Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 8 septembrie 2020  de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 8 septembrie 2020 de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 871 din 24 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.513/C din 8 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 871 din 24 septembrie 2020.
──────────
    TITLUL I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia, denumită în continuare metodologie, reglementează cadrul general aplicabil în domeniul pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare şi evaluării rezultatelor acesteia.
    (2) Scopul prezentei metodologii îl constituie reglementarea procesului de pregătire şi dezvoltare de competenţe profesionale ale poliţiştilor de penitenciare în domenii de activitate sau calificări specifice sistemului penitenciar.

    ART. 2
    (1) În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiar de pregătire - orice instituţie subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care alocă resurse financiare, umane, informaţionale şi/sau de timp, în scopul asigurării serviciilor de pregătire profesională a poliţiştilor de penitenciare, precum şi poliţiştii de penitenciare participanţi la modalităţile de realizare a pregătirii profesionale;
    b) cariera - ansamblul situaţiilor juridice şi efectelor produse care intervin de la data naşterii raportului de serviciu al poliţistului de penitenciare până în momentul încetării acestui raport, potrivit actelor normative în vigoare şi/sau opţiunilor individuale, precum şi al aptitudinilor şi competenţelor proprii, în funcţie de nevoile instituţiei şi motivaţiile profesionale şi personale ale acestuia;
    c) creditele profesionale - punctajele obţinute de către poliţiştii de penitenciare pentru participarea la activităţi formale, nonformale sau informale prin care îşi dezvoltă sau perfecţionează competenţele profesionale, didactice sau de specialitate utile sistemului penitenciar ori dezvoltării profesionale şi personale a acestora;
    d) pregătirea profesională - totalitatea activităţilor de pregătire iniţială şi continuă;
    e) pregătirea iniţială - proces care asigură pregătirea în vederea dobândirii competenţelor profesionale minime necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice profesiei;
    f) pregătirea continuă - proces de instruire, ulterior pregătirii iniţiale, care asigură fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe, în vederea îmbunătăţirii calităţii activităţilor profesionale individuale;
    g) formator - poliţist de penitenciare cu abilităţi şi competenţe profesionale specifice, atestate sau, după caz, certificate în condiţiile legii, în domeniul instruirii prin utilizarea de metode şi tehnici specifice pregătirii profesionale a adulţilor;
    h) furnizor de pregătire - unităţi proprii de pregătire profesională a personalului, organizaţii publice sau private, legal înfiinţate, care au prevăzut în obiectul de activitate organizarea şi derularea de activităţi de pregătire profesională, indiferent de natura acestora;
    i) grup-ţintă - beneficiar de pregătire determinat, ale cărui caracteristici sunt utilizate la definirea şi elaborarea conţinutului programului de pregătire;
    j) identificarea şi analiza nevoilor de pregătire profesională - procesul care include identificarea nevoilor individuale şi organizaţionale de dezvoltare şi pregătire profesională, pe baza perspectivelor de dezvoltare a carierei din fişa anuală de evaluare a activităţii profesionale, precum şi determinarea celor mai adecvate şi eficiente modalităţi prin care acestea pot fi realizate;
    k) îndrumător - poliţist de penitenciare cu experienţă, abilităţi şi competenţe specifice recunoscute, desemnat în scopul îndrumării profesionale pe perioada stagiului a unui poliţist de penitenciare debutant, conform unei planificări prealabile şi în baza unor criterii specifice;
    l) mentoring - proces interactiv între două persoane care ocupă funcţii de conducere (mentor şi mentee) al cărui scop este acela de a transmite informaţii şi de a forma şi dezvolta competenţe;
    m) mentor - poliţist de penitenciare cu experienţă, care ocupă o funcţie de conducere şi care are abilităţi şi competenţe specifice recunoscute, desemnat în scopul îndrumării profesionale a unui poliţist de penitenciare care ocupă o funcţie de conducere (mentee);
    n) mentee - poliţist de penitenciare care ocupă o funcţie de conducere, nou-încadrat sau care îşi schimbă domeniul de activitate sau profilul de muncă şi care parcurge un program de mentoring;
    o) job-shadowing - activităţile de familiarizare desfăşurate într-un nou domeniu de activitate de către un poliţist de penitenciare definitiv, cu funcţie de execuţie, sau pentru dobândirea de noi competenţe şi abilităţi în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, sub coordonarea unui tutore;
    p) tutore - poliţist de penitenciare cu experienţă, abilităţi şi competenţe specifice recunoscute, desemnat în scopul îndrumării poliţistului de penitenciare definitiv, conform unei planificări prealabile şi în baza unor criterii specifice, pe perioada tutelei sau a programului de job-shadowing;
    q) pregătire on-line - proces educaţional realizat prin intermediul platformelor electronice, în care beneficiarul şi furnizorul programului de pregătire se pot afla în locaţii şi momente diferite şi nu interacţionează în mod direct;
    r) pregătirea prin platforma e-learning - modalitate de pregătire on-line prin care se sprijină procesul de pregătire individuală, prin accesarea de către utilizatori a unor surse de pregătire postate pe o platformă electronică şi prin care se realizează evaluarea nivelului de pregătire a acestora;
    s) specialist - poliţist de penitenciare care deţine competenţe profesionale temeinice specifice sistemului penitenciar şi domeniului în care profesează, cu o vechime de minimum 3 ani în sistemul administraţiei penitenciare şi care a fost apreciat cu calificativul de cel puţin „foarte bun“ în ultimii 3 ani evaluaţi;
    t) ofiţerul responsabil cu formarea profesională - poliţistul de penitenciare numit în funcţia de ofiţer formare profesională sau o altă persoană desemnată de directorul unităţii să îndeplinească atribuţiile specifice acestei funcţii.

    (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează în mod corespunzător cu definiţiile termenilor specifici utilizaţi în domeniul pregătirii profesionale a adulţilor sau, după caz, în domeniul învăţământului.

    ART. 3
    Principiile care stau la baza organizării şi desfăşurării pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare sunt:
    a) motivarea - principiu potrivit căruia, în vederea organizării şi desfăşurării pregătirii profesionale, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia să identifice şi să aplice, în condiţiile legii, instrumentele de motivare morală şi materială a poliţiştilor de penitenciare, precum şi să sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesională a acestora;
    b) transparenţa - principiu potrivit căruia Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia de a pune la dispoziţie celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la pregătirea profesională a poliţiştilor de penitenciare;
    c) eficienţa - principiu potrivit căruia se urmăreşte maximizarea rezultatelor activităţii de pregătire profesională în raport cu resursele utilizate;
    d) egalitatea de tratament - principiu potrivit căruia, în contractarea serviciilor de pregătire, părţile au obligaţia de a nu face discriminări între categoriile de beneficiari, respectiv între categoriile de furnizori de pregătire;
    e) gestiunea descentralizată a procesului de pregătire - principiu potrivit căruia Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia au deplină competenţă în achiziţionarea serviciilor de pregătire, monitorizarea şi evaluarea pregătirii poliţiştilor de penitenciare.


    ART. 4
    (1) Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea pregătirii iniţiale şi a pregătirii continue revine:
    a) directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    b) directorului Direcţiei management resurse umane;
    c) şefului Serviciului formare profesională al Direcţiei management resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    d) directorilor instituţiilor de învăţământ şi centrelor de pregătire profesională proprii sistemului administraţiei penitenciare;
    e) directorilor unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    f) şefilor birourilor resurse umane şi formare profesională din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    g) ofiţerilor responsabili cu formarea profesională din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acesteia;
    h) specialiştilor din cadrul compartimentului tehnologia informaţiei şi comunicaţii;
    i) şefilor ierarhici ai poliţiştilor de penitenciare.

    (2) Responsabilitatea pregătirii profesionale revine poliţiştilor de penitenciare, în sensul acumulării de cunoştinţe şi dobândirii de competenţe, prin participarea la formele de pregătire profesională prevăzute de lege şi de prezenta metodologie, şi obţinerii de credite profesionale.

    ART. 5
    Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii unităţilor subordonate au următoarele atribuţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare:
    a) aprobă şi controlează modul de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire în concordanţă cu necesităţile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale unităţilor subordonate;
    b) asigură participarea poliţiştilor de penitenciare la programe de pregătire în scopul îndeplinirii de către aceştia a sarcinilor încredinţate, în conformitate cu prevederile legale;
    c) desemnează poliţişti de penitenciare drept îndrumători şi mentori şi realizează un sistem de înlocuire şi rotaţie a acestora pentru eficientizarea activităţilor de pregătire, cu consultarea şefilor ierarhici ai poliţiştilor de penitenciare;
    d) desemnează poliţişti de penitenciare pentru înscrierea în Registrul formatorilor din sistemul penitenciar;
    e) asigură condiţii optime pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire profesională;
    f) desemnează formatori pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire profesională organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.


    ART. 6
    Directorul Direcţiei management resurse umane:
    a) îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în domeniul organizării şi desfăşurării pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare;
    b) avizează programele de pregătire, în conformitate cu prevederile legale, şi repartizarea formatorilor pentru desfăşurarea programelor de pregătire profesională organizate;
    c) avizează oferta anuală privind pregătirea continuă a poliţiştilor de penitenciare, care cuprinde şi programele de pregătire on-line sau prin platforma e-learning;
    d) avizează formatorii pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire profesională organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.


    ART. 7
    Serviciul formare profesională din Administraţia Naţională a Penitenciarelor:
    a) îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/C/2018, în domeniul organizării şi desfăşurării pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare;
    b) asigură accesul poliţiştilor de penitenciare la programele de pregătire, în conformitate cu prevederile legale, şi repartizează formatori pentru desfăşurarea programelor de pregătire profesională organizate;
    c) avizează propunerile de participare a poliţiştilor de penitenciare din Administraţia Naţională a Penitenciarelor la programele de pregătire;
    d) centralizează şi gestionează baza de date a formatorilor autorizaţi din sistemul administraţiei penitenciare, pe baza documentelor transmise din unităţile subordonate, în vederea repartizării acestora la activităţi de pregătire profesională;
    e) întocmeşte oferta anuală privind pregătirea continuă a poliţiştilor de penitenciare, care cuprinde şi programele de pregătire on-line sau prin platforma e-learning;
    f) propune formatorii pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire profesională organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    g) colaborează cu şefii structurilor de specialitate în identificarea nevoilor de pregătire profesională a poliţiştilor de penitenciare.


    ART. 8
    Directorii instituţiilor de învăţământ şi centrelor de pregătire profesională proprii au următoarele atribuţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare:
    a) îndeplinesc atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţământ sau centrului de pregătire profesională în domeniul organizării şi desfăşurării pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare;
    b) propun modul de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire în concordanţă cu necesităţile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale unităţilor subordonate;
    c) propun directorului general proiectele planurilor de învăţământ pentru cursurile de iniţiere organizate pentru poliţiştii de penitenciare debutanţi;
    d) aprobă documentele de planificare, organizare şi control a activităţilor instructiv-educative desfăşurate în cadrul instituţiei şi în stagiile de practică;
    e) aprobă strategiile, metodele şi mijloacele didactice şi de evaluare utilizate în procesul de pregătire profesională;
    f) asigură condiţii optime pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire profesională;
    g) răspund de respectarea programului zilnic, precum şi a normelor de ordine şi disciplină de către cursanţi în cadrul instituţiei, stabilite prin regulament intern;
    h) asigură participarea formatorilor din cadrul unităţii pentru activităţile de pregătire profesională organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.


    ART. 9
    Şefii birourilor resurse umane şi formare profesională din sistemul administraţiei penitenciare au următoarele atribuţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare:
    a) îndeplinesc atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii în domeniul organizării şi desfăşurării pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare;
    b) avizează documentele de pregătire profesională pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire profesională din unitate şi se asigură că sunt organizate în conformitate cu acestea;
    c) avizează propunerile de participare a poliţiştilor de penitenciare la programele de pregătire;
    d) informează Direcţia management resurse umane cu privire la activităţile de pregătire profesională planificate, altele decât cele gestionate de Serviciul formare profesională;
    e) solicită aprobarea directorului unităţii pentru derularea de noi programe de pregătire, altele decât cele de la litera d), la propunerea şefilor sectoarelor de activitate, după consultarea angajaţilor din respectivele sectoare de activitate;
    f) colaborează cu şefii ierarhici ai sectoarelor de activitate ale unităţilor penitenciare în identificarea nevoilor de pregătire profesională a poliţiştilor de penitenciare.


    ART. 10
    (1) Ofiţerii responsabili cu formarea profesională din sistemul administraţiei penitenciare au următoarele atribuţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare:
    a) îndeplinesc atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii în domeniul organizării şi desfăşurării pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare;
    b) coordonează toate activităţile de pregătire profesională din unitate şi se asigură că sunt organizate în conformitate cu documentele de pregătire profesională aprobate;
    c) analizează solicitările de pregătire profesională înaintate atât de către poliţiştii de penitenciare, cât şi de către şefii ierarhici, în funcţie de atribuţiile din fişa postului, criteriile impuse pentru participarea la programul de pregătire şi nevoile de pregătire identificate şi înaintează propuneri directorului unităţii în acest sens;
    d) ţin evidenţa formatorilor autorizaţi din cadrul unităţii şi monitorizează activitatea acestora;
    e) gestionează platforma e-learning a unităţii destinată pregătirii profesionale şi fac propuneri de îmbunătăţire a activităţilor de pregătire profesională sau a mijloacelor utilizate;
    f) informează şeful Biroului resurse umane şi formare profesională cu privire la activităţile de pregătire profesională planificate, altele decât cele gestionate de Serviciul formare profesională;
    g) introduc în aplicaţia electronică de gestiune a resurselor umane activităţile generatoare de credite profesionale la care a participat poliţistul de penitenciare;
    h) solicită avizul şefului Biroului resurse umane şi formare profesională pentru derularea de noi programe de pregătire, la propunerea sectoarelor de activitate, altele decât cele de la lit. f).

