Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 15 noiembrie 2019  privind utilizarea sistemului naţional de management al tranzacţiilor Eurodac    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 15 noiembrie 2019 privind utilizarea sistemului naţional de management al tranzacţiilor Eurodac

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 931 din 19 noiembrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 130 din 15 noiembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 931 din 19 noiembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Sistemul naţional de management al tranzacţiilor Eurodac, denumit în continuare Sistemul naţional Eurodac, este autorizat să funcţioneze în condiţiile prevăzute de lege, pentru procesarea amprentelor papilare în vederea stabilirii identităţii mai multor categorii de străini, conform Regulamentului Eurodac.

    ART. 2
    Sistemul naţional Eurodac funcţionează ca o bază de date operativă, informatizată, constituită şi coordonată la nivelul I.G.I.

    ART. 3
    (1) Pentru implementarea Sistemului naţional Eurodac, la nivelul I.G.I. şi I.G.P.F. se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general zonele de lucru dotate cu staţii de amprentare, în vederea asigurării activităţilor specifice de prelevare a impresiunilor papilare, cele două entităţi urmând a se informa reciproc cu privire la amplasarea acestor echipamente.
    (2) În situaţia în care se impune modificarea locaţiilor stabilite pentru funcţionarea staţiilor de amprentare, dispoziţiile inspectorilor generali prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate în cel mult 10 zile lucrătoare, după care se va proceda la informarea celeilalte instituţii cu privire la modificările efectuate.

    ART. 4
    Datele de interes operativ despre persoanele aflate în una dintre categoriile Eurodac se transmit simultan către Sistemul central Eurodac şi către sistemul AFIS naţional şi apoi se înregistrează în baza de date a I.G.I., căruia îi revine responsabilitatea gestionării bazelor de date cu tranzacţii Eurodac.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional Eurodac
    ART. 5
    Amprentele papilare prelevate la staţiile de amprentare conectate la Eurodac sunt stocate în baza de date Eurodac naţională şi în sistemul AFIS naţional.

    ART. 6
    Prin intermediul Sistemului naţional Eurodac pot fi comparate, în vederea identificării, impresiuni papilare cu înregistrările din baza de date existentă în Sistemul central Eurodac. Staţiile de amprentare trimit fişiere ce conţin înregistrări ale unor impresiuni papilare şi în sistemul AFIS naţional, în scopul stabilirii identităţii persoanelor.

    ART. 7
    Amprentarea persoanelor constă în prelevarea impresiunilor papilare digitale şi palmare direct pe staţiile de amprentare sau pe fişe decadactilare tip Eurodac - dactilocarta europeană, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie.

    ART. 8
    (1) Amprentarea persoanelor pentru Eurodac poate fi realizată:
    a) electronic, prin facilităţile sistemului la staţiile de amprentare din dotarea unităţilor din subordinea M.A.I.;
    b) manual, cu tuş negru tipografic, pe fişe dactiloscopice decadactilare tip Eurodac, ce pot fi introduse în sistem prin scanare în termen de maximum 48 de ore de la momentul amprentării.

    (2) La amprentarea electronică trebuie respectate următoarele reguli tehnice privind calitatea acestei operaţiuni:
    a) verificarea mâinilor celui amprentat în sensul de a fi perfect curate;
    b) orientarea verticală a amprentelor pe blocul optic;
    c) rularea completă a suprafeţei falangetelor fără întoarcere la punctul de plecare;
    d) plasarea desenelor papilare strict în spaţiile delimitate de dreptunghiul de încadrare de pe ecran şi în ordinea cerută de program;
    e) completarea obligatorie a câmpurilor alfanumerice reprezentând datele demografice ale persoanei;
    f) ştergerea suprafeţei de sticlă a blocului optic, după amprentarea fiecărui deget sau ori de câte ori suprafaţa este murdară.

    (3) La amprentarea manuală trebuie respectate următoarele reguli tehnice privind calitatea acestei operaţiuni:
    a) verificarea mâinilor celui amprentat în sensul de a fi perfect curate;
    b) imprimarea zonei reliefului papilar numai cu tuş negru tipografic la amprentarea clasică, repartizat uniform pe suprafaţa degetelor şi palmelor;
    c) orientarea verticală a amprentelor pe formular;
    d) apăsarea şi rularea completă a suprafeţei falangetelor fără întoarcere la punctul de plecare;
    e) plasarea desenelor papilare strict în spaţiile delimitate pe formular, excluzând inversarea degetelor sau mâinilor (stânga-dreapta), evitând astfel înregistrările duble;
    f) completarea obligatorie a rubricilor de pe aversul şi reversul imprimatelor pe care sunt prelevate amprentele papilare cu date corecte, citeţ şi cu litere majuscule.


