Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 11 decembrie 2019  de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 11 decembrie 2019 de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1001 bis din 12 decembrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 217/2019 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1001 din 12 decembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii Generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
        Prezenta metodologie stabileşte criteriile şi regulile pentru determinarea:
    a) tarifelor reglementate aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici din portofoliul propriu;
    b) preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;
    c) preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;
    d) preţului pentru energia electrică activă aplicat de către furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.


    ART. 2
        Metodologia se aplică de către furnizorii de ultimă instanţă, în vederea determinării tarifelor reglementate/preţurilor finale pentru energia electrică activă aplicate clienţilor finali din portofoliul propriu.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Abrevieri şi definiţii
    ART. 3
        Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) FUI - Furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali;
    c) FUI(ob) - Furnizori de ultimă instanţă obligaţi desemnaţi prin decizie a preşedintelui ANRE în conformitate cu reglementările în vigoare;
    d) FUI(op) - Furnizori de ultimă instanţă opţionali desemnaţi prin decizie a preşedintelui ANRE în conformitate cu reglementările în vigoare;
    e) OTS - Operatorul de transport şi de sistem;
    f) OPCOM - Operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale din România;
    g) PC - Pieţe Centralizate la termen administrate de OPCOM;
    h) PZU - Piaţa pentru ziua următoare;
    i) PI - Piaţa intra-zilnică;
    j) SU - Serviciu universal;
    k) UI - Ultimă instanţă.


    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţiile prevăzute în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018 cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Metodologia de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă.

    (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) Corecţii - pierderi sau după caz extraprofituri înregistrate de FUI, calculate în conformitate cu prevederile aplicabile ca diferenţă dintre veniturile realizate şi costurile plus profitul considerate justificate de către ANRE, rezultate din activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, la tarife/preţuri avizate de către ANRE sau la tarife/preţuri stabilite pe baza metodologiilor aprobate de către ANRE, pentru clienţii din piaţa reglementată;
    b) perioadă de aplicare - perioadă de aplicare a tarifelor reglementate stabilite în baza prezentei metodologii.
        Perioadele de aplicare sunt următoarele:
    - prima perioadă de aplicare 01.01.2020 - 30.06.2020;
    – a doua perioadă de aplicare 01.07.2020 - 31.12.2020;


    c) preţ pentru serviciul universal aplicat de FUI - preţ pentru energia electrică activă, aplicat de către FUI clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;
    d) preţ pentru clienţii inactivi aplicat de către FUI(ob) - preţ pentru energia electrică activa, aplicat de către FUI(ob) clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;
    e) preţ de ultimă instanţă aplicat de către FUI(ob) - preţ pentru energia electrică activă aplicat de către FUI(ob) clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă;
    f) tarif reglementat - tarif pentru energia electrică activă, aprobat de ANRE, aplicat de către FUI clienţilor casnici din portofoliul propriu;
    g) tarife nominale - tarifele reglementate aplicate clienţilor casnici de către furnizorii care la data aprobării de către ANRE a tarifelor reglementate pentru o perioadă de aplicare au calitatea de FUI şi au în această calitate clienţi casnici în portofoliu;
    h) tarife generice - tarife reglementate aplicate clienţilor casnici de către furnizorii care la data aprobării tarifelor reglementate:
    i. au calitatea de FUI dar nu au în această calitate clienţi casnici în portofoliu;
    ii. nu au calitatea de FUI dar dobândesc această calitate ulterior, în urma parcurgerii procesului de desemnare pe criterii concurenţiale. în acest caz FUI aplică tarifele reglementate aprobate de ANRE aferente acestei categorii de FUI de la data intrării în vigoare a deciziei de desemnare.    CAP. II
    Tarife reglementate aplicate clienţilor casnici
    SECŢIUNEA 1
    Modul de calcul al tarifelor reglementate
    ART. 5
    (1) ANRE aprobă pentru fiecare zonă de reţea, nivel de tensiune şi perioadă de aplicare tarife nominale şi tarife generice.
    (2) Tarifele nominale T(n,i)^TR se determină pentru fiecare FUI pe zonă de reţea, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        p(a,i)^TR - componenta de achiziţie a energiei electrice, care include costul serviciului de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea [lei/MWh];
        P(fa,i)^TR - componenta de furnizare a energiei electrice, care include costul activităţii de furnizare şi profitul [lei/MWh];
        P(aj)^TR - componenta de ajustare [lei/MWh];
        T(T)^TR - tariful pentru serviciul de transport, componenta de extragere [lei/MWh];
        T(SS)^TR - tariful pentru serviciul de sistem [lei/MWh];
        T(D,i)^TR - tariful pentru serviciul de distribuţie aferent zonei de reţea i şi nivelului de tensiune [lei/MWh];
        C(pc)^TR - costul previzionat al participării pe PC [lei/MWh];
        i - zonă de reţea.


