Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 40 din 12 ianuarie 2023  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 40 din 12 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 42 din 13 ianuarie 2023
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 28 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, punctele 1 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. acceptabil, în raport cu un risc, înseamnă un nivel de risc pentru care timpul, costurile sau eforturile necesare pentru a-l reduce şi mai mult ar fi extrem de disproporţionate faţă de beneficiile unei astfel de reduceri;
    (...)
10. corespunzător înseamnă corect sau absolut adecvat, luând în considerare raportul dintre efort şi cost, cu privire la o anumită cerinţă sau situaţie, bazându-se pe justificări obiective şi care poate fi demonstrat printr-o analiză, o comparaţie cu standardele corespunzătoare sau prin alte soluţii folosite în situaţii comparabile de către alte autorităţi sau industria de profil;"

    2. La articolul 2, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:
    "10^1. dezafectarea instalaţiilor petroliere offshore, fixe, de producţie şi neproductive şi a infrastructurilor lor conectate înseamnă abandonarea sondelor, demontarea şi îndepărtarea totală a structurilor existente, atât a celor aflate deasupra nivelului mării, cât şi a celor submarine, în condiţii de siguranţă şi într-un mod responsabil din punctul de vedere al protecţiei mediului, ori adoptarea unei alte metode eficiente, inclusiv monitorizarea şi/sau ecologizarea fundului mării, după caz, conform prevederilor art. 60 paragraful 3 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996;"

    3. La articolul 2, punctele 11 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "11. eficienţa intervenţiei în cazul unei scurgeri de ţiţei înseamnă eficienţa sistemelor de intervenţie în cazul scurgerilor de ţiţei în cadrul intervenţiei lor în cazul unei scurgeri de ţiţei, pe baza unei analize a frecvenţei, duratei şi momentului producerii condiţiilor de mediu care ar împiedica o intervenţie; evaluarea eficienţei intervenţiei în cazul unei scurgeri de ţiţei se exprimă ca procent din timpul în care aceste condiţii nu sunt prezente şi include o descriere a limitelor de exploatare impuse instalaţiilor vizate ca urmare a evaluării respective;
    (...)
14. exploatare offshore înseamnă procesul de extracţie a petrolului din subsolul marin în cadrul perimetrelor petroliere offshore autorizate, inclusiv tratarea lui pe instalaţiile de producţie offshore şi/sau colectarea în larg pe instalaţii neproductive (terminale offshore), precum şi transportul şi tranzitarea acestuia prin conducte de la instalaţiile offshore până la terminalul de coastă;"

    4. La articolul 2, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:
    "18^1. infrastructură de conexiune înseamnă orice structură de transport, sub formă de tub, flexibilă, amplasată pe fundul mării sau îngropată, ce foloseşte la transportul fluidelor, la transportul datelor informatice, la transportul energiei electrice de putere sau de semnal slab;"

    5. La articolul 2, după punctul 19 se introductrei noi puncte, punctele 19^1-19^3, cu următorul cuprins:
    "19^1. instalaţie fixă înseamnă o instalaţie offshore care nu este mobilă şi care este fixată pe fundul mării;
19^2. instalaţie mobilă înseamnă o instalaţie offshore care poate fi mutată dintr-o poziţie în alta prin autopropulsie sau remorcare şi care este destinată să fie utilizată în mai multe poziţii diferite pe tot parcursul vieţii sale;
19^3. instalaţie operată de la distanţă înseamnă o instalaţie complet automatizată, operată şi monitorizată de la distantă, care într-o operare normală nu este prevăzută cu personal operator, prezenţa acestuia fiind necesară numai pentru inspecţiile periodice, activităţile de mentenanţă sau pentru alte situaţii (opriri neplanificate, avarii, porniri etc.);"

    6. La articolul 2, punctele 20 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "20. instalaţie de producţie offshore înseamnă o instalaţie utilizată în procesul de exploatare a petrolului, dar nu include instalaţiile care, pe o perioadă mai mică de 90 de zile, extrag petrolul din subsolul marin în scopul realizării testelor de producţie la sondă;
21. instalaţie neproductivă offshore înseamnă o instalaţie, alta decât o instalaţie utilizată pentru producţia petrolului, inclusiv navele tehnice care operează în zona de siguranţă a instalaţiilor petroliere offshore; navele de aprovizionare şi transport personal nu sunt considerate instalaţii neproductive;"

