Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 14 mai 2020  de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 14 mai 2020 de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 415 din 19 mai 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 540 din 14 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 415 din 19 mai 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, art. 51.01.75 „Transferuri pentru stimulentul de risc“, prin ordonatorul principal de credite, se acordă un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună următoarelor categorii de personal prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19;
    b) personalului de la lit. a) care în urma desfăşurării activităţii a fost diagnosticat cu COVID-19.

    (2) Categoriile de personal menţionate la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgenţă, chiar dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare, conform legii.
    (3) Lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de stimulent de risc se stabileşte prin decizie a conducătorului unităţii angajatoare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii, inclusiv pentru activitatea desfăşurată în condiţiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unităţii angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activităţile prevăzute la alin. (1).
    (4) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură plata stimulentului de risc pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (1) lit. a) angajate în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi pentru care plata salariilor se realizează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, art. 51.01.75 „Transferuri pentru stimulentul de risc“.

    CAP. II
    Modalitatea de plată a stimulentului de risc din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
    ART. 2
    (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură fondurile necesare plăţii stimulentului de risc pentru categoriile de personal prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) angajate în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi pentru care plata salariilor se realizează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, astfel:
    a) pentru personalul angajat în unităţi sanitare cu paturi;
    b) pentru personalul angajat în centre de dializă;
    c) pentru personalul angajat în unităţi sanitare de urgenţă şi transport sanitar;
    d) pentru personalul angajat în laboratoare.

    (2) Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor sanitare sumele necesare plăţii stimulentului de risc pe baza facturilor însoţite de decizia prevăzută la art. 1 alin. (3).
    (3) Valoarea stimulentului de risc este în cuantum de 2.500 lei brut/lună/persoană şi se asigură din fondul de salarii al unităţii angajatoare.
    (4) Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V „Contribuţii sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 3
    Lista furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal beneficiază de stimulentul de risc prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ în luna aprilie 2020, este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie.

    ART. 4
    Modelul contractului care se încheie între casele de asigurări de sănătate şi furnizori pentru acordarea, potrivit legii, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor pentru stimulentul de risc, în condiţiile art. 1 alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA

    la metodologie
    LISTA
    furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal beneficiază de stimulentul de risc prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ în luna aprilie 2020

