Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGEA nr. 297 din 3 decembrie 2018  privind publicitatea mobiliară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGEA nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind publicitatea mobiliară

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1184 din 7 decembrie 2020
    *) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 8 septembrie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Legea nr. 297/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1040 din 7 decembrie 2018.
    ART. 1
    (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) regulament - Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară;
    b) operator - persoana fizică sau juridică autorizată să înregistreze avizele de înscriere şi să efectueze căutări certificate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară;
    c) agent - persoana fizică sau juridică împuternicită de operatori să efectueze direct activitatea de operare în Registru;
    d) Registru sau RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, registru public în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sistem naţional electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidenţă a priorităţii în caz de executare silită, de publicitate a actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege;
    e) aviz de înscriere, după caz - avizul de ipotecă, avizul de fiducie, avizul specific, avizul de ipotecă - creanţe securitizate**), avizul ipotecă - obligaţiuni ipotecare;
    **) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 1 alin. (5).

    f) condiţii de autorizare - condiţii care califică solicitantul în vederea autorizării, nesupuse aprecierii pe baza unui punctaj;
    g) operare în Registru - activitatea de înregistrare a avizelor de înscriere şi certificare a rezultatelor căutărilor în Registru;
    h) birou teritorial - sediul operatorului, precum şi, după caz, sediile secundare, sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau punctele de lucru ale operatorului ori ale agenţilor împuterniciţi de acesta, unde se desfăşoară activitatea de operare în Registru, înfiinţate şi înregistrate potrivit dispoziţiilor legale specifice.

    (2) Avizul de ipotecă reprezintă avizul de înscriere a ipotecii şi a celorlalte operaţiuni juridice prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi poate fi:
    1. avizul de constituire a ipotecii şi de înscriere a celorlalte operaţiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea, denumit în continuare aviz de ipotecă iniţial;
    2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial, vizând descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, constituitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite şi alte modificări reglementate de lege;
    3. avizul de cesiune a creanţei ipotecare;
    4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial;
    5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
    6. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial;
    7. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial datorită executării obligaţiei garantate ori renunţării creditorului la întreaga ipotecă;
    8. avizul de nulitate pentru motivul anulării sau constatării nulităţii contractului de ipotecă;
    9. avizul de înscriere a intenţiei de constituire a unei ipoteci;
    10. avizul de transformare a avizului de înscriere a intenţiei de constituire a ipotecii în aviz de ipotecă iniţial;
    11. avizul de menţinere a ipotecii;
    12. avizul de actualizare a datelor;
    13. avizul de executare a bunului ipotecat;
    14. avizul de preluare în contul creanţei;
    15. avizul de cesiune a ipotecii;
    16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
    17. avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial;
    18. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conţinută în avizul de ipotecă şi de înscriere a celorlalte operaţiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

    (3) Avizul de fiducie reprezintă avizul de menţionare în Registru a fiduciei şi poate fi:
    1. avizul de fiducie iniţial;
    2. avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;
    3. avizul modificator al avizului de fiducie iniţial;
    4. avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial;
    5. avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial;
    6. avizul de reactivare a avizului de fiducie iniţial;
    7. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conţinută în avizul de fiducie.

    (4) Avizul specific este avizul prin care se realizează publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege şi poate fi:
    1. avizul specific iniţial;
    2. avizul modificator al avizului specific iniţial;
    3. avizul de prelungire a avizului specific iniţial;
    4. avizul de stingere a avizului specific iniţial;
    5. avizul de nulitate a avizului specific iniţial;
    6. avizul de reactivare a avizului specific iniţial;
    7. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conţinută în avizul specific.

    (5) Avizul de ipotecă - creanţe securitizate reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006* privind securitizarea creanţelor şi poate fi:
    * Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 13 martie 2006, a fost abrogată prin art. XXIX din Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 29 iulie 2020.
    1. avizul de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
    2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
    3. avizul de reducere a ipotecii - creanţe securitizate;
    4. avizul de extindere a ipotecii - creanţe securitizate;
    5. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
    6. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
    7. avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
    8. avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
    9. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conţinută în avizul de ipotecă - creanţe securitizate.

    (6) Avizul de ipotecă - obligaţiuni ipotecare reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare şi poate fi:
    1. avizul de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
    2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
    3. avizul de reducere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare;
    4. avizul de extindere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare;
    5. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
    6. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
    7. avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
    8. avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
    9. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conţinută în avizul de ipotecă - obligaţiuni ipotecare.

    (7) Pentru toate categoriile de avize prevăzute la alin. (2)-(6), avizele de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului se pot folosi, în temeiul procedurii prevăzute la art. 41 alin. (1), şi la reactivarea stingerilor efectuate eronat din culpa operatorului/agentului.

    ART. 2
    (1) Nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în Registru operatorul/agentul autorizat care este parte în contractul/operaţiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează:
    a) operatorul şi/sau agentul acestuia;
    b) societatea la care operatorul şi/sau agentul acestuia deţin(e) participaţii ori care este controlată, indirect, de operatorul şi/sau agentul acestuia;
    c) asociaţia sau fundaţia constituită de operatorul/agentul acestuia.

