Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MANUALUL PREFECTULUI din 2 februarie 2006  pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MANUALUL PREFECTULUI din 2 februarie 2006 pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 168 bis din 22 februarie 2006
MANUALUL PREFECTULUI din 2 februarie 2006
pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundatii
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODÃRIRII APELOR
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 bis din 22 februarie 2006

---------
*) Aprobat prin <>Ordinul nr. 1.178 din 2 februarie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 22 februarie 2006.


PREFATA

Prezentul manual este un colaj al dispoziţiilor referitoare la managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundatii, existente în actele normative în vigoare şi se adreseazã prefecţilor în calitate de presedinti ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenta, precum şi celorlalţi membrii ai acestor comitete.
Acest manual vine în sprijinul activitãţilor de gestionare a situaţiilor de urgenta generate de inundatii, pe care le desfãşoarã prefectul şi cuprinde un algoritm al activitãţilor care se deruleazã înaintea, pe timpul şi dupã producerea inundatiilor.
Conţinutul lucrãrii reprezintã un ghid orientativ la indemana persoanelor cu funcţii de rãspundere de la nivel judeţean care gestioneazã situaţiile de urgenta generate de inundatii.
Manualul cuprinde modele de raportare în vederea realizãrii fluxului informaţional între comitetele pentru situaţii de urgenta judeţene, comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenta şi Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenta.
În anexe este prezentat conţinutul cadru ale Planului judeţean de apãrare impotriva inundatiilor, Normativul cadru de dotare cu materiale şi mijloace de intervenţie operativã a deţinãtorilor de lucrãri cu rol de apãrare impotriva inundatiilor precum şi al comitetelor locale pentru situaţii de urgenta.
De asemenea este prevãzut conţinutul cadru al planului de avertizare alarmare a localitãţilor şi obiectivelor situate în aval de baraje.
Actele normative în vigoare care reglementeazã managementul situaţiilor de urgenta generate de inundatii:
1. <>Ordonanta de urgenta nr. 21/2004 Privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 15/2005 ;
2. <>Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
3. <>Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilã;
4. <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizãrii principalelor funcţii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta;
5. <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta;
6. <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
7. <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta;
8. <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale "Apele Romane";
9. <>Ordinul comun nr. 638/420/2005 al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi gospodãririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale.

PARTEA I
PREVEDERI LEGISLATIVE

CAP. I
DISPOZIŢII GENERALE

1. GENERALITATI
Riscul producerii inundatiilor datoritã ploilor abundente şi topirii bruste a zapezii se datoreazã, pe de o parte, caracteristicilor cursurilor de apa din România, amplasarii unor importante obiective în zone inundabile, iar pe de alta parte insuficienţei lucrãrilor cu rol de apãrare impotriva inundatiilor. Astfel de riscuri exista îndeosebi în bazinele hidrografice ale: Barladului, Siretului, Sucevei, Moldovei, Bistritei, Trotusului, Putnei şi Milcovului, Ramnicului, Buzaului, Ialomitei, Argesului şi Dambovitei, Teleormanului şi raului Vedea, Oltului, Jiului, Cernei, Nerei, Carasului, Timisului, Begai, Muresului, Crisurilor, Barcaului, Somesurilor, Tisei şi Viseului, Ariesului, Tarnavelor.
Riscul producerii unor inundatii bruste şi unor dezastre de proporţii, poate conduce la posibile avarii ori distrugeri ale construcţiilor hidrotehnice cu rol de apãrare impotriva inundatiilor provocand pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale.
Tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenta:
a) inundatii, prin revarsarile naturale ale cursurilor de apa, datorate creşterii debitelor sau blocajelor produse de gheturi, plutitori, aluviuni şi avalanse de zapada şi prin scurgeri de pe versanţi;
b) inundatii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;
c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torentiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţa, chiciura, polei, ingheturi timpurii sau tarzii, grindina şi seceta (hidrologica).
Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:
a) populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile;
b) obiectivele sociale;
c) capacitatile productive (societãţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajãri piscicole, porturi şi altele);
d) barajele şi alte lucrãri hidrotehnice care reprezintã surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente;
e) cãile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apa şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;
f) mediul natural (ecosisteme acvatice, pãduri, terenuri agricole, intravilanul localitãţilor şi altele).
Gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale este o activitate de interes naţional având în vedere frecventa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

2. PREVEDERI CADRU ŞI ATRIBUŢII
Managementul situaţiilor de urgenta se realizeazã prin:
a) mãsuri de prevenire şi de pregãtire pentru intervenţii;
b) mãsuri operative urgente de intervenţie dupã declanşarea fenomenelor periculoase cu urmãri grave;
c) mãsuri de intervenţie ulterioara pentru recuperare şi reabilitare.
Prin gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundatii, se înţelege identificarea şi monitorizarea, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, evaluarea, limitarea, înlãturarea sau contracararea factorilor de risc.
Ministerul Administraţiei şi Internelor coordoneazã gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundatii, la nivel central, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, iar la nivel teritorial, prin inspectoratele pentru situaţii de urgenta judeţene, constituite conform legii.
Mãsurile de limitare, inlaturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc constituie o obligaţie pentru organele administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu şi pentru toate persoanele juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a batranilor, copiilor şi a altor categorii defavorizate.
Acţiunile operative de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice se organizeazã de Comitetele Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenta, care funcţioneazã pe lângã prefecturi, şi de comitetele comunale, orãşeneşti şi municipale pentru situaţii de urgenta, conduse de primari.
Comitetele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenta sunt constituite prin ordin al prefectului şi îşi desfãşoarã activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.
Evaluarea situaţiilor de urgenta produse în judeţ, stabilirea mãsurilor şi acţiunilor specifice pentru gestionarea acestora şi urmãrirea îndeplinirii lor revine Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta.
Centrul operational din cadrul Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta organizeazã şi asigura secretariatul tehnic permanent al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta.
Elaborarea strategiei şi conceptiei de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale, revine Comitetului Ministerial pentru situaţii de urgenta din Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor, care se subordoneazã Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta.
Monitorizarea situaţiilor de urgenta, evaluarea informaţiilor, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea la nivel naţional, precum şi coordonarea aplicãrii unitare a mãsurilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenta sunt asigurate de Centrul Operativ pentru situaţii de urgenta, organ tehnic cu activitate permanenta, constituit în cadrul Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor.
Aplicarea strategiei şi coordonarea tehnica de specialitate, la nivel naţional, al bazinelor hidrografice şi judeţelor, a acţiunilor preventive şi operative pentru apãrarea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice este asigurata de cãtre Administraţia Nationala "Apele Romane" şi unitãţile sale teritoriale.
Asigurarea continuitãţii activitãţilor de prevenire şi coordonare tehnica de specialitate se asigura prin:
- Centre operative pentru situaţii de urgenta cu activitate permanenta constituite la nivelul Administraţiei Naţionale "Apele Romane", Direcţiilor de Ape şi Sistemelor de Gospodãrire a Apelor, sub conducerea directa a directorului general şi respectiv a directorilor.
- Grupuri de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, care se constituie în cadrul fiecãrui Comitet judeţean, din specialiştii cooptati cu responsabilitãţi în acest domeniu, fiind conduse de directorii Sistemelor de Gospodãrire a Apelor.
Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean este numit prin Ordinul prefectului de constituire al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenta şi este alcãtuit din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodãrire a Apelor, Agenţiei de Protecţie a Mediului, Comisariatului judeţean al Garzii Naţionale de Mediu, unitãţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a imbunatatirilor Funciare, ale S.C. HIDROELECTRICA S.A., Regiei Naţionale a Pãdurilor, Administraţiei Fluviale a Dunãrii de Jos, altor deţinãtori de construcţii hidrotehnice cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, Centrelor meteorologice regionale sau Serviciilor regionale de prognoza a vremii, Statiilor meteorologice judeţene (dupã caz), cooptati în cadrul Comitetului judeţean în calitate de consultanţi.
Deţinãtorii, cu orice titlu, de baraje şi de alte construcţii hidrotehnice a cãror avariere sau distrugere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacitatile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligaţi sa le întreţinã, sa le repare şi sa le exploateze corespunzãtor, sa doteze aceste lucrãri cu aparatura de mãsura şi control necesarã pentru urmãrirea comportãrii în timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în caz de pericol şi sa organizeze activitatea de supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizaţiile de gospodãrire a apelor, a planurilor de apãrare impotriva inundatiilor, gheturilor şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, planurilor de avertizare-alarmare a localitãţilor şi a obiectivelor din aval de baraje, în caz de accidente la acestea şi a planurilor de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale.
Coordonarea, îndrumarea şi urmãrirea activitãţii de supraveghere a barajelor, a lacurilor de acumulare şi a altor lucrãri hidrotehnice, în vederea exploatãrii în siguranta a acestora, se realizeazã de cãtre Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor şi lucrãrilor Hidrotehnice, constituitã din reprezentanţi ai ministerelor, ai operatorilor economici interesaţi şi ai instituţiilor publice interesate şi care funcţioneazã pe lângã Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor.
Evacuarea dintr-un lac de acumulare a unor volume de apa diferite de cele înscrise în regulamentul de exploatare, precum şi efectuarea la mecanismele barajului a unor manevre neprevãzute în acesta se pot face numai cu aprobarea sau din dispoziţia Administraţiei Naţionale "Apele Romane".
Persoanele fizice sau juridice, care au în proprietate sau în folosinta obiective în zone ce pot fi afectate de acţiunile distructive ale apelor, de fenomenele meteorologice periculoase sau de accidentele la construcţiile hidrotehnice, au obligaţia sa asigure întreţinerea şi exploatarea corespunzãtoare a lucrãrilor de apãrare existente.
În cazul distrugerii sau deteriorarii lucrãrilor de apãrare impotriva inundatiilor sau a unor construcţii hidrotehnice datoritã viiturilor, deţinãtorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrãri au obligaţia sa le refacã sau sa le repare în cel mai scurt timp posibil, fondurile necesare execuţiei putând fi asigurate din surse proprii, de la bugetul local, bugetul de stat sau din alte surse.
În cazul distrugerii sau deteriorarii lucrãrilor de apãrare impotriva inundatiilor sau a unor construcţii hidrotehnice ca urmare a acţiunii persoanelor fizice sau juridice, acestea au obligaţia sa le refacã în cel mai scurt timp, din surse proprii.
În scopul asigurãrii stabilitatii şi integritãţii digurilor, barajelor şi a altor lucrãri de apãrare impotriva acţiunilor distructive ale apelor, se interzic:
a) extragerea pãmântului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte lucrãri de apãrare, ca şi din zonele de protecţie a acestora;
b) plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje şi pe alte lucrãri de apãrare;
c) pasunarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau în albii minore, în zonele în care sunt executate lucrãri hidrotehnice şi în zonele de protecţie a acestora;
d) realizarea de balastiere sau lucrãri de excavare în albie, în zona captarilor de apa din rau, a captarilor cu infiltrare prin mal, a subtraversarilor de conducte sau alte lucrãri de arta.
Cu acordul Administraţiei Naţionale "Apele Romane" sunt permise:
a) depozitarea de materiale şi executarea de construcţii pe diguri, baraje şi în zona altor lucrãri de apãrare;
b) circulaţia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin locuri special amenajate pentru astfel de acţiuni;
c) traversarea sau strapungerea digurilor, barajelor sau a altor lucrãri de apãrare cu conducte, linii sau cabluri electrice sau de telecomunicaţii, cu alte construcţii sau instalaţii care pot slabi rezistenta lucrãrilor sau pot impiedica acţiunile de apãrare.
Declararea unui areal ca zona de risc natural se face prin hotãrâre a Consiliului Judeţean în baza hartilor de risc natural avizate.
În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie mãsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodatã şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie impotriva dezastrelor.
Administraţia Nationala "Apele Romane", în vederea îndeplinirii obiectului sau de activitate, are, printre altele, şi urmãtoarele atribuţii:
- exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodãrire a Apelor, aflat în administrarea sa;
- monitorizarea hidrologica, hidrogeologica şi de calitate a resurselor de apa, precum şi elaborarea diagnozelor şi prognozelor;
- avertizarea şi realizarea mãsurilor de prevenire, combatere şi inlaturare a efectelor inundatiilor, prin lucrãrile proprii de gospodãrire a apelor;
- avertizarea şi participarea la aplicarea mãsurilor pentru prevenirea, combaterea şi înlãturarea efectelor inundatiilor şi a poluarilor accidentale;
- avizarea, autorizarea şi controlul folosintelor de apa, al lucrãrilor construite pe ape sau în legatura cu apele, indiferent de deţinãtor, în condiţiile legii;
- asigurarea activitãţii de inspecţie şi aplicarea de sancţiuni conform prevederilor legale în domeniu;
- repararea lucrãrilor de gospodãrire a apelor din domeniul public al statului, care se afla în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Romane", cu rol de apãrare impotriva inundatiilor şi activitãţile operative de apãrare impotriva inundatiilor;
- refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrãrilor de gospodãrire a apelor din domeniul public al statului, care se afla în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Romane", afectate de calamitati naturale sau de alte evenimente deosebite.
Activitãţi specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin la inundatii şi responsabilitãţi:
1. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora
- monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apa şi a calitãţii apelor acestora: Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor şi Administraţia Nationala "Apele Romane";
- monitorizarea principalelor lucrãri hidrotehnice: administratorul acestora, Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor, Ministerul Economiei şi Comerţului, Administraţia Nationala a Imbunatatirilor Funciare;
- monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase: Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor, Administraţia Nationala de Meteorologie.
2. Informarea, înştiinţarea şi avertizarea
a) Informarea şi educarea preventivã a populaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor/autoritãţile administraţiei publice locale, Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii prin instituţiile de învãţãmânt, Ministerul Sãnãtãţii, mass-media;
b) Înştiinţarea autoritãţilor Administraţiei Publice:
- asupra starilor potenţial generatoare de situaţii de urgenta: autoritãţile administraţiei publice centrale de specialitate cu responsabilitãţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice - Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta;
- asupra producerii situaţiilor de urgenta: administratorii obiectivelor sursa de risc, sau, dupã caz, administratorii proprietãţilor afectate;
c) Avertizarea populaţiei
- prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publica: Ministerul Administraţiei şi Internelor/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, Centrele operationale ale Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenta, Comitetele locale pentru situaţii de urgenta;
- prin mass-media.
3. Planificarea şi pregãtirea resurselor şi serviciilor
- pentru intervenţie operativã: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta;
- pentru punere la dispoziţie, conform legii, a unor resurse materiale şi umane: Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale;
- asigurarea finanţãrii mãsurilor de protecţie a infrastructurilor critice: Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul de resort şi patronatele.
4. Comunicaţii şi informatica
5. Cãutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor
6. Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate
- asigurarea localã a mãsurilor pentru evacuare: Ministerul Administraţiei şi Internelor/Autoritatea administraţiei publice locale;

- asigurarea primirii şi cazarii persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor/fiecare unitate administrativ-teritorialã localã;
- instalarea taberelor de evacuati: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta;
- recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate: fiecare unitate, pentru bunurile proprii;
- evacuarea animalelor: Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale şi autoritãţile administraţiei publice locale;
- evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu: MCC şi autoritãţile administraţiei publice locale.
7. Acordarea asistenţei medicale de urgenta
8. Prevenirea imbolnavirilor în masa
9. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase
10. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse
- asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuarii: Ministerul Administraţiei şi Internelor/şi autoritãţile administraţiei publice locale;
- transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativã la lucrãrile de gospodãrire a apelor: Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor - Administraţia Nationala "Apele Romane", Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale - Administraţia Nationala a Imbunatatirilor Funciare.
11. Efectuarea lucrãrilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, instalaţiile şi amenajãrile afectate - deţinãtorii de lucrãri
12. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate
- asigurarea apei şi hranei pentru persoane: - în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stãrii de alerta: Ministerul Administraţiei şi Internelor/autoritãţile administraţiei publice locale.
13. Asigurarea cazarii şi adapostirii persoanelor afectate sau evacuate
Ministerul Administraţiei şi Internelor/autoritãţile administraţiei publice locale şi alţii
14. Asigurarea energiei pentru iluminat, încãlzire şi alte utilitãţi
15. Efectuarea depoluarii şi decontaminarii
- supravegherea gradului de contaminare în mediul urban şi rural, evaluarea efectelor şi realizarea decontaminarii: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ administraţia publica localã
16. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice
17. Logistica interventiilor
- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin: fiecare organ al administraţiei publice centrale de specialitate pe domeniul lui de activitate, precum şi pentru obiectivele din coordonare/subordine sau de sub autoritatea acestuia
18. Reabilitarea zonei afectate
19. Acordarea de ajutoare de prima necesitate, despãgubiri şi asistenta socialã şi religioasã
- acordarea de ajutoare şi despãgubiri financiare pentru populaţie, operatori economici, instituţii şi unitãţi administrativ teritoriale afectate: Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor/autoritãţile administraţiei publice locale şi Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
Activitatea de protecţie civilã din România este coordonata de primul-ministru, care conduce aceasta activitate prin ministrul administraţiei şi internelor, în calitate de preşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta.
La nivelul instituţiilor publice centrale şi locale, activitatea de protecţie civilã este condusã de cãtre preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenta, constituite potrivit legii, iar la nivelul operatorilor economici, de cãtre conducãtorii acestora.
La toate nivelurile de competenta, în structurile cu activitate permanenta sau temporarã din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta se constituie structuri specializate în domeniul protecţiei civile.
La nivelul municipiilor, al oraşelor, al comunelor, al instituţiilor publice şi al operatorilor economici cuprinşi în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile, se încadreazã personal de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile.
Autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale asigura stabilirea şi integrarea mãsurilor de protecţie civilã în planurile şi programele de dezvoltare economico-socialã ce se elaboreazã la nivel naţional, judeţean şi local şi urmãresc realizarea acestora.
Mãsurile şi acţiunile de prevenire din planurile de protecţie civilã se planifica şi se executa prioritar de cãtre toate autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, potrivit competentelor acestora.
Autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale poarta intreaga rãspundere pentru asigurarea condiţiilor de supravietuire a populaţiei afectate de urmãrile situaţiilor de urgenta.
Asigurarea condiţiilor se realizeazã prin serviciile de urgenta, serviciile publice de gospodãrie comunalã, instituţii şi operatori economici, inclusiv prin utilizarea, în condiţiile legii, a bunurilor din rezervele de stat şi a serviciilor şi bunurilor puse la dispoziţie de organizaţii neguvernamentale romane sau de comunitatile locale şi populaţia din zonele neafectate, de state şi organizaţii strãine ori cu caracter internaţional.
Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unitãţile administrativ-teritoriale.
Conform <>Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilã prefectul are urmãtoarele atribuţii principale:
● Aproba planurile operative şi de pregãtire pe linia protecţiei civile şi planificarea exerciţiilor şi a altor activitãţi desfãşurate la nivelul unitãţii administrativ-teritoriale;
● Urmãreşte îndeplinirea mãsurilor de protecţie civilã la nivelul unitãţii administrativ-teritoriale;
● Dispune, potrivit legii, instituirea stãrii de alerta, activarea sau folosirea, dupã caz, a formatiunilor de intervenţie;
● Aproba schema cu riscurile teritoriale întocmite de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta;
● Asigura condiţii pentru buna desfãşurare şi integrarea activitãţii forţelor de intervenţie din alte judeţe sau al echipelor internaţionale, dupã caz, sosite în unitatea administrativ-teritorialã în scopul limitãrii şi inlaturarii efectelor dezastrelor;
● Prezintã Consiliului judeţean sau Consiliului general al Municipiului Bucureşti, dupã caz, propuneri de completare a sistemului de înştiinţare şi alarmare a populaţiei, a fondului de adãpostire, a bazei materiale şi alte mãsuri de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a mediului;
● Exercita controlul aplicãrii mãsurilor în situaţie de protecţie civilã.
Prefectii şi primãrii au urmãtoarele atribuţii specifice pentru gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale:
a) asigura condiţiile de funcţionare a permanentei la primãrii, oficii poştale şi posturi de poliţie;
b) asigura mijloacele necesare înştiinţãrii şi alarmarii populaţiei din zonele de risc ce pot fi afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale;
c) coordoneazã pregãtirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie în caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale;
d) asigura întocmirea planurilor de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale;
e) asigura organizarea acţiunilor de limitare şi de inlaturare a efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluarilor accidentale, pentru salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu apa şi alimente, asistenta sanitarã a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;
f) stabilesc, împreunã cu operatorii economici şi unitãţile de profil, acţiuni şi mãsuri operative pentru identificarea şi inhumarea persoanelor decedate, repunerea în stare de funcţionare a serviciilor şi utilitãţilor de gospodãrie comunalã, transport, telecomunicaţii şi alimentare cu apa, energie electrica şi gaze naturale;
g) centralizeazã datele privind urmãrile inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluarilor accidentale şi întocmesc rapoarte operative şi de sinteza potrivit modelelor din anexe pe care le transmit, dupã caz, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, Comitetului ministerial al MMGA, Inspectoratului Judeţean pentru situaţii de urgenta;
h) asigura fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apãrare, pentru acţiuni operative de apãrare impotriva inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice proprii şi întreţinerea albiilor cursurilor de apa în zona localitãţilor;
i) asigura realizarea şi întreţinerea corespunzãtoare a santurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepãrtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albia majorã a cursurilor de apa, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podetelor;
j) urmãreşte întocmirea hartilor de risc la inundatii a localitãţilor atât din revarsari de cursuri de apa cat şi din scurgeri de pe versanţi şi introducerea lor în Planurile de Urbanism General şi respectarea regimului de construcţii în zonele inundabile, conform prevederilor <>Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea V - Zone de risc natural.

