Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGEA nr. 422 din 28 decembrie 2023  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGEA nr. 422 din 28 decembrie 2023 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1188 din 29 decembrie 2023
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2024
    ART. 1
    Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2024 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2024.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2024
    ART. 2
    (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/03.
    (2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.

    ART. 3
    (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 134.982.538 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 134.982.538 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare.
    (2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 243.160 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 161.815 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 81.345 mii lei.
    (3) Sinteza finanţării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat, cu detalierea pe fişele programelor bugetare, este prevăzută în anexa nr. 3/03.
    (4) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare este prevăzut în anexa nr. 4/03.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2024
    ART. 4
    (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/04.
    (2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.

    ART. 5
    (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 2.314.892 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.094.627 mii lei la credite bugetare şi în sumă de 2.154.627 mii lei la credite de angajament, cu un excedent de 220.265 mii lei.
    (2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 136.490 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 39.257 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 97.233 mii lei.
    (3) Sinteza proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04 şi 5/04.
    (4) Sinteza finanţării programelor bugetului asigurărilor pentru şomaj, cu detalierea pe fişele programelor bugetare, este prevăzută în anexa nr. 4/04.
    (5) Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 6/04.

    CAP. II
    Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
    SECŢIUNEA 1
    Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi
    ART. 6
    (1) În anul 2024, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament şi de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale.
    (2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

    ART. 7
    Sunt interzise virările de credite de angajament şi credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

    ART. 8
    Sunt interzise virările de credite de angajament şi credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

    ART. 9
    Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ al capitolului 6804 „Asigurări şi asistenţă socială“ la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

    ART. 10
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024 se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze pe tot parcursul anului:
    a) virări de credite de angajament şi credite bugetare pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv a investiţiilor/reformelor noi aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificarea corespunzătoare a anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz;
    b) virări de credite de angajament şi credite bugetare între programe, peste limita prevăzută, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cu modificarea corespunzătoare a anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz.

    (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite pe tot parcursul anului să modifice costurile asociate măsurilor şi valorile indicatorilor prevăzuţi în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, cu încadrarea în valoarea totală a programului aprobată pe anul 2024.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, precum şi la proiecte cu finanţare din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, pe anul 2024
    ART. 11
    (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în bugetele instituţiilor finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi, la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/ avizele de principiu emise de către autorităţile de management, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2025-2027 şi anii ulteriori şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
    (2) Prin derogare de la art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, după caz, în bugetele prevăzute la alin. (1), titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.
    (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
    (4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanţării proiectelor aflate în implementare.

    ART. 12
    (1) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, cu modificarea corespunzătoare a anexelor, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, pentru finanţarea proiectelor aflate în implementare sau proiectelor noi finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
    (3) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.

    ART. 13
    (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o cerere de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilităţii/mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, cu excepţia cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
    (2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană şi/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.
    (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

    ART. 14
    Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite de angajament şi credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:
    a) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    b) titlul 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“;
    c) titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.


    ART. 15
    (1) Ordonatorul principal de credite comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor modificările efectuate potrivit prevederilor art. 11, art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 14 concomitent cu transmiterea anexelor modificate corespunzător.
    (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor să aprobe, la propunerea ordonatorului principal de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi art. 14.

    ART. 16
    Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferente cadrului financiar 2021-2027 nu pot fi diminuate, cu excepţia sumelor care se virează la articolul şi/sau alineatul „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ pentru finanţarea reformelor/investiţiilor/proiectelor aferente componentei de asistenţă financiară nerambursabilă din cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

    ART. 17
    (1) În anul 2024, pentru implementarea proiectelor/investiţiilor/reformelor finanţate din Mecanismul de redresare şi rezilienţă, prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.
    (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor/investiţiilor/reformelor noi aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare încheiate cu coordonatorii de reformă şi/sau investiţii/agenţiile de implementare/responsabilii de implementare a investiţiilor.
    (3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament la titlul 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ şi titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ de la titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare finanţării proiectelor/investiţiilor/reformelor aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă, inclusiv de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ pentru finanţarea proiectelor aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, cu respectarea prevederilor art. 16.
    (4) Pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate în cadrul titlurilor 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ şi 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

    ART. 18
    (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor să aprobe, la propunerea ordonatorului principal de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor efectuate potrivit art. 17 alin. (3).
    (2) Sumele prevăzute pe total la articolul bugetar „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ nu pot fi diminuate.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 este de 7.567 lei.

    ART. 20
    Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului, la 7.567 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.784 lei.


