Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 6 iulie 2020  privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile  de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 6 iulie 2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 595 din 7 iulie 2020
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 105 din 6 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 7 iulie 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) În etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidaţii prevăzuţi la art. 3 din ordin depun la structura de resurse umane a unităţii de recrutare adeverinţa eliberată de medicul de familie, precum şi consimţământul informat, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la ordin.
    (2) Medicul de unitate al unităţii de recrutare analizează datele medicale consemnate în adeverinţa medicală prevăzută la alin. (1), precum şi corespondenţa dintre antecedentele personale patologice consemnate în cuprinsul acesteia şi baremele medicale prevăzute la art. 3.
    (3) În cazul constatării unei contradicţii între concluziile şi datele medicale consemnate de medicul de familie pe adeverinţa medicală prevăzută la alin. (1), medicul de unitate consemnează, pe verso, rezultatul constatării, prin completarea rubricii corespunzătoare.
    (4) În cazul consemnării de către medicul de familie, pe adeverinţa medicală prevăzută la alin. (1), a unei afecţiuni pentru care, potrivit normelor legale în vigoare, candidaţii sunt declaraţi „INAPT“, medicul de unitate consemnează, pe verso, paragraful corespunzător din baremele medicale prevăzute la art. 3.
    (5) În situaţia constatării inaptitudinii în condiţiile prevăzute la alin. (3) sau (4), procedura de recrutare încetează.
    (6) În cazul formulării de către candidat a contestaţiei raportat la alin. (3) şi (4), Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează documentele medicale care au stat la baza stabilirii inaptitudinii şi verifică în barem corespondenţa dintre inaptitudinea medicală şi diagnostic şi soluţionează contestaţia pe baza acestora, fără examinarea candidatului. Procedura de soluţionare a contestaţiei prevăzută la art. 7 şi 8 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 2
    (1) Examinarea medicală a candidaţilor prevăzuţi la art. 3 din ordin se realizează după susţinerea probei/probelor de concurs, cu excepţia candidaţilor la instituţiile de învăţământ din afara MAI, pentru care examinarea medicală se realizează anterior susţinerii acestora.
    (2) Examinarea medicală prevăzută la alin. (1) se realizează la nivelul următoarelor unităţi specializate:
    a) centrele medicale judeţene din reţeaua sanitară a MAI;
    b) Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“ al MAI Bucureşti;
    c) Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu al MAI Ploieşti;
    d) Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu al MAI Oradea;
    e) Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. D. Gerota“ Bucureşti;
    f) Spitalul Clinic „Avram Iancu“ Oradea.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care nu există personal specializat în unităţile prevăzute la alin. (2) lit. b)-f), examinarea medicală poate fi realizată în cadrul reţelelor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, prin ambulatoriile de specialitate, centrele medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu şi spitale.

    ART. 3
    Concluziile privind aptitudinea medicală a candidaţilor se stabilesc pe baza baremelor medicale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/ instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Examinarea medicală a candidaţilor se concretizează prin completarea fişei medicale-tip de admitere/încadrare în MAI, denumită în continuare fişă medicală, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    (2) Fişa medicală se eliberează pe bază de adresă întocmită de structura de resurse umane a unităţii de recrutare, în care se precizează scopul pentru care cel în cauză a fost selecţionat.
    (3) Pentru candidaţii care participă la concursurile prevăzute la art. 3 lit. a) din ordin, fişa medicală se deschide de medicul de unitate al unităţii de recrutare din cadrul centrului medical judeţean/centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu în a cărui rază teritorială are domiciliul/reşedinţa candidatul.
    (4) Pentru candidaţii care participă la concursurile prevăzute la art. 3 lit. b) din ordin, fişa medicală se deschide de medicul de unitate din cadrul centrului medical judeţean/centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu, care are în responsabilitate unitatea/structura teritorială în al cărei stat de organizare se află postul pentru care s-a organizat concursul de ocupare, pentru unităţile din MAI care nu au structură de resurse umane la nivelul tuturor judeţelor.

    ART. 5
    (1) În vederea examinării medicale, candidaţii sunt obligaţi să prezinte medicului de unitate o copie a adeverinţei eliberate de medicul de familie, depusă în dosarul de recrutare.
    (2) Examinarea medicală cuprinde date anamnestice, examene clinice pe aparate şi sisteme morfofuncţionale, investigaţii de laborator şi paraclinice, completându-se integral toate rubricile prevăzute în fişa medicală.
    (3) Fişa medicală se completează în prima parte de către medicul de unitate, iar partea a doua cuprinde rezultatele examinărilor medicale efectuate în unităţile specializate prevăzute la art. 2 alin. (2).
    (4) Rezultatul fiecărui examen medical efectuat se concluzionează prin exprimarea aptitudinii pe specialitatea respectivă, raportată la baremele medicale în vigoare, şi se certifică prin semnătura şi parafa medicului examinator.
    (5) În situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, sau a altor criterii specifice pe linie de resurse umane prevăzute de actele normative în vigoare, medicul de unitate le consemnează în fişa medicală, care se transmite ulterior, cu adresă de înaintare, unităţii de recrutare.
    (6) Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare/ selecţie a candidaţilor în situaţia prevăzută la alin. (5) se stabilesc de către structurile de resurse umane care au solicitat examinarea medicală, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, prevăzute de actele normative în vigoare.
    (7) În cazul unor suspiciuni fundamentate de afecţiuni prevăzute în baremele medicale, pentru precizarea diagnosticului, se pot solicita orice probe de laborator, examene de specialitate clinice sau paraclinice necesare. În cazul în care candidatul nu este de acord cu efectuarea examinărilor suplimentare menţionate, neputându-se concluziona aptitudinea medicală, acesta va fi declarat „INAPT“.

