Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIA ŞI CRITERIILE din 22 aprilie 2024  privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIA ŞI CRITERIILE din 22 aprilie 2024 privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 380 din 23 aprilie 2024
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 4.308 din 22 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 23 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2024.
    (2) Gradaţia de merit se acordă personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control.
    (3) Gradaţia de merit prevăzută de Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă prin concurs şi reprezintă 25% din salariul de bază deţinut, conform legii.
    (4) Prin unităţi/instituţii de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, inclusiv unităţile conexe şi inspectoratele şcolare.

    ART. 2
    (1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, totalul posturilor de conducere şi îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2024, conform programului EduSal, la nivelul judeţului/ municipiului Bucureşti, comunicat de Ministerul Educaţiei, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2024, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 184 alin. (1) - (7) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.
    (2) Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal:
    a) personal didactic de predare;
    b) personal didactic de conducere, îndrumare şi control;
    c) personal didactic auxiliar.

    (3) În situaţia în care personalului didactic i se modifică locul sau felul muncii cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.
    (4) Personalul didactic beneficiar al gradaţiei de merit, detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti, îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/transferat.
    (6) La solicitarea unităţii/instituţiei de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris în alt judeţ/municipiul Bucureşti în timpul anului şcolar, inspectoratul şcolar acordă în continuare gradaţia de merit câştigată, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, cu respectarea prevederilor alin. (1).
    (7) Personalul didactic care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular/angajat pe perioadă nedeterminată, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care a revenit sau s-a detaşat.
    (8) Personalului didactic auxiliar transferat conform dispoziţiilor art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau detaşat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (5)-(7).
    (9) În situaţia în care personalul didactic, menţionat la alin. (5)-(7), beneficiar al gradaţiei de merit, nu se încadrează în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-a pretransferat/transferat/detaşat, acordarea gradaţiei de merit se suspendă până la data de 31 august a anului şcolar în curs. Plata gradaţiei de merit se reia începând cu data de 1 septembrie a următorului an şcolar, cu respectarea condiţiei încadrării în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care persoana respectivă s-a pretransferat/transferat/detaşat, până la împlinirea celor 5 ani de plată efectivă.
    (10) Personalul didactic auxiliar, beneficiar al gradaţiei de merit, având norma de bază constituită din fracţiuni de post corespunzătoare unor funcţii didactice auxiliare diferite, beneficiază de gradaţia de merit calculată la întreaga normă de bază.

    ART. 3
    (1) Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2024.
    (2) Gradaţia de merit se calculează raportat la norma didactică de bază, conform actului de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, respectiv la norma de bază, conform actului de numire/transfer pentru personalul didactic auxiliar.

    ART. 4
    (1) Personalul didactic din învăţământ beneficiar al gradaţiei de merit, pentru care aceasta încetează de drept la 31 august 2024, poate participa la un nou concurs.
    (2) Personalul didactic care se pensionează nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la data încetării de drept a contractului individual de muncă, conform prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile pentru personalul didactic auxiliar, respectiv conform prevederilor art. 229 alin. (6) - (8) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control.
    (3) Personalul didactic menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2024, în condiţiile prevăzute la art. 229 alin. (11) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gradaţie de merit până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit, dar nu mai mult de încheierea perioadei de menţinere ca titular/angajat pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar.
    (4) Pentru personalul didactic titular care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit, beneficiază de rezervarea postului, în condiţiile art. 184 alin. (1) - (7) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, dar fără plata gradaţiei de merit, la revenirea pe post se reia plata gradaţiei de merit pentru restul perioadei până la împlinirea celor 5 ani de plată efectivă, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. În situaţia în care nu este posibilă reluarea plăţii la revenirea la post, aceasta rămâne suspendată până la data de 31 august a anului şcolar în curs şi se reia începând cu data de 1 septembrie a următorului an şcolar, până la împlinirea celor 5 ani de plată efectivă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit
    ART. 5
    (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:
    a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată (1 septembrie 2018-31 august 2023) şi care a dovedit performanţe deosebite în:
    (i) activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor;
    (ii) inovarea didactică în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor prin utilizarea tehnologiei şi a internetului sau a altor modalităţi alternative de educaţie, în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei/inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, etapa naţională şi internaţională;
    (iii) prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune;

    b) personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2018-31 august 2023, şi calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată.

    (2) Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2018-31 august 2023, au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat depune calificativele primite în urma evaluării activităţii din perioada 1 septembrie 2018-31 august 2023, în funcţie de categoria pentru care optează: predare, respectiv conducere, îndrumare şi control.
    (3) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2018-31 august 2023, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2018-31 august 2023, precum şi pentru o perioadă corespunzătoare duratei suspendării, anterioară intervalului menţionat, astfel încât să se asigure evaluarea efectivă pe o perioadă de cinci ani. În acest caz, perioada evaluată din afara intervalului 1 septembrie 2018-31 august 2023 se stabileşte astfel încât să nu fi fost luată în considerare la acordarea unei alte gradaţii de merit. În cazul în care nu se pot constitui în acest mod cei cinci ani necesari evaluării, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada din intervalul 1 septembrie 2018-31 august 2023 în care a desfăşurat activitate.
    (4) Personalul didactic încadrat pe două sau mai multe domenii/discipline/specializări/funcţii de la data de 1 septembrie 2018 până la data depunerii dosarului poate participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre domenii/discipline/specializări/funcţii, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au fost încadrate pe două sau mai multe domenii/discipline/ specializări/funcţii sunt evaluate pentru întreaga activitate metodică şi ştiinţifică desfăşurată la fiecare domeniu/disciplină/ specializare/funcţie.
    (5) Personalul prevăzut la art. 2 alin. (10) poate depune dosarul pentru oricare dintre funcţiile pe care este sau a fost încadrat în perioada prevăzută la alin. (4).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit
    ART. 6
    (1) Pentru acordarea gradaţiei de merit, inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi, inclusă în fişa de (auto)evaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2018-31 august 2023 sau pentru perioadele corespunzătoare conform art. 5 alin. (3).
    (2) Fişa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, pe baza fişelor sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6-12 la prezenta metodologie.
    (3) Fişele de (auto)evaluare se elaborează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, cu respectarea criteriilor generale şi a subcriteriilor din fişele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6-12 la prezenta metodologie.
    (4) Pentru personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele criteriile generale:
    1. criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă;
    2. criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educaţional;
    3. criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte/programe de formare profesională;
    4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.


    ART. 7
    (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice, respectându-se criteriile/subcriteriile şi punctajele maxime, acolo unde acestea sunt menţionate în fişele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6-12 la prezenta metodologie.
    (2) În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidaţi:
    a) educatori-puericultori/educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;
    b) învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;
    c) profesori;
    d) maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;
    e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
    f) cadre didactice din învăţământul special;
    g) cadre didactice din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
    h) personal didactic de conducere, îndrumare şi control;
    i) personal didactic auxiliar; se elaborează grile de evaluare distincte pentru fiecare funcţie didactică auxiliară prevăzută în art. 192 alin. (1) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupaţională de funcţii bugetare Învăţământ“ la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările ulterioare.

    (3) Defalcarea punctajului maxim şi elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenţa comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar. În cadrul criteriilor generale prevăzute la art. 6, al subcriteriilor şi punctajelor maxime prevăzute în fişele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6-12 la prezenta metodologie, comisia paritară poate stabili şi alte activităţi (de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor documentarist, profesor de discipline nonlingvistice în liceele cu secţii bilingve francofone, activitate sindicală etc.).
    (4) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit, altele decât cele din fişa postului, sunt stabilite în fişa de (auto)evaluare a activităţii pentru gradaţie de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.
    (5) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar stabileşte numărul gradaţiilor de merit pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar), precum şi pe discipline/domenii, raportat la numărul total de gradaţii, conform art. 2 alin. (1). Pentru acordarea gradaţiei de merit este necesar un punctaj de minimum 75 de puncte.
    (6) Numărul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii se aprobă de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare. Consiliul de administraţie aprobă punctajele candidaţilor pentru fiecare categorie de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii, în ordinea descrescătoare a punctajului, şi hotărăşte rezultatul concursului, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii.
    (7) Responsabilitatea privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi încadrarea în numărul de locuri revine consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
    (8) Palatul Naţional al Copiilor transmite spre aprobare Ministerului Educaţiei, în termenul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, propunerea cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate, în urma calculului efectuat conform art. 2 alin. (1).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura de acordare a gradaţiei de merit
    ART. 8
    (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct/ directorul casei corpului didactic/directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
    b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare sau un informatician, consilier sau inspector şcolar;
    c) membri - inspectori şcolari sau metodişti selectaţi din corpul de metodişti ai inspectoratului şcolar, respectiv membri ai consiliului consultativ al disciplinei/domeniului, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ preuniversitar.

    (2) În situaţia în care nu se pot aplica prevederile alin. (1) lit. a), inspectorul şcolar general numeşte un inspector şcolar pentru funcţia de preşedinte al comisiei, în baza avizului Ministerului Educaţiei.
    (3) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, prin ordin de serviciu, desemnează persoanele care fac parte din comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - inspector/consilier din cadrul direcţiei din Ministerul Educaţiei care coordonează activitatea extraşcolară;
    b) secretar - inspector/consilier din cadrul direcţiei din Ministerul Educaţiei care coordonează activitatea extraşcolară;
    c) membri - inspectori şcolari din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ/conexe din municipiul Bucureşti.


    ART. 9
    (1) Dosarul în vederea participării la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit se întocmeşte de către fiecare candidat şi cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis:
    a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
    b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea;
    c) adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi;
    d) adeverinţă de vechime în învăţământ;
    e) fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
    f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;
    g) declaraţia pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
    h) documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează.

    (2) Candidatul are obligaţia să respecte ordinea criteriilor şi subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginaţia din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiţia menţionată anterior nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării şi punctării. În cazul în care în dosarul candidatului există documente asupra cărora comisia de evaluare are suspiciuni cu privire la autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea acestora, se solicită candidatului, în scris, în perioada destinată evaluării dosarelor, dovezi suplimentare (documente în original, decizii, adeverinţe, liste cu participarea la concursuri/olimpiade etc.). În situaţia în care candidatul nu poate proba autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea documentelor respective, dosarul acestuia nu se evaluează, candidatul este eliminat din concurs şi i se interzice participarea la concursul în vederea acordării gradaţiei de merit organizat în următorii doi ani. Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat numai o singură dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare.
    (3) Inspectoratul şcolar stabileşte prin procedură proprie, aprobată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, modalitatea de depunere, de evaluare a dosarelor şi de soluţionare a contestaţiilor: în format letric sau în format electronic prin platforma dedicată, modalitate pe care o transmite candidaţilor în termenul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
    (4) În cazul în care inspectoratul şcolar hotărăşte ca depunerea şi ulterior evaluarea documentelor candidaţilor şi soluţionarea eventualelor contestaţii să se realizeze prin intermediul unei platforme online, în format electronic (scanat), acesta are obligaţia de a asigura, pentru candidaţii aflaţi în situaţii excepţionale, care declară pe propria răspundere că nu au acces la instrumentele necesare depunerii online a dosarului, infrastructura necesară.
    (5) Pentru situaţiile în care inspectoratul şcolar hotărăşte ca dosarele candidaţilor în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit să fie depuse în format letric, candidatul întocmeşte şi depune dosarul la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ/Palatului Naţional al Copiilor în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi/instituţii de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.
    (6) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unităţii/ instituţiei de învăţământ este obligat să depună dosarele candidaţilor, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, la registratura inspectoratului şcolar/registratura Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor.
    (7) Consiliul consultativ al disciplinei/domeniului verifică existenţa documentelor enumerate la alin. (1), în format letric sau, după caz, în format electronic, şi respectarea prevederilor alin. (2). În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei/ domeniului, consemnată în procesul-verbal al şedinţei, inspectorul şcolar care coordonează disciplina/domeniul întocmeşte un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Membrii consiliului consultativ completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu în fişa de (auto)evaluare a candidatului şi îşi asumă, prin semnătură, în procesul-verbal al şedinţei şi în raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie. Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru candidaţii de la Palatul Naţional al Copiilor.
    (8) Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte documentaţia/acces la documentaţie de la inspectorul şcolar care coordonează disciplina, pe care o examinează, întocmeşte raportul motivat şi stabileşte punctaje pe criterii/subcriterii şi punctajul final pentru toţi candidaţii, pe care le consemnează în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Membrii comisiei de evaluare au acces la dosarele (în format letric) candidaţilor doar în cadrul şedinţelor de evaluare, iar în cazul dosarelor depuse online, exclusiv prin dispozitivele puse la dispoziţie în acest sens. Informaţiile din dosarele candidaţilor sunt confidenţiale. Preşedintele comisiei de evaluare îşi asumă prin semnătură raportul motivat şi punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit întocmeşte lista cuprinzând candidaţii, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi, funcţii şi discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toţi membrii comisiei, este înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
    (9) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de evaluare, au drept de acces la documentele comisiei, inclusiv dosarele candidaţilor în format letric/scanat, şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite, cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte, programul desfăşurării şedinţelor de evaluare. Orice modificare în program se aduce la cunoştinţa reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti cu cel puţin 48 de ore înainte. Neconvocarea observatorilor în termenele prevăzute conduce la vicierea procedurii. Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi în termenele prevăzute, nu viciază procedura.
    (10) În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, preşedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaţilor participanţi la concursul de acordare a gradaţiilor de merit.
    (11) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, din cadrul Ministerului Educaţiei, aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei şi pe site-ul acestuia, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
    (12) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradaţiei de merit se stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar de către comisia paritară şi se validează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

    ART. 10
    (1) Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul şcolar, respectiv la registratura Ministerului Educaţiei - pentru Palatul Naţional al Copiilor, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Contestaţiile se pot transmite şi prin e-mail la o adresă afişată concomitent cu lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către inspectoratul şcolar, respectiv de către Ministerul Educaţiei pentru Palatul Naţional al Copiilor.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general/ordin de serviciu al secretarului de stat, este formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia de evaluare, după cum urmează:
    a) preşedinte - inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul Naţional al Copiilor - director al unei direcţii din cadrul Ministerului Educaţiei cu atribuţii în învăţământul preuniversitar;
    b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspector/consilier/referent din cadrul direcţiei din Ministerul Educaţiei care coordonează activitatea extraşcolară;
    c) membri - inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ, consilierul juridic al inspectoratului şcolar; pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspectori/consilieri/referenţi din cadrul direcţiilor cu atribuţii în învăţământul preuniversitar din Ministerul Educaţiei.

    (3) În cazul în care inspectorul şcolar general/ directorul casei corpului didactic candidează în vederea obţinerii gradaţiei de merit sau este în imposibilitatea de a îndeplini funcţia de preşedinte al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, acesta este înlocuit cu directorul centrului judeţean de excelenţă sau cu un alt inspector şcolar, cu avizul Ministerului Educaţiei.
    (4) În perioada depunerii contestaţiilor, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă, la propunerea comisiei paritare, ca gradaţiile de merit rămase neutilizate [ca urmare a numărului insuficient de solicitări la anumite categorii de personal - didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar - şi discipline/domenii/ funcţii didactice auxiliare, a nerealizării punctajului minim stabilit conform art. 7 alin. (5) de către candidaţi, precum şi a eventualelor dosare care conţin documente eronate/false şi care nu se evaluează conform art. 9 alin. (2)] să fie redistribuite altor categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii/funcţii didactice auxiliare, cu condiţia respectării punctajului minim stabilit conform art. 7 alin. (5).
    (5) Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, în termenul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în raportul motivat întocmit conform anexei nr. 3 la prezenta metodologie şi în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit şi sunt asumate de către preşedintele comisiei de contestaţii. La finalul lucrărilor, comisia de contestaţii generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaţilor, asumată de toţi membrii comisiei, care va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor transmite răspunsul scris la contestaţii, argumentat, din raportul motivat.
    (6) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de contestaţii, au drept de acces la toate documentele şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte, programul desfăşurării şedinţelor comisiei de contestaţii. Orice modificare în program se aduce la cunoştinţa reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti, cu cel puţin 24 de ore înainte. Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi în termenele prevăzute, nu viciază procedura.
    (8) După primirea listei cuprinzând punctajele acordate de comisia de contestaţii, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar validează lista finală cu rezultatele tuturor candidaţilor participanţi la concurs şi aprobă lista nominală a candidaţilor care vor beneficia de gradaţie de merit, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, ţinând cont de punctajele obţinute în urma evaluării la contestaţie. Pentru Palatul Naţional al Copiilor, lista finală, după contestaţii, cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, se aprobă de către secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar.

    ART. 11
    (1) Inspectorul şcolar general înaintează lista nominală a candidaţilor care vor beneficia de gradaţie de merit Direcţiei generale management resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, în vederea emiterii ordinului ministrului. Lista transmisă, cu adresă de înaintare, conţine obligatoriu următoarele documente:
    a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, conform situaţiei prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta metodologie;
    b) observaţiile reprezentanţilor desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit cu statut de observatori la prezenta metodologie;
    c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

    (2) Nu se admite transmiterea de către unităţile de învăţământ/inspectoratele şcolare a altor propuneri după perioadele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

    ART. 12
    (1) Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei verifică încadrarea strictă în numărul de locuri calculat şi elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor transmise de inspectoratele şcolare, cuprinzând personalul didactic din unităţile/instituţiile de învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit.
    (2) În situaţia constatării neîncadrării în numărul de locuri calculat, conducerea Ministerului Educaţiei poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit de către inspectoratul şcolar. Aceste situaţii nu intră sub incidenţa perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2024, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

    CAP. II
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 13
    (1) Inspectoratele şcolare pot elabora şi aplica proceduri specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor din etapele concursului, cu respectarea strictă a prevederilor prezentei metodologii, inclusiv pentru depunerea şi evaluarea online a documentelor, respectiv privind anonimizarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor.
    (2) Candidaţii la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicată în concurs.
    (3) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ai consiliilor consultative ale disciplinelor/ domeniilor nu pot avea în rândul candidaţilor soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semnează în acest sens câte o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedinţilor comisiilor implicate în concurs şi se păstrează la inspectoratul şcolar.

    ART. 14
    (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de gradaţie de merit conform reglementărilor proprii.
    (2) Dosarele personalului didactic civil din unităţi de învăţământ preuniversitar militar se evaluează şi se validează la nivelul inspectoratului şcolar pe raza căruia aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea, în termenul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, excedând numărului de gradaţii de merit calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele şcolare informează unităţile de învăţământ preuniversitar militar asupra rezultatului concursului.
    (3) Inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei tabelul nominal şi punctajul pentru aceşti candidaţi aprobaţi, conform anexei nr. 2, în termenul prevăzut în anexa nr. 1 la metodologie.
    (4) Rezultatele concursului pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi de învăţământ preuniversitar militar, validate de inspectoratele şcolare, se centralizează de către Ministerul Educaţiei, care le transmite Ministerului Apărării Naţionale.
    (5) Documentaţia care stă la baza acordării gradaţiei de merit, inclusiv dosarele candidaţilor validaţi, se păstrează la arhiva inspectoratului şcolar pe întreaga perioadă a acordării acesteia.
    (6) Folosirea de înscrisuri false în componenţa dosarului pentru obţinerea gradaţiei de merit, constatată de instituţiile cu drept de control, ca urmare a unor sesizări, atrage după sine anularea acordării acesteia şi recuperarea sumelor încasate până la data la care a fost constatată.

    ART. 15
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    GRAFICUL
    desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2024
    1. Transmiterea de către Ministerul Educaţiei a numărului total de posturi didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control, respectiv a numărului de posturi didactice auxiliare ocupate la nivelul lunii februarie 2024, conform datelor din programul EDUSAL
    Termen: 26 aprilie 2024

    2. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ. Transmiterea propunerii Palatului Naţional al Copiilor către Ministerul Educaţiei cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate
    Perioada: 29-30 aprilie 2024

    3. Aprobarea numărului de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare
    Comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar în teritoriu
    Perioada: 8-10 mai 2024

    4. Depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică
    Perioada: 13-21 mai 2024

    5. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/ registratura inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor
    Perioada: 22-23 mai 2024

    6. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Naţional al Copiilor
    Perioada: 24 mai-12 iunie 2024

    7. Depunerea/Transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite
    Perioada: 13- 14 iunie 2024

    8. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor
    Termen: 17-28 iunie 2024

    9. Înaintarea la Ministerul Educaţiei a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi a listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit
    Termen: până la 4 iulie 2024

    10. Emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit
    Termen: până la 9 august 2024


    ANEXA 2

    la metodologie
    TABEL NOMINAL
    cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit,
    aprobate în şedinţa consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar .................... din data de .............

┌────┬─────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┐
│ │ │Funcţia │ │ │ │ │
│ │ │didactică, de │ │ │ │ │
│ │ │conducere, │ │ │Unitatea de │ │
│ │ │îndrumare │ │ │învăţământ/ │ │
│Nr. │Numele │şi control/ │ │Vechimea │Unitatea │Punctajul│
│crt.│şi │personal │Specialitatea│în │militară de │obţinut │
│ │prenumele│didactic civil│ │învăţământ│învăţământ │ │
│ │ │din unităţi │ │ │preuniversitar│ │
│ │ │militare de │ │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │ │
│ │ │preuniversitar│ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──┬──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──┴──────┘


    Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit
    Preşedinte,
    ...................
    Secretar,
    ...............
    Membri:
    ...............
    Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar .......
    Preşedinte,
    ............
    Secretar,
    ............
    Membri:
    ..............

