Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 LEGE nr. 69 din 22 aprilie 2019 privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 69 din 22 aprilie 2019  privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane  din administraţia publică    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 69 din 22 aprilie 2019 privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 329 din 25 aprilie 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    Se înfiinţează Consiliul naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, cu activitate nepermanentă, denumit în continuare Consiliul, care funcţionează pe lângă Secretariatul General al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului.

    ART. 2
    (1) Consiliul are rolul de a promova un cadru instituţional adecvat pentru coordonarea politicilor publice şi a acţiunilor cu impact asupra resurselor umane din administraţia publică, asigurând dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică, precum şi de a evalua atingerea obiectivelor asumate de Guvernul României în domeniul resurselor umane.
    (2) Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor şi ţintelor asumate de Guvernul României în domeniul resurselor umane din administraţia publică, prin documente strategice, şi elaborează cu privire la acestea analize ale căror concluzii le prezintă prim-ministrului;
    b) elaborează, la cererea prim-ministrului sau din proprie iniţiativă, rapoarte privind evoluţiile înregistrate în domeniul resurselor umane din administraţia publică, pe care le prezintă prim-ministrului;
    c) identifică priorităţile de reformă în domeniul resurselor umane şi le prezintă prim-ministrului;
    d) avizează strategiile naţionale privind resursele umane din administraţia publică, precum şi proiectele de acte normative cu impact asupra personalului din administraţia publică, la nivel naţional;
    e) formulează propuneri sau recomandări pentru armonizarea priorităţilor legislative în domeniul resurselor umane din administraţia publică, promovate de instituţiile cu atribuţii în acest domeniu, pe care le prezintă prim-ministrului;
    f) facilitează publicitatea/promovarea activităţii derulate atât de Consiliu, cât şi de instituţiile publice reprezentate în acesta;
    g) elaborează sau participă la elaborarea altor rapoarte, studii şi analize cu privire la resursele umane din administraţia publică, la solicitarea prim-ministrului;
    h) propune proiectul de regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului.

    (3) Consiliul elaborează şi prezintă anual prim-ministrului un raport privind activitatea desfăşurată şi situaţia resurselor umane din administraţia publică, raport care se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul Secretariatului General al Guvernului.
    (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul colaborează cu instituţii şi autorităţi publice sau cu alte structuri cu atribuţii în domeniul resurselor umane. Consiliul solicită instituţiilor şi autorităţilor publice datele şi informaţiile necesare pentru elaborarea analizelor şi rapoartelor din aria de competenţă.

    ART. 3
    (1) Consiliul este consultat obligatoriu cu privire la actele normative prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d).
    (2) În procesul de elaborare a actelor normative, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze Consiliul cu privire la intenţia de reglementare a unor strategii naţionale privind resursele umane din administraţia publică, precum şi cu privire la proiectele de acte normative cu impact asupra personalului din administraţia publică la nivel naţional, cel mai târziu la data publicării acestora pe site-ul propriu, în procedura de consultare publică.
    (3) Informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) principalele probleme a căror soluţionare este vizată prin proiectul de act normativ;
    b) principalele soluţii identificate prin proiectul de act normativ;
    c) mijloacele disponibile pentru realizarea scopului propus;
    d) calendarul estimat pentru derularea procedurii de consultare, avizare, respectiv adoptare a actului normativ.

    (4) Avizul Consiliului se formulează şi se transmite în scris. Avizul poate fi: favorabil, favorabil cu obiecţii sau recomandări ori negativ.

    ART. 4
    (1) Pentru desfăşurarea reuniunilor Consiliului este necesară asigurarea unui cvorum de jumătate plus unu din numărul membrilor acestuia.
    (2) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d), Consiliul emite avize consultative cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
    (3) Avizele consultative, însoţite, după caz, de recomandări, se emit în cadrul procesului de consultare preliminară interinstituţională asupra strategiilor naţionale privind resursele umane din administraţia publică, precum şi asupra proiectelor de acte normative cu impact asupra personalului din administraţia publică la nivel naţional. Avizul consultativ se emite în termen de 10 zile de la data depunerii documentaţiei, în cazul proiectelor de acte normative aflate în procedură obişnuită de adoptare, şi în termen de 5 zile, în cazul celor aflate în procedură de urgenţă.
    (4) Proiectele de acte normative prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) sunt retransmise Consiliului, spre informare, în forma rezultată în urma procesului de avizare, de către Secretariatul General al Guvernului, anterior prezentării acestora în şedinţă a Guvernului.

