Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MECANISM din 29 noiembrie 2022  de colectare şi monitorizare a datelor pentru implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 MECANISM din 29 noiembrie 2022 de colectare şi monitorizare a datelor pentru implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1189 din 12 decembrie 2022
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.444 din 29 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1189 din 12 decembrie 2022.
──────────
    ART. 1
    (1) Mecanismul de colectare şi monitorizare a datelor pentru implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, denumit în continuare Mecanism, se realizează prin şi în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritatea, în calitatea acesteia de Mecanism de coordonare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, denumită în continuare Convenţia ONU.
    (2) Rolul Mecanismului este de a pune la dispoziţia Autorităţii informaţii corespunzătoare, inclusiv date statistice şi de cercetare, pentru ca aceasta să aibă posibilitatea de a formula şi implementa politici care să conducă la implementarea Convenţiei ONU, în cadrul strategic oferit de Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi „O Românie echitabilă 2022-2027“, denumită în continuare Strategia naţională 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2022, precum şi de alte documente strategice.
    (3) Activitatea de colectare şi monitorizare include fluxurile de date necesare pentru a furniza informaţii în timp real cu privire la progresele realizate în implementarea Convenţiei ONU, precum şi instrumentele pentru colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor.
    (4) Prin activitatea sa, Mecanismul contribuie la realizarea raportului pe care România are obligaţia de a-l înainta periodic către Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi privind măsurile adoptate pentru îndeplinirea prevederilor Convenţiei ONU. Raportul astfel elaborat va fi transmis de către Autoritate, în calitatea sa de autoritate centrală de coordonare privind implementarea Convenţiei ONU, la Ministerul Afacerilor Externe, spre avizare.

    ART. 2
    În îndeplinirea rolului său, Mecanismul asigură respectarea principiilor şi a legislaţiei referitoare la protecţia datelor, pentru a asigura confidenţialitatea şi păstrarea anonimatului persoanelor cu dizabilităţi.

    ART. 3
    (1) Domeniile prioritare pentru care sunt colectate şi prelucrate datele pentru implementarea Convenţiei ONU sunt:
    a) accesibilitate şi mobilitate;
    b) protecţia efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    c) ocupare;
    d) protecţie socială, inclusiv abilitare/reabilitare;
    e) viaţă independentă şi integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice;
    f) educaţie;
    g) sănătate;
    h) participare politică şi publică.

    (2) Sistemul de relaţionare, colectare şi transmitere de date de monitorizare şi evaluare la/de la instituţiile şi autorităţile implicate în implementarea Convenţiei ONU se realizează întrun cadru instituţionalizat pe bază de protocoale de colaborare încheiate între Autoritate şi entităţile stabilite potrivit art. 6 alin. (2) din prezenta anexă, care pun în practică atribuţiile şi responsabilităţile de colectare şi raportare a datelor şi de implementare a măsurilor Strategiei naţionale 2022-2027, cu respectarea principiilor transparenţei în comunicare şi implicării efective a partenerilor.

    ART. 4
    Raportarea include întocmirea de studii, cercetări, analize, rapoarte şi alte tipuri de documente referitoare la situaţia implementării măsurilor din Strategia naţională 2022-2027 şi a rezultatelor acestor măsuri şi, implicit, a Convenţiei ONU.

    ART. 5
    Elementele principale ale Mecanismului sunt:
    a) setul de indicatori de monitorizare;
    b) rapoartele de monitorizare şi evaluare în care sunt prezentaţi indicatorii;
    c) instrumentarul de colectare şi raportare a datelor utilizat pentru a culege datele necesare pentru calcularea indicatorilor.


