Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 11 decembrie 2019  de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor maxime de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă şi de stabilire a cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 11 decembrie 2019 de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor maxime de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă şi de stabilire a cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1001 bis din 12 decembrie 2019
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 216/2019 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1001 din 12 decembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
        Prezenta metodologie are drept scop:
    a) stabilirea preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate;
    b) stabilirea şi, după caz, modificarea cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă.


    ART. 2
    (1) Metodologia se aplică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi:
    a) producătorii de energie electrică pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei stabileşte obligaţii de vânzare a unor cantităţi ferme de energie electrică pe bază de contracte reglementate;
    b) furnizorii de ultimă instanţă pentru achiziţia, pe bază de contracte reglementate, a energiei electrice necesară asigurării consumului clienţilor casnici pentru care aplică tarife/preturi reglementate;
    c) producătorii de energie electrică pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei stabileşte cantităţile maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate.

    (2) Modificarea cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate se referă la cantităţile stabilite conform prevederilor art. 5 şi se aplică astfel:
    a) la solicitarea furnizorilor de ultimă instanţă, în cazul unor majorări/reduceri semnificative ale valorii previzionate a cantităţii de energie electrică necesară asigurării consumului clienţilor casnici pentru care aplică tarife/preturi reglementate, ca urmare a migrării clienţilor casnici,
    b) la solicitarea producătorilor pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a stabilit obligaţii de vânzare a unor cantităţi ferme de energie electrică pe bază de contracte reglementate, în cazul unor evenimente în unităţile/grupurile proprii, care fac imposibilă producerea respectivelor cantităţi;
    c) la iniţiativa ANRE, în cazul unor reduceri semnificative ale valorii previzionate a cantităţii de energie electrică necesară asigurării consumului clienţilor casnici pentru care aplică tarife/preturi reglementate.


    CAP. II
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 3
        În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│ │Autoritatea Naţională de │
│ANRE │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CAI │Cazane de abur industrial │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CAF │Cazane de apă fierbinte │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CET │Ora Europei Centrale │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CPT │Consum propriu tehnologic │
├───────┼──────────────────────────────┤
│FUI │Furnizor(i) de ultimă instanţă│
├───────┼──────────────────────────────┤
│OPE │Operatorul pieţei de │
│ │echilibrare │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Program de repartiţie orară │
│ │optimă a sarcinii pe centrale/│
│ │grupuri energetice/CAI/CAF, │
│ │pentru acoperirea consumului │
│PowrSym│de │
│ │energie electrică prognozat la│
│ │nivelul SEN şi a consumului de│
│ │energie termică la nivel │
│ │local. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│SEN │Sistemul electroenergetic │
│ │naţional │
└───────┴──────────────────────────────┘    ART. 4
    (1) Termenii folosiţi în prezenta metodologie au semnificaţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │Consumul de energie │
│ │electrică din │
│ │producţia proprie a │
│ │unei centrale, │
│ │nefacturat şi destinat│
│ │activităţilor │
│ │operatorului economic │
│ │care deţine respectiva│
│ │centrală, altele decât│
│Autoconsum │producerea de energie │
│ │electrică şi termică. │
│ │În autoconsum nu se │
│ │include CPT din │
│ │producţia proprie al │
│ │centralei, nici │
│ │energia electrică │
│ │livrată unui client │
│ │final legat prin linie│
│ │directă la barele │
│ │centralei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Energia electrică │
│ │consumată într-o │
│ │centrală, de la │
│ │bornele generatoarelor│
│Consum propriu │proprii şi/sau din │
│tehnologic │reţele, pentru │
│ │producerea energiei │
│ │electrice şi termice │
│ │în cadrul respectivei │
│ │centrale │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Energia electrică │
│ │consumată de la │
│Consum propriu │bornele generatoarelor│
│tehnologic din │proprii ale unei │
│producţia │centrale, pentru │
│proprie │producerea energiei │
│ │electrice şi termice │
│ │în cadrul respectivei │
│ │centrale │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Contracte de │
│ │vânzare-cumpărare a │
│ │energiei electrice │
│ │destinate consumului │
│Contracte │clienţilor casnici, │
│reglementate │încheiate între FUI şi│
│ │producătorii de │
│ │energie electrică, în │
│ │baza deciziilor emise │
│ │de ANRE │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Energia electrică │
│ │determinată de către │
│ │producători, în │
│ │funcţie, dar nu │
│ │exclusiv, de │
│ │următoarele: puterea │
│ │netă disponibilă, │
│ │energia electrică din │
│ │contractele încheiate │
│Energie │pe piaţa concurenţială│
│electrică │până la data │
│disponibilă │transmiterii │
│ │documentelor, conform │
│ │prevederilor prezentei│
│ │metodologii, energia │
│ │electrică contractată/│
│ │estimată a fi │
│ │contractată pentru │
│ │servicii │
│ │tehnologice de sistem │
│ │(dacă este cazul) │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Diferenţa dintre │
│ │energia electrică │
│ │produsă la bornele │
│Energie │generatoarelor proprii│
│electrică │ale unei centrale şi │
│livrată │autoconsumul şi CPT │
│ │din producţia proprie │
│ │al respectivei │
│ │centrale │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Grup (generator), care│
│ │poate răspunde unei │
│ │dispoziţii de dispecer│
│ │şi care poate fi: │
│ │- grup hidroenergetic │
│ │cu puterea electrică │
│ │instalată mai mare de │
│ │10 MW, sau │
│ │- grup turbogenerator │
│ │termoenergetic │
│Grup │(inclusiv pe bază de │
│dispecerizabil │biomasă, nuclear, │
│ │etc.) cu puterea │
│ │electrică instalată │
│ │mai │
│ │mare de 20 MW, │
│ │sau │
│ │- centrală cu motoare │
│ │cu ardere internă, cu │
│ │puterea electrică │
│ │instalată mai mare de │
│ │5 MW │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Cantitatea de energie │
│ │electrică, stabilită │
│ │pe baza prognozei de │
│ │consum a clienţilor │
│ │casnici pentru care │
│ │FUI aplică tarife/ │
│ │preţuri reglementate, │
│ │transmisă de către │
│ │FUI, care poate fi cu │
│ │cel mult 7% mai mare │
│Necesar de │decât consumul │
│consum al │rezultat prin │
│clienţilor │înmulţirea consumului │
│casnici │mediu lunar al │
│ │clienţilor casnici ai │
│ │aceluiaşi FUI din │
│ │ultimele 6 luni │
│ │anterioare perioadei │
│ │de stabilire a │
│ │tarifelor reglementate│
│ │cu numărul de luni din│
│ │perioada de aplicare. │
│ │Prognoza de consum se │
│ │transmite în ore CET. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Cantitatea de energie │
│ │electrică necesar a fi│
│ │asigurată FUI pe bază │
│Necesar de │de contracte │
│consum │reglementate, │
│reglementat │stabilită de către │
│ │ANRE pe baza │
│ │necesarului de consum │
│ │al clienţilor casnici.│
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Perioade contractuale │
│ │ce includ perioada 1 │
│ │martie 2019 - 31 │
│Perioade │decembrie 2019 şi │
│contractuale │fiecare din perioadele│
│anterioare │contractuale │
│ │anterioare celei │
│ │pentru care se │
│ │stabilesc /preţurile │
│ │reglementate │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Perioadă pentru care │
│ │sunt stabilite, prin │
│ │decizie a │
│ │preşedintelui ANRE, │
│ │obligaţii de vânzare a│
│ │unor cantităţi de │
│ │energie electrică pe │
│ │bază de contracte │
│Perioadă │reglementate, de către│
│contractuală │producătorii │
│ │participanţi la │
│ │contractele │
│ │reglementate. │
│ │Perioadele │
│ │contractuale sunt: │
│ │1 ianuarie 2020-30 │
│ │iunie 2020 │
│ │1 iulie 2020-31 │
│ │decembrie 2020 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Capacitate energetică │
│ │de producere a │
│Unitate (grup) │energiei electrice, │
│ │inclusiv în cogenerare│
│ │sau din surse │
│ │regenerabile │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Un grup dispecerizabil│
│ │sau mai multe grupuri │
│ │generatoare, respectiv│
│ │un consumator │
│ │dispecerizabil ori mai│
│ │mulţi, a căror putere │
│ │de ansamblu este │
│ │modificată la │
│ │dispoziţia OPE; │
│ │condiţiile │
│ │constituirii unei │
│Unitate │unităţi │
│dispecerizabilă│dispecerizabile sunt │
│ │stabilite conform │
│ │Regulamentului de │
│ │programare a │
│ │unităţilor de │
│ │producţie şi a │
│ │consumatorilor │
│ │dispecerizabili, │
│ │aprobat prin ordin al │
│ │preşedintelui ANRE şi │
│ │procedurilor OPE │
│ │aplicabile. │
└───────────────┴──────────────────────┘    CAP. III
    Principii generale pentru stabilirea preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate
    SECŢIUNEA 1
    Modul de stabilire a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate şi a cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate
    ART. 5
    (1) ANRE stabileşte, pentru producători, obligaţii de vânzare a unor cantităţi ferme de energie electrică pe bază de contracte reglementate pentru fiecare perioadă contractuală şi cantităţi maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru perioada contractuală 1 iulie 2020-31 decembrie 2020, în vederea asigurării următoarelor condiţii, în măsura în care acest lucru este posibil, cu respectarea legislaţiei în vigoare:
    a) menţinerea unor valori rezonabile şi uşor comparabile ale tarifelor/preţurilor reglementate aplicate clienţilor casnici de către FUI;
    b) menţinerea tarifelor/preţurilor reglementate aplicate clienţilor casnici de către FUI pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020 la un nivel relativ constant.

