Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 363 din 19 decembrie 2022  privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel naţional a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 363 din 19 decembrie 2022 privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel naţional a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1244 din 22 decembrie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel naţional a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre ale Uniunii Europene care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor, în aplicarea dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare, şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul ECRIS-TCN.
    (2) Termenii şi expresiile conţinute de prezenta lege au sensul şi înţelesul stabilite în Regulamentul ECRIS-TCN şi în art. 3^1 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Cadrul organizatoric
    ART. 2
    În aplicarea art. 12 alin. (1) din Regulamentul ECRIS-TCN, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, este responsabil pentru asigurarea, dezvoltarea, operarea şi întreţinerea evidenţei informatizate a cazierului judiciar şi a evidenţei informatizate dactiloscopice în scopul conectării acestora la punctul naţional central de acces.

    ART. 3
    (1) În sensul art. 3 pct. 5 din Regulamentul ECRIS-TCN, Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, este autoritatea centrală desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În aplicarea art. 12 alin. (1) lit. d) şi art. 19 alin. (3) lit. g) din Regulamentul ECRIS-TCN, Inspectoratul General al Poliţiei Române stabileşte şi actualizează periodic lista personalului propriu autorizat să introducă, să modifice, să şteargă sau să consulte date din sistemul central ECRIS-TCN, precum şi profilul fiecărui utilizator.

    ART. 4
    (1) În aplicarea art. 7 alin. (1) şi (2) din Regulamentul ECRIS-TCN, autoritatea centrală utilizează sistemul central ECRIS-TCN atunci când autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 20 alin. (1), (2) şi (7) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de autorităţi solicitante, solicită copie de pe cazierul judiciar sau extras de pe cazierul judiciar al unui resortisant al unei ţări terţe, în unul dintre următoarele scopuri, după caz:
    a) proces penal împotriva persoanei care face obiectul cererii;
    b) autorizările de securitate;
    c) obţinerea unei autorizaţii sau a unui permis;
    d) verificarea în vederea angajării;
    e) verificarea pentru activităţile de voluntariat care implică contactul direct şi periodic cu copii sau persoane vulnerabile;
    f) obţinerea vizei, dobândirea cetăţeniei şi procedurile în materie de migraţie, inclusiv procedurile de azil;
    g) efectuarea de controale în legătură cu contractele de achiziţii publice şi examinările publice;
    h) apărarea securităţii naţionale.

    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se formulează cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se adresează Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
    (3) În cazul obţinerii unui rezultat pozitiv ca urmare a unei consultări a datelor înregistrate în sistemul central ECRIS-TCN, efectuată potrivit alin. (1), autoritatea centrală procedează potrivit art. 20 alin. (3)-(6) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător. În cazul obţinerii unui rezultat negativ ca urmare a unei consultări a datelor înregistrate în sistemul central ECRIS-TCN, efectuată potrivit alin. (1), răspunsul la cerere se transmite autorităţii solicitante în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii.
    (4) În aplicarea art. 7 alin. (1) din Regulamentul ECRIS-TCN, autoritatea centrală consultă datele înregistrate în sistemul central ECRIS-TCN ori de câte ori un resortisant al unei ţări terţe solicită informaţii referitoare la propriul cazier judiciar, în condiţiile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Autorităţile solicitante pot decide că utilizarea sistemului central ECRIS-TCN nu este adecvată/necesară, menţionând acest fapt în mod expres în cererea prevăzută la alin. (1), cu excepţia solicitărilor formulate în următoarele scopuri:
    a) verificarea în vederea angajării pe un post care implică contactul direct şi periodic cu copiii, potrivit alin. (1) lit. d);
    b) verificarea pentru activităţile de voluntariat care implică contactul direct şi periodic cu copiii, potrivit alin. (1) lit. e);
    c) obţinerea informaţiilor referitoare la propriul cazier judiciar de către un resortisant al unei ţări terţe, potrivit alin. (4).


    ART. 5
    Posturile necesare pentru redimensionarea structurii prevăzute la art. 3 alin. (1) se asigură prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Poliţiei Române din numărul de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne.

    ART. 6
    (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române este responsabil de pregătirea personalului propriu autorizat să prelucreze datele stocate în sistemul central ECRIS-TCN.
    (2) Inspectoratul General al Poliţiei Române stabileşte norme pentru personalul propriu autorizat, cu privire la securitatea prelucrării datelor stocate în sistemul central ECRIS-TCN, precum şi cu privire la monitorizarea acestor prelucrări.

