Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIA ŞI CRITERIILE din 7 aprilie 2022  privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIA ŞI CRITERIILE din 7 aprilie 2022 privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 378 bis din 15 aprilie 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 3.551 din 7 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 378 din 15 aprilie 2022.
──────────
    CAP. I
    Acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2022.
    (2) Gradaţia de merit se acordă personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control.
    (3) Gradaţia de merit prevăzută de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare se acordă prin concurs şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de bază deţinut, conform legii.
    (4) Prin unităţi/instituţii de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile conexe şi inspectoratele şcolare, cu personalitate juridică.

    ART. 2
    (1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2022, conform programului EduSal, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2022, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) - (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.
    (2) Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal:
    a) personal didactic de predare;
    b) personal didactic de conducere, îndrumare şi control;
    c) personal didactic auxiliar.

    (3) În situaţia în care personalului didactic i se modifică locul sau felul muncii cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.
    (4) Personalul didactic beneficiar al gradaţiei de merit, detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti, îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/transferat.
    (6) La solicitarea unităţii/instituţiei de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris în alt judeţ/municipiul Bucureşti în timpul anului şcolar, inspectoratul şcolar îi acordă în continuare gradaţia de merit câştigată, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, cu respectarea prevederilor alin. (1).
    (7) Personalul didactic care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular/angajat pe perioada nedeterminată, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care a revenit sau s-a detaşat.
    (8) Personalului didactic auxiliar transferat conform dispoziţiilor art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 sau detaşat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicate, cu modificările şi completările ulterioare i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (5) - (7).
    (9) În situaţia în care personalul didactic, menţionat la alin. (5) - (7), beneficiar al gradaţiei de merit, nu se încadrează în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-a pretransferat/transferat/detaşat, acordarea gradaţiei de merit se suspendă până la data de 31 august al anului şcolar în curs. Plata gradaţiei de merit se reia începând cu data de 1 septembrie a următorului an şcolar, cu respectarea condiţiei încadrării în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care persoana respectivă s-a pretransferat/transferat/detaşat, până la împlinirea celor 5 ani de plată efectivă.
    (10) Personalul didactic auxiliar, beneficiar al gradaţiei de merit, având norma de bază constituită din fracţiuni de post corespunzătoare unor funcţii didactice auxiliare diferite, beneficiază de gradaţia de merit calculată la întreaga normă de bază.

    ART. 3
    (1) Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2022.
    (2) Gradaţia de merit se calculează raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, respectiv la norma de bază conform actului de numire/transfer pentru personalul didactic auxiliar.

    ART. 4
    (1) Personalul didactic din învăţământ beneficiar al gradaţiei de merit, pentru care aceasta încetează de drept la 31 august 2022, poate participa la un nou concurs.
    (2) Personalul didactic care se pensionează nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la data încetării de drept a contractului individual de muncă, conform prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aplicabile pentru personalul didactic auxiliar, respectiv conform prevederilor art. 284 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control.
    (3) Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2022, în condiţiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gradaţie de merit până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit, dar nu mai mult de încheierea perioadei de menţinere ca titular în învăţământul preuniversitar.
    (4) Pentru personalul didactic titular care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit, beneficiază de rezervarea postului, în condiţiile art. 255 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dar fără plata gradaţiei de merit, la revenirea pe post se reia plata gradaţiei de merit pentru restul perioadei până la împlinirea celor 5 ani de plată efectivă, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care a revenit. În situaţia în care nu este posibilă reluarea plăţii la revenirea la post, aceasta rămâne suspendată până la data de 31 august al anului şcolar în curs şi se reia începând cu data de 1 septembrie a următorului an şcolar, până la împlinirea celor 5 ani de plată efectivă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit
    ART. 5
    (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:
    a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată şi care a dovedit performanţe deosebite în:
    i. activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor;
    ii. inovarea didactică în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor prin utilizarea tehnologiei şi a internetului sau a altor modalităţi alternative de educaţie, în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei/inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, etapa sector/judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, etapa naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2016 - 31 august 2021;
    iii. prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune;

    b) personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2016 - 31 august 2021, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată.

    (2) Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2016 - 31 august 2021, au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat depune calificativele primite în urma evaluării activităţii din perioada 1 septembrie 2016 - 31 august 2021, în funcţie de categoria pentru care optează: predare, respectiv conducere, îndrumare şi control.
    (3) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2016 - 31 august 2021, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2016 - 31 august 2021, precum şi pentru o perioadă corespunzătoare duratei suspendării, anterioară intervalului menţionat, astfel încât să se asigure evaluarea efectivă pe o perioadă de 5 ani. În acest caz, perioada evaluată din afara intervalului 1 septembrie 2016 - 31 august 2021 se stabileşte astfel încât să nu fi fost luată în considerare la acordarea unei alte gradaţii de merit. În cazul în care nu se pot constitui în acest mod cei 5 ani necesari evaluării, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada din intervalul 1 septembrie 2016 - 31 august 2021 în care a desfăşurat activitate.
    (4) Personalul didactic încadrat pe două sau mai multe domenii/discipline/specializări/funcţii pe perioada evaluării poate participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre domenii/discipline/specializări/funcţii, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au fost încadrate pe două sau mai multe domenii/discipline/specializări/funcţii sunt evaluate pentru întreaga activitate metodică şi ştiinţifică desfăşurată la fiecare domeniu/disciplină/specializare/funcţie.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit
    ART. 6
    (1) Pentru acordarea gradaţiei de merit, inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi, inclusă în fişa de (auto)evaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2016 - 31 august 2021 sau pentru perioadele corespunzătoare conform art. 5 alin. (3).
    (2) Fişa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, pe baza fişelor sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6 - 12.
    (3) Fişele de (auto)evaluare se elaborează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, cu respectarea criteriilor generale şi a subcriteriilor din fişele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6 - 12.
    (4) Pentru personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele criteriile generale:
    1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă;
    2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educaţional;
    3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională;
    4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.


    ART. 7
    (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice, respectându-se criteriile/subcriteriile şi punctajele maxime, acolo unde acestea sunt menţionate în fişele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6 - 12.
    (2) În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidaţi:
    a) educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;
    b) învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;
    c) profesori;
    d) maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;
    e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
    f) cadre didactice din învăţământul special;
    g) cadre didactice din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
    h) personal didactic de conducere, îndrumare şi control;
    i) personal didactic auxiliar; se elaborează grile de evaluare distincte pentru fiecare funcţie didactică auxiliară prevăzută în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea-cadru nr. 153/2017 şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

    (3) Inspectoratele şcolare pot elabora şi aplica proceduri specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor din etapele concursului, cu respectarea strictă a prevederilor prezentei metodologii.
    (4) Defalcarea punctajului maxim şi elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenţa comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar. În cadrul criteriilor generale prevăzute la art. 6, subcriteriilor şi punctajelor maxime prevăzute în fişele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6 - 12, comisia paritară poate stabili şi alte activităţi (de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor documentarist, profesor de discipline nonlingvistice în liceele cu secţii bilingve francofone, activitatea sindicală etc.).
    (5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit, altele decât cele din fişa postului, sunt stabilite în fişa de (auto)evaluare a activităţii pentru gradaţie de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.
    (6) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar stabileşte numărul gradaţiilor de merit pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar), precum şi pe discipline/domenii, raportat la numărul total de gradaţii, conform art. 2 alin. (1). Pentru acordarea gradaţiei de merit este necesar un punctaj de minimum 75 puncte.
    (7) Numărul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii se aprobă de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare. Consiliul de administraţie aprobă punctajele candidaţilor pentru fiecare categorie de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii, în ordinea descrescătoare a punctajului, şi hotărăşte rezultatul concursului, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii.
    (8) Responsabilitatea privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi încadrarea în numărul de locuri revine consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
    (9) Palatul Naţional al Copiilor transmite spre aprobare Ministerului Educaţiei, în termenul prevăzut în anexa 1 la metodologie, propunerea cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate, în urma calculului efectuat conform art. 2 alin. (1).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura de acordare a gradaţiei de merit
    ART. 8
    (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct/directorul casei corpului didactic/directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
    b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare sau un informatician, consilier sau inspector şcolar;
    c) membri - inspectori şcolari sau metodişti selectaţi din corpul de metodişti ai inspectoratului şcolar, respectiv membri ai consiliului consultativ al disciplinei/domeniului, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ preuniversitar.

    (2) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, prin ordin de serviciu, desemnează persoanele care fac parte din comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - inspector/consilier din cadrul direcţiei din Ministerul Educaţiei care coordonează activitatea extraşcolară;
    b) secretar - inspector/consilier din cadrul direcţiei din Ministerul Educaţiei care coordonează activitatea extraşcolară;
    c) membri - inspectori şcolari din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ/conexe din Municipiul Bucureşti.

    (3) În situaţiile în care nu se pot aplica prevederile alin. (1) lit. a), inspectoratul şcolar propune Ministerului Educaţiei o altă persoană pentru funcţia de preşedinte al comisiei. În baza avizului Ministerului Educaţiei inspectorul şcolar general emite decizia de numire a comisiei de evaluare.
    (4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de evaluare, au drept de acces la toate documentele comisiei şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte, programul desfăşurării evaluării. Orice modificare în program se aduce la cunoştinţa reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti cu cel puţin 48 de ore înainte. Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi în termenele prevăzute, nu viciază procedura.

    ART. 9
    (1) Candidatul întocmeşte şi depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi/instituţii de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ. Candidaţii de la Palatul Naţional al Copiilor depun dosarele la registratura Ministerului Educaţiei.
    (2) Dosarul cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis:
    a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
    b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea;
    c) adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi;
    d) adeverinţă de vechime în învăţământ;
    e) fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
    f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;
    g) declaraţia pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    h) documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează. Inspectoratul şcolar poate să stabilească, prin procedură proprie, ca documentele justificative să fie prezentate doar în format electronic, scanate.

    (3) Candidatul are obligaţia să respecte ordinea criteriilor şi sub criteriilor din fişa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginaţia din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiţia mai sus menţionată nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării şi punctării. În cazul în care în dosarul candidatului există documente asupra cărora comisia de evaluare are suspiciuni cu privire la autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea acestora, se solicită candidatului, în scris, în perioada destinată evaluării dosarelor, dovezi suplimentare (documente în original, decizii, adeverinţe, liste cu participarea la concursuri/olimpiade etc.). În situaţia în care candidatul nu poate proba autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea documentelor respective, dosarul acestuia nu se evaluează, candidatul este eliminat din concurs şi i se interzice participarea la concursul în vederea acordării gradaţiei de merit organizat în următorii 2 ani. Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat numai o singură dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.
    (4) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ este obligat să depună, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, la registratura inspectoratului şcolar, dosarul candidatului.
    (5) Consiliul consultativ al disciplinei/domeniului verifică existenţa documentelor enumerate la alin. (2) şi respectarea prevederilor alin. (3). În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei/domeniului, consemnată în procesul-verbal al şedinţei, inspectorul şcolar care coordonează disciplina/domeniul întocmeşte un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Membrii consiliului consultativ îşi asumă, prin semnătură, în procesul-verbal al şedinţei şi în raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevăzut în anexa nr. 3. Inspectorul şcolar care coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu în fişa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură. Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru candidaţii de la Palatul Naţional al Copiilor.
    (6) Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte documentaţia de la inspectorul şcolar care coordonează disciplina, pe care o examinează, întocmeşte raportul motivat şi stabileşte punctaje pe criterii/subcriterii şi punctajul final pentru toţi candidaţii, pe care le consemnează în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Preşedintele comisiei de evaluare îşi asumă prin semnătură raportul motivat şi punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit întocmeşte lista cuprinzând candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi, funcţii şi discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toţi membrii comisiei, este înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
    (7) În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, preşedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaţilor participanţi la concursul de acordare a gradaţiilor de merit.
    (8) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, din cadrul Ministerului Educaţiei, aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei şi pe site-ul acestuia, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1.
    (9) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradaţiei de merit se stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar de către comisia paritară şi se aprobă în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

    ART. 10
    (1) Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul şcolar, respectiv la registratura Ministerului Educaţiei - pentru Palatul Naţional al Copiilor, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Contestaţiile se pot transmite şi prin e-mail la o adresă afişată concomitent cu lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către inspectoratul şcolar, respectiv de către Ministerul Educaţiei pentru Palatul Naţional al Copiilor. Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general/ordin de serviciu al secretarului de stat, este formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia de evaluare, după cum urmează:
    a) preşedinte - inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul Naţional al Copiilor - director al unei direcţii din cadrul Ministerului Educaţiei cu atribuţii în învăţământul preuniversitar;
    b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspector/consilier/referent din cadrul direcţiei din Ministerul Educaţiei care coordonează activitatea extraşcolară;
    c) membri - inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ, consilierul juridic al inspectoratului şcolar; pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspectori/consilieri/referenţi din cadrul direcţiilor cu atribuţii în învăţământul preuniversitar din Ministerul Educaţiei.

    (2) Situaţiile excepţionale în care preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu poate fi inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic se soluţionează cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei.
    (3) În perioada depunerii contestaţiilor, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă, la propunerea comisiei paritare, ca gradaţiile de merit rămase neutilizate (ca urmare a numărului insuficient de solicitări la anumite categorii de personal - didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar - şi discipline/domenii/funcţii didactice auxiliare, a nerealizării punctajului minim stabilit conform art. 7 alin. (6) de către candidaţi, precum şi a eventualelor dosare care conţin documente eronate/false şi care nu se evaluează conform art. 9 alin. (3)) să fie redistribuite altor categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii/funcţii didactice auxiliare, cu condiţia respectării punctajului minim stabilit conform art. 7 alin. (6).
    (4) Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în raportul motivat întocmit conform anexei nr. 3 şi în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit şi sunt asumate de către preşedintele comisiei de contestaţii. La finalul lucrărilor, comisia de contestaţii generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaţilor, asumată de toţi membrii comisiei, care va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor transmite răspunsul scris la contestaţii, argumentat, din raportul motivat.
    (5) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de contestaţii, au drept de acces la toate documentele şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte, programul desfăşurării lucrărilor comisiei de contestaţii. Orice modificare în program se aduce la cunoştinţa reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti, cu cel puţin 24 de ore înainte. Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi în termenele prevăzute, nu viciază procedura.
    (7) După primirea listei cuprinzând punctajele acordate de comisia de contestaţii, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista finală cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, ţinând cont de punctajele obţinute în urma evaluării la contestaţie. Pentru Palatul Naţional al Copiilor, lista finală, după contestaţii, cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, se aprobă de către secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar.

    ART. 11
    (1) Inspectorul şcolar general înaintează lista candidaţilor validaţi Direcţiei Generale Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, în vederea emiterii ordinului ministrului. Lista transmisă, cu adresă de înaintare, conţine obligatoriu următoarele anexe:
    a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, conform situaţiei prevăzute în anexa nr. 5;
    b) observaţiile reprezentanţilor desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori;
    c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2.

    (2) Nu se admite transmiterea de către unităţile de învăţământ/inspectoratele şcolare a altor propuneri, după perioadele prevăzute în anexa 1 la prezenta metodologie.

    ART. 12
    (1) Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei verifică încadrarea în numărul de locuri calculat şi elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor transmise de inspectoratele şcolare, cuprinzând personalul didactic din unităţile/instituţiile de învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit.
    (2) În situaţia constatării neîncadrării în numărul de locuri calculat, conducerea Ministerului Educaţiei poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit de către inspectoratul şcolar sau reevaluarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti de către comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei din inspectori, consilieri, experţi din cadrul Ministerului Educaţiei şi din inspectori şcolari, consilieri, experţi din cadrul inspectoratelor şcolare, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situaţii nu intră sub incidenţa perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2022, prevăzut în anexa nr. 1.

    CAP. al II-lea
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    ART. 13
    (1) Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2022, au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Candidaţii la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicată în concurs.
    (3) În cazul în care inspectorul şcolar general adjunct/inspectorul şcolar general candidează în vederea obţinerii gradaţiei de merit, acesta este înlocuit în comisia de evaluare/comisia de soluţionare a contestaţiilor cu directorul Casei Corpului Didactic din judeţ/din municipiul Bucureşti sau cu un alt inspector şcolar, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei.
    (4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ai consiliilor consultative ale disciplinelor/domeniilor nu pot avea în rândul candidaţilor soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semnează în acest sens câte o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedinţilor comisiilor implicate în concurs şi se păstrează la inspectoratul şcolar.

    ART. 14
    (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de gradaţie de merit conform reglementărilor proprii.
    (2) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi de învăţământ preuniversitar militar se evaluează şi se validează la nivelul inspectoratului şcolar pe raza căruia aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea, în termenul prevăzut în anexa 1 la metodologie, excedând numărului de gradaţii calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele şcolare informează unităţile de învăţământ preuniversitar militar asupra rezultatului concursului.
    (3) Inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei tabelul nominal şi punctajul pentru aceşti candidaţi aprobaţi, conform anexei nr. 2, în termenul prevăzut în anexa 1 la metodologie.
    (4) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi de învăţământ preuniversitar militar se centralizează de către Ministerul Educaţiei, care le transmite Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 15
    Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
                                        GRAFICUL
     desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2022
    1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ. Transmiterea propunerii Palatului Naţional al Copiilor către Ministerul Educaţiei cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate. Perioada: 18 - 19 aprilie 2022

    2. Aprobarea numărului de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare.
        Comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar în teritoriu.
        Perioada: 20 - 21 aprilie 2022

    3. Depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică. Perioada: 2 - 16 mai 2022

    4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Perioada: 17 - 20 mai 2022

    5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Perioada: 23 mai - 8 iunie 2022

    6. Depunerea/Transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite. Perioada: 8 - 10 iunie 2022

    7. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Termen: până la 22 iunie 2022

    8. Înaintarea la Ministerul Educaţiei a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit. Termen: până la 30 iunie 2022

    9. Emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit. Termen: până la 8 august 2022


    ANEXA 2

    la metodologie
                                     TABEL NOMINAL
                    cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul
         de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa consiliului de
        administraţie al inspectoratului şcolar .......... din data de ........

┌────┬─────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬───────┐
│ │ │Funcţia │ │ │ │ │
│ │ │didactică, de │ │ │ │ │
│ │ │conducere, │ │ │Unitatea de │ │
│ │ │îndrumare şi │ │ │învăţământ/ │ │
│Nr. │Numele şi│control/ │ │Vechimea │Unitatea │Punctaj│
│crt.│prenumele│personal │Specialitatea│în │militară de │obţinut│
│ │ │didactic civil│ │învăţământ│învăţământ │ │
│ │ │din unităţi │ │ │preuniversitar│ │
│ │ │militare de │ │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │ │
│ │ │preuniversitar│ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─┬─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6│7 │
├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─┴─────┘


┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Comisia de evaluare a dosarelor │Consiliul de administraţie │
│depuse în │al inspectoratului şcolar │
│vederea acordării gradaţiei de merit│ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Preşedinte, │Preşedinte, │
│....................................│....................................│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Secretar, │Secretar, │
│....................................│....................................│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Membri: │Membri: │
│....................................│....................................│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la metodologie
                                     RAPORT MOTIVAT
                  privind analiza dosarului candidatului ............,
     specialitatea .........../personal didactic de conducere/personal didactic de
             îndrumare şi control/personal didactic auxiliar, sesiunea 2022

┌────────┬───────────┬────────────┬─────────┬──────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Punctaj │ │ │Punctaj │Justificare│ │
│Criteriu│Subcriteriu│autoevaluare│Documente│Pagina│evaluare│acordare │Observaţii│
│ │ │ │ │ │ │punctaj │ │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │a) │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│1 │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │i) │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │a) │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│2 │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │h) │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │a) │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│3 │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │d) │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │a) │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│4 │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │c) │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────┴────────┴───────────┴──────────┘


┌────────────────────────────┬─────────┐
│Nume şi prenume │Semnătură│
├───────────────────────────┬┼─────────┤
│Membru consiliul ││ │
│consultativ ││ │
├───────────────────────────┼┼─────────┤
│Preşedintele comisiei de ││ │
│evaluare ││ │
├───────────────────────────┼┼─────────┤
│Preşedintele comisiei de ││ │
│soluţionare a ││ │
│contestaţiilor ││ │
└───────────────────────────┴┴─────────┘

        Data .........