    ANEXA 3

    la metodologie
    RAPORT MOTIVAT
    privind analiza dosarului candidatului .........., specialitatea ........./personal didactic
    de conducere/personal didactic de îndrumare şi control/personal didactic auxiliar, sesiunea 2024

┌────────┬───────────┬────────────┬─────────┬──────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Punctaj │ │ │Punctaj │Justificare│ │
│Criteriu│Subcriteriu│autoevaluare│Documente│Pagina│evaluare│acordare │Observaţii│
│ │ │ │ │ │ │punctaj │ │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │a) │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│1. │. │ │ │ │ │ │ │
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │a) │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│2. │. │ │ │ │ │ │ │
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │a) │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│3. │. │ │ │ │ │ │ │
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │a) │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│4. │. │ │ │ │ │ │ │
│ │. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────┴────────┴───────────┴──────────┘┌────────────────────────────┬─────────┐
│Numele şi prenumele │Semnătura│
├───────────────────────────┬┼─────────┤
│Membru consiliul ││ │
│consultativ ││ │
├───────────────────────────┼┼─────────┤
│Preşedintele comisiei de ││ │
│evaluare ││ │
├───────────────────────────┼┼─────────┤
│Preşedintele comisiei de ││ │
│soluţionare a ││ │
│contestaţiilor ││ │
└───────────────────────────┴┴─────────┘


    Data .............

    ANEXA 4

    la metodologie
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, .................…., domiciliat(ă) în ...........…., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, legitimat(ă) cu .......... seria .... nr. ........, CNP .............., încadrat(ă) la ............. pe funcţia de ......, declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate.
    Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii.
    Semnătura
    ..............
    Data
    ....................

    ANEXA 5

    la metodologie
    Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2024 - personal didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control

┌───────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Numărul de│
│ │ │ │ │ │ │ │gradaţii │
│ │ │ │Numărul │ │ │ │care vor │
│ │Numărul │16% din │gradaţiilor│Numărul gradaţiilor│Numărul de │Numărul de│fi │
│ │total de │numărul │de merit │de merit acordate │gradaţii │gradaţii │acordate │
│ │posturi │total de │aflate în │în: │ieşite din │rezultate │în │
│ │didactice │posturi │plată │ │plată ca │pentru │sesiunea │
│ │de │didactice │pentru │ │urmare a │personalul│2024 │
│ │predare, │de │personalul │ │pensionării,│didactic │pentru │
│Judeţul│de │predare, │didactic de│ │decesului, │de │personalul│
│ │conducere,│de │predare, ├────┬────┬────┬────┤renunţării │predare, │didactic │
│ │de │conducere,│de │ │ │ │ │şi a altor │de │de │
│ │îndrumare │de │conducere, │ │ │ │ │situaţii în │conducere,│predare, │
│ │şi control│îndrumare │de │ │ │ │ │perioada │de │de │
│ │EDUSAL │şi control│îndrumare │2020│2021│2022│2023│2020-2023 │îndrumare │conducere,│
│ │1.02.2024 │ │şi control │ │ │ │ │ │şi control│de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │îndrumare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi control│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├───────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴──────────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────────────┴──────────┴──────────┘


    Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2024 - personal didactic auxiliar

┌───────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Numărul de │ │Numărul de│
│ │ │ │ │ │gradaţii │ │gradaţii │
│ │ │ │Numărul │Numărul gradaţiilor│ieşite din │ │care vor │
│ │Numărul │16% din │gradaţiilor│de merit acordate │plată ca │Numărul de│fi │
│ │total de │numărul │de merit │în: │urmare a │gradaţii │acordate │
│ │posturi │total de │aflate în │ │pensionării,│rezultate │în │
│Judeţul│didactice│posturi │plată │ │decesului, │pentru │sesiunea │
│ │auxiliare│didactice│pentru ├────┬────┬────┬────┤renunţării │personalul│2024 │
│ │EDUSAL │auxiliare│personalul │ │ │ │ │şi a altor │didactic │pentru │
│ │1.02.2024│ │didactic │ │ │ │ │situaţii │auxiliar │personalul│
│ │ │ │auxiliar │2020│2021│2022│2023│în perioada │ │didactic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2020 - 2023 │ │auxiliar │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├───────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────────────┴──────────┴──────────┘


    Pentru fiecare categorie de personal:
    col. 2 = col. 1 x 16%
    col. 3 = col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 – col. 8
    col. 9 = col. 2 – col. 3
    col. 10 ≤ col. 9


    ANEXA 6

    la metodologie
    Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal

┌────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctajul│Punctaj │Punctaj │
│crt.│Subcriterii │maxim │autoevaluare│evaluare│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│1. │complexe cu valoare │80 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor, materializate în │ │ │ │
│ │progresul elevilor pe domenii │ │ │ │
│ │de dezvoltare, înregistrate în│ │ │ │
│ │Fişa de apreciere a │ │ │ │
│ │progresului elevilor, ca o │ │ │ │
│ │confirmare a parcurgerii │ │ │ │
│ │coerente şi cu consecvenţă a │ │ │ │
│ │curriculumului în vigoare şi a│ │ │ │
│ │atingerii obiectivelor/ │ │ │ │
│ │elementelor de competenţă, │ │ │ │
│ │rezultate deosebite obţinute │ │ │ │
│ │în pregătirea elevilor │ │ │ │
│ │materializate în progresul │ │ │ │
│ │elevilor la clasă sau în │ │ │ │
│ │rezultate ale elevilor la │ │ │ │
│ │clasă, la testări şi examene │ │ │ │
│ │naţionale de sfârşit de ciclu/│ │ │ │
│ │Rezultate obţinute cu clasa/ │ │ │ │
│ │individual la disciplinele de │ │ │ │
│ │specialitate din învăţământul │ │ │ │
│ │tehnologic şi vocaţional, pe │10 │ │ │
│ │baza datelor statistice de la │ │ │ │
│ │nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ, ca o confirmare a │ │ │ │
│ │atingerii obiectivelor/ │ │ │ │
│ │competenţelor specifice impuse│ │ │ │
│ │de curriculumul şcolar în │ │ │ │
│ │vigoare, respectiv rezultate │ │ │ │
│ │deosebite în activităţi │ │ │ │
│ │specifice de consiliere │ │ │ │
│ │psihopedagogică şi de │ │ │ │
│ │management al vieţii personale│ │ │ │
│ │şi al carierei în scopul │ │ │ │
│ │îmbunătăţirii performanţelor │ │ │ │
│ │şcolare, de reducere a │ │ │ │
│ │abandonului şcolar şi de │ │ │ │
│ │creştere a frecvenţei elevilor│ │ │ │
│ │la cursuri, în activităţi de │ │ │ │
│ │facilitare a procesului de │ │ │ │
│ │incluziune şcolară şi în │ │ │ │
│ │remedierea limbajului şi │ │ │ │
│ │comunicării cu impact în │ │ │ │
│ │integrarea şcolară şi socială │ │ │ │
│ │a copilului │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor cu cerinţe │ │ │ │
│ │educaţionale speciale │ │ │ │
│ │integraţi în învăţământul de │ │ │ │
│ │masă, şcolarizaţi la domiciliu│ │ │ │
│ │sau în spital, cu statut │ │ │ │
│ │social, economic sau cultural │10 │ │ │
│ │scăzut, reîntorşi în România, │ │ │ │
│ │refugiaţi, separaţi temporar │ │ │ │
│ │sau definitiv de părinţi, din │ │ │ │
│ │comunităţi izolate, din │ │ │ │
│ │sistemul de protecţie socială,│ │ │ │
│ │cu părinţii plecaţi în │ │ │ │
│ │străinătate, părinţi minori │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Îmbunătăţirea │ │ │ │
│ │ │semnificativă a prezenţei│ │ │ │
│ │ │la şcoală sau │ │ │ │
│ │ │rezultatelor obţinute de │ │ │ │
│ │ │elevii aflaţi în evidenţa│ │ │ │
│ │b.1)│unităţii de învăţământ ca│5 │ │ │
│ │ │fiind în risc de abandon │ │ │ │
│ │ │şcolar sau având un număr│ │ │ │
│ │ │mare de absenţe, pe baza │ │ │ │
│ │ │datelor statistice de la │ │ │ │
│ │ │nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Îmbunătăţirea │ │ │ │
│ │ │semnificativă a │ │ │ │
│ │ │rezultatelor obţinute cu │ │ │ │
│ │ │clasa/individual la │ │ │ │
│ │ │disciplinele/modulele de │ │ │ │
│ │ │specialitate de elevii cu│ │ │ │
│ │ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │ │speciale integraţi în │ │ │ │
│ │ │învăţământul de masă, │ │ │ │
│ │ │şcolarizaţi la domiciliu │ │ │ │
│ │b.2)│sau în spital, cu statut │5 │ │ │
│ │ │social, economic sau │ │ │ │
│ │ │cultural scăzut, │ │ │ │
│ │ │reîntorşi în România, │ │ │ │
│ │ │refugiaţi, separaţi │ │ │ │
│ │ │temporar sau definitiv de│ │ │ │
│ │ │părinţi, din comunităţi │ │ │ │
│ │ │izolate, din sistemul de │ │ │ │
│ │ │protecţie socială, cu │ │ │ │
│ │ │părinţii plecaţi în │ │ │ │
│ │ │străinătate, părinţi │ │ │ │
│ │ │minori │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Iniţierea şi/sau aplicarea │ │ │ │
│ │la clasă a unor metode, │ │ │ │
│ │procedee şi tehnici de │ │ │ │
│ │abordare a │ │ │ │
│ │predării-învăţării-evaluării │ │ │ │
│ │inovative/incluzive, preluate │ │ │ │
│ │din cercetarea educaţională de│ │ │ │
│ │profil, promovate în cadrul │ │ │ │
│ │unor proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │externă (inclusiv schimburi de│ │ │ │
│ │experienţă sau mobilităţi), al│ │ │ │
│ │unor proiecte la nivel │5 │ │ │
│ │judeţean (în parteneriat cu │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │ │ │ │
│ │superior de profil sau │ │ │ │
│ │organizaţii neguvernamentale │ │ │ │
│ │cu experienţă relevantă în │ │ │ │
│ │domeniu) şi/sau promovate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei prin │ │ │ │
│ │scrisori metodice/activităţi │ │ │ │
│ │de pregătire suplimentară │ │ │ │
│ │pentru performanţă în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pe discipline │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor distinşi │ │ │ │
│ │la olimpiade şcolare şi/sau │ │ │ │
│ │concursuri de profil corelat │ │ │ │
│ │cu disciplina predată, │ │ │ │
│ │materializate prin obţinerea │ │ │ │
│ │premiilor I, II, III, │ │ │ │
│ │menţiunilor/premiilor şi │ │ │ │
│ │menţiunilor speciale la etapa │10 │ │ │
│ │judeţeană/a sectoarelor │ │ │ │
│ │municipiului Bucureşti/ │ │ │ │
│ │interjudeţeană/naţională/ │ │ │ │
│ │internaţională, incluse în │ │ │ │
│ │programul de activităţi şi în │ │ │ │
│ │calendarul inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar/Ministerului Educaţiei │ │ │ │
│ │şi/sau pregătirea loturilor │ │ │ │
│ │olimpice de elevi │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │e) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute la competiţiile │ │ │ │
│ │organizate de societăţile de │ │ │ │
│ │ştiinţe pe discipline, precum │ │ │ │
│ │şi în centrele de excelenţă, │ │ │ │
│ │în centrele de resurse pentru │ │ │ │
│ │educaţie şi dezvoltare, │ │ │ │
│ │certificate de inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina/organizaţia │10 │ │ │
│ │coordonatoare, certificate de │ │ │ │
│ │directorul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ/inspectorul şcolar │ │ │ │
│ │care coordonează disciplina │ │ │ │
│ │sau directorul centrului │ │ │ │
│ │judeţean de resurse şi │ │ │ │
│ │asistenţă educaţională/ │ │ │ │
│ │Centrului Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti de Resurse şi │ │ │ │
│ │Asistenţă Educaţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │f) Participarea, în calitate │ │ │ │
│ │de membru al comisiei de │ │ │ │
│ │evaluare/organizare, la │ │ │ │
│ │olimpiadele şi concursurile de│ │ │ │
│ │profil, etapele locale/pe │ │ │ │
│ │sector, judeţene/a sectoarelor│8 │ │ │
│ │municipiului Bucureşti, │ │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale incluse în │ │ │ │
│ │programul de activităţi şi în │ │ │ │
│ │calendarul inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar/Ministerului Educaţiei │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │g) Implicare în activităţi │ │ │ │
│ │specifice de incluziune │5* │ │ │
│ │educaţională │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Informarea, consilierea │ │ │ │
│ │ │şi asistenţa familiilor │ │ │ │
│ │ │dezavantajate, inclusiv │ │ │ │
│ │ │prin vizite la domiciliu │ │ │ │
│ │ │şi în colaborare cu │ │ │ │
│ │ │mediatorul şcolar, în │ │ │ │
│ │ │ceea ce priveşte │ │ │ │
│ │ │înscrierea/reînscrierea │ │ │ │
│ │g.1)│şi participarea şcolară, │5 │ │ │
│ │ │beneficierea de drepturi,│ │ │ │
│ │ │măsuri şi servicii de │ │ │ │
│ │ │sprijin educaţional (de │ │ │ │
│ │ │exemplu, masă caldă, │ │ │ │
│ │ │burse sociale, învăţare │ │ │ │
│ │ │remedială, însoţitor, │ │ │ │
│ │ │terapii specifice, │ │ │ │
│ │ │servicii complementare │ │ │ │
│ │ │medicale etc.) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Predarea şi evaluarea │ │ │ │
│ │ │diferenţiată în grupele/ │ │ │ │
│ │g.2)│clasele unde învaţă elevi│5 │ │ │
│ │ │cu cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │ │speciale │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implicarea în activităţi │ │ │ │
│ │g.3)│de învăţare remedială, ca│5 │ │ │
│ │ │activitate neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implicarea în programe de│ │ │ │
│ │g.4)│tip „Şcoală după şcoală“,│5 │ │ │
│ │ │ca activitate │ │ │ │
│ │ │neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implicarea în programul │ │ │ │
│ │g.5)│„A doua şansă“, ca │5 │ │ │
│ │ │activitate neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Colaborarea cu │ │ │ │
│ │ │instituţiile abilitate │ │ │ │
│ │ │(SPAS, DAS, DGASPC, │ │ │ │
│ │g.6)│CEPECA etc.) pentru │5 │ │ │
│ │ │susţinerea participării │ │ │ │
│ │ │şi reuşitei şcolare a │ │ │ │
│ │ │elevilor în risc de │ │ │ │
│ │ │excluziune şcolară │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │h) Iniţierea şi coordonarea │ │ │ │
│ │unor proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi │ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/ interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional (în │ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │ │ │ │
│ │parentală, educaţie pentru │ │ │ │
│ │dezvoltare durabilă, educaţie │ │ │ │
│ │pentru sănătate, educaţie │10 │ │ │
│ │financiară, educaţie │ │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │interculturală, educaţie │ │ │ │
│ │pentru mişcare, educaţie │ │ │ │
│ │culturală, educaţie civică, │ │ │ │
│ │prevenirea şi combaterea │ │ │ │
│ │violenţei şcolare, pentru │ │ │ │
│ │diversitate şi │ │ │ │
│ │antidiscriminare etc.) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea, în calitate │ │ │ │
│ │de autor/coautor, la │ │ │ │
│ │elaborarea de manuale şcolare │ │ │ │
│ │aprobate de Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei, la evaluarea/ │ │ │ │
│ │reevaluarea proiectelor de │ │ │ │
│ │manuale şcolare, la traducerea│ │ │ │
│ │manualelor şcolare din limba │ │ │ │
│ │română într-o limbă a unei │ │ │ │
│ │minorităţi naţionale │ │ │ │
│ │(învăţământ cu predare în │12* │ │ │
│ │limba maternă) sau la │ │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare pentru │ │ │ │
│ │disciplinele de studiu/ │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ, │ │ │ │
│ │oferite gratuit pentru a │ │ │ │
│ │asigura accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor la │ │ │ │
│ │materiale educaţionale de │ │ │ │
│ │calitate* │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Autor/Coautor, la │ │ │ │
│ │i.1)│elaborarea de manuale │10 │ │ │
│ │ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Evaluarea/Reevaluarea │ │ │ │
│ │ │proiectelor de manuale │ │ │ │
│ │i.2)│şcolare/traducerea de │10 │ │ │
│ │ │manuale şcolare din limba│ │ │ │
│ │ │română într-o limbă a │ │ │ │
│ │ │unei minorităţi naţionale│ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare, ca formator │ │ │ │
│ │ │naţional, la sesiunile de│ │ │ │
│ │i.3)│formare din cadrul │5 │ │ │
│ │ │Programului de formare │ │ │ │
│ │ │continuă pentru experţii │ │ │ │
│ │ │evaluatori de manuale │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Elaborarea/Evaluarea │ │ │ │
│ │ │auxiliarelor curriculare;│ │ │ │
│ │ │elaborarea, la cererea │ │ │ │
│ │ │Ministerului Educaţiei/a │ │ │ │
│ │i.4)│inspectoratului şcolar, a│4 │ │ │
│ │ │unor lecţii pentru │ │ │ │
│ │ │clasele gimnaziale (la │ │ │ │
│ │ │disciplinele fără manuale│ │ │ │
│ │ │şcolare la începutul │ │ │ │
│ │ │anului şcolar) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Resursă educaţională │ │ │ │
│ │ │validată de inspectoratul│ │ │ │
│ │ │şcolar şi publicată în │ │ │ │
│ │i.5)│format electronic pe │5 │ │ │
│ │ │platforme educaţionale │ │ │ │
│ │ │destinate elevilor/ │ │ │ │
│ │ │mijloace de învăţământ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Resurse educaţionale │ │ │ │
│ │ │deschise/auxiliare │ │ │ │
│ │ │curriculare relevante │ │ │ │
│ │ │pentru diferenţierea │ │ │ │
│ │ │predării şi a evaluării, │ │ │ │
│ │i.6)│pentru recuperarea │4 │ │ │
│ │ │pierderilor în învăţare, │ │ │ │
│ │ │pentru asistenţa │ │ │ │
│ │ │psihopedagogică, pentru │ │ │ │
│ │ │sprijin şi adaptare │ │ │ │
│ │ │curriculară │ │ │ │
├────┼────┴─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind performanţe │ │ │ │
│2. │deosebite în inovarea │40 │ │ │
│ │didactică/management │ │ │ │
│ │educaţional │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţie la │ │ │ │
│ │implementarea reformei │ │ │ │
│ │curriculare la nivel naţional/│ │ │ │
│ │judeţean prin elaborarea/ │ │ │ │
│ │participarea la elaborarea de │5 │ │ │
│ │programe şcolare, regulamente,│ │ │ │
│ │metodologii, proceduri, studii│ │ │ │
│ │/cercetări în domeniu, la │ │ │ │
│ │nivel naţional/judeţean │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Organizarea/Participarea ca│ │ │ │
│ │speaker la sesiunile de │ │ │ │
│ │îndrumare şi consiliere │ │ │ │
│ │organizate online sau faţă în │ │ │ │
│ │faţă de Ministerul Educaţiei │2 │ │ │
│ │sau Centrul Naţional de │ │ │ │
│ │Politici şi Evaluare în │ │ │ │
│ │Educaţie/sesiunile grupurilor │ │ │ │
│ │de lucru pentru Curriculum │ │ │ │
│ │Naţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Elaborarea/Participarea la │ │ │ │
│ │elaborarea de îndrumătoare/ │ │ │ │
│ │ghiduri metodice, suporturi de│ │ │ │
│ │curs avizate de inspectoratul │ │ │ │
│ │şcolar sau de Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei, articole în reviste│ │ │ │
│ │/publicaţii de specialitate, │3 │ │ │
│ │înregistrate cu ISBN/ISSN; │ │ │ │
│ │elaborarea reperelor │ │ │ │
│ │metodologice curriculare la │ │ │ │
│ │nivel naţional; elaborarea de │ │ │ │
│ │programe şcolare pentru │ │ │ │
│ │discipline opţionale noi, │ │ │ │
│ │însoţite de suportul de curs │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Implementarea/Coordonarea │ │ │ │
│ │la nivel naţional/judeţean a │ │ │ │
│ │activităţilor din cadrul │ │ │ │
│ │programului TV Teleşcoală │ │ │ │
│ │Proiectarea/Prezentarea │ │ │ │
│ │materialelor/lecţiilor în │ │ │ │
│ │cadrul emisiunilor TV │ │ │ │
│ │Teleşcoală │5 │ │ │
│ │Realizarea/Participarea la │ │ │ │
│ │realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în specialitate, │ │ │ │
│ │platforme de e-learning pentru│ │ │ │
│ │susţinerea progresului şcolar,│ │ │ │
│ │avizate de Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de formator │ │ │ │
│ │naţional pentru constituirea │ │ │ │
│ │corpului de profesori │ │ │ │
│ │evaluatori pentru examene, │ │ │ │
│ │formator în alte programe de │ │ │ │
│ │formare continuă acreditate/ │ │ │ │
│ │avizate de Ministerul │5 │ │ │
│ │Educaţiei, activitatea │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul cercurilor│ │ │ │
│ │pedagogice în vederea │ │ │ │
│ │promovării accesului la o │ │ │ │
│ │educaţie de calitate pentru │ │ │ │
│ │toţi beneficiarii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitatea, la nivelul │ │ │ │
│ │unităţii de învăţământ/ │ │ │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisiilor de acordare a │ │ │ │
│ │burselor, comisiilor paritare/│ │ │ │
│ │de dialog social, comisiilor │ │ │ │
│ │de evaluare şi asigurare a │ │ │ │
│ │calităţii în educaţie, │ │ │ │
│ │comisiilor de control intern │ │ │ │
│ │managerial, comisiilor de │ │ │ │
│ │sănătate şi securitate în │ │ │ │
│ │muncă, activitate în calitate │ │ │ │
│ │de membru în comisiile de │ │ │ │
│ │ocupare a posturilor vacante/ │ │ │ │
│ │rezervate, activitatea de │ │ │ │
│ │coordonator pentru proiecte şi│4 │ │ │
│ │programe educative şcolare, │ │ │ │
│ │activitate în organismele de │ │ │ │
│ │conducere ale organizaţiilor │ │ │ │
│ │sindicale afiliate │ │ │ │
│ │federaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │reprezentative la nivel de │ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar/ │ │ │ │
│ │semnatare ale contractului │ │ │ │
│ │colectiv de muncă la nivel de │ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar, │ │ │ │
│ │precum şi în cadrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor profesionale ale │ │ │ │
│ │cadrelor didactice la nivel │ │ │ │
│ │local/judeţean/naţional/ │ │ │ │
│ │internaţional, inclusiv în │ │ │ │
│ │calitate de observator │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │g) Activitatea de metodist, │ │ │ │
│ │membru în consiliul │ │ │ │
│ │consultativ de specialitate de│ │ │ │
│ │la nivelul inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar, coordonator de cerc │4 │ │ │
│ │pedagogic, certificată de │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar care │ │ │ │
│ │coordonează disciplina şi de │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar general │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │h) Activitate desfăşurată, la │ │ │ │
│ │solicitarea Ministerului │ │ │ │
│ │Educaţiei/inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar, în cadrul comisiei │ │ │ │
│ │naţionale/judeţene de │ │ │ │
│ │specialitate, al unor comisii │ │ │ │
│ │tehnice/grupuri de lucru │ │ │ │
│ │pentru elaborarea unor acte │ │ │ │
│ │normative/administrative, │ │ │ │
│ │pentru elaborarea/revizuirea │ │ │ │
│ │programelor/subiectelor/ │ │ │ │
│ │testelor de antrenament pentru│ │ │ │
│ │simulările/evaluările/ │ │ │ │
│ │examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al unor │ │ │ │
│ │comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel naţional/│6 │ │ │
│ │al Ministerului Educaţiei, în │ │ │ │
│ │calitate de reprezentant │ │ │ │
│ │desemnat de către comisiile │ │ │ │
│ │naţionale de organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor │ │ │ │
│ │naţionale, traducerea │ │ │ │
│ │variantelor de subiecte pentru│ │ │ │
│ │examenele naţionale; │ │ │ │
│ │activitate în calitate de │ │ │ │
│ │membru al Corpului de experţi │ │ │ │
│ │al Corpului de control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la │ │ │ │
│ │solicitarea inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar, pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor online demonstrative│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea cu comunicări │ │ │ │
│ │la simpozioane, conferinţe │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale şi/sau │ │ │ │
│ │internaţionale, care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele │ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │ │ │ │
│ │didactic în inovarea │3 │ │ │
│ │didactică, participarea la │ │ │ │
│ │cursuri de perfecţionare în │ │ │ │
│ │domeniu sau în management │ │ │ │
│ │educaţional, dovedite prin │ │ │ │
│ │documente oficiale ale │ │ │ │
│ │manifestării │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │j) Participarea la organizarea│ │ │ │
│ │şi desfăşurarea simulărilor │3 │ │ │
│ │examenelor naţionale │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind activităţile│ │ │ │
│3. │extracurriculare şi implicarea│15 │ │ │
│ │în proiecte/programe de │ │ │ │
│ │formare profesională │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Implementare/Coordonare/ │ │ │ │
│ │Participare la proiecte/ │5* │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională* │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implementare/Coordonare │ │ │ │
│ │ │proiecte/programe de │ │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ │a.1)│(cursuri, mentorat, │5 │ │ │
│ │ │tutorat, coaching, │ │ │ │
│ │ │comunităţi de practică │ │ │ │
│ │ │etc.) │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare la proiecte/ │ │ │ │
│ │ │programe de formare │ │ │ │
│ │a.2)│profesională (cursuri, │3 │ │ │
│ │ │mentorat, tutorat, │ │ │ │
│ │ │coaching, comunităţi de │ │ │ │
│ │ │practică etc.) │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Implementare/Coordonare/ │ │ │ │
│ │Participare la proiecte │ │ │ │
│ │judeţene, interjudeţene, │5* │ │ │
│ │naţionale sau internaţionale │ │ │ │
│ │care vizează domeniul │ │ │ │
│ │activităţilor extraşcolare* │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implementare/Coordonare │ │ │ │
│ │ │proiecte care vizează │ │ │ │
│ │ │domeniul activităţilor │ │ │ │
│ │ │extraşcolare, inclusiv │ │ │ │
│ │b.1)│coordonarea activităţilor│5 │ │ │
│ │ │din cadrul săptămânii │ │ │ │
│ │ │„Şcoala altfel“, │ │ │ │
│ │ │respectiv din cadrul │ │ │ │
│ │ │Programului „Săptămâna │ │ │ │
│ │ │verde“ │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare la proiecte │ │ │ │
│ │b.2)│care vizează domeniul │3 │ │ │
│ │ │activităţilor │ │ │ │
│ │ │extraşcolare │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participarea la activităţi │ │ │ │
│ │de voluntariat, inclusiv │ │ │ │
│ │participarea la activităţile │ │ │ │
│ │din cadrul Strategiei │ │ │ │
│ │naţionale de acţiune │ │ │ │
│ │comunitară, îndrumarea unor │ │ │ │
│ │formaţiuni (de exemplu, │ │ │ │
│ │ansambluri, cluburi, echipe, │ │ │ │
│ │trupe) de elevi cu activităţi │3 │ │ │
│ │în domeniul artistic/civic/ │ │ │ │
│ │sportiv/dezvoltării durabile/ │ │ │ │
│ │programare/modelare/robotică, │ │ │ │
│ │performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor la │ │ │ │
│ │concursuri cultural-artistice,│ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/Organizarea/ │ │ │ │
│ │Participarea la schimburi de │ │ │ │
│ │experienţă cu alte unităţi de │2 │ │ │
│ │învăţământ, reţele sau │ │ │ │
│ │proiecte interşcolare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│4. │Criteriul privind contribuţia │15 │ │ │
│ │la dezvoltarea instituţională │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri în │ │ │ │
│ │cadrul unor proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare europeană │ │ │ │
│ │nerambursabilă (Erasmus+, │ │ │ │
│ │POCU, PNRR, transfrontaliere, │ │ │ │
│ │Banca Mondială şi altele │10* │ │ │
│ │similare), având ca efect │ │ │ │
│ │creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale şi │ │ │ │
│ │a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare* │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Scrierea unor proiecte │ │ │ │
│ │a.1)│câştigătoare, ca │5 │ │ │
│ │ │activitate neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Coordonarea implementării│ │ │ │
│ │a.2)│proiectelor, ca │5 │ │ │
│ │ │activitate neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participarea la │ │ │ │
│ │a.3)│implementarea │5 │ │ │
│ │ │proiectelor, ca │ │ │ │
│ │ │activitate neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Obţinerea de sponsorizări│ │ │ │
│ │ │şi de alte finanţări │ │ │ │
│ │ │extrabugetare pentru │ │ │ │
│ │ │dezvoltarea bazei │ │ │ │
│ │ │materiale a unităţii de │ │ │ │
│ │ │învăţământ (săli de │ │ │ │
│ │ │clasă, biblioteci, centre│ │ │ │
│ │b) │de documentare şi │2 │ │ │
│ │ │informare, laboratoare │ │ │ │
│ │ │etc.), având ca efect │ │ │ │
│ │ │creşterea calităţii │ │ │ │
│ │ │activităţii │ │ │ │
│ │ │instituţionale şi a │ │ │ │
│ │ │procesului de │ │ │ │
│ │ │predare-învăţare-evaluare│ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participare şi implicare în│ │ │ │
│ │realizarea de parteneriate │ │ │ │
│ │instituţionale în concordanţă │ │ │ │
│ │cu nevoile comunităţii şcolare│3 │ │ │
│ │şi cu ţintele stabilite, cu │ │ │ │
│ │efecte pozitive în domeniul │ │ │ │
│ │incluziunii sociale şi │ │ │ │
│ │dezvoltării durabile │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│PUNCTAJ TOTAL │150 │ │ │
└───────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴────────┘