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii sanitare*) │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │ALBA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA│
│ │IULIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL BLAJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL ORĂŞENESC ABRUD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL MUNICIPAL AIUD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL ORĂŞENESC CÂMPENI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL ORĂŞENESC CUGIR │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │AIUD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. NEFROMED DIALISYS CENTERS - │
│ │S.R.L. - ALBA IULIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │ARAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ ARAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL ORĂŞENESC INEU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ ARAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. AVITUM - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. RATIONAL TRANS MED - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. ARAD VEST - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. GENESYS MEDLIFE ARAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. LAB ALMED - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │S.C. ULTRACLINICA - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │S.C. ULTRACLINICA VEST - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │S.C. POLICLINICA LASER - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │S.C. MEDINVEST - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │ARGEŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │PITEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL PNF CÂMPULUNG │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL ORĂŞENESC MIOVENI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │„SF. ANDREI“ VALEA IAŞULUI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │PITEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │FRESENIUS NEPHROCARE PITEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │FRESENIUS NEPHROCARE CÂMPULUNG │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BACĂU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │BACĂU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL „PROF. DR. EDUARD │
│ │APETREI“ BUHUŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL ONEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │BACĂU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA│
│ │- S.R.L. - ONEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL CRUCII │
│ │ROŞII BACĂU - SACRO - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. DEMEDICO ASSISTANCE - S.R.L.│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BIHOR │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR. G.│
│ │CURTEANU“ ORADEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ ORADEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE │
│ │MEDICALĂ BĂILE FELIX │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BISTRIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │BISTRIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL ORĂŞENESC „GEORGE │
│ │TRIFON“ NĂSĂUD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │CENTRUL DE DIALIZĂ DIAVERUM │
│ │BISTRIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│III │Furnizori de asistenţa medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │BISTRIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL ORĂŞENESC „GEORGE │
│ │TRIFON“ NĂSĂUD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BOTOŞANI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │MAVROMATI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │AVITUM BOTOŞANI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│ │INFECŢIOASE BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ │
│3 │GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL │
│ │SBÂRCEA“ BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL CLINIC DE │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ŞI │
│ │NEUROLOGIE BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA│
│ │- S.R.L. - BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. APEL ONE MED - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - │
│ │S.R.L. BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │S.C. TEO HEALTH - S.A. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BRĂILA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │BRĂILA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BUZĂU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │BUZĂU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │CARAŞ-SEVERIN │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │REŞIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ │
│ │CARANSEBEŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │CĂLĂRAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │CĂLĂRAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │CLUJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │INSTITUTUL REGIONAL DE │
│2 │GASTROENTEROLOGIE-HEPATO „PROF. │
│ │DR. OCTAVIAN FODOR“ CLUJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU│
│ │COPII CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │„LEON DANIELLO“ CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│ │INFECŢIOASE CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE │
│ │CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │SPITALUL CLINIC MUNICIPAL │
│ │CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8 │INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. │
│ │I. CHIRICUŢA“ CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │INSTITUTUL INIMII DE URGENŢĂ │
│9 │PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „DR. │
│ │N. STĂNCIOIU“ CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│10 │SPITALUL MUNICIPAL DEJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11 │SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12 │INSTITUTUL DE UROLOGIE ŞI │
│ │TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC MUNICIPAL │
│ │CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. POTAISSA RENAL CARE TURDA - │
│ │S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │PROSANA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL DEJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC DE │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│ │INFECŢIOASE CONSTANŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. EURODIALIZA - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. ANDALEX - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. GMC MEDICAL SERVICES - │
│ │S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │S.C. IOWEMED - S.A. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC DE │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│ │INFECŢIOASE CONSTANŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │COVASNA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „DR.│
│ │FOGOLYÁN KRISTÓF“ SFÂNTU GHEORGHE│
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. PRO-VITAM - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │DÂMBOVIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │TÂRGOVIŞTE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL ORĂŞENESC PUCIOASA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA│
│ │- S.R.L. - TÂRGOVIŞTE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │DOLJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│1 │INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │„VICTOR BABEŞ“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL „PROF. DR. │
│ │IRINEL POPESCU“ BĂILEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL CLINIC MUNICIPAL │
│ │„FILANTROPIA“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL ORĂŞENESC SEGARCEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA │
│ │MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │LEAMNA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│1 │URGENŢĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ │
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU│
│ │COPII „SF. IOAN“ GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │
│3 │OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „BUNA │
│ │VESTIRE“ GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│5 │INFECŢIOASE „CUVIOASA PARASCHEVA“│
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU“ │
│ │TECUCI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│1 │URGENŢĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ │
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. - │
│ │CENTRUL DE DIALIZĂ GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│III │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│1 │URGENŢĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ │
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU“ │
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │GIURGIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL ORĂŞENESC BOLINTIN-VALE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │GIURGIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA│
│ │- S.R.L. - GIURGIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │GORJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL DE URGENŢĂ TÂRGU │
│ │CĂRBUNEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL MOTRU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL ORĂŞENESC ROVINARI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL ORĂŞENESC NOVACI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL ORĂŞENESC BUMBEŞTI-JIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL ORĂŞENESC TURCENI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │HARGHITA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │MIERCUREA-CIUC │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU │
│ │SECUIESC │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │HUNEDOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DEVA│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL „DR. AL. │
│ │SIMIONESCU“ HUNEDOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL LUPENI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL MUNICIPAL VULCAN │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL MUNICIPAL BRAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL MUNICIPAL ORĂŞTIE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │SPITALUL ORĂŞENESC HAŢEG │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8 │SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │BRAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL „DR. AL. │
│ │SIMIONESCU“ HUNEDOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA│
│ │- S.R.L. - PUNCT DE LUCRU DEVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │S.C. DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. - │
│ │PUNCT DE LUCRU PETROŞANI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │IALOMIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │SLOBOZIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL URZICENI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL FETEŞTI │