CAP. II
ACTIVITÃŢI DESFÃŞURATE ÎN PERIOADA PREDEZASTRU

1. PREGÃTIRE - PREVENIRE
Mãsurile de intervenţie operativã se realizeazã în mod unitar, pe baza planurilor de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, ce se elaboreazã pe judeţe, localitãţi şi de cãtre utilizatorii de apa potenţial poluatori, precum şi la obiectivele care pot fi afectate de astfel de fenomene sau accidente şi la nivel bazinal.
Elaborarea planurilor de apãrare se va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a restrictionarii regimului de construcţii în zonele inundabile.
Se elaboreazã:
- plan de apãrare impotriva inundatiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale al comitetelor municipale, orãşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenta prin grija primarilor;
- plan judeţean de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta prin grija prefecţilor;
- plan bazinal de apãrare impotriva inundatiilor, gheturilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, întocmit de cãtre Direcţiile de Ape ale Administraţiei Naţionale "Apele Romane".
Conţinutul cadru al Planului judeţean de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice al Comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenta este prezentat în anexa.
Totodatã, fiecare instituţie sau agent economic trebuie sa aibã un plan propriu de apãrare în situaţii de urgenta generate de inundatii, pentru personalul şi partimoniul individual.
Deţinãtorii de baraje a cãror avariere poate conduce la pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale întocmesc Planuri de avertizare-alarmare a obiectivelor şi localitãţilor situate în aval. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta organizeazã periodic instruiri ale prefecţilor, subprefecţilor, preşedinţilor Consiliilor judeţene şi primarilor pe probleme de management al situaţiilor de urgenta.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenta organizeazã, periodic, exercitii şi aplicaţii de protecţie civilã şi de intervenţii la dezastre. În scopul verificãrii sistemului de înştiinţare şi alarmare din localitãţi, instituţii publice şi operatori economici, periodic, se executa exercitii de alarmare publica.
Prevenirea populaţiei şi protecţia acestora şi a bunurilor materiale se asigura printr-un ansamblu de mãsuri, constând din: înştiinţare şi alarmare, evacuare, adãpostire, protecţie şi alte mãsuri tehnice şi organizatorice specifice.
Mijloacele de alarmare specifice se instaleaza în locurile stabilite de inspectoratele pentru situaţii de urgenta judeţene.
Evacuarea se executa pe baza planurilor întocmite în acest scop.
Organizarea, pregãtirea şi asigurarea forţelor, mijloacelor şi a materialelor de intervenţie
Comitetele locale, operatorii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundatii şi fenomene meteorologice periculoase, deţinãtorii de lucrãri hidrotehnice, precum şi utilizatorii de apa potenţiali poluatori au obligaţia de a organiza şi asigura apãrarea acestor obiective cu forte şi mijloace proprii, prevãzute din timp în planurile de apãrare, adaptate la condiţiile concrete care pot aparea.
Toţi factorii au obligaţia sa constituie formaţii de intervenţie nominalizate, înzestrate cu mijloace şi materiale de intervenţie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace şi materiale de apãrare impotriva inundatiilor, gheturilor şi combaterea poluarilor accidentale.
Formatiile de intervenţie locale vor fi instruite de cãtre specialişti din cadrul comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenta, pe categorii de risc, pentru cunoaşterea exactã a atribuţiilor ce le revin în diferite situaţii de urgenta.
Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenta au obligaţia sa constituie formaţii dotate cu mijloace de intervenţie pentru sprijinirea Comitetelor locale, în cazul în care este depãşitã capacitatea de intervenţie a acestora, potrivit legii.
Comitetele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta, împreunã cu Comitetul ministerial din Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor vor organiza anual simulari de fenomene hidrometeorologice periculoase, de avarii la construcţii hidrotehnice şi de poluari accidentale, pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional pentru aceste tipuri de riscuri, vor efectua exercitii aplicative pentru verificarea pregãtirii formatiilor, functionarii sistemelor de avertizare-alarmare şi a modului de folosire a mijloacelor şi materialelor de intervenţie, precum şi instruiri ale personalului implicat în gestionarea situaţiilor de urgenta generate de tipurile de risc specifice.
Deţinãtorii de lucrãri de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare impotriva inundatiilor vor efectua verificãri periodice în vederea asigurãrii condiţiilor tehnice şi functionale corespunzãtoare ale acestora.
Se va verifica functionalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de mãsura şi control, a comportãrii construcţiilor, precum şi buna funcţionare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicaţie şi a surselor de energie de rezerva. De asemenea, se va verifica existenta materialelor şi mijloacelor de intervenţie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace şi materiale de apãrare impotriva inundatiilor, gheturilor şi combaterea poluarilor accidentale, modul în care sunt depozitate şi se vor lua mãsurile ce se impun în toate aceste direcţii.
Comitetul ministerial, prin Centrul operativ şi Comitetele judeţene, vor efectua anual verificãri privind starea tehnica a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, precum şi întreţinerea cursurilor de apa, a rigolelor şi santurilor de scurgere în localitãţi, dispunând mãsuri obligatorii pentru unitãţile deţinãtoare şi administraţia publica localã.
Comitetele locale pentru situaţii de urgenta şi deţinãtorii de construcţii hidrotehnice au obligaţia sa asigure instalarea şi exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice sau hidrometrice necesare cunoaşterii şi urmãririi marimilor caracteristice locale de apãrare şi asigurarea corelatiei acestora cu cele zonale.
Întreţinerea şi exploatarea dispozitivelor se fac în conformitate cu instrucţiunile aprobate de Comitetul Ministerial al MMGA, iar transmiterea datelor şi mãsurãtorilor se asigura de cãtre deţinãtori.
Pentru asigurarea transmiterii informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor de la unitãţile meteorologice şi hidrologice la Comitetele judeţene şi locale şi la Comitetul ministerial, prin planurile operative de apãrare se stabilesc mijloacele de telecomunicaţii ce vor fi folosite, la care se va asigura permanenta.
La judeţe permanenta va fi asigurata de cãtre Centrele operationale din cadrul Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenta, la municipii, oraşe şi comune permanenta va fi asigurata prin grija Comitetelor locale, iar la obiectivele sociale şi economice periclitate, prin grija conducãtorilor acestora.
Pentru asigurarea fluxului informaţional decizional operativ între Comitetele judeţene şi locale, pot fi folosite şi mijloacele de telecomunicaţii ale posturilor de poliţie, unitãţilor militare şi alte mijloace de telecomunicaţii disponibile.
Conţinutul planului de avertizare-alarmare a populaţiei, obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice, este prevãzut în anexa nr. 1.6.
Conţinutul rapoartelor operative ce se transmit zilnic de cãtre Comitetele locale prin primãrii şi de la centrele operative ale unitãţilor judeţene ce monitorizeazã efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la Comitetele judeţene prin Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenta şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodãrire a Apelor şi de la Comitetul judeţean, prin Grupul de suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor - pe timpul producerii fenomenelor periculoase este prevãzut în anexa nr. 1.7.
Conţinutul raportului de sinteza privind apãrarea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale este prevãzut în anexa nr. 1.8.

2. ÎNŞTIINŢAREA, AVERTIZAREA ŞI ALARMAREA
Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale se realizeazã printr-un ansamblu de activitãţi constând în: înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare, adãpostire, evacuare şi alte mãsuri tehnice şi organizatorice specifice.
Înştiinţarea se realizeazã de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta sau de serviciile de urgenta profesioniste, dupã caz, pe baza informaţiilor primite de la populaţie sau de la structurile care monitorizeazã sursele de risc.
Avertizarea populaţiei se realizeazã de cãtre autoritãţile administraţiei publice centrale sau locale, dupã caz, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înştiinţãrii primite de la structurile abilitate.
Prealarmarea se realizeazã prin transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare cãtre autoritãţi despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.
Alarmarea populaţiei se realizeazã de autoritãţile administraţiei publice centrale sau locale, dupã caz, prin mijloacele specifice, pe baza înştiinţãrii primite de la structurile abilitate.
Mijloacele de avertizare şi alarmare specifice se instaleaza în locurile stabilite de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi de serviciile de urgenta profesioniste.
Mesajele de avertizare şi alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate şi gratuit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturile şi reţelele de radio şi de televiziune, inclusiv prin satelit şi cablu, care opereazã pe teritoriul României, la solicitarea expresã a preşedinţilor/sefilor structurilor pentru situaţii de urgenta.
Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se executa numai cu aprobarea primarului localitãţii, a conducatorului instituţiei publice sau a agentului economic implicat, dupã caz, ori a imputernicitilor acestora.
Sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare la localitãţi, instituţii publice şi operatori economici se verifica periodic prin executarea de antrenamente şi exercitii.
Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare şi alertare cu încãlcarea prevederilor legale şi a normelor tehnice este interzisã.

Stabilirea pragurilor de apãrare
Starea de alerta generata de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale se declanseaza în momentul în care se constata apariţia fenomenului periculos sau când probabilitatea de aparitie este stabilitã prin prognoza.
Pe parcursul gestionãrii situaţiilor de urgenta se pot deosebi trei etape care diferã între ele prin gradul de pericol prezentat. Ele sunt declansate la atingerea unor praguri critice (criterii de avertizare), specifice fenomenului analizat (inundatii, fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase, comportarea în timp a construcţiilor hidrotehnice) şi care sunt precizate în instrucţiuni speciale.
a) Situaţia de atentie are semnificatia unei situaţii deosebite şi nu reprezintã neapãrat un pericol.
Consecinţele intrãrii în situaţia de atentie sunt:
● indesirea observaţiilor şi mãsurãtorilor care se fac pentru urmãrirea fenomenului şi pentru prognoza evoluţiei sale;
● verificarea construcţiilor cu rol de apãrare şi urmãrirea asigurãrii condiţiilor de scurgere a apelor mari;
● informarea despre posibilitatea producerii unei poluari accidentale.
b) Situaţia de alarma este caracterizatã printr-o evoluţie a fenomenelor în direcţia în care poate conduce la un anume pericol (de exemplu: creşterea în continuare a nivelurilor pe cursul de apa, creşterea debitelor infiltrate prin construcţiile hidrotehnice de retenţie şi a antrenarii de materiale din corpul acestora, creşterea intensitatii precipitatiilor sau a vitezei vantului, poluari accidentale confirmate care necesita intervenţii şi altele).
Declanşarea stãrii de alarma conduce la intrarea în situaţia operativã a comitetelor pentru situaţii de urgenta. Activitãţile desfãşurate sunt atât activitãţi menite sa stapaneasca fenomenul, cat şi activitãţi pregãtitoare pentru eventualitatea declansarii situaţiei de pericol.
c) Situaţia de pericol este declansata în momentul în care pericolul devine iminent şi este necesarã luarea unor mãsuri excepţionale pentru limitarea efectelor inundatiilor (evacuarea populaţiei, a animalelor, a unor bunuri materiale, mãsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, restrictii de circulaţie pe unele drumuri şi poduri, precum şi pe cãile navigabile), precum şi pentru combaterea poluarilor accidentale cu efecte grave asupra ecosistemului (modificarea parametrilor de calitate a apei, distrugerea faunei şi ihtiofaunei, a mediului înconjurãtor şi altele, sau care depãşesc teritoriul de competenta).
Trecerea şi revenirea de la o stare la alta se pot face în funcţie de evoluţia fenomenelor.
Marimile caracteristice de apãrare impotriva inundatiilor sunt:
a) marimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, dupã caz, pentru precipitatii, niveluri sau debite;
b) marimi locale de apãrare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub forma de niveluri sau debite.
Posturile avertizoare fac parte din reţeaua nationala de hidrologie şi meteorologie şi trebuie sa fie amplasate la o distanta suficienta de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate mãsurile necesare prestabilite prin planurile de apãrare.
Marimile caracteristice de apãrare definite în caz de inundatii, sunt:
A. Pentru zonele indiguite ale cursurilor de apa:
● cota fazei I de apãrare atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
● cota fazei a II-a de apãrare - atunci când nivelul apei ajunge la jumãtatea inaltimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apãrare;
● cota fazei a III-a de apãrare atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depãşirea unui punct critic.
B. Pentru zonele neindiguite ale cursurilor de apa:
● cota de atentie - nivelul la care pericolul de inundare este posibil dupã un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acţiunile de apãrare sau de evacuare;
● cota de inundaţie - nivelul la care începe inundarea primului obiectiv;
● cota de pericol - nivelul la care sunt necesare mãsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restrictii la folosirea podurilor şi cãilor rutiere, precum şi luarea unor mãsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.
C. Pentru acumulari:
a) fazele I, II şi III de apãrare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi se calculeazã de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie (NNR) şi Cota creasta deversor.
D. Pentru comportarea barajelor:
a) pragurile critice sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv pe baza instrucţiunilor aprobate de Comitetul Ministerial în funcţie de:
- nivelul apei în lac, când acesta depãşeşte cota crestei deversorului;
- atingerea unor valori limita în comportarea construcţiei astfel:
● pragul de atentie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depãşesc domeniul considerat normal, fãrã ca starea generalã de stabilitate a construcţiei sa fie modificatã;
● pragul de alerta - modificãri periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare;
● pragul de pericol - barajul suferã modificãri ce pot conduce la avarierea grava sau la ruperea construcţiei.
În cazul pericolului de inundatii prin aglomerarea gheturilor şi revarsarea apelor, se stabilesc urmãtoarele marimi caracteristice:
● faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile se scurg pe cursul de apa;
● faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţa formeazã ingramadiri;
● faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zapoare (baraje de gheaţa).
Marimile caracteristice zonale şi locale de apãrare se stabilesc o data cu întocmirea planurilor de apãrare pentru fiecare obiectiv în parte şi orice modificare survenitã în intervalul de valabilitate a planurilor de apãrare, se pune de acord cu Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Romane" şi se reactualizeazã în planurile de apãrare, la toate nivelurile.
Pragurile critice de apãrare pentru fenomenele meteorologice periculoase se stabilesc prin instrucţiuni elaborate de cãtre Administraţia Nationala de Meteorologie şi se aproba de cãtre Comitetul ministerial al Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor.

CAP. III
ACTIVITÃŢI DESFÃŞURATE PE TIMPUL PRODUCERII INUNDATIILOR

În cazul prognozarii atingerii pragurilor critice sau la atingerea intempestiva a acestora, se iau urmãtoarele mãsuri:
● Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenta:
a) declara, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alerta la nivelul judeţului sau în mai multe localitãţi din judeţ, în zonele periclitate şi verifica asigurarea permanentei la comitetele locale;
b) asigura prin Centrul operational al Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta, transmiterea avertizarilor şi prognozelor la toate localitãţile şi obiectivele din zonele afectabile şi urmãreşte mãsurile luate de comitetele locale, deţinãtorii de lucrãri cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, operatorii economici specializaţi, unitãţile poluatoare, etc.;
c) dispune urmãrirea permanenta a evoluţiei factorilor de risc specifici şi informeazã prin rapoarte operative Comitetul ministerial prin Grupul de suport tehnic şi Comitetul Naţional asupra situaţiei concrete din teren;
d) concentreaza mijloacele şi forţele de intervenţie în zonele critice pentru consolidarea sau suprainaltarea lucrãrilor hidrotehnice, îndepãrtarea blocajelor de gheturi de pe cursurile de apa, combaterea poluarilor accidentale, pentru ajutorarea Comitetelor locale în acţiunile de limitare a efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale;
e) asigura coordonarea tehnica, prin intermediul Grupurilor de suport tehnic, a acţiunilor de intervenţie operativã;
f) executa evacuarea şi salvarea persoanelor, a bunurilor materiale şi a animalelor;
g) asigura cazarea, aprovizionarea cu alimente, apa şi asistenta medicalã pentru populaţia sinistrata;
h) asigura adãpostirea, hranirea şi asistenta veterinara a animalelor evacuate, în cazul depãşirii capacitãţii de intervenţie a Comitetelor locale.
● Comitetele locale pentru situaţii de urgenta:
a) asigura permanenta la sediul primãriei în vederea primirii prognozelor şi avertizarilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului judeţean şi pentru transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectelor lor, mãsurilor luate şi mãsurilor suplimentare necesare;
b) folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populaţiei şi obiectivelor aflate în zonele de risc la inundatii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanţi şi accidente la construcţii hidrotehnice, asa cum sunt ele delimitate în planurile locale de apãrare, precum şi a populaţiei aflate în zonele de risc pentru producerea fenomenelor meteorologice periculoase şi a poluarilor accidentale;
c) declanseaza acţiunile operative de apãrare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planurilor de apãrare aprobate, constând în principal din:
● supravegherea permanenta a zonelor de risc;
● dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;
● suprainaltarea şi consolidarea digurilor şi a malurilor, în funcţie de cotele maxime prognozate;
● evacuarea preventivã a oamenilor şi animalelor şi punerea în siguranta a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare.
d) iau mãsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori şi gheturi, în special în zonele podurilor rutiere şi de cale feratã, prizelor de apa, de evacuare a apei din incinte;
e) asigura participarea forţelor de intervenţie alcãtuite din localnici la acţiunile operative desfãşurate de specialiştii unitãţilor deţinãtoare de lucrãri cu rol de apãrare impotriva inundatiilor;
f) localizeaza apele revarsate, precum şi pe cele provenite din infiltratii şi scurgeri de pe versanţi şi le dirijeaza în albiile cursurilor de apa, gravitational sau prin pompare;
g) asigura surse suplimentare pentru alimentarea cu apa a populaţiei în perioadele deficitare.
● Deţinãtorii de lucrãri de gospodãrire a apelor:
a) aplica regulile de exploatare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor prevãzute în regulamentele de exploatare la ape mari şi pentru perioadele deficitare;
b) supravegheazã continuu barajele, digurile şi instalaţiile de evacuare a apelor mari şi alte lucrãri hidrotehnice şi urmãresc aparatura de mãsura şi control pentru verificarea comportãrii lucrãrilor hidrotehnice şi luarea mãsurilor preventive care se impun;
c) executa lucrãri de intervenţie în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrãrilor hidrotehnice;
d) limiteazã extinderea deteriorarilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrãri provizorii;
e) anunta obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectueazã la construcţiile hidrotehnice şi care pot produce pagube în zonele de influenta;
f) iau mãsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate în zona de influenta, în caz de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice, utilizând în acest scop sistemele de avertizare-alarmare;
g) asigura funcţionarea fluxului informaţional decizional de apãrare impotriva inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, marind frecventa transmiterilor de informaţii, prognoze şi avertizari cãtre obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de apãrare;
h) transmit informaţii despre efectele inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase şi despre mãsurile luate.
La acţiunile de limitare şi inlaturare a urmãrilor provocate de inundatii participa unitãţi militare şi formaţiuni de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenta existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza, alte formaţiuni şi cetãţeni.
Conducerea activitãţilor de intervenţie se realizeazã prin reţeaua centrelor operationale şi operative sau a punctelor de comanda existente la autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi la instituţiile publice şi operatorii economici.
Conducerea nemijlocitã a operaţiunilor de intervenţie se asigura de comandantul acţiunii, împuternicit potrivit legii, care poate fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor de cãtre grupa operativã şi punctul operativ avansat.
Grupa operativã se constituie, prin ordin al prefectului, din personal cu putere de decizie şi specialişti ai serviciilor de urgenta ale autoritãţilor administraţiei publice, ai operatorilor economici şi instituţiilor implicate în gestionarea situaţiei de urgenta.
Punctul operativ avansat este mobil şi se asigura de cãtre serviciul de urgenta profesionist sau de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, printr-o autospeciala echipata şi incadrata corespunzãtor. În funcţie de amplasamentul fata de zona afectatã, rolul punctului operativ poate fi preluat de centrul operational.
Pana la sosirea la fata locului a comandantului acţiunii, conducerea operaţiunilor se asigura de comandantul sau de şeful formatiunii de intervenţie din serviciul de urgenta, cu sprijinul reprezentanţilor autoritãţii administraţiei publice locale sau al patronului, dupã caz.
Coordonarea elaborãrii şi derulãrii programelor de recuperare, reabilitare sau de restaurare pe timpul situaţiilor de urgenta se asigura de cãtre reprezentanţii autoritãţilor, instituţiilor sau ai operatorilor economici stabiliţi de comitetele pentru situaţii de urgenta competente.
Evacuarea - este o mãsura de protecţie luatã în cazul ameninţãrii iminente, stãrii de alerta ori producerii unei situaţii de urgenta şi care consta în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, operatori economici, categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şi localitãţi care asigura condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi operatorilor economici.
Evacuarea în cazul dezastrelor se executa pe baza planurilor întocmite în acest scop, conform legislaţiei în vigoare.
Trecerea la executarea acţiunii de evacuare în situaţii de dezastre se hotãrãşte de primar sau de prefect, dupã caz, la propunerea comitetului pentru situaţii de urgenta competent.
Accesul persoanelor neautorizate în zonele afectate şi periculoase, delimitate şi marcate corespunzãtor, care intra sub incidenta situaţiilor de urgenta, este interzis.