    ANEXA 4

    la metodologie
                            DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
        Subsemnatul/Subsemnata, ........., domiciliat(ă) în ......., str. ........ nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., legitimat(ă) cu seria ...... nr. ......, CNP ......., încadrat(ă) la .......... pe funcţia de ........., declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate.
        Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii.

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Semnătura │Data │
│....................................│....................................│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


    ANEXA 5

    la metodologie
                 Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2022 - personal
               didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control

┌───────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Număr de │
│ │ │ │ │ │ │ │gradaţii │
│ │ │ │ │ │ │ │care vor │
│ │ │16% din │Numărul │Numărul gradaţiilor│Număr de │Număr de │fi │
│ │Număr total│numărul │gradaţiilor│de merit acordate │gradaţii │gradaţii │acordate │
│ │de posturi │total de │de merit │în: │ieşite din │rezultate │în │
│ │didactice │posturi │aflate în │ │plată ca │pentru │sesiunea │
│ │de predare,│didactice │plată │ │urmare a │personalul│2022 │
│ │de │de │pentru │ │pensionării,│didactic │pentru │
│Judeţul│conducere, │predare, │personalul │ │decesului, │de │personalul│
│ │de │de │didactic de├────┬────┬────┬────┤renunţării │predare, │didactic │
│ │îndrumare │conducere,│predare, de│ │ │ │ │şi a altor │de │de │
│ │şi control │de │conducere, │ │ │ │ │situaţii în │conducere,│predare, │
│ │(EDUSAL │îndrumare │de │ │ │ │ │perioada │de │de │
│ │01.02.2022)│şi control│îndrumare │2018│2019│2020│2021│2018 - 2021 │îndrumare │conducere,│
│ │ │ │şi control │ │ │ │ │ │şi control│de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │îndrumare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi control│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├───────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────┴──────────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────────────┴──────────┴──────────┘

        Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2022 - personal didactic auxiliar

┌───────┬───────────┬─────────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Număr de │ │Număr de │
│ │ │ │ │ │gradaţii │ │gradaţii │
│ │ │ │Numărul │Numărul gradaţiilor│ieşite din │ │care vor │
│ │Număr total│16% din │gradaţiilor│de merit acordate │plată ca │Număr de │fi │
│ │de posturi │numărul │de merit │în: │urmare a │gradaţii │acordate │
│ │didactice │total de │aflate în │ │pensionării,│rezultate │în │
│Judeţul│auxiliare │posturi │plată │ │decesului, │pentru │sesiunea │
│ │(EDUSAL │didactice│pentru ├────┬────┬────┬────┤renunţării │personalul│2022 │
│ │01.02.2022)│auxiliare│personalul │ │ │ │ │şi a altor │didactic │pentru │
│ │ │ │didactic │ │ │ │ │situaţii în │auxiliar │personalul│
│ │ │ │auxiliar │2018│2019│2020│2021│perioada │ │didactic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2018 - 2021 │ │auxiliar │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────┴─────────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────────────┴──────────┴──────────┘

        Pentru fiecare categorie de personal:
        col. 2 = col. 1 * 16%
        col. 3 = col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 - col. 8
        col. 9 = col. 2 - col. 3
        col. 10 ≤ col. 9


    ANEXA 6

    la metodologie
               Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice
              din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal

┌────┬──────────────────────────┬───────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctaj│Punctaj │Punctaj │
│crt.│subcriterii │maxim │autoevaluare│evaluare│
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│ │complexe cu valoare │90 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor, materializate în│ │ │ │
│ │progresul elevilor pe │ │ │ │
│ │domenii de dezvoltare, │ │ │ │
│ │înregistrate în Fişa de │ │ │ │
│ │apreciere a progresului │ │ │ │
│ │elevilor, ca o confirmare │ │ │ │
│ │a parcurgerii coerente şi │ │ │ │
│ │cu consecvenţă a │ │ │ │
│ │curriculumului în vigoare │ │ │ │
│ │şi a atingerii │ │ │ │
│ │obiectivelor/elementelor │ │ │ │
│ │de competenţă menţionate │ │ │ │
│ │în acesta, rezultate │ │ │ │
│ │deosebite obţinute în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor │ │ │ │
│ │materializate în progresul│ │ │ │
│ │elevilor la clasă sau în │ │ │ │
│ │rezultate ale elevilor la │ │ │ │
│ │clasă, la testări şi │ │ │ │
│ │examene naţionale de │ │ │ │
│ │sfârşit de ciclu/rezultate│ │ │ │
│ │obţinute cu clasa şi │ │ │ │
│ │individual la disciplinele│ │ │ │
│ │de specialitate din │ │ │ │
│ │învăţământul tehnologic şi│10 │ │ │
│ │vocaţional, pe baza │ │ │ │
│ │datelor statistice de la │ │ │ │
│ │nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ, ca o │ │ │ │
│ │confirmare a atingerii │ │ │ │
│ │obiectivelor/competenţelor│ │ │ │
│ │specifice impuse de │ │ │ │
│ │curriculumul şcolar în │ │ │ │
│ │vigoare, respectiv │ │ │ │
│ │rezultate deosebite în │ │ │ │
│ │activităţi specifice de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică│ │ │ │
│ │şi de management al vieţii│ │ │ │
│ │personale şi al carierei │ │ │ │
│ │în scopul îmbunătăţirii │ │ │ │
│ │performanţelor şcolare, de│ │ │ │
│ │reducere a abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi de creştere a │ │ │ │
│ │frecvenţei elevilor la │ │ │ │
│ │cursuri, în activităţi de │ │ │ │
│ │facilitare a procesului de│ │ │ │
│ │incluziune şcolară şi în │ │ │ │
│ │remedierea limbajului şi │ │ │ │
│ │comunicării cu impact în │ │ │ │
│ │integrarea şcolară şi │ │ │ │
│ │socială a copilului │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor din categorii │ │ │ │
│ │dezavantajate (elevi cu │ │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale integraţi în │ │ │ │
│ │învăţământul de masă, │ │ │ │
│ │copii din familii │10 │ │ │
│ │monoparentale, copii în │ │ │ │
│ │plasament, copii din │ │ │ │
│ │comunităţi sărace/ │ │ │ │
│ │comunităţi izolate, │ │ │ │
│ │părinţi plecaţi în │ │ │ │
│ │străinătate, copii │ │ │ │
│ │şcolarizaţi la domiciliu │ │ │ │
│ │sau în spital etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Iniţierea şi/sau │ │ │ │
│ │aplicarea la clasă a unor │ │ │ │
│ │metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici de abordare a │ │ │ │
│ │predării - │ │ │ │
│ │învăţării-evaluării │ │ │ │
│ │inovative, preluate din │ │ │ │
│ │cercetarea educaţională de│ │ │ │
│ │profil, promovate în │ │ │ │
│ │cadrul unor proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare externă │ │ │ │
│ │(inclusiv schimburi de │ │ │ │
│ │experienţă sau │ │ │ │
│ │mobilităţi), al unor │ │ │ │
│ │proiecte la nivel judeţean│10 │ │ │
│ │(în parteneriat cu │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │ │ │ │
│ │superior de profil sau │ │ │ │
│ │organizaţii │ │ │ │
│ │neguvernamentale cu │ │ │ │
│ │experienţă relevantă în │ │ │ │
│ │domeniu) şi/sau promovate │ │ │ │
│ │de Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ │prin scrisori metodice, │ │ │ │
│ │respectiv în activitatea │ │ │ │
│ │de consiliere │ │ │ │
│ │psihopedagogică/de │ │ │ │
│ │intervenţie logopedică a │ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici inovative │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Performanţe dovedite în│ │ │ │
│ │pregătirea elevilor │ │ │ │
│ │distinşi la olimpiade │ │ │ │
│ │şcolare şi/sau concursuri │ │ │ │
│ │de profil corelat cu │ │ │ │
│ │disciplina predată, │ │ │ │
│ │materializate prin │ │ │ │
│ │obţinerea premiilor I, II,│ │ │ │
│ │III, menţiunilor/premiilor│ │ │ │
│ │şi menţiunilor speciale la│ │ │ │
│ │etapa judeţeană şi a │10 │ │ │
│ │municipiului Bucureşti/ │ │ │ │
│ │sector/interjudeţeană/ │ │ │ │
│ │naţională/internaţională, │ │ │ │
│ │incluse în programul de │ │ │ │
│ │activităţi şi în │ │ │ │
│ │calendarul inspectoratului│ │ │ │
│ │şcolar/Ministerului │ │ │ │
│ │Educaţiei şi/sau │ │ │ │
│ │pregătirea loturilor │ │ │ │
│ │olimpice de elevi │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute la competiţiile │ │ │ │
│ │organizate de societăţile │ │ │ │
│ │de ştiinţe pe discipline, │ │ │ │
│ │precum şi în centrele de │ │ │ │
│ │excelenţă, în centrele de │ │ │ │
│ │resurse pentru educaţie şi│ │ │ │
│ │dezvoltare, în centrele │ │ │ │
│ │multifuncţionale pentru │ │ │ │
│ │educaţie timpurie, │ │ │ │
│ │certificate de inspectorul│ │ │ │
│ │şcolar care coordonează │ │ │ │
│1. │disciplina/organizaţia │ │ │ │
│ │coordonatoare şi/sau │ │ │ │
│ │rezultate deosebite │10 │ │ │
│ │obţinute cu elevii cu │ │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale şi/sau tulburări │ │ │ │
│ │de învăţare, certificate │ │ │ │
│ │de directorul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ/inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina sau directorul │ │ │ │
│ │centrului judeţean de │ │ │ │
│ │resurse şi asistenţă │ │ │ │
│ │educaţională/Centrului │ │ │ │
│ │Municipiului Bucureşti de │ │ │ │
│ │Resurse şi Asistenţă │ │ │ │
│ │Educaţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │comisiei de evaluare/ │ │ │ │
│ │organizare, la olimpiadele│ │ │ │
│ │şi concursurile de profil,│ │ │ │
│ │etapele pe sector, │ │ │ │
│ │judeţene, interjudeţene, │8 │ │ │
│ │naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale incluse în │ │ │ │
│ │programul de activităţi şi│ │ │ │
│ │în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Implicare în │ │ │ │
│ │activitatea de tratare │ │ │ │
│ │diferenţiată a elevilor │ │ │ │
│ │din grupele/clasele cu │ │ │ │
│ │regim simultan/alternative│10 │ │ │
│ │educaţionale şi/sau în │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │activităţilor de învăţare │ │ │ │
│ │remedială, ca activitate │ │ │ │
│ │neremunerată │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi│ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional (în│ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │ │ │ │
│ │parentală, educaţie │ │ │ │
│ │ecologică, educaţie pentru│ │ │ │
│ │sănătate, educaţie │ │ │ │
│ │financiară, educaţie │10 │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │incluzivă, educaţie │ │ │ │
│ │interculturală, educaţie │ │ │ │
│ │pentru mişcare etc.) şi/ │ │ │ │
│ │sau implicarea în │ │ │ │
│ │implementarea programului │ │ │ │
│ │"Şcoala după şcoală”, │ │ │ │
│ │respectiv a programului "A│ │ │ │
│ │doua şansă” ca activităţi │ │ │ │
│ │neremunerate │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de autor/coautor,│ │ │ │
│ │la elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei, la │ │ │ │
│ │evaluarea/reevaluarea │ │ │ │
│ │proiectelor de manuale │ │ │ │
│ │şcolare, la traducerea │ │ │ │
│ │manualelor şcolare din │ │ │ │
│ │limba română într-o limbă │ │ │ │
│ │a unei minorităţi │ │ │ │
│ │naţionale (învăţământ cu │12 │ │ │
│ │predare în limba maternă) │ │ │ │
│ │sau la conceperea unor │ │ │ │
│ │resurse educaţionale │ │ │ │
│ │deschise/auxiliare │ │ │ │
│ │curriculare pentru │ │ │ │
│ │disciplinele de studiu/ │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ, │ │ │ │
│ │oferite gratuit pentru a │ │ │ │
│ │asigura accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor│ │ │ │
│ │la materiale educaţionale │ │ │ │
│ │de calitate*) │ │ │ │
│ ├─────┬────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Autor/coautor, la │ │ │ │
│ │ │elaborarea de │ │ │ │
│ │i.1) │manuale şcolare │10 │ │ │
│ │ │aprobate de │ │ │ │
│ │ │Ministerul Educaţiei│ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Evaluarea/ │ │ │ │
│ │ │reevaluarea │ │ │ │
│ │ │proiectelor de │ │ │ │
│ │ │manuale şcolare/ │ │ │ │
│ │i.2) │traducerea de │10 │ │ │
│ │ │manuale şcolare din │ │ │ │
│ │ │română într-o limbă │ │ │ │
│ │ │a unei minorităţi │ │ │ │
│ │ │naţionale │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare, ca │ │ │ │
│ │ │formator naţional, │ │ │ │
│ │ │la sesiunile de │ │ │ │
│ │ │formare din cadrul │ │ │ │
│ │i.3) │Programului de │5 │ │ │
│ │ │formare continuă │ │ │ │
│ │ │pentru experţii │ │ │ │
│ │ │evaluatori de │ │ │ │
│ │ │manuale; │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Elaborarea/evaluarea│ │ │ │
│ │ │auxiliarelor │ │ │ │
│ │ │curriculare; │ │ │ │
│ │ │elaborarea, la │ │ │ │
│ │ │cererea Ministerului│ │ │ │
│ │ │Educaţiei/a │ │ │ │
│ │i.4) │inspectoratului │4 │ │ │
│ │ │şcolar, unor lecţii │ │ │ │
│ │ │pentru clasele │ │ │ │
│ │ │gimnaziale (la │ │ │ │
│ │ │disciplinele fără │ │ │ │
│ │ │manuale şcolare la │ │ │ │
│ │ │începutul anului │ │ │ │
│ │ │şcolar) │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Resursă educaţională│ │ │ │
│ │ │validată de │ │ │ │
│ │ │inspectoratul şcolar│ │ │ │
│ │ │şi publicată în │ │ │ │
│ │i.5) │format electronic pe│5 │ │ │
│ │ │platforme │ │ │ │
│ │ │educaţionale │ │ │ │
│ │ │destinate elevilor/ │ │ │ │
│ │ │mijloace de │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │
├────┼─────┴────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │performanţe deosebite în │40 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţie la │ │ │ │
│ │implementarea reformei │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional/judeţean prin │ │ │ │
│ │elaborarea/participarea la│ │ │ │
│ │elaborarea de programe │5 │ │ │
│ │şcolare, regulamente, │ │ │ │
│ │metodologii, proceduri, │ │ │ │
│ │studii/cercetări în │ │ │ │
│ │domeniu, la nivel naţional│ │ │ │
│ │/judeţean │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) organizarea/ │ │ │ │
│ │participarea ca speaker la│ │ │ │
│ │sesiunile online de │ │ │ │
│ │îndrumare şi consiliere │ │ │ │
│ │organizate de Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei şi Centrul │2 │ │ │
│ │National de Politici şi │ │ │ │
│ │Evaluare în Educaţie/ │ │ │ │
│ │sesiunile grupurilor de │ │ │ │
│ │lucru pentru Curriculum │ │ │ │
│ │Naţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Elaborarea/participarea│ │ │ │
│ │la elaborarea de │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │metodice, suporturi de │ │ │ │
│ │curs avizate de │ │ │ │
│ │inspectoratul şcolar sau │ │ │ │
│ │de Ministerul Educaţiei, │4 │ │ │
│ │articole în reviste/ │ │ │ │
│ │publicaţii de │ │ │ │
│ │specialitate, înregistrate│ │ │ │
│ │cu ISBN/ISSN; elaborarea │ │ │ │
│ │reperelor metodologice │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Implementarea/ │ │ │ │
│ │coordonarea la nivel │ │ │ │
│ │naţional/judeţean a │ │ │ │
│ │activităţilor din cadrul │ │ │ │
│ │Programului TV Teleşcoală │ │ │ │
│ │Proiectarea/prezentarea │ │ │ │
│ │materialelor/lecţiilor în │ │ │ │
│ │cadrul emisiunilor TV │ │ │ │
│ │Teleşcoală │4 │ │ │
│ │Realizarea/participarea la│ │ │ │
│ │realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de│ │ │ │
│ │e-learning pentru │ │ │ │
│ │susţinerea progresului │ │ │ │
│ │şcolar, avizate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de formator│ │ │ │
│ │naţional pentru │ │ │ │
│ │constituirea corpului de │ │ │ │
│ │profesori evaluatori │ │ │ │
│ │pentru examene, formator │ │ │ │
│ │în alte programe de │ │ │ │
│ │formare continuă │ │ │ │
│ │acreditate/avizate de │5 │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei, │ │ │ │
│ │activitatea susţinută în │ │ │ │
│ │cadrul cercurilor │ │ │ │
│ │pedagogice în vederea │ │ │ │
│ │promovării accesului la o │ │ │ │
│ │educaţie de calitate │ │ │ │
│ │pentru toţi │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitatea în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisii paritare/de dialog│ │ │ │
│ │social, comisii de │ │ │ │
│ │evaluare şi asigurare a │ │ │ │
│ │calităţii în educaţie, │ │ │ │
│ │comisii de control intern │ │ │ │
│ │managerial, comisii de │ │ │ │
│ │sănătate şi securitate în │ │ │ │
│ │muncă, comisii PSI şi │ │ │ │
│ │situaţii de urgenţă, │ │ │ │
│ │activitate în calitate de │ │ │ │
│ │membru în comisiile de │ │ │ │
│ │ocupare a posturilor │ │ │ │
│2. │didactice vacante la nivel│ │ │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, activitatea de │ │ │ │
│ │coordonator al centrului │ │ │ │
│ │judeţean de asistenţă │ │ │ │
│ │psihopedagogică (CJAP)/ │5 │ │ │
│ │centrul logopedic │ │ │ │
│ │interşcolar (CLI), │ │ │ │
│ │activitate în organismele │ │ │ │
│ │de conducere ale │ │ │ │
│ │organizaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │afiliate federaţiilor │ │ │ │
│ │sindicale reprezentative │ │ │ │
│ │la nivel de sector de │ │ │ │
│ │activitate învăţământ │ │ │ │
│ │preuniversitar/semnatare │ │ │ │
│ │ale contractului colectiv │ │ │ │
│ │de muncă la nivel de │ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar,│ │ │ │
│ │precum şi în cadrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor profesionale │ │ │ │
│ │ale cadrelor didactice la │ │ │ │
│ │nivel local/judeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Activitatea de │ │ │ │
│ │metodist, membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │ │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │coordonator de cerc │4 │ │ │
│ │pedagogic, certificată, │ │ │ │
│ │după caz, de inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina şi de │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar general│ │ │ │
│ │sau de director │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Activitate desfăşurată,│ │ │ │
│ │la solicitarea │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei/ │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, în│ │ │ │
│ │cadrul Comisiei Naţionale/│ │ │ │
│ │Judeţene de Specialitate, │ │ │ │
│ │al unor comisii tehnice/ │ │ │ │
│ │grupuri de lucru pentru │ │ │ │
│ │elaborarea unor acte │ │ │ │
│ │normative/administrative, │ │ │ │
│ │pentru elaborarea/ │ │ │ │
│ │revizuirea programelor/ │ │ │ │
│ │subiectelor/testelor de │ │ │ │
│ │antrenament pentru │ │ │ │
│ │simulările/evaluările/ │ │ │ │
│ │examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al │ │ │ │
│ │unor comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │10 │ │ │
│ │Educaţiei, în calitate de │ │ │ │
│ │reprezentant desemnat de │ │ │ │
│ │către comisiile naţionale │ │ │ │
│ │de organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor │ │ │ │
│ │naţionale, traducerea │ │ │ │
│ │variantelor de subiecte │ │ │ │
│ │pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de Experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de Control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la│ │ │ │
│ │solicitarea │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor on-line │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane,│ │ │ │
│ │conferinţe judeţene, │ │ │ │
│ │naţionale şi/sau │ │ │ │
│ │internaţionale, care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele│ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │1 │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică, participarea la│ │ │ │
│ │cursuri de perfecţionare │ │ │ │
│ │în domeniu sau în │ │ │ │
│ │management educaţional, │ │ │ │
│ │dovedite prin documente │ │ │ │
│ │oficiale ale manifestării │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │extracurriculare şi │ │ │ │
│ │implicarea în proiecte │ │ │ │
│ │(inclusiv proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare europeană │15 │ │ │
│ │nerambursabilă: Erasmus+, │ │ │ │
│ │POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare)/programe de │ │ │ │
│ │formare profesională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Implementare/coordonare│ │ │ │
│ │/participare la proiecte/ │5 │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională**) │ │ │ │
│ ├─────┬────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implementare/ │ │ │ │
│ │a.1) │coordonare proiecte/│5 │ │ │
│ │ │programe de formare │ │ │ │
│ │ │profesională │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare la │ │ │ │
│ │a.2) │proiecte/programe de│5 │ │ │
│ │ │formare profesională│ │ │ │
│ ├─────┴────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Implementare/coordonare│ │ │ │
│ │/participare la proiecte │ │ │ │
│ │zonale, judeţene, │ │ │ │
│ │naţionale sau │ │ │ │
│ │internaţionale care │ │ │ │
│ │vizează domeniul │ │ │ │
│ │activităţilor extraşcolare│ │ │ │
│ │şi care sunt relevante din│5 │ │ │
│ │perspectiva prevenirii şi │ │ │ │
│3. │combaterii abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi a părăsirii │ │ │ │
│ │timpurii a şcolii sau │ │ │ │
│ │pentru dezvoltarea │ │ │ │
│ │personală a preşcolarilor/│ │ │ │
│ │elevilor profesională***) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b.1)│Implementare/ │5 │ │ │
│ │ │coordonare proiecte │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b.2)│Participare la │5 │ │ │
│ │ │proiecte │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participarea la │ │ │ │
│ │activităţi de voluntariat,│ │ │ │
│ │inclusiv participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │ │ │ │
│ │acţiune comunitară, │ │ │ │
│ │îndrumarea de formaţiuni/ │ │ │ │
│ │ansambluri de elevi cu │ │ │ │
│ │activităţi în domeniul │4 │ │ │
│ │artistic/programare/ │ │ │ │
│ │modelare/robotică, │ │ │ │
│ │performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor la │ │ │ │
│ │concursuri │ │ │ │
│ │cultural-artistice, │ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/organizarea/ │ │ │ │
│ │participarea la schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă cu alte │l │ │ │
│ │unităţi de învăţământ, │ │ │ │
│ │reţele sau proiecte │ │ │ │
│ │interşcolare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │contribuţia la dezvoltarea│5 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare), de alte │ │ │ │
│ │finanţări extrabugetare │ │ │ │
│ │pentru unitatea de │2 │ │ │
│ │învăţământ, centre de │ │ │ │
│ │documentare şi informare, │ │ │ │
│ │laboratoare etc., având ca│ │ │ │
│ │efect creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale│ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare,│ │ │ │
│ │încadrarea în bugetul │ │ │ │
│ │alocat calculat conform │ │ │ │
│ │formulei de finanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Existenţa unui progres │ │ │ │
│ │semnificativ în privinţa │ │ │ │
│ │dotării spaţiilor unităţii│ │ │ │
│4. │de învăţământ, a │ │ │ │
│ │mijloacelor de învăţământ │ │ │ │
│ │şi a altor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale, conform │ │ │ │
│ │nevoilor comunităţii │2 │ │ │
│ │şcolare (beneficiari ai │ │ │ │
│ │educaţiei, cadre didactice│ │ │ │
│ │şi personal administrativ)│ │ │ │
│ │şi ţintelor de dezvoltare │ │ │ │
│ │stabilite prin proiectul │ │ │ │
│ │de dezvoltare │ │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participare şi │ │ │ │
│ │implicare în activitatea │ │ │ │
│ │comisiilor şi consiliilor │ │ │ │
│ │la nivel de unitate/ │ │ │ │
│ │instituţie/local/judeţean/│ │ │ │
│ │naţional, precum şi/sau în│ │ │ │
│ │realizarea de parteneriate│ │ │ │
│ │instituţionale în │1 │ │ │
│ │concordanţă cu nevoile │ │ │ │
│ │comunităţii şcolare şi cu │ │ │ │
│ │ţintele stabilite, cu │ │ │ │
│ │efecte pozitive în │ │ │ │
│ │domeniul incluziunii │ │ │ │
│ │sociale şi dezvoltării │ │ │ │
│ │durabile, inclusiv în │ │ │ │
│ │calitate de observator │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│PUNCTAJ TOTAL │150 │ │ │
└───────────────────────────────┴───────┴────────────┴────────┘