    7. La articolul 2 punctul 23, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în cazul oricărei notificări din cele solicitate de către autoritatea competentă, o modificare a condiţiilor pe baza cărora a fost transmisă notificarea originală, inclusiv, între altele, modificări fizice, înlocuirea unei instalaţii cu alta, disponibilitatea de noi cunoştinţe sau tehnologii şi modificări la nivelul managementului operaţional;"

    8. La articolul 2, punctele 25 şi 26 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "25. operator înseamnă titularul de acord petrolier sau entitatea nominalizată de către titularul de acord petrolier să conducă efectuarea operaţiunilor petroliere offshore, inclusiv planificarea şi executarea unei operaţiuni la sondă sau gestionarea şi controlul funcţiilor unei instalaţii de producţie;
26. operaţiune combinată înseamnă o operaţiune efectuată de pe o instalaţie împreună cu o altă instalaţie sau alte instalaţii în scopuri legate de cealaltă/celelalte instalaţie/instalaţii şi care cresc riscurile referitoare la siguranţa persoanelor sau protecţia mediului de pe oricare dintre instalaţii sau de pe toate instalaţiile în cauză;"

    9. La articolul 2, după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 39, cu următorul cuprins:
    "39. navă tehnică offshore înseamnă navă care realizează operaţiuni legate de activităţile petroliere offshore în interiorul zonei de siguranţă şi care sunt susceptibile că ar putea fi implicate în apariţia unui accident major."

    10. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Operatorii au obligaţia să încheie cu autoritatea competentă un acord privind siguranţa operaţiunilor petroliere şi să suporte cheltuielile pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională, în sumă fixă anuală stabilită, după consultarea cu operatorii, prin ordin al preşedintelui autorităţii pe toată perioada acordului petrolier, necesare realizării atribuţiilor acesteia în îndeplinirea funcţiilor sale. Sumele aferente cheltuielilor se vor vira de către operatori până la data de 30 iunie a anului curent într-un cont distinct deschis de autoritatea competentă cu această destinaţie la Trezoreria Statului. Sumele necheltuite în timpul unui an contractual se reportează pentru anul următor, cu aceeaşi destinaţie."

    11. La articolul 4 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) informaţiile disponibile referitoare la siguranţa şi la performanţa în materie de mediu, inclusiv cu privire la accidentele majore, care sunt aplicabile operaţiunilor pentru care se solicită acord petrolier; înainte de încheierea sau transferul acordului petrolier, autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, se consultă cu autoritatea competentă."

    12. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă.
    13. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Forajul unei sonde în scopul explorării printr-o instalaţie neproductivă începe numai după ce titularul de acord petrolier a desfăşurat, din timp şi în mod efectiv, procedurile de consultare a publicului în ceea ce priveşte posibilele efecte asupra mediului ale operaţiunilor petroliere offshore planificate. Procedurile de consultare a publicului se desfăşoară cu respectarea legislaţiei Uniunii Europene de directă aplicare şi, în special, a prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului."

    14. La articolul 6, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care autoritatea competentă apreciază că operatorul nu mai are capacitatea de a respecta cerinţele relevante în conformitate cu legislaţia în vigoare, notifică punctul său de vedere în acest sens autorităţii semnatare a acordurilor petroliere, ANRM.
(5) Autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, ia act de sesizarea autorităţii competente şi solicită titularului de acord petrolier remedierea situaţiei într-un interval de timp agreat printr-o consultare între părţi (ANRM-titular-Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră), dar care să nu depăşească termenul-limită de 90 de zile. În cazul neîndeplinirii responsabilităţilor până la sfârşitul acestui termen, ANRM va notifica în scris titularul acordului petrolier privind neîndeplinirea responsabilităţilor în cauză şi va solicita desemnarea unui alt operator.
(6) Titularul va desemna un nou operator în cel mult 60 de zile de la data la care titularul a fost notificat de către autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, iar până la data la care operatorul nou-desemnat este aprobat de către autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, operaţiunile petroliere offshore se efectuează cu operatorul existent."