CAP. IV
ACŢIUNI CARE TREBUIE ÎNTREPRINSE PENTRU REVENIREA LA STAREA DE NORMALITATE

1. EVALUARE ŞI MÃSURI DE REABILITARE
Dupã trecerea perioadelor de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, sau dupã accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale, în vederea restabilirii situaţiei normale,
Comitetele judeţene şi locale şi operatorii economici specializaţi iau urmãtoarele mãsuri:
a) repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apa, de evacuare a apelor reziduale industriale şi menajere care au fost afectate, precum şi evacuarea apelor din inundatii şi baltiri de pe terenurile agricole, prin sãparea unor canale de scurgere şi prin instalarea de agregate de pompare mobile;
b) aplicarea mãsurilor sanitaro-epidemice necesare;
c) stabilirea pagubelor fizice şi valorice determinate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi poluari accidentale şi a mãsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;
d) refacerea cãilor de comunicaţii şi a podurilor, refacerea instalaţiilor de pompare a apelor;
e) refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de transport a energiei electrice;
f) repararea şi punerea în funcţiune a conductelor de apa, aburi, gaze, petrol, avariate sau distruse;
g) repunerea în funcţiune a obiectivelor social-economice afectate;
h) sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea gospodariilor proprietate personalã, avariate sau distruse;
i) demolarea lucrãrilor hidrotehnice provizorii de apãrare, care impiedica desfãşurarea normalã a activitãţilor şi recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrãrile hidrotehnice.
Unitãţile de gospodãrire a apelor materializeaza în teren nivelurile maxime înregistrate, pentru reconstituirea undelor de viitura şi reactualizarea valorilor caracteristice de apãrare; verifica comportarea lucrãrilor hidrotehnice; stabilesc mãsurile ce se impun şi fac propuneri de lucrãri noi de apãrare în zonele afectate sau de refacere a construcţiilor grav avariate de viituri.
La sfârşitul fiecãrei perioade de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi poluari accidentale, comitetele judeţene şi al municipiului Bucureşti întocmesc rapoarte de sinteza potrivit conţinutului prezentat în Anexe.
Intervenţia se realizeazã pe baza planurilor de intervenţie şi cooperare întocmite la nivel judeţean şi local prin grija inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenta şi a administraţiei publice locale.
La limitarea şi înlãturarea urmãrilor dezastrelor pot participa şi formaţiuni de intervenţie private specializate.
Autorizarea formatiunilor se executa pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.
Principiile de organizare, de conducere şi modul de utilizare a serviciilor de urgenta profesioniste şi voluntare, unitãţilor de intervenţie, formatiunilor de intervenţie specializate şi private în acţiunile de limitare şi inlaturare a urmãrilor situaţiilor produse de inundatii, precum şi planurile operative întocmite în acest scop se stabilesc prin regulamente, ordine şi instrucţiuni elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.

2. ASIGURAREA MATERIALÃ ŞI FINANCIARÃ
Cheltuielile pentru acţiunile operative, de interes public, de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, precum şi cele pentru constituirea stocului de materiale şi mijloace de apãrare, se prevãd şi se finanţeazã, dupã caz, din bugetul de stat, din bugetele locale şi din surse proprii ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice.
În cazul în care sumele prevãzute în bugetele unitãţilor administrativ-teritoriale în care au avut loc inundatii, fenomene meteorologice periculoase sau efecte negative ca urmare a unor accidente la construcţii hidrotehnice, sunt insuficiente pentru combaterea şi înlãturarea efectelor acestora, ele urmeazã sa fie asigurate din Fondul de Intervenţie prevãzut în bugetul de stat, potrivit legii, la propunerea prefectului.
De la bugetul de stat, în baza programelor anuale, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie în bugetul autoritãţii publice centrale din domeniul apelor, se vor asigura cheltuielile pentru:
a) conservarea ecosistemelor şi delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apa din domeniul public al statului;
b) întreţinerea, repararea lucrãrilor de gospodãrire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apãrare impotriva inundatiilor şi activitãţile operative de apãrare impotriva inundatiilor;
c) refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrãrilor de gospodãrire a apelor din domeniul public al statului, afectate de calamitati naturale sau de alte evenimente deosebite;
d) activitatea de cunoaştere a resurselor de apa, precum şi activitãţile de hidrologie operativã şi prognoza hidrologica.
De la bugetele locale se vor asigura cheltuielile pentru:
a) întreţinerea, repararea, punerea în siguranta a lucrãrilor de gospodãrire a apelor din domeniul public de interes local, cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, şi activitãţile operative de apãrare impotriva inundatiilor;
b) refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrãrilor de gospodãrire a apelor din domeniul public de interes local, afectate de inundatii;
c) refacerea infrastructurii din administrarea unitãţilor administrativ-teritoriale (poduri, podeţe, drumuri judeţene şi comunale, etc.).
Finanţarea cheltuielilor pentru structurile locale ale IGSU se asigura, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele instituţiilor publice autonome, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi din bugetele proprii ale operatorilor economici, dupã caz.
Finanţarea serviciilor de urgenta se asigura de cãtre persoanele juridice care le-au constituit.
Obiectivele de investiţii de interes naţional pentru situaţii de urgenta se finanţeazã de la bugetul de stat.
Fondurile bãneşti pentru realizarea şi desfãşurarea activitãţilor de management al situaţiilor de urgenta la nivel central şi local se asigura din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, dupã caz, precum şi din alte surse interne şi internaţionale, potrivit legii.

PARTEA a II-a
MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENTA GENERATE DE INUNDATII

A. PREDEZASTRU
┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Acţiuni care se desfãşoarã de cãtre prefect│ Mod de realizare │
│crt.│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Organizeazã periodic acţiuni de verificare │- dispune unitãţilor de gospodãrire a apelor│
│ │a modului de funcţionare a fluxului │şi celor meteorologice, verificarea │
│ │informaţional hidrometeorologic pentru │mijloacelor de observare-mãsurare; │
│ │avertizarea-alarmarea populaţiei; │- dispune Grupului de suport tehnic │
│ │ │organizarea periodicã a exerciţiilor de │
│ │ │simulare pentru verificarea fluxului │
│ │ │informaţional pana la nivel de localitate. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Aproba întocmirea, verificarea şi │- periodic verifica legãturile cu celelalte │
│ │actualizarea schemei fluxului informaţional│forte cu atribuţii în limitarea şi │
│ │din planurile de apãrare şi stabileşte │înlãturarea efectelor produse de inundatii. │
│ │mijloacele de telecomunicaţii ce vor fi │ │
│ │folosite; │ │
│ │Deţine harta cu zonele de inundabilitate; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Dispune verificarea periodicã a stãrii │- dispune Grupului de suport tehnic │
│ │tehnice şi functionale a tuturor │verificarea modului de întreţinere şi │
│ │construcţiilor cu rol de apãrare impotriva │exploatare a construcţiilor şi amenajãrilor │
│ │inundatiilor de pe raza judeţului │hidrotehnice, şi a modului de întreţinere a │
│ │indiferent de deţinãtor precum şi acţiuni │cursurilor de apa şi a torenţilor. │
│ │de verificare a modului de întreţinere a │ │
│ │cursurilor de apa şi torenţilor; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Asigura întocmirea, prin intermediul │- dispune Grupului de suport tehnic │
│ │grupului de suport tehnic pentru │verificarea viabilitatii şi a modului de │
│ │gestionarea situaţiilor de urgenta generate│punere în practica a planului de apãrare │
│ │de inundatii, planului de apãrare impotriva│impotriva inundatiilor. │
│ │inundatiilor, fenomenelor meteorologice │ │
│ │periculoase, accidentelor la construcţiile │ │
│ │hidrotehnice şi poluarilor accidentale; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Dispune întocmirea, verificarea şi │- dispune Inspectoratului judeţean pentru │
│ │actualizarea planurilor de │situaţii de urgenta actualizarea şi │
│ │avertizare-alarmare a populaţiei, │verificarea sistemelor de │
│ │obiectivelor economice şi sociale situate │avertizare-alarmare. │
│ │în aval de barajele existente în judeţ în │ │
│ │caz de avarierea acestora. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Dispune întocmirea, verificarea şi │- dispune Inspectoratului judeţean pentru │
│ │actualizarea "Planului de evacuare din │situaţii de urgenta verificarea periodicã şi│
│ │zonele inundabile". │actualizarea inventarului mijloacelor │
│ │ │prevãzute în plan pentru evacuarea │
│ │ │populaţiei precum şi functionalitatea │
│ │ │acestora. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Coordoneazã modul de organizare şi dotare a│- dispune Inspectoratului judeţean pentru │
│ │comitetului judeţean şi a comitetelor │situaţii de urgenta verificarea │
│ │locale pentru situaţii de urgenta precum şi│functionalitatii punctului de comanda al │
│ │a formatiunilor de intervenţie cu materiale│comitetului judeţean/local, precum şi │
│ │specifice. │dotarea cu mijloace tehnice şi materiale │
│ │ │specifice a formatiunilor de intervenţie. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Dispune constituirea stocurilor de │- dispune Grupului de suport tehnic │
│ │materiale şi mijloace de intervenţie în caz│inventarierea periodicã a stocurilor de │
│ │de inundatii, în conformitate cu Normativul│materiale şi mijloace de intervenţie │
│ │de dotare cu astfel de mijloace. │constituite la deţinãtorii de lucrãri cu rol│
│ │ │de apãrare şi la comitetele locale pentru │
│ │ │situaţii de urgenta şi dispune, dacã │
│ │ │situaţia impune, completarea acestuia. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Dispune asigurarea-completarea cu │- dispune Inspectoratului judeţean pentru │
│ │mijloacele necesare avertizarii şi │situaţii de urgenta verificarea │
│ │alarmarii populaţiei din zonele de risc la │functionalitatii şi eficientei mijloacelor │
│ │inundatii │de avertizare-alarmare a populaţiei. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓒. │Urmãreşte asigurarea fondurilor necesare │- identifica resursele financiare şi │
│ │pentru realizarea şi completarea stocurilor│materiale necesare realizãrii şi completãrii│
│ │de materiale şi mijloace de apãrare în caz │stocurilor de materiale precum şi refacerii │
│ │de inundatii, pentru întreţinerea, │obiectivelor afectate de inundatii. │
│ │repararea şi refacerea construcţiilor │ │
│ │hidrotehnice din judeţ, precum şi pentru │ │
│ │întreţinerea albiilor cursurilor de apa în │ │
│ │zona localitãţilor. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓓. │Urmãreşte întocmirea hartilor de risc la │- dispune Comitetului judeţean pentru │
│ │inundatii a localitãţilor şi introducerea │situaţii de urgenta acţiuni de recunoaştere │
│ │lor în Planurile de Urbanism General precum│pe teren în vederea actualizãrii hartilor cu│
│ │şi respectarea regimului de construcţii în │surse de risc la inundatii. │
│ │zonele inundabile. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓔. │Aproba planurile de pregãtire a populaţiei │- dispune Inspectoratului judeţean pentru │
│ │privind cunoaşterea semnalelor de │situaţii de urgenta elaborarea şi urmãreşte │
│ │avertizare-alarmare, a mãsurilor şi │punerea în practica a planului de pregãtire │
│ │regulilor de comportare prin instruiri şi │a populaţiei privind cunoaşterea semnalelor │
│ │exercitii periodice de simulare a │de avertizare-alarmare precum şi a modului │
│ │situaţiilor de urgenta generate de │de comportare în cazul producerii │
│ │inundatii. │inundatiilor. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓕. │Solicita şi urmãreşte realizarea lucrãrilor│- dispune Grupului de suport tehnic │
│ │de amenajare a versantilor pentru │verificãri periodice pe teren pentru │
│ │prevenirea inundatiilor: │inventarierea punctelor vulnerabile la │
│ │ │inundatii. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓖. │Dispune realizarea/verificarea lucrãrilor │- dispune Grupului de suport tehnic │
│ │pentru scurgerea apelor pluviale în │verificarea periodicã a modului de realizare│
│ │localitãţi (santuri, rigole, canale │şi întreţinere a lucrãrilor pentru scurgerea│
│ │colectoare, vai nepermanente) │apelor pluviale. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓗. │Dispune actualizarea periodicã a surselor │- dispune Grupului de suport tehnic │
│ │de risc existente pe teritoriul │recunoasteri pe teren în vederea stabilirii │
│ │judeţului/localitãţii în planurile de │noilor surse de risc (poduri şi podeţe │
│ │apãrare impotriva inundatiilor. │subdimensionate, zone lipsite de rigole sau │
│ │ │santuri de scurgere, eroziuni de maluri). │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓘. │Dispune asigurarea permanentei la primãrii │- dispune funcţionarea permanenta a │
│ │pe baza avertizarilor hidrometeorologice │centrului operativ în cadrul primãriilor. │
│ │primite. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓙. │Dispune mãsuri de curãţire a malurilor │- dispune Grupului de suport tehnic │
│ │cursurilor de apa în vederea evitãrii │urmãrirea modului de realizare a lucrãrilor
│ │blocajelor la poduri şi podeţe cu diverse │de deblocare a secţiunilor de scurgere a │
│ │materiale. │cursurilor de ape. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓚. │Asigura condiţiile de funcţionare a │- asigura dotarea corespunzãtoare a │
│ │permanentei secretariatului tehnic al │secretariatului tehnic permanent şi │
│ │comitetului de apãrare propriu, prin │instruirea personalului acestuia. │
│ │dotarea cu spaţii, mijloace de │ │
│ │telecomunicaţii şi alte dotãri │ │
│ │corespunzãtoare. │ │
└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

B. PE TIMPUL PRODUCERII DEZASTRULUI

STAREA DE ATENTIE

┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ 1. │Asigura convocarea imediata în şedinţa │- prezentarea mãsurilor necesare pentru │
│ │extraordinarã a Comitetului judeţean pentru│evitarea situaţiilor de urgenta generate de │
│ │situaţii de urgenta. │inundatii. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Urmãreşte funcţionarea fluxului │- urmãreşte modul de transmitere/ │
│ │informaţional între Comitetul judeţean │receptionare a informaţiilor referitoare la │
│ │pentru situaţii de urgenta şi IGSU precum │derularea evenimentelor. │
│ │şi cu Comitetul ministerial al MMGA. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Dispune transmiterea/primirea avertizarilor│- urmãreşte modul de ţinere a legãturii cu │
│ │şi prognozelor la toate localitãţile şi │comitetele pentru situaţii de urgenta a │
│ │obiectivele din zonele potenţial │localitãţilor/judeţelor vecine. │
│ │inundabile. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Urmãreşte mãsurile, de limitare a efectelor│- organizeazã acţiunile de limitare a │
│ │inundatiilor, luate de comitetele locale, │efectelor inundatiilor şi verifica punerea │
│ │deţinãtorii de lucrãri cu rol de apãrare │în aplicare prin verificãri pe teren. │
│ │impotriva inundatiilor, operatorii │ │
│ │economici specializaţi, etc. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Asigura informarea permanenta a populaţiei │- dispune anunţarea populaţiei, prin │
│ │cu mãsurile urgente care trebuie aplicate │intermediul sistemului de avertizare │
│ │(prin mijloacele mass-media). │alarmare, cu privire la activitãţile │
│ │ │prioritare pe care trebuie sa le desfãşoare.│
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Dispune mãsuri de evitare a blocajelor, în │- dispune Comitetelor locale pentru situaţii│
│ │special în zonele podurilor, podetelor, │de urgenta urmãrirea modului de scurgere a │
│ │prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în │apelor mari în vederea evitãrii blocajelor │
│ │alte zone critice. │cu diferite materiale a albiilor cursurilor │
│ │ │de apa. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Dispune supravegherea permanenta a │ │
│ │cursurilor de apa şi a construcţiilor │ │
│ │hidrotehnice cu rol de apãrare impotriva │- stabileşte modalitãţile, forţele şi │
│ │inundatiilor şi, dupã caz, suprainaltarea │mijloacele necesare supravegherii │
│ │şi consolidarea digurilor şi malurilor │construcţiilor şi cursurilor de apa precum │
│ │corespunzãtor cotelor maxime prognozate. │şi realizãrii lucrãrilor de consolidare, │
├────┼───────────────────────────────────────────┤suprainaltare a malurilor şi digurilor. │
│ 8. │Coordoneazã repartiţia forţelor şi │ │
│ │mijloacelor de intervenţie în zonele │ │
│ │afectate. │ │
└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

STAREA DE ALARMA

┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ 1. │Dispune asigurarea permanentei la primãrii │- dispune funcţionarea permanenta a │
│ │în cazul în care se instituie direct starea│centrului operativ în cadrul primãriei. │
│ │de alarma. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Urmãreşte funcţionarea fluxului │- urmãreşte modul de transmitere/ │
│ │informaţional între Comitetul judeţean │receptionare a informaţiilor referitoare la │
│ │pentru situaţii de urgenta şi IGSU precum │derularea evenimentelor. │
│ │şi cu Comitetul ministerial al MMGA. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Declara starea de alerta la nivelul │- pe baza informaţiilor primite, stabileşte │
│ │judeţului/localitãţii, în zonele │necesitatea declarãrii stãrii de alerta şi │
│ │periclitate şi verifica modul de realizare │dispune mãsuri preliminare pentru │
│ │a mãsurilor prevãzute în planul de apãrare │intervenţie. │
│ │impotriva inundatiilor. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Dispune transmiterea/primirea avertizarilor│- dispune menţinerea legãturii cu comitetele│
│ │şi prognozelor la toate localitãţile şi │pentru situaţii de urgenta a localitãţilor/ │
│ │obiectivele din zonele afectate. │judeţelor vecine. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Dispune informarea permanenta a populaţiei │- dispune anunţarea populaţiei, prin │
│ │cu mãsurile urgente care trebuie aplicate. │intermediul sistemului de avertizare- │
│ │ │alarmare, cu privire la activitãţile │
│ │ │prioritare pe care trebuie sa le desfãşoare.│
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Dispune continuarea mãsurilor de evitare a │- dispune Comitetelor locale pentru situaţii│
│ │blocajelor, în special în zonele podurilor,│de urgenta urmãrirea mãsurilor de evitare a │
│ │prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în │blocajelor, în special în zonele podurilor, │
│ │alte puncte critice de pe cursurile de apa.│prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în │
│ │ │alte puncte critice de pe cursurile de apa. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Dispune introducerea restrictiilor de │- stabileşte modul de urmãrire a aplicãrii │
│ │consum a apei şi a unor alimente care │mãsurilor de restrictie a consumului de apa │
│ │provin din zona afectatã. │şi alimente. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Dispune aplicarea mãsurilor de │- în caz de pericol iminent de producere a │
│ │avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot │inundatiei anunta, prin intermediul │
│ │fi inundate sau situate în zona inundabila │sistemului de avertizare-alarmare, factorii │
│ │în caz de pericol iminent de avariere a │de decizie din zonele potenţial inundabile. │
│ │construcţiilor hidrotehnice. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Dispune autoevacuarea şi evacuarea │- coordoneazã nemijlocit acţiunile de │
│ │preventivã a oamenilor, animalelor şi │evacuare. │
│ │bunurilor materiale în afarã zonelor │ │
│ │potenţial inundabile. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓒. │Dispune asigurarea pazei bunurilor │- dispune comandantului forţelor de ordine │
│ │materiale evacuate. │realizarea dispozitivului de paza a │
│ │ │bunurilor materiale. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓓. │Dispune punerea în siguranta a bunurilor ce│- stabileşte prioritãţile de evacuare a │
│ │nu pot fi evacuate prin ridicare la cote │bunurilor şi animalelor precum şi mãsurile │
│ │superioare sau ancorare. │de protejare a celor care nu pot fi │
│ │ │evacuate. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓔. │Dispune întreruperea alimentarii cu energie│- când situaţia impune, dispune încetarea │
│ │electrica şi gaze a zonelor inundate pentru│furnizarii energiei electrice, gazelor │
│ │prevenirea electrocutarilor sau a unor │naturale şi agentului termic. │
│ │intoxicari, accidente tehnologice, etc. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓕. │Dispune stabilirea rutelor ocolitoare a │- împreunã cu forţele de ordine executa │
│ │zonei inundate şi asigurarea ordinii pe │recunoasteri în vederea stabilirii cãilor de│
│ │timpul operaţiunilor de evacuare şi │acces şi evacuare capabile sa asigure fluxul│
│ │salvare. │necesar realizãrii intervenţiei. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓖. │Prezintã propuneri Comitetului judeţean │- analizeazã situaţia existenta la momentul │
│ │pentru situaţii de urgenta în legatura cu │respectiv şi de perspectiva în vederea │
│ │mãsurile ce trebuie luate, ia hotãrâri şi │folosirii eficiente a forţelor şi │
│ │coordoneazã acţiunile de intervenţie în │mijloacelor de intervenţie avute la │
│ │zonele afectate. │dispoziţie. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓗. │Coordoneazã acţiunile pentru salvarea │- stabileşte prioritãţile de acţiune în │
│ │oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor│vederea salvãrii oamenilor, animalelor, │
│ │şi materialelor. │tehnicii, utilajelor şi materialelor. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓘. │Dispune suprainaltarea şi consolidarea │ │
│ │digurilor şi malurilor corespunzãtor │ │
│ │cotelor maxime prognozate. │- stabileşte modalitãţile, forţele şi │
├────┼───────────────────────────────────────────┤mijloacele necesare realizãrii lucrãrilor de│
󧓙. │Coordoneazã repartiţia forţelor şi │consolidare, suprainaltare a malurilor şi │
│ │mijloacelor de intervenţie în zonele │digurilor, limitarea extinderii breselor şi │
│ │afectate. │a altor acţiuni de intervenţie în zonele │
├────┼───────────────────────────────────────────┤afectate. │
󧓚. │Organizeazã acţiunile de limitare a │ │
│ │extinderii breselor în diguri şi baraje │ │
│ │prin executarea de lucrãri provizorii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓛. │Dispune mãsuri de evacuare a apei provenite│- analizeazã capabilitatile de intervenţie, │
│ │din revarsare, infiltratii şi din │stabilind prioritãţile de acţiune pentru │
│ │precipitatii precum şi evacuarea apei din │evacuarea apei din imobilele (gospodãriile, │
│ │clãdirile afectate şi canale tehnologice. │obiectivele economico-sociale) şi în │
│ │ │situaţia în care resursele proprii sunt │
│ │ │insuficiente, solicita sprijin din partea │
│ │ │instituţiilor cu atribuţii în domeniu. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓜. │Dispune distribuirea ajutoarelor populaţiei│- organizeazã distribuirea apei potabile, │
│ │afectate. │alimentelor şi ajutoarelor umanitare cãtre │
│ │ │populaţia afectatã; │
│ │ │- identifica şi directioneaza spre taberele │
│ │ │de sinistrati formaţiunile şi mijloacele de │
│ │ │acordare a primului ajutor medical şi │
│ │ │sanitar veterinar. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓝. │Dispune aplicarea mãsurilor sanitaro- │- identifica instituţiile şi persoanele │
│ │epidemice necesare prevenirii epidemiilor. │specializate în vederea executãrii │
│ │ │salubrizarii şi aplicãrii mãsurilor │
│ │ │sanitaro-epidemice în zonele afectate. │
└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

