Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 10 decembrie 2019  privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 10 decembrie 2019 privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2020

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1002 bis din 12 decembrie 2019
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 1.166/2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1002 din 12 decembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Prezenta metodologie reglementează următoarele aspecte privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale, în anul 2020:
    a) principiile care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică;
    b) condiţiile de finanţare;
    c) criteriile de finanţare;
    d) contractul;
    e) atribuirea şi încheierea contractului de finanţare.


    ART. 2
        În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    - federaţie eligibilă - federaţie sportivă naţională care îndeplineşte condiţiile de finanţare;
    – cerere de finanţare eligibilă - cerere de finanţare depusă de o federaţie sportivă naţională, corect întocmită şi completă, prin care face dovada că îndeplineşte condiţiile de finanţare;
    – criterii de finanţare - principii pe baza cărora se face o clasificare a federaţiilor eligibile şi se stabileşte ordinea priorităţilor de finanţare;
    – juniori mici - categorie de juniori stabilită conform regulamentelor fiecărei federaţii sportive naţionale;
    – sport olimpic - disciplină sportivă/ramură de sport cuprinsă în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice Tokyo 2020 sau Beijing 2022;
    – sport neolimpic - disciplină sportivă/ramură de sport care nu este cuprinsă în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice Tokyo 2020 sau Beijing 2022;
    – contract de finanţare - contract care se poate încheia între Ministerul Tineretului şi Sportului şi o federaţie sportivă naţională eligibilă în vederea finanţării programelor sportive de utilitate publică;
    – solicitant - federaţie sportivă naţională care a depus o cerere de finanţare pentru programele sportive de utilitate publică;
    – beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie un contract de finanţare în urma aplicării condiţiilor şi criteriilor de finanţare;
    – venituri proprii ale federaţiei - orice venituri obţinute, în condiţiile legii, de către o federaţie sportivă naţională, în afara sumelor primite din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului.


    CAP. II
    Principii care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică
    ART. 3
        Principiile care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică sunt:
    a) responsabilitatea, respectiv asumarea responsabilităţii pentru acţiunile întreprinse şi activităţile realizate;
    b) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare, precum şi asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public;
    c) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea criteriilor care să facă posibilă evaluarea obiectivă a cererilor de finanţare şi repartizarea bugetului activităţii sportive pentru federaţiile sportive naţionale;
    d) abordarea etică, respectiv realizarea acţiunilor/activităţilor conform celor mai înalte standarde ale comportamentului etic;
    e) cofinanţarea, în sensul că finanţarea de la Ministerul Tineretului şi Sportului urmează să fie însoţită de o contribuţie din partea beneficiarului, care se stabileşte prin contractul de finanţare;
    f) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea programelor sportive derulate de federaţiile sportive naţionale.


    CAP. III
    Condiţii de finanţare
    ART. 4
    (1) Pentru a putea beneficia de finanţare, federaţiile sportive naţionale interesate trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, posesoare ale Certificatului de identitate sportivă;
    b) să nu facă obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare sau să nu se afle în stare de insolvenţă, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutului, actului constitutiv, a regulamentelor proprii sau a reglementărilor legale în vigoare;
    d) să depună extras din Registrul Special al Federaţiilor ţinut la Grefa Tribunalului unde federaţia sportivă naţională îşi are sediul, cu privire la membrii, organele de conducere, executive şi control, respectiv sediu;
    e) să depună certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu are obligaţii de plată exigibile la bugetul de stat, ori să prezinte o reeşalonare a acestora;
    f) să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu are debite faţă de persoanele fizice sau juridice, stabilite prin titluri executorii la momentul depunerii cererii de finanţare;
    g) să nu aibă obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii din anii 2017-2019 la Ministerul Tineretului şi Sportului, unităţile subordonate acestuia sau faţă de alte persoane fizice sau juridice;
    h) să nu furnizeze informaţii false în cererea de finanţare sau în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
    i) să nu aibă conturile bancare blocate în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive;
    j) să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că reprezentantul legal al federaţiei nu a fost condamnat pentru: gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, deturnare de fonduri;
    k) să depună, odată cu cererea de finanţare, raportul de activitate pe anul 2019, care va cuprinde, cel puţin, următoarele elemente:
    - modul de îndeplinire a obiectivelor şi de realizare a obligaţiilor asumate în contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Tineretului şi Sportului pe anul 2019;
    – numărul de membri afiliaţi la data depunerii cererii;
    – numărul de sportivi legitimaţi înregistraţi în Registrul Naţional al Sportivilor administrat de Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport;
    – date referitoare la activitatea sportivă (campionate naţionale organizate, numărul de cluburi participante la fiecare campionat, cursuri de perfecţionare pentru antrenori, etc.);
    – modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care federaţia este afiliată;

    l) să aibă un număr de cel puţin 15 membri afiliaţi, la data depunerii cererii de finanţare;
    m) să depună cererea de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1a sau, după caz, în anexa nr. 1b, în termenul stabilit de Ministerul Tineretului şi Sportului;
    n) să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că federaţia sportivă naţională a organizat în cursul anului 2019 un sistem competiţional naţional la nivel de seniori în care au participat minim 6 structuri sportive;
    o) să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor de conducere au fost efectuate cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului în condiţiile legii.

    (2) În cererea de finanţare, întocmită conform prezentei metodologii, vor fi cuprinse şi competiţiile internaţionale programate a se desfăşura în România în anul 2020.

    CAP. IV
    Criterii de finanţare
    ART. 5
        Criteriile de finanţare au ca scop evaluarea, pe baze valorice, de performanţă, competitive şi concurenţiale, a capacităţii solicitanţilor de a contribui la realizarea obiectivelor fiecărui program sportiv de utilitate publică.

    ART. 6
        Criteriile de finanţare pentru programul "Promovarea sportului de performanţă" sunt:

    (1) Criteriul 1 - potenţialul confirmat de a reprezenta România la jocurile olimpice/paralimpice (JO/JP)
        Indicatori specifici:
    a) federaţia sportivă naţională calificată la JO Tokyo 2020;
    b) federaţia sportivă naţională/Comitetul Naţional Paralimpic (CNP) a participat la una dintre ultimele două ediţii ale JO/JP;
    c) federaţia sportivă naţională/CNP a obţinut una sau mai multe medalii la una dintre ultimele două ediţii ale JO/JP;
    d) federaţia sportivă naţională/CNP a obţinut cel puţin un loc IV-VI la una dintre ultimele două ediţii ale JO/JP.    (2) Criteriul 2 - potenţialul confirmat de a reprezenta România la campionatele mondiale şi europene la sporturi olimpice, Jocurile Europene, Jocurile Olimpice de Tineret şi un nivel semnificativ de dezvoltare pe plan intern.
        Indicatori specifici:
    a) federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale şi/sau europene la sporturi olimpice, Jocurile Europene, Jocurile Olimpice de Tineret în anii 2018 sau 2019;
    b) federaţia sportivă naţională s-a calificat şi a participat la ultima ediţie a unui turneu final a campionatelor mondiale şi/sau europene la sporturi olimpice, în cazul jocurilor sportive;    (3) Criteriul 3 - potenţialul confirmat de a reprezenta România la campionatele mondiale şi europene la sporturi neolimpice, şi un nivel semnificativ de dezvoltare pe plan intern.
        Indicatori specifici:
    a) federaţia sportivă naţională a obţinut una sau mai multe medalii la campionatele mondiale şi/sau europene la sporturi neolimpice în anii 2018 sau 2019;
    b) federaţia sportivă naţională are minimum 500 de sportivi legitimaţi şi înscrişi în Registrul Naţional al Sportivilor administrat de Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport.    (4) Criteriu 4 - potenţialul de a contribui la dezvoltarea sportului de performanţă pe plan intern.
        Indicatori specifici:
    a) federaţia sportivă naţională are minimum 300 de sportivi legitimaţi şi înscrişi în Registrul Naţional al Sportivilor administrat de Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport;
    b) federaţia sportivă naţională a organizat în anul 2019 campionate naţionale la cel puţin două categorii de vârstă.
    ART. 7
    (1) În urma aplicării criteriilor de finanţare prevăzute la art. 6, federaţiile eligibile pentru programul "Promovarea sportului de performanţă" sunt încadrate în grupe valorice, după cum urmează:
    a) Grupa valorică 1: federaţii sportive naţionale/CNP care îndeplinesc cel puţin unul dintre indicatorii specifici prevăzuţi la criteriul 1;
    b) Grupa valorică 2: federaţii sportive naţionale care îndeplinesc cel puţin unul dintre indicatorii specifici prevăzuţi la criteriul 2;
    c) Grupa valorică 3: federaţii sportive naţionale care îndeplinesc cel puţin unul dintre indicatorii specifici prevăzuţi la criteriul 3;
    d) Grupa valorică 4: federaţii sportive naţionale care îndeplinesc cel puţin unul dintre indicatorii specifici prevăzuţi la criteriul 4;

    (2) Finanţarea federaţiilor eligibile pentru programul "Promovarea sportului de performanţă" din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului se realizează în funcţie de încadrarea în grupele valorice şi în limita sumei aprobate pentru acest program, în următoarea ordine de priorităţi:
    1. Grupa valorică 1
    2. Grupa valorică 2
    3. Grupa valorică 3
    4. Grupa valorică 4

    (3) În interiorul fiecărei grupe valorice ierarhizarea federaţiilor sportive naţionale se face în funcţie de numărul de indicatori specifici îndepliniţi.

    ART. 8
        Criteriile de finanţare pentru programul "Sportul pentru toţi" sunt:

    (1) Criteriul 1:
    - Amploarea şi impactul acţiunilor sportiv recreative
    – Numărul şi gradul de adresabilitate al acţiunilor cuprinse în subprogramul "Sportul pentru persoane cu nevoi speciale".


    (2) Criteriul 2:
    - Eficienţa şi atractivitatea acţiunilor de formare/perfecţionare specialişti.


    (3) Criteriul 3:
    - Amploarea şi eficienţa acţiunilor de promovare informare.


    (4) Criteriul 4:
    - Tradiţia, importanţa şi impactul social al activităţii Federaţiei Române Sportul pentru Toţi.    ART. 9
        Criterii de finanţare pentru programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" sunt:

    (1) Criteriul 1:
    - mărimea bazei sportive pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare pentru bunurile imobile primite de către federaţiile sportive naţionale în folosinţă gratuită din domeniul public/privat al statului şi/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federaţiei sportive naţionale, respectiv pentru cheltuielile de investiţii şi reparaţii capitale pentru imobilele date în folosinţă gratuită din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului către federaţiile sportive naţionale.


    (2) Criteriul 2:
    - Facilităţile pentru antrenament şi competiţie de care dispune baza sportivă pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare a acestora.


    (3) Criteriul 3:
    - Necesităţile obiective de modernizare şi reabilitate pentru imobilele date în folosinţă gratuită din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului către federaţiile sportive naţionale.    ART. 10
        Criteriile de finanţare pentru programul naţional "Redescoperă oina" sunt:

    (1) Criteriul 1:
    - Amploarea şi impactul acţiunilor/activităţilor sportive.


    (2) Criteriul 2:
    - Nivelul de dezvoltare pe plan naţional, respectiv numărul de sportivi legitimaţi şi numărul de competiţii de nivel naţional organizate în anul 2019


    (3) Criteriul 3:
    - Tradiţia, importanţa şi impactul social al activităţii Federaţiei Române de Oină.    CAP. V
    Contractul de finanţare
    ART. 11
    (1) Contractul pentru programul "Promovarea sportului de performanţă" şi pentru programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Contractul prevăzut în anexa nr. 2 se aplică, în mod corespunzător, şi pentru programul naţional "Redescoperă oina".

    ART. 12
     Contractul pentru finanţarea Comitetului Naţional Paralimpic este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 13
     Contractul pentru programul "Sportul pentru toţi" este prevăzut în anexa nr. 4.

    CAP. VI
    Procedura de atribuire şi încheiere a contractelor de finanţare
    ART. 14
    (1) Federaţiile sportive naţionale interesate să încheie un contract de finanţare cu Ministerul Tineretului şi Sportului, trebuie să depună o cerere de finanţare, în termenul stabilit de MTS, corespunzătoare programului/programelor pentru care solicită finanţare.
    (2) Cererea de finanţare trebuie completată integral şi corect, semnată de reprezentantul legal şi responsabilul financiar şi ştampilată.
    (3) Cererea de finanţare se depune la secretariatul Direcţiei Sinteză şi Evaluare Activitate Sportivă, în termenul stabilit şi comunicat de Ministerul Tineretului şi Sportului.

    ART. 15
    (1) Verificarea şi evaluarea cererilor de finanţare se fac de către o Comisie de evaluare, numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
    (2) Din Comisie fac parte, minimum, doi reprezentanţi ai Direcţiei Sinteză şi Evaluare Activitate Sportivă şi doi reprezentanţi ai Direcţiei Economică şi Resurse Umane.

    ART. 16
        Comisia are următoarele atribuţii:
    a) verifică corectitudinea şi valabilitatea cererilor de finanţare;
    b) verifică îndeplinirea condiţiilor de finanţare de către fiecare solicitant;
    c) întocmeşte şi prezintă spre aprobare ministrului tineretului şi sportului un "Raport privind îndeplinirea condiţiilor de finanţare"; raportul va cuprinde federaţiile care au depus cerere de finanţare, federaţiile care îndeplinesc condiţiile de finanţare (eligibile) şi federaţiile care nu îndeplinesc condiţiile de finanţare;
    d) după aprobarea "Raportului privind îndeplinirea condiţiilor de finanţare", Comisia analizează şi evaluează fiecare cerere de finanţare eligibilă, pe baza criteriilor de finanţare şi a bugetului aprobat pentru fiecare program sportiv de utilitate publică;
    e) în urma analizei şi evaluării cererilor de finanţare eligibile, Comisia întocmeşte un "Raport de analiză şi evaluare" în care propune sumele ce urmează a fi repartizate federaţiilor sportive naţionale, defalcat pe programe, surse de finanţare, categorii de cheltuieli, după caz; "Raportul de analiză şi evaluare" este supus aprobării ministrului tineretului şi sportului, cu respectarea procedurilor interne în materie;
    f) în cazul în care o cerere de finanţare eligibilă nu este justificată din punct de vedere al importanţei şi amploarei acţiunilor/activităţilor pe care le cuprinde, Comisia poate să propună ca respectivei federaţii să nu i se acorde fonduri;
    g) cheltuielile de personal se acordă în strictă concordanţă cu volumul, complexitatea şi importanţa acţiunilor/activităţilor care fac obiectul contractului de finanţare;


    ART. 17
    (1) Pe toată durata procesului de analiză şi evaluare a cererilor de finanţare eligibile, Comisia poate convoca una sau mai multe federaţii eligibile pentru clarificări suplimentare.
    (2) Federaţiile sportive naţionale care nu îndeplinesc condiţiile de finanţare (neeligibile), vor putea depune o nouă cerere de finanţare în termen de 60 de zile de la data publicării "Raportului privind îndeplinirea condiţiilor de finanţare".

    ART. 18
    (1) În baza "Raportului de analiză şi evaluare", aprobat de ministrul tineretului şi sportului, se comunică fiecărei federaţii sportive naţionale suma aprobată pentru finanţarea programelor sportive proprii;
    (2) Raportul privind îndeplinirea condiţiilor de finanţare", aprobat de ministrul tineretului şi sportului, se postează pe site-ul MTS.

    ART. 19
        După comunicarea sumelor aprobate, federaţiile sportive naţionale pot să depună, la secretariatul Direcţiei sinteză şi evaluare activitate sportivă, contractul de finanţare în 3 (trei) exemplare originale, prin semnătură olografă a reprezentantului legal şi ştampilat.

