Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE DE SELECŢIE din 4 martie 2020  pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE DE SELECŢIE din 4 martie 2020 pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 203 din 13 martie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 325 din 4 martie 2020, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 203 din 13 martie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie de selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe (denumită în continuare „metodologia de selecţie“) reglementează procesul de selecţie organizat la nivelul Ministerului Afacerilor Externe (denumit în continuare „MAE“), în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE pentru ocuparea funcţiilor de încadrare a personalului la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, prevăzute în cap. V - Nomenclatorul funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate din anexa nr. 4 - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie“ Ministerul Afacerilor Externe la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât funcţiile diplomatice şi consulare, a căror ocupare este reglementată prin Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare.
    (2) Funcţiile de încadrare la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate pentru care se aplică prezenta metodologie de selecţie sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie de selecţie.
    (3) La misiunile diplomatice/oficiile consulare/institutele culturale româneşti din străinătate unde nu se justifică utilizarea unor funcţii de încadrare distincte, acestea pot fi comasate şi încadrate cu respectarea condiţiilor de exercitare a noii funcţii.
    (4) Metodologia de selecţie se organizează anual sau ori de câte ori este necesar, pe baza principiilor imparţialităţii, obiectivităţii, competenţei şi dezvoltării carierei.
    (5) Selecţia personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate se efectuează pe baza unui dosar de înscriere şi a unui interviu, de către o comisie constituită în acest scop.

    ART. 2
    Trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE se realizează, de regulă, după o perioadă de un an de activitate în MAE.

    ART. 3
    Trimiterea în misiune în serviciul exterior are loc după finalizarea unei perioade obligatorii de pregătire specifică în MAE.

    ART. 4
    (1) Durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 4 ani. În ţările cu condiţii dificile, durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 3 ani. Lista ţărilor cu condiţii dificile se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (2) Durata misiunii permanente poate fi prelungită în funcţie de necesităţi, la solicitarea şefului de misiune diplomatică/oficiu consular/institut cultural, motivată de aspecte de funcţionalitate, eficacitate şi eficienţă a misiunii diplomatice/oficiului consular/institutului cultural.
    (3) Prelungirea misiunii permanente în străinătate se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe, pe baza evaluării oportunităţii acesteia, realizată de entitatea care coordonează misiunea diplomatică/oficiul consular/institutul cultural, împreună cu Departamentul resurse umane.

    CAP. II
    Condiţii necesare pentru înscrierea în cadrul procesului de selecţie
    ART. 5
    Pot participa la procesul de selecţie angajaţi pe durată nedeterminată în MAE, încadraţi pe funcţii de execuţie specifice MAE, cu vechime în MAE, de regulă, de cel puţin 1 an, care se află în una din următoarele situaţii:
    a) îşi desfăşoară activitatea în Centrala MAE;
    b) se află în misiune permanentă în serviciul exterior, al cărei termen expiră în cursul anului calendaristic pentru care se organizează procesul de selecţie;
    c) se află în misiune cu durata determinată de până la 13 luni;
    d) sunt detaşaţi la alte instituţii publice;
    e) au contractul de muncă suspendat în condiţiile legii, din motive neimputabile, sub condiţia încetării cazului de suspendare a contractului individual de muncă la data stabilită pentru trimiterea în misiune.


