Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 5 februarie 2020  pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 5 februarie 2020 pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 92 din 7 februarie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 14 din 5 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 7 februarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Principii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează modalitatea de fundamentare şi de stabilire a venitului unitar şi de aprobare a preţurilor reglementate din sectorul gazelor naturale, la care se realizează furnizarea reglementată a gazelor naturale în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020.
    (2) Furnizarea realizată de către furnizorul de ultimă instanţă, conform reglementărilor specifice elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, nu face obiectul prezentei metodologii.
    (3) Determinarea anuală a venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate, prevăzute la alin. (1), se realizează pe baza formulelor şi a parametrilor prevăzuţi în prezenta metodologie.

    ART. 2
    (1) Perioada pentru care ANRE reglementează venitul pe care un titular de licenţă este îndreptăţit să îl realizeze pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, denumit în continuare venit V_fr, în scopul acoperirii costurilor justificate, realizate într-o manieră prudentă, şi acoperirii unei rate rezonabile a rentabilităţii pentru capitalul investit, care reflectă estimarea privind realizarea unui profit rezonabil ce urmează a fi generat de capitalul investit, precum şi a cheltuielilor pentru dezvoltarea şi protecţia mediului, este 1 ianuarie-30 iunie 2020.
    (2) În vederea stabilirii şi aprobării venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, operatorii licenţiaţi ulterior datei publicării prezentei metodologii vor transmite documentaţia aferentă odată cu depunerea documentelor necesare obţinerii licenţelor de furnizare.
    (3) În situaţia fuziunii/divizării unuia sau mai multor furnizori licenţiaţi, documentaţia privind stabilirea şi aprobarea noului venit unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru furnizorul licenţiat se va depune cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care fuziunea/divizarea produce efecte juridice, respectiv cel târziu până la data de 1 aprilie 2020.

    ART. 3
    (1) Stabilirea şi aprobarea venitului unitar pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 se vor realiza începând cu data de 1 aprilie 2020 pe baza datelor şi informaţiilor transmise de către titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale, conform principiilor prezentei metodologii.
    (2) Pentru titularii nou-licenţiaţi, stabilirea şi aprobarea venitului unitar şi a preţurilor reglementate se vor realiza odată cu obţinerea licenţelor de furnizare, dar nu mai târziu de data de 31 mai 2020.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Furnizarea reglementată a gazelor naturale
    ART. 4
    (1) Furnizarea reglementată a gazelor naturale reprezintă activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale către clienţii reglementaţi şi desemnează ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de către titularul licenţei de furnizare pentru sau în legătură cu:
    a) încheierea contractelor pentru achiziţia gazelor naturale destinate asigurării furnizării reglementate a gazelor naturale, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate de către furnizori;
    b) încheierea şi derularea contractelor-cadru reglementate privind serviciile de transport, înmagazinare şi distribuţie;
    c) comercializarea gazelor naturale către clienţii casnici, în baza unor contracte-cadru de furnizare şi la preţ reglementat;
    d) relaţiile cu clienţii casnici, determinate de încheierea şi derularea contractelor de furnizare reglementată;
    e) informarea clienţilor, conform legislaţiei în vigoare;
    f) facturarea consumului de gaze naturale.

    (2) Pentru clienţii casnici care nu încheie un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale cu clauze şi preţ negociate, alegând astfel să rămână parte într-un contract comercial încheiat în baza contractului-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, furnizarea se va realiza la preţurile reglementate de către ANRE, în conformitate cu prezenta metodologie.

    CAP. II
    Venitul aferent titularilor de licenţă de furnizare
    SECŢIUNEA 1
    Venitul aferent titularilor de licenţă de furnizare existenţi la momentul intrării în vigoare a prezentei metodologii
    ART. 5
    (1) Venitul aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2020 reprezintă venitul recunoscut şi permis de către ANRE unui titular de licenţă pentru acoperirea costurilor necesare desfăşurării activităţii de furnizare reglementate în perioada menţionată, stabilit în funcţie de evoluţia numărului de clienţi reglementaţi şi luând în calcul costurile unitare, operaţionale şi de capital, aferente furnizării reglementate a gazelor naturale către un client.
    (2) Se asigură o rată de rentabilitate pentru capitalul investit, care reflectă estimarea privind realizarea unui profit rezonabil ce urmează a fi generat de capitalul investit, conform prevederilor legale.
    (3) Capitalul investit reprezintă valoarea reglementată rămasă, după deducerea amortizării reglementate, a activelor puse în funcţiune, aferente desfăşurării activităţii de furnizare reglementată, la care se adaugă capitalul de lucru.
    (4) Capitalul de lucru aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 (CLP_(2020)) se referă la capitalul necesar titularului de licenţă pentru desfăşurarea activităţii curente, pentru o durată medie de 30 de zile calendaristice, şi se determină ca fiind a 6-a parte din valoarea costurilor cu achiziţia gazelor naturale destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată, inclusiv serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane şi serviciile de transport, exclusiv TVA, costuri calculate după formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    CUG_fr - suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor estimate pentru achiziţia gazelor naturale, inclusiv serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane şi serviciile de transport al acestora, gaze destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată, aprobată pentru perioada 1 iulie 2019-30 iunie 2020, la nivelul de 80,35 lei/MWh;
    Q_fr(2020) - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 de către titularii de licenţă de furnizare;
    1,0155 - coeficient supraunitar care reprezintă costul suplimentar luat în considerare în vederea acoperirii dezechilibrelor dintre prognoză şi consum.


