incluse în │ │
│ │buget sunt oportune în │ │
│3.2. │raport cu activităţile │10 │
│ │propuse şi rezultatele │ │
│ │aşteptate │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │SUSTENABILITATEA │ │
│ │PROIECTULUI – măsura în│ │
│ │care proiectul asigură │ │
│4 │continuarea efectelor │6 │
│ │sale şi valorificarea │ │
│ │rezultatelor obţinute │ │
│ │după încetarea sursei │ │
│ │de finanţare │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Măsuri de valorificare │ │
│4.1. │a rezultatelor │3 │
│ │proiectului │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│ │Măsuri de │ │
│4.2. │transferabilitate a │3 │
│ │rezultatelor │ │
│ │proiectului │ │
├──────┴───────────────────────┼───────┤
│TOTAL │100 │
└──────────────────────────────┴───────┘

        Observaţii
        Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul de evaluare şi selecţie continuându-se, în funcţie de punctajul final obţinut de proiect.
        Punctajul final reprezintă suma punctajelor obţinute la toate cele 4 criterii.
        Un proiect va fi selectat pentru finanţare numai dacă va cumula în urma evaluării un punctaj minim de 60 de puncte, precum şi punctajul minim pe Criteriul 1 şi 3

        Proiectul este declarat admis:

┌┬──┬┬────────────────────────────────────┐
││DA││Nume prenume evaluator, │
││ ││............................. │
├┼──┤├────────────────────────────────────┤
││NU││Semnătura evaluator, │
││ ││....................................│
└┴──┴┴────────────────────────────────────┘    ANEXA 6.1

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
                       FORMULAR DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ
        Denumire proiect: ......................
        Solicitant: ............................