    CAP. III
    Etapele procesului de selecţie
    SECŢIUNEA 1
    Anunţarea listei cu posturile din serviciul exterior
    ART. 6
    (1) Direcţia carieră şi dezvoltare profesională transmite, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior, anunţul privind organizarea procesului de selecţie, împreună cu lista posturilor din serviciul exterior, vacante sau care devin vacante în cursul anului calendaristic în care se va face trimiterea în misiune în serviciul exterior, întocmită de Direcţia management resurse umane şi aprobată de ministrul afacerilor externe.
    (2) Lista prevăzută la alin. (1) va cuprinde, pentru fiecare post, următoarele informaţii: misiunea diplomatică/oficiul consular/institutul cultural, tipul/natura postului, durata misiunii, sporurile acordate.
    (3) Anunţul privind organizarea procesului de selecţie prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în mod obligatoriu, informaţii privind modalitatea de înscriere, precum şi cerinţe minime de calificare şi selecţie.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Depunerea dosarelor de înscriere
    ART. 7
    (1) În cadrul etapei de înscriere, personalul MAE prevăzut la art. 5, interesat să participe la procesul de selecţie, va trimite, de pe adresa instituţională de e-mail, la Direcţia carieră şi dezvoltare profesională, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării anunţului prevăzut la art. 6 alin. (1), următoarele documente:
    a) formularul de înscriere, care va cuprinde, în mod obligatoriu, opţiunile pentru posturile din lista menţionată la art. 6 alin. (1), motivaţia înscrierii la procesul de selecţie, motivarea opţiunilor şi data înscrierii (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie de selecţie);
    b) curriculum vitae actualizat la data înscrierii în procesul de selecţie (conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie de selecţie);
    c) alte documente care pot fi relevante pentru procesul de selecţie (de exemplu, evaluări anuale sau recomandări), dacă este cazul.

    (2) Persoanele înscrise în procesul de selecţie pot opta pentru posturi diferite. Numărul maxim al opţiunilor va fi stabilit în funcţie de numărul de posturi vacante sau care vor deveni vacante în cursul anului pentru care se organizează procesul de selecţie şi va fi specificat în anunţul privind organizarea procesului de selecţie prevăzut la art. 6 alin. (1).
    (3) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi/aceluiaşi misiuni diplomatice/oficiu consular/institut cultural, sunt anunţate mai multe posturi cu atribuţii diferite, se poate alege câte un post din fiecare categorie, cu respectarea celorlalte cerinţe stabilite pentru posturile respective.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea eligibilităţii
    ART. 8
    (1) Verificarea condiţiilor de eligibilitate se realizează de către Direcţia carieră şi dezvoltare profesională.
    (2) Condiţiile de eligibilitate pentru participarea la procesul de selecţie sunt:
    a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5;
    b) îndeplinirea cerinţelor minime de calificare şi selecţie prevăzute în anunţul privind organizarea procesului de selecţie, în conformitate cu art. 6 alin. (3);
    c) existenţa documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1), conform modelelor din anexele la prezenta metodologie de selecţie şi cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 7 alin. (2);
    d) respectarea condiţiei privind desfăşurarea activităţii în MAE, prevăzută la art. 2.

    (3) Ulterior finalizării verificării condiţiilor de eligibilitate, Direcţia carieră şi dezvoltare profesională va anunţa lista persoanelor înscrise în procesul de selecţie care îndeplinesc aceste condiţii, denumite în continuare „participanţi la procesul de selecţie“, de regulă, în cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1). Lista persoanelor declarate eligibile se transmite, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior.
    (4) Persoanele înscrise în procesul de selecţie pot face observaţii scrise cu privire la conţinutul listei prevăzute la alin. (3), în termen de maximum două zile lucrătoare de la afişarea acesteia, doar cu privire la aspecte ce ţin de propria persoană. Direcţia carieră şi dezvoltare profesională răspunde la observaţiile scrise formulate de persoanele interesate, de regulă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare.
    (5) În măsura în care Direcţia carieră şi dezvoltare profesională constată că observaţiile scrise formulate conform alin. (4) sunt întemeiate şi că persoanele în cauză îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), se va proceda la republicarea listei prevăzute la alin. (3), cu includerea acestora.
    În cazul în care Direcţia carieră şi dezvoltare profesională constată că observaţiile scrise formulate conform alin. (4) nu sunt întemeiate, va informa în mod corespunzător persoanele în cauză.