    (2) Înţelegerile dintre operatori sau agenţi privind înregistrarea exclusivă şi reciprocă în Registru sunt considerate practici anticoncurenţiale şi sunt interzise.
    (3) Nu pot dobândi calitatea de operator sau agent împuternicit instituţiile de credit, societăţile din domeniul asigurărilor şi formele de exercitare a profesiei de executor judecătoresc.
    (4) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) se sancţionează cu retragerea autorizării operatorului/acordului la împuternicire a agentului respectiv.

    ART. 3
    (1) Dreptul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor de tip „Autovehicul“ nu se stinge ca urmare a actelor de dispoziţie efectuate cu privire la aceste bunuri şi va greva în continuare bunurile respective, chiar dacă actele de dispoziţie sunt realizate în cursul obişnuit al activităţii unei întreprinderi care înstrăinează bunuri de acelaşi fel.
    (2) În cazul în care obiectul ipotecii îl reprezintă mai multe bunuri prevăzute la alin. (1) sau la o universalitate de bunuri de acest tip, înscrierea în Registru a ipotecii mobiliare se realizează prin identificarea distinctă a fiecărui bun, respectând rubricile prevăzute în formularul de aviz de ipotecă.
    (3) În cazul vânzării bunurilor prevăzute la alin. (1), cel ce vinde asemenea bunuri trebuie să îi remită cumpărătorului şi o copie certificată a avizului de înscriere a ipotecii la Registru, obţinută de la un operator/agent autorizat, cuprinzând informaţii cu privire la bunurile înstrăinate. Neîndeplinirea acestei obligaţii îndreptăţeşte cumpărătorul bunului ipotecat să solicite daune-interese de la vânzător.

    ART. 4
    (1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii în condiţiile legii, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege se efectuează în Registru, care constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri.
    (2) Ipotecile mobiliare, gajul, precum şi orice alte operaţiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, precum şi privilegiile, în condiţiile legii, în vederea efectuării publicităţii se înscriu în Registru prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de înscriere.
    (3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate şi au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiţia înscrierii în Registru.
    (4) Controlul asupra contului satisface cerinţa publicităţii ipotecii mobiliare numai prin înscrierea ipotecii mobiliare în Registru.
    (5) În cazul ipotecilor mobiliare pentru care publicitatea se realizează prin control în condiţiile art. 2.410 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, prioritatea menţionată la art. 2.426 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, este conferită numai acelei ipoteci mobiliare care a îndeplinit şi formalităţile de publicitate la Registru.
    (6) Înregistrarea în Registru a avizelor de înscriere se efectuează de operatori şi de agenţii acestora, precum şi de Corpul Operatorilor, în condiţiile prevăzute în prezenta lege.
    (7) Accesarea Registrului este permisă numai prin intermediul aplicaţiilor software puse la dispoziţie de Corpul Operatorilor şi avizate de Autoritatea de Supraveghere.

    ART. 5
    (1) Autoritatea de Supraveghere a Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară, numită în continuare Autoritatea de Supraveghere, este Ministerul Justiţiei.
    (2) Atribuţiile Ministerului Justiţiei, în calitate de Autoritate de Supraveghere, se exercită printr-un compartiment distinct cu atribuţii privind exclusiv Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, aflat în coordonarea directă a ministrului justiţiei.
    (3) Autoritatea de Supraveghere exercită următoarele atribuţii:
    a) analizează solicitările operatorilor în vederea autorizării pentru efectuarea înscrierilor în Registru;
    b) supraveghează activitatea de operare în Registru desfăşurată de către operatori şi agenţii împuterniciţi ai acestora;
    c) administrează şi întreţine sistemul computerizat al Registrului compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite şi conectate între ele;
    d) controlează activitatea operatorilor şi a agenţilor împuterniciţi ai acestora, precum şi funcţionarea Registrului, în vederea asigurării respectării dispoziţiilor legale în vigoare;
    e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de Registru sau de agenţii împuterniciţi ai operatorilor a dispoziţiilor legale şi dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea situaţiei, potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi ale regulamentului;
    f) supraveghează desfăşurarea activităţii operatorilor şi agenţilor împuterniciţi ai acestora în conformitate cu regulile de concurenţă şi sesizează Consiliul Concurenţei cu privire la încălcarea acestora;
    g) în cazul constatării încălcării condiţiilor prevăzute de prezenta lege, pe bază de probe şi pentru motive temeinice, dispune, după caz, suspendarea sau revocarea autorizării unui operator sau a unui agent împuternicit;
    h) cooperează cu Corpul Operatorilor, precum şi, nemijlocit, cu operatorii şi agenţii împuterniciţi ai acestora, în scopul îmbunătăţirii calităţilor şi performanţelor tehnice, a administrării şi funcţionării Registrului, precum şi a relaţiei dintre Registru şi terminalele care îl deservesc;
    i) asigură, în condiţiile legii, accesul publicului la informaţiile înscrise în Registru, cu respectarea normelor privind protecţia datelor cu caracter personal;
    j) ia, cu caracter temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalităţile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de Corpul Operatorilor, de operatori sau agenţii împuterniciţi ai acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării Registrului şi la îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care acesta a fost creat.


