Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 4 septembrie 2019  de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 4 septembrie 2019 de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 734 din 6 septembrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 187 din 4 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 6 septembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează modalitatea de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, desfăşurate de operatorii licenţiaţi.
    (2) Stabilirea tarifelor reglementate prevăzute la alin. (1) se realizează de operatorii licenţiaţi pe baza formulei specificate în prezenta metodologie.

    ART. 2
    (1) În cadrul prezentei metodologii se utilizează următoarele abrevieri:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) OTS - operator de transport şi de sistem;
    c) ST - Sistem de transport al gazelor naturale.

    (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) activitate conexă - activitatea complementară celei de transport al gazelor naturale, desfăşurată de OTS conform condiţiilor de valabilitate ale licenţei de operare, la solicitarea unei părţi interesate, denumită în continuare solicitant;
    b) solicitant - persoană fizică/juridică sau mandatarul acesteia care solicită prestarea de OTS a unei activităţi conexe;
    c) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Termenii prevăzuţi la alin. (2) se completează cu termenii şi expresiile definite în Lege şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

    CAP. II
    Activităţile conexe
    ART. 3
    (1) OTS este îndreptăţit să factureze tarifele reglementate pentru activităţile conexe, stabilite de OTS conform prevederilor prezentei metodologii.
    (2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA).

    ART. 4
    Sunt considerate activităţi conexe următoarele activităţi prestate de OTS la cererea solicitantului:
    a) emiterea avizelor referitoare la ST, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
    b) deplasarea unei echipe tehnice la locul desemnat, alta decât ca urmare a unei sesizări privitoare la siguranţă/securitate;
    c) deplasarea unei echipe tehnice pentru asistenţă la lucrările edilitare din zona de siguranţă şi de protecţia a ST;
    d) întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de distribuţie, după caz;
    e) modificări ale obiectivelor ST prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terţ;
    f) eliberarea de copii ale documentelor deţinute de titularul licenţei, respectiv după: documentaţia/documentaţiile tehnică/tehnice, aviz, aviz de principiu, acord de acces la ST sau aviz tehnic de racordare la ST.


    CAP. III
    Subactivităţi specifice activităţilor conexe
    ART. 5
    În cadrul activităţii conexe de emitere a avizelor referitoare la ST, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, sunt cuprinse, în general, următoarele subactivităţi specifice:
    a) înregistrarea solicitării şi a documentaţiei aferente la sediul din teritoriu al OTS;
    b) verificarea documentaţiei şi solicitarea completărilor, după caz;
    c) comunicarea tarifului aferent tipului de aviz solicitat;
    d) emiterea facturii şi/sau a chitanţei;
    e) alocarea resurselor necesare şi programarea deplasării;
    f) deplasarea la şi de la locul desemnat a echipei tehnice a OTS, pentru identificarea şi verificarea în teren a amplasamentului pentru care se solicită avizul;
    g) identificarea şi verificarea în teren a obiectivelor ST şi a amplasamentului pentru care se solicită avizul;
    h) trasarea obiectivelor ST pe structura planului de amplasament, precizarea coordonatelor GPS şi vizarea planului de amplasament;
    i) analizarea documentaţiei şi elaborarea avizului;
    j) predarea/transmiterea avizului la/către solicitant.


    ART. 6
    În cadrul activităţii conexe de deplasare a echipei tehnice a OTS la locul desemnat, alta decât ca urmare a unei sesizări privitoare la siguranţă/securitate, sunt cuprinse următoarele subactivităţi specifice:
    a) înregistrarea solicitării la sediul din teritoriu al OTS;
    b) emiterea facturii şi/sau a chitanţei;
    c) alocarea resurselor necesare şi programarea deplasării;
    d) deplasarea la şi de la locul desemnat a echipei tehnice a OTS;
    e) analiza situaţiei faptice la locul desemnat;
    f) întocmirea răspunsului către solicitant;
    g) transmiterea răspunsului către solicitant.


    ART. 7
    În cadrul activităţii conexe de deplasare a echipei tehnice a OTS pentru asistenţă la lucrările edilitare din zona de siguranţă şi de protecţie a ST, pentru care a fost emis un aviz de amplasament de OTS, sunt cuprinse următoarele subactivităţi specifice:
    a) înregistrarea solicitării de acordare de asistenţă şi a comunicării de începere a execuţiei de lucrări la sediul din teritoriu al OTS;
    b) emiterea facturii şi/sau a chitanţei;
    c) alocarea resurselor necesare şi programarea deplasării;
    d) deplasarea la şi de la locul unde se execută lucrările;
    e) acordarea de asistenţă tehnică;
    f) întocmirea procesului-verbal de conformitate a lucrărilor.