    (3) Tarifele generice T(g,i)^TR se determină pentru fiecare zonă de reţea cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        P(aob,i)^TR - componenta de achiziţie a energiei electrice, care include costul serviciului de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea, egală cu valoarea pa,i TR aferentă FUI(ob) din zona de reţea [lei/MWh]
        P(faob,i)^TR - componenta de furnizare a energiei electrice, care include costul activităţii de furnizare şi profitul, egală cu valoarea aferentă FUI(ob) din zona de reţea [lei/MWh]


    (4) Pa,i TR se determină pentru fiecare FUI şi zonă de reţea i, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        P(achcr,i)^TR - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionată prin contractele reglementate încheiate de către FUI, în baza deciziilor ANRE, aferenta zonei de reţea i (include şi costurile suplimentare facturate de către producătorii de energie electrică pentru care nu au fost alocate contracte reglementate în perioada de aplicare, stabilite de către ANRE);
        E(cr,i)^TR - cantitatea de energie electrică, achiziţionată de către FUI prin contracte reglementate încheiate în baza deciziilor ANRE, aferentă zonei de reţea i;
        P(achcc,i)^TR - pentru prima perioadă de aplicare este preţul mediu ponderat al PZU aferent perioadei mai - octombrie 2019, stabilit pe baza preţului mediu ponderat şi a volumului total tranzacţional, aferente fiecărei luni a perioadei, prezentate în rapoartele de piaţă lunare publicate de OPCOM pe pagina proprie de internet; pentru cea de a doua perioadă de aplicare este preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionată de către operatorul economic care are şi calitatea de FUI în zona de reţea i, prin contracte bilaterale încheiate pe PC, după data intrării în vigoare a prezentei Metodologii, până cu 2 zile anterior datei transmiterii, cu livrare în perioada de aplicare, comunicat de către OPCOM;
        E(p,i)^TR - necesarul de consum al clienţilor casnici ai FUI din zona de reţea i, previzional pentru perioada de aplicare [MWh],


    (5) FUI asigură necesarul de consum pentru clienţii casnici la tarife reglementate:
    a) prin achiziţie prin contracte reglementate, încheiate în baza deciziilor emise de ANRE conform reglementărilor în vigoare;
    b) prin achiziţie prin contracte încheiate cu prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, clienţi casnici facturaţi la tarife reglementate;
    c) prin achiziţie prin contractele încheiate pe PC;
    d) prin achiziţie din PZU/PI;
    e) la preţ de dezechilibru.