    ART. 6
    (1) Pentru exercitarea atribuţiilor Autorităţii de Supraveghere se emit ordine ale ministrului justiţiei.
    (2) În condiţiile prezentei legi, ordinele ministrului justiţiei sunt acte administrative şi pot fi atacate de partea interesată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, procedura prealabilă nefiind obligatorie.

    ART. 7
    Calitatea de operator autorizat se dobândeşte în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

    ART. 8
    (1) Pot să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere şi să certifice căutările în Registru doar operatorii de drept, operatorii autorizaţi, agenţii împuterniciţi ai acestora şi Corpul Operatorilor, în condiţiile prevăzute în prezenta lege.
    (2) Sunt operatori de drept autorităţile desemnate în acest sens prin acte normative cu putere de lege, exclusiv pentru creanţele fiscale şi alte creanţe ale statului.
    (3) Corpul Operatorilor efectuează certificarea căutărilor în Registru şi înregistrarea avizelor de înscriere prevăzute la art. 16. Operaţiunile efectuate de către Corpul Operatorilor, la solicitarea autorităţilor publice, se realizează în mod exclusiv, obligatoriu şi gratuit.

    ART. 9
    (1) Persoanele juridice autorizate să opereze în Registru vor desemna unul sau mai mulţi directori de Registru care vor exercita drepturile şi vor îndeplini obligaţiile încredinţate de persoana juridică în legătură cu activitatea Registrului.
    (2) Directorul/Directorii de Registru reprezintă persoana juridică în raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere şi cu terţii.
    (3) Raporturile dintre persoana juridică şi directorul/directorii săi de Registru sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului, dacă nu s-a precizat altfel în actele constitutive sau în convenţia părţilor.
    (4) Persoanele fizice autorizate să opereze în Registru, române sau străine, vor putea desemna o altă persoană în calitate de director de Registru, în cazul în care această atribuţie nu va fi îndeplinită de ele însele.
    (5) Directorul de Registru trebuie să aibă pe perioada îndeplinirii atribuţiilor sale domiciliul sau reşedinţa în România.

    ART. 10
    (1) Actele juridice efectuate de directorul de Registru, în limitele puterilor ce i-au fost conferite, sunt actele operatorului însuşi.
    (2) Faptele licite sau ilicite săvârşite de director obligă operatorul însuşi, dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării atribuţiilor acestuia.
    (3) Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii terţilor, săvârşite de directorul de Registru în exercitarea atribuţiilor care i-au fost conferite, atrag răspunderea solidară a directorului şi a operatorului faţă de terţi.

    ART. 11
    Operatorul poate ratifica actele încheiate în numele şi pe seama sa de director în absenţa sau cu depăşirea limitelor împuternicirii.

    ART. 12
    Nu poate fi director de Registru persoana care, potrivit legii, este incapabilă sau a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002* pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    * Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 65 lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 13
    (1) Resortisanţii Uniunii Europene pot să solicite autorizarea ca operator în temeiul dreptului de stabilire sau al dreptului la libera prestare a serviciilor, conform legislaţiei Uniunii Europene şi pe bază de reciprocitate.
    (2) Persoanele juridice străine vor desemna un director de Registru pentru reprezentanţele acestora din România.

    ART. 14
    (1) Operatorii sunt constituiţi într-o asociaţie profesională denumită Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară, persoană privată de utilitate publică, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere şi cu terţele persoane.
    (2) Toţi operatorii autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere, precum şi operatorii de drept fac parte din Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară de la data autorizării, respectiv de la data intrării în vigoare a actului normativ care le conferă această calitate, după caz.
    (3) Corpul Operatorilor îşi desfăşoară activitatea potrivit următoarelor reguli:
    a) Adunarea generală a Corpului Operatorilor se constituie din câte un reprezentant al fiecărui operator autorizat;
    b) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor Corpului Operatorilor; dacă la prima convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, se face o nouă convocare pentru un termen de cel mult două zile lucrătoare de la prima convocare; la a doua convocare, Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a cel puţin doi membri;
    c) fiecare operator are un vot în adoptarea hotărârilor Adunării generale; hotărârile Adunării generale se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege;
    d) Corpul Operatorilor este condus de un preşedinte ales de Adunarea generală dintre directorii de Registru, pentru un mandat de un an, ce poate fi reînnoit;
    e) preşedintele Corpului Operatorilor asigură administrarea activităţii curente şi reprezintă Corpul Operatorilor în relaţiile cu terţii;
    f) hotărârile Adunării generale se publică, în termen de 3 zile de la adoptare, pe pagina de internet a Corpului Operatorilor.

    (4) Corpul Operatorilor se organizează şi funcţionează potrivit propriului statut, care include dispoziţiile prevăzute la alin. (3).
    (5) Corpul Operatorilor propune Autorităţii de Supraveghere reguli pentru organizarea activităţii de publicitate mobiliară, precum şi pentru administrarea şi organizarea Registrului.
    (6) Pentru asigurarea funcţionării, Corpul Operatorilor îşi constituie venituri provenite din contribuţiile membrilor stabilite
    prin hotărâre a Adunării generale, adoptată cu unanimitatea membrilor săi. Neplata contribuţiei în condiţiile stabilite atrage suspendarea calităţii de membru şi a drepturilor aferente în cadrul Corpului Operatorilor.