    (5) Venitul aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2020, permis pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată, se determină după următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_fr(2020)permis - venitul permis în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale;

    CU_cl_op_fr(2017) - cost operaţional unitar lunar pe client reglementat, aferent anului 2017, fără cheltuieli cu amortizarea, determinat după următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    C_op_fr(2017) - costurile operaţionale realizate într-o manieră prudentă, analizate, recunoscute şi permise de către ANRE titularului de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale în anul 2017, către clienţii reglementaţi, fără cheltuielile cu amortizarea, luate în considerare la fundamentarea şi aprobarea venitului unitar aferent anului 2018;
    N_cl(2017) - număr mediu de clienţi reglementaţi realizat în anul 2017;
    CLP_(2020) - capitalul de lucru aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020;


    RRR_fr(2020) - valoarea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului investit pentru activitatea de furnizare reglementată, egală cu valoarea RRR în termeni reali, înainte de impozitare, aprobată pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale; pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, valoarea RRR_fr se va calcula după formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    6,9% - nivelul RRR aferent activităţii de distribuţie a gazelor naturale aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare (OUG nr. 19/2009);
    Y% - nivelul RRR aferent activităţii de distribuţie a gazelor naturale aplicabil conform reglementarilor ANRE pentru perioada 30 aprilie-30 iunie 2020;
    120 - numărul de zile de valabilitate a RRR de 6,9%, până la abrogarea acestei valori prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal- bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv la data de 30 aprilie 2020;
    62 - numărul de zile de valabilitate a RRR de Y%, respectiv intervalul dintre data abrogării valorii de 6,9% şi data de 30 iunie 2020;


    (1 + RI_c) - componentă prin care se realizează actualizarea costului operaţional unitar lunar pe client, aferent anului 2017, cu rata cumulată a inflaţiei. Formula de determinare a acestei componente este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    3,27% - rata inflaţiei, realizată la sfârşitul anului 2018, conform Institutului Naţional de Statistică;
    4,04% - rata inflaţiei realizată la sfârşitul anului 2019, conform Institutului Naţional de Statistică;
    RI_ 2020 - rata inflaţiei estimată pentru sfârşitul anului 2020 de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză;
    N_cl(2020) - număr mediu clienţi reglementaţi, estimat pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020;


    CU_cl_cap_fr(2017) - cost de capital unitar lunar pe client reglementat, aferent anului 2017, luat în considerare la fundamentarea şi aprobarea venitului unitar aferent anului 2018, determinat după următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    RoR_fr - rata reglementată a rentabilităţii, luată în considerare la stabilirea venitului permis pentru anul 2018;
    BAR_fr(2017) - valoarea reglementată rămasă a activelor la data de 31 decembrie 2017;
    A_m - amortizarea aferentă BAR_fr(2017);


    (V_fr(2019)recalc – V_fr(2019)realizat+C_op_e(2019)) - componentă de corecţie,
    unde:
    V_fr(2019)recalc - venitul recalculat permis în anul 2019 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, conform prevederilor metodologiei în vigoare la data stabilirii şi aprobării venitului permis pentru anul 2019; componenta RRR_fr(2019) se va calcula după formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    5,66% - nivelul RRR aferent activităţii de distribuţie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 168/2018 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019;
    87 - numărul de zile de valabilitate a RRR de 5,66%, respectiv intervalul dintre data de 1 ianuarie 2019 şi 29 martie 2019 - data intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 19/2019;
    6,9% - nivelul RRR aferent activităţii de distribuţie a gazelor naturale aprobat prin OUG nr. 19/2019;
    278 - numărul de zile de valabilitate a RRR de 6,9%, respectiv intervalul dintre data intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 19/2019 şi data de 31 decembrie 2019;
    V_fr(2019)realizat - venitul realizat în anul 2019 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, conform realizărilor;
    C_op_e(2019) - cheltuielile operaţionale excepţionale realizate de către furnizor şi generate de intrarea în vigoare a unor noi prevederi legale, ulterior stabilirii componentei CU_cl_op_fr(2017), cheltuieli care sunt în afara controlului managementului furnizorului.

    (6) Pentru titularii de licenţă de furnizare care participă la un proces de fuziune prin absorbţie se aplică următoarele dispoziţii:
    a) componentele CU_cl_op_fr(2017) şi CU_cl_cap_fr(2017),_ aferente societăţii absorbante, se determină ca medie ponderată, cu numărul de clienţi, a componentelor CU_cl_op_fr(2017) şi CU_cl_cap_fr(2017), aferente societăţilor implicate în procesul de fuziune prin absorbţie;
    b) componenta CLP_(2020) se determină ca produs dintre cantitatea estimată a fi furnizată în regim reglementat, între data efectivă a fuziunii şi data de 30 iunie 2020, şi suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor estimate pentru achiziţia gazelor naturale, inclusiv serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane şi serviciile de transport al acestora, gaze destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată, aprobată pentru perioada 1 iulie 2019-30 iunie 2020, la nivelul de 80,35 lei/MWh.

    (7) Numărul mediu de clienţi reglementaţi, estimat pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, se fundamentează de către titularul de licenţă. Prognoza privind evoluţia numărului de clienţi şi fundamentarea acesteia se înaintează ANRE odată cu înaintarea documentelor privind stabilirea venitului unitar pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020. Considerentele care stau la baza fundamentării şi metodele de previzionare utilizate sunt prezentate ANRE odată cu prognozele.
    (8) ANRE are dreptul să ceară motivat sau să propună revizuirea prognozelor înaintate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Venitul aferent titularilor noi de licenţă de furnizare
    ART. 6
    (1) Venitul pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată, permis furnizorilor care obţin licenţa de furnizare ulterior intrării în vigoare a prezentei metodologii, aferent perioadei dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020, se determină după următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_fr(2020)permis - venitul permis pentru perioada dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale;
    CU_cl_op_fr(2020) - cost unitar operaţional lunar pe client aferent perioadei dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020, fără cheltuielile cu amortizarea, determinat ca minimul dintre propunerea justificată de către titularul nou de licenţă
    pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale şi cel mai mare cost operaţional unitar lunar pe client dintre costurile operaţionale unitare lunare pe client, fără cheltuielile cu amortizarea, permise furnizorilor pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, conform prevederilor prezentei metodologii, pentru desfăşurarea activităţii reglementate;
    RRR_fr(2020) - reprezintă valoarea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului investit pentru activitatea de furnizare reglementată, egală cu valoarea RRR în termeni reali, înainte de impozitare, aprobată pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale, calculată conform prevederilor art. 5 alin. (5);
    CLP_(2020) - valoarea iniţială a CLP, utilizată la calculul venitului reglementat, care se determină prin înmulţirea valorii CUG_fr estimate de ANRE pentru perioada respectivă cu cantităţile estimate a fi furnizate în regim reglementat în perioada dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020, împărţit la Nr_1;