┌──────────────────────┬───────┬──────────┐
│Criteriu/Subcriteriu │Punctaj│Observaţii│
│de apreciere │ │evaluator │
├──────────────────────┼───────┼──────────┤
│1. RELEVANŢA │ │ │
│PROIECTULUI - măsura │ │ │
│în care proiectul prin│ │ │
│scop, obiectivele şi │ │ │
│activităţile propuse │ │ │
│contribuie coerent la │ │ │
│soluţionarea problemei│ │ │
│şi nevoilor specifice │ │ │
│ale grupului ţintă │ │ │
│(maxim 60 puncte; │ │ │
│minim 30 puncte) │ │ │
├────┬─────────────────┼───────┼──────────┤
│1.1.│Capacitatea de │ │ │
│ │implementare │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Este descrisă │ │ │
│ │experienţa │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │
│ │utilitatea şi │ │ │
│ │relevanţa acestei│ │ │
│ │experienţe în │ │ │
│ │raport cu nevoile│ │ │
│ │identificate ale │ │ │
│ │grupului ţintă şi│ │ │
│ │cu obiectivele │ │ │
│ │proiectului, │ │ │
│ │capacitatea │ │ │
│ │operaţională de a│ │ │
│ │implementa │ │ │
│ │proiectul şi sunt│ │ │
│ │prezentate │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │materiale, │ │ │
│ │informaţionale şi│ │ │
│ │umane care sunt │ │ │
│ │puse la │ │ │
│ │dispoziţie pentru│ │ │
│ │implementarea │ │ │
│ │proiectului. │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Activităţile pe │ │ │
│ │care le va │ │ │
│ │implementa │ │ │
│ │fiecare partener │ │ │
│ │în cadrul │ │ │
│ │proiectului sunt │ │ │
│ │în strânsă │ │ │
│ │legătură cu rolul│ │ │
│ │asumat şi │ │ │
│ │expertiza │ │ │
│ │deţinută iar │ │ │
│ │parteneriatul │ │ │
│ │aduce plus- │ │ │
│ │valoare │ │ │
│ │proiectului. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│1.2.│Context │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Măsura în care │ │ │
│ │proiectul │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │soluţionarea │ │ │
│ │necesităţilor │ │ │
│ │specifice ale │ │ │
│ │grupului ţintă şi│ │ │
│ │la realizarea │ │ │
│ │obiectivelor din │ │ │
│ │documentele │ │ │
│ │strategice │ │ │
│ │relevante şi │ │ │
│ │asigură │ │ │
│ │implementarea │ │ │
│ │priorităţilor şi │ │ │
│ │măsurilor │ │ │
│ │indicative │ │ │
│ │stabilite pentru │ │ │
│ │Concursul │ │ │
│ │Naţional de │ │ │
│ │Proiecte pentru │ │ │
│ │Tineret. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Problema │ │ │
│1.3.│identificată şi │ │ │
│ │nevoile grupului │ │ │
│ │ţintă │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Problema │ │ │
│ │identificată este│ │ │
│ │concretă, │ │ │
│ │importantă, │ │ │
│ │stringentă, │ │ │
│ │abordabilă, │ │ │
│ │relevantă şi │ │ │
│ │fundamentată. │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Problema este │ │ │
│ │relevantă pentru │ │ │
│ │grupul ţintă iar │ │ │
│ │nevoile grupului │ │ │
│ │ţintă sunt clar │ │ │
│ │identificate şi │ │ │
│ │fundamentate. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Grupul ţintă, │ │ │
│1.4.│beneficiarii şi │ │ │
│ │participanţii │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Definirea │ │ │
│ │grupului ţintă, │ │ │
│ │identificarea şi │ │ │
│ │descrierea │ │ │
│ │beneficiarilor şi│ │ │
│ │participanţilor. │ │ │
│ │Explicitarea │ │ │
│ │modalităţii de │ │ │
│ │selecţie a │ │ │
│ │beneficiarilor. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dimensionarea │ │ │
│ │participanţilor │ │ │
│ │şi beneficiarilor│ │ │
│ │este corelată cu │ │ │
│ │specificul şi │ │ │
│ │complexitatea │ │ │
│ │activităţilor │ │ │
│ │implementate şi │ │ │
│ │cu resursele puse│ │ │
│ │la dispoziţie │ │ │
│ │prin proiect │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│1.5.│Scop, obiective, │ │ │
│ │activităţi │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Stabilirea │ │ │
│ │corectă a │ │ │
│ │scopului în │ │ │
│ │funcţie de │ │ │
│ │problema │ │ │
│ │identificată şi │ │ │
│ │nevoile grupului │ │ │
│ │ţintă │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Obiectivele sunt │ │ │
│ │specifice, │ │ │
│ │măsurabile, │ │ │
│ │abordabile, │ │ │
│ │realiste şi │ │ │
│ │încadrabile în │ │ │
│ │timp (SMART) │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Activităţile sunt│ │ │
│ │descrise │ │ │
│ │detaliat, │ │ │
│ │inclusiv │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │prevăzute │ │ │
│ │(resursele │ │ │
│ │financiare, │ │ │
│ │umane, materiale,│ │ │
│ │informaţionale şi│ │ │
│ │de timp al │ │ │
│ │proiectului) şi │ │ │
│ │planificarea │ │ │
│ │acestora este │ │ │
│ │coerentă │ │ │
│ │(calendarul de │ │ │
│ │activităţi). │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Există │ │ │
│ │concordanţă între│ │ │
│ │scop, obiective │ │ │
│ │şi activităţi │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Asigurarea │ │ │
│ │implementării │ │ │
│1.6.│activităţii de │ │ │
│ │Informare şi │ │ │
│ │promovare a │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │contribuie prin │ │ │
│ │activitatea de │ │ │
│ │Informare şi │ │ │
│ │promovare la │ │ │
│ │vizibilitatea │ │ │
│ │proiectului şi la│ │ │
│ │mediatizarea │ │ │
│ │scopului, │ │ │
│ │obiectivelor, │ │ │
│ │activităţilor şi │ │ │
│ │a beneficiilor │ │ │
│ │proiectului. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │EFICACITATEA │ │ │
│ │PROIECTULUI – │ │ │
│ │măsura în care │ │ │
│ │rezultatele │ │ │
│2. │proiectului │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │atingerea │ │ │
│ │obiectivelor │ │ │
│ │propuse │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Rezultatele │ │ │
│ │vizate şi │ │ │
│ │impactul │ │ │
│2.1.│preconizat │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │atingerea │ │ │
│ │obiectivelor │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │prezintă adecvat │ │ │
│ │indicatorii │ │ │
│ │preconizaţi şi │ │ │
│ │rezultatele │ │ │
│ │vizate. Există │ │ │
│ │concordanţă între│ │ │
│ │obiectivele │ │ │
│ │stabilite şi │ │ │
│ │indicatorii │ │ │
│ │preconizaţi, │ │ │
│ │rezultatele │ │ │
│ │vizate şi │ │ │
│ │beneficiari │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │prezintă impactul│ │ │
│ │estimat asupra │ │ │
│ │grupului ţintă/ │ │ │
│ │beneficiarilor, │ │ │
│ │comunităţii şi │ │ │
│ │solicitantului. │ │ │
│ │Există │ │ │
│ │concordanţă între│ │ │
│ │obiectivele │ │ │
│ │stabilite şi │ │ │
│ │impactul │ │ │
│ │preconizat, │ │ │
│ │asupra │ │ │
│ │beneficiarilor, │ │ │
│ │comunităţii şi │ │ │
│ │solicitantului. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │EFICIENŢĂ │ │ │
│ │PROIECTULUI – │ │ │
│ │Măsura în care │ │ │
│ │rezultatele sunt │ │ │
│3. │realizate cu un │ │ │
│ │cost rezonabil al│ │ │
│ │activităţilor │ │ │
│ │proiectului │ │ │
│ │(maxim 20 puncte;│ │ │
│ │minim 10 puncte) │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Costurile incluse│ │ │
│ │în buget sunt │ │ │
│ │realiste în │ │ │
│ │termeni de │ │ │
│ │rezonabilitate a │ │ │
│3.1.│costurilor, │ │ │
│ │fundamentarea │ │ │
│ │bugetului s-a │ │ │
│ │efectuat cu │ │ │
│ │respectarea │ │ │
│ │plafoanelor şi │ │ │
│ │recomandărilor │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Costurile incluse│ │ │
│ │în buget sunt │ │ │
│ │oportune în │ │ │
│3.2.│raport cu │ │ │
│ │activităţile │ │ │
│ │propuse în │ │ │
│ │rezultatele │ │ │
│ │aşteptate │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │SUSTENABILITATEA │ │ │
│ │PROIECTULUI – │ │ │
│ │măsura în care │ │ │
│ │proiectul asigură│ │ │
│ │continuarea │ │ │
│4. │efectelor sale şi│ │ │
│ │valorificarea │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │
│ │obţinute după │ │ │
│ │încetarea sursei │ │ │
│ │de finanţare │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Măsuri de │ │ │
│4.1.│valorificare a │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Măsuri de │ │ │
│4.2.│transferabilitate│ │ │
│ │a rezultatelor │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┴─────────────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │
├──────────────────────┴───────┼──────────┤
│Observaţii │ │
└──────────────────────────────┴──────────┘

        Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul de evaluare şi selecţie continuându-se, în funcţie de punctajul final obţinut de proiect. Punctajul final reprezintă suma punctajelor obţinute la toate cele 4 criterii.
        Un proiect va fi selectat pentru finanţare numai dacă va cumula în urma evaluării un punctaj minim de 60 de puncte, precum şi punctajul minim pe Criteriul 1 şi 3
        Proiectul este declarat admis:

┌┬──┬┬────────────────────────────────────┐
││DA││Nume prenume evaluator, │
││ ││............................. │
├┼──┤├────────────────────────────────────┤
││NU││Semnătura evaluator, │
││ ││....................................│
└┴──┴┴────────────────────────────────────┘    ANEXA 7

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti

┌───────────┬──────────────────────────────────────────┐
│MINISTERUL │ │
│TINERETULUI│ASOCIAŢIA/FUNDAŢIA │
│ŞI │..........................................│
│SPORTULUI │ │
└───────────┴──────────────────────────────────────────┘

                          CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
                        Nr. ............... din ...............

    ART. 1
    BAZA LEGALĂ
    – Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului României nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului;
    – Hotărârea Guvernului nr. 259/2006, privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;
    – Decretul lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret;
    – Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ....... pentru aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti;
    – Rezultatele finale ale Concursului naţional de proiecte de tineret/Concursului naţional de proiecte studenţeşti;
    – Referatul înregistrat la Ministerul Tineretului şi Sportului cu nr. .............;
    – Hotărârea Judecătorească din data ............, pronunţată în dosarul ..........., de înfiinţare a Asociaţiei ............... (în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate în baza O.G. nr. 26/2000).

    ART. 2
    PĂRŢILE
        MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI cu sediul în Bucureşti, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, tel: 021 307. 64.17, fax: 021 307.64.18, cod fiscal nr. ......., cont nr. ............... deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin doamna/domnul ..................., în calitate de Ministru
        şi

        ASOCIAŢIA/FUNDAŢIA ................ cu sediul în ............., Strada ............, cod poştal .........., telefon ............., cont .............., deschis la sucursala ................., cod fiscal ................., reprezentată prin doamna/domnul ................. în calitate de Preşedinte, <în parteneriat cu: aceleaşi elemente de identificare - în caz de parteneriat>, denumită în continuare Beneficiar.
        Au convenit cele de mai jos:

    ART. 3
    OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
    Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de finanţare, denumit în continuare "Proiect".
     Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, înregistrată la Ministerul Tineretului şi Sportului, cu nr. ........., aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, devine Anexa 1 la prezentul contract, făcând parte integrantă din acesta.
        Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează cu suma de ............ lei proiectul de tineret ".................." al .............., din bugetul P2 - Programul de susţinere a acţiunilor de tineret/P4- Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi denumit în continuare P4.

    ART. 4
        DURATA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ:

    (1) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă se încheie pe perioada ................. .


    ART. 5
        VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ:
        Valoarea totală a proiectului este de ............. lei, din care:

    (1) - Contribuţia Ministerului Tineretului şi Sportului: .........
        Se va trece defalcat <pe tipuri de cheltuieli>:


    (2) - Contribuţia Beneficiarului: ..................
        Se va trece defalcat conform Cererii de finanţare.