    ART. 9
    Responsabilitatea privind amprentarea persoanelor care se încadrează în una dintre categoriile Eurodac, verificarea datelor de identificare ale acestora şi completarea câmpurilor aplicaţiei instalate pe staţia de amprentare şi/sau a rubricilor de pe imprimatele destinate amprentării numai cu litere majuscule revine personalului specializat din structurile I.G.I., P.F.R. sau I.G.P.R.

    ART. 10
    Responsabilitatea cu privire la pregătirea agenţilor şi ofiţerilor de poliţie în ceea ce priveşte tehnica amprentării persoanelor şi efectuarea acestei activităţi revine specialiştilor de la serviciile criminalistice sau persoanelor anume desemnate pentru această activitate din structurile operative ale unităţilor din subordinea M.A.I.

    CAP. III
    Metodologia de lucru la staţiile de amprentare
    ART. 11
    (1) La I.G.I. se organizează şi funcţionează baza de date naţională Eurodac care cuprinde înregistrările amprentelor papilare prelevate de la categoriile de persoane prevăzute în Regulamentul Eurodac.
    (2) Fiecare înregistrare are atribuit un identificator format Eurodac cu lungimea de 19 digiţi.
    (3) Structura identificatorului format Eurodac este:

┌──┬──┬────┬──┬──┬───────────┬───┬───┬───┬─┬─┬──┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬──┐
│T │T │N │J │J │N1 │X │X │C │A│A│L │L │Z│Z│H│H│M │M │
├──┴──┼────┼──┴──┼───────────┼───┴───┼───┼─┴─┼──┴──┼─┴─┼─┴─┼──┴──┤
│ţară │cat.│judeţ│autoritatea│nr. │tip│an │lună │zi │oră│minut│
│ │ │ │ │staţiei│ │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴─────┴───────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴───┴─────┘


    unde:
    a) TT reprezintă codul de ţară unde s-a făcut amprentarea;
    b) N reprezintă categoria Eurodac (1, 2, 3);
    c) JJ reprezintă codul judeţului;
    d) N1 reprezintă autoritatea care amprentează: „0“ - I.G.I.-D.A.I.; „1“ - I.G.I.-D.M.; „2“- P.F.R.; „3“ - I.G.P.R.;
    e) XX reprezintă numărul staţiei de amprentare al autorităţii din judeţul respectiv;
    f) C reprezintă tipul de amprentare (T - fişă dactiloscopică; L - urma);
    g) AA-LL-ZZ-HH-MM reprezintă anul-luna-ziua-ora-minutul când s-a făcut amprentarea.    ART. 12
    La completarea dosarelor electronice, operatorii staţiilor de amprentare au obligaţia de a introduce datele conform manualului de utilizare, iar în cazul când se foloseşte scanarea fişei, trebuie verificat modul în care au fost completate menţiunile privind datele de identificare ale persoanei de pe imprimatele pe care au fost prelevate impresiunile papilare.

    ART. 13
    Autorităţile care au în dotare staţii de amprentare pentru Eurodac au următoarele obligaţii:
    a) să respecte prevederile legale privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal;
    b) să verifice ca fiecare tranzacţie către Eurodac să parcurgă corect întregul flux de lucru, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie, şi să contacteze în maximum 24 de ore administratorul local al staţiei de amprentare sau Dispeceratul tehnic al I.G.I. pentru orice neregulă apărută în fluxul de lucru;
    c) în perioada de garanţie, să notifice în scris I.G.I. şi operatorului care asigură suportul tehnic orice defecţiune hardware sau software apărută în timpul funcţionării echipamentelor care fac obiectul contractului Eurodac - România;
    d) în perioada de postgaranţie, să asigure condiţiile necesare pentru continuarea mentenanţei echipamentelor.


    ART. 14
    În locaţiile unde sunt staţii de amprentare pentru Eurodac se vor desemna, de către şefii structurilor care au în dotare staţiile de amprentare respective, ofiţeri sau agenţi de poliţie care prin pregătirea de specialitate sunt în măsură să asigure monitorizarea funcţionării corespunzătoare a staţiilor de amprentare, să constate şi să menţioneze în registrul tehnic al staţiei orice defecţiune apărută la staţia de amprentare şi să informeze în maximum 24 de ore:
    - ofiţerii administratori de sistem ai autorităţii de care aparţin, care vor interveni, după caz, pentru remedierea disfuncţionalităţilor; sau
    – administratorii Sistemului naţional Eurodac din cadrul I.G.I.; sau
    – reprezentanţii operatorului care asigură suportul tehnic în perioada de garanţie.


