Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 9 iunie 2020  pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc Tei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 9 iunie 2020 pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc Tei

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 563 bis din 29 iunie 2020
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 610 din 9 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2020.
──────────
    CAP. I
    Cadrul legal
    ART. 1
        Cadrul legal pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor/Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei", denumite în continuare CCS/CCSS "Tei" , este reprezentat de:
    1. Legea bugetului de stat pe anul în curs;
    2. Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor,;
    3. Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;
    5. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată;
    6. Hotărârea Guvernului nr. 801 din 19 mai 2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei";
    7. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al CCS/CCSS Tei, aprobat prin ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 572/16.04.2019.
    8. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).


    CAP. II
    Definiţii
    ART. 2
        În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:
    a) acţiuni CCS/CCSS Tei: acţiuni cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive, de agrement, precum şi alte servicii destinate cu precădere studenţilor, în realizarea obiectivelor/măsurilor în domeniul tineretului.


    CAP. III
    Organizarea acţiunilor CCS/CCSS "Tei"
    ART. 3
        Sunt eligibile acţiunile care:

    (1) Sunt cuprinse în calendarul de acţiuni al CCS/CCSS "Tei", calendar aprobat de conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MTS, sau sunt aprobate în vederea introducerii ca acţiuni suplimentare;

    (1.1) Calendarul de acţiuni al CCS/CCSS "Tei" se elaborează după consultarea prealabilă a organizaţiilor din zona afiliată fiecărei CCS/CCSS "Tei".

    (1.2) Calendarul de acţiuni al CCS/CCSS "Tei" cuprinde tipurile de acţiuni prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 şi precizate ca forme /genuri în Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al CCS/CCSS "Tei", cu respectarea priorităţilor transmise de către MTS:

    (2) Duc la îndeplinirea Strategiei Naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015- 2020 şi a Programului de Guvernare;

    (3) Prevăd cheltuieli eligibile, aşa cum sunt acestea stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006, cu modificările ulterioare;

    (4) Prevăd cheltuieli efectuate exclusiv de către CCS/CCSS "Tei".

    (5) Calendarul de acţiuni al CCS/CCSS "Tei" se va întocmi conform modelului din Anexa nr. 10 şi va cuprinde acţiunile cu şi fără finanţare cu şi fără venituri atrase.

    (6) În vederea monitorizării acţiunilor cuprinse în Calendar, CCS/CCSS "Tei" au obligaţia de a transmite, până în data de 10 a lunii următoare trimestrului pentru care se face monitorizarea, la DAST Planul de monitorizare, întocmit conform modelului din Anexa nr. 11.


    ART. 4
    (1) Acţiunile sunt realizate de către CCS/CCSS "Tei" prin compartimentele de specialitate.
    (2) Acţiunile pot fi realizate şi în colaborare cu autorităţi instituţii, agenţii naţionale, organizaţii, organisme naţionale şi internaţionale, denumite în continuare "structuri", în baza unei scrisori de intenţie/invitaţii din partea CCS/CCSS "Tei" şi a unui protocol de colaborare, conform Anexei nr. 1, în care vor fi stipulate detaliat obligaţiile şi drepturile părţilor.

    ART. 5
    (1) În vederea finanţării acţiunilor CCS/CCSS "Tei", desfăşurate pe teritoriul României, fără componentă internaţională, sunt necesare:
    a) notă de fundamentare pentru calendar, aprobată la nivelul CCS/CCSS "Tei";
    b) calendarul de acţiuni, avizat de ordonatorul terţiar de credite şi aprobat de ordonatorul principal de credite;
    c) scrisoarea de intenţie/invitaţia CCS/CCSS "Tei" pentru structurile menţionate la Art. 4, alin.(2), în cazul acţiunilor desfăşurate în colaborare;
    d) referat de necesitate pentru fiecare acţiune, conform Anexei nr. 9;
    e) protocolul de colaborare, dacă este cazul, conform Anexei nr. 1;
    f) contract sau notă de comandă, dacă este cazul;
    g) documente de achiziţie publică, dacă este cazul;
    h) propunere de angajare şi angajament bugetar;
    i) decont de cheltuieli;
    j) ordonanţare de plată.

