Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 12 iunie 2020  de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 12 iunie 2020 de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 501 din 12 iunie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 88 din 12 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 501 din 12 iunie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta metodologie are drept scop stabilirea modului de determinare a:
    a) tarifelor reglementate aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici din portofoliul propriu;
    b) preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;
    c) preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;
    d) preţului pentru energia electrică activă aplicat de către furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.


    ART. 2
    Metodologia se aplică de către:
    a) furnizorii de ultimă instanţă, în vederea determinării tarifelor reglementate/preţurilor finale pentru energia electrică activă, aplicate clienţilor finali din portofoliul propriu;
    b) producătorii care exploatează unităţi de producţie dispecerizabile, doar pentru unităţile dispecerizabile care nu beneficiază de scheme de sprijin, în vederea transmiterii datelor/informaţiilor necesare stabilirii cantităţilor de energie electrică vândute furnizorilor de ultimă instanţă pe bază de contracte reglementate şi a preţurilor aferente;
    c) operatorul pieţei de energie electrică, OPCOM - S.A., în vederea transmiterii datelor/informaţiilor necesare pentru determinarea tarifelor reglementate;
    d) CN Transelectrica - S.A., în vederea transmiterii datelor/informaţiilor privind serviciile tehnologice de sistem, necesare stabilirii cantităţilor de energie electrică vândute de producători furnizorilor de ultimă instanţă pe bază de contracte reglementate.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Abrevieri şi definiţii
    ART. 3
    Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) CAI - cazane de abur industrial;
    c) CAF - cazane de apă fierbinte;
    d) CET - ora Europei Centrale;
    e) CPT - consum propriu tehnologic;
    f) FUI - furnizori de ultimă instanţă obligaţi şi furnizori de ultimă instanţă opţionali;
    g) FUI_ob - furnizori de ultimă instanţă obligaţi desemnaţi prin decizie a preşedintelui ANRE în conformitate cu reglementările în vigoare;
    h) FUI_op - furnizori de ultimă instanţă opţionali desemnaţi prin decizie a preşedintelui ANRE în conformitate cu reglementările în vigoare;
    i) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    j) OPCOM - operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale din România;
    k) OUG nr. 74/2020 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 19 mai 2020;
    l) PZU - piaţa pentru ziua următoare;
    m) PI - piaţa intrazilnică;
    n) PowrSym - program de repartiţie orară optimă a sarcinii pe centrale/grupuri energetice/CAI/CAF, pentru acoperirea consumului de energie electrică prognozat la nivelul SEN şi a consumului de energie termică la nivel local;
    o) SEN - Sistemul electroenergetic naţional;
    p) SU - serviciu universal;
    q) UI - ultimă instanţă.


    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţiile prevăzute în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoconsum - consumul de energie electrică din producţia proprie a unei centrale, nefacturat şi destinat activităţilor operatorului economic care deţine respectiva centrală, altele decât producerea de energie electrică şi termică. În autoconsum nu se include CPT din producţia proprie a centralei, nici energia electrică livrată unui client final legat prin linie directă la barele centralei;
    b) consum propriu tehnologic - energia electrică consumată într-o centrală, de la bornele generatoarelor proprii şi/sau din reţele, pentru producerea energiei electrice şi termice în cadrul respectivei centrale;
    c) consum propriu tehnologic din producţia proprie - energia electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale unei centrale, pentru producerea energiei electrice şi termice în cadrul respectivei centrale;
    d) contracte reglementate - contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice destinate consumului clienţilor casnici, încheiate între FUI şi producătorii de energie electrică, în baza deciziilor emise de ANRE;
    e) corecţii - pierderi sau, după caz, extraprofituri înregistrate de FUI, calculate în conformitate cu prevederile aplicabile ca diferenţă dintre veniturile realizate şi costurile plus profitul considerate justificate de către ANRE, rezultate din activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, la tarife/preţuri avizate de către ANRE sau la tarife/preţuri stabilite pe baza metodologiilor aprobate de către ANRE, pentru clienţii din piaţa reglementată;
    f) energie electrică disponibilă - energia electrică determinată de către producători, în funcţie, dar nu exclusiv, de următoarele: puterea netă disponibilă, energia electrică din contractele încheiate pe piaţa concurenţială până la data transmiterii documentelor, conform prevederilor prezentei metodologii, energia electrică contractată/estimată a fi contractată pentru servicii tehnologice de sistem (dacă este cazul);
    g) energie electrică livrată - diferenţa dintre energia electrică produsă la bornele generatoarelor proprii ale unei centrale şi autoconsumul şi CPT din producţia proprie a respectivei centrale;
    h) grup dispecerizabil - grup generator, care poate răspunde unei dispoziţii de dispecer, posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare şi a cărui putere se încadrează, conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 20/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele categorii:
    (i) grupuri generatoare hidroenergetice cu putere mai mare de 10 MW;
    (ii) grupuri generatoare termoenergetice cu putere mai mare de 20 MW.