    CU_cl_cap_fr(2020) - propunerea justificată de către titularul nou de licenţă, privind costul de capital unitar lunar pe client reglementat, aferent perioadei dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020, determinat după următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    RRR_fr(2020) - reprezintă valoarea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului investit pentru activitatea de furnizare reglementată, egală cu valoarea RRR în termeni reali, înainte de impozitare, aprobată pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale, calculată conform prevederilor art. 5 alin. (5);
    BAR_fr(2020) - valoarea iniţială a BAR, utilizată la calculul venitului reglementat care se determină pe baza valorii nete contabile a activelor aferente activităţii de furnizare reglementată, la data începerii activităţii;
    A_m - amortizarea anuală aferentă BAR_fr(2020); duratele reglementate de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale aferente desfăşurării activităţii de furnizare reglementată se actualizează în corelare cu reglementările pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    N_cl(2020) - numărul mediu de clienţi reglementaţi, estimat pentru perioada dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020;
    Nr_1 - numărul de luni dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020.    (2) Pentru titularii noi de licenţă rezultaţi în urma unui proces de fuziune prin contopire se aplică următoarele dispoziţii:
    a) componenta CU_cl_op_fr(2020) aferentă noii societăţi se determină ca medie ponderată, cu numărul de clienţi, a componentelor CU_cl_op_fr aprobate aferente societăţilor implicate în procesul de fuziune prin contopire;
    b) componenta CU_cl_cap_fr(2020) se determină ca medie ponderată, cu numărul de clienţi, a componentelor CU_cl_cap_fr aprobate aferente societăţilor implicate în procesul de fuziune prin contopire;
    c) componenta CLP_(2020) se determină prin înmulţirea valorii CUG_fr estimate de ANRE pentru perioada respectivă cu cantităţile estimate a fi furnizate în regim reglementat în perioada dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020, împărţit la numărul de luni dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020.

    (3) Pentru titularii noi de licenţă constituiţi în urma unui proces de divizare se aplică următoarele dispoziţii:
    a) componenta CU_cl_op_fr(2020) aferentă societăţilor divizate este considerată la nivelul componentei CU_cl_op_fr(2020), aprobată pentru societatea din care aceştia s-au divizat;
    b) componenta CU_cl_cap_fr(2020) aferentă societăţilor divizate este considerată la nivelul componentei CU_cl_cap_fr(2020), aprobată pentru societatea din care aceştia s-au divizat, corelată şi cu activele transferate noilor titulari;
    c) componenta CLP_(2020) se determină prin înmulţirea valorii CUG_fr estimate de ANRE pentru perioada respectivă cu cantităţile estimate a fi furnizate în regim reglementat în perioada dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020, împărţit la numărul de luni dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Costuri aferente activităţii de furnizare reglementată
    ART. 7
    (1) La determinarea componentei de corecţie, ANRE va analiza şi, după caz, va lua în considerare cheltuielile operaţionale suplimentare realizate în afara controlului managementului furnizorului, cheltuieli generate de intrarea în vigoare a unor noi prevederi legale ulterior stabilirii componentei CU_cl_op_fr(2017).
    (2) Se consideră costuri prudente acele costuri care sunt demonstrate a fi necesare, oportune, eficiente şi care reflectă condiţiile pieţei, astfel:
    a) necesar - nevoia obiectivă a titularului licenţei de furnizare de a realiza un cost în vederea asigurării continuităţii în furnizarea gazelor naturale;
    b) oportun - amânarea costului ar fi de natură a produce prejudicii operatorului şi/sau clientului;
    c) eficient - realizarea costului ar fi de natură a aduce beneficii viitoare operatorului şi clientului;
    d) condiţiile pieţei - costul realizat de către operator este raportat la cele mai bune condiţii ale pieţei, existente la data realizării şi în conformitate cu legislaţia română în materie.

    (3) Costurile justificate generate de desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, astfel cum aceasta este definită la art. 4 alin. (1), sunt considerate următoarele cheltuieli, conform reglementărilor legale în vigoare:
    a) cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile, combustibilul, materialele nestocate, inclusiv cele de natura obiectelor de inventar;
    b) cheltuielile cu energia şi apa;
    c) cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) cheltuielile cu reclama şi publicitatea, conform obligaţiei instituite de prevederile legale din sectorul gazelor naturale;
    e) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi;
    f) cheltuielile poştale şi taxe pentru comunicaţii, servicii bancare şi asimilate;
    g) cheltuielile cu primele de asigurare obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) cheltuielile cu deplasările;
    i) cheltuielile cu locaţiile de gestiune şi chiriile, efectuate într-o manieră prudentă; pentru aceste categorii de cheltuieli se va transmite lista documentelor (contracte, facturi, fişe de cont etc.);
    j) cheltuielile cu personalul - salarii, prime şi alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare;
    k) cheltuielile ce nu pot fi controlate şi asupra cărora conducerea titularului de licenţă nu poate acţiona direct pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate, denumite în continuare costuri preluate direct, reprezentând:
    1. contribuţii la asigurări sociale, fondul de şomaj şi asigurări sociale de sănătate, aferente fondului de salarii;
    2. taxe şi impozite, stabilite conform legislaţiei în vigoare;

