Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 17 august 2020  pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de agent din sectorul IT    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 17 august 2020 pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de agent din sectorul IT

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 783 bis din 27 august 2020
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 534 din 17 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738 din 27 august 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezentarea domeniilor de competenţă
    (1) Domeniile de competenţă pentru candidaţii care concurează pentru ocuparea posturilor de agenţi din cadrul sectorului informatică, care se iau în considerare la cerinţele specifice pentru susţinerea concursului, sunt:
    a. Tehnician echipamente de calcul
    b. Tehnician operator tehnică de calcul


    ART. 2
    Prezentarea elementelor conţinutului domeniilor de competenţă
    a. Tehnician echipamente de calcul
        ● Managementul sistemelor de operare
    - Caracteristicile sistemelor de operare
    – Instalarea sistemului de operare
    – Configurarea dispozitivelor periferice
    – Necesităţi hardware şi software ale sistemului de operare

        ● Analizarea reţelelor de calculatoare (LAN)
    - Caracteristicile şi beneficiile unor reţele LAN
    – Conceptele şi tehnologiile de bază utilizate în reţelele de calculatoare
    – Identificarea denumirilor, scopurilor şi caracteristicilor echipamentelor de reţea
    – Identificarea denumirilor, scopurilor şi caracteristicilor cablurilor de reţea
    – Realizarea studiilor de piaţă în vederea achiziţionării echipamentelor de reţea necesare într-o reţea LAN
    – Conectarea elementelor unei reţele LAN într-un hub şi/sau switch
    – Segmentarea unei reţele LAN cu ajutorul bridge-urilor şi/sau switch-urilor

        ● Conectarea la o reţea LAN
    - Proprietăţi şi standarde corespunzătoare cablurilor de transmisie a datelor în reţele
    – Transmisia şi recepţia datelor în reţea
    – Cabluri torsadate
    – Sertizarea cablurilor de transmisie de date

        ● Comunicaţii wireless pentru echipamente de calcul
    - Metode de comunicaţie wireless pentru echipamentele de calcul
    – Realizarea unei reţele de comunicaţii folosind una din metodele de comunicaţie wireless
    – Metode de depanare pentru echipamentele de calcul portabile
    – Depanarea unor echipamente de calcul portabile

        ● Unelte de întreţinere şi depanare
    - Norme generale de siguranţă a muncii
    – Pericole potenţiale pentru tehnicieni
    – Procedurile de protejare a echipamentelor şi prevenirea pierderilor de date
    – Unelte utilizate pentru depanarea hardware şi utilizarea corectă a acestora
    – Unelte utilizate pentru depanarea software
    – Unelte software necesare pentru întreţinerea şi depanarea echipamentelor de calcul

        ● Întreţinere şi depanare echipamente de calcul
    - Mentenanţa sistemelor de calcul
    – Depanarea sistemelor de calcul
    – Remedierea defectelor de hardware ale echipamentelor de calcul
    – Tehnici de întreţinere pentru echipamentele periferice şi portabile
    – Aplicarea procedurilor de întreţinere prin intermediul uneltelor software


    b. Tehnician operator tehnică de calcul
        ● Mentenanţa sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare
    - Utilizarea trusei de scule şi a documentaţiei de firmă în procesul de instalare
    – Norme de protecţia muncii şi de securitate
    – Explicarea scopului mentenanţei (întreţinerii preventive)
    – Întreţinerea sistemelor informatice
    – Mentenanţa unităţii centrale
    – Mentenanţa dispozitivelor periferice
    – Mentenanţa software a sistemelor desktop şi laptop
    – Mentenanţa reţelelor de date

        ● Securitatea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare - partea I
    - Noţiuni de bază în securitate - nivele minime de securitate acceptabile
    – Dezvoltarea unei politici de securitate în reţea
    – Ameninţări de securitate a reţelelor
    – Securizarea unui sistem de operare
    – Configurarea serviciilor de audit şi jurnalizare la sistemele de operare

        ● Securitatea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare - partea a II-a
    - Actualizarea permanentă a sistemului prin aplicarea de patch-uri şi update-uri
    – Instalarea şi configurarea firewall-ului
    – Metode de securizare a reţelelor wireless
    – Mijloace de fraudă pe Internet

        ● Reţele de calculatoare - partea I
    - Descrierea topologiilor reţelelor de date
    – Arhitectura reţelelor de calculatoare
    – Standarde Ethernet
    – Modele de date
    – Adresarea IP
    – Serviciul de rezolvare al numelui
    – Suita de protocoale TCP/IP

        ● Reţele de calculatoare - partea a II-a
    - Componentele fizice ale unei reţele de date
    – Instalarea şi configurarea plăcilor de reţea
    – Instalarea şi configurarea unui router/modem ADSL
    – Depanarea unei reţele de calculatoare

        ● Sisteme de operare şi programe specifice - partea I
    - Bazele sistemelor de operare
    – Instalarea sistemelor de operare
    – Ajutor şi suport tehnic
    – Instalarea, dezinstalarea şi managementul aplicaţiilor