    ART. 6
    (1) Setul de indicatori de monitorizare utilizaţi pentru monitorizarea implementării Convenţiei ONU cuprinde:
    a) indicatori pentru care sunt definite ţinte la nivelul domeniilor prioritare stabilite prin Strategia naţională 2022-2027, care au rolul de a evidenţia schimbările de o importanţă deosebită în cadrul fiecăruia dintre domenii, ca rezultat al întregii perioade de implementare;
    b) indicatori privind realizarea obiectivelor specifice, care surprind efectul combinat al implementării tuturor măsurilor din Strategia naţională 2022-2027 cu privire la un obiectiv specific;
    c) indicatori de progres, care urmăresc stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul operaţional privind implementarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi „O Românie echitabilă“ 2022-2027;
    d) indicatori de rezultat al măsurilor, care surprind schimbările directe sau indirecte la nivelul politicilor şi serviciilor, schimbări declanşate ca urmare a implementării uneia sau mai multor măsuri din Strategia naţională 2022-2027.

    (2) Prin intermediul Mecanismului sunt colectate şi prelucrate următoarele categorii de date:

┌────┬──────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Numele │Instituţia/ │
│crt.│indicatorului │Autoritatea │
│ │ │responsabilă │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul │ │
│ │paginilor de │ │
│ │internet │ │
│ │accesibilizate ale│ │
│ │instituţiilor │ │
│ │publice: (i) │ │
│ │ministere, (ii) │ │
│ │instituţii în │Autoritatea │
│1. │coordonarea │pentru │
│ │Ministerului │Digitalizarea │
│ │Muncii şi │României │
│ │Solidarităţii │ │
│ │Sociale, (iii) │ │
│ │Direcţia Generală │ │
│ │de Asistenţă │ │
│ │Socială şi │ │
│ │Protecţia │ │
│ │Copilului │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul │ │
│ │persoanelor care │ │
│ │deţin un │ │
│ │certificat de │ │
│ │încadrare în grad │ │
│ │de handicap, care │Autoritatea │
│2. │şi-au exercitat │Electorală │
│ │dreptul de vot, │Permanentă │
│ │din totalul │ │
│ │persoanelor adulte│ │
│ │care şi-au │ │
│ │exercitat acest │ │
│ │drept │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul │Autoritatea │
│3. │secţiilor de │Electorală │
│ │votare │Permanentă │
│ │accesibilizate │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul │ │
│ │ghidurilor, în │ │
│ │formate accesibile│Autoritatea │
│4. │persoanelor cu │Electorală │
│ │dizabilităţi, │Permanentă │
│ │elaborate şi │ │
│ │distribuite │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul │ │
│ │materialelor, în │ │
│ │formate accesibile│Autoritatea │
│5. │persoanelor cu │Electorală │
│ │dizabilităţi, │Permanentă │
│ │elaborate şi │ │
│ │distribuite │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul acţiunilor│Autoritatea │
│6. │de informare │Electorală │
│ │ │Permanentă │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul │ │
│ │persoanelor │ │
│ │salariate │ │
│ │încadrate în grad │Agenţia │
│ │de handicap, din │Naţională de │
│7. │total salariaţi, │Administrare │
│ │la angajatori care│Fiscală │
│ │au obligaţia de │ │
│ │angajare a minimum│ │
│ │4% persoane cu │ │
│ │dizabilităţi │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Sumele colectate │ │
│ │anual la bugetul │ │
│ │de stat rezultate │ │
│ │ca urmare a │ │
│ │nerespectării │Agenţia │
│8. │obligaţiei de a │Naţională de │
│ │angaja persoane cu│Administrare │
│ │handicap într-un │Fiscală │
