Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 1 octombrie 2019  de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 1 octombrie 2019 de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 810 din 7 octombrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 193 din 1 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 810 din 7 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta metodologie stabileşte:
    a) parametrii utilizaţi în monitorizarea SPAET şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană;
    b) obligaţiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei termice în ceea ce priveşte raportarea datelor de monitorizare;
    c) analizele şi rapoartele realizate de ANRE în baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici.


    ART. 2
    Metodologia creează cadrul procedural al activităţii de monitorizare a SPAET şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană şi se aplică de către ANRE, precum şi de către operatorii economici titulari ai unei licenţe:
    a) de producere energie termică;
    b) de transport, distribuţie şi furnizare energie termică;
    c) de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
    d) pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 3
    În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:
    - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    – CET - centrală electrică/centrale electrice de termoficare (cogenerare);
    – CT - centrală termică/centrale termice (producere separată);
    – DHC - încălzire şi/sau răcire urbană (District Heating and Cooling), conform prevederilor Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;
    – INS - Institutul Naţional de Statistică;
    – SACET - sistem/sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, conform prevederilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare;
    – SPAET - serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
    – UAT - unitate administrativ-teritorială (comună, oraş, municipiu).


    ART. 4
    (1) Termenii folosiţi în prezenta metodologie au semnificaţiile din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:
    - capacitate termică netă - cantitatea de energie termică orară maximă care poate fi produsă de o unitate/centrală pentru a fi livrată la consumatori, alţii decât deţinătorul/operatorul unităţii/centralei respective;
    – capacitate de răcire netă - cantitatea de energie termică orară maximă care poate fi extrasă de o unitate/centrală din reţele pentru a livra necesarul de răcire (frig) la consumatori, alţii decât deţinătorul/operatorul unităţii/centralei respective;
    – date de monitorizare - datele şi informaţiile aferente SPAET şi sistemelor DHC, completate şi transmise la ANRE de raportori, conform machetelor de raportare specifice şi cerinţelor prezentei metodologii;
    – Directiva privind eficienţa energetică - Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;
    – modul termic - ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unui utilizator, amplasate în imediata apropiere a locului de consum;
    – operator SACET - operator economic titular al unei licenţe de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat sau al unei licenţe de transport, distribuţie şi furnizare energie termică;
    – producător independent - operator economic titular al unei licenţe de producere energie termică sau al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare, care deţine/operează una sau mai multe CT/CET şi, după caz, reţele termice de transport care nu aparţin SACET, dar prin care se realizează alimentarea centralizată a cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât operatorul respectiv) şi/sau a unui SACET;
    – punct termic/staţie termică - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează transformarea şi/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unuia sau mai multor utilizatori;
    – raportor - operator economic din sectorul energiei termice care are obligaţia de raportare a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei metodologii (operator SACET sau producător independent);
    – reţea termică de transport - ansamblul de instalaţii şi trasee/circuite de conducte interconectate prin care circulă un agent termic (abur, apă fierbinte) livrat centralizat din aceeaşi sursă/aceleaşi surse (CET/CT), la acelaşi nivel al parametrilor de presiune şi temperatură;
    – reţea termică de distribuţie - ansamblul de instalaţii şi trasee/circuite de conducte de încălzire şi/sau apă caldă de consum prin care circulă un agent termic livrat centralizat din puncte/staţii termice alimentate din aceeaşi sursă (CET/CT sau reţea termică de transport);
    – sistem DHC - ansamblul instalaţiilor de alimentare centralizată cu energie termică sub formă de abur, apă fierbinte, apă caldă sau lichide răcite, indiferent de forma de proprietate a acestora (publică sau privată), de la una sau mai multe surse centrale de producere, după caz, printr-o reţea termică de transport şi/sau distribuţie, a unor clădiri sau amplasamente deţinute de cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât deţinătorii/operatorii instalaţiilor respective), în scop de încălzire, preparare apă caldă de consum şi/sau răcire destinată spaţiilor, instalaţiilor sau proceselor tehnologice;
    – unitate de producţie (unitate) - un singur ansamblu de maşini şi instalaţii destinat să transforme energia de altă formă în energie termică sau în energie electrică şi termică;
    – centrală electrică de termoficare - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea energiei electrice şi termice în cogenerare;
    – centrală termică - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea separată a energiei termice.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Obiective şi principii de monitorizare
    ART. 5
    (1) Prin activitatea de monitorizare a SPAET se urmăreşte realizarea următoarelor obiective:
    a) analizarea evoluţiei SACET la nivel local, regional şi naţional;
    b) evaluarea rezultatelor obţinute de operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a modului de îndeplinire a obligaţiilor/atribuţiilor specifice;
    c) dezvoltarea bazei de date specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
    d) realizarea rapoartelor referitoare la starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

    (2) Publicarea rezultatelor monitorizării SPAET pe site-ul ANRE se face anual, la nivelul fiecărei UAT, precum şi agregat pe zone geografice şi/sau la nivel naţional, pentru anul precedent, până la data de 30 iunie.

    ART. 6
    (1) Monitorizarea sistemelor DHC are ca obiectiv realizarea rapoartelor necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (6) din Directiva privind eficienţa energetică referitoare la statisticile privind capacităţile şi producţiile din sistemele DHC.
    (2) Pe baza datelor de monitorizare a sistemelor DHC se poate realiza evaluarea acestora, la nivel naţional, din punctul de vedere al:
    a) eficienţei;
    b) gradului de utilizare a resurselor regenerabile/cogenerării;
    c) modului de utilizare şi evoluţiei unităţilor de producţie din componenţa sistemelor DHC;
    d) evoluţiei pierderilor din reţelele termice de transport şi/sau distribuţie;
    e) utilizării energiei termice livrate.


    CAP. II
    Parametrii utilizaţi în monitorizarea SPAET şi a sistemelor DHC
    ART. 7
    (1) Monitorizarea SPAET se realizează pe baza unor parametri şi, după caz, informaţii care descriu:
    a) caracteristicile SACET;
    b) situaţia generală a SPAET;
    c) situaţia investiţiilor în infrastructura SACET;
    d) datele tehnico-economice specifice SPAET.

    (2) Parametrii şi informaţiile specifice utilizate în activitatea de monitorizare a SPAET sunt prevăzute în machetele de raportare din fişierul Excel Machete_SPAET.xlsx publicat pe site-ul ANRE www.anre.ro. Structura acestor machete este prezentată în anexele nr. 1-4.
    (3) Informaţiile actualizate şi valorile realizate ale parametrilor specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a SPAET sunt transmise la ANRE de operatorii SACET conform machetelor din fişierul prevăzut la alin. (2).

    ART. 8
    (1) Monitorizarea sistemelor DHC se realizează pe baza unor parametri ce caracterizează:
    a) capacităţile termice nete, capacităţile de răcire nete şi cantităţile de energie termică produse/livrate/extrase în/din sistemele DHC ale operatorilor SACET, respectiv ale producătorilor independenţi;
    b) caracteristicile tehnice şi eficienţa sistemelor DHC ale operatorilor SACET, respectiv ale producătorilor independenţi.