STAREA DE PERICOL

┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ 1. │Urmãreşte funcţionarea fluxului │- urmãreşte modul de transmitere/ │
│ │informaţional între Comitetul judeţean │receptionare a informaţiilor referitoare │
│ │pentru situaţii de urgenta şi IGSU precum │la derularea evenimentelor. │
│ │şi cu Comitetul ministerial al MMGA. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Menţine starea de alerta la nivelul │- pe baza informaţiilor primite, stabileşte │
│ │judeţului/localitãţii, în zonele │menţinerea stãrii de alerta şi dispune │
│ │periclitate şi verifica modul de realizare │mãsuri pentru intervenţie. │
│ │a mãsurilor prevãzute în plan. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Dispune continuarea aplicãrii mãsurilor de │- în caz de pericol iminent de producere a │
│ │avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot │inundatiei anunta, prin intermediul │
│ │fi inundate sau situate în zona inundabila │sistemului de avertizare alarmare, factorii │
│ │în caz de pericol iminent de avariere a │de decizie din zonele potenţial inundabile. │
│ │construcţiilor hidrotehnice. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Dispune transmiterea/primirea avertizarilor│- dispune menţinerea legãturii cu comitetele│
│ │şi prognozelor la toate localitãţile şi │pentru situaţii de urgenta a localitãţilor/ │
│ │obiectivele din zonele afectate. │judeţelor vecine. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Dispune informarea permanenta a populaţiei │- dispune anunţarea populaţiei, prin │
│ │cu mãsurile urgente care trebuie aplicate. │intermediul sistemului de avertizare │
│ │ │alarmare, cu privire la activitãţile │
│ │ │prioritare pe care trebuie sa le desfãşoare.│
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Dispune continuarea mãsurilor de evitare a │- dispune Comitetelor locale pentru situaţii│
│ │blocajelor, în special în zonele podurilor,│de urgenta urmãrirea mãsurilor de evitare a │
│ │prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în │blocajelor, în special în zonele podurilor, │
│ │alte puncte critice de pe cursurile de apa.│prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în │
│ │ │alte puncte critice de pe cursurile de apa. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Dispune introducerea restrictiilor de │- stabileşte modul de urmãrire a aplicãrii │
│ │consum a apei şi a unor alimente care │mãsurilor de restrictie a consumului de apa │
│ │provin din zona afectatã. │şi alimente. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Dispune aplicarea mãsurilor de │- în caz de pericol iminent de producere a │
│ │avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot │inundatiei anunta, prin intermediul │
│ │fi inundate sau situate în zona inundabila │sistemului de avertizare alarmare, factorii │
│ │în caz de pericol iminent de avariere a │de decizie din zonele potenţial inundabile. │
│ │construcţiilor hidrotehnice. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Dispune autoevacuarea şi evacuarea │- coordoneazã nemijlocit acţiunile de │
│ │preventivã a oamenilor, animalelor şi │evacuare. │
│ │bunurilor materiale în afarã zonelor │ │
│ │potenţial inundabile. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓒. │Dispune asigurarea pazei bunurilor │- dispune comandantului forţelor de ordine │
│ │materiale evacuate. │realizarea dispozitivului de paza a │
│ │ │bunurilor materiale. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓓. │Dispune punerea în siguranta a bunurilor ce│- stabileşte prioritãţile de evacuare a │
│ │nu pot fi evacuate prin ridicare la cote │bunurilor şi animalelor precum şi mãsurile │
│ │superioare sau ancorare. │de protejare a celor care nu pot fi │
│ │ │evacuate. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓔. │Dispune întreruperea alimentarii cu energie│- când situaţia impune, dispune încetarea │
│ │electrica şi gaze a zonelor inundate pentru│furnizarii energiei electrice, gazelor │
│ │prevenirea electrocutarilor sau a unor │naturale şi agentului termic. │
│ │intoxicari, accidente tehnologice, etc. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓕. │Dispune stabilirea rutelor ocolitoare a │- împreunã cu forţele de ordine executa │
│ │zonei inundate şi asigurarea ordinii pe │recunoasteri în vederea stabilirii cãilor de│
│ │timpul operaţiunilor de evacuare şi │acces şi evacuare capabile sa asigure fluxul│
│ │salvare. │necesar realizãrii intervenţiei. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓖. │Prezintã propuneri de mãsuri Comitetului │- analizeazã situaţia existenta la momentul │
│ │judeţean pentru situaţii de urgenta, ia │respectiv şi de perspectiva în vederea │
│ │hotãrâri şi coordoneazã acţiunile de │folosirii eficiente a forţelor şi │
│ │intervenţie în zonele afectate. │mijloacelor de intervenţie avute la │
│ │ │dispoziţie. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓗. │Coordoneazã acţiunile pentru salvarea │- stabileşte prioritãţile de acţiune în │
│ │oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor│vederea salvãrii oamenilor, animalelor, │
│ │şi materialelor. │tehnicii, utilajelor şi materialelor. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓘. │Dispune suprainaltarea şi consolidarea │ │
│ │digurilor şi malurilor corespunzãtor │ │
│ │cotelor maxime prognozate. │- stabileşte modalitãţile, forţele şi │
├────┼───────────────────────────────────────────┤mijloacele necesare realizãrii lucrãrilor de│
󧓙. │Coordoneazã repartiţia forţelor şi │consolidare, suprainaltare a malurilor şi │
│ │mijloacelor de intervenţie în zonele │digurilor, limitarea extinderii breselor şi │
│ │afectate. │a altor acţiuni de intervenţie în zonele │
├────┼───────────────────────────────────────────┤afectate. │
󧓚. │Organizeazã acţiunile de limitare a │ │
│ │extinderii breselor în diguri şi baraje │ │
│ │prin executarea de lucrãri provizorii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓛. │Dispune mãsuri de evacuare a apei provenite│- analizeazã capabilitatile de intervenţie, │
│ │din revarsare, infiltratii şi din │stabilind prioritãţile de acţiune pentru │
│ │precipitatii precum şi evacuarea apei din │evacuarea apei din imobilele (gospodãriile, │
│ │clãdirile afectate şi canale tehnologice. │obiectivele economico-sociale) şi în │
│ │ │situaţia în care resursele proprii sunt │
│ │ │insuficiente, solicita sprijin din partea │
│ │ │instituţiilor cu atribuţii în domeniu. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓜. │Dispune asigurarea cazarii persoanelor │ │
│ │sinistrate, aprovizionarea cu apa, │ │
│ │alimente, bunuri de stricta necesitate şi │- dispune identificarea posibilitãţilor de │
│ │acordarea de asistenta medicalã. │cazare temporarã a persoanelor sinistrate; │
├────┼───────────────────────────────────────────┤- dispune organizarea distribuirii apei │
󧓝. │Dispune asigurarea adapostirii, hranirii şi│potabile, alimentelor şi ajutoarelor │
│ │acordarea de asistenta veterinara │umanitare. │
│ │animalelor evacuate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┤ │
󧓞. │Dispune distribuirea ajutoarelor populaţiei│ │
│ │afectate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓟. │Dispune aplicarea mãsurilor │- dispune identificarea şi directionarea, │
│ │sanitaro-epidemice necesare prevenirii │spre taberele de sinistrati a formatiunilor │
│ │epidemiilor. │şi mijloacelor de acordare a primului ajutor│
│ │ │medical şi sanitar veterinar. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓠. │Dispune identificarea victimelor, │- organizeazã activitãţile de cãutare şi │
│ │sinistratilor şi întocmirea situaţiei cu │identificare a victimelor şi persoanelor │
│ │persoanele dispãrute. │date dispãrute. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓡. │Dispune acordarea asistenţei religioase şi │- dispune acordarea asistenţei religioase şi│
│ │inhumarea victimelor. │inhumarea victimelor. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓢. │Dispune colectarea, transportul şi │- dispune punerea la dispoziţia │
│ │incinerarea animalelor moarte. │reprezentanţilor direcţiei │
│ │ │sanitar-veterinare a personalului necesar │
│ │ │colectãrii, transportului şi incinerarii │
│ │ │animalelor moarte. │
└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

C. POSTDEZASTRU

┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ 1. │Dispune funcţionarea permanenta a centrelor│- dispune funcţionarea permanenta a │
│ │operative în cadrul primãriilor. │centrului operativ în cadrul │
│ │ │primãriei/prefecturii. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Asigura continuarea informãrii permanente a│- dispune anunţarea populaţiei, prin │
│ │populaţiei cu mãsurile urgente care trebuie│intermediul sistemului de avertizare │
│ │aplicate cu ajutorul mass-mediei. │alarmare, cu privire la activitãţile │
│ │ │prioritare pe care trebuie sa le desfãşoare.│
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Dispune mãsuri de evitare a blocajelor, în │- dispune urmãrirea modului de scurgere a │
│ │special în zonele podurilor, prizelor de │apei în vederea evitãrii blocarii cu │
│ │apa şi a gurilor de evacuare. │diferite materiale a cursurilor de apa. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Dispune menţinerea restrictiilor de consum │- dispune modul de urmãrire a aplicãrii │
│ │a apei şi a unor alimente. │mãsurilor de restrictie a consumului de apa │
│ │ │şi alimente. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Dispune menţinerea asigurãrii pazei │- dispune comandantului forţelor de ordine │
│ │bunurilor materiale evacuate. │realizarea dispozitivului de paza a │
│ │ │bunurilor materiale. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Dispune menţinerea rutelor ocolitoare a │- forţele de ordine asigura dirijarea │
│ │zonei inundate (unde este cazul) şi │traficului pe rutele stabilite. │
│ │asigurarea ordinii pe timpul operaţiunilor │ │
│ │de evacuare şi salvare. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Prezintã propuneri, ia hotãrâri şi │ │
│ │coordoneazã acţiunile de intervenţie. │- analizeazã situaţia existenta la momentul │
├────┼───────────────────────────────────────────┤respectiv şi de perspectiva în vederea │
│ 8. │Coordoneazã repartiţia forţelor şi │folosirii eficiente a forţelor şi │
│ │mijloacelor de intervenţie în zonele │mijloacelor de intervenţie la dispoziţie. │
│ │afectate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Dispune mãsuri de evacuare a apei din │- analizeazã capabilitatile de intervenţie, │
│ │zonele afectate. │stabilind prioritãţile de acţiune pentru │
├────┼───────────────────────────────────────────┤evacuarea apei din imobilele (gospodãriile, │
󧓒. │Dispune cazarea persoanelor sinistrate, │obiectivele economico-sociale) şi în │
│ │aprovizionarea cu apa, alimente şi │situaţia în care resursele proprii sunt │
│ │acordarea de asistenta medicalã pentru │insuficiente, solicita sprijin din partea │
│ │populaţia afectatã. │instituţiilor cu atribuţii în domeniu; │
├────┼───────────────────────────────────────────┤- dispune identificarea spaţiilor de cazare │
󧓓. │Dispune adãpostirea, hranirea şi acordarea │temporarã a persoanelor sinistrate; │
│ │de asistenta veterinara a animalelor │- dispune distribuirea apei potabile, │
│ │evacuate. │alimentelor şi ajutoarelor umanitare; │
├────┼───────────────────────────────────────────┤- dispune identificarea şi directionarea │
󧓔. │Dispune distribuirea ajutoarelor populaţiei│spre taberele de sinistrati a formatiunilor │
│ │afectate. │şi mijloacelor de acordare a primului ajutor│
│ │ │medical şi sanitar veterinar. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓕. │Dispune mãsuri de salubrizare a surselor şi│ │
│ │instalaţiilor de alimentare cu apa şi a │- dispune identificarea instituţiilor şi │
│ │terenurilor care au fost afectate. │persoanelor specializate în vederea │
├────┼───────────────────────────────────────────┤executãrii salubrizarii şi aplicãrii │
󧓖. │Dispune aplicarea mãsurilor │mãsurilor sanitaro-epidemice în zonele │
│ │sanitaro-epidemice necesare prevenirii │afectate. │
│ │epidemiilor şi epizootiilor. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓗. │Dispune refacerea infrastructurii afectate │ │
│ │(cãilor de comunicaţie şi a podurilor, │ │
│ │refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de│ │
│ │energie electrica, a avariilor la │- dispune identificarea resurselor │
│ │conductele de apa şi gaze). │financiare necesare refacerii │
├────┼───────────────────────────────────────────┤infrastructurii. │
󧓘. │Dispune mãsurile pentru reluarea │ │
│ │activitãţii instituţiilor şi operatorilor │ │
│ │economici afectaţi. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓙. │Dispune identificarea resurselor materiale │- stabileşte prioritãţile de acordare de │
│ │şi financiare necesare refacerii │ajutoare materiale şi financiare în vederea │
│ │locuinţelor avariate sau distruse. │refacerii gospodariilor afectate. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓚. │Coordoneazã activitãţile de evaluare a │- aproba constituirea comisiei pentru │
│ │pagubelor (fizice şi valorice) determinate │evaluarea pagubelor. │
│ │de inundatii şi modalitãţile de refacere a │ │
│ │obiectivelor afectate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓛. │Dispune şi urmãreşte refacerea │- urmãreşte executarea lucrãrilor de │
│ │construcţiilor hidrotehnice cu rol de │refacere; │
│ │apãrare impotriva inundatiilor afectate de │- dispune recuperarea materialelor │
│ │viituri. │refolosibile. │
│ │Dispune recuperarea materialelor folosite │ │
│ │la lucrãri provizorii care pot fi │ │
│ │refolosite. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓜. │Dispune identificarea victimelor, │- organizeazã activitãţile de cãutare şi │
│ │sinistratilor şi întocmirea situaţiei cu │identificare a victimelor şi persoanelor │
│ │persoanele dispãrute. │date dispãrute. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓝. │Dispune acordarea asistenţei religioase şi │- dispune acordarea asistenţei religioase şi│
│ │inhumarea victimelor. │inhumarea victimelor. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓞. │Dispune colectarea, transportul şi │- dispune punerea la dispoziţia │
│ │incinerarea animalelor moarte. │reprezentanţilor direcţiei │
│ │ │sanitar-veterinare a personalului necesar │
│ │ │colectãrii, transportului şi incinerarii │
│ │ │animalelor moarte. │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓟. │Dispune elaborarea raportului sinteza │- verifica şi aproba rapoartele sinteza │
│ │privind apãrarea impotriva inundatiilor, │elaborate de specialişti. │
│ │fenomenelor meteo periculoase şi │ │
│ │accidentelor la construcţiile hidrotehnice │ │
│ │şi înaintarea lui la MMGA şi IGSU. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
󧓠. │Dispune refacerea capacitãţii de acţiune a │- efectueazã bilanţul activitãţilor de │
│ │sistemului de protecţie intervenţie. │intervenţie desfãşurate şi dispune refacerea│
│ │ │capacitãţii de protecţie intervenţie. │
└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 1.1

ECHIPAMENTE

Autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia sa planifice şi sa realizeze asigurarea materialã şi financiarã a IGSU şi ale structurilor locale ale acestuia, potrivit legii.
Inzestrarea şi dotarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta şi a structurilor subordonate cu tehnica, aparatura şi materiale specific militare se asigura de Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe baza normelor de inzestrare şi dotare aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.
Inzestrarea şi dotarea structurilor pentru situaţii de urgenta cu alte bunuri materiale specifice se executa pe baza normelor de inzestrare şi dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.
Contractarea şi aprovizionarea cu tehnica şi materiale se asigura de fiecare beneficiar, contra cost. Tehnica şi alte categorii de materiale necesare structurilor pentru situaţii de urgenta se asigura şi din donaţii, sponsorizãri sau din alte surse legal constituite.
Tehnica şi materialele provenite din donaţii externe sunt scutite de la plata taxelor vamale, taxei pe valoarea adãugatã, accizelor şi oricãror altor sume care se cuvin statului la importul de mãrfuri.
Întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenta mijloacelor tehnice de specialitate, precum şi durata normata de folosinta a acestora se realizeazã potrivit normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor. Montarea, întreţinerea, repararea şi exploatarea sistemelor de alarmare, de comunicaţii şi informatice se asigura cu sprijinul operatorilor economici de profil, pe baza contractelor sau a convenţiilor legale încheiate cu aceştia.
Materialele didactice necesare pentru IGSU şi structurile acestuia: filme, diafilme, planşe, manuale, broşuri, pliante, reviste şi altele se realizeazã de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se asigura gratuit autoritãţilor administraţiei publice, instituţiilor publice şi operatorilor economici.
Autoritãţile administraţiei publice, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a realiza materiale de popularizare a activitãţilor de protecţie civilã, emisiuni de radio şi de televiziune, precum şi alte activitãţi cu resurse proprii sau altele legal constituite, cu acordul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta şi al serviciilor de urgenta profesioniste.
Serviciile de urgenta şi inspectoratele pentru situaţii de urgenta judeţene au în inzestrare autospeciale şi utilaje de intervenţie, de descarcerare şi acordare a primului ajutor, echipamente şi aparatura de transmisiuni, gestionare apeluri de urgenta, alertare-înştiinţare, de informatica, de identificare riscuri şi de protecţie a personalului, mijloace de transport, substanţe şi alte materiale tehnice specifice, precum şi animale de cãutare-salvare, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevãzute de lege.
Lucrãrile comitetelor pentru situaţii de urgenta se desfãşoarã în spaţii special amenajate prin grija autoritãţilor administraţiei publice centrale sau locale care le-au constituit.
Spaţiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatura şi echipament de comunicaţii, echipament de comunicaţii speciale şi de cooperare, informatica şi birotica, corespunzãtor componentei comitetului respectiv şi atribuţiilor acestuia.
Aparatura şi echipamentul de comunicaţii şi informatica, exceptând echipamentul de comunicaţii speciale şi de cooperare, se conecteaza cu centrul operativ corespondent şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automatã şi stocare a datelor necesare functionarii Sistemului Naţional.
Comitetele pentru situaţii de urgenta se asigura cu spaţii destinate conferinţelor şi comunicatelor de presa, de regula cele utilizate în mod curent pentru astfel de activitãţi de cãtre autoritãţile şi instituţiile în cauza.
Dotãrile pentru spaţiile de lucru ale comitetelor şi pentru mass-media se asigura de cãtre autoritãţile administraţiei publice centrale sau locale care le-au constituit.