    (6) P(fa,i)^TR se determină pentru fiecare FUI şi zonă de reţea i cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        P(fs)^TR - componenta de furnizare specifică aferentă clienţilor casnici la tarife reglementate, include:
    a) costul activităţii de furnizare, calculat după cum urmează:
        Cost activitate de furnizare = 4,7 lei/loc de consum/lună x (1+rata medie a inflaţiei estimată pentru anul 2020, conform Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză);

    b) profitul, calculat după cum urmează:
     profit = (0,7 / 4,7) x costul activităţii de furnizare calculat conform lit. a)


        c(s,i)^TR - consumul specific de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, previzional, aferent zonei de reţea i, determinat astfel: (a se vedea imaginea asociată)

        N(lc,i)^TR - numărul mediu al locurilor de consum aparţinând clienţilor casnici din portofoliul FUI din zona de reţea i, previzionat pentru perioada de aplicare;
        n(t) - numărul de luni din perioada de aplicare;
        C(t,i)^TR - valoarea previzionată a unor taxe/impozite/contribuţii noi sau modificări ale acestora, aplicabile de către FUI începând cu data de 01.01.2019, aferenta perioadei de aplicare [lei];


    (7) P(aj)^TR se determină pentru fiecare FUI şi zona de reţea i astfel:
    a) Pentru prima perioada de aplicare (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        SC(e) - soldul corecţiilor aferente perioadei anterioare datei de 01.03.2019, care include:
    - diferenţă între soldul corecţiilor la data de 30.06.2018, stabilit conform reglementărilor aplicabile şi valoarea corecţiilor recuperate în perioada 01.07.2018 - 28.02.2019 prin aplicarea de către FUI(ob) a preţului pentru serviciul universal şi a preţului pentru clienţii inactivi [lei]
    – corecţia componentei de achiziţie determinată ca diferenţă între valoarea componentei de achiziţie inclusă în calculul preţului pentru serviciul universal al FUI(ob), aplicat în perioada 01.07.2018 - 28.02.2019 şi valoarea componentei de achiziţie recunoscută pentru perioada 01.07.2018 - 28.02.2019, stabilită în conformitate cu reglementările aplicabile [lei].

        C(e)^TR - corecţia estimată pentru perioada 01.03.2019 - 31.12.2019, rezultată din aplicarea tarifelor reglementate, determinată în conformitate cu reglementările aplicabile [lei].
        E(pe)^TR - consumul de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, previzionat pentru anul 2020;
        E(pe)^NC - consumul de energie electrică al clienţilor noncasnici ai FUI, previzionat pentru anul 2020.


    b) Pentru a doua perioada de aplicare: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        SC(f) - soldul corecţiilor aferente perioadei anterioare datei de 01.03.2019, care include:
    - diferenţă între soldul corecţiilor la data de 30.06.2018, stabilit conform reglementărilor aplicabile, care conţine şi eventualele diferenţe care nu au fost luate în considerare la calculul corecţiilor pentru prima perioadă de aplicare şi valoarea corecţiilor recuperate în perioada 01.07.2018 - 28.02.2019 prin aplicarea de către FUI(ob) a preţului pentru serviciul universal şi a preţului pentru clienţii inactivi [lei].
    – corecţia componentei de achiziţie, determinată ca diferenţa între valoarea componentei de achiziţie inclusă în calculul preţului pentru serviciul universal al FUI(ob), aplicat în perioada 01.07.2018 - 28.02.2019 şi valoarea componentei de achiziţie recunoscută pentru perioada 01.07.2018 - 28.02.2019, stabilită în conformitate cu reglementările aplicabile [lei].