    15. La articolul 6 alineatul (8), literele a), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) în legătură cu lansarea, inspectarea, testarea sau repararea, întreţinerea, modificarea, reînnoirea sau dezafectarea oricărui cablu ori conductă submarină din zona de siguranţă sau din proximitatea sa;
    (...)
e) din cauza intemperiilor, cu asigurarea măsurilor de evitare a coliziunii cu instalaţia;
f) atunci când se află în pericol, dar fără a transfera pericolul asupra instalaţiei;"

    16. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) evaluarea şi acceptarea rapoartelor privind pericolele majore, evaluarea notificărilor solicitate de către autoritatea competentă şi a altor astfel de documente care îi sunt prezentate;"

    17. La articolul 8 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) iniţiază, aprobă şi avizează proiecte de acte normative în domeniul său de competenţă şi emite reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii."

    18. La articolul 8, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) De asemenea, în desfăşurarea activităţii sale în conformitate cu dispoziţiile art. 27 alin. (2) şi (3), art. 28 alin. (1) şi (6), art. 29 alin. (1)-(3) şi art. 30 alin. (5), autoritatea competentă poate încheia protocoale de colaborare interinstituţională cu alte autorităţi naţionale şi entităţi relevante."

    19. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Autoritatea competentă stabileşte nivelul responsabilităţilor proprii prin regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi al responsabilităţilor operatorului şi ale proprietarului privind controlul riscurilor de accidente majore prin legislaţia secundară adoptată."

    20. La articolul 10 alineatul (1), literele b), c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) sistemul de gestionare a siguranţei şi a mediului sau o descriere adecvată a acestuia, aplicabil instalaţiei, în referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (6^4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
c) în cazul unei instalaţii noi planificate pentru producţie, o notificare privind proiectarea în conformitate cu anexa nr. 1 partea I;
    (...)
f) în cazul unei modificări substanţiale, inclusiv dezasamblarea unei instalaţii, un raport privind pericolele majore modificat, în conformitate cu art. 11 şi 12;"

    21. La articolul 11, alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Reprezentanţii lucrătorilor sunt consultaţi în etapele relevante în cursul pregătirii raportului privind pericolele majore referitor la o instalaţie de exploatare prin organizarea de acţiuni de identificare a pericolelor şi evaluare a riscurilor (ateliere de lucru pe grupuri de lucrători, şedinţe de analiză a aspectelor identificate etc.) şi sunt oferite probe în acest sens (rapoarte de şedinţă ce includ şi semnăturile participanţilor, înregistrări privind remedierea sau atenuarea deficienţelor identificate etc.), în conformitate cu anexa nr. 1 partea II pct. 3.
    (...)
(7) La cererea scrisă şi justificată pe criterii nediscriminatorii şi obiective a autorităţii competente sau la cel mult 5 ani, operatorul are obligaţia de a revizui raportul privind pericolele majore referitor la o instalaţie de exploatare. Rezultatele reexaminării sunt transmise autorităţii competente printr-un raport privind pericolele majore actualizat."