    l) costurile justificate şi cheltuielile corespunzătoare sumelor neîncasate, aferente activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, reprezentând creanţele comerciale care nu au putut fi recuperate din cauze obiective (deces, hotărâre judecătorească definitivă);
    m) cheltuielile cu amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune până la data de 31 decembrie a anului anterior şi utilizate în activitatea de furnizare reglementată, pentru titularii de licenţă existenţi;
    n) cheltuielile cu amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune până la data stabilirii venitului şi utilizate în activitatea de furnizare reglementată, pentru titularii nou-licenţiaţi;
    o) reducerile comerciale aferente costurilor justificate pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, astfel cum sunt prevăzute la lit. a)-g).

    (4) Analiza costurilor justificate se realizează pe baza situaţiilor puse la dispoziţia ANRE de către titularii licenţei de furnizare, privind costurile pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale.
    (5) ANRE are dreptul să solicite titularilor licenţei de furnizare informaţii suplimentare, inclusiv detalierea şi justificarea oricăror elemente din situaţiile prezentate.
    (6) Costurile înaintate de către titularii de licenţă în vederea recunoaşterii în veniturile unitare nu vor include categoriile care nu sunt considerate aferente activităţii de furnizare reglementată, respectiv:
    a) amenzile, penalităţile şi majorările de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurile speciale, bugetele locale şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;
    b) penalităţile, majorările şi/sau daunele-interese de întârziere pentru nerambursarea în termen a împrumuturilor şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;
    c) cheltuielile cu despăgubiri, penalităţi sau altele asemenea, care rezultă din standardul de performanţă, şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;
    d) penalităţile, majorările de întârziere la plată şi/sau daunele-interese pentru nerespectarea clauzelor contractuale;
    e) cheltuielile cu sponsorizări, donaţiile şi subvenţiile acordate;
    f) valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale, casate sau cedate terţilor ori către activităţile nereglementate ale titularului licenţei de furnizare;
    g) provizioanele de orice natură;
    h) cheltuielile de natura imobilizărilor corporale şi necorporale care nu sunt finanţate din surse proprii;
    i) cheltuielile aferente plăţilor compensatorii acordate salariaţilor cu ocazia încetării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu, fără a avea la bază un program de restructurare şi de reorganizare a societăţii aprobat de conducerea titularului de licenţă, cu excepţia situaţiei când salariaţii se pensionează;
    j) cheltuielile reprezentând salarii, indemnizaţii, sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere şi persoanelor care sunt numite în calitate de membri în consilii de administraţie şi în consilii de conducere, cu excepţia salariilor sau sumelor compensatorii acordate angajaţilor cu funcţii de conducere, cu ocazia pensionării, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă şi când există un program de restructurare aprobat;
    k) cheltuielile aferente materialelor recuperate şi refolosibile;
    l) cheltuielile din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite de la stat sau de la altă entitate, din plusuri de inventar, precum şi alte asemenea cheltuieli din alte surse nerambursabile;
    m) cheltuielile realizate din sumele datorate statului român, persoanelor fizice şi/sau juridice sub formă de dividende la care aceştia au renunţat;
    n) orice cheltuieli de judecată şi alte cheltuieli asociate;
    o) cheltuielile privind activele casate sau cedate şi alte operaţiuni de capital;
    p) sumele neîncasate de către titularul de licenţă, trecute pe cheltuieli de exploatare, reprezentând pierderi din creanţe şi debitori diverşi, scoase din evidenţa patrimonială, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3) lit. l);
    q) valoarea, respectiv o parte a acesteia, aferentă imobilizărilor corporale/necorporale pentru care societatea încasează chirie;
    r) avansurile, imobilizările corporale şi necorporale în curs;
    s) imobilizările financiare;
    t) comisioanele din contractele de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă;
    u) comisioanele şi dobânzile aferente creditelor destinate investiţiilor realizate pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată;
    v) costurile suplimentare generate de achiziţionarea de gaze naturale prin orice casă de clearing;
    w) cheltuielile cu reclama şi publicitatea, altele decât cele de la alin. (3) lit. d);
    x) cheltuieli cu consultanţa, cu excepţia celor aferente activităţii de furnizare reglementată.

    (7) ANRE are dreptul să refuze titularilor de licenţă recunoaşterea unor costuri sau părţi din acestea, altele decât cele menţionate anterior, pentru care nu s-a justificat faptul că au fost generate de desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată şi realizate într-o manieră prudentă, conform prevederilor alin. (2).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată
    ART. 8
    (1) Venitul unitar permis aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, respectiv pentru perioada dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licenţă, se determină, pentru fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale, prin împărţirea venitului aferent desfăşurării activităţii de furnizare reglementată la cantitatea totală estimată a fi furnizată în regim reglementat, în perioada menţionată, după următoarea formulă generală de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    VU_fr(2020)permis - venitul unitar permis pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, respectiv în perioada dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licenţă;
    Vfr_(2020)permis - venitul permis pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, respectiv în perioada dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licenţă;
    Vfr_(2019)permis - venitul aprobat, permis pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale în anul de reglementare 2019;
    Qfr_(2020) - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, respectiv în perioada dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licenţă;
    Qfr_(trimI2020) - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat în perioada 1 ianuarie-31 martie 2020;
    Qfr_(trimII2020) - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat în perioada 1 aprilie-30 iunie 2020._


    (2) Cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat se fundamentează de către furnizorul licenţiat. Prognoza privind cantităţile estimate şi fundamentarea acesteia se înaintează ANRE odată cu înaintarea documentelor privind stabilirea venitului unitar pentru fiecare an de reglementare. Considerentele care stau la baza fundamentării şi metodele de previzionare utilizate sunt prezentate ANRE odată cu prognozele.
    (3) ANRE are dreptul să ceară motivat sau să propună revizuirea prognozelor înaintate.