    ART. 8
    În cadrul activităţii conexe de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de distribuţie, după caz, sunt cuprinse următoarele subactivităţi specifice:
    a) înregistrarea solicitării la sediul din teritoriu al OTS;
    b) emiterea facturii şi/sau a chitanţei;
    c) alocarea resurselor necesare şi programarea deplasării în vederea întreruperii/limitării parametrilor tehnici/reluării alimentării cu gaze naturale;
    d) deplasarea la şi de la locul desemnat;
    e) întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale;
    f) întocmirea raportului privind lucrările efectuate.


    ART. 9
    Activitatea conexă de modificare a obiectivelor ST prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terţ, respectiv a solicitantului, se desfăşoară în două etape, astfel:
    a) etapa privind solicitarea de elaborare de OTS a soluţiei tehnice şi de calcul al valorii estimate a lucrării, conform devizului general;
    b) etapa privind elaborarea proiectului tehnic şi execuţia lucrării.


    ART. 10
    (1) În situaţia prevăzută la art. 9 lit. a), activitatea conexă de modificare a obiectivelor ST prin deviere constă în desfăşurarea de către OTS a următoarelor subactivităţi specifice:
    a) înregistrarea la sediul OTS a solicitării de modificare a obiectivelor ST prin deviere;
    b) emiterea facturii şi/sau a chitanţei, după caz;
    c) alocarea resurselor necesare şi programarea deplasării;
    d) deplasarea la şi de la locul desemnat;
    e) verificarea în teren a obiectivelor ST şi a amplasamentului în vederea stabilirii soluţiei tehnice;
    f) elaborarea de OTS a soluţiei tehnice şi calculul valorii estimate a lucrării, pe baza devizului general;
    g) analiza soluţiei tehnice şi elaborarea avizului consiliului tehnico-economic al OTS;
    h) transmiterea către solicitant a soluţiei tehnice avizate şi a valorii estimate a lucrării;

    (2) Valoarea estimată a lucrării, prevăzută la alin. (1) lit. f), se calculează având în vedere subactivităţile specifice prevăzute la art. 11 alin. (1).
    (3) În situaţia în care, după primirea soluţiei tehnice şi a valorii estimate a lucrării, solicitantul decide continuarea modificării obiectivelor ST prin deviere, etapa prevăzută la art. 9 lit. b) se realizează conform prevederilor art. 11.

    ART. 11
    (1) În situaţia în care solicitantul optează pentru elaborarea proiectului tehnic şi execuţia de către OTS a lucrării de modificare a obiectivelor ST prin deviere, etapa prevăzută la art. 9 lit. b), a activităţii conexe de modificare a obiectivelor ST prin deviere, constă în desfăşurarea de către OTS a următoarelor subactivităţi specifice:
    a) înregistrarea cererii de elaborare a proiectului tehnic şi de execuţie a lucrării de modificare a obiectivelor ST prin deviere de OTS;
    b) emiterea facturii şi/sau a chitanţei, după caz;
    c) încheierea contractului de modificare a obiectivelor ST prin deviere;
    d) elaborarea proiectului tehnic;
    e) analiza proiectului tehnic şi elaborarea avizului consiliului tehnico-economic al OTS;
    f) execuţia lucrării de modificare a obiectivelor ST prin deviere de OTS;
    g) recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivelor ST;
    h) emiterea facturii de regularizare şi/sau a chitanţei, după caz;
    i) preluarea în patrimoniul OTS a bunurilor realizate.

    (2) În situaţia în care solicitantul optează pentru elaborarea proiectului tehnic şi execuţia lucrării de modificare a obiectivelor ST prin deviere de către alţi operatori economici autorizaţi de ANRE, etapa prevăzută la art. 9 lit. b), a activităţii conexe de modificare a obiectivelor ST prin deviere, constă în desfăşurarea de către OTS a următoarelor subactivităţi specifice:
    a) înregistrarea proiectului tehnic elaborat de un alt operator economic autorizat de ANRE;
    b) emiterea facturii şi/sau a chitanţei, după caz;
    c) analiza proiectului tehnic, elaborarea avizului consiliului tehnico-economic al OTS şi transmiterea acestuia către solicitant;
    d) înregistrarea solicitării de emitere a ordinului OTS de începere a lucrării;
    e) emiterea ordinului OTS de începere a lucrării şi transmiterea acestuia către solicitant;
    f) alocarea resurselor necesare şi programarea deplasării pentru acordarea de asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrării;
    g) deplasarea la şi de la locul desemnat pentru acordarea de asistenţă tehnică;
    h) acordarea de asistenţă tehnică;
    i) recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivelor ST;
    j) preluarea în patrimoniul OTS a bunurilor realizate.