    i) necesar de consum al clienţilor casnici - cantitatea de energie electrică necesar a fi asigurată FUI prin contracte reglementate, egală cu prognoza de consum a clienţilor casnici la tarife reglementate comunicată de către FUI sau cu cantitatea de energie electrică, stabilită de către ANRE pe baza prognozei de consum comunicată de către FUI în cazul în care se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    (i) prognoza de consum a clienţilor casnici comunicată de către FUI este mai mare cu mai mult de 7% decât consumul rezultat prin înmulţirea consumului mediu lunar al clienţilor casnici ai aceluiaşi FUI din perioada 1 octombrie 2019-31 martie 2020 cu numărul de luni din perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020;
    (ii) din informaţiile transmise de către FUI, la solicitarea ANRE, nu poate fi justificată prognoza de consum;

    j) preţ pentru serviciul universal aplicat de către FUI - preţ pentru energia electrică activă, aplicat de către FUI clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;
    k) preţ pentru clienţii inactivi aplicat de către FUI_ob - preţ pentru energia electrică activă, aplicat de către FUI_ob clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;
    l) preţ de ultimă instanţă aplicat de către FUI_ob - preţ pentru energia electrică activă aplicat de către FUI_ob clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă;
    m) tarif reglementat - tarif pentru energia electrică activă, aprobat de ANRE pentru o zonă de reţea, aplicat de către FUI clienţilor casnici din portofoliul propriu;
    n) tarife nominale - tarifele reglementate aplicate de către FUI în zona de reţea pentru care sunt desemnaţi FUI şi în care au, în această calitate, clienţi casnici în portofoliu la data intrării în vigoare a prezentei metodologii;
    o) tarife generice - tarife reglementate aplicate de către FUI în zona de reţea în care sunt desemnaţi FUI şi în care nu au în această calitate clienţi casnici în portofoliu la data intrării în vigoare a prezentei metodologii;
    p) unitate dispecerizabilă - un grup dispecerizabil sau mai multe grupuri generatoare, a căror putere de ansamblu poate fi modificată conform cerinţelor OTS, posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare.


    CAP. II
    Stabilirea tarifelor reglementate aplicate de către FUI clienţilor casnici
    SECŢIUNEA 1
    Modul de calcul al tarifelor reglementate
    ART. 5
    (1) ANRE aprobă, pentru perioada 1 iulie- 31 decembrie 2020, pentru fiecare zonă de reţea şi nivel de tensiune, tarife nominale şi tarife generice.
    (2) Tarifele nominale T^TR_n,i aferente perioadei 1 iulie- 31 decembrie 2020 se determină pentru fiecare FUI, pe zonă de reţea, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    p^TR_a,i - componenta de achiziţie a energiei electrice [lei/MWh];
    p^TR_f a,i - componenta de furnizare a energiei electrice, care include costul activităţii de furnizare şi profitul [lei/MWh];
    p^TR_aj - componenta de ajustare [lei/MWh];
    T^TR_T - tariful pentru serviciul de transport, componenta de extragere [lei/MWh];
    T^TR_SS - tariful pentru serviciul de sistem [lei/MWh];
    T^TR_D,i - tariful pentru serviciul de distribuţie aferent zonei de reţea i şi nivelului de tensiune [lei/MWh];
    C^TR_pc - costul previzionat al participării pe pieţele centralizate administrate de către OPCOM [lei/MWh];
    C_suplnerec - costuri/venituri suplimentar înregistrate în perioadele 1 martie-31 decembrie 2019, respectiv 1 ianuarie-30 iunie 2020, aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice, aprobate prin decizii ale preşedintelui ANRE, determinate conform prevederilor art. 9 alin. (1), stabilite în lei/MWh prin raportare la necesarul de consum al clienţilor casnici previzionat pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020;
    i - zonă de reţea.


    (3) Tarifele generice T^TR_g,i aferente perioadei 1 iulie-31 decembrie 2020 se determină pentru fiecare zonă de reţea cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    p^TR_aob,i - componenta de achiziţie a energiei electrice, egală cu valoarea p^TR_a,i aferentă FUI_ob din zona de reţea [lei/MWh];
    p^TR_aob,i - componenta de furnizare a energiei electrice, care include costul activităţii de furnizare şi profitul, egală cu valoarea p^TR_fa,i aferentă FUI_ob din zona de reţea [lei/MWh].    ART. 6
    (1) Componenta de achiziţie p^TR_a,i se determină pentru fiecare FUI şi zonă de reţea i, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    p^TR_achcr,i - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate prin contractele reglementate încheiate de către FUI, în baza deciziilor ANRE, aferentă zonei de reţea i, care include costul serviciului de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea [lei/MWh];
    E^TR_cr,i - cantitatea de energie electrică, achiziţionată de către FUI prin contracte reglementate încheiate în baza deciziilor ANRE, aferentă zonei de reţea i [MWh];
    p^TR_achcc,i - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de către operatorul economic care are şi calitatea de FUI în zona de reţea i, prin contracte bilaterale încheiate pe pieţele centralizate administrate de OPCOM, după data de 11 decembrie 2019 până la intrarea în vigoare a OUG nr. 74/2020, respectiv în perioada 12 decembrie 2019-19 mai 2020, cu livrare în perioada 1 iulie-31 decembrie 2020, comunicat de către OPCOM [lei/MWh]. Se ia în considerare doar în cazul în care cantitatea de energie electrică alocată prin contracte reglementate nu acoperă necesarul de consum al clienţilor casnici;
    E^TR_p,i - necesarul de consum al clienţilor casnici ai FUI din zona de reţea i, previzionat pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 [MWh].


