Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 9 octombrie 2019  de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 9 octombrie 2019 de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 841 din 16 octombrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 195 din 9 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 16 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (Metodologie) are ca scop stabilirea modului în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei monitorizează sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, respectiv sistemul de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor.
    (2) Prezenta metodologie stabileşte:
    a) indicatorii utilizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, respectiv a sistemului de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor;
    b) datele/informaţiile necesar a fi colectate pentru realizarea activităţii de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, respectiv a sistemului de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor;
    c) categoriile de operatori economici cu obligaţie de raportare a datelor/informaţiilor necesare monitorizării sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie, a frecvenţei şi a formatului de raportare de către aceştia;
    d) modul de evaluare atât a sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, cât şi a sistemului de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor.


    ART. 2
    Rezultatele monitorizării sunt utilizate pentru evaluarea sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pentru întocmirea rapoartelor către autorităţi publice naţionale şi europene şi pentru elaborarea de propuneri privind îmbunătăţirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi a legislaţiei secundare aferente.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
    Prezenta metodologie creează cadrul procedural specific activităţii de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi este utilizată drept instrument de lucru în activitatea proprie a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi a funcţionării pieţei de certificate verzi, respectiv a sistemului de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor.

    ART. 4
    Prezenta metodologie se aplică:
    a) producătorilor deţinători de unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie;
    b) operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) operatorilor de distribuţie;
    d) operatorului de transport şi sistem;
    e) operatorului pieţei de certificate verzi.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Abrevieri şi definiţii
    ART. 5
    În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │- Autoritatea Naţională de│
│- ANRE │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- CE │- Comisia Europeană; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- CPT │- consum propriu │
│ │tehnologic; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- CV │- certificate verzi; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- EEX │- European Energy Exchange│
│ │(Bursa de la Leipzig); │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │- energia produsă din │
│- E-SRE │surse regenerabile de │
│ │energie; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │- Societatea Operatorul │
│- OPCV │Pieţei de Energie │
│ │Electrică şi Gaze Naturale│
│ │- OPCOM - S.A.; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │- Operatorul de Transport │
│- OTS │şi Sistem - CNTEE │
│ │Transelectrica - S.A.; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- OD │- operator de distribuţie;│
├───────────┼──────────────────────────┤
│- PCV │- piaţa certificatelor │
│ │verzi; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- RCV │- Registrul certificatelor│
│ │verzi; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │- piaţa centralizată │
│- PCSCV │anonimă spot de │
│ │certificate verzi; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │- piaţa contractelor │
│- PCBCV │bilaterale de certificate │
│ │verzi; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │- piaţa centralizată │
│- PCTCV │anonimă la termen de │
│ │certificate verzi; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │- piaţa contractelor │
│- PCBCV-ND │bilaterale negociate │
│ │direct de certificate │
│ │verzi; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │- piaţa centralizată │
│- │pentru energia electrică │
│PCE-ESRE-CV│din surse regenerabile │
│ │susţinută prin certificate│
│ │verzi; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- PIF │- punere în funcţiune; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- PIB │- produs intern brut; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │- planul naţional de │
│- PNAER │acţiune în domeniul │
│ │energiei din surse │
│ │regenerabile; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- PZU │- piaţa pentru ziua │
│ │următoare; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- RIR │- rata internă de │
│ │rentabilitate; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- SEN │- Sistem energetic │
│ │naţional; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- SRE │- surse regenerabile de │
│ │energie. │
└───────────┴──────────────────────────┘    ART. 6
    (1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt cei definiţi în:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energie din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;
    c) Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 179/2018;
    d) Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 4/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 77/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 157/2018;
    g) Procedura de facturare a certificatelor verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 187/2018;
    h) Reguli de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 226/2018, cu modificările ulterioare;
    i) Regulamentul privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 160/2019;
    j) Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În cuprinsul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │- costurile unei │
│ │centrale de producere │
│ │a energiei electrice │
│ │al căror nivel este │
│ │dependent de volumul │
│ │producţiei; de │
│ │exemplu: costurile cu │
│ │combustibilul, │
│ │costurile cu apa (în │
│ │cazul centralelor │
│ │hidro), costurile cu │
│- costuri │apa de adaos (în cazul│
│variabile │centralelor pe │
│ │biomasă), chimicale, │
│ │reactivi, costurile │
│ │induse de │
│ │dezechilibrele pe │
│ │piaţa de echilibrare. │
│ │În cadrul analizei de │
│ │supracompensare, în │
│ │costurile variabile nu│
│ │sunt incluse costurile│
│ │induse de │
│ │dezechilibrele pe │
│ │piaţa de echilibrare; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- costurile unei │
│ │centrale de producere │
│ │a energiei electrice │
│ │al căror nivel nu │
│ │depinde de nivelul │
│ │producţiei, de │
│ │exemplu: costurile cu │
│ │personalul, costurile │
│ │de întreţinere şi │
│ │reparaţii, costurile │
│ │cu chiriile, │
│- costuri fixe │telecomunicaţiile, │
│ │asigurările, │
│ │serviciile şi │
│ │dobânzile bancare, │
│ │amortizarea. În cadrul│
│ │analizei de │
│ │supracompensare, în │
│ │costurile fixe nu sunt│
│ │incluse dobânzile la │
│ │creditele pentru │
│ │investiţie şi nici │
│ │amortizarea; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- situaţia în care un │
│ │producător de E-SRE │
│ │beneficiază de CV şi │
│- cumul de │de orice altă formă de│
│ajutoare de │ajutor de stat: de │
│stat │investiţii, de │
│ │funcţionare, acordate │
│ │de autorităţi publice │
│ │centrale sau locale; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- raportul dintre │
│ │energia electrică │
│ │produsă din centrală │
│ │în anul de analiză şi │
│- factor de │energia electrică care│
│capacitate │s-ar produce dacă │
│ │centrala/grupul ar │
│ │funcţiona la puterea │
│ │instalată pe întreaga │
│ │perioada analizată, │
│ │exprimat în procente; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- analiză │
│ │economico-financiară │
│ │efectuată în vederea │
│ │determinării │
│ │rentabilităţii │
│ │investiţiilor în │
│ │producerea de energie │
│ │electrică din surse │
│ │regenerabile de │
│- investiţie │energie, realizată │
│specifică │prin evaluarea │
│ │costurilor de │
│ │investiţie, costurilor│
│ │de exploatare, │
│ │respectiv a │
│ │veniturilor rezultate │
│ │pe durata de viaţă a │
│ │proiectelor din │
│ │vânzarea energiei │
│ │electrice şi a CV; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- analiză │
│ │economico-financiară │
│ │efectuată în vederea │
│ │determinării │
│ │rentabilităţii │
│ │investiţiilor în │
│ │producerea de energie │
│ │electrică din surse │
│ │regenerabile de │
│- analiză de │energie, realizată │
│rentabilitate │prin evaluarea │
│ │costurilor de │
│ │investiţie, costurilor│
│ │de exploatare, │
│ │respectiv a │
│ │veniturilor rezultate │
│ │pe durata de viaţă a │
│ │proiectelor din │
│ │vânzarea energiei │
│ │electrice şi a CV; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- situaţia în care, │
│ │luând în considerare │
│ │indicatorii │
│ │tehnico-economici │
│ │specifici medii │
│ │realizaţi anual pentru│
│ │fiecare tehnologie, │
│ │din analiza de │
│ │rentabilitate │
│ │efectuată pentru │
│- │ansamblul │
│supracompensare│capacităţilor de │
│ │producere utilizând │
│ │aceeaşi tehnologie │
│ │rezultă o rată internă│
│ │de rentabilitate mai │
│ │mare cu 10% faţă de │
│ │valoarea considerată │
│ │pentru tehnologia │
│ │respectivă la │
│ │autorizarea sistemului│
│ │de promovare; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- indicator care │
│ │exprimă rentabilitatea│
│ │unui proiect de │
│- rată internă │investiţie, şi anume │
│de │rata de actualizare │
│rentabilitate │pentru care veniturile│
│ │actualizate sunt egale│
│ │cu cheltuielile │
│ │actualizate; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- valorile ratei │
│ │interne de │
│ │rentabilitate avute în│
│ │vedere pentru fiecare │
│ │tehnologie la │
│ │autorizarea schemei de│
│ │sprijin, cuprinse în │
│ │Decizia de autorizare │
│ │a Comisiei Europene C │
│ │(2011) 4.938 din │
│ │13.07.2011, Ajutorul │
│ │de stat SA. 33134(2011│
│ │/N) - România │
│ │Certificate verzi │
│ │pentru promovarea │
│- valorile de │producerii energiei │
│referinţă ale │electrice din surse │
│RIR │regenerabile de │
│ │energie, publicat în │
│ │Jurnalul Oficial al │
│ │Uniunii Europene, │
│ │seria C, nr. 244/2 din│
│ │23.08.2011, modificată│
│ │în anul 2015 prin │
│ │Decizia C(2015) 2886, │
│ │iar în anul 2016 prin │
│ │Decizia C(2016) 8865/ │
│ │2016, denumită în │
│ │continuare Decizia C │
│ │(2011) 4.938/2011, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- anul calendaristic │
│- an analizat │anterior celui în care│
│ │se realizează analiza.│
└───────────────┴──────────────────────┘    SECŢIUNEA a 4-a
    Monitorizarea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
    ART. 7
    Activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a E-SRE este structurată după cum urmează:
    1. monitorizarea sistemului de promovare a E-SRE prin CV constă în:
    a) monitorizarea costurilor şi veniturilor producătorilor de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV;
    b) evaluarea rentabilităţii centralelor electrice aferente producătorilor E-SRE acreditaţi existenţi în sistemul de promovare prin CV şi efectuarea analizei de supracompensare;
    c) monitorizarea funcţionării sistemului de promovare a E-SRE;
    d) evaluarea eficienţei sistemului de promovare a E-SRE;

    2. monitorizarea energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor.