        SC(e)^TR - sold corecţii aferente perioadelor ulterioare datei de 01.03.2019, rezultate din aplicarea tarifelor reglementate, ce include corecţia finală pentru perioada 01.03.2019 - 31.12.2019 şi corecţia estimată pentru prima perioadă de aplicare [lei].
        E(pf)^TR - consumul de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, calculat ca sumă între consumul estimat pentru semestrul I 2020 (inlcude valori realizate pentru perioadele pentru care există date realizate) şi consumul previzional pentru semestrul II 2020;
        E(pf)^NC - consumul de energie electrică al clienţilor noncasnici ai FUI, calculat ca sumă între consumul estimat pentru semestrul I 2020 (inlcude valori realizate pentru perioadele pentru care exista date realizate) şi consumul previzional pentru semestrul II 2020.
    ART. 6
    (1) Corecţia aferentă tarifelor reglementate pentru perioadele de aplicare ulterioare datei de 01.01.2020 se stabileşte pentru fiecare FUI ca diferenţă între venitul unitar realizat de către furnizor prin aplicarea tarifelor reglementate la clienţii casnici, stabilit pe baza datelor raportate ANRE de către FUI şi costul unitar stabilit ca sumă a următoarelor elemente:
    a) Valoarea unitară a componentei de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife reglementate [P(af)^TR], determinată cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        p(r)^TR - preţul mediu ponderat de achiziţie a energiei electrice realizat de către FUI, aferent consumului clienţilor casnici [lei/MWh] (include şi costurile suplimentare facturate de către producătorii de energie electrică pentru care nu au fost alocate contracte reglementate în perioada de aplicare, stabilite de către ANRE);
     P(achcrf)^TR - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de către FUI prin contractele încheiate în baza deciziilor ANRE şi prin contractele prevăzute la art. 5 alin. (5) lit.b) [lei/MWh];
     E(crf)^TR - cantitatea de energie electrică achiziţionată de către FUI prin contractele reglementate, încheiate în baza deciziilor ANRE, şi prin contractele prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. b) [MWh];
        E(ccf)^TR - cantitatea de energie electrică achiziţionată de către FUI, prin contracte bilaterale încheiate pe PC după data intrării în vigoare a prezentei metodologii, cu livrare în perioada de aplicare, aferentă consumului clienţilor casnici la tarife reglementate [MWh];
        P(achccf)^TR - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de către operatorul economic, care are şi calitatea de FUI, prin contracte bilaterale încheiate pe PC după data intrării în vigoare a prezentei metodologii, cu livrare în perioada de aplicare, comunicat de OPCOM [lei/MWh];
        E(PZU)^TR - cantitatea de energie electrică achiziţionată de FUI din PZU şi PI pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor casnici la tarife reglementate [MWh];
        P(achpzu)^PZU - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate din PZU şi PI pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor casnici la tarife reglementate [lei/MWh];


    b) Costurile unitare realizate pentru serviciul de transport, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, rezultate prin aplicarea tarifelor reglementate aferente acestor servicii.
    c) Costurile unitare realizate, aferente participării în PC.
    d) Valoarea unitară a componentei de furnizare [P(faf,i)], determinată cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        c(sf)^TR - consumul specific de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, realizat, determinat astfel: (a se vedea imaginea asociată)