│ │procent de cel │ │
│ │puţin 4% din │ │
│ │numărul total de │ │
│ │angajaţi │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul │ │
│ │instituţiilor │ │
│ │pentru public, │ │
│ │accesibile fizic, │ │
│ │din cele │ │
│ │inspectate, pentru│ │
│ │următoarele │ │
│ │categorii: (i) │ │
│ │curţi de apel, │ │
│ │tribunale, │ │
│ │judecătorii; (ii) │ │
│ │agenţiile pentru │ │
│ │ocuparea forţei de│ │
│ │muncă judeţene şi │ │
│ │a municipiului │ │
│ │Bucureşti; (iii) │ │
│ │case teritoriale │ │
│ │de pensii; (iv) │ │
│ │casele de │ │
│ │asigurări de │ │
│ │sănătate judeţene │ │
│ │şi Casa de │ │
│ │Asigurări de │ │
│ │Sănătate a │ │
│ │Municipiului │ │
│ │Bucureşti; (v) │Agenţia │
│ │servicii de │Naţională │
│9. │evaluare complexă │pentru Plăţi şi│
│ │din cadrul │Inspecţie │
│ │Direcţiei Generale│Socială │
│ │de Asistenţă │ │
│ │Socială şi │ │
│ │Protecţia │ │
│ │Copilului; (vi) │ │
│ │unităţi de poliţie│ │
│ │în incinta cărora │ │
│ │publicul are │ │
│ │acces; (vii) │ │
│ │unităţi de │ │
│ │învăţământ │ │
│ │gimnazial; (viii) │ │
│ │universităţi; (ix)│ │
│ │unităţi │ │
│ │spitaliceşti cu │ │
│ │paturi; (x) │ │
│ │instituţii de │ │
│ │spectacole şi │ │
│ │concerte; (xi) │ │
│ │muzee şi colecţii │ │
│ │publice; (xii) │ │
│ │biblioteci │ │
│ │publice; (xiii) │ │
│ │cluburi sportive; │ │
│ │(xiv) servicii │ │
│ │turistice şi de │ │
│ │agrement │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul │ │
│ │unităţilor de │ │
│ │învăţământ primar │Agenţia │
│ │şi secundar │Naţională │
│10. │accesibilizate │pentru Plăţi şi│
│ │fizic, │Inspecţie │
│ │comunicaţional şi │Socială │
│ │informaţional, din│ │
│ │cele inspectate │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul muzeelor│ │
│ │şi colecţiilor │Agenţia │
│ │publice │Naţională │
│11. │accesibilizate │pentru Plăţi şi│
│ │fizic, │Inspecţie │
│ │comunicaţional şi │Socială │
│ │informaţional, din│ │
│ │cele inspectate │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul │ │
│ │instituţiilor şi │ │
│ │companiilor de │Agenţia │
│ │spectacole şi │Naţională │
│12. │concerte │pentru Plăţi şi│
│ │accesibilizate │Inspecţie │
│ │fizic, │Socială │
│ │comunicaţional şi │ │
│ │informaţional, din│ │
│ │cele inspectate │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │ │
│ │sesizări, │ │
│ │reclamaţii sau │Agenţia │
│ │petiţii depuse │Naţională │
│13. │raportat la │pentru Plăţi şi│
│ │numărul de │Inspecţie │
│ │sesizări sau │Socială │
│ │reclamaţii │ │
│ │soluţionate │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │Agenţia │
│ │inspectori sociali│Naţională │
│14. │ai Agenţiei │pentru Plăţi şi│
│ │Naţionale pentru │Inspecţie │
│ │Plăţi şi Inspecţie│Socială │
│ │Socială │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │ │
│ │campanii de │ │
│ │informare (privind│ │
│ │rolul Avocatului │ │
│ │Poporului în │Avocatul │
│15. │apărarea şi │Poporului │
│ │promovarea │ │
│ │drepturilor │ │
│ │persoanelor cu │ │
│ │dizabilităţi) │ │
│ │realizate │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul mediu de │ │
│ │minute pe zi de │ │
│ │programe de ştiri,│ │
│ │de analize şi │ │
│ │dezbatere pe teme │Consiliul │
│16. │politice şi/sau │Naţional al │
│ │economice de │Audiovizualului│
│ │actualitate, cu │ │
│ │interpret de │ │
│ │limbaj │ │
│ │mimico-gestual sau│ │
│ │titrate sincron │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │ │
│ │persoane care │ │
│ │beneficiază de │ │