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi ofiţerilor responsabili cu formarea profesională din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

    ART. 11
    Şefii sectoarelor de activitate au următoarele atribuţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare:
    a) îndrumă personalul din subordine în ceea ce priveşte pregătirea profesională;
    b) formulează propuneri pentru numirea îndrumătorilor şi a tutorilor profesionali;
    c) avizează şi acordă sprijin la elaborarea temelor de către specialişti în specialitatea compartimentului pe care îl conduc;
    d) formulează propuneri privind participarea la programe de pregătire pentru poliţiştii de penitenciare din subordine, în conformitate cu nevoile structurii pe care o coordonează şi ţinând cont de criteriile prevăzute la art. 44 alin. (2) şi art. 45 alin. (3), după caz, pe care le înaintează ofiţerului responsabil cu formarea profesională;
    e) formulează propuneri privind participarea la programe de pregătire necesare obţinerii autorizaţiilor specifice sectorului pentru desfăşurarea activităţii, în condiţii de legalitate;
    f) identifică nevoile de pregătire ale poliţiştilor de penitenciare din subordine pe baza datelor comunicate de aceştia şi propria analiză cu privire la nevoile de formare exprimate şi le aduce la cunoştinţa acestora, precum şi birourilor resurse umane şi formare profesională/Serviciului formare profesională.


    ART. 12
    Specialiştii din cadrul compartimentului tehnologia informaţiei şi comunicaţii au următoarele atribuţii:
    a) să instaleze şi să configureze platforma e-learning;
    b) să importe, acolo unde este posibil, utilizatorii iniţiali pe platforma e-learning din alte aplicaţii;
    c) să dea drepturi de administrator pe platforma e-learning ofiţerului responsabil cu formarea profesională;
    d) să realizeze back-up periodic al platformei e-learning;
    e) să întreţină platforma e-learning, să realizeze scanarea periodică antivirus, să instaleze actualizări ale sistemului de operare;
    f) să sprijine, din punct de vedere tehnic, ofiţerul responsabil cu formarea profesională în gestionarea platformei e-learning;
    g) să acorde sprijin pentru implementarea şi mentenanţa sistemului de creditare on-line.


    ART. 13
    Poliţiştii de penitenciare au următoarele responsabilităţi:
    a) să participe la procedura de identificare a nevoilor de pregătire profesională proprii, organizată la nivelul unităţii;
    b) să participe la activităţile de pregătire aprobate, la care s-au înscris sau au fost planificaţi;
    c) să se informeze cu privire la oferta anuală privind pregătirea continuă a poliţiştilor de penitenciare;
    d) să informeze personalul cu privire la oferta anuală privind pregătirea continuă a poliţiştilor de penitenciare;
    e) să informeze şeful ierarhic cu privire la solicitările de participare la programe de pregătire;
    f) să înainteze ofiţerului cu formarea profesională solicitările de participare la programe de pregătire şi să depună toate documentele justificative pentru obţinerea creditelor;
    g) să acumuleze numărul minim de credite în condiţiile stabilite în prezenta metodologie.


    ART. 14
    (1) Sistemul de pregătire profesională a poliţiştilor de penitenciare reprezintă ansamblul proceselor, procedurilor şi mecanismelor prin care este asigurată, pe baza corelării nevoilor beneficiarilor de pregătire şi a ofertelor furnizorilor de pregătire, îndeplinirea obiectivului de creare a unui corp profesionist de poliţişti de penitenciare, care se întemeiază pe conceptul educaţiei şi învăţării permanente şi cuprinde două componente esenţiale: pregătirea iniţială şi pregătirea continuă.
    (2) Pregătirea iniţială şi pregătirea continuă a poliţiştilor de penitenciare constituie o necesitate, un drept şi o obligaţie profesională.
    (3) Manifestarea dezinteresului în pregătirea profesională atrage răspunderea disciplinară şi/sau patrimonială a poliţistului de penitenciare, în condiţiile legii.
    (4) Prin lipsa de preocupare şi dezinteres manifestate în pregătirea profesională se înţelege refuzul nejustificat, întârzierea repetată sau absentarea nemotivată de la activităţile din cadrul programelor de pregătire, inclusiv de la şedinţele de tragere cu armamentul din dotare.

    TITLUL II
    Pregătirea iniţială a poliţiştilor de penitenciare
    ART. 15
    (1) Pregătirea profesională iniţială a poliţiştilor de penitenciare reprezintă acea formă de pregătire profesională care asigură dobândirea competenţelor şi a certificărilor legale necesare accesului la exercitarea calificată a profesiei de ofiţer sau agent de penitenciare.
    (2) Pregătirea iniţială asigură dobândirea competenţelor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor la numirea în prima funcţie şi se realizează printr-un cumul al cunoştinţelor dobândite în diferite contexte de învăţare, după cum urmează:
    a) în context formal, în cadrul instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională - învăţământ universitar sau postliceal ori prin cursuri pentru iniţierea în carieră în cadrul instituţiilor proprii care pregătesc personal de penitenciare, după caz;
    b) în context nonformal, prin activităţile din perioada de debut pentru poliţiştii de penitenciare debutanţi în perioada de stagiu;
    c) în context informal, la locul de muncă, prin exersarea activităţilor profesionale potrivit atribuţiilor postului, sub îndrumare, în perioada de stagiu.


    ART. 16
    Pregătirea profesională iniţială a poliţiştilor de penitenciare se realizează prin:
    a) programe universitare de licenţă sau postliceale, realizate în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar, în condiţiile legii;
    b) pregătirea iniţială a poliţiştilor de penitenciare debutanţi;
    c) pregătirea iniţială a poliţiştilor de penitenciare definitivi.


    CAP. I
    Pregătirea iniţială organizată în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar
    ART. 17
    (1) Pregătirea iniţială prin programe universitare de licenţă sau postliceale, în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar se realizează în limita numărului de locuri aprobate pentru sistemul penitenciar.
    (2) Unităţile penitenciare recrutează candidaţii, iar selecţia şi şcolarizarea acestora se realizează potrivit normelor proprii ale instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

    CAP. II
    Pregătirea iniţială a poliţiştilor de penitenciare debutanţi
    ART. 18
    (1) Pregătirea iniţială a poliţiştilor de penitenciare debutanţi se desfăşoară în perioada cuprinsă între data numirii ca poliţist de penitenciare debutant în urma promovării concursului sau examenului de intrare în corpul poliţiştilor de penitenciare şi data numirii ca poliţist de penitenciare definitiv, denumită perioadă de stagiu.
    (2) Activitatea poliţistului de penitenciare debutant, pe parcursul perioadei de stagiu, se desfăşoară sub îndrumarea unui poliţist de penitenciare definitiv, denumit îndrumător.

    ART. 19
    (1) Perioada de stagiu pentru poliţiştii de penitenciare debutanţi se organizează în baza programului de desfăşurare a perioadei de stagiu, aprobat de directorul unităţii, la propunerea şefului ierarhic al acestuia, a îndrumătorului şi a ofiţerului responsabil cu formarea profesională din unitate.
    (2) Perioada de stagiu are ca scop formarea şi evaluarea abilităţilor profesionale ale poliţiştilor de penitenciare debutanţi în vederea familiarizării şi adaptării acestora la specificul sistemului penitenciar privind siguranţa deţinerii şi regimul penitenciar aplicat deţinuţilor, integrarea facilă în rigorile impuse de statutul profesional al poliţistului de penitenciare, precum şi armonizarea pregătirii profesionale în specializarea funcţiei pe care o ocupă cu particularităţile mediului penitenciar.
    (3) Programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se întocmeşte, în ziua prezentării la serviciu a poliţistului de penitenciare debutant, de către ofiţerul responsabil cu formarea profesională, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1, pe baza obiectivelor specifice stabilite de către şeful ierarhic al poliţistului de penitenciare debutant.
    (4) Lunar, până la începerea cursului de iniţiere, şeful compartimentului în care este încadrat poliţistul de penitenciare debutant, împreună cu îndrumătorul şi ofiţerul responsabil cu formarea profesională, întocmeşte planul pregătirii profesionale pe care o efectuează debutantul.
    (5) Durata perioadei de stagiu, corespunzătoare pregătirii iniţiale, este cea prevăzută în statutul poliţiştilor de penitenciare, calculată de la data numirii ca poliţist de penitenciare debutant.
    (6) Perioada de stagiu poate fi întreruptă în situaţia suspendării raporturilor de serviciu ale poliţiştilor de penitenciare debutanţi, în condiţiile legii.
    (7) Durata suspendării raporturilor de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu, iar la încetarea motivelor care au determinat suspendarea acesteia poliţistul de penitenciare debutant îşi continuă perioada de stagiu până la acoperirea integrală a duratei prevăzute de lege.

    ART. 20
    Pentru evaluarea perioadei de stagiu în vederea definitivării în funcţie a poliţiştilor de penitenciare este obligatorie parcurgerea următoarelor etape:
    a) debutul în carieră;
    b) cursul de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi;
    c) formarea deprinderilor practice.


    SECŢIUNEA 1
    Debutul în carieră
    ART. 21
    Debutul în carieră se realizează în conformitate cu prevederile statutului poliţiştilor de penitenciare, reglementat prin Legea nr. 145/2019, cu modificările şi completările ulterioare (Statutul poliţiştilor de penitenciare).

    ART. 22
    (1) Debutul în carieră al poliţiştilor de penitenciare debutanţi, cu durata de două săptămâni, se desfăşoară în baza programului de pregătire pentru debutul în carieră, elaborat conform modelului din anexa nr. 2, şi cuprinde activităţi de familiarizare cu aspectele profesionale specifice funcţiei, precum şi următoarele activităţi:
    a) instruire în domeniul sănătăţii, securităţii în muncă şi protecţiei mediului: instruirea introductiv-generală - 4 ore, instruirea la locul de muncă - 4 ore;
    b) instruire privind regulile generale de acces în unitate: 2 ore;
    c) instruire privind managementul situaţiilor de urgenţă: instructajul introductiv general - 8 ore, instructajul specific locului de muncă - 8 ore;
    d) instruire în vederea autorizării pentru acces la informaţii clasificate: 4 ore;
    e) instruire cu privire la statut, deontologie si integritate profesională: 4 ore;
    f) instruire privind accesul la reţeaua informatică a unităţii: 4 ore;
    g) instruire privind protecţia datelor cu caracter personal: 4 ore;
    h) prezentarea unităţii, a compartimentelor de lucru şi şefilor de structuri: 16 ore;
    i) prezentarea generală a funcţionării organizaţionale a tuturor structurilor de activitate din penitenciar, inclusiv procesul decizional, modalitatea de întocmire a documentelor şi circuitul acestora: 22 de ore.

    (2) Duratele instructajelor prevăzute la alin. (1) pot fi adaptate specificului locului de muncă, cu respectarea duratei legale a timpului de muncă, precum şi a reglementărilor cuprinse în legi speciale în materie.

    ART. 23
    După finalizarea perioadei de debut în carieră şi până la începerea cursului de iniţiere, poliţistul de penitenciare debutant îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu îndatoririle prevăzute în fişa postului întocmită de şeful ierarhic, prin care se stabilesc atribuţii conform nivelului de pregătire şi specificului postului ocupat. Documentele întocmite de către debutant sunt avizate de către îndrumător.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cursul de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi
    ART. 24
    (1) Cursul de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi reprezintă o activitate de pregătire profesională prin care se asigură dobândirea, dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale specifice sistemului penitenciar şi funcţiei în care au fost numiţi.
    (2) Participarea poliţiştilor de penitenciare debutanţi la cursurile de iniţiere la care au fost repartizaţi este obligatorie.

    ART. 25
    (1) În perioada cursului de iniţiere poliţiştii de penitenciare debutanţi nu pot fi planificaţi în concediu de odihnă sau concediu de studii.
    (2) În perioada cursului de iniţiere poliţiştii de penitenciare debutanţi pot beneficia de învoiri plătite, aprobate de către conducătorii instituţiilor de învăţământ sau centrelor de pregătire profesională proprii, cu avizul coordonatorului de curs şi cu respectarea prevederilor legale.
    (3) Poliţiştii de penitenciare debutanţi care nu au promovat toate modulele de studiu din cadrul cursului de iniţiere nu pot susţine examenul de absolvire.
    (4) Poliţiştii de penitenciare debutanţi aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (3) vor fi replanificaţi o singură dată pentru susţinerea evaluării modulelor de studiu nepromovate din cadrul cursului de iniţiere, precum şi pentru susţinerea examenului de absolvire a acestuia, după caz.

    ART. 26
    (1) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor numeşte un coordonator pentru fiecare curs de iniţiere planificat.
    (2) Pot fi desemnaţi coordonatori ai cursurilor de iniţiere poliţiştii de penitenciare definitivi din cadrul structurilor de resurse umane şi formare profesională din Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau unităţilor subordonate.

    ART. 27
    (1) Coordonatorul de curs are următoarele atribuţii:
    a) desemnează un responsabil de curs din rândul cursanţilor;
    b) se informează periodic de la directorul centrului de pregătire profesională şi de la responsabilul de curs cu privire la problemele apărute în procesul de pregătire;
    c) aduce la cunoştinţa cursanţilor planul de învăţământ cu anexele aferente, precum şi orarele în baza cărora se vor desfăşura activităţile de pregătire;
    d) comunică formatorilor desemnaţi planul de învăţământ cu anexele aferente, temele, planificarea şi orarele în baza cărora se vor desfăşura activităţile de pregătire;
    e) monitorizează şi controlează activităţile desfăşurate de formatori şi personalul participant la cursul de iniţiere, în vederea desfăşurării optime a acestuia;
    f) organizează şi monitorizează activităţile aferente evaluării participanţilor la cursul de iniţiere;
    g) coordonează activitatea cursanţilor şi întocmeşte situaţia de prezenţă a acestora, în baza evidenţelor zilnice întocmite de responsabilul de curs;
    h) întocmeşte fişele de evaluare ale cursanţilor;
    i) întocmeşte documentul de evaluare a cursului;
    j) informează Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare cu privire la orice propunere de completare, actualizare sau modificare a conţinutului temelor;
    k) transmite Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare sau unităţilor penitenciare, după caz, documentele aferente organizării şi desfăşurării cursului de iniţiere şi a examenului de absolvire a acestuia.

    (2) Responsabilul de curs are următoarele atribuţii:
    a) comunică coordonatorului orice aspect legat de buna desfăşurarea a cursului, respectiv prezenţa cursanţilor, desfăşurarea activităţilor în cadrul cursului, evenimentele apărute în timpul sau în afara orelor de curs, probleme organizatorice;
    b) monitorizează prezenţa cursanţilor la activităţile planificate, ţinând evidenţa prezenţei zilnice, şi înaintează coordonatorului toate cererile de învoire formulate de către cursanţi;
    c) alte atribuţii stabilite prin regulamentul intern al centrului de pregătire profesională sau al unităţii în care se organizează cursul de iniţiere.