    (6) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării listei participanţilor la procesul de selecţie, şefii misiunilor diplomatice/oficiilor consulare/institutelor culturale pentru care au fost anunţate posturi în procesul de selecţie pot trimite la Direcţia carieră şi dezvoltare profesională opinii referitoare la participanţii înscrişi pentru acestea. În acest context, Direcţia carieră şi dezvoltare profesională are obligaţia de a trimite şefului misiunii diplomatice/oficiului consular/institutului cultural curriculum vitae ale persoanelor care au optat pentru acea misiune, în condiţiile unei solicitări în acest sens. Opinia şefului misiunii diplomatice/oficiului consular/institutului cultural are caracter consultativ.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Organizarea interviului
    ART. 9
    (1) Selecţia persoanelor înscrise potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) se face de către o comisie de selecţie, denumită în continuare Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, constituită prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (2) Poate avea calitatea de membru al Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este angajat pe durată nedeterminată al Ministerului Afacerilor Externe;
    b) nu participă în procesul de selecţie şi nu este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre participanţii în procesul de selecţie ori cu un alt membru al Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe.

    (3) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe nu se poate prezenta la data stabilită pentru întrunirea comisiei, atribuţiile acestuia, în calitate de membru al comisiei, se deleagă în condiţiile cărţii I din Regulamentul de organizare şi funcţionare şi ordine internă al Ministerului Afacerilor Externe, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.132/2016.
    (4) Înainte de începerea lucrărilor comisiei, membrii acesteia vor semna declaraţii pe propria răspundere despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate.

    ART. 10
    (1) Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe selectează persoanele înscrise în procesul de selecţie, prin votul majorităţii membrilor, pe baza dosarului de înscriere şi a unui interviu. La interviu pot participa doar persoanele declarate eligibile conform art. 8.
    (2) Interviul se organizează, de regulă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data afişării listei participanţilor la procesul de selecţie conform la art. 8 alin. (3). Programarea la interviu se anunţă, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior, în termen de minimum 5 zile lucrătoare înainte de data organizării interviului.
    (3) Prezenţa fizică la interviu a participanţilor la procesul de selecţie este obligatorie. Prin excepţie, pot participa la interviu, prin intermediul videoconferinţei/teleconferinţei, persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 lit. b)-e) sau sunt trimise de către MAE în delegaţii oficiale în străinătate sau la cursuri de formare profesională. În acest caz, participanţii la procesul de selecţie trebuie să solicite organizarea videoconferinţei la Direcţia carieră şi dezvoltare profesională cu minimum 3 zile lucrătoare înaintea organizării interviului.
    (4) Interviurile se înregistrează pe suport audio.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Selectarea participanţilor care vor fi trimişi în misiune permanentă în baza metodologiei de selecţie
    ART. 11
    (1) Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe selectează persoanele înscrise în procesul de selecţie, prin votul majorităţii membrilor, pe baza interviului şi a dosarului de înscriere.
    (2) Selecţia are în vedere următoarele criterii:
    a) pregătirea şi experienţa profesională;
    b) evaluarea activităţii profesionale;
    c) abilităţile profesionale dovedite pe parcursul carierei;
    d) potenţialul profesional;
    e) necesităţile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale institutelor culturale româneşti în străinătate.