    ART. 21
    În anul 2024, cota contribuţiei pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este de 17% din contribuţia asiguratorie pentru muncă prevăzută la art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 22
    (1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.
    (2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.
    (3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se suportă din bugetul din care se finanţează drepturile respective.

    ART. 23
    Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

    ART. 24
    (1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol şi paragraf, precum şi la nivel de articol şi alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2024 şi să comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ şi titlul 20 „Bunuri şi servicii“ la nivel de articol şi alineat, potrivit clasificaţiei bugetare.
    (4) Ordonatorul principal de credite are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor detalierea prevăzută la alin. (3) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2024, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (4) şi (5), Ministerul Finanţelor este autorizat să nu aprobe cererile de deschideri de credite transmise de ordonatorul principal de credite, cu excepţia cererilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asistenţă socială.

    ART. 25
    Anexele nr. 1/03-4/03 şi nr. 1/04-6/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    ALFRED-ROBERT SIMONIS
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ

    Bucureşti, 28 decembrie 2023.
    Nr. 422.
    ANEXA 1/03

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Sinteza veniturilor si cheltuielilor
    alocate pe surse si pe titluri pe anii 2024- 2027

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │- mii lei -│
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┼───────────┤
│ │ │ │Grupa│ │ │Denumire │Program │Estimari │Estimari │Estimari │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│/ │Articol│Alineat│indicator │2024 │2025 │2026 │2027 │
│ │ │ │Titlu│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│0001 │03 │ │ │ │ │VENITURI - │135.225.698│164.048.833│174.547.689│184.047.267│
│ │ │ │ │ │ │TOTAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│0002 │03 │ │ │ │ │I. VENITURI │110.024.674│120.015.566│129.355.796│139.488.489│
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2000 │03 │ │ │ │ │B. CONTRIBUTII │109.846.870│119.822.707│129.147.379│139.265.029│
│ │ │ │ │ │ │DE ASIGURĂRI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2003 │ │ │ │ │ │CONTRIBUTIILE │1.146.420 │1.231.597 │1.318.764 │1.331.650 │
│ │ │ │ │ │ │ANGAJATORILOR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │
│ │01 │ │ │ │ │sociale de stat│916.229 │978.364 │1.042.022 │1.032.319 │
│ │ │ │ │ │ │datorate de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajatori │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │contributia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asiguratorie │ │ │ │ │
│ │09 │ │ │ │ │pentru munca │230.191 │253.233 │276.742 │299.331 │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │munca si boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2103 │ │ │ │ │ │CONTRIBUTIILE │108.700.450│118.591.110│127.828.615│137.933.379│
│ │ │ │ │ │ │ASIGURATILOR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurari │ │ │ │ │
│ │01 │ │ │ │ │sociale de stat│114.275.328│125.408.050│131.663.658│141.906.942│
│ │ │ │ │ │ │datorate de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurati │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurari │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │datorate de │ │ │ │ │
│ │04 │ │ │ │ │persoane │208.339 │224.858 │240.910 │256.328 │
│ │ │ │ │ │ │asigurate pe │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │baza de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │contract de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributia la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fondul de │ │ │ │ │
│ │07 │ │ │ │ │pensii, │-17.258.544│-19.665.827│-17.667.555│-18.281.140│
│ │ │ │ │ │ │administrat │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │privat (se │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │scade) │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurari │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale ale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │11 │ │ │ │ │perioadele in │181.633 │199.815 │218.364 │236.188 │
│ │ │ │ │ │ │care acestea nu│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │au avut │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │calitatea de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurat in │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemul de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pensii │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurari │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │datorate de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoane care │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │realizeaza │ │ │ │ │
│ │12 │ │ │ │ │venituri din │20.445 │22.492 │24.580 │26.586 │
│ │ │ │ │ │ │activitati │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │independente, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │activitati │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │agricole si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asocieri fara │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │personalitate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │juridica │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │individuala de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurari │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │datorata de │ │ │ │ │
│ │13 │ │ │ │ │persoanele care│25.411 │27.955 │30.550 │33.043 │
│ │ │ │ │ │ │realizeaza │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturi de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │intelectuala │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┬┴───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributia de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurari │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │datorata de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanele │ │ │ │ │
│ │28 │ │ │ │ │fizice care │76.157 │83.781 │91.558 │99.032 │
│ │ │ │ │ │ │realizeaza │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri in │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │baza │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │contractelor de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │activitate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sportiva │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributia de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurari │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │datorata de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanele care│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │realizeaza │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │salarii din │ │ │ │ │
│ │47 │ │ │ │ │domeniul │10.414.129 │11.456.601 │12.316.018 │12.721.310 │