    (2) p^TR_achcr,i se determină ca medie a preţurilor reglementate pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate de către producători, ponderate cu cantităţile de energie electrică alocate FUI, de la producători, prin decizie a preşedintelui ANRE.
    (3) Preţul reglementat pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate de către producători [p_cr] se determină pentru fiecare producător prin aplicarea următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_E - veniturile aferente activităţii de producere a energiei electrice, determinate conform prevederilor alin. (4) [lei];
    A - valoarea autoconsumului previzionat pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 [MWh];
    E - energia electrică previzionată a fi livrată în perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 [MWh];
    E_cr - energia electrică vândută pe bază de contract reglementat în perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 [MWh];
    C_Supl - costuri/venituri suplimentar înregistrate în perioadele 1 martie-31 decembrie 2019, respectiv 1 ianuarie-30 iunie 2020, aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice, fundamentate de producător şi acceptate de ANRE, stabilite conform prevederilor alin. (7) [lei]. Se determină doar pentru perioadele pentru care au existat obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate.


    (4) Veniturile aferente activităţii de producere energie electrică (V_E) se determină prin aplicarea următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    C_jus - costurile totale justificate aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice [lei];
    V_q - venituri provenite din activitatea de producere a energiei termice, calculate pe baza cantităţii de energie termică livrată la gardul centralei şi a preţului de vânzare a energiei termice, negociat sau stabilit conform prevederilor reglementărilor aplicabile [lei];
    V_STS - venituri provenite din contractele de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem, determinate conform prevederilor reglementărilor aplicabile [lei];
    P - profit reglementat, stabilit la valoarea de 5% din suma costurilor justificate, aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice.


    (5) Veniturile aferente activităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, termice acoperă următoarele categorii de costuri:
    a) costurile cu combustibilul consumat (resursa primară), inclusiv transportul acestuia la centrală;
    b) costurile cu energia electrică consumată din SEN (pentru CPT);
    c) costurile pentru apa brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată;
    d) costuri/venituri suplimentare aferente achiziţionării/vânzării drepturilor de emisie de CO_2;
    e) costurile de operare şi mentenanţă;
    f) costurile cu materialele;
    g) costurile de personal;
    h) costurile cu amortizarea, inclusiv amortizarea investiţiilor noi;
    i) costurile pentru protecţia mediului (taxele de mediu, inclusiv costurile pentru obţinerea autorizărilor şi avizelor de mediu prevăzute de legislaţie);
    j) redevenţă/chirii;
    k) utilităţi;
    l) costurile pentru servicii executate cu terţi;
    m) taxe, comisioane, impozite, contribuţii etc.;
    n) costuri financiare;
    o) costuri (cu semnul +)/venituri (cu semnul –) suplimentar înregistrate, determinate conform prevederilor alin. (7).

    (6) ANRE stabileşte nivelul justificat al costurilor totale, având în vedere şi analiza următoarelor elemente:
    a) costurile totale considerate la stabilirea preţurilor reglementate pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, 1 martie-31 decembrie 2019;
    b) costurile estimate pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020;
    c) evoluţia elementelor de cost la nivelul economiei (indicele preţurilor de consum în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020);
    d) programele investiţionale în curs de derulare sau planificate a fi realizate în perioada 1 iulie-31 decembrie 2020;
    e) creşterea/descreşterea nivelului activităţii/producţiei;
    f) intrarea în vigoare/modificarea/eliminarea unor taxe/impozite/contribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (7) Valoarea C_Supl se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde: (a se vedea imaginea asociată)
    p_E ian-iun 2020 - preţul de vânzare a energiei electrice estimat aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2020 [lei/MWh];
    p_R mart-dec2019 - preţul de vânzare a energiei electrice realizat aferent perioadei 1 martie 2019– 31 decembrie 2019 [lei/MWh],
    valoarea C_SuplE mart-dec2019 fiind cea luată în calcul de ANRE la stabilirea preţului reglementat pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi comunicată fiecărui producător.
    Termenii utilizaţi în formulele prevăzute mai sus reprezintă valori realizate sau estimate, după caz, iar preţurile estimate şi realizate se determină conform primului termen din formula prevăzută la alin. (3).