    (7) Corpul Operatorilor suportă cheltuielile prilejuite de înregistrarea în Registru a actelor şi operaţiunilor stabilite potrivit legii şi de îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuţii.

    ART. 15
    (1) Formarea profesională a personalului salariat al operatorilor/agenţilor împuterniciţi se realizează în condiţiile art. 192 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se dobândirea de către acesta a competenţelor de operare a programului informatic al Registrului de Publicitate Mobiliară şi a noţiunilor juridice de bază.
    (2) Serviciile de formare profesională pentru personalul salariat al operatorilor/agenţilor împuterniciţi se efectuează de furnizori de servicii de formare profesională autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări, în baza unor programe de formare profesională, întemeiate pe standardele ocupaţionale aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări, potrivit legii.
    (3) Formarea profesională se realizează prin intermediul furnizorilor de servicii de formare profesională specifici respectivelor profesii.
    (4) Formarea profesională a personalului operatorilor persoane de drept public şi ai birourilor teritoriale ale acestora este reglementată de legea specifică.

    ART. 16
    (1) Înregistrarea formularelor de aviz de înscriere care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii se va efectua, în mod exclusiv şi gratuit, de către Corpul Operatorilor.
    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Corpul Operatorilor va înregistra în Registru următoarele categorii de formulare:
    a) formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere;
    b) formularul de aviz de executare privind încetarea executării pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti;
    c) formularul de aviz de preluare privind anularea preluării bunului ipotecat în contul creanţei pe baza hotărârii judecătoreşti;
    d) formularele de aviz de înscriere transmise de organele judiciare penale.

    (3) Formularele care necesită efectuarea verificărilor potrivit alin. (2) se înregistrează după următoarea procedură:
    a) după primirea solicitării de înscriere şi verificarea documentelor se completează formularul corespunzător şi se va transmite solicitantului pentru a fi semnat;
    b) solicitantul returnează formularul semnat, în două exemplare, pentru a fi înregistrat în Registru;
    c) după efectuarea înregistrării în Registru, un exemplar al formularului se restituie solicitantului, pe suport hârtie, vizat de Corpul Operatorilor, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătură electronică calificată, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii.


    ART. 17
    (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de operator, persoanele interesate înaintează Autorităţii de Supraveghere:
    a) cerere prin care îşi manifestă intenţia de a deveni operator al Registrului, care se semnează de solicitanţi sau de persoanele care au calitatea de a le reprezenta legal, potrivit actelor constitutive; cererea cuprinde atributele de identificare ale directorilor de Registru şi ale persoanei solicitante, precum: numele/denumirea, domiciliul/sediul, cetăţenia/naţionalitatea, contul bancar, numărul de ordine în registrul comerţului/numărul de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alt atribut de identificare echivalent, după caz, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, adresa de e-mail;
    b) copia actului administrativ care a autorizat constituirea şi funcţionarea pe teritoriul României a persoanei solicitante, copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului constitutiv întocmit potrivit dispoziţiilor legale specifice, precum şi documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare.

    (2) În vederea soluţionării cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare.
    (3) Condiţiile de autorizare, care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitantul autorizării, sunt următoarele:
    a) să subscrie o poliţă de asigurare pentru răspundere profesională, conform prevederilor art. 22 şi 23, valabilă cu începere de la data autorizării şi a cărei plată se va face anticipat şi integral;
    b) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; condiţia trebuie îndeplinită şi de persoana fizică împuternicită să reprezinte legal persoana juridică*;
    * A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 12.

    c) să nu fi fost sancţionat definitiv pentru fapte prevăzute de legislaţia privind disciplina fiscală, contabilă şi financiară;
    d) să nu fie în stare de insolvenţă, făcând dovada acestui fapt printr-o declaraţie pe propria răspundere;
    e) să nu înregistreze, la data solicitării, debite faţă de bugetul de stat care sunt stabilite prin titluri executorii, potrivit legii;
    f) să facă dovada acoperirii teritoriale prin birouri teritoriale în cel puţin 15 judeţe şi în municipiul Bucureşti.


    ART. 18
    (1) Autoritatea de Supraveghere soluţionează cererea de acordare a autorizaţiei în termen de 30 de zile.
    (2) În situaţia în care documentaţia depusă nu este completă, Autoritatea de Supraveghere comunică solicitantului completările sau clarificările necesare. Solicitantul trebuie să transmită completările/clarificările solicitate de Autoritatea de Supraveghere în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea adresei; în caz contrar, cererea de autorizare se respinge.
    (3) În termen de 30 de zile de la data înregistrării completărilor/clarificărilor, Autoritatea de Supraveghere soluţionează cererea prin acordarea autorizaţiei sau refuzul acordării autorizaţiei.
    (4) În situaţia în care se respinge cererea de autorizare, pentru obţinerea autorizaţiei este necesară o nouă solicitare cu îndeplinirea procedurii de autorizare.
    (5) Autorizarea se realizează prin ordin al ministrului justiţiei şi se acordă pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reautorizării.
    (6) Condiţiile de autorizare trebuie îndeplinite de solicitanţi la momentul solicitării autorizaţiei de operator, pe toată durata funcţionării şi pentru orice birou teritorial înfiinţat ulterior momentului autorizării.
    (7) Agenţii împuterniciţi după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora.
    (8) Reautorizarea unui operator se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere, dată de operatorii autorizaţi şi agenţii împuterniciţi, că sunt îndeplinite condiţiile de autorizare care au stat la baza autorizării. În vederea reautorizării, operatorul va depune declaraţiile sale şi ale agenţilor împuterniciţi la Autoritatea de Supraveghere, cu cel puţin două luni înainte de expirarea autorizării anterioare, aceasta din urmă fiind obligată să emită ordinul de autorizare cu cel puţin o lună înainte de expirarea autorizaţiei curente.