    ART. 6
    (1) Pe baza examenelor medicale efectuate şi consemnate în fişa medicală, prin raportare la baremele medicale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/ rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/ poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, medicul de unitate care a deschis fişa medicală constată şi hotărăşte dacă din punct de vedere medical candidatul este „APT“ sau „INAPT“ pentru încadrare/ admitere în unităţi MAI/instituţii de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI.
    (2) Concluzia se consemnează de medicul de unitate în fişa medicală şi se certifică prin semnătura şi parafa acestuia.
    (3) În cazul în care se constată inaptitudinea medicală, pe lângă diagnostic se consemnează obligatoriu paragraful din baremul medical în baza căruia candidatul a fost declarat „INAPT“.
    (4) După încheierea fişei medicale, medicul de unitate care a completat şi semnat fişa medicală eliberează adeverinţa privind concluziile examinării medicale efectuate, pe care o aduce la cunoştinţă sub semnătură candidatului, conform solicitării şi scopului precizate în adresa transmisă de structura de resurse umane a unităţii organizatoare a concursului, pe care o înmânează candidatului, în vederea depunerii acesteia la dosarul de recrutare. Modelul adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.
    (5) Rezultatul examinării medicale se consemnează în registrul medical de încadrare/admitere, în care se menţionează numele şi prenumele candidatului, vârsta, domiciliul, unitatea de recrutare care a solicitat examinarea, scopul pentru care se solicită examinarea, diagnosticul complet şi concluzia (inclusiv paragraful din baremele medicale în caz de declarare „INAPT“).

    ART. 7
    (1) Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă, formulată în termen de cel mult o zi de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării medicale.
    (2) Contestaţia se depune la sediul Direcţiei medicale sau prin poştă electronică ori fax şi se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrare de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor candidaţilor respinşi pe criterii medicale, denumită în continuare Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită la nivelul Direcţiei medicale a MAI.
    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din:
    a) medic coordonator - medic specialist/primar, desemnat din cadrul Direcţiei medicale;
    b) medic examinator - medic specialist/primar în una dintre specialităţile medicale prevăzute în Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, în funcţie de criteriul medical din barem care a constituit motivul respingerii candidatului, desemnat din cadrul unităţilor sanitare subordonate Direcţiei medicale;
    c) ofiţer cu studii superioare specializare Drept, desemnat din cadrul Direcţiei medicale;
    d) secretar, desemnat din cadrul Direcţiei medicale.

    (4) Pentru buna funcţionare a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează supleanţi pentru persoanele prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d).
    (5) Componenţa nominală a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se dispune anual, prin dispoziţia directorului Direcţiei medicale, pentru persoanele prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d), atât pentru titular, cât şi pentru supleant. Nominalizarea persoanei prevăzute la alin. (3) lit. b) se face prin dispoziţie zilnică pe unitate a directorului Direcţiei medicale, în funcţie de specialitatea medicală necesară reexaminării candidatului şi de criteriul sau criteriile medicale ce fac obiectul contestaţiei, în scopul soluţionării contestaţiei.
    (6) Soluţionarea contestaţiei are la bază reexaminarea medicală a candidatului de către medicul prevăzut la alin. (3) lit. b), strict pe criteriul medical din barem care a constituit motivul declarării acestuia „INAPT“.
    (7) Dacă în urma reexaminării medicale există suspiciuni fundamentate de afecţiuni medicale prevăzute în barem, medicul examinator poate solicita completarea cu investigaţii suplimentare şi examene de specialitate, după caz, ce se efectuează prin intermediul unităţilor din reţeaua sanitară a MAI. În cazul în care investigaţiile suplimentare şi examenele de specialitate nu pot fi efectuate prin unităţi din reţeaua sanitară a MAI, acestea se efectuează prin celelalte unităţi prevăzute la art. 2 alin. (3).
    (8) În cazul în care candidatul nu este de acord cu efectuarea examinărilor suplimentare menţionate, neputându-se concluziona aptitudinea pentru încadrare/admitere, acesta va fi declarat „INAPT“, conform concluziei iniţiale.
    (9) Rezultatul fiecărui examen medical de specialitate care face parte din reexaminarea medicală, conform criteriilor medicale din barem contestate, se consemnează în rubricile corespunzătoare din fişa medicală-tip pentru soluţionarea contestaţiilor, prezentată în anexa nr. 6 la ordin, şi se certifică prin semnătura şi parafa medicului examinator.
    (10) Soluţiile pe care le poate adopta Comisia de soluţionare a contestaţiilor depuse potrivit alin. (2) sunt:
    a) respingerea contestaţiei ca fiind tardiv introdusă;
    b) respingerea contestaţiei, fără examinarea/reexaminarea candidatului, în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (6);
    c) respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, cu declararea „INAPT“ a candidatului;
    d) admiterea contestaţiei ca întemeiată, cu declararea „APT“ a candidatului.