    (2) Suma cantităţilor de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare ale producătorilor pe bază de contracte reglementate, corespunzătoare fiecărui FUI, se determină pe baza necesarului de consum reglementat.
    (3) Obligaţiile de vânzare şi cantităţile maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de ANRE în ordinea ascendentă a preţurilor determinate conform prezentei metodologii:
    a) pentru producătorii care deţin/exploatează comercial unităţi/grupuri nuclearelectrice şi/sau hidroelectrice dispecerizabile;
    b) pentru producătorii care deţin/exploatează comercial unităţi/grupuri dispecerizabile în cogenerare, care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus;
    c) pentru producătorii care deţin/exploatează comercial unităţi/grupuri dispecerizabile termoenergetice şi cu motoare cu ardere internă, altele decât cele pe bază de biomasă care beneficiază de schema de sprijin cu certificate verzi şi cele care se încadrează în prevederile lit. a) şi b).

    (4) Pentru producătorii prevăzuţi la alin. (3) lit. a), obligaţiile de vânzare pe bază de contracte reglementate şi cantităţile maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate se stabilesc la un nivel maxim de 65% din cantitatea de energie electrică livrată de unităţile/grupurile dispecerizabile proprii, rezultată din rularea programului PowrSym, aferentă perioadei contractuale, în mod proporţional cu această cantitate.
    (5) Pentru producătorii prevăzuţi la alin. (3) lit. b), obligaţiile de vânzare pe bază de contracte reglementate şi cantităţile maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate se stabilesc în limita cantităţilor estimate a beneficia de schema de sprijin de tip bonus, avându-se în vedere:
    a) cantitatea de energie electrică comercializată pe piaţa concurenţială de energie electrică, conform prevederilor art. 20 din H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,
    b) alocarea proporţională a cantităţilor transmise de producători în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit a), în situaţia în care suma acestor cantităţi este mai mare decât cantitatea totală necesar a fi preluată pe contracte reglementate de la producătorii respectivi.

    (6) Pentru producătorii prevăzuţi la alin. (3) lit. c), obligaţiile de vânzare pe bază de contracte reglementate şi cantităţi maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate se stabilesc în funcţie de cantităţile de energie electrică disponibile, determinate şi transmise de către aceştia, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. a), avându- se în vedere funcţionarea la minim tehnic a unităţilor/grupurilor dispecerizabile.

    ART. 6
     Pentru perioadele contractuale 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020 şi 1 iulie 2020-31 decembrie 2020, pentru stabilirea obligaţiilor de vânzare pe bază de contracte reglementate şi pentru stabilirea cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate, conform prevederilor art. 5 alin. (4), se utilizează rezultatele rulării programului PowrSym, transmise de către C.N. "Transelectrica" S.A în luna septembrie 2019.