    ART. 9
    ANRE are dreptul să solicite titularilor licenţei de furnizare informaţii suplimentare, inclusiv detalierea şi justificarea oricăror elemente din situaţiile prezentate.

    CAP. III
    Procedură şi dispoziţii comune
    SECŢIUNEA 1
    Procedura de stabilire a venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale
    ART. 10
    Venitul unitar permis pentru fiecare titular de licenţă care desfăşoară activitatea de furnizare reglementată se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 11
    (1) Titularii de licenţă care desfăşoară activitatea de furnizare reglementată înaintează ANRE documentaţia privind stabilirea venitului unitar, până cel târziu la data de 17 februarie 2020.
    (2) Titularii nou-licenţiaţi înaintează ANRE documentaţia privind stabilirea venitului aferent perioadei dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020 odată cu depunerea documentelor necesare obţinerii licenţelor de furnizare.
    (3) În situaţia în care documentaţia înaintată este incompletă, ANRE va solicita completarea acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii, titularii de licenţă având obligaţia de a răspunde în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. În perioada de analiză şi de calcul, în scopul corectării, clarificării sau justificării documentelor înaintate, ANRE are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente, iar titularii de licenţă au obligaţia de a răspunde în termen de maximum 2 zile lucrătoare. Aspectele pentru care s-au solicitat informaţii şi documente nu vor fi luate în considerare în cazul în care furnizorii nu răspund solicitărilor ANRE până cel târziu la data de 28 februarie 2020.

    ART. 12
    Documentaţia privind stabilirea venitului unitar aferent desfăşurării activităţii de furnizare reglementată se referă în principal la:
    a) informaţii despre:
    1. numărul de clienţi şi cantităţile de gaze naturale furnizate în regim reglementat în anul anterior, cu excepţia titularilor nou-licenţiaţi;
    2. cantităţile estimate a fi furnizate în regim reglementat în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, respectiv în perioada dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licenţă;
    3. structura de clienţi, cu prezentarea caracteristicilor specifice fiecărei categorii (consum, număr de clienţi etc.) pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, respectiv în perioada dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licenţă;

    b) propunerea titularului de licenţă privind venitul unitar aferent activităţii de furnizare.


    ART. 13
    (1) Pe baza documentaţiei şi a propunerilor înaintate, respectiv în urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE elaborează un raport cuprinzând propunerile pentru stabilirea venitului unitar aferent desfăşurării activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2020, respectiv perioada dintre data obţinerii licenţei şi data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licenţă şi/sau un raport cuprinzând propunerile pentru stabilirea elementelor ΔCUG_fr şi E_SNT, după caz, aşa cum sunt prevăzute la art. 21.
    (2) Raportul/Rapoartele prevăzut/prevăzute la alin. (1) se comunică furnizorului în vederea formulării unui punct de vedere.

    ART. 14
    Compartimentul de specialitate înaintează Comitetului de reglementare următoarele documente:
    1. referatul de aprobare privind propunerile pentru stabilirea preţurilor reglementate, însoţit, după caz, de următoarele anexe:
    a) raportul cuprinzând propunerile pentru stabilirea venitului unitar aferent desfăşurării activităţii de furnizare reglementată;
    b) raportul cuprinzând propunerile pentru stabilirea elementelor ΔCUG_fr şi E_SNT;

    2. punctele de vedere referitoare la rapoartele prevăzute la art. 13, exprimate de către titularul licenţei de furnizare.


    ART. 15
    (1) Pe baza aprobării de către Comitetul de reglementare a referatului prevăzut la art. 14, în forma propusă sau cu modificările şi/sau completările aprobate în cadrul şedinţei, preşedintele ANRE emite ordinul privind:
    a) venitul unitar aferent desfăşurării activităţii de furnizare reglementată; şi/sau
    b) aprobarea preţurilor reglementate.

    (2) Ordinul preşedintelui ANRE prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Anexele la referatul aprobat de către Comitetul de reglementare, prevăzut la alin. (1), se comunică furnizorului licenţiat în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei Comitetului de reglementare.

    ART. 16
    În situaţia în care ordinul prevăzut la art. 15 alin. (1) nu a fost aprobat, în termen de 4 zile lucrătoare de la data şedinţei Comitetului de reglementare în care a fost dezbătut şi pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către secretariatul acestuia, compartimentul de specialitate are obligaţia de a comunica furnizorului licenţiat hotărârea Comitetului de reglementare referitoare la respingerea/ amânarea ordinului, însoţită de motivarea acesteia.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii comune
    ART. 17
    (1) În cazul fuziunii/divizării unui furnizor licenţiat, în situaţia în care nu se poate stabili şi aproba un nou venit unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, din lipsa datelor şi informaţiilor necesare fundamentării, veniturile şi preţurile reglementate se stabilesc după cum urmează:
    a) în situaţia divizării unui furnizor licenţiat, din care rezultă unul sau mai mulţi titulari de licenţă noi, până la aprobarea unui venit unitar permis noului titular de licenţă de furnizare, ca societate beneficiară a divizării, preţul reglementat se stabileşte prin includerea elementelor componente ale preţurilor în vigoare, după cum urmează:
    (i) suma fixă unitară aprobată;
    (ii) tarifele de distribuţie aprobate;
    (iii) cea mai mică valoare a veniturilor unitare aprobate furnizorilor de pe piaţa de gaze naturale pentru acelaşi an, conform prevederilor prezentei metodologii, pentru desfăşurarea activităţii reglementate;
    (iv) valoarea componentei E_SNT, calculată pe baza informaţiilor disponibile aferente societăţilor implicate în procesul de divizare;
    (v) valorile componentelor ΔCUG_fr, calculate pe baza informaţiilor disponibile aferente societăţilor implicate în procesul de divizare;

