Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MECANISM din 22 noiembrie 2019  de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 MECANISM din 22 noiembrie 2019 de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 979 din 5 decembrie 2019
──────────
    Aprobat prin DECIZIA nr. 720 din 22 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 979 din 5 decembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezentul mecanism, denumit în continuare mecanismul, prevede condiţiile de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători aferente obligaţiei de serviciu public, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.

    ART. 2
    Prezentul mecanism este aplicabil contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Abrevieri şi definiţii
    ART. 3
    (1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului mecanism au următoarele semnificaţii:
    a) A.R.F. - Autoritatea pentru Reformă Feroviară;
    b) M.N.T. - modelul naţional de transport;
    c) M.T.I.C. - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    d) O.S.P. - obligaţie de serviciu public.

    (2) În înţelesul prezentului mecanism, următorii termeni şi expresii se definesc după cum urmează:
    a) compensaţie - compensaţie de serviciu public, aşa cum este definită la art. 2 lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, acordată operatorilor de transport feroviar de călători din bugetul de stat pentru îndeplinirea de către aceştia a obligaţiilor de serviciu public pe baza contractelor de servicii publice, stabilită în conformitate cu prevederile prezentului mecanism, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 şi a prevederilor legale în vigoare;
    b) contract de servicii publice pentru transportul feroviar de călători - contractul de servicii publice, astfel cum este definit la art. 2 lit. (i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, respectiv actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între autoritatea competentă (A.R.F.) şi un operator de transport feroviar de călători cu scopul de a încredinţa respectivului operator de transport feroviar de călători gestionarea şi exploatarea serviciilor publice de transport feroviar de călători, sub rezerva unor obligaţii de serviciu public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    c) diferenţe de tarif - beneficiile financiare acordate operatorilor de transport feroviar de călători din bugetul de stat în vederea acoperirii gratuităţilor şi reducerilor pentru anumite categorii de călători, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) obligaţie de serviciu public - acele obligaţii definite de art. 2 lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, respectiv acele cerinţe definite sau stabilite de către autoritatea competentă (A.R.F.), pentru a asigura servicii publice de transport feroviar de călători de interes general, pe care un operator de transport feroviar de călători, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit;
    e) operator de transport feroviar de călători - un operator de serviciu public, aşa cum este definit la art. 2 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, care deţine licenţă de transport şi operează pe infrastructura feroviară, în condiţiile legii, având competenţa şi capacitatea recunoscute în conformitate cu prevederile legale în vigoare de a presta serviciile publice de transport feroviar de călători care fac obiectul contractului de servicii publice pentru transportul feroviar de călători, în condiţiile reglementărilor aplicabile;
    f) transport feroviar de călători - servicii de transport de călători care sunt prestate de operatorii feroviari de călători;
    g) pachet minim de servicii şi pachet de servicii - obligaţia de serviciu public, aşa cum este definită la lit. d);
    h) rang de tren - trenuri de transport de călători de rang „tren regio“ şi, respectiv, trenuri de transport de călători de rang „tren interregio“, aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) rută de circulaţie - fiecare rută de transport între punctul de origine şi destinaţie, utilizată de operatorul de transport feroviar de călători pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar de călători ce fac obiectul contractului de servicii publice pentru transportul feroviar de călători, aşa cum sunt evidenţiate aceste rute de circulaţie în situaţia volumului de tren-km realizat de operatorii de transport feroviar de călători urmărit, certificat şi transmis spre avizare lunar Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. în conformitate cu reglementările în vigoare;
    j) rută comercială - ruta de circulaţie care nu întruneşte cerinţele definite sau stabilite de către autoritatea competentă (A.R.F.) ca obligaţie de serviciu public şi nu necesită compensaţie de serviciu public;
    k) serviciu public de transport feroviar de călători - serviciul public de interes economic general de transport feroviar de călători, prestat către public în mod nediscriminatoriu şi continuu de operatorii de transport feroviar de călători în calitate de operatori de servicii publice, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, în baza contractului de servicii publice pentru transportul feroviar de călători încredinţat.

    (3) Termenii şi expresiile prevăzute la alin. (2) se completează cu termenii şi expresiile definite în legislaţia aplicabilă.

