Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 11 februarie 2020  privind comunicarea publică a operelor în spectacole şi festivaluri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 11 februarie 2020 privind comunicarea publică a operelor în spectacole şi festivaluri

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020
──────────
    Conţinută de PROTOCOLUL din 11 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 298 din 9 aprilie 2020.
──────────
    ART. 1
    Pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în spectacole şi festivaluri este obligatorie încheierea prealabilă a autorizaţiei licenţă neexclusivă cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, în schimbul plăţii remuneraţiei reglementate de prezenta metodologie.

    ART. 2
    În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    spectacol - oricare spectacol, concert, manifestare artistică sau alt eveniment în cadrul căruia sunt comunicate public opere muzicale, cu excepţia celor reglementate prin altă metodologie;
    festival - evenimentul care se desfăşoară pe o perioadă de cel puţin 2 zile consecutive, cu un interval de minimum 36 de ore între momentul începerii şi cel al terminării festivalului şi în cadrul căruia sunt prezentate public o serie de mai multe concerte şi/sau spectacole muzicale, în fiecare zi, pe două sau mai multe scene ori în două sau mai multe locaţii, având fiecare program muzical diferit, împreună cu alte tipuri de activităţi de divertisment, care pot include filme, dans, teatru, opere literare, expoziţii de artă, activităţi de sport, ştiinţă, religie sau alte tipuri, anunţat în prealabil ca festival de către utilizator şi organizat periodic sub aceeaşi denumire;
    utilizator - orice persoană care desfăşoară oricare dintre activităţile de organizare a concertului, spectacolului, festivalului sau manifestării artistice, direct sau indirect, inclusiv persoana care obţine oricare dintre veniturile care fac parte din baza de calcul al remuneraţiei reglementate de prezenta metodologie, cea care asigură bugetul de cheltuieli, precum şi cea care acordă finanţări nerambursabile;
    finanţare nerambursabilă - orice sumă primită cu titlu de subvenţie, alocaţie bugetară, sponsorizare, donaţie sau orice altă modalitate de finanţare nerambursabilă, acordată pentru organizarea spectacolului sau festivalului, indiferent de sursa acesteia, publică sau privată, sau de dispoziţia legală în baza căreia a fost acordată.


    ART. 3
    (1) Răspunderea utilizatorilor pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta metodologie este solidară faţă de organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale.
    (2) Nu răspunde solidar cu ceilalţi utilizatori autoritatea publică care, singură sau împreună cu altă autoritate publică, prin contract de parteneriat, acoperă mai puţin de 50% din bugetul de cheltuieli al spectacolului sau festivalului, dacă partenerul privat, utilizator, nu înregistrează restanţe la plata remuneraţiilor datorate organismului de gestiune colectivă şi nu se încadrează în prevederile art. 8.
    (3) Organismul de gestiune colectivă răspunde solicitării; autorităţii publice, cu privire la înregistrarea sau nu a unor restanţe de către utilizatorul privat sau încadrarea acestuia în prevederile art. 8, în termen de două zile de la primirea solicitării, în caz contrar, în absenţa răspunsului, autoritatea publică care se încadrează în prevederile alin. (2) nu va răspunde solidar cu utilizatorul privat.

    ART. 4
    Utilizatorul este obligat să depună cererea de încheiere a autorizaţiei licenţă neexclusivă la organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii spectacolului sau festivalului, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii şi date:
    a) datele complete de identificare şi de contact ale utilizatorului şi ale reprezentantului său legal;
    b) denumirea, locaţia şi data sau perioada spectacolului sau festivalului;
    c) denumirea artiştilor sau formaţiilor participante;
    d) bugetul de cheltuieli alocat spectacolului sau festivalului, în cazul în care nu se obţin venituri;
    e) capacitatea maximă a sălii sau spaţiului, exprimată în număr de spectatori;
    f) semnătura olografă a reprezentantului legal al utilizatorului.