    ART. 19
    (1) Operatorii sunt abilitaţi să împuternicească agenţi, care vor acţiona în numele şi pe seama acestora, să opereze direct în Registru.
    (2) Operatorul este răspunzător solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia în exercitarea atribuţiilor încredinţate.
    (3) Agentul împuternicit este obligat să menţioneze pe toate documentele emise de el calitatea de agent împuternicit, precum şi numele/denumirea operatorului care l-a împuternicit.
    (4) Raporturile dintre operatori şi agenţii acestora se stabilesc pe baze contractuale.

    ART. 20
    (1) Împuternicirea de către un operator a unui agent îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura activitatea de înregistrare în Registru de la data împuternicirii.
    (2) Prin grija operatorului, documentaţia care dovedeşte îndeplinirea de către agentul împuternicit a condiţiilor de autorizare este înaintată Autorităţii de Supraveghere, care, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, este obligată să îşi exprime acordul sau dezacordul la împuternicire.
    (3) Activitatea de înregistrare în Registru desfăşurată de agentul împuternicit între momentul împuternicirii şi momentul exprimării acordului/dezacordului la împuternicire de către Autoritatea de Supraveghere este asumată de operator.
    (4) Fiecare sediu secundar al agenţilor împuterniciţi poate reprezenta un birou teritorial al operatorului.
    (5) Operatorul va comunica Autorităţii de Supraveghere, în termen de 15 zile de la producerea modificării, orice modificări ale elementelor prevăzute la alin. (2) sub sancţiunea reparării prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii şi a aplicării sancţiunilor prevăzute de prezenta lege.
    (6) Corespondenţa Autorităţii de Supraveghere cu operatorii şi agenţii împuterniciţi se face la adresa acestora, astfel cum figurează în registrele Autorităţii de Supraveghere.
    (7) În termen de 30 de zile de la încetarea activităţii agentului împuternicit, operatorul este obligat să transmită Autorităţii de Supraveghere un raport al activităţii agentului.

    ART. 21
    (1) Ordinul ministrului justiţiei de revocare a autorizaţiei de funcţionare se publică la data emiterii pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi produce efecte începând cu această dată.
    (2) Ordinul ministrului justiţiei de suspendare a autorizaţiei de funcţionare se publică la data emiterii pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi produce efecte începând cu această dată.

    ART. 22
    (1) Operatorii sunt obligaţi să răspundă civil profesional, garantând pentru eventualele prejudicii rezultând din activitatea de operare în Registru.
    (2) Garantarea profesională se realizează prin subscrierea unei poliţe de asigurare la o societate de asigurare sau printr-o garanţie bancară emisă de o instituţie de credit.
    (3) În cazul în care operatorul, persoană fizică, soţul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv deţin calitatea de membru în consiliul de administraţie, comitetul de direcţie sau comisia de cenzori ori calitatea de asociat/acţionar la o societate de asigurare sau instituţie de credit, poliţa de asigurare sau, după caz, garanţia bancară va fi subscrisă, respectiv emisă de o altă societate de asigurare şi, respectiv, instituţie de credit.
    (4) Asigurarea sau garanţia bancară va acoperi fiecare eveniment asigurat pe perioada în care operatorului îi poate fi angajată răspunderea civilă.
    (5) Operatorii de drept ai Registrului sunt exceptaţi de la obligaţia garantării răspunderii civile profesionale.

    ART. 23
    (1) Limita minimă a răspunderii profesionale pe perioada asigurată este de 1.000.000 euro, fiecare operator având posibilitatea de a opta pentru un plafon mai ridicat, în funcţie de activitatea proprie şi riscul calculat.
    (2) Poliţa de asigurare sau garanţia bancară trebuie încheiată pe o perioadă de un an, cu reînnoiri succesive anuale pe toată durata autorizării operatorului.
    (3) Operatorul are obligaţia de a depune instrumentul de garantare la Autoritatea de Supraveghere cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea instrumentului de garantare anterior, accesul operatorului urmând a fi blocat dacă nu se va face dovada constituirii unei noi garanţii. Operatorul va putea accesa Registrul de îndată ce va înştiinţa Autoritatea de Supraveghere despre constituirea unei noi garanţii, făcând dovada corespunzătoare în acest sens.
    (4) Autoritatea de Supraveghere va revoca autorizaţia dacă în termen de o lună de la data blocării accesului operatorului în Registru acesta nu face dovada corespunzătoare că a constituit garanţia suplimentară.