    CAP. II
    Compensaţia de serviciu public
    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea nivelului compensaţiei
    ART. 4
    (1) Nivelul preliminat al compensaţiei aferente obligaţiei de serviciu public menţionate în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, care urmează să fie asigurată în anul următor, va fi stabilit de Autoritatea pentru Reformă Feroviară până la data de 1 octombrie a fiecărui an, în baza propunerilor fundamentate ale operatorilor de transport feroviar de călători.
    (2) A.R.F. va analiza informaţiile privind:
    a) execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru exerciţiul financiar încheiat;
    b) prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul în curs şi execuţia preliminată a acestuia pentru fiecare operator de transport feroviar de călători;
    c) bugetul de venituri şi cheltuieli propus de operatorii de transport feroviar de călători pentru anul următor;
    d) alte date statistice privind activitatea operatorilor de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri şi cheltuieli, transmise de aceştia până la data de 25 septembrie a fiecărui an, în formatul solicitat de A.R.F.;
    e) nivelul realizat/estimat al costului mediu pe tren-km din pachetul de servicii la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, evidenţiat în mod separat pe rang de tren şi pe fiecare rută de circulaţie care face obiectul O.S.P., pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri şi cheltuieli;
    f) numărul de călători-km realizaţi/estimaţi la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri şi cheltuieli;
    g) nivelul venitului mediu la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători pe tren-km, evidenţiat în mod separat pe rang de tren şi pe fiecare rută de circulaţie care face obiectul O.S.P., exclusiv valoarea compensaţiei pentru O.S.P. primit pentru perioadele analizate;
    h) numărul de călători-km estimaţi pe fiecare rang de tren.


    ART. 5
    (1) Diferenţa dintre costurile eligibile de operare aferente obligaţiei de serviciu public, prevăzute la art. 8 alin. (2), şi veniturile operatorului asociate obligaţiei de serviciu public, la care se adaugă cota de profit de maximum 3% din valoarea costurilor eligibile suportate, conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, devine baza de evaluare a compensaţiei propuse pentru anul calendaristic următor, aferentă pachetului de servicii publice. Compensaţia propusă va fi repartizată pentru indicatorul tren-km, pe ranguri de tren conform prevederilor art. 6.
    (2) Sprijinul total sub formă de subvenţie de care va beneficia operatorul de transport feroviar de călători are două componente:
    a) diferenţele de tarif reprezentând beneficiile financiare acordate operatorilor de transport feroviar de călători din bugetul de stat în vederea acoperirii gratuităţilor şi reducerilor pentru anumite categorii de călători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în limita sumelor aprobate şi alocate cu această destinaţie din bugetul de stat, potrivit legii; şi
    b) compensaţia de serviciu public, aşa cum este definită la art. 3 alin. (2) lit. a).


    ART. 6
    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, repartizarea compensaţiei către fiecare operator de transport feroviar se face de către A.R.F. în funcţie de un singur indicator, respectiv indicatorul „tren-km“, pe rang de tren, proporţional cu volumele de tren-km prevăzute a fi realizate în cadrul obligaţiei de servicii publice contractate. Valoarea unitară a indicatorului tren-km se va calcula diferenţiat pe rang de tren, respectiv 64% pentru rangul de tren regio şi 36% pentru rangul de tren interregio.
    (2) Repartizarea compensaţiei ce va fi cuprinsă în contractele de servicii publice/actele adiţionale la acestea se va realiza de către A.R.F. în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor şi cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor nr. 65/1.712/2016/2015 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
    (3) Operatorilor de transport feroviar de călători le revin obligaţiile prevăzute în sarcina acestora în conformitate cu prevederile prezentului mecanism şi ale Normelor metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, precum şi în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (23) şi (24) din Normele privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor nr. 65/1.712/2016/2015.