    ART. 8
    ANRE monitorizează cantitatea totală anuală de E-SRE, în vederea determinării ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică şi a gradului de îndeplinire a ţintei naţionale stabilite prin Lege.

    CAP. II
    Analiza supracompensării
    ART. 9
    (1) Analiza de supracompensare a activităţii de producere a E-SRE de către producătorii beneficiari ai schemei de sprijin prin CV constă în evaluarea costurilor şi veniturilor centralelor electrice aferente producătorilor E-SRE acreditaţi, existenţi în schema de promovare prin CV, calculul indicatorilor tehnico-economici specifici medii realizaţi anual pentru fiecare tip de tehnologie şi efectuarea analizei de rentabilitate.
    (2) ANRE realizează pentru producătorii E-SRE acreditaţi existenţi în schema de promovare prin CV, pentru fiecare tip de tehnologie, următoarele:
    a) situaţia costurilor şi veniturilor producătorilor de E-SRE;
    b) determinarea rentabilităţii centralelor electrice aferente producătorilor E-SRE acreditaţi existenţi în schema de promovare prin CV prin determinarea RIR mediu pe tehnologie, la nivel agregat, respectiv RIR mediu pe tehnologie, la nivel agregat, pe ani de intrare în schemă, şi efectuarea analizei de supracompensare.


    ART. 10
    Situaţia costurilor şi veniturilor producătorilor de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV se realizează pe baza informaţiilor transmise de producătorii de E-SRE beneficiari ai schemei de sprijin prin CV şi se urmăresc următorii indicatori:
    a) venitul unitar al producătorilor de E-SRE beneficiari ai schemei de sprijin pentru fiecare categorie de tehnologie de E-SRE, care se determină conform formulei: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    V^i_j E-SRE - venitul total realizat de fiecare producător j din categoria de tehnologie i din vânzarea E-SRE;
    V^i_j ET - venitul total realizat de fiecare producător j din categoria de tehnologie i din vânzarea energiei termice;
    V^i_j CV - venitul total realizat de fiecare producător j din categoria de tehnologie i din vânzarea CV;
    E^i_j - cantitatea de E-SRE vândută de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;


    b) venitul total realizat din vânzarea E-SRE, pe fiecare categorie de tehnologie;
    c) venitul total realizat din vânzarea CV, pe fiecare categorie de tehnologie;
    d) costurile unitare ale producătorilor de E-SRE beneficiari ai schemei de sprijin pentru fiecare categorie de tehnologie de E-SRE, care se determină conform formulei: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    Cf_j^i - costurile fixe pentru producerea E-SRE pentru fiecare producător j din categoria de tehnologie i;
    Cv_j^i - costurile variabile pentru producerea E-SRE pentru fiecare producător j din categoria de tehnologie i;
    E_j^i - cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţea şi/sau la consumatori de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;


    e) evoluţia anuală a valorii altor ajutoare primite de producătorii din fiecare categorie de tehnologie de E-SRE ca ajutoare de stat, altele decât cele aferente schemei de sprijin prin CV: ajutoare de investiţii, scutiri/reduceri de taxe, garanţii de stat/dobânzi subvenţionate pentru credite, alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva proiectelor cu implementare comună etc.


    ART. 11
    Pentru evaluarea centralelor electrice de producere de energie electrică din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, la nivel agregat pe tipuri de tehnologii, se au în vedere următorii indicatori specifici:
    a) nivelul mediu al indicelui specific al costurilor variabile, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE, determinat astfel: se raportează valoarea costurilor variabile realizate^1 în anul anterior celui în care se efectuează analiza de către fiecare producător de E-SRE dintr-o categorie de tehnologie, care a avut capacităţi în funcţiune în acea perioadă, la energia electrică livrată în aceeaşi perioadă de producător şi se face media aritmetică a acestor valori unitare pentru toţi producătorii din respectiva categorie de tehnologie, care se determină conform formulei:
    ^1 Nu sunt incluse costurile induse de dezechilibrele pe piaţa de echilibrare.
 (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    cv^i_j - nivelul mediu al indicelui specific al costurilor variabile pentru categoria de tehnologie i;
    CV ^i_j - costurile variabile realizate în anul anterior celui în care se efectuează analiza de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;
    E^i_j - cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţea şi/sau la consumatori în anul anterior celui în care se efectuează analiza de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;
    n - numărul total de producători din categoria de tehnologiei care au avut capacităţi în funcţiune în anul anterior celui în care se realizează analiza;


    b) nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE, determinat astfel: se raportează valoarea costurilor fixe realizate^2 în anul anterior anului în care se efectuează analiza, de către fiecare producător de E-SRE din respectiva categorie pe perioada în care a avut capacităţi în funcţiune, la puterea instalată medie pe perioada respectivă a capacităţilor de producere a E-SRE ale acelui producător şi se face media aritmetică a acestor valori unitare pentru toţi producătorii din respectiva categorie; ulterior se determină media aritmetică dintre acest indice şi cel aferent ultimilor 3 ani calendaristici, calculat pentru costurile fixe totale anuale cu următoarele formule:
    ^2 Nu sunt incluse dobânzile la creditele pentru investiţie şi nici amortizarea.
 (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    Cf^i_an - nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i, pentru anul anterior anului în care se efectuează analiza;
    Cf^ i_ani - nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i, pentru 3 ani calendaristici anteriori anului analizat;
    Cf ^i, calc - nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i;
    Cf_j^i, an - costurile fixe realizate în anul anterior anului în care se efectuează analiza de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;
    Cf_j^i, Y–1 - costurile fixe realizate în anul Y–t de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;
    P^med, an_ji^, E–SRE - puterea medie instalată a capacităţii de producere E–SRE a producătorului j din categoria de tehnologie i în anul anterior celui în care se efectuează analiza;
    P^med, Y–t_ji^, E–SRE - puterea medie instalată a capacităţii de producere E–SRE a producătorului j din categoria de tehnologie i în anul Y–t;
    Y - anul pentru care se efectuează analiza;
    n_s^i - numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacităţi în funcţiune în anul anterior celui în care se realizează analiza;
    n ^i_Y–t - numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacităţi în funcţiune în anul Y–t;
    t - contor de an;


    c) nivelul mediu al factorului de capacitate pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE, determinat astfel: media multianuală (pe ultimii 10 ani calendaristici) a raportului dintre energia electrică produsă şi livrată în reţea şi/sau către consumatori în anul de raportare şi produsul dintre puterea medie instalată în anul respectiv şi 8760 de ore; în cazul tehnologiilor noi, pentru care nu sunt disponibile date pentru toţi cei 10 ani anteriori, se utilizează mediile rezultate din numărul de ani/luni pentru care există date, conform formulei: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    FC^i_E–SRE - nivelul mediu al factorului de capacitate pe categoria de tehnologie i de producere a E-SRE;
    E^Y–t_j, E–SRE - cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţea şi/sau către consumatori de producătorul j din categoria de tehnologie i de producere a E-SRE;
    PI^Y–t_j, E–SRE - puterea instalată a capacităţii de producere de E-SRE a producătorului j, din categoria de tehnologie i în anul Y–t;
    Y - anul în care se efectuează analiza;
    n ^i_Y–t - numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacităţi în funcţiune în anul Y-t;
    t - contor de an, 1-<t-<D;


    d) în cazul tehnologiilor de producere a E-SRE în cogenerare pe bază de biomasă:
    (i) nivelul mediu al raportului dintre energia electrică livrată şi energia termică livrată se determină ca medie aritmetică pe ultimii 3 ani calendaristici a acestor rapoarte rezultate din monitorizarea producătorilor care au avut tehnologii în funcţiune;
    (ii) nivelul mediu al raportului dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi energia electrică livrată se determină ca medie aritmetică pe ultimii 3 ani calendaristici a acestor rapoarte rezultate din monitorizarea producătorilor care au avut capacităţi în funcţiune;
    cu următoarele formule: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    y^bio_cog - raportul mediu între energia electrică livrată şi energia termică livrată de instalaţiile în cogenerare pe bază de biomasă;
    e^bio_cogef - raportul mediu între energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi energia electrică livrată de instalaţiile de cogenerare pe bază de biomasă;
    E_j, Y–t - cantitatea de E-SRE livrată de producătorul j în instalaţia sa de cogenerare în anul Y–t;
    Q_j, Y–t - cantitatea de energie termică livrată de producătorul j în instalaţia sa de cogenerare în anul Y–t;
    E^cogef_j, Y–t - cantitatea de E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de către producătorul j în instalaţia sa de cogenerare în anul Y–t;
    n_Y-t - numărul de producători în cogenerare pe bază de SRE care au avut capacităţi în funcţiune în anul Y–t;
    Y - anul în care se efectuează analiza;
    t - contor de an.