        *) La punctul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este mai mare de 12 puncte, se acordă punctajul maxim de 12 puncte.
        **) La punctul 3.a), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
        ***) La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.

    ANEXA 7

    la metodologie
        Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învăţământul
    preşcolar, primar, învăţământ special, profesori consilieri, profesori logopezi

┌────┬────────────────────────────┬───────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctaj│Punctaj │Punctaj │
│crt.│subcriterii │maxim │autoevaluare│evaluare│
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│ │complexe cu valoare │90 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor, materializate în │ │ │ │
│ │progresul copiilor pe │ │ │ │
│ │domenii de dezvoltare, │ │ │ │
│ │înregistrate în Fişa de │ │ │ │
│ │apreciere a progresului │ │ │ │
│ │elevilor, ca o confirmare a │ │ │ │
│ │parcurgerii coerente şi cu │ │ │ │
│ │consecvenţă a curriculumului│ │ │ │
│ │în vigoare şi a atingerii │ │ │ │
│ │obiectivelor/elementelor de │ │ │ │
│ │competenţă menţionate în │ │ │ │
│ │acesta, rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor materializate în │ │ │ │
│ │progresul elevilor la clasă │ │ │ │
│ │sau în rezultate ale │ │ │ │
│ │elevilor la clasă, la │ │ │ │
│ │testări şi examene naţionale│ │ │ │
│ │de sfârşit de ciclu/ │ │ │ │
│ │rezultate obţinute cu clasa │ │ │ │
│ │şi individual la │ │ │ │
│ │disciplinele de specialitate│ │ │ │
│ │din învăţământul tehnologic │10 │ │ │
│ │şi vocaţional, pe baza │ │ │ │
│ │datelor statistice de la │ │ │ │
│ │nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ, ca o confirmare │ │ │ │
│ │a atingerii obiectivelor/ │ │ │ │
│ │competenţelor specifice │ │ │ │
│ │impuse de curriculumul │ │ │ │
│ │şcolar în vigoare, respectiv│ │ │ │
│ │rezultate deosebite în │ │ │ │
│ │activităţi specifice de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică │ │ │ │
│ │şi de management al vieţii │ │ │ │
│ │personale şi al carierei în │ │ │ │
│ │scopul îmbunătăţirii │ │ │ │
│ │performanţelor şcolare, de │ │ │ │
│ │reducere a abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi de creştere a │ │ │ │
│ │frecvenţei elevilor la │ │ │ │
│ │cursuri, în activităţi de │ │ │ │
│ │facilitare a procesului de │ │ │ │
│ │incluziune şcolară şi în │ │ │ │
│ │remedierea limbajului şi │ │ │ │
│ │comunicării cu impact în │ │ │ │
│ │integrarea şcolară şi │ │ │ │
│ │socială a copilului │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor din │ │ │ │
│ │categorii dezavantajate │ │ │ │
│ │(preşcolari sau elevi cu │ │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale din învăţământul │ │ │ │
│ │special, integraţi în │ │ │ │
│ │învăţământul de masă, copii │12 │ │ │
│ │din familii monoparentale, │ │ │ │
│ │copii în plasament, copii │ │ │ │
│ │din comunităţi sărace/ │ │ │ │
│ │comunităţi izolate, părinţi │ │ │ │
│ │plecaţi în străinătate, │ │ │ │
│ │copii şcolarizaţi la │ │ │ │
│ │domiciliu sau în spital │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Iniţierea şi/sau │ │ │ │
│ │aplicarea la grupă/clasă a │ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici de abordare a │ │ │ │
│ │predării-învăţării-evaluării│ │ │ │
│ │inovative, preluate din │ │ │ │
│ │cercetarea educaţională de │ │ │ │
│ │profil, promovate în cadrul │ │ │ │
│ │unor proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │externă (inclusiv schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă sau │ │ │ │
│ │mobilităţi), al unor │ │ │ │
│ │proiecte la nivel judeţean │10 │ │ │
│ │(în parteneriat cu │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │ │ │ │
│ │superior de profil sau │ │ │ │
│ │organizaţii neguvernamentale│ │ │ │
│ │cu experienţă relevantă în │ │ │ │
│ │domeniu) şi/sau promovate de│ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei prin │ │ │ │
│ │scrisorile metodice, │ │ │ │
│ │respectiv în activitatea de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică/ │ │ │ │
│ │de intervenţie logopedică a │ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici inovative │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea preşcolarilor şi │ │ │ │
│ │elevilor distinşi la │ │ │ │
│ │olimpiade şcolare şi/sau │ │ │ │
│ │concursuri de profil corelat│ │ │ │
│ │cu disciplina predată, │ │ │ │
│ │materializate prin obţinerea│ │ │ │
│ │premiilor I, II, III, │ │ │ │
│ │menţiunilor/premiilor şi │ │ │ │
│ │menţiunilor speciale la │7 │ │ │
│ │etapa judeţeană şi a │ │ │ │
│ │municipiului Bucureşti/ │ │ │ │
│ │sector/interjudeţeană/ │ │ │ │
│ │naţională/internaţională, │ │ │ │
│ │incluse în programul de │ │ │ │
│ │activităţi şi în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei şi/ │ │ │ │
│ │sau pregătirea loturilor │ │ │ │
│ │olimpice de elevi │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute la competiţiile │ │ │ │
│ │organizate de societăţile de│ │ │ │
│ │ştiinţe pe discipline, în │ │ │ │
│ │centrele de resurse pentru │ │ │ │
│ │educaţie şi dezvoltare, în │ │ │ │
│ │centrele multifuncţionale │ │ │ │
│ │pentru educaţie timpurie, │ │ │ │
│ │certificate de inspectorul │ │ │ │
│1. │şcolar care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina/organizaţia │ │ │ │
│ │coordonatoare, şi/sau │ │ │ │
│ │rezultate deosebite obţinute│ │ │ │
│ │cu preşcolarii sau elevii cu│10 │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale şi/sau tulburări de│ │ │ │
│ │învăţare, certificate de │ │ │ │
│ │directorul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ/inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina sau directorul │ │ │ │
│ │centrului judeţean de │ │ │ │
│ │resurse şi asistenţă │ │ │ │
│ │educaţională/Centrului │ │ │ │
│ │Municipiului Bucureşti de │ │ │ │
│ │Resurse şi Asistenţă │ │ │ │
│ │Educaţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Participarea, în calitate│ │ │ │
│ │de membru al comisiei de │ │ │ │
│ │evaluare/organizare, la │ │ │ │
│ │olimpiadele şi concursurile │ │ │ │
│ │de profil, etapele pe │ │ │ │
│ │sector, judeţene, │8 │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale incluse în │ │ │ │
│ │programul de activităţi şi │ │ │ │
│ │în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Implicare în activitatea │ │ │ │
│ │de tratare diferenţiată a │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor din │ │ │ │
│ │grupele/clasele cu regim │ │ │ │
│ │simultan/alternative │12 │ │ │
│ │educaţionale şi/sau în │ │ │ │
│ │implementarea activităţilor │ │ │ │
│ │de învăţare remedială, ca │ │ │ │
│ │activitate neremunerată │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi │ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional (în │ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │ │ │ │
│ │parentală, educaţie │ │ │ │
│ │ecologică, educaţie pentru │ │ │ │
│ │sănătate, educaţie │ │ │ │
│ │financiară, educaţie │ │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │incluzivă, educaţie │10 │ │ │
│ │remedială - inclusiv prin │ │ │ │
│ │elaborarea şi │ │ │ │
│ │operaţionalizarea planurilor│ │ │ │
│ │individualizate de învăţare,│ │ │ │
│ │educaţie interculturală, │ │ │ │
│ │educaţie pentru mişcare │ │ │ │
│ │etc.) şi/sau implicarea în │ │ │ │
│ │implementarea programului │ │ │ │
│ │"Şcoala după şcoală” │ │ │ │
│ │respectiv a programului "A │ │ │ │
│ │doua şansă" ca activităţi │ │ │ │
│ │neremunerate │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea, în calitate│ │ │ │
│ │de autor/coautor, la │ │ │ │
│ │elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei, la │ │ │ │
│ │evaluarea/reevaluarea │ │ │ │
│ │proiectelor de manuale │ │ │ │
│ │şcolare, la traducerea │ │ │ │
│ │manualelor şcolare din limba│ │ │ │
│ │română într-o limbă a unei │ │ │ │
│ │minorităţi naţionale │ │ │ │
│ │(învăţământ cu predare în │11 │ │ │
│ │limba maternă) sau la │ │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare pentru│ │ │ │
│ │disciplinele de studiu/ │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ, │ │ │ │
│ │oferite gratuit pentru a │ │ │ │
│ │asigura accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor │ │ │ │
│ │la materiale educaţionale de│ │ │ │
│ │calitate*) │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Autor/coautor, la │ │ │ │
│ │i.1)│elaborarea de manuale │9 │ │ │
│ │ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Evaluarea/reevaluarea │ │ │ │
│ │ │proiectelor de manuale │ │ │ │
│ │ │şcolare/traducerea de │ │ │ │
│ │i.2)│manuale şcolare din │9 │ │ │
│ │ │română într-o limbă a │ │ │ │
│ │ │unei minorităţi │ │ │ │
│ │ │naţionale │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare, ca │ │ │ │
│ │ │formator naţional, la │ │ │ │
│ │ │sesiunile de formare │ │ │ │
│ │i.3)│din cadrul Programului │5 │ │ │
│ │ │de formare continuă │ │ │ │
│ │ │pentru experţii │ │ │ │
│ │ │evaluatori de manuale │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Elaborarea/evaluarea │ │ │ │
│ │ │auxiliarelor │ │ │ │
│ │ │curriculare; │ │ │ │
│ │ │elaborarea, la cererea │ │ │ │
│ │ │Ministerului Educaţiei/│ │ │ │
│ │i.4)│inspectoratului şcolar,│8 │ │ │
│ │ │unor lecţii pentru │ │ │ │
│ │ │clasele gimnaziale (la │ │ │ │
│ │ │disciplinele fără │ │ │ │
│ │ │manuale şcolare la │ │ │ │
│ │ │începutul anului │ │ │ │
│ │ │şcolar) │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Resursă educaţională │ │ │ │
│ │ │publicată în format │ │ │ │
│ │i.5)│electronic pe platforme│4 │ │ │
│ │ │educaţionale destinate │ │ │ │
│ │ │elevilor/mijloace de │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │
├────┼────┴───────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │performanţe deosebite în │40 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţie la │ │ │ │
│ │implementarea reformei │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional/judeţean, prin │ │ │ │
│ │elaborarea/participarea la │5 │ │ │
│ │elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare, regulamente, │ │ │ │
│ │metodologii, proceduri, │ │ │ │
│ │studii/cercetări în domeniu,│ │ │ │
│ │la nivel naţional/judeţean │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) organizarea/participarea │ │ │ │
│ │ca speaker la sesiunile │ │ │ │
│ │online de îndrumare şi │ │ │ │
│ │consiliere organizate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei şi │2 │ │ │
│ │Centrul Naţional de Politici│ │ │ │
│ │şi Evaluare în Educaţie/ │ │ │ │
│ │sesiunile grupurilor de │ │ │ │
│ │lucru pentru Curriculum │ │ │ │
│ │Naţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Elaborarea/participarea │ │ │ │
│ │la elaborarea de │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │metodice, suporturi de curs │ │ │ │
│ │avizate de inspectoratul │ │ │ │
│ │şcolar sau de Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei, articole în │4 │ │ │
│ │reviste/publicaţii de │ │ │ │
│ │specialitate, înregistrate │ │ │ │
│ │cu ISBN/ISSN; elaborarea │ │ │ │
│ │reperelor metodologice │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Implementarea/coordonarea│ │ │ │
│ │activităţilor la nivel │ │ │ │
│ │naţional/judeţean a │ │ │ │
│ │activităţilor din cadrul │ │ │ │
│ │Programului TV Teleşcoală │ │ │ │
│ │Proiectarea/prezentarea │ │ │ │
│ │materialelor/lecţiilor în │ │ │ │
│ │cadrul emisiunilor TV │4 │ │ │
│ │Teleşcoală │ │ │ │
│ │Realizarea/participarea la │ │ │ │
│ │realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de │ │ │ │
│ │e-learning pentru susţinerea│ │ │ │
│ │progresului şcolar, avizate │ │ │ │
│ │de Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de formator │ │ │ │
│ │în formarea continuă a │ │ │ │
│ │personalului din învăţământ,│ │ │ │
│ │de formator naţional pentru │ │ │ │
│ │constituirea corpului de │ │ │ │
│ │profesori evaluatori pentru │5 │ │ │
│ │examene, activitatea │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │ │ │ │
│ │vederea promovării accesului│ │ │ │
│ │la o educaţie de calitate │ │ │ │
│ │pentru toţi │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitatea în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, comisii│ │ │ │
│ │paritare/de dialog social, │ │ │ │
│ │comisii de evaluare şi │ │ │ │
│ │asigurare a calităţii în │ │ │ │
│ │educaţie, comisii de control│ │ │ │
│ │intern managerial, comisii │ │ │ │
│ │de sănătate şi securitate în│ │ │ │
│ │muncă, comisii PSI şi │ │ │ │
│ │situaţii de urgenţă, │ │ │ │
│ │activitate în calitate de │ │ │ │
│ │membru în comisiile de │ │ │ │
│ │ocupare a posturilor │ │ │ │
│ │didactice vacante la nivel │ │ │ │
│2. │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, activitatea de │ │ │ │
│ │coordonator al centrului │ │ │ │
│ │judeţean de asistenţă │ │ │ │
│ │psihopedagogică (CJAP)/ │5 │ │ │
│ │centrul logopedic │ │ │ │
│ │interşcolar (CLI), │ │ │ │
│ │activitate în organismele de│ │ │ │
│ │conducere ale organizaţiilor│ │ │ │
│ │sindicale afiliate │ │ │ │
│ │federaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │reprezentative la nivel de │ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar/ │ │ │ │
│ │semnatare ale contractului │ │ │ │
│ │colectiv de muncă la nivel │ │ │ │
│ │de sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar, │ │ │ │
│ │precum şi în cadrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor profesionale │ │ │ │
│ │ale cadrelor didactice la │ │ │ │
│ │nivel local/judeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Activitatea de metodist, │ │ │ │
│ │membru în consiliul │ │ │ │
│ │consultativ de specialitate │ │ │ │
│ │de la nivelul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │coordonator de cerc │4 │ │ │
│ │pedagogic, certificată, după│ │ │ │
│ │caz, de inspectorul care │ │ │ │
│ │coordonează disciplina şi de│ │ │ │
│ │inspectorul şcolar general │ │ │ │
│ │sau de director │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Activitate desfăşurată, │ │ │ │
│ │la solicitarea Ministerului │ │ │ │
│ │Educaţiei/inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar, în cadrul Comisiei │ │ │ │
│ │Naţionale/Judeţene de │ │ │ │
│ │Specialitate, al unor │ │ │ │
│ │comisii tehnice/grupuri de │ │ │ │
│ │lucru pentru elaborarea unor│ │ │ │
│ │acte normative/ │ │ │ │
│ │administrative, pentru │ │ │ │
│ │elaborarea/revizuirea │ │ │ │
│ │programelor/subiectelor/ │ │ │ │
│ │testelor de antrenament │ │ │ │
│ │pentru simulările/evaluările│ │ │ │
│ │/ examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al unor│ │ │ │
│ │comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │10 │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │ │ │ │
│ │Educaţiei, în calitate de │ │ │ │
│ │reprezentant desemnat de │ │ │ │
│ │către comisiile naţionale de│ │ │ │
│ │organizare şi desfăşurare a │ │ │ │
│ │examenelor naţionale, │ │ │ │
│ │traducerea variantelor de │ │ │ │
│ │subiecte pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de Experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de Control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la │ │ │ │
│ │solicitarea inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar, pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor on-line │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane, │ │ │ │
│ │conferinţe zonale, judeţene,│ │ │ │
│ │naţionale şi/sau │ │ │ │
│ │internaţionale, care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele │ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │1 │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică, cursuri de │ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu sau│ │ │ │
│ │în management educaţional, │ │ │ │
│ │dovedite prin documente │ │ │ │
│ │oficiale ale manifestării │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │extracurriculare şi │ │ │ │
│ │implicarea în proiecte │ │ │ │
│ │(inclusiv proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare europeană │15 │ │ │
│ │nerambursabilă: Erasmus+, │ │ │ │
│ │POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele similare)│ │ │ │
│ │/programe de formare │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Implementare/coordonare/ │ │ │ │
│ │participare la proiecte/ │5 │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională**) │ │ │ │
│ ├─────┬──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implementare/ │ │ │ │
│ │a.1) │coordonare proiecte/ │5 │ │ │
│ │ │programe de formare │ │ │ │
│ │ │profesională │ │ │ │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare la │ │ │ │
│ │a.2) │proiecte/programe de │5 │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ ├─────┴──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Implementare/coordonare/ │ │ │ │
│ │participare la proiecte │ │ │ │
│ │zonale, judeţene, naţionale │ │ │ │
│ │sau internaţionale care │ │ │ │
│ │vizează domeniul │ │ │ │
│ │activităţilor extraşcolare │ │ │ │
│ │şi care sunt relevante din │5 │ │ │
│3. │perspectiva prevenirii şi │ │ │ │
│ │combaterii abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi a părăsirii │ │ │ │
│ │timpurii a şcolii sau pentru│ │ │ │
│ │dezvoltarea personală a │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor │ │ │ │
│ │profesională***) │ │ │ │
│ ├─────┬──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b.1) │Implementare/ │5 │ │ │
│ │ │coordonare proiecte │ │ │ │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b.2) │Participare la │5 │ │ │
│ │ │proiecte │ │ │ │
│ ├─────┴──────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participarea la │ │ │ │
│ │activităţi de voluntariat, │ │ │ │
│ │inclusiv participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │ │ │ │
│ │acţiune comunitară, │ │ │ │
│ │îndrumarea de formaţiuni/ │ │ │ │
│ │ansambluri de elevi cu │4 │ │ │
│ │activităţi în domeniul │ │ │ │
│ │artistic/programare/modelare│ │ │ │
│ │/robotică, performanţe │ │ │ │
│ │dovedite în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor la concursuri │ │ │ │
│ │cultural-artistice, │ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc. │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/organizarea/ │ │ │ │
│ │participarea la schimburi de│ │ │ │
│ │experienţă cu alte unităţi │1 │ │ │
│ │de învăţământ, reţele sau │ │ │ │
│ │proiecte interşcolare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │contribuţia la dezvoltarea │5 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare), de alte finanţări│ │ │ │
│ │extrabugetare pentru │ │ │ │
│ │unitatea de învăţământ, │2 │ │ │
│ │centre de documentare şi │ │ │ │
│ │informare, laboratoare etc.,│ │ │ │
│ │având ca efect creşterea │ │ │ │
│ │calităţii activităţii │ │ │ │
│ │instituţionale şi a │ │ │ │
│ │procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare, │ │ │ │
│ │încadrarea în bugetul alocat│ │ │ │
│ │calculat conform formulei de│ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Existenţa unui progres │ │ │ │
│4. │semnificativ în privinţa │ │ │ │
│ │dotării spaţiilor unităţii │ │ │ │
│ │de învăţământ, a mijloacelor│ │ │ │
│ │de învăţământ şi a altor │ │ │ │
│ │resurse educaţionale, │ │ │ │
│ │conform nevoilor comunităţii│2 │ │ │
│ │şcolare (beneficiari ai │ │ │ │
│ │educaţiei, cadre didactice │ │ │ │
│ │şi personal administrativ) │ │ │ │
│ │şi ţintelor de dezvoltare │ │ │ │
│ │stabilite prin proiectul de │ │ │ │
│ │dezvoltare instituţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participare şi implicare │ │ │ │
│ │în activitatea comisiilor şi│ │ │ │
│ │consiliilor la nivel de │ │ │ │
│ │unitate/instituţie/local/ │ │ │ │
│ │judeţean/naţional, precum şi│ │ │ │
│ │/sau în realizarea de │ │ │ │
│ │parteneriate instituţionale │ │ │ │
│ │în concordanţă cu nevoile │1 │ │ │
│ │comunităţii şcolare şi cu │ │ │ │
│ │ţintele stabilite, cu efecte│ │ │ │
│ │pozitive în domeniul │ │ │ │
│ │incluziunii sociale şi │ │ │ │
│ │dezvoltării durabile, │ │ │ │
│ │inclusiv în calitate de │ │ │ │
│ │observator │ │ │ │
├────┴────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│PUNCTAJ TOTAL │150 │ │ │
└─────────────────────────────────┴───────┴────────────┴────────┘