    b) în situaţia fuziunii prin absorbţie cu un alt furnizor licenţiat, până la aprobarea noului venit unitar permis societăţii absorbante, preţul reglementat se stabileşte prin includerea elementelor componente ale preţurilor în vigoare după cum urmează:
    (i) suma fixă unitară aprobată;
    (ii) tarifele de distribuţie aprobate;
    (iii) cea mai mică valoare dintre veniturile unitare aferente activităţii de furnizare reglementată aprobate societăţilor care fuzionează;
    (iv) cea mai mică valoare dintre componentele de neutralitate E_SNT aferente activităţii de furnizare reglementată aprobate societăţilor care fuzionează;
    (v) valorile componentelor ΔCUG_fr, calculate pe baza informaţiilor disponibile aferente societăţilor implicate în procesul de fuziune prin absorbţie;

    c) în situaţia fuziunii cu un alt furnizor licenţiat, din care rezultă un nou titular de licenţă, până la aprobarea venitului unitar permis societăţii nou-licenţiate, preţul reglementat se stabileşte prin includerea elementelor componente ale preţurilor în vigoare după cum urmează:
    (i) suma fixă unitară aprobată;
    (ii) tarifele de distribuţie aprobate;
    (iii) cea mai mică valoare dintre veniturile unitare aferente activităţii de furnizare reglementată aprobate societăţilor care fuzionează;
    (iv) cea mai mică valoare dintre componentele de neutralitate E_SNT aferente activităţii de furnizare reglementate aprobate societăţilor care fuzionează;
    (v) valorile componentelor ΔCUG_fr, calculate pe baza informaţiilor disponibile aferente societăţilor implicate în procesul de fuziune.


    (2) În cazul unui furnizor nou-licenţiat, altul decât cei prevăzuţi la alin. (1), în situaţia în care nu se poate stabili şi aproba venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată din lipsa datelor şi informaţiilor necesare fundamentării, până la aprobarea venitului unitar permis societăţii, preţul reglementat se stabileşte prin includerea elementelor componente ale preţurilor, după cum urmează:
    (i) suma fixă unitară aprobată;
    (ii) tarifele de distribuţie aprobate;
    (iii) cea mai mică valoare a veniturilor unitare aprobate furnizorilor de pe piaţa de gaze naturale pentru acelaşi an, conform prevederilor prezentei metodologii, pentru desfăşurarea activităţii reglementate.

    (3) Pentru furnizorii care nu transmit datele conform prezentei metodologii, ANRE are dreptul de a modifica veniturile aprobate, precum şi preţurile reglementate, cu anunţarea prealabilă a furnizorului licenţiat.

    ART. 18
    (1) ANRE actualizează preţurile reglementate în situaţia modificării, conform prevederilor prezentei metodologii, a oricărui element component al structurii preţului reglementat, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 21.
    (2) ANRE poate modifica veniturile aprobate, precum şi preţurile reglementate, cu anunţarea prealabilă a furnizorului licenţiat şi pe baza prevederilor prezentei metodologii, dacă se constată că:
    a) stabilirea acestora s-a efectuat pe baza unor informaţii eronate sau false, furnizate de către furnizorul licenţiat;
    b) există erori de calcul semnificative în stabilirea preţurilor reglementate şi a veniturilor unitare aferente activităţii de furnizare reglementată.


    ART. 19
    Modificarea veniturilor aprobate, precum şi a preţurilor reglementate, conform prevederilor art. 18 alin. (2), implică în primul rând măsuri pentru corectarea efectelor veniturilor şi preţurilor stabilite, respectiv corectarea informaţiilor eronate sau false, recalcularea şi aprobarea noilor venituri şi preţuri reglementate ce vor fi aplicate de către titularul de licenţă în cauză.

    CAP. IV
    Preţuri reglementate
    ART. 20
    (1) Preţurile reglementate reprezintă preţurile la care se realizează furnizarea reglementată pentru o cantitate de gaze naturale cu un conţinut energetic echivalent cu 1 MWh, gaze naturale aflate în condiţii standard de presiune, temperatură şi calitate, prevăzute în regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat de către ANRE.
    (2) Preţurile reglementate se stabilesc diferenţiat pentru fiecare titular al licenţei de furnizare, pentru întreaga arie de distribuţie deservită în calitate de operator licenţiat al sistemului de distribuţie ori pentru zonele delimitate unde întreprinderea afiliată deţine licenţă de distribuţie a gazelor naturale, în funcţie de realizarea procesului de separare legală a activităţilor reglementate, pentru fiecare categorie de clienţi, în raport cu consumul anual şi cu tipul sistemelor prin care se realizează furnizarea reglementată a gazelor naturale, după caz, respectiv până la data de 30 iunie 2020, conform prevederilor legale.
    (3) Categoriile de clienţi pentru care se stabilesc preţuri reglementate se actualizează în corelare cu reglementările din sectorul gazelor naturale, elaborate ulterior, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (4) Preţurile reglementate acoperă atât costurile aferente achiziţionării şi comercializării gazelor naturale ca marfă în sine, costurile aferente desfăşurării activităţii de furnizare reglementată, cât şi toate costurile aferente serviciilor de transport, înmagazinare şi distribuţie, precum şi costurile aferente dezechilibrelor generate de clienţii care beneficiază de furnizarea reglementată a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (5) Preţurile reglementate nu includ accize şi T.V.A.