    ART. 12
    Analiza de supracompensare pentru fiecare categorie de tehnologie de producere a E-SRE se realizează în următoarele condiţii:
    a) se aplică forma modelului matematic transmis pentru notificarea modificării sistemului de promovare a producerii energiei electrice prin CV şi autorizat de către Comisia Europeană prin Decizia CE nr. C (2016) 8865. Acesta se caracterizează prin efectuarea analizei la nivel agregat pentru fiecare categorie de tehnologie de producere a E-SRE şi prin dependenţa preţului CV de nivelul producţiei de E-SRE pe ansamblul tehnologiilor susţinute, comparativ cu producţia aferentă cotei anuale obligatorii stabilite prin Lege;
    b) perioada de calcul pentru RIR este de 21 de ani, rezultat al considerării unei durate de viaţă a capacităţilor de 20 de ani şi a unei durate de realizare a unui proiect de 1 an;
    c) anul 1 al perioadei de calcul pentru RIR se consideră anul ulterior celui în care se realizează analiza;
    d) se întocmesc următoarele prognoze:
    (i) prognoza consumului final brut de energie electrică, pornind de la valoarea înregistrată în anul anterior celui de realizare a analizei şi utilizând variaţia rezultată din ultimele date de prognoză a PIB comunicate de Banca Naţională a României;
    (ii) prognoza consumului final de energie electrică, considerând prognoza consumului intern brut de energie electrică din care se deduce în fiecare an valoarea CPT în reţelele de transport şi distribuţie înregistrată în anul anterior celui de realizare a analizei, considerând păstrarea ei la acelaşi nivel pe toată durata de analiză;
    (iii) prognoza evoluţiei preţului energiei electrice pe piaţa angro, pornind de la nivelul preţului realizat pe PZU pe ultimele 12 luni anterioare lunii efectuării analizei şi utilizând coeficientul mediu de creştere a preţului energiei electrice pe următorii 5 ani rezultat din contractele futures (baseload) încheiate pe bursa EEX, extrapolat la întreaga perioadă de analiză;
    (iv) prognoza evoluţiei preţului energiei termice, în cazul tehnologiilor de producere a energiei în cogenerare, pornind de la nivelul preţurilor reglementate ale energiei termice aplicabile pentru centralele beneficiare ale schemei de susţinere tip bonus pe durata aplicării acesteia, cu extrapolarea pe toată perioada de analiză a coeficientului de creştere rezultat;
    (v) prognoza preţului CV, ţinând seama de gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de CV se realizează astfel:
    1. în anii în care producţia de E-SRE din sursele care beneficiază de sprijin se situează sub cota maximă obligatorie ce poate fi susţinută, stabilită prin Lege, se consideră că preţul CV va atinge limita legală maximă, iar în anii în care producţia de E-SRE din sursele care beneficiază de sprijin depăşeşte cota maximă obligatorie de E-SRE ce poate fi susţinută se consideră că preţul CV atinge limita legală minimă;
    2. în anii în care cota anuală realizată de E-SRE susţinută va depăşi cota anuală obligatorie de E-SRE stabilită prin Lege se consideră că CV suplimentare nu se vor vinde. Pentru aceşti ani preţul mediu al CV utilizat în calcule se consideră media ponderată dintre limita minimă legală a preţului CV, pentru CV posibil a fi vândute, şi preţul pentru CV în exces rămase nevândute, care este zero;


    e) determinarea rentabilităţii se efectuează la nivel agregat, pentru fiecare categorie de tehnologie acreditată, pe întreaga durată a sistemului de promovare prin CV, dar şi pe ani de intrare a producătorilor E-SRE în schema de promovare prin CV, cu luarea în considerare a prognozelor parametrilor menţionaţi anterior şi a indicatorilor specifici determinaţi conform art. 11.


    ART. 13
    În cazul în care în urma evaluării rentabilităţii realizate în condiţiile art. 12 se constată că valoarea RIR rezultată pentru o categorie de producători, pe tip de tehnologie, depăşeşte cu mai mult de 10% valoarea RIR de referinţă a acesteia se consideră că schema conduce la supracompensare pentru respectiva categorie.

    ART. 14
    (1) În cazul în care din analiza efectuată rezultă că schema conduce la supracompensare în ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile prevăzute de Lege, ANRE propune Guvernului, în termen de 30 zile de la publicarea raportului de monitorizare, următoarele:
    a) măsuri pentru reducerea numărului de CV, care să ajusteze ratele interne de rentabilitate, agregat pe tehnologii, unde este cazul, până la valorile considerate la autorizarea schemei-suport pentru noii beneficiari, până la data închiderii accesului în schema de promovare prin CV;
    b) măsuri pentru încadrarea în ratele interne de rentabilitate, agregat pe tehnologii, unde este cazul, până la valorile considerate la autorizarea schemei-suport, după data închiderii accesului în schema de promovare prin CV.

    (2) Rezultatele analizei de supracompensare efectuate pentru anul analizat (n) se consemnează într-un raport care se publică pe pagina proprie de internet a ANRE la data de 31 martie a anului următor (n+1) de aplicare a schemei de sprijin, conform prevederilor art. 29 alin. (1) din Lege.

    ART. 15
    Analiza de determinare a supracompensării schemei de sprijin prin CV descrise anterior este valabilă doar pentru sistemul de promovare a E-SRE prin CV autorizat ca ajutor de stat prin Decizia C (2011) 4938/2011, cu modificările şi completările ulterioare, instituită prin Lege.

    CAP. III
    Monitorizarea funcţionării sistemului de promovare a E-SRE
    ART. 16
    Monitorizarea sistemului de promovare a E-SRE prin CV constă în:
    1. monitorizarea energiei electrice produse din surse regenerabile de către producătorii E-SRE acreditaţi pentru a beneficia de sistemul de promovare prin CV, care se realizează pe baza următorilor indicatori:
    a) numărul de producători de E-SRE acreditaţi pentru a beneficia de sistemul de promovare, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE;
    b) numărul de producători de E-SRE a căror acreditare a fost modificată, suspendată sau retrasă;
    c) puterea instalată în grupuri electrice^1/centrale aparţinând producătorilor E-SRE acreditaţi pentru aplicarea sistemului de promovare, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE;
    ^1 Evidenţierea informaţiilor pe grupuri în cadrul unei centrale electrice se va face numai în cazul în care grupurile au acreditare diferită (noi, vechi, retehnologizate) sau tehnologii diferite.

    d) energia electrică produsă şi livrată în reţea şi/sau la consumatori, aparţinând producătorilor E-SRE acreditaţi, susţinută prin sistemul de promovare cu CV, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE;

    2. monitorizarea CV aferente energiei electrice produse din surse regenerabile de către producătorii E-SRE acreditaţi, care se realizează pe baza următorilor indicatori:
    a) numărul de CV emise pentru tranzacţionare aferente E-SRE beneficiare a schemei de promovare prin CV, pe categorii de tehnologii de producere a acesteia;
    b) numărul de CV amânate de la tranzacţionare, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE;
    c) numărul de CV recuperate din CV amânate, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE;
    d) numărul de CV anulate în contul producătorilor de E-SRE;
    e) numărul de CV disponibile pentru tranzacţionare la sfârşitul anului calendaristic;
    f) numărul de CV consumate pentru îndeplinirea obligaţiei trimestriale/anuale de achiziţie de CV;
    g) cota anuală obligatorie de achiziţie de CV;
    h) valoarea anuală a ajutorului de stat pentru producătorii E-SRE, pe fiecare categorie de tehnologie.    ART. 17
    Monitorizarea funcţionării PCV şi PCE-ESRE-CV se realizează pe baza următorilor indicatori:
    a) numărul de operatori economici înregistraţi la PCV şi PCE-ESRE-CV;
    b) numărul de participanţi activi la tranzacţiile de pe PCSCV, PCE-ESRE-CV şi PCTCV;
    c) numărul de participanţi activi cu transferuri de CV efectuate pe PCSCV, PCE-ESRE-CV şi PCBCV (PCTCV şi PCBCV-ND);
    d) numărul total de CV tranzacţionate pe PCV şi PCE-ESRE-CV, respectiv numărul total de CV transferate pe PCV şi PCE-ESRE-CV;
    e) preţul mediu ponderat al CV transferate pe PCV, defalcate pe tipuri de pieţe şi PCE-ESRE-CV.


    ART. 18
    Monitorizarea sistemului de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor se realizează pe baza următorilor indicatori:
    a) numărul prosumatorilor care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate de cel mult 27 kW/loc de consum, defalcat pe persoane fizice şi persoane juridice;
    b) puterea electrică instalată şi cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de unitatea de producere a E-SRE deţinută de fiecare prosumator;
    c) cantităţile de E-SRE comercializate de către prosumatori (persoane fizice şi persoane juridice) la preţul reglementat prin Lege, defalcate pe furnizorii de energie electrică.


    CAP. IV
    Evaluarea eficienţei sistemului de promovare a E-SRE
    ART. 19
    (1) Evaluarea eficienţei sistemului de promovare prin CV urmăreşte evoluţia următorilor indicatori:
    a) nivelul puterii instalate comparativ cu valorile considerate în PNAER;
    b) producţia de E-SRE comparativ cu valorile considerate în PNAER;
    c) evoluţia numărului de CV tranzacţionate pe PCV şi PCE-ESRE-CV, respectiv a numărului total de CV transferate, defalcată pe tipuri de pieţe de tranzacţionare;
    d) cotele de piaţă ale primilor cinci cei mai mari producători de E-SRE pe PCV;
    e) gradul de îndeplinire a cotei anuale de achiziţie de CV de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV;
    f) gradul de îndeplinire a obligaţiei de achiziţie trimestrială de CV de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV;
    g) venitul unitar al producătorului de E-SRE;
    h) impactul schemei de sprijin prin CV în factură la consumatorii finali;
    i) gradul de absorbţie al CV în anul analizat, stabilit pe baza numărului de CV transferate in contul operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV în anul analizat, raportat la numărul de CV disponibile pentru tranzacţionare în anul analizat;
    j) evoluţia bugetului anual utilizat în bugetul total estimat la autorizarea schemei de sprijin prin CV. Bugetul anual utilizat se determină ca fiind valoarea totală a CV vândute în decursul anului respectiv de către producătorii beneficiari ai schemei de sprijin, la care se adaugă valoarea CV utilizate de acei producători pentru energia electrică aferentă consumului final propriu (evaluate considerând preţul mediu ponderat al CV pe PCSCV conform prevederilor legale în vigoare); valoarea obţinută se compară cu cea luată în considerare în analiza de autorizare a schemei de sprijin de către CE;
    k) numărul operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de CV şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de achiziţie de CV din piaţa centralizată anonimă spot de CV. De asemenea, numărul de CV neachiziţionate de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi procentul legat de neîndeplinirea obligaţiei legale de achiziţie de CV din piaţa centralizată anonimă spot de CV;
    l) numărul operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit trimestrial cota obligatorie estimată de achiziţie de CV şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligaţia legală trimestrială de achiziţie de CV din piaţa centralizată anonimă spot de CV. De asemenea, numărul de CV neachiziţionate trimestrial de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi procentul legat de neîndeplinirea obligaţiei legale trimestriale de achiziţie de CV din piaţa centralizată anonimă spot de CV.