    ART. 7
    (1) Cantităţile de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru fiecare producător şi cantităţile maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate, pentru fiecare perioadă contractuală şi pe fiecare lună calendaristică din perioada contractuală sunt aprobate prin decizii ale preşedintelui ANRE.
    (2) Cantităţile orare corespunzătoare contractului reglementat dintre un FUI şi un producător se stabilesc de către ANRE, prin alocarea pentru fiecare oră din perioada contractuală/lună a cantităţii aprobate, ţinând cont de:
    a) cantităţile orare de energie electrică prognozate a fi livrate din grupurile/centralele respectivului producător în perioada contractuală/luna respectivă, rezultate din rularea programului PowrSym, pentru producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (3) lit. a);
    b) cantităţile orare de energie electrică transmise de producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (3) lit b) şi c), conform prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a);
    c) necesarul de consum reglementat, orar, pentru respectivul FUI şi pentru perioada contractuală/luna respectivă.


    SECŢIUNEA 2
    Modul de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (3) lit. a) şi c)
    ART. 8
        Dimensionarea veniturilor aferente activităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, termice, se face pentru fiecare perioada contractuală.

    ART. 9
        Veniturile aferente activităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, termice acoperă următoarele categorii de costuri:
    a) costurile cu combustibilul consumat (resursa primară), inclusiv transportul acestuia la centrală;
    b) costurile cu energia electrică consumată din SEN (pentru CPT);
    c) costurile pentru apa brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată;
    d) costuri/venituri suplimentare aferente achiziţionării/vânzării drepturilor de emisie CO2;
    e) costurile de operare şi mentenanţă;
    f) costurile cu materialele;
    g) costurile de personal;
    h) costurile cu amortizarea, inclusiv amortizarea investiţiilor noi;
    i) costurile pentru protecţia mediului (taxele de mediu, inclusiv costurile pentru obţinerea autorizărilor şi avizelor de mediu prevăzute de legislaţie);
    j) redevenţă/chirii;
    k) utilităţi;
    l) costurile pentru servicii executate cu terţi;
    m) taxe, comisioane, impozite, contribuţii, etc;
    n) costuri financiare;
    o) costuri/venituri suplimentar înregistrate în perioada contractuală anterioară/perioadele contractuale anterioare, după caz.


    ART. 10
        Veniturile aferente activităţii de producere energie electrică [V(E)] pentru fiecare perioadă contractuală se determină prin aplicarea următoarei formule:
        V(E) = C(jus) + P - V(Q) - V(STS) [lei],
        unde:
        C(jus) - costurile totale justificate aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice [lei];
        V(Q) - venituri provenite din activitatea de producere a energiei termice, calculate pe baza cantităţii de energie termică livrată la gardul centralei şi a preţului de vânzare a energiei termice, negociat sau stabilit conform prevederilor reglementărilor aplicabile [lei];
        V(STS) - venituri provenite din contractele de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem, determinate conform prevederilor reglementărilor aplicabile [lei];
        P - profit reglementat, stabilit la valoarea de 5% din suma costurilor justificate, aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice.    ART. 11
    (1) ANRE stabileşte nivelul justificat al preţului mediu de achiziţie a combustibilului pentru perioada contractuală, pe baza analizei comparativ detaliate a preţului mediu de achiziţie a combustibilului estimat pentru perioada contractuală anterioară şi a valorilor previzionate pentru perioada contractuală.
    (2) ANRE stabileşte nivelul justificat al costurilor totale pentru perioada contractuală, având în vedere şi analiza următoarelor elemente:
    a) costurile totale considerate la stabilirea preţurilor reglementate pentru perioada contractuală anterioară;
    b) costurile estimate pentru perioada contractuală anterioară (3 luni realizat+3 luni estimat pentru perioadele contractuale aferente anului 2020, respectiv 8 luni realizat +2 luni estimat pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019);
    c) evoluţia elementelor de cost la nivelul economiei (indicele preţurilor de consum în perioada contractuală anterioară);
    d) programele investiţionale în curs de derulare sau planificate a fi realizate în perioada contractuală pentru care se stabilesc preţurile reglementate;
    e) creşterea/descreşterea nivelului activităţii/producţiei;
    f) intrarea în vigoare/modificarea/eliminarea unor taxe/impozite/contribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (3) ANRE stabileşte nivelul justificat al costurilor cu combustibilul pe baza preţului mediu de achiziţie a combustibilului stabilit conform prevederilor alin. (1) şi a cantităţilor de combustibil considerate justificate.

    ART. 12
        Preţul reglementat pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate de către producători se determină prin aplicarea următoarei formule:
        p(cr) = [V(E) / (A + E)] + [C(Supl) / E(cr)] [lei/MWh]
        unde:
        p(cr) - preţul reglementat al energiei electrice [lei/MWh];
     V(E) - veniturile aferente activităţii de producere a energiei electrice, determinate conform prevederilor art. 10 [lei];
        A - valoarea autoconsumului previzionat pentru perioada contractuală [MWh];
        E - energia electrică previzionată a fi livrată în perioada contractuală [MWh];
        E(cr) - energia electrică vândută pe bază de contract reglementat în perioada contractuală [MWh];
     C(Supl) - costuri/venituri suplimentar înregistrate în perioada contractuală anterioară/perioadele contractuale anterioare, aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice, fundamentate de producător şi acceptate de ANRE, stabilite conform prevederilor art. 13 alin. (1) [lei].    SECŢIUNEA 3
    Modul de stabilire a costurilor/veniturilor suplimentar înregistrate pentru producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (3) lit. a) şi c)
    ART. 13
    (1) Costurile (cu semnul +) / veniturile (cu semnul -) suplimentar înregistrate, luate în calcul conform formulei prevăzută la art. 12 se determină astfel:
    a) Pentru perioada contractuală 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020:
        C(Supl) = C(SuplE2019) [lei]
        unde:
        C(SuplE2019) = costuri/venituri suplimentar înregistrate, estimate pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019, determinate prin aplicarea următoarei formule:
 (a se vedea imaginea asociată)


    b) Pentru perioada contractuală 1 iulie 2020-31 decembrie 2020: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    C(SuplEP1) = costuri/venituri suplimentar înregistrate, estimate pentru perioada contractuală 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020, determinate prin aplicarea următoarei formule:

 (a se vedea imaginea asociată)
    C(SuplR2019) = Costuri/venituri suplimentar înregistrate, estimate pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019, determinate prin aplicarea următoarei formule:
 (a se vedea imaginea asociată)


    (2) Termenii utilizaţi în formulele prevăzute la alin. (1) au următoarea semnificaţie:
        C(jusE) - costurile totale estimate justificate aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice, în perioada contractuală respectivă [lei];
        C(jusR) - costurile totale realizate justificate aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice, în perioada contractuală respectivă [lei];
        P(r) - profit reglementat, stabilit la valoarea de 5% din C(jus) [lei];
        V(QE) - venituri provenite din activitatea de producere a energiei termice, estimate;
        V(QR) - venituri provenite din activitatea de producere a energiei termice, realizate;
        V(STSE) - venituri provenite din contractele de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem, estimate;
        V(STSR) - venituri provenite din contractele de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem, realizate;
        A(E) - valoarea autoconsumului estimat pentru perioada contractuală respectivă [MWh];
        A(R) - valoarea autoconsumului realizat în perioada contractuală respectivă [MWh];
        E(E) - energia electrică livrată estimată pentru perioada contractuală respectivă [MWh];
        E(R) - energia electrică livrată realizată în perioada contractuală respectivă [MWh];
        E(cr) - energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate în perioada contractuală respectivă [MWh].

    (3) Costurile/veniturile suplimentar înregistrate realizate sau, după caz, diferenţa dintre costurile/veniturile suplimentar înregistrate realizate şi costurile/veniturile suplimentar înregistrate estimate, care nu au putut fi luate în calcul conform formulei prevăzută la art. 12, din cauza expirării perioadei de aplicare a contractelor reglementate, sau din cauza nealocării de cantităţi reglementate pentru perioada contractuală următoare, se recuperează/plătesc de către fiecare dintre producători, de la/către fiecare FUI cu care a derulat un contract reglementat în perioada pentru care au fost stabilite costurile/veniturile suplimentare.
    (4) Recuperarea/plata sumelor prevăzute la alin. (3) se face numai în perioadele contractuale pentru care ANRE aprobă/avizează tarife/preţuri pentru clienţii finali, pe baza unui acord încheiat între fiecare producător şi fiecare FUI şi conform datelor determinate şi transmise de către ANRE.
    (5) Documentul prevăzut la alin. (4) se încheie la aceeaşi dată cu încheierea contractului de vânzare/cumpărare energie electrică.
    (6) În vederea determinării de către ANRE a sumelor prevăzute la alin. (3), fiecare producător transmite o machetă care cuprinde toate elementele prevăzute în tabelul 1 din Anexa, completată astfel:
    a) cu valorile previzionate şi realizate pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019, în cazul producătorilor pentru care ANRE a stabilit obligaţii de vânzare a energiei electrice pe bază de contracte reglementate în perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019, dar pentru care nu stabileşte obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru perioada contractuală 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020.
    b) cu valorile previzionate, estimate şi realizate, pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019, în cazul producătorilor pentru care ANRE a stabilit obligaţii de vânzare a energiei electrice pe bază de contracte reglementate în perioadele contractuale 1 martie 2019-31 decembrie 2019, stabileşte obligaţii de vânzare a energiei electrice pe bază de contracte reglementate pentru perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020, dar nu stabileşte obligaţii de vânzare a energiei electrice pe bază de contracte reglementate pentru perioada contractuală 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.
    c) cu valorile previzionate, estimate şi realizate, pentru perioada contractuală 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020, pentru producătorii pentru care ANRE stabileşte obligaţii de vânzare pe bază de contracte lege reglementate pentru toate perioadele contractuale.

    (7) Macheta prevăzută la alin. (6) se transmite în termen de 60 zile lucrătoare de la terminarea perioadei contractuale respective, însoţită de documente justificative.
    (8) Sumele prevăzute la alin. (3) sunt aprobate prin decizii ale preşedintelui ANRE.
    (9) Plata sumelor prevăzute la alin. (3) se face prin înţelegerea părţilor, conform clauzelor cuprinse în documentul prevăzut la alin. (4), în tranşe egale, în termen de maximum 180 zile de la data transmiterii de către ANRE a deciziilor de aprobare.
    (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul producătorilor pentru care ANRE a stabilit obligaţii de vânzare a energiei electrice pe bază de contracte reglementate pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019 şi pentru care sumele prevăzute la alin. (3) nu pot fi luate în calcul în situaţia în care ANRE nu stabileşte obligaţii de vânzare a energiei electrice pe bază de contracte reglementate pentru perioada contractuală 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020, documentul prevăzut la alin. (4) se încheie în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. 14
    (1) În cazul în care, pentru perioada contractuală respectivă, se aplică prevederile din Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică şi furnizorii de ultimă instanţă, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, referitoare la îndeplinirea de către producător a obligaţiei de vânzare prin cumpărarea de energie electrică, la suma rezultată prin aplicarea, după caz, a formulelor de la art. 13 alin. (1), se adaugă costurile/veniturile rezultate.
    (2) Valoarea costurilor/veniturilor prevăzute la alin. (1) se transmite la ANRE în termenul prevăzut la art. 16 şi 19 şi este însoţită de un memoriu justificativ şi de documentele considerate de producător relevante.
    (3) În datele/documentele prevăzute la alin. (2), producătorul are obligaţia de a prezenta şi justifica modul de alocare a cantităţilor de energie electrică cumpărate pe fiecare dintre contractele de vânzare- cumpărare în vigoare, încheiate de producător în calitate de vânzător.

    SECŢIUNEA 4
    Modul de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate pentru producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (3) lit. b)
    ART. 15
        Pentru energia electrică livrată din unităţi/grupuri de cogenerare dispecerizabile care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, preţul reglementat se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare şi reglementările emise de ANRE, şi este aprobat semestrial prin ordin al preşedintelui ANRE.