    * Pentru fiecare subcriteriu pentru care suma punctajelor detaliate este mai mare decât punctajul total acordat subcriteriului se acordă punctajul maxim.
    Exemplu: la subcriteriul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate pentru pct. i.1)-i.6) este mai mare de 12 puncte, se acordă punctajul maxim de 12 puncte.

    ANEXA 7

    la metodologie
    Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învăţământul antepreşcolar,
    preşcolar, primar, învăţământ special, profesori consilieri, profesori logopezi

┌────┬────────────────────────────┬───────┬─────────────┬────────┐
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctaj│Punctaj │Punctaj │
│crt.│Subcriterii │maxim │autoevaluare │evaluare│
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│1. │complexe cu valoare │80 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │a) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor, │ │ │ │
│ │materializate în progresul │ │ │ │
│ │copiilor pe domenii de │ │ │ │
│ │dezvoltare, înregistrate în │ │ │ │
│ │fişa de apreciere a │ │ │ │
│ │progresului copilului │ │ │ │
│ │preşcolar/elevului, ca o │ │ │ │
│ │confirmare a parcurgerii │ │ │ │
│ │coerente şi cu consecvenţă a│ │ │ │
│ │curriculumului în vigoare şi│ │ │ │
│ │a atingerii obiectivelor/ │ │ │ │
│ │elementelor de competenţă │ │ │ │
│ │menţionate în acesta, │ │ │ │
│ │rezultate deosebite obţinute│ │ │ │
│ │în pregătirea elevilor │ │ │ │
│ │materializate în progresul │ │ │ │
│ │elevilor la clasă pe baza │ │ │ │
│ │datelor statistice de la │ │ │ │
│ │nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ, ca o confirmare │10 │ │ │
│ │a atingerii obiectivelor/ │ │ │ │
│ │competenţelor specifice │ │ │ │
│ │impuse de curriculumul │ │ │ │
│ │şcolar în vigoare, respectiv│ │ │ │
│ │rezultate deosebite în │ │ │ │
│ │activităţi specifice de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică │ │ │ │
│ │şi de management al vieţii │ │ │ │
│ │personale şi al carierei în │ │ │ │
│ │scopul îmbunătăţirii │ │ │ │
│ │performanţelor şcolare, de │ │ │ │
│ │reducere a abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi de creştere a │ │ │ │
│ │frecvenţei elevilor la │ │ │ │
│ │cursuri, în activităţi de │ │ │ │
│ │facilitare a procesului de │ │ │ │
│ │incluziune şcolară şi în │ │ │ │
│ │remedierea limbajului şi │ │ │ │
│ │comunicării cu impact în │ │ │ │
│ │integrarea şcolară şi │ │ │ │
│ │socială a copilului/elevului│ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │b) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor cu │ │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale integraţi în │ │ │ │
│ │învăţământul de masă, │ │ │ │
│ │şcolarizaţi la domiciliu sau│ │ │ │
│ │în spital, cu statut social,│ │ │ │
│ │economic sau cultural │10 │ │ │
│ │scăzut, reîntorşi în │ │ │ │
│ │România, refugiaţi, separaţi│ │ │ │
│ │temporar sau definitiv de │ │ │ │
│ │părinţi, din comunităţi │ │ │ │
│ │izolate, din sistemul de │ │ │ │
│ │protecţie socială, cu │ │ │ │
│ │părinţii plecaţi în │ │ │ │
│ │străinătate, părinţi minori │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Îmbunătăţirea │ │ │ │
│ │ │semnificativă a │ │ │ │
│ │ │prezenţei la şcoală sau│ │ │ │
│ │ │a rezultatelor obţinute│ │ │ │
│ │ │de elevii aflaţi în │ │ │ │
│ │ │evidenţa unităţii de │ │ │ │
│ │b.1)│învăţământ ca fiind în │5 │ │ │
│ │ │risc de abandon şcolar │ │ │ │
│ │ │sau având un număr mare│ │ │ │
│ │ │de absenţe, pe baza │ │ │ │
│ │ │datelor statistice de │ │ │ │
│ │ │la nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Îmbunătăţirea │ │ │ │
│ │ │semnificativă a │ │ │ │
│ │ │rezultatelor obţinute │ │ │ │
│ │ │cu clasa/individual la │ │ │ │
│ │ │disciplinele/modulele │ │ │ │
│ │ │de specialitate de │ │ │ │
│ │ │elevii cu cerinţe │ │ │ │
│ │ │educaţionale speciale │ │ │ │
│ │ │integraţi în │ │ │ │
│ │ │învăţământul de masă, │ │ │ │
│ │ │şcolarizaţi la │ │ │ │
│ │b.2)│domiciliu sau în │5 │ │ │
│ │ │spital, cu statut │ │ │ │
│ │ │social, economic sau │ │ │ │
│ │ │cultural scăzut, │ │ │ │
│ │ │reîntorşi în România, │ │ │ │
│ │ │refugiaţi, separaţi │ │ │ │
│ │ │temporar sau definitiv │ │ │ │
│ │ │de părinţi, din │ │ │ │
│ │ │comunităţi izolate, din│ │ │ │
│ │ │sistemul de protecţie │ │ │ │
│ │ │socială, cu părinţii │ │ │ │
│ │ │plecaţi în străinătate,│ │ │ │
│ │ │părinţi minori │ │ │ │
├────┼────┴───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │c) Iniţierea şi/sau │ │ │ │
│ │aplicarea la grupă/clasă a │ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici de abordare a │ │ │ │
│ │predării-învăţării-evaluării│ │ │ │
│ │inovative, preluate din │ │ │ │
│ │cercetarea educaţională de │ │ │ │
│ │profil, promovate în cadrul │ │ │ │
│ │unor proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │externă (inclusiv schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă sau │ │ │ │
│ │mobilităţi), al unor │ │ │ │
│ │proiecte la nivel judeţean │5 │ │ │
│ │(în parteneriat cu │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │ │ │ │
│ │superior de profil sau │ │ │ │
│ │organizaţii neguvernamentale│ │ │ │
│ │cu experienţă relevantă în │ │ │ │
│ │domeniu) şi/sau promovate de│ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei prin │ │ │ │
│ │scrisorile metodice, │ │ │ │
│ │respectiv în activitatea de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică/ │ │ │ │
│ │de intervenţie logopedică a │ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici inovative │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │d) Performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea preşcolarilor/ │ │ │ │
│ │elevilor din învăţământul │ │ │ │
│ │primar în abordarea │ │ │ │
│ │integrată a activităţilor şi│ │ │ │
│ │în lucrul pe proiecte │ │ │ │
│ │tematice, a elevilor din │ │ │ │
│ │învăţământul primar distinşi│ │ │ │
│ │la concursuri pe discipline,│ │ │ │
│ │materializate prin obţinerea│ │ │ │
│ │premiilor I, II, III, │10 │ │ │
│ │menţiunilor/premiilor şi │ │ │ │
│ │menţiunilor speciale la │ │ │ │
│ │etapa judeţeană/a │ │ │ │
│ │sectoarelor municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti/sector/ │ │ │ │
│ │interjudeţeană/naţională/ │ │ │ │
│ │internaţională, incluse în │ │ │ │
│ │programul de activităţi şi │ │ │ │
│ │în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │e) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute la competiţiile │ │ │ │
│ │organizate de societăţile de│ │ │ │
│ │ştiinţe pe discipline, în │ │ │ │
│ │centrele de resurse pentru │ │ │ │
│ │educaţie şi dezvoltare, în │ │ │ │
│ │centrele multifuncţionale │ │ │ │
│ │pentru educaţie timpurie, │ │ │ │
│ │certificate de inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina/organizaţia │ │ │ │
│ │coordonatoare, şi/sau │ │ │ │
│ │rezultate deosebite obţinute│ │ │ │
│ │cu preşcolarii sau elevii cu│10 │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale şi/sau tulburări de│ │ │ │
│ │învăţare, certificate de │ │ │ │
│ │directorul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ/inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina sau directorul │ │ │ │
│ │centrului judeţean de │ │ │ │
│ │resurse şi asistenţă │ │ │ │
│ │educaţională/Centrului │ │ │ │
│ │Municipiului Bucureşti de │ │ │ │
│ │Resurse şi Asistenţă │ │ │ │
│ │Educaţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │f) Participarea, în calitate│ │ │ │
│ │de membru al comisiei de │ │ │ │
│ │evaluare/organizare, la │ │ │ │
│ │concursurile de profil, │ │ │ │
│ │etapele pe sector, judeţene,│ │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale şi │8 │ │ │
│ │internaţionale incluse în │ │ │ │
│ │programul de activităţi şi │ │ │ │
│ │în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │g) Implicare în activităţi │ │ │ │
│ │specifice de incluziune │5* │ │ │
│ │educaţională* │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Informarea, consilierea│ │ │ │
│ │ │şi asistenţa familiilor│ │ │ │
│ │ │dezvantajate, inclusiv │ │ │ │
│ │ │prin vizite la │ │ │ │
│ │ │domiciliu şi în │ │ │ │
│ │ │colaborare cu │ │ │ │
│ │ │mediatorul şcolar, în │ │ │ │
│ │ │ceea ce priveşte │ │ │ │
│ │ │înscrierea/reînscrierea│ │ │ │
│ │g.1)│şi participarea │5 │ │ │
│ │ │şcolară, beneficierea │ │ │ │
│ │ │de drepturi, măsuri şi │ │ │ │
│ │ │servicii de sprijin │ │ │ │
│ │ │educaţional (de │ │ │ │
│ │ │exemplu, masă caldă, │ │ │ │
│ │ │burse sociale, învăţare│ │ │ │
│ │ │remedială, însoţitor, │ │ │ │
│ │ │terapii specifice, │ │ │ │
│ │ │servicii complementare │ │ │ │
│ │ │medicale etc.) │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Predarea şi evaluarea │ │ │ │
│ │ │diferenţiată în grupele│ │ │ │
│ │g.2)│/clasele unde învaţă │5 │ │ │
│ │ │elevi cu cerinţe │ │ │ │
│ │ │educaţionale speciale │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Implicarea în │ │ │ │
│ │g.3)│activităţi de învăţare │5 │ │ │
│ │ │remedială, ca │ │ │ │
│ │ │activitate neremunerată│ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Implicarea în programe │ │ │ │
│ │g.4)│de tip „Şcoală după │5 │ │ │
│ │ │şcoală“, ca activitate │ │ │ │
│ │ │neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Implicarea în programul│ │ │ │
│ │g.5)│„A doua şansă“, ca │5 │ │ │
│ │ │activitate neremunerată│ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Colaborarea cu │ │ │ │
│ │ │instituţiile abilitate │ │ │ │
│ │ │(SPAS, DAS, DGASPC, │ │ │ │
│ │g.6)│CEPECA etc.) pentru │5 │ │ │
│ │ │susţinerea participării│ │ │ │
│ │ │şi reuşitei şcolare a │ │ │ │
│ │ │elevilor în risc de │ │ │ │
│ │ │excluziune şcolară │ │ │ │
│ ├────┴───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │h) Iniţierea şi coordonarea │ │ │ │
│ │unor proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi │ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/ interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional (în │ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │ │ │ │
│ │parentală, educaţie pentru │ │ │ │
│ │dezvoltare durabilă, │10 │ │ │
│ │educaţie pentru sănătate, │ │ │ │
│ │educaţie financiară, │ │ │ │
│ │educaţie emoţională, │ │ │ │
│ │educaţie interculturală, │ │ │ │
│ │educaţie pentru mişcare, │ │ │ │
│ │educaţie civică, prevenirea │ │ │ │
│ │şi combaterea violenţei │ │ │ │
│ │şcolare, pentru diversitate │ │ │ │
│ │şi antidiscriminare etc.) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │i) Participarea, în calitate│ │ │ │
│ │de autor/coautor, la │ │ │ │
│ │elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei, la │ │ │ │
│ │evaluarea/reevaluarea │ │ │ │
│ │proiectelor de manuale │ │ │ │
│ │şcolare, la traducerea │ │ │ │
│ │manualelor şcolare din limba│ │ │ │
│ │română într-o limbă a unei │ │ │ │
│ │minorităţi naţionale │ │ │ │
│ │(învăţământ cu predare în │12* │ │ │
│ │limba maternă) sau la │ │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare pentru│ │ │ │
│ │disciplinele de studiu/ │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ, │ │ │ │
│ │oferite gratuit pentru a │ │ │ │
│ │asigura accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor │ │ │ │
│ │la materiale educaţionale de│ │ │ │
│ │calitate* │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Autor/Coautor la │ │ │ │
│ │i.1)│elaborarea de manuale │10 │ │ │
│ │ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Evaluarea/Reevaluarea │ │ │ │
│ │ │proiectelor de manuale │ │ │ │
│ │ │şcolare/traducerea de │ │ │ │
│ │i.2)│manuale şcolare din │10 │ │ │
│ │ │limba română într-o │ │ │ │
│ │ │limbă a unei minorităţi│ │ │ │
│ │ │naţionale │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Participare, ca │ │ │ │
│ │ │formator naţional, la │ │ │ │
│ │ │sesiunile de formare │ │ │ │
│ │i.3)│din cadrul Programului │5 │ │ │
│ │ │de formare continuă │ │ │ │
│ │ │pentru experţii │ │ │ │
│ │ │evaluatori de manuale │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Elaborarea/Evaluarea │ │ │ │
│ │ │auxiliarelor │ │ │ │
│ │ │curriculare; │ │ │ │
│ │ │elaborarea, la cererea │ │ │ │
│ │ │Ministerului Educaţiei/│ │ │ │
│ │i.4)│a inspectoratului │4 │ │ │
│ │ │şcolar, unor lecţii │ │ │ │
│ │ │pentru clasele primare │ │ │ │
│ │ │(la disciplinele fără │ │ │ │
│ │ │manuale şcolare la │ │ │ │
│ │ │începutul anului │ │ │ │
│ │ │şcolar) │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Resursă educaţională │ │ │ │
│ │ │publicată în format │ │ │ │
│ │i.5)│electronic pe platforme│5 │ │ │
│ │ │educaţionale destinate │ │ │ │
│ │ │copiilor/elevilor/ │ │ │ │
│ │ │mijloace de învăţământ │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Resurse educaţionale │ │ │ │
│ │ │deschise/auxiliare │ │ │ │
│ │ │curriculare relevante │ │ │ │
│ │ │pentru diferenţierea │ │ │ │
│ │ │predării şi a │ │ │ │
│ │i.6)│evaluării, pentru │4 │ │ │
│ │ │recuperarea pierderilor│ │ │ │
│ │ │în învăţare, pentru │ │ │ │
│ │ │asistenţa │ │ │ │
│ │ │psihopedagogică, pentru│ │ │ │
│ │ │sprijin şi adaptare │ │ │ │
│ │ │curriculară │ │ │ │
├────┼────┴───────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│2. │performanţe deosebite în │40 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţie la │ │ │ │
│ │implementarea reformei │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional/judeţean, prin │ │ │ │
│ │elaborarea/participarea la │5 │ │ │
│ │elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare, regulamente, │ │ │ │
│ │metodologii, proceduri, │ │ │ │
│ │studii/cercetări în domeniu,│ │ │ │
│ │la nivel naţional/judeţean │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┤
│ │b) Organizarea/Participarea │ │ │ │
│ │ca speaker la sesiunile │ │ │ │
│ │online de îndrumare şi │ │ │ │
│ │consiliere organizate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei şi │2 │ │ │
│ │Centrul Naţional de Politici│ │ │ │
│ │şi Evaluare în Educaţie/ │ │ │ │
│ │sesiunile grupurilor de │ │ │ │
│ │lucru pentru curriculum │ │ │ │
│ │naţional │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼──────┬──────┴────────┤
│ │c) Elaborarea/Participarea │ │ │ │
│ │la elaborarea de │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │metodice, suporturi de curs │ │ │ │
│ │avizate de inspectoratul │ │ │ │
│ │şcolar sau de Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei, articole în │ │ │ │
│ │reviste/publicaţii de │4 │ │ │
│ │specialitate, înregistrate │ │ │ │
│ │cu ISBN/ISSN; elaborarea │ │ │ │
│ │reperelor metodologice │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional; elaborarea de │ │ │ │
│ │programe şcolare pentru │ │ │ │
│ │discipline opţionale noi, │ │ │ │
│ │însoţite de suportul de curs│ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │d) Implementarea/Coordonarea│ │ │ │
│ │activităţilor la nivel │ │ │ │
│ │naţional/judeţean a │ │ │ │
│ │activităţilor din cadrul │ │ │ │
│ │programului TV Teleşcoală │ │ │ │
│ │Proiectarea/Prezentarea │ │ │ │
│ │materialelor/lecţiilor în │ │ │ │
│ │cadrul emisiunilor TV │5 │ │ │
│ │Teleşcoală │ │ │ │
│ │Realizarea/Participarea la │ │ │ │
│ │realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de │ │ │ │
│ │e-learning pentru susţinerea│ │ │ │
│ │progresului şcolar, avizate │ │ │ │
│ │de Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │e) Activitatea de formator │ │ │ │
│ │naţional pentru constituirea│ │ │ │
│ │corpului de profesori │ │ │ │
│ │evaluatori pentru examene, │ │ │ │
│ │formator în alte programe de│ │ │ │
│ │formare continuă acreditate/│ │ │ │
│ │avizate de Ministerul │5 │ │ │
│ │Educaţiei, activitate │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │ │ │ │
│ │vederea promovării accesului│ │ │ │
│ │la o educaţie de calitate │ │ │ │
│ │pentru toţi beneficiarii │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │f) Activitatea, la nivelul │ │ │ │
│ │unităţii de învăţământ/ │ │ │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisiilor de acordare a │ │ │ │
│ │burselor, comisii paritare/ │ │ │ │
│ │de dialog social, comisii de│ │ │ │
│ │evaluare şi asigurare a │ │ │ │
│ │calităţii în educaţie, │ │ │ │
│ │comisii de control intern │ │ │ │
│ │managerial, comisii de │ │ │ │
│ │sănătate şi securitate în │ │ │ │
│ │muncă, activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru în │ │ │ │
│ │comisiile de ocupare a │ │ │ │
│ │posturilor vacante/ │ │ │ │
│ │rezervate, activitatea de │ │ │ │
│ │coordonator pentru proiecte │ │ │ │
│ │şi programe educative │ │ │ │
│ │şcolare, activitatea de │ │ │ │
│ │coordonator al centrului │4 │ │ │
│ │judeţean de asistenţă │ │ │ │
│ │psihopedagogică (CJAP)/ │ │ │ │
│ │centrul logopedic │ │ │ │
│ │interşcolar (CLI), │ │ │ │
│ │activitate în organismele de│ │ │ │
│ │conducere ale organizaţiilor│ │ │ │
│ │sindicale afiliate │ │ │ │
│ │federaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │reprezentative la nivel de │ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar/ │ │ │ │
│ │semnatare ale contractului │ │ │ │
│ │colectiv de muncă la nivel │ │ │ │
│ │de sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar, │ │ │ │
│ │precum şi în cadrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor profesionale │ │ │ │
│ │ale cadrelor didactice la │ │ │ │
│ │nivel local/judeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional, │ │ │ │
│ │inclusiv în calitate de │ │ │ │
│ │observator │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │g) Activitatea de metodist, │ │ │ │
│ │membru în consiliul │ │ │ │
│ │consultativ de specialitate │ │ │ │
│ │de la nivelul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │4 │ │ │
│ │coordonator de cerc │ │ │ │
│ │pedagogic, certificată de │ │ │ │
│ │inspectorul care coordonează│ │ │ │
│ │disciplina şi de inspectorul│ │ │ │
│ │şcolar general │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │h) Activitatea desfăşurată, │ │ │ │
│ │la solicitarea Ministerului │ │ │ │
│ │Educaţiei/inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar, în cadrul Comisiei │ │ │ │
│ │Naţionale/judeţene de │ │ │ │
│ │specialitate, a unor comisii│ │ │ │
│ │tehnice/grupuri de lucru │ │ │ │
│ │pentru elaborarea unor acte │ │ │ │
│ │normative/administrative, │ │ │ │
│ │pentru elaborarea/revizuirea│ │ │ │
│ │programelor/subiectelor/ │ │ │ │
│ │testelor de antrenament │ │ │ │
│ │pentru simulările/evaluările│ │ │ │
│ │/examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv a unor │ │ │ │
│ │comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │7 │ │ │
│ │Educaţiei, în calitate de │ │ │ │
│ │reprezentant desemnat de │ │ │ │
│ │către comisiile naţionale de│ │ │ │
│ │organizare şi desfăşurare a │ │ │ │
│ │examenelor naţionale, │ │ │ │
│ │traducerea variantelor de │ │ │ │
│ │subiecte pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la │ │ │ │
│ │solicitarea inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar, pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor online │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │i) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane, │ │ │ │
│ │conferinţe zonale, judeţene,│ │ │ │
│ │naţionale şi/sau │ │ │ │
│ │internaţionale, care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele │ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │4 │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică, cursuri de │ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu sau│ │ │ │
│ │în management educaţional, │ │ │ │
│ │dovedite prin documente │ │ │ │
│ │oficiale ale manifestării │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│3. │extracurriculare şi │15 │ │ │
│ │implicarea în proiecte/ │ │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │a) Implementare/Coordonare/ │ │ │ │
│ │Participare la proiecte/ │5* │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională* │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │ │Implementare/Coordonare│ │ │ │
│ │ │proiecte/programe de │ │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ │a.1)│(cursuri, mentorat, │5 │ │ │
│ │ │tutorat, coaching, │ │ │ │
│ │ │comunităţi de practică │ │ │ │
│ │ │etc.) │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │ │Participare la proiecte│ │ │ │
│ │ │/programe de formare │ │ │ │
│ │a.2)│profesională (cursuri, │3 │ │ │
│ │ │mentorat, tutorat, │ │ │ │
│ │ │coaching, comunităţi de│ │ │ │
│ │ │practică etc.) │ │ │ │
│ ├────┴───────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │b) Implementare/Coordonare/ │ │ │ │
│ │Participare la proiecte │ │ │ │
│ │judeţene, interjudeţene, │5* │ │ │
│ │naţionale sau internaţionale│ │ │ │
│ │care vizează domeniul │ │ │ │
│ │activităţilor extraşcolare* │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │ │Implementare/Coordonare│ │ │ │
│ │ │proiecte care vizează │ │ │ │
│ │ │domeniul activităţilor │ │ │ │
│ │ │extraşcolare, inclusiv │ │ │ │
│ │ │coordonarea │ │ │ │
│ │b.1)│activităţilor din │5 │ │ │
│ │ │cadrul săptămânii │ │ │ │
│ │ │„Şcoala altfel“, │ │ │ │
│ │ │respectiv din cadrul │ │ │ │
│ │ │Programului „Săptămâna │ │ │ │
│ │ │verde“ │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │ │Participare la proiecte│ │ │ │
│ │b.2)│care vizează domeniul │3 │ │ │
│ │ │activităţilor │ │ │ │
│ │ │extraşcolare │ │ │ │
│ ├────┴───────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │c) Participarea la │ │ │ │
│ │activităţi de voluntariat, │ │ │ │
│ │inclusiv participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │ │ │ │
│ │acţiune comunitară, │ │ │ │
│ │îndrumarea de formaţiuni (de│ │ │ │
│ │exemplu: ansambluri, │ │ │ │
│ │cluburi, echipe, trupe) de │ │ │ │
│ │elevi cu activităţi în │3 │ │ │
│ │domeniul artistic/civic/ │ │ │ │
│ │sportiv/dezvoltării durabile│ │ │ │
│ │/programare/modelare/ │ │ │ │
│ │robotică, performanţe │ │ │ │
│ │dovedite în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor la concursuri │ │ │ │
│ │cultural-artistice, │ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc. │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │d) Iniţierea/Organizarea/ │ │ │ │
│ │Participarea la schimburi de│ │ │ │
│ │experienţă cu alte unităţi │2 │ │ │
│ │de învăţământ, reţele sau │ │ │ │
│ │proiecte interşcolare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│4. │contribuţia la dezvoltarea │15 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri în │ │ │ │
│ │cadrul unor proiecte cu │ │ │ │
│ │finanţare europeană │ │ │ │
│ │nerambursabilă (Erasmus+, │ │ │ │
│ │POCU, PNRR, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │10* │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare), având ca efect │ │ │ │
│ │creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale │ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare* │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │ │Scrierea unor proiecte │ │ │ │
│ │a.1)│câştigătoare, ca │5 │ │ │
│ │ │activitate neremunerată│ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │ │Coordonarea │ │ │ │
│ │a.2)│implementării │5 │ │ │
│ │ │proiectelor, ca │ │ │ │
│ │ │activitate neremunerată│ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │ │Participarea la │ │ │ │
│ │a.3)│implementarea │5 │ │ │
│ │ │proiectelor, ca │ │ │ │
│ │ │activitate neremunerată│ │ │ │
├────┼────┴───────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │b) Obţinerea de sponsorizări│ │ │ │
│ │şi de alte finanţări │ │ │ │
│ │extrabugetare pentru │ │ │ │
│ │dezvoltarea bazei materiale │ │ │ │
│ │a unităţii de învăţământ │ │ │ │
│ │(săli de clasă, biblioteci, │ │ │ │
│ │centre de documentare şi │2 │ │ │
│ │informare, laboratoare │ │ │ │
│ │etc.), având ca efect │ │ │ │
│ │creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale │ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│ │c) Participare şi implicare │ │ │ │
│ │în realizarea de │ │ │ │
│ │parteneriate instituţionale │ │ │ │
│ │în concordanţă cu nevoile │ │ │ │
│ │comunităţii şcolare şi cu │3 │ │ │
│ │ţintele stabilite, cu efecte│ │ │ │
│ │pozitive în domeniul │ │ │ │
│ │incluziunii sociale şi │ │ │ │
│ │dezvoltării durabile │ │ │ │
├────┴────────────────────────────┼───────┼──────┼───────────────┤
│PUNCTAJ TOTAL │150 │ │ │
└─────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────────────┘