    (8) Pe baza preţurilor reglementate stabilite conform prevederilor alin. (3), ANRE stabileşte, în ordinea crescătoare a preţurilor, producătorii participanţi la contractele reglementate şi determină cantităţile de energie electrică impuse fiecăruia dintre aceştia ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate încheiate cu fiecare FUI, pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020.
    (9) În aplicarea prevederilor alin. (8), ANRE urmăreşte minimizarea preţului mediu de achiziţie a energiei electrice pe bază de contracte reglementate pentru fiecare FUI, cu asigurarea condiţiei prevăzute la alin. (11).
    (10) FUI asigură necesarul de consum pentru clienţii casnici la tarife reglementate:
    a) prin achiziţie prin contracte reglementate, încheiate în baza deciziilor emise de ANRE conform reglementărilor în vigoare;
    b) prin achiziţie prin contracte încheiate cu prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, clienţi casnici facturaţi la tarife reglementate;
    c) prin achiziţie din piaţa concurenţială, dar numai în cazul în care nu s-a putut asigura prin contracte reglementate întreg necesarul de consum al clienţilor casnici la preţuri care să asigure respectarea de către ANRE a prevederilor art. II din OUG 74/2020, respectiv ca tarifele reglementate aplicate clienţilor casnici să nu fie majorate peste nivelul practicat la data emiterii ordonanţei;
    d) la preţ de dezechilibru.

    (11) La stabilirea obligaţiilor de vânzare către FUI a unor cantităţi ferme de energie electrică, pe bază de contracte reglementate pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020, ANRE are în vedere ca tarifele reglementate la consumatorii casnici să nu fie majorate peste nivelul practicat la data intrării în vigoare a OUG 74/2020.
    (12) Suma cantităţilor de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare ale producătorilor pe bază de contracte reglementate, corespunzătoare fiecărui FUI, se determină pe baza necesarului de consum al clienţilor casnici.
    (13) Obligaţiile de vânzare pe bază de contracte reglementate sunt stabilite de ANRE pentru producătorii care exploatează unităţi de producţie dispecerizabile, doar pentru unităţile dispecerizabile care nu beneficiază de scheme de sprijin, în ordinea crescătoare a preţurilor de vânzare stabilite conform prezentei metodologii, astfel încât să se respecte condiţia prevăzută la alin. (11).
    (14) Obligaţiile de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 se stabilesc în funcţie de:
    a) cantităţile de energie electrică orare disponibile, determinate şi transmise de către producători, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. a), avându-se în vedere funcţionarea la minim tehnic a unităţilor dispecerizabile;
    b) cantităţile maxime de energie electrică impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020, stabilite prin decizii ale preşedintelui ANRE;
    c) rezultatele rulării programului PowrSym, transmise de către OTS în luna septembrie 2019.

    (15) Cantităţile de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru fiecare producător pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 şi pentru fiecare lună calendaristică din perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 sunt aprobate prin decizii ale preşedintelui ANRE.
    (16) Cantităţile orare corespunzătoare contractului reglementat dintre un FUI şi un producător se stabilesc de către ANRE, prin alocarea pentru fiecare oră din perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 a cantităţii aprobate, ţinând cont de:
    a) cantităţile orare de energie electrică prognozate a fi livrate din grupurile/centralele respectivului producător în perioada respectivă, rezultate din rularea programului PowrSym;
    b) cantităţile orare de energie electrică transmise de producători conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a);
    c) necesarul de consum al clienţilor casnici, orar, aferent perioadei.

    (17) ANRE poate diminua cantităţile de energie electrică estimate a fi contractate pentru servicii tehnologice de sistem, transmise de producători conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) pct. iii, în funcţie de datele transmise de OTS, conform prevederilor art. 15.

    ART. 7
    Componenta de furnizare p^TR_f a,i se determină pentru fiecare FUI şi zonă de reţea i cu următoarea formulă:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    p^TR_f s - componenta de furnizare specifică aferentă clienţilor casnici la tarife reglementate, care include costul activităţii de furnizare şi profitul, în valoare de 5,57 lei/loc de consum/lună, valoare stabilită la calculul tarifelor reglementate aplicate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020;
    C^TR_s,i - consumul specific de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, previzionat, aferent zonei de reţea i, determinat astfel:

 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    N^TR_lc,i - numărul mediu al locurilor de consum aparţinând clienţilor casnici din portofoliul FUI din zona de reţea i, previzionat pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020;
    C^TR_t,i - valoarea previzionată a unor taxe/impozite/contribuţii noi sau modificări ale acestora, aplicabile de către FUI începând cu data de 1.01.2019, aferentă perioadei 1 iulie-31 decembrie 2020 [lei].


