Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 12 august 2020  privind rambursarea contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană prestate de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană prevăzuţi la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, aferente zborurilor scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 12 august 2020 privind rambursarea contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană prestate de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană prevăzuţi la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, aferente zborurilor scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 748 din 18 august 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.635 din 12 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 748 din 18 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie se aplică pentru rambursarea contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană de rută, respectiv terminal, furnizate zborurilor prevăzute la art. 18 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian.

    CAP. II
    Fundamentarea sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor de navigaţie aeriană pentru zboruri scutite
    ART. 2
    (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. (5) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, furnizorii de servicii
    civile de navigaţie aeriană de rută, respectiv furnizorii de servicii civile de navigaţie aeriană terminală cărora li se aplică o schemă comună de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, stabilită prin reglementări europene, primesc sub formă de rambursare contravaloarea serviciilor furnizate, aferente zborurilor scutite de la plata tarifelor.

    (2) Rambursarea prevăzută la alin. (1) se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

    ART. 3
    (1) Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană prevăzuţi la art. 2 au obligaţia de a prezenta Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor propuneri pentru înscrierea în bugetul de stat a sumelor estimative ce reprezintă cheltuieli ce urmează a fi rambursate, în vederea cuprinderii acestora în bugetul ministerului, în termenele stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Anual, în etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană fundamentează sumele necesare de la bugetul de stat, corespunzător costurilor prognozate pentru zborurile scutite.
    (3) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în calitate de ordonator principal de credite, transmite furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană sumele aprobate în bugetul de stat pentru anul respectiv, cu defalcare pe trimestre.

    CAP. III
    Solicitarea sumelor de la bugetul de stat reprezentând rambursarea contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii
    ART. 4
    (1) Pentru rambursarea contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor, zboruri efectuate în luna curentă şi regularizările aferente zborurilor efectuate în lunile anterioare, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană vor întocmi lunar, în 3 exemplare:
    a) formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie „Situaţia veniturilor facturate de EUROCONTROL“. Formularul se completează exclusiv cu contravaloarea prestaţiilor pentru zborurile scutite, prin extragerea acestora din centralizatorul întocmit pe baza documentelor primite lunar de la EUROCONTROL;
    b) formularul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie „Decont privind rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană de rută pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii“;
    c) formularul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie „Decont privind rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană de terminal pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii“.

    (2) Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană vor solicita Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în scris, sub semnătura conducătorului unităţii, rambursarea contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor, anexând formularele prevăzute la alin. (1) până la data de 28 a fiecărei luni, în vederea analizării sumelor solicitate pentru luna anterioară celei în care se solicită deschiderea de credite şi a întocmirii cererii de deschidere a creditelor bugetare.
    (3) Analiza sumelor solicitate se va face în baza datelor extrase din bazele de date ale EUROCONTROL şi, respectiv, ale furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, prezentate în formularele prevăzute la alin. (1).

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 5
    (1) Formularele prevăzute în anexele nr. 2 şi, respectiv, nr. 3 constituie documentele în baza cărora se aprobă de către ordonatorul principal de credite înregistrarea în contabilitatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a sumelor rambursate furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană de rută şi, respectiv, de terminal prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor potrivit art. 2.
    (2) Rambursarea contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii aferente lunilor noiembrie şi decembrie ale fiecărui an se va efectua din fondurile bugetare ale anului următor.
    (3) Rambursarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, se acordă pe baza datelor prezentate sub responsabilitatea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană de rută şi, respectiv, de terminal, aprobată de ordonatorul principal de credite pentru încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate anual cu această destinaţie.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Situaţia veniturilor facturate de EUROCONTROL pentru luna ............................... anul ............................

┌───────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Numele │ │ │
│ │clientului│ │Valoarea │
│Nr. │/ │Luna │prestaţiei│
│crt. │categorie │prestaţiei│naţionale │
│ │zboruri │ │(euro) │
│ │exceptate │ │ │
├───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │
│GENERAL│ │ │ │
└───────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    Se completează numai prestaţiile aferente zborurilor scutite de la plata tarifelor de rută. Datele furnizate mai sus sunt extrase din baza de date a EUROCONTROL transmisă către furnizorii de servicii de navigaţie aeriană.
    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.