    (2) Parametrii specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a sistemelor DHC sunt prevăzuţi în machetele de raportare din fişierele Excel Machete_DHC_operatori_SACET.xlsx şi Machete_DHC_producatori_independenti.xlsx publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro. Structura acestor machete este prezentată în anexele nr. 5-12.
    (3) Valorile realizate ale parametrilor specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a sistemelor DHC sunt transmise la ANRE de:
    a) operatorii SACET, conform machetelor din fişierul Excel Machete_DHC_operatori_SACET.xlsx prevăzut la alin. (2), care sunt prezentate în anexele nr. 5-8;
    b) producătorii independenţi, conform machetelor din fişierul Excel Machete_DHC_producatori_independenti.xlsx prevăzut la alin. (2), care sunt prezentate în anexele nr. 9-12.


    CAP. III
    Obligaţii de raportare a datelor de monitorizare
    ART. 9
    (1) Toţi raportorii au obligaţia transmiterii la ANRE a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei metodologii.
    (2) Transmiterea datelor de monitorizare se face în formatele stabilite de ANRE prin machetele de raportare specifice din fişierele Excel publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro, cu respectarea precizărilor din machete, prin fax şi e-mail, inclusiv în format electronic prelucrabil.
    (3) Machetele se completează de către fiecare raportor separat pentru fiecare UAT/activitate licenţiată.
    (4) Machetele completate şi transmise prin fax de raportori la ANRE trebuie să fie asumate prin semnătură de reprezentanţii legali ai acestora şi trebuie să fie însoţite de o adresă de înaintare care să descrie pe scurt materialul transmis, baza legală/de reglementare şi modalităţile/adresele de transmitere.

    ART. 10
    (1) Pentru monitorizarea capacităţilor în sistemele DHC, fiecare raportor completează în machetele specifice capacităţile termice nete şi, după caz, capacităţile de răcire nete ale unităţilor/centralelor proprii, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare pe care le utilizează, prevăzute în machete.
    (2) Pentru monitorizarea producţiilor în sistemele DHC, fiecare operator SACET completează în machetele specifice:
    a) cantităţile de energie termică livrate/extrase în/din reţele de unităţile/centralele proprii, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare pe care le utilizează, prevăzute în machete;
    b) cantităţile de energie termică achiziţionate de la producători independenţi, doar la nivel de total tehnologii/ resurse primare, defalcarea pe categoriile de tehnologii/resurse primare prevăzute în macheta din anexa nr. 5 fiind realizată de ANRE proporţional cu cantităţile raportate de respectivii producători conform prevederilor alin. (3);
    c) cantităţile de energie termică facturate la consumatori, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare prevăzute în machete; în cazul unui operator SACET care achiziţionează energie termică de la producători independenţi, acesta completează cantităţile de energie termică facturate la consumatori doar la nivel de total tehnologii/resurse primare, defalcarea pe categoriile de tehnologii/resurse primare prevăzute în macheta din anexa nr. 5 fiind realizată de ANRE proporţional cu cantităţile intrate în reţelele operatorului SACET, rezultate pe baza datelor raportate/prelucrate conform lit. a) şi b).

    (3) Pentru monitorizarea producţiilor în sistemele DHC, fiecare producător independent completează în machetele specifice cantităţile de energie termică livrate/extrase în/din reţele de unităţile/centralele proprii, respectiv cantităţile de energie termică facturate la operatori SACET şi la consumatori, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare pe care le utilizează, prevăzute în machete.

    ART. 11
    (1) Frecvenţa de raportare a datelor de monitorizare este următoarea:
    a) semestrial şi anual pentru parametrii şi informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) şi d);
    b) anual, pentru parametrii şi informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi c) şi art. 8 alin. (1).

    (2) Termenele-limită de transmitere de către raportori la ANRE a datelor de monitorizare completate conform prevederilor prezentei metodologii sunt:
    a) ultima zi lucrătoare din cea de-a doua lună care urmează după încheierea semestrului pentru care se face raportarea, în cazul raportărilor semestriale;
    b) ultima zi lucrătoare din luna mai a anului care urmează celui pentru care se face raportarea, în cazul raportărilor anuale.


    ART. 12
    Toţi raportorii trebuie să transmită la ANRE, până la data de 15 noiembrie 2019, informaţiile privind datele de contact şi situaţia juridică conform machetei de raportare din fişierul Excel Macheta_informatii_raportori.xlsx publicat pe site-ul ANRE www.anre.ro şi să le retransmită actualizate ori de câte ori apar modificări. Structura acestei machete este prezentată în anexa nr. 13.

    CAP. IV
    Rezultatele monitorizării
    ART. 13
    (1) Rezultatele activităţii de monitorizare a SPAET şi a sistemelor DHC fac obiectul unor rapoarte de monitorizare, care cuprind în principal valorile realizate în perioadele anterioare (medii, agregate, procentuale etc.) ale parametrilor prevăzuţi în cap. II, precum şi, după caz, ale unor indicatori tehnico-economici specifici.
    (2) Rapoartele de monitorizare elaborate de ANRE în baza datelor primite de la operatorii economici, conform prevederilor prezentei metodologii, pot cuprinde analize şi evaluări privind:
    a) strategiile locale pentru SPAET;
    b) eficienţa sistemelor/instalaţiilor de alimentare centralizată cu energie termică;
    c) activitatea operatorilor SACET;
    d) cadrul legislativ şi de reglementare a pieţei de energie termică;
    e) potenţialul SACET de atragere a consumatorilor de energie termică;
    f) utilizarea resurselor regenerabile şi/sau a cogenerării pentru alimentarea centralizată cu energie termică;
    g) utilizarea energiei termice livrate.


    ART. 14
    (1) Pe baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici, conform prevederilor prezentei metodologii, ANRE:
    a) elaborează şi transmite Guvernului rapoarte anuale privind starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
    b) elaborează şi transmite la INS rapoarte anuale privind capacităţile şi producţiile din sistemele DHC, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 24 alin. (6) din Directiva privind eficienţa energetică.

    (2) Anual, până la sfârşitul lunii iunie, ANRE publică pe site-ul www.anre.ro raportul elaborat pentru anul anterior privind starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

    CAP. V
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    ART. 15
    Structura machetelor de raportare prevăzute în anexele nr. 1-13 poate fi revizuită anual de ANRE, cu condiţia ca fişierele Excel cuprinzând machetele revizuite să fie publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro la începutul lunii aprilie, pentru a fi utilizate de raportori începând cu raportările aferente semestrului I al anului în curs.

    ART. 16
    ANRE poate solicita operatorilor economici din sectorul energiei termice furnizarea de date şi informaţii suplimentare faţă de cele prevăzute în machetele de raportare prezentate în anexele nr. 1-13, în cazul unor cerinţe ad-hoc ale autorităţilor/instituţiilor naţionale şi/sau europene.