    (3) Formatorii desemnaţi să desfăşoare activităţi în cadrul cursului de iniţiere au următoarele atribuţii:
    a) să participe la toate activităţile stabilite prin planul de învăţământ, în zilele şi orele prevăzute în orarele aprobate pentru cursul de iniţiere la care au fost desemnaţi;
    b) în situaţia imposibilităţii prezentării la cursul de iniţiere la care au fost desemnaţi, să solicite coordonatorului de curs înlocuirea lor, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prezentare;
    c) să respecte tematica stabilită prin planul de învăţământ şi să folosească numai temele aprobate pentru cursul la care au fost desemnaţi;
    d) să informeze coordonatorul de curs cu privire la orice situaţie în care constată necesitatea completării, actualizării sau modificării conţinutului temelor aprobate;
    e) să utilizeze tehnici şi metode didactice adaptate specificului temei şi domeniului de activitate al cursanţilor;
    f) să efectueze evaluările cursanţilor la toate modulele la care au fost desemnaţi, conform prevederilor din planul de învăţământ al cursului de iniţiere;
    g) să înscrie în fişa de evaluare notele obţinute de către cursanţi la evaluarea fiecărui modul de studiu la care au fost desemnaţi;
    h) să informeze coordonatorul de curs cu privire la orice aspect legat de buna desfăşurare a cursului.

    (4) Cursanţii au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) să se prezinte la sediul instituţiei organizatoare şi să participe la toate activităţile stabilite în cadrul cursului de iniţiere la care au fost repartizaţi;
    b) să ia la cunoştinţă şi să respecte conţinutul planului de învăţământ, orarele şi prevederile regulamentului intern al instituţiei în cadrul căreia se organizează cursul;
    c) să informeze responsabilul de curs, respectiv coordonatorul de practică cu privire la orice aspecte legate de prezenţa sa la activităţile cursului de iniţiere sau alte situaţii deosebite;
    d) să manifeste interes în procesul de pregătire şi să utilizeze toate resursele puse la dispoziţie în cadrul cursului pentru dobândirea şi dezvoltarea competenţelor profesionale;
    e) să susţină şi să promoveze evaluările din cadrul modulelor de studiu şi examenul de absolvire a cursului;
    f) să manifeste respect în relaţiile cu toate persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea cursului, precum şi cu orice alte persoane cu care intră în contact în calitatea de cursant.


    ART. 28
    (1) Pentru cursurile de iniţiere organizate în cadrul centrelor de pregătire profesională din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cazarea cursanţilor va fi asigurată în spaţiile de cazare aparţinând acestora, cu excepţia cursanţilor care domiciliază sau şi-au stabilit reşedinţa în localitatea în care se află centrul de pregătire profesională.
    (2) În situaţii justificate, cursanţii pot solicita conducătorilor instituţiilor de învăţământ sau centrelor de pregătire profesională unde se desfăşoară cursul de iniţiere aprobarea să se cazeze în afara instituţiei sau centrului, cu avizul coordonatorului de curs şi cu suportarea cheltuielilor aferente de către solicitanţi.

    ART. 29
    (1) Durata cursurilor de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi - ofiţeri este:
    a) 6 luni pentru ofiţerii debutanţi din sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, structurată astfel: 3 luni teorie, inclusiv examenul de absolvire a cursului, 3 luni practică;
    b) 3 luni pentru ofiţerii debutanţi din alte sectoare decât cei de la lit. a), structurată astfel: 2 luni teorie, inclusiv examenul de absolvire a cursului, 1 lună practică.

    (2) Durata cursurilor de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi - agenţi este:
    a) 4 luni pentru agenţii debutanţi din sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, structurată astfel: 2 luni teorie, inclusiv examenul de absolvire a cursului, 2 luni practică;
    b) 3 luni pentru agenţii debutanţi din alte sectoare decât cei de la lit. a), structurată astfel: 2 luni teorie, inclusiv examenul de absolvire a cursului, 1 lună practică.


    ART. 30
    (1) Planurile de învăţământ şi planurile tematice ale cursurilor de iniţiere se întocmesc în baza planurilor-cadru aprobate de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, separat pentru ofiţeri şi agenţi, şi cuprind activităţile teoretice, perioadele de practică şi examenul de absolvire.
    (2) Planurile-cadru de învăţământ pentru cursurile de iniţiere vor fi întocmite astfel încât activităţile teoretice să acopere următoarele domenii:
    a) pregătire de specialitate;
    b) pregătire juridică;
    c) management penitenciar, numai pentru ofiţeri.

    (3) Prin pregătire de specialitate, în sensul prezentei metodologii, se înţeleg toate activităţile didactice şi de instruire care privesc dobândirea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale poliţiştilor de penitenciare debutanţi în vederea familiarizării şi adaptării acestora la specificul sistemului penitenciar privind siguranţa deţinerii şi regimul penitenciar aplicat deţinuţilor, integrarea facilă în rigorile impuse de statutul profesional al poliţistului de penitenciare, precum şi armonizarea pregătirii profesionale în specializarea funcţiei pe care o ocupă cu particularităţile mediului penitenciar.
    (4) Prin pregătire juridică, în sensul prezentei metodologii, se înţeleg toate activităţile didactice din disciplinele de drept, în principal penal şi procesual penal, cu relevanţă pentru activitatea poliţistului de penitenciare în mediul penitenciar.
    (5) Prin management penitenciar, în sensul prezentei metodologii, se înţeleg toate activităţile didactice desfăşurate în scopul dobândirii şi dezvoltării competenţelor de planificare, organizare, coordonare şi control în mediul penitenciar pentru ofiţerii de penitenciare.
    (6) Planul de învăţământ al cursului de iniţiere este întocmit pentru fiecare serie de poliţişti de penitenciare debutanţi de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi este aprobat de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (7) Planul de învăţământ al cursurilor de iniţiere se întocmeşte astfel încât să asigure dobândirea competenţelor necesare exercitării funcţiei publice în care va fi numit ca poliţist de penitenciare definitiv, competenţe care se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 31
    (1) Activităţile didactice din cadrul cursului de iniţiere se organizează săptămânal, în zilele lucrătoare, cu program de 8 ore zilnic, dintre care 2 ore studiu individual.
    (2) Activităţile didactice constau în activităţi de tipul expunerilor, dezbaterilor sau lucrărilor practice, inclusiv executarea obligatoriu a cel puţin unei şedinţe de tragere.
    (3) Orele alocate activităţilor didactice, denumite în continuare ore de curs, au, de regulă, durata de 100 min./curs.
    (4) Orele alocate lucrărilor practice aferente activităţilor didactice nu sunt incluse în norma de timp stabilită pentru stagiul de practică.
    (5) În cazul în care, din motive obiective, activităţile planificate nu se efectuează conform orarelor aprobate, acestea se replanifică în timpul orelor de studiu sau prin prelungirea, în condiţiile legii, a programului de lucru.

    ART. 32
    (1) Modul de organizare şi desfăşurare a perioadei de practică din cadrul cursului de iniţiere se reglementează prin metodologie aprobată prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Perioadele de practică se organizează în scopul completării şi aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul pregătirii de specialitate, definite conform art. 30 alin. (3), precum şi dezvoltării deprinderilor practice necesare exercitării funcţiei.
    (3) Activitatea desfăşurată de către cursanţi în perioada de practică se evaluează şi se notează, iar notele obţinute se înscriu în fişele de evaluare şi vor fi avute în vedere la calculul mediei de absolvire a cursului.
    (4) Modalitatea de evaluare şi notare a cursanţilor în perioada de practică se stabileşte prin metodologia prevăzută la alin. (1).
    (5) Participarea cursanţilor la activităţile stabilite pentru perioada de practică este obligatorie, absentarea acestora fiind permisă numai în situaţii temeinic justificate, conform prevederilor legale.
    (6) Pentru a putea fi evaluat cu privire la activităţile desfăşurate în perioada de practică, cursanţii sunt obligaţi să parcurgă cel puţin jumătate din durata acesteia şi să îndeplinească cel puţin jumătate dintre obiectivele stabilite.
    (7) Pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în cadrul unităţilor penitenciare se desemnează un coordonator de practică de către directorul unităţii.

    ART. 33
    (1) Examenul de absolvire a cursului de iniţiere se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Statutului poliţiştilor de penitenciare.
    (2) Cursanţii care au promovat examenul de absolvire cu media cuprinsă între 5 şi 6 se consideră că au dobândit competenţe minime, fapt pentru care vor fi monitorizaţi şi sprijiniţi de îndrumător în vederea îmbunătăţirii acestora, în etapa de formare a deprinderilor practice.
    (3) Poliţiştilor de penitenciare care nu au promovat examenul de absolvire a cursului de iniţiere li se aplică prevederile art. 33 alin. (4) din Statutul poliţiştilor de penitenciare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Formarea deprinderilor practice
    ART. 34
    (1) După absolvirea cursului de iniţiere, poliţistului de penitenciare debutant i se întocmeşte fişa postului care va cuprinde noi sarcini în funcţie de cerinţele postului şi competenţele dobândite, fiind repartizat în activitate sub directa îndrumare a persoanei desemnate îndrumător, în scopul formării deprinderilor practice.
    (2) Lunar, şeful compartimentului în care este încadrat poliţistul de penitenciare debutant, împreună cu îndrumătorul şi ofiţerul responsabil cu formarea profesională, vor întocmi un program de pregătire pentru formarea deprinderilor practice.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Evaluarea perioadei de stagiu şi definitivarea poliţiştilor de penitenciare
    ART. 35
    Evaluarea perioadei de stagiu şi definitivarea în funcţie a poliţiştilor de penitenciare se fac în conformitate cu prevederile Statutului poliţiştilor de penitenciare.

    CAP. III
    Pregătirea iniţială a poliţiştilor de penitenciare definitivi
    ART. 36
    (1) Pregătirea iniţială a poliţistului de penitenciare definitiv, în context formal, reprezintă învăţarea organizată şi structurată realizată într-un cadru instituţionalizat şi se fundamentează pe o proiectare didactică explicită şi finalităţi educative prestabilite exprimate în cunoştinţe şi/sau competenţe dobândite şi certificate instituţional.
    (2) Pregătirea iniţială a poliţiştilor de penitenciare numiţi definitivi, cu excepţia celor încadraţi potrivit prevederilor art. 13 alin. (2), (3) şi (5) din Statutul poliţiştilor de penitenciare, se realizează printr-un curs de perfecţionare corespunzător postului în care au fost numiţi.

    ART. 37
    (1) Cursurile de perfecţionare corespunzătoare posturilor în care au fost numiţi se adresează poliţiştilor de penitenciare definitivi proveniţi prin încadrare din sursă externă sau transfer din instituţiile publice de apărare şi securitate naţională, se desfăşoară în unitatea în care aceştia au fost încadraţi şi au o durată de 10 zile lucrătoare, inclusiv evaluarea.
    (2) Cursul de perfecţionare are ca scop dobândirea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale poliţiştilor de penitenciare definitivi în vederea familiarizării şi adaptării acestora la specificul sistemului penitenciar privind siguranţa deţinerii şi regimul penitenciar aplicat deţinuţilor, integrarea facilă în rigorile impuse de statutul profesional al poliţistului de penitenciare, precum şi armonizarea pregătirii profesionale în specializarea funcţiei pe care o ocupă cu particularităţile mediului penitenciar.
    (3) Cursul de perfecţionare se desfăşoară în baza unui program de pregătire, care va cuprinde şi modalitatea de evaluare a cursului, întocmit de Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi aprobat de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (4) Conţinuturile tematice ale cursului prevăzut la art. 36 alin. (2) sunt elaborate de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cu excepţia temelor referitoare la armonizarea pregătirii profesionale în specializarea funcţiei pe care o ocupă cu particularităţile mediului penitenciar, care vor fi întocmite la nivelul unităţii de către o persoană desemnată de directorul unităţii.

    ART. 38
    (1) După finalizarea cursului prevăzut la 36 alin. (2), poliţistul de penitenciare definitiv îşi va desfăşura activitatea sub îndrumarea unui tutore, pe o perioadă de 2 luni şi 2 săptămâni, denumită perioadă de tutelă.
    (2) Tutorele este desemnat de către directorul unităţii dintre poliţiştii de penitenciare definitivi care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) are experienţă de cel puţin 2 ani, de regulă, în specialitatea/profilul/domeniul în care îşi desfăşoară activitatea persoana tutelată;
    b) a obţinut calificativul cel puţin „foarte bun“ la ultima evaluare anuală a performanţelor activităţii profesionale;
    c) are, de regulă, grad profesional mai mare decât poliţistul de penitenciare;
    d) are programul de lucru similar persoanei tutelate.

    (3) Nu poate fi tutore:
    a) soţul, ruda sau afinul până la gradul al IV-lea inclusiv cu poliţistul de penitenciare aflat în perioada de tutelă;
    b) conducătorul unităţii;
    c) poliţistul de penitenciare aflat în perioada de tutelă.

    (4) Tutorele, persoana tutelată şi perioada tutelei se stabilesc prin decizia directorului unităţii.
    (5) Tutorele poate tutela profesional cel mult două persoane în acelaşi timp, având următoarele atribuţii principale:
    a) îndrumă persoana tutelată în procesul de studiere şi însuşire a legislaţiei aplicabile structurii din care face parte;
    b) explică modul de desfăşurare a activităţilor de serviciu;
    c) instruieşte şi desfăşoară activităţi practice de întocmire a lucrărilor şi documentelor de serviciu;
    d) desfăşoară activităţi de serviciu cu rol demonstrativ;
    e) îndrumă şi verifică persoana tutelată în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor primite;
    f) monitorizează activitatea profesională şi conduita persoanei tutelate şi ia măsuri de îmbunătăţire a pregătirii acesteia.

    (6) În situaţia în care în unitatea în care a fost încadrat poliţistul de penitenciare nu există niciun poliţist de penitenciare definitiv care să îşi desfăşoare activitatea în specialitatea/profilul/domeniul în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare definitiv nou încadrat, la solicitarea directorului unităţii, cu avizul direcţiei de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, directorul general va desemna un tutore dintr-o altă unitate.

    TITLUL III
    Pregătirea profesională continuă a poliţiştilor de penitenciare
    ART. 39
    (1) Pregătirea profesională continuă a poliţiştilor de penitenciare reprezintă ansamblul de activităţi având ca scop dezvoltarea competenţelor, cunoştinţelor şi expertizei individuale în scopul dezvoltării profesionale şi evoluţiei în carieră.
    (2) Pregătirea continuă este ulterioară pregătirii iniţiale, se organizează pentru dezvoltarea profesională a poliţiştilor de penitenciare definitivaţi în funcţie şi se realizează printr-un cumul al cunoştinţelor dobândite în diferite contexte de învăţare, după cum urmează:
    a) în context formal, prin cursuri, convocări de specialitate şi alte programe de pregătire în cadrul instituţiilor de învăţământ, centrelor de pregătire, în unităţile penitenciare sau Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi cele desfăşurate de furnizori de pregătire profesională autorizaţi;
    b) în context nonformal, prin activităţi organizate în cadrul unităţilor penitenciare, fără scoatere din programul de muncă;
    c) în context informal, la locul de muncă, prin exersarea activităţilor profesionale potrivit atribuţiilor din fişa postului.