        *) La punctul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este mai mare de 11 puncte, se acordă punctajul maxim de 11 puncte.
        **) La punctul 3.a), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
        ***) La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.

    ANEXA 8

    la metodologie
                        Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru
                    personalul de conducere, de îndrumare şi control

┌────┬──────────────────────────┬───────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctaj│Punctaj │Punctaj │
│crt.│subcriterii │maxim │autoevaluare│evaluare│
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│1. │complexe cu valoare │45 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor, │ │ │ │
│ │materializate în progresul│ │ │ │
│ │copiilor pe domenii de │ │ │ │
│ │dezvoltare, înregistrate │ │ │ │
│ │în Fişa de apreciere a │ │ │ │
│ │progresului copilului │ │ │ │
│ │preşcolar înainte de │ │ │ │
│ │intrarea în clasa │ │ │ │
│ │pregătitoare, ca o │ │ │ │
│ │confirmare a parcurgerii │ │ │ │
│ │coerente şi cu consecvenţă│ │ │ │
│ │a curriculumului pentru │ │ │ │
│ │educaţie timpurie în │ │ │ │
│ │vigoare şi a atingerii │ │ │ │
│ │obiectivelor/elementelor │ │ │ │
│ │de competenţă menţionate │ │ │ │
│ │în acesta, rezultate │ │ │ │
│ │deosebite obţinute în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor │ │ │ │
│ │materializate în progresul│ │ │ │
│ │elevilor la clasă sau în │ │ │ │
│ │rezultate ale elevilor la │ │ │ │
│ │clasă, la testări şi │ │ │ │
│ │examene naţionale de │ │ │ │
│ │sfârşit de ciclu/rezultate│ │ │ │
│ │obţinute cu clasa şi │ │ │ │
│ │individual la disciplinele│5 │ │ │
│ │de specialitate din │ │ │ │
│ │învăţământul tehnologic şi│ │ │ │
│ │vocaţional, pe baza │ │ │ │
│ │datelor statistice de la │ │ │ │
│ │nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ, ca o │ │ │ │
│ │confirmare a atingerii │ │ │ │
│ │obiectivelor/competenţelor│ │ │ │
│ │specifice impuse de │ │ │ │
│ │curriculumul şcolar în │ │ │ │
│ │vigoare, respectiv │ │ │ │
│ │rezultate deosebite în │ │ │ │
│ │activităţi specifice de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică│ │ │ │
│ │şi de management al vieţii│ │ │ │
│ │personale şi al carierei │ │ │ │
│ │în scopul îmbunătăţirii │ │ │ │
│ │performanţelor şcolare, de│ │ │ │
│ │reducere a abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi de creştere a │ │ │ │
│ │frecvenţei elevilor la │ │ │ │
│ │cursuri, în activităţi de │ │ │ │
│ │facilitare a procesului de│ │ │ │
│ │incluziune şcolară şi în │ │ │ │
│ │remedierea limbajului şi │ │ │ │
│ │comunicării cu impact în │ │ │ │
│ │integrarea şcolară şi │ │ │ │
│ │socială a copilului │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor din│ │ │ │
│ │categorii dezavantajate │ │ │ │
│ │(preşcolari sau elevi cu │ │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale din învăţământul │ │ │ │
│ │special, integraţi în │ │ │ │
│ │învăţământul de masă, │5 │ │ │
│ │copii din familii │ │ │ │
│ │monoparentale, copii în │ │ │ │
│ │plasament, copii din │ │ │ │
│ │comunităţi sărace/ │ │ │ │
│ │comunităţi izolate, │ │ │ │
│ │părinţi plecaţi în │ │ │ │
│ │străinătate, copii │ │ │ │
│ │şcolarizaţi la domiciliu │ │ │ │
│ │sau în spital etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Iniţierea şi/sau │ │ │ │
│ │aplicarea la grupă/clasă a│ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici de abordare a │ │ │ │
│ │predării- │ │ │ │
│ │învăţării-evaluării │ │ │ │
│ │inovative, preluate din │ │ │ │
│ │cercetarea educaţională de│ │ │ │
│ │profil, promovate în │ │ │ │
│ │cadrul unor proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare externă │ │ │ │
│ │(inclusiv schimburi de │ │ │ │
│ │experienţă sau │ │ │ │
│ │mobilităţi), al unor │ │ │ │
│ │proiecte la nivel judeţean│6 │ │ │
│ │(în parteneriat cu │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │ │ │ │
│ │superior de profil sau │ │ │ │
│ │organizaţii │ │ │ │
│ │neguvernamentale cu │ │ │ │
│ │experienţă relevantă în │ │ │ │
│ │domeniu) şi/sau promovate │ │ │ │
│ │de Ministerul Educaţiei - │ │ │ │
│ │prin scrisori metodice, │ │ │ │
│ │respectiv în activitatea │ │ │ │
│ │de consiliere │ │ │ │
│ │psihopedagogică/de │ │ │ │
│ │intervenţie logopedică a │ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici inovative │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Performanţe dovedite în│ │ │ │
│ │pregătirea preşcolarilor/ │ │ │ │
│ │elevilor distinşi la │ │ │ │
│ │olimpiade şcolare şi/sau │ │ │ │
│ │concursuri de profil │ │ │ │
│ │corelat cu disciplina │ │ │ │
│ │predată, materializate │ │ │ │
│ │prin obţinerea premiilor │ │ │ │
│ │I, II, III, menţiunilor/ │ │ │ │
│ │premiilor şi menţiunilor │ │ │ │
│ │speciale la etapa │1 │ │ │
│ │judeţeană şi a │ │ │ │
│ │municipiului Bucureşti/ │ │ │ │
│ │sector/interjudeţeană/ │ │ │ │
│ │naţională/ internaţională,│ │ │ │
│ │incluse în programul de │ │ │ │
│ │activităţi şi în │ │ │ │
│ │calendarul inspectoratului│ │ │ │
│ │şcolar/Ministerului │ │ │ │
│ │Educaţiei şi/sau │ │ │ │
│ │pregătirea loturilor │ │ │ │
│ │olimpice de elevi │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute la competiţiile │ │ │ │
│ │organizate de societăţile │ │ │ │
│ │de ştiinţe pe discipline, │ │ │ │
│ │precum şi în centrele de │ │ │ │
│ │excelenţă, în centrele de │ │ │ │
│ │resurse pentru educaţie şi│ │ │ │
│ │dezvoltare, în centrele │ │ │ │
│ │multifuncţionale pentru │ │ │ │
│ │educaţie timpurie, │ │ │ │
│ │certificate de inspectorul│ │ │ │
│ │şcolar care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina/organizaţia │ │ │ │
│ │coordonatoare, şi/sau │ │ │ │
│ │rezultate deosebite │3 │ │ │
│ │obţinute cu preşcolarii │ │ │ │
│ │sau elevii cu cerinţe │ │ │ │
│ │educaţionale speciale şi/ │ │ │ │
│ │sau tulburări de învăţare,│ │ │ │
│ │certificate de directorul │ │ │ │
│ │unităţii de învăţământ/ │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar care │ │ │ │
│ │coordonează disciplina sau│ │ │ │
│ │directorul centrului │ │ │ │
│ │judeţean de resurse şi │ │ │ │
│ │asistenţă educaţională/ │ │ │ │
│ │Centrului Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti de Resurse şi │ │ │ │
│ │Asistenţă Educaţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │comisiei de evaluare/ │ │ │ │
│ │organizare, la olimpiadele│ │ │ │
│ │şi concursurile de profil,│ │ │ │
│ │etapele pe sector, │ │ │ │
│ │judeţene, interjudeţene, │9 │ │ │
│ │naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale incluse în │ │ │ │
│ │programul de activităţi şi│ │ │ │
│ │în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Implicare în │ │ │ │
│ │activitatea de tratare │ │ │ │
│ │diferenţiată a │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor din│ │ │ │
│ │grupele/clasele cu regim │ │ │ │
│ │simultan/alternative │ │ │ │
│ │educaţionale şi/sau în │ │ │ │
│ │implementarea │4 │ │ │
│ │activităţilor de educaţie │ │ │ │
│ │remedială, ca activitate │ │ │ │
│ │neremunerată şi a │ │ │ │
│ │programelor sociale (de │ │ │ │
│ │exemplu, rechizite │ │ │ │
│ │şcolare, tichet social, │ │ │ │
│ │masă caldă, programul │ │ │ │
│ │pentru şcoli etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi│ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional (în│ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │ │ │ │
│ │parentală, educaţie │ │ │ │
│ │ecologică, educaţie pentru│ │ │ │
│ │sănătate, educaţie │ │ │ │
│ │financiară, educaţie │5 │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │incluzivă, educaţie │ │ │ │
│ │interculturală, educaţie │ │ │ │
│ │pentru mişcare etc.) şi/ │ │ │ │
│ │sau implicarea în │ │ │ │
│ │implementarea programului │ │ │ │
│ │"Şcoala după şcoală”, │ │ │ │
│ │respectiv a programului "A│ │ │ │
│ │doua şansă” ca activităţi │ │ │ │
│ │neremunerate │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de autor/coautor,│ │ │ │
│ │la elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei, sau │ │ │ │
│ │la traducerea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare din limba română │ │ │ │
│ │într-o limbă a minorităţii│ │ │ │
│ │naţionale, care are │ │ │ │
│ │învăţământ cu predare în │ │ │ │
│ │limba maternă, sau la │7 │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare │ │ │ │
│ │pentru disciplinele de │ │ │ │
│ │studiu/mijloace de │ │ │ │
│ │învăţământ, oferite │ │ │ │
│ │gratuit pentru a asigura │ │ │ │
│ │accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor│ │ │ │
│ │la materiale educaţionale │ │ │ │
│ │de calitate*) │ │ │ │
│ ├─────┬────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Autor/coautor, la │ │ │ │
│ │ │elaborarea de │ │ │ │
│ │i.1) │manuale şcolare │6 │ │ │
│ │ │aprobate de │ │ │ │
│ │ │Ministerul Educaţiei│ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Evaluarea/ │ │ │ │
│ │ │reevaluarea │ │ │ │
│ │ │proiectelor de │ │ │ │
│ │ │manuale şcolare/ │ │ │ │
│ │i.2) │traducerea de │6 │ │ │
│ │ │manuale şcolare din │ │ │ │
│ │ │limba română într-o │ │ │ │
│ │ │limbă a unei │ │ │ │
│ │ │minorităţi naţionale│ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare, ca │ │ │ │
│ │ │formator naţional, │ │ │ │
│ │ │la sesiunile de │ │ │ │
│ │ │formare din cadrul │ │ │ │
│ │i.3) │Programului de │4 │ │ │
│ │ │formare continuă │ │ │ │
│ │ │pentru experţii │ │ │ │
│ │ │evaluatori de │ │ │ │
│ │ │manuale │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Elaborarea/evaluarea│ │ │ │
│ │ │auxiliarelor │ │ │ │
│ │ │curriculare; │ │ │ │
│ │ │elaborarea, la │ │ │ │
│ │ │cererea Ministerului│ │ │ │
│ │i.4) │Educaţiei, unor │2 │ │ │
│ │ │lecţii pentru │ │ │ │
│ │ │clasele gimnaziale │ │ │ │
│ │ │(la disciplinele │ │ │ │
│ │ │fără manuale şcolare│ │ │ │
│ │ │la începutul anului │ │ │ │
│ │ │şcolar) │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Resursă educaţională│ │ │ │
│ │ │publicată în format │ │ │ │
│ │ │electronic pe │ │ │ │
│ │i.5) │platforme │4 │ │ │
│ │ │educaţionale │ │ │ │
│ │ │destinate elevilor/ │ │ │ │
│ │ │mijloace de │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │
├────┼─────┴────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │performanţe deosebite în │45 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţie la │ │ │ │
│ │implementarea reformei │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional/judeţean prin │ │ │ │
│ │elaborarea/participarea la│ │ │ │
│ │elaborarea de programe │6 │ │ │
│ │şcolare, regulamente, │ │ │ │
│ │metodologii, proceduri, │ │ │ │
│ │studii/cercetări în │ │ │ │
│ │domeniu, la nivel naţional│ │ │ │
│ │/judeţean │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) organizarea/ │ │ │ │
│ │participarea ca speaker la│ │ │ │
│ │sesiunile online de │ │ │ │
│ │îndrumare şi consiliere │ │ │ │
│ │organizate de Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei şi Centrul │1 │ │ │
│ │Naţional de Politici şi │ │ │ │
│ │Evaluare în Educaţie/ │ │ │ │
│ │sesiunile grupurilor de │ │ │ │
│ │lucru pentru Curriculum │ │ │ │
│ │Naţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Elaborarea/participarea│ │ │ │
│ │la elaborarea de │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │metodice, suporturi de │ │ │ │
│ │curs avizate de │ │ │ │
│ │inspectoratul şcolar sau │ │ │ │
│ │de Ministerul Educaţiei, │6 │ │ │
│ │articole în reviste/ │ │ │ │
│ │publicaţii de │ │ │ │
│ │specialitate, înregistrate│ │ │ │
│ │cu ISBN/ISSN; elaborarea │ │ │ │
│ │reperelor metodologice │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Implementarea/ │ │ │ │
│ │coordonarea activităţilor │ │ │ │
│ │la nivel naţional/judeţean│ │ │ │
│ │a activităţilor din cadrul│ │ │ │
│ │programului TV Teleşcoală;│ │ │ │
│ │Proiectarea/prezentarea │ │ │ │
│ │materialelor/lecţiilor în │ │ │ │
│ │cadrul programului TV │ │ │ │
│ │Teleşcoală │4 │ │ │
│ │Realizarea/participarea la│ │ │ │
│ │realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de│ │ │ │
│ │e-learning pentru │ │ │ │
│ │susţinerea progresului │ │ │ │
│ │şcolar, avizate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de formator│ │ │ │
│ │în formarea continuă a │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │
│ │învăţământ, de formator │ │ │ │
│ │naţional constituirea │ │ │ │
│ │corpului de profesori │ │ │ │
│ │evaluatori pentru examene,│5 │ │ │
│ │activitatea susţinută în │ │ │ │
│ │cadrul cercurilor │ │ │ │
│ │pedagogice în vederea │ │ │ │
│ │promovării accesului la o │ │ │ │
│ │educaţie de calitate │ │ │ │
│ │pentru toţi │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitatea în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisii paritare/de dialog│ │ │ │
│ │social, comisii de │ │ │ │
│ │evaluare şi asigurare a │ │ │ │
│ │calităţii în educaţie, │ │ │ │
│ │comisii de control intern │ │ │ │
│ │managerial, comisii de │ │ │ │
│ │sănătate şi securitate în │ │ │ │
│ │muncă, comisii PSI şi │ │ │ │
│ │situaţii de urgenţă, │ │ │ │
│ │activitate în calitate de │ │ │ │
│ │membru în comisiile de │ │ │ │
│ │ocupare a posturilor │ │ │ │
│ │didactice vacante la nivel│ │ │ │
│2. │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, activitatea de │ │ │ │
│ │coordonator al centrului │ │ │ │
│ │judeţean de asistenţă │ │ │ │
│ │psihopedagogică (CJAP)/ │6 │ │ │
│ │centrul logopedic │ │ │ │
│ │interşcolar (CLI), │ │ │ │
│ │activitate în organismele │ │ │ │
│ │de conducere ale │ │ │ │
│ │organizaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │afiliate federaţiilor │ │ │ │
│ │sindicale reprezentative │ │ │ │
│ │la nivel de sector de │ │ │ │
│ │activitate învăţământ │ │ │ │
│ │preuniversitar/semnatare │ │ │ │
│ │ale contractului colectiv │ │ │ │
│ │de muncă la nivel de │ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar,│ │ │ │
│ │precum şi în cadrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor profesionale │ │ │ │
│ │ale cadrelor didactice la │ │ │ │
│ │nivel local/judeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Activitatea de │ │ │ │
│ │metodist, membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │ │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │coordonator de cerc │6 │ │ │
│ │pedagogic, certificată, │ │ │ │
│ │după caz, de inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina şi de │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar general│ │ │ │
│ │sau de director │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Activitate desfăşurată,│ │ │ │
│ │la solicitarea │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei/ │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, în│ │ │ │
│ │cadrul Comisiei Naţionale/│ │ │ │
│ │Judeţene de Specialitate, │ │ │ │
│ │al unor comisii tehnice/ │ │ │ │
│ │grupuri de lucru pentru │ │ │ │
│ │elaborarea unor acte │ │ │ │
│ │normative/administrative, │ │ │ │
│ │pentru elaborarea/ │ │ │ │
│ │revizuirea programelor/ │ │ │ │
│ │subiectelor/testelor de │ │ │ │
│ │antrenament pentru │ │ │ │
│ │simulările/evaluările/ │ │ │ │
│ │examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al │ │ │ │
│ │unor comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │10 │ │ │
│ │Educaţiei, în calitate de │ │ │ │
│ │reprezentant desemnat de │ │ │ │
│ │către comisiile naţionale │ │ │ │
│ │de organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor │ │ │ │
│ │naţionale, traducerea │ │ │ │
│ │variantelor de subiecte │ │ │ │
│ │pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de Experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de Control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la│ │ │ │
│ │solicitarea │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor on-line │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane,│ │ │ │
│ │conferinţe zonale, │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale şi/sau│ │ │ │
│ │internaţionale, care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele│ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │1 │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică, cursuri de │ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu │ │ │ │
│ │sau în management │ │ │ │
│ │educaţional, dovedite prin│ │ │ │
│ │documente oficiale ale │ │ │ │
│ │manifestării │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │extracurriculare şi │ │ │ │
│ │implicarea în proiecte │ │ │ │
│ │(inclusiv proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare europeană │20 │ │ │
│ │nerambursabilă: Erasmus+, │ │ │ │
│ │POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare)/programe de │ │ │ │
│ │formare profesională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Implementare/coordonare│ │ │ │
│ │/participare la proiecte/ │5 │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională**) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implementare/ │ │ │ │
│ │a.1)│coordonare proiecte/ │5 │ │ │
│ │ │programe de formare │ │ │ │
│ │ │profesională │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare la │ │ │ │
│ │a.2)│proiecte/programe de │3 │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Implementare/coordonare│ │ │ │
│ │/participare la proiecte │ │ │ │
│ │zonale, judeţene, │ │ │ │
│ │naţionale sau │ │ │ │
│ │internaţionale care │ │ │ │
│ │vizează domeniul │ │ │ │
│ │activităţilor extraşcolare│ │ │ │
│ │şi care sunt relevante din│5 │ │ │
│ │perspectiva prevenirii şi │ │ │ │
│3. │combaterii abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi a părăsirii │ │ │ │
│ │timpurii a şcolii sau │ │ │ │
│ │pentru dezvoltarea │ │ │ │
│ │personală a preşcolarilor/│ │ │ │
│ │elevilor profesională***) │ │ │ │
│ ├─────┬────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b.1) │Implementare/ │5 │ │ │
│ │ │coordonare proiecte │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b.2) │Participare la │3 │ │ │
│ │ │proiecte │ │ │ │
│ ├─────┴────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participarea la │ │ │ │
│ │activităţi de voluntariat,│ │ │ │
│ │inclusiv participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │ │ │ │
│ │acţiune comunitară, │ │ │ │
│ │îndrumarea de formaţiuni/ │ │ │ │
│ │ansambluri de elevi cu │ │ │ │
│ │activităţi în domeniul │7 │ │ │
│ │artistic/programare/ │ │ │ │
│ │modelare/robotică, │ │ │ │
│ │performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor la │ │ │ │
│ │concursuri │ │ │ │
│ │cultural-artistice, │ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/organizarea/ │ │ │ │
│ │participarea la schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă cu alte │3 │ │ │
│ │unităţi de învăţământ, │ │ │ │
│ │reţele sau proiecte │ │ │ │
│ │interşcolare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │contribuţia la dezvoltarea│40 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare), de alte │ │ │ │
│ │finanţări extrabugetare │ │ │ │
│ │pentru unitatea de │20 │ │ │
│ │învăţământ, centre de │ │ │ │
│ │documentare şi informare, │ │ │ │
│ │laboratoare etc., având ca│ │ │ │
│ │efect creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale│ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare,│ │ │ │
│ │încadrarea în bugetul │ │ │ │
│ │alocat calculat conform │ │ │ │
│ │formulei de finanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Existenţa unui progres │ │ │ │
│ │semnificativ în privinţa │ │ │ │
│ │dotării spaţiilor unităţii│ │ │ │
│4. │de învăţământ, a │ │ │ │
│ │mijloacelor de învăţământ │ │ │ │
│ │şi a altor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale, conform │ │ │ │
│ │nevoilor comunităţii │10 │ │ │
│ │şcolare (beneficiari ai │ │ │ │
│ │educaţiei, cadre didactice│ │ │ │
│ │şi personal administrativ)│ │ │ │
│ │şi ţintelor de dezvoltare │ │ │ │
│ │stabilite prin proiectul │ │ │ │
│ │de dezvoltare │ │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participare şi │ │ │ │
│ │implicare în activitatea │ │ │ │
│ │comisiilor şi consiliilor │ │ │ │
│ │la nivel de unitate/ │ │ │ │
│ │instituţie/local/judeţean/│ │ │ │
│ │naţional, precum şi/sau în│ │ │ │
│ │realizarea de parteneriate│ │ │ │
│ │instituţionale în │10 │ │ │
│ │concordanţă cu nevoile │ │ │ │
│ │comunităţii şcolare şi cu │ │ │ │
│ │ţintele stabilite, cu │ │ │ │
│ │efecte pozitive în │ │ │ │
│ │domeniul incluziunii │ │ │ │
│ │sociale şi dezvoltării │ │ │ │
│ │durabile, inclusiv în │ │ │ │
│ │calitate de observator │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │PUNCTAJ TOTAL │150 │ │ │
└────┴──────────────────────────┴───────┴────────────┴────────┘