    (3) Contribuţia partenerilor- dacă este cazul: ...................
        Se va trece defalcat conform Cererii de finanţare.    ART. 6
        MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI DECONTARE:
     Plata sumei prevăzute la Art. 5 alin. (1) se va face astfel:
    (1) După încheierea implementării proiectului, în termen de 30 de zile lucrătoare, de la data depunerii raportului de implementare şi a documentelor justificative ale angajării cheltuielilor, legal întocmite, în contul Beneficiarului ................ deschis la Banca ................ - sucursala ..............;

    (2) Cererea de decont se verifică, în termen de 5 zile lucrătoare, de către compartimentul de specialitate al Ministerului Tineretului şi Sportului, care poate cere clarificări şi completări, o singură dată, pe care beneficiarul este obligat să le facă în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Cererea de decont se plăteşte în maximum 30 de zile lucrătoare de la înregistrare; în cazul în care se solicită clarificări şi completări, termenul de plată se prelungeşte proporţional cu numărul de zile de la primirea solicitării;

    (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea plăţii, beneficiarul transmite către Ministerul Tineretului şi Sportului, în format electronic, documentele justificative ale plăţii (chitanţe, ordine de plată etc.);

    (4) Se acceptă spre decont numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare nerambursabilă, respectiv în perioada ......................;

    (5) Se decontează parţial până la 70% din valoarea contractului, pe baza raportului intermediar de implementare şi a documentelor justificative de cheltuieli legal întocmite, suma de ............., reprezentând cheltuieli privind: <se vor specifica tipurile de cheltuieli şi activităţile pentru care se va acorda decontare parţială>;

    (6) Diferenţa - ........... lei, se va deconta după încheierea proiectului de tineret şi prezentarea raportului de implementare şi a documentelor justificative de cheltuieli legal întocmite, aşa cum sunt acestea prevăzute de actele normative, în termen de 30 de zile lucrătoare;

    (7) În cazul în care, în urma verificării documentelor de plată sau a verificărilor suplimentare ale proiectului, se constată că la decontul parţial şi final s-au plătit beneficiarului sume mai mari decât cele cheltuite pentru activităţile proiectului, Ministerul Tineretului şi Sportului întocmeşte şi transmite beneficiarului o notă de debit. Beneficiarul este obligat să returneze sumele primite suplimentar, în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notei de debit.


    ART. 7
    OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR
    (1) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    a) Să finanţeze suma prevăzută la Art. 5 alin. (1) în termenul prevăzut la Art. 6 din prezentul contract;
    b) Poate dispune nedecontarea finanţării pentru proiectele care nu respectă prevederile contractului de finanţare nerambursabilă şi a metodologiei de finanţare;
    c) Are dreptul de a face verificări în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, pentru respectarea clauzelor contractuale cât şi ulterior prin organele sale de control.

    (2) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE BENEFICIARULUI
    a) La încheierea prezentului contract de finanţare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie de imparţialitate al cărui model este prevăzut în anexa la prezentul contract de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005;
    b) să realizeze obiectul contractului de finanţare nerambursabilă prevăzut la Art. 3 în condiţiile prevăzute de Formularul de finanţare, anexă la prezentul contract;
    c) să asigure contribuţia proprie şi atrasă, aşa cum sunt acestea prevăzute în Formularul de finanţare, anexă la prezentul contract şi la Art. 5 alin. (2) şi (3);
    d) să menţioneze explicit (în mass-media şi pe toate tipurile de materiale informative şi în toate comunicările realizate în cadrul sau în legătură cu proiectul): "Proiect de tineret cofinanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului";
    e) să informeze Ministerul Tineretului şi Sportului cu privire la toate modificările produse în derularea proiectului, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data producerii acestora;
    f) să notifice Ministerul Tineretului şi Sportului cu privire la adresa exactă de derulare a activităţii principale a proiectului cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de derularea activităţii;
    g) să întocmească raport de implementare şi cerere de decont, să prezinte CD/DVD/USB cu imagini din timpul derulării proiectului aşa cum se prevede în Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ......... pentru aprobarea Metodologiei pentru concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti;
    h) să prezinte raportul de implementare şi documentele justificative de cheltuieli, legal întocmite, pentru capitolele de cheltuieli prevăzute la Art. 5, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea proiectului de tineret. Să facă orice completare solicitată la raportul de implementare sau la documentele justificative de cheltuieli în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.
    i) să prezinte documentele justificative de efectuare a plăţii, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii banilor, aşa cum se prevede în Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ........... pentru aprobarea aprobarea Metodologiei pentru concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti;
    j) să respecte dispoziţiile legale în vigoare privind prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.