    (3) Participanţii la procesul de selecţie care nu se prezintă la interviu sunt declaraţi respinşi în cadrul procesului de selecţie.
    (4) În cazul în care pentru un post nicio persoană nu îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă pentru acel post, atunci postul poate rămâne neocupat.
    (5) Rezultatul selecţiei se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de către secretariatul comisiei, ce va fi depus la Direcţia carieră şi dezvoltare profesională. Membrii comisiei pot formula opinii separate care devin parte integrantă a procesului-verbal.
    (6) Rezultatul selecţiei realizate de Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, cuprinzând lista persoanelor selectate în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate, conform prezentului articol, se transmite, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior, de regulă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data interviului.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Contestaţiile privind rezultatul selecţiei
    ART. 12
    (1) Participanţii la procesul de selecţie nemulţumiţi de rezultatul selecţiei prevăzut la art. 11 alin. (6) îl pot contesta cu privire la propria persoană, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la publicarea acestuia.
    (2) Contestaţiile se depun la Direcţia carieră şi dezvoltare profesională.
    (3) Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită în acest scop, denumită în continuare Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, formată din trei membri desemnaţi prin ordin al ministrului afacerilor externe. Poate avea calitatea de membru al Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi nu are calitatea de membru al Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe.
    (4) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor nu se poate prezenta la data stabilită pentru întrunirea comisiei, atribuţiile acestuia, în calitate de membru al Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, se deleagă în condiţiile cărţii I din Regulamentul de organizare şi funcţionare şi ordine internă al Ministerului Afacerilor Externe, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.132/2016.
    (5) Înainte de începerea lucrărilor Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, membrii acesteia vor semna declaraţii pe propria răspundere despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate.
    (6) Termenul de soluţionare a contestaţiilor este, de regulă, de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a contestaţiilor.
    (7) Soluţionarea contestaţiilor de către Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor se comunică în scris persoanelor vizate. Rezultatul soluţionării contestaţiei unei persoane nu poate influenţa rezultatele iniţiale privind alţi participanţi la procesul de selecţie.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Lista finală
    ART. 13
    (1) Lista finală a personalului selectat pentru trimiterea în misiune permanentă este aprobată de ministrul afacerilor externe şi se transmite, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior.
    (2) Data efectivă a trimiterii în misiune permanentă în străinătate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, în funcţie de necesităţi, cu îndeplinirea tuturor procedurilor specifice trimiterii în misiune permanentă, dar numai după semnarea ordinului de trimitere de către ministrul afacerilor externe.

    CAP. IV
    Trimiterea în misiune în străinătate cu durata determinată de până la 13 luni
    ART. 14
    (1) Posturile vacante în serviciul exterior care necesită o ocupare urgentă, precum şi cele rămase neocupate ca urmare a procesului de selecţie se anunţă prin circulară în Centrala MAE şi în serviciul exterior, ulterior aprobării de către ministrul afacerilor externe, ori de câte ori este necesar. Pentru aceste posturi, ministrul afacerilor externe decide trimiterea în misiune cu durata determinată de până la 13 luni, cu posibilitatea de prelungire, o singură dată, cu până la un an.
    (2) Misiunea în străinătate cu durata determinată de până la 13 luni este considerată orice misiune temporară care depăşeşte ca durată 60 de zile.
    (3) Pentru fiecare post prevăzut la alin. (1) se vor preciza următoarele informaţii: misiunea diplomatică/oficiul consular/institutul cultural, tipul/natura postului, durata misiunii, sporurile acordate.
    (4) Odată cu posturile prevăzute la alin. (1) se vor publica în mod obligatoriu informaţii privind modalitatea de înscriere, precum şi cerinţe minime de calificare şi selecţie.

    ART. 15
    (1) În cadrul etapei de înscriere, personalul prevăzut la art. 5 interesat să ocupe posturile prevăzute la art. 14 alin. (1) va trimite, de pe adresa instituţională de e-mail, la Direcţia carieră şi dezvoltare profesională, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării posturilor prevăzute la art. 14 alin. (1), următoarele documente:
    a) formularul de înscriere, care va cuprinde, în mod obligatoriu, motivaţia înscrierii, motivaţia opţiunilor, dacă este cazul, şi data înscrierii (conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie de selecţie);
    b) curriculum vitae actualizat la data înscrierii (conform anexei nr. 3 la prezenta metodologie de selecţie);
    c) alte documente care pot fi relevante (de exemplu, evaluări anuale sau recomandări), dacă este cazul.

    (2) Persoanele înscrise pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 14 alin. (1) îşi exprimă opţiunile pentru posturi diferite, dacă este cazul.

