Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 17 iulie 2020  depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 17 iulie 2020 depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 633 din 17 iulie 2020
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 2 din 17 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 17 iulie 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează procedura întocmirii şi depunerii la birourile electorale competente a dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători pentru alegerile locale din anul 2020, precum şi documentele pe care trebuie să le conţină şi să însoţească dosarele de candidatură pentru consiliile locale, primari, consiliile judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene.

    ART. 2
    (1) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi depun dosare de candidatură la birourile electorale de circumscripţie competente, pe suport hârtie şi/sau pe suport informatic.
    (2) Prin suport informatic se înţelege, în sensul prezentei metodologii, orice tip de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern.
    (3) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi pot utiliza metodele de depunere prevăzute la alin. (1) în mod concomitent.

    ART. 3
    Se aprobă modelele următoarelor documente ce vor fi utilizate la alegerile locale din anul 2020:
    a) modelul listei de candidaţi, prevăzut în anexa nr. 1;
    b) modelul propunerii de candidatură, prevăzut în anexa nr. 2;
    c) modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii, prevăzut în anexa nr. 3;
    d) modelul declaraţiei de renunţare la candidatură, prevăzut în anexa nr. 4;
    e) modelul formularului ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 5;
    f) modelul opisului centralizator al listelor de susţinători, prevăzut în anexa nr. 6;
    g) modelul listei de susţinători, prevăzut în anexa nr. 7;
    h) modelul opisului documentelor de candidatură, prevăzut în anexa nr. 8.


    ART. 4
    (1) În cuprinsul declaraţiei de avere, al declaraţiei de interese şi al declaraţiei pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia care se depun la birourile electorale de circumscripţie potrivit prezentei metodologii, trimiterile la infracţiunea de fals în declaraţii se referă la prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cuprinsul declaraţiei de avere care se depune la birourile electorale de circumscripţie potrivit prezentei metodologii, trimiterile la prevederile art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi efectuate la dispoziţiile art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) La rubrica „având funcţia de...“ din formularele declaraţiilor de avere şi de interese, candidaţii vor menţiona calitatea de candidat la una dintre funcţiile de primar, consilier local, consilier judeţean sau preşedinte al consiliului judeţean.

    ART. 5
    (1) Pentru depunerea candidaturilor la birourile electorale de circumscripţie pe suport hârtie se constituie patru dosare.
    (2) Primul şi al doilea dosar de candidatură trebuie să cuprindă:
    a) un exemplar original al listei de candidaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, sau un exemplar original al propunerii de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, după caz;
    b) copiile actelor de identitate ale candidaţilor;
    c) exemplarele originale ale declaraţiilor de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    d) exemplarele originale ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, conform modelelor prevăzute de anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) exemplarele originale ale declaraţiilor pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Al treilea şi al patrulea dosar trebuie să cuprindă copiile documentelor prevăzute la alin. (2).
    (4) Fiecare dosar dintre cele prevăzute la alin. (2) şi (3) va fi însoţit de un opis al documentelor existente în acesta.
    (5) Prin exemplar original se înţelege documentul tehnoredactat computerizat şi listat, documentul dactilografiat sau formularul completat olograf, semnat şi datat olograf de către persoanele îndreptăţite să îl semneze şi să îl dateze.
    (6) Dosarele prevăzute la alin. (2) se păstrează de către biroul electoral de circumscripţie.
    (7) Dosarele prevăzute la alin. (3), certificate de către biroul electoral de circumscripţie prin semnătura preşedintelui acestuia şi prin aplicarea ştampilei pe propunerile de candidatură şi/sau listele de candidaţi, după caz, se restituie depunătorului; unul dintre dosarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta la judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal.

    ART. 6
    În cazul candidaturilor cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene decât România se aplică prevederile art. 56 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) În cazul depunerii dosarelor de candidatură pe suport informatic, acestea trebuie să conţină:
    a) pentru consiliul local şi consiliul judeţean, lista de candidaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de către persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu semnătură electronică calificată, cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial sau ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al formaţiunii politice, după caz;
    b) pentru primar şi preşedintele consiliului judeţean, propunerea de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, semnată de către persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu semnătură electronică calificată, cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial sau ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al formaţiunii politice, după caz;
    c) copiile actelor de identitate ale candidaţilor;
    d) declaraţiile de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, semnate de către candidaţi cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial sau ridicat;
    e) declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, conform modelelor prevăzute de anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, semnate de către candidaţi cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial sau ridicat;
    f) declaraţiile pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, semnate de către candidaţi cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial sau ridicat.