    * Pentru fiecare subcriteriu pentru care suma punctajelor detaliate este mai mare decât punctajul total acordat subcriteriului, se acordă punctajul maxim.
    Exemplu: la subcriteriul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate pentru pct. i.1)-i.6) este mai mare de 12 puncte, se acordă punctajul maxim de 12 puncte.

    ANEXA 8

    la metodologie
    Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control

┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctajul│Punctaj │Punctaj │
│crt.│Subcriterii │maxim │autoevaluare│evaluare│
├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│1. │complexe cu valoare │45 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor, │ │ │ │
│ │materializate în progresul │ │ │ │
│ │copiilor/elevilor pe domenii│ │ │ │
│ │de dezvoltare, înregistrate │ │ │ │
│ │în fişa de apreciere a │ │ │ │
│ │progresului copilului │ │ │ │
│ │preşcolar înainte de │ │ │ │
│ │intrarea în clasa │ │ │ │
│ │pregătitoare/a elevului ca o│ │ │ │
│ │confirmare a parcurgerii │ │ │ │
│ │coerente şi cu consecvenţă a│ │ │ │
│ │curriculumului pentru │ │ │ │
│ │educaţie timpurie în vigoare│ │ │ │
│ │şi a atingerii obiectivelor/│ │ │ │
│ │elementelor de competenţă, │ │ │ │
│ │rezultate deosebite obţinute│ │ │ │
│ │în pregătirea elevilor │ │ │ │
│ │materializate în progresul │ │ │ │
│ │elevilor la clasă sau în │ │ │ │
│ │rezultate ale elevilor la │ │ │ │
│ │clasă, la testări şi examene│ │ │ │
│ │naţionale de sfârşit de │ │ │ │
│ │ciclu/rezultate obţinute cu │ │ │ │
│ │clasa şi individual la │ │ │ │
│ │disciplinele de specialitate│5 │ │ │
│ │din învăţământul tehnologic │ │ │ │
│ │şi vocaţional, pe baza │ │ │ │
│ │datelor statistice de la │ │ │ │
│ │nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ, ca o confirmare │ │ │ │
│ │a atingerii obiectivelor/ │ │ │ │
│ │competenţelor specifice │ │ │ │
│ │impuse de curriculumul │ │ │ │
│ │şcolar în vigoare, respectiv│ │ │ │
│ │rezultate deosebite în │ │ │ │
│ │activităţi specifice de │ │ │ │
│ │consiliere psihopedagogică │ │ │ │
│ │şi de management al vieţii │ │ │ │
│ │personale şi al carierei în │ │ │ │
│ │scopul îmbunătăţirii │ │ │ │
│ │performanţelor şcolare, de │ │ │ │
│ │reducere a abandonului │ │ │ │
│ │şcolar şi de creştere a │ │ │ │
│ │frecvenţei elevilor la │ │ │ │
│ │cursuri, în activităţi de │ │ │ │
│ │facilitare a procesului de │ │ │ │
│ │incluziune şcolară şi în │ │ │ │
│ │remedierea limbajului şi │ │ │ │
│ │comunicării cu impact în │ │ │ │
│ │integrarea şcolară şi │ │ │ │
│ │socială a copilului/elevului│ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │preşcolarilor/elevilor cu │ │ │ │
│ │cerinţe educaţionale │ │ │ │
│ │speciale din integraţi în │ │ │ │
│ │învăţământul de masă, │ │ │ │
│ │şcolarizaţi la domiciliu sau│ │ │ │
│ │în spital, cu statut social,│ │ │ │
│ │economic sau cultural │5 │ │ │
│ │scăzut, reîntorşi în │ │ │ │
│ │România, refugiaţi, separaţi│ │ │ │
│ │temporar sau definitiv de │ │ │ │
│ │părinţi, din comunităţi │ │ │ │
│ │izolate, din sistemul de │ │ │ │
│ │protecţie socială, cu │ │ │ │
│ │părinţii plecaţi în │ │ │ │
│ │străinătate, părinţi minori │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Îmbunătăţirea │ │ │ │
│ │ │semnificativă a │ │ │ │
│ │ │prezenţei la şcoală sau│ │ │ │
│ │ │rezultatelor obţinute │ │ │ │
│ │ │de elevii aflaţi în │ │ │ │
│ │ │evidenţa unităţii de │ │ │ │
│ │b.1)│învăţământ ca fiind în │3 │ │ │
│ │ │risc de abandon şcolar │ │ │ │
│ │ │sau având un număr mare│ │ │ │
│ │ │de absenţe, pe baza │ │ │ │
│ │ │datelor statistice de │ │ │ │
│ │ │la nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Îmbunătăţirea │ │ │ │
│ │ │semnificativă a │ │ │ │
│ │ │rezultatelor obţinute │ │ │ │
│ │ │cu clasa/individual la │ │ │ │
│ │ │disciplinele/modulele │ │ │ │
│ │ │de specialitate de │ │ │ │
│ │ │elevii cu cerinţe │ │ │ │
│ │ │educaţionale speciale │ │ │ │
│ │ │integraţi în │ │ │ │
│ │ │învăţământul de masă, │ │ │ │
│ │ │şcolarizaţi la │ │ │ │
│ │b.2)│domiciliu sau în │2 │ │ │
│ │ │spital, cu statut │ │ │ │
│ │ │social, economic sau │ │ │ │
│ │ │cultural scăzut, │ │ │ │
│ │ │reîntorşi în România, │ │ │ │
│ │ │refugiaţi, separaţi │ │ │ │
│ │ │temporar sau definitiv │ │ │ │
│ │ │de părinţi, din │ │ │ │
│ │ │comunităţi izolate, din│ │ │ │
│ │ │sistemul de protecţie │ │ │ │
│ │ │socială, cu părinţii │ │ │ │
│ │ │plecaţi în străinătate,│ │ │ │
│ │ │părinţi minori │ │ │ │
│ ├────┴───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Iniţierea şi/sau │ │ │ │
│ │aplicarea la grupă/clasă a │ │ │ │
│ │unor metode, procedee şi │ │ │ │
│ │tehnici de abordare a │ │ │ │
│ │predării-învăţării-evaluării│ │ │ │
│ │inovative, preluate din │ │ │ │
│ │cercetarea educaţională de │ │ │ │
│ │profil, promovate în cadrul │ │ │ │
│ │unor proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │externă (inclusiv schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă sau │ │ │ │
│ │mobilităţi), al unor │ │ │ │
│ │proiecte la nivel judeţean │5 │ │ │
│ │(în parteneriat cu │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │ │ │ │
│ │superior de profil sau │ │ │ │
│ │organizaţii neguvernamentale│ │ │ │
│ │cu experienţă relevantă în │ │ │ │
│ │domeniu) şi/sau promovate de│ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei prin │ │ │ │
│ │scrisori metodice, │ │ │ │
│ │activităţi de pregătire │ │ │ │
│ │suplimentară pentru │ │ │ │
│ │performanţă în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pe discipline │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor distinşi│ │ │ │
│ │la olimpiade şcolare şi/sau │ │ │ │
│ │concursuri de profil corelat│ │ │ │
│ │cu disciplina predată, │ │ │ │
│ │materializate prin obţinerea│ │ │ │
│ │premiilor I, II, III, │ │ │ │
│ │menţiunilor/premiilor şi │ │ │ │
│ │menţiunilor speciale la │ │ │ │
│ │etapa judeţeană/a │2 │ │ │
│ │sectoarelor municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti/sector/ │ │ │ │
│ │interjudeţeană/naţională/ │ │ │ │
│ │internaţională, incluse în │ │ │ │
│ │programul de activităţi şi │ │ │ │
│ │în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei şi/ │ │ │ │
│ │sau pregătirea loturilor │ │ │ │
│ │olimpice de elevi │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │e) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute la competiţiile │ │ │ │
│ │organizate de societăţile de│ │ │ │
│ │ştiinţe pe discipline, │ │ │ │
│ │precum şi în centrele de │ │ │ │
│ │excelenţă, în centrele de │ │ │ │
│ │resurse pentru educaţie şi │ │ │ │
│ │dezvoltare, în centrele │ │ │ │
│ │multifuncţionale pentru │ │ │ │
│ │educaţie timpurie, │ │ │ │
│ │certificate de inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar care coordonează │3 │ │ │
│ │disciplina/organizaţia │ │ │ │
│ │coordonatoare, certificate │ │ │ │
│ │de directorul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ/inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina sau directorul │ │ │ │
│ │centrului judeţean de │ │ │ │
│ │resurse şi asistenţă │ │ │ │
│ │educaţională/Centrului │ │ │ │
│ │Municipiului Bucureşti de │ │ │ │
│ │Resurse şi Asistenţă │ │ │ │
│ │Educaţională │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │f) Participarea, în calitate│ │ │ │
│ │de membru al comisiei de │ │ │ │
│ │evaluare/organizare, la │ │ │ │
│ │olimpiadele şi concursurile │ │ │ │
│ │de profil, etapele locale/pe│ │ │ │
│ │sector, judeţene/a │ │ │ │
│ │sectoarelor municipiului │9 │ │ │
│ │Bucureşti, interjudeţene, │ │ │ │
│ │naţionale şi internaţionale │ │ │ │
│ │incluse în programul de │ │ │ │
│ │activităţi şi în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │g) Implicare în activităţi │ │ │ │
│ │specifice de incluziune │4* │ │ │
│ │educaţională* │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Informarea, consilierea│ │ │ │
│ │ │şi asistenţa familiilor│ │ │ │
│ │ │dezavantajate, inclusiv│ │ │ │
│ │ │prin vizite la │ │ │ │
│ │ │domiciliu şi în │ │ │ │
│ │ │colaborare cu │ │ │ │
│ │ │mediatorul şcolar, în │ │ │ │
│ │ │ceea ce priveşte │ │ │ │
│ │ │înscrierea/reînscrierea│ │ │ │
│ │g.1)│şi participarea │4 │ │ │
│ │ │şcolară, beneficierea │ │ │ │
│ │ │de drepturi, măsuri şi │ │ │ │
│ │ │servicii de sprijin │ │ │ │
│ │ │educaţional (exemplu: │ │ │ │
│ │ │masă caldă, burse │ │ │ │
│ │ │sociale, învăţare │ │ │ │
│ │ │remedială, însoţitor, │ │ │ │
│ │ │terapii specifice, │ │ │ │
│ │ │servicii complementare │ │ │ │
│ │ │medicale etc.) │ │ │ │
├────┼────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Predarea şi evaluarea │ │ │ │
│ │ │diferenţiată în grupele│ │ │ │
│ │g.2)│/clasele unde învaţă │4 │ │ │
│ │ │elevi cu cerinţe │ │ │ │
│ │ │educaţionale speciale │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implicarea în │ │ │ │
│ │g.3)│activităţi de învăţare │4 │ │ │
│ │ │remedială, ca │ │ │ │
│ │ │activitate neremunerată│ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implicarea în programe │ │ │ │
│ │g.4)│de tip „Şcoală după │4 │ │ │
│ │ │şcoală“, ca activitate │ │ │ │
│ │ │neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implicarea în programul│ │ │ │
│ │g.5)│„A doua şansă“, ca │4 │ │ │
│ │ │activitate neremunerată│ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Colaborarea cu │ │ │ │
│ │ │instituţiile abilitate │ │ │ │
│ │ │(SPAS, DAS, DGASPC, │ │ │ │
│ │g.6)│CEPECA etc.) pentru │4 │ │ │
│ │ │susţinerea participării│ │ │ │
│ │ │şi reuşitei şcolare a │ │ │ │
│ │ │elevilor în risc de │ │ │ │
│ │ │excluziune şcolară │ │ │ │
│ ├────┴───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │h) Iniţierea şi coordonarea │ │ │ │
│ │unor proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi │ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/ interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional (în │ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │ │ │ │
│ │parentală, educaţie pentru │ │ │ │
│ │dezvoltare durabilă, │ │ │ │
│ │educaţie pentru sănătate, │5 │ │ │
│ │educaţie financiară, │ │ │ │
│ │educaţie emoţională, │ │ │ │
│ │educaţie interculturală, │ │ │ │
│ │educaţie pentru mişcare, │ │ │ │
│ │educaţie culturală, educaţie│ │ │ │
│ │civică, prevenirea şi │ │ │ │
│ │combaterea violenţei │ │ │ │
│ │şcolare, pentru diversitate │ │ │ │
│ │şi antidiscriminare etc.) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea, în calitate│ │ │ │
│ │de autor/coautor, la │ │ │ │
│ │elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei, la │ │ │ │
│ │evaluarea/reevaluarea │ │ │ │
│ │proiectelor de manuale │ │ │ │
│ │şcolare, la traducerea de │ │ │ │
│ │manuale şcolare din limba │ │ │ │
│ │română într-o limbă a │ │ │ │
│ │minorităţii naţionale │ │ │ │
│ │(învăţământ cu predare în │7* │ │ │
│ │limba maternă) sau la │ │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare pentru│ │ │ │
│ │disciplinele de studiu/ │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ, │ │ │ │
│ │oferite gratuit pentru a │ │ │ │
│ │asigura accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor │ │ │ │
│ │la materiale educaţionale de│ │ │ │
│ │calitate* │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Autor/Coautor, la │ │ │ │
│ │i.1)│elaborarea de manuale │6 │ │ │
│ │ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Evaluarea/Reevaluarea │ │ │ │
│ │ │proiectelor de manuale │ │ │ │
│ │ │şcolare/traducerea de │ │ │ │
│ │i.2)│manuale şcolare din │6 │ │ │
│ │ │limba română într-o │ │ │ │
│ │ │limbă a unei minorităţi│ │ │ │
│ │ │naţionale │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare, ca │ │ │ │
│ │ │formator naţional, la │ │ │ │
│ │ │sesiunile de formare │ │ │ │
│ │i.3)│din cadrul Programului │4 │ │ │
│ │ │de formare continuă │ │ │ │
│ │ │pentru experţii │ │ │ │
│ │ │evaluatori de manuale │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Elaborarea/Evaluarea │ │ │ │
│ │ │auxiliarelor │ │ │ │
│ │ │curriculare; │ │ │ │
│ │ │elaborarea, la cererea │ │ │ │
│ │ │Ministerului Educaţiei,│ │ │ │
│ │i.4)│a unor lecţii pentru │2 │ │ │
│ │ │clasele gimnaziale (la │ │ │ │
│ │ │disciplinele fără │ │ │ │
│ │ │manuale şcolare la │ │ │ │
│ │ │începutul anului │ │ │ │
│ │ │şcolar) │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Resursă educaţională │ │ │ │
│ │ │publicată în format │ │ │ │
│ │i.5)│electronic pe platforme│4 │ │ │
│ │ │educaţionale destinate │ │ │ │
│ │ │elevilor/mijloace de │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Resurse educaţionale │ │ │ │
│ │ │deschise/auxiliare │ │ │ │
│ │ │curriculare relevante │ │ │ │
│ │ │pentru diferenţierea │ │ │ │
│ │ │predării şi a │ │ │ │
│ │i.6)│evaluării, pentru │4 │ │ │
│ │ │recuperarea pierderilor│ │ │ │
│ │ │în învăţare, pentru │ │ │ │
│ │ │asistenţa │ │ │ │
│ │ │psihopedagogică, pentru│ │ │ │
│ │ │sprijin şi adaptare │ │ │ │
│ │ │curriculară │ │ │ │
├────┼────┴───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│2. │performanţe deosebite în │45 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţie la │ │ │ │
│ │implementarea reformei │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional/judeţean prin │ │ │ │
│ │elaborarea/participarea la │6 │ │ │
│ │elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare, regulamente, │ │ │ │
│ │metodologii, proceduri, │ │ │ │
│ │studii/cercetări în domeniu,│ │ │ │
│ │la nivel naţional/judeţean │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Organizarea/Participarea │ │ │ │
│ │ca speaker la sesiunile │ │ │ │
│ │online de îndrumare şi │ │ │ │
│ │consiliere organizate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei şi │1 │ │ │
│ │Centrul Naţional de Politici│ │ │ │
│ │şi Evaluare în Educaţie/ │ │ │ │
│ │sesiunile grupurilor de │ │ │ │
│ │lucru pentru curriculum │ │ │ │
│ │naţional │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Elaborarea/Participarea │ │ │ │
│ │la elaborarea de │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │metodice, suporturi de curs │ │ │ │
│ │avizate de inspectoratul │ │ │ │
│ │şcolar sau de Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei, articole în │ │ │ │
│ │reviste/publicaţii de │6 │ │ │
│ │specialitate, înregistrate │ │ │ │
│ │cu ISBN/ISSN; elaborarea │ │ │ │
│ │reperelor metodologice │ │ │ │
│ │curriculare la nivel │ │ │ │
│ │naţional; elaborarea de │ │ │ │
│ │programe şcolare pentru │ │ │ │
│ │discipline opţionale noi, │ │ │ │
│ │însoţite de suportul de curs│ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Implementarea/Coordonarea│ │ │ │
│ │activităţilor la nivel │ │ │ │
│ │naţional/judeţean a │ │ │ │
│ │activităţilor din cadrul │ │ │ │
│ │programului TV Teleşcoală │ │ │ │
│ │Proiectarea/Prezentarea │ │ │ │
│ │materialelor/lecţiilor în │ │ │ │
│ │cadrul programului TV │5 │ │ │
│ │Teleşcoală │ │ │ │
│ │Realizarea/Participarea la │ │ │ │
│ │realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de │ │ │ │
│ │e-learning pentru susţinerea│ │ │ │
│ │progresului şcolar, avizate │ │ │ │
│ │de Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de formator │ │ │ │
│ │naţional pentru constituirea│ │ │ │
│ │corpului de profesori │ │ │ │
│ │evaluatori pentru examene, │ │ │ │
│ │formator în alte programe de│ │ │ │
│ │formare acreditate/avizate │ │ │ │
│ │de Ministerul Educaţiei, │5 │ │ │
│ │activitate susţinută în │ │ │ │
│ │cadrul cercurilor pedagogice│ │ │ │
│ │în vederea promovării │ │ │ │
│ │accesului la o educaţie de │ │ │ │
│ │calitate pentru toţi │ │ │ │
│ │beneficiarii │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitatea, la nivelul │ │ │ │
│ │unităţilor de învăţământ/ │ │ │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisiilor de acordare a │ │ │ │
│ │burselor, comisiilor │ │ │ │
│ │paritare/de dialog social, │ │ │ │
│ │comisiilor de evaluare şi │ │ │ │
│ │asigurare a calităţii în │ │ │ │
│ │educaţie, comisiilor de │ │ │ │
│ │control intern managerial, │ │ │ │
│ │comisiilor de sănătate şi │ │ │ │
│ │securitate în muncă, │ │ │ │
│ │activitate în calitate de │ │ │ │
│ │membru în comisiile de │ │ │ │
│ │ocupare a posturilor vacante│ │ │ │
│ │/rezervate, activitatea de │ │ │ │
│ │coordonator al centrului │ │ │ │
│ │judeţean de asistenţă │ │ │ │
│ │psihopedagogică (CJAP)/ │5 │ │ │
│ │centrul logopedic │ │ │ │
│ │interşcolar (CLI), │ │ │ │
│ │activitate în organismele de│ │ │ │
│ │conducere ale organizaţiilor│ │ │ │
│ │sindicale afiliate │ │ │ │
│ │federaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │reprezentative la nivel de │ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar/ │ │ │ │
│ │semnatare ale contractului │ │ │ │
│ │colectiv de muncă la nivel │ │ │ │
│ │de sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar, │ │ │ │
│ │precum şi în cadrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor profesionale │ │ │ │
│ │ale cadrelor didactice la │ │ │ │
│ │nivel local/judeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional, │ │ │ │
│ │inclusiv în calitate de │ │ │ │
│ │observator │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │g) Activitatea de metodist, │ │ │ │
│ │membru în consiliul │ │ │ │
│ │consultativ de specialitate │ │ │ │
│ │de la nivelul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │6 │ │ │
│ │coordonator de cerc │ │ │ │
│ │pedagogic, certificată de │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar care │ │ │ │
│ │coordonează disciplina şi de│ │ │ │
│ │inspectorul şcolar general │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │h) Activitate desfăşurată, │ │ │ │
│ │la solicitarea Ministerului │ │ │ │
│ │Educaţiei/inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar, în cadrul comisiei │ │ │ │
│ │naţionale/judeţene de │ │ │ │
│ │specialitate, al unor │ │ │ │
│ │comisii tehnice/grupuri de │ │ │ │
│ │lucru pentru elaborarea unor│ │ │ │
│ │acte normative/ │ │ │ │
│ │administrative, pentru │ │ │ │
│ │elaborarea/revizuirea │ │ │ │
│ │programelor/subiectelor/ │ │ │ │
│ │testelor de antrenament │ │ │ │
│ │pentru simulările/evaluările│ │ │ │
│ │/examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al unor│ │ │ │
│ │comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │10 │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │ │ │ │
│ │Educaţiei, în calitate de │ │ │ │
│ │reprezentant desemnat de │ │ │ │
│ │către comisiile naţionale de│ │ │ │
│ │organizare şi desfăşurare a │ │ │ │
│ │examenelor naţionale, │ │ │ │
│ │traducerea variantelor de │ │ │ │
│ │subiecte pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la │ │ │ │
│ │solicitarea inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar, pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor online │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane, │ │ │ │
│ │conferinţe zonale, judeţene,│ │ │ │
│ │naţionale şi/sau │ │ │ │
│ │internaţionale, care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele │ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │1 │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică, cursuri de │ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu sau│ │ │ │
│ │în management educaţional, │ │ │ │
│ │dovedite prin documente │ │ │ │
│ │oficiale ale manifestării │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│3. │extracurriculare şi │20 │ │ │
│ │implicarea în proiecte/ │ │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Implementare/Coordonare/ │ │ │ │
│ │Participare la proiecte/ │5* │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională* │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implementare/Coordonare│ │ │ │
│ │ │proiecte/programe de │ │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ │a.1)│(cursuri, mentorat, │4 │ │ │
│ │ │tutorat, coaching, │ │ │ │
│ │ │comunităţi de practică │ │ │ │
│ │ │etc.) │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare la proiecte│ │ │ │
│ │ │/programe de formare │ │ │ │
│ │a.2)│profesională (cursuri, │3 │ │ │
│ │ │mentorat, tutorat, │ │ │ │
│ │ │coaching, comunităţi de│ │ │ │
│ │ │practică etc.) │ │ │ │
│ ├────┴───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Implementare/Coordonare/ │ │ │ │
│ │Participare la proiecte │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale sau │5* │ │ │
│ │internaţionale care vizează │ │ │ │
│ │domeniul activităţilor │ │ │ │
│ │extraşcolare* │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Implementare/Coordonare│ │ │ │
│ │ │proiecte care vizează │ │ │ │
│ │ │domeniul activităţilor │ │ │ │
│ │ │extraşcolare, inclusiv │ │ │ │
│ │ │coordonarea │ │ │ │
│ │b.1)│activităţilor din │5 │ │ │
│ │ │cadrul săptămânii │ │ │ │
│ │ │„Şcoala altfel“, │ │ │ │
│ │ │respectiv din cadrul │ │ │ │
│ │ │Programului „Săptămâna │ │ │ │
│ │ │verde“ │ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participare la proiecte│ │ │ │
│ │b.2)│care vizează domeniul │3 │ │ │
│ │ │activităţilor │ │ │ │
│ │ │extraşcolare │ │ │ │
│ ├────┴───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participarea la │ │ │ │
│ │activităţi de voluntariat, │ │ │ │
│ │inclusiv participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │ │ │ │
│ │acţiune comunitară, │ │ │ │
│ │îndrumarea de formaţiuni │ │ │ │
│ │(exemplu: ansambluri, │ │ │ │
│ │cluburi, echipe, trupe) de │ │ │ │
│ │elevi cu activităţi în │7 │ │ │
│ │domeniul artistic/civic/ │ │ │ │
│ │sportiv/dezvoltării durabile│ │ │ │
│ │/programare/modelare/ │ │ │ │
│ │robotică, performanţe │ │ │ │
│ │dovedite în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor la concursuri │ │ │ │
│ │cultural-artistice, │ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc. │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/Organizarea/ │ │ │ │
│ │Participarea la schimburi de│ │ │ │
│ │experienţă cu alte unităţi │3 │ │ │
│ │de învăţământ, reţele sau │ │ │ │
│ │proiecte interşcolare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│4. │contribuţia la dezvoltarea │40 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POCU, PNRR, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │20* │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare), având ca efect │ │ │ │
│ │creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale │ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare* │ │ │ │
│ ├────┬───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Scrierea unor proiecte │ │ │ │
│ │a.1)│câştigătoare, ca │15 │ │ │
│ │ │activitate neremunerată│ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Coordonarea │ │ │ │
│ │a.2)│implementării │5 │ │ │
│ │ │proiectelor, ca │ │ │ │
│ │ │activitate neremunerată│ │ │ │
│ ├────┼───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participarea la │ │ │ │
│ │a.3)│implementarea │5 │ │ │
│ │ │proiectelor, ca │ │ │ │
│ │ │activitate neremunerată│ │ │ │
│ ├────┴───────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Obţinerea de sponsorizări│ │ │ │
│ │şi de alte finanţări │ │ │ │
│ │extrabugetare pentru │ │ │ │
│ │dezvoltarea bazei materiale │ │ │ │
│ │a unităţii de învăţământ │ │ │ │
│ │(săli de clasă, biblioteci, │ │ │ │
│ │centre de documentare şi │10 │ │ │
│ │informare, laboratoare │ │ │ │
│ │etc.), având ca efect │ │ │ │
│ │creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale │ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participare şi implicare │ │ │ │
│ │în realizarea de │ │ │ │
│ │parteneriate instituţionale │ │ │ │
│ │în concordanţă cu nevoile │ │ │ │
│ │comunităţii şcolare şi cu │10 │ │ │
│ │ţintele stabilite, cu efecte│ │ │ │
│ │pozitive în domeniul │ │ │ │
│ │incluziunii sociale şi │ │ │ │
│ │dezvoltării durabile │ │ │ │
├────┴────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│PUNCTAJ TOTAL │150 │ │ │
└─────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴────────┘


    * Pentru fiecare subcriteriu pentru care suma punctajelor detaliate este mai mare decât punctajul total acordat subcriteriului se acordă punctajul maxim.
    Exemplu: la subcriteriul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate pentru pct. i.1)-i.6) este mai mare de 7 puncte, se acordă punctajul maxim de 7 puncte.