│ │servicii de │ │
│ │reabilitare │Casa Naţională │
│17. │fizică, cognitivă,│de Asigurări de│
│ │comportamentală │Sănătate │
│ │decontate de Casa │ │
│ │Naţională de │ │
│ │Asigurări de │ │
│ │Sănătate │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul de │ │
│ │vizite de │ │
│ │monitorizare │ │
│ │realizate cu │ │
│18. │participarea │Consiliul de │
│ │organizaţiilor │Monitorizare │
│ │persoanelor cu │ │
│ │dizabilităţi şi │ │
│ │organizaţiilor │ │
│ │societăţii civile │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │ │
│ │persoane cu │ │
│ │dizabilităţi, │ │
│ │formate cu privire│ │
│19. │la monitorizarea │Consiliul de │
│ │implementării │Monitorizare │
│ │Convenţiei ONU │ │
│ │privind Drepturile│ │
│ │Persoanelor cu │ │
│ │Dizabilităţi │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Existenţa unui │ │
│ │manual adaptat la │ │
│ │nevoile │ │
│ │persoanelor cu │Inspectoratul │
│20. │dizabilităţi │General pentru │
│ │pentru gestiunea │Situaţii de │
│ │sistemului de risc│Urgenţă │
│ │şi hazard │ │
│ │(cutremure, │ │
│ │inundaţii) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de elevi │ │
│ │cu cerinţe │ │
│ │educaţionale │ │
│21. │speciale în │Ministerul │
│ │învăţământul │Educaţiei │
│ │primar şi │ │
│ │secundar, de masă │ │
│ │şi special │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │numărul de elevi │ │
│ │cu cerinţe │ │
│ │educaţionale │Ministerul │
│22. │speciale din │Educaţiei │
│ │învăţământul de │ │
│ │masă şi numărul de│ │
│ │profesori de │ │
│ │sprijin │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │Ministerul │
│23. │profesori de │Educaţiei │
│ │sprijin │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │Ministerul │
│24. │facilitatori │Educaţiei │
│ │şcolari │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Campaniile │ │
│ │realizate pentru │ │
│ │conştientizarea │Ministerul │
│25. │beneficiilor │Educaţiei │
│ │educaţiei │ │
│ │incluzive pentru │ │
│ │toţi elevii │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de unităţi│ │
│ │de învăţământ │Ministerul │
│26. │vocaţional │Educaţiei │
│ │artistic, │ │
│ │nou-accesibilizate│ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de săli de│ │
│ │sport │Ministerul │
│27. │accesibilizate │Educaţiei │
│ │pentru elevii cu │ │
│ │dizabilităţi │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Valoarea absolută │ │
│ │a sumei alocate │ │
│ │pentru servicii │Ministerul │
│28. │sociale pentru │Muncii şi │
│ │persoane cu │Solidarităţii │
│ │dizabilităţi, din │Sociale │
│ │produsul intern │ │
│ │brut │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul din │ │
│ │produsul intern │Ministerul │
│29. │brut alocat pentru│Muncii şi │
│ │servicii sociale │Solidarităţii │
│ │pentru persoane cu│Sociale │
│ │dizabilităţi │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │ │
│ │persoane cu │ │
│ │dizabilităţi │ │
│ │angajate de │Ministerul │
│ │unităţi protejate │Muncii şi │
│30. │autorizate sau │Solidarităţii │
│ │întreprinderi │Sociale │
│ │sociale de │ │
│ │inserţie, în │ │
│ │cadrul programului│ │
│ │de granturi │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │Ministerul │
│ │persoane încadrate│Muncii şi │
│31. │în muncă prin │Solidarităţii │
│ │angajare asistată │Sociale │
│ │în anul anterior │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │Ministerul │
│32. │programe de │Muncii şi │
│ │pregătire pentru │Solidarităţii │