        *) La punctul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este mai mare de 10 puncte, se acordă punctajul maxim de 10 puncte.
        **) La punctul 3.a), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
        ***) La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.

    ANEXA 9

    la metodologie
                   Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul
                 didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor

┌────┬──────────────────────────┬────────┬─────────────┬────────┐
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctaj │Punctaj │Punctaj │
│crt.│subcriterii │maxim │auto-evaluare│comisie │
│ │ │ │ │evaluare│
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│ │complexe cu valoare │90 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea şi menţinerea│ │ │ │
│ │copiilor în activităţile │ │ │ │
│ │de cerc (depăşirea │8 │ │ │
│ │numărului de elevi faţă de│ │ │ │
│ │normativul cercului) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │b) Iniţierea unor proiecte│ │ │ │
│ │în parteneriat cu alte │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │8 p. max│ │ │
│ │sau ONG-uri, în vederea │(2 │ │ │
│ │aplicării unor metode şi │puncte/ │ │ │
│ │procedee şi tehnici │proiect)│ │ │
│ │inovative în activitatea │ │ │ │
│ │de predare învăţare │ │ │ │
│ │evaluare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │c) Realizarea │ │ │ │
│ │performanţelor în │ │ │ │
│ │pregătirea copiilor │ │ │ │
│ │distinşi la concursuri de │ │ │ │
│ │profil, materializate în │ │ │ │
│ │obţinerea locului I, II şi│ │ │ │
│ │III la fazele │ │ │ │
│ │internaţionale, naţionale,│ │ │ │
│ │regionale şi judeţene/ │ │ │ │
│ │Municipiul Bucureşti (un │ │ │ │
│ │premiu pe concurs se │ │ │ │
│ │punctează o singură dată, │ │ │ │
│ │corespunzător celui mai │ │ │ │
│ │înalt nivel) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │Internaţional │ │ │ │
│ │ │Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │c.1)│/Trofeu – 5 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II – 4 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III – 3 p. │35 │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │Naţional │ │ │ │
│ │ │Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │c.2)│/Trofeu – 4 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II – 3 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III – 2 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │Regional │ │ │ │
│ │ │Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │c.3)│/Trofeu - 3p. │ │ │ │
│ │ │Locul II - 2p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 1p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │Judeţean/Municipiul │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │
│ │c.4)│Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │ │/Trofeu - 1,5 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II – 1 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 0,5 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │d) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru în │ │ │ │
│ │comisia de organizare/ │ │ │ │
│ │membru al juriului/ │ │ │ │
│ │evaluator la concursuri, │ │ │ │
│ │festivaluri (un eveniment │ │ │ │
│ │se punctează o singură │ │ │ │
│ │dată) │10 │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │d.1)│Internaţional – 4 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │d.2)│Naţional – 3 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │d.3)│Regional – 2 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│1. │d.4)│Judeţean – 1 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │e) Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi│ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional │ │ │ │
│ │(ex.de domenii: educaţie │ │ │ │
│ │parentală, educaţie │ │ │ │
│ │ecologică, educaţie pentru│ │ │ │
│ │sănătate, educaţie │ │ │ │
│ │financiară, educaţie │10 │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │incluzivă, educaţie │ │ │ │
│ │remedială - inclusiv prin │ │ │ │
│ │elaborarea şi │ │ │ │
│ │operaţionalizarea │ │ │ │
│ │planurilor individualizate│ │ │ │
│ │de învăţare, educaţie │ │ │ │
│ │interculturală, învăţare │ │ │ │
│ │cooperativă, educaţie │ │ │ │
│ │pentru mişcare etc.) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │e.1)│Internaţional – 4 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │e.2)│Naţional – 3 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │e.3)│Regional – 2 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │e.4)│Judeţean – 1 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │f) Integrarea copiilor din│ │ │ │
│ │categorii defavorizate în │7 │ │ │
│ │activităţile derulate în │ │ │ │
│ │cadrul cercului │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │g) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de autor/coautor,│ │ │ │
│ │la elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei, sau │ │ │ │
│ │la traducerea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare din limba română │ │ │ │
│ │într-o limbă a minorităţii│ │ │ │
│ │naţionale, care are │ │ │ │
│ │învăţământ cu predare în │ │ │ │
│ │limba maternă, sau la │ │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ, │ │ │ │
│ │oferite gratuit pentru a │ │ │ │
│ │asigura accesul la │ │ │ │
│ │materiale educaţionale de │ │ │ │
│ │calitate │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤12 ├─────────────┼────────┤
│ │ │Autor/coautor, la │ │ │ │
│ │ │elaborarea/traducerea│ │ │ │
│ │g.1)│de manuale şcolare │ │ │ │
│ │ │aprobate de │ │ │ │
│ │ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ │ │– 5 p. max │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │Elaborarea de │ │ │ │
│ │g.2)│auxiliare curriculare│ │ │ │
│ │ │– 8 p. max │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │Resursă educaţională │ │ │ │
│ │ │publicată în format │ │ │ │
│ │ │electronic pe │ │ │ │
│ │g.3)│platforme │ │ │ │
│ │ │educaţionale │ │ │ │
│ │ │destinate elevilor/ │ │ │ │
│ │ │mijloace de │ │ │ │
│ │ │învăţământ – 8 p. max│ │ │ │
├────┼────┴─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │performanţe deosebite în │40 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţia la │ │ │ │
│ │elaborarea următoarelor │ │ │ │
│ │materiale didactice │ │ │ │
│ │avizate de inspectoratul │ │ │ │
│ │şcolar/Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei la nivel │ │ │ │
│ │naţional/judeţean │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │a.1)│programe şcolare/CDŞ │ │ │ │
│ │ │- 1 p./programă │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │metodologii/ │ │ │ │
│ │a.2)│regulamente/proceduri│5 │ │ │
│ │ │la nivel naţional - │ │ │ │
│ │ │0.5 p./document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │materiale de suport │ │ │ │
│ │ │educaţional, │ │ │ │
│ │a.3)│îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │ │metodice - 1 p./ │ │ │ │
│ │ │document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │reviste şcolare, │ │ │ │
│ │a.4)│articole de │ │ │ │
│ │ │specialitate - 0.5 p.│ │ │ │
│ │ │/document │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │b) Contribuţia la │ │ │ │
│ │elaborarea următoarelor │ │ │ │
│ │materiale didactice │ │ │ │
│ │avizate de inspectoratul │ │ │ │
│ │şcolar/Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei la nivel │ │ │ │
│ │judeţean şi local (*nu se │ │ │ │
│ │punctează programa │ │ │ │
│ │cercului) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │b.1)│programe şcolare/CDŞ │ │ │ │
│ │ │- 0,75 p./programă │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │metodologii/ │4 │ │ │
│ │b.2)│regulamente/proceduri│ │ │ │
│ │ │- 0.5 p./document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │materiale de suport │ │ │ │
│ │ │educaţional, │ │ │ │
│ │b.3)│îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │ │metodice - 0,75 p/ │ │ │ │
│ │ │document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │reviste şcolare, │ │ │ │
│ │b.4)│articole de │ │ │ │
│ │ │specialitate - 0.5 p.│ │ │ │
│ │ │/document │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │c) Contribuţia la │ │ │ │
│ │elaborarea următoarelor │5 │ │ │
│ │materiale didactice │ │ │ │
│ │înregistrate cu ISBN/ISSN │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │c.1)│programe şcolare/CDŞ │ │ │ │
│ │ │- 1 p./programă │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │metodologii/ │ │ │ │
│ │c.2)│regulamente/proceduri│ │ │ │
│ │ │la nivel naţional - │ │ │ │
│ │ │0.5 p./document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │materiale de suport │ │ │ │
│ │ │educaţional, │ │ │ │
│ │c.3)│îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │ │metodice - 1 p./ │ │ │ │
│ │ │document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │reviste şcolare, │ │ │ │
│ │c.4)│articole de │ │ │ │
│ │ │specialitate - 0.5 p.│ │ │ │
│ │ │/document │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │d) Realizarea/participarea│ │ │ │
│ │la realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de│2 │ │ │
│2. │e-learning pentru │ │ │ │
│ │susţinerea progresului │ │ │ │
│ │şcolar, avizate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de formator│ │ │ │
│ │în formarea continuă a │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │
│ │învăţământ, activitatea │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │5 │ │ │
│ │vederea promovării │ │ │ │
│ │accesului la o educaţie de│ │ │ │
│ │calitate pentru toţi (se │ │ │ │
│ │punctează programele de │ │ │ │
│ │formare şi care răspund │ │ │ │
│ │cerinţei) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │f) Activitatea în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisii paritare/de dialog│ │ │ │
│ │social, membru CA, comisii│ │ │ │
│ │CEAC, comisii SSM, membru │4 │ │ │
│ │sau coordonator al altor │ │ │ │
│ │comisii de lucru │ │ │ │
│ │permanente sau temporare) │ │ │ │
│ │(1 p/activitate) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │g) Activitatea de │ │ │ │
│ │metodist, membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │ │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │coordonator de cerc │4 │ │ │
│ │pedagogic, certificată │ │ │ │
│ │după caz, de inspectorul │ │ │ │
│ │care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina şi inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar general/director (1│ │ │ │
│ │p/activitate) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │h) Activitate desfăşurată,│ │ │ │
│ │la solicitarea │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei/ │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, în│ │ │ │
│ │cadrul Comisiei Naţionale/│ │ │ │
│ │Judeţene de Specialitate, │ │ │ │
│ │al unor comisii tehnice/ │ │ │ │
│ │grupuri de lucru pentru │ │ │ │
│ │elaborarea unor acte │ │ │ │
│ │normative/administrative, │ │ │ │
│ │pentru elaborarea/ │ │ │ │
│ │revizuirea programelor/ │ │ │ │
│ │subiectelor/testelor de │ │ │ │
│ │antrenament pentru │ │ │ │
│ │simulările/evaluările/ │ │ │ │
│ │examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al │5 │ │ │
│ │unor comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │ │ │ │
│ │Educaţiei, traducerea │ │ │ │
│ │variantelor de subiecte │ │ │ │
│ │pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de Experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de Control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la│ │ │ │
│ │solicitarea │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor on-line │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │i) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane,│ │ │ │
│ │conferinţe zonale, │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale şi/sau│ │ │ │
│ │internaţionale, cursuri de│ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu │ │ │ │
│ │sau în management │6 │ │ │
│ │educaţional, dovedite prin│ │ │ │
│ │documente oficiale ale │ │ │ │
│ │manifestării şi care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele│ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │ │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică (1 p/activitate)│ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │extracurriculare şi │ │ │ │
│ │implicarea în proiecte │ │ │ │
│ │(inclusiv proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare europeană │15 │ │ │
│ │nerambursabilă: Erasmus+, │ │ │ │
│ │POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare)/programe de │ │ │ │
│ │formare profesională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │a) Implementarea/ │ │ │ │
│ │coordonarea/participarea │ │ │ │
│ │la proiecte/programe de │ │ │ │
│ │formare profesională**) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │Implementarea/ │ │ │ │
│ │ │coordonarea proiecte/│ │ │ │
│ │a.1)│programe de formare │5 │ │ │
│ │ │profesională – 5 p. │ │ │ │
│ │ │max │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │Participarea la │ │ │ │
│ │a.2)│proiecte/programe de │ │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ │ │– 3 p. max │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │b) Implementarea/ │ │ │ │
│ │organizarea/coordonarea │ │ │ │
│ │proiectelor judeţene, │ │ │ │
│ │zonale, naţionale sau │ │ │ │
│ │internaţionale, care au ca│ │ │ │
│ │obiective: performanţa │ │ │ │
│ │şcolară, progresul şcolar,│ │ │ │
│ │dezvoltarea competenţelor │ │ │ │
│ │şi abilităţilor │ │ │ │
│ │preşcolarilor şi elevilor,│ │ │ │
│ │educaţia civică, educaţia │5 │ │ │
│ │complementară, formarea │ │ │ │
│ │personalităţii │ │ │ │
│ │preşcolarilor şi │ │ │ │
│ │elevilor***) │ │ │ │
│3. ├──────────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │b.1) Implementarea/ │ │ │ │
│ │coordonarea proiecte – 5 │ │ │ │
│ │p. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │b.2) Participarea proiecte│ │ │ │
│ │– 3 p. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │c) Îndrumarea elevilor sau│ │ │ │
│ │formaţiuni/ansambluri de │ │ │ │
│ │elevi pentru participarea │ │ │ │
│ │la concursuri │ │ │ │
│ │cultural-artistice, │ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc., │ │ │ │
│ │participarea la activităţi│ │ │ │
│ │de voluntariat, inclusiv │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei Naţionale de │4 │ │ │
│ │Acţiune Comunitară (copii │ │ │ │
│ │contracte/copii diplome │ │ │ │
│ │conform cu originalul │ │ │ │
│ │adeverinţe) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │c.1)│Internaţional – 2 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │c.2)│Naţional - 1,5 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │c.3)│Regional – 1 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │c.4)│Judeţean - 0,5 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/organizarea/ │ │ │ │
│ │participarea la schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă cu alte │ │ │ │
│ │unităţi de învăţământ │ │ │ │
│ │preuniversitar de stat, cu│ │ │ │
│ │personalitate juridică, │1 │ │ │
│ │reţele sau proiecte │ │ │ │
│ │interşcolare (copii │ │ │ │
│ │contracte/ copii diplome │ │ │ │
│ │conform cu originalul / │ │ │ │
│ │adeverinţe etc.) (0.25 p/ │ │ │ │
│ │activitate) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │contribuţia la dezvoltarea│5 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare), de alte │ │ │ │
│ │finanţări extrabugetare │ │ │ │
│ │pentru unitatea de │ │ │ │
│ │învăţământ, centre de │ │ │ │
│ │documentare şi informare, │2 │ │ │
│ │laboratoare etc., având ca│ │ │ │
│ │efect creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale│ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare,│ │ │ │
│ │încadrarea în bugetul │ │ │ │
│ │alocat calculat conform │ │ │ │
│ │formulei de finanţare – 2 │ │ │ │
│ │p. max. (copii contracte │ │ │ │
│ │şi adeverinţe) (0.5 p./ │ │ │ │
│ │finanţare) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │b) Existenţa unui progres │ │ │ │
│ │semnificativ în privinţa │ │ │ │
│ │dotării spaţiilor unităţii│ │ │ │
│ │de învăţământ, a │ │ │ │
│ │mijloacelor de învăţământ │ │ │ │
│ │şi a altor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale, conform │ │ │ │
│ │nevoilor comunităţii │ │ │ │
│4. │şcolare (beneficiari ai │1 │ │ │
│ │educaţiei, cadre didactice│ │ │ │
│ │şi personal administrativ)│ │ │ │
│ │şi ţintelor de dezvoltare │ │ │ │
│ │stabilite prin proiectul │ │ │ │
│ │de dezvoltare │ │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ │(adeverinţe eliberate de │ │ │ │
│ │unitatea şcolară) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │c) Realizarea de proiecte │ │ │ │
│ │parteneriale │ │ │ │
│ │extracurriculare, cu │ │ │ │
│ │finanţare extrabugetară, │ │ │ │
│ │având drept obiectiv │ │ │ │
│ │creşterea calităţii │ │ │ │
│ │procesului de învăţământ, │ │ │ │
│ │cu efecte pozitive în │ │ │ │
│ │domeniul incluziunii │ │ │ │
│ │sociale şi dezvoltării │ │ │ │
│ │durabile, avizate de │ │ │ │
│ │conducerea instituţiei (un│ │ │ │
│ │proiect se punctează o │ │ │ │
│ │singură dată) │2 │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │c.1)│Autorităţi locale - │ │ │ │
│ │ │0,5 p./proiect │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │c.2)│Agenţi Economici - │ │ │ │
│ │ │0,5 p./proiect │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │c.3)│ONG - 0,5 p./proiect │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├─────────────┼────────┤
│ │ │Altele │ │ │ │
│ │c.4)│(autofinanţare, │ │ │ │
│ │ │fonduri externe etc.)│ │ │ │
│ │ │- 0,5 p./proiect │ │ │ │
├────┼────┴─────────────────────┼────────┼─────────────┼────────┤
│ │PUNCTAJ TOTAL │150 │ │ │
└────┴──────────────────────────┴────────┴─────────────┴────────┘

