Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016  privind diminuarea risipei alimentare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016 privind diminuarea risipei alimentare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 418 din 8 mai 2024
    *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 49/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 18 martie 2024, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 217/2016 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2019 şi, ulterior, a mai fost modificată prin Legea nr. 131/2020 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 15 iulie 2020.
    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementează asigurarea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă asumate la nivel european şi internaţional de către România, în ceea ce priveşte prevenirea şi reducerea risipei alimentare. Diminuarea risipei alimentare este un obiectiv urmărit de toţi operatorii economici din sectorul agroalimentar.
    (2) Scopul prezentei legi îl constituie stabilirea măsurilor de prevenire şi reducere a risipei de alimente şi a acţiunilor de promovare aferente, în vederea creşterii utilizării şi valorificării alimentelor de-a lungul lanţului agroalimentar.
    (3) În sensul prezentei legi, prin risipă alimentară se înţelege situaţia în urma căreia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradării şi sunt distruse, conform legislaţiei în vigoare.
    (4) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile utilizate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
    (5) În vederea atingerii obiectivului vizat de prezenta lege, autorităţile publice cu atribuţii de reglementare şi control în domeniul agroalimentar au responsabilitatea informării consumatorilor finali cu privire la data durabilităţii minimale şi condiţiile de igienă alimentară. Operatorii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) pot participa în mod voluntar ca parteneri la activităţile şi campaniile propuse de autorităţi şi/sau pot iniţia propriile acţiuni de informare în spiritul prezentei legi.

    ART. 2
    (1) Operatorii economici din sectorul agroalimentar, aşa cum sunt definiţi în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 31 din 1 februarie 2002, au obligaţia să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare.
    (2) Operatorii economici implementează măsuri de prevenire şi reducere a risipei alimentare conform următoarei ierarhii de prevenire a risipei alimentare:
    a) măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia şi comercializarea alimentelor, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare;
    b) măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea termenului de valabilitate, conform legislaţiei în vigoare;
    c) măsuri pentru redistribuirea alimentelor prin transfer cu titlu gratuit, pentru consumul uman, către operatorii receptori, în conformitate cu prevederile stabilite în capitolul V al anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi măsuri privind redistribuirea alimentelor, prin transfer, pentru consumul uman, către operatori economici;
    d) măsuri pentru utilizarea şi consumul produselor alimentare în hrana animalelor, până la expirarea termenului de valabilitate a acestora, cu respectarea legislaţiei sanitare veterinare în domeniul nutriţiei animale;
    e) măsuri pentru direcţionarea produselor de origine animală devenite improprii consumului uman către utilizatori înregistraţi în vederea utilizării de material categoria 3 pentru hrana animalelor din adăposturi, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei nr. 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în compost, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în biogaz, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) măsuri pentru dirijarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman către o unitate de procesare autorizată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) în cazul măsurilor prevăzute la lit. f)-h) se aplică legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;
    j) măsuri pentru eliminarea şi utilizarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate, materiale de categoria 3, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute de legislaţia sanitară-veterinară în vigoare.

    (3) Înainte de a dispune neutralizarea deşeurilor generate, este obligatorie implementarea a cel puţin două acţiuni de prevenire a risipei alimentare, prevăzute la alin. (2) lit. a)-g).
    (4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) vor pune la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de reglementare rapoarte anuale prin care să prezinte planurile de diminuare a risipei alimentare, alături de acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute. Rapoartele anuale se vor realiza pe baza cadrelor internaţionale de raportare, dacă nu sunt deja cuprinse în rapoartele rezultatelor non-financiare ale respectivilor operatori.
    (5) Rapoartele anuale şi planurile de diminuare a risipei alimentare, prevăzute la alin. (4), sunt încărcate în platforma naţională pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare. Planurile şi rapoartele de diminuare a risipei alimentare sunt publicate şi pe pagina de internet a operatorului economic.
    (6) Operatorii economici trebuie să realizeze demersurile necesare pentru încheierea unui contract-cadru cu operatori receptori pentru transferul cu titlu gratuit al alimentelor.
    (7) Operatorii economici implementează măsuri de informare şi responsabilizare pentru salariaţi pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia şi comercializarea alimentelor, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare.
    (8) Operatorii economici informează consumatorii despre obiceiurile de consum responsabile.
    (9) Operatorii economici nu pot declara, în mod deliberat, ca fiind improprii produsele agroalimentare nevândute şi încă bune pentru consum fără a aduce atingere regulilor privind siguranţa alimentelor.
    (10) Operatorii economici din industria ospitalităţii vor facilita consumatorilor finali să ia, fără costuri suplimentare şi în condiţii corespunzătoare de ambalare, alimentele pe care nu le-au consumat, la finalul meselor servite, şi vor informa despre această posibilitate, în mod clar şi vizibil, în meniu.