    (11) Secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează concluziile privind reexaminarea medicală a candidaţilor şi aduce la cunoştinţa candidatului rezultatul privind soluţionarea contestaţiei, în scris, în termen de 2 zile de la întocmirea procesului-verbal.
    (12) În cazul admiterii contestaţiei, cu declararea „APT“ a candidatului, fişa medicală-tip de soluţionare a contestaţiilor se ataşează la fişa medicală a candidatului, înlocuind, după caz, examenul medical anterior ce a fost contestat. Fişa medicală-tip de soluţionare a contestaţiilor în original se înmânează candidatului, în vederea continuării procedurii de recrutare.
    (13) În cazul respingerii contestaţiei cu declararea „INAPT“ a candidatului, în fişa medicală-tip de soluţionare a contestaţiilor se menţionează paragraful corespunzător din baremul medical, iar procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Fişa medicală-tip de soluţionare a contestaţiilor se reţine în original de către comisie, urmând a fi transmisă oficial unităţii care a efectuat recrutarea.
    (14) Data, locul şi ora unde urmează a fi efectuată reexaminarea medicală se stabilesc de către comisie, urmând ca aceste date să fie comunicate în timp util candidaţilor, prin grija secretarului comisiei.
    (15) Candidaţii sunt obligaţi să se prezinte la data, locul şi ora stabilite, neprezentarea atrăgând după sine respingerea contestaţiei, candidatul nemaiavând dreptul de a formula o altă contestaţie.

    ART. 8
    Atribuţiile membrilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt:
    a) medicul coordonator:
    (i) coordonează activitatea comisiei în vederea soluţionării contestaţiei;
    (ii) formulează propuneri privind specialitatea medicală necesară reexaminării candidatului, raportat la criteriul medical din barem care face obiectul contestaţiei, în vederea nominalizării medicului examinator în dispoziţia zilnică pe unitate a directorului Direcţiei medicale;
    (iii) verifică în barem corespondenţa dintre aptitudinea/ inaptitudinea medicală şi diagnostic, constatate de medicul examinator;

    b) medicul examinator:
    (i) analizează toate documentele medicale ataşate contestaţiei;
    (ii) reexaminează candidatul, consemnează rubricile din fişa medicală-tip şi certifică prin semnătură şi parafă diagnosticul stabilit;
    (iii) constată şi hotărăşte dacă din punct de vedere medical candidaţii sunt „APT“ sau „INAPT pentru încadrare/admitere în unităţi MAI/instituţii de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, prin raportare la baremele medicale în vigoare;

    c) ofiţerul cu studii superioare specializare Drept:
    (i) verifică legalitatea respectării procedurii de soluţionare a contestaţiei;
    (ii) verifică termenul în care a fost depusă contestaţia şi sesizează medicul coordonator, în cazul în care aceasta a fost depusă tardiv;
    (iii) verifică legalitatea documentaţiei întocmite de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

    d) secretarul:
    (i) preia contestaţiile atribuite Comisiei de soluţionare a contestaţiei, verifică existenţa documentelor necesare în vederea reexaminării medicale, constituie dosar în acest sens şi îl prezintă Comisiei de soluţionare a contestaţiei;
    (ii) solicită medicului de unitate care a stabilit inaptitudinea medicală o copie certificată „conformă cu originalul“ a fişei medicale, precum şi alte documente medicale relevante pentru soluţionarea contestaţiei;
    (iii) asigură corespondenţa cu candidatul şi cu centrul medical în vederea stabilirii detaliilor organizatorice şi completării dosarului;
    (iv) stabileşte, de comun acord cu medicul examinator, data, locul şi ora la care urmează să fie efectuată reexaminarea medicală a candidatului;
    (v) informează candidatul în vederea prezentării acestuia la reexaminarea medicală;
    (vi) întocmeşte procesul-verbal al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, care se înregistrează la secretariatul unităţii, precum şi orice alte documente necesare pentru soluţionarea contestaţiei;
    (vii) aduce la cunoştinţa candidatului soluţia adoptată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, materializată în fişa medicală-tip de soluţionare a contestaţiilor, prevăzută la anexa nr. 6 la ordin.    ART. 9
    Fişa medicală prevăzută în anexa nr. 4 la ordin este valabilă doar la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI/de încadrare în MAI, pentru care se întocmeşte.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016