    (2) În vederea finanţării acţiunilor CCS/CCSS "Tei", cu componentă internaţională, sunt necesare:
    a) documentele menţionate la alin. (1);
    b) pentru acţiunile desfăşurate în alte ţări: invitaţie din partea organizatorilor redactată într-o limbă de circulaţie internaţională, însoţită de traducerea neoficială în limba română; invitaţia trebuie să includă condiţiile financiare în care urmează a se derula acţiunea;
    c) pentru acţiunile desfăşurate în România: lista participanţilor, cu menţionarea vârstei şi a apartenenţei la organizaţia neguvernamentală/instituţia. În vederea cazării oaspeţilor, va fi specificat sexul fiecărui participant;

    (3) În cazul în care, după decontarea cheltuielilor din cadrul acţiunilor care fac parte din calendarul de acţiuni se constată că rămân sume necheltuite, CCS/CCSS "Tei", pot propune modificarea calendarului în baza unei note de fundamentare, astfel:
    a) Calendarele de acţiuni modificate ale CCS/CCSS "Tei" se aprobă de către conducerea MTS doar în cazul introducerii unor acţiuni noi. Pentru modificările operate în cadrul acţiunilor deja aprobate (perioadă, loc de desfăşurare, redistribuiri între capitole de cheltuieli sau între acţiuni), calendarele de acţiuni se aprobă de către conducerea CCS/CCSS "Tei", în baza unei note de fundamentare.

    (4) În situaţia în care CCS/CCSS "Tei" nu respectă prevederile art. 5, alin. (1), lit. b), sumele aferente acţiunilor implementate pentru care nu s-a obţinut aprobarea conducerii MTS, vor fi deduse din viramentele următoare care se vor efectua de către MTS către CCS/CCSS "Tei".

    ART. 6
    (1) Criteriile minimale obligatorii pentru iniţierea unor propuneri de colaborare de către CCS/CCSS "Tei" sunt:
    a) tipul de acţiune este prevăzut în atribuţiile/scopul/obiectivele/activităţile structurii căreia CCS/CCSS "Tei" îi propune colaborarea;
    b) structura are capacitatea de implementare a activităţilor pentru care se solicită colaborarea (resurse, experienţă în domeniu);
    c) structura cu care CCS/CCSS "Tei" îşi propune să colaboreze a respectat obligaţiile prevăzute în convenţii/protocoale/contracte de finanţare încheiate cu CCS/CCSS "Tei" în ultimii doi ani, dacă este cazul;

    (2) Iniţiativa colaborării aparţine CCS/CCSS "Tei" şi se formalizează printr-o scrisoare de intenţie/invitaţie şi un protocol de colaborare.
    (3) Criteriile minimale de selecţie a unui partener organizaţie neguvernamentală, sunt precizate în anunţul public, în funcţie de specificul acţiunii.

    CAP. IV
    Decontarea cheltuielilor
    ART. 7
    (1) Pentru justificarea cheltuielilor în cadrul acţiunilor, organizatorul trebuie să prezinte următoarele:
    a) decontul de cheltuieli întocmit conform Anexei nr. 2;
    b) documente justificative: facturi fiscale, bonuri fiscale, bonuri de consum, NIR etc., în original;
    c) documente privind achiziţii publice, inclusiv contractul de achiziţie/comanda;
    d) lista de participanţi întocmită conform Anexei nr. 3, în original (este obligatorie, pentru toate tipurile de acţiuni, cu excepţia acţiunilor de promovare, festivalurilor, campaniilor de informare, monitorizare a activităţii de tineret) Lista de participanţi este însoţită obligatoriu de tabelul centralizator cu participanţii la acţiune prevăzut în Anexa nr. 3.1, întocmit pe baza declaraţiilor din Anexa nr. 3.2. Lista de participanţi şi tabelul prevăzut în Anexa nr. 3.1 se vor întocmi după ce fiecare participant a completat declaraţia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    e) raportul de implementare, semnat de către responsabilul de acţiune şi avizat de către conducătorul structurii (se va întocmi conform Anexei nr. 4).