        *) La punctul 1.g), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile g.1) - g.3) este mai mare de 12 puncte, se acordă punctajul maxim de 12 puncte.
        **) La punctul 3.a), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
        ***) La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
        NOTĂ:
        Nu se vor lua în considerare diplomele ataşate dacă nu au număr de înregistrare şi nu este menţionat Calendarul activităţilor din care fac parte (CAEN/CAER/CAEJ sau CAEM) şi poziţia la care este înregistrat.
    1. Activităţile/concursurile cuprinse în CAER/CAEJ sau CAEM nu vor fi considerate concursuri internaţionale, chiar dacă pe diplome scrie concurs internaţional.
    2. Nu se vor lua în considerare regulamentele concursurilor depuse spre finanţare.
    3. Nu se vor lua în considerare adeverinţele care nu au număr de înregistrare.
    4. Documentele vor fi prezentate pe criterii/anii şcolari din perioada evaluată.    ANEXA 10

    la metodologie
                        Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru
               personalul de conducere din palatele şi cluburile copiilor

┌────┬──────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Punctaj │
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctaj │Punctaj │comisie │
│crt.│subcriterii │maxim │autoevaluare│de │
│ │ │ │ │evaluare│
├────┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│ │complexe cu valoare │45 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea şi menţinerea│ │ │ │
│ │copiilor în activităţile │ │ │ │
│ │de cerc (depăşirea │3 │ │ │
│ │numărului de elevi faţă de│ │ │ │
│ │normativul cercului) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Iniţierea unor proiecte│ │ │ │
│ │în parteneriat cu alte │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │ │ │ │
│ │sau ONG-uri, în vederea │5 │ │ │
│ │aplicării unor metode şi │(2,5 p/ │ │ │
│ │procedee şi tehnici │proiect) │ │ │
│ │inovative în activitatea │ │ │ │
│ │de predare învăţare │ │ │ │
│ │evaluare - │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Realizarea │ │ │ │
│ │performanţelor în │ │ │ │
│ │pregătirea copiilor │ │ │ │
│ │distinşi la concursuri de │ │ │ │
│ │profil, materializate în │ │ │ │
│ │obţinerea locului I, II şi│ │ │ │
│ │III la fazele │ │ │ │
│ │internaţionale, naţionale,│ │ │ │
│ │regionale şi judeţene/ │ │ │ │
│ │Municipiul Bucureşti (un │ │ │ │
│ │premiu pe concurs se │ │ │ │
│ │punctează o singură dată, │ │ │ │
│ │corespunzător celui mai │ │ │ │
│ │înalt nivel) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Internaţional │ │ │ │
│ │ │Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │c.1)│/Trofeu – 3 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II – 2 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III – 1 p. │15 │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Naţional │ │ │ │
│ │ │Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │c.2)│/Trofeu - 2,5 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II – 2 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 1,5 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Regional │ │ │ │
│ │ │Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │c.3)│/Trofeu - 1,5 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II – 1 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 0,5 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Judeţean/Municipiul │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │
│ │c.4)│Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │ │/Trofeu - 1,5 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II – 1 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 0,5 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru în │ │ │ │
│ │comisia de organizare/ │ │ │ │
│ │membru al juriului │ │ │ │
│ │evaluator la concursuri, │ │ │ │
│ │festivaluri (un eveniment │ │ │ │
│ │se punctează o singură │ │ │ │
│ │dată) │5 │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │d.1)│Internaţional – 3 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │d.2)│Naţional – 2 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │d.3)│Regional – 1 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │d.4)│Judeţean - 0,5 p. │ │ │ │
│1. ├────┴─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │e) Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi│ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional │ │ │ │
│ │(ex.de domenii: educaţie │ │ │ │
│ │parentală, educaţie │ │ │ │
│ │ecologică, educaţie pentru│ │ │ │
│ │sănătate, educaţie │ │ │ │
│ │financiară, educaţie │ │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │incluzivă, educaţie │ │ │ │
│ │remedială - inclusiv prin │ │ │ │
│ │elaborarea şi │5 │ │ │
│ │operaţionalizarea │ │ │ │
│ │planurilor individualizate│ │ │ │
│ │de învăţare, educaţie │ │ │ │
│ │interculturală, învăţare │ │ │ │
│ │cooperativă, educaţie │ │ │ │
│ │pentru mişcare etc.) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │e.1)│Internaţional – 3 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │e.2)│Naţional – 2 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │e.3)│Regional – 1 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │e.4)│Judeţean - 0,5 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │f) Integrarea copiilor din│ │ │ │
│ │categorii defavorizate în │3 │ │ │
│ │activităţile derulate în │ │ │ │
│ │cadrul cercului │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │g) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de autor/coautor,│ │ │ │
│ │la elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei, sau │ │ │ │
│ │la traducerea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare din limba română │ │ │ │
│ │într-o limbă a minorităţii│ │ │ │
│ │naţionale, care are │ │ │ │
│ │învăţământ cu predare în │ │ │ │
│ │limba maternă, sau la │ │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ şi │ │ │ │
│ │publicarea acestora, cu │ │ │ │
│ │avizul inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar, pe platforma/ │ │ │ │
│ │site-ul specific pentru a │ │ │ │
│ │asigura, gratuit, accesul │ │ │ │
│ │elevilor, profesorilor şi │9 │ │ │
│ │părinţilor la materiale │ │ │ │
│ │educaţionale de calitate*)│ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Autor/coautor, la │ │ │ │
│ │ │elaborarea/traducerea│ │ │ │
│ │g.1)│de manuale şcolare │ │ │ │
│ │ │aprobate Ministerul │ │ │ │
│ │ │Educaţiei – 5 p. max │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Elaborarea de │ │ │ │
│ │g.2)│auxiliare curriculare│ │ │ │
│ │ │– 4 p. max │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Resursă educaţională │ │ │ │
│ │ │publicată în format │ │ │ │
│ │ │electronic pe │ │ │ │
│ │g.3)│platforme │ │ │ │
│ │ │educaţionale │ │ │ │
│ │ │destinate elevilor/ │ │ │ │
│ │ │mijloace de │ │ │ │
│ │ │învăţământ – 6 p. max│ │ │ │
├────┼────┴─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │performanţe deosebite în │45 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţia la │ │ │ │
│ │elaborarea următoarelor │ │ │ │
│ │materiale didactice │ │ │ │
│ │avizate de Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei/inspectoratul │ │ │ │
│ │şcolar la nivel naţional/ │ │ │ │
│ │judeţean │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │a.1)│programe şcolare/CDŞ │ │ │ │
│ │ │- 1 p./programă │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │metodologii/ │ │ │ │
│ │a.2)│regulamente/proceduri│5 │ │ │
│ │ │la nivel naţional - │ │ │ │
│ │ │0.5 p./document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │materiale de suport │ │ │ │
│ │ │educaţional, │ │ │ │
│ │a.3)│îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │ │metodice - 1 p./ │ │ │ │
│ │ │document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │reviste şcolare, │ │ │ │
│ │a.4)│articole de │ │ │ │
│ │ │specialitate - 0.5 p.│ │ │ │
│ │ │/document │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Contribuţia la │ │ │ │
│ │elaborarea următoarelor │ │ │ │
│ │materiale didactice │ │ │ │
│ │avizate de inspectoratul │ │ │ │
│ │şcolar/ Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei la nivel │ │ │ │
│ │judeţean şi local │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │b.1)│programe şcolare/CDŞ │ │ │ │
│ │ │- 0,5 p./programă │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │metodologii/ │ │ │ │
│ │b.2)│regulamente/proceduri│2 │ │ │
│ │ │- 0.25 p./document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │materiale de suport │ │ │ │
│ │ │educaţional, │ │ │ │
│ │b.3)│îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │ │metodice - 0,5 p./ │ │ │ │
│ │ │document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │reviste şcolare, │ │ │ │
│ │b.4)│articole de │ │ │ │
│ │ │specialitate - 0.25 │ │ │ │
│ │ │p./document │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Contribuţia la │ │ │ │
│ │elaborarea următoarelor │ │ │ │
│ │materiale didactice │ │ │ │
│ │înregistrate cu ISBN/ISSN │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.1)│programe şcolare/CDŞ │ │ │ │
│ │ │- 1 p./programă │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │metodologii/ │ │ │ │
│ │c.2)│regulamente/proceduri│ │ │ │
│ │ │la nivel naţional - │ │ │ │
│ │ │0.5 p./document │7 │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │materiale de suport │ │ │ │
│ │ │educaţional, │ │ │ │
│ │c.3)│îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │ │metodice - 1 p./ │ │ │ │
│ │ │document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │reviste şcolare, │ │ │ │
│ │c.4)│articole de │ │ │ │
│ │ │specialitate - 0.5 p.│ │ │ │
│ │ │/document │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Realizarea/participarea│ │ │ │
│ │la realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de│2 │ │ │
│ │e-learning pentru │ │ │ │
│ │susţinerea progresului │ │ │ │
│ │şcolar, avizate de │ │ │ │
│2. │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de formator│ │ │ │
│ │în formarea continuă a │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │
│ │învăţământ, activitatea │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │5 │ │ │
│ │vederea promovării │ │ │ │
│ │accesului la o educaţie de│ │ │ │
│ │calitate pentru toţi (se │ │ │ │
│ │punctează programele de │ │ │ │
│ │formare care răspund │ │ │ │
│ │cerinţei) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitatea în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisii paritare/de dialog│5 │ │ │
│ │social, membru CA, comisii│(1 p./ │ │ │
│ │CEAC, comisii SSM, membru │activitate) │ │ │
│ │sau coordonator al altor │ │ │ │
│ │comisii de lucru │ │ │ │
│ │permanente sau temporare) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │g) Activitatea de │ │ │ │
│ │metodist, membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │ │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │8 │ │ │
│ │coordonator de cerc │(2 p./ │ │ │
│ │pedagogic, certificată │document) │ │ │
│ │după caz, de inspectorul │ │ │ │
│ │care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina şi inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar general/director │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │h) Activitate desfăşurată,│ │ │ │
│ │la solicitarea │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei/ │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, în│ │ │ │
│ │cadrul Comisiei Naţionale/│ │ │ │
│ │Judeţene de Specialitate, │ │ │ │
│ │al unor comisii tehnice/ │ │ │ │
│ │grupuri de lucru pentru │ │ │ │
│ │elaborarea unor acte │ │ │ │
│ │normative/administrative, │ │ │ │
│ │pentru elaborarea/ │ │ │ │
│ │revizuirea programelor/ │ │ │ │
│ │subiectelor/testelor de │ │ │ │
│ │antrenament pentru │ │ │ │
│ │simulările/evaluările/ │ │ │ │
│ │examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al │ │ │ │
│ │unor comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │5 │ │ │
│ │Educaţiei, în calitate de │ │ │ │
│ │reprezentant desemnat de │ │ │ │
│ │către comisiile naţionale │ │ │ │
│ │de organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor │ │ │ │
│ │naţionale, traducerea │ │ │ │
│ │variantelor de subiecte │ │ │ │
│ │pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de Experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de Control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la│ │ │ │
│ │solicitarea │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor on-line │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane,│ │ │ │
│ │conferinţe zonale, │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale şi/sau│ │ │ │
│ │internaţionale, cursuri de│ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu │6 │ │ │
│ │sau în management │(1 p/ │ │ │
│ │educaţional, dovedite prin│participare)│ │ │
│ │documente oficiale ale │ │ │ │
│ │manifestării şi care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele│ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │ │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică - │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │extracurriculare şi │ │ │ │
│ │implicarea în proiecte │ │ │ │
│ │(inclusiv proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare europeană │20 │ │ │
│ │nerambursabilă: Erasmus+, │ │ │ │
│ │POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare)/programe de │ │ │ │
│ │formare profesională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Implementarea/ │ │ │ │
│ │coordonarea/participarea │5 │ │ │
│ │la proiecte/programe de │ │ │ │
│ │formare profesională** │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implementarea/ │ │ │ │
│ │ │coordonarea proiecte/│ │ │ │
│ │a.1)│programe de formare │ │ │ │
│ │ │profesională – 5 p. │ │ │ │
│ │ │max. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participarea la │ │ │ │
│ │a.2)│proiecte/programe de │ │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ │ │– 3 p. max. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Implementarea/ │ │ │ │
│ │organizarea/coordonarea │ │ │ │
│ │proiectelor judeţene, │ │ │ │
│ │zonale, naţionale sau │ │ │ │
│ │internaţionale, care au ca│ │ │ │
│ │obiective: performanţa │ │ │ │
│ │şcolară, progresul şcolar,│ │ │ │
│ │dezvoltarea competenţelor │ │ │ │
│ │şi abilităţilor │ │ │ │
│ │preşcolarilor şi elevilor,│ │ │ │
│ │educaţia civică, educaţia │5 │ │ │
│ │complementară, formarea │ │ │ │
│ │personalităţii │ │ │ │
│ │preşcolarilor şi │ │ │ │
│3. │elevilor***) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │b.1) Implementarea/ │ │ │ │
│ │coordonarea proiecte – 5 │ │ │ │
│ │p. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │b.2) Participarea proiecte│ │ │ │
│ │– 3 p. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c) îndrumarea elevilor sau│ │ │ │
│ │formaţiuni/ansambluri de │ │ │ │
│ │elevi pentru participarea │ │ │ │
│ │la concursuri │ │ │ │
│ │cultural-artistice, │ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc., │ │ │ │
│ │participarea la activităţi│ │ │ │
│ │de voluntariat, inclusiv │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei Naţionale de │5 │ │ │
│ │Acţiune Comunitară (copii │ │ │ │
│ │contracte/copii diplome │ │ │ │
│ │conform cu originalul │ │ │ │
│ │adeverinţe) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.1)│Internaţional – 2 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.2)│Naţional - 1,5 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.3)│Regional – 1 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.4)│Judeţean - 0,5 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/organizarea/ │ │ │ │
│ │participarea la schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă cu alte │ │ │ │
│ │unităţi de învăţământ │ │ │ │
│ │preuniversitar de stat, cu│5 │ │ │
│ │personalitate juridică, │(1 p./ │ │ │
│ │reţele sau proiecte │activitate) │ │ │
│ │interşcolare (copii │ │ │ │
│ │contracte/copii diplome │ │ │ │
│ │conform cu originalul/ │ │ │ │
│ │adeverinţe etc.) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │contribuţia la dezvoltarea│40 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare), de alte │ │ │ │
│ │finanţări extrabugetare │ │ │ │
│ │pentru unitatea de │ │ │ │
│ │învăţământ, centre de │20 │ │ │
│ │documentare şi informare, │ │ │ │
│ │laboratoare etc., având ca│ │ │ │
│ │efect creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale│ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare,│ │ │ │
│ │încadrarea în bugetul │ │ │ │
│ │alocat calculat conform │ │ │ │
│ │formulei de finanţare │ │ │ │
│ │(copii contracte) (4 p./ │ │ │ │
│ │finanţare) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Existenţa unui progres │ │ │ │
│ │semnificativ în privinţa │ │ │ │
│ │dotării spaţiilor unităţii│ │ │ │
│ │de învăţământ, a │ │ │ │
│ │mijloacelor de învăţământ │ │ │ │
│ │şi a altor resurse │ │ │ │
│4. │educaţionale, conform │ │ │ │
│ │nevoilor comunităţii │ │ │ │
│ │şcolare (beneficiari ai │10 │ │ │
│ │educaţiei, cadre didactice│ │ │ │
│ │şi personal administrativ)│ │ │ │
│ │şi ţintelor de dezvoltare │ │ │ │
│ │stabilite prin proiectul │ │ │ │
│ │de dezvoltare │ │ │ │
│ │instituţională – 1 p. max │ │ │ │
│ │(adeverinţe eliberate de │ │ │ │
│ │unitatea şcolară) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Realizarea de proiecte │ │ │ │
│ │parteneriale │ │ │ │
│ │extracurriculare, cu │ │ │ │
│ │finanţare extrabugetară, │ │ │ │
│ │având drept obiectiv │ │ │ │
│ │creşterea calităţii │ │ │ │
│ │procesului de învăţământ, │ │ │ │
│ │cu efecte pozitive în │ │ │ │
│ │domeniul incluziunii │ │ │ │
│ │sociale şi dezvoltării │ │ │ │
│ │durabile, avizate de │10 │ │ │
│ │conducerea instituţiei (un│ │ │ │
│ │proiect se punctează o │ │ │ │
│ │singură dată) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.1)│Autorităţi locale – 2│ │ │ │
│ │ │p./proiect │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.2)│Agenţi Economici – 2 │ │ │ │
│ │ │p./proiect │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.3)│ONG – 2 p./proiect │ │ │ │
├────┼────┴─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │PUNCTAJ TOTAL - 150 PUNCTE│ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