    22. La articolul 12, alineatele (1)-(3), (6) şi (7) se modifică şi vor aveaurmătorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Proprietarul pregăteşte un raport privind pericolele majore referitor la o instalaţie neproductivă, care se transmite autorităţii competente prin intermediul operatorului. Raportul respectiv cuprinde informaţiile menţionate în anexa nr. 1 părţile III şi V şi este actualizat dacă este cazul sau atunci când acest lucru este solicitat în scris şi justificat pe criterii nediscriminatorii şi obiective de autoritatea competentă.
    (2) Reprezentanţii lucrătorilor sunt consultaţi în cursul etapelor relevante ale pregătirii raportului privind pericolele majore referitor la o instalaţie neproductivă prin organizarea de acţiuni de identificare a pericolelor (ateliere de lucru pe grupuri de lucrători, şedinţe de analiză a aspectelor identificate etc.) şi sunt oferite probe în acest sens (rapoarte de şedinţă ce includ şi semnăturile participanţilor, înregistrări privind remedierea sau atenuarea deficienţelor identificate etc.), în conformitate cu anexa nr. 1 partea III pct. 2.
    (3) În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare în vederea acceptării unui raport privind pericolele majore ce privesc instalaţiile neproductive, autoritatea competentă solicită proprietarului, în scris şi justificat, pe criterii nediscriminatorii şi obiective, informaţiile necesare, iar acesta efectuează modificările necesare în raportul privind pericolele majore.
    (...)
    (6) Modificările planificate la instalaţiile mobile neproductive pot fi iniţiate numai după ce autoritatea competentă a acceptat raportul modificat privind pericolele majore referitor la instalaţia mobilă neproductivă.
    (7) La cererea scrisă şi justificată pe criterii nediscriminatorii şi obiective a autorităţii competente sau la cel mult 5 ani, proprietarul are obligaţia de a revizui raportul privind pericolele majore referitor la o instalaţie neproductivă. Rezultatele reexaminării sunt notificate de către operator autorităţii competente printr-un raport privind pericolele majore actualizat."

    23. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Operatorii sau proprietarii, după caz, au obligaţia de a elabora planuri interne de intervenţie în caz de urgenţă, care se transmit în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. g) şi se actualizează la solicitarea autorităţii competente. Planurile se pregătesc în conformitate cu art. 27, ţinând seama de evaluarea riscului de accident major efectuată pe parcursul pregătirii celui mai recent raport privind pericolele majore. Planul intern de intervenţie în caz de urgenţă include o analiză a eficienţei intervenţiei în cazul unei scurgeri de ţiţei. Analiza este fundamentată pe baza celui mai rău scenariu de deversare accidentală de ţiţei."

    24. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Cantitatea maximă de ţiţei ce se poate deversa în mare accidental, calculată/estimată conform celui mai rău scenariu, se consideră astfel:
    a) în cazul unei instalaţii de producţie, cantitatea maximă ce se poate deversa în mare accidental se calculează ca suma între:
    (i) capacitatea maximă a tancurilor de depozitare a ţiţeiului şi a liniilor de flux de pe instalaţie; volumele liniilor de flux pot fi estimate;
    (ii) volumul de ţiţei calculat a se scurge din orice conductă conectată la instalaţie, luând în considerare timpul de închidere, efectul presiunii hidrostatice, gravitaţiei, forţele de frecare de pereţii conductei şi alţi factori; şi
    (iii) volumul zilnic de producţie ţiţei asociat unei manifestări eruptive necontrolate la sonda cu cea mai mare capacitate de pe instalaţie; pentru determinarea ratei zilnice de deversare, operatorul trebuie să ia în considerare caracteristicile rezervorului, mărimea tubingului de producţie şi datele istorice privind presiunile şi producţia rezervorului/zăcământului; scenariul trebuie să evidenţieze modalităţile de intervenţie în condiţiile în care sonda erupe necontrolat timp de 30 de zile;
    b) în cazul operaţiunilor de săpare a sondelor de explorare sau de dezvoltare, dimensiunea celui mai rău caz de deversare accidentală de ţiţei o reprezintă volumul zilnic potenţial a se deversa în mare ca urmare a unei manifestări eruptive necontrolate; pentru determinarea ratei zilnice de deversare trebuie luate în considerare caracteristicile cunoscute ale rezervorului (zăcământului); dacă aceste caracteristici sunt necunoscute, se vor lua în considerare caracteristicile oricărui rezervor (zăcământ) similar din zonă, cu explicaţia de rigoare pentru alegerea lui; scenariul trebuie să evidenţieze metodele şi măsurile de intervenţie în cazul unei erupţii necontrolate din sondă pe durata a 30 de zile."

    25. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Planul de urgenţă pentru prevenire şi intervenţie în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare al instalaţiei petroliere de producţie/neproductivă, întocmit conform cerinţelor art. 5 din Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2002, cu modificările ulterioare, este parte integrantă a planului intern de intervenţie în caz de urgenţă."