    ART. 20
        Ministerul Tineretului şi Sportului nu este răspunzător de întârzierea datei de semnare a contractului din cauza eventualelor erori ale federaţiei privind întocmirea corectă a contractului, sau/şi amânarea depunerii acestuia.

    ART. 21
        Direcţiile, serviciile şi compartimentele din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului cu responsabilităţi în procesul de finanţare a federaţiilor sportive naţionale vor depune toate diligenţele pentru încheierea contractelor de finanţare, în condiţiile legii.

    ART. 22
    Anexele nr. 1a, 1b, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1a

    la metodologie
        FEDERAŢIA ..........
        NR. ........../..........
                                    CERERE DE FINANŢARE
            privind finanţarea programelor "Promovarea sportului de performanţă"
             şi/sau "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale
             sportive", precum şi pentru Programul Naţional "Redescoperă oina",
                                        în anul 2020
        Date privind federaţia sportivă naţională
    1. Denumirea federaţiei sportive naţionale ..........
    2. Adresa: ..........
    3. Numărul Certificatului de identitate sportivă: ..........
    4. Cont nr.......... deschis la Banca ..........
    5. Codul fiscal:..........
    6. Alte date de identificare:

        Telefon ..........
        Fax ..........
        E-mail ..........
        Web ..........

     Obiective de performanţă
        Obiective de performanţă estimate pentru JO/JP de vară - Tokyo 2020 sau, după caz, JO de iarnă - Beijing 2022:
    - nr. estimat de sportivi calificaţi:
    – rezultate (medalii, puncte, alte locuri) estimate:

        Obiective de performanţă estimate pentru campionate mondiale, în anul 2020:
    - seniori - nr. total medalii .........., din care: medalii de aur ..........
    – tineret,juniori - nr. total medalii.........., din care: medalii de aur ..........

        Obiective de performanţă estimate pentru campionate europene, în anul 2020:
    - seniori - nr. total medalii.........., din care: medalii de aur ..........
    – tineret,juniori - nr. total medalii.........., din care: medalii de aur ..........

        Obiective de performanţă estimate pentru JO de iarnă pentru tineret - Lausanne 2020:
    - nr. estimat de sportivi calificaţi:
    – rezultate (medalii, puncte, alte locuri) estimate:

        Programele, subprogramele, acţiunile şi activităţile din cadrul programelor defalcate pe categorii de cheltuieli, pentru care se solicită finanţare
    A. Programul "Promovarea sportului de performanţă" P1
        Finanţare din sume de la bugetul de stat
    I. Subprogramul "Calendar sportiv naţional"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea competiţiei ..........
        Perioada de desfăşurare ..........
        Locul de desfăşurare ..........
        Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive participante ..........
        Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 ..........
        Costul acţiunii, total .......... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei


    II. Subprogramul "Calendar sportiv internaţional"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea competiţiei ..........
        Perioada de desfăşurare ..........
        Nr. zile de deplasare ..........
        Locul de desfăşurare ..........
        Nr. total componenţi ai delegaţiei României .........., din care:
    - sportivi ..........
    – antrenori ..........
    – alţi tehnicieni ..........
    – oficiali ..........

        Obiectivul de performanţă ..........
        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) ..........
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) .......... lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total .......... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei


    III. Subprogramul "Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale"
        Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele):
        Denumirea lotului ..........
        Perioada de desfăşurare ..........
        Locul de desfăşurare ..........
        Scopul acţiunii ..........
        Nr. total participanţi .......... din care:
    - sportivi ..........
    – antrenori ..........
    – alţi tehnicieni ..........

        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) ..........
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) .......... lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total .......... lei
        din care:
    - sume de la bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei


    IV. Resursele umane ale federaţiei pentru realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programelor
        Posturi personal salariat, total .........., din care
        Personal de conducere ..........
        Personal de execuţie ..........
        Cheltuieli de personal aferente angajaţilor federaţiei
        Total .........., din care
    - sume de la bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei


    V. Bunuri şi servicii necesare desfăşurării programului .......... lei
    VI. Materiale şi echipament sportiv, cu excepţia celor de natura activelor fixe, necesare derulării acţiunilor/activităţilor din cadrul programului, conform anexei nr. 4 la prezenta cerere de finanţare
        Total .......... lei

    VII. Control doping .......... lei
    VIII. Congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea:
        Denumirea acţiunii ..........
        Perioada de desfăşurare ..........
        Nr. zile de deplasare ..........
        Locul de desfăşurare ..........
        Nr. total componenţi ai delegaţiei României ..........
        Scopul acţiunii ..........
        Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) ..........
        Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport) .......... lei
        Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total .......... lei din care:
    - sume de la bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei


    IX. Cursuri de perfecţionare şi/sau formare a antrenorilor:
        Perioada de desfăşurare ..........
        Locul de desfăşurare ..........
        Nr. participanţi ..........
        Costul acţiunii, total .......... lei din care:
    - sume de la bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei


    X. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici
        Total .......... lei

    XI. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani
        Total .......... lei

    XII. Indemnizaţii sportive pentru juniori I şi tineret pe perioada pregătirii centralizate
        Total .......... lei


    B. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" P3
     Pentru fundamentarea solicitărilor privind cheltuielile pentru întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive se va completa anexa nr. 5 la prezenta cerere de finanţare.
        Finanţare din sume de la bugetul de stat
    B1. Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bunurilor imobile primite de către federaţiile sportive naţionale în folosinţă gratuită din domeniul public/privat al statului şi/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federaţiei sportive naţionale .......... lei
    B2. Investiţii şi reparaţii capitale pentru imobilele date în folosinţă gratuită din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului către federaţiile sportive naţionale .......... lei


    C. Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul programului/programelor federaţiei pe anul 2020

┌───────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Realizări 2019 (lei) │Propuneri 2020 (lei) │
│ ├─────┬──────────────────┼─────┬──────────────────┤
│Programe, │ │ │ │ │
│subprograme, │ ├───────┬──────────┤ ├───────┬──────────┤
│categorii de │ │ │Din │ │ │Din │
│cheltuieli │Total│din │venituri │Total│din │venituri │
│ │ │bugetul│proprii │ │bugetul│proprii │
│ │ │MTS │ale │ │MTS │ale │
│ │ │ │federaţiei│ │ │federaţiei│
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │
│performanţă" - │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │
│din care: buget│ │ │ │ │ │ │
│de stat │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│I.Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│naţionale - ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│total, │ │ │ │ │ │ │
│• cazare, masă,│ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │
│susţinătoare de│ │ │ │ │ │ │
│efort şi ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│medicamente │ │ │ │ │ │ │
│• cercetare │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │ │ │ │
│• alte │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│naţional - │ │ │ │ │ │ │
│total, ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│competiţiilor │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │
│organizarea ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(medalii, │ │ │ │ │ │ │
│diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc.)│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│III. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │
│- total, │ │ │ │ │ │ │
│din care: ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate │ │ │ │ │ │ │
│de către MTS şi│ │ │ │ │ │ │
│COSR) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│IV. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │
│unui număr de .│ │ │ │ │ │ │
│. . . . . . . .│ │ │ │ │ │ │
│. posturi │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│V. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │
│echipament │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│(inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│echipament de │ │ │ │ │ │ │
│reprezentare) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru control │ │ │ │ │ │ │
│doping │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │
│congrese, │ │ │ │ │ │ │
│conferinţe │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│şi altele │ │ │ │ │ │ │
│asemenea │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│realizare │ │ │ │ │ │ │
│cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│formare şi │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare a│ │ │ │ │ │ │
│antrenorilor │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│X. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│pentru juniori │ │ │ │ │ │ │
│mici │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│XI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii │ │ │ │ │ │ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│XII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│juniori I, │ │ │ │ │ │ │
│tineret │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│B. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"Întreţinerea, │ │ │ │ │ │ │
│funcţionarea şi│ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│bazei materiale│ │ │ │ │ │ │
│sportive" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│1. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de întreţinere │ │ │ │ │ │ │
│şi funcţionare │ │ │ │ │ │ │
│a bunurilor │ │ │ │ │ │ │
│imobile primite│ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale în │ │ │ │ │ │ │
│folosinţă │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │
│domeniul public│ │ │ │ │ │ │
│/privat al │ │ │ │ │ │ │
│statului şi/sau│ │ │ │ │ │ │
│din domeniul │ │ │ │ │ │ │
│public/privat │ │ │ │ │ │ │
│local, sau care│ │ │ │ │ │ │
│se află în │ │ │ │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │ │ │ │
│privată a │ │ │ │ │ │ │
│federaţiei │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│2. Investiţii │ │ │ │ │ │ │
│şi reparaţii │ │ │ │ │ │ │
│capitale pentru│ │ │ │ │ │ │
│imobilele date │ │ │ │ │ │ │
│în folosinţă │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │
│administrarea │ │ │ │ │ │ │
│Ministerului │ │ │ │ │ │ │
│Tineretului şi │ │ │ │ │ │ │
│Sportului către│ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│TOTAL A + B │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴──────────┘


    D. La prezenta cerere de finanţare se anexează, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    1. Declaraţie conform anexei nr. 1 la prezenta cerere de finanţare.
    2. Certificat de atestare fiscală care să ateste că nu are obligaţii de plată exigibile, precum obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat sau reeşalonare a acestora care va constitui anexa nr. 2.
    3. Raport de activitate pe anul 2019 care va constitui anexa nr. 3 la prezenta cerere de finanţare.
    4. Necesarul de materiale şi echipament sportiv necesare derulării acţiunilor/activităţilor din cadrul programului, respectiv anexa nr. 4, după caz.
    5. Cheltuielile pentru întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive, respectiv anexa nr. 5, după caz.

    Anexele nr. 1, 2, 3, 4, şi 5 fac parte integrantă din prezenta cerere de finanţare.
        PREŞEDINTE,
                          SECRETAR GENERAL,
                                                  TREZORIER (CONTABIL ŞEF)
        L.S.
    ANEXA 1

        la cererea de finanţare nr. ......./..........
                                        DECLARAŢIE
        Subsemnaţii ......................., reprezentanţi legali ai Federaţiei ....................., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, că federaţia pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ...../............ privind aprobarea metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale în anul 2020, respectiv:
    1. Este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii.
    2. A publicat în extras raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul 2018 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.......... şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.
    3. Informaţiile furnizate Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea obţinerii finanţării sunt veridice.
    4. Federaţia nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, ale actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii.
    5. Federaţia are afiliate, în condiţiile legii, la data de .......... (data depunerii cererii de finanţare) un număr de .......... structuri sportive.
    6. Federaţia se obligă să participe cu o contribuţie financiară proprie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării.
    7. Federaţia nu este în situaţia unei proceduri de insolvenţă sau lichidare, sau nu se află în stare de insolvenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    8. Federaţia sportivă naţională nu are obligaţii de plată din anii 2016-2019 la Ministerul Tineretului şi Sportului, unităţile subordonate acestuia sau faţă de alte persoane fizice sau juridice.
    9. Federaţia sportivă naţională nu are debite faţă de persoane fizice sau juridice stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi/sau titluri executorii la momentul depunerii cererii de finanţare.
    10. Reprezentantul legal al federaţiei sportive naţionale nu a fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri.
    11. Federaţia sportivă naţională a organizat în cursul anului 2019 un sistem competiţional naţional la nivel de seniori în care au participat minim 6 structuri sportive.
    12. Ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor de conducere ale federaţiei sportive naţionale au fost efectuate cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului în condiţiile legii.
    13. Federaţia sportivă naţională va respecta prevederile legale în vigoare referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

        Reprezentanţi legali
        (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila federaţiei)
        Data ..........

    ANEXA 4

        la cererea de finanţare nr........../..........
        FEDERAŢIA ..........
                                        NECESARUL
                  de materiale sportive şi echipament sportiv pe anul 2020

┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬──┬─────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Preţ │ │ │
│Nr. │Denumirea │Specificaţii│ │ │unitar │Valoare│Destinaţia│
│crt.│bunurilor │tehnice │Cantitate│UM│(inclusiv│în lei │bunurilor │
│ │ │ │ │ │TVA şi │ │ │
│ │ │ │ │ │alte taxe│ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼──┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Materiale │ │ │ │ │ │ │
│ │consumabile:│ │ │ │ │ │ │
│A. │. . . . . . │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . │ │ │ │ │ │ │
│ │Total A │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼──┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │
│ │inventar . .│ │ │ │ │ │ │
│B. │. . . . . . │ │ │ │ │ │ │
│ │. . │ │ │ │ │ │ │
│ │Total B │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼──┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │Total A+B │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼────────────┼─────────┼──┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │X │X │X │X │ │X │
└─────────────────┴────────────┴─────────┴──┴─────────┴───────┴──────────┘

        * Nu se vor deconta sume aferente materialelor şi echipamentelor sportive de natura activelor fixe
        PREŞEDINTE
                             SECRETAR GENERAL
                                                      TREZORIER (CONTABIL ŞEF)

    ANEXA 5

        la cererea de finanţare nr. ........./..........
        FEDERAŢIA ..........
             Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi
            dezvoltarea bazei materiale sportive aflată în folosinţă gratuită
    A. Lucrări de investiţii şi/sau reparaţii capitale propuse a se executa în anul 2020

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├─────┬──────────┬────────────┬─────────────┬───────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │Stadiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Anul punerii│elaborării │ │ │ │ │Valoarea │ │
│ │ │în funcţiune│documentelor │Valoare│Valoarea │ │ │totală │Detaliere │
│ │ │al │premergătoare│deviz │lucrărilor│Rest de │Grad de │propusă │cu valori │
│Nr. │Denumirea │obiectivului│începerii │general│executate │executat │realizare│pentru │pe operaţii│
│crt. │lucrării │propus │execuţiei │în │şi │la │a │anul 2020 │tehnologice│
│ │ │pentru RK │Proiect │preţuri│decontate │31.12.2019│lucrării │în preţuri│şi ordinea │
│ │ │Valoarea │tehnic │luna/an│până la │ │% ** │la │de execuţie│
│ │ │mijlocului │Expertiză │ │31.12.2019│ │ │31.12.2019│*** │
│ │ │fix* │Studiu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fezabilitate │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├─────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │Lucrări de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Lucrări de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│I │investiţii│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │noi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│I.1. │. . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Lucrări de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii│ │ │ │ │ │ │ │ │
│I.2 │în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │continuare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │Lucrări de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capitale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│II │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capitale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│II.1.│noi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Lucrări de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│II.2 │capitale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │continuare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴────────────┴─────────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────┘

        * se completează numai pentru lucrările de reparaţii capitale
        ** coloana 7 va cuprinde în detaliu gradul de realizare procentual al fiecărei faze a lucrării (ex: construcţii fundaţii terminat, finisaje şi închideri 20%, canalizare, termoficare 80%, proiectare 95%, procent din întreaga lucrare etc.)
        *** coloana 9 va cuprinde propunerile de investiţii şi reparaţii capitale şi ordinea tehnologică în care se pot executa în vederea asigurării funcţionalităţii.
        Pentru lucrările a căror valoare este mai mare de 50 mii lei, rubricile 7 şi 9 se vor prezenta sub forma unei note justificative.

    B. Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bazei sportive

┌─────────┬──────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare │
│ │ │ ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│Denumirea│Descrierea│ │Realizat 2019 │Estimat 2020 │
│bazei │tehnică a │Suprafaţă├─────┬───────┬─────────┼─────┬───────┬─────────┤
│sportive │bazei │mp │ │Sume │Venituri │ │Sume │Venituri │
│ │sportive │ │total│din │proprii │total│din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul│federaţie│ │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │ │ │MTS │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┘


        PREŞEDINTE,
                                 SECRETAR GENERAL,
                                                          TREZORIER/CONTABIL,

    ANEXA 1b

    la metodologie
        FEDERAŢIA ROMÂNĂ SPORTUL PENTRU TOŢI
        NR........../..........
                           CERERE DE FINANŢARE PE ANUL 2020
                            programul "Sportul pentru Toţi"
    A. Date privind federaţia sportivă naţională
    1. Denumirea federaţiei sportive naţionale: ..........
    2. Adresa: ..........
    3. Numărul certificatului de identitate sportivă: ..........
    4. Cont nr.......... deschis la Banca: ..........
    5. Codul fiscal:..........
    6. Alte date de identificare:
        Telefon: .......... Fax: ..........
        E-mail: .......... Web: ..........