    ART. 24
    (1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de operare desfăşurată de operator potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, prezentei legi şi regulamentului sunt acoperite cu prioritate prin sistemul de garantare profesională.
    (2) În cazul neacoperirii întregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la răspunderea civilă.
    (3) Diligenţa operatorilor/agenţilor vizând exercitarea atribuţiilor care privesc operarea în Registru, în modul prevăzut în prezenta lege şi în regulament, se apreciază in abstracto, în condiţiile prevăzute la art. 1.480 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

    ART. 25
    Termenul de prescripţie extinctivă pentru introducerea acţiunii în răspundere civilă împotriva operatorului şi/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de înscriere în raport cu formularele de aviz de înscriere predate de solicitantul înscrierii, este de un an şi începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, însă nu mai târziu de la împlinirea a două luni de la data efectuării înregistrării avizului de înscriere în Registru.

    ART. 26
    (1) Pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru fiecare reautorizare, operatorii achită o taxă în cuantum de 2.000 lei.
    (2) De asemenea, operatorii achită, la autorizare şi la fiecare reautorizare, o taxă în cuantum de 100 lei pentru fiecare birou teritorial înfiinţat de către operator sau deservit de un agent împuternicit de către acesta pentru a opera direct în Registru.

    ART. 27
    (1) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial.
    (2) Pentru celelalte avize de ipotecă se achită următoarele taxe:
    a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial;
    b) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă iniţial;
    c) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial;
    d) 30 lei pentru avizul de cesiune a creanţei ipotecare;
    e) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
    f) 30 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial;
    g) 30 lei pentru avizul de menţinere a ipotecii;
    h) 30 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;
    i) 30 lei pentru avizul de preluare în contul creanţei;
    j) 60 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;
    k) 60 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
    l) 40 lei pentru avizul de transformare.

    (3) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 80 lei pentru fiecare aviz de fiducie iniţial.
    (4) Pentru celelalte avize de fiducie se achită următoarele taxe:
    a) 60 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;
    b) 60 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie iniţial;
    c) 60 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial;
    d) 60 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial.

    (5) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 60 lei pentru fiecare aviz specific iniţial.
    (6) Pentru celelalte avize specifice se achită următoarele taxe:
    a) 40 lei pentru avizul modificator al avizului specific iniţial;
    b) 30 lei pentru avizul de prelungire a avizului specific iniţial;
    c) 30 lei pentru avizul de stingere a avizului specific iniţial;
    d) 30 lei pentru avizul de nulitate a avizului specific iniţial.

    (7) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial - creanţe securitizate*.
    * A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 1 alin. (5).

    (8) Pentru celelalte avize de ipotecă - creanţe securitizate* solicitanţii achită următoarele taxe:
    a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
    b) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - creanţe securitizate;
    c) 30 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - creanţe securitizate;
    d) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
    e) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
    f) 20 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate.

    (9) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare.
    (10) Pentru celelalte avize de ipotecă - obligaţiuni ipotecare se achită următoarele taxe:
    a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
    b) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare;
    c) 30 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare;
    d) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
    e) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
    f) 20 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare.

    (11) Pentru orice alte avize necesare înscrierii în Registru a actelor şi faptelor juridice prevăzute de lege, solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare înregistrare.
    (12) Pentru obţinerea informaţiilor certificate ale înregistrărilor în Registru, solicitanţii achită o taxă de 30 lei pentru fiecare înregistrare.
    (13) Pentru avizele de reactivare a avizului iniţial, indiferent de tip, nu se plăteşte taxă.

    ART. 28
    (1) O cotă de 85% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 şi 27 se constituie şi se utilizează ca venituri la bugetul de stat.
    (2) O cotă de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 şi 27 se constituie ca fond special la dispoziţia Ministerului Justiţiei şi se utilizează de către Autoritatea de Supraveghere exclusiv pentru organizarea şi funcţionarea RNPM.
    (3) Modul de utilizare de către Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2), precum şi detalierea cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
    (4) Disponibilităţile rămase la finele anului în fondul special se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.
    (5) Evidenţa sumelor prevăzute la alin. (2), precum şi verificarea respectării destinaţiei acestora revin Autorităţii de Supraveghere.
    (6) Cuantumul taxelor prevăzute la art. 26 şi 27 poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata oficială a indicelui de inflaţie.

    ART. 29
    Modul de încasare şi de plată a sumelor prevăzute la art. 26 şi 27 se stabileşte prin instrucţiuni aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.

    ART. 30
    În cazul neîndeplinirii de către operatori a obligaţiilor stabilite în sarcina lor cu privire la încasarea şi plata taxelor de înscriere în Registru, la expirarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea acestor obligaţii, Autoritatea de Supraveghere va putea bloca operatorului accesul la Registru, după înştiinţarea acestuia, fără vreo altă formalitate.

    ART. 31
    (1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operaţiunilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere, pentru accesul la baza de date şi pentru celelalte servicii accesorii se stabileşte în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgenţă, pentru înscrierile prin internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispoziţiilor legale.
    (3) Sunt interzise operatorilor, agenţilor împuterniciţi şi Corpului Operatorilor publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor şi adoptarea oricăror măsuri al căror scop este să limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de operatori şi agenţii împuterniciţi pentru serviciile de înregistrare sau pentru împuternicirea de către operatori a unor noi agenţi.
    (4) În vederea asigurării unui cadru concurenţial pe piaţă, nivelul minim al tarifelor percepute de operatori pentru furnizarea serviciilor de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară este cel stabilit pentru taxele datorate bugetului de stat şi Autorităţii de Supraveghere pentru fiecare tip de aviz de înscriere.