    Director general,
    .................................
    Director economic,
    .................................

    ANEXA 2

    la metodologie
    Decont privind rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană de rută
    pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii, din luna .............. anul .......
    A. Servicii de rută/Zboruri exceptate

┌─────┬────┬───────────┬──────────┬───────┬──────────────┐
│ │ │ │Nr. │Tariful│ │
│Nr. │Luna│Categoria │unităţilor│unitar │Contravaloarea│
│crt. │/ │de zboruri │de │de rută│(lei) │
│ │Anul│exceptate*)│servicii │(lei) │ │
│ │ │ │de rută │ │ │
├─────┼────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 3 * 4 │
├─────┼────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │
│A │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴───────────┴──────────┴───────┴──────────────┘


    Tabelul A cuprinde centralizatorul prestaţiilor exceptate efectuate în luna de referinţă, grupate pe categoriile de zboruri exceptate. Determinarea contravalorii prestaţiilor exceptate se va efectua în moneda naţională, prin înmulţirea numărului de unităţi de servicii exceptate, pe fiecare categorie, cu tariful unitar, exprimat în moneda naţională.

    B. Regularizări pentru lunile anterioare**)

┌─────┬────┬─────────────┬──────┬──────────────┐
│Nr. │Luna│Valoarea │Cursul│Contravaloarea│
│crt. │/ │regularizării│de │(lei) │
│ │Anul│(euro) │schimb│ │
├─────┼────┼─────────────┼──────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 = 2 * 3 │
├─────┼────┼─────────────┼──────┼──────────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │
│B │ │ │ │ │
└─────┴────┴─────────────┴──────┴──────────────┘


    Tabelul B cuprinde regularizările efectuate în luna de referinţă pentru prestaţii efectuate în perioade anterioare. Pentru aceste regularizări determinarea contravalorii prestaţiilor exceptate se va efectua în moneda naţională, prin înmulţirea contravalorii în euro a sumelor regularizate cu cursul de schimb în vigoare la finele lunii pentru care este calculată regularizarea.


┌─────────────────────────────────────┬┐
│TOTAL GENERAL = TOTAL A + TOTAL B ││
└─────────────────────────────────────┴┘


     *) Zborurile vor fi grupate pe categoriile de zboruri exceptate, menţionându-se echivalentul de la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian.
    **) Regularizări comunicate de EUROCONTROL prin situaţiile lunare transmise.
    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Director general,
    ..................................
    Director economic,
    ..................................
    Vizat pentru controlul financiar preventiv
    Ordonator principal de credite,
    ..................................
    Direcţia transport aerian
    Director,
    ..................................
    Direcţia economică
    Director,
    ..................................

    ANEXA 3

    la metodologie
    Decont privind rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană de terminal
    pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii, din luna ..............

┌─────┬────────┬─────────────┬───────────┬───────┬────────┬──────────────┐
│ │ │Nume operator│Categoria │ │Unităţi │Contravaloarea│
│Nr. │Data │/ │de zboruri │Rata │de │tarifului │
│crt. │operării│înmatriculare│exceptate*)│unitară│servicii│(lei) │
│ │ │aeronavă │ │ │ │ │
├─────┼────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 4 * 5 │
├─────┼────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────┼──────────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────┴─────────────┴───────────┴───────┴────────┴──────────────┘


    Tabelul va conţine numai prestaţiile aferente zborurilor scutite de la plata tarifelor efectuate în luna de referinţă şi, dacă este cazul, regularizări din alte luni. Determinarea contravalorii prestaţiilor exceptate se va efectua în moneda naţională, prin înmulţirea numărului de unităţi de servicii exceptate pe fiecare client şi categorie cu tariful unitar, exprimat în moneda naţională.
    *) Zborurile vor fi grupate pe categoriile de zboruri exceptate conform art. 18 alin. (4) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian.
    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise, precum şi faptul că operatorii aeronavelor prevăzute în coloana 2 nu au fost facturaţi pentru zborul din data prevăzută în coloana 1.
    Director general,
    ........................................
    Director economic,
    ........................................
    Vizat pentru controlul financiar preventiv
    Ordonator principal de credite,
    ........................................
    Direcţia transport aerian
    Director,
    ........................................
    Direcţia economică
    Director,
    ........................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016