    ART. 16
    (1) Verificarea condiţiilor de eligibilitate pentru a putea ocupa posturile prevăzute la art. 14 alin. (1) se realizează de către Direcţia carieră şi dezvoltare profesională.
    (2) Condiţiile de eligibilitate sunt:
    a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5;
    b) îndeplinirea cerinţelor minime de calificare şi selecţie prevăzute în anunţul privind organizarea procesului de selecţie, în conformitate cu art. 14 alin. (3);
    c) existenţa documentelor prevăzute la art. 15 alin. (1), conform modelelor din anexele la prezenta metodologie de selecţie;
    d) respectarea condiţiei privind desfăşurarea activităţii în MAE, prevăzută la art. 2.

    (3) În termen, de regulă, de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 15 alin. (1), Direcţia carieră şi dezvoltare profesională va anunţa lista persoanelor înscrise pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 14 alin. (1) care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2) Lista persoanelor declarate eligibile se transmite, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior.
    (4) Persoanele înscrise conform art. 15 pot face observaţii scrise cu privire la conţinutul listei prevăzute la alin. (3), în termen de două zile lucrătoare de la afişarea acesteia, doar cu privire la aspecte ce ţin de propria persoană. Direcţia carieră şi dezvoltare profesională răspunde la observaţiile scrise formulate de persoanele interesate, de regulă, în termen de două zile lucrătoare.
    (5) În măsura în care Direcţia carieră şi dezvoltare profesională constată că observaţiile scrise formulate conform alin. (4) sunt întemeiate şi că persoanele în cauză îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), va proceda la republicarea listei prevăzute la alin. (3), cu includerea acestora. În cazul în care Direcţia carieră şi dezvoltare profesională constată că observaţiile scrise formulate conform alin. (4) nu sunt întemeiate, va informa în mod corespunzător persoanele în cauză.

    ART. 17
    Pe baza dosarelor de înscriere ale persoanele declarate eligibile conform art. 16, Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe prevăzută la art. 9 înaintează ministrului afacerilor externe propuneri cu caracter consultativ pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 14 alin. (1). Ulterior consultării propunerilor Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, ministrul afacerilor externe decide cu privire la persoanele care urmează a fi trimise în misiune în străinătate cu durata determinată de până la 13 luni.

    ART. 18
    Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe poate recomanda ministrului afacerilor externe ca un post să rămână neocupat, în cazul în care, pe baza dosarelor de înscriere, constată că pentru acel post nicio persoană nu îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie pentru trimiterea în misiune cu durata determinată de până la 13 luni.

    ART. 19
    Decizia ministrului afacerilor externe cu privire la trimiterea în misiune cu durata determinată de până la 13 luni se transmite, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior.

    ART. 20
    Data efectivă a trimiterii în misiune permanentă în străinătate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, de regulă, în funcţie de necesităţi, cu îndeplinirea tuturor procedurilor specifice trimiterii în misiune cu durata determinată de până la 13 luni, inclusiv a perioadei obligatorii de pregătire specifică în MAE, cu respectarea prevederilor art. 23-25.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 21
    Pentru posturile pentru care s-au iniţiat demersurile de ocupare până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, trimiterea în misiune se va realiza pe baza deciziilor aprobate de către ministrul afacerilor externe cu privire la trimiterea în misiune cu durata determinată de până la 13 luni, cu respectarea prevederilor art. 23-25.

    ART. 22
    Pentru posturile cu privire la care s-au iniţiat demersurile de ocupare până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, pentru care nu există o decizie a ministrului afacerilor externe până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, trimiterea în misiune se va face cu respectarea prevederilor cap. IV şi ale art. 23-25.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 23
    Persoanele selectate au obligaţia de a parcurge procedurile specifice în vederea trimiterii în misiune permanentă, inclusiv etapa de pregătire, şi de a se prezenta la post la data stabilită. Neprezentarea la post, din motive nejustificate, constituie abatere disciplinară.