        ● Sisteme de operare şi programa specifice - partea a II-a
    - Instalarea aplicaţiilor software
    – Optimizarea performanţelor sistemelor de operare
    – Administrarea fişierelor şi a directoarelor
    – Administrarea utilizatorilor şi parole de acces
    – Dispozitive periferice
    ART. 3
    Organizarea/Desfăşurarea probei
    (1) Subiectele pentru proba practică se stabilesc de către membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs, pe baza tematicii şi a bibliografiei de concurs, în concordanţă cu nivelul, domeniul şi specificul funcţiilor pentru care se organizează concursul.
    (2) Subiectele se elaborează de aşa natură, încât, candidatul să lucreze efectiv cu aplicaţiile informatice din aria de interes şi cu echipamentele de tehnologia informaţiei puse la dispoziţie.
    (3) Finalizarea cu succes a operaţiilor solicitate se concretizează prin tipărirea la imprimantă sau observarea vizuală directă de către membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs a rezultatelor obţinute de candidat, acordându-se punctajul corespunzător pentru realizarea cu succes, realizarea parţială sau eşecul operaţiilor solicitate în cadrul probei practice.
    (4) Numărul subiectelor (scenariilor) se stabileşte de membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs, subiectele trebuind să acopere unul sau mai multe din domeniile de competenţe prezentate în art. 2.
        Numărul total de puncte pentru proba practică este de 100. Elaborarea subiectelor se va face de aşa manieră încât punctele să fie repartizate pe domeniile de competenţă conform următorului tabel:

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Nr. puncte │
│Domenii de competenţă │Tehnician │
│ │echipamente│
│ │de calcul │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Managementul sistemelor de│40 │
│operare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Analizarea reţelelor de │15 │
│calculatoare (LAN) │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Conectarea la o reţea LAN │15 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comunicaţii wireless │ │
│pentru echipamente de │10 │
│calcul │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Unelte de întreţinere şi │10 │
│depanare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Întreţinere şi depanare │10 │
│echipamente de calcul │ │
└──────────────────────────┴───────────┘


┌────────────────────────────┬─────────┐
│ │Nr. │
│ │puncte │
│Domenii de competenţă │Tehnician│
│ │operator │
│ │tehnică │
│ │de calcul│
├────────────────────────────┼─────────┤
│Mentenanţa sistemelor de │ │
│calcul şi a reţelelor de │20 │
│calculatoare │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Securitatea sistemelor de │ │
│calcul şi a reţelelor de │10 │
│calculatoare - partea I │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Securitatea sistemelor de │ │
│calcul şi a reţelelor de │10 │
│calculatoare - partea a II-a│ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Reţele de calculatoare - │10 │
│partea I │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Reţele de calculatoare - │10 │
│partea II │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Sisteme de operare şi │ │
│programe specifice - partea │20 │
│I │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Sisteme de operare şi │ │
│programe specifice - partea │20 │
│a II-a │ │
└────────────────────────────┴─────────┘