    (2) Evaluarea eficienţei sistemului de promovare a prosumatorilor urmăreşte evoluţia următorilor indicatori:
    a) evoluţia numărului de deţinători de unităţi de producere a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, defalcat pe persoane fizice şi persoane juridice;
    b) evoluţia puterii electrice instalate şi cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de unitatea de producere a E-SRE deţinută de fiecare prosumator.


    CAP. V
    Monitorizarea cantităţii totale anuale de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie
    ART. 20
    (1) În cadrul activităţii de monitorizare a energiei electrice totale realizate din SRE se actualizează anual lista deţinătorilor de unităţi de producere E-SRE, pe categorii de tehnologii pentru determinarea cantităţii totale anuale de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.
    (2) Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică se stabileşte din informaţiile raportate de toţi producătorii de E-SRE deţinători de unităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, pe categorii de tehnologie de producere E-SRE, respectiv de informaţiile raportate de OD pentru cantitatea de energie electrică produsă şi livrată de prosumatorii racordaţi la reţeaua de distribuţie a acestora, astfel:
    a) anual, se determină separat cantitatea de E-SRE produsă din energie hidraulică, respectiv din energie eoliană, precum şi cantitatea de energie electrică produsă din alte SRE (excluzând energia electrică produsă în centrale cu acumulare prin pompaj din apă pompată anterior în bazinul superior);
    b) cantitatea de energie electrică produsă în centralele electrice ale prosumatorilor se determină ca sumă a energiei electrice produse aferente prosumatorilor care deţin contor de măsurare a energiei electrice, respectiv aferente prosumatorilor care nu deţin contor de măsurare a energiei electrice. În cazul prosumatorilor care nu deţin contor de măsurare a energiei electrice, cantitatea de energie electrică produsă se estimează utilizând un model de calcul care ţine seama de capacitatea instalată, tipul, modalitatea de fixare, amplasamentul, radiaţia solară/mp/zi a sistemelor fotovoltaice;
    c) la începutul fiecărui an se determină separat capacitatea totală instalată în unităţi de E-SRE pe bază de energie hidraulică, respectiv din energie eoliană;
    d) pentru calculul energiei electrice produse din energia hidraulică se utilizează formula aferentă de normalizare pe 15 ani, prevăzută în anexa nr. 10;
    e) pentru calculul energiei electrice produse din energia eoliană se utilizează formula aferentă de normalizare pe 4 ani/ pe numărul de ani pentru care sunt disponibile datele privind capacitatea şi producţia, după caz, prevăzută în anexa nr. 10;
    f) se însumează E-SRE normalizată produsă din energie hidraulică cu cea normalizată produsă din energie eoliană şi cu cea produsă în anul respectiv din alte surse regenerabile de energie, inclusiv cantitatea de energie electrică produsă de prosumatori;
    g) valoarea rezultată la lit. e) se raportează la consumul final brut de energie electrică din anul calendaristic analizat şi se exprimă în procente. Consumul final brut de energie electrică se determină pe baza datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.

    (3) Gradul de îndeplinire a ţintei naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică se stabileşte prin raportarea valorii rezultate la alin. (2) lit. g) la valoarea ţintei naţionale legal stabilite.

    CAP. VI
    Informaţii şi date necesare monitorizării sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
    ART. 21
    (1) Activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se face în baza datelor/informaţiilor stabilite de ANRE prin machetele de monitorizare prevăzute în anexele nr.: 1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5.1-5.3, 6.1-6.4, 7.1-7.4, 8, 9.1, 9.2 şi 10.
    (2) Datele/informaţiile necesare în activitatea de monitorizare sunt colectate cu frecvenţă lunară, trimestrială sau anuală în funcţie de necesităţile de analiză, după caz, conform modului de colectare prevăzut la art. 23.
    (3) La cererea scrisă şi justificată a ANRE, datele pot fi colectate punctual, în funcţie de solicitările de raportare sau analiză transmise de diverse instituţii naţionale şi/sau europene sau de necesităţile proprii de reglementare/monitorizare/ raportare.

    ART. 22
    Obligaţia de raportare a datelor/informaţiilor necesare ANRE în procesul de monitorizare revine:
    a) producătorilor deţinători de unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie;
    b) operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Lege;
    c) OTS, în calitate de emitent de CV;
    d) OPCV;
    e) OD.


    ART. 23
    (1) Producătorii deţinători de unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie transmit ANRE informaţiile defalcate pentru fiecare tip de tehnologie, după cum urmează:
    a) producătorii deţinători de unităţi de producere a energiei din surse regenerabile de energie (cu sau fără acreditare pentru schema de sprijin prin CV) completează trimestrial, direct pe portalul ANRE şi în format letric, până cel târziu la data de 15 a celei de-a doua luni din trimestrul următor celui de raportare, date privind E-SRE produsă şi/sau livrată, conform machetelor de raportare prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3;
    b) producătorii de E-SRE care beneficiază de CV completează trimestrial, direct pe portalul ANRE şi în format letric, până cel târziu la data de 15 a celei de-a doua luni din trimestrul următor celui de raportare, date privind monitorizarea tranzacţiilor încheiate de producătorii E-SRE pentru vânzarea/cumpărarea CV, conform machetelor de raportare prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2;
    c) producătorii de E-SRE care beneficiază de CV completează anual, direct pe portalul ANRE şi în format letric, până cel târziu la data de 15 februarie, situaţia costurilor şi veniturilor centralelor de E-SRE beneficiare ale sistemului de promovare prin CV, defalcat pentru fiecare centrală, conform machetei de raportare prevăzute în anexa nr. 3;
    d) producătorii de energie electrică şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin CV sau care au beneficiat de sistemul de promovare şi deţin CV, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, pot încheia contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice şi/sau a certificatelor verzi şi transmit, în termen de 3 zile de la finalizarea tranzacţiilor de energie electrică, respectiv de CV, datele şi informaţiile aferente contractelor bilaterale negociate direct de vânzare/cumpărare, conform machetelor de raportare prevăzute în anexele nr. 4.1 şi 4.2, prin e-mail la adresa sremonitorizare@anre.ro şi în format letric.

    (2) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV completează direct pe portalul ANRE şi în format letric, până cel târziu în a 10-a zi lucrătoare a celei de-a doua luni din trimestrul următor celui de raportare, datele privind monitorizarea tranzacţiilor încheiate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, conform machetelor de raportare prevăzute în anexele nr. 5.1-5.3.
    (3) OTS, în calitate de emitent de CV, transmite lunar ANRE, prin e-mail la adresa sremonitorizare@anre.ro, datele referitoare la energia electrică susţinută prin CV, CV emise, amânate, recuperate, pentru fiecare operator economic acreditat, pe tip de SRE, în fişier Excel, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 6.1-6.4.
    (4) OPCV transmite lunar ANRE, prin e-mail la adresa sremonitorizare@anre.ro, date referitoare la funcţionarea pieţei de CV şi a PCE-ESRE-CV, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 7.1-7.5.
    (5) Operatorii de distribuţie transmit lunar ANRE, prin e-mail la adresa sremonitorizare@anre.ro, informaţii privind prosumatorii racordaţi la reţeaua electrică, conform machetei prevăzute în anexa nr. 8.
    (6) Operatorii economici cu obligaţie de raportare, prevăzuţi la art. 22 lit. c) şi e), publică lunar pe pagina de internet a ANRE, în format editabil, informaţiile referitoare la instalaţiile de producere a energiei electrice din SRE, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 9.1 şi 9.2.
    (7) În formatele şi la termenele specificate, operatorii economici cu obligaţie de raportare transmit orice altă informaţie solicitată de ANRE considerată relevantă în activitatea de monitorizare.

    CAP. VII
    Rezultatele activităţii de monitorizare şi asigurarea transparenţei informaţiilor
    ART. 24
    În conformitate cu prezenta metodologie, rezultatele activităţii de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie fac obiectul rapoartelor anuale, rapoartelor de sinteză ANRE, precum şi a unor analize/evaluări specifice interne întocmite de compartimentul promovare surse regenerabile din cadrul ANRE.

    ART. 25
    ANRE întocmeşte un raport anual cu privire la rezultatele analizei de supracompensare conform art. 29 din Lege, pe care îl publică pe pagina de internet a ANRE până la data de 31 martie a anului următor calendaristic şi care cuprinde informaţii referitoare la:
    a) indicatorii determinaţi la nivel agregat conform prezentei metodologii, pe tipuri de tehnologii, conform art. 11;
    b) numărul de producători acreditaţi pe tipuri de tehnologii, care au furnizat informaţiile necesare întocmirii raportului anual;
    c) cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de CV;
    d) compararea valorii de referinţă a ratei interne de rentabilitate avute în vedere pentru fiecare tehnologie la autorizarea schemei de sprijin, cuprinsă în Decizia C (2011) 4938/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi valorile rezultate în urma analizei de rentabilitate;
    e) identificarea tehnologiilor pentru care din analiza de rentabilitate rezultă risc de supracompensare.


