Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 7 din 20 ianuarie 1948  pentru ratificarea Conventiei privind schimburile de marfuri intre Romania si Polonia precum si Protocolului privind aranjamentul de plati intre Romania si Republica Polona, semnate la Bucuresti, la 9 septemvrie 1947    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 7 din 20 ianuarie 1948 pentru ratificarea Conventiei privind schimburile de marfuri intre Romania si Polonia precum si Protocolului privind aranjamentul de plati intre Romania si Republica Polona, semnate la Bucuresti, la 9 septemvrie 1947

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 20 ianuarie 1948

ARTICOL UNIC
Guvernul este autorizat a ratifica şi a face sa se execute Convenţia, privind schimburile de mãrfuri în România şi Polonia, precum şi Protocolul privind aranjamentul de plati între România şi Republica Polona, semnate la Bucureşti la 9 Septemvrie 1947.
Textele autentice în limba romana şi franceza ale sus-ziselor acte, sunt alãturate la prezenta lege.

CONVENŢIUNE

privind schimburile de mãrfuri între România şi Polonia

Guvernul Regal Roman şi Guvernul Republicii Poloneze,
în dorinta de a desvolta schimburile comerciale între cele doua tari,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Cele doua Guverne se angajeazã sa elibereze în cursul validitãţii prezentei Convenţiuni, permise de import şi de export, pentru mãrfurile enumerate în listele I şi I-A şi II şi II-A anexate.
Dacã cele doua Pãrţi Contractante cad de acord, listele I şi I-A şi II şi II-A menţionate mai sus vor putea fi modificate în timpul validitãţii prezentei Convenţiuni.
ART. 2
Livrãrile de mãrfuri despre care este vorba în art. I se vor efectua pe baza de contracte încheiate între organizaţiile, persoanele juridice sau persoanele fizice din cele doua tari.
Cele doua guverne vor lua toate mãsurile pentru asigurarea executãrii contractelor.
ART. 3
Pentru mãrfurile ale cãror preţuri sunt indicate în listele I şi II anexate, contractele vor putea fi încheiate îndatã dupã semnarea prezentei Convenţiuni.
Preţurile mãrfurilor se înţeleg fob sau franco frontiera tarii exportatoare.
ART. 4
Contractele ce se referã la alte mãrfuri vor fi încheiate ulterior, şi anume dupã ce se vor fixa toate condiţiunile de livrare şi preţurile vor fi stabilite de comun acord, pe baza preţurilor mondiale.
Preţurile mãrfurilor vor fi stipulate în dolari S.U.A., ele se înţeleg fob sau franco frontiera tarii exportatoare.
ART. 5
Plata mãrfurilor ce vor fi livrate conform contractelor despre care este vorba în articolele 2, 3 şi 4 se va efectua în conformitate cu dispoziţiunile Protocolului plãţilor comerciale care fac parte integrantã din prezenta Convenţiune.
ART. 6
Ţinând seama de principiul de echilibru dela care s-au inspirat Pãrţile contractante la stabilirea schimburilor de mãrfuri între România şi Polonia şi anume egalitatea completa între valoarea mãrfurilor livrate de fiecare Parte, în timpul validitãţii prezentei Convenţiuni, reprezentanţii celor doua Pãrţi Contractante, care vor forma o comisiune mixtã, vor examina la sfârşitul fiecãrui trimestru din anul convenţional, situaţia schimburilor comerciale şi plãţilor aferente, atât din punctul de vedere al executãrii livrãrilor reciproce de mãrfuri, cat şi al plãţilor respective; în cazul când aceşti reprezentanţi vor constata un desechilibru, ei vor face recomandãrile necesare şi Guvernele respective vor lua mãsurile cerute pentru a face sa dispara în cel mai scurt timp, desechilibrul constatat.
ART. 7
Organizaţiile comerţului exterior şi persoanelor juridice şi fizice din cele doua tari, autorizate sa exercite comerţul exterior, vor avea posibilitatea sa încheie - în cursul duratei prezentei Convenţiuni - în limitele dispoziţiunilor obligatorii în cele doua tari, cu consimţãmântul celor doua Guverne, contracte pentru importul şi exportul mãrfurilor ce nu figureazã în listele I şi I-A şi II şi II-A anexate.
Operaţiuni de acest fel vor putea de asemenea fi autorizate în condiţiunile specificate mai sus, pentru mãrfurile figurand în listele I şi I-A şi II şi II-A, anexate, dupã epuizarea contingentelor fixate în prezenta Convetiune.
ART. 8
În afarã operaţiunilor de schimb de mãrfuri prevãzute în listele I şi I-A şi II şi II-A, firme romane şi polone vor putea încheia contracte pentru transformarea materiilor prime în produse finite de reexportat, ţinând seama de dispoziţiunile legale în vigoare, în cele doua tari, în ceea ce priveşte comerţul exterior.
Operaţiunile menţionate mai sus vor fi supuse regimului admisiunii temporare.
Plata manei de lucru şi cheltuielile referitoare la aceste operaţiuni se va face prin importul suplimentar de materie prima şi alte mãrfuri, de stabilit de comun acord.
ART. 9
Prezenta Convenţiune intra în vigoare în ziua semnãrii sale şi va fi valabilã pana la 31 August 1948.
Facuta la Bucureşti, în dublu exemplar, în limba franceza, la 9 Septemvrie 1947.