    (5) Baremele de evaluare şi notare, cu punctele aferente fiecărui subiect, se întocmesc de către membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs şi se afişează la centrul de concurs, imediat după finalizarea probei practice.
    (6) Numărul de variante de teste, termenele şi procedurile de elaborare vor ţine cont de reglementările legale în domeniu şi de cerinţele din documentaţia de concurs.
    (7) Variantele de teste se stabilesc în ziua susţinerii probei practice şi sunt păstrate în plicuri sigilate.
    (8) În funcţie de modul de testare stabilit de comisia de concurs, plicul cu subiectele de concurs se alege de către un candidat, care semnează în procesul-verbal de extragere a variantei de test, sau fiecare candidat în parte extrage din setul de plicuri câte un plic cu subiectele de test. În acest din urmă caz, se completează un tabel cu numele candidaţilor, şi numărul de test selectat, semnat de fiecare candidat, care constituie anexă la procesul-verbal de extragere a variantelor de test.
    (9) Termenii tehnici din cadrul subiectelor vor fi exprimaţi în limba română. Dacă pe calculatoarele de test interfeţele sunt în limba engleză, membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs oferă candidaţilor clarificări în limba engleză pentru termenii tehnici exprimaţi în limba română în cadrul subiectelor (de exemplu: pentru opţiunea "Salvare ca ....", candidaţii sunt informaţi că se utilizează opţiunea "Save as ...").
    (10) În cazul în care candidaţii susţin acelaşi test, condiţiile impuse pentru susţinerea testului se stabilesc în aşa fel încât să nu poată fi permisă comunicarea între candidaţi.
    (11) Testele se susţin la centrul de concurs sau la unităţile stabilite în documentaţia de concurs.
    (12) Platformele, mediile de administrare şi mediile de dezvoltare minimale utilizate pentru serverele şi staţiile de test pentru susţinerea probei practice se stabilesc în momentul scoaterii la concurs a posturilor, în funcţie de platformele şi mediile IT folosite în cadrul sistemului administraţiei penitenciare din acel moment. Acestea se menţionează în cadrul anunţurilor de scoatere la concurs ale posturilor, în corelaţie cu bibliografia de concurs pentru aceste posturi.
    (13) Candidaţii vor avea puse la dispoziţie echipamentele de tehnică de calcul şi produsele software necesare susţinerii probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în domeniul tehnologiei informaţiei.
    (15) Spaţiile în care se desfăşoară probele practice şi numărul de calculatoare pus la dispoziţie în acest sens se stabilesc de comisia de concurs, în concordanţă cu numărul de candidaţi înscrişi.
    (16) În situaţia în care proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu nu se poate realiza în unităţile sistemului administraţiei penitenciare, din motive ce ţin de resurse logistice, aceasta se poate susţine, sub supravegherea comisiei de concurs, în locaţii şi pe echipamentele puse la dispoziţie de terţi, gratuit sau pe bază de contract.
    (17) Comisia de concurs va ţine cont de numărul de candidaţi şi echipamentele disponibile, astfel încât, componenţa seriilor de candidaţi să permită desfăşurarea în condiţii optime a probei practice. Timpul alocat pentru susţinerea probei practice se stabileşte de membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs, în funcţie de numărul de candidaţi, echipamentele disponibile şi complexitatea subiectelor.
    (18) Supravegherea candidaţilor se va realiza de către membrii comisiei de concurs.
    (19) La expirarea timpului alocat susţinerii probei practice, se dispune tipărirea la imprimantă a documentelor, dacă acestea au fost solicitate în cadrul subiectelor probei practice şi/sau încetarea lucrului la calculator.
    (20) În cazul în care serii diferite de candidaţi susţin proba practică pe aceleaşi calculatoare, membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs elimină informaţiile/datele/fişierele create de candidaţii seriei anterioare sau subiectele se stabilesc de aşa manieră create, astfel încât, o serie să nu poată utiliza, în susţinerea probei, informaţiile/datele/fişierele create de seria anterioară.
    (21) Fişierele create de candidaţi în timpul probei practice se salvează pe suporturi externe (CD/DVD etc.), care se arhivează împreună cu documentaţia de concurs.
    (22) Toate documentele rezultate în susţinerea probei practice se semnează de către preşedintele comisiei de concurs şi membrii acesteia.
    (23) Imprimatele rezultate la definitivarea probei practice, dacă acestea nu fost solicitate în cadrul subiectelor de evaluare, care vor avea înscrise numele candidatului, data susţinerii probei şi sintagma: "Documentele tipărite şi fişierele sunt conforme cu rezultatele probei practice susţinute.", se citesc şi semnează de candidaţi.
    (24) În timpul desfăşurării probei practice, candidaţii nu au voie să folosească decât software/hardware aprobat şi instalat/configurat pe echipamentele puse la dispoziţie de comisia de concurs. Candidaţilor le este strict interzisă comunicarea prin orice mijloace existente cu alte persoane, cu excepţia comunicării cu membrii comisiei de concurs.
    (25) Membrii comisiei de concurs nu au dreptul să dea indicaţii tehnice sau să facă corecţii procedurale ce ţin de rezolvarea subiectului, decât în situaţia în care, comisia de concurs a stabilit apriori că, în cazul în care candidatul nu poate să rezolve un pas din subiect de care depinde următorul pas, se trece mai departe de membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs, pierzând toate punctele aferente pasului respectiv.
    (26) Abaterile candidaţilor de la prevederile care reglementează susţinerea concursului, constatate de comisie pe timpul derulării probei practice, consemnate în proces-verbal adus la cunoştinţă şi semnat de candidat, conduc la anularea probei şi declararea candidatului "RESPINS". În situaţia în care candidatul refuză să semneze, comisia consemnează acest lucru în procesul-verbal.

    ART. 4
    Aprecierea candidaţilor
        Evaluarea se realizează de membrii specialişti în informatică din cadrul subcomisiei de concurs pe baza observaţiei vizuale, a imprimatelor şi formatului electronic al fişierelor salvate de candidaţi, în funcţie de criteriile şi punctajul prevăzut în baremele de evaluare şi notare.

    ART. 5
    Baremul minim
    (1) Proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu este probă eliminatorie, în urma cărora candidatul este declarat "ADMIS" sau "RESPINS".
    (2) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să acumuleze minimum 70 de puncte.

    ART. 6
    Procesul-verbal
    (1) Candidaţii care îndeplinesc cel puţin baremul minim prevăzut sunt declaraţi "ADMIS".
    (2) Neîndeplinirea baremului minim prevăzut, duce la declararea candidatului "RESPINS".
    (3) După finalizarea probei practice, rezultatele obţinute de către candidaţi la proba practică se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către toţi membrii comisiei de concurs, cu aprecierea "ADMIS" sau "RESPINS", având la bază baremul prevăzut la art. 5.
    (4) Rezultatele probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu se publică pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrătoare de la ultima dată a susţinerii probei.


                                      -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016