    ART. 8
    MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
    (1) Prezentul contract de finanţare nerambusabilă poate fi modificat doar prin Act adiţional semnat de ambele părţi, orice altă formă fiind nulă. Prin act adiţional nu poate fi modificată valoarea totală a bugetului proiectului şi nu poate fi diminuată valoarea indicatorilor menţionată în Cererea de finanţare, anexă la prezentul contract.
    (2) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă poate înceta în următoarele cazuri:
    a) prin ajungerea la termen;
    b) prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părţi - cu menţionarea în scris a datei încetării;
    c) în cazul în care una dintre părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare nerambursabilă, cealaltă parte, printr-o notificare scrisă poate rezilia contractul, rezilierea producând efecte de plin drept.
    d) în cazul în care beneficiarul prezintă la decont documente neconforme cu realitatea.


    ART. 9
    LITIGII
    (1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului contract de finanţare nerambursabilă se vor soluţiona pe cale amiabilă.
    (2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

    ART. 10
    DISPOZIŢII FINALE
    (1) Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.
    (2) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală între acestea, anterioara încheierii lui.
    (3) Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


┌────────────┬──────────────────────────────┐
│MINISTERUL │ASOCIAŢIA/FUNDAŢIA │
│TINERETULUI │..............................│
│ŞI SPORTULUI│ │
├────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────┼──────────────────────────────┤
│Nume, │ │
│prenume │Nume, prenume reprezentant │
│reprezentant│legal │
│legal │ │
├────────────┼──────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
└────────────┴──────────────────────────────┘

    ANEXA 1

        la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ........./...........
                              Declaraţie de imparţialitate
        Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
        Subsemnata/Subsemnatul ................... în calitate de reprezentant legal al solicitantului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.
        Numele şi prenumele reprezentantului legal: .................
        Semnătura: ................
        Data: .....................

    ANEXA 8

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
                             CERERE DE DECONT DE CHELTUIELI
                           Nr. .......... din ...............
        Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli/decontul parţial de cheltuieli al proiectului de tineret ........................, care s-a desfăşurat în localitatea ................, în perioada ............, în valoare de ........ lei, reprezentând finanţare nerambursabilă de la Ministerul Tineretului şi Sportului în valoare de ........ lei şi contribuţia Beneficiarului şi /sau Partenerilor în valoare de .......... lei, în baza Contractului nr. ........ din ............, conform documentelor justificative de cheltuieli anexate:
        Contribuţia Ministerului Tineretului şi Sportului:

┌────┬────────┬───────┬──────────┬───────┐
│Nr. │Tip, nr.│ │Denumire │ │
│crt.│/data │Emitent│cheltuieli│Valoare│
│ │document│ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────┴──────────┼───────┤
│Total contribuţie MTS │ │
└────────────────────────────────┴───────┘


        Contribuţie Solicitant şi/sau Parteneri:

┌────┬────────┬───────┬──────────┬───────┐
│Nr. │Tip, nr.│ │Denumire │ │
│crt.│/data │Emitent│cheltuieli│Valoare│
│ │document│ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────┴──────────┼───────┤
│Total contribuţie Solicitant şi/│ │
│sau Parteneri │ │
└────────────────────────────────┴───────┘        Documente decont: (Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu, raport de implementare, NIR, lista participanţi, CD/DVD, imagini etc.)
        Nr. pagini decont: ............. (Se va preciza numărul de pagini aferent decontului)
        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ...................
        Semnătura: .................
        Data: ......................
        Numele şi prenumele contabilului/directorului economic/managerului financiar
        .................................................
        Semnătura ...............
        Data: ...................

    ANEXA 8.1

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        Număr de înregistrare : ................
        din: ........../........../.............
                                 RAPORT DE IMPLEMENTARE