ANEXA 1.2

NORMATIV-CADRU DE DOTARE CU MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APÃRARE OPERATIVÃ IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR ŞI COMBATEREA EFECTELOR POLUARILOR ACCIDENTALE

Deţinãtorii de lucrãri cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, comitetele locale şi unitãţile potenţial poluatoare îşi constituie stocuri de materiale şi mijloace de intervenţie operativã, în baza prezentului Normativ-cadru, numai din sortimentele şi în cantitãţile necesare în funcţie de amplasarea zonei, gradul de amenajare al acesteia, tipul de lucrãri cu rol de apãrare existente, specificul acţiunilor operative de apãrare, pe baza experienţei anterioare.
Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenta au obligaţia de a verifica constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apãrare, conform prezentului normativ-cadru, de cãtre comitetele locale.
Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloacelor de apãrare vor fi asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale şi din sursele proprii ale operatorilor economici implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenta.
Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevãzute distinct în bugetele Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor şi Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, iar cele alocate de la bugetele locale, în bugetele comunelor, oraşelor şi judeţelor, dupã caz.
Materialele şi mijloacele de apãrare se folosesc în acţiuni operative de apãrare impotriva inundatiilor, gheturilor şi combaterea efectelor poluarilor accidentale, pentru intervenţii la lucrãri cu rol de apãrare, de limitare a pagubelor, precum şi în acţiuni de prevenire şi pregãtire pentru intervenţii (verificarea lucrãrilor cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, a planurilor de apãrare ale comitetelor locale şi ale operatorilor economici, precum şi în desfãşurarea exerciţiilor de simulare pentru apãrarea impotriva inundatiilor şi poluarilor accidentale).
Se pot folosi, de asemenea, în realizarea de cãtre deţinãtori/administratori a unor reparaţii urgente ale lucrãrilor cu rol de apãrare impotriva inundatiilor pentru refacerea continuitãţii liniilor de apãrare, cu obligaţia de a fi refãcute în cel mai scurt timp.
Unele mijloace care presupun o continuitate în folosire pot deservi activitatea generalã de întreţinere a construcţiilor cu rol de apãrare impotriva inundatiilor. Acelaşi regim au şi mijloacele de calcul, mãsurare, transmisie şi avertizare.
Stocurile cu materiale şi mijloace de apãrare impotriva inundatiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale vor fi evidentiate distinct şi depozitate separat în magazii corespunzãtor întreţinute.
Materialele şi mijloacele de apãrare prevãzute în normativ pot fi înlocuite şi cu alte sortimente cu efecte similare, la intervenţiile operative, în caz de ape mari, gheturi şi poluari accidentale.
Materialele şi mijloacele de apãrare pentru baraje, cuprinse în normativ, se referã în principal la barajele din pãmânt şi anrocamente. Pentru celelalte baraje deţinãtorii acestora vor asigura dotãri specifice, corespunzãtor necesitãţilor de intervenţie care se vor prevedea în regulamentele de exploatare şi în planurile de apãrare.
Pentru calcularea necesarului de materiale şi mijloace de apãrare impotriva inundatiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale în cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrãrile şi cursurile de apa pe categorii, dupã cum urmeazã:
- D1 - diguri la Dunare şi râurile principale;
- D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;
- R1 - zone inundabile neindiguite la Dunare şi râurile principale;
- R2 - zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;
- BP - baraje din pãmânt;
- CH - alte construcţii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc.;
- SH, SM - staţii hidrologice şi staţii meteorologice.
Stabilirea râurilor şi sectoarelor de râuri considerate principale, în sensul art. 8, precum şi trecerea de la o categorie la alta se fac de cãtre Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Romane".
Materialele şi mijloacele de apãrare se prevãd în planurile de apãrare judeţene, ale comitetelor municipale, orãşeneşti şi comunale, ale sistemelor hidrotehnice.
Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apa şi pentru construcţiile hidrotehnice proprii, cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, materialele şi mijloacele de apãrare se asigura de cãtre comitetele locale şi operatorii economici, care au obligaţia sa punã la dispoziţie organelor tehnice, în afarã de forta umanã şi materialele şi mijloacele de intervenţie pe care le deţin şi care au fost înscrise în planurile de apãrare.
Operatorii economici care au obiective inundabile sau potenţial poluatori, precum şi primãrii municipiilor, oraşelor şi comunelor vor stabili în planurile de apãrare modul de asigurare a materialelor şi mijloacelor de intervenţie şi locurile de depozitare.
Modul de stabilire a cantitãţilor de materiale şi mijloace de apãrare este urmãtorul:
- cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apa neamenajate, prin încadrarea într-una din coloanele 3-6;
- cantitãţi pe fiecare baraj sau alte construcţii hidrotehnice, care necesita materiale de apãrare;
- la rubrica "Menţiuni speciale" se stabilesc unele materiale, mijloace de apãrare şi cantitãţi în funcţie de specificul de organizare, pe sisteme de gospodãrire a apelor, pe sisteme hidrotehnice, echipe de intervenţie, staţii meteorologice şi hidrometrice.
Operatorii economici care deţin lucrãri cu rol de apãrare vor lua mãsuri pentru asigurarea rezervelor operative folosite în intervenţiile rapide la punctele critice, în special surse autonome de energie şi iluminare, mijloace de intervenţie.
În cazul cursurilor de apa neamenajate se vor prevedea materiale şi mijloace de apãrare numai pentru zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundatii, ţinându-se seama de experienta anterioarã.
Materialele şi mijloacele de apãrare aferente obiectivelor situate în zona de influenta a lucrãrilor hidrotehnice, care atenueazã sau deviaza apele de viitura (acumulari sau derivatii de ape mari), se pot reduce, fata de prevederile normativului, în proporţie de pana la 50%, cu condiţia sa se menţinã un grad de asigurare corespunzãtor.
Stocurile de materiale şi mijloacele de apãrare, precum şi locurile de depozitare a acestora vor fi aprobate o data cu planurile de apãrare impotriva inundatiilor ale obiectivelor inundabile.
Sistemele de alarmare, în caz de inundatii, prevãzute în prezentul normativ, vor fi corelate cu sistemele de alarmare locale ale protecţiei civile.
Dupã expirarea perioadei normate de folosire şi funcţionare a materialelor şi mijloacelor de apãrare, o comisie constituitã prin decizia conducatorului unitãţii care le deţine va inventaria materialele, obiectele de inventar şi fondurile fixe, va stabili starea tehnica şi destinaţia acestora (scoaterea din uz sau folosirea în continuare).
O parte din materialele lemnoase va fi folositã la construcţii provizorii sau la acele lucrãri de întreţinere-reparaţii care nu necesita materiale de calitate superioarã sau va putea fi folositã în continuare ca stoc, pe o perioada determinata, stabilitã de comisie.
Materialele şi mijloacele de apãrare folosite în acţiuni de intervenţie operativã şi care nu mai pot fi recuperate se inventariaza de cãtre o comisie constituitã prin decizia conducatorului unitãţii care le deţine, se consemneazã într-un proces-verbal ce va fi vizat de cãtre preşedintele comitetului local pe teritoriul cãreia s-au desfãşurat acţiunile de intervenţie şi, pe baza acestuia, se scad din stoc.

NORMATIV-CADRU de dotare cu materiale şi mijloace de apãrare impotriva inundatiilor, gheturilor şi combaterea efectelor poluarilor accidentale

Tipul zonelor de apãrare:
● D1 - diguri la Dunare şi râuri principale;
● D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;
● R1 - zone inundabile neindiguite la Dunare şi râuri principale;
● R2 - zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;
● BP - baraje de pãmânt;
● CH - alte construcţii hidrotehnice, baraje din beton, anrocamente, noduri hidrotehnice, prize, etc.;
● SH - staţii hidrologice şi hidrometrice;
● T - Durata de funcţionare ori folosire.
┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ DENUMIREA MATERIALELOR ŞI MIJLOACELOR DE │U.M.│ D1 │ D2 │ R1 │ R2 │ BP │ CH │SH │ T │ MENŢIUNI SPECIALE │
│crt.│ INTERVENŢIE │ │(km)│(km)│(km)│(km)│(buc.)│(buc.)│ │(ani)│ │
├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────────┤
│ CAP. A. MATERIALE DE APÃRARE │
├────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────────┤
│ 1. │Snopi de fascine 0-30 cm, L = 3-4 m (stocul de │buc.│ 75 │ 50 │ 15 │ 10 │ 50- │ 50- │ - │ 1 │pentru zone fãrã protecţie │
│ │fascine dacã nu a fost folosit în acţiuni de │ │ │ │ │ │ 100 │ 100 │ │ │forestierã cantitãţile se │
│ │apãrare se va reinoi minim 1/3 din fiecare an) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pot majorã cu 25% │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
│ 2. │Pari din lemn rotund c.r. esenta tare f2'd6 8-12 │buc.�-�-│ 30 │ 10 │ 100- │ 100- │ - │ 10 │idem pct. 1 │
│ │cm; L = 1-3 m │ � � │ │ │ 300 │ 300 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
│ 3. │Piloti din lemn rotund c.r. esenta tare 'd6 12-20│buc.│ 50 │ 20 │ - │ - │ 4 │ 2 │ - │ 10 │ │
│ │cm cu cerc de oţel lat 30/3 mm (pentru D1, D2: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │L = 3,6 ml, pentru R1, R2, L = 2-4 ml) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
│ 4. │Scanduri de 2,5 cm, L = 4 ml. (cherestea │ 𗈔,5 𗈔,2 │ - │ - │ 0,5 │ - │ │ 8 │pentru zone fãrã perdele de│
│ │clasele 4-5) -0,0275 mc/buc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
│ 5. │Dulapi + palplanse (5 cm, 1-20-25 cm) │ mc 𗈔,5 𗈔,3 𗈔,2 𗈔,2 │ 2 │ 0,5 │ │ 6 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
│ 6. │Cozi de lemn pentru unelte (rezerva) │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 2-4 󧓜% din numãrul uneltelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu cozi prevãzute în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │normativ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
│ 7. │Profile metalice uşoare │ kg │ 20 │ 10 │ - │ - │ 30 │ 10 │ │ 15 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
│ 8. │Scoabe din oţel rotund (f2'd6 18-20 cm) │buc.│ 50 │ 20 │ - │ - │ 20 │ 2 │ │ 15 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
│ 9. │Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm) │ kg │ 10 │ 5 │ - │ - │ 20 │ 3 │ │ 8 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓒. │Sarma neagra 'd6 2-4 mm │ kg │ 15 │ 8 │ 9 │ 2 │ 10 │ 10 │ │ 8 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓓. │Plasa sarma (zincata sau neagra) 'd6 2-3 mm │ kg │ 80 │ 60 │ - │ - │ 80 │ 20 │ │ 8 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓔. │Saci de 50/80 cm pentru pãmânt din canepa, │buc.� � │ 10 │ 10 │ 200 │ 100 │ │ 8 𗈔,5 ml sfoara pentru sac │
│ │iuta, polietilena şi sfoara pentru legat saci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓕. │Funii subtiri pentru asigurarea oamenilor şi │ kg │ 2 │ 2 𗈔,2 𗈔,1 │ 50 │ 2 │ │ 8 │ │
│ │uneltelor f2'd6 15-10 mm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓖. │Piatra bruta (blocuri de 15-30 cm), blocuri │ mc │ 5 │ 3 │ 5 │ 3 │ 5 │ 5 │ │ 40 │numai unde este nevoie │
│ │beton, piatra 200-1000 kg/buc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(zone de eroziuni de mal, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consolidãri de diguri etc.)│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓗. │Pietriş sortat (f2'd6 7-15 mm) │ mc │ 5 │ 3 │ - │ - │ - │ - │ │ 20 │pentru zone cu grifoane │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓘. │Folii de polietilena (cantitatea de folie │ kg 𗈖,5 │ - │ - │ - │ 80 │ - │ │ 4 │- pentru zonele expuse fãrã│
│ │rezultatã din aplicarea normativului se va │ │ │ │ │ │ │ │ │ │perdele de protecţie │
│ │aproviziona eşalonat, câte 1/5 din necesar) │ mp │ - │ 20 │ │ │ - │ │ │ │- pentru zone cu perdele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓺% │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓙. │Geotextil │ mp � │ 60 │ - │ - │ - │ - │ │ 10 │- pentru zone cu grifoane │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cat este necesar │
├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────────┤
│ CAP. B. CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI │
├────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────────┤
󧓚. │Motorina, benzina, lubrifianţi, ulei hidraulic,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │se asigura un stoc minim │
│ │combustibil de tip "P" şi aditivi pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru funcţionarea │
│ │motorina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │utilajelor de intervenţie, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │statiilor de pompare şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │grupurilor de iluminat timp│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de 48 de ore. Uleiul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidraulic într-o cantitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │egala cu capacitatea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instalaţiei hidraulice. Se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asigura stocul pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autoturismele de teren │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │folosite în acţiuni │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │operative de apãrare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │precum şi pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │verificarea în teren a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţiilor hidrotehnice│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu rol de apãrare impotriva│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inundatiilor şi exercitii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de simulare. │
├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────────┤
│ CAP. C. MIJLOACE DE INTERVENŢIE │
├────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────────┤
󧓛. │Lanterne tubulare mari, lanterne cu │buc.│ 4 𗈔,2 │ 1 𗈔,2 │ 4 │ 4 │ 1 │ 8 𗈗-4 felinare sau faclii pe │
│ │acumulatori reincarcabili şi alte mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │canton │
│ │iluminat mobile cu accesorii de rezerva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(încãrcãtor acumulatori, baterii de rezerva, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │becuri, felinare, faclii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓜. │Bidoane de 10-20 l pentru petrol │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │un bidon/canton │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓝. │Petrol lampant │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 1 𗈗 litri/felinar │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┬───────────────┤
󧓞. │Cazmale şi lopeti cu cozi │buc.│ 4 │ 4 │ 1 │ 1 │ 10 │ 4 │ │ 2-4 󧓺% cazmale󧓜 buc. pt. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓺% lopeti │fiecare canton;│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓜 buc./ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formatie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┴───────────────┤
󧓟. │Tarnacoape şi sape cu cozi │buc.│ 1 │ 1 𗈔,2 𗈔,2 │ 10 │ 2 │ - │ 2-4 󧓺% tarnacoape │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓺% sape │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓠. │Furci de fier sau cangi de fier cu cozi │buc.│ 1 𗈔,5 𗈔,25𗈔,25│ 2 │ 2 │ │ 2-4 │idem │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓡. │Roabe metalice cu roti pe pneuri sau targi de │buc.│ 2 │ 1 │ - │ - │ 4 │ 1 │ │ 2-4 │idem 2 │
│ │lemn │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓢. │Maiuri pentru compactat pãmânt (din lemn sau │buc.│ 2 𗈔,5 │ 1 │ 1 │ 4 │ 2 │ │ 2-4 𗈖 buc./sistem hidrotehnic │
│ │metal); maiuri pentru batut pari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(plãci vibratoare) │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓣. │Berbeci de mana în greutate de pana la 50 kg │buc.𗈔,5 𗈔,4 𗈔,2 │ - │ 2 │ 1 │ │ 2-4 𗈙 buc./formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈙 buc./sistem hidrotehnic │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓤. │Ciocane diferite │buc.𗈔,5 𗈔,5 │ - │ - │ 3 │ 3 │ │ 2-4 𗈙 buc./sistem hidrotehnic │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓥. │Cleste de cuie combinat, patent izolant │buc.𗈔,1 𗈔,1 │ │ - │ 1 │ 1 │ │ 2-4 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓦. │Barde pentru cioplit şi topoare │buc.𗈔,5 𗈔,2 𗈔,2 𗈔,2 │ 1 │ 1 │ - │ 2-4 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓧. │Sfredele de lemn diferite │buc.𗈔,3 𗈔,2 │ - │ - │ 0,3 │ 0,3 │ │ 2-4 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓨. │Pile diferite │buc.𗈔,4 𗈔,3 𗈔,1 𗈔,1 │ 1 │ 1 │ │ 2-4 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓩. │Fierastraie de mana, foarfece de tãiat plasa │buc.𗈔,1 𗈔,1 𗈔,1 │ - │ 1 │ 1 │ │ 2-4 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓪. │Fierastraie mecanice (drujbe) │buc.│ x │ x │ x │ x │ - │ - │ 2 │ 2-3 𗈖 bucãţi pe formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie/zona cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vegetaţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓫. │Cutitoaie pentru cioplit; dalti pentru lemn │buc.𗈔,4 𗈔,2 𗈔,2 𗈔,2 │ 1 │ 1 │ │ 10 󧓺% cutitoaie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓺% dalti pentru lemn │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓬. │Galeti pentru apa sau bidoane din plastic şi │buc.𗈔,2 𗈔,2 𗈔,2 𗈔,2 │ 2 │ 2 │ 1 │ 8 𗈙 cani pentru o galeata sau│
│ │cani de apa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bidon │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓭. │Marmite pentru transport hrana │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈘/sistem, numai unde este │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓮. │Butoaie de tabla 100-200 l pentru utilaje de │buc.│ 4 │ 4 │ - │ - │ 5 │ 2 │ │ 8 𗈚 pe sistem hidrotehnic │
│ │intervenţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓯. │Sonete de mana sau mecanice │buc.│ x │ x │ x │ - │ 1 │ 1 │ 𗈚-10 │x) 2 pana la 4 buc. pe │
│ │(L = 6 m cu berbec de 100-150 Kg) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistem hidrotehnic (în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │funcţie de nivelul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │organizare al sistemului) │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓰. │Barci de lemn metalice, fibra de sticla sau │buc.│ x │ x │ x │ - │ 1 │ 1 │ 1 │ 12 │x) una bucata/canton │
│ │pneumatice cu rame, barci cu motor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(funcţie de nivelul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │organizare a sistemului: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓦% din numãrul de barci se│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pot dota cu motoare de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │barca) │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓱. │Şalupe │buc.│ x │ - │ - │ - │ - │ - │ │ 20 │x) una/sistem hidrotehnic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu lac de acumulare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │una/unitatea care are în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │exploatare diguri la Dunare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │o salupa rapida pt. unit. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de gosp. a apelor care adm.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lucrãri cu rol de apãrare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │impotriva inundatiilor din │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Delta Dunãrii │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓲. │Bacuri dormitor │buc.│ x │ - │ - │ - │ - │ - │ │ 20 │x) unul la fiecare sistem │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrotehnic: 2 la fiecare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unitate care are în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │exploatare diguri la Dunare│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓳. │Autoturisme de teren cu doua diferentiale │buc.│ x │ x │ x │ x │ - │ - │ │ 6 │x) 1/sistem hidrotehnic, │
│ │dotate cu staţii emisie-recepţie fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/formatie de lucru, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/Sistem de Gospodãrire a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓴. │Vagoane dormitor echipate cu utilitãţi │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ 6 │x) 1/fiecare formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie sau cort; 4 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │calorifere/vagon dormitor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓵. │Bormasina electrica portabila; polizor electric│buc.│ x │ x │ - │ - │ 1 │ - │ │ 10 │x) 4/sistem hidrotehnic │
│ │portabil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓶. │Frigidere 240 l │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 4-6 │x) 1/canton de exploatare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de la diguri şi baraje │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x) 1/sediu formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lucru │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓷. │Containere pentru materiale şi echipamente de │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 10 │x) 1 pentru fiecare │
│ │protecţie, cazarmament, alimente nealterabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formatie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓸. │Costum scafandru autonom │buc.│ x │ x │ - │ - │ 1 │ - │ │ 8 │x) 1-2 pentru fiecare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistem hidrotehnic │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓹. │Capre taluz │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 8 │x) 1/canton la Dunare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/baraj │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓺. │Binoclu │buc.│ x │ x │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │ 20 │x) 1/formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/sistem hidrotehnic │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓻. │Aparat foto │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 15 │x) 1/sistem hidrotehnic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/formatie de lucru, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈖/direcţie de ape │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓼. │Rezervor combustibil de 10 t │buc.│ x │ x │ - │ - │ 1 │ - │ │ 8 │x) 1/canton, 1/sistem │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrotehnic, 1/Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓽. │Camera video, aparat video │buc.│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ 15 𗈕 pentru fiecare Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/sistem hidrotehnic │
├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────────┤
│ CAP. D. MIJLOACE DE CALCUL, MÃSURARE, TRANSMISIE ŞI AVERTIZARE │
├────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────────┤
󧓾. │Radio-telefoane fixe, portabile cu acumulatori,│buc.│ x │ x │ x │ x │ 2 │ 1 │ 1 │ 3-5 │x) 1 buc. RTF fix/canton │
│ │modem-uri, radio, acumulatori şi piese de │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕 buc. RTF portabil/la 5 │
│ │schimb │ │ │ │ │ │ │ │ │ │km D1, D2 şi 2 buc./baraj │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕 buc. RTF portabil/şef │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formatie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕 buc. RTF portabil/şef │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistem │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕 buc. RTF portabil/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formatie de intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧓿. │Telefoane mobile │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 3-5 │x) 1/şef formatie, şef │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistem hidrotehnic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/canton exploatare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/statie hidrometrica │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔀. │Sirene, difuzoare pentru alarma, inclusiv │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 10 │- în localitãţi şi la │
│ │materiale necesare montarii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │obiective importante │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │situate în aval de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acumulari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 2/baraj │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- autovehicule dotate cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sirene │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈖/Sistem de Gospodãrire a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/sistem hidrotehnic │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔁. │Echipamente de prelucrare şi transmitere │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3-5 │- un set pentru Comitetul │
│ │automatã a datelor (microcalculator PC, modem, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ministerial │
│ │telefax) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- un set pentru fiecare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Direcţie de Ape, unitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ANIF, HIDROELECTRICA, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sistem de Gospodãrire a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apelor, sistem hidrotehnic,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formatie de lucru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- un fax/baraj │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔂. │Pluviometre şi nivelmetre de avertizare │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈚-8 pluviometre/sistem │
│ │automatã │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈚-8 nivelmetre/sistem │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕 pluviometru/comitet local│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔃. │Moristi hidrometrice cu tija │buc.│ │ │ │ │ │ │ 5 │ 8 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔄. │Teodolit electrooptic │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈕 buc./sistem hidrotehnic │
│ │Statie GPS (precizie 1-10 cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕 buc./Sistem de │
│ │Statie totalã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔅. │Nivela NI-007 cu trusa │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈕 buc./formatie de lucru │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔆. │Ruleta 20-50 m │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈖 buc./sistem hidrotehnic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈖 buc./formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔇. │Set mira + placute │buc.│ │ │ │ │ │ │ 1 │ 8 𗈕 buc./formatie de lucru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕 buc./sistem hidrotehnic │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔈. │Sistem dedicat de transmisie prin dial-up │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 5 𗈕 buc./Sistem de │
│ │(computer + modem + linie telefonica) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────────┤
│ CAP. E. MIJLOACE FIXE DIVERSE │
├────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────────┤
󧔉. │Grupuri electrogene cu anexe pentru iluminat │buc.│ x │ x │ x │ x │ 1 │ 1 │ │ 8 │x) 1/sistem hidrotehnic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/formatie de intervenţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/Sistem de Gospodãrire a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/canton de exploatare │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔊. │Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │x) 1/sistem hidrotehnic │
│ │reţeaua de reflectoare); │ ml │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/formatie de intervenţie │
│ │- cablu pentru iluminat │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/Sistem de Gospodãrire a │
│ │- izolator pentru prinderea cablului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apelor │
│ │fasunguri, intrerupatoare, becuri, etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/canton de exploatare │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔋. │Agregate pentru sudura electrica sau │buc.│ x │ x │ x │ x │ 1 │ 1 │ │ 10 │- câte 4 buc. de grup │
│ │oxiacetilenica şi materiale de sudura, truse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electrogen + 2 buc. de │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rezerva/formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- câte 100 ml de grup │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electrogen │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- câte 200 buc. de fiecare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │grup electrogen │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔌. │Motopompe cu anexe şi 150 ml conducta sau │buc.│ x │ x │ x │ x │ 1 │ - │ │ 8 │x) 1/sistem hidrotehnic │
│ │furtun │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/formatie de intervenţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕/Sistem de Gospodãrire a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔍. │Pompe submersibile pentru epuismente │buc.│ x │ x │ x │ x │ 1 │ 1 │ │ 8 │x) 2/formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔎. │Motocositori (multifunctionale) │buc.│ x │ x │ x │ x │ 2 │ x │ x 𗈚-10 │x) 2-4 buc./sistem │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrotehnic, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈖 buc./formatie de lucru │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔏. │Utilaje terasiere (buldozer, excavator) cu │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 4-8 │x) 1 buc. buldozer/formatie│
│ │piese de schimb aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de intervenţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕 buc. excavator/formatie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔐. │Tractor articulat forestier (TAF) pentru │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 4-8 │x) 1 buc./Sistem de │
│ │tractarea plutitorilor mari + cablu flexibil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔑. │Autobasculanta pentru transport materiale de │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 4-6 𗈕 buc./formatie de │
│ │intervenţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────────┤
│ CAP. F. ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE, SIGURANTA ŞI CAZARMAMENT │
├────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────────┤
󧔒. │Cizme de cauciuc scurte şi lungi │per.│ x │ x │ - │ - │ 5 │ 5 │ 2 │ 2 │x) 20 perechi/formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔓. │Mantale de ploaie cu glugi │buc.│ x │ x │ - │ - │ 5 │ 5 │ 2 │ 3 │x) 20 perechi/formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔔. │Salopete din doc sau impermeabile. │buc.│ x │ x │ - │ - │ 8 │ 8 │ 2 │ 3 │x) 20 buc./formatie de │
│ │Costume vatuite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓒 buc./sistem hidrotehnic │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔕. │Pufoaice sau scurte imblanite │buc.│ x │ x │ - │ - │ 2 │ 2 │ 2 │ 10 │x) 20 buc./formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓜-30 buc./sistem │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrotehnic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓺% salopete │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓺% costume vatuite │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔖. │Caciuli de blana sau vatuite │buc.│ x │ x │ - │ - │ │ │ │ 10 │x) 20 buc./formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓜 buc./sistem hidrotehnic │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔗. │Manusi de protecţie │buc.│ x │ x │ - │ - │ │ │ │ 4 󧓜 pe formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔘. │Centuri, veste şi colaci de salvare │buc.│ x │ x │ - │ - │ 5 │ 5 │ 1 │ 2 󧓜 pe formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔙. │Pieptare avertizoare (reflectorizante) │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 15 │x) 20 pentru fiecare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formatie de intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔚. │Casca de protecţie │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │x) 20 buc./formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔛. │Bocanci │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │x) 20 buc./formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔜. │Paturi de fier, lemn sau pliante echipate cu │buc.│ x │ x │ - │ - │ │ │ │ 15 │x) 20 pentru fiecare │
│ │saltele, perne şi 2 seturi de paturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formatie de intervenţie │
│ │lenjerie/pat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔝. │Dulap cazarmament │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 15 │- se calculeazã în funcţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de spaţiile de dormit din │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cantoane şi din alte spaţii│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gospodãreşti folosite în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │timpul acţiunilor de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │apãrare │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔞. │Bucatarie mobila │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 15 │x) 2 buc./canton, 2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │buc./sistem hidrotehnic, 2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │buc./formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔟. │Filtru rapid pentru apa potabilã │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 10 │- 1 buc./canton de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │exploatare │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔠. │Aragaz cu butelie, vesela, tacamuri pentru │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 10 │- 1 buc./canton + set │
│ │bucatarie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vesela 12 persoane │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 1 buc./sistem hidrotehnic│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔡. │Corturi impermeabile │buc.│ x │ x │ - │ - │ 1 │ - │ │ 10 │- se prevãd la cantoane │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dacã este cazul │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔢. │Aparat radio + TV │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 4-6 │x) 1 radio + 1 TV/canton │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕 radio + 1 TV/formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lucru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕 radio + 1 TV/sistem │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrotehnic │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔣. │Boiler electric │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 4-6 │x) 1/canton │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕-2/sistem hidrotehnic │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔤. │Trusa medicalã de prim ajutor │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 1 │x) 1/canton │
├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────────┤
│ CAP. G. MATERIALE CONSUMABILE PENTRU IGIENA ŞI CONSERVAREA MATERIALELOR │
├────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────────┤
󧔥. │Sapun şi detergenti │ kg │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ 1 │x) 20 kg detergenti/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │canton, statie/an │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x) 10 kg sapun/canton, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │statie/an │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔦. │Materiale dezinfectante (var şi cloramina) │ kg │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ 1 │x) 5 kg var/canton, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │statie/an │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x) 5 kg cloramina/canton, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │statie/an │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔧. │Pudra talc, naftalina │ kg │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ 1 │x) 5 kg/canton/an │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔨. │Otrava de soareci │ kg │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ 1 │x) 3 kg/canton/an │
├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────────┤
│ CAP. H. MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHETURI │
├────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────────┤
󧔩. │Prajini din lemn de esenta tare pentru │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 8 │x) 5 la o echipa de │
│ │dirijarea sloiurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔪. │Scanduri de rasinoase pentru asigurarea │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 8 │x) 5 la o echipa de │
│ │oamenilor (3-4 cm grosime, 20 cm latime, 4-5 cm│ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
│ │lungime) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
󧔫. │Rangi de fier 2-4 m lungime │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 15 │x) 2 la o echipa de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Fierastraie pentru gheaţa │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 10 │x) 5 la o echipa de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────────┤
│ CAP. I. MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUARILOR ACCIDENTALE │
├────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬───┬─────┬───────────────────────────┤
�.│Truse profesionale pentru intervenţii pe râuri │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈕 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Truse profesionale pentru intervenţii pe lacuri│buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈕 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Trusa pentru determinarea rapida a tipului de │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈕 buc./Sistem de │
│ │substanta poluatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Sistem de ancorare baraj plutitor pe maluri │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 5 𗈗 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Sistem tip funicular mobil pentru pozitionarea │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 5 𗈕 buc./Sistem de │
│ │barajului plutitor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Barci pneumatice │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 12 𗈖 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Grup electrogen portabil │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈕 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Compresor portabil │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈕 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Sistem de vedere pe timp de noapte │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 15 𗈖 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Binoclu infrarosii │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 20 𗈖 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Reflectoare portabile │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈘 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Electropompe │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈖 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Baraje absorbante plutitoare │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 2 𗈙 baraje x lãţimea max. a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cursului de apa │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 𗈕 baraj de 500 m/Direcţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de Ape (pentru poluari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │marine) │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Panza hessiana │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 2 � ml/formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Baloti paie │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 󧓺 buc./formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Funie sinteticã │ ml │ │ │ │ │ │ │ │ 8 � ml/formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Pari de lemn │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 � buc./formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Cangi PSI │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈙 buc./formatie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Recipiente PVC 200 litri │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈙 buc./formatie de lucru │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Masti de gaze │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 𗈖 buc./formatie │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Materiale absorbante tip spill-sorb │ kg │ - │ - │ - │ - │ 200 │ 100 �│ 2 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Saci cu absorbant HEGSORB │ kg │ - │ - │ - │ - │ 200 │ 100 �│ 2 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Saci cu absorbant HEGACID │ kg │ - │ - │ - │ - │ 100 │ 50 �│ 2 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Materiale absorbante ECO seria 200 │ kg │ - │ - │ - │ - │ 50 │ 50 󧓺 │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Materiale absorbante ECO seria 300 │ kg │ - │ - │ - │ - │ 50 │ 50 󧓺 │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Materiale absorbante ECO seria 400 │ kg │ - │ - │ - │ - │ 50 │ 50 󧓺 │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Skimer pentru separare hidrocarburi │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 5 𗈖 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Tanc (ponton) plutitor pentru colectare │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 5 𗈖 buc./Sistem de │
│ │poluanti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Perne absorbante, rulouri, cilindri absorbanti │buc.│ - │ - │ 20 │ 10 │ 20 │ 10 │ - │ 2 󧓺 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Vidanje │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 10 𗈖 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Materiale filtrante │tone│ │ │ │ │ │ │ │ 2 𗈔,5 t/Sistem de Gospodãrire│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Recipienţi de 1-5 litri pentru probe de apa şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4-6 󧓜 buc./laborator │
│ │material biologic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sistem de Gospodãrire a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Sistem portabil TRAWAS pentru efectuarea │buc.│ │ │ │ │ │ │ 𗈜-12 𗈕 buc./Sistem de │
│ │determinarilor biologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────────────────────┤
�.│Sistem de filtrare rapid cu pompe de vid manual│buc.│ │ │ │ │ │ │ 𗈚-10 𗈕 buc./Sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gospodãrire a Apelor │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────────────────────┘ANEXA 1.3