    CAP. IV
    Transmiterea datelor
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi specifice privind transmiterea datelor în vederea stabilirii cantităţilor şi preţurilor reglementate pentru perioada contractuală 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020 şi privind transmiterea datelor în vederea stabilirii cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru perioada contractuală 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.
    ART. 16
     În termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, producătorii prevăzuţi la art. (5) alin. (3) lit. a) şi c) transmit la ANRE documentaţia privind veniturile/costurile şi producţiile/livrările/consumurile de energie astfel:
    a) Valori estimate pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019;
    b) Valori previzionate pentru perioada contractuală 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020;
    c) Valori previzionate pentru perioada contractuală 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.


    ART. 17
    (1) În termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (3) lit. b) şi c) transmit la ANRE:
    a) cantităţile orare de energie electrică disponibile, determinate de către aceştia pentru perioadele contractuale 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020 şi 1 iulie 2020-31 decembrie 2020;
    b) memoriu justificativ pentru cantităţile transmise conform prevederilor lit. a), în care se evidenţiază cel puţin următoarele:
    i. cantităţile de energie electrică produse/livrate în SEN;
    ii. cantităţile de energie electrică din contractele încheiate pe piaţa concurenţială până la data transmiterii documentelor;
    iii. cantităţile contractate/estimate a fi contractate pentru servicii tehnologice de sistem (dacă este cazul);
    iv. cantităţile care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus (dacă este cazul);
    v. limitările rezultate din funcţionarea la minim tehnic a grupurilor/unităţilor dispecerizabile;
    vi. perioadele de reparaţii planificate.

        Memoriul justificativ va fi însoţit de documente considerate relevante de către producători.


    ART. 18
        În termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, fiecare FUI transmite la ANRE necesarul de consum al clienţilor casnici, pentru perioadele contractuale 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020 şi 1 iulie 2020-31 decembrie 2020 .

    SECŢIUNEA 2
    Prevederi specifice privind transmiterea datelor în vederea stabilirii cantităţilor şi preţurilor reglementate pentru perioada contractuală 1 iulie 2020-31 decembrie 2020
    ART. 19
     Până la data de 10 mai 2020, producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (3) lit. a) şi c), pentru care ANRE a emis decizii de aprobare a cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru perioada contractuală 1 iulie 2020-31 decembrie 2020 conform prevederilor art. 25 lit. b), transmit la ANRE documentaţia privind veniturile/costurile şi producţiile/livrările/consumurile astfel:
    a) Valori realizate pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019;
    b) Valori estimate pentru perioada contractuală 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020;
    c) Valori previzionate pentru perioada contractuală 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.


    ART. 20
        Până la data de 10 mai 2020, fiecare FUI transmite la ANRE necesarul de consum al clienţilor casnici, pentru perioada contractuală 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.

    SECŢIUNEA 3
    Prevederi comune
    ART. 21
     Datele prevăzute la art. 16 şi 19 se completează separat pe fiecare centrală/tipuri de centrale hidroelectrice, după caz, şi separat pe fiecare categorie de grupuri, conform machetei prevăzută în tabelul 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie şi vor fi însoţite de:
    a) calculaţia detaliată a preţului mediu de achiziţie a combustibilului, sau a costului apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice, precum şi justificarea elementelor care intră în calcul (contracte în vigoare de achiziţie/transport combustibil, facturi plătite în perioada contractuală curentă, etc.);
    b) memoriu justificativ pentru costurile prevăzute în tabelul 1 din anexa la metodologie.

        Pentru fiecare categorie de costuri se va prezenta defalcat fiecare element de cost. Pentru fiecare element de cost, se vor prezenta detaliat: modalitatea de calcul, premise şi ipoteze luate în considerare (contracte în derulare, prevederile legale incidente, credite angajate etc). Costurile nu includ sume finanţate din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din aplicarea schemelor de ajutor de stat, din plusuri de inventar, din alte surse nerambursabile, precum şi orice alte sume care nu sunt din surse proprii pentru finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul producerii energiei electrice şi, după caz, termice.
    c) fişa de bilanţ energie electrică a producătorului, completată conform machetei prevăzute în tabelul 2 din anexa la prezenta metodologie.
    d) calculaţia detaliată a costurilor/veniturilor suplimentar înregistrate, determinate conform prevederilor art. 13 alin. (1), astfel:
    i. la data prevăzută la art. 16, costurile/veniturile suplimentar înregistrate prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a);
    ii. la data prevăzută la art. 19, costurile/veniturile suplimentare suplimentar înregistrate prevăzute la art. 13 alin. (1) lit b).    ART. 22
     Cantităţile de energie electrică prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) sunt cantităţi ferme şi se iau în calcul de către ANRE la stabilirea obligaţiilor de vânzare pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate, conform prevederilor art. 5 alin. (5) şi (6).

    ART. 23
    (1) Transmiterea la ANRE a datelor prevăzute la art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (2), art. 16-21 se face atât prin fax cât şi prin e-mail, în format electronic prelucrabil (fişiere Excel);
    (2) ANRE poate solicita producătorilor prevăzuţi la art. 5 alin. (3) lit a) şi c) completarea documentaţiei transmisă conform prevederilor art. 16 şi 19 cu orice date/informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru analiza veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor previzionate, sau corectarea datelor transmise.
    (3) Producătorii trebuie să transmită la ANRE datele şi informaţiile solicitate conform prevederilor alin. (2) în termen de:
    a) 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, pentru datele prevăzute la art. 19;
    b) două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pentru datele prevăzute la art. 16.

    (4) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3), un producător nu transmite toate datele şi documentele justificative solicitate conform prevederilor alin. (2), ANRE poate utiliza, pentru stabilirea preţurilor reglementate, datele cele mai recente, existente în baza de date proprie.

    CAP. V
    Emiterea deciziilor
    ART. 24
    (1) Pe baza preţurilor reglementate stabilite, după caz, conform prevederilor art. 12 sau art. 15, ANRE stabileşte producătorii participanţi la contractele reglementate şi determină cantităţile de energie electrică impuse fiecăruia dintre aceştia ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate încheiate cu fiecare FUI, pentru perioada contractuală următoare;
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ANRE urmăreşte minimizarea preţului mediu de achiziţie a energiei electrice pe bază de contracte reglementate pentru fiecare FUI, cu asigurarea condiţiilor prevăzute la art. 5.