    (2) În cazul în care la acţiunile interne şi internaţionale, participă şi persoane la nivel înalt (miniştri, secretari de stat, şefi de departamente, directori generali, reprezentanţi ai ţărilor oaspete în organismele internaţionale, continentale şi regionale, membri ai reprezentanţelor diplomatice străine acreditate la Bucureşti şi membri ai corpului diplomatic român), lista de participanţi şi pontajul de masă nu vor fi semnate nominal de către cei menţionaţi anterior, ci doar de către responsabilul de acţiune.

    ART. 8
    (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă (masă servită sau alimente) sunt:
    a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, pentru masă servită;
    b) facturi sau bonuri fiscale până la valoarea stabilită de lege, pentru alimente;
    c) pontajul de masă, în original, întocmit conform Anexei nr. 5;
    d) proces verbal de recepţie a serviciilor pentru masă servită sau NIR-uri, bonuri de consum pentru alimentele achiziţionate.


    ART. 9
    (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanţilor sunt:
    a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă;
    b) diagrama de cazare, în original, conform modelului prezentat în Anexa nr. 6;
    c) proces verbal de recepţie a serviciilor.

    (2) La stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

    ART. 10
    (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:
    a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice şi un tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Anexei nr. 7;
    b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi un tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Anexei nr. 7;
    c) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi un tabel cu participanţii în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Anexei nr. 7;
    d) factura fiscală detaliată şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu menţiunea "copie conform cu originalul") pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale.

    (2) Se decontează drept cheltuieli de transport şi:
    a) taxele pentru trecerea podurilor;
    b) taxele de traversare cu bacul;
    c) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

    (3) Toate documentele menţionate la alin. (1) lit. a)-c) şi la alin. (2) al prezentului articol, precum şi documentele menţionate la art. 11 vor fi centralizate în cadrul aceluiaşi tabel, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
    (4) În cazul efectuării deplasărilor internaţionale cu avionul, participantul/participanţii va/vor face deplasarea dus-întors, de la domiciliul propriu până la destinaţia menţionată în invitaţie, sau în localitatea cea mai apropiată de locul de desfăşurare al acţiunii. Perioada deplasării trebuie să concorde cu perioada de desfăşurare a acţiunii cu o marjă de timp rezonabilă în funcţie de orarul de zbor sau distanţa de la aeroport la locul de desfăşurare a acţiunii.

    ART. 11
     Cheltuielile de transport se decontează pe bază de documente justificative, cu excepţia cazului în care deplasarea în şi din localitatea unde se desfăşoară acţiunea se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul proprietate personală, se decontează pentru fiecare autoturism contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă, iar calculul şi valoarea decontată se completează în tabel conform Anexei nr. 7. Participantul va prezenta un bon fiscal, din perioada desfăşurării acţiunii la care participă sau cu o zi în avans, cu privire la costul carburantului.

    ART. 12
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri sunt:
    a) contract de închiriere de bunuri şi servicii;
    b) factură fiscală;
    c) proces verbal de predare-primire a bunurilor închiriate.


    ART. 13
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii bunuri şi servicii, altele decât serviciile de cazare, masă, transport şi serviciile menţionate în prezentul ordin, sunt:
    a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;
    b) proces verbal de recepţie a bunurilor sau serviciilor, după caz;
    c) notă de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în gestiunea instituţiei după caz;
    d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru acţiunea decontată, după caz.


    ART. 14
    (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:
    a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;
    b) proces verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări;
    c) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se vor ataşa imagini cu acesta;
    d) notă de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în gestiunea instituţiei;
    e) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru acţiunea decontată.

    (2) Tipăriturile se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social-culturale sunt: factura fiscală sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

    ART. 16
        Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind documentare, realizarea materialelor audio-video, licenţe soft, deduceri oficiale sunt:
    a) contract prestări servicii sau contract de cesiune de drepturi de autor;
    b) factură fiscală sau stat de plată, cazul contractului de cesiune de drepturi de autor;
    c) o copie pe suport electronic CP/DVD/USB stick a rezultatului contractat.