    7. Echipa responsabilă de derularea contractului de finanţare (numele şi prenumele, funcţia în cadrul federaţiei)
    7.1. Coordonator: ..........
    7.2. Responsabil financiar: ..........
    7.3. Responsabil cu probleme tehnice: ..........
    7.4. Alţi membrii: ..........


    B. Acţiuni şi activităţi din cadrul programului pentru care se solicită finanţare:
    1. Programul "Sportul pentru toţi":
    1.1. Subprogramul "Acţiuni sportiv - recreative"
    1.1.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii ..........
        ● Perioada de desfăşurare ..........
        ● Nr. estimat de participanţi ..........
        ● Locul de desfăşurare ..........
        ● Scopul acţiunii ..........
        ● Costul acţiunii, total .......... lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei
    1.2. Subprogramul sportul pentru persoane cu nevoi speciale
    1.2.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii ..........
        ● Perioada de desfăşurare ..........
        ● Nr. estimat de participanţi ..........
        ● Locul de desfăşurare ..........
        ● Scopul acţiunii ..........
        ● Costul acţiunii, total .......... lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei
    1.3. Subprogramul "Formare/perfecţionare specialişti"
    1.3.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii ..........
        ● Perioada de desfăşurare ..........
        ● Nr. estimat de participanţi ..........
        ● Locul de desfăşurare ..........
        ● Scopul acţiunii ..........
        ● Costul acţiunii, total .......... lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei
    1.4. Subprogramul "Calendar sportiv internaţional"
    1.4.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii ..........
        ● Perioada de desfăşurare ..........
        ● Nr. estimat de participanţi ..........
        ● Nr. zile de deplasare ..........
        ● Locul de desfăşurare ..........
        ● Scopul acţiunii ..........
        ● Costul acţiunii, total .......... lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei
    1.5. Subprogramul "Promo-Info"
    1.5.1. Acţiuni/activităţi - pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica următoarele:
        ● Denumirea acţiunii ..........
        ● Perioada de desfăşurare ..........
        ● Nr. estimat de participanţi ..........
        ● Locul de desfăşurare ..........
        ● Scopul acţiunii ..........
        ● Costul acţiunii, total .......... lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei
    1.6. Congrese ale organismelor sportive internaţionale (mondiale şi/sau europene):
        ● Denumirea acţiunii ..........
        ● Perioada de desfăşurare ..........
        ● Nr. zile de deplasare ..........
        ● Locul de desfăşurare ..........
        ● Nr. total componenţi ai delegaţiei României ..........
        ● Scopul acţiunii ..........
        ● Costul acţiunii, total .......... lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei

    C. Resursele umane şi financiare ale federaţiei pentru realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programelor
    1. Resurse umane:
    1.1. Personal salariat federaţie, total ..........
        din care:
        ● personal de conducere
        ● personal de execuţie


    1.2. Cheltuieli de personal pentru derularea programului, total.......... lei
        din care:
    - sume din bugetul MTS .......... lei
    – venituri proprii ale federaţiei .......... lei
    D. Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul programului federaţiei pe anul 2020

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│lei │
├───────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤
│ │Realizări 2019 │Propuneri 2020 │
│ ├─────┬──────────────────┼─────┬──────────────────┤
│Program, │ │din care │ │din care │
│subprograme, │ ├───────┬──────────┤ ├───────┬──────────┤
│categorii de │ │ │din │ │ │din │
│cheltuieli │Total│din │venituri │Total│din │venituri │
│ │ │bugetul│proprii │ │bugetul│proprii │
│ │ │MTS │ale │ │MTS │ale │
│ │ │ │federaţiei│ │ │federaţiei│
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"Sportul pentru│ │ │ │ │ │ │
│Toti" - total, │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│I.Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│"Acţiuni │ │ │ │ │ │ │
│sportiv - │ │ │ │ │ │ │
│recreative" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│care: │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│(cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │
│transport) ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc) │ │ │ │ │ │ │
│• alte │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│"Sportul pentru│ │ │ │ │ │ │
│persoane cu ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│nevoi speciale"│ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│(cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │
│transport) ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│• premii │ │ │ │ │ │ │
│(diplome, │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc.)│ │ │ │ │ │ │
│• alte │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│III. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│"Formare/ │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │ │ │
│specialişti" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│(cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │
│transport, alte│ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│IV. │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
│internaţional -│ │ │ │ │ │ │
│total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│actiuni ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, │ │ │ │ │ │ │
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│V. Subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│Promo - Info - │ │ │ │ │ │ │
│total din care:├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │
│• alte ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VI. Congrese │ │ │ │ │ │ │
│ale │ │ │ │ │ │ │
│organismelor │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │
│internationale │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │
│participare la ├─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│congrese │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(cu excepţia │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţiei │ │ │ │ │ │ │
│de delegare) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │
│unui număr de .│ │ │ │ │ │ │
│. . . . . . . .│ │ │ │ │ │ │
│.posturi, total│ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│VIII. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴──────────┘


    E. La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:
    1. Declaraţie conform anexei nr. 1
    2. Raport de activitate pe anul 2019 care va constitui anexa nr. 2 la prezenta cerere de finanţare şi care va cuprinde, în principal, următoarele elemente:
        ● modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate în contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2019
        ● date semnificative referitoare la activitatea sportivă
        ● modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care federaţia este afiliată
        ● activitatea reprezentanţilor României aleşi în organismele sportive internaţionale
     ● probleme întâmpinate în realizarea obiectivelor, altele decât cele financiare. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta cerere de finanţare.


        PREŞEDINTE
                                  SECRETAR GENERAL
                                                                  TREZORIER
                                                               (CONTABIL ŞEF)
        L.S.
    ANEXA 1

        la cererea de finanţare nr. ......../..........
                                       DECLARAŢIE
        Subsemnaţii ....................., reprezentanţi legali ai Federaţiei ......................., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, că federaţia pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ........./.......... privind aprobarea metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale în anul 2020, respectiv:
    1. Este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii.
    2. A publicat în extras raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul 2018 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. ........., precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, înregistrat sub nr. .........
    3. Informaţiile furnizate Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea obţinerii finanţării sunt veridice.
    4. Federaţia nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, ale actelor constitutive şi regulamentele proprii.
    5. Federaţia are afiliate, în condiţiile legii, la data de .......... (data depunerii cererii de finanţare) un număr de .......... structuri sportive.
    6. Federaţia se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minim 5% din valoarea totală a finanţării.
    7. Federaţia nu înregistrează datorii la MTS.
    8. Federaţia se obligă să depună certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat ori să prezinte o reeşalonare a acestora.
    9. Federaţia nu este în situaţia unei proceduri de insolvenţă, lichidare sau să nu se afle în stare de insolvenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    10. Să nu se afle în litigiu cu structurile sportive afiliate în sensul existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în dauna sa.

        Reprezentanţi legali
        (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila federaţiei)
        Data ..........

    ANEXA 2

    la metodologie
        MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
        FEDERAŢIA ..........
                                      CONTRACT
           privind finanţarea programelor "Promovarea sportului de performanţă"
            şi/sau "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale
             sportive", sau, după caz, programul naţional "Redescoperă oina"
                                    în anul 2020
    CAP. I
    PĂRŢILE
        Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, cod fiscal 26604620, cont nr. RO54TREZ23A670501592000X, deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, reprezentat prin.......... - ministru şi.......... - director Direcţia economică şi resurse umane, denumit în continuare MTS
        şi
        Federaţia .........., cu sediul în localitatea .......... str. .......... nr. .........., judeţ/sector .........., telefon .........., fax .........., Certificat de identitate sportivă nr. .........., cod fiscal ........., cont nr. .......... deschis la .........., reprezentată prin ..........şi .........., (numele, prenumele şi funcţia)
        denumită în continuare Federaţia
        În baza dispoziţiilor:
        ● Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
        ● H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ........../.......... pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2020.

        Ţinând cont de:
        ● cererea de finanţare a federaţiei, înregistrată la MTS cu nr. ........./..........
        ● raportul Comisiei de evaluare nr. .......... din .......... privind repartizarea fondurilor, aprobat de ministrul tineretului şi sportului.

        Au convenit încheierea următorului contract:
    CAP. II
    VALOAREA ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI
    ART. 1
    (1) MTS finanţează federaţia, în anul 2020, cu suma de lei, pentru derularea programelor, subprogramelor, acţiunilor/activităţilor şi categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
    (2) Suma prevăzută la art. 1, alin. (1), are următoarea destinaţie:
    a. Programul "Promovarea sportului de performanţă" = .......... lei, din care:
    a.1. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului pregătirea loturilor olimpice/naţionale";
    a.2. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului calendar sportiv naţional";
    a.3. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "subprogramului calendar sportiv internaţional";
    a.4. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "cheltuielilor de personal aferente salariaţilor care derulează programul";
    a.5. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "cheltuielilor cu bunuri şi servicii";
    a.6. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind achiziţionarea de echipament şi materiale sportive de natura materialelor consumabile şi/sau a obiectelor de inventar;
    a.7. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind efectuarea probelor de control doping;
    a.8. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "altor acţiuni şi activităţi", respectiv congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea;
    a.9. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea organizării cursurilor de perfecţionare a antrenorilor;
    a.10. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici;
    a.11. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani;
    a.12. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat pentru indemnizaţii sportive pentru categoriile de vârstă juniori I şi tineret.

    b. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" = ....... lei, din care:
    b.1. ........... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a bunurilor imobile primite de către federaţiile sportive naţionale în folosinţă gratuită din domeniul public/privat al statului şi/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federaţiei sportive naţionale;
    b.2. ............ lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii şi reparaţii capitale pentru imobilele date în folosinţă gratuită din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului către federaţiile sportive naţionale;


    (3) În anexa nr. 1 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate integral sau parţial din suma prevăzută la alin. (2), lit. a şi cele finanţate din veniturile proprii ale federaţiei
    (4) În anexa nr. 2 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate din bugetul MTS şi veniturile proprii ale federaţiei, pe programe, subprograme şi categorii de cheltuieli.
    (5) În anexa nr. 3 la contract sunt prevăzute obiectivele de performanţă estimate.
    (6) În anexa nr. 4 la contract este prevăzută fişa programelor finanţate din bugetul MTS.
    (7) În anexa nr. 5 la contract este prevăzut contul de execuţie privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS şi a veniturilor proprii ale federaţiei.
    (8) În anexa nr. 6 la contract este prevăzută situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, pe trimestre.
    (9) În anexa nr. 7 la contract este prevăzută solicitarea privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat, pe trimestre.
    (10) În anexa nr. 8 la contract este prevăzută nota de fundamentare privind virarea sumelor repartizate din bugetul MTS pentru anul 2020 pentru achiziţii.
    (11) În anexa nr. 9 la contract este prevăzut programul de activităţi lunare care trebuie transmis până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna următoare la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă din MTS.

    CAP. III
    DURATA CONTRACTULUI
    ART. 2
        Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la 31 decembrie 2020.

    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ART. 3
        Federaţia are următoarele drepturi şi obligaţii:
    3.1. să utilizeze suma prevăzută la art. 1, alin. (1), precum şi contribuţia proprie de minimum 10% din suma acordată de MTS potrivit destinaţiei stabilite prin contract;
    3.2. să realizeze o contribuţie proprie de minimum 10% venituri proprii ale federaţiei din valoarea totală a sumei repartizată de MTS prin contract, cu excepţia fondurilor alocate de MTS pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii, reparaţii capitale;
    3.3. să realizeze acţiunile/activităţile din programul federaţiei prevăzute în anexa nr. 1 la contract;
    3.4. să asigure respectarea unui cuantum de maxim 30% din totalul sumei aprobate prin prezentul contract de finanţare pentru cheltuielile de personal;
    3.5. să utilizeze suma de .......... pentru finanţarea unui nr. de .......... posturi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    3.6. să poată suplimenta numărul de posturi prevăzute la alin 3.5 prin asigurarea sumelor necesare doar din veniturile proprii ale federaţiei sportive naţionale;
    3.7. să realizeze, în colaborare cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în anul 2020, minimum un curs de perfecţionare şi/sau curs de formare a antrenorilor;
    3.8. să întocmească şi să transmită, trimestrial, la Direcţia economică şi resurse umane din MTS, contul de execuţie privind modul de utilizare a sumei repartizate, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform formularului - model din anexa nr. 5;
    3.9. să transmită, trimestrial, Direcţiei sinteză şi evaluare activitate sportivă din MTS, situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, conform formularului - model din anexa nr. 6;
    3.10. să transmită, Direcţiei sinteză şi evaluare activitate sportivă din MTS, rezultatele obţinute la finalele campionatelor naţionale şi la competiţiile internaţionale oficiale nominalizate în anexa nr. 3, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încheierii acestora;
    3.11. să transmită, Direcţiei sinteză şi evaluare activitate sportivă din MTS, datele necesare realizării Anuarului Sportului, precum şi orice alte informaţii şi documente solicitate de aceasta;
    3.12. să efectueze, în anul 2020, probe de control doping;
    3.13. să transmită, Direcţiei sinteză şi evaluare activitate sportivă necesarul de fonduri trimestrial, defalcat pe luni, cu cel puţin 25 de zile calendaristice, înainte de începerea trimestrului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7; în cazul solicitării de fonduri pentru achiziţionarea de materiale sportive şi echipament sportiv sau pentru lucrări de investiţii şi/sau reparaţii capitale se va transmite şi nota de fundamentare, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;
    3.14. să permită utilizarea în scop necomercial de către MTS a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mişcare, a sportivilor care participă la competiţii în numele federaţiei;
    3.15. să promoveze imaginea MTS, precum şi logo-ul prin toate mijloacele de promovare utilizate cu ocazia competiţiilor interne şi internaţionale finanţate parţial sau integral din sume de la bugetul MTS;
    3.16. să respecte procedurile de avizare şi autorizare prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi de HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000;
    3.17. să permită persoanelor delegate de către MTS, să efectueze supravegherea şi controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 1 din contractul de finanţare şi ale veniturilor proprii ale federaţiei, evidenţiate sau nu în contractul de finanţare, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele federaţiei;
    3.18. să restituie, în cazul nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite de la MTS, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    3.19. să facă dovada depunerii situaţiei financiare la 31.12.2019 la organul fiscal competent, comunicând în acest sens Direcţiei sinteză şi evaluare activitate sportivă, în termen de 15 zile de la data depunerii, numărul şi data înregistrării acesteia la organul fiscal;
    3.20. să actualizeze, lunar, numărul de sportivi legitimaţi în Registrul Naţional al Sportivilor administrat de Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport;
    3.21. să respecte termenele de plată convenite cu instituţiile din subordinea MTS pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate de acestea şi să achite obligaţiile de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat;
    3.22. să ţină evidenţa contabilă analitică distinctă pentru cheltuielile şi plăţile efectuate din suma repartizată de MTS, respectiv pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2;
    3.23. să permită participarea în competiţiile sportive organizate de federaţie numai a sportivilor aparţinând structurilor sportive afiliate, înscrise în Registrul sportiv, posesoare a Certificatului de identitate sportivă;
    3.24. să respecte prevederile statutului, actului constitutiv şi regulamentelor proprii, precum şi ale actelor normative cu incidenţă în domeniul de activitate al federaţiei;
    3.25. să dispună măsurile necesare pentru prevenirea actelor de indisciplină, a manifestărilor nesportive, precum şi a consumului de substanţe interzise;
    3.26. să ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport, conform prevederilor legale în vigoare;
    3.27. să solicite avizul expres al MTS prevăzut de art. 36, alin. (4) din Legea nr. 69/2000 pentru modificarea statutului sau a actului constitutiv al federaţiei.