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Titlul │ │
│proiectului │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Locul şi │ │
│perioada de │ │
│desfăşurare │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Organizatori │ │
│Parteneri │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Participanţi │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Total │ │
│cheltuieli │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Suma decontată│ │
│din bugetul │ │
│MTS │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Suma │ │
│reprezentând │ │
│contribuţia │ │
│proprie şi/sau│ │
│atrasă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Concordanţa │ │
│între │ │
│obiectivele │ │
│propuse şi │ │
│rezultatele │ │
│obţinute │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Descrierea │ │
│activităţilor │ │
│realizate │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Se vor ataşa în mod │
│ │obligatoriu copii după │
│ │materialele (articole │
│ │în presa scrisă şi/sau │
│ │on-line, comunicate de │
│ │presă, tipărituri, │
│Promovarea │promoţionale, în │
│proiectului şi│situaţia în care │
│a │aceasta s-a realizat în│
│finanţatorului│cadrul unor emisiuni │
│ │radio sau televizate, │
│ │se vor preciza postul, │
│ │data şi emisiunea iar │
│ │pentru afişe se va │
│ │preciza locul afişării)│
│ │prin care aceasta s-a │
│ │realizat │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Probleme/ │ │
│obstacole în │ │
│desfăşurarea │ │
│proiectului, │ │
│sugestii │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Concluzii, │ │
│menţiuni │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │CD/DVD/USB cu imagini │
│ │din timpul derulării │
│ │proiectului de tineret.│
│ │Se vor prezenta │
│ │fotografii de grup din │
│ │care să reiasă numărul │
│ │total de participanţi, │
│ │implicarea acestora în │
│ │activităţile │
│ │proiectului, locaţia în│
│ │care se desfăşoară │
│ │(spaţiul unde se │
│ │desfăşoară │
│ │activităţile, spaţiul │
│ │de cazare şi de servire│
│ │a mesei). │
│ │Pentru tipărituri, │
│ │imagini în care să se │
│ │observe în clar numele │
│ │proiectului, perioada │
│ │de derulare, locaţia, │
│Lista │imagini cu sigla │
│documente, │finanţatorului şi a │
│materiale │beneficiarului. Pentru │
│ataşate │materiale promoţionale,│
│ │imagini în care să se │
│ │observa în clar cel │
│ │puţin denumirea │
│ │proiectului şi sigla │
│ │finanţatorului. Imagini│
│ │cu tipărituri şi │
│ │materiale promoţionale │
│ │înaintea şi în timpul │
│ │distribuirii, precum şi│
│ │alte imagini │
│ │considerate sugestive, │
│ │din timpul derulării │
│ │proiectului. │
│ │Pentru activitatea │
│ │desfăşurată în mediul │
│ │online, se vor depune │
│ │livrabile care să │
│ │ateste desfăşurarea │
│ │activităţii, respectiv │
│ │înregistrări video, │
│ │audio etc. │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: .......................
        Semnătura: ...................
        Data: ........................

    ANEXA 8.2

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        TITLUL PROIECTULUI: ......................
                                  LISTA DE INDICATORI

┌───┬────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Valoare │ │Sursă de │ │
│ │Indicatori │preconizată│Valoare │verificare │Explicaţie │
│Nr.│calitativi, │în Cererea │finală, │(chestionar,│în cazul │
│ │cantitativi,│de │realizată│lista │nerealizării│
│ │financiari │finanţare │ │participanţi│ │
│ │ │ │ │etc.) │ │
├───┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────┤
│Obiectiv │
│(se scrie obiectivul specific) │
├───┬────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│n. │ │ │ │ │ │
├───┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────┤
│Obiectiv │
│(se scrie obiectivul specific) │
├───┬────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│n. │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────┘

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: .......................
        Semnătura: .................
        Data: ......................

    ANEXA 9

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        TITLUL PROIECTULUI: ......................
                            DECLARAŢIE IMPLEMENTARE PROIECT
        Subsemnata/Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea ................, judeţul/sectorul ........, strada ..........., nr. ...., bloc ...., apartament ...., identificat prin CI/BI ........, CNP ................ în calitate de reprezentant al ................, în proiectul ................ declar, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele şi actele furnizate Ministerului Tineretului şi Sportului sunt autentice, astfel:
        Procedurile pentru cumpărarea directă şi sau atribuirea contractului de achiziţie publică s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu privire la achiziţiile publice.
        Planul de activităţi, bugetul stabilit şi contribuţia partenerilor la realizarea proiectului au fost în conformitate cu documentele încheiate.
        Participanţii care se regăsesc în lista prezentată la decont au beneficiat de serviciile prevăzute în contractul de finanţare.
        A fost respectată legislaţia în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
        Nu există alte elemente referitoare la proiect pe care finanţatorul ar fi trebuit să le cunoască şi nu au fost comunicate de către solicitantul finanţării.
        Semnătura: ................
        Data: .....................

    ANEXA 10

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        - Antet beneficiar -
                                LISTA DE PARTICIPANŢI^1
        ^1 Pentru activităţile care se desfăşoară în mediul online, lista de participanţi, în original, este semnată doar de către echipa de proiect şi de către alte persoanele care susţin activităţile, nu şi de către beneficiarii activităţilor
        Denumire proiect: .............
        Localitatea: ..................
        Perioada: .....................

┌─────┬──────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele │Semnătura│
│crt. │participantului │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│1 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│2 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│3 │ │ │
└─────┴──────────────────────┴─────────┘

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ....................
        Semnătura: .................
        Data: ......................

    ANEXA 10.1

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        - Antet beneficiar -
                            TABEL CENTRALIZATOR PARTICIPANŢI
        Denumire proiect: ........................
        Localitatea: .............................
        Perioada: ................................