    ART. 5
    (1) Utilizatorul este obligat să plătească organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale remuneraţia reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică a operelor muzicale în spectacol sau festival, determinată procentual din baza de calcul al remuneraţiei sau forfetar, după caz, dar nu mai puţin decât remuneraţia minimă, potrivit prezentei metodologii.
    (2) Constituie baza de calcul al remuneraţiei procentuale datorate pentru spectacol sau festival:
    a) totalitatea veniturilor obţinute din: vânzarea de bilete, abonamente şi din orice altă modalitate de tarifare a accesului publicului la spectacolul sau festival, din subvenţii, din sponsorizări şi din orice finanţare nerambursabilă;
    b) în absenţa veniturilor, totalitatea bugetului de cheltuieli al spectacolului sau festivalului, reprezentat de cheltuielile precum cele: cu onorariile artiştilor interpreţi, cele pentru servicii şi bunuri tehnice şi sceno-tehnice, cu luminile, sonorizarea, scena, sala, decorurile, platforme, podiumuri, scaune, gradene, tribune, turnicheţi, afişaje, artificii, spaţii închise sau deschise accesibile publicului sau artiştilor, cu asigurarea căilor de acces, energie electrică, indiferent de sursa din care sunt acoperite cheltuielile, publică sau privată, cu excepţia cheltuielilor cu parcările, cu utilităţile, cu paza şi cu securitatea la incendii.