Pentru Guvernul Regal al României,
AL. BARLADEANU

Pentru Guvernul Republicii Polone,
ST. WENGIEROWPROTOCOL
privind Aranjamentul de plati între România şi Republica Polona

ART. 1
Plãţile comerciale între România şi Polonia se vor efectua conform dispoziţiunilor prezentului Protocol care face parte integrantã din Convenţiunea privind schimburile comerciale între România şi Polonia, semnatã astãzi.
ART. 2
Dispoziţiunile prezentului Protocol se aplica reglementãrii plãţilor între România şi Polonia, rezultând din schimburile de mãrfuri, conform Conventiunii privind schimburile de mãrfuri, semnatã astãzi, inclusiv cheltuielile accesorii acestui schimb de mãrfuri.
ART. 3
Autoritãţile competente din cele doua tari vor elibera permisele necesare pentru plãţile menţionate în articolul 2, pe baza de reciprocitate, în conformitate cu regimul legal al comerţului devizelor în vigoare în ţãrile respective.
ART. 4
Plãţile mãrfurilor livrate în executarea contractelor prevãzute în articolele 2, 3 şi 4 din Convenţiunea privind schimburile de mãrfuri, semnatã astãzi, vor fi efectuate în Polonia de cãtre Banca Nationala a Poloniei şi în România de cãtre Banca Nationala a României.
ART. 5
Plãţile datorate de debitorii poloni creditorilor romani vor fi vãrsate la creditul unui cont numit "Contul Clearing Dollari S.U.A", al Bãncii Naţionale a României, ţinut în dolari U.S.A., la Banca Nationala a Poloniei.
Plãţile datorate de debitorii romani creditorilor poloni vor fi vãrsate la credite unui cont numit "Contul Clearing Dollari U.S.A.", al Bãncii Naţionale a Poloniei, ţinut în dolari U.S.A., la Banca Nationala a României.
ART. 6
Conturile menţionate la articolul 5 de mai sus nu vor fi purtãtoare de dobânzi nici grevate de sarcini. Plãţile de fãcut beneficiarilor vor fi vãrsate la debitul conturilor de mai sus şi vor avea loc imediat la primirea ordinului de plata a uneia din cele doua bãnci.
Cele doua conturi menţionate mai sus se vor compensa reciproc, plãţile vor fi fãcute în România şi în Polonia, în ordinea cronologicã a vãrsãmintelor efectuate în cealaltã ţara.
ART. 7
Livrãrile reciproce de mãrfuri se vor efectua în urma deschiderii prealabile de acreditive ale cãror termene şi condiţii de lichidare vor fi stipulate în contractele încheiate între Pãrţi.
ART. 8
Banca Nationala a României va executa ordinele de plata ale Bãncii Naţionale a Poloniei în limita disponibilitãţilor în dolari U.S.A. existente la "Contul Clearing Dollari U.S.A."
Totuşi pentru a înlesni buna funcţionare a prezentului Protocol, Banca Nationala a României va executa ordinele de plata ale Bãncii Naţionale a Poloniei pana la concurenta unei sume totale de 400.000 dolari U.S.A. peste disponibilitãţile existente în contul menţionat la art. 5.
Banca Nationala a Poloniei va executa ordinele de plata ale Bãncii Naţionale a României în limita disponibilitãţilor în dolari U.S.A. existente la "Contul Clearing Dollari U.S.A."