    ART. 12
    În cadrul activităţii conexe de eliberare de copii ale documentelor deţinute de OTS, respectiv ale documentaţiei/documentaţiilor tehnice, avizului, avizului de principiu, acordului de acces la ST şi avizului tehnic de racordare la ST, sunt cuprinse următoarele subactivităţi specifice:
    a) înregistrarea solicitării;
    b) emiterea facturii şi/sau a chitanţei;
    c) alocarea resurselor necesare şi programarea deplasării în arhivă, după caz;
    d) deplasarea în arhiva OTS, după caz;
    e) identificarea documentelor în arhiva OTS;
    f) copierea documentaţiei solicitate;
    g) eliberarea copiilor documentelor solicitate.


    CAP. IV
    Stabilirea tarifelor reglementate
    ART. 13
    (1) Tarifele reglementate pentru activităţile conexe prevăzute la art. 4 se stabilesc de OTS pe baza următoarei formule:
    T(i) = (CD + CI)*(1 + R_pr),
    unde:
    T(i) - tariful reglementat aferent activităţii conexe;
    CD - cheltuieli directe aferente activităţii conexe;
    CI - cheltuieli indirecte aferente activităţii conexe;
    R_pr - rata profitului.


    (2) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (1), tariful reglementat reprezintă valoarea estimată a lucrării, comunicată solicitantului conform art. 10 alin. (1) lit. h), tarif care se regularizează pe baza devizului general actualizat la terminarea lucrărilor.
    (3) Tarifele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de OTS.

    ART. 14
    (1) La stabilirea tarifelor reglementate pentru activităţile conexe se au în vedere cheltuielile înregistrate în contabilitatea financiară în anul anterior de reglementare.
    (2) În funcţie de modul de alocare a acestora, cheltuielile se împart în cheltuieli directe şi cheltuieli indirecte.

    ART. 15
    (1) Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care se identifică pe fiecare activitate conexă în parte încă din momentul efectuării lor şi ca atare se includ direct în costul activităţii respective.
    (2) Cheltuielile directe cuprind:
    a) cheltuielile cu salariile directe şi contribuţiile aferente;
    b) cheltuieli de transport;
    c) cheltuieli cu materiile prime şi materialele directe;
    d) alte cheltuieli directe.


    ART. 16
    (1) Cheltuielile salariale directe aferente fiecărei activităţi conexe în parte se determină ca sumă a cheltuielilor salariale directe aferente fiecărei subactivităţi din cadrul respectivei activităţi.
    (2) Cheltuielile salariale directe aferente fiecărei subactivităţi se determină prin înmulţirea cheltuielii salariale medii orare aferente categoriei de personal implicat în realizarea subactivităţii în cauză cu numărul de ore necesar pentru desfăşurarea acesteia.
    (3) În calculul tarifelor reglementate se va utiliza un număr maxim admis de 1 oră, cumulat, pentru desfăşurarea următoarelor subactivităţi din cadrul activităţilor conexe:
    a) pentru subactivităţile prevăzute la art. 5 lit. a), b), c), d), e) şi j);
    b) pentru subactivităţile prevăzute la art. 6 lit. a), b), c) şi g);
    c) pentru subactivităţile prevăzute la art. 7 lit. a), b), c) şi f);
    d) pentru subactivităţile prevăzute la art. 8 lit. a), b), c) şi f);
    e) pentru subactivităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), c), şi h);
    f) pentru subactivităţile prevăzute la art. 11, alin. (1), lit. a), b), c), h) şi i);
    g) pentru subactivităţile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a), b), d), e), f) şi j);
    h) pentru subactivităţile prevăzute la art. 12 lit. a), b), c) şi g).

    (4) În funcţie de gradul de complexitate al activităţii, la determinarea cheltuielilor salariale luate în calculul tarifelor reglementate pentru activităţile conexe, pentru desfăşurarea subactivităţilor prevăzute la art. 5, lit. i), la art. 10 alin. (1) lit. f) şi g), la art. 11 alin. (2) lit. c) şi la art. 11 alin. (1) lit. e) se vor utiliza următoarele durate maximale:
    a) 2 ore în cazul activităţilor cu complexitate scăzută, asociate unor lucrări pe suprafeţe de până la 500 mp inclusiv;
    b) 4 ore în cazul activităţilor cu complexitate medie, asociate unor lucrări pe suprafeţe cuprinse între 501 mp şi 1.000 mp inclusiv;
    c) 8 ore în cazul activităţilor cu complexitate ridicată, asociate unor lucrări pe suprafeţe de peste 1.000 mp.