    (2) Dosarele de candidatură pe suport informatic se depun în două exemplare, un exemplar original şi o copie, care vor fi însoţite de un formular, în două exemplare originale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnat şi datat olograf de către persoana desemnată să depună candidaturile de către conducerea partidului, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţei politice sau a alianţei electorale care a propus candidaturile, respectiv de către candidatul independent.
    (3) La depunerea dosarelor de candidatură conform alin. (1), personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripţie va verifica funcţionalitatea suportului informatic şi fişierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral de circumscripţie şi va aplica un număr de înregistrare pe două dintre exemplarele formularului prevăzut la alin. (2); un exemplar se păstrează de către biroul electoral de circumscripţie şi un exemplar se restituie depunătorului.
    (4) Eventualele neconcordanţe ale informaţiilor aflate pe suportul informatic cu datele înscrise în formularul prevăzut la alin. (2) se consemnează de către personalul tehnic auxiliar în formularul prevăzut la alin. (2).
    (5) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripţie asigură imprimarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), pe care le predă preşedintelui biroului electoral de circumscripţie în vederea certificării acestora, respectiv a afişării lor la sediul biroului electoral de circumscripţie, conform art. 52 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Suporturile informatice ce conţin dosarele de candidatură se păstrează de către birourile electorale de circumscripţie, urmând a fi arhivate în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.

    ART. 8
    Declaraţia de renunţare la candidatură se depune la biroul electoral de circumscripţie la care a fost depus dosarul de candidatură.

    ART. 9
    Documentele de candidatură prevăzute la art. 7 vor fi descărcate şi salvate pe terminalele informatice utilizate de birourile electorale de circumscripţie, acestea urmând a fi predate, pe suport informatic şi pe suport hârtie, judecătoriilor, tribunalelor şi/sau secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, conform legii.

    ART. 10
    (1) Datele susţinătorilor şi semnăturile acestora pot fi colectate pe suport hârtie sau prin mijloace electronice, acestea din urmă incluzând orice platformă electronică care permite prelucrarea datelor personale cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (2) Listele de susţinători întocmite în format electronic pot fi semnate de către susţinători cu semnătură electronică.
    (3) Lista de susţinători poate conţine datele unui singur susţinător.
    (4) Listele de susţinători în format electronic sunt valabile numai dacă veridicitatea datelor este atestată prin declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 51 alin. (1) ultima teză din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, întocmită în format electronic, dată conform legii şi modelului prevăzut în anexa nr. 7 şi semnată de către persoana care a colectat datele şi semnăturile susţinătorilor cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial sau ridicat.
    (5) Persoana care dă declaraţia prevăzută la alin. (4) poate fi din rândul susţinătorilor.
    (6) Declaraţia prevăzută la alin. (4) trebuie să fie asociată listei de susţinători a cărei veridicitate o atestă.

    ART. 11
    (1) Listele de susţinători ce vor fi depuse pe suport hârtie vor fi îndosariate, iar dosarele şi filele din acestea vor fi numerotate.
    (2) Listele de susţinători pe suport hârtie şi pe suport informatic trebuie să fie însoţite de un opis centralizator, pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, semnat şi datat olograf de către persoana desemnată să depună listele de susţinători de către conducerea partidului, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţei politice sau a alianţei electorale care a propus candidaturile, respectiv de către candidatul independent.
    (3) La depunerea dosarelor de candidatură pe suport informatic, personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripţie va verifica funcţionalitatea suportului informatic şi fişierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral de circumscripţie şi va aplica un număr de înregistrare pe unul dintre exemplarele opisului centralizator prevăzut la alin. (2), pe care îl va restitui depunătorului.
    (4) Eventualele neconcordanţe ale informaţiilor aflate pe suportul informatic cu datele înscrise în opisul centralizator prevăzut la alin. (2) se consemnează de către personalul tehnic auxiliar în opisul centralizator prevăzut la alin. (2).
    (5) Suporturile informatice ce conţin listele de susţinători se păstrează de către birourile electorale de circumscripţie, urmând a fi arhivate conform legii.

    ART. 12
    La alegerile locale din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziţia birourilor electorale de circumscripţie şi a Biroului Electoral Central o aplicaţie informatică de înregistrare şi centralizare a datelor personale ale candidaţilor, în vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute de art. 67 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare.