│ │muncă, finanţate │Sociale │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │ │
│ │beneficiari de │ │
│ │servicii sociale │Ministerul │
│33. │de tip │Muncii şi │
│ │rezidenţial, în │Solidarităţii │
│ │afara celor din │Sociale │
│ │alternative de tip│ │
│ │locuinţa protejată│ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul │ │
│ │persoanelor cu │ │
│ │dizabilităţi │ │
│ │beneficiare de │ │
│ │servicii sociale │ │
│ │în comunitate: (i)│ │
│ │centre pentru │ │
│ │viaţă │ │
│ │independentă; (ii)│ │
│ │centre de servicii│ │
│ │comunitare şi │ │
│ │formare; (iii) │Ministerul │
│ │centre respiro/ │Muncii şi │
│34. │centre de criză; │Solidarităţii │
│ │(iv) serviciul de │Sociale │
│ │îngrijiri la │ │
│ │domiciliu; (v) │ │
│ │serviciul „Echipa │ │
│ │mobilă pentru │ │
│ │persoane adulte cu│ │
│ │dizabilităţi“; │ │
│ │(vi) centre de zi;│ │
│ │(vii) centre de │ │
│ │servicii de │ │
│ │recuperare │ │
│ │neuromotorie de │ │
│ │tip ambulatoriu │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │ │
│ │servicii sociale │ │
│ │pentru persoane │ │
│ │adulte cu │ │
│ │dizabilităţi în │ │
│ │comunitate: (i) │ │
│ │centre pentru │ │
│ │viaţă │ │
│ │independentă; (ii)│ │
│ │centre de servicii│ │
│ │comunitare şi │ │
│ │formare; (iii) │Ministerul │
│ │centre respiro/ │Muncii şi │
│35. │centre de criză; │Solidarităţii │
│ │(iv) serviciul de │Sociale │
│ │îngrijiri la │ │
│ │domiciliu; (v) │ │
│ │serviciul „Echipa │ │
│ │mobilă pentru │ │
│ │persoane adulte cu│ │
│ │dizabilităţi“; │ │
│ │(vi) centre de zi;│ │
│ │(vii) centre de │ │
│ │servicii de │ │
│ │recuperare │ │
│ │neuromotorie de │ │
│ │tip ambulatoriu │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │ │
│ │servicii sociale │Ministerul │
│ │de tip centre │Muncii şi │
│36. │respiro şi de │Solidarităţii │
│ │criză pentru │Sociale │
│ │persoane adulte cu│ │
│ │dizabilităţi │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul de │ │
│ │servicii sociale │ │
│ │de tip centre │Ministerul │
│37. │respiro şi de │Muncii şi │
│ │criză, contractate│Solidarităţii │
│ │de la furnizori │Sociale │
│ │privaţi de │ │
│ │servicii │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │ │
│ │servicii sociale │Ministerul │
│ │de tip echipă │Muncii şi │
│38. │mobilă pentru │Solidarităţii │
│ │persoanele adulte │Sociale │
│ │cu dizabilităţi, │ │
│ │înfiinţate │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul de │ │
│ │servicii sociale │Ministerul │
│39. │de tip echipă │Muncii şi │
│ │mobilă, │Solidarităţii │
│ │contractate de la │Sociale │
│ │furnizori privaţi │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de │ │
│ │servicii sociale │Ministerul │
│ │de tip centre de │Muncii şi │
│40. │zi pentru │Solidarităţii │
│ │persoanele adulte │Sociale │
│ │cu dizabilităţi, │ │
│ │înfiinţate │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul de │ │
│ │servicii sociale │ │
│ │de tip centre de │Ministerul │
│41. │zi pentru │Muncii şi │
│ │persoanele adulte │Solidarităţii │
│ │cu dizabilităţi, │Sociale │
│ │contractate de la │ │
│ │furnizori privaţi │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Procentul │ │
│ │serviciilor │ │
│ │sociale care │ │
│ │furnizează │ │
│ │informare-educare │Ministerul │
│42. │privind │Muncii şi │
│ │exercitarea │Solidarităţii │
│ │drepturilor de │Sociale │
│ │sănătate sexuală │ │
│ │şi reproductivă în│ │
│ │rândul persoanelor│ │