        *) La punctul 1.g), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile g.1) - g.3) este mai mare de 9 puncte, se acordă punctajul maxim de 9 puncte.
        **) La punctul 3.a), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
        ***) La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
        NOTĂ:
        Nu se vor lua în considerare diplomele ataşate dacă nu au număr de înregistrare şi nu este menţionat Calendarul activităţilor din care fac parte (CAEN/CAER/CAEJ sau CAEM) şi poziţia la care este înregistrat.
    1. Activităţile/concursurile cuprinse în CAER/CAEJ sau CAEM nu vor fi considerate concursuri internaţionale, chiar dacă pe diplome scrie concurs internaţional.
    2. Nu se vor lua în considerare regulamentele concursurilor depuse spre finanţare.
    3. Nu se vor lua în considerare adeverinţele care nu au număr de înregistrare.
    4. Documentele vor fi prezentate pe criterii /anii şcolari din perioada evaluată.    ANEXA 11

    la metodologie
                   Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul
                        didactic de predare (pregătire sportivă
                 de specialitate) din învăţământul sportiv integrat şi
          suplimentar în vederea acordării gradaţiei de merit în sesiunea 2022

┌──┬──────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Punctaj │
│ │Criteriile generale/ │Punctaj │Punctaj │comisia │
│ │subcriterii │maxim │autoevaluare│de │
│ │ │ │ │evaluare│
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │2. Criteriul activităţilor│ │ │ │
│ │complexe cu valoare │90 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a. Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor în atingerea │ │ │ │
│ │obiectivelor/ │ │ │ │
│ │competenţelor specifice │ │ │ │
│ │impuse de curriculumul │ │ │ │
│ │şcolar, materializate în │ │ │ │
│ │progresul elevilor la │10 │ │ │
│ │clasă/grupă obţinute cu │ │ │ │
│ │clasa şi individual la │ │ │ │
│ │disciplinele de │ │ │ │
│ │specialitate din │ │ │ │
│ │învăţământul vocaţional pe│ │ │ │
│ │baza datelor statistice de│ │ │ │
│ │la nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a1. ponderea promovării │ │ │ │
│ │elevilor de la un an la │1 │ │ │
│ │altul de pregătire │ │ │ │
│ │sportivă/an studiu │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a2. elevi transferaţi │1 │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a3. elevi participanţi la │ │ │ │
│ │pregătire, întreceri, │8 │ │ │
│ │concursuri şi competiţii │ │ │ │
│ │cu loturile naţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b. Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în selecţia, │ │ │ │
│ │pregătirea şi promovarea │7 │ │ │
│ │sportivilor cu calităţi │ │ │ │
│ │deosebite pentru sportul │ │ │ │
│ │de performanţă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- selecţia sportivilor cu │1 │ │ │
│ │calităţi deosebite │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- pregătirea sportivilor │1 │ │ │
│ │cu calităţi deosebite │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- promovarea sportivilor │ │ │ │
│ │cu calităţi deosebite la │5 │ │ │
│ │loturile naţionale/echipe │ │ │ │
│ │seniori │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c. Performanţe în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor │ │ │ │
│ │distinşi la competiţiile │ │ │ │
│ │naţionale şi │60 │ │ │
│ │internaţionale, │ │ │ │
│ │materializate prin │ │ │ │
│ │obţinerea locurilor I, II,│ │ │ │
│ │III, IV, V şi VI: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c.1. La disciplinele │ │ │ │
│ │sportive individuale - │ │ │ │
│ │competiţii internaţionale/│ │ │ │
│ │naţionale oficiale: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate │4p*/3p*/2p*/│ │ │
│ │internaţionale - copii, │1p*(nr. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV - VI │premii) │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate │ │ │ │
│ │internaţionale - juniori │5p*/4p*/3p*/│ │ │
│ │(III, II, I), locurile I/ │2p* │ │ │
│ │II/III/IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate │ │ │ │
│ │internaţionale - tineret/ │7p*/6p*/5p*/│ │ │
│ │seniori, locurile I/II/III│4p* │ │ │
│ │/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate balcanice - │8p*/7p*/6p*/│ │ │
│ │juniori (III, II, I), │5p* │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate balcanice - │9p*/8p*/7p*/│ │ │
│ │tineret/seniori, locurile │6p*/ │ │ │
│ │I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate europene - │16p*/15p*/ │ │ │
│ │copii, locurile I/II/III/ │14p*/10p* │ │ │
│ │IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe europene│18p*/17p*/ │ │ │
│ │- juniori (III, II, I), │16p*/15p* │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe europene│18p*/17p*/ │ │ │
│ │- tineret/seniori, │16p*/15p* │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate mondiale - │24p*/22p*/ │ │ │
│ │copii, locurile I/II/III/ │21p*/20p │ │ │
│ │IV-VI │* │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe mondiale│26p*/24p*/ │ │ │
│ │- juniori (III, II, I), │22p*/20p* │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe mondiale│27p*/26p*/ │ │ │
│ │- tineret/seniori, │25p*/22p* │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- Jocuri Olimpice, │38p*/34p*/ │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV/V/VI│32p*/30p*/ │ │ │
│ │/VII-VIII │26p*/23p*/ │ │ │
│ │ │20p* │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- Jocuri Olimpice, │ │ │ │
│ │realizarea condiţiilor de │18p* │ │ │
│ │participare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate naţionale │5p*/4p*/3p*/│ │ │
│ │şcolare - CSS/LPS, │1p* (nr. │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │premii) │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate naţionale - │4p*/3p*/2p*/│ │ │
│ │copii, locurile I/II/III/ │1p* │ │ │
│ │IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate naţionale- │6p*/5p*/4p*/│ │ │
│ │juniori (III, II, I), │2p* │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe │ │ │ │
│ │naţionale - tineret/ │6p*/5p*/4p*/│ │ │
│ │seniori, locurile I/II/III│2p* │ │ │
│ │/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c.2. La disciplinele │ │ │ │
│ │sportive de echipă - │ │ │ │
│ │competiţii internaţionale/│ │ │ │
│ │naţionale oficiale: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate │8p*/7p*/6p*/│ │ │
│ │internaţionale - copii, │5p* ( nr. │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │premii) │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate │ │ │ │
│ │internaţionale - juniori │10p*/8p*/5p*│ │ │
│ │(III, II, I), locurile I/ │/3p* │ │ │
│ │II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate │ │ │ │
│ │internaţionale - tineret/ │12p*/10p*/ │ │ │
│ │seniori, locurile I/II/III│8p*/6p* │ │ │
│ │/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate balcanice - │7p**/6p**/ │ │ │
│ │juniori (III, II, I), │5p**/3p** │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │(nr. │ │ │
│ │ │sportivi) │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate balcanice- │10p**/9p**/ │ │ │
│ │tineret/seniori, locurile │7p**/6p** │ │ │
│ │I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate europene - │16p**/15p**/│ │ │
│ │copii, locurile I/II/III/ │14p**/13p** │ │ │
│ │IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe europene│18p**/17p**/│ │ │
│ │- juniori (III, II, I), │15p**/13p** │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe europene│19p**/18p**/│ │ │
│ │- tineret/seniori, │17p**/15p** │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate mondiale - │25p**/24p**/│ │ │
│ │copii, locurile I/II/III/ │22p**/20p** │ │ │
│ │IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe mondiale│30p**/28p**/│ │ │
│1.│- juniori (III, II, I), │26p**/22p** │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe │30p**/28p**/│ │ │
│ │mondiale- tineret/seniori,│26p**/22p** │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │40p**/36p**/│ │ │
│ │- Jocuri Olimpice, │34p**/28p**/│ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │30p**/28p**/│ │ │
│ │ │26p** │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- Jocuri Olimpice, │ │ │ │
│ │realizarea condiţiilor de │22p** │ │ │
│ │participare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate naţionale │10p*/8p*/6p*│ │ │
│ │şcolare - CSS/LPS, │/4p* │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │(nr. premii)│ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate naţionale - │10p*/8p*/6p*│ │ │
│ │copii, locurile I/II/III/ │/4p* │ │ │
│ │IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate naţionale - │12p*/10p*/ │ │ │
│ │juniori (III, II, I), │8p*/4p* │ │ │
│ │locurile I/II/III/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe │ │ │ │
│ │naţionale - tineret/ │12p*/10p*/ │ │ │
│ │seniori, locurile I/II/III│8p*/4p* │ │ │
│ │/ IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c.3. La olimpiade │ │ │ │
│ │naţionale- pregătire │ │ │ │
│ │sportivă teoretică: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- locurile I/II/III/ │5p*/4p*/3p*/│ │ │
│ │menţiune │1p* │ │ │
│ │ │(nr. premii)│ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │d. Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │comisiei de organizare, la│ │ │ │
│ │olimpiadele şi │ │ │ │
│ │concursurile de profil, │ │ │ │
│ │etapele judeţene, │ │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale │5 │ │ │
│ │şi internaţionale incluse │ │ │ │
│ │în programul de activităţi│ │ │ │
│ │şi în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei şi │ │ │ │
│ │Federaţiilor Naţionale de │ │ │ │
│ │Specialitate │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru al comisiilor/ │0,5p***(nr. │ │ │
│ │grupurilor naţionale de │comisii) │ │ │
│ │coordonare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisia de │ │ │ │
│ │organizare a etapei │0,25p*** │ │ │
│ │judeţene │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisia de │ │ │ │
│ │organizare a etapei │1p*** │ │ │
│ │naţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisia de │ │ │ │
│ │organizare a competiţiilor│2p*** │ │ │
│ │internaţionale oficiale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │e. Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute la competiţiile │ │ │ │
│ │organizate de societăţile │ │ │ │
│ │de ştiinţe pe discipline, │ │ │ │
│ │în centrele de excelenţă, │ │ │ │
│ │certificate de inspectorul│ │ │ │
│ │de specialitate sau cu │ │ │ │
│ │elevi cu cerinţe │ │ │ │
│ │educaţionale speciale │ │ │ │
│ │certificate de directorul │0,5 │ │ │
│ │unităţii de învăţământ/ │ │ │ │
│ │inspectorul de │ │ │ │
│ │specialitate sau │ │ │ │
│ │directorul centrului │ │ │ │
│ │judeţean de resurse şi │ │ │ │
│ │asistenţă educaţională/ │ │ │ │
│ │Centrului Municipal al │ │ │ │
│ │Municipiului Bucureşti de │ │ │ │
│ │Resurse şi Asistenţă │ │ │ │
│ │Educaţională. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │f. Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │comisiilor de evaluare/ │ │ │ │
│ │jurizare şi │ │ │ │
│ │profesor-antrenor, la │ │ │ │
│ │întrecerile/ concursurile/│5 │ │ │
│ │competiţiile judeţene, │ │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale │ │ │ │
│ │şi internaţionale şi │ │ │ │
│ │pregătirea loturilor │ │ │ │
│ │naţionale/olimpice. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare a │0,25*** │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │judeţean │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare │0,25*** │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │zonal │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare │0,50*** │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │naţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare │1*** │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │internaţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- profesor-antrenor, la │ │ │ │
│ │întrecerile/ concursurile/│0,25*** │ │ │
│ │competiţiile judeţene şi │ │ │ │
│ │interjudeţene │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- profesor-antrenor, la │ │ │ │
│ │întrecerile/ concursurile/│0,25*** │ │ │
│ │competiţiile naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- pregătirea loturilor │3 │ │ │
│ │naţionale/ olimpice │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │g. Implicare în │ │ │ │
│ │activitatea de tratare │ │ │ │
│ │diferenţiată şi │ │ │ │
│ │individualizare a │0,50 │ │ │
│ │sportivilor şi rezultate │ │ │ │
│ │deosebite obţinute în │ │ │ │
│ │pregătirea acestora. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │h. Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi│ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional (în│ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │1 │ │ │
│ │sportivă , educaţie │ │ │ │
│ │olimpică educaţie pentru │ │ │ │
│ │sănătate, educaţie │ │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │incluzivă) cu COSR, AOR, │ │ │ │
│ │MTS, Federaţiile de │ │ │ │
│ │specialitate, DJST/DSTMB │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │i. Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de autor/coautor,│ │ │ │
│ │la elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei., sau│ │ │ │
│ │la traducerea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare din limba română │ │ │ │
│ │într-o limbă a minorităţii│ │ │ │
│ │naţionale, care are │ │ │ │
│ │învăţământ cu predare în │ │ │ │
│ │limba maternă, sau la │1 │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare │ │ │ │
│ │pentru disciplinele │ │ │ │
│ │sportive/mijloace de │ │ │ │
│ │învăţământ, oferite │ │ │ │
│ │gratuit pentru a asigura │ │ │ │
│ │accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor│ │ │ │
│ │la materiale educaţionale │ │ │ │
│ │de calitate. │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │performanţele deosebite în│40 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a. Elaborarea / │ │ │ │
│ │participarea la elaborarea│ │ │ │
│ │de programe şcolare │ │ │ │
│ │(inclusiv cele pentru │ │ │ │
│ │discipline opţionale noi),│5 │ │ │
│ │regulamente, metodologii, │ │ │ │
│ │studii/cercetări în │ │ │ │
│ │domeniu la nivel naţional │ │ │ │
│ │şi judeţean. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- programe şcolare, │1 p x nr. │ │ │
│ │regulamente, metodologii, │programe/ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │regulament/ │ │ │
│ │ │metodologii │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare pentru discipline │0,25 x nr. │ │ │
│ │opţionale noi, însoţite de│progr. │ │ │
│ │suportul de curs │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b. Elaborarea/participarea│ │ │ │
│ │la elaborarea de │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │metodice/suporturi de curs│5 │ │ │
│ │avizate de inspectorul │1p x nr. │ │ │
│ │şcolar sau de M.E. │materiale │ │ │
│ │articole în reviste/ │ │ │ │
│ │publicaţii de specialitate│ │ │ │
│ │înregistrate cu ISBN/ISSN;│ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c. Activitatea de formator│ │ │ │
│ │în formarea continuă a │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │
│ │învăţământ, activitate │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │5 │ │ │
│ │vederea promovării │ │ │ │
│ │accesului la o educaţie de│ │ │ │
│ │calitate pentru toţi (se │ │ │ │
│ │punctează programele de │ │ │ │
│ │formare care răspund │ │ │ │
│ │cerinţei) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate de formator │1p x curs │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate în cadrul │0,25p x │ │ │
│ │cercului pedagogic la │activitate │ │ │
│ │nivel judeţean │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │d. Activitatea în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisii paritare/de dialog│ │ │ │
│ │social, comisii de │ │ │ │
│ │evaluare şi asigurare a │ │ │ │
│ │calităţii în educaţie, │ │ │ │
│ │comisii de sănătate şi │ │ │ │
│ │securitate în muncă, │ │ │ │
│ │comisii PSI şi situaţii de│ │ │ │
│ │urgenţă, activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru în │ │ │ │
│ │comisiile de ocupare a │ │ │ │
│ │posturilor didactice │ │ │ │
│ │vacante la nivel judeţean/│5 │ │ │
│ │al municipiului Bucureşti,│ │ │ │
│ │activitate în organismele │ │ │ │
│ │de conducere ale │ │ │ │
│ │organizaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │afiliate federaţiilor │ │ │ │
│ │sindicale reprezentative │ │ │ │
│ │la nivel de sector de │ │ │ │
│ │activitate învăţământ │ │ │ │
│ │preuniversitar /semnatare │ │ │ │
│ │ale contractului colectiv │ │ │ │
│ │de muncă la nivel de │ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate în cadrul │0,5p x │ │ │
│ │comisiilor │activitate │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate ca lider │ │ │ │
│ │sindical la nivel unitate/│0,5/1/1,5p │ │ │
│ │judeţ/naţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │e. Metodist, membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │ │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│2.│inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │coordonator de cerc │10 │ │ │
│ │pedagogic, certificată, │ │ │ │
│ │după caz, de inspectorul │ │ │ │
│ │de specialitate şi de │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar general│ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate ca metodist │2p x an │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate ca membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │1p x an │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- coordonator de cerc │1p x an │ │ │
│ │pedagogic │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │f. Activitate desfăşurată,│ │ │ │
│ │la solicitarea │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei/ │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, în│ │ │ │
│ │cadrul Comisiei Naţionale/│ │ │ │
│ │Judeţene de Specialitate, │ │ │ │
│ │al unor comisii tehnice/ │ │ │ │
│ │grupuri de lucru pentru │ │ │ │
│ │elaborarea unor acte │ │ │ │
│ │normative/administrative, │ │ │ │
│ │pentru elaborarea/ │ │ │ │
│ │revizuirea programelor/ │ │ │ │
│ │subiectelor/testelor de │ │ │ │
│ │antrenament pentru │ │ │ │
│ │simulările/evaluările/ │ │ │ │
│ │examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al │ │ │ │
│ │unor comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │5 │ │ │
│ │Educaţiei, în calitate de │ │ │ │
│ │reprezentant desemnat de │ │ │ │
│ │către comisiile naţionale │ │ │ │
│ │de organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor │ │ │ │
│ │naţionale, traducerea │ │ │ │
│ │variantelor de subiecte │ │ │ │
│ │pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de Experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de Control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la│ │ │ │
│ │solicitarea │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor on-line │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate desfăşurată │ │ │ │
│ │în cadrul unor comisii │ │ │ │
│ │tehnice de elaborare a │0,25p x │ │ │
│ │unor acte normative/ │activitate │ │ │
│ │administrative cu caracter│ │ │ │
│ │normativ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate în cadrul │0,5 p x │ │ │
│ │comisiei naţionale de │activitate │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate de evaluator │1p de manual│ │ │
│ │de manuale şcolare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │g. Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane,│ │ │ │
│ │conferinţe zonale, │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale şi/sau│ │ │ │
│ │internaţionale, cursuri de│ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu │ │ │ │
│ │sau în management │5 │ │ │
│ │educaţional, dovedite prin│ │ │ │
│ │documente oficiale ale │ │ │ │
│ │manifestării şi care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele│ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │ │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- comunicări la │0,25/0,5/ │ │ │
│ │simpozioane zonale/ │0,75/1 x nr.│ │ │
│ │judeţene/naţionale/ │comunicări │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- cursuri fără credite/cu │0,25/0,5 x │ │ │
│ │credite │nr. cursuri │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │extracurriculare şi │ │ │ │
│ │implicarea în proiecte │ │ │ │
│ │(inclusiv proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare europeană │15 │ │ │
│ │nerambursabilă: Erasmus+, │ │ │ │
│ │POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare)/programe de │ │ │ │
│ │formare profesională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a. Implementarea/ │3 (1p x │ │ │
│ │coordonarea/participarea │iniţiere, 1p│ │ │
│ │la proiecte/programe de │x │ │ │
│ │formare profesională │participare)│ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b. Implementarea/ │ │ │ │
│ │coordonarea/participarea │ │ │ │
│ │la proiecte zonale, │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale sau │4 (1/1,5/2/ │ │ │
│ │internaţionale care │2,5 x nr │ │ │
│3.│vizează domeniul │proiecte) │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │
│ │extraşcolare, inclusiv cu │ │ │ │
│ │COSR. MTS. Federaţiile de │ │ │ │
│ │specialitate, DJST DSTMB │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c. Participarea la │ │ │ │
│ │activităţi de voluntariat,│ │ │ │
│ │inclusiv participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │5 (1p/ │ │ │
│ │acţiune comunitară, │activitate) │ │ │
│ │performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor la │ │ │ │
│ │concursuri sportive în │ │ │ │
│ │cadrul unor programe ale │ │ │ │
│ │M.E.,M.T.S.,C.O.S.R. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │d. Iniţierea/organizarea/ │ │ │ │
│ │participarea la schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă cu alte │3 (1p/ │ │ │
│ │unităţi de învăţământ, │activitate) │ │ │
│ │reţele sau proiecte │ │ │ │
│ │interşcolare │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │contribuţia la dezvoltarea│5 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a. Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │2 │ │ │
│ │Mondială şi altele │2 p/ │ │ │
│ │similare), de alte │programe/ │ │ │
│ │finanţări extrabugetare │proiecte ed.│ │ │
│ │pentru unitatea de │1p /contract│ │ │
│ │învăţământ, centre de │/doc. │ │ │
│ │documentare şi informare, │justificativ│ │ │
│ │laboratoare etc., având ca│/ donaţie/ │ │ │
│ │efect creşterea calităţii │sponsorizare│ │ │
│ │activităţii instituţionale│/an │ │ │
│4.│şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare,│ │ │ │
│ │încadrarea în bugetul │ │ │ │
│ │alocat calculat conform │ │ │ │
│ │formulei de finanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b. Contribuţia la │ │ │ │
│ │realizarea de parteneriate│ │ │ │
│ │instituţionale în │2 │ │ │
│ │concordanţă cu nevoile │0,5p x │ │ │
│ │unităţii şi cu ţintele │participare │ │ │
│ │stabilite, cu efecte │parteneriat │ │ │
│ │pozitive la dezvoltarea │ │ │ │
│ │instituţională, inclusiv │ │ │ │
│ │în calitate de observator │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c. Participarea şi │1 │ │ │
│ │implicarea în activitatea │0,25/0,5/ │ │ │
│ │comisiilor şi consiliilor │0,75/1p x │ │ │
│ │la nivel de unitate/local/│participare │ │ │
│ │judeţean/naţional │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │TOTAL │150 │ │ │
└──┴──────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