    (3) Poliţiştii de penitenciare care participă la cursuri sau alte forme de pregătire, potrivit planului de învăţământ sau programului de pregătire, indiferent de forma de desfăşurare şi contextul de realizare, organizate la iniţiativa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau unităţilor subordonate, precum şi la examenele de admitere la acestea nu vor fi planificaţi în serviciu pe perioada de desfăşurare.
    (4) Poliţiştii de penitenciare care participă la cursuri sau alte forme de pregătire în altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază de drepturile de delegare în condiţiile legii.
    (5) În cadrul contextelor formale de pregătire profesională se organizează programe şi activităţi de învăţare asistată de formatori, organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sau cursuri şi programe de pregătire profesională desfăşurate în cadrul instituţiilor proprii care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare sau desfăşurate de furnizori de pregătire profesională autorizaţi, după caz.
    (6) În cadrul contextelor nonformale de pregătire profesională, dobândirea cunoştinţelor se realizează prin activităţi de pregătire profesională pe specialitate sau dezvoltare personală, conform anexei nr. 3, în afara cursurilor şi programelor de pregătire profesională, organizate în unităţi, fără scoatere de la locul de muncă.

    ART. 40
    (1) Pregătirea profesională continuă a poliţiştilor de penitenciare se realizează prin:
    a) forme de pregătire organizate în instituţiile de învăţământ proprii sau pe baza protocoalelor de colaborare, în unităţi de învăţământ din afara sistemului administraţiei penitenciare, la iniţiativa instituţiei;
    b) forme de pregătire organizate cu furnizori de pregătire profesională naţionali sau internaţionali, la iniţiativa instituţiei;
    c) forme de pregătire organizate în sistemul administraţiei penitenciare;
    d) pregătirea autoplanificată.

    (2) Pentru participarea poliţiştilor de penitenciare la formele de pregătire profesională prevăzute la alin. (1) se acordă credite profesionale, conform prezentei metodologii.

    ART. 41
    (1) Pentru poliţiştii de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare, pregătirea profesională continuă constituie un drept şi o obligaţie şi se realizează cu luarea în considerare a aspectelor de noutate apărute în evoluţia sistemului penitenciar şi a celui de ordine publică şi securitate naţională, precum şi a intereselor şi nevoilor personale de dezvoltare profesională.
    (2) Pregătirea profesională continuă a poliţiştilor de penitenciare are următoarele finalităţi generale:
    a) dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiei ocupate, precum şi în domeniul administraţiei penitenciare;
    b) dezvoltarea competenţelor necesare pentru dezvoltarea profesională prin absolvirea unor programe de pregătire profesională continuă organizate în instituţii de învăţământ sau de pregătire profesională;
    c) dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate.

    (3) Obţinerea, prin studii corespunzătoare, a unei noi specializări, diferită de specializarea deţinută de către cadrele didactice, se consideră pregătire profesională continuă.
    (4) Cuantificarea procesului de pregătire profesională continuă pentru poliţiştii de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare are la bază sistemul de creditare profesională stabilit prin prezenta metodologie, prin care se definesc activităţile de pregătire profesională continuă creditate, precum şi modalitatea de acordare, certificare şi înregistrare a creditelor profesionale.
    (5) Competenţele şi abilităţile specifice în specialitatea funcţiei ocupate se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 42
    În vederea asigurării unei îmbunătăţiri continue a pregătirii profesionale, anual, sunt identificate nevoile de pregătire profesională la nivel de sistem penitenciar prin implicarea compartimentului/biroului/serviciului formare profesională şi a şefilor structurilor de specialitate.

    ART. 43
    Necesarul de pregătire profesională se completează, dacă este cazul, cu necesarul de pregătire profesională rezultat din modificările legislative în domeniile de competenţă ale poliţistului de penitenciare, eventualele modificări relevante ale fişei postului, precum şi din condiţiile impuse pentru dezvoltarea profesională.

    CAP. I
    Forme de pregătire organizate în instituţiile de învăţământ proprii sau, pe baza protocoalelor de colaborare, în unităţi de învăţământ din afara sistemului administraţiei penitenciare, la iniţiativa instituţiei
    ART. 44
    (1) Poliţiştii de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare pot participa la programe de pregătire organizate în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar, precum şi în unităţi de învăţământ din afara sistemului administraţiei penitenciare, la iniţiativa instituţiei.
    (2) Pentru desemnarea participanţilor la programele de pregătire prevăzute în ofertele instituţiilor de învăţământ prevăzute la alin. (1) sunt avute în vedere următoarele criterii:
    a) îndeplinirea condiţiilor impuse de instituţiile de învăţământ;
    b) nevoile de pregătire identificate de către şefii ierarhici;
    c) specificitatea cerinţelor posturilor, precum şi sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile cuprinse în fişa postului;
    d) perioada rămasă până la data pensionării la limită de vârstă să nu fie mai mică de 2 ani, cu excepţia cazului în care absolvirea cursului este o condiţie obligatorie pentru ocuparea postului;
    e) avizul directorului unităţii şi aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.


    CAP. II
    Forme de pregătire organizate cu furnizori de pregătire profesională, naţionali sau internaţionali la iniţiativa instituţiei
    ART. 45
    (1) Formele de pregătire organizate de către furnizorii de pregătire profesională pot fi desfăşurate cu participarea directă a beneficiarilor, la sediul furnizorului, în alte locuri sau la sediul beneficiarului ori prin intermediul mijloacelor electronice.
    (2) Participarea la programele de pregătire profesională a poliţiştilor de penitenciare se finanţează, după caz, din bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau al unităţilor subordonate acesteia, din sumele special prevăzute în acest scop, cu încadrare în creditele bugetare alocate sau din alte surse, în condiţiile legii.
    (3) Criteriile avute în vedere pentru desemnarea participanţilor la formele de pregătire organizate de către furnizorii naţionali de pregătire profesională sunt:
    a) cursul să fie în concordanţă cu sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile cuprinse în fişa postului ori cu necesităţile sistemului penitenciar;
    b) poliţistul de penitenciare să nu mai fi participat la un alt curs plătit din fondurile financiare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în acelaşi an;
    c) nevoia de pregătire să fie identificată în conformitate cu prevederile art. 42;
    d) perioada rămasă până la data pensionării la limită de vârstă să nu fie mai mică de 2 ani, cu excepţia cazului în care absolvirea cursului este o condiţie obligatorie pentru ocuparea postului;
    e) participantul să îndeplinească condiţiile impuse de furnizorii de pregătire.

    (4) În cazul în care există mai mulţi poliţişti de penitenciare eligibili pentru participarea la formele de pregătire prevăzute la alin. (1) decât numărul de locuri alocate, departajarea se realizează având în vedere următoarele criterii, aplicate în ordinea stabilită mai jos:
    a) are prioritate poliţistul de penitenciare care a participat la cele mai puţine forme de pregătire organizate cu furnizori de pregătire profesională, naţionali sau internaţionali la iniţiativa instituţiei, în ultimii 5 ani de activitate;
    b) are prioritate poliţistul de penitenciare pentru care durata scursă de la ultima formă de pregătire organizată cu furnizori de pregătire profesională, naţionali sau internaţionali la iniţiativa instituţiei, este mai mare, calculată în ani calendaristici întregi.

    (5) În cazul în care, după aplicarea criteriilor de la alin. (4), nu se poate realiza departajarea, directorul unităţii sau directorul general, după caz, decide cu privire la poliţistul de penitenciare care va urma forma de pregătire, în funcţie de perspectiva de evoluţie profesională, care să îi permită utilizarea ulterioară a pregătirii dobândite în timpul studiilor.

    CAP. III
    Forme de pregătire profesională organizate în sistemul administraţiei penitenciare
    ART. 46
    (1) În funcţie de creditele bugetare alocate, directorul general al Administraţiei Naţională a Penitenciarelor aprobă oferta anuală privind pregătirea continuă a poliţiştilor de penitenciare.
    (2) Anual se alocă unităţilor credite bugetare pentru pregătirea profesională a poliţiştilor de penitenciare, conducătorul instituţiei fiind răspunzător pentru gestionarea acestora, în funcţie de nevoile de pregătire profesională identificate.

    ART. 47
    Pregătirea profesională organizată în sistemul administraţiei penitenciare se poate desfăşura la nivel naţional, regional, la nivel de unitate sau la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    SECŢIUNEA 1
    Pregătirea profesională organizată la nivel naţional
    ART. 48
    La nivel naţional, pregătirea profesională este organizată de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, de regulă, în instituţiile de învăţământ sau în centrele de pregătire profesională proprii şi cuprinde:
    a) programe pentru dezvoltarea competenţelor manageriale;
    b) programe pentru pregătirea de mentori/îndrumători/tutori;
    c) convocări de specialitate;
    d) schimburi de experienţă cu organizaţii şi instituţii naţionale şi/sau internaţionale;
    e) sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe şi seminare;
    f) module de instruire, adresate personalului din sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;
    g) cursuri la distanţă, inclusiv prin intermediul platformei elearning;
    h) cursuri microlearning;
    i) programe de mentoring;
    j) programe de job-shadowing;
    k) activităţi sportive;
    l) alte cursuri şi programe de pregătire.


    ART. 49
    (1) Programele pentru dezvoltarea competenţelor manageriale se organizează pentru asigurarea continuităţii funcţiilor de conducere şi se adresează ofiţerilor de penitenciare cu perspective pentru dezvoltarea carierei, cu o vechime de minimum 3 ani în sistemul administraţiei penitenciare.
    (2) Programele prevăzute la alin. (1) se organizează, pe tipuri de funcţii şi domenii de activitate, la nivel naţional de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în instituţiile de învăţământ proprii sau centrele de pregătire profesională şi au o durată de cel puţin 80 de ore.
    (3) Prin parcurgerea acestor programe se urmăreşte dezvoltarea următoarelor competenţe:
    a) elaborarea şi implementarea strategiilor şi planurilor manageriale;
    b) derularea procesului decizional;
    c) conducerea şi motivarea echipei;
    d) gestionarea eficientă a resurselor pe care le are la dispoziţie;
    e) monitorizarea şi controlul permanent al gradului de îndeplinire a obiectivelor.

    (4) Programele prevăzute la alin. (1) cuprind un ansamblu de activităţi didactice, teoretice şi practice, adresate personalului selecţionat în vederea dezvoltării competenţelor manageriale.

    ART. 50
    (1) Programele pentru pregătirea de mentori/îndrumători/tutori se organizează la nivel naţional de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în instituţiile de învăţământ proprii sau centrele de pregătire profesională şi au o durată de cel puţin 40 de ore.
    (2) Programele prevăzute la alin. (1) cuprind un ansamblu de activităţi didactice, teoretice şi practice, adresate personalului selecţionat în vederea dezvoltării competenţelor de mentor/îndrumător/tutore.
    (3) Pot fi desemnaţi să participe la programele prevăzute la alin. (1) poliţiştii de penitenciare definitivi specialişti, aşa cum sunt definiţi în prezenta metodologie.

    ART. 51
    Convocările de specialitate sunt prevăzute în oferta anuală privind pregătirea continuă a poliţiştilor de penitenciare şi se organizează, centralizat, pe domenii de activitate.

    ART. 52
    Schimburile de experienţă cu organizaţii sau instituţii naţionale şi internaţionale au drept scop sporirea cunoştinţelor şi deprinderilor practice ale poliţiştilor de penitenciare în privinţa altor unităţi sau sisteme, prin contacte directe, schimburi de opinii şi împărtăşirea experienţei profesionale.

    ART. 53
    (1) Sesiunile de comunicări ştiinţifice, conferinţele şi seminarele se organizează la nivel naţional, regional sau de către unităţile din sistemul administraţiei penitenciare, în baza calendarelor de activităţi cu impact mediatic întocmite de către organizatori.
    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) pot fi organizate atât la nivelul sistemului administraţiei penitenciare, cât şi în colaborare cu instituţii sau organizaţii din ţară sau din străinătate, cu informarea prealabilă a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 54
    Personalul de penitenciare poate participa, în calitate de invitat, sau poate susţine lucrări în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice, conferinţelor şi seminarelor organizate de către alte instituţii din afara sistemului penitenciar, din ţară şi din străinătate.

    ART. 55
    Participarea personalului de penitenciare la activităţile din categoria celor prevăzute la art. 52-54 se consideră activitate de pregătire continuă şi se asigură numai cu aprobarea directorului unităţii, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ministrului justiţiei, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.

    ART. 56
    Modulele de instruire organizate la nivel naţional sunt prevăzute în oferta anuală privind pregătirea continuă a poliţiştilor de penitenciare şi se adresează personalului din sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.

    ART. 57
    (1) Cursurile la distanţă, inclusiv prin intermediul platformei e-learning se organizează, centralizat, pe domenii de activitate, de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin intermediul Serviciului formare profesională şi pot fi cursuri obligatorii sau opţionale.
    (2) Structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor formulează, pe baza nevoilor de pregătire identificate la nivelul sistemului administraţiei penitenciare, pe categorii de personal şi domenii de activitate, propuneri de cursuri la distanţă, livrate inclusiv prin intermediul platformelor electronice sau platformei e-learning şi elaborează conţinuturile tematice ale acestora.
    (3) Conţinuturile tematice ale cursurilor prevăzute la alin. (1) sunt transmise Serviciului formare profesională din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în vederea analizării, avizării şi includerii în oferta anuală privind pregătirea continuă a poliţiştilor de penitenciare, în măsura în care nu sunt formulate observaţii cu privire la cuprinsul sau structura acestora.
    (4) La nivelul fiecărei structuri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor se desemnează o persoană care încarcă cursurile pe platforma e-learning.
    (5) Cursurile microlearning reprezintă o modalitate de pregătire-on-line şi se realizează prin diferite tipuri de interacţiuni în cadrul unei platforme electronice.

    ART. 58
    (1) La nivelul fiecărei unităţi se configurează platforme virtuale e-learning.
    (2) Pentru fiecare membru al personalului se creează, de către ofiţerul responsabil cu formarea profesională, user şi parolă şi se comunică acestuia.
    (3) Personalul consultă oferta anuală a cursurilor la distanţă, inclusiv cele organizate prin intermediul platformei e-learning, şi se înscrie la acele cursuri care prezintă interes pentru pregătirea sa profesională.
    (4) Pentru cursurile la distanţă obligatorii, desemnarea participanţilor se realizează de către structura de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau directorul unităţii.