        E(j)^TR - consumul de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, realizat [MWh];
        N(tcf)^TR - numărul mediu al locurilor de consum aparţinând clienţilor casnici din portofoliul FUI;
        C(tf)^TR - valoarea finală a taxelor/impozitelor/contribuţiilor noi sau modificate, aplicate de către FUI începând cu data de 1 ianuarie 2019 [lei].    (2) Corecţiile estimate se calculează conform prevederilor alin. (1) utilizând valorile realizate pentru lunile din perioada de calcul pentru care există date finale raportate către ANRE şi valori estimate pentru celelalte luni din perioada de calcul.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapele procesului de aprobare a tarifelor reglementate
    ART. 7
    (1) Pentru prima perioadă de aplicare, în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Metodologiei, FUI transmit la ANRE documentaţia privind veniturile, costurile, consumurile de energie şi preţurile medii de revenire previzionale pentru perioada de aplicare în formatul prevăzut în anexa la Metodologie.
    (2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de începutul celei de-a doua perioade de aplicare, FUI transmit la ANRE documentaţia privind veniturile, costurile, consumurile de energie şi preţurile medii de revenire previzionale pentru perioada de aplicare în formatul prevăzut în anexa la Metodologie.
    (3) Cu 30 de zile înainte de începutul celei de-a doua perioade de aplicare OPCOM stabileşte şi comunică ANRE şi FUI valoarea P(achcc,i)^TR aferentă perioadei de aplicare a tarifelor reglementate, luând în considerare contractele încheiate de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii până cu 2 zile anterior datei transmiterii. În calculul P(achcc,i)^TR nu se iau în considerare contractele de vânzare - cumpărare a energiei electrice cu livrare în perioada de aplicare care au încetat din iniţiativa vânzătorului până la data comunicării de către OPCOM a valorii P(achcc,i)^TR.
    (4) În cel mult 30 de zile de la sfârşitul unei perioade de aplicare, OPCOM stabileşte şi comunică ANRE şi FUI, pentru fiecare FUI, valoarea P(achccf)^TR aferentă perioadei de aplicare anterioare. În calculul P(achccf)^TR nu se iau în considerare contractele de vânzare - cumpărare a energiei electrice, cu livrare în perioada de aplicare, care au încetat din iniţiativa vânzătorului, de la data încetării acestora.
    (5) Până la sfârşitul lunii ianuarie 2020, OPCOM stabileşte şi comunică ANRE şi FUI, pentru fiecare FUI, valoarea P(achccf)^TR aferentă perioadei 01.03.2019 - 31.12.2019. În calculul P(achccf)^TR nu se iau în considerare contractele de vânzare - cumpărare a energiei electrice, cu livrare în perioada de aplicare, care au încetat din iniţiativa vânzătorului, de la data încetării acestora.
    (6) Transmiterea la ANRE a datelor prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) se face atât prin fax cât şi prin e-mail, într-un format electronic prelucrabil (fişiere Excel) împreună cu o adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal al FUI.
    (7) ANRE poate solicita FUI completarea datelor transmise conform prevederilor alin. (1) şi alin. (2) cu informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru analiza veniturilor/costurilor/consumurilor estimate sau corectarea acestora.
    (8) FUI trebuie să transmită la ANRE datele şi informaţiile solicitate conform prevederilor alin. (7) în termen de 5 zile de la primirea solicitării.

    CAP. III
    Principii de stabilire a preţurilor aplicate de către FUI clienţilor finali noncasnici
    ART. 8
        Preţul pentru serviciul universal se stabileşte de către fiecare FUI, pe criterii concurenţiale, având în vedere ca acesta să fie rezonabil, competitiv, uşor comparabil, transparent şi nediscriminatoriu.

    ART. 9
        Achiziţia de energie electrică pentru clienţii finali beneficiari de SU se face de către FUI prin contracte încheiate pe pieţele centralizate.

    ART. 10
        Preţul pentru clienţii inactivi se stabileşte de către fiecare FUI, pentru fiecare zonă de reţea, pe criterii concurenţiale.

    ART. 11
    (1) Preţul de ultimă instanţă [P(UI,i)], se determină de către FUI(ob) pentru fiecare lună calendaristică, zonă de reţea şi loc de consum, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        P(pzu) - preţul mediu ponderat de achiziţie din PZU aferent lunii calendaristice, calculat pentru zilele de luni până vineri, luând în considerare PIP PZU şi volumul tranzacţional în PZU, publicate de către OPCOM pe pagina proprie de internet. [lei/MWh];
        P(f)^NC - componenta de furnizare stabilită de către FUI(ob), (include costul activităţii de furnizare, costul participării în pieţele centralizate administrate de OPCOM şi profitul) [lei/MWh];


    (2) Pentru un loc de consum preluat, FUI(ob) aplică P(ui,i) de la data preluării până în ultima zi a lunii în care FUI(ob) a fost informat cu privire la preluarea locului de consum. începând cu data de 1 a lunii următoare, FUI(ob) aplică preţul pentru clienţii inactivi.
    (3) Valoarea p(f)^NC aplicabilă unei perioade şi perioada pentru care este aplicabilă, se publică de către FUI(ob) pe pagina proprie de internet.
    (4) În cel mult 10 zile de la sfârşitul unei luni, FUI(ob) publică pe pagina proprie de internet valoarea [P(UI,i)] aferentă acelei luni.