ATRIBUŢIILE AUTORITÃŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE CARE ASIGURA FUNCŢII DE SPRIJIN PRIVIND PREVENIREA ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTA GENERATE DE INUNDATII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTE LA CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE ŞI POLUARI ACCIDENTALE

● Guvernul exercita urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba actele normative specifice, potrivit competentei în domeniu;
b) analizeazã periodic şi ori de câte ori situaţia o impune activitatea de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenta;
c) aproba planul naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenta;
d) propune, potrivit legii, Preşedintelui României instituirea şi încetarea stãrii de urgenta în zonele afectate;
e) încheie acorduri internaţionale în domeniul protecţiei civile;
f) adopta hotãrâri prin care se acorda ajutoare de urgenta şi despãgubiri persoanelor fizice şi juridice afectate;
g) aproba planificarea exerciţiilor şi a aplicatiilor de protecţie civilã cu caracter internaţional;
h) solicita, la nevoie, sprijin internaţional;
i) aproba acordarea de ajutor, în urma solicitãrilor, statelor afectate de dezastre.
● Ministerele, autoritãţile administraţiei publice autonome şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale exercita urmãtoarele atribuţii principale:
a) stabilesc atribuţiile ce revin structurilor proprii;
b) elaboreazã planuri şi programe privind situaţiile de urgenta în domeniul propriu de competenta;
c) asigura resursele necesare intervenţiei;
d) constituie capacitãţi operationale de intervenţie, pe care, în caz de necesitate, le pun la dispoziţie autoritãţilor administraţiei publice locale;
e) iniţiazã programe sau teme de cercetare în domeniu;
f) constituie baza de date specifica domeniului propriu de activitate, necesarã în situaţii de urgenta;
g) asigura participarea reprezentanţilor, a experţilor şi a specialiştilor la activitãţile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta;
h) pun la dispoziţie Ministerului Administraţiei şi Internelor personal calificat în vederea constituirii echipelor de experţi pentru evaluare sau personalul necesar intervenţiei, dupã caz;
i) pun la dispoziţie Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta datele şi informatiile solicitate în scopul elaborãrii strategiei naţionale de protecţie civilã, a planurilor şi programelor de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenta, precum şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta pentru constituirea bazei de date proprii;
j) asigura gestionarea tipurilor de riscuri specifice şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin prin structuri specifice domeniilor de competenta, potrivit legii. Organizarea şi funcţionarea acestor structuri se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.

Ministerul Apãrãrii Naţionale - MApN:
Planifica şi executa mãsurile de protecţie şi intervenţie potrivit organizãrii planurilor specifice proprii şi planurilor comune cu alte ministere.

Ministerul Administraţiei şi Internelor - MAI
Asigura, prin Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenta:
a) transmiterea prognozelor, avertizarilor şi informaţiilor privind producerea de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi poluari accidentale la localitãţile potenţial afectabile şi obiectivele social-economice importante, primite de la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodãrire a Apelor;
b) urmãrirea şi coordonarea realizãrii sistemelor de alarmare a populaţiei în localitãţi şi verificarea periodicã a stãrii de funcţionare a acestora, precum şi afişarea în locuri vizibile a semnalelor folosite în situaţii de urgenta;
c) elaborarea programelor de pregãtire a populaţiei, pentru protecţia şi intervenţia în cazul inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, conducerea exerciţiilor şi aplicatiilor de pregãtire a populaţiei şi a operatorilor economici din zonele de risc şi verificarea aplicabilitatii mãsurilor din planurile de apãrare;
d) instruirea periodicã a administraţiei publice locale (prefecţi, subprefecţi, presedinti ai Consiliilor judeţene, primari) asupra atribuţiilor ce le revin în gestionarea situaţiilor de urgenta generate de riscurile specifice;
e) intervenţia operativã pentru înlãturarea efectelor inundatiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, cu asistenta tehnica a specialiştilor din cadrul unitãţilor de gospodãrire a apelor;
f) elaborarea rapoartelor operative asupra efectelor factorilor de risc specifici şi mãsurilor întreprinse, prin colaborare permanenta cu Centrele operative ale Sistemelor de Gospodãrire a Apelor, pe care le transmit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta şi Centrului operativ din Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor, prin grija Grupului de suport tehnic;
g) transmiterea la Centrul Operativ al Sistemului de Gospodãrire a Apelor a informaţiilor privind efectele fenomenelor meteorologice periculoase (caderi abundente de zapada, de chiciura, grindina, efecte ale secetei, etc.), la cererea acestuia;
h) participarea la aprovizionarea cu apa potabilã a populaţiei din localitãţile afectate;
i) elaboreazã şi prezintã Guvernului, spre aprobare, proiectul de strategie nationala a protecţiei civile;
j) elaboreazã şi avizeazã proiecte de acte normative specifice;
k) coordoneazã activitãţile de evacuare, potrivit planurilor întocmite;
l) organizeazã şi conduce activitatea de asanare a teritoriului de munitia rãmasã neexplodata din timpul conflictelor militare;
m) analizeazã periodic, împreunã cu autoritãţile administraţiei publice centrale, stadiul realizãrii mãsurilor necesare a fi luate în situaţii de protecţie civilã;
n) elaboreazã norme metodologice pentru întocmirea planurilor de urgenta interna şi externa a operatorilor economici;
o) organizeazã şi conduce exercitii şi aplicaţii de specialitate;
p) coordoneazã acţiunile de limitare şi inlaturare a urmãrilor situaţiilor de urgenta;
q) colaboreazã cu organisme internaţionale de specialitate.
Asigura, prin intermediul Posturilor de Poliţie:
a) transmiterea, în mediul rural, a prognozelor, avertizarilor şi informaţiilor privind fenomenele hidrometeorologice periculoase, în perioadele în care la primãrii şi oficii poştale nu este asigurata permanenta;
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta este autoritate de reglementare în domeniul protecţiei civile.

Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor - MMGA:
a) elaboreazã strategia nationala de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale;
b) face, anual, propuneri pentru asigurarea de la bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pentru constituirea şi reînnoirea stocului de materiale şi mijloace de apãrare, pentru acţiunile de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, în domeniul gospodãririi apelor, precum şi pentru executarea lucrãrilor noi cu rol de apãrare impotriva inundatiilor şi refacerea unor lucrãri afectate de dezastre;
c) coordoneazã şi urmãreşte realizarea într-o conceptie unitarã a lucrãrilor hidrotehnice cu rol de apãrare;
d) coordoneazã, la nivel naţional, activitatea de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale, urmãreşte modul de informare cu date şi prognoze hidrologice şi meteorologice a factorilor interesaţi;
e) iniţiazã elaborarea sau modificarea de acte normative în domeniul apãrãrii impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale precum şi reglementãri în aplicarea acestora. Controleazã modul în care sunt respectate prevederile legale şi reglementãrile în acest domeniu;
f) coopereazã cu organismele de profil pe plan internaţional, pe baza convenţiilor la care statul roman este parte, privind apãrarea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale;
g) verifica, anual, starea tehnica şi funcţionalã a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, indiferent de deţinãtor, împreunã cu unitãţile care au în administrare aceste construcţii, stabilind mãsurile şi lucrãrile necesare maririi gradului de siguranta în exploatare a acestora;
h) verifica modul de constituire a stocurilor de materiale şi mijloace de apãrare operativã impotriva inundatiilor de cãtre deţinãtorii de lucrãri şi de cãtre comitetele locale, precum şi modul în care au fost folosite fondurile de la bugetul de stat pentru completarea şi reînnoirea stocurilor constituite la unitãţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale "Apele Romane";
i) verifica realizarea lucrãrilor de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, a lucrãrilor de întreţinere a cursurilor de apa pentru asigurarea capacitãţii de scurgere a acestora, a podurilor, podetelor şi a altor lucrãri care pot influenta scurgerea, dispunând mãsuri obligatorii pentru unitãţile care au în administrare aceste obiective;
j) asigura condiţiile de funcţionare a Comitetului ministerial şi a Centrului operativ cu activitate permanenta pentru situaţii de urgenta;
k) coordoneazã împreunã cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor implementarea Deciziei 2850/2000/EEC la nivel naţional;
l) asigura funcţionarea "punctului focal naţional" în activitatea regionala a bazinului Marii Negre impotriva poluarii;
m) receptioneaza, prin Centrul Operativ, toate rapoartele operative legate de o poluare marina şi participa la acţiunile Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina.
Administraţia Nationala "Apele Romane" - ANAR:
a) aplica prevederile strategiei şi coordoneazã tehnic, prin unitãţile teritoriale, activitãţile de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi cele de combatere a poluarilor accidentale, pentru obiectivele şi lucrãrile de apãrare de pe cursurile de apa;
b) întocmeşte planurile pe bazine hidrografice de apãrare impotriva inundatiilor şi gheturilor, de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale şi de restrictii şi folosire a apei în perioadele deficitare;
c) asigura, prin Sistemele de Gospodãrire a Apelor, elaborarea planurilor judeţene de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale;
d) acorda, prin Sistemele de Gospodãrire a Apelor, asistenta tehnica la întocmirea planurilor municipale, orãşeneşti şi comunale de apãrare impotriva inundatiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale;
e) întocmeşte planuri de avertizare-alarmare a localitãţilor şi obiectivelor din aval de lacurile de acumulare în caz de accidente la barajele din administrare;
f) asigura întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a lucrãrilor de apãrare impotriva inundatiilor, din administrare;
g) asigura instalarea şi buna funcţionare a aparaturii, dispozitivelor hidrometrice şi pluviometrice din bazinele hidrografice şi de la obiectivele şi lucrãrile hidrotehnice din administrare;
h) asigura datele necesare pentru întocmirea de studii de reconstituire a undelor de viitura şi centralizeazã elementele privitoare la modul de comportare în timpul apelor mari a lucrãrilor hidrotehnice din administrare;
i) asigura constituirea şi reînnoirea stocurilor de materiale şi mijloace de apãrare în conformitate cu Normativul-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apãrare impotriva inundatiilor, gheturilor şi combaterea poluarilor accidentale, din fondurile alocate de la bugetul de stat şi din surse proprii, precum şi depozitarea lor în bune condiţii, pentru obiectivele şi lucrãrile din administrare;
j) propune lucrãri noi de apãrare, precum şi de optimizare constructivã şi funcţionalã a celor existente, ca urmare a concluziilor rezultate dupã trecerea apelor mari;
k) propune Comitetului ministerial, împreunã cu Comitetele judeţene, mãsuri de inundare dirijata a terenurilor dinainte stabilite în cadrul planurilor de apãrare sau introducerea unor mãsuri speciale în funcţionarea sistemelor de evacuare a apelor mari;
l) asigura conducerea Grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea tipurilor de risc specifice constituite în cadrul Comitetelor judeţene;
m) organizeazã anual, împreunã cu deţinãtorii, verificãri ale secţiunilor de scurgere la poduri şi podeţe, ale lucrãrilor de apãrare şi consolidare a malurilor şi a albiilor, ale zonelor de exploatare a balastului, stabilind mãsuri şi lucrãri obligatorii pentru deţinãtori, în vederea asigurãrii capacitãţii de tranzitare a debitelor la viituri;
n) asigura exploatarea corelata, pe bazin hidrografic, a lacurilor de acumulare pentru atenuarea viiturilor şi urmãreşte ca regulamentele de exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare, indiferent de deţinãtor, sa conţinã prevederi privind modul de exploatare a acestora înainte, în timpul şi dupã trecerea apelor mari, precum şi în caz de accidente la construcţii hidrotehnice şi seceta hidrologica;
o) dispune, în perioade de ape mari, mãsuri operative obligatorii în legatura cu exploatarea lacurilor şi barajelor, a sistemelor de desecare, indiferent de deţinãtori, astfel încât prin exploatarea corelata la nivel de bazin, sa se realizeze eficienta maxima în acţiunile de apãrare impotriva inundatiilor;
p) asigura, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodãrire a Apelor, diseminarea informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor primite de la Direcţiile de Ape, la obiectivele hidrotehnice din administrare şi la Centrele operationale ale Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenta, conform Anexei nr. 1f) la prezentul regulament;
r) participa, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodãrire a Apelor, la avertizarea comitetelor locale în caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, precum şi la pregãtirea populaţiei pentru apãrarea impotriva inundatiilor, prin exercitii periodice de simulare;
s) participa, în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale, la organizarea apãrãrii pe Dunare şi pe celelalte râuri care formeazã sau traverseaza frontiera de stat a României, în care scop colaboreazã şi cu unitãţile care administreazã porturile şi cãile navigabile şi cu Comitetele judeţene limitrofe;
t) asigura elaborarea informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor privitoare la inundatii, gheturi, seceta hidrologica şi poluari accidentale pe bazine hidrografice;
u) ia mãsuri permanente de creştere a preciziei prognozelor hidrologice şi de diseminare a acestora la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodãrire a Apelor şi la unitãţile care au în exploatare lucrãri hidrotehnice şi coreleazã datele obţinute din reţea cu cele provenite de la aceste unitãţi;
v) identifica, evalueaza, verifica şi clarifica aspecte legate de poluarile marine şi organizeazã intervenţia operativã;
x) asigura transmiterea informaţiilor la Comitetul ministerial şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenta;
y) asigura funcţionarea în condiţii de siguranta a reţelei naţionale de mãsurãtori hidrologice proprii;
z) asigura, prin laboratoarele sale de analize fizico-chimice, biologice şi bacteriologice, determinarea naturii poluantului şi evoluţia undei de poluare.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor - INHGA:
a) asigura elaborarea informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor privitoare la inundatii, gheturi şi seceta hidrologica şi transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situaţii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale "Apele Romane" şi la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape;
b) asigura funcţionarea în condiţii de siguranta a reţelei naţionale de mãsurãtori hidrologice proprii;
c) întocmeşte instrucţiuni de elaborare şi transmitere a avertizarilor şi prognozelor privind producerea fenomenelor hidrologice periculoase, care sunt aprobate de Comitetul ministerial;
d) asigura îndrumarea metodologicã şi coordonarea reţelei naţionale de mãsurãtori hidrologice.
● Administraţia Nationala de Meteorologie - ANM:
a) asigura elaborarea prognozelor şi avertizarilor privitoare la fenomene meteorologice periculoase şi transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situaţii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, la Centrul Operational Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale "Apele Romane" şi la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape, precum şi altor factori interesaţi;
b) asigura funcţionarea în condiţii de siguranta a reţelei naţionale de mãsurãtori meteorologice;
c) elaboreazã instrucţiuni de stabilire a pragurilor critice pentru fenomenele meteorologice periculoase şi de elaborare şi transmitere a avertizarilor şi prognozelor privind producerea acestor fenomene, care sunt aprobate de Comitetul ministerial.
Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba organizarea Inspectoratelor şi a formatiunilor de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenta la nivelul unitãţii administrativ- teritoriale, analizeazã anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfasurata şi adopta mãsuri pentru îmbunãtãţirea acesteia;
b) aproba planurile anuale şi de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionãrii situaţiilor de urgenta;
c) participa, potrivit legii, la asigurarea finanţãrii mãsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilã, precum şi a serviciilor de urgenta şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;
d) stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;
e) înfiinţeazã, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;
f) gestioneazã, depoziteaza, întreţin şi asigura conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie şi intervenţie prin serviciile specializate din subordine;
g) asigura spaţiile necesare functionarii inspectoratelor pentru situaţii de urgenta corespunzãtoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operationale, precum şi spaţiile pentru depozitarea materialelor de intervenţie.
Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean are urmãtoarele atribuţii specifice:
a) asigura, prin grija Sistemului de Gospodãrire a Apelor în colaborare cu Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenta, elaborarea planului judeţean de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, prin corelarea planurilor de apãrare întocmite de Comitetele municipale, orãşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenta şi a planurilor de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potenţial poluatoare şi a planurilor de restrictii şi folosire a apei în perioade deficitare;
b) acorda asistenta tehnica comitetelor municipale, orãşeneşti şi comunale pentru întocmirea planurilor de apãrare specifice;
c) avizeazã planurile de apãrare impotriva inundatiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale municipale, orãşeneşti şi comunale, în vederea aprobãrii de cãtre preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta;
d) coordoneazã tehnic acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale în teritoriu, aplicând prevederile din planurile de apãrare impotriva inundatiilor, planurilor de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale, precum şi a planurilor de restrictii în perioade deficitare, asigurând legãturile cu Comitetul ministerial şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenta din Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor, cu Direcţiile de Ape şi Comitetele judeţene situate în amonte şi în aval, conform sistemului informaţional operativ;
e) asigura consultanţa de specialitate, în cadrul Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi completãrii stocurilor de materiale şi mijloace de apãrare pentru situaţii de urgenta generate de inundatii, gheturi şi poluari accidentale, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apãrare proprii, precum şi pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apa pe raza localitãţilor;
f) asigura, prin Centrul operativ al Sistemului de Gospodãrire a Apelor în colaborare permanenta cu Centrul operational al Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situaţiilor de urgenta, rapoartelor de sinteza, dupã încetarea acestora, precum şi transmiterea lor la Centrul operativ din Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor şi la Centrul operativ al Direcţiei de Ape, care transmite la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale "Apele Romane";
g) asigura, în colaborare cu Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenta, organizarea şi desfãşurarea la nivel judeţean a exerciţiilor de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaţiei, a fluxului primar de informare în caz de poluari accidentale, precum şi pentru instruirea administraţiei publice locale asupra managementului tipurilor de risc specifice;
h) asigura organizarea anuala a acţiunii de verificare a stãrii tehnice şi functionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apãrare impotriva inundatiilor precum şi urmãrirea realizãrii mãsurilor şi lucrãrilor stabilite cu aceasta ocazie;
i) participa, în comisia stabilitã de Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenta, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de inundatii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanţi, accidente la construcţii hidrotehnice, seceta hidrologica şi poluari accidentale.
Centrul operational al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta judeţean are urmãtoarele atribuţii principale:
a) efectueazã activitãţi de analiza, evaluare şi sinteza referitoare la situaţiile de urgenta din competenta;
b) monitorizeazã evoluţia situaţiilor de urgenta şi informeazã operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenta şi celelalte organisme abilitate sa întreprindã mãsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunand, în condiţiile legii, instituirea stãrii de alerta;
c) elaboreazã conceptia specifica privind planificarea, pregãtirea, organizarea şi desfãşurarea acţiunilor de rãspuns, precum şi conceptia de acţiune în situaţii de urgenta, conform reglementãrilor interne, emise în baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite;
d) face propuneri comitetului pentru situaţii de urgenta, respectiv Comitetului Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivã şi de intervenţie în situaţii de urgenta;
e) urmãreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenta şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
f) asigura transmiterea operativã a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmãreşte menţinerea legãturilor de comunicaţii cu Centrul Operational Naţional, centrele operative cu funcţionare permanenta, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenta, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
g) centralizeazã solicitarile privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergãtor şi în timpul situaţiilor de urgenta, şi le înainteazã organismelor abilitate sa le soluţioneze;
h) asigura transmiterea mesajelor de înştiinţare primite cãtre structurile din subordine, cele cu care colaboreazã şi cãtre autoritãţile locale;
i) evalueaza consecinţele probabile ale surselor de risc;
j) gestioneazã baza de date referitoare la situaţiile de urgenta date în competenta;
k) desfãşoarã activitãţi în domeniul primirii şi acordãrii asistenţei internaţionale, al medicinii de urgenta a dezastrelor, al asistenţei psihologice şi religioase;
l) îndeplineşte alte atribuţii, conform reglementãrilor interne, emise în baza prevederilor legale.

LISTA ministerelor şi instituţiilor publice în cadrul cãrora se constituie şi funcţioneazã centre operationale sau centre operative pentru situaţii de urgenta cu activitate permanenta

1. Ministerul Administraţiei şi Internelor, în cadrul:
● Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta;
● Serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta.
2. Ministerul Apãrãrii Naţionale
3. Ministerul Afacerilor Externe
4. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
5. Ministerul Economiei şi Comerţului
6. Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
7. Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor
8. Ministerul Sãnãtãţii
9. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei
10. Serviciul Roman de Informaţii
11. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
12. Serviciul de Protecţie şi Paza
13. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

ANEXA 1.4
CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

Conform <>Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilã, a <>Ordonanta de urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 15/2005 şi <>Legii nr. 107/1996 - Legea Apelor cu modificãrile şi completãrile ulterioare, constituie contravenţii urmãtoarele fapte:
1) neincluderea mãsurilor de protecţie civilã în programele de dezvoltare economico-socialã sau în proiectele de buget;
2) neorganizarea serviciilor de urgenta voluntare sau neasigurarea inzestrarii şi a pregãtirii profesionale a acestora;
3) neintocmirea planurilor de intervenţie sau a altor documente operative de rãspuns în situaţii de urgenta ori neasigurarea punerii acestora în aplicare la declanşarea situaţiilor de urgenta;
4) neasigurarea înştiinţãrii, a avertizarii, a alarmarii sau a evacuarii populaţiei în situaţii de urgenta;
5) neasigurarea identificarii, a monitorizarii şi a evaluãrii factorilor de risc generatori de evenimente periculoase sau nestabilirea mãsurilor de protecţie impotriva efectelor negative ale acestora;
6) neasigurarea inzestrarii, a dotãrii şi a echiparii cu mijloace tehnice de protecţie civilã, precum şi nementinerea în stare de operativitate a acestora;
7) nesolicitarea avizelor, a acordurilor sau a autorizaţiilor privind protecţia civilã ori neîndeplinirea mãsurilor şi a condiţiilor prevãzute în acestea;
8) neelaborarea regulamentelor, a normelor, a metodologiilor şi a dispoziţiilor privind protecţia civilã;
9) neprevederea în documentele tehnico-economice ale investiţiilor a adaposturilor, a dotãrilor şi a mãsurilor de utilitate publica privind protecţia civilã sau nerealizarea la termen a acestora;
10) nementinerea adaposturilor publice de protecţie civilã în buna stare de utilizare pe timpul situaţiilor excepţionale, corespunzãtoare destinaţiilor acestora;
11) neparticiparea la instruirile, exerciţiile şi aplicatiile de pregãtire privind protecţia civilã;
12) neanuntarea sau neinformarea despre evenimentele periculoase produse sau privind mãsurile de protecţie civilã luate ori necesar a fi luate;
13) folosirea în alte scopuri a mijloacelor tehnice de protecţie civilã cu destinaţie publica;
14) interzicerea accesului personalului şi al mijloacelor tehnice ale serviciilor de urgenta în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale specifice;
15) neconstituirea rezervelor de resurse tehnico-materiale necesare protecţiei civile, prevãzute în planurile specifice;
16) neîndeplinirea funcţiilor de sprijin stabilite pe timpul situaţiilor de urgenta;
17) accesul persoanelor neautorizate pe timpul situaţiilor de urgenta în zonele afectate, interzise accesului şi care sunt delimitate şi marcate corespunzãtor;
18) necompensarea contravalorii serviciilor prestate pe timpul situaţiilor de urgenta;
19) neîndeplinirea mãsurilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor de supravietuire a populaţiei afectate;
20) neconstituirea comitetelor pentru situaţii de urgenta;
21) neconstituirea centrelor operative pentru situaţii de urgenta;
22) neelaborarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenta specifice tipurilor de riscuri;
23) neelaborarea planurilor pentru asigurarea resurselor necesare gestionãrii situaţiilor de urgenta;
24) neintocmirea planurilor de evacuare;
25) neintocmirea planurilor de intervenţie şi de cooperare;
26) netransmiterea mesajelor de avertizare a populaţiei despre declararea stãrii de alerta în cazul situaţiilor de urgenta sau pentru evacuare;
27) exploatarea sau întreţinerea lucrãrilor construite pe ape sau care au legatura cu apele, fãrã respectarea prevederilor autorizaţiei de gospodãrire a apelor;
28) extragerea agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, de pe plaja sau de pe faleza marii, fãrã aviz sau autorizaţie de gospodãrire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestora;
29) amplasarea în albii majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinţe, fãrã avizul de amplasament, precum şi fãrã avizul sau autorizaţia de gospodãrire a apelor sau fãrã respectarea mãsurilor de protecţie impotriva inundatiilor;
30) neintretinerea corespunzãtoare a malurilor sau a albiilor în zonele stabilite de cãtre cei cãrora li s-a recunoscut un drept de folosinta a apei sau de cãtre deţinãtorii de lucrãri;
31) depozitarea în albii sau pe malurile cursurilor de apa, ale canalelor, lacurilor, baltilor şi pe faleza marii, pe baraje şi diguri sau în zonele de protecţie a acestora a materialelor de orice fel;
32) inexistenta planurilor de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, la nivel de obiectiv, precum şi nerespectarea acestora şi a planurilor locale de apãrare;
33) obturarea sau blocarea, sub orice forma, precum şi scoaterea din funcţiune, în orice mod, a construcţiilor şi instalaţiilor de descãrcare a apelor mari;
34) plantarea, taierea ori distrugerea arborilor, arbustilor, tufelor, a culturilor perene şi puietilor din albiile cursurilor de apa, din cuvetele lacurilor de acumulare şi de pe malurile lor sau de pe baraje, diguri şi din zonele de protecţie a acestora;
35) plantarea de stâlpi pe baraje şi diguri, fãrã avizul de gospodãrire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia;
36) pasunatul în zonele de protecţie a cursurilor de apa;
37) distrugerea sau deteriorarea unitãţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a statiilor de determinare automatã a calitãţii apelor şi a altora asemenea;
38) instalarea de conducte, cabluri, linii aeriene prin, peste sau sub albii ale râurilor, diguri, canale, conducte, baraje sau alte lucrãri hidrotehnice ori în zonele de protecţie a acestora, fãrã avizul de gospodãrire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia, ori fãrã notificarea unor astfel de activitãţi;
39) circulaţia cu vehicule, trecerea cu animale sau stationarea acestora pe baraje, diguri sau canale, cu excepţia locurilor anume destinate în acest scop sau pentru intervenţii operative;
40) întreţinerea necorespunzãtoare a lucrãrilor de captare, acumulare şi distribuţie a apei, a lucrãrilor de protecţie a albiilor şi malurilor, a celor de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor;
41) inexistenta dispozitivelor sau a aparaturii de urmãrire a comportãrii în timp a lucrãrilor hidrotehnice şi de alarmare în caz de pericol;
42) neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a mãsurilor dispuse anterior, precum şi a solicitãrilor legale ale Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor şi ale Administraţiei Naţionale "Apele Romane";
43) neparticiparea la acţiunile de apãrare impotriva inundatiilor, de combatere a secetei sau a altor calamitati naturale.
Aceste contravenţii se sancţioneazã cu amenda, conform prevederilor legilor mai sus menţionate.
Sancţiunile contravenţionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupã caz.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre personalul Inspectoratului General, Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, al serviciilor publice comunitare profesioniste şi al unitãţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale "Apele Romane" cu atribuţii de îndrumare şi control.

ANEXA 1.5

CONŢINUTUL PLANULUI JUDEŢEAN DE APÃRARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR, FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTELOR LA CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE ŞI POLUARILOR ACCIDENTALE AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENTA

Planul de apãrare al comitetului judeţean reprezintã o sinteza a planurilor comitetelor şi ale obiectivelor, a planurilor sistemelor hidrotehnice şi a planurilor de avertizare-alarmare în aval de baraje.
Planul judeţean coreleazã elementele tehnice, organizatorice şi informationale ale planurilor locale aprobate de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta şi va avea urmãtorul conţinut:
1. ordinul prefectului de constituire a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta şi a Grupului de suport tehnic;
2. componenta nominalã a Comitetului judeţean şi a Grupului de suport tehnic, cu telefoanele (fix şi mobil) de la serviciu şi domiciliu, fax, adresele de e-mail;
3. un scurt memoriu de prezentare a judeţului, care sa cuprindã: localitãţile afectate de inundatii, atât din revarsari ale cursurilor de apa, cat şi din scurgeri de pe versanţi, precum şi situaţia apãrãrii acestora cu lucrãri corespunzãtoare sau nu clasei de importanta actuala, a obiectivelor aparate, cuprinse într-un tabel;
Într-un tabel întocmit pe verso celui menţionat mai sus se vor prezenta mãsuri de observare şi intervenţie la fiecare din marimile caracteristice de apãrare şi zonele stabilite pentru inundare dirijata în situaţii deosebite, pentru apãrarea unor localitãţi şi obiective, luate la nivel judeţean.
Caracterizarea fizico-geograficã şi regimul hidrometeorologic se vor prezenta foarte pe scurt menţionându-se zonele despadurite unde se produc violenţe scurgeri de pe versanţi, cu afectarea de obiective, zone în care s-au produs ploi cu intensitati excepţionale, debite istorice înregistrate pe cursurile de apa din judeţ.
4. schema sinoptica a sistemului informaţional hidrometeorologic şi operativ pentru judeţ, care va cuprinde: staţiile pluviometrice, hidrometrice, meteorologice şi hidrologice, centrele meteorologice regionale, Centrul operativ al Direcţiei de Ape, Centrul operativ al Sistemului de Gospodãrire a Apelor, unitãţile teritoriale ale S.C. HIDROELECTRICA S.A., ale ANIF, comitetele locale, cu legãturile între acestea şi Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta şi cu Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenta. Schema sinoptica va cuprinde şi legatura cu Comitetul ministerial şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenta, cu comitetele judeţene invecinate, precum şi, dupã caz, cu organele de apãrare din ţãrile vecine;
5. tabelul-tip cuprinzând elementele tehnice de apãrare ale comitetelor locale, care va cuprinde:
- numãrul curent;
- comitetul local;
- localizarea hidrografica, curs de apa (toate cursurile de apa de pe raza localitãţii permanente şi nepermanente);
- numere de telefon, fax, de la primãrii, posturi de poliţie, şcoli;
- amplasament statie hidrometrica localã;
- marimi locale de apãrare (CA, CI, CP, Faze de apãrare la diguri);
- amplasament statia pluviometrica sau hidrometrica avertizoare (zonala);
- valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitatii), aferente marimilor de atentie, inundatii şi de pericol;
- timpul mediu de concentrare a precipitatiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv sau timpul de propagare a viiturii de la statia hidrometrica avertizoare pana la comitetul local;
- obiective aflate în zone de risc la inundatii;
- construcţiile hidrotehnice cu rol de apãrare existente;
- probabilitatea de inundare normata şi realã;
6. tabelul cuprinzând formatiile de intervenţie constituite la nivel judeţean pentru sprijinirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenta;
7. tabelul cuprinzând mijloacele de intervenţie disponibile la comitetul judeţean cu indicarea unitãţii care le deţine (adresa, telefonul);
8. tabelul cuprinzând stocul de materiale şi mijloace de apãrare existent la nivelul judeţului, obţinut prin însumarea stocurilor existente la unitãţile deţinãtoare de construcţii hidrotehnice cu rol de apãrare şi la comitetele locale;
9. benzile inundabile pe cursurile de apa pentru debite cu asigurãri de 1%, sau pentru debite maxime istorice cunoscute, cu amplasarea localitãţilor, obiectivelor importante, construcţiilor hidrotehnice existente, statiilor hidrometrice, sediilor sistemelor hidrotehnice şi a cantoanelor de exploatare cu magazii de materiale, zonelor stabilite pentru inundare dirijata, etc. (scara 1:25.000 sau 1:50.000);
10. profilurile longitudinale şi transversale prin diguri şi baraje, care vor conţine: nivelul coronamentului proiectat şi existent, nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse, punctele critice (trecerile prin dig, zonele cu grifoane, infiltratii, zonele lipsite de perdele de protecţie, zonele cu eroziuni active de mal), cota terenului în incinta şi în exteriorul incintei, mirele locale cu cota "0" a mirei, nivelurile corespunzãtoare celor trei faze de apãrare, anul execuţiei profilurilor şi sistemul de referinta;
11. harta judeţului (scara 1:200.000), cu amplasarea comitetelor locale prin numerotarea lor conform tabelului;
12. planul de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale - secţiunea aferentã judeţului;
13. planul de restrictii şi folosirea apei în perioade deficitare - secţiunea aferentã judeţului.
Planul judeţean de apãrare cuprinde distinct planurile de avertizare-alarmare a populaţiei, a obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice, şi planurile de apãrare a sistemelor hidroameliorative de la Dunare.
Planul judeţean de apãrare se întocmeşte prin grija Sistemului de Gospodãrire a Apelor, se aproba din punct de vedere organizatoric de cãtre prefectul judeţului, se verifica de cãtre Centrul operativ al Comitetului ministerial şi se aproba de cãtre preşedintele Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenta.