    ART. 7
    Sumele necesare asigurării compensaţiilor pentru serviciile cuprinse în pachetul de servicii se vor aloca din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în bugetul A.R.F., cu încadrarea în bugetul aprobat anual pentru transportul feroviar de călători, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli aplicabile compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători
    ART. 8
    (1) Fiecare operator de transport feroviar de călători are obligaţia de a ţine o evidenţă separată pentru activităţile şi serviciile care fac obiectul O.S.P., organizând evidenţa contabilă pe analitice distincte ale conturilor în vederea determinării costurilor şi veniturilor directe care au legătură cu îndeplinirea O.S.P. (venituri din subvenţii, venituri din vânzările de bilete, venituri din reclamă şi publicitate, venituri din vânzări de mărfuri, diferenţe de tarif la care operatorul de transport feroviar de călători este îndreptăţit în vederea acoperirii gratuităţilor şi reducerilor pentru anumite categorii de călători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare etc.), precum şi pentru orice alte activităţi şi servicii care generează costuri şi venituri indirecte, în conformitate cu normele contabile şi fiscale în vigoare, astfel încât nicio subvenţie încrucişată sau supracompensare să nu fie produsă. Totodată, fiecare operator de transport feroviar de călători are obligaţia de a întocmi balanţa lunară de verificare, cu evidenţierea clară a veniturilor şi cheltuielilor eligibile pentru acordarea compensaţiei, în mod separat pe rută de circulaţie şi pe fiecare rang de tren, determinate direct proporţional cu volumul de tren-km realizat pe ruta de circulaţie şi, respectiv, pe rang de tren în baza contractului de servicii publice.
    (2) Pentru a se evita supracompensarea, costurile eligibile suportate şi evidenţiate distinct la nivel de rută de circulaţie şi pe fiecare rang de tren, determinate conform alin. (1), de fiecare operator de transport feroviar de călători, în legătură cu O.S.P., care vor fi luate în considerare la calculul compensaţiei se vor limita la:
    a) cheltuielile cu materiile prime, materiale consumabile şi auxiliare necesare pentru funcţionarea materialului rulant şi a instalaţiilor şi echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
    b) cheltuielile pentru combustibili necesari pentru funcţionarea materialului rulant şi a instalaţiilor şi echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
    c) cheltuieli privind energia necesară pentru funcţionarea materialului rulant şi a instalaţiilor şi echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
    d) cheltuielile privind piesele de schimb pentru materialul rulant şi instalaţiile şi echipamentele utilizate pentru furnizarea serviciului public;
    e) cheltuielile pentru întreţinerea şi reparaţiile materialului rulant şi ale instalaţiilor şi echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
    f) cheltuielile privind închirierea materialului rulant şi a instalaţiilor şi echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
    g) cheltuieli cu primele de asigurare aferente furnizării serviciului public;
    h) cheltuieli cu pregătirea personalului direct implicat în furnizarea serviciului public;
    i) cheltuieli de reclamă şi publicitate efectuate exclusiv în legătură cu furnizarea serviciului public;
    j) costurile cu serviciile prestate de terţi aferente exclusiv furnizării serviciului public (de exemplu: costuri pentru curăţenie, pază şi protecţie);
    k) cheltuieli exclusiv cu personalul direct implicat în furnizarea serviciului public (cheltuieli cu salariile şi asimilate acestora, cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială);
    l) cheltuieli cu taxele de utilizare a infrastructurii feroviare aferente furnizării serviciului public;
    m) cheltuieli cu impozite şi taxe locale pentru activele şi activităţile în legătură cu furnizarea serviciului public;
    n) cheltuieli generate de aplicarea reglementărilor feroviare (cheltuieli cu prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, cu autorizările personalului, supraveghere, control, inspecţie de stat şi audit de siguranţă feroviară, investigare accidente/incidente etc.);
    o) cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutare legate exclusiv de finanţarea materialului rulant şi a instalaţiilor şi echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
    p) cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru deprecierea materialului rulant şi a instalaţiilor şi echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
    q) cheltuielile generale şi administrative ale operatorului de transport feroviar, alocate furnizării serviciului public, ce nu pot depăşi un procent de 10% din totalul costurilor eligibile pentru calculul compensaţiei.