    ART. 12
        În facturile emise clienţilor preluaţi în regim de UI, FUI(ob) aplică preţul final de ultimă instanţă compus din P(UI,i) la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.

    ART. 13
        În facturile emise clienţilor noncasnici beneficiari de serviciu universal şi ale clienţilor inactivi, FUI(ob) aplică, după caz, preţul pentru serviciu universal sau preţul pentru clienţi inactivi, la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.

    CAP. IV
    Prevederi aplicabile în cazul desemnării unui nou FUI(ob)
    ART. 14
        În cazul în care în interiorul unei perioade de aplicare este desemnat un nou FUI(ob), în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a deciziei de desemnare a noului FUI(ob) şi ultima zi a perioadei de aplicare, noul FUI(ob) aplică clienţilor finali preluaţi tarifele reglementate aplicate de către vechiul FUI(ob).

    ART. 15
    (1) În cazul schimbării FUI(ob), dacă din analiza datelor raportate de către vechiul FUI(ob) rezultă o diferenţă negativă între veniturile şi costurile realizate de către acesta prin aplicarea tarifelor reglementate în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului calendaristic anterior pierderii calităţii de FUI(ob) şi data pierderii calităţii de FUI(ob), după transmiterea de către vechiul FUI(ob) a datelor finale aferente ultimei luni calendaristice în care a avut această calitate, ANRE determină valoarea care trebuie recuperată de către vechiul FUI(ob) pe care o comunică acestuia şi noului FUI(ob) în termen de 30 de zile de la data transmiterii de către vechiul FUI(ob) a datelor finale.
    (2) ANRE suplimentează veniturile noului FUI(ob) cu valoarea prevăzută la alin. (1) prin includerea în componenta de furnizare aferentă perioadei de aplicare următoare celei în care a fost determinată valoarea care trebuie recuperată.
    (3) În baza unui acord, încheiat între cele două părţi, noul FUI(ob) va achita vechiului FUI(ob) valoarea prevăzută la alin. (1).

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    (1) FUI au obligaţia să notifice ANRE şi OPCOM contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate pe PC care au încetat din iniţiativa vânzătorului.
    (2) FUI desemnează o persoană responsabilă cu transmiterea către ANRE, respectiv primirea de la ANRE a datelor şi informaţiilor conform prevederilor metodologiei.
    (3) Datele de contact (nume, funcţie, telefon, fax, e-mail) ale persoanelor responsabile desemnate conform prevederilor alin. (2) trebuie să fie transmise la ANRE şi actualizate ori de câte ori apar modificări.

    ANEXA 1

        MACHETA DE FUNDAMENTARE A TARIFELOR REGLEMENTATE

    Date previzionate

┌───────────────────────────────────┬──┐
│Titular licenţă: │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Perioada de aplicare │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Zona de reţea │ │
└───────────────────────────────────┴──┘