│ │ │ │ │ │ │constructiilor,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sectorului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │agricol si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │industriei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │alimentare si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din activitati │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de creare de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │programe pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │calculator │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurari │ │ │ │ │
│ │48 │ │ │ │ │aferente │757.552 │833.385 │910.532 │935.090 │
│ │ │ │ │ │ │declaratiei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │unice │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2900 │03 │ │ │ │ │C. VENITURI │177.804 │192.859 │208.417 │223.460 │
│ │ │ │ │ │ │NEFISCALE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3000 │03 │ │ │ │ │C1. VENITURI │12.969 │13.488 │13.879 │14.240 │
│ │ │ │ │ │ │DIN PROPRIETATE│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3103 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN │12.969 │13.488 │13.879 │14.240 │
│ │ │ │ │ │ │DOBANZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │dobanzi ale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului de │ │ │ │ │
│ │06 │ │ │ │ │asigurari de │12.969 │13.488 │13.879 │14.240 │
│ │ │ │ │ │ │accidente de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │munca si boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │C2. VANZARI DE │ │ │ │ │
│3300 │03 │ │ │ │ │BUNURI SI │164.835 │179.371 │194.538 │209.220 │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI DIN │ │ │ │ │
│3303 │ │ │ │ │ │PRESTARI DE │103.333 │107.466 │110.583 │113.458 │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII SI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALTE ACTIVITATI│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │ │ │ │
│ │08 │ │ │ │ │prestari de │159 │165 │170 │175 │
│ │ │ │ │ │ │servicii │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributia │ │ │ │ │
│ │11 │ │ │ │ │pentru bilete │103.174 │107.301 │110.413 │113.283 │
│ │ │ │ │ │ │de tratament si│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │odihna │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3603 │ │ │ │ │ │DIVERSE │61.502 │71.905 │83.955 │95.762 │
│ │ │ │ │ │ │VENITURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │ │ │ │
│ │01 │ │ │ │ │aplicarea │31.232 │33.877 │36.610 │39.252 │
│ │ │ │ │ │ │prescriptiei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │extinctive │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │recuperarea │ │ │ │ │
│ │03 │ │ │ │ │debitelor │24.935 │32.480 │41.636 │50.652 │
│ │ │ │ │ │ │provenite din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturile │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │necuvenite │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │50 │ │ │ │ │Alte venituri │5.335 │5.548 │5.709 │5.858 │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4100 │03 │ │ │ │ │IV. SUBVENTII │25.159.024 │43.991.267 │45.149.893 │44.558.778 │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │SUBVENTII DE LA│ │ │ │ │
│4200 │03 │ │ │ │ │ALTE NIVELE ALE│25.159.024 │43.991.267 │45.149.893 │44.558.778 │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRATIEI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4203 │ │ │ │ │ │SUBVENTII DE LA│25.159.024 │43.991.267 │45.149.893 │44.558.778 │
│ │ │ │ │ │ │BUGETUL DE STAT│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Subventii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │primite de │ │ │ │ │
│ │24 │ │ │ │ │bugetul │25.159.024 │43.991.267 │45.149.893 │44.558.778 │
│ │ │ │ │ │ │asigurarilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │SUME AFERENTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENTEI │ │ │ │ │
│4903 │ │ │ │ │ │FINANCIARE │42.000 │42.000 │42.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALOCATE PENTRU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PNRR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │02 │ │ │ │ │Sume rambursate│42.000 │42.000 │42.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │din PNRR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri sistem│ │ │ │ │
│4903 │81 │ │ │ │ │public de │134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│
│ │ │ │ │ │ │pensii │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri sistem│ │ │ │ │
│4903 │82 │ │ │ │ │accidente de │243.160 │266.721 │290.621 │313.571 │
│ │ │ │ │ │ │munca si boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│5000 │ │ │ │ │ │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.134.353│163.923.383│174.408.185│183.895.355│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.134.353│163.923.383│174.408.185│183.895.355│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │460.547 │483.574 │507.753 │507.753 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │460.547 │483.574 │507.753 │507.753 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI SI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │692.000 │724.500 │745.511 │764.894 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │692.000 │724.500 │745.511 │764.894 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBANZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │53.884 │55.770 │57.387 │58.879 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │53.884 │55.770 │57.387 │58.879 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │133.874.417│162.605.911│173.043.802│182.560.000│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │133.874.417│162.605.911│173.043.802│182.560.000│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.300 │3.416 │3.515 │3.606 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.300 │3.416 │3.515 │3.606 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XII │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANTARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SUMELE │ │ │ │ │
│ │ │ │60 │ │ │REPREZENTAND │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIARA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTA PNRR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XV │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │BUGETUL │ │ │ │ │
│5003 │ │ │ │ │ │ASIGURARILOR │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALE DE STAT│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.134.353│163.923.383│174.408.185│183.895.355│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.134.353│163.923.383│174.408.185│183.895.355│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │460.547 │483.574 │507.753 │507.753 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │460.547 │483.574 │507.753 │507.753 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI SI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │692.000 │724.500 │745.511 │764.894 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │692.000 │724.500 │745.511 │764.894 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBANZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │53.884 │55.770 │57.387 │58.879 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │53.884 │55.770 │57.387 │58.879 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │133.874.417│162.605.911│173.043.802│182.560.000│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │133.874.417│162.605.911│173.043.802│182.560.000│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.300 │3.416 │3.515 │3.606 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.300 │3.416 │3.515 │3.606 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XII │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANTARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SUMELE │ │ │ │ │