        NOTĂ:
        * = se înmulţeşte cu numărul de premii obţinute;
        ** = se înmulţeşte cu numărul de sportivi care au obţinut premii
        *** = se înmulţeşte cu numărul de comisii
        În situaţia în care suma punctajelor detaliate este mai mare decât punctajul maxim alocat subcriteriului, se acordă punctajul maxim aferent.


    ANEXA 12

    la metodologie
                        Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru
              personalul de conducere din învăţământul sportiv integrat şi
          suplimentar în vederea acordării gradaţiei de merit în sesiunea 2022

┌──┬──────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Punctaj │
│ │Criteriile generale/ │Punctaj │Punctaj │comisia │
│ │subcriterii │maxim │autoevaluare│de │
│ │ │ │ │evaluare│
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│ │complexe cu valoare │45p │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a. Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor în atingerea │ │ │ │
│ │obiectivelor/ │ │ │ │
│ │competenţelor specifice │ │ │ │
│ │impuse de curriculumul │ │ │ │
│ │şcolar, materializate în │ │ │ │
│ │progresul elevilor la │4p │ │ │
│ │clasă/grupă obţinute cu │ │ │ │
│ │clasa şi individual la │ │ │ │
│ │disciplinele de │ │ │ │
│ │specialitate din │ │ │ │
│ │învăţământul vocaţional pe│ │ │ │
│ │baza datelor statistice de│ │ │ │
│ │la nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a1. ponderea promovării │ │ │ │
│ │elevilor de la un an la │1 │ │ │
│ │altul de pregătire │ │ │ │
│ │sportivă/an studiu │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a2. elevi transferaţi │1 │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a3. elevi participanţi la │ │ │ │
│ │pregătire, întreceri, │2 │ │ │
│ │concursuri şi competiţii │ │ │ │
│ │cu loturile naţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b. Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în selecţia, │ │ │ │
│ │pregătirea şi promovarea │5p │ │ │
│ │sportivilor cu calităţi │ │ │ │
│ │deosebite pentru sportul │ │ │ │
│ │de performanţă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │selecţia sportivilor cu │1 │ │ │
│ │calităţi deosebite │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │pregătirea sportivilor cu │1 │ │ │
│ │calităţi deosebite │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │promovarea sportivilor cu │ │ │ │
│ │calităţi deosebite la │3 │ │ │
│ │loturile naţionale/ echipe│ │ │ │
│ │seniori │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c. Performanţe în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor │ │ │ │
│ │distinşi la competiţiile │15p │ │ │
│ │municipale, naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c1. Competiţii │4p*/3p*/2p*/│ │ │
│ │internaţionale oficiale - │1p* │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c2. Competiţii naţionale │3p*/2p*/1p*/│ │ │
│ │oficiale - locurile I/II/ │0,5p* │ │ │
│ │III/IV-VI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c3. Competiţii municipale │2p*/1p*/ │ │ │
│ │oficiale - locurile I/II/ │0,5p* │ │ │
│ │III │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │d. Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │comisiei de organizare, la│ │ │ │
│ │olimpiadele şi │ │ │ │
│ │concursurile de profil, │ │ │ │
│ │etapele judeţene, │ │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale │10 │ │ │
│ │şi internaţionale incluse │ │ │ │
│ │în programul de activităţi│ │ │ │
│ │şi în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei şi │ │ │ │
│ │Federaţiilor Naţionale de │ │ │ │
│ │Specialitate │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru al comisiilor/ │0,5**(nr. │ │ │
│ │grupurilor naţionale de │comisii) │ │ │
│ │coordonare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisia de │ │ │ │
│ │organizare a etapei │0,25** │ │ │
│ │judeţene │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisia de │ │ │ │
│ │organizare a etapei │1** │ │ │
│ │naţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisia de │ │ │ │
│ │organizare a competiţiilor│2** │ │ │
│ │internaţionale oficiale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │e. Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute la competiţiile │ │ │ │
│ │organizate de societăţile │ │ │ │
│ │de ştiinţe pe discipline, │ │ │ │
│ │în centrele de excelenţă, │ │ │ │
│1.│certificate de inspectorul│ │ │ │
│ │de specialitate sau cu │ │ │ │
│ │elevi cu cerinţe │ │ │ │
│ │educaţionale speciale │ │ │ │
│ │certificate de directorul │1 │ │ │
│ │unităţii de învăţământ/ │ │ │ │
│ │inspectorul de │ │ │ │
│ │specialitate sau │ │ │ │
│ │directorul centrului │ │ │ │
│ │judeţean de resurse şi │ │ │ │
│ │asistenţă educaţională/ │ │ │ │
│ │Centrului Municipal al │ │ │ │
│ │Municipiului Bucureşti de │ │ │ │
│ │Resurse şi Asistenţă │ │ │ │
│ │Educaţională. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │f. Implicare în │ │ │ │
│ │activitatea de tratare │ │ │ │
│ │diferenţiată şi │ │ │ │
│ │individualizare a │1 │ │ │
│ │sportivilor şi rezultate │ │ │ │
│ │deosebite obţinute în │ │ │ │
│ │pregătirea acestora │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │g. Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │comisiilor de evaluare/ │ │ │ │
│ │jurizare şi profesor- │ │ │ │
│ │antrenor, la întrecerile/ │ │ │ │
│ │concursurile/ competiţiile│5 │ │ │
│ │judeţene, interjudeţene, │ │ │ │
│ │naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale şi │ │ │ │
│ │pregătirea loturilor │ │ │ │
│ │naţionale/olimpice │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare a │0,5** │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │judeţean │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare │0,75** │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │zonal │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare │1** │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │naţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare │1,5** │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │internaţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- profesor-antrenor, la │ │ │ │
│ │întrecerile/ concursurile/│0,25** │ │ │
│ │competiţiile judeţene şi │ │ │ │
│ │interjudeţene │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- profesor-antrenor, la │ │ │ │
│ │întrecerile/ concursurile/│1** │ │ │
│ │competiţiile naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- pregătirea loturilor │2 │ │ │
│ │naţionale/ olimpice │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │h. Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi│ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional (în│ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │2 │ │ │
│ │sportivă , educaţie │ │ │ │
│ │olimpică educaţie pentru │ │ │ │
│ │sănătate, educaţie │ │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │incluzivă) cu COSR, AOR, │ │ │ │
│ │MTS, Federaţiile de │ │ │ │
│ │specialitate, DJST/DSTMB │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │i. Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de autor/coautor,│ │ │ │
│ │la elaborarea/traducerea │ │ │ │
│ │de manuale şcolare │ │ │ │
│ │aprobate de M.E., sau la │ │ │ │
│ │traducerea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare din limba română │ │ │ │
│ │într-o limbă a minorităţii│ │ │ │
│ │naţionale, care are │ │ │ │
│ │învăţământ cu predare în │ │ │ │
│ │limba maternă, sau la │2 │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare │ │ │ │
│ │pentru disciplinele │ │ │ │
│ │sportive/mijloace de │ │ │ │
│ │învăţământ, oferite │ │ │ │
│ │gratuit pentru a asigura │ │ │ │
│ │accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor│ │ │ │
│ │la materiale educaţionale │ │ │ │
│ │de calitate. │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │performanţele deosebite în│45 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a. Elaborarea/participarea│ │ │ │
│ │la elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare (inclusiv cele │ │ │ │
│ │pentru discipline │ │ │ │
│ │opţionale noi), │3 │ │ │
│ │regulamente, metodologii, │ │ │ │
│ │studii/cercetări în │ │ │ │
│ │domeniu la nivel naţional │ │ │ │
│ │şi judeţean. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │1p x nr. │ │ │
│ │- programe şcolare, │regulamente/│ │ │
│ │regulamente/metodologii, │metodologii/│ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │îndrumătoare│ │ │
│ │ │/ ghiduri │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare pentru discipline │0,25x nr. │ │ │
│ │opţionale noi, însoţite de│programe │ │ │
│ │suportul de curs │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b. Elaborarea/participarea│ │ │ │
│ │la elaborarea de │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │metodice/ suporturi de │3 │ │ │
│ │curs avizate de │(1p x nr. │ │ │
│ │inspectorul şcolar sau de │materiale) │ │ │
│ │M.E., articole în reviste/│ │ │ │
│ │publicaţii de specialitate│ │ │ │
│ │înregistrate cu ISBN/ISSN │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c. Activitatea de formator│ │ │ │
│ │în formarea continuă a │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │
│ │învăţământ, activitate │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │4 │ │ │
│ │vederea promovării │ │ │ │
│ │accesului la o educaţie de│ │ │ │
│ │calitate pentru toţi (se │ │ │ │
│ │punctează programele de │ │ │ │
│ │formare care răspund │ │ │ │
│ │cerinţei) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate de formator │1p x curs │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate în cadrul │0,25p x │ │ │
│ │cercului pedagogic la │activitate │ │ │
│ │nivel judeţean │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │d. Activitatea în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisii paritare/de dialog│ │ │ │
│ │social, comisii de │ │ │ │
│ │evaluare şi asigurare a │ │ │ │
│ │calităţii în educaţie, │ │ │ │
│ │comisii de sănătate şi │ │ │ │
│ │securitate în muncă, │ │ │ │
│ │comisii PSI şi situaţii de│ │ │ │
│ │urgenţă, activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru în │ │ │ │
│ │comisiile de ocupare a │ │ │ │
│ │posturilor didactice │ │ │ │
│ │vacante la nivel judeţean/│5 │ │ │
│ │al municipiului Bucureşti,│ │ │ │
│ │activitate în organismele │ │ │ │
│ │de conducere ale │ │ │ │
│ │organizaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │afiliate federaţiilor │ │ │ │
│ │sindicale reprezentative │ │ │ │
│ │la nivel de sector de │ │ │ │
│ │activitate învăţământ │ │ │ │
│ │preuniversitar /semnatare │ │ │ │
│ │ale contractului colectiv │ │ │ │
│ │de muncă la nivel de │ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate în cadrul │0,5p x │ │ │
│ │comisiilor │activitate │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate ca lider │ │ │ │
│ │sindical la nivel unitate/│0,5/1/1,5p │ │ │
│ │judeţ/naţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │e. Activitatea de │ │ │ │
│ │metodist, membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │ │ │ │
│2.│specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar , │10 │ │ │
│ │coordonator de cerc │ │ │ │
│ │pedagogic certificată de │ │ │ │
│ │inspectorul de │ │ │ │
│ │specialitate şi │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar general│ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate ca metodist │2px an │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate ca membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │1px an │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- coordonator de cerc │1px an │ │ │
│ │pedagogic │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │f. Activitate desfăşurată,│ │ │ │
│ │la solicitarea │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei/ │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, în│ │ │ │
│ │cadrul Comisiei Naţionale/│ │ │ │
│ │Judeţene de Specialitate, │ │ │ │
│ │al unor comisii tehnice/ │ │ │ │
│ │grupuri de lucru pentru │ │ │ │
│ │elaborarea unor acte │ │ │ │
│ │normative/administrative, │ │ │ │
│ │pentru elaborarea/ │ │ │ │
│ │revizuirea programelor/ │ │ │ │
│ │subiectelor/testelor de │ │ │ │
│ │antrenament pentru │ │ │ │
│ │simulările/evaluările/ │ │ │ │
│ │examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al │ │ │ │
│ │unor comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │8 │ │ │
│ │Educaţiei, în calitate de │ │ │ │
│ │reprezentant desemnat de │ │ │ │
│ │către comisiile naţionale │ │ │ │
│ │de organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor │ │ │ │
│ │naţionale, traducerea │ │ │ │
│ │variantelor de subiecte │ │ │ │
│ │pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de Experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de Control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la│ │ │ │
│ │solicitarea │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor on-line │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate desfăşurată │ │ │ │
│ │în cadrul unor comisii │ │ │ │
│ │tehnice de elaborare a │0,5px │ │ │
│ │unor acte normative/ │activitate │ │ │
│ │administrative cu caracter│ │ │ │
│ │normativ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate în cadrul │1px │ │ │
│ │comisiei naţionale de │activitate │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate de evaluator │1p de manual│ │ │
│ │de manuale şcolare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │g. Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane,│ │ │ │
│ │conferinţe zonale, │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale şi/sau│ │ │ │
│ │internaţionale, cursuri de│ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu │ │ │ │
│ │sau în management │12 │ │ │
│ │educaţional, dovedite prin│ │ │ │
│ │documente oficiale ale │ │ │ │
│ │manifestării şi care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele│ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │ │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- comunicări la │1/1,5/2/2,5 │ │ │
│ │simpozioane zonale/ │x nr │ │ │
│ │judeţene/naţionale/ │comunicări │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- cursuri fără credite/cu │0,5/1p x nr │ │ │
│ │credite │cursuri │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │extracurriculare şi │ │ │ │
│ │implicarea în proiecte │ │ │ │
│ │(inclusiv proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare europeană │20p │ │ │
│ │nerambursabilă: Erasmus+, │ │ │ │
│ │POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare)/programe de │ │ │ │
│ │formare profesională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a. Implementarea/ │5p (1p x │ │ │
│ │coordonarea/participarea │iniţiere, 1p│ │ │
│ │la proiecte/programe de │x │ │ │
│ │formare profesională │participare)│ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b Implementarea/ │ │ │ │
│ │coordonarea/participarea │ │ │ │
│ │la proiecte zonale, │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale sau │5p (1/1,5/2/│ │ │
│ │internaţionale care │2,5 x nr. │ │ │
│3.│vizează domeniul │proiecte) │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │
│ │extraşcolare, inclusiv cu │ │ │ │
│ │COSR. MTS. Federaţiile de │ │ │ │
│ │specialitate, DJST. DSTMB │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c. Participarea la │ │ │ │
│ │activităţi de voluntariat,│ │ │ │
│ │inclusiv participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │5p (1p │ │ │
│ │acţiune comunitară, │activitate) │ │ │
│ │performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor la │ │ │ │
│ │concursuri sportive în │ │ │ │
│ │cadrul unor programe ale │ │ │ │
│ │M.E., M.T.S., C.O.S.R. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │d. Iniţierea/organizarea/ │ │ │ │
│ │participarea la schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă cu alte │5p (1p │ │ │
│ │unităţi de învăţământ, │activitate) │ │ │
│ │reţele sau proiecte │ │ │ │
│ │interşcolare │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │5. Criteriul privind │ │ │ │
│ │contribuţia la dezvoltarea│40p │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a. Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POSDRU, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │12p │ │ │
│ │Mondială şi altele │(2 p/ │ │ │
│ │similare), de alte │programe/ │ │ │
│ │finanţări extrabugetare │proiecte ed.│ │ │
│ │pentru unitatea de │2p /contract│ │ │
│ │învăţământ, centre de │/doc. │ │ │
│ │documentare şi informare, │justificativ│ │ │
│ │laboratoare etc., având ca│/ donaţie/ │ │ │
│ │efect creşterea calităţii │sponsorizare│ │ │
│ │activităţii instituţionale│/ an) │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare,│ │ │ │
│ │încadrarea în bugetul │ │ │ │
│ │alocat calculat conform │ │ │ │
│ │formulei de finanţare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b. Existenţa unui progres │ │ │ │
│ │semnificativ în privinţa │ │ │ │
│ │dotării spaţiilor unităţii│ │ │ │
│4.│de învăţământ, a │ │ │ │
│ │mijloacelor de învăţământ │11p │ │ │
│ │şi a altor resurse │2 p / │ │ │
│ │educaţionale, conform │document │ │ │
│ │nevoilor comunităţii │care atestă │ │ │
│ │şcolare (beneficiari ai │dotarea │ │ │
│ │educaţiei, cadre didactice│materială │ │ │
│ │şi personal administrativ)│ │ │ │
│ │şi ţintelor de dezvoltare │ │ │ │
│ │stabilite prin proiectul │ │ │ │
│ │de dezvoltare │ │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c. participare şi │ │ │ │
│ │implicare în activitatea │ │ │ │
│ │comisiilor şi consiliilor │ │ │ │
│ │la nivel de unitate/ │ │ │ │
│ │instituţie/ local/ │ │ │ │
│ │judeţean/ naţional, precum│ │ │ │
│ │şi/sau în realizarea de │17p │ │ │
│ │parteneriate │1/1,5/2/3p /│ │ │
│ │instituţionale în │comisie 3p/ │ │ │
│ │concordanţă cu nevoile │parteneriat │ │ │
│ │comunităţii şcolare şi cu │ │ │ │
│ │ţintele stabilite, cu │ │ │ │
│ │efecte pozitive în │ │ │ │
│ │domeniul incluziunii │ │ │ │
│ │sociale şi dezvoltării │ │ │ │
│ │durabile, inclusiv în │ │ │ │
│ │calitate de observator │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │TOTAL │150 │ │ │
└──┴──────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

        NOTĂ:
        * = se înmulţeşte cu numărul de premii obţinute;
        ** = se înmulţeşte cu numărul de comisii; în situaţia în care suma punctajelor detaliate este mai mare decât punctajul maxim alocat subcriteriului, se acordă punctajul maxim aferent.


                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016