    ART. 21
    Preţurile reglementate au următoarea structură:
    a) pentru clienţii finali conectaţi direct la sistemul de transport: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    P_(2020) - preţul reglementat, pentru clienţii conectaţi direct la sistemul de transport;


    b) pentru clienţii finali conectaţi în sistemul de distribuţie: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    P_(2020)x - preţul reglementat, pentru categoria «x» de clienţi pentru care se stabilesc diferenţiat tarife de distribuţie;
    CUG_fr - suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor pentru o perioadă maximă de 12 luni, costuri estimate pentru achiziţia gazelor naturale, inclusiv serviciile de înmagazinare a
    gazelor naturale în depozitele subterane şi serviciile de transport al acestora, gaze destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată; valoarea CUG_fr este cea aprobată de către ANRE pentru perioada 1 iulie 2019-30 iunie 2020;
    VU_fr(2020)permis - venitul unitar permis pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale;
    T_dx - tariful de distribuţie în vigoare, aplicat pentru categoria «x» de clienţi;
    E_SNT - componenta de neutralitate a activităţii de echilibrare desfăşurate de către operatorul de transport şi de sistem (OTS), reprezentând suma unitară rezultată din alocarea cheltuielilor/veniturilor aferente acţiunilor de echilibrare efectuate de către OTS pentru clienţii casnici reglementaţi ai furnizorului; cheltuielile/veniturile aferente acţiunilor de echilibrare provin din perioada anterioară momentului determinării componentei E_SNT;
    ΔCUG_fr_31dec2019 - componenta unitară de corecţie pentru diferenţa dintre suma fixă unitară estimată de către ANRE pentru acoperirea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale, inclusiv serviciile reglementate aferente, gaze destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată şi costurile unitare efectiv realizate şi recunoscute de către ANRE operatorului care realizează furnizarea reglementată, calculată până la data de 31 decembrie 2019;
    ΔCUG_fr_2020 - componenta unitară de corecţie pentru diferenţa dintre suma fixă unitară estimată de către ANRE pentru acoperirea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale, inclusiv serviciile reglementate aferente, gaze destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată şi costurile unitare estimate şi recunoscute de către ANRE operatorului care realizează furnizarea reglementată, calculată pentru trimestrul I 2020.
    ART. 22
    Componenta de neutralitate E_SNT se determină pe baza facturii emise de către OTS pentru tarifele de neutralitate, stabilite în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE şi aplicate/transferate utilizatorilor de reţea (UR), conform următoarei formule de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    T_n - tariful de neutralitate aferent perioadei de decontare, stabilit în conformitate cu reglementările aprobate de către ANRE şi facturat de către OTS pentru un UR, exprimat în lei;
    Q_fr - cantitatea de gaze naturale furnizată în regim reglementat în perioada de referinţă, exprimată în MWh;
    Q_fz - cantitatea totală de gaze naturale furnizată în perioada de referinţă, exprimată în MWh;
    Q_fr est - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat în perioada pentru care se face recuperarea, exprimată în MWh.    ART. 23
    (1) Componentele ΔCUG_fr_31dec2019 şi ΔCUG_fr_2020 se determină prin analiza costurilor cu achiziţia gazelor naturale efectiv realizate/estimate, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b).
    (2) Diferenţa aferentă anului 2019 dintre suma fixă unitară estimată de către ANRE pentru acoperirea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale, inclusiv serviciile reglementate aferente, gaze destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată şi costurile unitare efectiv realizate şi recunoscute de către ANRE operatorului care realizează furnizarea reglementată în anul 2019, se determină prin analiza costurilor efectiv realizate cu achiziţia gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data realizării costurilor.

    ART. 24
    În urma analizei costurilor de achiziţie a gazelor naturale realizate de către furnizorii care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată, ANRE recunoaşte:
    a) costuri pentru gazele naturale achiziţionate de către titularul de licenţă din surse curente, conform prevederilor art. 25;
    b) costuri aferente dezechilibrelor, conform prevederilor art. 26;
    c) costuri pentru gazele naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană, necesare acoperirii consumului clienţilor reglementaţi, conform prevederilor art. 27;
    d) costuri de transport realizate de către furnizorii care asigură şi consumul clienţilor finali din piaţa reglementată, conform prevederilor art. 28.


    ART. 25
    (1) Costurile pentru gazele naturale achiziţionate de către titularul de licenţă din surse curente se recunosc luând în considerare preţurile de achiziţie a gazelor naturale după cum urmează:
    a) pentru gazele naturale achiziţionate de către titularul de licenţă din producţia internă curentă, la preţuri ce nu pot depăşi valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător, la care se adaugă costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT;
    b) pentru gazele naturale achiziţionate prin tranzacţii pe piaţa de echilibrare, în scopul echilibrării între furnizori, este recunoscut preţul mediu ponderat realizat de către titularul de licenţă pentru toate cantităţile achiziţionate, cu livrare în luna analizată.

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică contractelor cu livrări directe (spre exemplu: prin conductele din amonte, prin conducte dedicate etc.) dacă, din punct de vedere tehnic, nu există posibilitatea de achiziţie a gazelor naturale din altă sursă, situaţie în care se recunoaşte preţul aferent tranzacţiilor respective.
    (3) Diferenţele de costuri de achiziţie înregistrate de către furnizori şi nerecuperate prin preţurile practicate se vor recupera/ceda prin includerea acestor diferenţe în preţurile reglementate la clienţii casnici, până la data de 30 iunie 2020.
    (4) Valoarea calculată a diferenţelor de costuri de achiziţie va fi comunicată furnizorilor în vederea stabilirii, de comun acord, a nivelului componentei de recuperare/cedare. În situaţia în care nivelul componentei nu se agreează, ANRE are dreptul să decidă.