    ART. 17
    (1) Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru trataţii (cafea, ceai, apă minerală etc.) sunt: factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege.
        În situaţia în care produsele sunt achiziţionare de la unităţi de desfacere cu amănuntul (magazine, supermarket-uri etc) se va întocmi şi NIR şi bon de consum.

    (2) Suma alocată pentru fiecare participant este în cuantum de maximum 6.5 lei/zi.

    ART. 18
        Documentele justificative pentru decontarea premiilor, în obiecte, acordate de CCS/CCSS Tei, sunt:
    a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;
    b) notă de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în gestiune având confirmarea responsabilului de acţiune;
    c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru acţiunea decontată;
    d) proces verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate;
    e) proces verbal de acordare a premiilor conform Anexei nr. 8.


    ART. 19
        Decontarea altor cheltuieli prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 cu modificările ulterioare, altele decât cele menţionate anterior, se va face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.

    ART. 20
    (1) Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În vederea realizării achiziţiei publice, structura de specialitate iniţiatoare a acţiunii va transmite structurii cu atribuţii în achiziţiile publice, referatul de necesitate aprobat, în copie, însoţit de caracteristicile specifice pentru fiecare categorie de achiziţie.
    (3) În situaţia în care, în urma realizării unor acţiuni, au rămas sume de bani necheltuite pentru anumite categorii de cheltuieli incluse în planul anual de achiziţii publice, realizarea de noi acţiuni care presupun aceleaşi categorii de cheltuieli, prin introducerea ulterioară în calendarul de acţiuni cu respectarea art. 4 alin. (3), se va face fără a fi necesară modificarea planului anual de achiziţie publică, în limita sumelor programate. În referatul de necesitate se va menţiona explicit acest aspect.

    ART. 21
        Documentele necesare decontării cheltuielilor pentru acţiunile CCS/CCSS "Tei" se întocmesc de către responsabilul de acţiune, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea acţiunii şi vor fi trimise în termen de 15 zile lucrătoare către direcţia de specialitate care realizează plăţile aferente.

    ART. 22
        Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită ca perioadă de derulare a acţiunii.

    ART. 23
        Participarea salariaţilor CCS/CCSS Tei cu atribuţii în domeniul activităţii de tineret la acţiuni, se face în următoarele condiţii:
    a) în baza dispoziţiei conducătorului instituţiei şi a ordinului de deplasare pentru acţiunile desfăşurate în altă localitate;
    b) cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 cu modificările ulterioare;


    ART. 24
        În cazul acţiunilor care presupun cheltuieli în valută se vor considera cheltuieli eligibile comisioanele bancare precum şi diferenţele nefavorabile de curs valutar.

    ART. 25
    (1) Sumele aferente CCS/CCSS "Tei" se virează lunar/trimestrial de către MTS, în baza solicitării transmise de către CCS/CCSS "Tei", direcţiei de specialitate din cadrul MTS, până la data de 10 a lunii anterioare în care trebuie efectuate plăţile.
    (2) Direcţia de specialitate din cadrul MTS centralizează în termen de 5 zile solicitările şi le transmite la direcţia responsabilă pentru operaţiunile financiare şi de contabilitate din cadrul MTS.

    ART. 26
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
                               PROTOCOL DE COLABORARE
                                Nr. ....... din .....
    ART. 1
    BAZA LEGALĂ
        Având în vedere:
    Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" (CCS/CCSS "Tei");
    Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;
        Calendarul de acţiuni aprobat la nivelul CCS/CCSS "Tei";
        Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. .... privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei";
        Actul care certifică personalitatea juridică a partenerului

    ART. 2
    PĂRŢILE
        CCS/CCSS Tei, cu sediul în ........... strada, tel: ...................., cod fiscal nr. ..........., cont nr. ........... deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a .........., reprezentat/ă prin domnul/doamna ............ în calitate de........
        şi
        <Partenerul > (Instituţie publică/Instituţie de învăţământ superior) ........, denumit în continuare Partenerul.
        Au convenit cele de mai jos:

    ART. 3
    OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
        Realizarea în colaborare de către CCS/CCSS "Tei" şi ........, a acţiunii ............, înscrisă în calendarul de acţiuni al CCS/CCSS "Tei" aşa cum este descrisă aceasta în referatul de necesitate/nota de fundamentare realizat/realizată la nivelul CCS/CCSS "Tei", Anexă la prezentul protocol de colaborare.