│ │ │ │60 │ │ │REPREZENTAND │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIARA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTA PNRR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XV │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Partea a III-a │ │ │ │ │
│6800 │03 │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIAL- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CULTURALE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.134.353│163.923.383│174.408.185│183.895.355│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.134.353│163.923.383│174.408.185│183.895.355│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │460.547 │483.574 │507.753 │507.753 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │460.547 │483.574 │507.753 │507.753 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI SI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │692.000 │724.500 │745.511 │764.894 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │692.000 │724.500 │745.511 │764.894 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBANZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │53.884 │55.770 │57.387 │58.879 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │53.884 │55.770 │57.387 │58.879 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │133.874.417│162.605.911│173.043.802│182.560.000│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │133.874.417│162.605.911│173.043.802│182.560.000│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.300 │3.416 │3.515 │3.606 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.300 │3.416 │3.515 │3.606 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XII │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANTARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SUMELE │ │ │ │ │
│ │ │ │60 │ │ │REPREZENTAND │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIARA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTA PNRR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XV │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI SI │ │ │ │ │
│6803 │ │ │ │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │134.972.838│163.780.112│174.255.068│183.731.696│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │134.972.838│163.780.112│174.255.068│183.731.696│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │443.712 │467.270 │490.833 │490.433 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │443.712 │467.270 │490.833 │490.433 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI SI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │689.989 │722.531 │743.487 │762.810 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │689.989 │722.531 │743.487 │762.810 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBANZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │53.874 │55.763 │57.380 │58.872 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │53.874 │55.763 │57.380 │58.872 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │133.731.943│162.481.110│172.909.836│182.415.952│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │133.731.943│162.481.110│172.909.836│182.415.952│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.115 │3.226 │3.315 │3.406 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.115 │3.226 │3.315 │3.406 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XII │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANTARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SUMELE │ │ │ │ │
│ │ │ │60 │ │ │REPREZENTAND │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIARA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTA PNRR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │9.700 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.700 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XV │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │9.700 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.700 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURARI SI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│6903 │ │ │ │ │ │SOCIALA PENTRU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ACCIDENTE DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MUNCA SI BOLI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROFESIONALE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │161.815 │143.271 │153.117 │163.659 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │161.815 │143.271 │153.117 │163.659 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │161.515 │143.271 │153.117 │163.659 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │161.515 │143.271 │153.117 │163.659 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │16.835 │16.304 │16.920 │17.320 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │16.835 │16.304 │16.920 │17.320 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI SI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │2.011 │1.969 │2.024 │2.084 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.011 │1.969 │2.024 │2.084 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBANZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10 │7 │7 │7 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10 │7 │7 │7 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │142.474 │124.801 │133.966 │144.048 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │142.474 │124.801 │133.966 │144.048 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │185 │190 │200 │200 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │185 │190 │200 │200 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │300 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │300 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XV │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │300 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │300 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│9903 │ │ │ │ │ │EXCEDENT/ │81.345 │123.450 │137.504 │149.912 │
│ │ │ │ │ │ │DEFICIT │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Excedent/ │ │ │ │ │
│9903 │10 │ │ │ │ │Deficit sistem │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │public de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pensii │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Excedent/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Deficit sistem │ │ │ │ │
│9903 │11 │ │ │ │ │accidente de │81.345 │123.450 │137.504 │149.912 │
│ │ │ │ │ │ │munca si boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴────────┴────┴────────┴───────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 2/03