│ │„ANGHEL SALIGNY“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL ORĂŞENESC ŢĂNDĂREI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │STAŢIE DE HEMODIALIZĂ SPITALUL │
│ │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA│
│2 │- S.R.L. - PUNCT DE LUCRU │
│ │SLOBOZIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. SYLMED INVEST - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ „SF. SPIRIDON“ IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU│
│ │COPII „SF. MARIA“ IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI │
│ │GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI │
│ │GINECOLOGIE „CUZA VODĂ“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON“│
│ │IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│ │INFECŢIOASE „SF. PARASCHEVA“ IAŞI│
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │SPITALUL CLINIC DE │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „PROF.│
│ │DR. NICOLAE OBLU“ IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9 │SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ │
│ │PAŞCANI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA│
│ │- S.R.L. IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON“│
│ │IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │AMBULANŢA PRIVATĂ S.C. AMBULANŢA │
│ │DACOMED - S.R.L. IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │INVESTIGAŢII MEDICALE PRAXIS - │
│ │S.R.L. IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE │
│ │IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │MARAMUREŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „DR.│
│ │CONSTANTIN OPRIŞ“ BAIA MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE ŞI │
│ │PSIHIATRIE BAIA MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │„DR. N. RUŞDEA“ BAIA MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU │
│ │MARMAŢIEI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │MEHEDINŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │DROBETA-TURNU SEVERIN │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL ORŞOVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA│
│ │- S.R.L. - DROBETA-TURNU SEVERIN │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │MUREŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ TÂRGU MUREŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU BOLI│
│3 │CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT │
│ │TÂRGU MUREŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL MUNICIPAL SIGHIŞOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. AVITUM - S.R.L. CENTRUL DE │
│ │DIALIZĂ TÂRGU MUREŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │NEAMŢ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │PIATRA-NEAMŢ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │BISERICANI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. NEFROMED DIALISYS CENTERS - │
│ │S.R.L. - PIATRA-NEAMŢ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │OLT │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │SLATINA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL CARACAL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│II │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │GMED AMBULANŢA PRIVATĂ RALCRIS - │
│ │S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │PRAHOVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │PLOIEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │PLOIEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SATU MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SATU│
│ │MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL CAREI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │SATU MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI-OAŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SATU│
│ │MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SĂLAJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │ZALĂU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL ORĂŞENESC „PROF. DR. │
│ │IOAN PUŞCAŞ“ ŞIMLEU SILVANIEI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SIBIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ SIBIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE │
│ │SIBIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SUCEAVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF.│
│ │IOAN CEL NOU“ SUCEAVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL RĂDĂUŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │CENTRUL DE DIALIZĂ AVITUM SUCEAVA│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │UNITATE DE DIALIZĂ FRESENIUS │
│ │NEPHROCARE SUCEAVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │NEFROMED BM RĂDĂUŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. AMBU LIFE - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │ANA ROM DIVIZIA MEDICALĂ - S.R.L.│
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. DORNA MEDICAL - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │TELEORMAN │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL CARITAS │
│ │ROŞIORI DE VEDE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │ALEXANDRIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL ORĂŞENESC VIDELE - │
│ │S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │ROŞIORI DE VEDE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL ORĂŞENESC ZIMNICEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │ALEXANDRIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. EXPLORAMED - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │TIMIŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL „VICTOR BABEŞ“ TIMIŞOARA│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN │
│ │TIMIŞOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL CLINIC MUNICIPAL │
│ │TIMIŞOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL ORĂŞENESC DETA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL ORĂŞENESC FĂGET │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN │
│ │TIMIŞOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. NEFROMED - S.R.L. TIMIŞOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │S.C. NEFROCENTER - S.R.L. LUGOJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │S.C. AVITUM - S.R.L. TIMIŞOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │NEUROMED │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │RATIONAL MED │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │RAMI MED TRANS │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │TULCEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │TULCEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │VASLUI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ │
│ │„ELENA BELDIMAN“ BÂRLAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │VASLUI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL HUŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ │
│ │„ELENA BELDIMAN“ BÂRLAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │VÂLCEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │VÂLCEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │VRANCEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL ADJUD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF.│
│ │PANTELIMON“ FOCŞANI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL „N. N. SĂVEANU“ VIDRA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. - │
│ │CENTRUL DE DIALIZĂ FOCŞANI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BUCUREŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC „VICTOR GOMOIU“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL DE PSIHIATRIE „DR. │
│ │CONSTANTIN GORGOS“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL CLINIC FILANTROPIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. I. │
│ │TRESTIOREANU“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │CENTRUL NAŢIONAL CLINIC DE │
│5 │RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE │
│ │COPII „DR. N. ROBĂNESCU“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │S.C. POLICLINICO DI MONZA - │
│ │S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │INSTITUTUL NAŢIONAL DE │
│7 │GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE „ANA │
│ │ASLAN“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ │
│ │„BAGDASAR ARSENI“ BUCUREŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9 │INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI │
│ │INFECŢIOASE „MATEI BALŞ“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│10 │SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE │
│ │„VICTOR BABEŞ“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11 │S.C. GRAL MEDICAL - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SF. │
│ │IOAN“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU │
│13 │SĂNĂTATEA MAMEI ŞI COPILULUI │
│ │„ALESSANDRESCU-RUSESCU“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14 │SPITALUL CLINIC MALAXA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│15 │SPITALUL CLINIC COLENTINA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│16 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ │
│ │BUCUREŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│17 │SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE │
│ │„CAROL DAVILA“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│18 │INSTITUTUL CLINIC FUNDENI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│19 │INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │„MARIUS NASTA“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│20 │INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE „C.C. │
│ │ILIESCU“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│21 │SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ │
│ │ELIAS │
├────┼─────────────────────────────────┤
│22 │SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ │
│ │BUCUREŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│23 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SF. │
│ │PANTELIMON“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE │
│ │„DR. CAROL DAVILA“ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │DIA MEDICAL PORT │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │DIAVERUM SEMA PARC │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. CENTRUL MEDICAL AKCES - │
│ │S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │CENTRUL MEDICAL UNIREA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │S.C. CLINICA SANTE - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │S.C. GRAL MEDICAL - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │MED LIFE - S.A. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │MED LIFE SUCURSALA BUCUREŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │S.C. PERSONAL GENETICS - S.R.L. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │IMUNOMEDICA PROVITA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8 │HIPERDIA - S.A. │
└────┴─────────────────────────────────┘