    ART. 8
    Componenta de ajustare p^TR_aj se determină pentru fiecare FUI şi zona de reţea i astfel:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    SC_f - soldul final al corecţiilor aferente perioadei anterioare datei de 1 martie 2019, care include:
    (i) diferenţa între soldul final al corecţiilor la data de 30 iunie 2018, stabilit conform reglementărilor aplicabile, care conţine şi eventualele diferenţe care nu au fost luate în considerare la calculul corecţiilor incluse în tarifele reglementate aplicate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, şi valoarea corecţiilor recuperate în perioada 1 iulie 2018-28 februarie 2019 prin aplicarea de către FUI_ob a preţului pentru serviciul universal şi a preţului pentru clienţii inactivi [lei];
    (ii) corecţia componentei de achiziţie, determinată ca diferenţă între valoarea componentei de achiziţie inclusă în calculul preţului pentru serviciul universal al FUI_ob, aplicat în perioada 1 iulie 2018-28 februarie 2019, şi valoarea componentei de achiziţie recunoscută pentru perioada 1 iulie 2018-28 februarie 2019, stabilită în conformitate cu reglementările aplicabile [lei];

    SC^cc_f - soldul final al corecţiilor din perioadele anterioare datei de 1 martie 2019 aferent clienţilor casnici de recuperat prin tarifele reglementate aplicate clienţilor casnici;
    E_pf - consumul de energie electrică al clienţilor FUI din zona de reţea i, calculat ca sumă între consumul estimat pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 (include valori realizate pentru perioadele pentru care există date realizate) şi consumul previzionat pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 [MWh];
    E^cc_pf - consumul de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI din zona de reţea i, calculat ca sumă între consumul estimat pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 (include valori realizate pentru perioadele pentru care există date realizate) şi consumul previzionat pentru perioada 1 iulie- 31 decembrie 2020 [MWh];
    SC^TR_e - soldul corecţiilor aferente perioadelor ulterioare datei de 1 martie 2019, rezultate din aplicarea tarifelor reglementate, ce include corecţia finală pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2019 şi corecţia estimată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 [lei].


    ART. 9
    (1) Costurile/Veniturile înregistrate suplimentar în perioadele 1 martie-31 decembrie 2019, respectiv 1 ianuarie-30 iunie 2020, aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice, fundamentate de producătorii pentru care au fost stabilite de către ANRE obligaţii de vânzare în ambele perioade menţionate, fără a mai fi stabilite obligaţii de vânzare în perioada 1 iulie-31 decembrie 2020, se stabilesc prin aplicarea formulelor prevăzute la art. 6 alin. (7) şi se recuperează/plătesc de către fiecare dintre producători de la/către fiecare FUI cu care a derulat un contract reglementat în perioada pentru care au fost stabilite costurile/veniturile suplimentare.
    (2) Recuperarea/Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza acordurilor deja încheiate între fiecare producător şi fiecare FUI şi conform datelor determinate şi transmise de către ANRE.
    (3) Sumele prevăzute la alin. (1) se determină pe baza machetelor de fundamentare transmise conform prevederilor art. 11 şi sunt aprobate prin decizii ale preşedintelui ANRE.
    (4) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se face prin înţelegerea părţilor, conform clauzelor cuprinse în documentul prevăzut la alin. (2).

    ART. 10
    (1) Corecţia estimată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 se stabileşte pentru fiecare FUI ca diferenţă între venitul unitar estimat a fi realizat de către furnizor prin aplicarea tarifelor reglementate la clienţii casnici şi costul unitar stabilit ca sumă a următoarelor elemente:
    a) valoarea unitară a componentei de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife reglementate (p^TR_af ) determinată cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    p^TR_r - preţul mediu ponderat de achiziţie a energiei electrice, aferent consumului clienţilor casnici [lei/MWh];
    p^TR_achcrf - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate prin contractele încheiate în baza deciziilor ANRE şi prin contractele prevăzute la art. 6 alin. (10) lit. b) [lei/MWh];
    E^TR_crf - cantitatea de energie electrică achiziţionată prin contractele reglementate, încheiate în baza deciziilor ANRE, şi prin contractele prevăzute la art. 6 alin. (10) lit. b) [MWh];
    E^TR_ccf - cantitatea de energie electrică achiziţionată, prin contracte bilaterale încheiate pe pieţele centralizate la termen administrate de OPCOM, după data de 11 decembrie 2019, cu livrare în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, aferentă consumului clienţilor casnici la tarife reglementate [MWh];
    p^TR_achccf - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de către operatorul economic, care are şi calitatea de FUI, prin contracte bilaterale încheiate pe pieţele centralizate la termen administrate de OPCOM după data de 11 decembrie 2019, cu livrare în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, comunicat de OPCOM [lei/MWh];
    E^TR_PZU - cantitatea de energie electrică achiziţionată din PZU şi PI pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor casnici la tarife reglementate [MWh];
    p^TR_achpzu - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate din PZU şi PI pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor casnici la tarife reglementate [lei/MWh];


    b) costurile unitare realizate pentru serviciul de transport, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, rezultate prin aplicarea tarifelor reglementate aferente acestor servicii;
    c) costurile unitare realizate, aferente participării în pieţele centralizate administrate de OPCOM;
    d) valoarea unitară a componentei de furnizare (p_faf,i), determinată cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    C^TR_sf - consumul specific de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, realizat, determinat astfel: (a se vedea imaginea asociată)