    ART. 24
    (1) Înaintea plecării în misiune permanentă în străinătate sau în misiune cu durata determinată de până la 13 luni, personalul trebuie să efectueze, obligatoriu, un stagiu de pregătire în Centrala MAE, pe baza unui plan elaborat de Direcţia management resurse umane, împreună cu direcţiile de spaţiu coordonatoare şi direcţiile coordonatoare pentru domeniul de activitate.
    (2) Perioada stagiului de pregătire se stabileşte de către Direcţia management resurse umane împreună cu direcţiile de spaţiu şi direcţiile coordonatoare pentru domeniul de activitate, ţinându-se seama de specificul postului pe care îl va ocupa persoana în cauză în serviciul exterior. De asemenea se va avea în vedere dacă persoana în cauză a mai fost sau nu în misiune în străinătate pe un post cu profil similar. Durata stagiului de pregătire nu poate depăşi 45 de zile calendaristice.

    ART. 25
    Plecarea în misiune permanentă este condiţionată de efectuarea concediului de odihnă pe anul în curs, în condiţiile legii, precum şi de obţinerea avizului medical şi a autorizaţiei pentru acces la informaţii clasificate corespunzătoare nivelului de acces la informaţii clasificate prevăzut în fişa postului.

    ART. 26
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie de selecţie.

    ANEXA 1

    la metodologia de selecţie
    LISTA
    funcţiilor de încadrare la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
    a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, în conformitate cu
    Nomenclatorul funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis
    în misiune permanentă în străinătate (cap. V din anexa nr. 4 la Legea-cadru nr. 153/2017)

┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Funcţia de încadrare │Nivelul │
│crt. │la misiune │studiilor │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│1. │Economist │S │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│2. │Şef serviciu │S │
│ │administrativ │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│3. │Ataşat principal │S │
│ │comunicaţii │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│4. │Ataşat comunicaţii I │S │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│5. │Ataşat comunicaţii II│S │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│6. │Ataşat comunicaţii │S │
│ │III │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│7. │Consilier relaţii │S │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│8. │Referent principal │S │
│ │relaţii │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│9. │Referent relaţii │S │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│10. │Referent principal │S │
│ │protecţie │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│11. │Bibliotecar principal│S │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│12. │Şef birou │M │
│ │administrativ │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│13. │Referent principal de│M │
│ │specialitate │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│14. │Contabil principal │M │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│15. │Contabil │M │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│16. │Funcţionar consular │M │
│ │principal │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│17. │Funcţionar consular │M │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│18. │Cancelarist │M │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│19. │Bibliotecar │M │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│20. │Secretar-dactilograf │M │
│ │principal │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│21. │Referent de │M │
│ │specialitate I │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│22. │Referent de │M │
│ │specialitate II │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│23. │Referent protecţie I │M │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│24. │Referent protecţie II│M │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│25. │Intendent I │M │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│26. │Secretar-dactilograf │M;G │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│27. │Referent relaţii II │M;G │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│28. │Intendent II │M;G │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│29. │Şofer I │M;G │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│30. │Muncitor calificat I │M;G │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│31. │Şofer II │G │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│32. │Muncitor calificat II│G │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│33. │Portar │G │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│34. │Îngrijitor │G │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 2

    la metodologia de selecţie
    MODEL - FORMULAR DE ÎNSCRIERE

┌──────────┬──────────────────────────────────┐
│ │DIRECŢIA CARIERĂ ŞI DEZVOLTARE │
│ │PROFESIONALĂ │
│ ├──────────────────────┬───────────┤
│Se │Selecţia privind │ │
│inserează │trimiterea în misiune │ │
│o │în străinătate a │ │
│fotografie│persoanelor de │Lună, an │
│recentă │specialitate şi │ │
│(format │tehnico-administrative│ │
│paşaport).│(numărul anunţului de │ │
│ │selecţie) │ │
│ ├──────────────────────┴───────────┤
│ │Formular de înscriere │
├──────────┴──────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├─────────────────────────────────────────────┤
│Funcţia/Gradul profesional: │
├─────────────────────────────────────────────┤
│Entitate organizatorică/Misiune diplomatică/ │
│Oficiu consular/Institutul cultural: │
├─────────────────────────────────────────────┤
│Telefon-interior: │
├─────────────────────────────────────────────┤
│Opţiuni^1 │
│(Se aleg dintre posturile anunţate în │
│procesul de selecţie - se precizează numărul │
│anunţului de selecţie.) │
├──────────┬──────────────────────┬───────────┤
│ │ │Tipul │
│Opţiuni │Misiunea │postului/ │
│ │ │Atribuţiile│
│ │ │postului │
├──────────┼──────────────────────┼───────────┤
│Opţiunea 1│ │ │
├──────────┼──────────────────────┼───────────┤
│Opţiunea 2│ │ │
├──────────┼──────────────────────┼───────────┤
│Opţiunea 3│ │ │
├──────────┼──────────────────────┼───────────┤
│Opţiunea 4│ │ │
├──────────┼──────────────────────┼───────────┤
│Opţiunea 5│ │ │
├──────────┼──────────────────────┼───────────┤
│etc. │ │ │
└──────────┴──────────────────────┴───────────┘