    ART. 25
        În luna decembrie 2019, ANRE emite următoarele decizii:
    a) pentru perioada contractuală 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020, decizii de aprobare a preţurilor şi cantităţilor de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare ale producătorilor pe bază de contracte reglementate;
    b) pentru perioada contractuală 1 iulie 2020-31 decembrie 2020, decizii de aprobare a cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru perioada contractuală respectivă.


    ART. 26
    (1) Până la data de 15 iunie 2020 ANRE emite, pentru fiecare producător pentru care stabileşte obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru perioada contractuală 1 iulie 2020-31 decembrie 2020, decizie de aprobare a preţurilor şi cantităţilor de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare ale producătorilor pe bază de contracte reglementate.
    (2) Producătorii pentru care ANRE poate emite decizii de aprobare conform prevederilor alin. (1) sunt numai producătorii pentru care a emis decizii conform prevederilor art. 25 lit b).

    ART. 27
        Deciziile de aprobare a preţurilor şi a cantităţilor lunare/totale de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare ale producătorilor pe bază de contracte reglementate şi deciziile de aprobare a cantităţilor lunare/totale maxime de energie electrică ce pot fi luate în calcul la stabilirea obligaţiilor de vânzare ale producătorilor pe bază de contracte reglementate, sunt transmise operatorilor economici implicaţi, astfel:
    a) deciziile prevăzute la art. 25, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data emiterii;
    b) deciziile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării în vigoare.


    ART. 28
    (1) Deciziile de aprobare a sumelor prevăzute la art. 13 alin. (3) sunt emise în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data transmiterii de către producători a machetei prevăzută la art. 13 alin. (6) şi sunt transmise operatorilor economici implicaţi în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii;
    (2) La data prevăzută la alin. (1), ANRE comunică fiecărui producător datele considerate justificate care au stat la baza stabilirii sumelor prevăzute la art. 13 alin. (3).

    ART. 29
     ANRE comunică fiecărui producător participant la contractele reglementate şi care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) şi c), în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziilor prevăzute la art. 25 lit. a) şi art. 26 alin. (1), după caz, datele considerate justificate care au stat la baza stabilirii preţului reglementat pentru perioada contractuală următoare.

    ART. 30
     Cantităţile orare din contractele reglementate pentru perioada contractuală următoare sunt transmise de ANRE, în format electronic, prin e-mail, operatorilor economici implicaţi, în termen de maxim două zile de la transmiterea deciziilor prevăzute la art. 25 lit. a) şi art. 26 alin. (1).

    ART. 31
     Cantităţile de energie electrică lunare/totale, stabilite ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate şi aprobate prin deciziile prevăzute la art. 25 lit. a) şi art. 26 alin. (1), se pot modifica numai prin decizie a preşedintelui ANRE, în conformitate cu prevederile cap. VI.

    CAP. VI
    Modificarea cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate
    SECŢIUNEA 1
    Modificarea cantităţilor din contractele reglementate ca urmare a solicitării furnizorilor de ultimă instanţă
    ART. 32
    (1) Pe parcursul unei perioade contractuale, FUI pot solicita ANRE modificarea cantităţilor lunare/totale de energie electrică din contractele reglementate, în cazul unor majorări/reduceri de cel puţin 10% ale necesarului de consum reglementat, ca urmare a migrării clienţilor casnici.
    (2) Solicitarea de modificare a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, transmisă de un FUI la ANRE conform prevederilor alin. (1) trebuie să cuprindă:
    a) perioada în care apare modificarea necesarului de consum al clienţilor casnici previzionat;
    b) fundamentarea majorării/reducerii necesarului de consum al clienţilor casnici previzionat;
    c) modificările orare ale necesarului de consum al clienţilor casnici previzionat faţă de valorile transmise iniţial.


    ART. 33
     La primirea unei solicitări conform prevederilor art. 32 de la un FUI, numai în situaţia unei majorări a necesarului de consum reglementat, se parcurg următoarele etape:
    a) ANRE transmite producătorilor participanţi la contractele reglementate o notificare privind transmiterea cantităţilor de energie electrică disponibile pentru perioada prevăzută la art. 32 alin. (2) lit. a) şi justificarea acestora;
    b) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzută la lit. a), producătorii trebuie să transmită la ANRE cantităţile de energie electrică disponibile şi justificarea acestora.


    ART. 34
    (1) Modificarea cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate ale FUI solicitant se face de regulă proporţional pentru toţi producătorii care au încheiate contracte reglementate cu respectivul FUI.
    (2) ANRE analizează datele şi informaţiile primite conform prevederilor art. 32 şi, după caz, art. 33 şi stabileşte modificarea cantităţilor din contractele reglementate ale FUI la nivelul considerat justificat.

    ART. 35
    (1) În situaţia în care solicitarea transmisă conform prevederilor art. 32 este justificată, ANRE transmite operatorilor economici implicaţi deciziile de modificare a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate pentru perioada contractuală în curs şi cantităţile orare de contract din perioada pentru care au fost operate modificări, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (2) În cazul respingerii unei solicitări de modificare a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, transmisă de un FUI conform prevederilor art. 32, ANRE comunică în scris solicitantului motivele respingerii, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

    SECŢIUNEA 2
    Modificarea cantităţilor din contractele reglementate ca urmare a solicitării producătorilor de energie electrică
    ART. 36
    (1) Pe parcursul unei perioade contractuale, producătorii participanţi la contractele reglementate pot solicita ANRE reducerea cantităţilor lunare/anuale de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate, în cazul unor evenimente în unităţile/grupurile proprii, care fac imposibilă producerea a cel puţin 10% din respectivele cantităţi.
    (2) O solicitare de reducere a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, transmisă de un producător la ANRE conform prevederilor alin. (1) trebuie să cuprindă:
    a) perioada în care se produc reduceri de putere ale unităţilor/grupurilor proprii;
    b) fundamentarea reducerilor de putere estimate;
    c) cantităţile orare de energie electrică din contractele reglementate, care nu pot fi asigurate din producţia proprie din cauza reducerilor de putere estimate.