    E^TR_f - consumul de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, realizat [MWh];
    N^TR_lcf - numărul mediu al locurilor de consum aparţinând clienţilor casnici din portofoliul FUI;
    C^TR_tf - valoarea finală a taxelor/impozitelor/contribuţiilor noi sau modificate, aplicate de către FUI începând cu data de 1 ianuarie 2019, aferentă perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2020 [lei].    (2) Corecţia estimată se calculează conform prevederilor alin. (1), utilizând valorile realizate pentru lunile perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2020 pentru care există date raportate către ANRE şi valori estimate pentru celelalte luni.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapele procesului de aprobare a tarifelor reglementate
    ART. 11
    (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, producătorii prevăzuţi la art. 2 lit. b) transmit ANRE documentaţia privind veniturile/costurile şi producţiile/livrările/consumurile de energie, astfel:
    a) valori realizate pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2019;
    b) valori estimate pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020;
    c) valori previzionate pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020.

    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se completează pentru unităţile dispecerizabile, cumulat, conform machetei prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 1, şi vor fi însoţite de:
    a) calculaţia detaliată a preţului mediu de achiziţie a combustibilului sau a costului apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice, precum şi justificarea elementelor care intră în calcul (contracte în vigoare de achiziţie/transport combustibil, facturi plătite în perioada contractuală curentă etc.);
    b) memoriu justificativ pentru costurile prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 1. Pentru fiecare categorie de costuri se va prezenta defalcat fiecare element de cost. Pentru fiecare element de cost se vor prezenta detaliat: modalitatea de calcul, premise şi ipoteze luate în considerare (contracte în derulare, prevederile legale incidente, credite angajate etc). Costurile nu includ sume finanţate din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din aplicarea schemelor de ajutor de stat, din plusuri de inventar, din alte surse nerambursabile, precum şi orice alte sume care nu sunt din surse proprii pentru finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul producerii energiei electrice şi, după caz, termice;
    c) fişa de bilanţ energie electrică a producătorului, completată conform machetei prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 1;
    d) calculaţia detaliată a costurilor/veniturilor înregistrate suplimentar, determinate conform prevederilor art. 6 alin. (7).


    ART. 12
    (1) În termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, producătorii transmit ANRE:
    a) cantităţile orare de energie electrică disponibile, determinate de către aceştia pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020;
    b) memoriu justificativ pentru cantităţile transmise conform prevederilor lit. a), în care se evidenţiază cel puţin următoarele:
    (i) cantităţile de energie electrică produse/livrate în SEN;
    (ii) cantităţile de energie electrică din contractele încheiate pe piaţa concurenţială până la data transmiterii documentelor;
    (iii) cantităţile contractate/estimate a fi contractate pentru servicii tehnologice de sistem (dacă este cazul);
    (iv) limitările rezultate din funcţionarea la minimul tehnic a grupurilor/unităţilor dispecerizabile;
    (v) perioadele de reparaţii planificate
    Memoriul justificativ va fi însoţit de documente considerate relevante de către producători.


    (2) Cantităţile de energie electrică prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt cantităţi ferme şi se iau în calcul de către ANRE la stabilirea obligaţiilor de vânzare pe bază de contracte reglementate, conform prevederilor art. 6 alin. (13), (14) şi (16).

    ART. 13
    În termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, fiecare FUI transmite ANRE:
    a) necesarul de consum al clienţilor casnici pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020;
    b) documentaţia privind veniturile, costurile, consumurile de energie şi preţurile medii de revenire previzionate pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020, în formatul prevăzut în anexa nr. 2;
    c) documentaţia privind veniturile, costurile, consumurile de energie şi preţurile medii de revenire pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, în formatul comunicat de către ANRE.


    ART. 14
    (1) În termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, OPCOM stabileşte şi comunică ANRE şi FUI:
    - valoarea p^TR_achcc,i aferentă perioadei 1 iulie-31 decembrie 2020, determinată luând în considerare contractele încheiate după data de 11 decembrie 2019 până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2020, respectiv în perioada 12 decembrie 2019-19 mai 2020;
    – valoarea p^TR_achccf aferentă perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2020, determinată luând în considerare contractele încheiate după data de 11 decembrie 2019 până cu două zile anterior datei transmiterii.

    (2) În calculul p^TR_achcc,i şi p^TR_achccf nu se iau în considerare contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice care au încetat din iniţiativa vânzătorului şi pentru care a fost notificată OPCOM încetarea cu cel puţin două zile anterior datei transmiterii valorilor de către OPCOM.

