Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2021  privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile  care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 27 din 11 ianuarie 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementează Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie, care acordă asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat în echipă, cu statut civil, din cadrul instituţiilor şi structurilor care compun Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, cu excepţia compartimentelor de primire a urgenţelor.
    (2) În sensul prezentei legi, serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov sunt cele definite potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Personalul aflat în contract cu serviciile publice judeţene şi locale Salvamont şi cu serviciile publice judeţene Salvaspeo, atestat ca salvator montan, respectiv ca salvator din mediul subteran şi/sau subacvatic speologic, este asimilat personalului profesionist operativ prevăzut de prezenta lege.

    ART. 2
    (1) Personalul profesionist operativ de intervenţie, denumit în continuare personal profesionist operativ, este personal civil, poartă uniformă specifică şi exercită atribuţiile specifice stabilite potrivit legii pentru aceste unităţi strategice, parte a sistemului naţional de asistenţă publică integrată de urgenţă. Componenţa şi descrierea uniformei şi a însemnelor distinctive se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne.
    (2) Personalul profesionist operativ care participă la acordarea asistenţei publice integrate de urgenţă deţine competenţele şi pregătirea profesională necesare, potrivit legii, şi este format din medici, asistenţi medicali, ambulanţieri/şoferi autosanitară, operatori registratori de urgenţă.

    ART. 3
    Activitatea personalului profesionist operativ are caracter permanent şi obligatoriu, pentru continuitatea asigurării asistenţei medicale publice de urgenţă şi pentru păstrarea capacităţii de răspuns.

    ART. 4
    (1) Pe perioada exercitării atribuţiilor de serviciu, personalul profesionist operativ intervine cu profesionalism, disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate şi respect faţă de fiinţa umană şi are obligaţia de a nu prejudicia în niciun fel imaginea unităţii din care fac parte şi de a nu submina încrederea pacienţilor.
    (2) Nu se consideră prejudiciu, în sensul alin. (1), orice poziţie sau atitudine legată de dotarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de asistenţă publică medicală de urgenţă.

    ART. 5
    Personalul profesionist operativ răspunde disciplinar, civil şi penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu.

    ART. 6
    Personalul profesionist operativ care participă la acordarea asistenţei medicale de urgenţă beneficiază de drepturi compensatorii, acordate potrivit prezentei legi, pentru condiţiile speciale şi riscurile pe care le implică exercitarea profesiilor.

    CAP. II
    Selecţionarea, pregătirea şi încadrarea personalului profesionist operativ
    ART. 7
    (1) Profesia de medic din cadrul serviciilor de asistenţă publică medicală de urgenţă se exercită de către persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină şi sunt:
    a) medici cu specialitatea medicină de urgenţă, angajaţi în cadrul unităţilor de primiri urgenţe şi în cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov;
    b) medici cu specialitatea anestezie terapie intensivă, angajaţi în cadrul unităţilor de primiri urgenţe şi în cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov;
    c) medici cu competenţă/atestat în medicina de urgenţă prespitalicească;
    d) medici specialişti, medici de familie sau de medicină generală, angajaţi în cadrul compartimentelor pentru consultaţii medicale de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov;
    e) medici rezidenţi în specialitatea medicină de urgenţă sau anestezie terapie intensivă începând cu semestrul II al anului III de pregătire;
    f) medici rezidenţi în specialitatea medicină de familie şi medicină internă începând cu semestrul I din anul III de pregătire.

    (2) Profesia de asistent medical din cadrul serviciilor de asistenţă publică medicală de urgenţă se exercită de către persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare şi deţine atestate/cursuri în acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Această categorie prestează activitate în cadrul serviciilor de asistenţă publică medicală de urgenţă, al unităţilor de primiri urgenţe sau în cadrul unui echipaj medical de urgenţă în funcţie de tipul de ambulanţă şi/sau în dispecerat cu atribuţii şi sarcini de serviciu prevăzute în fişa postului.
    (3) Profesia de ambulanţier/şofer autosanitară din cadrul serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă se exercită de către persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este posesor al permisului de conducere, pentru autovehicule din categoriile B şi C, cu vechimea conform legii;
    b) are instruire specifică în acordarea primului ajutor de bază şi al asistenţei medicale de urgenţă în echipă;
    c) deţine diplomă/certificat de absolvire a cursului de ambulanţier acreditat potrivit legii;
    d) are studii medii cu diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire.