┌────┬─────────────┬────────────────────┬──────────┬────────┐
│ │ │Clienţi casnici │Clienţi │Clienţi │
│Nr. │Elemente de │tarife reglementate │noncasnici│inactivi│
│crt.│cost / venit │ │SU │ │
│ │ ├───────┬────┬───────┼──────────┼────────┤
│ │ │Energie│Preţ│Valoare│Energie │Energie │
├────┴─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│UM │MWh │lei/│lei │MWh │MWh │
│ │ │MWh │ │ │ │
├────┬─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│1. │Componente │ │ │ │- │- │
│ │Tarif │ │ │ │ │ │
│ │Reglementat │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│2. │Componentă │ │ │ │- │- │
│ │achiziţie │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │achiziţie │ │ │ │ │ │
│2.1 │contracte │ │ │ │- │- │
│ │reglementate │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│2.2 │achiziţie din│ │ │ │- │- │
│ │PC │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │Transport - │ │ │ │ │ │
│3. │componenta de│ │ │ │- │- │
│ │extracţie din│ │ │ │ │ │
│ │reţea - TI │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│4. │Serviciu │ │ │ │- │- │
│ │sistem │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│5. │Participare │ │ │ │- │- │
│ │PC │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│6. │Distribuţie │ │ │ │- │- │
│ │total │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│7. │din care - pe│ │ │ │- │- │
│ │IT │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│8. │pe MT │ │ │ │- │- │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│9. │pe JT │ │ │ │- │- │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│10. │Componenta de│ │ │ │- │- │
│ │furnizare │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│11. │Componenta de│ │ │ │- │- │
│ │ajustare │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│11.1│SCe, │- │- │ │- │- │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │SCf, │- │- │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│11.2│Ce TR │- │- │ │- │- │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │SCe TR │- │- │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │Vânzare la │ │ │ │ │ │
│ │clienţii │ │ │ │ │ │
│12. │finali în │ │ │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │ │ │
│ │aplicare │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │Vânzare la │ │ │ │ │ │
│ │clienţii │ │ │ │ │ │
│ │finali în sem│ │ │ │ │ │
│ │I 2020 │ │ │ │ │ │
│ │(realizat + │ │ │ │ │ │
│13. │estimat) / │ │ │ │ │ │
│ │Vânzare la │ │ │ │ │ │
│ │clienţii │ │ │ │ │ │
│ │finali în sem│ │ │ │ │ │
│ │II 2020 │ │ │ │ │ │
│ │(previzional)│ │ │ │ │ │
│ │* │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │Consumul │ │ │ │ │ │
│ │clienţilor │ │ │ │ │ │
│ │casnici la │ │ │ │ │ │
│14. │tarif │ │- │- │- │- │
│ │reglementat │ │ │ │ │ │
│ │aferent │ │ │ │ │ │
│ │ultimelor 6 │ │ │ │ │ │
│ │luni │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────┴────┴───────┴──────────┴────────┘

        * În cazul primei perioade de aplicare se completează cu datele previzionate pentru semestrul II 2020 iar în cazul celei de a doua perioade de aplicare se completează cu datele aferente semestrului I 2020 (estimat + realizat)

┌────┬──────────────────┬──────┬───────┐
│Nr. │Parametri de │UM │Valoare│
│crt.│calcul │ │ │
├────┼──────────────────┼──────┼───────┤
│ │ │lei/ │ │
│1 │pTR(fs) │loc de│ │
│ │ │consum│ │
│ │ │/lună │ │
├────┼──────────────────┼──────┼───────┤
│ │Numărul mediu al │ │ │
│ │locuitorilor de │ │ │
│ │consum aparţinând │ │ │
│2 │clienţilor casnici│- │ │
│ │ai FUI estimat │ │ │
│ │pentru perioada de│ │ │
│ │aplicare │ │ │
├────┼──────────────────┼──────┼───────┤
│ │Numărul mediu al │ │ │
│ │locurilor de │ │ │
│ │consum aparţinând │ │ │
│ │clienţilor │ │ │
│3 │noncasnici │- │ │
│ │beneficiari de SU │ │ │
│ │ai FUI estimat │ │ │
│ │pentru perioada de│ │ │
│ │aplicare │ │ │
├────┼──────────────────┼──────┼───────┤
│ │Numărul mediu al │ │ │
│ │locurilor de │ │ │
│ │consum aparţinând │ │ │
│ │clienţilor │ │ │
│4 │noncasnici │- │ │
│ │inactivi ai FUI │ │ │
│ │estimat pentru │ │ │
│ │perioada de │ │ │
│ │aplicare │ │ │
├────┼──────────────────┼──────┼───────┤
│5 │CTR(t) │lei │ │
├────┼──────────────────┼──────┼───────┤
│6 │pTR(achcc,i) │lei/ │ │
│ │ │MWh │ │
└────┴──────────────────┴──────┴───────┘

                                          ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016