    ART. 26
    ANRE întocmeşte un raport anual privind modul de funcţionare a sistemului de promovare a E-SRE şi de funcţionare a PCV conform art. 20 alin. (1) şi (2) din Lege, pe care îl publică pe pagina de internet a ANRE până la data de 30 iunie a anului următor calendaristic. Raportul anual privind modul de funcţionare a sistemului de promovare a E-SRE cuprinde informaţii referitoare la:
    a) evoluţia cadrului legislativ privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;
    b) descrierea sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;
    c) funcţionarea sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, prezentând informaţii referitoare la:
    (i) puterea instalată în capacităţile de producere a E-SRE şi energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, pe categorii de tehnologii;
    (ii) gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV;
    (iii) numărul de CV necesar a fi achiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV;
    (iv) numărul de CV neachiziţionate de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV; evoluţia numărului de CV tranzacţionate pe PCV, respectiv a numărului total de CV transferate, defalcată pe tipuri de pieţe de tranzacţionare;
    (v) bugetul anual al schemei de sprijin (efortul financiar pentru promovarea E-SRE);
    (vi) impactul schemei de sprijin prin CV în factură la clienţii finali (impactul CV în preţul energiei electrice ca urmare a promovării E-SRE);
    (vii) ponderea E-SRE în consumul final brut de energie electrică şi gradul de realizare a ţintei naţionale de E-SRE în consumul final brut de energie electrică;

    d) funcţionarea pieţei de certificate verzi şi a PCE-ESRE-CV, prezentând informaţii referitoare la:
    (i) numărul de operatori economici înregistraţi la PCV şi PCE-ESRE-CV;
    (ii) numărul de participanţi activi la tranzacţiile de pe PCSCV, PCE-ESRE-CV şi PCTCV;
    (iii) numărul de participanţi activi care au efectuat transferuri de CV pe PCSCV, PCE-ESRE-CV şi PCBCV (PCTCV şi PCBCV - ND);
    (iv) numărul total de CV tranzacţionate pe PCV şi PCE-ESRE-CV, respectiv numărul total de CV transferate pe PCV şi PCE-ESRE-CV;
    (v) preţul mediu ponderat al CV transferate pe PCV, defalcate pe tipuri de pieţe şi PCE-ESRE-CV.    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 27
    Raportarea datelor necesare monitorizării sistemului de promovare a E-SRE a participanţilor la piaţă se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, cu cele ale procedurilor specifice de raportare prevăzute în alte reglementări emise de ANRE, precum şi cu respectarea metodelor specificate de ANRE în corespondenţa cu operatorii economici implicaţi.

    ART. 28
    Fişierele Excel pentru raportarea datelor solicitate în prezenta metodologie sunt transmise ANRE în format electronic (prin încărcarea formatului prelucrabil pe portalul ANRE) sau prin e-mail, conform prevederilor art. 23, şi în format letric semnat (până la implementarea mecanismului de semnătură electronică) numai prin una dintre modalităţile următoare: poştă/curier. Raportarea nu va fi luată în considerare în cazul în care datele transmise ANRE în format electronic nu coincid cu datele transmise în format letric.

    ART. 29
    Machetele de culegere a datelor prevăzute în anexe se revizuiesc ori de câte ori apar modificări ale cadrului de reglementare cu impact asupra elementelor din componenţa acestora, iar versiunea electronică actualizată este publicată pe pagina de internet a ANRE, pentru a reflecta prevederile cadrului legal în vigoare.

    ART. 30
    Nerespectarea prevederilor metodologiei atrage sancţionarea conform prevederilor legale în vigoare din domeniul energiei electrice.

    ART. 31
    Anexele nr. 1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5.1-5.3, 6.1-6.4, 7.1-7.5, 8, 9.1, 9.2 şi 10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1.1.

    la metodologie
    Macheta privind E-SRE produsă
    (Se completează de toţi producătorii de E-SRE cu sau fără acreditare pentru schema de sprijin prin CV.)
    A. Producători de E-SRE

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumire producător ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│An de raportare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Trimestru de raportare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    B. Informaţii privind E-SRE produsă

┌───┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │E-SRE produsă │
│ │ ├─────┬──────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │din care: │
│ │ │ ├─────────────────┬─────────┬──────────────┤
│ │Putere │ │Livrată în reţea │Utilizată│ │
│ │electrică│ │ │pentru │Furnizată │
│Tip│instalată│TOTAL├────────┬────────┤consumul │consumatorilor│
│SRE│/tip SRE │ │cu │fără │final │racordaţi prin│
│ │ │ │contract│contract│propriu, │linii directe │
│ │ │ │de │de │altul │de centrala │
│ │ │ │vânzare │vânzare │decât CPT│electrică │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │[MW] │[MWh]│[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴─────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┘    ANEXA 1.2.

    la metodologie
    Monitorizarea E-SRE vândute/cumpărate/utilizate pentru consumul propriu
    (Se completează numai de producătorii de E-SRE acreditaţi pentru schema de sprijin prin CV.)
    A. Informaţii generale privind producătorii de E-SRE

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumire producător ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│An de raportare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Trimestru de raportare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    B. Informaţii privind cantitatea de E-SRE tranzacţionată

┌─────────┬──────────┬─────────────────┐
│ │ │Energie electrică│
│ │ │vândută/cumpărată│
│ │ │/ │
│ │ │utilizată pentru │
│Tipuri de│Tip │consum propriu │
│pieţe/ │tranzacţie├─────────┬───────┤
│contracte│ │Cantitate│ │
│ │ │energie │Valoare│
│ │ │electrică│ │
│ │ ├─────────┼───────┤
│ │ │[MWh] │[lei] │
├─────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │
├─────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴─────────┴───────┘    ANEXA 1.3.

    la metodologie
    Monitorizarea E-SRE vândute în baza contractelor bilaterale negociate direct, încheiate conform Legii nr. 23/2014
    pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008
    pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
    (Se completează numai de producătorii de E-SRE acreditaţi pentru schema de sprijin prin CV.)
    A. Informaţii generale privind producătorii de E-SRE

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumire producător ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│An de raportare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Trimestru de raportare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    B. Informaţii privind cantitatea de E-SRE tranzacţionată

┌───────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ │ │Data │Data │ │Energie electrică vândută │
│ │ │ │intrării │expirării │Data │ │
│Partener │Contract/│Data │în vigoare a│valabilităţii│tranzacţionării├──────────┬─────────┬─────────┤
│contractual│Act │contractului│contractului│contractului │(data emiterii │Cantitatea│Preţul │Valoarea │
│- │adiţional│ │negociat │negociat │facturii) │de energie│energiei │energiei │
│cumpărător │ │ │direct │direct │ │electrică │electrice│electrice│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │[Nr. ] │[zz-ll-aaaa]│[zz-ll-aaaa]│[zz-ll-aaaa] │[zz-ll-aaaa] │[MWh] │[lei/MWh]│[lei] │
├───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┴─────────┴─────────┘    ANEXA 2.1.

    la metodologie
    Macheta privind E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin CV
    A. Producători de E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin CV

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumire producător ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│An de raportare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Trimestru de raportare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    B. Informaţii privind E-SRE care beneficiază de schema de sprijin şi CV primite

┌───┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Cantitatea│CV primite de la OTS pentru perioada │
│ │ │Puterea │de E-SRE │de raportare, din care: │
│ │ │electrică │pentru ├──────────────┬──────────────┬───────┤
│ │ │instalată │care s-au │emise pentru │ │ │
│ │Denumirea│acreditată│acordat │tranzacţionare│emise pentru │ │
│Tip│centralei│a │CV, │(acordate │tranzacţionare│ │
│SRE│/grupului│centralei/│aferentă │pentru energia│(recuperate │amânate│
│ │ │grupului │perioadei │electrică │din CV │ │
│ │ │ │de │livrată în │amânate) │ │
│ │ │ │raportare │reţea) │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │[MW] │[MWh] │[nr.] │[nr.] │[nr.] │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────┘    ANEXA 2.2.

    la metodologie
    Monitorizarea tranzacţiilor încheiate de producătorii de E-SRE pentru vânzarea/cumpărarea de CV
    A. Informaţii generale privind numărul de CV deţinute de producătorii E-SRE

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea producătorului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│An de raportare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Trimestru de raportare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sold CV disponibile pentru ││
│tranzacţionare la începutul perioadei││
│de raportare [Nr.] ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sold CV disponibile pentru ││
│tranzacţionare la sfârşitul perioadei││
│de raportare [Nr.] ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│CV anulate în perioada de raportare ││
│[Nr.] ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Total CV amânate aflate în patrimoniu││
│la sfârşitul perioadei de raportare ││
│[Nr.] ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    B. Informaţii privind numărul de CV tranzacţionat de producătorii de E-SRE

┌─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │CV transferate ca urmare a operaţiunii │
│ │ │ │ │ │Data │ │de: │
│ │ │ │ │Data │expirării │Data ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │intrării în │valabilităţii│transferului │vânzare/ │ │vânzare/ │
│ │Partener │Contract/│Data │vigoare │contractului │CV din contul │mutare │ │mutare │
│Tipuri │contractual│Act │contractului│(PCTCV, │(PCTCV, │vânzătorului │din CV │cumpărare │din CV │
│de pieţe/│- │adiţional│ │PCCBCV, CB1,│PCCBCV, CB1, │în contul │primite │ │cumpărate │
│contracte│cumpărător/│ │ │CB2, │CB2, │cumpărătorului│de la OTS │ │ │
│ │vânzător │ │ │PCE-ESRE-CV)│PCE-ESRE-CV) │în RCV ├─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. │Valoare│Nr. │Valoare│Nr. │Valoare│
│ │ │ │ │ │ │ │CV │CV │CV │CV │CV │CV │
│ │ ├─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│ │ │[nr.] │[zz-ll-aaaa]│[zz-ll-aaaa]│[zz-ll-aaaa] │[zz-ll-aaaa] │[nr.]│[lei] │[nr.]│[lei] │[nr.]│[lei] │
├─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┘    ANEXA 3

    la metodologie
    Situaţia costurilor şi veniturilor centralelor de E-SRE beneficiare ale sistemului de promovare prin CV Anul de analiză