    ART. 17
    (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică începând cu raportările aferente semestrului I 2019. Machetele completate de către raportori cu datele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) şi d) aferente semestrului I 2019 se transmit la ANRE până la data de 15 noiembrie 2019.
    (2) Pentru anul 2018, monitorizarea sistemelor DHC se realizează conform prevederilor prezentei metodologii şi machetelor de raportare specifice acesteia. Machetele completate de către raportori cu datele aferente anului 2018 se transmit la ANRE în cursul lunii ianuarie 2020.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CARACTERISTICI SACET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumire operator economic)││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬──────────────────────────┬────┬───────┐
│Nr. │Caracteristici │U.M.│Valoare│
│crt.│ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│1. │Număr centrale de │- │ │
│ │cogenerare proprii (CET) │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│2. │Număr centrale termice │- │ │
│ │proprii (CT): │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│2.1 │- de zonă │- │ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│2.2 │- de cvartal │- │ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│2.3 │- de bloc/scară │- │ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│ │Capacitate termică │ │ │
│3. │instalată în centrale │(MW)│ │
│ │proprii │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│3.1 │- de cogenerare │(MW)│ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│3.2 │- termice │(MW)│ │
├────┼──────────────┬───────────┼────┼───────┤
│ │Combustibili/ │ │ │ │
│ │resurse │ │ │ │
│ │primare │ │ │ │
│ │utilizaţi/ │- de │ │ │
│ │utilizate în │cogenerare │(%) │ │
│ │centralele │ │ │ │
│ │proprii (de │ │ │ │
│ │exemplu: gaze │ │ │ │
│4. │naturale, │ │ │ │
│ │păcură, huilă,├───────────┼────┼───────┤
│ │lignit, │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│ │solară, apă │ │ │ │
│ │geotermală, │- termice │(%) │ │
│ │rumeguş, ...) │ │ │ │
│ │- procente din│ │ │ │
│ │total │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┴───────────┼────┼───────┤
│5. │Lungime trasee/circuite │(km)│ │
│ │din reţele: │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│5.1 │- subterane │(km)│ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│5.2 │- supraterane │(km)│ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│6 │Volumul total al reţelelor│(m^ │ │
│ │ │3) │ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│6.1 │- de transport │(m^ │ │
│ │ │3) │ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│6.2 │- de distribuţie │(m^ │ │
│ │ │3) │ │
├────┼──────────────┬───────────┼────┼───────┤
│ │Tip izolaţie │ │ │ │
│ │reţele (de │ │ │ │
│ │exemplu: │- transport│(%) │ │
│ │clasic, │ │ │ │
│ │preizolat, │ │ │ │
│7. │cochilie, …) -├───────────┼────┼───────┤
│ │procente din │ │ │ │
│ │total │ │ │ │
│ │raportate la │- │(%) │ │
│ │lungimea │distribuţie│ │ │
│ │conductelor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┴───────────┼────┼───────┤
│8. │Stare izolaţie reţele - │- │ │
│ │procente din total │ │ │
├────┼──────────────┬───────────┼────┼───────┤
│8.1 │ │foarte bună│(%) │ │
├────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.2 │ │bună │(%) │ │
├────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.3 │- transport │deteriorată│(%) │ │
├────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.4 │ │fără │(%) │ │
├────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.5 │ │TOTAL │(%) │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│8.6 │ │foarte bună│(%) │ │
├────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.7 │ │bună │(%) │ │
├────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.8 │- distribuţie │deteriorată│(%) │ │
├────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.9 │ │fără │(%) │ │
├────┤ ├───────────┼────┼───────┤
│8.10│ │TOTAL │(%) │ │
├────┼──────────────┴───────────┼────┼───────┤
│9. │Număr de module termice │- │ │
├────┼──────────────────────────┼────┼───────┤
│10. │Număr de puncte/staţii │- │ │
│ │termice │ │ │
├────┼──────────────┬───────────┼────┼───────┤
│ │Tip │ │ │ │
│ │schimbătoare │- din │ │ │
│ │de căldură (de│puncte/ │(%) │ │
│ │exemplu: cu │staţii │ │ │
│ │plăci din │termice │ │ │
│11. │inox, cu plăci│ │ │ │
│ │din titan, ├───────────┼────┼───────┤
│ │tubulare, │ │ │ │
│ │brazate, ....)│- din │ │ │
│ │- procente din│module │(%) │ │
│ │total │termice │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┴───────────┼────┼───────┤
│ │Producători independenţi │ │ │
│12. │de la care se cumpără │- │ │
│ │energie termică (denumire │ │ │
│ │producător) │ │ │
├────┼──────────────┬───────────┼────┼───────┤
│ │Număr │- existente│- │ │
│ │branşamente │ │ │ │
│13. │termice de apă├───────────┼────┼───────┤
│ │fierbinte (din│- în │ │ │
│ │reţeaua de │funcţiune │- │ │
│ │transport) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│ │Număr │- existente│- │ │
│14. │branşamente ├───────────┼────┼───────┤
│ │termice de │- în │- │ │
│ │încălzire │funcţiune │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│ │Număr │- existente│- │ │
│ │branşamente │ │ │ │
│15. │termice de apă├───────────┼────┼───────┤
│ │caldă de │- în │ │ │
│ │consum │funcţiune │- │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│ │Număr │- existente│- │ │
│16. │branşamente ├───────────┼────┼───────┤
│ │termice de │- în │- │ │
│ │abur │funcţiune │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│ │ │- apă │(%) │ │
│ │Gradul de │fierbinte │ │ │
│ │contorizare a ├───────────┼────┼───────┤
│17. │branşamentelor│- încălzire│(%) │ │
│ │termice ├───────────┼────┼───────┤
│ │ │- apă caldă│(%) │ │
│ │ │de consum │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────┤
│ │Rata de │- populaţie│(%) │ │
│ │branşare la ├───────────┼────┼───────┤
│ │SACET a │- │ │ │
│18. │consumatorilor│instituţii │(%) │ │
│ │de energie │publice │ │ │
│ │termică din ├───────────┼────┼───────┤
│ │localitate │- operatori│(%) │ │
│ │ │economici │ │ │
└────┴──────────────┴───────────┴────┴───────┘

    NOTE:
    La punctul 4 se completează fiecare tip de combustibil/resursă primară utilizat/utilizată şi procentul corespunzător acestuia, astfel încât suma procentelor menţionate să fie 100.
    La punctul 7 se completează fiecare tip de izolaţie utilizată şi procentul corespunzător acestuia, astfel încât suma procentelor menţionate să fie 100.
    La punctul 8 se completează procentele corespunzătoare stării izolaţiei pe traseele/circuitele din reţele, astfel încât suma procentelor menţionate să fie 100.
    La punctul 11 se completează fiecare tip de schimbător de căldură existent şi procentul corespunzător acestuia, astfel încât suma procentelor menţionate să fie 100.
    La punctul 12 se completează denumirea fiecărui producător independent care livrează în SACET şi de la care operatorul SACET cumpără energie termică.