    ART. 59
    (1) Programele de mentoring se desfăşoară la nivel naţional şi au drept scop transferul de experienţă dinspre mentor spre mentee, îmbunătăţirea modului de luare a deciziilor în activitatea zilnică şi/sau a calităţii actului decizional, după caz.
    (2) Programele prevăzute la alin. (1) se desfăşoară după un plan întocmit de către mentor, avizat de directorii unităţilor implicate şi aprobat de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi au o durată de maximum o lună, fiind structurate astfel:
    a) etapa I, desfăşurată în primele două săptămâni de mentorat, constă în desfăşurarea de activităţi specifice domeniului prin participarea, de regulă, la întâlniri directe, alternativ în cele două unităţi, ale mentorului şi mentee-ului;
    b) etapa a II-a, desfăşurată până la finalizarea perioadei, constă în activităţi de consiliere, îndrumare şi sprijin pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă.

    (3) Programele prevăzute la alin. (1) se adresează şi personalului care a absentat de la locul de muncă mai mult de 12 luni însumate în 2 ani calendaristici consecutivi.

    ART. 60
    (1) Programele de job-shadowing se desfăşoară la nivel naţional, pentru poliţiştii de penitenciare definitivi care şi-au schimbat domeniul de activitate sau pentru dobândirea de noi competenţe şi abilităţi în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, sub coordonarea unui tutore.
    (2) Programele de job-shadowing pot fi desfăşurate la nivelul unităţilor subordonate sau Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, sub coordonarea unui tutore, şi au o durată de maximum o lună.
    (3) Programele prevăzute la alin. (2) sunt dedicate pregătirii specifice şi se desfăşoară, de regulă, în termen de maximum 3 luni de la numirea în noua funcţie a poliţistului de penitenciare sau de la primirea unor noi sarcini ce necesită dobândirea de noi competenţe şi abilităţi, după un plan întocmit de către tutore, aprobat de directorii unităţilor implicate, plan care include aspecte privind legislaţia şi procedurile din domeniul de activitate.
    (4) Programele prevăzute la alin. (2) se adresează şi personalului care a absentat de la locul de muncă mai mult de 12 luni însumate în 2 ani calendaristici consecutivi.

    ART. 61
    (1) În vederea stabilirii, într-o structură unitară, a cadrului organizatoric de desfăşurare a activităţilor sportive la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, în funcţie de creditele bugetare alocate, se elaborează calendarul sportiv, care cuprinde regulile de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive.
    (2) Activităţile prevăzute în calendarul sportiv constituie parte integrantă a procesului de pregătire fizică a poliţiştilor de penitenciare.
    (3) Calendarul are următoarele obiective:
    a) menţinerea şi întărirea sănătăţii personalului;
    b) sporirea capacităţii de efort fizic şi psihic prelungit în vederea pregătirii personalului pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu actuale şi de perspectivă;
    c) dezvoltarea capacităţilor motrice şi a calităţilor psihice din sfera cognitivă, volitivă şi afectivă;
    d) dezvoltarea spiritului de echipă şi a celui de competiţie, dorinţa de a obţine rezultate deosebite;
    e) amplificarea şi eficientizarea relaţiilor de colaborare între personalul din unităţile de penitenciare;
    f) selecţionarea celor mai buni sportivi din unităţile sistemului administraţiei penitenciare în vederea participării la competiţiile sportive;
    g) alcătuirea echipelor reprezentative ale sistemului administraţiei penitenciare în vederea participării la competiţii interne şi internaţionale;
    h) promovarea imaginii pozitive a sistemului administraţiei penitenciare în rândul instituţiilor publice din România şi străinătate.

    (4) În vederea realizării scopurilor propuse, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii de unităţi conduc, organizează, îndrumă şi controlează această activitate, acţionând în aşa fel încât personalul să fie angrenat în activităţi sportive, luând toate măsurile pentru a-i asigura un caracter de masă.
    (5) În baza prevederilor calendarului sportiv, elaborat, anual, de către Direcţia management resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi aprobat de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unităţile îşi vor alcătui propriile programe, care cuprind:
    a) participarea la acţiunile de selecţie pentru pregătirea echipelor reprezentative ale instituţiei;
    b) activităţile proprii desfăşurate la nivelul fiecărei unităţi;
    c) concursurile cu etape regionale;
    d) participarea la diferite competiţii cu caracter local, regional, naţional şi internaţional.


    ART. 62
    Poliţiştii de penitenciare care participă la activităţile prevăzute la art. 61, precum şi cei care participă la activităţi sportive organizate de alte instituţii la care unităţile din sistemul administraţiei penitenciare sunt invitate, în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de drepturile de delegare pe perioada desfăşurării acestora, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Pregătirea profesională organizată la nivel regional
    ART. 63
    (1) La nivel regional, programele de pregătire sunt organizate de către unităţile penitenciare cu rol de coordonare regională şi cuprind:
    a) programe de mentoring;
    b) programe de job-shadowing;
    c) module de instruire adresate personalului din sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;
    d) sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe şi seminare;
    e) cursuri, schimburi de experienţă şi alte forme de pregătire.

    (2) Programele de mentoring, precum şi cele de job-shadowing se desfăşoară în condiţiile art. 59 şi 60, cu respectarea competenţelor de gestiune a resurselor umane.
    (3) Programele de pregătire prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se organizează cu aprobarea directorului general.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Pregătirea profesională organizată la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate
    ART. 64
    (1) La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate se organizează următoarele activităţi de pregătire:
    a) activităţi de pregătire pe linie de specialitate;
    b) trageri cu armamentul din dotare;
    c) pregătire fizică;
    d) sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe şi seminare.

    (2) Activităţile de pregătire prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se stabilesc la începutul fiecărui an de pregătire prin decizie a directorului unităţii.
    (3) Activităţile de pregătire pe linie de specialitate desfăşurate în unitate pot cuprinde:
    a) pregătirea înaintea intrării în serviciu;
    b) activităţi de instruire a personalului pe linie de specialitate cu privire la noutăţile legislative cu impact asupra domeniului de activitate;
    c) activităţi de informare a personalului cu privire la evenimentele din sistemul penitenciar;
    d) cursuri şi alte forme de pregătire;
    e) programe de formare profesională de siguranţă personală, intervenţie specializată şi acordarea măsurilor de prim ajutor adresate poliţiştilor de penitenciare care lucrează în contact direct cu persoanele private de libertate, indiferent de domeniul de activitate;
    f) programe de formare profesională în domeniul comunicării, psihologiei şi dezvoltării personale adresate poliţiştilor de penitenciare care lucrează în contact direct cu deţinuţii, indiferent de domeniul de activitate;
    g) pregătirea specifică pentru siguranţă personală, intervenţie specializată şi pregătire fizică, numai pentru personalul din sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar - sesiuni de instruire trimestriale cu durata de 8 ore, conform graficului întocmit de către directorul adjunct/şeful serviciului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, în colaborare cu ofiţerul responsabil cu formarea profesională din cadrul unităţii.


    ART. 65
    Pregătirea înaintea intrării în serviciu este o activitate de prelucrare a informaţiilor cu impact direct asupra serviciului ce urmează a fi executat de membrii sectorului operativ, realizată în timpul programului de lucru.

    ART. 66
    Activităţile de instruire a personalului pe linie de specialitate cu privire la noutăţile legislative cu impact asupra domeniului de activitate se realizează de către şefii ierarhici care instruiesc personalul din subordine cu privire la deciziile, instrucţiunile şi adresele cu caracter de îndrumare sau dispoziţie emise de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, noutăţile legislative sau modificările apărute în actele normative care reglementează domeniul de activitate şi alte domenii conexe, cu luarea la cunoştinţă prin semnătură.

    ART. 67
    Activităţile de informare a personalului referitoare la evenimentele din sistemul penitenciar sau care pot avea legătură cu acesta se realizează de către şefii ierarhici care prelucrează cu personalul din subordine materialele primite de către unitate cu privire la evenimentele apărute în sistemul penitenciar, cu luarea la cunoştinţă prin semnătură.

    § 1. Pregătirea specifică pentru personalul care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate
    ART. 68
    (1) Poliţiştii de penitenciare care lucrează în contact direct cu persoanele private de libertate, cu excepţia celor din sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, vor urma, în fiecare an de pregătire, un program de pregătire specifică în domeniul siguranţei personale, intervenţiei specializate şi acordării măsurilor de prim ajutor, organizat la nivelul fiecărei unităţi penitenciare, cu durata de maximum 3 zile consecutive, care va include şi evaluarea.
    (2) Pentru asigurarea eficienţei şi participării la programul de pregătire a întregului personal prevăzut la alin. (1) se organizează sesiuni de pregătire cu grupe de maximum 25 de participanţi.
    (3) Graficul privind organizarea programului de pregătire prevăzut la alin. (1) este întocmit de către ofiţerul responsabil cu formarea profesională, în funcţie de specificul programului de lucru al structurilor implicate, în baza datelor stabilite de către şefii acestor structuri.

    ART. 69
    Poliţiştii de penitenciare care lucrează în contact direct cu persoanele private de libertate, indiferent de domeniul de activitate, participă la programe de formare profesională în domeniul comunicării, psihologiei şi dezvoltării personale, cu durata de maximum 3 zile consecutive, de cel puţin două ori pe an.


    § 2. Pregătire specifică pentru personalul din sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar
    ART. 70
    (1) Pregătirea specifică pentru siguranţă personală şi intervenţie specializată, la nivel de unitate, este destinată exclusiv personalului din sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, cu excepţia membrilor structurilor de intervenţie pentru care se stabileşte un program de pregătire specifică, conform art. 74-78.
    (2) La activităţile de pregătire specifică pentru siguranţă personală şi intervenţie specializată, precum şi la sesiunile de evaluare participă doar personalul declarat „apt medical“ pentru efort fizic, conform avizului specific de medicina muncii.
    (3) Personalul care nu este apt pentru a participa la activităţi de pregătire specifică pentru siguranţă personală şi intervenţie specializată prezintă adeverinţă medicală în acest sens şi va fi evaluat în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (2).

    ART. 71
    (1) La începutul fiecărui an de pregătire, ofiţerul responsabil cu formarea profesională din cadrul unităţii întocmeşte, în colaborare cu ofiţerul responsabil cu sănătatea şi securitatea în muncă, tabelul cu personalul din sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar apt din punct de vedere medical, document ce va fi actualizat ori de câte ori este necesar (anexa nr. 4).
    (2) Activităţile de pregătire specifică pentru siguranţă personală şi intervenţie specializată se vor desfăşura în sesiuni de instruire în primele trei trimestre, cu durata de 8 ore pe trimestru, structurate după cum urmează: 2 ore pregătire de specialitate, 1 oră intervenţie specializată, 2 ore siguranţă personală, 2 ore pregătire fizică şi 1 oră evaluare realizată de către lectorul/trainerul desemnat.

    ART. 72
    În perioada octombrie-noiembrie, la nivelul fiecărei unităţi, se organizează sesiuni de pregătire şi evaluare pentru personalul care nu a participat la toate sesiunile de pregătire stabilite la art. 68, respectiv art. 70-71, conform domeniului în care îşi desfăşoară activitatea.

    ART. 73
    Graficul privind organizarea sesiunilor de instruire trimestriale şi a sesiunii de evaluare se întocmeşte de către ofiţerul responsabil cu formarea profesională, în baza datelor stabilite de către directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, în funcţie de specificul programului de lucru al compartimentelor implicate, pentru următoarele compartimente din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, conform anexei nr. 5:
    a) siguranţa deţinerii;
    b) regim penitenciar;
    c) evidenţă deţinuţi şi organizarea muncii;
    d) şef tură.    § 3. Pregătirea specifică pentru personalul din cadrul structurilor de intervenţie
    ART. 74
    (1) Pregătirea specifică pentru siguranţă personală, intervenţie specializată şi pregătire fizică a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor de intervenţie se realizează, în mod diferenţiat, după cum urmează:
    a) pregătire specifică pentru siguranţă personală, intervenţie specializată şi pregătire fizică ale personalului de intervenţie din cadrul unităţilor penitenciare care au structuri de intervenţie specializată;
    b) pregătire specifică pentru siguranţă personală, intervenţie specializată şi pregătire fizică ale personalului de intervenţie din cadrul unităţilor penitenciare care nu au structuri de intervenţie specializată.

    (2) Activităţile de pregătire specifică pentru siguranţă personală, intervenţie specializată şi pregătire fizică ale personalului de intervenţie din cadrul unităţilor penitenciare care au structuri de intervenţie specializată se realizează în conformitate cu normele proprii stabilite prin decizie a directorului general.
    (3) Activităţile de pregătire specifică pentru siguranţă personală, intervenţie specializată şi pregătire fizică ale personalului de intervenţie din cadrul unităţilor penitenciare care nu au structuri de intervenţie specializată includ pregătirea prevăzută de art. 70-71, precum şi sesiuni de pregătire cu durata de 8 ore lunar, organizate de către unităţile cu rol de coordonare regională, sub coordonarea şefului detaşamentului de intervenţie sau înlocuitorul acestuia.

    ART. 75
    Pregătirea şefilor de detaşamente şi a ofiţerilor instructori din cadrul structurii de intervenţie se va realiza centralizat, în baza programului de pregătire întocmit de Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, aprobat de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 76
    (1) Evaluarea pregătirii desfăşurată conform art. 74 alin. (2) se realizează semestrial, în lunile aprilie şi octombrie, iar evaluarea pregătirii prevăzută la art. 74 alin. (3) se realizează anual, în luna noiembrie.
    (2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se realizează de către o comisie formată din:
    a) şeful structurii de intervenţie la nivel regional - preşedinte;
    b) un ofiţer instructor structură intervenţie din cadrul regiunii geografice sau un alt ofiţer desemnat - membru;
    c) un lucrător din cadrul structurii de resurse umane şi formare profesională din unitatea în care se desfăşoară evaluarea - secretar.

    (3) Personalul din cadrul structurilor de intervenţie este evaluat conform metodologiei stabilite prin decizie a directorului general şi susţine următoarele probe de evaluare:
    a) probă scrisă de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia proprie;
    b) pregătire fizică;
    c) autoapărare şi intervenţie specializată conform instrucţiunilor proprii;
    d) pregătire tactică conform instrucţiunilor proprii;
    e) tehnica acordării primului ajutor;
    f) tragere de verificare cu armamentul din dotarea unităţilor penitenciare.


