Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 5 februarie 2020  de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 5 februarie 2020 de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 92 din 7 februarie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 16 din 5 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 7 februarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de determinare şi regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 2
    (1) Termenii şi abrevierile utilizaţi/utilizate în prezenta metodologie au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei.
    (2) În prezenta metodologie, cantitatea distribuită se defineşte astfel: cantitatea de gaze naturale pentru care se facturează lunar serviciile de distribuţie furnizorilor/clienţilor finali care au încheiat un contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale cu OD. În sensul prezentei metodologii cantitatea pentru care se facturează lunar serviciile de distribuţie reprezintă suma indicaţiilor mijloacelor de măsurare, autocitirii mijloacelor de măsurare, precum şi estimărilor lunare făcute în baza profilelor de consum, pentru toate locurile de consum din portofoliul unui furnizor/client final, conform reglementărilor în vigoare.

    CAP. III
    Determinarea diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite
    ART. 3
    Fiecare OD are obligaţia să centralizeze până în data de 15 ale lunii pentru luna anterioară de livrare alocările lunare şi cantităţile pentru care a prestat serviciul de distribuţie în luna respectivă pentru fiecare UR cu care a încheiat un contract de distribuţie. Datele centralizate trebuie să respecte următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    ∑Q_naloc - suma alocărilor finale stabilite conform prevederilor Codului reţelei aferente fiecărui UR pentru portofoliul de clienţi finali racordaţi în sistemul de distribuţie al OD care transmite datele, inclusiv consumul tehnologic alocat al OD în luna n;
    ∑Q_nPVTrans - suma cantităţilor intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD pentru care acesta încheie procesele-verbale cu OTS în luna n;
    ∑Q_nDistr - suma cantităţilor pentru care OD a prestat şi a facturat servicii de distribuţie fiecărui UR cu care are încheiat un contract de distribuţie şi care are clienţi finali racordaţi în sistemul său de distribuţie, în luna n;
    ∑_nCT - suma consumurilor tehnologice ale OD, achiziţionate în luna n;
    ∑Q_nAlocCA - suma cantităţilor intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD din conductele din amonte, pentru care acesta a încheiat procesele-verbale cu producătorul în luna n.    ART. 4
    (1) OD calculează lunar, până în data de 15 a lunii pentru luna anterioară de livrare:
    a) diferenţele dintre alocarea lunară finală aferentă fiecărui UR, determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul reţelei, şi cantitatea pentru care OD a prestat şi a facturat servicii de distribuţie către fiecare UR cu care are încheiat un contract de distribuţie şi care are clienţi finali racordaţi în sistemul său de distribuţie, după următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    Q_nreg - cantitate necesar a fi regularizată aferentă UR pentru luna n;
    Q_naloc - alocarea lunară finală aferentă UR pentru luna n;
    Q_ndistr - cantitatea pentru care OD a prestat şi a facturat servicii de distribuţie către UR cu care are încheiat un contract de distribuţie şi care are clienţi finali racordaţi în sistemul său de distribuţie, în luna n;
    Q_nCAmonte - cantitatea intrată prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD din conductele din amonte aferentă UR;

    b) diferenţele dintre alocarea lunară finală determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul reţelei aferentă fiecărui UR şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 71^3 din Codul reţelei aferentă fiecărui UR.

    (2) Pentru fiecare OD în parte, suma Q_nreg a tuturor UR care au clienţi finali racordaţi în sistemul de distribuţie al respectivului OD trebuie să fie egală cu 0.
    (3) OD transmite fiecărui UR, până la data de 15 a lunii pentru luna anterioară de livrare, informaţiile determinate în conformitate cu prevederile alin. (1).
    (4) OTS determină până la data de 14 a lunii pentru luna anterioară de livrare preţul mediu ponderat lunar calculat ca medie ponderată a preţurilor medii determinate zilnic în conformitate cu prevederile art. 102^1 din Codul reţelei, ponderate cu cantităţile tranzacţionate.
    (5) Informaţiile prevăzute la alin. (4) se publică pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş (SNTGN Transgaz - S.A.) până la data de 15 a lunii pentru luna anterioară lunii de livrare.

    CAP. VI
    Regularizarea diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite
    ART. 5
    (1) În vederea simplificării procesului de regularizare a diferenţelor calculate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), OD regularizează trimestrial diferenţele dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite şi anual diferenţele dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă, după cum urmează:
    a) până la data de 25 aprilie a anului în curs, diferenţele dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite aferente primului trimestru, respectiv pentru perioada 1 ianuarie-31 martie;
    b) până la data de 25 iulie a anului în curs, diferenţele dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite aferente celui de-al doilea trimestru, respectiv 1 aprilie-30 iunie;
    c) până la data de 25 octombrie a anului în curs, diferenţele dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite aferente celui de-al treilea trimestru, respectiv 1 iulie-30 septembrie;
    d) până la data de 25 ianuarie a anului următor, diferenţele dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite aferente celui de-al patrulea trimestru, respectiv 1 octombrie-31 decembrie;
    e) până la data de 25 ianuarie a anului în curs, diferenţele dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă, aferente anului anterior.