    ART. 4
        MTS are următoarele drepturi şi obligaţii:
    4.1. să vireze lunar, după deschiderea de credite bugetare, în contul federaţiei, suma prevăzută la art. 1, conform trimestrializării prevăzută în anexa nr. 2, în baza solicitării federaţiei transmisă conform art. 3.13;
    4.2. să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor repartizate federaţiei şi a contribuţiei de 10% a acesteia, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele federaţiei;
    4.3. să dispună diminuarea sau sistarea virării sumei prevăzută la art. 1 în următoarele cazuri:
    a) pentru situaţiile prevăzute la art. 9 (2);
    b) rectificarea bugetului MTS pe anul 2020 în sensul diminuării creditelor bugetare destinate finanţării programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat;
    c) în situaţie de forţă majoră.    CAP. V
    TRANSPARENŢĂ
    ART. 5
    (1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a) denumirea programului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare a programului, date de contact - minimum o adresa de email şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa programului; locul de implementare a programului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă programul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul programului;
    b) valoarea totală a finanţării acordate şi intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale programului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    c) dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai programului;
    d) rezultatele estimate şi cele realizate ale programului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;
    e) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul programului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
    f) elemente de sustenabilitate a rezultatelor programului.


    CAP. VI
    CONFIDENŢIALITATE
    ART. 6
    (1) Părţile pot conveni prin prezentul contract asupra existenţei şi a duratei caracterului confidenţial al unor documente, secţiuni, respectiv informaţii din program care vor fi menţionate explicit într-o anexă specială la contract, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menţionată.
    (2) MTS, federaţia şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    CAP. VII
    PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    ART. 7
    (1) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), colectate în cadrul programului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor programului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai programului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. VIII
    PUBLICAREA DATELOR
    ART. 8
     Federaţia este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 5, alin. (2) referitor la transparenţă, să fie publicate de către MTS.

    CAP. IX
    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
    ART. 9
    (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor federaţiei prevăzute la art. 3 se sancţionează, după caz, astfel:
    a) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 5% până la 10% pentru nerespectarea unuia sau mai multor termene de transmitere la MTS a situaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 3, pct. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11;
    b) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 10 până la 20% pentru nerespectarea uneia sau mai multor obligaţii de la art. 3, pct. 3.7, 3.15, 3.16, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25;
    c) cu sistarea virării sumelor aprobate, definitiv sau temporar, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.24, 3.27.

    (3) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se efectuează după notificarea prealabilă a federaţiei în termen de maxim 15 zile de la constatarea uneia sau mai multor obligaţii cuprinse în prezentul contract. Federaţia are un termen de 30 de zile pentru remedierea deficienţelor constatate pentru care a fost notificată.

    ART. 10
        Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

    CAP. X
    LITIGII
    ART. 11
        Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării contractului vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. Dacă părţile sunt nemulţumite de rezultatele concilierii, se pot adresa instanţelor naţionale competente teritorial şi după materie.

    CAP. XI
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 12
        Regimul de gestionare a sumelor repartizate din bugetul MTS şi controlul financiar la nivelul federaţiei se realizează în condiţiile normelor legale în vigoare.

    ART. 13
    (1) Federaţia poate modifica prin decizie internă, fără acordul prealabil de la MTS, structura cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2, în limita a 20% din prevederile anuale ale subprogramului, respectiv ale categoriei de cheltuieli ce urmează a se suplimenta cu excepţia sumei aprobate pe fiecare program;
    (2) Federaţia va comunica la Direcţia economică şi resurse umane şi la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă decizia internă de modificare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia;
    (3) În cazul în care modificările depăşesc procentul de 20% prevăzute la alin. (1), federaţia va avea obligaţia să solicite încheierea unui act adiţional;
    (4) Federaţia poate modifica conţinutul anexei nr. 1 la contract, respectiv locul de desfăşurare, perioada de desfăşurare, numărul de participanţi pentru unele acţiuni, sau poate înlocui ori introduce acţiuni noi în cazuri justificate, cu încadrarea în suma anuală prevăzută la subprogramul respectiv.
    (5) Modificările prevăzute la art. 13, alin. (4) se pot realiza numai după avizarea de către Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă.

    ART. 14
        Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

    ART. 15
        Modificarea prezentului contract se face cu acordul părţilor şi numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

    ART. 16
    Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9, fac parte integrantă din contract.

    ART. 17
        Prezentul contract se încheie în trei exemplare cu aceeaşi valoare juridică, dintre care două exemplare pentru MTS şi un exemplar pentru federaţie şi intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.

        MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI FEDERAŢIA
        MINISTRU
        Ionuţ Marian STROE PREŞEDINTE
        Viză CFPD Responsabil compartiment
                                                     financiar-contabilitate
        SECRETAR DE STAT SECRETAR GENERAL
        Viză CFP
        Direcţia economică şi resurse umane
        Director
        Direcţia juridică
        Director
        Direcţia generală politici, strategii şi programe în domeniul sportului
        Director general
        Direcţia sinteza şi evaluare activitate sportivă
        Director
    ANEXA 1

    la contract
        Federaţia ..........
                         Programul de activitate pe anul 2020
        Pentru fiecare acţiune prevăzută la punctele A, B, C se va menţiona, obligatoriu, categoria de vârstă căreia îi este destinată respectiva acţiune
    A. Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale *

┌────┬─────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Surse de finanţare*** │ │
│ │Denumirea│ │ │ │Nr. total ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │acţiunii/│Loc de │Perioada de│Nr. zile │participanţi│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│lotului │desfăşurare**│desfăşurare│finanţate│estimat │din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │Exemple │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Pregătire│CSN Lia │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │lot │Manoliu │ │10 │15 │ │ │ │ │
│ │olimpic │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │
│ │seniori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │Pregătire│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lot │CSN Izvoru │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │naţional │Mureşului │ │9 │20 │ │ │ │ │
│ │junioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │TOTAL │X │ │X │19 │ │ │ │X │
└────┴─────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se vor menţiona dacă este cazul şi acţiunile de pregătire desfăşurate în afara teritoriului României.
        ** Acţiunile de pregătire se vor desfăşura cu prioritate în complexurile sportive naţionale şi/sau în celelalte baze sportive aflate în administrarea MTS .
        *** Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    B. Calendar sportiv naţional

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤Nr. estimat │
│Nr. │Denumirea │Locul de │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │de cluburi │
│crt.│competiţiei│desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │participante│
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    C. Calendar sportiv internaţional (competiţii sportive internaţionale)*

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Număr │Surse de finanţare** │ │
│ │ │Locul de │ │Număr │total ├────────┬───────┬─────────┤Obiectivul │
│Nr. │Denumirea │desfăşurare│Perioada de│zile │componenţi│Integral│Parţial│Venituri │de │
│crt.│competiţiei│(ţară, │desfăşurare│deplasare│ai │din │din │proprii │performanţă│
│ │ │localitate)│ │ │delegaţiei│bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │române │MTS │MTS │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│ │Exemplu: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Campionat │ │ │ │ │ │ │ │1 loc I-III│
│ │mondial de │Spania, │ │ │ │ │ │ │1 loc IV-VI│
│ │cros - │Madrid │ │6 │10 │ │ │ │2 locuri │
│ │juniori │ │ │ │ │ │ │ │X-XII │
│ │(masculin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi feminin)│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴───────────┘

        * Se vor menţiona, dacă este cazul şi competiţiile sportive internaţionale organizate în România.
        ** Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D. Alte acţiuni şi activităţi
    D 1 Cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│Locul de │Perioada de│Număr │Integral│Parţial│Venituri │Observaţii│
│crt.│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│participanţi│din │din │proprii │ │
│ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D 2 Congrese, conferinţe, reuniuni de lucru şi altele asemenea

┌────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Nr. │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │Nr. zile │Locul de │componenţi│ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│de │desfăşurare│ai │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │deplasare│(ţară, │delegaţiei│desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │localitate)│române │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D 3 Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │Locul de │Nr. │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│participanţi│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │(ţară, │estimat │desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │localitate)│ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    D 4 Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │Locul de │Nr. │ ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│participanţi│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │(ţară, │estimat │desfăşurare│din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │localitate)│ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.


        NOTĂ:
        Acţiunile/activităţile din cadrul programului de activitate al federaţiei pe anul 2020 se completează în ordinea cronologică a desfăşurării acestora.

        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)
        MTS
        Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă

    ANEXA 2

    la contract
        Federaţia ..........
                                       REPARTIZAREA
              sumei aprobate din bugetul MTS (alocaţii de la bugetul de stat şi
               venituri proprii MTS) şi a veniturilor proprii ale federaţiei pe
                      programe, subprograme şi categorii de cheltuieli

┌───────────────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────┐
│ │PROGRAM 2020 │ │ │
│ ├────────┬───────────────────────┤ │ │
│Programe, │Din │ │ │ │
│subprograme, │bugetul │din care: │Venituri │Total│
│categorii de │MTS │ │* proprii│2020 │
│cheltuieli ├────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤federaţie│ │
│ │Alocaţii│Trim.│Trim.│Trim.│Trim.│ │ │
│ │buget │I │II │III │IV │ │ │
│ │stat │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8=2+7│
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │ │
│"Promovarea │ │ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │ │
│performanţă" - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│I.Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional - │ │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│• premii │ │ │ │ │ │ │ │
│(medalii, │ │ │ │ │ │ │ │
│diplome, │ │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc.)│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│II. │ │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │ │
│- total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare,│ │ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, │ │ │ │ │ │ │ │
│alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │ │ │ │
│lege) │ │ │ │ │ │ │ │
│• premii │ │ │ │ │ │ │ │
│(altele decât │ │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate │ │ │ │ │ │ │ │
│de către MTS şi│ │ │ │ │ │ │ │
│COSR) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│III. │ │ │ │ │ │ │ │
│Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │ │
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│• cazare, masă,│ │ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │ │
│susţinătoare de│ │ │ │ │ │ │ │
│efort şi │ │ │ │ │ │ │ │
│medicamente, │ │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţie de│ │ │ │ │ │ │ │
│lot │ │ │ │ │ │ │ │
│• cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │ │ │ │ │
│• alte │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │ │
│va specifica │ │ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│IV. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │ │ │ │ │
│unui număr de │ │ │ │ │ │ │ │
│posturi, total │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│V. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii, │ │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute │ │ │ │ │ │ │ │
│la pct. I, II, │ │ │ │ │ │ │ │
│III şi IV, │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │
│echipament │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│VII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│control doping │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│VIII. │ │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │ │
│congrese, │ │ │ │ │ │ │ │
│conferinţe │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │ │
│cursuri de │ │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │ │ │ │
│antrenori │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│X. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru juniori │ │ │ │ │ │ │ │
│mici │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│XI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii │ │ │ │ │ │ │ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│XII. Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│indemnizatii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│juniori I şi │ │ │ │ │ │ │ │
│tineret │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤
│B. Programul │ │ │ │ │ │ │ │
│"Întreţinerea, │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionarea şi│ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│bazei materiale│ │ │ │ │ │ │ │
│sportive" - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, din │ │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │ │
│I. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│de întreţinere │ │ │ │ │ │ │ │
│şi funcţionare │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru bunurile│ │ │ │ │ │ │ │
│imobile primite│ │ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale în │ │ │ │ │ │ │ │
│folosinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │ │
│domeniul public│ │ │ │ │ │ │ │
│/privat al │ │ │ │ │ │ │ │
│statului şi/sau│ │ │ │ │ │ │ │
│din domeniul │ │ │ │ │ │ │ │
│public/privat │ │ │ │ │ │ │ │
│local, sau care│ │ │ │ │ │ │ │
│se află în │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │
│privată a │ │ │ │ │ │ │ │
│federaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│II. │ │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuielile de│ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii şi │ │ │ │ │ │ │ │
│reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │
│capitale pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│imobilele date │ │ │ │ │ │ │ │
│în folosinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│gratuită din │ │ │ │ │ │ │ │
│administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │
│Tineretului şi │ │ │ │ │ │ │ │
│Sportului către│ │ │ │ │ │ │ │
│federaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale. │ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL A + B │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────┘

        * Veniturile proprii ale federaţiei se detaliază numai pe total subprograme, respectiv pct. AI, II, III, IV, V, VI, BI, BII
        NOTĂ:
        Detalierea pe trimestre se va efectua numai la nivelul programelor, subprogramelor şi pentru punctele IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI şi XII.

        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)
        MTS
        Direcţia sinteză şi evaluare
        MTS
        Direcţia economică şi activitate sportivă resurse umane

    ANEXA 3

    la contract
        Federaţia ..........
                           OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ESTIMATE
               pentru anul 2020 şi JO/JP Tokyo 2020, respectiv JO/JP Beijing 2022

┌───────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬──────────┐
│ │Rezultate estimate │ │ │
│ ├───────────────────┬───────────────────┤Alte │Nr. │
│Competiţia │Număr medalii │Număr locuri IV-VI │locuri│sportivi │
│ ├────────┬──────────┼────────┬──────────┤* │calificaţi│
│ │probe │probe │probe │probe │ │** │
│ │olimpice│neolimpice│olimpice│neolimpice│ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│JO/ │ │ │ │ │ │ │
│Paralimpice│ │ │ │ │ │ │
│Tokyo 2020 │ │ │ │ │ │ │
│JO/ │ │ │ │ │ │ │
│Paralimpice│ │ │ │ │ │ │
│Beijing │ │ │ │ │ │ │
│2022 │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Campionate ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│mondiale │ │ │ │ │ │ │
│• seniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
│• juniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Campionate ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│europene │ │ │ │ │ │ │
│• seniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
│• juniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Cupe ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│mondiale │ │ │ │ │ │ │
│• seniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
│• juniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Cupe ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│europene │ │ │ │ │ │ │
│• seniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
│• juniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│JOT │ │ │ │ │ │ │
│Lausanne │ │ │ │ │ │ │
│2020 │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Campionate ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│balcanice │ │ │ │ │ │ │
│• seniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• tineret │ │ │ │ │ │ │
│• juniori ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• cadeţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Turneu │ │ │ │ │ │ │
│final ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│campionat │ │ │ │ │ │ │
│mondial ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│(jocuri │ │ │ │ │ │ │
│sportive) ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
│• tineret ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
│• cadeţi ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│Turneu │ │ │ │ │ │ │
│final ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│campionat │ │ │ │ │ │ │
│european ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│(jocuri │ │ │ │ │ │ │
│sportive) ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• seniori │ │ │ │ │ │ │
│• tineret ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│• juniori │ │ │ │ │ │ │
│• cadeţi ├────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────┴──────────┘

        * se vor specifica locurile estimate pe fiecare categorie de competiţie (ex. 1 loc VIII, 2 locuri X, etc.)
        ** se va completa numai pentru Jocurile Olimpice
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)
        MTS
        Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă

    ANEXA 4

    la contract
        Federaţia ..........
                                   FIŞA PROGRAMELOR
                              finanţate din bugetul MTS