    ART. 77
    Evaluarea şefilor structurilor de intervenţie se realizează, la nivel regional, în luna octombrie, de către o comisie formată din:
    a) directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar din unitatea cu rol de coordonare regională - preşedinte;
    b) ofiţerul coordonator al regiunii geografice din cadrul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar - membru;
    c) ofiţerul responsabil cu formarea profesională - secretar.


    ART. 78
    (1) În cazul în care personalul din cadrul structurilor de intervenţie specializată nu promovează evaluarea semestrială, nu i se acordă creditele profesionale specifice acestei activităţi şi i se stabileşte de către şeful structurii de intervenţie un termen de maximum 90 de zile calendaristice ca timp de pregătire în vederea reevaluării.
    (2) În situaţia în care personalul din cadrul structurilor de intervenţie specializată nu promovează reevaluarea, directorul unităţii va dispune măsuri conform prevederilor legale pentru schimbarea din funcţie.


    § 4. Dispoziţii generale privind pregătirea specifică organizată în unităţi
    ART. 79
    (1) Planurile tematice şi temele pentru sesiunile de pregătire prevăzute la art. 68 şi art. 70-72, organizate în toate unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se întocmesc de către specialişti din unităţile penitenciare sau Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în colaborare cu Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sunt avizate de Direcţia management resurse umane, Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, respectiv Direcţia de supraveghere medicală, după caz, şi aprobate de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Responsabilitatea privind asigurarea spaţiilor, dotărilor şi a condiţiilor optime pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire specifică prevăzute de art. 68, 70-72 şi 74 revine directorului unităţii.
    (3) Conducerea activităţilor de instruire din cadrul sesiunilor de pregătire specifică, prevăzute la art. 68, 70-72, va fi asigurată de către instructori din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, sectorul medical sau alţi specialişti, după caz, desemnaţi de directorul unităţii.
    (4) Planurile tematice pentru sesiunile de pregătire prevăzute la art. 74, organizate în toate unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se întocmesc lunar de către şeful structurii de intervenţie din unitatea respectivă, în conformitate cu prevederile legislative proprii.

    ART. 80
    (1) Activităţile de pregătire specifică pentru siguranţă personală, intervenţie specializată şi pregătire fizică ale personalului menţionat la art. 68, 70-72 şi art. 74 alin. (3) se realizează cu scoatere din activitatea profesională, în perioada desfăşurării acestor activităţi, participanţii nefiind planificaţi în serviciu.
    (2) Pe parcursul activităţilor de pregătire specifică, participanţii vor desfăşura exclusiv activităţile prevăzute în programul de pregătire aprobat, cu excepţia cazurilor în care unitatea se confruntă cu situaţii operative deosebite.

    ART. 81
    În cazul în care personalul care urmează cursurile de pregătire specifică de la art. 68, 71 şi 72 nu promovează evaluarea, va fi reevaluat în termen de 15 zile calendaristice, iar prevederile art. 78 se aplică în mod corespunzător.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Tragerea cu armamentul din dotarea unităţilor
    ART. 82
    (1) Şedinţele de tragere cu armamentul din dotarea unităţilor sunt parte integrantă din formarea continuă a poliţiştilor de penitenciare.
    (2) Pregătirea privind cunoaşterea şi utilizarea armamentului din dotarea unităţilor penitenciare este obligatorie pentru toţi poliţiştii de penitenciare şi se organizează sub coordonarea unui poliţist de penitenciare desemnat de directorul unităţii.
    (3) Poliţiştii de penitenciare care execută misiuni de pază, supraveghere şi escortare ori, după caz, coordonează astfel de activităţi execută, anual, 4 şedinţe de tragere, dintre care una de verificare.
    (4) Poliţiştii de penitenciare, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (3), execută, anual, cel puţin două şedinţe de tragere cu armamentul din dotare, dintre care una de verificare.
    (5) Poliţiştii de penitenciare din cadrul structurilor de intervenţie specializată execută, lunar, cel puţin o şedinţă de tragere cu armamentul în funcţie de caracteristicile şi disponibilitatea poligonului în care se execută tragerile şi categoriile de armament aflate în dotarea unităţilor penitenciare.
    (6) Pentru cursanţii şi personalul inclus în programe de pregătire, pregătirea privind cunoaşterea şi utilizarea armamentului din dotarea unităţilor penitenciare se organizează în conformitate cu programele de pregătire aprobate.
    (7) Conducerea şedinţelor de tragere este asigurată de către un ofiţer desemnat de către directorul unităţii.
    (8) Organizarea şi conducerea şedinţelor de tragere desfăşurate în cadrul instituţiilor de învăţământ şi centrelor de formare profesională proprii, după caz, sunt asigurate de către conducătorul compartimentului de specialitate sau un alt ofiţer desemnat de către directorul instituţiei.

    ART. 83
    Activităţile de organizare şi desfăşurare a şedinţelor de tragere se pot desfăşura în timpul sau în afara programului de lucru şi se evidenţiază în mod corespunzător în pontajele lunare.

    ART. 84
    Pentru personalul care a absentat sau nu a promovat şedinţa de verificare se organizează o singură şedinţă de tragere de verificare suplimentară.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Pregătirea fizică
    ART. 85
    (1) Pregătirea fizică se desfăşoară pe parcursul întregului an de pregătire, în timpul programului de muncă şi are ca obiectiv dezvoltarea fizică generală, întărirea şi menţinerea stării de sănătate a întregului personal.
    (2) La activităţile de pregătire fizică participă doar personalul declarat „apt medical“ pentru efort fizic, conform tabelului întocmit de responsabilul cu sănătatea şi securitatea în muncă, în urma examinărilor specifice de medicina muncii, avizat de medicul şef al unităţii (anexa nr. 4).
    (3) Pregătirea fizică se desfăşoară în spaţii amenajate corespunzător, de regulă în interiorul unităţii.
    (4) Personalul desfăşoară cel puţin o activitate de pregătire fizică pe lună, în timpul programului de lucru, în raport cu particularităţile unităţii, situaţia operativă şi posibilităţile logistice, cu asigurarea continuităţii la serviciu, aprobarea directorului unităţii şi, opţional, pot fi evaluaţi.
    (5) Activităţile de pregătire fizică prevăzute la alin. (4) se evaluează anual, în perioada octombrie-noiembrie.
    (6) Personalul din cadrul structurilor de intervenţie execută activităţile de pregătire fizică în conformitate cu reglementările specifice acestei categorii de personal.
    (7) În situaţia în care pregătirea fizică nu se poate desfăşura în unitate, directorul întreprinde demersuri pentru asigurarea accesului personalului la o singură bază sportivă, în vederea desfăşurării activităţii de pregătire fizică centralizat.
    (8) Modalitatea de organizare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor de pregătire fizică se stabileşte prin decizie a directorului general.

    CAP. IV
    Pregătirea autoplanificată
    ART. 86
    (1) Pregătirea autoplanificată se realizează în scopul dobândirii cunoştinţelor, abilităţilor, aptitudinilor şi atitudinilor profesionale sau extraprofesionale, care asigură dezvoltarea individuală a poliţiştilor de penitenciare.
    (2) Formele şi modalităţile de pregătire autoplanificată rămân la aprecierea fiecărui poliţist de penitenciare, preocupările în acest domeniu putând fi comunicate şefilor ierarhici.
    (3) Pregătirea autoplanificată se poate realiza prin cursuri, cursuri de licenţă, masterat, cursuri postuniversitare, doctorat, cursuri postdoctorale sau prin alte forme de învăţământ, potrivit legii.

    ART. 87
    (1) Poliţiştii de penitenciare pot urma cursuri în învăţământul superior, cu respectarea programului unităţii.
    (2) Poliţiştii de penitenciare beneficiază, în condiţiile legii, de concedii de studii, cu aprobarea directorului unităţii, numai dacă acestea asigură specializarea/pregătirea potrivit nevoilor unităţii.

    ART. 88
    (1) Poliţiştii de penitenciare care urmează programe de studii universitare sau orice formă de pregătire profesională şi care beneficiază de concediu de studii sunt luaţi în evidenţă de compartimentul resurse umane şi formare profesională al unităţii.
    (2) Participanţii la programe de studii universitare care beneficiază de concediu de studii în condiţiile legii au obligaţia ca, până la data 30 octombrie a fiecărui an, să prezinte compartimentului resurse umane şi formare profesională al unităţii o adeverinţă privind înmatricularea ca student/masterand/doctorand, forma de învăţământ şi anul de studiu, eliberată de instituţia de învăţământ superior respectivă.
    (3) Personalul încadrat după data de 30 octombrie poate depune documentul prevăzut la alin. (2) în termen 15 zile calendaristice de la data încadrării.

    ART. 89
    (1) Se consideră forme de pregătire profesională continuă şi următoarele activităţi:
    a) participarea ca profesor/lector/formator la cursurile sau programele de pregătire profesională acreditate/autorizate sau organizate în sistemul administraţiei penitenciare;
    b) obţinerea definitivatului în învăţământ şi obţinerea gradelor didactice II, I în învăţământ;
    c) participarea în cadrul comisiilor de examen sau concurs;
    d) mentoratul, tutela şi îndrumarea profesională, precum şi activităţile în calitate de coordonator al cursurilor;
    e) concursuri tematice, workshop-uri, stagii de pregătire sau tabere de instruire, în cadrul echipelor reprezentative ale unităţilor sau ale sistemului administraţiei penitenciare;
    f) realizarea şi publicarea de materiale ştiinţifice, studii, lucrări, articole în domeniul de specialitate al postului sau în alte domenii specifice sistemului penitenciar sau sistemului de pregătire profesională;
    g) participarea în comisii de lucru pentru elaborarea de acte normative, strategii, planuri sau proiecte, proceduri ori activităţi cu caracter de reglementare a activităţii specifice sistemului penitenciar sau de pregătire profesională;
    h) studierea limbilor străine în cadrul pregătirii organizate de unităţi, precum şi prin pregătire autoplanificată.

    (2) În măsura în care este dezvoltată o soluţie informatică, se adaptează formele de pregătire profesională continuă.

    TITLUL IV
    Evaluarea activităţilor de pregătire profesională a poliţiştilor de penitenciare
    ART. 90
    (1) Pregătirea profesională a fiecărui poliţist de penitenciare se cuantifică prin credite profesionale care se acordă pentru implicarea în activităţi de pregătire profesională, în condiţiile prezentei metodologii.
    (2) Evaluarea activităţilor de pregătire profesională se realizează la finalul fiecărui an de pregătire, prin centralizarea, de către ofiţerul responsabil cu formarea profesional, a creditelor obţinute de către fiecare poliţist de penitenciare.

    ART. 91
    (1) Poliţiştii de penitenciare au obligaţia de a dobândi noi competenţe profesionale sau de a-şi perfecţiona pregătirea profesională prin diferite activităţi de pregătire continuă în contexte formale şi nonformale, astfel încât să acumuleze minimum 40 de credite profesionale, în fiecare an de pregătire.
    (2) Numărul de credite obţinute la finalul anului de pregătire se transformă în calificativ la verificarea pregătirii profesionale de sfârşit de an, după cum urmează:
    a) sub 40 credite - „Necorespunzător“;
    b) 40-55 credite - „Corespunzător“;
    c) peste 55 credite - „Foarte bine“.

    (3) În situaţia în care termenul prevăzut la alin. (1) nu poate fi îndeplinit, numărul minim de credite se calculează proporţional cu perioada de activitate a poliţistului de penitenciare în cauză.
    (4) Pentru poliţiştii de penitenciare care au absentat în mod justificat din activitate şi nu au avut în mod obiectiv posibilitatea obţinerii numărului minim de credite stabilit conform prezentei metodologii, numărul minim de credite se reduce proporţional, iar evaluarea profesională a acestora se face cu raportare la valoarea astfel obţinută.
    (5) Anul de pregătire se desfăşoară în perioada 1 ianuarie-30 noiembrie.
    (6) Pentru personalul nou încadrat ca poliţist de penitenciare, primul termen prevăzut la alin. (1) se calculează cu începere de la 1 ianuarie al anului următor încadrării, respectiv al anului următor numirii ca poliţist de penitenciare definitiv.
    (7) Numărul de credite se calculează pentru poliţiştii de penitenciare care au desfăşurat activitate profesională minimum 6 luni în perioada prevăzută la alin. (5).

    ART. 92
    Activităţile pentru care se pot acorda credite profesionale, numărul de credite acordate pentru fiecare activitate şi documentele justificative sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 93
    În mod obligatoriu, unul dintre obiectivele de performanţă care trebuie stabilite în fişa de evaluare a performanţelor profesionale anuale este obţinerea numărului minim de credite, obiectiv care va fi evaluat după cum urmează:
    a) sub 20 credite - 1 punct;
    b) între 21 şi 39 credite - 2 puncte;
    c) 40 credite - 3 puncte;
    d) 41-55 credite - 4 puncte;
    e) peste 55 credite - 5 puncte.


    ART. 94
    Directorii unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare au obligaţia de a asigura condiţii corespunzătoare pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire profesională şi a altor activităţi din categoriile enunţate în anexa nr. 3, precum şi condiţii optime pentru participarea personalului propriu la acestea.

    ART. 95
    Evidenţa creditelor profesionale acordate personalului se realizează la nivelul structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor.

    ART. 96
    Anual, în perioada 1-15 decembrie, ofiţerul responsabil cu formarea profesională întreprinde demersuri astfel încât calificativele la evaluarea pregătirii profesionale să se regăsească în fişa anuală de evaluare a performanţelor profesionale.

    ART. 97
    Personalul de specialitate, care conform statutului profesional este obligat să urmeze forme de pregătire, nu se exceptează de la procesul de pregătire profesională realizat în sistemul administraţiei penitenciare.

    TITLUL V
    Registrul formatorilor din sistemul administraţiei penitenciare
    ART. 98
    Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire iniţială şi continuă, precum şi a celorlalte activităţi cu specific instructiv-educativ pentru poliţiştii de penitenciare se constituie Registrul formatorilor din sistemul administraţiei penitenciare.

    ART. 99
    Registrul formatorilor din sistemul administraţiei penitenciare cuprinde personalul încadrat în Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau unităţile subordonate care poate fi desemnat să desfăşoare activităţi de pregătire profesională pentru poliţiştii de penitenciare, organizate în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie.