    ANEXA 9

    la metodologie
    Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor

┌────┬──────────────────────────┬─────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctajul│Punctaj │Punctaj │
│crt.│Subcriterii │maxim │autoevaluare│comisie │
│ │ │ │ │evaluare│
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│1. │complexe cu valoare │80 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea şi menţinerea│ │ │ │
│ │copiilor în activităţile │ │ │ │
│ │de cerc (depăşirea │6 │ │ │
│ │numărului de elevi faţă de│ │ │ │
│ │normativul cercului) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Iniţierea unor proiecte│ │ │ │
│ │în parteneriat cu alte │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │ │ │ │
│ │sau ONG-uri, în vederea │ │ │ │
│ │aplicării unor metode şi │6* │ │ │
│ │procedee şi tehnici │ │ │ │
│ │inovative în activitatea │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare │ │ │ │
│ │(2 puncte/proiect) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Realizarea │ │ │ │
│ │performanţelor în │ │ │ │
│ │pregătirea copiilor │ │ │ │
│ │distinşi la concursuri de │ │ │ │
│ │profil, materializate în │ │ │ │
│ │obţinerea locului I, II şi│ │ │ │
│ │III la fazele │ │ │ │
│ │internaţionale, naţionale,│ │ │ │
│ │regionale şi judeţene/ │ │ │ │
│ │municipiul Bucureşti (un │30 │ │ │
│ │premiu pe concurs se │ │ │ │
│ │punctează o singură dată, │ │ │ │
│ │corespunzător celui mai │ │ │ │
│ │înalt nivel) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Internaţional │ │ │ │
│ │ │Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │c.1)│/Trofeu - 5 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II - 4 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 3 p. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Naţional │ │ │ │
│ │ │Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │c.2)│/Trofeu - 4 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II - 3 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 2 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Regional │ │ │ │
│ │ │Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │c.3)│/Trofeu - 3 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II - 2 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 1 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Judeţean/Municipiul │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │
│ │c.4)│Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │ │/Trofeu - 1,5 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II - 1 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 0,5 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru în │ │ │ │
│ │comisia de organizare/ │ │ │ │
│ │membru al juriului/ │ │ │ │
│ │evaluator la concursuri, │ │ │ │
│ │festivaluri (Un eveniment │ │ │ │
│ │se punctează o singură │ │ │ │
│ │dată.) │10 │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │d.1)│Internaţional - 4 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │d.2)│Naţional - 3 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │d.3)│Regional - 2 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │d.4)│Judeţean - 1 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │e) Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi│ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional │ │ │ │
│ │(exemple de domenii: │ │ │ │
│ │educaţie parentală, │ │ │ │
│ │educaţie ecologică, │ │ │ │
│ │educaţie pentru sănătate, │ │ │ │
│ │educaţie financiară, │ │ │ │
│ │educaţie emoţională, │ │ │ │
│ │educaţie incluzivă, │ │ │ │
│ │educaţie remedială - │ │ │ │
│ │inclusiv prin elaborarea │10 │ │ │
│ │şi operaţionalizarea │ │ │ │
│ │planurilor individualizate│ │ │ │
│ │de învăţare, educaţie │ │ │ │
│ │interculturală, învăţare │ │ │ │
│ │cooperativă, educaţie │ │ │ │
│ │pentru mişcare etc.) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │e.1)│Internaţional - 4 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │e.2)│Naţional - 3 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │e.3)│Regional - 2 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │e.4)│Judeţean - 1 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │f) Integrarea copiilor din│ │ │ │
│ │categorii defavorizate în │6 │ │ │
│ │activităţile derulate în │ │ │ │
│ │cadrul cercului │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │g) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de autor/coautor,│ │ │ │
│ │la elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei sau │ │ │ │
│ │la traducerea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare din limba română │ │ │ │
│ │într-o limbă a minorităţii│ │ │ │
│ │naţionale, care are │ │ │ │
│ │învăţământ cu predare în │ │ │ │
│ │limba maternă, sau la │ │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ, │ │ │ │
│ │oferite gratuit pentru a │ │ │ │
│ │asigura accesul la │ │ │ │
│ │materiale educaţionale de │ │ │ │
│ │calitate* │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤12* ├────────────┼────────┤
│ │ │Autor/Coautor, la │ │ │ │
│ │ │elaborarea/traducerea│ │ │ │
│ │g.1)│de manuale şcolare │ │ │ │
│ │ │aprobate de │ │ │ │
│ │ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ │ │- 5 p. maximum │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Elaborarea de │ │ │ │
│ │g.2)│auxiliare curriculare│ │ │ │
│ │ │- 8 p. maximum │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Resursă educaţională │ │ │ │
│ │ │publicată în format │ │ │ │
│ │ │electronic pe │ │ │ │
│ │ │platforme │ │ │ │
│ │g.3)│educaţionale │ │ │ │
│ │ │destinate elevilor/ │ │ │ │
│ │ │mijloace de │ │ │ │
│ │ │învăţământ - 8 p. │ │ │ │
│ │ │maximum │ │ │ │
├────┼────┴─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│2. │performanţe deosebite în │40 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţia la │ │ │ │
│ │elaborarea următoarelor │ │ │ │
│ │materiale didactice │ │ │ │
│ │avizate de inspectoratul │ │ │ │
│ │şcolar/Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei la nivel │ │ │ │
│ │naţional/judeţean │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │a.1)│programe şcolare/CDŞ │ │ │ │
│ │ │- 1 p./programă │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │metodologii/ │ │ │ │
│ │a.2)│regulamente/proceduri│5* │ │ │
│ │ │la nivel naţional - │ │ │ │
│ │ │0,5 p./document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │materiale de suport │ │ │ │
│ │ │educaţional, │ │ │ │
│ │a.3)│îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │ │metodice - 1 p./ │ │ │ │
│ │ │document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │reviste şcolare, │ │ │ │
│ │a.4)│articole de │ │ │ │
│ │ │specialitate - 0,5 p.│ │ │ │
│ │ │/document │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Contribuţia la │ │ │ │
│ │elaborarea următoarelor │ │ │ │
│ │materiale didactice │ │ │ │
│ │avizate de inspectoratul │ │ │ │
│ │şcolar/Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei la nivel │ │ │ │
│ │judeţean şi local (*Nu se │ │ │ │
│ │punctează programa │ │ │ │
│ │cercului.) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │b.1)│programe şcolare/CDŞ │ │ │ │
│ │ │- 0,75 p./programă │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │metodologii/ │4* │ │ │
│ │b.2)│regulamente/proceduri│ │ │ │
│ │ │- 0,5 p./document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │materiale de suport │ │ │ │
│ │ │educaţional, │ │ │ │
│ │b.3)│îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │ │metodice - 0,75 p./ │ │ │ │
│ │ │document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │reviste şcolare, │ │ │ │
│ │b.4)│articole de │ │ │ │
│ │ │specialitate - 0,5 p.│ │ │ │
│ │ │/document │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Contribuţia la │ │ │ │
│ │elaborarea următoarelor │ │ │ │
│ │materiale didactice │ │ │ │
│ │înregistrate cu ISBN/ISSN │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.1)│programe şcolare/CDŞ │ │ │ │
│ │ │- 1 p./programă │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │metodologii/ │ │ │ │
│ │c.2)│regulamente/proceduri│ │ │ │
│ │ │la nivel naţional - │ │ │ │
│ │ │0,5 p./document │5* │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │materiale de suport │ │ │ │
│ │ │educaţional, │ │ │ │
│ │c.3)│îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │ │metodice - 1 p./ │ │ │ │
│ │ │document │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │reviste şcolare, │ │ │ │
│ │c.4)│articole de │ │ │ │
│ │ │specialitate - 0,5 p.│ │ │ │
│ │ │/document │ │ │ │
├────┼────┴─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Realizarea/Participarea│ │ │ │
│ │la realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de│2 │ │ │
│ │e-learning pentru │ │ │ │
│ │susţinerea progresului │ │ │ │
│ │şcolar, avizate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de formator│ │ │ │
│ │în formarea continuă a │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │
│ │învăţământ, activitatea │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │5 │ │ │
│ │vederea promovării │ │ │ │
│ │accesului la o educaţie de│ │ │ │
│ │calitate pentru toţi (Se │ │ │ │
│ │punctează programele de │ │ │ │
│ │formare şi care răspund │ │ │ │
│ │cerinţei.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitatea, la nivelul│ │ │ │
│ │unităţii de învăţământ/ │ │ │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisii paritare/de dialog│ │ │ │
│ │social, membru CA, comisii│4* │ │ │
│ │CEAC, comisii de sănătate │ │ │ │
│ │şi securitate în muncă, │ │ │ │
│ │membru sau coordonator al │ │ │ │
│ │altor comisii de lucru │ │ │ │
│ │permanente sau temporare) │ │ │ │
│ │(1 p./activitate) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │g) Activitatea de │ │ │ │
│ │metodist, membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │ │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │coordonator de cerc │4* │ │ │
│ │pedagogic, certificată, │ │ │ │
│ │după caz, de inspectorul │ │ │ │
│ │care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina şi inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar general/director (1│ │ │ │
│ │p./activitate) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │h) Activitate desfăşurată,│ │ │ │
│ │la solicitarea │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei/ │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, în│ │ │ │
│ │cadrul comisiei naţionale/│ │ │ │
│ │judeţene de specialitate, │ │ │ │
│ │al unor comisii tehnice/ │ │ │ │
│ │grupuri de lucru pentru │ │ │ │
│ │elaborarea unor acte │ │ │ │
│ │normative/administrative, │ │ │ │
│ │pentru elaborarea/ │ │ │ │
│ │revizuirea programelor/ │ │ │ │
│ │subiectelor/testelor de │ │ │ │
│ │antrenament pentru │ │ │ │
│ │simulările/evaluările/ │ │ │ │
│ │examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al │5 │ │ │
│ │unor comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │ │ │ │
│ │Educaţiei, traducerea │ │ │ │
│ │variantelor de subiecte │ │ │ │
│ │pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la│ │ │ │
│ │solicitarea │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor online │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane,│ │ │ │
│ │conferinţe zonale, │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale şi/sau│ │ │ │
│ │internaţionale, cursuri de│ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu │ │ │ │
│ │sau în management │ │ │ │
│ │educaţional, dovedite prin│6* │ │ │
│ │documente oficiale ale │ │ │ │
│ │manifestării şi care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele│ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │ │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică (1 p./ │ │ │ │
│ │activitate) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│3. │extracurriculare şi │15 │ │ │
│ │implicarea în proiecte/ │ │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Implementarea/ │ │ │ │
│ │Coordonarea/Participarea │ │ │ │
│ │la proiecte/programe de │ │ │ │
│ │formare profesională* │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Implementarea/ │ │ │ │
│ │ │Coordonarea de │ │ │ │
│ │ │proiecte/programe de │ │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ │a.1)│(cursuri, mentorat, │ │ │ │
│ │ │tutorat, coaching, │ │ │ │
│ │ │comunităţi de │5* │ │ │
│ │ │practică etc.) - 5 p.│ │ │ │
│ │ │maximum │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Participarea la │ │ │ │
│ │ │proiecte/programe de │ │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ │a.2)│(cursuri, mentorat, │ │ │ │
│ │ │tutorat, coaching, │ │ │ │
│ │ │comunităţi de │ │ │ │
│ │ │practică etc.) 3 p. │ │ │ │
│ │ │maximum │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Implementarea/ │ │ │ │
│ │Organizarea/Coordonarea │ │ │ │
│ │proiectelor judeţene, │ │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale │ │ │ │
│ │sau internaţionale, care │ │ │ │
│ │au ca obiective: │ │ │ │
│ │performanţa şcolară, │ │ │ │
│ │progresul şcolar, │ │ │ │
│ │dezvoltarea competenţelor │ │ │ │
│ │şi abilităţilor │ │ │ │
│ │preşcolarilor şi elevilor,│5* │ │ │
│ │educaţia civică, educaţia │ │ │ │
│ │complementară, formarea │ │ │ │
│ │personalităţii │ │ │ │
│ │preşcolarilor şi elevilor*│ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │ │Implementarea/ │ │ │ │
│ │b.1)│Coordonarea de │ │ │ │
│ │ │proiecte - 5 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │b.2)│Participarea proiecte│ │ │ │
│ │ │- 3 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Îndrumarea elevilor sau│ │ │ │
│ │formaţiuni/ansambluri de │ │ │ │
│ │elevi pentru participarea │ │ │ │
│ │la concursuri │ │ │ │
│ │cultural-artistice, │ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc., │ │ │ │
│ │participarea la activităţi│ │ │ │
│ │de voluntariat, inclusiv │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │4* │ │ │
│ │acţiune comunitară (copii │ │ │ │
│ │contracte/copii diplome │ │ │ │
│ │conform cu originalul │ │ │ │
│ │adeverinţe) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.1)│Internaţional - 2 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.2)│Naţional - 1,5 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.3)│Regional - 1 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.4)│Judeţean - 0,5 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/Organizarea/ │ │ │ │
│ │Participarea la schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă cu alte │ │ │ │
│ │unităţi de învăţământ │ │ │ │
│ │preuniversitar de stat, cu│ │ │ │
│ │personalitate juridică, │1* │ │ │
│ │reţele sau proiecte │ │ │ │
│ │interşcolare (copii │ │ │ │
│ │contracte/copii diplome │ │ │ │
│ │conform cu originalul/ │ │ │ │
│ │adeverinţe etc.) (0,25 p./│ │ │ │
│ │activitate) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│4. │contribuţia la dezvoltarea│15 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POCU, PNRR, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │9* │ │ │
│ │similare), având ca efect │ │ │ │
│ │creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale│ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare*│ │ │ │
│ │(copii contracte şi │ │ │ │
│ │adeverinţe) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Scrierea unor │ │ │ │
│ │ │proiecte │ │ │ │
│ │a1) │câştigătoare, ca │5 │ │ │
│ │ │activitate │ │ │ │
│ │ │neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Coordonarea │ │ │ │
│ │ │implementării │ │ │ │
│ │a2) │proiectelor, ca │4 │ │ │
│ │ │activitate │ │ │ │
│ │ │neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participarea la │ │ │ │
│ │ │implementarea │ │ │ │
│ │a3) │proiectelor, ca │3 │ │ │
│ │ │activitate │ │ │ │
│ │ │neremunerată │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Obţinerea de │ │ │ │
│ │sponsorizări şi de alte │ │ │ │
│ │finanţări extrabugetare │ │ │ │
│ │pentru dezvoltarea bazei │ │ │ │
│ │materiale a unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ având ca efect │3 │ │ │
│ │creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale│ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare │ │ │ │
│ │(adeverinţe eliberate de │ │ │ │
│ │unitatea şcolară) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participare şi │ │ │ │
│ │implicare în realizarea de│ │ │ │
│ │parteneriate │ │ │ │
│ │instituţionale în │ │ │ │
│ │concordanţă cu nevoile │ │ │ │
│ │comunităţii şcolare şi cu │ │ │ │
│ │ţintele stabilite, cu │3* │ │ │
│ │efecte pozitive în │ │ │ │
│ │domeniul incluziunii │ │ │ │
│ │sociale şi dezvoltării │ │ │ │
│ │durabile │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ ├────────────┼────────┤
│ │c.1)│Autorităţi locale - │ │ │ │
│ │ │0,5 p./proiect │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ │c.2)│Agenţi economici - │ │ │ │
│ │ │0,5 p./proiect │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ │ │ │
│ │c.3)│ONG - 0,5 p./proiect │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ │ │ │
│ │ │Altele │ │ │ │
│ │c.4)│(autofinanţare, │ │ │ │
│ │ │fonduri externe etc.)│ │ │ │
│ │ │- 0,5 p./proiect │ │ │ │
├────┴────┴─────────────────────┼─────────┼────────────┼────────┤
│PUNCTAJ TOTAL │150 │ │ │
└───────────────────────────────┴─────────┴────────────┴────────┘


    * Pentru fiecare subcriteriu pentru care suma punctajelor detaliate este mai mare decât punctajul total acordat subcriteriului se acordă punctajul maxim.
    Exemplu: la subcriteriul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate pentru pct. i.1)-i.6) este mai mare de 12 puncte, se acordă punctajul maxim de 12 puncte.
    NOTĂ:
    Nu se vor lua în considerare diplomele ataşate dacă nu au număr de înregistrare şi nu este menţionat Calendarul activităţilor din care fac parte (CAEN/CAER/CAEJ sau CAEM) şi poziţia la care este înregistrat.
    1. Activităţile/Concursurile cuprinse în CAER/CAEJ sau CAEM nu vor fi considerate concursuri internaţionale, chiar dacă pe diplome scrie concurs internaţional.