    (4) Ambulanţierul/Şoferul de autosanitară prestează activitate în echipaje medicale de urgenţă, consult la domiciliu şi transport sanitar neasistat, cu responsabilitatea de a asigura deplasarea echipajului la locul solicitării în siguranţă şi în cel mai scurt timp posibil, participând în actul medical sub coordonarea şefului de echipaj, având atribuţii şi sarcini de serviciu prevăzute în fişa postului.
    (5) Profesia de operator registrator de urgenţă/dispecer din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se exercită de către persoanele fizice care deţin certificat/diplomă de absolvire a cursului de operator/registrator de urgenţă, recunoscut şi autorizat potrivit legii.
    (6) În sensul prezentei legi, salvatorul montan este persoana care deţine atestat şi care desfăşoară activităţile specifice în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi.
    (7) În sensul prezentei legi, salvatorul din mediul subteran şi/sau subacvatic speologic este persoana care deţine atestat şi care desfăşoară activităţile specifice în condiţiile prevăzute de Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată.

    ART. 8
    (1) Încadrarea personalului profesionist operativ se face cu respectarea legislaţiei privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale ale personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
    (2) Pentru ocuparea posturilor vacante de personal profesionist operativ care desfăşoară activitate de urgenţă prespitalicească sunt obligatorii verificarea şi evaluarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la angajare, precum şi periodic. Verificarea aptitudinilor fizice la încadrare constituie probă la concursul de ocupare a postului şi are caracter eliminatoriu.
    (3) Proba, normele şi baremele pentru verificarea şi evaluarea aptitudinilor fizice conform alin. (2) se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne.

    ART. 9
    (1) Evaluarea profesională individuală şi în echipă se face potrivit procedurilor aprobate în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pregătirea profesională continuă a personalului profesionist operativ reprezintă o obligaţie, formele de pregătire, modul şi perioada de desfăşurare fiind stabilite de către structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a organiza cel puţin o dată pe an un exerciţiu privind simularea de intervenţie la accident colectiv, calamitate sau dezastru natural, cu participarea personalului profesionist operativ, care va fi evaluat/apreciat în funcţie de gradul profesional deţinut.
    (4) Personalul profesionist operativ din cadrul serviciilor publice de ambulanţă, împreună cu personalul din cadrul Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare participă, o dată pe an, la un concurs pe echipaje la nivel judeţean şi naţional organizat de către conducerea instituţiilor medicale. Această activitate este susţinută de la bugetul autorităţilor publice centrale/locale, precum şi din alte surse de finanţare, prin alocarea resurselor financiare necesare desfăşurării în bune condiţii a concursurilor.

    ART. 10
    Evoluţia în carieră a personalului profesionist operativ se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind promovarea personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

    ART. 11
    (1) Personalul profesionist operativ este examinat medical şi psihologic anual sau în urma unor accidente petrecute în timpul misiunii, cheltuielile fiind suportate de angajator.
    (2) În urma unui eveniment deosebit sau a altor situaţii care pot afecta emoţional şi care pot duce la diminuarea capacităţii de intervenţie şi degradarea stării de sănătate, personalul profesionist operativ beneficiază de consiliere psihologică gratuită, acordată de către instituţia angajatoare.

    CAP. III
    Drepturile şi obligaţiile personalului profesionist operativ
    ART. 12
    (1) Personalul profesionist operativ are dreptul la:
    a) normă de hrană, acordată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; personalul care beneficiază de normă de hrană nu poate beneficia şi de indemnizaţia de hrană acordată potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) uniformă de protecţie specifică şi uniformă de ceremonii;
    c) echipamente şi materiale sanitare specifice pentru limitarea accidentelor postexpunere;
    d) concediu de odihnă suplimentar de 10 zile lucrătoare/an, plătit de angajator şi care se acordă pentru prevenirea îmbolnăvirii profesionale, urmând a fi efectuat, la cerere, într-o staţiune balneoclimaterică şi de tratament pe teritoriul României, inclusiv decontarea transportului, asigurat de angajator;
    e) vouchere de vacanţă, bilete de tratament şi recuperare;
    f) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare şi transport în ţară şi străinătate, în condiţiile legii;
    g) încadrarea activităţii şi locurilor de muncă în condiţii deosebite sau speciale, prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale;
    h) asigurarea de despăgubiri în caz de accident de muncă, suportate de angajator;
    i) asigurarea, în mod gratuit, de asistenţă medicală, medicamente, proteze/orteze, investigaţii medicale de înaltă performanţă, vaccinuri, analize biologice periodice, efectuate o dată pe an sau când situaţia o impune, pentru depistarea posibilelor boli dobândite în activitate;
    j) asigurarea de asistenţă juridică de către angajator pentru fapte săvârşite care sunt consecinţa exercitării atribuţiilor de serviciu, potrivit legii;
    k) protecţie din partea structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.