    ART. 100
    (1) Registrul formatorilor din sistemul administraţiei penitenciare cuprinde poliţiştii de penitenciare definitivi care deţin certificat de competenţe profesionale de formator sau certificat de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică.
    (2) Înscrierea în Registrul formatorilor se poate face la cererea poliţiştilor de penitenciare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sau la propunerea directorilor unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare.
    (3) Evidenţa personalului din registrul formatorilor se realizează, electronic, de către Serviciul formare profesională din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
    (4) Selecţionarea formatorilor în vederea participării la activităţile la care sunt desemnaţi se face de către structura de specialitate, aceştia având obligaţia de a participa la acestea.
    (5) Refuzul nejustificat de a participa la activităţile menţionate la alin. (4) constituie abatere disciplinară şi atrage excluderea din Registrul formatorilor. Excluderea din Registrul formatorilor se face de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea Direcţiei management resurse umane.

    ART. 101
    Modalitatea de selecţionare a formatorilor, organizare şi funcţionare a Registrului formatorilor se stabileşte prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    TITLUL VI
    Dispoziţii finale
    ART. 102
    (1) Atestarea participării la pregătirea profesională a poliţiştilor de penitenciare se face prin adeverinţe, certificate, diplome sau prin alte documente prevăzute de lege.
    (2) Participanţilor la cursurile sau programele de pregătire continuă organizate de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau unităţile penitenciare li se acordă adeverinţe de participare sau absolvire, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 6 şi 7 la prezenta metodologie.
    (3) Evidenţa actualizată a documentelor menţionate la alin. (1) pentru fiecare poliţist de penitenciare se realizează pe platforme on-line, fiind atributul structurilor de resurse umane şi formare profesională din cadrul unităţilor.
    (4) Pentru absolvirea cursurilor, programelor şi sesiunilor de pregătire organizate de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau unităţile subordonate, participanţii trebuie să obţină la testul de evaluare minimum nota 7,00.

    ART. 103
    (1) Anul de pregătire profesională începe la 1 ianuarie şi se încheie la 30 noiembrie, exceptând personalul structurilor de intervenţie pentru care activitatea de pregătire are caracter continuu, anul de pregătire derulându-se pe întreg parcursul anului calendaristic.
    (2) Creditele profesionale obţinute pentru activităţi de pregătire finalizate în luna decembrie se înregistrează în anul de pregătire profesională următor.

    ART. 104
    Prevederile prezentei metodologii se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor de penitenciare din Ministerul Justiţiei.

    ART. 105
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Aprob.
    Grad/Nume/Prenume
    Director,
    ............................

    UNITATEA
    ...............................

    PROGRAMUL PERIOADEI DE STAGIU
    pentru poliţiştii de penitenciare debutanţi
    ....................................................
    (nume poliţist de penitenciare debutant)

    Plan de desfăşurare a perioadei de stagiu:
    Debut în carieră cu durata de două săptămâni/................. luni a poliţistului de penitenciare debutant din cadrul sectorului .............................................

    1. Etapa/Etapele programului:
    - debutul în carieră;
    – curs de iniţiere organizat sub coordonarea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna, cu durata de ..... luni;
    – formarea deprinderilor practice.

    2. Durata programului perioadei de stagiu - ..... luni (ZZ/LL/AAAA-ZZ/LL/AAAA):
    - două săptămâni de la data numirii în funcţie conform deciziei - debutul în carieră;
    – ....... luni, perioada cursului de iniţiere;
    – formarea deprinderilor practice - restul perioadei, până la împlinirea celor ............ luni.

    3. Timp alocat studiului individual^1:
    ^1 Se va menţiona intervalul orar de două ore zilnic.

    4. Denumirea funcţiei, conform statului de organizare:
    - ...............................................................................................

    5. Sectorul de activitate/Direcţia/Serviciul/Biroul/Compartimentul în care a fost numit poliţistul de penitenciare debutant
    - ..............................................................................................

    6. Obiective generale:
    - .............................................................................................
    – ...........................................................................................

    7. Obiective specifice:
    - ...........................................................................................
    – ............................................................................................

    8. Operaţionalizarea obiectivelor^2:
    ^2 Se vor menţiona activităţile ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul cunoştinţelor teoretice şi al deprinderilor practice dobândite anterior.
    – ...........................................................................................

    9. Persoane implicate în perioada de stagiu:
    - ofiţer responsabil cu formarea profesională;
    – şeful compartimentului din care face parte poliţistul de penitenciare debutant;
    – şeful compartimentului resurse umane şi formare profesională;
    – persoana desemnată îndrumător pentru perioada de stagiu de ....... luni a poliţistului de penitenciare debutant;
    – şefii şi membrii compartimentelor implicate în integrarea profesională a poliţistului de penitenciare debutant;
    – evaluator.

    Propunem să aprobaţi:
    .............................................................................................................
         (şeful compartimentului din care face parte poliţistul de penitenciare debutant)

    Îndrumător
    .....................................................


    Avizat:
    ..........................................................
    (şeful compartimentului resurse umane şi formare profesională)


    Întocmit:
    ........................................................
                          (ofiţer responsabil cu formarea profesională)


    Am primit un exemplar:
    ...............................................
                                         (poliţist de penitenciare debutant)

    Îndrumător,
    .....................................................


    ANEXA 2

    la metodologie
    Aprob.
    Grad/Nume/Prenume
    Director,
    ............................

    UNITATEA
    ...............................

    PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PENTRU DEBUTUL ÎN CARIERĂ
    .................................................................................
    (nume poliţist de penitenciare debutant)


┌────┬─────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │Nr. de │Planificarea activităţilor │
│Nr. │Denumire activitate │ore ├───────────┬────┬────────┬────────────┤
│crt.│ │alocate│Locul de │Data│Interval│Persoană │
│ │ │ │desfăşurare│ │orar │responsabilă│
├────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼────────────┤
│ │Instruire în domeniul│ │ │ │ │ │
│ │sănătăţii, │ │ │ │ │ │
│ │securităţii în muncă │ │ │ │ │ │
│ │şi protecţiei │4 ore │ │ │ │ │
│1. │mediului: │4 ore │ │ │ │ │
│ │- instruirea │ │ │ │ │ │
│ │introductiv-generală;│ │ │ │ │ │
│ │- instruirea la locul│ │ │ │ │ │
│ │de muncă. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼────────────┤
│ │Instruire privind │ │ │ │ │ │
│2. │regulile generale de │2 ore │ │ │ │ │
│ │acces în unitate │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼────────────┤
│ │Instruire privind │ │ │ │ │ │
│ │managementul │ │ │ │ │ │
│ │situaţiilor de │ │ │ │ │ │
│ │urgenţă: │8 ore │ │ │ │ │
│3. │- instructajul │8 ore │ │ │ │ │
│ │introductiv general; │ │ │ │ │ │
│ │- instructajul │ │ │ │ │ │
│ │specific locului de │ │ │ │ │ │
│ │muncă │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼────────────┤
│ │Instruire în vederea │ │ │ │ │ │
│4. │autorizării pentru │4 ore │ │ │ │ │
│ │acces la informaţii │ │ │ │ │ │
│ │clasificate │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼────────────┤
│ │Instruire cu privire │ │ │ │ │ │
│ │la statut, │ │ │ │ │ │
│5. │deontologie şi │4 ore │ │ │ │ │
│ │integritate │ │ │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼────────────┤
│ │Instruire privind │ │ │ │ │ │
│6. │accesul la reţeaua │4 ore │ │ │ │ │
│ │informatică a │ │ │ │ │ │
│ │unităţii │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼────────────┤
│ │Instruire privind │ │ │ │ │ │
│7. │protecţia datelor cu │4 ore │ │ │ │ │
│ │caracter personal │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼────────────┤
│ │Prezentarea unităţii,│ │ │ │ │ │
│ │a compartimentelor de│ │ │ │ │ │
│8. │lucru şi şefilor de │16 ore │ │ │ │ │
│ │structuri, precum şi │ │ │ │ │ │
│ │a regulilor interne │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼────────────┤
│ │Prezentarea generală │ │ │ │ │ │
│ │a funcţionării │ │ │ │ │ │
│ │organizaţionale a │ │ │ │ │ │
│ │tuturor structurilor │ │ │ │ │ │
│ │de activitate din │ │ │ │ │ │
│9. │penitenciar, inclusiv│22 ore │ │ │ │ │
│ │procesul decizional, │ │ │ │ │ │
│ │modalitatea de │ │ │ │ │ │
│ │întocmire a │ │ │ │ │ │
│ │documentelor şi │ │ │ │ │ │
│ │circuitul acestora │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴───────┴───────────┴────┴────────┴────────────┘

    Propunem să aprobaţi:
    .................................................................................
    (şeful compartimentului resurse umane şi formare profesională)

    Întocmit:
    ...........................................
    (ofiţer responsabil cu formarea profesională)

    Am primit un exemplar:
    ............................................................
    (poliţist de penitenciare debutant)

    Îndrumător,
    ...............................


    ANEXA 3

    la metodologie
    GRILA
    privind acordarea creditelor profesionale pentru
    programe şi activităţi de pregătire profesională continuă