    ART. 7
    În aplicarea art. 5 alin. (1) din Regulamentul ECRIS-TCN, datele alfanumerice se păstrează în Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar prevăzut la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar datele dactiloscopice, respectiv imaginile faciale se păstrează în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice, respectiv în sistemul naţional de identificare biometrică, sisteme organizate potrivit legii la nivelul Poliţiei Române.

    CAP. III
    Protecţia datelor cu caracter personal
    ART. 8
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului central ECRIS-TCN este monitorizată şi se supune controlului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea de supraveghere.
    (2) În aplicarea art. 19 alin. (3) şi art. 21 din Regulamentul ECRIS-TCN, Inspectoratul General al Poliţiei Române are obligaţia de a adopta măsurile de securitate necesare în legătură cu utilizarea sistemului central ECRIS-TCN.
    (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române furnizează toate informaţiile solicitate de Autoritatea de supraveghere, acordă acesteia accesul la evidenţele proprii şi îi permite în orice moment accesul la toate incintele utilizate în scopul prelucrării datelor din sistemul central ECRIS-TCN.
    (4) În aplicarea art. 28 alin. (2) din Regulamentul ECRIS-TCN, Autoritatea de supraveghere realizează, cel puţin o dată la 3 ani, un audit al operaţiunilor de prelucrare a datelor în baza de date naţională a cazierului judiciar şi datelor dactiloscopice referitor la schimbul de date cu ECRIS-TCN.
    (5) În scopul realizării monitorizării şi controlului prevăzute la alin. (1), Autoritatea de supraveghere îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), de Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, de Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date şi de Regulamentul ECRIS-TCN.
    (6) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (4) se alocă suplimentar Autorităţii de supraveghere 5 posturi bugetate, iar sumele şi resursele necesare se suportă de la bugetul de stat şi sunt prevăzute distinct anual, cu această destinaţie, în bugetul Autorităţii de supraveghere.
    (7) Prin derogare de la prevederile legale ce instituie interdicţia ocupării posturilor în sectorul bugetar, Autoritatea de supraveghere este abilitată să organizeze concursuri în vederea ocupării posturilor în funcţie de nevoile determinate de îndeplinirea atribuţiilor sale.

    ART. 9
    (1) Prelucrarea datelor în sistemul central ECRIS-TCN de către autoritatea centrală în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2018.
    (2) Pentru prelucrările de date cu caracter personal, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 şi cele ale Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare.

    ART. 10
    În aplicarea art. 23 alin. (1) din Regulamentul ECRIS-TCN, precum şi în sensul art. 4 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 şi în baza Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare, se desemnează Inspectoratul General al Poliţiei Române în calitate de operator de date cu caracter personal pentru prelucrările de date efectuate în cadrul sistemului central ECRIS-TCN.

    ART. 11
    (1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal din sistemul central ECRIS-TCN se exercită potrivit art. 25 din Regulamentul ECRIS-TCN.
    (2) Cererile formulate în exercitarea drepturilor persoanelor vizate se adresează Inspectoratului General al Poliţiei Române şi sunt valide doar în situaţia în care respectivele persoane fac dovada identităţii prin ataşarea copiei unui document de identitate.
    (3) Cererile prevăzute la alin. (2), redactate, datate şi semnate de persoanele vizate, se transmit Inspectoratului General al Poliţiei Române prin oricare dintre următoarele mijloace:
    a) depunere personală la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române;
    b) poştă sau curierat;
    c) fax sau poştă electronică.


    ART. 12
    (1) Prin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se adresează cu o cerere potrivit art. 11 şi care este nemulţumită de răspunsul primit din partea Inspectoratului General al Poliţiei Române referitor la exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal din sistemul central ECRIS-TCN se poate adresa Autorităţii de supraveghere sau poate contesta măsurile luate cu privire la persoana sa, în termen de 10 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti.
    (2) Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă, prin hotărâre motivată, în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în condiţiile alin. (1). Hotărârea instanţei este definitivă.

    ART. 13
    (1) În aplicarea art. 20 din Regulamentul ECRIS-TCN, orice persoană care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei operaţiuni ilegale de prelucrare sau a oricărei acţiuni care contravine Regulamentului ECRIS-TCN, realizată de autoritatea centrală ori de autorităţile solicitante potrivit prezentei legi, are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente.
    (2) Utilizarea abuzivă a datelor din sistemul ECRIS-TCN, prelucrarea acestora sau schimbul de informaţii care contravine Regulamentului ECRIS-TCN, constatate ca urmare a investigărilor desfăşurate de către personalul Autorităţii de supraveghere cu atribuţii în acest scop, se sancţionează potrivit Legii nr. 102/2005, republicată, Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare, respectiv Legii nr. 363/2018.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 14
    Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condiţiile prezentei legi şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, şi ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ."