    (2) La decesul unei persoane care face parte din categoria personalului profesionist operativ, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, Ministerul Sănătăţii, autorităţile publice locale şi judeţene sau alte instituţii care angajează personal profesionist operativ potrivit legii acordă familiei acesteia un ajutor financiar suplimentar egal cu de trei ori salariul de bază avut la data decesului.
    (3) Personalul profesionist operativ are următoarele îndatoriri:
    a) să fie loial instituţiei din care face parte;
    b) să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, să îşi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competenţă, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege şi să salveze viaţa;
    c) să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală;
    d) să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate;
    e) să respecte drepturile pacientului şi să dovedească solicitudine şi respect faţă de pacient şi orice altă persoană;
    f) să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi şi orice cetăţean;
    g) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;
    h) prin întregul său comportament, să se arate demn de consideraţia şi încrederea impusă de statutul personalului operativ de intervenţie;
    i) să păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care legea nu dispune altfel;
    j) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea sa şi să nu compromită, prin activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte.

    (4) Personalul profesionist operativ are următoarele obligaţii:
    a) să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii;
    b) să se prezinte la unitatea din care face parte în termen de maximum 30 de minute pentru personalul care domiciliază în aceeaşi localitate şi în termen de maximum o oră pentru persoanele care domiciliază în afara localităţii, în situaţii de catastrofe, calamităţi şi de declanşare a planului roşu de intervenţii;
    c) să acţioneze conform legii pe perioada instituirii stării de urgenţă, a stării de asediu, a stării de alertă ori în caz de mobilizare şi de război;
    d) în situaţiile prevăzute la lit. b) şi c), personalul profesionist operativ care se află într-o altă localitate se va prezenta la cel mai apropiat serviciu de urgenţă, informând conducerea unităţii respective şi conducerea unităţii angajatoare despre disponibilitatea personală de intervenţie;
    e) să informeze de îndată conducerea unităţii din care face parte despre dobândirea calităţii procesuale de învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale pronunţate împotriva sa;
    f) în perioada în care este programat pentru continuitate la domiciliu, să nu părăsească localitatea în care activează ca personal profesionist operativ, să îşi păstreze starea fizică şi psihică corespunzătoare şi să răspundă la solicitarea primită din partea conducătorului unităţii sau a reprezentantului acestuia de a se prezenta la unitate într-un interval de maximum 30 de minute, în situaţiile prevăzute la lit. b) şi c);
    g) să nu abandoneze pacientul fără să se asigure că acesta a fost preluat de către un alt echipaj, unitate medicală, instituţii abilitate sau familie, cu excepţia situaţiei în care pacienţii sunt externaţi la domiciliul unde locuiesc singuri şi a căror stare nu necesită supraveghere suplimentară;
    h) să execute prompt şi sigur sarcinile de serviciu ce decurg din fişa postului;
    i) să cunoască şi să aplice corect legislaţia specifică şi protocoalele de intervenţie;
    j) să cunoască tehnica din dotare şi să respecte procedurile de exploatare, cerinţele de siguranţă şi de calitate stabilite pentru activitatea pe care o desfăşoară;
    k) să se prezinte la examenele medicale periodice şi să comunice şefilor ierarhici, în timp util, cu privire la inaptitudinea medicală temporară;
    l) să aducă la cunoştinţa conducătorilor ierarhici orice nereguli, lipsuri în inventarul ambulanţei, defecte sau deficienţe ale dispozitivelor şi aparaturilor medicale şi să consemneze în jurnalul de bord al ambulanţei;
    m) să poarte cu demnitate uniforma cu toate însemnele instituţiei sau echipamentul de protecţie stabilit pe timpul executării misiunilor;
    n) să nu se prezinte sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihotrope şi să nu consume băuturi alcoolice sau substanţe psihotrope în timpul programului de serviciu;
    o) să anunţe şefii ierarhici în situaţia în care apar probleme de sănătate sau alte probleme în timpul programului care ulterior sunt confirmate şi care nu îi permit să desfăşoare activitate în deplină siguranţă.

    (5) Personalului profesionist operativ îi este interzis, în orice împrejurare:
    a) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter imoral sau care instigă la indisciplină;
    b) să folosească informaţiile medicale de care ia act prin natura profesiei în orice alt scop decât cel pentru care aceste informaţii i-au fost furnizate;
    c) să aducă atingere prestigiului profesiei din care face parte şi Statutului personalului profesionist operativ din serviciile de asistenţă publică medicală de urgenţă.