    (3) Pentru spectacolul sau festivalul la care mai mult de 50% din publicul spectator a avut acces gratuit, baza de calcul al remuneraţiei procentuale nu poate fi mai mică decât bugetul de cheltuieli al spectacolului sau festivalului.
    (4) Remuneraţia procentuală aplicabilă asupra bazei de calcul este următoarea:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabelul nr. 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Remuneraţii procentuale │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Spectacol sau festival în care sunt comunicate public opere │
│muzicale din orice gen muzical, cu excepţia celor specificate în │
│tabelul nr. 3 │
├────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────┬───────────┤
│ │ │ │Remuneraţia │Remuneraţia│
│ │ │Palierul de venituri ce │procentuală │procentuală│
│Nr. │ │constituie baza de │unică, │ponderabilă│
│crt.│Categoria│calcul al remuneraţiilor│neponderabilă│cu │
│ │ │procentuale │cu │repertoriul│
│ │ │ │repertoriul │protejat │
│ │ │ │protejat │ │
├────┼─────────┼──┬─────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │a)│suma până la 500.000 │7% │ │
│ │ │ │lei │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │b)│suma între │6,5% │ │
│ │ │ │500.001-2.000.000 lei│ │ │
│1. │Spectacol├──┼─────────────────────┼─────────────┤10% │
│ │ │ │suma între │ │ │
│ │ │c)│2.000.001-5.000.000 │6% │ │
│ │ │ │lei │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │d)│suma peste 5.000.000 │5,5% │ │
│ │ │ │lei │ │ │
├────┼─────────┴──┴─────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│2. │Concerte desfăşurate în cluburi │5% │10% │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│3. │Spectacol pentru care nu sunt │4% │7% │
│ │obţinute venituri │ │ │
├────┼─────────┬──┬─────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │a)│suma până la │4% │ │
│ │ │ │1.000.000 lei │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │suma între │ │ │
│ │ │b)│1.000.001-10.000.000 │3,5% │ │
│ │ │ │lei │ │ │
│4. │Festival ├──┼─────────────────────┼─────────────┤7% │
│ │ │ │suma între │ │ │
│ │ │c)│10.000.001-20.000.000│3% │ │
│ │ │ │lei │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │d)│suma peste 20.000.000│2,5% │ │
│ │ │ │lei │ │ │
└────┴─────────┴──┴─────────────────────┴─────────────┴───────────┘┌──────────────────────────────────────────┐
│Tabelul nr. 2 │
├──────────────────────────────────────────┤
│Remuneraţii forfetare alternative celor │
│specificate în tabelul nr. 1 │
├──────────────────────────────────────────┤
│Spectacol sau festival în care sunt │
│comunicate public opere muzicale din orice│
│gen muzical, cu excepţia celor specificate│
│în tabelul nr. 3 │
├────┬─────────┬──────────────┬────────────┤
│ │ │Palierul de │ │
│ │ │venituri ce │Remuneraţia │
│Nr. │ │constituie │forfetară │
│crt.│Categoria│baza de calcul│alternativă,│
│ │ │al │per fiecare │
│ │ │remuneraţiilor│spectacol │
│ │ │procentuale │ │
├────┼─────────┼──┬───────────┼────────────┤
│ │ │a)│până la │35.000 lei │
│ │ │ │500.000 lei│ │
│ │ ├──┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │între │ │
│ │ │b)│500.001 şi │110.000 lei │
│ │ │ │2.000.000 │ │
│ │ │ │lei │ │
│ │ ├──┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │între │ │
│ │ │ │2.000.001 │ │
│ │ │c)│şi │280.000 lei │
│1. │Spectacol│ │5.000.000 │ │
│ │ │ │lei │ │
│ │ ├──┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │între │ │
│ │ │ │5.000.001 │ │
│ │ │d)│şi │500.000 lei │
│ │ │ │10.000.000 │ │
│ │ │ │lei │ │
│ │ ├──┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │peste │ │
│ │ │e)│10.000.000 │900.000 lei │
│ │ │ │lei │ │
├────┴─────────┼──┴───────────┼────────────┤
│ │Palierul de │ │
│ │venituri ce │Remuneraţia │
│ │constituie │forfetară │
│Categorie │baza de calcul│alternativă,│
│ │al │per festival│
│ │remuneraţiilor│ │
│ │procentuale │ │
├────┬─────────┼──┬───────────┼────────────┤
│ │ │ │până la │ │
│ │ │a)│1.000.000 │35.000 lei │
│ │ │ │lei │ │
│ │ ├──┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │între │ │
│ │ │ │1.000.001 │ │
│ │ │b)│şi │200.000 lei │
│ │ │ │10.000.000 │ │
│ │ │ │lei │ │
│ │ ├──┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │între │ │
│ │ │ │10.000.001 │ │
│2. │Festival │c)│şi │300.000 lei │
│ │ │ │20.000.000 │ │
│ │ │ │lei │ │
│ │ ├──┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │între │ │
│ │ │ │20.000.001 │ │
│ │ │d)│şi │500.000 lei │
│ │ │ │40.000.000 │ │
│ │ │ │lei │ │
│ │ ├──┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │peste │ │
│ │ │e)│40.000.000 │700.000 lei │
│ │ │ │lei │ │
└────┴─────────┴──┴───────────┴────────────┘┌────────────────────────────────────────┐
│Tabelul nr. 3 │
├────────────────────────────────────────┤
│Remuneraţii procentuale │
├────────────────────────────────────────┤
│Concerte simfonice, corale, de cameră │
│sau fanfară şi spectacole de operă, │
│operetă, balet sau cabaret │
├────┬─────────┬─────────────┬───────────┤
│ │ │Remuneraţia │Remuneraţia│
│ │ │procentuală │procentuală│
│ │ │unică, │ponderabilă│
│Nr. │Categoria│neponderabilă│cu │
│crt.│ │cu │repertoriul│
│ │ │repertoriul │gestionat │
│ │ │gestionat │colectiv │
│ │ │colectiv │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│1. │Concerte │8% │10% │
│ │simfonice│ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Concerte │ │ │
│2. │corale, │8% │10% │
│ │de cameră│ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│3. │Spectacol│8% │10% │
│ │de operă │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Spectacol│ │ │
│4. │de │7% │10% │
│ │operetă │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│5. │Spectacol│6% │10% │
│ │de balet │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴───────────┘    (5) Remuneraţia minimă se determină după cum urmează:

┌──────────────────────────────────────┐
│Tabelul nr. 4 │
├──────────────────────────────────────┤
│Remuneraţia minimă pentru fiecare │
│spectacol, concert sau manifestare │
│artistică │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Capacitate spaţiu │Remuneraţie minimă│
│(locuri sau │per fiecare │
│spectatori) │spectacol │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Până la 100 │200 lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Între 101 şi 200 │300 lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Între 201 şi 500 │500 lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Între 501 şi 1000 │1.000 lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Între 1001 şi 2000 │2.000 lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Între 2001 şi 3000 │3.000 lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Între 3001 şi 5000 │4.000 lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Între 5001 şi 8000 │6.000 lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Peste 8000 │7.000 lei │
└───────────────────┴──────────────────┘    (6) De regulă, utilizatorul datorează remuneraţia procentuală unică, neponderabilă cu repertoriul gestionat colectiv, dar nu mai puţin decât remuneraţia minimă. Remuneraţia procentuală ponderabilă proporţional cu repertoriul gestionat colectiv sau, după caz, remuneraţia forfetară alternativă este aplicabilă numai în cazurile şi în condiţiile stipulate în mod expres în prezenta metodologie.
    (7) Remuneraţia procentuală ponderabilă proporţional cu durata de utilizare a repertoriului gestionat colectiv din total durată de utilizare a tuturor operelor muzicale se aplică utilizatorului care: a solicitat aplicarea acesteia, prin cererea de autorizare, depusă cu cel puţin 10 zile înainte de data spectacolului sau festivalului, a depus playlistul, la scadenţă, complet şi corect întocmit şi numai dacă în playlistul depus se regăsesc una sau mai multe opere muzicale pentru care drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale nu sunt gestionate colectiv, potrivit legii.
    (8) Remuneraţia forfetară alternativă se aplică numai utilizatorului care a optat pentru plata acesteia, prin cererea de autorizare depusă la UCMR-ADA anterior spectacolului sau festivalului, a depus la UCMR-ADA, până la scadenţa plăţii remuneraţiei, raportul playlist care să cuprindă informaţii complete privind toate operele muzicale indicate în acesta, respectiv denumirea, autorii şi durata lor de utilizare; în caz contrar, se aplică remuneraţia procentuală şi respectiv cea minimă prevăzute de prezenta metodologie.
    (9) Pentru orice operă muzicală ce nu a fost inclusă în playlistul depus potrivit alin. (8), pentru care drepturile patrimoniale de autor sunt gestionate colectiv, utilizatorul are obligaţia de a plăti o remuneraţie suplimentară, calculată proporţional din suma forfetară, corespunzător ponderii duratei suplimentare a operelor muzicale nedeclarate în playlistul iniţial, depus potrivit alin. (8), raportată la durata totală de utilizare a operelor muzicale declarate în playlistul iniţial, depus potrivit alin. (8), şi penalităţile de întârziere aferente, conform art. 6.
    (10) Remuneraţia minimă şi cea forfetară alternativă nu se ponderează.

    ART. 6
    (1) Remuneraţiile devin scadente în a 45-a zi de la data spectacolului sau festivalului pentru care sunt datorate, cu excepţia remuneraţiei minime şi a celei forfetare alternative, a căror scadenţă este prevăzută la alin. (2) şi (3).
    (2) Remuneraţiile forfetare alternative, prevăzute în tabelul nr. 2 de la alin. (4) al art. 5, devin scadente în a 30-a zi de la data spectacolului sau festivalului pentru care sunt datorate.
    (3) Remuneraţia minimă se achită anterior datei spectacolului sau festivalului pentru care este datorată.
    (4) Data plăţii prin virament bancar este data la care contul bancar al organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale a fost alimentat cu suma de bani.
    (5) Pentru întârzierea plăţii se datorează penalităţi de 0,1%/zi de întârziere, calculate de la scadenţa remuneraţiei.