    ANEXA 1

    la metodologie
    Fişa dactiloscopică - tip Eurodac

    Fişa dactiloscopică

┌────┬────────────────────────────────┬┐
│1. │Număr de referinţă ││
├────┼────────────────────────────────┼┤
│2. │Locul amprentării ││
├────┼────────────────────────────────┼┤
│3. │Data aplicării ││
├────┼────────────────────────────────┼┤
│4. │Sex ││
├────┼────────────────────────────────┼┤
│5. │Data amprentării ││
├────┼────────────────────────────────┼┤
│6. │Data transmiterii ││
└────┴────────────────────────────────┴┘    Impresiuni digitale rulate

┌──────┬────────┬────────┬──────┬──────┐
│1. │2. │3. │4. │5. MIC│
│MARE │ARĂTĂTOR│MIJLOCIU│INELAR│DREPT │
│DREPT │DREPT │DREPT │DREPT │ │
├──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│6. │7. │8. │9. │10. │
│MARE │ARĂTĂTOR│MIJLOCIU│INELAR│MIC │
│STÂNG │STÂNG │STÂNG │STÂNG │STÂNG │
├──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└──────┴────────┴────────┴──────┴──────┘    Impresiuni digitale de control

┌───────────┬──────────────┬───────────┐
│MÂNA STÂNGĂ│DEGETELE MARI │MÂNA │
│ │ │DREAPTĂ │
├───────────┼──────┬───────┼───────────┤
│ │STÂNGA│DREAPTA│ │
└───────────┴──────┴───────┴───────────┘


    Atenţie: imaginea fişei este reprezentativă, fişa este în format A4.

    ANEXA 2

    la metodologie
    Flux pentru realizarea unui dosar nou pe staţiile de amprentare
    1. Selectarea tipului de activitate: amprentare cu blocul optic sau prin scanare fişă
    2. Selectarea categoriei Eurodac
    3. Introducerea datelor demografice alfanumerice
    4. Achiziţia imaginii faciale (fotografia)
    5. Achiziţia amprentelor de degete şi palmă
    6. Achiziţia semnăturii electronice (opţional)
    7. Salvarea dosarului
    8. Expedierea dosarului (Se face automat în momentul salvării dosarului.)
    9. Imprimarea dosarelor create cu blocul optic
    10. Verificarea stării dosarului şi primirea rezultatului de la Eurodac
    În „Lista de aşteptare pentru transmisie“, în coloana „Stare“ se poate vedea starea dosarului creat.
    Valorile acestui câmp se actualizează automat astfel:
    • lipsă conexiune - eroare de comunicaţie - staţia nu poate comunica cu serverul Eurodac;
    • în aşteptare - dosarul nu a fost trimis către serverul Eurodac România;
    • aşteptare ACK - aşteaptă confirmarea expedierii cu succes a dosarului;
    • aşteptare raport - dosarul a fost trimis cu succes şi se aşteaptă un răspuns;
    • aşteptare validare - apare în momentul când s-a primit un răspuns de la Eurodac şi se aşteaptă validarea operatorului pentru închiderea dosarului.

    În cazul apariţiei mesajului „lipsă conexiune“ se va contacta imediat administratorul staţiei de amprentare şi/sau administratorul de reţea.
    Dacă dosarul se află în starea „aşteptare raport“, în „Lista de aşteptare pentru transmisie“, pe coloana „Rezultat“ va fi afişat rezultatul comparării amprentelor cu baza de date Eurodac.
    Răspunsul poate fi:
    • „coincidenţă“, „lipsă coincidenţă“ sau „eroare“ pentru categoriile 1 şi 3;
    • „OK“ sau „eroare“ pentru categoria 2.

    În cazul apariţiei mesajului „eroare“ se vor contacta, în cel mult 24 de ore, administratorii Sistemului naţional Eurodac pentru instrucţiuni suplimentare.
    În cazul în care nu se primeşte niciun rezultat de la Eurodac (în „Lista de aşteptare pentru transmisie“, în coloana „Rezultat“) în termen de 3 zile calendaristice se vor contacta administratorii Sistemului naţional Eurodac.

    11. Validare rezultat: operatorul (cu drept de administrator de aplicaţie) trebuie să închidă dosarul respectiv prin apăsarea butonului „Validare“ din „Lista de aşteptare pentru transmisie“.
    Observaţie: Un dosar este considerat complet dacă s-a primit un răspuns de „coincidenţă“, „OK“ sau „lipsă coincidenţă“ de la Eurodac şi operatorul a închis dosarul respectiv, validând acest rezultat. Odată cu crearea unui dosar staţia de amprentare trebuie să rămână pornită până la primirea unui răspuns („coincidenţă“, „lipsă coincidenţă“ sau „eroare“ pentru categoriile 1 şi 3; „OK“ sau „eroare“ pentru categoria 2) în „Lista de aşteptare pentru transmisie“, în coloana „Rezultat“.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016