    26. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Operatorul sondei implică un organism independent de verificare acreditat de ANRM în planificarea şi verificarea proiectului sondei, precum şi în pregătirea modificării substanţiale a notificării privind operaţiunile la sondă transmise în temeiul art. 16 alin. (4) lit. b) şi informează imediat autoritatea competentă în legătură cu orice modificare substanţială a notificării privind operaţiunile la sondă transmise. Autoritatea competentă analizează aceste modificări şi, dacă se consideră necesar, ia măsurile corespunzătoare."

    27. La articolul 16, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Operatorii se asigură că observaţiile şi constatările organismelor independente de verificare, atât ale examinatorului de sondă independent acreditat de către ANRM, cât şi ale organismului independent de verificare a instalaţiei, în conformitate cu alin. (4) lit. b), şi acţiunile întreprinse în urma acestor constatări şi observaţii sunt prezentate în notificarea privind operaţiunile la sondă pregătită în conformitate cu art. 14."

    28. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    Constituie contravenţii nerespectarea de către titularul acordului petrolier/operator a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (3) şi (5), art. 6 alin. (1) şi (6), art. 10, art. 11 alin. (1), (4), (5) şi (7), art. 12 alin. (1) şi (7), art. 13 alin. (1), (3) şi (4), art. 14 alin. (1) şi (3), art. 15 alin. (1) şi (3), art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi (3), art. 19 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3), art. 28 alin. (6) şi art. 29 alin. (1) şi (2)."

    29. La articolul 33 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 200.000 lei la 250.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5) şi art. 6 alin. (1) şi (6)."

    30. La articolul 33 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5), art. 6 alin. (6), art. 10, art. 11 alin. (1), (4), (5) şi (7), art. 12 alin. (1) şi (7), art. 13 alin. (1), (3) şi (4), art. 14 alin. (1) şi (3), art. 15 alin. (1) şi (3), art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi (3) şi art. 19 alin. (1), de către personalul împuternicit al autorităţii competente."

    31. La anexa nr. 1 partea II, punctele 3 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. dovezi privind modul de implicare a lucrătorilor în pregătirea raportului privind pericolele majore;
    (...)
15. în ceea ce priveşte operaţiunile care urmează să fie derulate de pe instalaţie, orice informaţie privind prevenirea accidentelor majore care ar putea cauza daune semnificative sau grave mediului, relevantă pentru alte cerinţe din cadrul prezentei legi, obţinută în conformitate cu Legea nr. 292/2018;"

    32. La anexa nr. 1 partea III, punctele 2, 6 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. dovezi privind modul de implicare a lucrătorilor în pregătirea raportului privind pericolele majore;
    (...)
6. a) o descriere a echipamentelor şi a modalităţilor de a asigura controlul sondei, siguranţa procesului, izolarea substanţelor periculoase, prevenirea incendiilor şi a exploziilor, protecţia lucrătorilor împotriva substanţelor periculoase şi protecţia mediului împotriva unui accident major;
    b) presiunile de testare şi frecvenţa pentru verificarea echipamentului de control al sondei, măsurile luate în cazul defecţiunilor echipamentului şi sistemelor de control al sondei, frecvenţa exerciţiilor de alarmare pentru prevenirea şi combaterea erupţiilor;
    c) nivelul de competenţă şi certificarea pentru controlul sondei ale personalului (inclusiv contractorii) care participă la operaţiunile la sondă, în concordanţă cu ghidul 476/versiunea 2/ Noiembrie 2019 pentru nivelurile de pregătire la controlul sondei al Asociaţiei Internaţionale a Producătorilor de Petrol şi Gaze;
    d) o dovadă care să arate că proprietarul şi operatorul au căzut de acord că toate operaţiunile pentru controlul sondei sunt executate în conformitate cu manualele şi procedurile proprietarului privind controlul sondei şi care de asemenea menţionează faptul că această convenţie a fost adusă la cunoştinţa tuturor contractorilor care participă la operaţiunile la sondă;
    (...)
15. în ceea ce priveşte operaţiunile care urmează să fie derulate de pe instalaţie, orice informaţie privind prevenirea accidentelor majore care ar putea cauza daune semnificative sau grave mediului, relevantă pentru alte cerinţe din cadrul prezentei legi, obţinută în conformitate cu Legea nr. 292/2018;"