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Producător: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Centrala/Localitatea: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Puterea instalată (MW) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Puterea acreditată (MW) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Tipul de sursă regenerabilă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Valoarea investiţiei (lei) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data PIF (zz/ll/aaaa): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────┬─────────────────────┬────┬───────┐
│Nr. │ │ │Total │
│crt. │Indicatori │UM │an de │
│ │ │ │analiză│
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│I. │VENITURI │lei │ │
│ │(I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)│ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Venituri realizate în│ │ │
│I.1. │anul de analiză din │lei │ │
│ │vânzarea E-SRE │ │ │
│ │produse │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Venituri realizate în│ │ │
│I.2. │anul de analiză din │lei │ │
│ │vânzarea CV │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Venituri realizate în│ │ │
│ │anul de analiză din │ │ │
│I.3. │transferul CV din │lei │ │
│ │contul de producător │ │ │
│ │în contul de furnizor│ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Venituri realizate în│ │ │
│l.4. │anul de analiză din │lei │ │
│ │vânzarea energiei │ │ │
│ │termice │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│I.5. │Alte venituri │lei │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│II. │COSTURI │lei │ │
│ │(II.1+II.2+II.3) │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│II.1. │Costuri fixe, din │lei │ │
│ │care: │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- costuri de │lei │ │
│ │amortizare │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- costuri de operare │lei │ │
│ │şi mentenanţă │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- costuri de salarii │lei │ │
│ │şi asimilate │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- costuri financiare │lei │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- alte costuri fixe │ │ │
│ │(taxe, comisioane, │lei │ │
│ │impozite, chirii, │ │ │
│ │asigurări etc.) │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│II.2. │Costuri variabile, │lei │ │
│ │din care: │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- costuri cu │ │ │
│ │combustibil │lei │ │
│ │tehnologic │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- costuri cu │ │ │
│ │achiziţia energiei │ │ │
│ │electrice şi │lei │ │
│ │serviciilor aferente,│ │ │
│ │din care: │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- costuri cu │lei │ │
│ │dezechilibre │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- costuri cu │lei │ │
│ │achiziţionarea apei │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- alte costuri │ │ │
│ │variabile (reactivi, │lei │ │
│ │mase schimbătoare de │ │ │
│ │ioni etc.) │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│II.3. │Alte costuri │lei │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│III. │AJUTOARE │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Ajutoare de │ │ │
│ │investiţii (fonduri │ │ │
│III.1.│structurale, fondul │lei │ │
│ │de mediu, permisii de│ │ │
│ │emisii CO_2 etc.) │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Ajutoare de │ │ │
│ │exploatare (scutiri │ │ │
│III.2.│taxe/impozite, │lei │ │
│ │subvenţii preţ │ │ │
│ │biomasă etc.) │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│IV. │CERTIFICATE VERZI │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Număr de CV în sold │ │ │
│IV.1. │la data de 1 ianuarie│nr. │ │
│ │în anul de analiză │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Număr de CV primite │ │ │
│IV.2. │pentru tranzacţionare│nr. │ │
│ │în anul de analiză │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Număr de CV vândute │ │ │
│IV.3. │în anul de analiză │nr. │ │
│ │(indiferent de data │ │ │
│ │primirii) │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Număr de CV │ │ │
│ │transferate din │ │ │
│IV.4. │contul de producător │nr. │ │
│ │în contul de furnizor│ │ │
│ │în anul de analiză │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│IV.5. │Număr de CV anulate │nr. │ │
│ │în anul de analiză │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Număr de CV rămase în│ │ │
│IV.6. │sold la data de 31 │nr. │ │
│ │decembrie în anul de │ │ │
│ │analiză │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│V. │ENERGIE PRODUSĂ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │E-SRE produsă şi │ │ │
│ │vândută în anul de │ │ │
│V.1. │analiză (inclusiv │MWh │ │
│ │autoconsumul, altul │ │ │
│ │decât CPT), din care:│ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │E-SRE produsă în │ │ │
│V.1.1.│cogenerare de înaltă │MWh │ │
│ │eficienţă │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Energie termică │ │ │
│ │produsă şi vândută în│ │ │
│V.2. │anul de analiză │MWh │ │
│ │(inclusiv │ │ │
│ │autoconsumul) │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Conţinutul procentual│% │ │
│ │de biomasă în deşeuri│ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Consum de combustibil│MWh │ │
│ │total, din care: │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Consumul de sursă │t, │ │
│ │regenerabilă, din │mii │ │
│ │care: │Nm^3│ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- biomasă din │t, │ │
│ │reziduuri biologice, │mii │ │
│ │producere în │Nm^3│ │
│ │cogenerare │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- biomasă din │t, │ │
│ │reziduuri biologice, │mii │ │
│ │producere exclusivă │Nm^3│ │
│ │de energie electrică │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- biomasă din culturi│t, │ │
│ │energetice, producere│mii │ │
│ │exclusivă de energie │Nm^3│ │
│ │electrică │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- gaz de fermentare a│mii │ │
│ │deşeurilor │Nm^3│ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Consumul de sursă │ │ │
│ │convenţională, din │MWh │ │
│ │care: │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- păcură │t │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- gaze │mii │ │
│ │ │Nm^3│ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- cărbune │t │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │- alt combustibil │t, │ │
│ │(CLU etc.) │mii │ │
│ │ │Nm^3│ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Putere calorifică │ │ │
│ │inferioară pentru │kJ/ │ │
│ │biomasă din reziduuri│kg │ │
│ │biologice │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Putere calorifică │ │ │
│ │inferioară pentru │kJ/ │ │
│ │biomasă din culturi │kg │ │
│ │energetice │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Putere calorifică │ │ │
│ │inferioară pentru gaz│kJ/ │ │
│ │de fermentare a │Nm^3│ │
│ │deşeurilor municipale│ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Putere calorifică │ │ │
│ │inferioară pentru gaz│ │ │
│ │de fermentare a │kJ/ │ │
│ │nămolurilor din │Nm^3│ │
│ │instalaţiile de │ │ │
│ │epurare a apelor │ │ │
│ │uzate │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Putere calorifică │kcal│ │
│ │inferioară pentru │/kg │ │
│ │păcură │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Putere calorifică │kcal│ │
│ │inferioară pentru │/Nm^│ │
│ │gaze │3 │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Putere calorifică │kcal│ │
│ │inferioară pentru │/kg │ │
│ │cărbune │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Putere calorifică │kcal│ │
│ │inferioară pentru alt│/kg │ │
│ │combustibil │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Preţ biomasă din │lei/│ │
│ │reziduuri biologice │t │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Preţ biomasă din │lei/│ │
│ │culturi energetice │t │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Preţ gaz de │lei/│ │
│ │fermentare a │Nm^3│ │
│ │deşeurilor municipale│ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Preţ gaz de │ │ │
│ │fermentare a │lei/│ │
│ │nămolurilor din │Nm^3│ │
│ │instalaţii de epurare│ │ │
│ │a apelor uzate │ │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Preţ păcură │lei/│ │
│ │ │kg │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Preţ gaze │lei/│ │
│ │ │Nm^3│ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Preţ cărbune │lei/│ │
│ │ │kg │ │
├──────┼─────────────────────┼────┼───────┤
│ │Preţ alt combustibil │lei/│ │
│ │ │kg │ │
└──────┴─────────────────────┴────┴───────┘


    ANEXA 4.1.

    la metodologie
    Tranzacţii încheiate de producătorii de E-SRE în conformitate cu art. ll din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008
    pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
    ENERGIE ELECTRICĂ
    Denumire producător:
    CUI:
    PI (MW):
    luna:
    anul:

┌────┬───────────┬──────────┬──────┬────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Preţul│ │ │ │ │Data │Data │ │
│Nr. │Partener │Cantitatea│mediu │Valoarea│Numărul │Data │Data │intrării în │expirării │ │
│crt.│contractual│(MWh) │(lei/ │(lei) │contractului│contractului│înregistrării│vigoare │valabilităţii│Observaţii│
│ │ │ │MWh) │ │ │ │ANRE │contractului│contractului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(zz/ll/aaaa)│(zz/ll/aaaa) │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴──────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┘


    ANEXA 4.2.

    la metodologie
    Tranzacţii încheiate de producătorii de E-SRE în conformitate cu art. ll din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008
    pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

    CERTIFICATE VERZI
    Denumire producător:
    CUI:
    PI (MW):
    luna:
    anul:

┌────┬───────────┬───┬──────┬────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Preţul│ │ │ │ │Data │Data │ │
│Nr. │Partenerul │Nr.│mediu │Valoarea│Numărul │Data │Data │intrării în │expirării │ │
│crt.│contractual│CV │(lei/ │(lei) │contractului│contractului│înregistrării│vigoare a │valabilităţii│Observaţii│
│ │ │ │CV) │ │ │ │ANRE │contractului│contractului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(zz/ll/aaaa)│(zz/ll/aaaa) │ │
├────┼───────────┼───┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼──────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───┴──────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┘


    ANEXA 5.1.

    la metodologie
    Monitorizarea CV facturate clienţilor finali de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV
    A. Operatori economici cu obligaţie de achiziţie CV

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Operator economic cu obligaţie de ││
│achiziţie de CV ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│An de raportare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Trimestru de raportare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    B. Informaţii privind facturarea CV la clienţii finali