    *) Furnizorii de servicii medicale care au solicitat prin casele de asigurări de sănătate acordarea stimulentului de risc pentru luna aprilie.

    ANEXA

    la metodologie
    CONTRACT
    I. Părţile contractului
    Casa de Asigurări de Sănătate ................................, cu sediul în municipiul/oraşul ......................., str. ............................ nr. ....., judeţul/sectorul ........................, tel./fax ....................................., reprezentată prin ………….......................................…......,
    şi
    unitatea sanitară ..............................., reprezentata legal prin ................................, cu Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. ......... din ......................, având sediul în localitatea .............................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul …..............., telefon.........................., codul unic de înregistrare …............. şi contul nr. .............., deschis la Banca/Trezoreria Statului .......................................

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea sumelor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.


    III. Durata contractului
    ART. 2
    Prezentul contract este valabil de la data ………………….. până la data de 30 iunie 2020.


    IV. Obligaţiile părţilor
    ART. 3
    Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte numai cu unităţile sanitare cu care are încheiate contracte de furnizare de servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia;
    b) să acorde unităţilor sanitare sumele corespunzătoare stimulentului de risc prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se face numai în format electronic;
    c) să recupereze sumele acordate nejustificat faţă de cele rezultate prin punerea în aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, decontate din FNUASS.


    ART. 4
    (1) Unităţile sanitare au următoarele obligaţii:
    a) să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de aplicare a acesteia;
    b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, sumele necesare plăţii stimulentului de risc prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele de aplicare a acesteia; factura este însoţită de documentele justificative (Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc), atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se transmite numai în format electronic.

    (2) Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc se stabileşte prin decizie a conducătorului unităţii angajatoare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii, inclusiv pentru activitatea desfăşurată în condiţiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unităţii angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activităţile prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al unităţii sanitare.


    V. Termene de plată
    ART. 5
    (1) Lunar, până la data de ..... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate acordă sumele corespunzătoare stimulentului de risc prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi de metodologia de aplicare a acesteia, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de ...................... .
    (2) Plata se face în contul nr. ….., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr. …....…, deschis la Banca ….............. .


    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 6
    Reprezentantul legal al unităţii sanitare cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.


    VII. Clauze speciale
    ART. 7
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.


    VIII. Suspendarea, încetarea şi rezilierea contractului
    ART. 8
    Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situaţia în care toate contractele de furnizare de servicii medicale încheiate de unitatea sanitară cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/încetează/se reziliază şi produce efecte de la data suspendării/încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale.

    ART. 9
    Situaţiile prevăzute la art. 8 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.


    IX. Corespondenţa
    ART. 10
    (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin corespondenţă electronică sau la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul unităţii sanitare declarat în contract.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite.


    X. Modificarea contractului
    ART. 11
    (1) Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 3 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
    (2) Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.

    ART. 12
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

    ART. 13
    Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.


    XI. Soluţionarea litigiilor
    ART. 14
    (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.


    XII. Alte clauze
    …..........................................................................................................................................................................................

    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ....., în două exemplare a câte ..... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
    ….........................................................
    Preşedinte-director general,
    …........................................
    Director executiv al Direcţiei economice,
    …...........................................................
    Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
    …........................................................................
    Vizat
    Juridic, Contencios
    …......................................
    UNITATEA SANITARĂ
    …......................................
    Reprezentant legal,
    …......................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016