    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 2

    la metodologie
    SITUAŢIA GENERALĂ A SPAET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul/Perioada pentru care se face ││
│raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │Valoarea │ │Număr │Număr │ │ │ │Preţ/preţuri locale│Documentul/│ │Documentul│
│ │reviziilor │Valoarea │operatori │instituţii│Număr de │ │ │de furnizare, fără │Documentele│ │care │
│ │şi │reviziilor │economici │publice │locuinţe │ │ │TVA, în funcţie de │care │ │aprobă │
│ │reparaţiilor│şi │alimentaţi│alimentate│(apartamente│ │ │condiţiile de │avizează/ │Preţ local│preţul │
│ │planificate │reparaţiilor│din SACET,│din SACET,│şi/sau case)│Număr de │Număr de │furnizare - din │aprobă │pentru │local de │
│Perioada │pentru │realizate la│la │la │alimentate │locuinţe │locuinţe │transport, │preţul/ │populaţie,│facturare │
│ │perioada │sfârşitul │sfârşitul │sfârşitul │din SACET, │debranşate│rebranşate│distribuţie etc.*) │preţurile │fără TVA │pentru │
│ │pentru care │perioadei de│perioadei │perioadei │la sfârşitul│ │ │ │locale de │ │populaţie │
│ │se face │raportare │de │de │perioadei de│ │ ├────┬────┬────┬────┤furnizare │ │(HCL/ │
│ │raportarea │ │raportare │raportare │raportare │ │ │…… │…… │…… │…… │(HCL/HCGMB)│ │HCGMB) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │(lei│(lei│(lei│(lei│ │ │ │
│- │(mii lei) │(mii lei) │- │- │- │- │- │/ │/ │/ │/ │- │(lei/MWh) │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │MWh)│MWh)│MWh)│MWh)│ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Semestrul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Semestrul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│An │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴───────────┴──────────┴──────────┘

    *) Dacă în cadrul SACET au fost aprobate mai multe valori de preţ local, datorită unor condiţii diferite de furnizare între consumatori, se completează fiecare valoare specifică într-o coloană, cu precizarea condiţiei specifice în capul de tabel (de exemplu: furnizare din reţeaua de transport, din reţeaua de distribuţie, din centrale termice de cvartal etc.)
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 3

    la metodologie
    Situaţia investiţiilor în infrastructura SACET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬───────────┬───────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │Valoarea │Valoarea investiţiei aferentă anului pentru care se face raportarea │ │ │
│ │ │ │investiţiei │ │ │ │
│ │ │ ├─────┬──────────┼───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │Denumirea │ │ │din care │TOTAL │din care pe surse de finanţare: │ │Data │
│ │şi │Durata de │ │realizat ├──────────┬────────┼───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤Data │estimată │
│Nr. │obiectivul │execuţie │ │până la │ │ │ │ │ │Surse proprii │Surse externe │ │începerii│a punerii│
│crt.│principal │contractată│ │sfârşitul │ │ │ │ │ │(cota de dezvoltare│(la curs de schimb │ │execuţiei│în │
│ │al │ │TOTAL│anului │ │ │Bugetul de stat │Bugetul local │Credite │/ │valutar ……lei/…....│Grant │ │funcţiune│
│ │investiţiei│ │ │pentru │Planificat│Realizat│ │ │ │modernizare) │din data │ │ │ │
│ │ │ │ │care se │ │ │ │ │ │ │……...........) │ │ │ │
│ │ │ │ │face │ │ ├──────────┬────────┼──────────┬────────┼──────────┬────────┼──────────┬────────┼──────────┬────────┼──────────┬────────┤ │ │
│ │ │ │ │raportarea│ │ │Planificat│Realizat│Planificat│Realizat│Planificat│Realizat│Planificat│Realizat│Planificat│Realizat│Planificat│Realizat│ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│- │- │(luni) │(mii │(mii lei) │(mii lei) │(mii │(mii lei) │(mii │(mii lei) │(mii │(mii lei) │(mii │(mii lei) │(mii │(mii lei) │(mii │(mii lei) │(mii │- │- │
│ │ │ │lei) │ │ │lei) │ │lei) │ │lei) │ │lei) │ │lei) │ │lei) │ │lei) │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴─────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┘

    NOTĂ:
    Se completează datele investiţiilor aferente proiectelor aflate în curs de execuţie, precum şi a celor planificate să înceapă în anul în curs.

    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 4

    la metodologie
    Date tehnico-economice specifice SPAET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul/Perioada pentru care se face ││
│raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────────┬────────────┬─────┬──────────────────────┐
│ │ │ │Valoarea │
│Nr. crt.│Denumirea │U.M. ├─────────┬─────────┬──┤
│ │parametrului│ │Semestrul│Semestrul│An│
│ │ │ │I │II │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Energie │ │ │ │ │
│ │termică │ │ │ │ │
│1. │produsă şi/ │(MWh)│ │ │ │
│ │sau │ │ │ │ │
│ │cumpărată │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │- din │ │ │ │ │
│1.1 │producţie │(MWh)│ │ │ │
│ │proprie │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│1.2 │- cumpărată │(MWh)│ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Energie │ │ │ │ │
│2. │termică │(MWh)│ │ │ │
│ │vândută la │ │ │ │ │
│ │consumatori │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│2.1 │- populaţie │(MWh)│ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│2.2 │- instituţii│(MWh)│ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│2.3 │- operatori │(MWh)│ │ │ │
│ │economici │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│ │angajaţi, la│ │ │ │ │
│3. │sfârşitul │- │ │ │ │
│ │perioadei de│ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │
│4. │pentru │(mii │ │ │ │
│ │prestarea │lei) │ │ │ │
│ │serviciului │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │de │(mii │ │ │ │
│5. │dezvoltare/ │lei) │ │ │ │
│ │modernizare │ │ │ │ │
│ │SACET │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Venituri din│(mii │ │ │ │
│6. │prestarea │lei) │ │ │ │
│ │serviciului │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Grad de │ │ │ │ │
│ │încasare, la│ │ │ │ │
│7. │sfârşitul │(%) │ │ │ │
│ │perioadei de│ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Valoare │ │ │ │ │
│ │active (Sold│ │ │ │ │
│ │la sfârşitul│ │ │ │ │
│ │perioadei de│ │ │ │ │
│ │raportare - │(mii │ │ │ │
│8. │Sold la │lei) │ │ │ │
│ │începutul │ │ │ │ │
│ │perioadei de│ │ │ │ │
│ │raportare, +│ │ │ │ │
│ │/–), din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│8.1 │- active │(mii │ │ │ │
│ │fixe │lei) │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│8.2 │- active │(mii │ │ │ │
│ │circulante │lei) │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Datorii │ │ │ │ │
│ │(Sold la │ │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │ │
│ │perioadei de│ │ │ │ │
│ │raportare - │(mii │ │ │ │
│9. │Sold la │lei) │ │ │ │
│ │începutul │ │ │ │ │
│ │perioadei de│ │ │ │ │
│ │raportare, +│ │ │ │ │
│ │/–), din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │- furnizori │(mii │ │ │ │
│9.1 │de │lei) │ │ │ │
│ │combustibil │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │- furnizori │(mii │ │ │ │
│9.2 │de energie │lei) │ │ │ │
│ │termică │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │- furnizori │(mii │ │ │ │
│9.3 │de energie │lei) │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│9.4 │- furnizori │(mii │ │ │ │
│ │de apă │lei) │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│9.5 │- bugetul de│(mii │ │ │ │
│ │stat │lei) │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│9.6 │- bugetul │(mii │ │ │ │
│ │local │lei) │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│9.7 │- alte │(mii │ │ │ │
│ │datorii │lei) │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Creanţe │ │ │ │ │
│ │(Sold la │ │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │ │
│ │perioadei de│ │ │ │ │
│ │raportare - │(mii │ │ │ │
│10. │Sold la │lei) │ │ │ │
│ │începutul │ │ │ │ │
│ │perioadei de│ │ │ │ │
│ │raportare, +│ │ │ │ │
│ │/–), din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│10.1 │- bugetul de│(mii │ │ │ │
│ │stat │lei) │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│10.2 │- bugetul │(mii │ │ │ │
│ │local │lei) │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│10.3 │- populaţie │(mii │ │ │ │
│ │ │lei) │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│10.4 │- instituţii│(mii │ │ │ │
│ │publice │lei) │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│10.5 │- operatori │(mii │ │ │ │
│ │economici │lei) │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│10.6 │- alte │(mii │ │ │ │
│ │creanţe │lei) │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Număr total │ │ │ │ │
│ │de contracte│ │ │ │ │
│ │de furnizare│ │ │ │ │
│ │a energiei │ │ │ │ │
│11. │termice în │- │ │ │ │
│ │derulare, la│ │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │ │
│ │perioadei de│ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│11.1 │- populaţie:│- │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│11.1.1. │- │- │ │ │ │
│ │individuale;│ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│11.1.2. │- asociaţii,│- │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │- cu │ │ │ │ │
│11.1.2.1│convenţii │- │ │ │ │
│ │individuale │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│11.2 │- instituţii│- │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│11.3 │- operatori │- │ │ │ │
│ │economici │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Număr total │ │ │ │ │
│ │de convenţii│ │ │ │ │
│ │individuale,│ │ │ │ │
│12. │valabile la │- │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │ │
│ │perioadei de│ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │- fără │ │ │ │ │
│12.1 │repartitoare│- │ │ │ │
│ │de costuri │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │- cu │ │ │ │ │
│12.2 │repartitoare│- │ │ │ │
│ │de costuri │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │- cu │ │ │ │ │
│ │contoare de │ │ │ │ │
│12.3 │apartament │- │ │ │ │
│ │(distribuţie│ │ │ │ │
│ │pe │ │ │ │ │
│ │orizontală) │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Număr │ │ │ │ │
│13. │avarii, din │- │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │- în │ │ │ │ │
│ │centralele │ │ │ │ │
│13.1 │termice/ │- │ │ │ │
│ │punctele │ │ │ │ │
│ │termice │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │- în │ │ │ │ │
│13.2 │reţelele de │- │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │- în │ │ │ │ │
│13.3 │reţelele de │- │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──┤
│ │Număr total │ │ │ │ │
│ │de zile de │ │ │ │ │
│ │întrerupere │ │ │ │ │
│14. │a furnizării│- │ │ │ │
│ │agentului │ │ │ │ │
│ │termic │ │ │ │ │
│ │datorită │ │ │ │ │
│ │avariilor │ │ │ │ │
└────────┴────────────┴─────┴─────────┴─────────┴──┘