    ART. 5
    (1) Coordonarea Consiliului este asigurată de prim-ministru sau, în lipsa acestuia, de către ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. În absenţa acestora, coordonarea este asigurată de reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, respectiv de reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, după caz.
    (2) Secretariatul General al Guvernului asigură secretariatul tehnic al Consiliului.
    (3) Consiliul este format din:
    a) câte un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, al Ministerului Finanţelor Publice, al Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
    b) câte un reprezentant al structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;
    c) 2 reprezentanţi ai mediului academic, desemnaţi de Consiliul Naţional al Rectorilor;
    d) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul resurselor umane;
    e) 2 reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, care au în componenţa lor organizaţii sindicale ale angajaţilor din administraţia publică, desemnaţi de Consiliul Economic şi Social.

    (4) Criteriile de selecţie a organizaţiilor prevăzute la alin. (3) lit. d) se aprobă prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.
    (5) Componenţa nominală a Consiliului se stabileşte prin decizie a prim-ministrului, la propunerea instituţiilor şi organizaţiilor prevăzute la alin. (3).
    (6) Instituţiile şi organizaţiile prevăzute la alin. (3) desemnează câte un membru titular şi un membru supleant în Consiliu.
    (7) Membrii Consiliului au un mandat de 4 ani.
    (8) Membrii desemnaţi pentru a face parte din Consiliu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă cunoştinţe şi competenţe specifice în domeniul funcţiei publice şi/sau resurselor umane din administraţia publică;
    b) să aibă experienţă profesională relevantă în ceea ce priveşte administraţia publică;
    c) să aibă o bună reputaţie profesională şi personală.

    (9) Membrii Consiliului, desemnaţi în condiţiile alin. (5), au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă care nu poate depăşi 10% din indemnizaţia stabilită de lege pentru funcţia de secretar de stat. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se stabileşte prin regulamentul prevăzut la art. 8 alin. (5).
    (10) Indemnizaţia se acordă titularului şi, numai în situaţia neprezentării acestuia, supleantului.
    (11) Finanţarea cheltuielilor necesare exercitării atribuţiilor care revin Consiliului potrivit prevederilor prezentei legi se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

    ART. 6
    (1) Consiliul se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la convocarea coordonatorului său, transmisă membrilor Consiliului prin intermediul secretariatului tehnic.
    (2) La şedinţele Consiliului, în funcţie de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitaţi să participe şi reprezentanţi ai altor ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi reprezentanţi ai mediului academic, ai organizaţiilor neguvernamentale şi reprezentanţi ai federaţiilor sindicale reprezentative pentru administraţia publică.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale privind asigurarea secretariatului tehnic al Consiliului, precum şi pentru asigurarea logisticii şi expertizei necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii şi realizării atribuţiilor acestuia, Secretariatul General al Guvernului poate încheia parteneriate sau protocoale de colaborare cu alte autorităţi ori instituţii publice, cu mediul academic şi cu organizaţii neguvernamentale.

    ART. 7
    Secretariatul tehnic al Consiliului este constituit din minimum 3 persoane, nominalizate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, şi are următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului, pe baza propunerilor acestuia;
    b) asigură comunicarea avizelor consultative, precum şi, după caz, a recomandărilor Consiliului către instituţiile şi autorităţile publice;
    c) transmite, la cererea Consiliului, solicitările prevăzute la art. 2 alin. (4);
    d) primeşte şi înregistrează corespondenţa adresată Consiliului;
    e) întocmeşte minuta fiecărei şedinţe a Consiliului;
    f) asigură logistica necesară desfăşurării şedinţelor Consiliului;
    g) transmite convocările membrilor Consiliului;
    h) centralizează informaţiile privind intenţiile de reglementare comunicate de instituţiile şi autorităţile publice, monitorizează procesul de elaborare şi aprobare a acestora;
    i) desfăşoară alte activităţi ce decurg din exercitarea atribuţiilor Consiliului şi din regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia.


    ART. 8
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 ianuarie 2019.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin decizie a prim-ministrului, criteriile de selecţie a organizaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. d).
    (3) În termen de 30 de zile de la emiterea deciziei prevăzute la alin. (2):
    a) instituţiile publice şi organizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a)-c) şi e) au obligaţia de a-şi desemna reprezentanţii în cadrul Consiliului;
    b) Secretariatul General al Guvernului selectează reprezentantul organizaţiilor neguvernamentale, prevăzut la art. 5 alin. (3) lit. d).

    (4) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin decizie a prim-ministrului, componenţa nominală a Consiliului.
    (5) În termen de 30 de zile de la prima şedinţă, Consiliul transmite propunerile sale secretariatului tehnic în scopul elaborării regulamentului de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin decizie a prim-ministrului.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 22 aprilie 2019.
    Nr. 69.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016