    ART. 15
    În termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, OTS comunică ANRE cantitatea de energie electrică contractată/necesar a fi contractată pentru servicii tehnologice de sistem de către producătorii prevăzuţi la art. 2 lit. b), pentru fiecare lună din perioada 1 iulie-31 decembrie 2020.

    ART. 16
    (1) Transmiterea la ANRE a datelor prevăzute la art. 11, art. 12 alin. (1) şi art. 13 se face atât prin fax, cât şi prin e-mail, într-un format electronic prelucrabil (fişiere Excel), împreună cu o adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal al producătorului sau FUI, după caz.
    (2) ANRE poate solicita producătorilor şi FUI completarea datelor transmise conform prevederilor art. 11, art. 12 alin. (1) şi art. 13 cu informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru analiza cantităţilor de energie electrică, veniturilor/ costurilor estimate sau corectarea acestora.
    (3) Producătorii şi FUI trebuie să transmită la ANRE datele şi informaţiile solicitate conform prevederilor alin. (2) în termen de două zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (4) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3), un producător sau FUI nu transmite toate datele şi documentele justificative solicitate, după caz, conform prevederilor alin. (2), ANRE poate utiliza, pentru stabilirea preţurilor/tarifelor, datele cele mai recente, existente în baza de date proprie.

    ART. 17
    (1) După finalizarea procesului de analiză a datelor ANRE emite:
    a) decizii de aprobare a preţurilor şi cantităţilor de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare ale producătorilor pe bază de contracte reglementate, pentru fiecare producător pentru care stabileşte obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020;
    b) ordinele de aprobare a tarifelor aplicate de FUI;
    c) decizii de aprobare a costurilor/veniturilor suplimentar înregistrate.

    (2) Deciziile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se transmit producătorilor de către ANRE, în maxim o zi lucrătoare de la data emiterii.
    (3) ANRE comunică fiecărui producător participant la contractele reglementate, în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data emiterii deciziilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), datele considerate justificate care au stat la baza stabilirii preţului reglementat şi a sumelor prevăzute la art. 9, după caz.
    (4) Cantităţile orare din contractele reglementate pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 sunt transmise de ANRE producătorilor, în format electronic, prin e-mail, în termen de maximum două zile lucrătoare de la transmiterea deciziilor prevăzute la alin. (1) lit. a).

    CAP. III
    Principii de stabilire a preţurilor aplicate de către FUI clienţilor finali noncasnici
    ART. 18
    Preţul pentru serviciul universal se stabileşte de către fiecare FUI, pe criterii concurenţiale, având în vedere ca acesta să fie rezonabil, competitiv, uşor comparabil, transparent şi nediscriminatoriu.

    ART. 19
    Achiziţia de energie electrică pentru clienţii finali beneficiari de SU se face de către FUI prin contracte încheiate pe pieţele centralizate.

    ART. 20
    Preţul pentru clienţii inactivi se stabileşte de către fiecare FUI, pentru fiecare zonă de reţea, pe criterii concurenţiale.

    ART. 21
    (1) Preţul de ultimă instanţă (P_UI,i), se determină de către FUI_ob pentru fiecare lună calendaristică, zonă de reţea şi loc de consum, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    p_pzu - preţul mediu ponderat de achiziţie din PZU aferent lunii calendaristice, calculat pentru zilele de luni până vineri, luând în considerare preţul de închidere a pieţei PZU şi volumul tranzacţionat în PZU, publicate de către OPCOM pe pagina proprie de internet [lei/MWh];
    p^NC_f - componenta de furnizare stabilită de către FUI_ob (include costul activităţii de furnizare, costul participării în pieţele centralizate administrate de OPCOM şi profitul) [lei/MWh].


    (2) Pentru un loc de consum preluat, FUI_ob aplică P_UI,i de la data preluării până în ultima zi a lunii în care FUI_ob a fost informat cu privire la preluarea locului de consum. Începând cu data de 1 a lunii următoare, FUI_ob aplică preţul pentru clienţii inactivi.
    (3) Valoarea p^NC_f aplicabilă unei perioade şi perioada pentru care este aplicabilă, se publică de către FUI_ob pe pagina proprie de internet.
    (4) În cel mult 10 zile de la sfârşitul unei luni, FUI_ob publică pe pagina proprie de internet valoarea (P_UI,i) aferentă acelei luni.

    ART. 22
    În facturile emise clienţilor preluaţi în regim de UI, FUIob aplică preţul final de ultimă instanţă compus din P_UI,i la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.