    2. Nu se vor lua în considerare regulamentele concursurilor depuse spre finanţare.
    3. Nu se vor lua în considerare adeverinţele care nu au număr de înregistrare.
    4. Documentele vor fi prezentate pe criterii/anii şcolari din perioada evaluată.    ANEXA 10

    la metodologie
    Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele şi cluburile copiilor

┌────┬──────────────────────────┬───────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Punctaj │
│Nr. │Criteriile generale/ │Punctaj│Punctaj │comisie │
│crt.│Subcriterii │maxim │autoevaluare│de │
│ │ │ │ │evaluare│
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│1. │complexe cu valoare │45 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea şi menţinerea│ │ │ │
│ │copiilor în activităţile │ │ │ │
│ │de cerc (depăşirea │3 │ │ │
│ │numărului de elevi faţă de│ │ │ │
│ │normativul cercului) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Iniţierea unor proiecte│ │ │ │
│ │în parteneriat cu alte │ │ │ │
│ │instituţii de învăţământ │ │ │ │
│ │sau ONG-uri, în vederea │ │ │ │
│ │aplicării unor metode şi │5* │ │ │
│ │procedee şi tehnici │ │ │ │
│ │inovative în activitatea │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare │ │ │ │
│ │(2,5 puncte/proiect) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Realizarea │ │ │ │
│ │performanţelor în │ │ │ │
│ │pregătirea copiilor │ │ │ │
│ │distinşi la concursuri de │ │ │ │
│ │profil, materializate în │ │ │ │
│ │obţinerea locului I, II şi│ │ │ │
│ │III la fazele │ │ │ │
│ │internaţionale, naţionale,│ │ │ │
│ │regionale şi judeţene/ │ │ │ │
│ │municipiul Bucureşti (Un │ │ │ │
│ │premiu pe concurs se │ │ │ │
│ │punctează o singură dată, │ │ │ │
│ │corespunzător celui mai │ │ │ │
│ │înalt nivel.) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ │ │ │
│ │ │Internaţional │ │ │ │
│ │ │Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │c.1)│/Trofeu - 3 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II - 2 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 1 p. │15* │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ │ │ │
│ │ │Naţional │ │ │ │
│ │ │Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │c.2)│/Trofeu - 2,5 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II - 2 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 1,5 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ │ │ │
│ │ │Regional │ │ │ │
│ │ │Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │c.3)│/Trofeu - 1,5 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II - 1 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 0,5 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ │ │ │
│ │ │Judeţean/Municipiul │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │
│ │c.4)│Locul I/Marele premiu│ │ │ │
│ │ │/Trofeu - 1,5 p. │ │ │ │
│ │ │Locul II - 1 p. │ │ │ │
│ │ │Locul III - 0,5 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru, în │ │ │ │
│ │comisia de organizare/ │ │ │ │
│ │membru al juriului/ │5* │ │ │
│ │evaluator la concursuri, │ │ │ │
│ │festivaluri (Un eveniment │ │ │ │
│ │se punctează o singură │ │ │ │
│ │dată.) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │d.1)│Internaţional │3 │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │d.2)│Naţional │2 │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │d.3)│Regional │2 │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │d.4)│Judeţean │0,5 │ │ │
├────┼────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Iniţierea şi │ │ │ │
│ │coordonarea unor proiecte │ │ │ │
│ │educaţionale inovatoare, │ │ │ │
│ │recunoscute şi aprobate la│ │ │ │
│ │nivel judeţean/ │ │ │ │
│ │interjudeţean/naţional/ │ │ │ │
│ │internaţional (în domenii │ │ │ │
│ │precum: educaţie │ │ │ │
│ │parentală, educaţie pentru│ │ │ │
│ │dezvoltare durabilă, │ │ │ │
│ │educaţie pentru sănătate, │5* │ │ │
│ │educaţie financiară, │ │ │ │
│ │educaţie emoţională, │ │ │ │
│ │educaţie interculturală, │ │ │ │
│ │educaţie pentru mişcare, │ │ │ │
│ │educaţie culturală, │ │ │ │
│ │educaţie civică, │ │ │ │
│ │prevenirea şi combaterea │ │ │ │
│ │violenţei şcolare, pentru │ │ │ │
│ │diversitate şi │ │ │ │
│ │antidiscriminare etc.)* │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e.1)│Internaţional │3 │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │e.2)│Naţional │2 │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │e.3)│Interjudeţean │1 │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │e.4)│Judeţean │0,5 │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Implicare în activităţi│ │ │ │
│ │specifice de incluziune │5 │ │ │
│ │socială │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de autor/coautor,│ │ │ │
│ │la elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei, la │ │ │ │
│ │evaluarea/reevaluarea │ │ │ │
│ │proiectelor de manuale │ │ │ │
│ │şcolare, la traducerea de │ │ │ │
│ │manuale şcolare din limba │ │ │ │
│ │română într-o limbă a │ │ │ │
│ │minorităţii naţionale │ │ │ │
│ │(învăţământ cu predare în │7* │ │ │
│ │limba maternă) sau la │ │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare │ │ │ │
│ │pentru disciplinele de │ │ │ │
│ │studiu/mijloace de │ │ │ │
│ │învăţământ, oferite │ │ │ │
│ │gratuit pentru a asigura │ │ │ │
│ │accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor│ │ │ │
│ │la materiale educaţionale │ │ │ │
│ │de calitate* │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │ │Autor/Coautor, la │ │ │ │
│ │ │elaborarea/traducerea│ │ │ │
│ │g.1)│de manuale şcolare │5 │ │ │
│ │ │aprobate de │ │ │ │
│ │ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │g.2)│Elaborarea de │4 │ │ │
│ │ │auxiliare curriculare│ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │ │Resursă educaţională │ │ │ │
│ │ │publicată în format │ │ │ │
│ │ │electronic pe │ │ │ │
│ │g.3)│platforme │6 │ │ │
│ │ │educaţionale │ │ │ │
│ │ │destinate elevilor/ │ │ │ │
│ │ │mijloace de │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │
├────┼────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│2. │performanţe deosebite în │45 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Contribuţia la │ │ │ │
│ │elaborarea următoarelor │ │ │ │
│ │materiale didactice │ │ │ │
│ │avizate de Ministerul │5* │ │ │
│ │Educaţiei/inspectoratul │ │ │ │
│ │şcolar la nivel naţional/ │ │ │ │
│ │judeţean │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │a.1)│programe şcolare (1 │ │ │ │
│ │ │p./programă) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │ │metodologii/ │ │ │ │
│ │a.2)│regulamente/proceduri│ │ │ │
│ │ │la nivel naţional │ │ │ │
│ │ │(0,5 p./document) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │ │materiale de suport │ │ │ │
│ │ │educaţional, │ │ │ │
│ │a.3)│îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │ │metodice (1 p./ │ │ │ │
│ │ │document) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │ │reviste şcolare, │ │ │ │
│ │a.4)│articole de │ │ │ │
│ │ │specialitate (0,5 p./│ │ │ │
│ │ │document) │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Contribuţia la │ │ │ │
│ │elaborarea următoarelor │ │ │ │
│ │materiale didactice │ │ │ │
│ │avizate de inspectoratul │2* │ │ │
│ │şcolar/Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei la nivel │ │ │ │
│ │judeţean şi local │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │b.1)│programe şcolare (0,5│ │ │ │
│ │ │p./programă) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │ │metodologii/ │ │ │ │
│ │b.2)│regulamente/proceduri│ │ │ │
│ │ │(0,25 p. /document) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │ │materiale de suport │ │ │ │
│ │ │educaţional, │ │ │ │
│ │b.3)│îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │ │metodice (0,50 p. / │ │ │ │
│ │ │document) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │ │reviste şcolare, │ │ │ │
│ │b.4)│articole de │ │ │ │
│ │ │specialitate (0,25 p.│ │ │ │
│ │ │/document) │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Contribuţia la │ │ │ │
│ │elaborarea următoarelor │ │ │ │
│ │materiale didactice │ │ │ │
│ │înregistrate cu ISBN/ISSN*│ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ │ │ │
│ │c.1)│programe şcolare/CDŞ │ │ │ │
│ │ │(1 p./programă) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ │ │ │
│ │ │metodologii/ │ │ │ │
│ │c.2)│regulamente/proceduri│ │ │ │
│ │ │la nivel naţional │ │ │ │
│ │ │(0,5 p./document) │7* │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ │ │ │
│ │ │materiale de suport │ │ │ │
│ │ │educaţional, │ │ │ │
│ │c.3)│îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │ │metodice (1 p. / │ │ │ │
│ │ │document) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ │ │ │
│ │ │reviste şcolare, │ │ │ │
│ │c.4)│articole de │ │ │ │
│ │ │specialitate (0,5 p./│ │ │ │
│ │ │document) │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Realizarea/Participarea│ │ │ │
│ │la realizarea de softuri │ │ │ │
│ │educaţionale în │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de│2 │ │ │
│ │e-learning pentru │ │ │ │
│ │susţinerea progresului │ │ │ │
│ │şcolar, avizate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de formator│ │ │ │
│ │în formarea continuă a │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │
│ │învăţământ, activitatea │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │5 │ │ │
│ │vederea promovării │ │ │ │
│ │accesului la o educaţie de│ │ │ │
│ │calitate pentru toţi (Se │ │ │ │
│ │punctează programele de │ │ │ │
│ │formare care răspund │ │ │ │
│ │cerinţei.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitatea la nivelul │ │ │ │
│ │unităţii de învăţământ/ │ │ │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisii paritare/de dialog│ │ │ │
│ │social, membru CA, comisii│5 │ │ │
│ │CEAC, comisii SSM, membru │ │ │ │
│ │sau coordonator al altor │ │ │ │
│ │comisii de lucru │ │ │ │
│ │permanente sau temporare, │ │ │ │
│ │inclusiv în calitate de │ │ │ │
│ │observator (1 p./ │ │ │ │
│ │activitate) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │g) Activitatea de │ │ │ │
│ │metodist, membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │ │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │coordonator de cerc │8* │ │ │
│ │pedagogic, certificată, │ │ │ │
│ │după caz, de inspectorul │ │ │ │
│ │care coordonează │ │ │ │
│ │disciplina şi inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar general (2 p./ │ │ │ │
│ │document) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │h) Activitate desfăşurată,│ │ │ │
│ │la solicitarea │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei/ │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, în│ │ │ │
│ │cadrul comisiei naţionale/│ │ │ │
│ │judeţene de specialitate, │ │ │ │
│ │al unor comisii tehnice/ │ │ │ │
│ │grupuri de lucru pentru │ │ │ │
│ │elaborarea unor acte │ │ │ │
│ │normative/administrative, │ │ │ │
│ │pentru elaborarea/ │ │ │ │
│ │revizuirea programelor/ │ │ │ │
│ │subiectelor/testelor de │ │ │ │
│ │antrenament pentru │ │ │ │
│ │simulările/evaluările/ │ │ │ │
│ │examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al │ │ │ │
│ │unor comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │5 │ │ │
│ │Educaţiei, în calitate de │ │ │ │
│ │reprezentant desemnat de │ │ │ │
│ │către comisiile naţionale │ │ │ │
│ │de organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor │ │ │ │
│ │naţionale, traducerea │ │ │ │
│ │variantelor de subiecte │ │ │ │
│ │pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la│ │ │ │
│ │solicitarea │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor online │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │i) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane,│ │ │ │
│ │conferinţe zonale, │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale şi/sau│ │ │ │
│ │internaţionale, cursuri de│ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu │ │ │ │
│ │sau în management │ │ │ │
│ │educaţional, dovedite prin│6 │ │ │
│ │documente oficiale ale │ │ │ │
│ │manifestării şi care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele│ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │ │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică (1 p./ │ │ │ │
│ │participare) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│3. │extracurriculare şi │20 │ │ │
│ │implicarea în proiecte/ │ │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Implementarea/ │ │ │ │
│ │Coordonarea/Participarea │5* │ │ │
│ │la proiecte/programe de │ │ │ │
│ │formare profesională* │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │ │Implementarea/ │ │ │ │
│ │ │Coordonarea │ │ │ │
│ │ │proiectelor/ │ │ │ │
│ │ │programelor de │ │ │ │
│ │a.1)│formare profesională │5 │ │ │
│ │ │(cursuri, mentorat, │ │ │ │
│ │ │tutorat, coaching, │ │ │ │
│ │ │comunităţi de │ │ │ │
│ │ │practică etc.) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │ │Participarea la │ │ │ │
│ │ │proiecte/programe de │ │ │ │
│ │ │formare profesională │ │ │ │
│ │a.2)│(cursuri, mentorat, │3 │ │ │
│ │ │tutorat, coaching, │ │ │ │
│ │ │comunităţi de │ │ │ │
│ │ │practică etc.) │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Implementarea/ │ │ │ │
│ │Organizarea/Coordonarea │ │ │ │
│ │proiectelor judeţene, │ │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale │ │ │ │
│ │sau internaţionale, care │ │ │ │
│ │au ca obiective: │ │ │ │
│ │performanţa şcolară, │ │ │ │
│ │progresul şcolar, │5* │ │ │
│ │dezvoltarea competenţelor │ │ │ │
│ │şi abilităţilor │ │ │ │
│ │preşcolarilor şi elevilor,│ │ │ │
│ │educaţia civică, educaţia │ │ │ │
│ │complementară, formarea │ │ │ │
│ │personalităţii │ │ │ │
│ │preşcolarilor şi elevilor*│ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┤ │ │
│ │b.1) Implementarea/ │5 │ │ │
│ │Coordonarea proiectelor │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┤ │ │
│ │b.2) Participarea la │3 │ │ │
│ │proiecte │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Îndrumarea elevilor sau│ │ │ │
│ │formaţiunilor/ │ │ │ │
│ │ansamblurilor de elevi │ │ │ │
│ │pentru participarea la │ │ │ │
│ │concursuri │ │ │ │
│ │cultural-artistice, │ │ │ │
│ │tehnico-ştiinţifice şi │ │ │ │
│ │sportive etc., │ │ │ │
│ │participarea la activităţi│ │ │ │
│ │de voluntariat, inclusiv │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │5 │ │ │
│ │acţiune comunitară (copii │ │ │ │
│ │de pe contracte/copii de │ │ │ │
│ │pe diplome conforme cu │ │ │ │
│ │originalul/adeverinţe) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┤ │ │ │
│ │c.1)│Internaţional - 2 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ │ │ │
│ │c.2)│Naţional - 1,5 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ │ │ │
│ │c.3)│Regional - 1 p. │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┤ │ │ │
│ │c.4)│Judeţean - 0,5 p. │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/Organizarea/ │ │ │ │
│ │Participarea la schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă cu alte │ │ │ │
│ │unităţi de învăţământ │ │ │ │
│ │preuniversitar de stat, cu│ │ │ │
│ │personalitate juridică, │5 │ │ │
│ │reţele sau proiecte │ │ │ │
│ │interşcolare (copii de pe │ │ │ │
│ │contracte/diplome conforme│ │ │ │
│ │cu originalul/ adeverinţe │ │ │ │
│ │etc. - 1 p./document) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│4. │contribuţia la dezvoltarea│40 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare), de alte │ │ │ │
│ │finanţări extrabugetare │ │ │ │
│ │pentru unitatea de │ │ │ │
│ │învăţământ, centre de │20 │ │ │
│ │documentare şi informare, │ │ │ │
│ │laboratoare etc., având ca│ │ │ │
│ │efect creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale│ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare,│ │ │ │
│ │încadrarea în bugetul │ │ │ │
│ │alocat calculat conform │ │ │ │
│ │formulei de finanţare │ │ │ │
│ │(copii de pe contracte) (4│ │ │ │
│ │p./finanţare) │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Scrierea unor │ │ │ │
│ │ │proiecte │ │ │ │
│ │a.1)│câştigătoare, ca │ │ │ │
│ │ │activitate │ │ │ │
│ │ │neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Coordonarea │ │ │ │
│ │ │implementării │ │ │ │
│ │a.2)│proiectelor, ca │ │ │ │
│ │ │activitate │ │ │ │
│ │ │neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participarea la │ │ │ │
│ │ │implementarea │ │ │ │
│ │a.3)│proiectelor, ca │ │ │ │
│ │ │activitate │ │ │ │
│ │ │neremunerată │ │ │ │
│ ├────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │b) Obţinerea de │ │ │ │
│ │sponsorizări şi de alte │ │ │ │
│ │finanţări extrabugetare │ │ │ │
│ │pentru dezvoltarea bazei │ │ │ │
│ │materiale a unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ având ca efect │10 │ │ │
│ │creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale│ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare │ │ │ │
│ │(adeverinţe eliberate de │ │ │ │
│ │unitatea şcolară) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participare şi │ │ │ │
│ │implicare în realizarea de│ │ │ │
│ │parteneriate │ │ │ │
│ │instituţionale în │ │ │ │
│ │concordanţă cu nevoile │ │ │ │
│ │comunităţii şcolare şi cu │10* │ │ │
│ │ţintele stabilite, cu │ │ │ │
│ │efecte pozitive în │ │ │ │
│ │domeniul incluziunii │ │ │ │
│ │sociale şi dezvoltării │ │ │ │
│ │durabile │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │c.1)│Autorităţi locale (2 │ │ │ │
│ │ │p./proiect) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │c.2)│Agenţi economici (2 │ │ │ │
│ │ │p./proiect) │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼───────┤ │ │
│ │c.3)│ONG (2 p./proiect) │ │ │ │
├────┼────┴─────────────────────┼───────┼────────────┼────────┤
│ │PUNCTAJ TOTAL - 150 PUNCTE│ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴───────┴────────────┴────────┘