    NOTĂ:
    Se completează datele corespunzătoare prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 5

    la metodologie
    Capacităţi şi producţii în sistemele de încălzire urbană ale operatorilor SACET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬───────────────┬───────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Total energie termică│
│ │ │ │Energie termică │ │Total energie termică│livrată (ieşită) din │
│ │ │Capacitatea│livrată din │Energie termică achiziţionată de la producători independenţi │livrată (intrată) în │reţelele proprii**) │
│ │ │termică │centralele proprii*) │ │reţelele proprii**) │şi facturată la │
│ │Tehnologia │netă │ │ │ │consumatori │
│ │utilizată de │a ├─────────┬─────┬─────┼─────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────┼─────────┬─────┬─────┼─────────┬─────┬─────┤
│Nr. │unităţile care │unităţilor │ │ │ │de la │de la │de la │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│livrează │proprii*) │ │ │ │……...............│……..................│……..................│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │energie termică│care │apă │ │ │(numele │(numele │(numele │ │apă │ │ │apă │ │ │
│ │în reţele │livrează │fierbinte│ │ │producătorului) │producătorului) │producătorului) │ │fierbinte│ │ │fierbinte│ │ │
│ │ │energie │/ apă │abur │TOTAL├───────────┬─────┼──────────────┬─────┼──────────────┬─────┼─────────┬──────┤/ │abur │TOTAL│/ │abur │TOTAL│
│ │ │termică în │caldă │ │ │apă │ │ │ │ │ │apă │ │apă caldă│ │ │apă caldă│ │ │
│ │ │reţele │ │ │ │fierbinte/ │abur │apă fierbinte/│abur │apă fierbinte/│abur │fierbinte│abur │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │apă caldă │ │apă caldă │ │apă caldă │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │apă caldă│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│- │- │(MW) │(MWh) │(MWh)│(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh) │(MWh) │(MWh) │(MWh)│(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh)│
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5=3+4│6 │7 │8 │9 │10 │11 │12=6+8+10│13= │14=3+12 │15= │16= │17 │18 │19= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7+9+11│ │4+13 │14+15│ │ │17+18│
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │Cogenerare, din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │care pe bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1 │fosili şi alţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nonregenerabili│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regenerabile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2 │energie (altele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decât cele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la pct. 1.3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3 │geotermală sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Căldură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperată din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese chimice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte procese│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4 │(de exemplu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │surplusul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termic din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industriale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │Producere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │separată, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care pe bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1 │fosili şi alţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nonregenerabili│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regenerabile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2 │energie (altele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decât cele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la pct. 2.4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3 │electrică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(boilere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electrice) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.4 │geotermală sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solară, căldură│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ambientală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- Căldură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperată din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese chimice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte procese│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.5 │(de exemplu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │surplusul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termic din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industriale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────┼──────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│3. │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────────┴─────────┴─────┴─────┴───────────┴─────┴──────────────┴─────┴──────────────┴─────┴─────────┴──────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┘

     *) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităţilor care livrează energie termică, din toate centralele (CET, CT) deţinute/operate de raportor.
    **) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor reţelelor deţinute/operate de raportor, din care se livrează energie termică la consumatori.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 6

    la metodologie
    Capacităţi şi producţii în sistemele de răcire urbană ale operatorilor SACET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬────────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Capacitate │Energie │
│ │Tehnologia │de răcire │termică │
│ │utilizată de │netă a │extrasă din│
│Nr. │unităţile care │unităţilor*)│reţele**) │
│crt.│livrează „frig“ │care │şi │
│ │în reţele │livrează │facturată │
│ │ │„frig“ în │la │
│ │ │reţele**) │consumatori│
├────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│- │- │(MW) │(MWh) │
├────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Unităţi de │ │ │
│ │absorbţie pentru│ │ │
│1. │răcire utilizând│ │ │
│ │energie │ │ │
│ │non-regenerabilă│ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Unităţi de │ │ │
│ │absorbţie pentru│ │ │
│2. │răcire utilizând│ │ │
│ │energie │ │ │
│ │regenerabilă │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Unităţi de │ │ │
│ │răcire cu │ │ │
│ │compresie de │ │ │
│3. │vapori │ │ │
│ │(răcitoare │ │ │
│ │electrice sau pe│ │ │
│ │gaz) │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Răcire liberă │ │ │
│ │(lacuri, râuri, │ │ │
│4. │depozitare │ │ │
│ │sezonieră la │ │ │
│ │adâncime etc.) │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│5. │Alte tehnologii │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│6. │TOTAL │ │ │
└────┴────────────────┴────────────┴───────────┘