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe,
    titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2024- 2027
    (sume alocate din Bugetul asigurarilor sociale de stat)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │- mii lei -│
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┼───────────┤
│ │ │ │Grupa│ │ │Denumire │Program │Estimari │Estimari │Estimari │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│/ │Articol│Alineat│indicator │2024 │2025 │2026 │2027 │
│ │ │ │Titlu│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │BUGETUL │ │ │ │ │
│5003 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRILOR │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALE DE STAT│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.134.353│163.923.383│174.408.185│183.895.355│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.134.353│163.923.383│174.408.185│183.895.355│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │460.547 │483.574 │507.753 │507.753 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │460.547 │483.574 │507.753 │507.753 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI SI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │692.000 │724.500 │745.511 │764.894 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │692.000 │724.500 │745.511 │764.894 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │53.884 │55.770 │57.387 │58.879 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │53.884 │55.770 │57.387 │58.879 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │03 │ │Alte dobanzi │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │53.884 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Dobanda │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │datorata │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │trezoreriei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │statului │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │53.884 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │B. Transferuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │curente in │ │ │ │ │
│ │ │ │ │02 │ │strainatate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(catre │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizatii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │internationale)│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributii si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │01 │cotizatii la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organisme │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │internationale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │133.874.417│162.605.911│173.043.802│182.560.000│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │133.874.417│162.605.911│173.043.802│182.560.000│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Asigurari │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │131.594.967│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │02 │ │Ajutoare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.279.450 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Ajutoare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │01 │sociale in │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │numerar │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.855.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Ajutoare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │sociale in │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │natura │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │424.450 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.300 │3.416 │3.515 │3.606 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.300 │3.416 │3.515 │3.606 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │17 │ │Despagubiri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │civile │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │970 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │40 │ │persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │handicap │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │neincadrate │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.330 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XII │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANTARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SUMELE │ │ │ │ │
│ │ │ │60 │ │ │REPREZENTAND │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIARA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTA PNRR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │01 │ │europene │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nerambursabile │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │42.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │03 │ │Sume aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TVA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │8.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XV │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │8.300 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Masini, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │echipamente si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mijloace de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.150 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Mobilier, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aparatura │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │03 │birotica si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.150 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │30 │Alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fixe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │6.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Reparatii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │03 │ │capitale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │activelor fixe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.700 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Partea a III-a │ │ │ │ │
│6800 │03 │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIAL- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CULTURALE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.134.353│163.923.383│174.408.185│183.895.355│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.134.353│163.923.383│174.408.185│183.895.355│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │460.547 │483.574 │507.753 │507.753 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │460.547 │483.574 │507.753 │507.753 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI SI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │692.000 │724.500 │745.511 │764.894 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │692.000 │724.500 │745.511 │764.894 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBANZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │53.884 │55.770 │57.387 │58.879 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │53.884 │55.770 │57.387 │58.879 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │133.874.417│162.605.911│173.043.802│182.560.000│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │133.874.417│162.605.911│173.043.802│182.560.000│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.300 │3.416 │3.515 │3.606 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.300 │3.416 │3.515 │3.606 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XII │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANTARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SUMELE │ │ │ │ │
│ │ │ │60 │ │ │REPREZENTAND │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIARA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTA PNRR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XV │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.000 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI SI │ │ │ │ │
│6803 │ │ │ │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │134.972.838│163.780.112│174.255.068│183.731.696│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │134.972.838│163.780.112│174.255.068│183.731.696│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │443.712 │467.270 │490.833 │490.433 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │443.712 │467.270 │490.833 │490.433 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI SI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │689.989 │722.531 │743.487 │762.810 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │689.989 │722.531 │743.487 │762.810 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBANZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │53.874 │55.763 │57.380 │58.872 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │53.874 │55.763 │57.380 │58.872 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │03 │ │Alte dobanzi │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │53.874 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Dobanda │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │datorata │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │trezoreriei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │statului │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │53.874 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │212 │217 │223 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │B. Transferuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │curente in │ │ │ │ │
│ │ │ │ │02 │ │strainatate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(catre │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizatii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │internationale)│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributii si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │01 │cotizatii la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organisme │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │internationale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │133.731.943│162.481.110│172.909.836│182.415.952│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │133.731.943│162.481.110│172.909.836│182.415.952│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Asigurari │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │131.511.943│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │02 │ │Ajutoare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.220.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Ajutoare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │01 │sociale in │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │numerar │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.820.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Ajutoare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │sociale in │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │natura │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │400.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.115 │3.226 │3.315 │3.406 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.115 │3.226 │3.315 │3.406 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │17 │ │Despagubiri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │civile │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │915 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │40 │ │persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │handicap │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │neincadrate │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.200 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XII │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANTARE DIN │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SUMELE │ │ │ │ │
│ │ │ │60 │ │ │REPREZENTAND │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIARA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTA PNRR │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │50.000 │50.000 │50.000 │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │01 │ │europene │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nerambursabile │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │42.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │03 │ │Sume aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TVA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │8.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │9.700 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.700 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XV │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │9.700 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.700 │2.000 │2.000 │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │8.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Maşini, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │echipamente si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mijloace de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Mobilier, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aparatura │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │03 │birotica si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │30 │Alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fixe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │6.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Reparatii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │03 │ │capitale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │activelor fixe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.700 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Pensii si │ │ │ │ │
│ │03 │ │ │ │ │ajutoare pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │batranete │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │131.511.943│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Asistenta │ │ │ │ │
│ │04 │ │ │ │ │acordata │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanelor in │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │varsta │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │400.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │09 │ │ │ │ │Ajutoare pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │urmasi │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.820.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Prevenirea │ │ │ │ │
│ │15 │ │ │ │ │excluderii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte cheltuieli│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │in domeniul │ │ │ │ │
│ │ │50 │ │ │ │prevenirii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │excluderii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │205 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte cheltuieli│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │in domeniul │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │asigurarilor si│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asistentei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.250.390 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │transmiterea si│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │plata │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │599.835 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte cheltuieli│ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │de administrare│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fond │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │650.555 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURARI SI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│6903 │ │ │ │ │ │SOCIALA PENTRU │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ACCIDENTE DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │MUNCA SI BOLI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PROFESIONALE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │161.815 │143.271 │153.117 │163.659 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │161.815 │143.271 │153.117 │163.659 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │161.515 │143.271 │153.117 │163.659 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │161.515 │143.271 │153.117 │163.659 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │16.835 │16.304 │16.920 │17.320 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │16.835 │16.304 │16.920 │17.320 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI SI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │2.011 │1.969 │2.024 │2.084 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.011 │1.969 │2.024 │2.084 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOBANZI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10 │7 │7 │7 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10 │7 │7 │7 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │03 │ │Alte dobanzi │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Dobanda │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │datorata │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │trezoreriei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │statului │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENTA │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALA │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │142.474 │124.801 │133.966 │144.048 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │142.474 │124.801 │133.966 │144.048 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Asigurări │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │83.024 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │02 │ │Ajutoare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │59.450 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Ajutoare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │01 │sociale in │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │numerar │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │35.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Ajutoare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │sociale in │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │natura │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │24.450 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │185 │190 │200 │200 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │185 │190 │200 │200 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │17 │ │Despagubiri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │civile │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │55 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │40 │ │persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │handicap │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │neincadrate │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │130 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │300 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │300 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XV │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │300 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │300 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │300 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Masini, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │echipamente si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mijloace de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │150 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Mobilier, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aparatura │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │03 │birotica si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │150 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Pensii si │ │ │ │ │
│ │03 │ │ │ │ │ajutoare pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │batranete │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │83.024 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Asistenta │ │ │ │ │
│ │05 │ │ │ │ │sociala in caz │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de boli si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │invaliditati │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │54.050 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Asistenta │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │sociala in caz │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de boli │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │26.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Asistenta │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │sociala in caz │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de invaliditate│ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │28.050 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │09 │ │ │ │ │Ajutoare pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │urmasi │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5.400 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte cheltuieli│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │in domeniul │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │asigurarilor si│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asistentei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │19.341 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │transmiterea si│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │plata │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │711 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte cheltuieli│ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │de administrare│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fond │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │18.630 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 3/03

    SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───┬─────────┬─────┬────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │Valoarea │Realizari │Executie │Program │Estimari │Estimari │Estimari │Estimari │
│Cod│ordonator│Prog.│Denumire│totala a │2022 si ani│preliminata│2024 │2025 │2026 │2027 │ani │
│ │ │ │ │programului │anteriori │2023 │ │ │ │ │ulteriori│
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│01 │13574005 │ │Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │TOTAL CHELTUIELI │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.176.453.556│406.761.508│112.314.772│135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.176.453.556│406.761.508│112.314.772│135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │Buget asigurari sociale de stat │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.176.452.840│406.760.792│112.314.772│135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.176.452.840│406.760.792│112.314.772│135.144.353│163.925.383│174.410.185│183.897.355│ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │Fonduri externe nerambursabile │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │716 │716 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │716 │716 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │1851 │PROGRAM │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1851 │Dezvoltarea si cresterea sustenabilitatii sistemului asigurarilor sociale │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1851 │TOTAL PROGRAM │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1851 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.294.768│406.380.037│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │1851 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.294.768│406.380.037│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│01 │13574005 │1851 │Buget asigurări sociale de stat │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1851 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.294.052│406.379.321│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │1851 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.294.052│406.379.321│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │1851 │Fonduri externe nerambursabile │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1851 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │716 │716 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │1851 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │716 │716 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │2070 │PROGRAM │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │2070 │Asigurari accidente de munca si boli profesionale │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │2070 │TOTAL PROGRAM │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │2070 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.158.788 │381.471 │155.455 │161.815 │143.271 │153.117 │163.659 │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │2070 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.158.788 │381.471 │155.455 │161.815 │143.271 │153.117 │163.659 │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │2070 │Buget asigurari sociale de stat │
├───┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │2070 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.158.788 │381.471 │155.455 │161.815 │143.271 │153.117 │163.659 │ │
├───┼─────────┼─────┼────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │2070 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼─────┼────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.158.788 │381.471 │155.455 │161.815 │143.271 │153.117 │163.659 │ │
└───┴─────────┴─────┴────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┘