    * Pentru fiecare subcriteriu pentru care suma punctajelor detaliate este mai mare decât punctajul total acordat subcriteriului se acordă punctajul maxim.
    Exemplu: la subcriteriul 1.g), în situaţia în care suma punctajelor acordate pentru pct. g.1)-g.3) este mai mare de 7 puncte, se acordă punctajul maxim de 7 puncte.
    NOTĂ:
    Nu se vor lua în considerare diplomele ataşate dacă nu au număr de înregistrare şi nu este menţionat Calendarul activităţilor din care fac parte (CAEN/CAER/CAEJ sau CAEM) şi poziţia la care este înregistrat.
    1. Activităţile/Concursurile cuprinse în CAER/CAEJ sau CAEM nu vor fi considerate concursuri internaţionale, chiar dacă pe diplome scrie concurs internaţional.
    2. Nu se vor lua în considerare regulamentele concursurilor depuse spre finanţare.
    3. Nu se vor lua în considerare adeverinţele care nu au număr de înregistrare.
    4. Documentele vor fi prezentate pe criterii/anii şcolari din perioada evaluată.    ANEXA 11

    la metodologie
    Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare
    (pregătire sportivă de specialitate) din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar

┌──┬──────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Punctaj │
│ │Criteriile generale/ │Punctaj │Punctaj │comisia │
│ │Subcriterii │maxim │autoevaluare│de │
│ │ │ │ │evaluare│
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│1.│complexe cu valoare │80 │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor în atingerea │ │ │ │
│ │obiectivelor/competenţelor│ │ │ │
│ │specifice impuse de │ │ │ │
│ │curriculumul şcolar, │ │ │ │
│ │materializate în progresul│ │ │ │
│ │elevilor la clasă/grupă, │5 │ │ │
│ │obţinute cu clasa şi │ │ │ │
│ │individual la disciplinele│ │ │ │
│ │de specialitate din │ │ │ │
│ │învăţământul vocaţional pe│ │ │ │
│ │baza datelor statistice de│ │ │ │
│ │la nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a.1) ponderea promovării │ │ │ │
│ │elevilor de la un an la │1 │ │ │
│ │altul de pregătire │ │ │ │
│ │sportivă/an studiu │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a.2) elevi transferaţi │1 │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a.3) elevi participanţi la│ │ │ │
│ │pregătire, întreceri, │3 │ │ │
│ │concursuri şi competiţii │ │ │ │
│ │cu loturile naţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în selecţia, │ │ │ │
│ │pregătirea şi promovarea │7 │ │ │
│ │sportivilor cu calităţi │ │ │ │
│ │deosebite pentru sportul │ │ │ │
│ │de performanţă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- selecţia sportivilor cu │1 │ │ │
│ │calităţi deosebite │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- pregătirea sportivilor │1 │ │ │
│ │cu calităţi deosebite │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- promovarea sportivilor │ │ │ │
│ │cu calităţi deosebite la │5 │ │ │
│ │loturile naţionale/echipe │ │ │ │
│ │de seniori │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Performanţe în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor │ │ │ │
│ │distinşi la competiţiile │ │ │ │
│ │naţionale şi │55 │ │ │
│ │internaţionale, │ │ │ │
│ │materializate prin │ │ │ │
│ │obţinerea locurilor I, II,│ │ │ │
│ │III, IV, V şi VI: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c.1) La disciplinele │ │ │ │
│ │sportive individuale - │ │ │ │
│ │competiţii internaţionale/│ │ │ │
│ │naţionale oficiale: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate │4 p./3 p./2 │ │ │
│ │internaţionale - copii, │p./1 p. (nr.│ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI* │premii) │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate │ │ │ │
│ │internaţionale - juniori │5 p./4 p./3 │ │ │
│ │(III, II, I), locurile I/ │p./2 p. │ │ │
│ │II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate │ │ │ │
│ │internaţionale - tineret/ │7 p./6 p./5 │ │ │
│ │seniori, locurile I/II/III│p./4 p. │ │ │
│ │/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate balcanice - │8 p./7 p./6 │ │ │
│ │juniori (III, II, I), │p./5 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate balcanice - │9 p./8 p./7 │ │ │
│ │tineret/seniori, locurile │p./6 p. │ │ │
│ │I/II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate europene - │16 p./15 p./│ │ │
│ │copii, locurile I/II/III/ │14 p./10 p. │ │ │
│ │IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe europene│18 p./17 p./│ │ │
│ │- juniori (III, II, I), │16 p./15 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe europene│18 p./17 p./│ │ │
│ │- tineret/seniori, │16 p./15 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate mondiale - │24 p./22 p./│ │ │
│ │copii, locurile I/II/III/ │21 p./20 p. │ │ │
│ │IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe mondiale│26 p./24 p./│ │ │
│ │- juniori (III, II, I), │22 p./20 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe mondiale│27 p./26 p./│ │ │
│ │- tineret/seniori, │25 p./22 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- Jocuri Olimpice, │38 p./34 p./│ │ │
│ │locurile I/II/III/IV/V/VI/│32 p./ 30/26│ │ │
│ │VII-VIII* │/23 p./20 p.│ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- Jocuri Olimpice, │ │ │ │
│ │realizarea condiţiilor de │18 p. │ │ │
│ │participare* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate naţionale │5 p./4 p./3 │ │ │
│ │şcolare - CSS/LPS, │p./1 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate naţionale - │4 p./3 p./2 │ │ │
│ │copii, locurile I/II/III/ │p./1 p. │ │ │
│ │IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate naţionale - │6 p./5 p./4 │ │ │
│ │juniori (III, II, I), │p./2 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe │ │ │ │
│ │naţionale - tineret/ │6 p./5 p./4 │ │ │
│ │seniori, locurile I/II/III│p./2 p. │ │ │
│ │/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c.2) La disciplinele │ │ │ │
│ │sportive de echipă - │ │ │ │
│ │competiţii internaţionale/│ │ │ │
│ │naţionale oficiale: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate │8 p./7 p./6 │ │ │
│ │internaţionale - copii, │p./5 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate │ │ │ │
│ │internaţionale - juniori │10 p./8 p./5│ │ │
│ │(III, II, I), locurile I/ │p./3 p. │ │ │
│ │II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate │ │ │ │
│ │internaţionale - tineret/ │12 p./10 p./│ │ │
│ │seniori, locurile I/II/III│8 p./6 p. │ │ │
│ │/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate balcanice - │7 p./6 p./5 │ │ │
│ │juniori (III, II, I), │p./3 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate balcanice - │10 p./9 p./7│ │ │
│ │tineret/seniori, locurile │p./6 p. │ │ │
│ │I/II/III/IV-VI** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate europene - │16 p./15 p./│ │ │
│ │copii, locurile I/II/III/ │14 p./13 p. │ │ │
│ │IV-VI** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe europene│18 p./17 p./│ │ │
│ │- juniori (III, II, I), │15 p./13 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe europene│19 p./18 p./│ │ │
│ │- tineret/seniori, │17 p./15 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate mondiale - │25 p./24 p./│ │ │
│ │copii, locurile I/II/III/ │22 p./20 p. │ │ │
│ │IV-VI** │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe mondiale│30 p./28 p./│ │ │
│ │- juniori (III, II, I), │26 p./22 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe │30 p./28 p./│ │ │
│ │mondiale- tineret/seniori,│26 p./22 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │40 p./36 p./│ │ │
│ │- Jocuri Olimpice, │34 p./ 28 p.│ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI** │/30 p./28 p.│ │ │
│ │ │/26 p. │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- Jocuri Olimpice, │ │ │ │
│ │realizarea condiţiilor de │22 p. │ │ │
│ │participare** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate naţionale │ │ │ │
│ │şcolare - CSS/LPS, │10 p./8 p./6│ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI* │p./4 p. │ │ │
│ │(nr. premii) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate naţionale - │10 p./8 p./6│ │ │
│ │copii, locurile I/II/III/ │p./4 p. │ │ │
│ │IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate naţionale - │12 p./10 p./│ │ │
│ │juniori (III,II,I), │8 p./4 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- campionate/cupe │ │ │ │
│ │naţionale - tineret/ │12 p./10 p./│ │ │
│ │seniori, locurile I/II/III│8 p./4 p. │ │ │
│ │/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c.3) La olimpiade │ │ │ │
│ │naţionale - pregătire │ │ │ │
│ │sportivă teoretică: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- locurile I/II/III/ │5 p./4 p./3 │ │ │
│ │menţiune* (nr. premii) │p./1 p. (nr.│ │ │
│ │ │premii) │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │comisiei de organizare, la│ │ │ │
│ │olimpiadele şi │ │ │ │
│ │concursurile de profil, │ │ │ │
│ │etapele judeţene, │ │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale │5 │ │ │
│ │şi internaţionale incluse │ │ │ │
│ │în programul de activităţi│ │ │ │
│ │şi în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei şi │ │ │ │
│ │federaţiilor naţionale de │ │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru al comisiilor/ │ │ │ │
│ │grupurilor naţionale de │0,5 p. │ │ │
│ │coordonare*** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisia de │ │ │ │
│ │organizare a etapei │0,25 p. │ │ │
│ │judeţene*** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisia de │ │ │ │
│ │organizare a etapei │1 p. │ │ │
│ │naţionale*** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisia de │ │ │ │
│ │organizare a competiţiilor│2 p. │ │ │
│ │internaţionale oficiale***│ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │e) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │comisiilor de evaluare/ │ │ │ │
│ │jurizare şi │ │ │ │
│ │profesor-antrenor, la │ │ │ │
│ │întrecerile/concursurile/ │3 │ │ │
│ │competiţiile judeţene, │ │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale │ │ │ │
│ │şi internaţionale şi │ │ │ │
│ │pregătirea loturilor │ │ │ │
│ │naţionale/olimpice │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare a │0,25 │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │judeţean*** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare a │0,25 │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │zonal*** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare a │0,50 │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │naţional*** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare a │1 │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │internaţional*** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- profesor-antrenor la │ │ │ │
│ │întrecerile/concursurile/ │0,25 │ │ │
│ │competiţiile judeţene şi │ │ │ │
│ │interjudeţene*** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- profesor-antrenor la │ │ │ │
│ │întrecerile/concursurile/ │0,25 │ │ │
│ │competiţiile naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale*** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- pregătirea loturilor │3 │ │ │
│ │naţionale/olimpice │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │f) Implicare în │ │ │ │
│ │activitatea de tratare │ │ │ │
│ │diferenţiată şi │ │ │ │
│ │individualizare a │1 │ │ │
│ │sportivilor şi rezultate │ │ │ │
│ │deosebite obţinute în │ │ │ │
│ │pregătirea acestora │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │g) Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi│ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional (în│ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │ │ │ │
│ │sportivă, educaţie │2 │ │ │
│ │olimpică, educaţie pentru │ │ │ │
│ │sănătate, educaţie │ │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │incluzivă) cu C.O.S.R., │ │ │ │
│ │A.O.R., M.T.S., │ │ │ │
│ │federaţiile de │ │ │ │
│ │specialitate, DJST/DSTMB │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │h) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de autor/coautor,│ │ │ │
│ │la elaborarea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare aprobate de │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei, la │ │ │ │
│ │evaluarea/reevaluarea │ │ │ │
│ │proiectelor de manuale │ │ │ │
│ │şcolare sau la traducerea │ │ │ │
│ │de manuale şcolare din │ │ │ │
│ │limba română într-o limbă │ │ │ │
│ │a minorităţii naţionale, │ │ │ │
│ │care are învăţământ cu │2 │ │ │
│ │predare în limba maternă, │ │ │ │
│ │sau la conceperea unor │ │ │ │
│ │resurse educaţionale │ │ │ │
│ │deschise/auxiliare │ │ │ │
│ │curriculare pentru │ │ │ │
│ │disciplinele sportive/ │ │ │ │
│ │mijloace de învăţământ, │ │ │ │
│ │oferite gratuit pentru a │ │ │ │
│ │asigura accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor│ │ │ │
│ │la materiale educaţionale │ │ │ │
│ │de calitate │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│2.│performanţele deosebite în│40 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Elaborarea/Participarea│ │ │ │
│ │la elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare (inclusiv cele │ │ │ │
│ │pentru discipline │ │ │ │
│ │opţionale noi), │5 │ │ │
│ │regulamente, metodologii, │ │ │ │
│ │studii/cercetări în │ │ │ │
│ │domeniu la nivel naţional │ │ │ │
│ │şi judeţean │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- programe şcolare, │ │ │ │
│ │regulamente, metodologii, │1 p. x │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare pentru discipline │0,25 x nr. │ │ │
│ │opţionale noi, însoţite de│progr. │ │ │
│ │suportul de curs │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Elaborarea/Participarea│ │ │ │
│ │la elaborarea de │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │metodice/suporturi de curs│5 │ │ │
│ │avizate de inspectorul │1 p. x nr. │ │ │
│ │şcolar sau de Ministerul │materiale │ │ │
│ │Educaţiei, articole în │ │ │ │
│ │reviste/publicaţii de │ │ │ │
│ │specialitate înregistrate │ │ │ │
│ │cu ISBN/ISSN │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Activitatea de formator│ │ │ │
│ │în formarea continuă a │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │
│ │învăţământ, activitate │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │5 │ │ │
│ │vederea promovării │ │ │ │
│ │accesului la o educaţie de│ │ │ │
│ │calitate pentru toţi (Se │ │ │ │
│ │punctează programele de │ │ │ │
│ │formare care răspund │ │ │ │
│ │cerinţei.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate de formator │1 p. x curs │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate în cadrul │0,25 p. x │ │ │
│ │cercului pedagogic la │activitate │ │ │
│ │nivel judeţean │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Activitatea, la nivelul│ │ │ │
│ │unităţilor de învăţământ/ │ │ │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisiilor paritare/de │ │ │ │
│ │dialog social, comisiilor │ │ │ │
│ │de evaluare şi asigurare a│ │ │ │
│ │calităţii în educaţie, │ │ │ │
│ │comisiilor de sănătate şi │ │ │ │
│ │securitate în muncă, │ │ │ │
│ │activitate în calitate de │ │ │ │
│ │membru în comisiile de │ │ │ │
│ │ocupare a posturilor │ │ │ │
│ │didactice vacante/ │5 │ │ │
│ │rezervate, activitate în │ │ │ │
│ │organismele de conducere │ │ │ │
│ │ale organizaţiilor │ │ │ │
│ │sindicale afiliate │ │ │ │
│ │federaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │reprezentative la nivel de│ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar/│ │ │ │
│ │semnatare ale contractului│ │ │ │
│ │colectiv de muncă la nivel│ │ │ │
│ │de sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar,│ │ │ │
│ │inclusiv în calitate de │ │ │ │
│ │observator. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate în cadrul │0,5 p. x │ │ │
│ │comisiilor │activitate │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate ca lider │ │ │ │
│ │sindical la nivel unitate/│0,5/1/1,5 p.│ │ │
│ │judeţ/naţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │e) Metodist, membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │ │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │coordonator de cerc │10 │ │ │
│ │pedagogic, certificată, │ │ │ │
│ │după caz, de inspectorul │ │ │ │
│ │de specialitate şi de │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar general│ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate ca metodist │2 p. x an │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate ca membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │1 p. x an │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- coordonator de cerc │1 p. x an │ │ │
│ │pedagogic │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitate desfăşurată,│ │ │ │
│ │la solicitarea │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei/ │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, în│ │ │ │
│ │cadrul comisiei naţionale/│ │ │ │
│ │judeţene de specialitate, │ │ │ │
│ │al unor comisii tehnice/ │ │ │ │
│ │grupuri de lucru pentru │ │ │ │
│ │elaborarea unor acte │ │ │ │
│ │normative/administrative, │ │ │ │
│ │pentru elaborarea/ │ │ │ │
│ │revizuirea programelor/ │ │ │ │
│ │subiectelor/testelor de │ │ │ │
│ │antrenament pentru │ │ │ │
│ │simulările/evaluările/ │ │ │ │
│ │examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al │ │ │ │
│ │unor comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │5 │ │ │
│ │Educaţiei, în calitate de │ │ │ │
│ │reprezentant desemnat de │ │ │ │
│ │către comisiile naţionale │ │ │ │
│ │de organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor │ │ │ │
│ │naţionale, traducerea │ │ │ │
│ │variantelor de subiecte │ │ │ │
│ │pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la│ │ │ │
│ │solicitarea │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor online │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate desfăşurată │ │ │ │
│ │în cadrul unor comisii │ │ │ │
│ │tehnice de elaborare a │0,25 p. x │ │ │
│ │unor acte normative/ │activitate │ │ │
│ │administrative cu caracter│ │ │ │
│ │normativ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate în cadrul │0,5 p. x │ │ │
│ │comisiei naţionale de │activitate │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate de evaluator │1 p. de │ │ │
│ │de manuale şcolare │manual │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │g) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane,│ │ │ │
│ │conferinţe zonale, │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale şi/sau│ │ │ │
│ │internaţionale, cursuri de│ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu │ │ │ │
│ │sau în management │5 │ │ │
│ │educaţional, dovedite prin│ │ │ │
│ │documente oficiale ale │ │ │ │
│ │manifestării şi care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele│ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │ │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- comunicări la │ │ │ │
│ │simpozioane judeţene/ │ │ │ │
│ │naţionale/internaţionale │ │ │ │
│ │(0,5/0,75/1 p. x nr. │ │ │ │
│ │comunicări) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │- cursuri fără credite/cu │ │ │ │
│ │credite (0,25/0,5 x nr. │ │ │ │
│ │cursuri) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│3.│extracurriculare şi │15 │ │ │
│ │implicarea în proiecte/ │ │ │ │
│ │programe de formare │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Implementarea/ │3 (1 p. x │ │ │
│ │Coordonarea/Participarea │iniţiere, │ │ │
│ │la proiecte/programe de │1 p. x │ │ │
│ │formare profesională │participare)│ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Implementarea/ │ │ │ │
│ │Coordonarea/Participarea │ │ │ │
│ │la proiecte zonale, │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale sau │ │ │ │
│ │internaţionale care │ │ │ │
│ │vizează domeniul │ │ │ │
│ │activităţilor │4 │ │ │
│ │extraşcolare, inclusiv cu │ │ │ │
│ │C.O.S.R., M.T.S., │ │ │ │
│ │federaţiile de │ │ │ │
│ │specialitate, DJST/DSTMB │ │ │ │
│ │(1/1,5/2/2,5 x nr. │ │ │ │
│ │proiecte) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participarea la │ │ │ │
│ │activităţi de voluntariat,│ │ │ │
│ │inclusiv participarea la │ │ │ │
│ │activităţile din cadrul │ │ │ │
│ │Strategiei naţionale de │5 (1 p./ │ │ │
│ │acţiune comunitară, │activitate) │ │ │
│ │performanţe dovedite în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor la │ │ │ │
│ │concursuri sportive în │ │ │ │
│ │cadrul unor programe ale │ │ │ │
│ │M.E., M.T.S., C.O.S.R. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Iniţierea/Organizarea/ │ │ │ │
│ │Participarea la schimburi │ │ │ │
│ │de experienţă cu alte │3 (1 p./ │ │ │
│ │unităţi de învăţământ, │activitate) │ │ │
│ │reţele sau proiecte │ │ │ │
│ │interşcolare │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│4.│contribuţia la dezvoltarea│15 │ │ │
│ │instituţională │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Atragerea de fonduri │ │ │ │
│ │europene în cadrul unor │ │ │ │
│ │proiecte cu finanţare │ │ │ │
│ │europeană nerambursabilă │ │ │ │
│ │(Erasmus+, POCU, │ │ │ │
│ │transfrontaliere, Banca │ │ │ │
│ │Mondială şi altele │ │ │ │
│ │similare), având ca efect │9**** │ │ │
│ │creşterea calităţii │ │ │ │
│ │activităţii instituţionale│ │ │ │
│ │şi a procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare,│ │ │ │
│ │încadrarea în bugetul │ │ │ │
│ │alocat calculat conform │ │ │ │
│ │formulei de finanţare**** │ │ │ │
│ ├────┬─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Scrierea unor │ │ │ │
│ │ │proiecte │ │ │ │
│ │a.1)│câştigătoare, ca │5 │ │ │
│ │ │activitate │ │ │ │
│ │ │neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Coordonarea │ │ │ │
│ │ │implementării │ │ │ │
│ │a.2)│proiectelor, ca │4 │ │ │
│ │ │activitate │ │ │ │
│ │ │neremunerată │ │ │ │
│ ├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Participarea la │ │ │ │
│ │ │implementarea │ │ │ │
│ │a.3)│proiectelor, ca │3 │ │ │
│ │ │activitate │ │ │ │
│ │ │neremunerată │ │ │ │
├──┼────┴─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Obţinerea de │ │ │ │
│ │sponsorizări şi de alte │ │ │ │
│ │finanţări extrabugetare │ │ │ │
│ │pentru dezvoltarea bazei │ │ │ │
│ │materiale a unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ (săli de clasă,│ │ │ │
│ │biblioteci, centre de │3 │ │ │
│ │documentare şi informare, │ │ │ │
│ │laboratoare etc.), având │ │ │ │
│ │ca efect creşterea │ │ │ │
│ │calităţii activităţii │ │ │ │
│ │instituţionale şi a │ │ │ │
│ │procesului de │ │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Participare şi │ │ │ │
│ │implicare în realizarea de│ │ │ │
│ │parteneriate │ │ │ │
│ │instituţionale în │ │ │ │
│ │concordanţă cu nevoile │ │ │ │
│ │comunităţii şcolare şi cu │3 │ │ │
│ │ţintele stabilite, cu │ │ │ │
│ │efecte pozitive în │ │ │ │
│ │domeniul incluziunii │ │ │ │
│ │sociale şi dezvoltării │ │ │ │
│ │durabile │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │TOTAL │150 │ │ │
└──┴──────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────┘