ANEXA 1.6

CONŢINUTUL PLANULUI DE AVERTIZARE-ALARMARE A POPULAŢIEI, OBIECTIVELOR ECONOMICE ŞI SOCIALE SITUATE ÎN AVAL DE LACURI DE ACUMULARE, ÎN CAZ DE ACCIDENTE LA CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE

Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare la toate barajele care îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile: înãlţimea de la talveg la coronament mai mare de 10 m, un volum mai mare de 10 milioane m3, existenta în aval a localitãţilor şi obiectivelor la distanţe mai mici de 10 km de secţiunea barajului.
Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare şi pentru barajele mai mici de 10 m şi cu un volum mai mic de 10 milioane m3 şi pentru alte construcţii hidrotehnice, dacã prin avarierea lor pot produce pierderi de vieţi omeneşti şi importante pagube materiale în localitãţile sau la obiectivele situate în aval.
Conţinutul-cadru al planului este urmãtorul:
A. Foaia de capãt pe care se vor mentiona:
- Titlul: Plan de avertizare-alarmare în caz de accident la barajul ........, construcţia hidrotehnica ..........
- Avizat:
Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenta;
Administraţia Nationala "Apele Romane" - Direcţia Apelor ... (pentru barajele terţilor);
Administraţia Nationala "Apele Romane" - pentru barajele din administrare
- Aprobat:
Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenta;
Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenta - Preşedinte - Ministrul Mediului şi Gospodãririi Apelor;
- Întocmit:
- Deţinãtorul/administratorul acumularii (barajului);
- Proiectant;
- Perioada de valabilitate a planului (10 ani).
B. Piese scrise:
1. descrierea amenajãrii şi a barajului care realizeazã retentia;
2. ipoteze de avariere luate în considerare la calculul zonelor inundabile;
3. descrierea sistemului informaţional, inclusiv a celui de avertizare sonora;
4. situaţiile şi decizia de declansare a sistemului de alarma. Responsabilitãţi privind luarea deciziei de alarmare pe cele trei trepte de periculozitate (numele responsabililor, telefoane de contact - fix şi mobil);
5. cãile de transmitere a deciziilor, responsabilitãţile şi modul de actionare a sistemului de alarmare. Localitãţile din aval, în care exista sisteme de avertizare, tipul de semnal pentru diferite situaţii critice, locurile unde sunt afişate pentru populaţie, deciziile, mãsurile, obligaţiile autoritãţilor publice locale şi cele ale cetãţenilor;
6. mãsuri ce se iau la atingerea pragurilor critice. Mãsuri de protecţie a populaţiei impotriva undelor de rupere: evacuarea şi dispersarea în zone neinundabile, protecţia impotriva intemperiilor, asistenta medicalã, asigurarea cu materiale şi alimente etc.
C. Materiale grafice:
- tabelul cu comitetele locale pentru situaţii de urgenta din aval de baraje. Se vor preciza persoanele responsabile pentru declanşarea sistemelor de avertizare din localitãţi, luarea deciziilor de evacuare şi de salvare a populaţiei şi bunurilor, precum şi permanentele unde se transmit avertizari şi alarmari la comitetele locale pentru situaţii de urgenta din aval, primãrii, poliţie, protecţie civilã (adresele, numerele de telefon - fix şi mobil, de la serviciu şi de la domiciliu).

ANEXA 1.7

CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE CE SE TRANSMIT ZILNIC PE TIMPUL PRODUCERII FENOMENELOR PERICULOASE

Rapoartele operative se transmit zilnic de cãtre Comitetele locale (primãrii) şi de la centrele operative ale unitãţilor judeţene ce monitorizeazã efecte ale fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenta) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodãrire a Apelor şi de la Comitetul judeţean, prin Grupul de suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor - pe timpul producerii fenomenelor periculoase.
Rapoartele operative vor cuprinde:
1. modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantitãţi cumulate de precipitatii cãzute pe intreaga perioada de producere a acestora, cantitãţi totale de precipitatii cumulate cu echivalentul în apa al stratului de zapada existent, revarsari cursuri de ape, blocaje gheturi, scurgeri de pe versanţi, caderi de grindina, furtuna, caderi masive de zapada, marimi caracteristice de apãrare atinse, debite maxime înregistrate, comparatia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice), pe unitãţi administrative şi râuri, de la un raport la altul;
2. situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic);
Model


┌────┬───────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │Municipiul, oraşul,│ │ │
│Nr. │ comuna/localitãţi │ Obiective afectate │ Cauzele afectãrii │
│crt.│apartinatoare/bazin│ │ │
│ │ hidrografic │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1. │Comuna ............│victime omeneşti │- revarsare rau, parau, │
│ │ │- nr. case din care │vale nepermanenta │
│ │ │● distruse │(nominalizarea lui) ....,│
│ │ │● avariate │- blocaje de gheturi │
│ │ │- nr. anexe gospodãreşti │- scurgeri de pe versanţi│
│ │ │- nr. obiective socio- │- baltiri, ape interne │
│ │ │economice (se menţioneazã │- grindina, furtuna, │
│ │ │şcoala, gradinita, │caderi masive de zapada, │
│ │ │spitalul, biserica, etc.) │depuneri de gheaţa şi │
│ │ │- nr. poduri şi podeţe │chiciura, etc. │
│ │ │- km DN │- rupere dig rau, │
│ │ │- km DJ+DC │avariere baraj, etc. │
│ │ │- km drum forestier │- etc. │
│ │ │- ha teren agricol │ │
│ │ │- km reţele de alimentare │ │
│ │ │cu apa │ │
│ │ │- nr. fantani │ │
│ │ │- animale moarte │ │
│ │ │- nr. construcţiilor │ │
│ │ │hidrotehnice (denumirea lor│ │
│ │ │şi deţinãtorul) │ │
│ │ │- reţele electrice │ │
│ │ │- reţele telefonice │ │
└────┴───────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┘


3. colaborarea cu ţãrile vecine în conformitate cu Regulamentele comune;
4. mãsurile luate de cãtre toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenta generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forte de intervenţie care acţioneazã, evacuarea populaţiei, cazare, alimentarea cu apa potabilã a sinistratilor şi obiecte de prima necesitate, modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, volume acumulate în acumularile permanente şi nepermanente, manevrele efectuate la baraje şi derivatii de ape mari, modul de funcţionare al statiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora de evacuare, probleme intampinate în aplicarea deciziilor, etc.;
5. mãsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (taierea controlatã a digurilor, evacuarea apelor din incinte, etc.);
6. construcţii hidrotehnice afectate;
7. valoarea preliminarã a pagubelor stabilitã de Comitetele pentru situaţii de urgenta.
Rapoartele operative se transmit zilnic de cãtre Comitetele locale (primãrii) şi de Centrele operative ale unitãţilor judeţene ce monitorizeazã efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenta) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodãrire a Apelor - în situaţiile de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale.
Rapoartele operative sunt semnate de cãtre preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenta (primarul localitãţii).
Dupã acelaşi model se întocmesc şi Rapoartele operative care se transmit prin grija Grupului de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor. Aceste Rapoarte operative sunt semnate de cãtre şeful Grupului de suport tehnic.
Rapoartele operative întocmite la nivel judeţean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare unitate administrativã (comuna, oraş, municipiu), precum şi centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate şi vor fi transmise pana la revenirea la situaţia normalã.
Modelul rapoartelor operative solicitat de cãtre Ministerul Administraţiei şi Internelor este urmãtorul:

DE ACORD
────────

PREFECTUL JUDEŢULUI ________________
Semnatura

INFORMAŢII SOLICITATE ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAŢII DE URGENTA:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────┐
𗈕. Judeţul │ = │ │
├───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │evacuate │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │salvate │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │izolate │ = │ │
𗈖. Numãrul de persoane ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │dispãrute │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │decedate (nominal - numele şi pren. │ │ │
│ │pers. decedate, varsta, localit. unde a│ = │ │
│ │decedat şi cauza decesului) │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │afectate │ = │ │
│ ├───────┬───────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │acces la drumuri publice │ = │ │
│ │ ├───────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │acces la alim. cu energ. el. │ = │ │
𗈗. Localitãţi (numeric) │ ├───────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │izolate│acces la alim. cu gaze naturale│ = │ │
│ │ ├───────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │acces la alim. cu apa potabilã │ = │ │
│ │ ├───────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │acces la reţele de telefonie │ = │ │
├─────────────────┬─────────────┼───────┴───────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │avariate/afectate │ = │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │Locuinţe │distruse │ = │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │în pericol de prabusire │ = │ │
│ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │Gospodãrii şi│avariate/afectate │ = │ │
│ │anexe ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │distruse │ = │ │
│ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │Obv. soc. ec.│afectate - vor fi defalcate pe şcoli, │ = │ │
│ │ │grãdiniţe, spitale, biserici, alte obv.│ │ │
│ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │arabil │ = │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │Terenuri │pãşuni şi fanete │ = │ │
│ │afectate (ha)├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
𗈘. Localitãţi │ │pãduri │ = │ │
│(nominal) │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │rupturi/doboraturi mat. lemnos (mc) │ = │ │
│ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │reţele electrice (km) │ = │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │nr. posturi de transformare │ = │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │reţele gaze naturale (km) │ = │ │
│ │Utilitãţi ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │afectate │reţele de apa potabilã (km) │ = │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │reţele de canalizare (km) │ = │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │reţele de telefonie (km) │ = │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │nr. fantani │ = │ │
├─────────────────┴─────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │diguri afectate/rupte │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
𗈙. Construcţii hidrotehnice │nr. baraje afectate │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │apãrare maluri (km) │ = │ │
├───────────────────────────────┼───────────┬───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │blocate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi│
│ │Autostrazi ├───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │se circula cu dificultate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi│
│ ├───────────┼───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │Drumuri │blocate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi│
│ │naţionale ├───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │se circula cu dificultate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi│
│ ├───────────┼───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │Drumuri │blocate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi│
│ │judeţene ├───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │se circula cu dificultate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi│
𗈚. Cai de comunicaţii ├───────────┼───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │Drumuri │blocate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi│
│ │comunale ├───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │se circula cu dificultate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi│
│ ├───────────┼───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │Cai │blocate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi│
│ │feroviare ├───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │ │se circula cu dificultate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi│
│ ├───────────┴───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │Poduri afectate │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │Podeţe afectate │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │Traversari pietonale afectate │ = │ │
├───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
𗈛. Animale moarte │ = │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
𗈜. Alte situaţii │ = │ │
├───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │de evacuare │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │de salvare │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │paza bunuri │ = │ │
𗈝. Misiuni şi activitãţi ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │restrictionarea circulaţiei │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │transport/distribuire ajutoare │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │asigurare ordine publica │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │altele │ = │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │poliţie │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │jandarmi │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │poliţie de frontiera │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
󧓒. Forte şi mijloace ale │situaţii de urgenta │ = │ │
│Ministerului Administraţiei şi ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Internelor │autoturisme │ = │ │
│ (pe categorii de personal) ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │autospeciale │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │barci │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │elicoptere │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │alte mijloace │ = │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │militari │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │auto │ = │ │
󧓓. Forte şi mijloace ale ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Ministerului Apãrãrii Naţionale│barci │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │elicoptere │ = │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │altele │ = │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │forte │ = │ │
󧓔. Alte structuri ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ │mijloace │ = │ │
└───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────┘

NOTA: Situaţia centralizatoare pe judeţ va fi însoţitã de situaţii
centralizatoare pentru fiecare localitate afectatã dupã acelaşi
format, sub semnatura primarului.

ŞEFUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENTA
AL JUDEŢULUI ..................
GRADUL
SEMNATURAANEXA 1.8

CONŢINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZA privind apãrarea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale

Din judeţul ........... perioada ...........
Rapoartele de sinteza se întocmesc de cãtre Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenta şi se transmit Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenta, în termen de maxim 30 de zile de la producerea fenomenelor.
Rapoartele de sinteza se întocmesc pe baza constatãrilor efectuate la nivelul comitetelor locale de cãtre comisii numite de primari şi validate de cãtre comisiile de specialitate pe domenii (construcţii, agricol, drumuri, reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodãreşti etc.), numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Romane" (Sisteme de Gospodãrire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice).
Raportul de sinteza va conţine:
1. evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu marimile caracteristice de apãrare (cantitãţi de precipitatii cãzute - precipitatii maxime înregistrate şi precipitatii cumulate care au condus la inundatii, cursurile de apa pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu marimile caracteristice de apãrare, debite maxime înregistrate, comparatia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, viteze ale vantului, diametrul maxim al grindinei, grosimi maxime ale stratului de zapada, etc.), precum şi producerea şi evoluţia poluarii accidentale;
2. organizarea şi desfãşurarea acţiunilor operative de apãrare (mãsuri preventive, mãsuri de intervenţie operativã, mãsuri de evacuare, forte şi unitãţi care au acţionat, funcţionarea fluxului informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului informaţional cu ţãrile vecine);
3. efectele fenomenelor hidrometeorologice, poluarilor accidentale - pagube fizic şi valoric, cuprinse într-un tabel întocmit dupã modelul de mai jos:

Model:
┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Municipiul, oraşul,│ Obiective afectate │ │
│ comuna/localitãţi ├───────────────────────────┬──────────────┤ Cauzele afectãrii │
│ apartinatoare │ fizic │ valoric │ │
│ │ │ (mil. lei) │ │
├───────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│Comuna ............│- victime omeneşti │ │- revarsare rau, parau, │
│ │- nr. case din care │ │vale nepermanenta │
│ │● distruse │ │(nominalizarea lui) .... │
│ │● avariate │ │- blocaje de gheturi │
│ │- nr. anexe gospodãreşti │ │- scurgeri de pe versanţi│
│ │- nr. obiective socio- │ │- baltiri, ape interne, │
│ │economice (se menţioneazã │ │etc. │
│ │şcoala, gradinita, │ │- evacuari din lacuri de │
│ │spitalul, biserica, etc.) │ │acumulare │
│ │- nr. poduri şi podeţe │ │- grindina, furtuna, │
│ │- km DN │ │caderi masive de zapada, │
│ │- km DJ+DC │ │depuneri de gheaţa şi │
│ │- km drum forestier │ │chiciura, etc. │
│ │- ha teren agricol │ │- rupere dig rau, │
│ │- km reţele de alimentare │ │avariere baraj, etc. │
│ │cu apa │ │- etc. │
│ │- nr. fantani │ │ │
│ │- animale moarte │ │ │
│ │- nr. construcţiilor │ │ │
│ │hidrotehnice (nominalizare:│ │ │
│ │dig, rau ... reg. rau, etc.│ │ │
│ │deţinãtor) │ │ │
│ │- reţele electrice │ │ │
│ │- reţele telefonice │ │ │
├───────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│TOTAL JUDEŢ │victime omeneşti │ │Valoare (mil. lei) │
│Nr. total │- nr. case din care │ │ │
│localitãţi afectate│● distruse │ │ │
│ │● avariate │ │ │
│ │- nr. anexe gospodãreşti │ │ │
│ │- nr. obiective socio- │ │ │
│ │economice │ │ │
│ │- nr. poduri şi podeţe │ │ │
│ │- km DN │ │ │
│ │- km DJ+DC │ │ │
│ │- km drum forestier │ │ │
│ │- ha teren agricol │ │ │
│ │- km reţele de alimentare │ │ │
│ │cu apa │ │ │
│ │- nr. fantani │ │ │
│ │- animale moarte │ │ │
│ │- nr. construcţiilor │ │ │
│ │hidrotehnice │ │ │
│ │- reţele electrice │ │ │
│ │- reţele telefonice │ │ │
└───────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────┘Pierderile de vieţi omeneşti se vor mentiona nominal, cu specificarea împrejurãrilor în care au survenit;
4. comportarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate în lacuri de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de funcţionare al statiilor de pompare pentru desecare.
La Raport se va anexa "Situaţia construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri" dupã modelul de mai jos:
Model:


┌─────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Denumirea │Valoare (mil. lei)│ Propuneri de resurse financiare │
│ construcţiei/deţinãtor │ │ pt. refacere │
├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ANAR ....................│ │- buget de stat │
│Primãrii ................│ │- buget local │
│ANIF │ │- surse proprii ale deţinãtorilor│
└─────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────┘


5. concluzii şi aprecieri, cu propuneri de imbunatatire a activitãţii de apãrare şi a sistemului informaţional decizional, a planurilor de apãrare şi a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrãri noi cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, posibilitãţi de realizare a acestora (surse de finanţare);
6. raportul se semneazã de cãtre preşedintele Comitetului judeţean, şeful Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta şi de cãtre şeful Grupului de suport tehnic.
Modelul rapoartelor sinteza (de evaluare) solicitat de cãtre Ministerul Administraţiei şi Internelor este urmãtorul:

RAPORT privind efectele inundatiilor şi al alunecarilor de teren produse în perioada ................................

1. EVALUARE PAGUBE
1.1. - Infrastructura


┌────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
𗈕.1.1. │Apãrare inundatii │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.1.1.│Diguri (km.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.1.2.│Apãrãri de maluri (km.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.1.3.│Baraje (nr.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.2. │Drumuri │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.2.1.│Drumuri naţionale (km.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.2.2.│Drumuri judeţene (km.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.2.3.│Drumuri comunale (km.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.2.4.│Strãzi (km.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.3. │Poduri, podeţe şi traversari pietonale │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.3.1.│Poduri (nr.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.3.2.│Podeţe (nr.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.3.3.│Traversari pietonale (nr.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.4. │Cai ferate (km.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.5. │Reţele, utilitãţi publice │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.5.1.│Reţele alimentare cu apa (km.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.5.2.│Reţele canalizare (km.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.5.3.│Reţele electrice (km.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.5.4.│Reţele transport gaze naturale (km.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.5.5.│Reţele comunicaţii (nr. cabluri fibra optica)│ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.5.6.│Surse de apa (fantani - nr.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.1.6. │Uzine apa (nr.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Staţii de epurare (nr.) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Staţii reglare gaz (nr.) │ │
└────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


1.2. - Agricultura


┌────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ Produs │ Hectare │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1. │Grâu, secara │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2. │Porumb │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 3. │Orz, orzoaica │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 4. │Floarea soarelui │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 5. │Alte culturi │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 6. │Total suprafata cultivatã │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 7. │Pãşuni şi fanete │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 8. │Ogoare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │Total │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘


1.3. - Silvicultura


┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
𗈕.3.1.│Drumuri forestiere (km.) │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
𗈕.3.2.│Poduri şi podeţe forestiere (nr.)│ │
├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
𗈕.3.3.│Plantaţii şi pepiniere (ha.) │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
𗈕.3.4.│Puieţi forestieri distrusi (buc.)│ │
├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
𗈕.3.5.│Material lemnos (mc.) │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
𗈕.3.6.│Rupturi şi doboraturi (mc.) │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
𗈕.3.7.│Baraje corectare torenţi (nr.) │ │
└──────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


1.4. - Imobile


┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │ Numãr │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.4.1.│Case │ │
│ │ - avariate/afectate │ │
│ │ - distruse │ │
│ │ - case în pericol de prabusire │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.4.2.│Anexe gospodãreşti │ │
│ │ - avariate │ │
│ │ - distruse │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.4.3.│Obiective socio-economice, din care: │ │
│ │ - şcoli │ │
│ │ - grãdiniţe şi cãmine │ │
│ │ - spitale │ │
│ │ - dispensare medicale │ │
│ │ - biserici │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
𗈕.4.4.│Alte obiective │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


2. - EVALUARE COSTURI RECONSTRUCŢIE


┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Instituţia/obiective afectate │ Valoare │
│crt.│ │ (mii lei RON) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │TOTAL GENERAL │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1. │Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi │ │
│ │Turismului - Total, din care: │ │
│ │- infrastructura │ │
│ │- case avariate/afectate (nr. ) │ │
│ │- case distruse (nr. ) │ │
│ │- case în pericol de prabusire (nr. ) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 2. │Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii │ │
│ │Rurale - Total, din care: │ │
│ │- agricultura (ha) │ │
│ │- silvicultura (ha) │ │
│ │- îmbunãtãţiri funciare (ha) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 3. │Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii │ │
│ │(nr. şcoli şi nr. grãdiniţe afectate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 4. │Ministerul Mediului şi Gospodariri Apelor │ │
│ │(lucrãri de apãrare impotriva inundatiilor: diguri,│ │
│ │baraje şi apãrãri de mal) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 5. │Ministerul Culturii şi Cultelor │ │
│ │(nr. lacasuri de cult şi nr. obiective de │ │
│ │patrimoniu naţional cultural) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 6. │Ministerul Administraţiei şi Internelor │ │
│ │- Total, din care: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- reţele de alimentare cu apa (km.) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- uzine de apa (nr.) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- staţii de epurare a apei (nr.) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- reţele de canalizare (km.) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- fantani şi puţuri de adancime (nr.) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- drumuri judeţene (km.) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- drumuri comunale (km.) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- strãzi comunale (km.) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- poduri (nr.) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- podeţe (nr.) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- cheltuieli de urgenta pentru intervenţie, │ │
│ │recuperare şi reabilitare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 7. │Ministerul Sãnãtãţii │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 8. │Ministerul Economiei şi Comerţului - Total, │ │
│ │din care: │ │
│ │- reţele electrice │ │
│ │- reţele de gaze naturale │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘


3. - PROIECTE (Stadiul în care se afla)


┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│ Instituţia │Obiectivul│ Stadiul proiectului │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Ministerul Sãnãtãţii │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Ministerul Economiei şi Comerţului │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Ministerul Culturii şi Cultelor │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi │ │ │
│Dezvoltãrii Rurale │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi│ │ │
│Turismului │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Ministerul Administraţiei şi Internelor │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘


4. - LUCRĂ?RI EXECUTATE DUPĂ? INUNDATII


┌───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ Infrastructura │Infrastructura│ │
│ Instituţia │comunicationala (poduri,│ inundatii │Altele│
│ │ drumuri, cai ferate) │ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│Ministerul Mediului şi │ │ │ │
│Gospodãririi Apelor │ │ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│Ministerul Sãnãtãţii │ │ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│Ministerul Economiei şi │ │ │ │
│Comerţului │ │ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│Ministerul Agriculturii, │ │ │ │
│Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale│ │ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│Ministerul Transporturilor, │ │ │ │
│Construcţiilor şi Turismului │ │ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│Ministerul Culturii şi Cultelor│ │ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│Ministerul Apãrãrii Naţionale │ │ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────┤
│Ministerul Administraţiei şi │ │ │ │
│Internelor │ │ │ │
└───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴──────┘


5. - ACŢIUNI ÎN DESFÃŞURARE


┌────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
𗈙.1.│Evacuare ape │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
𗈙.2.│Refacere infrastructura rutiera │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
𗈙.3.│Refacere infrastructura feroviara │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
𗈙.4.│Refacerea sistemului de îmbunãtãţiri funciare│ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
𗈙.5.│Refacere poduri │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
𗈙.6.│Alte acţiuni │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘


---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016