Totuşi pentru a înlesni buna funcţionare a prezentului Protocol, Banca Nationala a Poloniei va executa ordinele de plata ale Bãncii Naţionale a României pana la concurenta unei sume totale de 400.000 dolari U.S.A, peste disponibilitãţile existente în contul menţionat la art. 5.
ART. 9
Banca Nationala a României şi Banca Nationala a Poloniei vor stabili de comun acord modalitãţile tehnice privind funcţionarea conturilor prevãzute la art. 5 de mai sus.
ART. 10
Este bine înţeles ca plãţile de fãcut beneficiarilor în interiorul fiecãrei tari, în cadrul prezentului Protocol, vor fi executate conform dispoziţiunilor legale în vigoare în cele doua tari.
ART. 11
La expirarea prezentei Convenţiuni, Banca Nationala a României şi Banca Nationala a Poloniei vor continua sa primeascã vãrsãminte în conturile prevãzute la articolul 5 de mai sus şi vor efectua plati în debitul acestor conturi, în condiţiunile stipulate în acest articol în executarea contractelor încheiate în timpul duratei valabilitãţii prezentei Convenţiuni.
ART. 12
Dacã în timpul duratei validitãţii prezentului Protocol, unul sau celãlalt din cele doua Guverne contractante adera la o Convenţie monetara internationala multilaterala, cele doua Guverne vor adapta, printr-o înţelegere comuna, dispoziţiunile prezentului Protocol, pentru a-i putea aduce toate modificãrile ce vor fi considerate necesare.
ART. 13
Dacã în momentul închiderii conturilor prevãzute la art. 5 din prezentul Protocol, contul uneia din Bãnci prezintã un sold debitor, acest sold va fi plãtit prin livrãri suplimentare de mãrfuri, ce urmeazã a fi efectuate de cãtre ţara debitoare.
Mãrfurile livrate în aceste condiţiuni vor fi stabilite de comun acord de cele doua Pãrţi Contractante.
Preţurile acestor mãrfuri vor fi fixate la nivelul celor ce au fost stabilite pentru mãrfurile prevãzute în listele I şi II anexate la Convenţia privind schimburile comerciale, semnatã astãzi.
Dacã în termen de trei luni, începând cu data închiderii conturilor despre care se face menţiune mai sus, cele doua Pãrţi contractante nu vor fi cãzut de acord asupra lichidãrii soldului debitor prin livrãri suplimentare de mãrfuri, acest sold va fi plãtit fãrã nici o întârziere de ţara debitoare în devize libere.
De asemeni, dacã livrãrile suplimentare de mãrfuri prevãzute mai sus nu sunt executate în termenele ce vor fi fost convenite în timpul discutiunilor asupra lichidãrii soldului, acest sold va fi lichidat în devize libere.
ART. 14
Prezentul Protocol intra în vigoare în ziua semnãrii sale şi face parte integrantã din Convenţia privind schimburile comerciale, semnatã astãzi.
Fãcut la Bucureşti, în dublu exemplar, în limba franceza, la 9 Septemvrie 1947.

Pentru Guvernul Regal al României
AL. BARLADEANU

Pentru Guvernul Republicii Polone,
ST. WENGIEROW
-----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016