    ART. 13
    La alegerile locale din anul 2020 se va utiliza modelul listei de susţinători prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.

    ART. 14
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Modelul listei de candidaţi
    Denumirea şi semnul electoral ale partidului politic, ale alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
    LISTA DE CANDIDAŢI
    pentru alegerea .................................,^1 judeţul ………………………., din data de 27 septembrie 2020

┌────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Domiciliul│Act de identitate^2 │ │ │ │Apartenenţa │Alianţa │
│Nr. │ │ │Locul │Data │conform │ │Cetăţenia│Ocupaţia│Profesia│politică a │politică │
│crt.│Numele│Prenumele│naşterii│naşterii│actului de├────────┬─────┬─────┤^3 │^4 │^5 │candidaţilor│sau │
│ │ │ │ │ │identitate│Denumire│Serie│Număr│ │ │ │^6 │electorală│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │^7 │
├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴────────┴─────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴────────────┴──────────┘


    Data ....................... Semnătura .......................^8
    NOTĂ:
    Lista de candidaţi se semnează de către persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ^1 Se înscrie, după caz, sintagma „primarului“, „consiliului local“, „consiliului judeţean“, „preşedintelui consiliului judeţean“ însoţită de rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „consiliului local al sectorului ...“, „Consiliului General al Municipiului Bucureşti“, „primarului sectorului …“ sau „primarului general al municipiului Bucureşti“, după caz.
    ^2 În cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica „Act de identitate“ se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.
    ^3 În cazul cetăţenilor Uniunii Europene se va înscrie şi statul membru de origine.
    ^4 Se înscrie activitatea desfăşurată.
    ^5 Conform studiilor absolvite.
    ^6 Se înscrie denumirea formaţiunii politice al cărei membru este candidatul.
    ^7 Se completează în cazul listelor de candidaţi depuse de alianţele politice sau electorale.
    ^8 Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată, cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial sau ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al formaţiunii politice, după caz.

    ANEXA 2

    la metodologie
    Modelul propunerii de candidatură
    Denumirea şi semnul electoral al partidului politic, ale alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori menţiunea „Candidat independent“ însoţită de prenumele şi numele acestuia
    ....................................................
    PROPUNERE DE CANDIDATURĂ
    la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pentru funcţia de ………………………………^1

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Numele candidatului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Prenumele candidatului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Locul naşterii candidatului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data naşterii candidatului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cetăţenia candidatului^2 ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Domiciliul candidatului conform ││
│actului de identitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea, seria şi numărul actului ││
│de identitate al candidatului^3 ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Ocupaţia candidatului^4 ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Profesia candidatului^5 ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Apartenenţa politică a candidatului^6││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Alianţa politică sau electorală^7 ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Data ....................... Semnătura .......................^8
    NOTE:
    Prezentul formular poate fi utilizat numai pentru candidaturile individuale.
    Propunerea de candidatură se semnează de către persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ^1 Se înscrie, după caz, sintagma „consilier în consiliul local al“, „consilier în consiliul judeţean al“, „primar al“, „preşedinte al consiliului judeţean al“, însoţită de rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „consilier în consiliul local al sectorului...“, „consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti“, „primar al sectorului...“ sau „primar general al municipiului Bucureşti“, după caz.
    ^2 În cazul cetăţenilor Uniunii Europene se va înscrie şi statul membru de origine.
    ^3 În cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica „Denumirea, seria şi numărul actului de identitate al candidatului“ se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.
    ^4 Se înscrie activitatea desfăşurată.
    ^5 Conform studiilor absolvite.
    ^6 Se înscrie denumirea formaţiunii politice al cărei membru este candidatul. În cazul candidaţilor independenţi se înscrie menţiunea „independent“.
    ^7 Se completează în cazul listelor de candidaţi depuse de alianţele politice sau electorale.
    ^8 Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată, cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial sau ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al formaţiunii politice, după caz.