    ^1 Numărul opţiunilor va fi stabilit în funcţie de numărul de posturi vacante sau care devin vacante în cursul anului pentru care se organizează procesul de selecţie şi va fi specificat în anunţul privind organizarea procesului de selecţie.

┌──────────────────────────────────────┐
│Motivaţie │
│Precizaţi motivaţia înscrierii în │
│procesul de selecţie şi motivaţi │
│fiecare dintre opţiunile menţionate în│
│cadrul rubricii „Opţiuni“. De │
│asemenea, prezentaţi obiectivele │
│dumneavoastră de carieră, precum şi │
│abilităţile personale (altele decât │
│cele referitoare la formarea │
│profesională). (A nu se depăşi spaţiul│
│pre-definit.) │
├──────────────────────────────────────┤
│Semnătura: Data: │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la metodologia de selecţie
    Model curriculum vitae

┌────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Se vor insera numele şi │ │
│ │prenumele. │fotografia în format │
│ ├──────────────┬───────────┤digital │
│ │Data, locul │ │ │
│ │naşterii: │ │ │
├────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────────┤
│DATE PERSONALE │
├────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa: │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Telefon:│ │
├────────┼──────────────────────────┬──────────────────────┤
│E-mail: │ │ │
├────────┼──────────────────────────┴──────────────────────┤
│Starea │ │
│civilă: │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Copii: │ │
├────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│STUDII │
├────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada│Diploma/Instituţia │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│GRADE PROFESIONALE ÎN M.A.E. │
├────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada│ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ÎN M.A.E. │
├────────┬──────────────────────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │Grad │Funcţii de│
│Perioada│Structura organizatorică │profesional│conducere │
│ │ │ │(perioada)│
├────────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────────┴──────────────────────────┴───────────┴──────────┤
│EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ÎN AFARA M.A.E. │
├────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┤
│Perioada│Funcţia │Instituţia/Organizaţia│
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├────────┴──────────────────────────┴──────────────────────┤
│PERFECŢIONAREA LA INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMÂN │
├────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada│Denumirea cursului │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│ALTE FORME DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ │
├────────┬──────────────────────────┬───────────┬──────────┤
│Perioada│Programul │Instituţia,│Competenţe│
│ │ │ţara │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────────┴──────────────────────────┴───────────┴──────────┤
│COMPETENŢE LINGVISTICE^1 │
├───────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Limba maternă │ │
├────────┬──────────────┼───────────────────────┬──────────┤
│ │Înţeles │Vorbit │Scris │
│ ├────────┬─────┼───────────┬───────────┼──────────┤
│ │Ascultat│Citit│Conversaţie│Discurs │ │
├────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────┴─────┴───────────┴───────────┴──────────┤
│LUCRĂRI PUBLICATE │
├───────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Anul apariţiei │Titlul lucrării │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│Permis(e) de conducere/anul dobândirii: │
│Atestate profesionale: │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data completării: │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

    ^1 Autoevaluarea competenţelor lingvistice conform grilei „Paşaportului Lingvistic European“: A1, A2, B1, B2, C1 sau C2, în ordine crescătoare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016