    (2) În situaţia în care OD constată că diferenţa dintre alocare şi cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR în trimestrul respectiv este pozitivă, OD plăteşte UR regularizarea cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la datele prevăzute la art. 7 alin. (1).
    (3) În situaţia în care OD constată că diferenţa dintre alocare şi cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR în trimestrul respectiv este negativă, UR plăteşte OD regularizarea cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la datele prevăzute la art. 7 alin. (1).
    (4) În situaţia în care OD constată că suma diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic în anul respectiv este pozitivă, UR plăteşte OD regularizarea cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data prevăzută la art. 7 alin. (2).
    (5) În situaţia în care OD constată că suma diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic în anul respectiv este negativă, OD plăteşte UR regularizarea cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data prevăzută la art. 7 alin. (2).

    ART. 6
    (1) Regularizarea diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR se calculează în fiecare trimestru ca sumă a produsului dintre diferenţele calculate lunar în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi preţul mediu ponderat lunar calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din fiecare lună a trimestrului respectiv, conform următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    VR_Ti - regularizarea valorică a diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi cantitatea distribuită în trimestrul respectiv;
    Qreg_Ln - cantitatea necesar a fi regularizată în luna n a trimestrului respectiv, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a);
    PMPT_Ln - preţul mediu ponderat aferent lunii n a trimestrului respectiv, calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), la care se adaugă tariful volumetric pentru activitatea de transport şi tariful anual de rezervare de capacitate pe punctul de ieşire.


    (2) Regularizarea diferenţelor dintre alocarea lunară finală determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul reţelei aferentă fiecărui UR şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 71^3 din Codul reţelei aferentă fiecărui UR se calculează în fiecare an calendaristic, conform următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    VR_UR An n - regularizarea valorică a diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă, pentru anul n;
    Q_Lireg - cantitatea necesar a fi regularizată în luna i din anul respectiv, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b);
    PMP_Li - preţul mediu ponderat aferent lunii i a anului respectiv, calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4).    ART. 7
    (1) OD sau UR transmit facturile aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite după cum urmează:
    a) până la data de 30 aprilie a anului în curs, facturile aferente primului trimestru;
    b) până la data de 31 iulie a anului în curs, facturile aferente celui de-al doilea trimestru;
    c) până la data de 31 octombrie a anului în curs, facturile aferente celui de-al treilea trimestru;
    d) până la data de 31 ianuarie a anului următor, facturile aferente celui de-al patrulea trimestru.

    (2) OD sau UR transmit facturile aferente diferenţelor dintre alocarea lunară finală determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul reţelei aferentă fiecărui UR şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 71^3 din Codul reţelei aferentă fiecărui UR pentru anul calendaristic anterior, până la data de 30 ianuarie a anului în curs.

    ART. 8
    (1) În termen de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, OD determină şi transmite fiecărui UR datele prevăzute la art. 4 alin. (1) pentru fiecare lună din perioada octombrie 2018-decembrie 2019.
    (2) În termen de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, OTS determină şi publică pe pagina de internet a SNTGN „Transgaz“ - S.A. preţul mediu ponderat lunar calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) pentru fiecare lună din perioada octombrie 2018-decembrie 2019.
    (3) Regularizarea diferenţelor dintre alocare şi cantitatea distribuită aferentă portofoliului fiecărui UR din perioada octombrie 2018-decembrie 2019 se calculează conform următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    VR_UR 2018-2019 - regularizarea valorică a diferenţelor dintre alocare şi cantitatea distribuită în perioada octombrie 2018-decembrie 2019, aferentă UR;
    Q_Lireg - cantitatea necesar a fi regularizată în luna i din perioada octombrie 2018-decembrie 2019, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a);
    PMPT_Li - preţul mediu ponderat aferent lunii i din perioada octombrie 2018-decembrie 2019, calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), la care se adaugă tariful volumetric pentru activitatea de transport şi tariful anual de rezervare de capacitate pe punctul de ieşire.


    (4) Regularizarea diferenţelor dintre alocarea lunară finală determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul reţelei aferentă fiecărui UR şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 71^3 din Codul reţelei aferentă fiecărui UR pentru perioada octombrie 2018-decembrie 2019 se calculează ca sumă a produsului dintre aceste diferenţe calculate lunar şi preţul mediu ponderat lunar calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din luna respectivă, conform următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    VR_UR 2018-2019 - regularizarea valorică a diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă, pentru perioada octombrie 2018-decembrie 2019;
    Q_Lireg - cantitatea necesar a fi regularizată în luna i din perioada octombrie 2018-decembrie 2019, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b);
    PMP_Li - preţul mediu ponderat aferent lunii i din perioada octombrie 2018-decembrie 2019, calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4).

    (5) OD sau UR transmit facturile aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite şi facturilor aferente diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic pentru perioada octombrie 2018-decembrie 2019, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.
    (6) În situaţia în care OD constată că diferenţa dintre alocarea lunară finală şi cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR în perioada octombrie 2018-decembrie 2019 este pozitivă sau suma diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic în perioada octombrie 2018-decembrie 2019 este negativă, OD plăteşte UR regularizarea cantităţilor de gaze naturale care reprezintă aceste diferenţe, în termen de maximum 20 de zile de la data primirii facturii aferente.
    (7) În situaţia în care OD constată că diferenţa dintre alocarea lunară finală şi cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR în perioada octombrie 2018-decembrie 2019 este negativă sau suma diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic în perioada octombrie 2018-decembrie 2019 este pozitivă, UR plăteşte OD regularizarea cantităţilor de gaze naturale care reprezintă aceste diferenţe, în termen de maximum 15 zile de la data primirii facturii aferente.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016