    (3) În cazul în care operatorii de transport feroviar desfăşoară şi alte activităţi, care nu intră în domeniul de aplicare al serviciului public, costurile/veniturile fiind partajate între serviciul public şi celelalte activităţi, va fi luată în considerare la calculul compensaţiei doar acea parte a acestor cheltuieli/venituri aferentă prestării serviciului public.
    (4) Fiecare operator de transport feroviar de călători are obligaţia de a transmite către Autoritatea pentru Reformă Feroviară până la data de 7 a lunii curente situaţia centralizată a veniturilor şi costurilor eligibile realizate pe luna N-2 (aşa cum este aceasta determinată în Normele metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor), detaliate pe fiecare rută de circulaţie aferentă O.S.P.
    (5) Fiecare operator de transport feroviar de călători are obligaţia de a transmite către Autoritatea pentru Reformă Feroviară trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului, gradul de ocupare a trenurilor determinat în funcţie de capacitatea de transport pe scaune, detaliat lunar pe fiecare rută de circulaţie aferentă O.S.P., cu indicarea expresă a compunerii trenurilor şi a capacităţii de transport pe scaune.
    (6) În cazul în care operatorul de transport feroviar de călători nu transmite documentele şi informaţiile prevăzute în Normele metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor sau nu îşi respectă obligaţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului mecanism, Autoritatea pentru Reformă Feroviară va suspenda plata compensaţiei solicitate, până la conformare şi intrarea în legalitate.

    ART. 9
    (1) Contractele de servicii publice/actele adiţionale la acestea încheiate de A.R.F. cu operatorii de transport feroviar de călători vor cuprinde prevederi referitoare la controlul ex-post realizat de A.R.F., pentru a se asigura că plăţile compensatorii nu sunt mai mari decât costurile reale ale furnizării serviciului public de către operator, pe durata contractului de servicii publice pentru transportul feroviar de călători.
    (2) Încheierea de către A.R.F. cu operatorii de transport feroviar de călători a contractelor de servicii publice şi/sau a actelor adiţionale la acestea, inclusiv în cazul intervenirii unor rectificări bugetare negative care modifică cuantumul compensaţiei anuale, va fi reglementată prin Normele metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

    ART. 10
    Fără a se aduce atingere calităţii serviciilor prestate de operatorii de transport feroviar de călători conform prevederilor contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020, reducerea costurilor eligibile ocazionate de executarea O.S.P., determinate conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) şi rezultate din creşterea eficienţei activităţii operatorilor de transport feroviar de călători, va fi luată în calcul ca indicator de eficienţă, după cum urmează: scăderea cheltuielilor eligibile medii anuale stabilită procentual faţă de valoarea cheltuielilor eligibile medii anuale înregistrate în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători va determina diminuarea procentuală corespunzătoare, direct proporţională, a sumelor reprezentând compensaţie necuvenită care se va regulariza anual cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor (ca urmare a nerealizării indicatorului tren-km, precum şi ca urmare a nerealizării veniturilor minime obligatorii de realizat prevăzute în contractele de servicii publice/actele adiţionale). Aplicarea acestui indicator de eficienţă va fi detaliată prin Normele metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, şi va fi prevăzută în contractele de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020.

    ART. 11
    (1) Volumele totale anuale de călători-km realizate începând cu anul 2020 în cadrul O.S.P. contractate vor fi luate în calcul în vederea aplicării de către A.R.F. a penalităţilor care vor fi datorate de operatorii de transport feroviar de călători şi vor fi prevăzute în noile contracte de servicii publice pentru transportul feroviar de călători determinate după cum urmează:
    a) pentru o scădere a indicatorului călători-km cu un procent cuprins între 5% inclusiv şi 15% exclusiv faţă de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractate, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate de 3% din valoarea totală a compensaţiei calculată conform reglementărilor în vigoare;
    b) pentru o scădere a indicatorului călători-km cu un procent cuprins între 15% inclusiv şi 30% inclusiv faţă de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractate, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate de 6% din valoarea totală a compensaţiei calculată conform reglementărilor în vigoare;
    c) pentru o scădere a indicatorului călători-km cu un procent de peste 30% faţă de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractate, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate egală cu procentul nerealizat din valoarea totală a compensaţiei calculat conform reglementărilor în vigoare.