    ART. 4
    DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
        Prezentul protocol de colaborare încheie pentru perioada .......

    ART. 5
    OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR
    (1) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CCS/CCSS "Tei":
    a) în implementarea acţiunii, CCS/CCSS "Tei" nu suportă decât cheltuielile generate de activitatea proprie.
    b) ...
    c) ...

    (2) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PARTENERULUI
    a) în implementarea acţiunii, partenerul suportă toate cheltuielile generate de activitatea proprie din surse proprii sau din surse atrase în bani şi/sau în natură.
    b) ...
    c) ...


    ART. 6
    MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
    (1) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat doar prin Act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi.
    (2) Prezentul protocol de colaborare poate înceta în următoarele cazuri:
    a) prin ajungerea la termen;
    b) prin acordul părţilor- cu menţionarea în scris a datei încetării prezentului protocol de colaborare;
    c) în cazul în care una dintre părţi nu respectă obligaţiile asumate prin protocolul de colaborare, cealaltă parte, printr-o notificare scrisă, poate rezilia protocolul de colaborare, rezilierea producând efecte de plin drept.


    ART. 7
    LITIGII
    (1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului protocol de colaborare se vor soluţiona pe cale amiabilă.
    (2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

    ART. 8
    DISPOZIŢII FINALE
    (1) Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţii finanţate din fondurile publice.
    (2) Prezentul protocol de colaborare reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală între acestea, anterioară încheierii sale.
    (3) Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat în 2 (două)exemplare, în original, câte unul pentru fiecare parte.


┌──────────────────┬───────────────────┐
│CCS/CCSS "Tei" │PARTENER │
│Nume, prenume │Nume, prenume │
│reprezentant legal│reprezentant legal │
│Semnătura │Semnătura │
│............. │................ │
│Data │Data │
│.............. │................. │
└──────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 2

    la metodologie
        Antet CCS/CCSS Tei
                                       DECONT DE CHELTUIELI
                                       Nr. ........ din .......
        Denumire acţiune ....................................
        Numele partenerului (dacă este cazul): ..............
        Locul de desfăşurare: ...............................
        Perioada de desfăşurare: ............................

┌─────────────┬────────────┬───────┬──────────┬───────┐
│Documente │Felul, nr. /│ │Denumire │ │
│justificative│data │Emitent│cheltuieli│Valoare│
│ │documentului│ │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────┼──────────┼───────┤
└─────────────┴────────────┴───────┴──────────┴───────┘

        Decontul mai cuprinde:
        Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont de exemplu, raport de evaluare, notă de intrare recepţie (NIR) lista participanţi, CD/DVD imagini etc.)

┌─────────────┬──────────┬─────┬──────────┐
│ │Disponibil│Sume │Disponibil│
│Subdiviziunea│înaintea │de │după │
│clasificaţiei│efectuării│plată│efectuarea│
│bugetare │plăţii │-lei-│plăţii │
│ │-lei- │ │-lei- │
├─────────────┼──────────┼─────┼──────────┤
│Buget angajat│ │ │ │
│pe acţiune: │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴─────┴──────────┘

        Notă: Decontul înaintat spre aprobare respectă prevederile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. ...... privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei"

┌──────────────────────────────────────┐
│Vizat/Aprobat │
│Nume: …….. │
│Funcţie: ……… │
│Data ………….. │
│Semnătura ………….. │
├──────────────────────────────────────┤
│Verificat │
│Nume: ……………… │
│Funcţie: ……………. │
│Data ………………….. │
│Semnătura ……………….. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la metodologie
        Antet CCS/CCSS "Tei"
                                  LISTA DE PARTICIPANŢI
        Denumire acţiune ............
        Localitatea ..................
        Perioada ......................