    (5) Numărul maxim de ore admis, cumulat, pentru desfăşurarea subactivităţilor prevăzute la art. 12 lit. d), e) şi f) este de:
    a) 0,50 ore pentru documente cu mai puţin de 50 de pagini inclusiv;
    b) 0,75 ore pentru documente cu un număr de pagini cuprins între 51 şi 100 inclusiv;
    c) o oră pentru documente cu mai mult de 100 de pagini.

    (6) În calculul tarifelor reglementate pentru activităţile conexe, la determinarea cheltuielilor salariale, se vor utiliza duratele maximale prevăzute la alin. (4) şi (7), cumulat, pentru desfăşurarea următoarelor subactivităţi din cadrul activităţilor conexe:
    a) pentru subactivităţile prevăzute la art. 5 lit. f), g) şi h);
    b) pentru subactivităţile prevăzute la art. 6 lit. d), e) şi f);
    c) pentru subactivităţile prevăzute la art. 7 lit. d) şi e);
    d) pentru subactivităţile prevăzute la art. 8 lit. d) şi e);
    e) pentru subactivităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. d) şi e);
    f) pentru subactivitatea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. g);
    g) pentru subactivităţile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g), h) şi i).

    (7) La determinarea cheltuielilor salariale aferente subactivităţii de deplasare la şi de la locul desemnat se vor utiliza următoarele durate maximale:
    a) 1 oră în cazul deplasărilor sub 50 km inclusiv;
    b) 2 ore în cazul deplasărilor între 51 km şi 100 km inclusiv;
    c) 3 ore în cazul deplasărilor de peste 100 km.

    (8) În funcţie de gradul de complexitate al lucrării, la determinarea cheltuielilor salariale luate în calculul tarifelor reglementate pentru activităţile conexe, pentru desfăşurarea subactivităţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. d) se vor utiliza următoarele durate maximale:
    a) 40 de ore în cazul activităţilor cu complexitate scăzută, asociate unor lucrări pe suprafeţe de până la 500 mp inclusiv;
    b) 80 de ore în cazul activităţilor cu complexitate medie, asociate unor lucrări pe suprafeţe cuprinse între 501 mp şi 1.000 mp inclusiv;
    c) 160 de ore în cazul activităţilor cu complexitate ridicată, asociate unor lucrări pe suprafeţe de peste 1.000 mp;
    d) 320 de ore în cazul activităţilor cu complexitate ridicată, asociate unor lucrări pe suprafeţe de peste 1.000 mp şi multiple puncte de analiză.

    (9) În calculul tarifului reglementat pentru activitatea conexă de modificare a obiectivelor ST prin deviere, pentru subactivitatea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f), valoarea finală a cheltuielilor aferente se stabileşte în cadrul devizului general.
    (10) Contribuţiile la asigurările sociale asociate cheltuielilor salariale se determină prin aplicarea coeficienţilor stabiliţi conform normelor legale în vigoare la data stabilirii tarifului aferent activităţii conexe.

    ART. 17
    (1) Determinarea cheltuielilor de transport se realizează prin înmulţirea costului mediu de transport pe kilometru cu distanţa medie a intervalelor de deplasare, realizată de OTS în anul anterior, astfel:
    a) sub 50 km inclusiv;
    b) între 51 km şi 100 km inclusiv;
    c) peste 100 km.

    (2) La determinarea cheltuielilor de transport se utilizează costul mediu de transport pe kilometru calculat ţinând cont de următoarele:
    a) valoarea medie a mijloacelor de transport utilizate în realizarea activităţii conexe;
    b) durata de amortizare reglementată;
    c) un consum mediu de combustibil de maximum 7 litri/100 km;
    d) valoarea medie a combustibilului;
    e) valoarea medie a costurilor de asigurare şi a altor taxe obligatorii aferente mijloacelor de transport implicate;
    f) costul mediu de întreţinere.


    ART. 18
    (1) Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot atribui direct unei activităţi, ci privesc întreaga activitate a OTS în ansamblul ei.
    (2) Cheltuielile indirecte cuprind:
    a) cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor şi echipamentelor;
    b) cheltuielile generale de administraţie;
    c) alte cheltuieli indirecte.