    ART. 3
    (1) Transferul cu titlu gratuit al alimentelor se face către operatorii receptori sau consumatorii finali, acestora fiindu-le interzisă comercializarea alimentelor către alţi operatori din sectorul alimentar sau consumatorului final.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile sociale care funcţionează în baza Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare, sau serviciile sociale ale furnizorilor publici care funcţionează în baza art. 27 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt operatori din sectorul agroalimentar, înregistraţi la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi care desfăşoară activităţi în conformitate cu dispoziţiile actelor normative prevăzute mai sus pot comercializa alimente către consumatorul final, la un preţ care să permită acoperirea costurilor de funcţionare a activităţii respective. Nivelul maximal al costurilor de funcţionare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (3) În sensul prezentei legi, sunt excluse de la donare băuturile alcoolice.
    (4) Transferul sau transferul cu titlu gratuit al alimentelor de către operatorii economici se face cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene privind siguranţa alimentară, astfel:
    a) pentru produsele alimentare cărora li se aplică o dată-limită de consum în conformitate cu art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, transferul se realizează înainte de data respectivă;
    b) pentru produsele alimentare cărora li se aplică o dată a durabilităţii minimale, în conformitate cu art. 2 alin. (2) lit. (r) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu modificările şi completările ulterioare, transferul poate avea loc şi după data respectivă;
    c) pentru produsele alimentare care sunt absolvite de indicarea termenului de valabilitate nu este necesară o dată a durabilităţii minimale, în conformitate cu pct. 1 lit. (d) din anexa nr. X la Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în orice moment.


    ART. 4
    Operatorii economici care transferă cu titlu gratuit alimente către operatorii receptori, potrivit prevederilor prezentei legi, beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 4-6 şi la art. 270 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Încălcarea dispoziţiilor art. 3 constituie contravenţie, dacă nu întruneşte condiţiile unei infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
    (2) Constituie contravenţie, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 40.000 de lei încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 2 alin. (4) şi (5), după 6 luni de la data funcţionării şi utilizării platformei naţionale care permite operatorilor economici încărcarea electronică a rapoartelor şi a planurilor de diminuare a risipei alimentare. Nu reprezintă contravenţie încălcarea prevederilor art. 2 alin. (4) de către operatorii economici care se încadrează la definiţia microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, în sensul art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu atribuţii de control în domeniul agroalimentar.
    (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28 alin. (1), în ceea ce priveşte plata la jumătate din minimul amenzilor contravenţionale.

    ART. 6
    (1) Transferul alimentelor către operatorii receptori se face în baza unui contract încheiat cu respectarea prezentei legi.
    (2) Alimentele transferate se consideră a face obiectul darului manual în sensul art. 1.011 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de valoare.

    ART. 7
    (1) Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice au obligaţia să ia măsuri de prevenire şi diminuare a risipei alimentare atunci când, în cadrul activităţii desfăşurate, rămân sau pot rămâne surplusuri de alimente.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele obligaţii:
    a) să creeze platforma naţională, până la data de 30 iunie 2025, pentru raportarea datelor privind risipa alimentară de către operatorii economici;
    b) să publice pe pagina de internet proprie date relevante anuale cu privire la progresele făcute pentru prevenirea şi diminuarea risipei alimentare;
    c) să coordoneze elaborarea de materiale informative pentru operatorii economici în vederea prevenirii şi reducerii risipei alimentare;
    d) să realizeze campanii de informare şi conştientizare pentru a preveni şi reduce risipa alimentară, inclusiv în ceea ce priveşte impactul risipei alimentare din punct de vedere social şi al mediului.