    *) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităţilor care livrează „frig“, deţinute/operate de raportor.
    **) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor reţelelor deţinute/operate de raportor.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 7

    la metodologie
    Caracteristici tehnice şi eficienţa sistemelor de încălzire urbană ale operatorilor SACET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬───────────────┬─────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │ │Reţele de încălzire │ │
│ │ │ │Reţele de încălzire │urbană │ │
│ │ │ │urbană eficiente*), │ineficiente*), în │ │
│ │ │ │în conformitate cu │conformitate │ │
│ │ │ │articolul 2 │cu articolul 2 │ │
│ │ │ │alineatul (41) din │alineatul (41) din │ │
│ │ │ │Directiva 2012/27/UE│Directiva 2012/27/UE│ │
│ │ │ │= „Sisteme de │= „Sisteme de │ │
│ │ │ │încălzire urbană │încălzire urbană │TOTAL (toate │
│ │ │ │care utilizează cel │care utilizează mai │reţelele/toţi │
│ │ │ │puţin 50% energie │puţin de 50% energie│consumatorii) │
│Nr. │Toate reţelele/│ │din surse │din surse │ │
│crt.│Toţi │U.M. │regenerabile, 50% │regenerabile, 50% │ │
│ │consumatorii │ │căldură reziduală, │căldură reziduală, │ │
│ │ │ │75% energie termică │75% energie termică │ │
│ │ │ │produsă în │produsă în │ │
│ │ │ │cogenerare sau 50% │cogenerare sau 50% │ │
│ │ │ │dintro combinaţie de│dintr-o combinaţie │ │
│ │ │ │astfel de energii“ │de astfel de │ │
│ │ │ │ │energii“ │ │
│ │ │ ├─────────┬────┬─────┼─────────┬────┬─────┼─────────┬────┬─────┤
│ │ │ │apă │ │ │apă │ │ │apă │ │ │
│ │ │ │fierbinte│abur│TOTAL│fierbinte│abur│TOTAL│fierbinte│abur│TOTAL│
│ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │
│ │ │ │apă caldă│ │ │apă caldă│ │ │apă caldă│ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │5 = 3│ │ │8 = 6│ │10 =│11 = │
│0 │1 │2 │3 │4 │+ 4 │6 │7 │+ 7 │9 = 3 + 6│4 + │9 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 │10 │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Energie termică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │livrată şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │facturată la │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consumatori**),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│1.1 │- în sectorul │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- în sectorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2 │rezidenţial şi │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- în alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sectoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3 │agricol, │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │forestier, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pescuit, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │altele) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Număr de reţele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │termice, din │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│2.1 │- reţele de │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│2.2 │- reţele de │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Lungime reţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │termice │(km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(conducte), din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- reţele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1 │transport (tur │(km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ retur) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- reţele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2 │distribuţie │(km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încălzire (tur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ retur) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- reţele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie apă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3 │caldă de consum│(km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(tur + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recirculare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Pierderi totale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │termică în │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reţele***), din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│4.1 │- în reţelele │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│4.2 │- în reţelele │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de distribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │consumatori, │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- populaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1 │(apartamente şi│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/sau case) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.2 │publice │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(branşamente) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- operatori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.3 │economici │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(branşamente) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴─────────┴────┴─────┴─────────┴────┴─────┴─────────┴────┴─────┘

      *) Încadrarea reţelelor termice în categoria „eficient“, respectiv „ineficient“ se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor completate în anexa nr. 5 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 193/2019.
     **) La punctul 1, totalul energiei termice facturate la consumatori trebuie să fie egal cu totalul corespunzător completat în anexa nr. 5 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 193/2019.
    ***) La punctul 4, totalul pierderilor în reţele trebuie să fie egal cu diferenţa dintre totalul energiei intrate în reţele şi totalul energiei facturate la consumatori, conform datelor completate în anexa nr. 5 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 193/2019.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 8

    la metodologie
    Caracteristici tehnice şi eficienţa sistemelor de răcire urbană ale operatorilor SACET

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă SACET (număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬───────────────┬─────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Răcire urbană│Răcire urbană│ │
│ │ │ │eficientă*) │ineficientă*)│ │
│ │ │ │în │în │ │
│ │ │ │conformitate │conformitate │ │
│ │ │ │cu articolul │cu articolul │ │
│ │ │ │2 alineatul │2 alineatul │ │
│ │ │ │(41) din │(41) din │ │
│ │ │ │Directiva │Directiva │ │
│ │ │ │2012/27/UE = │2012/27/UE = │ │
│ │ │ │„Sisteme de │„Sisteme de │ │
│ │ │ │răcire urbană│răcire urbană│ │
│ │ │ │care │care │TOTAL │
│ │Toate reţelele/│ │utilizează │utilizează │(toate │
│Nr. │Toţi │U.M. │cel puţin 50%│mai puţin de │reţelele/ │
│crt.│consumatorii │ │energie din │50% energie │toţi │
│ │ │ │surse │din surse │consumatorii)│
│ │ │ │regenerabile,│regenerabile,│ │
│ │ │ │50% căldură │50% căldură │ │
│ │ │ │reziduală, │reziduală, │ │
│ │ │ │75% energie │75% energie │ │
│ │ │ │termică │termică │ │
│ │ │ │produsă în │produsă în │ │
│ │ │ │cogenerare │cogenerare │ │
│ │ │ │sau 50% │sau 50% │ │
│ │ │ │dintr-o │dintr-o │ │
│ │ │ │combinaţie de│combinaţie de│ │
│ │ │ │astfel │astfel de │ │
│ │ │ │de energii“ │energii“ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 3 + 4 │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Energie termică│ │ │ │ │
│ │extrasă din │ │ │ │ │
│1. │reţele şi │(MWh)│ │ │ │
│ │facturată la │ │ │ │ │
│ │consumatori**),│ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1.1 │- în sectorul │(MWh)│ │ │ │
│ │industrial │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- în sectorul │ │ │ │ │
│1.2 │rezidenţial şi │(MWh)│ │ │ │
│ │de servicii │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- în alte │ │ │ │ │
│ │sectoare │ │ │ │ │
│ │(transport, │ │ │ │ │
│1.3 │agricol, │(MWh)│ │ │ │
│ │forestier, │ │ │ │ │
│ │pescuit, │ │ │ │ │
│ │altele) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2. │Număr de reţele│- │ │ │ │
│ │termice │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Lungime reţele │ │ │ │ │
│3. │termice │(km) │ │ │ │
│ │(conducte) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│4. │Pierderi totale│(MWh)│ │ │ │
│ │în reţele │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│5. │consumatori, │- │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- populaţie │ │ │ │ │
│5.1 │(apartamente şi│- │ │ │ │
│ │/sau case) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- instituţii │ │ │ │ │
│5.2 │publice │- │ │ │ │
│ │(branşamente) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- operatori │ │ │ │ │
│5.3 │economici │- │ │ │ │
│ │(branşamente) │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