    ANEXA 3

    la metodologie
    Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii
    DECLARAŢIE
    de acceptare a candidaturii
    Subsemnatul, ........................., având cetăţenia^1 .........................................., domiciliat în ........................................, strada .............................. nr. ........, bl. ........, ap. ................., sectorul/judeţul ........................................, propus de^2 ................................., de profesie ............................... ocupaţia (activitatea desfăşurată) .............................., membru al^3 ..............................., declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, pentru funcţia de^4 ...................... .
    Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.
    Semnătura,
    ............................................^5
    ^1 În cazul cetăţenilor Uniunii Europene se va înscrie şi statul membru de origine.
    ^2 Se înscrie denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent.
    ^3 Se înscrie denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Pentru candidaţii independenţi se trece menţiunea „independent“.
    ^4 Se înscrie, după caz, sintagma „primar“, „consilier local“, „consilier judeţean“, „preşedinte al consiliului judeţean“ însoţită de rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „consilier local al sectorului ....“, „consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti“, „primar al sectorului …“ sau „primar general al municipiului Bucureşti“, după caz.
    ^5 Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial sau ridicat.

    ANEXA 4

    la metodologie
    Modelul declaraţiei de renunţare la candidatură
    DECLARAŢIE
    de renunţare la candidatură
    Subsemnatul ..........................., având cetăţenia^1 ......................., domiciliat în ..................................., strada ........................................ nr. ........, bl. ........, ap. ................., sectorul/judeţul ........................................, declar prin prezenta că renunţ la candidatura propusă de^2 .............................. pentru funcţia de ...........................................^3 şi depusă în data de ................ .
    Semnătura^4,
    ............................................
    ^1 În cazul cetăţenilor Uniunii Europene se va înscrie şi statul membru de origine.
    ^2 Se înscrie denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent.
    ^3 Se înscrie, după caz, sintagma „primar“, „consilier local“, „consilier judeţean“, „preşedinte al consiliului judeţean“ însoţită de rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „consilier local al sectorului ....“, „consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti“, „primar al sectorului…“ sau „primar general al municipiului Bucureşti“, după caz.
    ^4 Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial sau ridicat.

    ANEXA 5

    la metodologie
    Modelul formularului ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe suport informatic
    Denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
    ori menţiunea „Candidat independent“ însoţită de prenumele şi numele acestuia
    ....................................................
    FORMULAR
    ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe suport informatic
    pentru alegerea ................................................^1 din data de 27 septembrie 2020

┌─────┬──────────┬───────┬─────────────┐
│ │ │ │Data salvării│
│Nr. │Denumirea │Număr │/ultimei │
│crt. │folderului│fişiere│modificări a │
│ │ │ │folderului │
├─────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴──────────┴───────┴─────────────┘


            Data Semnătura^2
    ………………. ...........................
    ^1 Se înscrie, după caz, sintagma „primarului“ şi/sau „consiliului local“, „consiliului judeţean“ şi/sau „preşedintelui consiliului judeţean“ însoţită de rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „primarului“ şi/sau „consiliului local al sectorului....“, „primarului general“ şi/sau „Consiliului General al Municipiului Bucureşti“, după caz.
    ^2 Se semnează şi se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale care a propus lista de candidaţi sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.

    ANEXA 6

    la metodologie
    Modelul opisului centralizator al listelor de susţinători
    Denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
    ori menţiunea „Candidat independent“ însoţită de prenumele şi numele acestuia
    ....................................................
    OPIS CENTRALIZATOR AL LISTELOR DE SUSŢINĂTORI PENTRU
    alegerea ......................................^1 din data de 27 septembrie 2020

┌─────┬─────────┬─────┬────────────┬─────────┐
│ │Numărul │Număr│Tipul │ │
│Nr. │dosarului│de │semnăturilor│Număr de │
│crt. │^2 │file^│^4 │semnături│
│ │ │3 │ │ │
├─────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │ │
└─────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────┘


            Data Semnătura^5
    ………………. ...........................
    ^1 Se înscrie, după caz, sintagma „primarului şi consiliului local“, „consiliului judeţean şi preşedintelui consiliului judeţean“, însoţită de rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „primarului şi consiliului local al sectorului....“, „primarului general şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti“, după caz.
    ^2 În cazul listelor de susţinători depuse pe suport informatic se vor înscrie denumirea folderului şi data ultimei salvări.
    ^3 În cazul listelor de susţinători depuse pe suport informatic se va înscrie numărul fişierelor.
    ^4 În cazul listelor de susţinători întocmite în format electronic se va preciza tipul semnăturilor: semnături electronice simple, semnături electronice avansate sau semnături electronice calificate, după caz.
    ^5 Se semnează şi se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale care a propus lista de candidaţi sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.