    ART. 23
    În facturile emise clienţilor noncasnici beneficiari de serviciu universal şi ale clienţilor inactivi, FUIob aplică, după caz, preţul pentru serviciu universal sau preţul pentru clienţi inactivi, la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 24
    Înainte de aprobarea deciziilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) şi c), precum şi a ordinelor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b), ANRE transmite:
    a) fiecărui producător implicat, o informare privind cantităţile şi preţurile ce urmează a fi supuse aprobării sau, după caz, o informare privind sumele prevăzute la art. 9, precum şi datele care au stat la baza stabilirii acestora;
    b) fiecărui FUI, datele/informaţiile care au stat la baza calculului tarifelor care urmează a fi supuse aprobării.


    ART. 25
    Datele orare transmise de producători şi FUI conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) şi art. 13 lit. a) sunt exprimate în ore CET şi sunt stabilite în MW cu 3 zecimale.

    ART. 26
    Necesarul de consum al clienţilor casnici este stabilit în MW cu 3 zecimale.

    ART. 27
    Pentru reducerea numărului de situaţii în care cantităţile orare rezultate din aplicarea algoritmului de alocare sunt mai mici de 0,001 MW, alocarea orară a cantităţilor reglementate se realizează doar pentru intervalele orare în care necesarul de consum al clienţilor casnici este mai mare de 0,010 MW.

    ART. 28
    În cazul în care, din alocarea orară a cantităţilor de energie electrică, conform prevederilor art. 6 alin. (16), rezultă cantităţi orare cu valori mai mici de 0,001 MW, acestea se rotunjesc la valoarea de 0,001 MW.

    ART. 29
    Contractele de vânzare-cumpărare între producători şi FUI, încheiate în baza contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, se încheie pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2020, în baza deciziilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a).

    ART. 30
    Fiecare producător participant la contractele reglementate şi fiecare FUI notifică ANRE încheierea contractelor reglementate conform deciziilor emise de preşedintele ANRE şi prevederilor prezentei metodologii.

    ART. 31
    (1) Fiecare producător participant la contractele reglementate trebuie să transmită la ANRE realizările corespunzătoare veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor înregistrate în activitatea de producere a energiei electrice şi termice în fiecare trimestru calendaristic din perioada contractuală.
    (2) Datele corespunzătoare realizărilor trimestriale se completează conform machetelor publicate pe pagina proprie de internet a ANRE şi se transmit în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.

    ART. 32
    (1) În cazul în care cantitatea de energie electrică transmisă de un producător conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) este egală cu zero, producătorul respectiv transmite la ANRE o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului său legal, privind cauza care determină această situaţie.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), producătorul respectiv nu are obligaţia de a transmite:
    a) documentaţia prevăzută la art. 11;
    b) fundamentarea cantităţilor de energie electrică, conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a).


    ART. 33
    Prin derogare de la prevederile art. 6 alin (7), pentru producătorul pentru care ANRE a emis decizie privind stabilirea costurilor suplimentar înregistrate în perioada contractuală 1 martie-31 decembrie 2019, valoarea C_Supl cuprinsă în formula prevăzută la art. 6 alin. (3) este zero.

    ART. 34
    Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1), producătorii pentru care ANRE nu a stabilit obligaţii de vânzare pe baza de contracte reglementate pentru perioada 1 martie - 31 decembrie 2019 şi producătorul pentru care ANRE a emis decizie privind stabilirea costurilor suplimentar înregistrate în perioada contractuală 1 martie - 31 decembrie 2019 nu transmit date realizate pentru această perioadă.

    ART. 35
    Datele transmise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica - S.A. conform prevederilor art. 11 şi art. 12 alin. (1) sunt aferente centralelor hidroelectrice cu puteri mai mari de 10 MW fiecare.

    ART. 36
    FUI au obligaţia să notifice ANRE şi OPCOM contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate pe pieţele centralizate la termen administrate de OPCOM care au încetat din iniţiativa vânzătorului.

    ART. 37
    (1) Producătorii şi FUI desemnează o persoană responsabilă cu transmiterea către ANRE, respectiv primirea de la ANRE a datelor şi informaţiilor conform prevederilor prezentei metodologii.
    (2) Datele de contact (nume, funcţie, telefon, fax, e-mail) ale persoanelor responsabile desemnate conform prevederilor alin. (1) se transmit la ANRE şi se actualizează ori de câte ori apar modificări.

    ART. 38
    În cazul în care, pe parcursul perioadei 1 iulie - 31 decembrie 2020, pentru un FUI se înregistrează diferenţe semnificative între necesarul de consum al clienţilor casnici şi cantitatea de energie electrică alocată pe bază de contracte reglementate, în vederea corelării, ANRE poate să modifice cantităţile alocate FUI prin contracte reglementate.

    ART. 39
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    *) Anexa nr. 1 la metodologie este reprodusă în facsimil.

    Tabelul 1 - Macheta de fundamentare a veniturilor/costurilor şi a producţiilor/livrărilor/consumurilor de energie
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    Tabelul 2 - Fişă de bilanţ energie electrică
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la metodologie
    *) Anexa nr. 2 la metodologie este reprodusă în facsimil.

    Macheta de fundamentare a tarifelor reglementate
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016