┌────┬─────────────────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │Activitatea │ │Nr. de │Documente │
│crt.│creditată │Tipul activităţii │credite │justificative│
│ │ │ │acordate │ │
├────┴─────────────────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┤
│Forme de pregătire profesională organizate în sistemul │
│administraţiei penitenciare │
├────┬─────────────────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Absolvirea │ │ │ │
│ │cursurilor sau │ │ │ │
│ │programelor de │ │ │ │
│ │pregătire │Absolvirea │ │ │
│ │profesională │cursurilor sau │ │Diplome sau │
│ │organizate la │programelor de │ │certificate │
│1. │iniţiativa │pregătire │15/curs │de absolvire │
│ │instituţiei, cu │profesională │ │emise în │
│ │furnizori de │organizate la │ │condiţiile │
│ │pregătire │iniţiativa │ │legii │
│ │profesională, în │instituţiei │ │ │
│ │condiţiile art. │ │ │ │
│ │45 din │ │ │ │
│ │metodologie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │a) Participarea ca │ │ │
│ │ │profesor/lector/ │ │ │
│ │ │formator la │ │ │
│ │ │cursurile sau │4/ │ │
│ │ │programele de │activitate│ │
│ │ │pregătire │de predare│ │
│ │ │profesională │ │ │
│ │Participarea ca │acreditate/ │ │ │
│ │profesor/lector/ │autorizate^1 │ │Act │
│ │formator la ├────────────────────┼──────────┤administrativ│
│2. │cursurile sau │b) Participarea ca │ │emis de │
│ │programele de │profesor/lector/ │ │persoanele │
│ │pregătire │formator la │ │competente │
│ │profesională │cursurile sau │2/ │ │
│ │ │programele de │activitate│ │
│ │ │pregătire │de predare│ │
│ │ │profesională │^2 │ │
│ │ │organizate în │ │ │
│ │ │sistemul │ │ │
│ │ │administraţiei │ │ │
│ │ │penitenciare │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Absolvirea │ │ │ │
│ │cursurilor sau │ │ │ │
│ │programelor de │ │ │ │
│ │pregătire │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
│ │organizate de │ │ │ │
│ │către │ │ │Diplome sau │
│ │Administraţia │Absolvirea │ │certificate │
│ │Naţională a │cursurilor sau │ │de absolvire │
│3. │Penitenciarelor │programelor de │15/curs │emise în │
│ │sau unităţile │pregătire │ │condiţiile │
│ │subordonate, │profesională │ │legii │
│ │inclusiv cele │ │ │ │
│ │organizate la │ │ │ │
│ │distanţă, pe │ │ │ │
│ │platforma │ │ │ │
│ │e-learning sau │ │ │ │
│ │cursurilor │ │ │ │
│ │microlearning │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │a) Participarea la │ │ │
│ │ │schimburi de │ │ │
│ │ │experienţă, sesiuni │ │ │
│ │ │de comunicări │5 │ │
│ │Participarea la │ştiinţifice, │ │ │
│ │schimburi de │conferinţe şi │ │ │
│ │experienţă cu │seminare - │ │ │
│ │organizaţii şi │participare │ │ │
│ │instituţii ├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │naţionale sau │b) Prezentarea de │ │ │
│ │internaţionale, │teme la sesiuni de │ │ │
│4. │sesiuni de │comunicări │ │ │
│ │comunicări │ştiinţifice, │25 │ │
│ │ştiinţifice, │conferinţe şi │ │ │
│ │conferinţe şi │seminare │ │ │
│ │seminare conform │internaţionale │ │ │
│ │art. 48 lit. d) ├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │şi e) din │c) Prezentarea de │ │ │
│ │metodologie │teme la sesiuni de │ │ │
│ │ │comunicări │15 │ │
│ │ │ştiinţifice, │ │ │
│ │ │conferinţe şi │ │ │
│ │ │seminare naţionale │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │a) Mentor/Tutore │10/serie │ │
│ │Activităţi de │ │ │ │
│ │mentorat, tutelă ├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │şi îndrumare │b) Îndrumător │10/serie │ │
│5. │profesională, │ │ │ │
│ │precum şi cele de├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │coordonator de │c) Coordonator de │ │ │
│ │curs │curs │15/curs │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Participarea în │ │ │ │
│ │comisii de lucru │ │ │ │
│ │pentru elaborarea│Elaborarea de acte │ │ │
│ │de acte │normative, │ │ │
│ │normative, │strategii, planuri │ │ │
│ │strategii, │sau proiecte, │ │ │
│ │planuri sau │proceduri ori │ │ │
│ │proiecte, │activităţi cu │ │ │
│6. │proceduri ori │caracter de │10 │ │
│ │activităţi cu │reglementare a │ │ │
│ │caracter de │activităţii │ │ │
│ │reglementare a │specifice sistemului│ │ │
│ │activităţii │penitenciar sau de │ │ │
│ │specifice │pregătire │ │ │
│ │sistemului │profesională │ │ │
│ │penitenciar sau │ │ │ │
│ │de pregătire │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Participarea în │a) Preşedinte, │ │ │
│ │cadrul comisiilor│membri şi secretar │ │ │
│7. │de examen sau │în concursurile cu │30 │ │
│ │concurs │peste │ │ │
│ │ │150 de candidaţi │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │b) Preşedinte, │ │ │
│ │ │membri şi secretar │20 │ │
│ │ │în concursurile cu │ │ │
│ │ │50-150 de candidaţi │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │c) Preşedinte, │ │ │
│ │ │membri şi secretar │15 │ │
│ │ │în concursurile cu │ │ │
│ │ │10-50 de candidaţi │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │d) Preşedinte, │ │ │
│ │ │membri şi secretar │ │ │
│ │ │în concursurile în │10 │ │
│ │ │concursurile cu mai │ │ │
│ │ │puţin de 10 │ │ │
│ │ │candidaţi │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┬─────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │a) Obţinerea │ │ │ │
│ │ │de rezultate │ │ │ │
│ │ │deosebite la │Locul│30 │ │
│ │ │competiţii │I │ │ │
│ │Participarea la │sportive, │ │ │ │
│ │competiţii │concursuri │ │ │ │
│ │sportive, │tematice, ├─────┼──────────┼─────────────┤
│ │concursuri │workshopuri, │ │ │ │
│ │tematice, │stagii de │ │ │ │
│ │workshop-uri, │pregătire sau │Locul│25 │ │
│ │stagii de │tabere de │II │ │ │
│ │pregătire sau │instruire, în │ │ │ │
│ │tabere de │cadrul │ │ │ │
│ │instruire, │echipelor ├─────┼──────────┼─────────────┤
│8. │expoconferinţe în│reprezentative│ │ │ │
│ │cadrul echipelor │ale unităţilor│ │ │ │
│ │reprezentative │sau ale │Locul│20 │ │
│ │ale unităţilor │sistemului │III │ │ │
│ │sau ale │administraţiei│ │ │ │
│ │sistemului │penitenciare │ │ │ │
│ │administraţiei ├──────────────┴─────┼──────────┼─────────────┤
│ │penitenciare la │b) Participarea în │ │ │
│ │nivel │cadrul echipelor │ │ │
│ │internaţional │reprezentative ale │ │ │
│ │ │unităţilor │15 │ │
│ │ │penitenciare sau ale│ │ │
│ │ │sistemului │ │ │
│ │ │administraţiei │ │ │
│ │ │penitenciare │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┬─────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │Obţinerea de │ │ │ │
│ │ │rezultate │ │ │ │
│ │ │deosebite la │Locul│20 │ │
│ │ │competiţii │I │ │ │
│ │Participarea la │sportive, │ │ │ │
│ │competiţii │concursuri │ │ │ │
│ │sportive, │tematice, ├─────┼──────────┼─────────────┤
│ │concursuri │workshop-uri, │ │ │ │
│ │tematice, │stagii de │ │ │ │
│ │workshop-uri, │pregătire sau │Locul│15 │ │
│ │stagii de │tabere de │II │ │ │
│ │pregătire sau │instruire, în │ │ │ │
│ │tabere de │cadrul │ │ │ │
│ │instruire, │echipelor ├─────┼──────────┼─────────────┤
│9. │expoconferinţe, │reprezentative│ │ │ │
│ │parade militare │ale unităţilor│ │ │ │
│ │în cadrul │sau ale │Locul│10 │ │
│ │echipelor │sistemului │III │ │ │
│ │reprezentative │administraţiei│ │ │ │
│ │ale unităţilor │penitenciare │ │ │ │
│ │sau ale ├──────────────┴─────┼──────────┼─────────────┤
│ │sistemului │Participarea în │ │ │
│ │administraţiei │cadrul echipelor │ │ │
│ │penitenciare la │reprezentative ale │ │ │
│ │nivel naţional │unităţilor │5 │ │
│ │ │penitenciare sau ale│ │ │
│ │ │sistemului │ │ │
│ │ │administraţiei │ │ │
│ │ │penitenciare │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │a) Obţinerea │ │ │
│ │ │calificativului │ │ │
│ │ │minim satisfăcător │10 │ │
│ │ │la şedinţa de │ │ │
│ │ │tragere de │ │ │
│ │ │verificare │ │ │
│ │ ├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │b) Obţinerea │ │ │
│ │ │calificativului │5/şedinţă,│ │
│ │ │minim satisfăcător │dar nu mai│ │
│ │ │la şedinţe de │mult de 10│ │
│ │ │tragere de │/an │ │
│ │ │antrenament │ │ │
│ │ ├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │c) Participarea la │ │ │
│ │ │convocările pe │ │ │
│ │ │domenii de │15/ │ │
│ │ │specialitate, în │convocare │ │
│ │Participarea la │calitate de │ │ │
│ │alte activităţi │moderator │ │ │
│ │de pregătire ├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │continuă în │d) Participarea la │ │ │
│ │contexte formale │convocările pe │10/ │ │
│ │şi nonformale │domenii de │convocare │ │
│10. │organizate de │specialitate │ │ │
│ │către unităţile ├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │penitenciare sau │e) Participarea şi │ │ │
│ │Administraţia │promovarea │ │ │
│ │Naţională a │sesiunilor │ │ │
│ │Penitenciarelor │trimestriale de │ │ │
│ │ │instruire în │10/sesiune│ │
│ │ │domeniul siguranţei │ │ │
│ │ │personale şi │ │ │
│ │ │intervenţiei │ │ │
│ │ │specializate, cu │ │ │
│ │ │durata de 8 ore │ │ │
│ │ ├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │f) Participarea şi │ │ │
│ │ │promovarea sesiunii │ │ │
│ │ │de pregătire │ │ │
│ │ │profesională, cu │ │ │
│ │ │durata de maximum 3 │ │ │
│ │ │zile, în domeniul │15 │ │
│ │ │siguranţei │ │ │
│ │ │personale, │ │ │
│ │ │intervenţiei │ │ │
│ │ │specializate şi │ │ │
│ │ │acordării măsurilor │ │ │
│ │ │de prim ajutor │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │g) Promovarea │ │ │
│ │ │evaluărilor la │ │ │
│ │ │pregătirea de │12/ │ │
│ │ │specialitate │evaluare │ │
│ │ │desfăşurată conform │ │ │
│ │ │art. 74 alin. (2) şi│ │ │
│ │ │(3) din metodologie │ │ │
│ │ ├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │h) Participarea şi │ │ │
│ │ │promovarea │ │ │
│ │ │sesiunilor de │ │ │
│ │ │pregătire în │ │ │
│ │ │domeniul siguranţei │ │ │
│ │ │personale, │ │ │
│ │ │intervenţiei │15 │ │
│ │ │specializate şi │ │ │
│ │ │gestionării │ │ │
│ │ │incidentelor, cu │ │ │
│ │ │durata de două │ │ │
│ │ │săptămâni şi │ │ │
│ │ │evaluarea │ │ │
│ │ ├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │i) Programul de │ │ │
│ │ │formare profesională│ │ │
│ │ │în domeniul │ │ │
│ │ │comunicării, │ │ │
│ │ │psihologiei şi │ │ │
│ │ │dezvoltării │15 │ │
│ │ │personale adresat │ │ │
│ │ │poliţiştilor de │ │ │
│ │ │penitenciare care │ │ │
│ │ │lucrează în contact │ │ │
│ │ │direct cu deţinuţii │ │ │
├────┼─────────────────┴────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│11. │Promovarea probelor de evaluare anuală│10 │ │
│ │la pregătire fizică │ │ │
├────┴──────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┤
│Pregătire autoplanificată │
├────┬─────────────────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┤
│ │ │a) Absolvirea de │ │ │
│ │Absolvirea │cursuri sau programe│ │ │
│ │cursurilor sau │de pregătire │10 │ │
│ │programelor de │profesională în │ │ │
│ │pregătire │domeniul postului în│ │Diplome sau │
│ │profesională │care este numit │ │certificate │
│12. │urmate din ├────────────────────┼──────────┤de absolvire │
│ │iniţiativa │b) Absolvirea de │ │emise în │
│ │poliţistului de │cursuri sau programe│ │condiţiile │
│ │penitenciare, în │de pregătire │ │legii │
│ │condiţiile art. │profesională în alte│5 │ │
│ │87 din │domenii care au │ │ │
│ │metodologie │legătură cu sistemul│ │ │
│ │ │penitenciar │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │a) Participarea la │ │Adeverinţă │
│ │ │programe de studii │ │din care să │
│ │ │universitare/ │ │rezulte │
│ │ │postuniversitare, │5/an univ.│promovarea │
│ │ │pentru care │ │anului de │
│ │ │beneficiază de │ │studii │
│ │ │concediu de studii │ │ │
│ │Participarea şi ├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │absolvirea │b) Absolvirea │ │ │
│ │programelor de │programelor de │ │ │
│ │studii │studii universitare/│ │Adeverinţă/ │
│13. │universitare/ │postuniversitare, │20 │Diplomă de │
│ │postuniversitare,│pentru care │ │absolvire │
│ │în condiţiile │beneficiază de │ │ │
│ │art. 87-89 din │concediu de studii │ │ │
│ │metodologie ├────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │c) Absolvirea │ │ │
│ │ │programelor de │ │ │
│ │ │studii universitare/│ │Adeverinţă/ │
│ │ │postuniversitare, │15 │Diplomă de │
│ │ │pentru care nu │ │absolvire │
│ │ │beneficiază de │ │ │
│ │ │concediu de studii │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │a) Obţinerea │ │Adeverinţe/ │
│ │Obţinerea │definitivatului în │20 │Diplome sau │
│ │definitivatului │învăţământ │ │certificate │
│14. │sau a gradelor ├────────────────────┼──────────┤emise în │
│ │didactice în │b) Obţinerea │ │condiţiile │
│ │învăţământ │gradelor didactice │20 │legii │
│ │ │II, I în învăţământ │ │ │
├────┼─────────────────┴────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Realizarea şi publicarea de materiale │ │ │
│ │ştiinţifice, studii, lucrări, articole│ │ │
│15. │în domeniul de specialitate al │10 │ │
│ │postului sau în alte domenii specifice│ │ │
│ │sistemului penitenciar sau sistemului │ │ │
│ │de pregătire profesională │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘

    ^1 Pentru poliţiştii de penitenciare care sunt numiţi pe funcţii de ofiţer profesor (similare), care prin natura atribuţiilor de serviciu desfăşoară în mod constant activităţi didactice sau instructiv educative, se acordă credite numai pentru participarea ca profesor/lector/formator la cursurile sau programele de pregătire profesională acreditate/autorizate, desfăşurate în cadrul altor instituţii decât instituţia în care sunt încadraţi.
    ^2 Se consideră activitate de predare fiecare şedinţă de curs, seminar, lucrare practică etc.

    ANEXA 4

    la metodologie
    Aprob.
    Director unitate,
    .......................

    TABELUL NOMINAL
    cu personalul „Apt medical“ pentru participarea la
    sesiunile de instruire trimestrială/activităţi de pregătire fizică

┌────┬───────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Gradul │Numele şi│Aviz │Observaţii│
│crt.│profesional│prenumele│medical│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴───────┴──────────┘

    Medic şef,
    ............................
    (grad, nume şi prenume)

    Semnătură şi parafă
    Ofiţer sănătate şi securitate în muncă,
    ...........................
    (grad, nume şi prenume)

    Semnătură
    Întocmit
    Ofiţer pregătire profesională,
    ..........................
    (grad, nume şi prenume)

    Semnătură

    ANEXA 5

    la metodologie
    Aprob.
    Director unitate,
    .........................

                                          Avizat
    Director adjunct, siguranţa deţinerii şi regim penitenciar,
    ...............................

    GRAFIC
    sesiuni instruiri trimestriale şi sesiuni de evaluare

┌────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │Structură/ │Data │Responsabil│
│crt.│Compartiment│desfăşurării│ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴───────────┘

    Şef serviciu/birou regim penitenciar,
    ..................................
    (grad, nume şi prenume)

    Semnătură
    Şef serviciu/birou siguranţa deţinerii,
    ....................................
    (grad, nume şi prenume)

    Semnătură
    Şef serviciu/birou evidenţă deţinuţi şi organizarea muncii,
    ................................
    (grad, nume şi prenume)

    Semnătură
    Şef de tură,
    ....................................
    (grad, nume şi prenume)

    Semnătură
    Întocmit
    Ofiţer pregătire profesională,
    .........................................
    (grad, nume şi prenume)

    Semnătură

    ANEXA 6

    la metodologie
    Nr. .........…./.................….
    ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE
    a cursului/programului de pregătire profesională
    .............................................................................
    (Se va menţiona în clar denumirea completă a cursului/programului de pregătire.)
    Prin prezenta se adevereşte faptul că domnul/doamna .................................................... (gradul profesional, numele şi prenumele),
    născut/ă la data de ......./......../.........., în localitatea ................., judeţul ..............., poliţist de penitenciare angajat în cadrul ......................, a urmat cursul/programul de pregătire profesională ...................................................................... (Se va menţiona în clar denumirea completă a cursului/programului de pregătire.)
    cu durata de ........................ (ore/zile/luni), organizat de către ................................................................ (Se va menţiona în clar denumirea completă a instituţiei.),
    în perioada ....................-.............., la ........................................... (Se va menţiona în clar denumirea completă a instituţiei.),
    şi a obţinut la absolvire nota/media generală .................... .
    Activitatea de pregătire menţionată mai sus se încadrează în prevederile art. 89 alin. (1) lit. ......., coroborat cu pct. ....... lit. ....... din anexa nr. 3 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia, aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.513/C/2020, pentru care se acordă un număr de .......................... credite profesionale.
    .........................................
                (gradul profesional, numele şi prenumele)

                                         Director,
    ...................................
                             (denumirea instituţiei)
    .........................................
                       (gradul profesional, numele şi prenumele)

    Şef Birou resurse umane şi formare profesională,

    ANEXA 7

    la metodologie
    Nr. ............/............
    ADEVERINŢĂ DE PARTICIPARE
    la cursul/programul de pregătire profesională
    ..........................................................
    (Se va menţiona în clar denumirea completă a cursului/programului de pregătire.)
    Prin prezenta se adevereşte faptul că domnul/doamna ................................................... (gradul profesional, numele şi prenumele),
    născut/ă la data de ...../..../..........., în localitatea ................., judeţul ..............., poliţist de penitenciare angajat în cadrul .............., a participat la toate activităţile din cadrul cursului/programului de pregătire profesională ................................................ (Se va menţiona în clar denumirea completă a cursului/programului de pregătire.),
    cu durata de ................... (ore/zile/luni), organizat de către ............................................... (Se va menţiona în clar denumirea completă a instituţiei.),
    în perioada .............-............, la ..................................................... (Se va menţiona în clar denumirea completă a instituţiei.).
    Activitatea de pregătire menţionată mai sus se încadrează în prevederile art. 89 alin. (1) lit ......, coroborat cu pct. ...... lit. ...... din anexa nr. 3 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia, aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.513/C/2020, pentru care se acordă un număr de ......... credite profesionale.
    ..........................................
                (gradul profesional, numele şi prenumele)

                               Director,
    ..........................................
                             (denumirea instituţiei)
    ....................................
                       (gradul profesional, numele şi prenumele)

    Şef Birou resurse umane şi formare profesională,

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016