    ART. 37
     La primirea unei solicitări conform prevederilor art. 36 de la un producător, se parcurg următoarele etape:
    a) ANRE transmite tuturor producătorilor participanţi la contractele reglementate o notificare privind necesitatea majorării cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, pentru o perioadă care începe cel mai devreme după 20 zile lucrătoare de la transmiterea notificării. De asemenea, ANRE poate transmite această notificare şi altor producători.
    b) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la lit. a), producătorii trebuie să transmită la ANRE cantităţile de energie electrică disponibile, pentru perioada prevăzută la art. 36 alin. (2) lit. a) şi justificarea acestora.


    ART. 38
    (1) Suplimentarea cantităţilor de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare ale producătorilor către FUI se face cu luarea în considerare a cantităţilor disponibile transmise de producători conform prevederilor art. 37 lit. b).
    (2) ANRE analizează datele şi informaţiile primite conform prevederilor art. 36 şi 37 şi stabileşte modificarea cantităţilor din contractele reglementate ale producătorului solicitant şi, după caz, ale altor producători, la nivelul considerat justificat.

    ART. 39
    (1) În situaţia în care solicitarea transmisă conform prevederilor art. 36 este justificată, ANRE transmite operatorilor economici implicaţi deciziile de modificare a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate pentru perioada contractuală în curs şi cantităţile orare de contract din perioada pentru care au fost operate modificări, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (2) În cazul respingerii unei solicitări de reducere a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, transmisă de un producător conform prevederilor art. 36, ANRE comunică în scris solicitantului motivele respingerii, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

    SECŢIUNEA 3
    Modificarea cantităţilor din contractele reglementate din iniţiativa ANRE
    ART. 40
        Pe parcursul unei perioade contractuale, ANRE poate reduce cantităţile lunare/totale de energie electrică din contractele reglementate, în cazul în care, pe baza datelor de monitorizare transmise de către FUI, constată o reducere de cel puţin 10% a necesarului de consum reglementat, pentru 2 luni consecutive din perioada contractuală respectivă.

    ART. 41
    (1) În situaţia prevăzută la art. 40, ANRE înştiinţează FUI cu privirea la situaţia identificată şi solicită acestuia documente justificative pentru clarificarea situaţiei..
    (2) FUI transmite informaţiile solicitate în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (3) ANRE analizează datele şi informaţiile primite conform prevederilor alin. (2) şi stabileşte modificarea cantităţilor din contractele reglementate ale FUI la nivelul considerat justificat.

    ART. 42
        Modificarea cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate ale FUI solicitant se face de regulă proporţional pentru toţi producătorii care au încheiate contracte reglementate cu respectivul FUI.

    ART. 43
     În situaţia prevăzută la art. 42, ANRE transmite operatorilor economici implicaţi deciziile de modificare a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate pentru perioada contractuală în curs şi cantităţile orare de contract din perioada pentru care au fost operate modificări, în termen de 15 zile lucrătoare de la data prevăzută la art. 41 alin. (2).

    CAP. VII
    Raportări
    ART. 44
    (1) Fiecare producător participant la contractele reglementate şi fiecare FUI notifică ANRE încheierea şi, după caz, modificarea prin act adiţional a contractelor reglementate conform deciziilor emise de preşedintele ANRE şi prevederilor prezentei metodologii.
    (2) Fiecare producător participant la contractele reglementate şi fiecare FUI transmite la ANRE documentele prevăzute la art. 13 alin. (4) în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării acestora de către părţi.
    (2) Cantităţile de energie electrică efectiv tranzacţionate pe contractele reglementate încheiate de FUI cu fiecare dintre producătorii participanţi la contractele reglementate vor fi transmise lunar la ANRE de către FUI, în termen de 30 de zile de la sfârşitul fiecărei luni.

    ART. 45
    (1) Fiecare producător participant la contractele reglementate trebuie să transmită la ANRE realizările corespunzătoare veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor înregistrate în activitatea de producere a energiei electrice şi termice în fiecare trimestru calendaristic din fiecare perioadă contractuală pentru care au fost stabilite preţuri reglementate.
    (2) Datele corespunzătoare realizărilor trimestriale se completează conform machetelor publicate pe pagina proprie de internet a ANRE şi se transmit în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 46
     Contractele de vânzare-cumpărare între producători şi furnizorii de ultimă instanţă, încheiate în baza contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, se încheie pentru fiecare perioadă contractuală, în baza deciziilor prevăzute la art. 25 lit. a) şi art. 26 alin. (1).

    ART. 47
    (1) În cazul în care, cantitatea de energie electrică transmisă de un producător conform prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) este egală cu zero, producătorul respectiv transmite la ANRE o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului său legal, privind cauza care determină această situaţie.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), producătorul respectiv nu are obligaţia de a transmite:
    a) documentaţia prevăzută la art. 16, 19 şi 21;
    b) fundamentarea cantităţilor de energie electrică, conform prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b).


    ART. 48
    (1) Fiecare producător participant la contractele reglementate şi fiecare FUI trebuie să desemneze câte o persoană responsabilă cu schimbul de date şi informaţii conform prevederilor prezentei metodologii.
    (2) Datele de contact (nume, funcţie, telefon, fax, e-mail) ale persoanelor responsabile desemnate conform prevederilor alin. (1) se transmit la ANRE şi se actualizează ori de câte ori apar schimbări.

    ART. 49
    (1) Preţurile reglementate pentru energia electrică livrată din grupurile/centralele Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" S.A. (S.P.E.E.H. "Hidroelectrica" S.A.) se pot stabili separat pentru:
    a) centralele hidroelectrice cu puteri electrice instalate între 10 şi 100 MW fiecare;
    b) centralele hidroelectrice cu puteri electrice instalate mai mari de 100 MW fiecare.

    (2) Datele transmise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. conform prevederilor art. 16 şi 19, în formatul din macheta prevăzută în tabelul 1 din anexa la metodologie, trebuie să fie defalcate pe fiecare din tipurile de centrale hidroelectrice prevăzute la alin. (1).

    ART. 50
     Înainte de supunerea spre aprobare în Comitetul de Reglementare a deciziilor prevăzute la art. 25 şi art. 26 alin. (1), ANRE transmite fiecărui producător implicat o informare privind cantităţile şi preţurile stabilite de ANRE şi datele care au stat la baza stabilirii acestora.