┌───────────────┬───────┬──────────────┐
│Denumirea │Program│Estimări │
│indicatorilor │2020 ├────┬────┬────┤
│ │ │2021│2022│2023│
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│A. Indicatori │ │ │ │ │
│de eficienţă * │ │ │ │ │
│1. Cost mediu │ │ │ │ │
│acţiune de ├───────┼────┼────┼────┤
│participare/ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │
│sportive ├───────┼────┼────┼────┤
│internaţionale/│ │ │ │ │
│persoană (lei) │ │ │ │ │
│2. Cost mediu │ │ │ │ │
│organizare ├───────┼────┼────┼────┤
│competiţii din │ │ │ │ │
│calendarul │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional (lei/ ├───────┼────┼────┼────┤
│acţiune) │ │ │ │ │
│3. Cost mediu │ │ │ │ │
│zilnic de │ │ │ │ │
│pregătire la ├───────┼────┼────┼────┤
│loturi/persoană│ │ │ │ │
│**/lei) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
│B. Indicatori │ │ │ │ │
│fizici │ │ │ │ │
│1. Număr │ │ │ │ │
│competiţii ├───────┼────┼────┼────┤
│prevăzute în │ │ │ │ │
│calendarul │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional │ │ │ │ │
│2. Număr ├───────┼────┼────┼────┤
│competiţii din │ │ │ │ │
│calendarul │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional │ │ │ │ │
│realizate din ├───────┼────┼────┼────┤
│suma │ │ │ │ │
│repartizată de │ │ │ │ │
│MTS prin │ │ │ │ │
│contract │ │ │ │ │
│3. Număr ├───────┼────┼────┼────┤
│medalii la │ │ │ │ │
│competiţiile │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │
│oficiale ├───────┼────┼────┼────┤
│nominalizate în│ │ │ │ │
│anexa nr. 3 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├───────┼────┼────┼────┤
│C. Indicatori │ │ │ │ │
│de rezultat │ │ │ │ │
│1. Gradul de ├───────┼────┼────┼────┤
│finanţare a │ │ │ │ │
│competiţiilor │ │ │ │ │
│din calendarul ├───────┼────┼────┼────┤
│sportiv │ │ │ │ │
│naţional din │ │ │ │ │
│suma ├───────┼────┼────┼────┤
│repartizată de │ │ │ │ │
│MTS (%) │ │ │ │ │
│Nr. competiţii ├───────┼────┼────┼────┤
│finanţate *** x│ │ │ │ │
│100 │ │ │ │ │
│Nr. competiţii ├───────┼────┼────┼────┤
│prevăzute în │ │ │ │ │
│calendar │ │ │ │ │
│Surse de ├───────┼────┼────┼────┤
│finanţare │ │ │ │ │
│A. Bugetul MTS,│ │ │ │ │
│total ├───────┼────┼────┼────┤
│B. Venituri │ │ │ │ │
│proprii ale │ │ │ │ │
│federaţiei, ├───────┼────┼────┼────┤
│total │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├───────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│TOTAL SURSE DE │ │ │ │ │
│FINANŢARE (A + │ │ │ │ │
│B) │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴────┴────┴────┘

        * La stabilirea indicatorilor de eficienţă se vor lua în considerare şi sumele alocate din veniturile proprii ale federaţiei, astfel încât aceştia să reflecte costurile reale
        ** La calculul costului mediu zilnic de pregătire la loturi nu se iau în considerare cheltuielile cu echipamente sportive şi materiale sportive, control doping şi cercetare ştiinţifică
        *** Nr. competiţii finanţare integral sau parţial din suma repartizată de MTS
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)
        MTS
        Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă

    ANEXA 5

    la contract
        Federaţia ..........
                                     CONT DE EXECUŢIE
              privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS şi a
           veniturilor proprii ale federaţiei pe trimestrul .......... 2020,
               în baza contractului nr. .......... din ..............
    I. Date privind veniturile federaţiei:

┌──────────────────────────────────────┐
│lei │
├─────────────────────────────────────┬┤
│[] suma repartizată din bugetul MTS ││
│pe anul 2020, conform contractului, ││
│total, din care: ││
│- sume de la bugetul de stat din ││
│care: ││
│- Programul "Promovarea sportului de ││
│performanţă" ││
│- Programul "Întreţinerea, ││
│funcţionarea şi dezvoltarea bazei ││
│materiale sportive" ││
│[] venituri proprii ale federaţiei ││
│realizate (cumulat, de la începutul ││
│anului), total ││
│[] disponibilităţi în cont/conturi la││
│începutul anului, conform extrasului/││
│extraselor de cont ││
│[] disponibilităţi în cont/conturi la││
│sfârşitul perioadei raportate, ││
│conform extrasului/extraselor de ││
│cont, total din care: ││
│- disponibilităţi din suma ││
│repartizată din bugetul MTS ││
│- disponibilităţi din veniturile ││
│proprii ale federaţiei ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    II. Date privind cheltuielile efectuate în perioada raportată (se va detalia pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2), potrivit modelului de mai jos

┌────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │Plăţi efectuate în │Plăţi efectuate cumulat│
│ │ │trimestrul pentru care │de la începutul anului │
│ │Sume aprobate pe 2019 │se face raportarea (ct.│până la sfârşitul trim │
│ │ │de disponibil) │raportat (ct. de │
│Programe/subprograme/ │ │ │disponibil) │
│categorii de cheltuieli ├───────────┬───────────┼───────────┬───────────┼───────────┬───────────┤
│ │ │venituri │ │din │ │din │
│ │suma │proprii ale│din suma │venituri │din suma │venituri │
│ │repartizată│federaţiei,│repartizată│proprii ale│repartizată│proprii ale│
│ │de MTS │total │de MTS │federaţiei,│de MTS │federaţiei,│
│ │ │ │ │total │ │total │
├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A. Programul "Promovarea│ │ │ │ │ │ │
│sportului de │ │ │ │ │ │ │
│performanţă" - total, │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│I. Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│pregătire loturi │ │ │ │ │ │ │
│olimpice şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│naţionale - total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
│[] cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │
│transport, susţinătoare │ │ │ │ │ │ │
│de efort şi │ │ │ │ │ │ │
│medicamente,indemnizaţie│ │ │ │ │ │ │
│de lot │ │ │ │ │ │ │
│[] cercetare ştiinţifică│ │ │ │ │ │ │
│[] alte cheltuieli (se │ │ │ │ │ │ │
│va specifica natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│II. Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar sportiv │ │ │ │ │ │ │
│naţional - total, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
│[] cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │ │ │
│competiţiilor sportive │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │
│[] premii (medalii, │ │ │ │ │ │ │
│diplome, tricouri, etc.)│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│III. Subprogramul │ │ │ │ │ │ │
│calendar sportiv │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale) - total,│ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│[] cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│participare/organizare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii sportive │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│(transport internaţional│ │ │ │ │ │ │
│/intern, cazare, diurnă/│ │ │ │ │ │ │
│masă, alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de lege) │ │ │ │ │ │ │
│[] premii (altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele acordate de către │ │ │ │ │ │ │
│MTS şi COSR) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│IV. Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│personal aferente │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor care │ │ │ │ │ │ │
│derulează programul, │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare unui │ │ │ │ │ │ │
│număr de . . . . . . . .│ │ │ │ │ │ │
│. . posturi, total │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│V. Cheltuieli bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii, altele decât │ │ │ │ │ │ │
│cele prevăzute la pct. │ │ │ │ │ │ │
│I, II, III şi IV, │ │ │ │ │ │ │
│necesare desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu excepţia│ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor de │ │ │ │ │ │ │
│telefonie şi a celor │ │ │ │ │ │ │
│privind carburanţii │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│VI. Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi echipament │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│VII. Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │
│control dopinq │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│VIII. Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│participare la conqrese │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│orqanizare cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare antrenori │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│X. Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de pregătire,│ │ │ │ │ │ │
│organizare/participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii pentru │ │ │ │ │ │ │
│iuniori mici │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│XI. Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de pregătire,│ │ │ │ │ │ │
│organizare/participare │ │ │ │ │ │ │
│competiţii pentru copii │ │ │ │ │ │ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│XII. Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │
│indemnizaţii sportive │ │ │ │ │ │ │
│pentru juniori 1 şi │ │ │ │ │ │ │
│tineret │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│B. Programul │ │ │ │ │ │ │
│"întreţinerea, │ │ │ │ │ │ │
│funcţionarea şi │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea bazei │ │ │ │ │ │ │
│materiale sportive" - │ │ │ │ │ │ │
│total, din care: │ │ │ │ │ │ │
│I. Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │
│funcţionare a bazei │ │ │ │ │ │ │
│materiale sportive │ │ │ │ │ │ │
│II. Investiţii şi │ │ │ │ │ │ │
│reparaţii capitale ale │ │ │ │ │ │ │
│bazei materiale sportive│ │ │ │ │ │ │
│aflate în administrarea │ │ │ │ │ │ │
│MTS şi în folosinţă │ │ │ │ │ │ │
│gratuită a federaţiei │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL A + B │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    III. Situaţia documentelor justificative existente în contabilitatea federaţiei, aferente cheltuielilor efectuate din suma repartizată de MTS structurate pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli menţionate în anexa nr. 2 la contract, aferente trimestrului, potrivit modelului de mai jos:

┌───────────┬─────────────────────────┬───────┬────────────┐
│Programe/ │Document justificativ │ │ │
│subprograme│ │Valoare│ │
│/categorii ├────────┬───┬────┬───────┤doc lei│Specificaţii│
│de │denumire│nr.│data│emitent│ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───┼────┼───────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───┼────┼───────┼───────┼────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
│programe │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴───┴────┴───────┴───────┴────────────┘


        Declarăm pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 6

    la contract
        Federaţia ..........
                                       SITUAŢIA
                    realizării indicatorilor prevăzuţi în contractul
                     nr. ....... din .......... pe trim ....... 2020

┌────┬──────────────┬────────────────────┐
│ │ │Realizări │
│ │ ├──────────┬─────────┤
│ │ │ │Cumulat, │
│ │ │ │de la │
│Nr. │Denumirea │În │începutul│
│crt.│indicatorilor │trimestrul│anului │
│ │ │raportat │până la │
│ │ │ │sfârşitul│
│ │ │ │trim. │
│ │ │ │raportat │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│1 │Nr. total zile│ │ │
│ │/om pregătire │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │Total │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │
│ │pregătire, │ │ │
│ │exclusiv ├──────────┼─────────┤
│ │cheltuieli cu │ │ │
│ │echipament şi │ │ │
│ │materiale │ │ │
│ │sportive, │ │ │
│ │control doping├──────────┼─────────┤
│ │şi cercetare │ │ │
│2 │ştiinţifică │ │ │
│ │(lei) din │ │ │
│ │care: │ │ │
│ │[] din ├──────────┼─────────┤
│ │veniturile │ │ │
│ │proprii ale │ │ │
│ │federaţiei │ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │[] din sume de├──────────┼─────────┤
│ │la bugetul MTS│ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cost mediu │ │ │
│ │zilnic de │ │ │
│3 │pregătire/ │ │ │
│ │persoană * │ │ │
│ │(lei): 2: 1 │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. competiţii│ │ │
│ │din calendarul│ │ │
│ │sportiv │ │ │
│4 │naţional ├──────────┼─────────┤
│ │organizate cu │ │ │
│ │finanţare din │ │ │
│ │bugetul MTS │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │Total │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │
│ │organizare ├──────────┼─────────┤
│ │competiţii din│ │ │
│ │calendarul │ │ │
│ │sportiv │ │ │
│ │naţional ├──────────┼─────────┤
│ │din care: │ │ │
│5 │[] din │ │ │
│ │veniturile │ │ │
│ │proprii ale ├──────────┼─────────┤
│ │federaţiei │ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │[] din sume de│ │ │
│ │la bugetul MTS├──────────┼─────────┤
│ │(lei) │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cost mediu │ │ │
│ │organizare │ │ │
│ │competiţii din│ │ │
│6 │calendarul ├──────────┼─────────┤
│ │sportiv │ │ │
│ │naţional (lei/│ │ │
│ │acţiune): 5: 4│ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. total │ │ │
│ │competiţii │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
│7 │cuprinse în ├──────────┼─────────┤
│ │calendarul │ │ │
│ │federaţiei la │ │ │
│ │care s-a │ │ │
│ │participat │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. competiţii│ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
│ │realizate cu │ │ │
│8 │finanţare ├──────────┼─────────┤
│ │integrală sau │ │ │
│ │parţială din │ │ │
│ │bugetul MTS │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. total │ │ │
│ │persoane │ │ │
│ │participante │ │ │
│9 │la ├──────────┼─────────┤
│ │competiţiile │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale│ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. persoane │ │ │
│ │participante │ │ │
│ │la │ │ │
│ │competiţiile │ │ │
│ │sportive │ │ │
│10 │internaţionale├──────────┼─────────┤
│ │finanţate │ │ │
│ │integral sau │ │ │
│ │parţial din │ │ │
│ │bugetul MTS │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │Total │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │
│ │participare/ ├──────────┼─────────┤
│ │organizare │ │ │
│ │competiţii │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │internaţionale├──────────┼─────────┤
│ │din care: │ │ │
│11 │[] din │ │ │
│ │veniturile │ │ │
│ │proprii ale ├──────────┼─────────┤
│ │federaţiei │ │ │
│ │(lei) │ │ │
│ │[] din sume de│ │ │
│ │la bugetul MTS├──────────┼─────────┤
│ │(lei) │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cost mediu │ │ │
│ │participare/ │ │ │
│ │organizare │ │ │
│ │competiţii │ │ │
│12 │sportive ├──────────┼─────────┤
│ │internaţionale│ │ │
│ │/per. (lei): │ │ │
│ │11: 9 │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Nr. medalii │ │ │
│ │realizate la │ │ │
│ │competiţiile │ │ │
│13 │sportive ├──────────┼─────────┤
│ │internaţionale│ │ │
│ │nominalizate │ │ │
│ │în anexa nr. 3│ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Gradul de │ │ │
│ │finanţare a │ │ │
│ │competiţiilor │ │ │
│ │din calendarul├──────────┼─────────┤
│ │sportiv │ │ │
│ │naţional din │ │ │
│ │suma │ │ │
│14 │repartizată de├──────────┼─────────┤
│ │MTS (%) │ │ │
│ │nr. competiţii│ │ │
│ │finanţate ** x│ │ │
│ │100 ├──────────┼─────────┤
│ │nr. competiţii│ │ │
│ │prevăzute în │ │ │
│ │calendar │ │ │
└────┴──────────────┴──────────┴─────────┘

        * se calculează cu precizarea de la anexa nr. 4
        ** Număr competiţii finanţate integral sau parţial din suma repartizată de MTS
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 7

    la contract
        Federaţia ..........
                                       SOLICITARE
                  privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat
                         pentru trimestrul .......... 2020