    (2) În vederea aplicării de către A.R.F. a penalităţilor prevăzute la alin. (1), volumele de călători-km pentru care au fost acordate diferenţe de tarif din bugetul de stat în vederea acoperirii gratuităţilor şi/sau reducerilor pentru anumite categorii de călători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor fi luate în calculul volumului total anual de călători-km realizat în anul de referinţă (anul anterior) numai în situaţia în care respectivele gratuităţi şi/sau reduceri sunt aplicabile atât în anul de referinţă (anul anterior), cât şi în anul de raportare următor.
    (3) Determinarea volumului de călători-km care nu este luat în calculul volumului total anual de călători-km realizat în anul de referinţă (anul anterior) conform prevederilor alin. (2) se va face în mod distinct, pe fiecare categorie de călători pentru care au fost acordate în anul de referinţă (anul anterior) diferenţe de tarif corespunzătoare gratuităţilor şi/sau reducerilor care nu mai sunt aplicabile în anul de raportare următor.
    (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, nerealizarea veniturilor minime obligatorii de realizat prevăzute în contractele de servicii publice/actele adiţionale la acestea va avea ca efect penalizarea operatorului prin diminuarea compensaţiei primite cu suma nerealizată din valoarea veniturilor minime obligatorii de realizat, separate pe rang de tren.

    ART. 12
    (1) Pentru crearea unei baze de date comune, precum şi în vederea implementării de către A.R.F. a unui sistem de e-Ticketing integrat, fiecare operator de transport feroviar de călători va asigura transmiterea lunară a datelor rezultate din sistemul propriu de ticketing în formatul solicitat de A.R.F.
    (2) Fiecare operator de transport feroviar de călători are obligaţia de a deţine un sistem de ticketing propriu şi de a transmite spre verificare de către A.R.F., lunar, până pe data de 28 a fiecărei luni calendaristice, pentru luna precedentă, situaţia detaliată a volumelor de călători-km şi tren-km realizate, pe rute de circulaţie ce fac obiectul O.S.P., pe baza datelor existente în sistemul propriu de ticketing, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

    ART. 13
    Responsabilitatea pentru datele şi informaţiile transmise A.R.F. de operatorii de transport feroviar de călători, inclusiv în ceea ce priveşte realitatea datelor existente în sistemul propriu de ticketing, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, revine acestora, în baza certificării fiecărui document prin semnăturile autorizate.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 14
    Prevederile din prezentul mecanism se aplică contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020.

    ART. 15
    (1) Pe baza datelor şi informaţiilor colectate şi centralizate de A.R.F. pe parcursul primilor 2 ani de executare a duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020, condiţionat de îndeplinirea cerinţelor cu privire la actualizarea M.N.T. conform prevederilor alin. (5) şi crearea bazei comune de date care să conţină datele rezultate din sistemul propriu de ticketing al fiecărui operator conform prevederilor art. 12, până cel mai târziu în luna ianuarie 2022 A.R.F. va stabili pachetul minim de servicii, respectiv obligaţia de serviciu public dimensionată conform criteriilor prevăzute la alin. (2), rutele de circulaţie, categoriile şi numărul de trenuri care compun obligaţia de serviciu public, determinate astfel încât alocările de la bugetul de stat cu titlu de compensaţie de serviciu public acordată prin contractele de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020 să fie în acord cu regulamentele Uniunii Europene.
    (2) Criteriile de dimensionare a obligaţiei de serviciu public menţionate la alin. (1) care vor fi luate în considerare de A.R.F. sunt următoarele:
    a) frecvenţa serviciului de transport; prin „frecvenţa serviciului de transport“ se înţelege numărul de trenuri care circulă pe o anumită rută de circulaţie într-un interval de timp determinat;
    b) zona de captare a fiecărei staţii; prin „zona de captare“ se înţelege zona geografică definită în M.N.T.;
    c) numărul potenţial de pasageri pe fiecare rută de circulaţie;
    d) viteza medie de deplasare pentru parcurgerea întregii rute de circulaţie, luându-se în considerare viteza medie de circulaţie pe reţeaua feroviară, aşa cum este precizată în anexa „Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare“ la Contractul de activitate încheiat de Compania Naţionala de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    e) rute/moduri alternative de deplasare existente.