    ART. 26
    În perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2020 şi data de 30 iunie 2020, conform prevederilor legale, costurile aferente dezechilibrelor se recunosc conform prevederilor Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    În perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2020 şi data de 30 iunie 2020, conform prevederilor legale, costurile pentru gazele naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană, necesare acoperirii consumului clienţilor reglementaţi, se recunosc luând în considerare nivelul celui mai mic preţ dintre:
    1. preţul mediu unitar realizat de către titularul de licenţă, care poate conţine, după caz, următoarele elemente:
    a) costul achiziţiei gazelor naturale;
    b) costul serviciilor de înmagazinare (injecţie, extracţie, rezervare de capacitate);
    c) costul serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană;
    d) costul serviciilor de rezervare de capacitate pentru intrarea în SNT dinspre depozitele de înmagazinare subterană;
    e) costul serviciilor de transport aferente componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către depozitele de înmagazinare subterană;
    f) costurile de finanţare, acordate pentru o perioadă de 6 luni, la nivelul ratei dobânzii practicate de instituţiile de credit pentru credite noi în lei acordate societăţilor nefinanciare pentru credite cu valoarea până la un milion echivalent de euro inclusiv, cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu un an, publicată de BNR aferentă lunii martie, aplicate preţului de achiziţie a gazelor, tarifelor de injecţie în depozite şi rezervării de capacitate de înmagazinare, tarifului componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către depozite de înmagazinare subterană şi costului serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană;

    2. preţul mediu unitar al gazelor naturale extrase din depozitele subterane, cantităţi înmagazinate conform reglementărilor emise de către ANRE în perioada de injecţie a anului curent, preţ format din:
    a) preţul mediu de achiziţie, calculat ca medie ponderată a cantităţilor înmagazinate, cu preţurile medii recunoscute la art. 25 alin. (1);
    b) costul mediu aferent prestării serviciilor de înmagazinare subterană, calculat pe baza tarifelor aprobate de către ANRE doar pentru ciclul de înmagazinare al anului curent;
    c) costul unitar de transport aferent gazelor naturale înmagazinate în depozitele de înmagazinare subterană, calculate pe baza tarifelor de transport în vigoare la momentul efectuării activităţii de injecţie, respectiv:
    (i) tarife de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană;
    (ii) tarife de rezervare de capacitate pentru intrarea în SNT dinspre depozitele de înmagazinare subterană;
    (iii) costul serviciilor de transport aferente componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către depozite de înmagazinare subterană;

    d) costurile de finanţare, acordate pentru o perioadă de 6 luni, la nivelul ratei dobânzii practicate de instituţiile de credit pentru credite noi în lei acordate societăţilor nefinanciare pentru credite cu valoarea până la echivalentul unui milion de euro inclusiv, cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu un an, publicată de BNR aferentă lunii martie, aplicate preţului de achiziţie a gazelor, tarifelor de injecţie în depozite şi rezervării de capacitate de înmagazinare, tarifului componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către depozite de înmagazinare subterană şi costului serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană.    ART. 28
    Costurile de transport realizate lunar de către furnizorii care asigură şi consumul clienţilor finali din piaţa reglementată se recunosc luând în considerare nivelul costului mediu unitar pentru serviciile de transport, calculat pe baza tarifelor aprobate de către ANRE, astfel:
    a) costul serviciilor de transport aferente componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către sistemele de distribuţie;
    b) costul serviciilor de transport aferente componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către consumatorii direcţi şi către conductele de alimentare din amonte;
    c) costul serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT, spre consumatorii direcţi, sistemele de distribuţie şi conductele de alimentare din amonte;
    d) costul aferent depăşirilor de capacitate lunare, recunoscut la nivelul solicitat de furnizor.


    ART. 29
    (1) În situaţia în care un operator de distribuţie este desemnat de către ANRE să preia operarea sistemului de distribuţie dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială de la un operator de distribuţie a gazelor naturale, furnizarea reglementată a gazelor naturale pentru clienţii reglementaţi din zona preluată va fi realizată de către operatorul de distribuţie desemnat sau de către furnizorul său afiliat, în cazul în care acest operator a realizat separarea legală a activităţilor de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale.
    (2) Preţurile reglementate practicate de către titularul de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale vor fi cele în vigoare, aprobate de către ANRE pentru operatorul economic desemnat sau pentru furnizorul său afiliat, în cazul în care acest operator a realizat separarea legală a activităţilor de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, până la aprobarea de către ANRE a tarifului de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat.
    (3) Preţurile reglementate pentru clienţii conectaţi în sistemul de distribuţie preluat au următoarea structură: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    T_dpx - tariful de distribuţie pentru operarea unui sistem de distribuţie preluat, în vigoare, aplicat pentru categoria «x» de clienţi.    ART. 30
    (1) Suma fixă unitară - CUG_fr pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată, inclusiv serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane şi serviciile de transport al acestora, se determină de către ANRE anual, pentru perioada pentru care se aplică venitului unitar sau pentru o altă perioadă, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Pentru perioada 1 iulie 2019 - 30 iunie 2020 valoarea aprobată de către ANRE pentru CUGfr este de 80,35 lei/MWh.

    CAP. V
    Facturarea
    ART. 31
    Contravaloarea activităţii de furnizare reglementată prestate unui client casnic se facturează lunar şi se determină cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    VTf - valoarea totală a facturii, exclusiv TVA sau alte taxe în conformitate cu prevederile legale în vigoare, reprezentând contravaloarea activităţii de furnizare reglementată, exprimată în lei;
    P - preţul de reglementat, exprimat în lei/kWh;
    Q - cantitatea furnizată în regim reglementat, exprimată în kWh.
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016