┌────┬───────┬──────────┬────────┬───┬───────┐
│ │ │ │ │ │Date de│
│ │ │ │ │ │contact│
│ │ │Asociaţia/│ │ │Adresa │
│Nr. │Nume şi│Fundaţia/ │Data │CNP│e-mail │
│crt.│prenume│Instituţia│naşterii│ │sau │
│ │ │ │ │ │Număr │
│ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │telefon│
├────┼───────┼──────────┼────────┼───┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼────────┼───┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼────────┼───┼───────┤
│3 │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────────┴────────┴───┴───────┘

        TABEL PG. 48
     Declar sub răspundere penală că datele centralizate sunt conforme cu declaraţiile participanţilor la proiect, completate, de fiecare participant în parte, conform modelului din Anexa 10.2.1 sau 10.2.2, după caz
        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ....................
        Semnătura: ...............
        Data: ....................

    ANEXA 10.2.1.

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        - Antet beneficiar -
      DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
        Subsemnatul/Subsemnata ................., domiciliat/ă în ................., născut/ă la data de ........., identificat/ă cu cod numeric personal ............, e-mail ..............., telefon ............., instituţia/organizaţia ................. declar prin prezenta:
        √ Că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către ...................... (numele ONG) pentru participare la proiectul .................., inclusiv pentru transmiterea datelor către Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS).
        √ Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul proiectului şi aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea acestuia şi pentru mediatizarea activităţii de tineret, fără a afecta însă imaginea mea personala sau instituţionala (cu excepţia cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).
        √ Că sunt de acord să fiu contactat prin email şi/sau telefon de către organizatori/finanţatorul proiectului respectiv Ministerul Tineretului şi Sportului, doar în situaţii strict legate de proiectul ................... .
        √ Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrare a datelor cu caracter personal le deţin: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere a datelor, dreptul la restricţionare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimţamântul.
        √ Mi s-a adus la cunoştinţa despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către ................. (nume organizator) pentru decontarea proiectului ................... la Ministerul Tineretului şi Sportului determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.

        Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.
        Consimţamântul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai sus sunt voluntare.
        Acest consimţamânt poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Ministerul Tineretului şi Sportului. Notificarea de revocare a consimţamântului poate fi realizată prin e-mail.
        Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţamântului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţamântului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimţamântul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.
        Semnătura: ...............
        Data: ....................
        * se va complete de către persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.

    ANEXA 10.2.2.

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        - Antet beneficiar -
      DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
        Subsemnatul .............., identificat/ă cu CI ............., e-mail ............., telefon .........., în calitate de părinte/tutore^2 al minorului (nume, prenume) ..............., identificat cu CNP ............., e-mail ............, telefon .............., declar prin prezenta:
        ^2 în cazul în care diferă numele de familie al părinţilor/tutorilor de cel al participantului la tabără, copia unui document care să ateste calitatea acestora de aparţinători legali.
        √ Că sunt de acord ca( nume, prenume minor) ................. să participe la proiectul .............., organizat de către (nume ONG) ............., finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului, în perioada .............;
        √ Că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor caracter personal ale minorului ............... de către (numele ONG) ............... pentru participare la proiectul ................., inclusiv pentru transmiterea datelor către Ministerul Tineretului şi Sportului;
        √ Să fie fotografiat în timpul proiectului, materiale obţinute să poată fi utilizate atât pentru evaluarea şi decontarea cheltuielilor dar şi pentru mediatizarea activităţii de tineret, fără a afecta însă imaginea lui/noastră personală sau instituţională (cu excepţia cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apară în aceste materiale).
        √ Că sunt de acord sa fiu contactat/contactată prin email/telefon de către organizatori/finanţatorul proiectului respectiv Ministerul Tineretului şi Sportului, doar în situaţii strict legate de acest proiect.
        √ Că am fost informat/informată despre drepturile pe care le avem în calitate de persoane vizate de prelucrare a datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere a datelor, dreptul la restricţionare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimţământul.

        Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către ................. (nume ONG) pentru decontarea proiectului ..................... la Ministerul Tineretului şi Sportului determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.
        Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.
        Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare.
        Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Ministerul Tineretului şi Sportului. Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail.
        Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.
        Semnătura: ................
        Data: .....................
        * se va completa de către părinte/tutore pentru participanţii care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

    ANEXA 10.4.

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
                DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND PARTICIPAREA LA
                                      ACTIVITATE^3
        ^3 Nu este obligatoriu ca Declaraţia pe propria răspundere privind participarea la activitate să fie completată în format tipărit. În ambele variante (format tipărit sau olograf) declaraţia se va transmite în format digital (fotografie, scanat etc.).
        Subsemnatul/a ......................, CNP ................. domiciliat/ă în .............., Str. .........., Nr. ....., ap. ....., tel. fix .........., tel. mobil ..........., e-mail .........., cunoscând dispoziţiile articolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în perioada ............, voi participa la activitatea (desfăşurată în mediul online) "................", din cadrul proiectului ".............", organizat de către Asociaţia/Fundaţia "............."
        Semnătura: ...............
        Data: ....................