    ANEXA 7

    la metodologie
    Modelul listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale din anul 2020
    Denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori menţiunea „Candidat independent“ însoţită de prenumele şi numele acestuia^1 .............................................................
    LISTA SUSŢINĂTORILOR
    pentru alegerea ..................................^2, judeţul ………………………………., din data de 27 septembrie 2020

┌────┬─────────┬────┬───────┬─────────┬────────┬───────────┬────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Adresa │ │
│ │ │ │ │ │ │(str., nr.,│Act de identitate^4 │
│Nr. │Semnătura│ │ │ │Data │bl., comuna│ │
│crt.│^3 │Nume│Prenume│Cetăţenia│naşterii│/oraşul/ ├────────┬─────┬─────┤
│ │ │ │ │ │ │municipiul,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sectorul/ │Denumire│Serie│Număr│
│ │ │ │ │ │ │judeţul) │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼─────┼─────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼─────┼─────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼─────┼─────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼─────┼─────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼─────┼─────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼─────┼─────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼─────┼─────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼─────┼─────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼─────┼─────┤
│9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼─────┼─────┤
│10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────┴───────┴─────────┴────────┴───────────┴────────┴─────┴─────┘


    Întocmit de .....^5
    Subsemnatul, .................................................^5, domiciliat în ........................................, născut la data de ........................................ în comuna/oraşul/municipiul ........................................, judeţul ........................................, posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ......., CNP ……………………………………………….........., declar pe propria răspundere că toate datele de identificare şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ...... poziţii, corespund realităţii.
    Data ....................... Semnătura .......................^6
    NOTE:
    Conform art. 4 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local şi funcţia de primar din aceeaşi circumscripţie electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean din aceeaşi circumscripţie electorală, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor prezenta câte o singură listă de susţinători.
    Listele de susţinători colectate pentru candidaturile pentru funcţiile de primar şi preşedinte al consiliului judeţean sunt valabile şi pentru candidaturile la consiliile locale, respectiv la consiliile judeţene.
    Lista susţinătorilor este act public şi se află sub incidenţa art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Declaraţia persoanei care a întocmit lista se dă pe fiecare filă a listei de susţinători. În cazul listelor de susţinători întocmite în format electronic, declaraţia persoanei care a întocmit lista se dă pentru fiecare fişier în parte.
    În afara elementelor obligatorii, lista de susţinători poate conţine orice alte date de identificare ale partidului politic, ale alianţei politice, ale alianţei electorale, ale organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau ale candidatului independent.
    Declaraţia se completează, se semnează şi se datează de către persoana care a întocmit lista susţinătorilor.

    ^1 În cazul listelor susţinătorilor care se depun şi pentru candidatura la funcţia de primar sau preşedinte al consiliului judeţean propuse de un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se înscriu în mod obligatoriu şi numele şi prenumele candidatului la funcţia de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean.
    ^2 Se înscrie, după caz, sintagma „consiliului local“, „primarului“, „consiliului local şi a primarului“, „consiliului judeţean“, „preşedintelui consiliului judeţean“, „consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean“, însoţită de rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale şi/sau denumirea judeţului; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie „consiliului local al sectorului ....“, „primarului sectorului …“, „consiliului local şi a primarului sectorului ....“ „Consiliului General al Municipiului Bucureşti“, „primarului general al municipiului Bucureşti“, „Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi primarului general al municipiului Bucureşti“.
    ^3 Se semnează olograf, cu semnătură electronică simplă, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, după caz.
    ^4 În cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica „Act de identitate“ se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.
    ^5 Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.
    ^6 Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial sau ridicat.

    ANEXA 8

    la metodologie
    Modelul opisului documentelor de candidatură

┌────┬────────────┬─────────────┬──────┐
│Nr. │Denumirea │Denumirea │Număr │
│crt.│documentului│funcţiei │pagini│
│ │^1 │eligibile^2 │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────┤
│1. │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────┤
│2. │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────┤
│3. │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────┤
│4. │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────┤
│5. │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────┤
│... │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────┘


    Data ....................... Semnătura .......................^3
    ^1 Se înscriu datele de identificare a documentului, precum şi numele şi prenumele persoanei care a semnat documentul; în situaţia copiilor actelor de identitate se înscriu numele şi prenumele persoanelor cărora le aparţin.
    ^2 Se înscrie sintagma „consilier local“, „primar“, „consilier judeţean“, „preşedinte al consiliului judeţean“, „consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti“ sau „primar general al municipiului Bucureşti“, după caz.
    ^3 Se semnează şi se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale care a propus lista de candidaţi sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016