    33. La anexa nr. 1 partea IV, punctele 4, 5 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "4. în cazul unei sonde ce urmează a fi săpată, notificarea trebuie să conţină:
    a) data la care încep, precum şi data estimată pentru finalizarea operaţiunilor la sondă;
    b) particularităţile sondei, însoţite de diagramele corespunzătoare, privind:
    (i) coordonatele slotului sondei;
    (ii) direcţia de săpare a traiectului găurii de sondă;
    (iii) lungimea finală şi adâncimea pe verticală a sondei;
    (iv) poziţia punctului final al sondei în corelaţie cu cele ale sondelor din vecinătate;
    c) particularităţi ale stratelor, formaţiunilor geologice şi fluidelor conţinute, prin care se va săpa sonda, şi identificarea oricărui pericol cu potenţial de a cauza un accident major datorat acestora;
    d) procedurile pentru monitorizarea efectivă a traiectului găurii de sondă şi pentru minimizarea probabilităţii de intersectare a sondelor din vecinătate;
    e) o descriere a proiectului sondei, inclusiv a limitărilor (dacă există) în ceea ce priveşte desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor şi utilizarea sondei în condiţii de siguranţă maximă;
    f) informaţii privind programul de lucru al sondei, inclusiv privind perioada în care aceasta este exploatată, detaliile şi verificarea barierelor în calea pierderii controlului asupra sondei (echipamente, componenţa garniturii de foraj şi ansamblului de fund utilizat la săparea sondei, fluide de foraj, componenţa coloanei de burlane pentru tubajul sondei, ciment etc.);
5. în cazul unei sonde existente, notificarea trebuie să conţină informaţii cu privire la istoricul şi starea acesteia, după cum urmează:
    a) o diagramă a sondei;
    b) un sumar al operaţiunilor anterioare legate de operaţiunea notificată;
    c) scopul pentru care a fost utilizată;
    d) statutul operaţional curent;
    e) reparaţii efectuate;
    f) condiţii fizice în interiorul sondei;
    g) capacitatea de producţie a sondei;
    h) data la care este de aşteptat să înceapă şi data estimată pentru finalizarea operaţiunilor la sondă;
    i) procedurile pentru monitorizarea efectivă a traiectului găurii de sondă şi pentru minimizarea probabilităţii de intersectare a sondelor din vecinătate, în cazul adâncirii găurii de sondă sau săpării unei noi găuri de sondă din sonda existentă;
    j) informaţii privind programul de lucru al sondei, inclusiv privind perioada în care aceasta este exploatată, detaliile şi verificarea barierelor în calea pierderii controlului asupra sondei (echipamente, componenţa garniturii de foraj şi ansamblului de fund utilizat la săparea sondei, fluide de foraj, componenţa coloanei de burlane pentru tubajul sondei, ciment etc.);
    (...)
13. în ceea ce priveşte operaţiunile la sondă care urmează să fie derulate, orice informaţie relevantă privind prevenirea accidentelor majore care ar putea cauza daune semnificative sau grave mediului, obţinută în conformitate cu Legea nr. 292/2018."

    34. La anexa nr. 1, denumirea părţii VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "VI. Informaţii care trebuie furnizate cu privire la o modificare substanţială a unei instalaţii, inclusiv mutarea unei instalaţii fixe care necesită dezafectarea de pe locaţia existentă"

    35. La anexa nr. 1 partea VI, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. detalii suficiente pentru a actualiza complet raportul anterior privind pericolele majore, conţinând ataşat proiectul privind modificarea planificată, precum şi planul intern de intervenţie în caz de urgenţă aferent referitor la instalaţie şi pentru a demonstra că riscurile de pericole majore sunt reduse la nivelul minim acceptabil;"

    36. La anexa nr. 1 partea VII, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
    "7. dovezi privind capabilităţile tehnice ale navelor tehnice de a acţiona în zona de siguranţă, inclusiv matricea de competenţe a echipajului şi informarea acestuia cu privire la planul de urmat în operaţiunea combinată."

    37. Anexa nr. 10 se abrogă.


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    VASILE-DANIEL SUCIU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

    Bucureşti, 12 ianuarie 2023.
    Nr. 40.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016