     *) Încadrarea reţelelor în categoria „eficient“, respectiv „ineficient“ se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor completate în anexa nr. 6 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 193/2019.
    **) La punctul 1, totalul energiei termice extrase trebuie să fie egal cu totalul completat în anexa nr. 6 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 193/2019.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 9

    la metodologie
    Capacităţi şi producţii în sistemele de încălzire urbană ale producătorilor independenţi

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă de producere (număr, dată ││
│emitere, dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬───────────────┬──────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Energie termică │Energie termică │Total energie termică│
│ │ │ │Energie termică total│Energie termică livrată din centralele proprii*) şi facturată la operatori │livrată din reţelele │livrată si facturată │livrată şi facturată │
│ │ │Capacitate│livrată din │SACET │termice proprii**) şi│la consumatori de la │la operatori SACET şi│
│ │ │termică │centralele proprii*) │ │facturată la │gardul centralelor │la consumatori │
│ │Tehnologie │netă a │ │ │consumatori │proprii*) │ │
│ │utilizată de │unităţilor├─────────┬─────┬─────┼───────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┼─────────┬─────┬─────┼─────────┬─────┬─────┼─────────┬─────┬─────┤
│Nr. │unităţile care │proprii*) │ │ │ │la │la │la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│livrează │care │ │ │ │...............................│…….......................│..............................│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energie termică│livrează │apă │ │ │(nume operator SACET) │(nume operator SACET) │(nume operator SACET) │ │apă │ │ │apă │ │ │apă │ │ │
│ │în reţele │energie │fierbinte│abur │TOTAL├─────────────────────────┬─────┼───────────────────┬─────┼────────────────────────┬─────┼─────────┬─────┤fierbinte│abur │TOTAL│fierbinte│abur │TOTAL│fierbinte│abur │TOTAL│
│ │ │termică în│/ apă │ │ │ │ │ │ │ │ │apă │ │/ apă │ │ │/ │ │ │/ apă │ │ │
│ │ │reţele │caldă │ │ │apă fierbinte/ apă caldă │abur │apă fierbinte/ apă │abur │apă fierbinte/ apă caldă│abur │fierbinte│abur │caldă │ │ │apă caldă│ │ │caldă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │caldă │ │ │ │/ apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │caldă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│- │- │(MW) │(MWh) │(MWh)│(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh)│(MWh) │(MWh)│(MWh)│
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13 = │ │ │16 = │ │ │19 = │ │21 = │22 = │
│0 │1 │2 │3 │4 │5=3+4│6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 = 6 + │7 + 9│14 │15 │14 + │17 │18 │17 + │20 = 12 +│13 + │20 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8 + 10 │+ 11 │ │ │15 │ │ │18 │14 + 17 │15 + │21 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18 │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │Cogenerare, din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │care pe bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1 │fosili şi alţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nonregenerabili│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regenerabile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2 │energie (altele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decât cele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la pct. 1.3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3 │geotermală sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- căldură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperată din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese chimice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte procese│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4 │(de exemplu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │surplusul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termic din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industriale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │Producere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │separată, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care pe bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1 │fosili şi alţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nonregenerabili│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regenerabile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2 │energie (altele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decât cele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la pct. 2.4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3 │electrică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(boilere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electrice) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.4 │geotermală sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solară, căldură│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ambientală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│ │- căldură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperată din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese chimice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte procese│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.5 │(de exemplu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │surplusul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termic din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procese │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industriale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤
│3. │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴─────────────────────────┴─────┴───────────────────┴─────┴────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┘

    *) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităţilor care livrează energie termică, din toate centralele (CET, CT) deţinute/operate de raportor.
    **) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor reţelelor deţinute/operate de raportor, din care se livrează energie termică la consumatori.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 10

    la metodologie
    Capacităţi şi producţii în sistemele de răcire urbană ale producătorilor independenţi

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă de producere (număr, dată ││
│emitere, dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬───────────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │Capacitate│ │
│ │ │de răcire │Energie │
│ │Tehnologie │netă a │termică │
│Nr. │utilizată de │unităţilor│extrasă din│
│crt.│unităţile care │proprii*) │reţele*) şi│
│ │livrează „frig“│care │facturată │
│ │în reţele │livrează │la │
│ │ │„frig“ în │consumatori│
│ │ │reţele**) │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┤
│- │- │(MW) │(MWh) │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Unităţi de │ │ │
│ │absorbţie │ │ │
│1. │pentru răcire │ │ │
│ │utilizând │ │ │
│ │energie │ │ │
│ │nonregenerabilă│ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Unităţi de │ │ │
│ │absorbţie │ │ │
│2. │pentru răcire │ │ │
│ │utilizând │ │ │
│ │energie │ │ │
│ │regenerabilă │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Unităţi de │ │ │
│ │răcire cu │ │ │
│ │compresie de │ │ │
│3. │vapori │ │ │
│ │(răcitoare │ │ │
│ │electrice sau │ │ │
│ │pe gaz) │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Răcire liberă │ │ │
│ │(lacuri, râuri,│ │ │
│4. │depozitare │ │ │
│ │sezonieră la │ │ │
│ │adâncime etc.) │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┤
│5. │Alte tehnologii│ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┤
│6. │TOTAL │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴───────────┘

    *) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităţilor care livrează „frig“, deţinute/operate de raportor.
    **) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor reţelelor deţinute/operate de raportor.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 11

    la metodologie
    Caracteristici tehnice şi eficienţa sistemelor de încălzire urbană ale producătorilor independenţi

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă de producere (număr, dată ││
│emitere, dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬───────────────┬─────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │Reţele de încălzire │Reţele de încălzire │ │
│ │ │ │urbană eficiente*), │urbană │ │
│ │ │ │în conformitate cu │ineficiente*), în │ │
│ │ │ │articolul 2 │conformitate cu │ │
│ │ │ │alineatul (41) din │articolul 2 │ │
│ │ │ │Directiva 2012/27/UE│alineatul (41) din │ │
│ │ │ │= „Sisteme de │Directiva 2012/27/UE│ │
│ │ │ │încălzire urbană │= „Sisteme de │ │
│ │ │ │care utilizează cel │încălzire urbană │TOTAL (toate │
│ │ │ │puţin 50% energie │care utilizează mai │reţelele/toţi │
│ │ │ │din surse │puţin de 50% energie│consumatorii) │
│Nr. │Toate reţelele/│ │regenerabile, 50% │din surse │ │
│crt.│Toţi │U.M. │căldură reziduală, │regenerabile, 50% │ │
│ │consumatorii │ │75% energie termică │căldură reziduală, │ │
│ │ │ │produsă în │75% energie termică │ │
│ │ │ │cogenerare sau 50% │produsă în │ │
│ │ │ │dintr-o combinaţie │cogenerare sau 50% │ │
│ │ │ │de astfel de │dintr-o combinaţie │ │
│ │ │ │energii“ │de astfel de │ │
│ │ │ │ │energii“ │ │
│ │ │ ├─────────┬────┬─────┼─────────┬────┬─────┼─────────┬────┬─────┤
│ │ │ │apă │ │ │apă │ │ │apă │ │ │
│ │ │ │fierbinte│abur│TOTAL│fierbinte│abur│TOTAL│fierbinte│abur│TOTAL│
│ │ │ │/ apă │ │ │/ apă │ │ │/ apă │ │ │
│ │ │ │caldă │ │ │caldă │ │ │caldă │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │5 = 3│ │ │8 = 6│ │10 =│11 = │
│0 │1 │2 │3 │4 │+ 4 │6 │7 │+ 7 │9 = 3 + 6│4 + │9 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 │10 │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Energie termică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │livrată şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │facturată la │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consumatori**),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│1.1 │- în sectorul │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- în sectorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2 │rezidenţial şi │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- în alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sectoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3 │agricol, │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │forestier, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pescuit, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │altele) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Număr de reţele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │termice, din │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│2.1 │- reţele de │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│2.2 │- reţele de │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Lungime reţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │termice │(km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(conducte), din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- reţele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1 │transport (tur │(km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ retur) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- reţele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2 │distribuţie │(km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încălzire (tur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ retur) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- reţele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie apă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3 │caldă de consum│(km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(tur + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recirculare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Pierderi totale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │termică în │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reţele***), din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│4.1 │- în reţelele │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│4.2 │- în reţelele │(MWh)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de distribuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │consumatori, │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- populaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1 │(apartamente şi│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/sau case) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.2 │publice │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(branşamente) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┤
│ │- operatori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.3 │economici │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(branşamente) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴─────────┴────┴─────┴─────────┴────┴─────┴─────────┴────┴─────┘