    ART. 32
    (1) Operatorii şi agenţii acestora sunt supuşi prevederilor Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum şi a actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea concurenţei pe piaţa serviciilor respective.
    (2) Operatorii şi agenţii acestora sunt, de asemenea, supuşi prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 33
    (1) Operatorii şi agenţii autorizaţi vor presta contra cost servicii de căutare a informaţiilor cuprinse în Registru, în funcţie de criteriile şi termenii indicaţi de solicitant, rezultatele căutării fiind certificate de către aceştia.
    (2) Operatorul sau agentul autorizat va întocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului şi de solicitant, în care vor fi consemnate rezultatele căutării, precum şi criteriile şi termenii propuşi de solicitant şi cei utilizaţi de operator din proprie iniţiativă, dacă este cazul, în funcţie de care s-a realizat căutarea.
    (3) Copia certificată a unui aviz de înscriere existent în Registru se eliberează de operator/agent, la solicitarea unei persoane interesate numai pe baza indicării numărului de identificare a acestuia.
    (4) Operatorii de drept sunt exceptaţi de la aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(3).

    ART. 34
    (1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă.
    (2) Debitorul obligaţiei garantate sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenţie, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă iniţial şi a avizului de menţinere, precum şi a altor tipuri de avize, în condiţiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora.
    (3) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenţie, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă iniţial, a avizului de menţinere şi a avizului de extindere, precum şi a altor tipuri de avize, în condiţiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora.
    (4) Avizul de cesiune a creanţei ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în Registru, după caz, la solicitarea cedentului, a fostului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat.
    (5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi introdus în Registru la solicitarea cedentului ipotecii ori a reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat.
    (6) Înscrierea în Registru a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către constituitor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere.
    (7) Orice persoană interesată, inclusiv debitorul/constituitorul, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare - privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanţei - privind anularea preluării, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz, precum şi a altor tipuri de avize, în condiţiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora.
    (8) Reprezentantul organelor care au competenţa, potrivit legii, de a solicita o înscriere în Registru pot completa formularele de aviz, conform tipului de înscriere solicitat şi potrivit instrucţiunilor de completare aprobate prin ordin al ministrului justiţiei, sau pot solicita asistenţa Corpului Operatorilor, conform procedurii prevăzute la art. 16.
    (9) Operatorul va păstra documentele de reprezentare aferente fiecărui aviz înscris şi le va prezenta la cererea Autorităţii de Supraveghere.
    (10) În cazul în care persoana interesată este persoană juridică, subscrierea avizelor de înscriere poate fi făcută şi de către consilierul juridic al acesteia, prezentând împuternicirea dată de persoana juridică.
    (11) Înscrierea în Registru a avizelor specifice poate fi solicitată de oricare din părţile avizului ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere.
    (12) Înscrierea în Registru a avizelor de ipotecă, conform Legii nr. 31/2006* şi Legii nr. 304/2015, poate fi solicitată de reprezentantul creditorului.
    (13) La sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, operatorul/agentul solicită Autorităţii de Supraveghere reactivarea avizului stins din eroare, pe baza formularului de aviz de reactivare, explicând împrejurările în care s-a produs stingerea din eroare. Autoritatea de Supraveghere este obligată să îşi exprime acordul la reactivare în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. Contestaţiile cu privire la actele administrative emise de Autoritatea de Supraveghere în aplicarea prezentului articol se soluţionează de tribunal, prin încheiere dată în Camera de Consiliu, de urgenţă şi cu precădere, încheierea fiind definitivă.

    ART. 35
    (1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de către persoana interesată, potrivit legii, ori de către reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, ori va fi transmis, în condiţiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.
    (2) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi va fi semnat de către solicitant. Solicitantul va certifica prin semnătură orice modificare a datelor din formularul de aviz de înscriere.
    (3) Operatorul sau agentul acestuia va înscrie datele din formularul de aviz de înscriere în sistemul de administrare a informaţiilor, prin redarea fidelă a conţinutului formularului primit.
    (4) Operatorii sau agenţii au obligaţia de a verifica dacă formularul a fost completat cu respectarea dispoziţiilor legale, a indicaţiilor instituite în cuprinsul acestuia şi în formatul acceptat de Registru, fără a verifica corectitudinea informaţiilor din formularul de înscriere, concordanţa dintre avizul de înscriere şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.
    (5) Operatorul sau agentul va refuza înscrierea unui formular de aviz de înscriere atunci când constată că acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerinţelor legale ori în alt format decât cel acceptat de Registru. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură şi motivele care au stat la baza adoptării ei.
    (6) Înscrierile introduse în Registru vor respecta formularul avizului de înscriere, completat pe suport hârtie sau electronic, în limba română, în condiţiile prevăzute în ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora.
    (7) O înscriere introdusă nu va putea fi modificată decât în condiţiile prezentei legi. Orice modificări ale unei înscrieri iniţiale vor fi introduse prin înscrieri ulterioare, separate, care vor face referire la numărul de înregistrare al înscrierii pe care o modifică.
    * A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 1 alin. (5).