    ART. 13
    Faţă de obligaţiile generale şi cele specifice desfăşurării activităţii de intervenţie în deplină siguranţă, şeful de echipaj şi membrii echipajului răspund de pregătirea şi executarea în siguranţă a fiecărei misiuni de intervenţie, având următoarele drepturi, obligaţii şi răspunderi:
    a) să refuze plecarea în misiune dacă constată:
    (i) nereguli cu privire la starea tehnică a ambulanţei, privind defecţiuni la sistemele menţionate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, defecţiuni care pun în pericol deplasarea în siguranţă pe drumurile publice în regim de urgenţă, defecţiuni la sistemele acustice şi luminoase ale ambulanţei şi defecţiuni ale aparaturii medicale care pot duce la anularea capacităţii de intervenţie şi la reducerea şansei de viaţă a pacientului;
    (ii) lipsa echipamentelor medicale, a materialelor sanitare şi a medicaţiei minime obligatorii conform legislaţiei în vigoare;
    (iii) lipsa materialelor de protecţie individuale necesare;

    b) în timpul misiunii răspunde faţă de conducerea care i-a încredinţat ambulanţa şi misiunea, de executarea acesteia în bune condiţii, de respectarea strictă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind deplasarea în regim de urgenţă în timpul misiunii şi nu numai, şi a altor acte normative specifice activităţii, de comportamentul şi disciplina echipajului în timpul misiunii, precum şi de exploatarea şi păstrarea ambulanţei în condiţii corespunzătoare;
    c) în caz de pericol sau accident, să ia toate măsurile pentru salvarea pacientului şi a membrilor echipajului şi să informeze dispeceratul.


    CAP. IV
    Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi ale personalului profesionist operativ
    ART. 14
    (1) Personalului profesionist operativ îi este interzis:
    a) să exprime în public opinii contrare intereselor României;
    b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă;
    c) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege;
    d) să participe la greve sau la alte acţiuni revendicative menite să îi afecteze activitatea prin scăderea capacităţii de intervenţie sau a calităţii actului medical, organizate de sindicate sau de alte organizaţii, în timpul programului de lucru, normal sau prelungit;
    e) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea profesiei sale, a instituţiei din care face parte şi a sistemului de urgenţă;
    f) să încalce normele privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate.

    (2) Datele şi informaţiile confidenţiale obţinute de către personalul profesionist operativ în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi făcute publice. Divulgarea fără drept a datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Personalul profesionist operativ poate face parte din sindicate şi se poate asocia şi constitui în asociaţii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-ştiinţific, cultural, religios şi sportiv-recreativ, fără a aduce atingere îndeplinirii atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu.

    CAP. V
    Încetarea raporturilor de muncă ale personalului profesionist operativ
    ART. 15
    Contractele individuale de muncă ale personalului profesionist operativ încetează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

    ART. 16
    Personalul profesionist operativ beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, fără penalizare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are vârsta minimă de 57 de ani;
    b) are un stagiu de cotizare de cel puţin 30 de ani, din care cel puţin 20 de ani de activitate ca personal profesionist operativ.


    ART. 17
    (1) Soţul/Soţia supravieţuitor/supravieţuitoare, copiii minori, precum şi copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, ai personalului profesionist operativ beneficiază de pensie de urmaş în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul de pensii publice.
    (2) Pensiile de urmaş se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificările valorii punctului de pensie.

    ART. 18
    Prin derogare de la prevederile art. 391 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, medicii care au calitatea de personal profesionist operativ pot beneficia de pensie la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de prezenta lege.

    ART. 19
    Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (4), (5^1) şi (5^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, asistenţii medicali care au calitatea de personal profesionist operativ pot beneficia de pensie la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de prezenta lege.

    ART. 20
    După împlinirea vârstei de 57 de ani, personalul profesionist operativ poate fi menţinut în activitate, la cerere, dacă starea de sănătate îi permite exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit fişei postului, cu acordul anual al angajatorului, în urma certificării stării de sănătate de către medicul de medicina muncii.

    ART. 21
    (1) Personalul profesionist operativ se asigură de drept, de către angajator, pentru risc profesional şi pentru cazurile de producere a unor accidente urmate de deces, invaliditate totală sau parţială, precum şi pentru pierderea, temporară sau permanentă, a capacităţii/aptitudinii în muncă.
    (2) Condiţiile de asigurare a personalului profesionist operativ sunt cele prevăzute de lege.

    ART. 22
    Contractul individual de muncă al personalului profesionist operativ nu poate înceta prin demisie în cazul instituirii, potrivit legii, a stării de urgenţă, a stării de asediu sau a stării de alertă ori în caz de mobilizare şi de război, precum şi în situaţii de accidente colective, calamităţi sau dezastre, cu urmări deosebit de grave.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 23
    În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne elaborează norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 8 ianuarie 2021.
    Nr. 5.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016