┌─────┬──────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele │Semnătura│
│crt. │participantului │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │
└─────┴──────────────────────┴─────────┘

        Semnătura responsabilului de acţiune al CCS/CCSS "Tei"

    ANEXA 3.1

    la metodologie
        Antet CCS/CCSS "Tei"
                            TABEL CENTRALIZATOR CU PARTICIPANŢII LA ACŢIUNE
        Denumire acţiune ...........
        Loc de desfăşurare ........
        Perioada .................

┌────┬─────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Date de │
│ │ │ │ │Serie şi │Serie şi │contact:│
│Nr. │Numele şi│Asociaţia │Data │nr. CI │număr Carnet│adresa │
│crt.│prenumele│fundaţia/ │naşterii│sau serie│de student/ │de email│
│ │ │instituţia│ │şi nr. │nr. │şi număr│
│ │ │ │ │paşaport*│adeverinţă**│de │
│ │ │ │ │ │ │telefon │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────┘

        * Pentru acţiunile cu componenţă internaţională
        ** Pentru studenţii participanţi la acţiune
     Declar sub răspundere penală că datele centralizate sunt conforme cu declaraţiile participanţilor la acţiune, completate, de fiecare participant în parte, conform modelului din Anexa nr. 3.2.
        Semnătura responsabilului de acţiune al CCS/CCSS "Tei"

    ANEXA 3.2

    la metodologie
                             DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
                     PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
        Subsemnatul/Subsemnata ........ domiciliat/ă în .............., născut/ă la data de .............. identificat/ă ......... prin CNP .........., e-mail ........., telefon ..........., Serie şi număr Carnet de student/nr. adeverinţă ..........., declar prin prezenta:
    1. Că sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate şi utilizate de către CCS/CCSS "Tei" pentru participare mea la acţiunea ......... şi decontarea cheltuielilor aferente.
    2. Că sunt de acord să fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii acţiunii, doar în situaţii strict legate de acţiunea ..........
    3. Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul acţiunii şi ca aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea acţiunii, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituţională (cu excepţia cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).
    4. Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrare a datelor cu caracter personal le deţin - dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere a datelor, dreptul la restricţionare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimţământul.

        Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către ....... pentru decontarea acţiunii .......... la CCS CCSS "Tei", determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.
        Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.
        Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare.
        Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către CCS/CCSS "Tei". Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail, la adresa: .........
        Datele personale colectate direct în vedere desfăşurării acţiunii vor fi păstrate pentru verificări atâta timp cât prevede legislaţia în vigoare cu privire la decontarea acţiunilor.
        Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.
        Data:
        Semnătura participant:

    ANEXA 4

    la metodologie
                                       RAPORT DE IMPLEMENTARE

┌───────────────────────┬──────────────────┐
│Denumire acţiune │ │
├───────────────────────┼──────────────────┤
│Loc şi perioadă de │ │
│desfăşurare │ │
├───────────────────────┼──────────────────┤
│Organizator │ │
├───────────────────────┼──────────────────┤
│Partener (dacă este │ │
│cazul) │ │
├───────────────────────┼──────────────────┤
│Participanţi │ │
├───────────────────────┼──────────────────┤
│Total cheltuieli │ │
├───────────────────────┼──────────────────┤
│Suma decontată din │ │
│bugetul CCS/CCSS “Tei” │ │
├───────────────────────┼──────────────────┤
│Suma reprezentnd │ │
│contribuţia │ │
│partenerului (dacă este│ │
│cazul) │ │
├───────────┬───────────┼─────────┬────────┤
│ │Indicatori │ │ │
│ │stabiliţi │Denumire │Propus/ │
│ │pe │indicator│Realizat│
│ │obiective │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┤
│Indicatorii│Indicatori │ │ │
│acţiunii │calitativi │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┤
│ │Indicatori │ │ │
│ │cantitativi│ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┤
│ │Indicatori │ │ │
│ │financiari │ │ │
├───────────┴───────────┼─────────┴────────┤
│Descriere activităţi │ │
│realizate în cadrul │ │
│acţiunii │ │
├───────────────────────┼─────────┬────────┤
│Rezultate (pe │Aşteptate│Atinse │
│obiective) ├─────────┼────────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼─────────┴────────┤
│ │se vor ataşa în │
│ │mod obligatoriu │
│ │copii de pe │
│ │materialele │
│ │(articole în presa│
│ │scrisă şi/sau │
│ │on-line, │
│ │comunicate de │
│ │presă, tipărituri,│
│ │materiale │
│ │promoţionale, în │
│Promovarea acţiunii │situaţia în care │
│ │promovarea s-a │
│ │realizat în cadrul│
│ │unor emisiuni │
│ │radio sau │
│ │televizate, se vor│
│ │preciza postul, │
│ │data şi emisiunea │
│ │iar pentru afişe │
│ │se va preciza │
│ │locul afişării) │
│ │prin care aceasta │
│ │s-a realizat. │
├───────────────────────┼──────────────────┤
│Probleme/obstacole în │ │
│desafăşurarea acţiunii,│ │
│sugestii │ │
├───────────────────────┼──────────────────┤
│Concluzii, menţiuni │ │
├───────────────────────┼──────────────────┤
│ │se va ataşa în mod│
│ │obligatoriu CD cu │
│ │fotografii │
│ │concludente din │
│Listă documente, │timpul derulării │
│materiale ataşate │acţiunii (locaţie,│
│ │activităţi, │
│ │mijloace şi │
│ │materiale │
│ │folosite, │
│ │participanţi) │
├───────────────────────┼──────────────────┤
│ │Numele şi │
│Responsabil acţiune │prenumele: │
│ │Semnătura şi │
│ │ştampila: │
└───────────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 5

    la metodologie
        Antet CCS/CCSS "Tei"
                                            PONTAJ DE MASĂ
        Denumire acţiune ............
        Perioadă ....................
        Loc de desfăşurare ..........
        Unitatea prestatoare de servicii*1) ............

┌────┬───────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────────────┐
│ │ │ZIUA….. │ZIUA │ZIUA │ZIUA │ZIUA │Semnătura │
│Nr. │Nume │ │…. │…… │….. │….. │participanţilor│
│crt.│Prenume├──┬──┬──┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼───────────────┤
│ │ │M │D │C │M│D│C│M│D│C│M│D│C│M│D│C│ │
│ │ │D │ │ │D│ │ │D│ │ │D│ │ │D│ │ │ │
├────┼───────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────────────┘

        Semnătura responsabilului de acţiune al CCS/CCSS "Tei"
        Unitatea prestatoare de servicii
        Semnătură
        *1) În situaţia mesei servite. În cazul achiziţionării de alimente nu se va trece unitatea prestatoare de servicii, iar pontajul va fi semnat şi ştampilat doar de instituţie

    ANEXA 6

    la metodologie
        Antet CCS/CCSS "Tei"
                                        Diagrama de cazare
        Denumire acţiune ...........................
        Perioadă ...................................
        Loc de desfăşurare .........................
        Unitatea prestatoare de servicii ...........

┌────┬───────┬───────────────┬─────┬────┬────────┐
│Nr. │Nr. │Numele şi │Tarif│Nr. │Vaoare │
│crt.│camerei│prenumele │/zi │zile│serviciu│
│ │ │participantului│ │ │ │
├────┼───────┼───────────────┼─────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────────────┴─────┴────┴────────┘

        Semnătura responsabilului de acţiune al CCS/CCSS "Tei"
        Unitatea prestatoare de servicii
        Semnătura

    ANEXA 7

    la metodologie
        Antet CCS/CCSS "Tei"
                                            TABEL
                   cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului
        Denumire acţiune ....................
        Perioadă ............................
        Loc de desfăşurare ..................

┌────┬───────┬────┬─────┬────┬─────────┐
│Nr. │Nume/ │Rută│Serie│Suma│Semnătura│
│crt.│prenume│ │bilet│ │ │
├────┼───────┼────┼─────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────┴─────┴────┴─────────┘

        Semnătura responsabilului de acţiune al CCS/CCSS "Tei"

    ANEXA 8

    la metodologie
                                         Proces Verbal*2)
        Încheiat astăzi .............. cu ocazia premierii ........... la concursul ............. organizat în cadrul acţiunii ........... .
                                       JURNALUL FORMAT DIN:

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Numele/prenumele │Instituţia │
├───────────────────────┼──────────────┤
└───────────────────────┴──────────────┘

                                          A DESEMNAT:
        Următorii câştigători.