    (8) Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în Registru, pe suport hârtie, vizat de operator sau agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată a operatorului sau agentului, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înregistrării.

    ART. 36
    (1) Situaţia financiară a Corpului Operatorilor privind cheltuielile efectuate în legătură cu operarea bazei de date, administrarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară va fi verificată financiar-contabil de persoane care au calitatea de auditor financiar, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autoritatea de Supraveghere va hotărî dacă fondurile prevăzute pentru funcţionarea bazei de date sunt suficiente şi are dreptul să dispună măsurile corespunzătoare pentru lărgirea concurenţei.

    ART. 37
    Corpul Operatorilor are obligaţia de a furniza Autorităţii de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, informaţiile sau rapoartele cerute de aceasta.

    ART. 38
    Operatorii, birourile teritoriale proprii, precum şi agenţii împuterniciţi ai acestora răspund în desfăşurarea activităţii lor disciplinar, civil sau penal, după caz.

    ART. 39
    (1) Constituie abateri disciplinare ale operatorilor/agenţilor autorizaţi:
    a) nerespectarea obligaţiilor stabilite prin actele emise de Autoritatea de Supraveghere;
    b) înregistrarea în Registru a avizelor de înscriere cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a actelor emise de Autoritatea de Supraveghere;
    c) încălcarea regulilor privind concurenţa stabilite prin acte normative şi administrative specifice;
    d) perturbarea funcţionării Registrului şi a accesării legale a acestuia de către persoanele îndreptăţite;
    e) neachitarea taxelor aferente înregistrărilor efectuate în Registru la termenele stabilite pentru îndeplinirea acestor obligaţii;
    f) refuzul sau întârzierea în furnizarea către Autoritatea de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, a informaţiilor şi documentelor privind activitatea de operator/agent autorizat, solicitate de aceasta;
    g) construirea unei pagini de internet proprii de prezentare a activităţii astfel încât să inducă în eroare publicul utilizator ori să creeze confuzie cu pagina de internet a Registrului, prin aspectul general al paginii, prezentare, însemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante;
    h) nerespectarea obligaţiilor privind verificarea calităţii de persoană interesată a persoanei fizice solicitante care completează şi semnează formularul de aviz de înscriere şi care solicită înregistrarea acestuia în Registru;
    i) omisiunea menţionării, de către agentul împuternicit, pe toate documentele emise, a calităţii de agent împuternicit, precum şi a numelui/denumirii operatorului care l-a împuternicit;
    j) nerespectarea obligaţiilor privind păstrarea formularului de aviz de înscriere, a tuturor documentelor care însoţesc acest formular, a registrului general ţinut corespunzător prevederilor din regulament, precum şi a corespondenţei aferente desfăşurării activităţii de operare în Registru, în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.

    (2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agenţilor împuterniciţi ai acestora, în raport cu gravitatea abaterii săvârşite, următoarele sancţiuni:
    a) avertisment scris;
    b) suspendarea autorizării şi a dreptului de a efectua înscrieri în Registru pe o durată de la 10 zile la şase luni;
    c) revocarea autorizării.

    (3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectuează de către Autoritatea de Supraveghere, în urma unei cercetări prealabile, la care participă şi directorul de Registru al operatorului autorizat. În cazul în care este necesar, cercetarea se poate desfăşura şi la sediul operatorului/agentului cercetat.
    (4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) se aplică prin ordin al ministrului justiţiei.
    (5) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează de Autoritatea de Supraveghere în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Sancţiunile disciplinare aplicate pot fi atacate şi direct la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

    ART. 40
    Activitatea de înregistrare a formularelor de aviz de înscriere se îndeplineşte, de regulă, în timpul programului de serviciu cu publicul, afişat în mod corespunzător.

    ART. 41
    (1) În termen de 30 de zile de la înregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adoptă procedura îndreptării erorilor materiale şi procedura reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în Registrul Naţional Public Mobiliar, întemeiate pe principiul dreptului la îndreptarea gratuită a erorilor cauzate neintenţionat în furnizarea serviciului de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, cu respectarea drepturilor înscrise de terţii de bună-credinţă.
    (2) În termen de 30 de zile de la înregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adoptă procedura eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori şi agenţii împuterniciţi ai operatorilor.
    (3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adoptă procedura eliberării copiilor şi/sau copierii informaţiilor conţinute în înscrierile efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeţei publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta şi de a tipări în mod liber informaţiile disponibile în interfaţa publică.

    ART. 42
    În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va emite ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz şi instrucţiunilor de completare a acestora, iar în termen de 6 luni se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară. Până la data emiterii sau, după caz, adoptării acestora rămân aplicabile, în măsura compatibilităţii cu prezenta lege, prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare*) şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.
    *) Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 11 iunie 2014, a fost abrogat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019.


    ART. 43
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
    (2) Poliţele de asigurare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile până la data efectuării ultimei înscrieri asigurate prin poliţele respective sau, după caz, până la data expirării valabilităţii poliţelor.
    NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 196/2020 care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 297/2018 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
    "ART. II
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica, în mod corespunzător, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere.
    ART. III
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere a Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară, prin ordin al ministrului justiţiei, va adopta procedura pentru reactivarea avizului stins din eroare şi indisponibilizarea în Registru a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare."

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016