    2. Articolul 3^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Termenii şi expresiile conţinute de prezenta lege au sensul şi înţelesul stabilite în Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare, şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726, denumit în continuare Regulamentul ECRIS-TCN.
    (2) În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) certificatul de cazier judiciar - documentul eliberat persoanelor, care atestă situaţia judiciară a acestora;
    b) extrasul din cazierul judiciar - documentul emis cu ocazia schimbului de informaţii din cazierele judiciare, efectuat cu statele membre şi statele terţe;
    c) extrasul de pe cazierul judiciar - documentul eliberat instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;
    d) copia de pe cazierul judiciar - documentul eliberat autorităţilor române competente;
    e) Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) - sistemul informatic descentralizat pentru schimbul de informaţii privind condamnările, întemeiat pe bazele de date privind cazierele judiciare din fiecare stat membru, stabilit în scopul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare şi alcătuit din:
    (i) aplicaţia de referinţă a ECRIS; şi
    (ii) o infrastructură comună de comunicaţii între autorităţile centrale, care asigură o reţea criptată;
    f) sistemul centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN) - sistemul informatic instituit prin Regulamentul ECRIS-TCN;
    g) aplicaţia de referinţă a ECRIS - programul informatic dezvoltat de către Comisia Europeană pus la dispoziţia statelor membre pentru schimbul de informaţii privind cazierele judiciare prin intermediul Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS);
    h) date dactiloscopice - datele privind impresiunile în plan şi cele prelevate prin apăsarea degetului de la un capăt al unghiei la celălalt ale amprentelor digitale ale fiecărui deget al unei persoane;
    i) imagine facială - o imagine digitală a feţei unei persoane;
    j) stat membru - statul membru al Uniunii Europene;
    k) stat membru de condamnare - statul membru în care se pronunţă o condamnare;
    l) stat terţ - statul care nu este membru al Uniunii Europene;
    m) resortisant al unei ţări terţe - o persoană care nu este cetăţean al Uniunii Europene în sensul art. 20 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sau care este apatrid ori o persoană a cărei cetăţenie este necunoscută."

    3. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub coordonarea structurii competente din cadrul Ministerului Justiţiei, actualizează permanent informaţiile prevăzute în actele de punere în aplicare a Directivei (UE) 2019/884 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii privind resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) şi de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului."

    4. La articolul 5, alineatul (6) se abrogă.
    5. La articolul 8, alineatele (1^1) şi (1^3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru înscrierea în evidenţele cazierului judiciar a persoanelor fizice se prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, numele, prenumele, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii, numele purtate anterior, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, sexul, cetăţenia sau cetăţeniile dacă acestea au mai multe. În cazul în care cetăţenia persoanei fizice este necunoscută sau aceasta este apatrid, în evidenţele cazierului judiciar este menţionat acest fapt.
    ..................................................................................................
(1^3) Datele înregistrate în cazierul judiciar privesc: cuantumul pedepsei/sancţiunii aplicate, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal, denumirea infracţiunii, a măsurii cu caracter penal dispuse, data săvârşirii faptei, încadrarea juridică, numărul şi data ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale, numărul ordonanţei de clasare sau renunţare la urmărirea penală, numărul sentinţei penale, al deciziei penale, numărul dosarului penal, titulatura completă a organului judiciar, data pronunţării şi data rămânerii definitive, modalitatea de executare/stingere a pedepsei, data arestării, data eliberării, restul de pedeapsă rămas de executat, hotărâri ulterioare care modifică executarea pedepsei."

    6. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Pentru resortisanţii unei ţări terţe, actele prevăzute la art. 12 şi 13 sunt trimise Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care, în calitate de autoritate centrală, înscrie în cazierul judiciar datele respective şi le transmite automat către sistemul central ECRIS-TCN potrivit legii."

    7. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
    "(2) La certificatul de cazier judiciar eliberat persoanelor care sunt cetăţeni ai unui stat membru, altul decât România, se ataşează şi extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetăţenie, obţinut în condiţiile art. 30. La certificatul de cazier judiciar eliberat resortisanţilor unei ţări terţe se ataşează şi extrasul din cazierul judiciar al statelor membre care deţin informaţii cu privire la condamnarea acestora pe teritoriul statului lor, obţinut în condiţiile art. 30."