┌────────────┬───────────────┬─────────┐
│Premiul │Numele/ │ │
│obţinut │prenumele │Semnătură│
│(obiectul) │câştigătorului │ │
├────────────┼───────────────┼─────────┤
├────────────┼───────────────┼─────────┤
└────────────┴───────────────┴─────────┘

        *2) Procesul verbal se va adapta în funcţie de specificul acţiunii.
        Semnătura responsabilului de acţiune al CCS/CCSS "Tei"

    ANEXA 9

    la metodologie
        Antet CCS/ CCSS "Tei"
        APROB
        DIRECTOR
        .........
                                  Referat de necesitate
    1. Denumire acţiune
    2. Tip acţiune
    3. Loc şi perioadă de desfăşurare
    4. Participanţi/Beneficiari
    5. Partener (dacă este cazul)
    6. Capitol bugetar
    7. Prioritate
    8. Scop
    9. Obiective
    10. Indicatori
    11. Rezultate (pe obiective)
    12. Descriere activităţi
    13. Promovare acţiune
    14. Buget
    15. Dispoziţii finale
        VIZA COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
        VIZĂ CFPP
        ÎNTOCMIT

    ANEXA 10

    la metodologie
        Antet CCS/ CCSS "Tei"
        APROB,
        ORDONATOR DE CREDITE
        AVIZAT,
        SECRETAR DE STAT
                        Calendar de acţiuni al CCS....../CCSS "Tei"

┌────┬────────┬────────────┬───────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬─────────┬┐
│ │ │Domeniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │principal de│ │ │Indicatori│Rezultate│ │ │ │ │ │Alte ││
│ │ │intervenţie*│ │ │acţiune │acţiune │ │Parteneri│Perioada/ │ │ │surse de ││
│Nr. │Denumire│(prioritate)│Scop │Obiective│(pe │(pe │Tip │(dacă │loc de │Nr. │Buget │finanţare││
│crt.│acţiune │(Conexiuni │acţiune│acţiune │fiecare │fiecare │acţiune│este │desfăşurare│participanţi│detaliat│şi ││
│ │ │cu Programul│ │ │obiectiv) │obiectiv)│ │cazul) │ │ │ │valoarea ││
│ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acestora ││
│ │ │Guvernare**)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼────────┼────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└────┴────────┴────────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴─────────┴┘

        DIRECTOR CCS/CCSS "Tei"
        ÎNTOCMIT

    ANEXA 11

    la metodologie
        Antet CCS/CCSS "Tei"
                        Plan de monitorizare al acţiunilor CCS ..../CCSS "Tei"

┌────────┬────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┬────────┐
│ │Domeniu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţie*│ │ │ │ │ │ │ │
│Denumire│(Prioritate)│Perioadă│Indicatori│Indicatori│Rezultate│Rezultate│Buget │Buget │
│acţiune │(Conexiuni │ │propuşi │realizaţi │aşteptate│atinse │alocat│cheltuit│
│ │cu Programul│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Guvernare**)│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┴────────┘

        DIRECTOR CCS/ CCSS "Tei"
        ÎNTOCMIT
        Precizări:
    1. Pentru fiecare indicator se vor preciza standardele de performanţă.
        În situaţia neîndeplinirii indicatorilor, se vor preciza cauzele care au condus la aceasta.

    2. Bugetul alocat/cheltuit va fi defalcat pe capitole de cheltuieli şi pe surse de finanţare: subvenţie/donaţii/sponsorizări/alte finanţări nerambursabile/implicarea partenerilor cuantificată, etc. şi se va preciza, procentual, absorbţia fondurilor.
    3. Se va cuantifica şi gradul de mulţumire al participanţilor- Chestionar completat
    4. În situaţia identificării riscurilor, se va ţine cont de acestea la activităţile viitoare.


                                      ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016