    ART. 7
    (1) Utilizatorul are obligaţia să depună la organismul de gestiune colectivă raportul playlist şi raportul cu baza de calcul, în termen de maximum 30 de zile de la data desfăşurării spectacolului sau festivalului.
    (2) Raportul cu baza de calcul trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale utilizatorului;
    b) numele, prenumele şi calitatea reprezentantului său legal;
    c) denumirea, data sau perioada şi locaţia spectacolului sau festivalului;
    d) veniturile obţinute, dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a);
    e) bugetul cu cheltuielile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b), în cazul în care nu se obţin venituri şi în cazul prevăzut la art. 5 alin. (3).

    (3) Raportul playlist trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale utilizatorului;
    b) numele, prenumele şi calitatea reprezentantului legal;
    c) denumirea, data sau perioada şi locaţia spectacolului sau festivalului;
    d) denumirea fiecărei opere muzicale utilizate;
    e) autorii fiecărei opere muzicale utilizate, respectiv compozitor, textier, aranjor;
    f) interpretul sau formaţia, pentru fiecare operă muzicală utilizată;
    g) durata de utilizare a fiecărei opere muzicale utilizate.

    (4) Fiecare raport se semnează de către reprezentantul legal al utilizatorului şi reprezintă însuşirea de către semnatarul acestuia, pe propria sa răspundere, a caracterului complet şi corect al informaţiilor furnizate prin raport.
    (5) În cazul în care playlistul este transmis în format electronic, acesta va fi însoţit de o adresă de înaintare cu privire la numărul de opere muzicale indicate în playlist şi dimensiunea fişierului, semnată de către reprezentantul legal al utilizatorului, care reprezintă însuşirea de către semnatarul acesteia, pe propria răspundere, a caracterului complet şi corect al informaţiilor furnizate prin playlistul electronic.

    ART. 8
    Pentru utilizatorii ai căror acţionari, asociaţi sau administratori sunt sau au fost acţionari, asociaţi sau administratori ai utilizatorilor care nu au achitat remuneraţiile datorate organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, încheierea autorizaţiei licenţă neexclusivă poate fi condiţionată de plata integrală a sumelor restante.

    ART. 9
    În cazul utilizatorilor care, la data la care trebuie să depună cererea de autorizare, înregistrează restanţe la plata altor remuneraţii datorate organismului de gestiune colectivă, pentru alt spectacol sau festival anterior, remuneraţiile procentuale şi cele minime se majorează cu 20%.

    ART. 10
    Prezenta metodologie nu reglementează şi remuneraţiile ce sunt datorate pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, cum este şi cea realizată în spaţiile de alimentaţie publică, de aşteptare, de cazare etc., disponibile publicului în zona în care se desfăşoară spectacolul sau festivalul.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentei metodologii îşi încetează aplicabilitatea prevederile pct. A din tabelul de la art. 4 din Metodologia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010 prin Decizia nr. 189/2010 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 16 iunie 2011 prin Decizia nr. 203/2011 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, utilizări pentru care devin aplicabile prevederile prezentei metodologii.                    UCMR - ADA
                    Manager general,
                    Ana Achim
                    S.C. Untold - S.R.L.
                    Administrator,
                    Sebastian Dorel Ferent
                    ARCUB
                    Director,
                    Lucian Ghimişi
                    ARTEXIM
                    Director general,
                    Mihai Radu Constantinescu-Manoilescu
                    AROC
                    Vicepreşedinte,
                    Guido Janssens
                    S.C. Festival Tickets Management - S.R.L.
                    Administrator,
                    Iulian Obogeanu
                    S.C. Emagic Live - S.R.L.
                    Administrator,
                    Guido Janssens
                    Asociaţia Fapte
                    Preşedinte,
                    Alin Vaida

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016