    ANEXA 11

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
                                   DIAGRAMA DE CAZARE
        Denumire proiect: ...............
        Perioada: .......................
        Locul de desfăşurare: ..........................
        Unitatea prestatoare de servicii ...............

┌────┬───────┬───────┬─────┬────┬────────┐
│Nr. │Nr. │Nume şi│Tarif│Nr. │Valoare │
│crt.│camerei│prenume│/zi │zile│serviciu│
├────┼───────┼───────┼─────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────┴─────┴────┴────────┘

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ......................
        Semnătura: ...................
        Data: ........................
        Numele şi prenumele reprezentantului unităţii prestatoare de servicii
        ...............................

        Semnătura: ....................
        Data: .........................

    ANEXA 12

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        - Antet beneficiar -
                                     PONTAJ DE MASĂ
        Denumire proiect: ....................
        Perioada: ...........
        Locul de desfăşurare: ................
        Unitatea prestatoare de servicii ....................

┌────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────┐
│Nr. │Nume │Ziua 1│Ziua 2│Ziua 3│Ziua 4│Semnătură │
│crt.│Prenume│ │ │ │ │participant│
├────┼───────┼──┬─┬─┼──┬─┬─┼──┬─┬─┼──┬─┬─┼───────────┤
│ │ │MD│D│C│MD│D│C│MD│D│C│MD│D│C│ │
├────┼───────┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴───────────┘

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ......................
        Semnătura: ....................
        Data: .........................
        Numele şi prenumele reprezentantului unităţii prestatoare de servicii
        ...............................

        Semnătura: ....................
        Data: .........................

    ANEXA 13

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        - Antet beneficiar -
                      Tabel cu participanţii care au beneficiat de
                              CONTRAVALOAREA TRANSPORTULUI
        Denumire proiect: ....................
        Localitatea: .........................
        Perioada: ............................

┌────┬───────┬────┬───────────┬────┬─────────┐
│ │ │ │Seria bilet│ │ │
│Nr. │Nume şi│Ruta│/ Bon │Suma│Semnătura│
│Crt.│prenume│ │fiscal │ │ │
│ │ │ │combustibil│ │ │
├────┼───────┼────┼───────────┼────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼───────────┼────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────┴───────────┴────┴─────────┘

        Numele şi prenumele reprezentantului legal: ......................
        Semnătura: ....................
        Data: .........................

    ANEXA 14

    la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti
        (se întocmeşte de salariaţii Ministerului Tineretului şi Sportului)
        Antet
                                  DECONT DE CHELTUIELI
                               Nr. ....... din ..........
        Denumire proiect .....................
        Numele asociaţiei/fundaţiei ...................
        Locul de desfăşurare: .........................
        Perioada de desfăşurare: ......................
        Documente justificative de cheltuieli anexate la decontul nr. ............
        Factura fiscală nr. ...............

┌──────────────────┬────────┬──────────┐
│Programul din care│Buget │Buget │
│este finanţat │angajat │propus │
│proiectul (P2/P4) │pe │spre │
│ │proiect │decontare │
├──────────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │
└──────────────────┴────────┴──────────┘

        Notă: Decontul înaintat spre aprobare respectă prevederile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. .......... pentru aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti

┌──────────────────────────────────────┐
│Aprobat^4 │
│Nume: .............................. │
│Funcţie: ............................ │
│Data .................................│
│Semnătura ....................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Verificat^5 │
│Nume: ............................. │
│Funcţie: .......................... │
│Data ............................... │
│Semnătura ..................... │
└──────────────────────────────────────┘

        ^4 Se aprobă de directorul direcţiei
        ^5 Se verifică de către salariatul MTS, desemnat să gestioneze relaţia cu beneficiarul pe perioada desfăşurării proiectului.

    ANEXA 15

                                       DECLARAŢIE
        Subsemnata/Subsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea .............., judeţul/sectorul ..........., strada ........., nr. ....., bloc ...., apartament ....., identificată/identificat prin CI/ BI seria ......, nr. ........., eliberat de ............, CNP ..........., în calitate de preşedinte al ................, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie raspundere că .................... (denumirea solicitantului) derulează programe/proiecte/activităţi pentru tineri (în cazul Concursului naţional de proiecte de tineret)/studenţi (în cazul Concursului naţional de proiecte studenţeşti).
        Numele şi prenumele reprezentantului legal: .................
        Semnătura: ...................
        Data: ........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016