    *) Încadrarea reţelelor termice în categoria „eficient“, respectiv „ineficient“ se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor completate în anexa nr. 9 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 193/2019.
    **) La punctul 1, totalul energiei termice facturate la consumatori trebuie să fie egal cu totalul corespunzător completat în anexa nr. 9 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 193/2019.
    ***) La punctul 4, totalul pierderilor în reţele trebuie să fie egal cu diferenţa dintre totalul energiei livrate din centrale şi totalul energiei facturate la operatorii SACET şi la consumatori, conform datelor completate în anexa nr. 9 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 193/2019.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 12

    la metodologie
    Caracteristici tehnice şi eficienţa sistemelor de răcire urbană ale producătorilor independenţi

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă de producere (număr, dată ││
│emitere, dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se face raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬───────────────┬─────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Răcire urbană│Răcire urbană│ │
│ │ │ │eficientă*) │ineficientă*)│ │
│ │ │ │în │în │ │
│ │ │ │conformitate │conformitate │ │
│ │ │ │cu articolul │cu articolul │ │
│ │ │ │2 alineatul │2 alineatul │ │
│ │ │ │(41) din │(41) din │ │
│ │ │ │Directiva │Directiva │ │
│ │ │ │2012/27/UE = │2012/27/UE = │ │
│ │ │ │„Sisteme de │„Sisteme de │ │
│ │ │ │răcire urbană│răcire urbană│ │
│ │ │ │care │care │ │
│ │Toate reţelele/│ │utilizează │utilizează │TOTAL (toate │
│Nr. │Toţi │U.M. │cel puţin 50%│mai puţin de │reţelele/ │
│crt.│consumatorii │ │energie din │50% energie │toţi │
│ │ │ │surse │din surse │consumatorii)│
│ │ │ │regenerabile,│regenerabile,│ │
│ │ │ │50% căldură │50% căldură │ │
│ │ │ │reziduală, │reziduală, │ │
│ │ │ │75% energie │75% energie │ │
│ │ │ │termică │termică │ │
│ │ │ │produsă în │produsă în │ │
│ │ │ │cogenerare │cogenerare │ │
│ │ │ │sau 50% │sau 50% │ │
│ │ │ │dintr-o │dintr-o │ │
│ │ │ │combinaţie de│combinaţie de│ │
│ │ │ │astfel de │astfel de │ │
│ │ │ │energii“ │energii“ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 3 + 4 │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Energie termică│ │ │ │ │
│ │extrasă din │ │ │ │ │
│1. │reţele şi │(MWh)│ │ │ │
│ │facturată la │ │ │ │ │
│ │consumatori**),│ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1.1 │- în sectorul │(MWh)│ │ │ │
│ │industrial │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- în sectorul │ │ │ │ │
│1.2 │rezidenţial şi │(MWh)│ │ │ │
│ │de servicii │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- în alte │ │ │ │ │
│ │sectoare │ │ │ │ │
│ │(transport, │ │ │ │ │
│1.3 │agricol, │(MWh)│ │ │ │
│ │forestier, │ │ │ │ │
│ │pescuit, │ │ │ │ │
│ │altele) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2. │Număr de reţele│- │ │ │ │
│ │termice │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Lungime reţele │ │ │ │ │
│3. │termice │(km) │ │ │ │
│ │(conducte) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│4. │Pierderi totale│(MWh)│ │ │ │
│ │în reţele │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│5. │consumatori, │- │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- populaţie │ │ │ │ │
│5.1 │(apartamente şi│- │ │ │ │
│ │/sau case) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- instituţii │ │ │ │ │
│5.2 │publice │- │ │ │ │
│ │(branşamente) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- operatori │ │ │ │ │
│5.3 │economici │- │ │ │ │
│ │(branşamente) │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

    *) Încadrarea reţelelor în categoria „eficient“, respectiv „ineficient“ se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor completate în anexa nr. 10 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 193/2019.
    **) La punctul 1 totalul energiei termice extrase trebuie să fie egal cu totalul completat în anexa nr. 10 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 193/2019.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    ANEXA 13

    la metodologie
    Date de contact şi situaţia juridică a operatorului economic

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Raportor (denumirea operatorului ││
│economic) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Licenţă (tip, număr, dată emitere, ││
│dată expirare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data raportării ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Document de │ │ │ │ │ │
│ │gestiune*) - │ │ │ │ │ │
│ │contract de │Reprezentant │ │ │ │ │
│ │delegare a │legal │ │Persoană/Persoane de contact│Situaţia │Hotărâre/ │
│ │gestiunii │ │ │ │juridică -│Sentinţă │
│ │serviciului/ │ │ │ │insolvenţă│judecătorească│
│Nr. │act │ │Adresa de │ │(I), │privind │
│crt.│administrativ├─────────┬───────┤corespondenţă├─────────┬───────┬───┬──────┤faliment │insolvenţa sau│
│ │de atribuire │ │ │ │ │ │ │ │(F), │falimentul │
│ │directă a │ │ │ │ │ │ │ │activitate│(număr, dată, │
│ │gestiunii │Numele şi│ │ │Numele şi│ │ │ │solvabilă │emitent) │
│ │serviciului │prenumele│Funcţia│ │prenumele│Telefon│Fax│E-mail│(AS) │ │
│ │(tip, număr, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dată, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emitent) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼───┼──────┼──────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼───┼──────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼───┼──────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼───┼──────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼───┼──────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴───────┴─────────────┴─────────┴───────┴───┴──────┴──────────┴──────────────┘

    *) Se completează de către operatorii SACET.
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE şi reglementările interne în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care revine ANRE conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 193/2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană. Pentru informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ştergerea datelor cu caracter personal şi drepturile persoanelor vizate, accesaţi rubrica GDPR Compartimentul energie termică, disponibilă online la adresa https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/serviciul-public-de-alimentare-cu-energie-termica/gdpr-cet.
    Reprezentant legal (numele şi prenumele):
    Semnătura

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016