┌──────────────────────────────────────┐
│lei │
├───────────────────────┬──────────────┤
│ │Trimestrul │
│ ├────┬────┬────┤
│ │Luna│Luna│Luna│
│ │. . │. . │. . │
│ │. . │. . │. . │
│ │. . │. . │. . │
│ │. . │. . │. . │
│ │. . │. . │. . │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│A. SUMA SOLICITATĂ, │ │ │ │
│total (I+II) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│I. Programul │ │ │ │
│"Promovarea sportului │ │ │ │
│de performanţă" - total│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│1. Sume de la bugetul │ │ │ │
│de stat - total │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│1.1. subprogramul │ │ │ │
│pregătire loturi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│1.2. subprogramul │ │ │ │
│calendar sportiv intern│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│1.3. subprogramul │ │ │ │
│calendar sportiv │ │ │ │
│internaţional ├────┼────┼────┤
│(competiţii sportive │ │ │ │
│internaţionale) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│1.4. cheltuieli de │ │ │ │
│personal │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│1.5. alte cheltuieli │ │ │ │
│bunuri şi servicii │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│1.6. echipament şi │ │ │ │
│materiale sportive │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│1.7. probe control │ │ │ │
│doping │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│1.8 cheltuieli de │ │ │ │
│participare la │ │ │ │
│congrese, conferinţe │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
│1.9. cheltuieli pentru │ │ │ │
│realizare cursuri de ├────┼────┼────┤
│formare şi │ │ │ │
│perfecţionare antrenori│ │ │ │
│1.10 activităţi de ├────┼────┼────┤
│pregătire, organizare/ │ │ │ │
│participare competiţii │ │ │ │
│pentru juniori mici ├────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│1.11 activităţi de │ │ │ │
│pregătire, organizare/ │ │ │ │
│participare competiţii ├────┼────┼────┤
│pentru copii sub 9 ani │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│1.12 cheltuieli pentru │ │ │ │
│indemnizaţii sportive │ │ │ │
│juniori 1 şi tineret │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│II. Programul │ │ │ │
│"Întreţinerea, │ │ │ │
│funcţionarea şi ├────┼────┼────┤
│dezvoltarea bazei │ │ │ │
│materiale sportive" │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│b1. întretinerea si │ │ │ │
│functionarea bazei │ │ │ │
│materiale │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│b2. cheltuieli de │ │ │ │
│investitii si reparatii│ │ │ │
│capitale ale bazei ├────┼────┼────┤
│materiale sportive │ │ │ │
│aflate în administrarea│ │ │ │
│MTS şi în folosinţa ├────┼────┼────┤
│gratuită a federaţiei │ │ │ │
│ │ │ │ │
└───────────────────────┴────┴────┴────┘

        Declarăm pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 8

    la contract
        Federaţia ..........
        Nr. ........../..........
                                   NOTĂ DE FUNDAMENTARE*1)
    privind virarea sumelor repartizate din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului
    pe anul 2020 pentru achiziţii de*2) .......... pe luna ..........
        *1) Nota de fundamentare se întocmeşte distinct pentru fiecare categorie de achiziţii publice şi se anexează la solicitarea privind necesarul de fonduri aferente
        *2) se va completa, după caz, cu materiale sportive şi echipament sportiv, lucrări de investiţii şi/sau reparaţii capitale
        În vederea virării sumelor repartizate din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2020, vă comunicăm următoarele:
    1. S-a/s-au efectuat procedura/procedurile de achiziţii publice pentru bunurile, respectiv pentru lucrările de investiţii şi/sau reparaţii capitale, după caz, finanţate din sumele de la bugetul de stat repartizate de Ministerul Tineretului şi Sportului pe anul 2020, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, astfel:
    - denumirea procedurii ..............................
    – denumirea materialelor sportive şi/sau a echipamentelor sportive, a lucrărilor de investiţii/reparaţii capitale, după caz, ...................

    2. S-a/s-au atribuit (încheiat) contractul*3)/contractele de achiziţii, după cum urmează:
        *3) pentru bunurile de acelaşi fel achiziţionate prin cumpărare directă, pentru livrarea cărora nu se solicită plata unui avans, se poate întocmi comandă fermă, care va conţine cel puţin elementele care se solicită
    a) contractul nr. .......... din .......... în valoare de .............. lei încheiat cu .........., având ca obiect furnizarea/executarea următoarelor bunuri/lucrări, după caz ............ termen de livrare/execuţie ................, termen de plată .......................;
    b) contractul nr. .......... din .......... în valoare de .............. lei încheiat cu .........., având ca obiect furnizarea/executarea următoarelor bunuri/lucrări .......... termen de livrare/execuţie .........., termen de plată ..........;


        Declarăm pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate sunt conforme cu realitatea, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform art. 326 Cod penal.
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi stampila federaţiei)

    ANEXA 9

    la contract
        Federaţia ..........
        Programul de activitate pe luna .......... 2020
    A. Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare* │
│ │Denumirea│ │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │acţiunii/│Loc de │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│lotului │desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


    B. Calendar sportiv naţional

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare* │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea │Locul de │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│competiţiei│desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


    C. Calendar sportiv internaţional

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare* │
│ │ │Locul de │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea │desfăşurare│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│competiţiei│(ţară, │desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │localitate)│ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


    D. Alte acţiuni şi activităţi
    D 1 Cursuri de perfecţionare a antrenorilor

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare* │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea│Locul de │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


    D 2 Congrese/conferinţe/reuniuni internaţionale şi altele asemenea

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare* │
│ │ │Locul de │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│acţiunii │(ţară, │desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │localitate)│ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


    D 3 Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare* │
│ │ │Locul de │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│acţiunii │(ţară, │desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │localitate)│ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
│ │ │ │ ├────────┼───────┼─────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


    D 4 Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare* │
│ │ │Locul de │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea│desfăşurare│Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│acţiunii │(ţară, │desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │localitate)│ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
│ │ │ │ ├────────┼───────┼─────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘    E Activităţi ale organelor de conducere ale federaţiei (adunare generală, birou federal)

┌────┬─────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │Surse de finanţare* │
│ │ │Locul de │ ├────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea│desfăşurare │Perioada de│Integral│Parţial│Venituri │
│crt.│acţiunii │(localitate)│desfăşurare│din │din │proprii │
│ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│
│ │ │ │ │MTS │MTS │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
└────┴─────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘


        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 3

    la metodologie
        MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
        COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC
                                      CONTRACT
          privind finanţarea programului "Promovarea sportului de performanţă"
                                    în anul 2020
    CAP. I
    PĂRŢILE
        Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod fiscal 26604620, cont nr. RO54TREZ23A670501592000X, deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, reprezentat prin.......... - ministru şi.......... - director Direcţia economică şi resurse umane, denumit în continuare MTS
        şi
        Comitetul Naţional Paralimpic, cu sediul în localitatea .........., str. .........., nr. ......., judeţ/sector .........., telefon .........., fax .........., Certificat de identitate sportivă nr. .........., cod fiscal .........., cont nr. .......... deschis la .........., reprezentat prin şi .........., denumit în continuare CNP (numele, prenumele şi funcţia)
        În baza dispoziţiilor:
    - Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    – H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
    – H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ...../.......... pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2020

        Ţinând cont de:
    - cererea de finanţare a CNP, înregistrată la MTS cu nr. ........../..........;
    – raportul Comisiei de evaluare nr. .......... din .......... privind repartizarea fondurilor, aprobat de ministrul tineretului şi sportului.

        Au convenit încheierea următorului contract
    CAP. II
    VALOAREA ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI
    ART. 1
    (1) MTS finanţează CNP, în anul 2020, cu suma de lei, pentru derularea programelor, subprogramelor, acţiunilor/activităţilor şi categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
    (2) Suma prevăzută la art. 1, alin. (1), are următoarea destinaţie:
    a) Programul "Promovarea sportului de performanţă" = .......... din care: lei,
    a.1. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "cheltuielilor de personal aferente salariaţilor";
    a.2. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea "cheltuielilor cu bunuri şi servicii";
    a.3. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează pentru finanţarea subprogramului pregătirea loturilor naţionale;
    a.4. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează pentru finanţarea subprogramului calendar sportiv intern;
    a.5. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează pentru finanţarea subprogramului calendar sportiv internaţional;
    a.6. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează pentru finanţarea participării la congrese, conferinţe, reuniuni internaţionale de lucru şi altele asemenea;
    a.7. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează pentru realizare cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor;
    a.8. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor privind achiziţionarea de echipament şi materiale sportive de natura materialelor consumabile şi/sau a obiectelor de inventar;
    a.9. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor privind efectuarea probelor de control doping;
    a.10. .......... lei din alocaţii de la bugetul de stat, pentru indemnizaţii sportive pentru categoriile de vârstă juniori I şi tineret


    (3) În anexa nr. 1 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate integral sau parţial din suma prevăzută la alin. (2), lit. a. şi cele finanţate din veniturile proprii ale federaţiei
    (4) În anexa nr. 2 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate din bugetul MTS şi veniturile proprii ale CNP, pe programe, subprograme şi categorii de cheltuieli.
    (5) În anexa nr. 3 la contract sunt prevăzute obiectivele de performanţă estimate.
    (6) În anexa nr. 4 la contract este prevăzută fişa programelor finanţate din bugetul MTS.
    (7) În anexa nr. 5 la contract este prevăzut contul de execuţie privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS şi a veniturilor proprii ale CNP.
    (8) În anexa nr. 6 la contract este prevăzută situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, pe trimestre.
    (9) În anexa nr. 7 la contract este prevăzută solicitarea privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat, pe trimestre.
    (10) În anexa nr. 8 la contract este prevăzută nota de fundamentare privind virarea sumelor repartizate din bugetul MTS pentru anul 2020 pentru achiziţii.
    (11) În anexa nr. 9 la contract este prevăzut programul de activităţi lunare care trebuie transmis până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna următoare la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă din MTS.

    CAP. III
    DURATA CONTRACTULUI
    ART. 2
        Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la 31 decembrie 2020.

    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ART. 3
        CNP are următoarele drepturi şi obligaţii:
    3.1. să utilizeze suma prevăzută la art. 1, alin. (1), precum şi contribuţia proprie de minimum 10% din suma repartizată de MTS potrivit destinaţiei stabilite prin contract;
    3.2. să realizeze o contribuţie proprie de minimum 10% venituri proprii ale CNP din valoarea totală a sumei repartizată de MTS, cu excepţia fondurilor alocate de MTS pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii şi reparaţii capitale;
    3.3. să realizeze acţiunile/activităţile din programul CNP prevăzute în anexa nr. 1 la contract;
    3.4. să asigure respectarea unui cuantum de maxim 30% din totalul sumei aprobate prin prezentul contract de finanţare pentru cheltuielile de personal;
    3.5. să utilizeze suma de .......... pentru finanţarea unui nr. de .......... posturi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    3.6. să poată suplimenta numărul de posturi prevăzute la alin 3.5 prin asigurarea sumelor necesare doar din veniturile proprii ale federaţiei sportive naţionale;
    3.7. să realizeze, în colaborare cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în anul 2020, minimum un curs de perfecţionare şi/sau curs de formare a antrenorilor;
    3.8. să întocmească şi să transmită, trimestrial, la Direcţia economică şi resurse umane din MTS, contul de execuţie privind modul de utilizare a sumei repartizate până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform formularului - model din anexa nr. 5;
    3.9. să transmită, trimestrial, la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă din MTS, situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, conform formularului - model din anexa nr. 6;
    3.10. să transmită, la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă din MTS, rezultatele obţinute la finalele campionatelor naţionale şi la competiţiile internaţionale oficiale nominalizate în anexa nr. 3, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încheierii acestora;
    3.11. să transmită, la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă din MTS, la termenele stabilite de către MTS, datele necesare realizării Anuarului Sportului, precum şi orice alte informaţii şi documente solicitate de aceasta;
    3.12. să efectueze, în anul 2020, probe de control doping la Agenţia Naţională Anti-Doping;
    3.13. să transmită, la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă din MTS, necesarul de fonduri, trimestrial, defalcat pe luni, cu cel puţin 25 de zile calendaristice înainte de începerea trimestrului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7; în cazul solicitării de fonduri pentru achiziţionarea de materiale sportive şi echipament sportiv sau pentru lucrări de investiţii şi/sau reparaţii capitale se va transmite şi nota de fundamentare, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;
    3.14. să permită utilizarea în scop necomercial de către MTS a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mişcare, a sportivilor care participă la competiţii în numele CNP;
    3.15. să promoveze imaginea MTS, precum şi logo-ul prin toate mijloacele de promovare utilizate cu ocazia competiţiilor interne şi internaţionale finanţate parţial sau integral din sume de la bugetul MTS;
    3.16. să respecte procedurile de avizare şi autorizare prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi de HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000;
    3.17. să permită persoanelor delegate de către MTS, să efectueze supravegherea şi controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 1 din contractul de finanţare şi ale veniturilor proprii ale federaţiei, evidenţiate sau nu în contractul de finanţare, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele federaţiei;
    3.18. să restituie, în cazul nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite de la MTS, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    3.19. să facă dovada depunerii situaţiei financiare la 31.12.2019 la organul fiscal competent, comunicând în acest sens la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă din MTS, în termen de 15 zile de la data depunerii, numărul şi data înregistrării acesteia la organul fiscal;
    3.20. să respecte termenele de plată convenite cu instituţiile din subordinea MTS pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate de acestea şi să achite obligaţiile de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat;
    3.21. să ţină evidenţa contabilă analitică distinctă pentru cheltuielile şi plăţile efectuate din suma repartizată de MTS, respectiv pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2;
    3.22. să permită participarea în competiţiile sportive organizate de CNP numai a sportivilor aparţinând structurilor sportive afiliate, înscrise în Registrul sportiv, posesoare a Certificatului de identitate sportivă;
    3.23. să respecte prevederile statutului, actului constitutiv şi regulamentelor proprii, precum şi ale actelor normative cu incidenţă în domeniul de activitate al CNP;
    3.24. să dispună măsurile necesare pentru prevenirea actelor de indisciplină, a manifestărilor nesportive, precum şi a consumului de substanţe interzise;
    3.25. să ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport, conform prevederilor legale în vigoare;
    3.26. să solicite avizul expres al MTS prevăzut de art. 36, alin. (4) din Legea nr. 69/2000 pentru modificarea statutului şi a actului constitutiv al CNP.


    ART. 4
        MTS are următoarele drepturi şi obligaţii:
    4.1. să vireze lunar, după deschiderea de credite bugetare, în contul CNP, suma prevăzută la art. 1, conform trimestrializării prevăzută în anexa nr. 2, în baza solicitării CNP transmisă conform art. 3.13;
    4.2. să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor repartizate CNP şi a contribuţiei de 10% a acestuia, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele CNP;
    4.3. să dispună diminuarea sau sistarea virării sumei prevăzută la art. 1 în următoarele cazuri:
    a) pentru situaţiile prevăzute la art. 9 (2)
    b) rectificarea bugetului MTS pe anul 2020 în sensul diminuării creditelor bugetare destinate finanţării programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat;
    c) în situaţie de forţă majoră.    CAP. V
    TRANSPARENŢĂ
    ART. 5
    (1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a) denumirea programului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare a programului, date de contact - minimum o adresa de email şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa programului; locul de implementare a programului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă programul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul programului;
    b) valoarea totală a finanţării acordate şi intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale programului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    c) dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai programului;
    d) rezultatele estimate şi cele realizate ale programului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;
    e) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul programului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
    f) elemente de sustenabilitate a rezultatelor programului.


    CAP. VI
    CONFIDENŢIALITATE
    ART. 6
    (1) Părţile pot conveni prin prezentul contract asupra existenţei şi a duratei caracterului confidenţial al unor documente, secţiuni, respectiv informaţii din program care vor fi menţionate explicit într-o anexă specială la contract, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menţionată.
    (2) MTS, CNP şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    CAP. VII
    PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    ART. 7
    (1) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), colectate în cadrul programului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor programului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai programului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. VIII
    PUBLICAREA DATELOR
    ART. 8
     CNP este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 5, alin. (2) referitor la transparenţă, să fie publicate de către MTS.

    CAP. IX
    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
    ART. 9
    (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor CNP prevăzute la art. 3 se sancţionează, după caz, astfel:
    a) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 5% până la 10% pentru nerespectarea unuia sau mai multor termene de transmitere la MTS a situaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 3, pct. 3.8., 3.9, 3.10, 3.11;
    b) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 10 până la 20% pentru nerespectarea uneia sau mai multor obligaţii de la art. 3, pct. 3.7, 3.15, 3.16, 3,21, 3.22, 3.23, 3.25;
    c) cu sistarea virării sumelor aprobate, definitiv sau temporar, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.27.

    (3) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se efectuează după notificarea prealabilă a CNP în termen de maxim 15 de zile de la constatarea uneia sau mai multor obligaţii cuprinse în prezentul contract. Federaţia are un termen de 30 de zile pentru remedierea deficienţelor constatate pentru care a fost notificată.