    (3) Repartizarea cheltuielilor indirecte se realizează în raport cu salariile directe, consumurile de materiale directe sau cu orele de funcţionare a utilajelor, fiind ales criteriul cu cea mai mare relevanţă în repartizarea judicioasă a cheltuielilor.
    (4) Repartizarea cheltuielilor indirecte se realizează, în raport cu criteriul stabilit conform alin. (3), după defalcarea şi alocarea acestora pe toate activităţile desfăşurate de OTS, conform principiilor stabilite în raportul de separare contabilă.
    (5) Nivelul cheltuielilor indirecte este de maximum 10% din totalul cheltuielilor directe aferente fiecărei activităţii conexe prevăzute la art. 4.

    ART. 19
    Cheltuielile directe şi cheltuielile indirecte reprezintă costul total al activităţii conexe prestate, la care se adaugă o rată a profitului de 5%.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 20
    Până la data de 1 octombrie a fiecărui an gazier, OTS are obligaţia să publice şi să actualizeze pe pagina proprie de internet şi la nivelul fiecărei unităţi organizatorice următoarele informaţii:
    a) lista activităţilor conexe;
    b) tarifele aferente fiecărei activităţi conexe;
    c) procedurile operaţionale privind procesul de desfăşurare a activităţilor conexe în relaţia cu solicitanţii.


    ART. 21
    (1) OTS are obligaţia să soluţioneze cererile primite şi să presteze activităţile conexe solicitate în termen de:
    a) maximum 15 zile, respectiv 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, conform Ordinului ministrului economiei şi comerţului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 47/1.203/509/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, pentru activitatea conexă prevăzută la art. 4 lit. a), solicitantul având obligaţia achitării tarifului reglementat aferent acestei activităţi în interiorul acestui termen;
    b) maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, pentru activitatea conexă prevăzută la art. 4 lit. b), solicitantul având obligaţia achitării tarifului reglementat aferent acestei activităţi în interiorul acestui termen;
    c) maximum 7 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, pentru activitatea conexă prevăzută la art. 4 lit. c), solicitantul având obligaţia achitării tarifului reglementat aferent acestei activităţi în interiorul acestui termen;
    d) maximum 24 de ore de la înregistrarea cererii clientului final de gaze naturale, formulată direct sau prin intermediul furnizorului său, pentru activitatea conexă prevăzută la art. 4 lit. d), clientul final având obligaţia achitării tarifului reglementat aferent acestei activităţi, cu excepţia situaţiilor privitoare la siguranţă/securitate, sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare;
    e) maximum 24 de ore de la înregistrarea cererii formulate de furnizorul de gaze naturale sau operatorul conductelor de alimentare din amonte/operatorul de distribuţie, pentru activitatea conexă prevăzută la art. 4 lit. d).

    (2) Prestarea activităţii conexe prevăzute la art. 4 lit. d) nu este condiţionată de plata tarifului reglementat, stabilit conform prevederilor prezentei metodologii, în situaţia în care solicitarea vine din partea furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de distribuţie; în această situaţie, plata tarifului reglementat se face de furnizorul de gaze naturale sau de operatorul conductelor de alimentare din amonte/operatorul de distribuţie în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de OTS.

    ART. 22
    OTS are obligaţia să ţină evidenţe contabile separate organizate la nivelul contabilităţii financiare, care trebuie să permită obţinerea informaţiilor cu privire la veniturile, cheltuielile, imobilizările corporale/necorporale şi la obiectele de inventar aferente activităţilor conexe desfăşurate.

    ART. 23
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, OTS are obligaţia să elaboreze procedurile operaţionale proprii prin care să asigure implementarea prevederilor acesteia.

    ART. 24
    (1) În situaţia în care OTS înregistrează la nivelul unui an de reglementare, aşa cum acesta este definit în reglementările specifice activităţii de transport al gazelor naturale, o variaţie mai mare sau egală cu 5% a cheltuielilor înregistrate în contabilitatea financiară, acesta are dreptul să actualizeze tarifele reglementate aferente activităţilor conexe celei de operare a ST, o singură dată, în anul următor anului de reglementare în care s-a înregistrat variaţia cheltuielilor.
    (2) În situaţia în care la nivelul unui an de reglementare nivelul cheltuielilor realizate este mai mic sau mai mare decât cel utilizat la determinarea tarifelor aferente activităţilor conexe, iar rata profitului realizată este diferită de nivelul de 5% permis, diferenţele pozitive sau negative ale cheltuielilor şi ratei profitului se regularizează în anul de reglementare următor, prin componenta de corecţie a venitului reglementat (Delta)VRC prevăzută în Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019, cu modificările şi completările ulterioare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016