│ │cu dizabilităţi │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul │ │
│ │persoanelor cu │ │
│ │dizabilităţi │ │
│ │înscrise în │ │
│ │cluburile │ │
│ │sportive, prin │ │
│ │colectarea │Ministerul │
│43. │indicatorului │Sportului │
│ │„Numărul │ │
│ │cluburilor │ │
│ │sportive care sunt│ │
│ │înregistrate ca │ │
│ │oferind sport │ │
│ │pentru persoane cu│ │
│ │dizabilităţi“ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Numărul de cluburi│ │
│ │sportive │ │
│ │beneficiare de │ │
│ │subvenţii pentru │ │
│ │accesibilizarea │ │
│44. │infrastructurii şi│Ministerul │
│ │echipamentelor │Sportului │
│ │sportive şi pentru│ │
│ │pregătirea │ │
│ │persoanelor cu │ │
│ │dizabilităţi ca │ │
│ │sportivi amatori │ │
└────┴──────────────────┴───────────────┘
    ART. 7
    Tipurile de rapoarte de monitorizare şi evaluare prevăzute la art. 5 lit. b) sunt următoarele:
    a) raport de monitorizare privind situaţia de referinţă care cuprinde valorile de referinţă pentru indicatorii cantitativi;
    b) raport de progres pentru primul semestru al fiecărui an prin care se urmăreşte stadiul implementării pentru toate măsurile incluse în Planul operaţional privind implementarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabiltăţi „O Românie echitabilă“ 2022-2027 şi, implicit, a Convenţiei ONU;
    c) raport anual de monitorizare care include informaţii atât cu privire la indicatorii cantitativi, cât şi la stadiul progresului înregistrat pentru fiecare măsură în parte, evidenţiind, în acelaşi timp, principalele realizări şi obstacole întâmpinate în anul de raportare;
    d) raport de evaluare intermediară, redactat sub coordonarea Autorităţii, în vederea evaluării progresului înregistrat în implementarea Strategiei naţionale 2022-2027 şi a ajustării, după caz, a măsurilor incluse în Planul operaţional privind implementarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi „O Românie echitabilă“ 2022-2027;
    e) raport final de evaluare, realizat în a doua jumătate a anului 2027, cu obiectivul de a prezenta rezultatele implementării Strategiei naţionale 2022-2027 şi de a sprijini procesul de planificare a următorului stadiu de implementare a Convenţiei ONU;
    f) alte rapoarte de monitorizare şi evaluare a unor programe şi politici de implementare pe domeniile prioritare ale Mecanismului.


    ART. 8
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, se aprobă instrumentarul de colectare şi raportare a datelor utilizat pentru a culege datele necesare pentru calcularea indicatorilor, precum şi modelele rapoartelor prevăzute la art. 7, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 9
    În vederea implementării unitare şi eficiente a elementelor prevăzute la art. 5 de către instituţiile şi autorităţile implicate în procesul de implementare şi monitorizare a Strategiei naţionale 2022-2027, implicit a Convenţiei ONU, Autoritatea asigură asistenţă tehnică, întâlniri de lucru şi poate organiza sesiuni de instruire.

    ART. 10
    (1) Rapoartele anuale de monitorizare, rapoartele de evaluare intermediară, precum şi raportul final de evaluare sunt publice şi sunt postate atât pe site-ul Autorităţii, cât şi pe site-urile instituţiilor şi autorităţilor implicate în implementarea Convenţiei ONU.
    (2) Autoritatea transmite raportul anual de monitorizare serviciilor specializate ale Comisiei Europene.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016