    ART. 10
        Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

    CAP. X
    LITIGII
    ART. 11
        Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării contractului vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. Dacă părţile sunt nemulţumite de rezultatele concilierii, se pot adresa instanţelor naţionale competente teritoriale şi după materie.

    CAP. XI
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 12
        Regimul de gestionare a sumelor repartizate din bugetul MTS şi controlul financiar se realizează în condiţiile normelor legale în vigoare.

    ART. 13
    (1) CNP poate modifica prin decizie internă, fără acordul prealabil de la MTS, structura cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2 în limita a 20% din prevederile anuale ale subprogramului, respectiv ale categoriei de cheltuieli ce urmează a se suplimenta în condiţiile realizării obiectivelor şi indicatorilor prevăzuţi în anexele la contract, cu excepţia sumei aprobate pe fiecare program;
    (2) CNP va comunica la Direcţia economică şi resurse umane şi la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă decizia internă de modificare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.
    (3) În cazul în care modificările depăşesc procentul de 20% prevăzute la alin. (1), federaţia va avea obligaţia să solicite încheierea unui act adiţional;
    (4) CNP poate modifica conţinutul anexei nr. 1 la contract, respectiv locul de desfăşurare, perioada de desfăşurare, numărul de participanţi pentru unele acţiuni sau poate înlocui ori introduce acţiuni noi în cazuri justificate, cu încadrarea în suma anuală prevăzută la subprogramul respectiv.
    (5) Modificările prevăzute la art. 13, alin. (4) se pot realiza numai după avizarea de către Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă.

    ART. 14
        Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

    ART. 15
        Modificarea prezentului contract se face cu acordul părţilor şi numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

    ART. 16
        Anexele sunt identice cu cele folosite la contractul de finanţare pentru programele P1 şi P3 sau, după caz, adaptate specificului finanţării CNP şi fac parte integrantă din contract.

    ART. 17
        Prezentul contract se încheie în trei exemplare cu aceeaşi valoare juridică, dintre care două exemplare pentru MTS şi un exemplar pentru CNP şi intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.

        MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI FEDERAŢIA
        MINISTRU
        Ionuţ Marian STROE PREŞEDINTE
        Viză CFPD Responsabil compartiment
                                                      financiar-contabilitate
        SECRETAR DE STAT SECRETAR GENERAL
        Viză CFP
        Direcţia economică şi resurse umane
        Director
        Direcţia juridică
        Director
        Direcţia generală politici, strategii şi programe în domeniul sportului
        Director general
        Direcţia sinteza şi evaluare activitate sportivă
        Director

    ANEXA 4

    la metodologie
        MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
                                       CONTRACT
            privind finanţarea programului "Sportul pentru toţi" în anul 2020
    CAP. I
    PĂRŢILE
        Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod fiscal 26604620, cont nr. RO54TREZ23A670501592000X, deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, reprezentat prin .......... - ministru şi .......... - director Direcţia economică şi resurse umane, denumit în continuare MTS
        şi
        Federaţia Română Sportul pentru Toţi, cu sediul în localitatea .......... str. .......... nr. .........., judeţ/sector .........., telefon .........., fax .........., Certificat de identitate sportivă nr. .........., cod fiscal .........., cont nr. .........., deschis la .......... reprezentată prin ......... şi .......... (numele, prenumele şi funcţia),
        denumită în continuare Federaţia
        În baza dispoziţiilor:
        ● Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
        ● H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr./pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2020.

        Ţinând cont de:
        ● cererea de finanţare a federaţiei, înregistrată la MTS cu nr. ........../..........;
        ● raportul Comisiei de evaluare nr. .......... din .......... privind repartizarea fondurilor, aprobat de ministrul tineretului şi sportului.

        Au convenit încheierea următorului contract:
    CAP. II
    VALOAREA ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI
    ART. 1
    (1) MTS finanţează federaţia, în anul 2020, cu suma de ....... lei, din care sume de la bugetul de stat .......... lei pentru derularea programului, subprogramelor, acţiunilor/activităţilor şi categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
    (2) În anexe nr. 1 sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate integral sau parţial din suma prevăzută la alin. (1).
    (3) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată exclusiv finanţării acţiunilor/activităţilor din programul federaţiei pe anul 2020.
    (4) În anexa nr. 2 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate din bugetul MTS şi din veniturile proprii ale federaţiei pe subprograme şi categorii de cheltuieli.
    (5) În anexa nr. 3 la contract este prevăzută fişa programului finanţat din bugetul MTS.
    (6) În anexa nr. 4 la contract este prevăzut contul de execuţie privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS şi a veniturilor proprii ale federaţiei.
    (7) În anexa nr. 5 la contract este prevăzută situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, pe trimestre.
    (8) În anexa nr. 6 la contract este prevăzută solicitarea privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat, pe trimestre.
    (9) În anexa nr. 7 la contract este prevăzut programul de activităţi lunare ce trebuie transmis până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna următoare.

    CAP. III
    DURATA CONTRACTULUI
    ART. 2
    (1) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la 31 decembrie 2020.

    CAP. IV
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ART. 3
        Federaţia are următoarele drepturi şi obligaţii:
    3.1. să utilizeze suma prevăzută la art. 1, precum şi contribuţia proprie de minimum 5% din suma repartizată de MTS potrivit destinaţiei stabilite prin contract;
    3.2. să realizeze o contribuţie proprie de minimum 5% venituri proprii ale federaţiei din valoarea totală a sumei repartizată de MTS prin contract;
    3.3. să realizeze acţiunile/activităţile din programul federaţiei prevăzute în anexa nr. 1, precum şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 3;
    3.4. să asigure respectarea unui cuantum de maxim 30% din totalul sumei aprobate prin prezentul contract de finanţare pentru cheltuielile de personal;
    3.5. să utilizeze suma de .......... pentru finanţarea unui nr. de .......... posturi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    3.6. să poată suplimenta numărul de posturi prevăzute la alin 3.5 prin asigurarea sumelor necesare doar din veniturile proprii ale federaţiei sportive naţionale;
    3.7. să realizeze, în colaborare cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în anul 2020, minimum un curs de perfecţionare şi/sau curs de formare a antrenorilor;
    3.8. să transmită, trimestrial, la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă, situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, conform formularului - model din anexa nr. 5;
    3.9. să transmită la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă, la termenele stabilite de către MTS, datele necesare realizării Anuarului Sportului, precum şi orice alte informaţii şi documente solicitate de aceasta;
    3.10. să transmită la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă necesarul de fonduri, trimestrial, până la data de 10 a lunii anterioare, conform formularului - model din anexa nr. 6;
    3.11. să permită utilizarea, în scop necomercial, de către MTS a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mişcare a participanţilor la acţiunile/activităţile federaţiei;
    3.12. să permită persoanelor delegate de către MTS, să efectueze supravegherea şi controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 1 din contractul de finanţare şi ale veniturilor proprii ale federaţiei, evidenţiate sau nu în contractul de finanţare, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele federaţiei;
    3.13. să restituie, în cazul nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite de la MTS, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    3.14. să facă dovada depunerii situaţiei financiare la 31.12.2019 la organul fiscal competent, comunicând în acest sens Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă, în termen de 15 zile de la data depunerii, numărul şi data înregistrării acesteia la organul fiscal;
    3.15. să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi în Registrul naţional al persoanelor juridice, fără scop patrimonial, extrase din situaţia financiară şi raportul de activitate al federaţiei pe anul 2019 şi să transmită Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă o copie a extraselor, numărul şi data Monitorului Oficial în care au fost publicate, până la data de 15 mai 2020;
    3.16. să respecte termenele de plată convenite cu instituţiile din subordinea MTS pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate de acestea şi să achite obligaţiile de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat.
    3.17. să ţină evidenţa contabilă analitică distinctă pentru cheltuielile şi plăţile efectuate din suma repartizată de MTS, respectiv pe subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2;
    3.18. să respecte prevederile statutului, actului constitutiv şi regulamentelor proprii, precum şi ale actelor normative cu incidenţă în domeniul de activitate al federaţiei;
    3.19. să ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport;


    ART. 4
    MTS are următoarele drepturi şi obligaţii
    4.1. să vireze lunar, după deschiderea de credite bugetare, în contul federaţiei, suma prevăzută la art. 1, conform trimestrializării prevăzută în anexa nr. 2, în baza solicitării federaţiei transmisă conform art. 3, pct. 3.10;
    4.2. să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor repartizate federaţiei şi a contribuţiei de 5% a acesteia, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul şi actul de constituire ale federaţiei;
    4.3. să dispună diminuarea sau sistarea virării sumei prevăzută la art. 1, în următoarele cazuri:
    a. pentru situaţii prevăzute la art. 9, alin. (3);
    b. rectificarea bugetului MTS pe anul 2020 în sensul diminuării creditelor bugetare destinate finanţării programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat;
    c. în situaţie de forţă majoră.    CAP. V
    TRANSPARENŢĂ
    ART. 5
    (1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a) denumirea programului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare a programului, date de contact - minimum o adresa de email şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa programului; locul de implementare a programului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă programul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul programului;
    b) valoarea totală a finanţării acordate şi intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale programului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    c) dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai programului;
    d) rezultatele estimate şi cele realizate ale programului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;
    e) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul programului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
    f) elemente de sustenabilitate a rezultatelor programului.


    CAP. VI
    CONFIDENŢIALITATE
    ART. 6
    (1) Părţile pot conveni prin prezentul contract asupra existenţei şi a duratei caracterului confidenţial al unor documente, secţiuni, respectiv informaţii din program care vor fi menţionate explicit într-o anexă specială la contract, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menţionată.
    (2) MTS, federaţia şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    CAP. VII
    PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    ART. 7
    (1) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), colectate în cadrul programului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor programului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai programului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. VIII
    PUBLICAREA DATELOR
    ART. 8
     Federaţia este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 5, alin. (2) referitor la transparenţă, să fie publicate de către MTS.

    CAP. IX
    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
    ART. 9
    (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor federaţiei prevăzute în prezentul contract revine reprezentanţilor legali ai acesteia.
    (3) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor federaţiei prevăzute la art. 3 se sancţionează, după caz, astfel:
    a. cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 5% până la 10% pentru nerespectarea unuia sau mai multor termene de transmitere la MTS a situaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 3, pct. 3.7, 3.8, 3.9;
    b. cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 10% până la 20% pentru nerespectarea uneia sau mai multor obligaţii de la art. 3, pct. 3.11, 3.16, 3.17, 3.19;
    c. cu sistarea virării sumelor aprobate, definitiv sau temporar, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3, pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18,.

    (4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (3) se efectuează după notificarea prealabilă a federaţiei în termen de maxim 15 de zile de la constatarea uneia sau mai multor obligaţii cuprinse în prezentul contract. Federaţia are un termen de 30 de zile pentru remedierea deficienţelor constatate pentru care a fost notificată.

    ART. 10
        Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

    CAP. X
    LITIGII
    ART. 11
        Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării contractului vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. Dacă părţile sunt nemulţumite de rezultatele concilierii, se pot adresa instanţelor naţionale competente teritorial şi după materie.

    CAP. XI
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 12
        Regimul de gestionare a sumelor repartizate din bugetul MTS şi controlul financiar se realizează în condiţiile normelor legale în vigoare.

    ART. 13
    (1) Federaţia poate modifica prin decizie internă, fără acordul prealabil al MTS, structura cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2 în limita a 20% din prevederile anuale ale subprogramului ce urmează a se suplimenta.
    (2) Federaţia va comunica la Direcţia economică şi resurse umane şi la Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă decizia internă de modificare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.
    (3) Federaţia poate modifica conţinutul anexei nr. 1 la contract, respectiv locul de desfăşurare, perioada de desfăşurare, numărul de participanţi pentru unele acţiuni, sau poate înlocuit ori introduce acţiuni noi în cazuri justificate, cu încadrarea în suma anuală prevăzută la subprogramul respectiv.
    (4) Modificările prevăzute la pct. 13 (3) se pot realiza numai după avizarea de către Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă.

    ART. 14
        Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

    ART. 15
        Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor şi numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

    ART. 16
    Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din contract.

    ART. 17
        Prezentul contract se încheie în trei exemplare cu valoare de original, dintre care două exemplare pentru MTS şi un exemplar pentru federaţie şi intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.

        MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI FEDERAŢIA
        MINISTRU
        Ionuţ Marian STROE PREŞEDINTE
        Viză CFPD Responsabil compartiment
                                                         financiar-contabilitate
        SECRETAR DE STAT SECRETAR GENERAL
        Viză CFP
        Direcţia economică şi resurse umane
        Director
        Direcţia juridică
        Director
        Direcţia generală politici, strategii şi programe în domeniul sportului
        Director general
        Direcţia sinteza şi evaluare activitate sportivă
        Director
    ANEXA 1

        Federaţia Română Sportul pentru Toţi
                            Programul de activitate pe anul 2020
    A.I. Subprogramul "Acţiuni sportiv - recreative"

┌────┬────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea │Loc de │Perioada de│Nr. zile │Nr. total │zile│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│finanţate│participanţi│/om │din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │6 = │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │4 x │7 │8 │9 │10 │
│ │ │ │ │ │ │5 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │I.1.acţiunea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │. . . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │I.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │acţiunea . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    A.II. Subprogramul Sportul pentru persoane cu nevoi speciale

┌────┬────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea │Loc de │Perioada de│Nr. zile │Nr. total │zile│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│finanţate│participanţi│/om │din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │6 = │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │4 x │7 │8 │9 │10 │
│ │ │ │ │ │ │5 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │I.1.acţiunea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │. . . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │I.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │acţiunea . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    A.III. Subprogramul "Formare/perfecţionare specialişti"

┌────┬────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. ├────────┬───────┬─────────┤ │
│Nr. │Denumirea │Loc de │Perioada de│Nr. zile │Nr. total │zile│Integral│Parţial│Venituri │Scopul │
│crt.│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│finanţate│participanţi│/om │din │din │proprii │acţiunii│
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │6 = │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │4 x │7 │8 │9 │10 │
│ │ │ │ │ │ │5 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │I.1.acţiunea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │. . . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │I.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │acţiunea . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    A.IV. Subprogramul "calendar sportiv internaţional"

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Număr │Surse de finanţare* │Obiectivul│
│ │ │Locul de │ │Număr │total ├────────┬───────┬─────────┼──────────┤
│Nr. │Denumirea │desfăşurare│Perioada de│zile │componenţi│Integral│Parţial│Venituri │ │
│crt.│competiţiei│(ţară, │desfăşurare│deplasare│ai │din │din │proprii │ │
│ │ │localitate)│ │ │delegaţiei│bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │române │MTS │MTS │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    A.V. Subprogramul "Promo - Info"

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │Scopul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │acţiunii│
│Nr. │Denumirea│Loc de │Perioada de│Nr. zile │Nr. total │Nr. ├────────┬───────┬─────────┼────────┤
│crt.│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│finanţate│participanţi│zile│Integral│Parţial│Venituri │ │
│ │ │ │ │ │ │/om │din │din │proprii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │6 = │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │4 x │7 │8 │9 │10 │
│ │ │ │ │ │ │5 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │IV. 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │acţiunea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │IV.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │acţiunea.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

    A.VI. Congrese, conferinţe internaţionale

┌────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Surse de finanţare* │Scopul │
│ │ │ │Locul de │ │Nr. │ │acţiunii│
│Nr. │Denumirea│Nr. zile │desfăşurare│Perioada de│componenţi├────────┬───────┬─────────┼────────┤
│crt.│acţiunii │de │(ţară, │desfăşurare│ai │Integral│Parţial│Venituri │ │
│ │ │deplasare│localitate)│ │delegaţiei│din │din │proprii │ │
│ │ │ │ │ │române │bugetul │bugetul│federaţie│ │
│ │ │ │ │ │ │MTS │MTS │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤
└────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

        * Se va bifa una din situaţiile de finanţare.