    (3) Stabilirea rutelor de circulaţie şi a categoriilor şi numărului de trenuri care compun O.S.P. se va realiza de către A.R.F., cu ajutorul modelului naţional de transport restructurat, actualizat şi detaliat pentru transportul de călători pe calea ferată şi al bazei comune de date care va conţine datele rezultate din sistemul propriu de ticketing al fiecărui operator conform prevederilor art. 12, pe baza analizei cererii de mobilitate la nivel global şi pe baza estimărilor cererii de mobilitate pentru fiecare an calendaristic în parte, prin dezvoltarea şi implementarea instrumentelor şi a metodologiei pentru stabilirea volumului de călători la nivel naţional, agregat de la nivel de rută de circulaţie/linie ce face obiectul O.S.P. şi operator de transport feroviar de călători.
    (4) La stabilirea obligaţiei de serviciu public se va lua în calcul analiza gradului de ocupare a trenurilor, raportată conform art. 8 alin. (5), pe baza rapoartelor emise de sistemul de ticketing al fiecărui operator, regăsite în baza comună de date gestionată de A.R.F. conform prevederilor art. 12.
    (5) Stabilirea volumului de călători la nivel de rută de circulaţie/linie ce face obiectul O.S.P. şi operator de transport feroviar de călători se va realiza în baza modelului naţional de transport actualizat pentru fiecare an de bază cu informaţiile din anul precedent, precum şi a modulelor aferente fiecărei etape de modelare şi a metodologiei aferente acestuia pentru fiecare modul în parte, cu luarea în considerare a următoarelor elemente:
    a) baza de date detaliată a modelului naţional de transport, care cuprinde următoarele: date socioeconomice la nivel de zonă a M.N.T., date observate privind mobilitatea populaţiei şi transportul de călători şi marfă pentru toate modurile de transport (recensăminte de circulaţie, interviuri în trafic, vânzări de bilete, alte informaţii disponibile), structura, starea şi nivelul de performanţă al reţelei de transport pentru fiecare mod de transport în parte; serviciile oferite de operatorii de transport pentru călători şi marfă pentru toate modurile de transport şi caracteristicile acestora; parametrii specifici fiecărui mod de transport în parte pentru determinarea timpului şi costului deplasărilor persoanelor şi transportului de marfă;
    b) pe baza situaţiilor detaliate privind veniturile totale eligibile şi costurile eligibile furnizate de către fiecare operator de transport feroviar de călători în parte pentru fiecare rută, pe rang de tren, conform art. 8 alin. (4), vor fi identificate rutele comerciale, care nu necesită compensaţie, precum şi rutele care necesită compensaţie de la bugetul de stat;
    c) stabilirea rutelor de circulaţie prin metoda descrisă în prezentul mecanism se va putea aplica efectiv de Autoritatea pentru Reformă Feroviară numai după dezvoltarea şi implementarea sistemului integrat, bază de date unică şi furnizare de informaţii privind serviciul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de călători, a modelului naţional de transport aplicabil şi detaliat/actualizat în domeniul transportului feroviar de călători şi crearea unei baze de date comune.

    (6) Toate sistemele informatice prevăzute la alin. (5) vor deveni instrumente de analiză şi control care trebuie actualizate anual cu date din anul anterior, începând cu anul 2020, iar după generarea unei baze de date istorice corespunzătoare unei perioade de minimum 2 ani consecutivi se vor putea fundamenta de către A.R.F. deciziile ce vor fi adoptate pentru stabilirea obligaţiei de serviciu public. Până la construirea acestor instrumente de control pentru acordarea compensaţiei, prezentul mecanism se va aplica pe baza datelor/rutelor aferente O.S.P., transmise de operatorii de transport feroviar de călători pe propria răspundere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.
    (7) Costurile aferente fiecărei rute de circulaţie vor fi estimate în baza informaţiilor specifice de cost furnizate de către operatorii de transport feroviar pentru fiecare rută operată în parte, conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (4).

    ART. 16
    Normele metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători se aprobă prin ordin al ministrului M.T.I.C. în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, şi ale art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016