    ANEXA 3/03/01

    FISA PROGRAMULUI BUGETAR

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │Cod │Cod │Valoarea │Realizari │Executie │Program │Estimari │Estimari │Estimari │Estimari │
│Cod│ordonator│program│indicator│totala a │2022 si ani│preliminata│2024 │2025 │2026 │2027 │ani │
│ │ │ │ │programului │anteriori │2023 │ │ │ │ │ulteriori│
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│01 │13574005 │ │ │Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1851 │ │PROGRAM: │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Dezvoltarea si cresterea sustenabilitatii sistemului asigurarilor sociale │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │DESCRIERE PROGRAM SI DOMENIUL POLITICII PUBLICE: │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Programul are in vedere reforma sistemului public de pensii, primul pilon, prin │
│ │ │ │ │extinderea sferei de cuprindere in sistem a tuturor categoriilor de │
│ │ │ │ │contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relationarea directa │
│ │ │ │ │a drepturilor de pensie cu nivelul contributiilor platite, marirea progresiva a │
│ │ │ │ │varstelor de pensionare si a stagiului de cotizare, promovarea unor forme │
│ │ │ │ │flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie. Continuarea pilonului │
│ │ │ │ │II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, in scopul de a │
│ │ │ │ │asigura o pensie privata ce suplimenteaza veniturile din pensia din sistemul │
│ │ │ │ │public. Administrarea sistemului public de pensii pe baza de transparenta, │
│ │ │ │ │legalitate si eficienta. │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │OBIECTIV PROGRAM │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Modernizarea sistemului public de pensii prin digitaliare, elaborarea cadrului │
│ │ │ │ │legislativ si recalcularea tuturor dosarelor de pensii pe baza principiului │
│ │ │ │ │contributivitatii, tinand cont de conditionalitatile de modernizare asumate │
│ │ │ │ │prin PNRR. │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │DURATA DE REALIZARE A PROGRAMULUI (luni): │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │DATA DE INCEPERE A PROGRAMULUI: luna: anul: │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │DATA DE INCHIDERE A PROGRAMULUI: luna: anul: │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │PROGRAM PERMANENT: DA │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │INDICATORI DE REZULTAT - EFECTUL POLITICILIOR PUBLICE │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│01 │13574005 │1851 │ │Cresterea anuala a valorii punctului de pensie │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │INDICATORI DE REZULTATE IMEDIATE AI MASURILOR │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │5842 │raport intre valoarea punctului de pensie si câştigul salarial mediu brut │
│ │ │ │ │utilizat la fundamentarea BASS │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │26 │26 │27 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │5843 │indicele anual de creştere a numarului de participanti la fondurile de pensii │
│ │ │ │ │administrate privat │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │4,5 │4,5 │4,5 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │6937 │numar mediu de pensionari din sistemul public de pensii (persoane) │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │4.574.000 │4.610.000 │4.610.000 │4.610.000 │4.610.000 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │6938 │numar de dosare noi inscrise in plata (dosare) │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │270.000 │270.000 │270.000 │270.000 │275.000 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │6939 │numar mediu de participanti la fondul de pensii administrate privat (persoane) │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │7.985.000 │7.985.000 │8.085.000 │8.085.000 │8.085.000 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │6940 │numar de bilete de tratament (numar anual) │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │125.000 │140.000 │145.000 │145.000 │145.000 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │ │MASURI INTREPRINSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI SI COSTURI ASOCIATE ACESTORA: │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Masura 405 │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Asigura finantarea conform legislatiei in domeniu si plata la timp, conform │
│ │ │ │ │termenelor legale, a tuturor pensiilor din sistemul public de pensii si a │
│ │ │ │ │ajutoarelor sociale . Cost asociat: 133331943 mii lei │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Masura 406 │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Asigura finantarea sistemului de trimitere la tratament balnear a pensionarilor │
│ │ │ │ │si asiguratilor. Cost asociat: 400000 mii lei │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Masura 407 │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Organizeaza activitatea de stabilire si plata pentru fondul de pensii │
│ │ │ │ │administrat privat │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│01 │13574005 │1851 │ │Masura 408 │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Gestionează baza de date proprie privind asiguratii sistemului public de pensii │
│ │ │ │ │si participantii la fondul de pensii administrat privat. Cost asociat: 1250595 │
│ │ │ │ │mii lei │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │INDICATORI DE EFICIENTA │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │5840 │Valoarea punctului de pensie stabilit prin programul de guvernare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │1.586 │1.785 │2.032 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │5841 │Indicele anual de modificare a contributiilor la fondurile administrate privat │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │3,75 │3,75 │4,75 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │7434 │Ponderea drepturilor de pensie distribuite prin cont bancar % │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │57,6 │59 │60 │65 │65 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │7435 │Gradul de valorificare a biletelor de tratament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │95,7 │97 │97 │97 │97 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │7436 │Ponderea dosarelor noi solutionate in termen │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │96,21 │97 │97,5 │98 │98 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │7437 │Ponderea recalcularilor solutionate in termen │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │94,78 │95 │95,5 │96 │96 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │ │SURSE DE FINANŢARE ALE PROGRAMULUI │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Total General │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.294.768│406.380.037│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │ │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.294.768│406.380.037│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │ │Buget asigurari sociale de stat │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.294.052│406.379.321│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│01 │13574005 │1851 │ │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.294.052│406.379.321│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │ │Fonduri externe nerambursabile │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │716 │716 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │ │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │716 │716 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │ │BUGETUL PROGRAMULUI │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Total General │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.294.768│406.380.037│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │ │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.294.768│406.380.037│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │ │Buget asigurari sociale de stat │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │5003 │BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │5003 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.294.052│406.379.321│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │5003 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.294.052│406.379.321│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │6803 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │6803 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.060.643│406.145.912│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │6803 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.175.060.643│406.145.912│112.159.317│134.982.538│163.782.112│174.257.068│183.733.696│ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│01 │13574005 │1851 │680310 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │680310 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │4.046.296 │1.690.885 │463.163 │443.712 │467.270 │490.833 │490.433 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680310 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │4.046.296 │1.690.885 │463.163 │443.712 │467.270 │490.833 │490.433 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680320 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │680320 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │6.221.073 │2.610.521 │691.735 │689.989 │722.531 │743.487 │762.810 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680320 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │6.221.073 │2.610.521 │691.735 │689.989 │722.531 │743.487 │762.810 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680330 │TITLUL III DOBANZI │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │680330 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │315.205 │48.063 │41.253 │53.874 │55.763 │57.380 │58.872 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680330 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │315.205 │48.063 │41.253 │53.874 │55.763 │57.380 │58.872 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680355 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │680355 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.956 │894 │205 │205 │212 │217 │223 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680355 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.956 │894 │205 │205 │212 │217 │223 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680357 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │680357 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.164.002.832│401.770.473│110.693.518│133.731.943│162.481.110│172.909.836│182.415.952│ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680357 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1.164.002.832│401.770.473│110.693.518│133.731.943│162.481.110│172.909.836│182.415.952│ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│01 │13574005 │1851 │680358 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │
│ │ │ │ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │680358 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │17.509 │2.260 │15.249 │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680358 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │17.509 │2.260 │15.249 │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680359 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │680359 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │28.979 │11.917 │4.000 │3.115 │3.226 │3.315 │3.406 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680359 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │28.979 │11.917 │4.000 │3.115 │3.226 │3.315 │3.406 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680360 │TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA │
│ │ │ │ │NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │680360 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │410.131 │54.437 │205.694 │50.000 │50.000 │50.000 │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680360 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │410.131 │54.437 │205.694 │50.000 │50.000 │50.000 │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680371 │TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │680371 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │91.978 │31.778 │44.500 │9.700 │2.000 │2.000 │2.000 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680371 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │91.978 │31.778 │44.500 │9.700 │2.000 │2.000 │2.000 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │680385 │TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │680385 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │-75.316 │-75.316 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│01 │13574005 │1851 │680385 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │-75.316 │-75.316 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │6903 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │6903 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │233.409 │233.409 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │6903 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │233.409 │233.409 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │690310 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │690310 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │23.177 │23.177 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │690310 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │23.177 │23.177 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │690320 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │690320 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │2.502 │2.502 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │690320 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │2.502 │2.502 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │690330 │TITLUL III DOBANZI │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │690330 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │690330 │II. Credite bugetare │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┤
│ │ │ │690351 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │690351 │I. Credite de angajament │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │65 │65 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼─────────&#