┌──────────────┬───────────┬──────────┬────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Elemente de calcul │ │
│ │ │ │pentru facturare CV │ │
│ │ │ ├───────────┬────────┤ │
│ │Cantitatea │Cantitatea│Cota anuală│ │ │
│ │de energie │de energie│obligatorie│Preţul │ │
│ │electrică │electrică │estimată de│mediu al│Contravaloare│
│Luna │neexceptată│exceptată │CV │CV │CV facturate │
│calendaristică│facturată │facturată │aplicabilă │utilizat│ │
│ │ │ │în │în │ │
│ │ │ │intervalul │facturi │ │
│ │ │ │de │ │ │
│ │ │ │facturare │ │ │
│ ├───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │[MWh] │[MWh] │[CV/MWh] │[lei/CV]│[lei] │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 2*4*5 │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────────┘    ANEXA 5.2.

    la metodologie
    Monitorizarea tranzacţiilor încheiate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV
    A. Operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Operator economic cu obligaţie de ││
│achiziţie CV - participant la PCV ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│An de raportare (n) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Trimestru de raportare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. de CV deţinute în cont în ultima ││
│zi lucrătoare a primei luni din ││
│trimestrul următor celui de raportare││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. de CV necesar de achiziţionat ││
│pentru trimestrul de raportare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. de CV necesar de achiziţionat de ││
│pe PCSCV pentru trimestrul de ││
│raportare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. de CV anulate în trimestrul de ││
│raportare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    B. Informaţii privind numărul de CV tranzacţionat de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV

┌────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┬──────┬────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Data │Data │ │ │ │ │Numărul de CV alocate din CV │
│ │ │ │ │ │intrării în │expirării │Data │ │ │ │transferate (col. 9), │
│ │ │Tipul │ │ │vigoare a │valabilităţii│transferului │ │ │ │din care: │
│ │Denumirea │tranzacţiei│Contract/│Data │contractului│contractului │CV din contul │CV │Preţul│Valoarea├─────┬────┬──────────┬──────────┬──────┤
│Tipul │partenerului│-vânzare/ │Act │contractului│(PCTCV, │(PCTCV, │vânzătorului │transferate│CV │CV │ │ │cotă │cotă │ │
│pieţelor/ │contractual │cumpărare/ │adiţional│ │PCCBCV, CB1,│PCCBCV, CB1, │în contul │ │ │ │cotă │cotă│trimestrul│trimestrul│rămase│
│contractelor│- vânzător/ │transfer │ │ │CB2, │CB2, │cumpărătorului│ │ │ │an │an │precedent │de │în │
│ │cumpărător │prin │ │ │PCE-ESRE-CV)│PCE-ESRE-CV) │în RCV │ │ │ │(n–1)│(n) │celui de │raportare │cont │
│ │ │rezervare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare │ │ │
│ │ │ ├─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────┼────┼──────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │[nr. ] │[zz-ll-aaaa]│[zz-ll-aaaa]│[zz-ll-aaaa] │[zz-ll-aaaa] │[nr. ] │[lei/ │[lei] │[nr. │[nr.│[nr. ] │[nr. ] │[nr. ]│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CV] │ │] │] │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────┼────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────┼────┼──────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────┼────┼──────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────┼────┼──────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────┼────┼──────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────┼────┼──────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴──────┴────────┴─────┴────┴──────────┴──────────┴──────┘    ANEXA 5.3.

    la metodologie
    Monitorizarea energiei electrice (inclusiv cea utilizată pentru consumul final propriu) facturate consumatorilor finali
    de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, pentru trimestrul de analiză
    A. Operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Operator economic cu obligaţie de ││
│achiziţie de CV ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│An de analiză ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Trimestru de analiză ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    B. Informaţii privind energia electrică facturată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu, pentru trimestrul de analiză

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Furnizor de energie electrică │Producător de energie electrică │
│ ├───────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Energia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │electrică │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │neexceptată │ │Total energie│ │ │ │Total energie│
│ │ │ │Energia │facturată │ │electrică │ │ │Energia │electrică │
│ │ │ │electrică │consumatorilor│Energia │facturată şi │ │Energia │electrică │facturată şi │
│ │Energia │ │facturată │/furnizorilor │electrică│utilizată │Energia │electrică │exceptată │utilizată │
│ │electrică │Energia │operatorilor│din afara │exceptată│pentru │electrică │neexceptată │facturată │pentru │
│ │neexceptată│electrică │de │teritoriului │facturată│consumul │neexceptată │utilizată │consumatorilor│consumul │
│ │utilizată │neexceptată │distribuţie │României în │şi/sau │final │facturată │pentru │racordaţi prin│final │
│Luna│pentru │facturată │concesionari│statele cu │utilizată│propriu, │consumatorilor│consumatorii│linii directe │propriu, │
│ │consumul │consumatorilor│/ OTS pentru│care Guvernul │pentru │luată în │racordaţi prin│finali │la centrala │luată în │
│ │final │finali │consumul │României are │consumul │considerare │linii directe │proprii, │electrică şi/ │considerare │
│ │propriu │ │final al │acorduri │final │la stabilirea│la centrala │alţii decât │sau utilizată │la stabilirea│
│ │ │ │acestora: │bilaterale în │propriu │numărului │electrică │CPT-ul │pentru │numărului de │
│ │ │ │OD1, OD…OTS │acest sens, │ │de CV necesar│ │centralei │consumatorii │CV necesar a │
│ │ │ │ │din producţia │ │a fi │ │ │finali proprii│fi │
│ │ │ │ │de energie │ │achiziţionate│ │ │ │achiziţionate│
│ │ │ │ │electrică din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │România │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │
├────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 = 2 + 3 + 5│8 │9 │10 │11 = 8 + 9 │
├────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 6.1.

    la metodologie
    Date referitoare la energia electrică susţinută prin CV, în anul ..............

┌────┬────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │Denumirea │ │Puterea │Energia electrică pentru care se acordă CV (MWh) │Total energie│
│Nr. │operatorului│Tipul│electrică│ │electrică │
│crt.│economic │SRE │instalată├────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤pentru care │
│ │acreditat │ │[MW] │ianuarie│februarie│martie│aprilie│mai│iunie│iulie│august│septembrie│octombrie│noiembrie│decembrie│se acordă CV │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │[MWh] │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┘


    ANEXA 6.2.

    la metodologie
    Date referitoare la certificatele verzi emise pentru tranzacţionare, în anul ..............

┌────┬─────────────┬─────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ │Denumirea │ │Puterea │CV emise pentru tranzacţionare │Total │
│Nr. │operatorului │Tipul│electrică │[buc.] │CV │
│crt.│economic │SRE │instalată ├────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤[buc.]│
│ │acreditat │ │[MW] │ianuarie│februarie│martie│aprilie│mai│iunie│iulie│august│septembrie│octombrie│noiembrie│decembrie│ │
├────┼─────────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┘


    ANEXA 6.3.

    la metodologie
    Date referitoare la certificatele verzi amânate de la tranzacţionare, în anul ..............

┌────┬─────────────┬─────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ │Denumirea │ │Puterea │CV amânate de la tranzacţionare │Total │
│Nr. │operatorului │Tipul│electrică │[buc.] │CV │
│crt.│economic │SRE │instalată ├────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤[buc.]│
│ │acreditat │ │[MW] │ianuarie│februarie│martie│aprilie│mai│iunie│iulie│august│septembrie│octombrie│noiembrie│decembrie│ │
├────┼─────────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┘


    ANEXA 6.4.

    la metodologie
    Date referitoare la certificatele verzi eliberate pentru tranzacţionare
    din numărul de CV amânate de la tranzacţionare, în anul ..............

┌────┬─────────────┬─────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ │Denumirea │ │Puterea │CV eliberate pentru tranzacţionare │Total │
│Nr. │operatorului │Tipul│electrică │[buc.] │CV │
│crt.│economic │SRE │instalată ├────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤[buc.]│
│ │acreditat │ │[MW] │ianuarie│februarie│martie│aprilie│mai│iunie│iulie│august│septembrie│octombrie│noiembrie│decembrie│ │
├────┼─────────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┘


    ANEXA 7.1.

    la metodologie
    1. Lista operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV înscrişi la PCV şi PCE-ESRE-CV
    Anul: .........................
    Luna: .........................

┌────┬───────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │Data │ │
│Nr. │Numele │înscrierii │Date de│
│crt.│participantului│la piaţa de│contact│
│ │ │certificate│ │
│ │ │verzi │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────────┴───────┘


    2. Lista operatorilor economici (producători E-SRE) înscrişi la PCV şi PCE-ESRE-CV
    Anul: .........................
    Luna: .........................

┌────┬───────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │Data │ │
│Nr. │Numele │înscrierii │Date de│
│crt.│participantului│la piaţa de│contact│
│ │ │certificate│ │
│ │ │verzi │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────────┴───────┘


    3. Lista participanţilor suspendaţi de pe PCV şi PCE-ESRE-CV
    Anul: .........................
    Luna: .........................

┌────┬───────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │Numele │Starea │Data │Perioada │Motivul │
│crt.│participantului│participantului│suspendării│suspendării│suspendării│
│ │ │pe PCV │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    4. Lista participanţilor retraşi/suspendaţi de pe PCV şi PCE-ESRE-CV
    Anul: .........................
    Luna: .........................

┌────┬───────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ │Starea │ │Motivul │
│Nr. │Numele │participantului│Data │retragerii/ │
│crt.│participantului│pe PCV │suspendării│suspendării │
│ │ │(retragere/ │/retragerii│participantului│
│ │ │suspendare) │ │pe PCV │
├────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┘    ANEXA 7.2.

    la metodologie
    1. Lista participanţilor care au încheiat contracte standard pe piaţa centralizată anonimă la termen a certificatelor verzi
    Anul: .........................
    Luna: .........................

┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────────┐
│ │Numărul │Data │Durata │Data de │ │ │Preţul de │
│Nr. │contractului│contractului│contractului│începere│Vânzător│Cumpărător│atribuire a │
│crt.│standard │standard │standard │a │ │ │contractului│
│ │ │ │încheiat │livrării│ │ │(lei/CV) │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴──────────┴────────────┘


    2. Lista participanţilor care au încheiat contracte bilaterale de certificate verzi (CBCV) prin negociere directă pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi
    Anul: .........................
    Luna: .........................

┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────┬────────┬────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ │Numărul/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │data │ │Data de │ │ │Preţul│
│Nr. │Numărul │Data │actului │Stare│expirare│ │ │din │
│crt.│contractului│contractului│adiţional│CBCV │a CBCV │Vânzător│Cumpărător│CBCV │
│ │standard │standard │(dacă │ │încheiat│ │ │(lei/ │
│ │ │ │este │ │ │ │ │CV) │
│ │ │ │cazul) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────┴────────┴────────┴──────────┴──────┘


    3. Lista participanţilor care au încheiat CBCV înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 23/2014, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2013    Anul: .........................
    Luna: .........................

┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────┬────────┬────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ │Numărul/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │data │ │Data de │ │ │Preţul│
│Nr. │Numărul │Data │actului │Stare│expirare│ │ │din │
│crt.│contractului│contractului│adiţional│CBCV │a CBCV │Vânzător│Cumpărător│CBCV │
│ │standard │standard │(dacă │ │încheiat│ │ │(lei/ │
│ │ │ │este │ │ │ │ │CV) │
│ │ │ │cazul) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────┴────────┴────────┴──────────┴──────┘


    4. Lista participanţilor care au încheiat CBCV pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de certificate verzi înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2018    Anul: .........................
    Luna: .........................

┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────┬────────┬────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ │Numărul/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │data │ │Data de │ │ │Preţul│
│Nr. │Numărul │Data │actului │Stare│expirare│ │ │din │
│crt.│contractului│contractului│adiţional│CBCV │a CBCV │Vânzător│Cumpărător│CBCV │
│ │standard │standard │(dacă │ │încheiat│ │ │(lei/ │
│ │ │ │este │ │ │ │ │CV) │
│ │ │ │cazul) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────┴────────┴────────┴──────────┴──────┘    ANEXA 7.3.

    la metodologie
    1. Rezultatele tranzacţionării CV pe contracte standard încheiate în urma desfăşurării sesiunilor de tranzacţionare pe piaţa centralizată anonimă la termen a certificatelor verzi
    Anul: ......................... Luna: .........................

┌────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────┬────────────┐
│ │Numărul │Data │Valabilitatea│Data de │ │ │ │Preţul de │ │ │
│Nr. │contractului│contractului│contractului │începere│Vânzător│Cumpărător│Nr. de CV │tranzacţionare│Observaţii│Data │
│crt.│standard │standard │standard │a │ │ │transferate│CV (lei/CV) │ │transferului│
│ │ │ │încheiat │livrării│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘


    2. Rezultatele tranzacţionării CV pe contracte bilaterale de certificate verzi (CBCV) încheiate înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2018    Anul: ......................... Luna: .........................

┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────┬────────────┐
│Nr. │Numărul │Data │Numărul │Data │Stare│Valabilitatea│ │ │Număr de CV│Preţul de │ │Data │
│crt.│contractului│contractului│actului │actului │CBCV │CBCV încheiat│Vânzător│Cumpărător│transferate│tranzacţionare│Observaţii│transferului│
│ │standard │standard │adiţional│adiţional│ │ │ │ │ │CV (lei/CV) │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘


    3. Rezultatele tranzacţionării CV pe CBCV încheiate prin negociere directă
    Anul: ......................... Luna: .........................

┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────┬────────────┐
│Nr. │Numărul │Data │Numărul │Data │Stare│Valabilitatea│ │ │Număr de CV│Preţul de │ │Data │
│crt.│contractului│contractului│actului │actului │CBCV │CBCV încheiat│Vânzător│Cumpărător│transferate│tranzacţionare│Observaţii│transferului│
│ │standard │standard │adiţional│adiţional│ │ │ │ │ │CV (lei/CV) │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘


    4. Tranzacţii cu CV aferente contractelor încheiate pe CBCV înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 23/2014, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2013    Anul: ......................... Luna: .........................

┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────┐
│Nr. │Numărul │Data │Numărul │Data │Stare│Valabilitatea│ │ │Număr de CV│Preţul de │ │
│crt.│contractului│contractului│actului │actului │CBCV │CBCV încheiat│Vânzător│Cumpărător│transferate│tranzacţionare│Observaţii│
│ │standard │standard │adiţional│adiţional│ │ │ │ │ │CV (lei/CV) │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────┘    ANEXA 7.4.

    la metodologie
    Rezultatele tranzacţionării CV pe PCSCV
    Anul: ..........................
    Luna: ..........................

┌────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────┬───────┐
│ │Data │ │Număr │ │Număr de │ │
│Nr. │sesiunii │Vânzător│de CV │Cumpărător│CV │PIPCSCV│
│crt.│de │ │vândute│ │cumpărate│ │
│ │licitaţie│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┴─────────┴───────┘


    ANEXA 7.5.

    la metodologie
    Rezultatele tranzacţionării E-SRE şi CV pe PCE-ESRE-CV
    Anul: ..........................
    Luna: ..........................

┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────┬──────────┬──────────────┬──────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │ │Data │Data │Vânzător│ │Cantitatea de │Preţul│ │ │
│Nr. │Numărul │Data │intrării în │expirării │/ │ │E-SRE │E-SRE │Număr de CV │Preţul de │
│crt.│contractului│contractului│vigoare a │valabilităţii│entitate│Cumpărător│tranzacţionată│(lei/ │tranzacţionate│tranzacţionare│
│ │ │ │contractului│contractului │agregată│ │[MWh] │MWh) │aferent E-SRE │CV (lei/CV) │
│ │ │ │(zz/ll/aaaa)│(zz/ll/aaaa) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────┴──────────┴──────────────┴──────┴──────────────┴──────────────┘


    ANEXA 8

    la metodologie
    Informaţii privind prosumatorii racordaţi la reţeaua de distribuţie
    Operatorul de distribuţie a energiei electrice:
    Anul: ..........................
    Luna: ..........................

┌────┬──────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formula │Cantitatea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cantitatea│de calcul│de energie │
│ │ │Codul │ │ │Adresa │Numărul şi │Puterea │Cantitatea│de energie│pentru │electrică │
│Nr. │Denumirea │unic al │Forma de │Denumirea│locului │data │electrică│de energie│electrică │energia │care │
│crt.│prosumatorului│punctului│organizare│centralei│de consum│certificatului│instalată│electrică │produsă şi│electrică│beneficiază│
│ │ │de măsură│ │electrice│şi de │de racordare │(kW) │produsă* │livrată │produsă │de preţul │
│ │ │ │ │ │producere│ │ │(kWh) │(kWh) │şi │prevăzut în│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │livrată │lege (kWh) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în reţea │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┘

    * Pentru prosumatorii care nu deţin contor de măsurare a energiei electrice produse, ANRE estimează cantitatea de energie electrică produsă, conform art. 20 alin. (2) lit. b) din metodologie.


    ANEXA 9.1.

    la metodologie
    Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) emise pentru
    instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile

┌────┬──────────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Data │ │ │ │ │ │
│Nr. │Denumirea │Denumirea│ │Puterea │Tensiunea│Staţia de│ │ │Numărul│emiterii ATR│ │ │Data │Stare│Data │
│crt.│investitorului│centralei│Judeţul│instalată│U (kV) │racordare│Comentariu│Emitent│ATR │/ │Observaţii│Legislaţia│expirării│ATR │estimată│
│ │ │electrice│ │(MW) │ │ │ │ │ │actualizării│ │ │ATR │ │PIF │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ATR │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────┴────────┘


    ANEXA 9.2.

    la metodologie
    Lista cu contracte de racordare (CR) emise pentru instalaţii
    de producerea energiei electrice din surse regenerabile

┌────┬──────────────┬───────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────┐
│Nr. │Denumirea │ │ │Puterea │Tensiunea│Staţia de│ │ │Numărul│Data │Numărul│Data │Data│
│crt.│producătorului│Localitatea│Judeţul│instalată│U (kV) │racordare│Comentariu│Emitent│ATR │emiterii│CR │emiterii│PIF │
│ │ │ │ │(MW) │ │ │ │ │ │ATR │ │CR │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴───────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────┘


    ANEXA 10

    la metodologie
    Formulele de normalizare pentru calculul energiei electrice generate de energia hidroelectrică şi eoliană
    Pentru calculul energiei electrice produse de energia hidroelectrică se aplică următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    N = an de referinţă;
    E_N (norm) = cantitate standardizată de energie electrică produsă de toate centralele hidroelectrice în anul N, în scopul efectuării de calcule;
    Ei = cantitatea de energie electrică produsă efectiv în anul i de către toate centralele hidroelectrice, măsurată în GWh, excluzând producţia de energie electrică din centralele de acumulare prin pompare pe bază de apă pompată anterior în bazinul superior;
    Ci= puterea totală instalată, fără acumularea prin pompare, a tuturor centralelor hidroelectrice înregistrată la sfârşitul anului i, măsurată în MW.


    Pentru calculul energiei electrice produse de energia eoliană se aplică următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    N = an de referinţă;
    E_N (norm) = cantitate standardizată de energie electrică produsă de toate centralele eoliene în anul N, în scopul efectuării de calcule;
    E_i = cantitatea de energie electrică produsă efectiv în anul i de către toate centralele eoliene, măsurată în GWh;
    C_i = puterea totală instalată a tuturor centralelor eoliene înregistrată la sfârşitul anului i, măsurată în MW;
    n = 4 sau numărul de ani care precedă anul N, pentru care sunt disponibile datele privind capacitatea şi producţia centralelor eoliene, luându-se în considerare cea mai mică dintre cele două valori.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016