    ART. 51
    (1) Datele orare transmise de fiecare FUI conform prevederilor art. 18 şi 20 sunt exprimate în MW cu 3 zecimale.
    (2) Necesarul de consum reglementat orar este stabilit în MW cu 3 zecimale.
    (3) Pentru reducerea numărului de situaţii în care cantităţile orare rezultate din aplicarea algoritmului de alocare sunt mai mici de 0.001 MW, alocarea orară a cantităţilor reglementate se realizează doar pentru intervalele orare în care necesarul de consum reglementat este mai mare de 0.010 MW.
    (4) În cazul în care, din alocarea orară a cantităţilor de energie electrică, conform prevederilor art. 8 alin. (2), rezultă cantităţi orare cu valori mai mici de 0.001 MW, acestea se rotunjesc la valoarea de 0.001MW.

    ANEXA 1

    la metodologie
        Tabelul 1 - Macheta de fundamentare a veniturilor/costurilor şi a producţiilor/livrărilor/consumurilor de energie

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Operator economic: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Centrala / Localitatea: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili │
│utilizaţi: │
├─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│Costuri/venituri totale aferente │ │
│activităţilor de producere energie │Grupuri energetice │
│electrică şi, după caz, termică │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┬────────┬───────────┤
│ │Realizat│Estimat │Previzionat│
│LEI │perioada│perioada│perioada n │
│ │n-2 │n-1 │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1. Venituri din energia electrică (1.1 + │ │ │ │
│1.2 + 1.3 + 1.4 │ │ │ │
│+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+│ │ │ │
│1.14+2- 3 - 4) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.1 Combustibil tehnologic, inclusiv │ │ │ │
│transportul acestuia la centrală (9 x 10)│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.2 Energie electrică din SEN (pentru │ │ │ │
│CPT) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.3 Apă brută sau pretratată, │ │ │ │
│demineralizată, dedurizată │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.4 Reactivi, mase schimbătoare de ioni, │ │ │ │
│certificate emisii, etc. │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.5 Operare şi mentenanţă │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.6 Materiale │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.7 Amortizare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.8 Redevenţă/chirii │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.9 Utilităţi │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.10 Salarii şi asimilate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.11 Costuri pentru protecţia mediului │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.12 Servicii executate de terţi │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.13 taxe, comisioane, impozite, │ │ │ │
│contribuţii, etc │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1.14 Costuri financiare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│2 . Profit [%x │ │ │ │
│(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1 │ │ │ │
│.10+1.11+1.12+1.13+1.14)] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│3. Venituri din energia termică (8 x 12) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│4. Venituri din servicii de sistem │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│5. Energie electrică produsă [MWh] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│6. Energie electrică livrată [MWh] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│7. Autoconsum [MWh] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│8. Energie termică livrată la gard [MWh] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│9. Consum de combustibil [MWh], din care:│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Păcură [MWh] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Gaze naturale [MWh] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Cărbune [MWh] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Alti combustibili [MWh] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Putere calorifică inferioară păcură [kcal│ │ │ │
│/kg] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Putere calorifică inferioară gaze │ │ │ │
│naturale [kcal/Nmc] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Putere calorifică inferioară cărbune │ │ │ │
│[kcal/kg] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Putere calorifică inferioară alti │ │ │ │
│combustibili [kcal/kg, Nmc] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Preţ păcură [lei/kg] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│[lei/MWh] - la puterea calorifică │ │ │ │
│inferioară │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Preţ gaze naturale [lei/Nmc] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│[lei/MWh] - la puterea calorifică │ │ │ │
│inferioară │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Preţ cărbune [lei/kg] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│[lei/MWh] - la puterea calorifică │ │ │ │
│inferioară │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Preţ alti combustibili [lei/kg, Nmc] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│[lei/MWh] - la puterea calorifică │ │ │ │
│inferioară │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│10. Preţ mediu combustibil [lei/MWh] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│11. Preţ apă [lei/mii mc] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│12. Preţ energie termică livrată la gard │ │ │ │
│[lei/MWh] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│13. Preţ energie electrică [lei/MWh] [1 /│ │ │ │
│(6 + 7)] │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┘

        Tabelul 2 - Fişă de bilanţ energie electrică

┌─────────────────────────────────────────────┐
│Operator economic: │
├───────────────┬────────┬────────┬───────────┤
│ │Realizat│Estimat │Previzionat│
│MWh │perioada│perioada│perioada n │
│ │n-2 │n-1 │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│1. Energie │ │ │ │
│electrică │ │ │ │
│produsă la │ │ │ │
│bornele │ │ │ │
│generatoarelor,│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│- în grupuri de│ │ │ │
│producere │ │ │ │
│separată │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│- grupuri │ │ │ │
│hidroenergetice│ │ │ │
│dispecerizabile│ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│- grupuri │ │ │ │
│nucleare │ │ │ │
│dispecerizabile│ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│- grupuri │ │ │ │
│termoenergetice│ │ │ │
│dispecerizabile│ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│- în grupuri de│ │ │ │
│cogenerare │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│- │ │ │ │
│dispecerizabile│ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│2. Energie │ │ │ │
│electrică │ │ │ │
│achiziţionată, │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│- 2.1 pentru │ │ │ │
│CPT │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│- 2.2 pentru │ │ │ │
│alte consumuri │ │ │ │
│(activităţi) │ │ │ │
│ale │ │ │ │
│operatorului │ │ │ │
│economic │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│- 2.3 pentru │ │ │ │
│vânzare │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│3. Consum │ │ │ │
│propriu │ │ │ │
│tehnologic, din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│- pentru │ │ │ │
│producere │ │ │ │
│energie │ │ │ │
│electrică │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│- pentru │ │ │ │
│producere │ │ │ │
│energie termică│ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│4. Autoconsum │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│5. Energie │ │ │ │
│electrică │ │ │ │
│livrată în │ │ │ │
│reţelele de │ │ │ │
│transport/ │ │ │ │
│distribuţie (1 │ │ │ │
│+ 2.1 - 3 - 4) │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│6. Energie │ │ │ │
│electrică │ │ │ │
│vândută (1 + 2 │ │ │ │
│- 3 - 4), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│- 6.1 pentru │ │ │ │
│clienţii finali│ │ │ │
│racordaţi la │ │ │ │
│barele │ │ │ │
│centralei/ │ │ │ │
│centralelor │ │ │ │
└───────────────┴────────┴────────┴───────────┘


                                        ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016