    (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are următoarele obligaţii:
    a) să contribuie la elaborarea de materiale informative pentru operatorii economici în vederea prevenirii şi reducerii risipei alimentare;
    b) să furnizeze informaţii operatorilor economici implicaţi şi operatorilor receptori în vederea atingerii obiectivelor privind prevenirea şi reducerea risipei alimentare;
    c) să realizeze campanii de informare şi conştientizare a consumatorilor pentru a preveni şi reduce risipa alimentară, inclusiv în ceea ce priveşte impactul risipei alimentare din punct de vedere social şi al mediului.

    (4) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în consultare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor, întocmesc Strategia naţională pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare, care trebuie actualizată cu o periodicitate de cel mult 5 ani.
    (5) Strategia naţională pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare cuprinde următoarele:
    a) planificarea generală a acţiunilor care trebuie întreprinse pentru prevenirea şi reducerea risipei de alimente;
    b) date relevante privind atingerea obiectivelor de prevenire şi reducere a risipei alimentare;
    c) obiective cuantificabile pentru următorii 5 ani pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare, în conformitate cu deciziile şi dispoziţiile prevăzute de actele normative europene şi internaţionale;
    d) acţiuni de sprijin şi promovare a măsurilor împotriva risipei alimentare;
    e) responsabilii cu privire la atingerea obiectivelor menţionate în strategie;
    f) resursele financiare necesare pentru implementarea fiecărei măsuri specifice prevăzute în parte.

    (6) Strategia naţională pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare, înainte de a fi adoptată, este prezentată în cadrul Parlamentului României.

    ART. 8
    Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 9
    În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

    ANEXA 1

    Definiţii:
    1. Consumatorul final - ultimul consumator al unui produs alimentar care nu foloseşte produsul ca parte a unei operaţii sau activităţi din domeniul de activitate al unei întreprinderi cu profil alimentar - conform art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu modificările ulterioare;
    2. Etichetare - menţiunile, indicaţiile, mărcile sau denumirile comerciale, imaginile sau semnele care se referă la un produs alimentar şi care figurează pe orice ambalaj, document, anunţ, etichetă, inel sau manşetă care însoţesc sau se referă la respectivul produs;
    3. Etichetă - orice marcaj, marcă, semn, imagine sau altă descriere scrisă, imprimată, ştanţată, marcată, gravată sau tipărită pe un produs alimentar sau ataşată ambalajului sau recipientului unui astfel de produs;
    4. Data durabilităţii minimale - data până la care produsul alimentar îşi păstrează proprietăţile specifice atunci când este păstrat în mod corespunzător, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. (r) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Dată-limită de consum - data după care se consideră că un produs alimentar nu prezintă siguranţă, în conformitate cu art. 14 alin. (2)-(5) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Operatori economici (organizaţii donatoare) - operatorii din sectorul agroalimentar definiţi de Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care pot redistribui produse alimentare în scopul donării de alimente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 852/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Operatori receptori - operatorii din sectorul agroalimentar care desfăşoară activităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ce răspund de respectarea legislaţiei din domeniul igienei alimentelor după preluarea acestora de la operatorii economici; Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte cerinţe minime pentru anumite categorii de operatori în ceea ce priveşte condiţiile pe care aceştia trebuie să le îndeplinească pentru a deveni operatori receptori;
    8. Platformă naţională pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare - platforma naţională gestionată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în cadrul căreia operatorii economici introduc informaţiile obligatorii, conform dispoziţiilor prezentei legi;
    9. Termen de valabilitate - limita de timp/data stabilită de producător până la care un produs îşi păstrează caracteristicile specifice iniţiale, dacă au fost respectate condiţiile de depozitare şi păstrare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016