        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)
        MTS
        Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă

    ANEXA 2

        Federaţia Română Sportul pentru Toţi
                                     REPARTIZAREA
          sumei aprobate din bugetul MTS şi a veniturilor proprii ale federaţiei
               pe program, subprograme şi categorii de cheltuieli lei

┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │PROGRAM 2020 │
│ ├─────┬───────────────────┬──────────┬─────┤
│ │Total│ │ │ │
│Programe, │buget│din care: │Din │ │
│subprograme, │MTS │ │veniturile│ │
│categorii de │din ├────┬────┬────┬────┤proprii │Total│
│cheltuieli │care:│ │ │ │ │ale │2020 │
│ │Buget│Trim│Trim│Trim│Trim│federaţiei│ │
│ │de │I │II │III │IV │ │ │
│ │stat │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼─────┤
│A. Programul │ │ │ │ │ │ │ │
│"Sportul pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│toţi" - total, │ │ │ │ │ │ │ │
│B. din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼─────┤
│I.Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│"Acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv-recreative"│ │ │ │ │ │ │ │
│- total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│• cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │ │ │
│• premii (diplome, │ │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
│• alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│(se va specifica │ │ │ │ │ │ │ │
│natura acestora) │ │ │ │ │ │ │ │
│II. Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│Sportul pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│persoane cu nevoi │ │ │ │ │ │ │ │
│speciale │ │ │ │ │ │ │ │
│• cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │ │ │
│• premii (diplome, │ │ │ │ │ │ │ │
│tricouri, etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
│• alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│(se va specifica │ │ │ │ │ │ │ │
│natura acestora) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼─────┤
│III. Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│"Formare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │ │ │ │
│specialişti" - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│• cazare, masă, │ │ │ │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │ │ │
│• alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│(se va specifica │ │ │ │ │ │ │ │
│natura acestora) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼─────┤
│IV. Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│calendar sportiv │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale) - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │
│participare/ │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│(transport │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţional/ │ │ │ │ │ │ │ │
│intern, cazare, │ │ │ │ │ │ │ │
│diurnă/masă, alte │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute de lege) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼─────┤
│V. Subprogramul │ │ │ │ │ │ │ │
│Promo-Info, - │ │ │ │ │ │ │ │
│total, │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare │ │ │ │ │ │ │ │
│• alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼─────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│materiale sportive │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼─────┤
│VII. Congrese ale │ │ │ │ │ │ │ │
│organismelor │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│• cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │ │
│congrese, │ │ │ │ │ │ │ │
│conferinţe │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼─────┤
│VIII. Cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │ │
│personal aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor care │ │ │ │ │ │ │ │
│derulează │ │ │ │ │ │ │ │
│programul, │ │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │
│unui număr de . . .│ │ │ │ │ │ │ │
│. . . . . . . │ │ │ │ │ │ │ │
│Posturi, total │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│• indemnizaţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│delegare în │ │ │ │ │ │ │ │
│străinătate │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼─────┤
│IX. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi servicii,│ │ │ │ │ │ │ │
│altele decât cele │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute la pct. │ │ │ │ │ │ │ │
│I, II, III şi IV │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu │ │ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│telefonie şi a │ │ │ │ │ │ │ │
│celor privind │ │ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴──────────┴─────┘

        * Veniturile proprii ale federaţiei se detaliază numai pe subprograme
        NOTĂ:
    - detalierea pe trimestre se va efectua numai la nivelul subprogramelor

        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)
        MTS
        Direcţia economică şi resurse umane

    ANEXA 3

        Federaţia Română Sportul pentru Toţi
                                 FIŞA PROGRAMELOR
                            finanţate din bugetul MTS

┌──────────────────────────────────────┐
│lei │
├───────────────┬───────┬──────────────┤
│Denumirea │Program│Estimări │
│indicatorilor │2020 ├────┬────┬────┤
│ │ │2021│2022│2023│
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│A. Indicatori │ │ │ │ │
│de eficienţă* │ │ │ │ │
│A.1. Cost mediu│ │ │ │ │
│acţiune │ │ │ │ │
│"sportiv - │ │ │ │ │
│recreativă" │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│A.2. Cost mediu│ │ │ │ │
│acţiune │ │ │ │ │
│"formare/ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │
│specialişti" │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│A.3. Cost mediu│ │ │ │ │
│acţiune │ │ │ │ │
│"calendar │ │ │ │ │
│sportiv - │ │ │ │ │
│internaţional" │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│B. Indicatori │ │ │ │ │
│fizici │ │ │ │ │
│1. Număr de │ │ │ │ │
│acţiuni" │ │ │ │ │
│sportiv - │ │ │ │ │
│recreative" │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│2. Număr de │ │ │ │ │
│participanţi la│ │ │ │ │
│acţiunile │ │ │ │ │
│"sportiv - │ │ │ │ │
│recreative" │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│3. Număr de │ │ │ │ │
│acţiuni │ │ │ │ │
│"formare/ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │
│specialişti" │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│4. Număr de │ │ │ │ │
│participanţi la│ │ │ │ │
│acţiunile │ │ │ │ │
│"formare/ │ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │ │
│specialişti" │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│5. Număr de │ │ │ │ │
│acţiuni │ │ │ │ │
│"calendar │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│internaţional" │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│6. Număr de │ │ │ │ │
│participanţi la│ │ │ │ │
│acţiunile │ │ │ │ │
│"calendar │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │
│internaţional" │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│C. Indicatori │ │ │ │ │
│de rezultat │ │ │ │ │
│1. Gradul de │ │ │ │ │
│participare a │ │ │ │ │
│populaţiei la │ │ │ │ │
│acţiunile │ │ │ │ │
│"sportiv - │ │ │ │ │
│recreative" │ │ │ │ │
│(număr de │ │ │ │ │
│participanţi/ │ │ │ │ │
│100.000 │ │ │ │ │
│locuitori) │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│SURSE DE │ │ │ │ │
│FINANŢARE │ │ │ │ │
│A. Bugetul de │ │ │ │ │
│stat MTS, total│ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│B. Venituri │ │ │ │ │
│proprii ale │ │ │ │ │
│federaţiei, │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────┼────┼────┤
│TOTAL SURSE DE │ │ │ │ │
│FINANŢARE (A+B)│ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴────┴────┴────┘

        * La stabilirea indicatorilor de eficienţă se vor lua în considerare şi sumele alocate din veniturile proprii ale federaţiei, astfel încât aceştia să reflecte costurile reale
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 4

        Federaţia Română Sportul pentru Toţi
                                    CONT DE EXECUŢIE
             privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS şi a
            veniturilor proprii ale federaţiei pe trimestrul 2020 în baza
                    contractului nr. ........ din ..........
    I. Date privind veniturile federaţiei:

┌──────────────────────────────────────┐
│lei │
├─────────────────────────────────────┬┤
│I. Date privind veniturile ││
│federaţiei: ││
│- suma repartizată din bugetul MTS pe││
│anul 2020, conform contractului, ││
│total, ││
│din care: ││
│* sume de la bugetul de stat din ││
│care: ││
│- Programul "Sportul pentru toţi" ││
│○suma încasată de la MTS (cumulat, de││
│la începutul anului), total, ││
│din care: ││
│* transferuri din care: ││
│- Programul "Sportul pentru toţi" ││
│- venituri proprii ale federaţiei ││
│încasate (cumulat, de la începutul ││
│anului), total ││
│- disponibilităţi în cont/conturi la ││
│începutul anului, conform extrasului/││
│lor de cont ││
│- disponibilităţi în cont/conturi la ││
│sfârşitul perioadei raportate, ││
│conform extrasului/extraselor de ││
│cont, total ││
│din care: ││
│* disponibilităţi din suma ││
│repartizată din bugetul MTS ││
│* disponibilităţi din veniturile ││
│proprii ale federaţiei ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    II. Datele privind cheltuielile efectuate în perioada raportată (se va detalia pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2) potrivit modelului de mai jos:

┌────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │ │Plăţi efectuate │
│ │ │Plăţi efectuate în │cumulat de la │
│ │Sume aprobate pe anul │trimestrul pentru care│începutul anului până │
│ │2020 │se face raportarea │la sfârşitul trim. │
│Programe/ │ │(ct. de disponibil) │raportat (ct. de │
│Subprograme │ │ │disponibil) │
│categorii de├───────────┬──────────┼───────────┬──────────┼───────────┬──────────┤
│cheltuieli │ │venituri │ │din │ │din │
│ │suma │proprii │din suma │veniturile│din suma │veniturile│
│ │repartizată│ale │repartizată│proprii │repartizată│proprii │
│ │de MTS │federaţiei│de MTS │ale │de MTS │ale │
│ │ │ │ │federaţiei│ │federaţiei│
├────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Ex. │ │ │ │ │ │ │
│Programul │ │ │ │ │ │ │
│"Sportul │ │ │ │ │ │ │
│pentru toţi"│ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │
│subprogramul│ │ │ │ │ │ │
│"Acţiuni │ │ │ │ │ │ │
│sportiv - │ │ │ │ │ │ │
│recreative -│ │ │ │ │ │ │
│total. │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │
│• cazare, │ │ │ │ │ │ │
│masă, │ │ │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
│programe │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘


    III. Situaţia documentelor justificative existente în contabilitatea federaţiei, aferente cheltuielilor efectuate din suma repartizată de MTS structurate pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli menţionate în anexa nr. 2 la contract, aferente trimestrului potrivit modelului de mai jos:

┌───────────┬─────────────────────────┬────────┬────────────┐
│Programe/ │Document justificativ │ │ │
│Subprograme│ │Valoare │ │
│categorii ├────────┬───┬────┬───────┤document│Specificaţii│
│de │denumire│nr.│data│emitent│lei │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
│programe │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴───┴────┴───────┴────────┴────────────┘


        Declarăm pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţi
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 5

        Federaţia Română Sportul pentru Toţi
                                        SITUAŢIA
              realizării indicatorilor prevăzuţi în contractul nr. .......
                             din .......... pe ..... 2020

┌─────────────────────────────────────────────┐
│lei │
├────┬───────────────────┬────────────────────┤
│ │ │Realizări │
│ │ ├──────────┬─────────┤
│ │ │ │Cumulat, │
│ │ │ │de la │
│Nr. │Denumirea │În │începutul│
│crt.│indicatorilor │trimestrul│anului │
│ │ │raportat │până la │
│ │ │ │sfârşitul│
│ │ │ │trim. │
│ │ │ │raportat │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Număr acţiuni │ │ │
│1 │"sportiv - │ │ │
│ │recreative" │ │ │
│ │realizate │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Total cheltuieli cu│ │ │
│ │acţiunile │ │ │
│ │sportiv-recreative,│ │ │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │din care: │ │ │
│2 ├───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │- din veniturile │ │ │
│ │proprii ale │ │ │
│ │federaţiei │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │- din sume de la │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cost mediu acţiune │ │ │
│3 │sportiv-recreativă │ │ │
│ │(lei/acţiune) * │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Număr participanţi │ │ │
│4 │la acţiunile │ │ │
│ │sportiv-recreative │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Număr acţiuni │ │ │
│ │"formare/ │ │ │
│5 │perfecţionare │ │ │
│ │specialişti" │ │ │
│ │realizate │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Total cheltuieli cu│ │ │
│ │acţiunile "formare/│ │ │
│ │perfecţionare │ │ │
│ │specialişti" │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │din care: │ │ │
│6 ├───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │- din veniturile │ │ │
│ │proprii ale │ │ │
│ │federaţiei │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │- din sume de la │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cost mediu acţiune │ │ │
│ │"formare/ │ │ │
│7 │perfecţionare │ │ │
│ │specialişti" (lei/ │ │ │
│ │acţiune) │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Număr participanţi │ │ │
│ │la acţiunile │ │ │
│8 │"formare/ │ │ │
│ │perfecţionare │ │ │
│ │specialişti" │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Numar actiuni │ │ │
│9 │"calendar sportiv │ │ │
│ │international" │ │ │
│ │realizate │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Total cheltuieli cu│ │ │
│ │acţiunile "calendar│ │ │
│ │sportiv │ │ │
│ │internaţional", │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │din care: │ │ │
│10 ├───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │- din veniturile │ │ │
│ │proprii ale │ │ │
│ │federaţiei │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │- din sume de la │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Cost mediu acţiune │ │ │
│11 │"calendar sportiv │ │ │
│ │internaţional" (lei│ │ │
│ │/acţiune) │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Număr participanţi │ │ │
│12 │la acţiunile │ │ │
│ │"calendar sportiv │ │ │
│ │internaţional" │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Gradul de │ │ │
│ │participare a │ │ │
│ │populaţiei la │ │ │
│13 │acţiunile │ │ │
│ │sportiv-recreative │ │ │
│ │(nr. participanţi/ │ │ │
│ │100.000 locuitori) │ │ │
└────┴───────────────────┴──────────┴─────────┘

        * Se calculează cu respectarea precizării de la anexa nr. 4.
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 6

        Federaţia Română Sportul pentru Toţi
        Nr...........din..........
                                      SOLICITARE
        privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru trimestrul 2020

┌───────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────────────┬─────┬─────┬─────┤
│ │Luna │Luna │Luna │
│A. SUMA SOLICITATĂ, │. . .│. . .│. . .│
│total (I +II) │. . .│. . .│. . .│
│ │. . .│. . .│. . .│
│ │. │. │. │
├─────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│din care: │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│I. Sume de la bugetul│ │ │ │
│de stat, total │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│1. Programul "Sportul│ │ │ │
│pentru Toti" - total │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│1.1. subprogramul │ │ │ │
│"Actiuni sportiv - │ │ │ │
│recreative" │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│1.2. subprogramul │ │ │ │
│Sportul pentru │ │ │ │
│persoane cu nevoi │ │ │ │
│speciale │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│1.3. subprogramul │ │ │ │
│"Cursuri de formare/ │ │ │ │
│perfecţionare │ │ │ │
│specialişti" │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│1.4. subprogramul │ │ │ │
│"Calendar sportiv │ │ │ │
│internaţional" │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│1.5. subprogramul │ │ │ │
│"Promo-Info" │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│1.6. materiale │ │ │ │
│sportive │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│1.7. congrese ale │ │ │ │
│organsimelor sportive│ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│1.8. cheltuieli de │ │ │ │
│personal │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│1.9. alte cheltuieli │ │ │ │
│bunuri şi servicii │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│B. SOLDUL │ │ │ │
│DISPONIBILITĂŢILOR în│ │ │ │
│cont/conturi la │ │ │ │
│sfârşitul lunii │ │ │ │
│anterioare celei în │ │ │ │
│care se face │ │ │ │
│solicitarea, total │ │ │ │
│(1+2) │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│1. Disponibilităţi │ │ │ │
│din sume de la │ │ │ │
│bugetul de stat, │ │ │ │
│total │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────────┤ │ │ │
│- Programul "Sportul │ │ │ │
│pentru Toti" │ │ │ │
└─────────────────────┴─────┴─────┴─────┘

        Declarăm pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
        Reprezentanţi legali:
        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei)

    ANEXA 7

        Federaţia Română Sportul pentru Toţi
                    Programul de activitate pe luna .......... 2020
    A. Subprograme

┌──────────────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│Denumirea │Denumirea│Locul de │Perioada de│
│subprogramului│acţiunii │desfăşurare│desfăşurare│
├──────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────────┴───────────┘


    B. Congrese, conferinţe internaţionale

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Denumirea │Locul de │Perioada de │
│acţiunii │desfăşurare │desfăşurare │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    C. Activităţi ale organelor de conducere ale federaţiei (adunare generală, birou federal)

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Denumirea │Locul de │Perioada de │
│acţiunii │desfăşurare │desfăşurare │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


                                         ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016