    * Se înmulţeşte cu numărul de premii obţinute.
    ** Se înmulţeşte cu numărul de sportivi care au obţinut premii.
    *** Se înmulţeşte cu numărul de comisii.
    **** Pentru fiecare subcriteriu pentru care suma punctajelor detaliate este mai mare decât punctajul total acordat subcriteriului se acordă punctajul maxim.

    ANEXA 12

    la metodologie
    Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar

┌──┬──────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Punctaj │
│ │Criteriile generale/ │Punctaj │Punctaj │comisia │
│ │Subcriterii │maxim │autoevaluare│de │
│ │ │ │ │evaluare│
├──┼──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul activităţilor │ │ │ │
│1.│complexe cu valoare │45 p. │ │ │
│ │instructiv-educativă │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în pregătirea │ │ │ │
│ │elevilor în atingerea │ │ │ │
│ │obiectivelor/competenţelor│ │ │ │
│ │specifice impuse de │ │ │ │
│ │curriculumul şcolar, │ │ │ │
│ │materializate în progresul│ │ │ │
│ │elevilor la clasă/grupă, │4 p. │ │ │
│ │obţinute cu clasa şi │ │ │ │
│ │individual la disciplinele│ │ │ │
│ │de specialitate din │ │ │ │
│ │învăţământul vocaţional pe│ │ │ │
│ │baza datelor statistice de│ │ │ │
│ │la nivelul unităţii de │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │a.1) ponderea promovării │ │ │ │
│ │elevilor de la un an la │1 │ │ │
│ │altul de pregătire │ │ │ │
│ │sportivă/an studiu │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │a.2) elevi transferaţi │1 │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │a.3) elevi participanţi la│ │ │ │
│ │pregătire, întreceri, │2 │ │ │
│ │concursuri şi competiţii │ │ │ │
│ │cu loturile naţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Rezultate deosebite │ │ │ │
│ │obţinute în selecţia, │ │ │ │
│ │pregătirea şi promovarea │5 p. │ │ │
│ │sportivilor cu calităţi │ │ │ │
│ │deosebite pentru sportul │ │ │ │
│ │de performanţă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- selecţia sportivilor cu │1 │ │ │
│ │calităţi deosebite │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- pregătirea sportivilor │1 │ │ │
│ │cu calităţi deosebite │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- promovarea sportivilor │ │ │ │
│ │cu calităţi deosebite la │3 │ │ │
│ │loturile naţionale/echipe │ │ │ │
│ │seniori │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Performanţe în │ │ │ │
│ │pregătirea elevilor │ │ │ │
│ │distinşi la competiţiile │15 p. │ │ │
│ │municipale, naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │c.1) Competiţii │4 p./3 p./2│ │ │
│ │internaţionale oficiale - │p./1 p. │ │ │
│ │locurile I/II/III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │c.2) Competiţii naţionale │3 p./2 p./1│ │ │
│ │oficiale - locurile I/II/ │p./0,5 p. │ │ │
│ │III/IV-VI* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │c.3) Competiţii municipale│2 p./1 p./ │ │ │
│ │oficiale - locurile I/II/ │0,5 p. │ │ │
│ │III* │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │comisiei de organizare, la│ │ │ │
│ │olimpiadele şi │ │ │ │
│ │concursurile de profil, │ │ │ │
│ │etapele judeţene, │ │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale │10 │ │ │
│ │şi internaţionale incluse │ │ │ │
│ │în programul de activităţi│ │ │ │
│ │şi în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei şi │ │ │ │
│ │federaţiilor naţionale de │ │ │ │
│ │specialitate** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru al comisiilor/ │ │ │ │
│ │grupurilor naţionale de │0,5 p. │ │ │
│ │coordonare** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisia de │ │ │ │
│ │organizare a etapei │0,25 p. │ │ │
│ │judeţene** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisia de │ │ │ │
│ │organizare a etapei │1 p. │ │ │
│ │naţionale** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisia de │ │ │ │
│ │organizare a competiţiilor│2 p. │ │ │
│ │internaţionale oficiale** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │e) Implicare în │ │ │ │
│ │activitatea de tratare │ │ │ │
│ │diferenţiată şi │ │ │ │
│ │individualizare a │1 │ │ │
│ │sportivilor şi rezultate │ │ │ │
│ │deosebite obţinute în │ │ │ │
│ │pregătirea acestora │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │f) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │comisiilor de evaluare/ │ │ │ │
│ │jurizare şi │ │ │ │
│ │profesor-antrenor, la │ │ │ │
│ │întrecerile/concursurile/ │5 │ │ │
│ │competiţiile judeţene, │ │ │ │
│ │interjudeţene, naţionale │ │ │ │
│ │şi internaţionale şi │ │ │ │
│ │pregătirea loturilor │ │ │ │
│ │naţionale/olimpice** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare a │0,5 p. │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │judeţean** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare a │0,75 p. │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │zonal** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare a │1 p. │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │naţional** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- membru în comisiile de │ │ │ │
│ │evaluare/jurizare a │1,5 p. │ │ │
│ │competiţiilor de nivel │ │ │ │
│ │internaţional** │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- profesor-antrenor la │ │ │ │
│ │întrecerile/concursurile/ │0,25 p. │ │ │
│ │competiţiile judeţene şi │ │ │ │
│ │interjudeţene** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- profesor-antrenor la │ │ │ │
│ │întrecerile/concursurile/ │1 p. │ │ │
│ │competiţiile naţionale şi │ │ │ │
│ │internaţionale** │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- pregătirea loturilor │2 p. │ │ │
│ │naţionale/olimpice │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │g) Implementarea unor │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale │ │ │ │
│ │inovatoare, recunoscute şi│ │ │ │
│ │aprobate la nivel local/ │ │ │ │
│ │judeţean/interjudeţean/ │ │ │ │
│ │naţional/internaţional (în│ │ │ │
│ │domenii precum: educaţie │ │ │ │
│ │sportivă, educaţie │3 │ │ │
│ │olimpică educaţie pentru │ │ │ │
│ │sănătate, educaţie │ │ │ │
│ │emoţională, educaţie │ │ │ │
│ │incluzivă) cu C.O.S.R., │ │ │ │
│ │A.O.R., M.T.S., │ │ │ │
│ │federaţiile de │ │ │ │
│ │specialitate, DJST/DSTMB │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │h) Participarea, în │ │ │ │
│ │calitate de autor/coautor,│ │ │ │
│ │la elaborarea/traducerea │ │ │ │
│ │de manuale şcolare │ │ │ │
│ │aprobate de Ministerul │ │ │ │
│ │Educaţiei, la evaluarea/ │ │ │ │
│ │reevaluarea proiectelor de│ │ │ │
│ │manuale şcolare sau la │ │ │ │
│ │traducerea de manuale │ │ │ │
│ │şcolare din limba română │ │ │ │
│ │într-o limbă a minorităţii│ │ │ │
│ │naţionale, care are │ │ │ │
│ │învăţământ cu predare în │2 │ │ │
│ │limba maternă, sau la │ │ │ │
│ │conceperea unor resurse │ │ │ │
│ │educaţionale deschise/ │ │ │ │
│ │auxiliare curriculare │ │ │ │
│ │pentru disciplinele │ │ │ │
│ │sportive/mijloace de │ │ │ │
│ │învăţământ, oferite │ │ │ │
│ │gratuit pentru a asigura │ │ │ │
│ │accesul elevilor, │ │ │ │
│ │profesorilor şi părinţilor│ │ │ │
│ │la materiale educaţionale │ │ │ │
│ │de calitate │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │Criteriul privind │ │ │ │
│2.│performanţele deosebite în│45 │ │ │
│ │inovarea didactică/ │ │ │ │
│ │management educaţional │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │a) Elaborarea/Participarea│ │ │ │
│ │la elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare (inclusiv cele │ │ │ │
│ │pentru discipline │ │ │ │
│ │opţionale noi), │3 │ │ │
│ │regulamente, metodologii, │ │ │ │
│ │studii/cercetări în │ │ │ │
│ │domeniu la nivel naţional │ │ │ │
│ │şi judeţean │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- programe şcolare, │ │ │ │
│ │regulamente/metodologii, │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │(1 p. x nr. regulamente/ │ │ │ │
│ │metodologii/îndrumătoare/ │ │ │ │
│ │ghiduri) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- elaborarea de programe │ │ │ │
│ │şcolare pentru discipline │ │ │ │
│ │opţionale noi, însoţite de│ │ │ │
│ │suportul de curs │ │ │ │
│ │(0,25 p. x nr. programe) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │b) Elaborarea/Participarea│ │ │ │
│ │la elaborarea de │ │ │ │
│ │îndrumătoare/ghiduri │ │ │ │
│ │metodice/suporturi de curs│ │ │ │
│ │avizate de inspectorul │ │ │ │
│ │şcolar sau de Ministerul │3 │ │ │
│ │Educaţiei, articole în │ │ │ │
│ │reviste/publicaţii de │ │ │ │
│ │specialitate înregistrate │ │ │ │
│ │cu ISBN/ISSN (1 p. x nr. │ │ │ │
│ │materiale) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │c) Activitatea de formator│ │ │ │
│ │în formarea continuă a │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │
│ │învăţământ, activitate │ │ │ │
│ │susţinută în cadrul │ │ │ │
│ │cercurilor pedagogice în │4 │ │ │
│ │vederea promovării │ │ │ │
│ │accesului la o educaţie de│ │ │ │
│ │calitate pentru toţi (Se │ │ │ │
│ │punctează programele de │ │ │ │
│ │formare care răspund │ │ │ │
│ │cerinţei.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate de formator │1 p./curs │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate în cadrul │0,25 p./ │ │ │
│ │cercului pedagogic la │activitate │ │ │
│ │nivel judeţean │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │d) Activitatea la nivelul │ │ │ │
│ │unităţilor de învăţământ/ │ │ │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, în cadrul │ │ │ │
│ │comisiilor de etică, │ │ │ │
│ │comisiilor paritare/de │ │ │ │
│ │dialog social, comisiilor │ │ │ │
│ │de evaluare şi asigurare a│ │ │ │
│ │calităţii în educaţie, │ │ │ │
│ │comisiilor de sănătate şi │ │ │ │
│ │securitate în muncă, │ │ │ │
│ │activitate în calitate de │ │ │ │
│ │membru în comisiile de │ │ │ │
│ │ocupare a posturilor │5 │ │ │
│ │didactice vacante/ │ │ │ │
│ │rezervate, activitate în │ │ │ │
│ │organismele de conducere │ │ │ │
│ │ale organizaţiilor │ │ │ │
│ │sindicale afiliate │ │ │ │
│ │federaţiilor sindicale │ │ │ │
│ │reprezentative la nivel de│ │ │ │
│ │sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar/│ │ │ │
│ │semnatare ale contractului│ │ │ │
│ │colectiv de muncă la nivel│ │ │ │
│ │de sector de activitate │ │ │ │
│ │învăţământ preuniversitar │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate în cadrul │0,5 p./ │ │ │
│ │comisiilor │activitate │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate ca lider │0,5/1/1,5 │ │ │
│ │sindical la nivel de │p. │ │ │
│ │unitate/judeţ/naţional │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │e) Activitatea de │ │ │ │
│ │metodist, membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │ │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │10 │ │ │
│ │coordonator de cerc │ │ │ │
│ │pedagogic, certificată de │ │ │ │
│ │inspectorul de │ │ │ │
│ │specialitate şi │ │ │ │
│ │inspectorul şcolar general│ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate ca metodist │2 p. x an │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate ca membru în │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de │1 p. x an │ │ │
│ │specialitate de la nivelul│ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- coordonator de cerc │1 p. x an │ │ │
│ │pedagogic │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │f) Activitate desfăşurată,│ │ │ │
│ │la solicitarea │ │ │ │
│ │Ministerului Educaţiei/ │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, în│ │ │ │
│ │cadrul comisiei naţionale/│ │ │ │
│ │judeţene de specialitate, │ │ │ │
│ │al unor comisii tehnice/ │ │ │ │
│ │grupuri de lucru pentru │ │ │ │
│ │elaborarea unor acte │ │ │ │
│ │normative/administrative, │ │ │ │
│ │pentru elaborarea/ │ │ │ │
│ │revizuirea programelor/ │ │ │ │
│ │subiectelor/testelor de │ │ │ │
│ │antrenament pentru │ │ │ │
│ │simulările/evaluările/ │ │ │ │
│ │examenele/concursurile │ │ │ │
│ │naţionale, respectiv al │ │ │ │
│ │unor comisii de evaluare │ │ │ │
│ │constituite la nivel │ │ │ │
│ │naţional/al Ministerului │8 │ │ │
│ │Educaţiei, în calitate de │ │ │ │
│ │reprezentant desemnat de │ │ │ │
│ │către comisiile naţionale │ │ │ │
│ │de organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor │ │ │ │
│ │naţionale, traducerea │ │ │ │
│ │variantelor de subiecte │ │ │ │
│ │pentru examenele │ │ │ │
│ │naţionale; activitate în │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │
│ │Corpului de experţi al │ │ │ │
│ │Corpului de control din │ │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei; │ │ │ │
│ │activitate desfăşurată, la│ │ │ │
│ │solicitarea │ │ │ │
│ │inspectoratului şcolar, │ │ │ │
│ │pentru susţinerea │ │ │ │
│ │lecţiilor online │ │ │ │
│ │demonstrative │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate desfăşurată │ │ │ │
│ │în cadrul unor comisii │ │ │ │
│ │tehnice de elaborare a │0,5 p./ │ │ │
│ │unor acte normative/ │activitate │ │ │
│ │administrative cu caracter│ │ │ │
│ │normativ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate în cadrul │1 p./ │ │ │
│ │comisiei naţionale de │activitate │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- activitate de evaluator │1 p./manual│ │ │
│ │de manuale şcolare │ │ │ │
├──┼──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │g) Participarea cu │ │ │ │
│ │comunicări la simpozioane,│ │ │ │
│ │conferinţe zonale, │ │ │ │
│ │judeţene, naţionale şi/sau│ │ │ │
│ │internaţionale, cursuri de│ │ │ │
│ │perfecţionare în domeniu │ │ │ │
│ │sau în managementul │12 │ │ │
│ │educaţional, dovedite prin│ │ │ │
│ │documente oficiale ale │ │ │ │
│ │manifestării şi care │ │ │ │
│ │demonstrează performanţele│ │ │ │
│ │deosebite ale cadrului │ │ │ │
│ │didactic în inovarea │ │ │ │
│ │didactică │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │- comunicări la │1 p./1,5 p.│ │ │
│ │simpozioane zonale/ │/2 p./2,5 │ │ │
│ │judeţene/naţionale/ │p./ │ │ │
│ │internaţionale │comunicare │ │ │
│ ├────────────────^