    8. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul în care solicitarea prevăzută la alin. (3) vizează un resortisant al unei ţări terţe, determinarea statului sau a statelor membre care deţin informaţii cu privire la cazierul judiciar al persoanei care face obiectul solicitării se realizează prin utilizarea în condiţiile legii a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), urmând ca cererea de informaţii extrase din cazierul judiciar să fie transmisă în condiţiile alin. (3) către statul membru/statele membre indicat/indicate."

    9. La articolul 20, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice solicită extras de pe cazierul judiciar sau extras din cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice."

    10. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii formulate în scopul unei proceduri penale şi în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data primirii cererii formulate în alte scopuri."

    11. La articolul 25, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:
    "(7) La extrasul din cazierul judiciar solicitat de statele membre în alt scop decât cel al procesului penal, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative nu ataşează comunicările cu privire la care statul de condamnare a informat că nu pot fi retransmise în niciun alt scop decât cel al procesului penal. În acest caz, în ceea ce priveşte astfel de condamnări, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative informează statul membru solicitant în legătură cu statul membru care a transmis astfel de informaţii, pentru a permite statului membru solicitant să adreseze cererea direct statului membru de condamnare."

    12. La articolul 26, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se va face respectând următoarele cerinţe:
    a) informaţii care se transmit obligatoriu, cu excepţia situaţiei în care, în cazuri individuale, autoritatea centrală nu deţine respectivele informaţii:
    (i) informaţii despre persoana condamnată, respectiv numele complet, data naşterii, locul naşterii (oraşul şi ţara), sexul, cetăţenia şi, dacă este cazul, numele anterior/numele anterioare;
    (ii) informaţii privind natura condamnării, respectiv data condamnării, denumirea instanţei, data la care hotărârea a devenit definitivă;
    (iii) informaţii privind infracţiunile care au determinat condamnarea, respectiv data săvârşirii infracţiunii care a atras condamnarea şi denumirea sau încadrarea juridică a infracţiunii, precum şi o trimitere la dispoziţiile legale aplicabile; şi
    (iv) informaţii privind conţinutul condamnării, şi anume hotărârea, precum şi orice sancţiuni suplimentare, măsuri de siguranţă şi hotărâri ulterioare care modifică executarea hotărârii;
    b) informaţii care se pot transmite în cazul în care au fost introduse în cazierul judiciar:
    (i) numele părinţilor persoanei condamnate;
    (ii) numărul de referinţă al condamnării;
    (iii) locul infracţiunii; şi
    (iv) interdicţiile rezultate din condamnare;
    c) informaţii care se transmit autorităţii centrale dacă sunt disponibile (informaţii suplimentare):
    (i) numărul actului de identitate al persoanei condamnate sau numărul şi tipul documentului de identificare al persoanei condamnate;
    (ii) amprentele care au fost luate persoanei respective;
    (iii) dacă este cazul, pseudonimul şi/sau numele de împrumut; şi
    (iv) imaginea facială;
(5) La cererea autorităţilor competente din statele terţe se pot ataşa şi condamnările transmise de un alt stat membru şi de statele terţe.
(6) Comunicările, cererile, răspunsurile şi celelalte informaţii relevante se transmit autorităţilor centrale din celelalte state membre prin intermediul Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), respectând modalităţile de organizare şi de facilitare a schimbului de informaţii prevăzute de Decizia-cadru 2009/315/JAI, de Directiva (UE) 2019/884 şi de actele de punere în aplicare."

    13. La articolul 26, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul în care din motive tehnice nu este posibilă transmiterea prin intermediul Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative transmite toate informaţiile prevăzute la alin. (6) prin intermediul poştei electronice, la adresele de contact furnizate de către autorităţile centrale din celelalte state membre. În cazul în care imposibilitatea de transmitere a informaţiilor prin intermediul Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) vizează o perioadă mai mare de 24 de ore, Inspectoratul General al Poliţiei Române informează celelalte state membre şi Comisia Europeană cu privire la această imposibilitate.
(8) Inspectoratul General al Poliţiei Române efectuează modificările tehnice necesare pentru a putea utiliza formatul standardizat şi informează Comisia Europeană cu privire la data de la care vor putea fi transmise altor state membre, pe cale electronică, prin intermediul ECRIS, toate informaţiile menţionate la art. 26."

    14. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Pentru obţinerea unui extras din cazierul judiciar al altui stat membru, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la una dintre unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenţi ori resortisanţi ai statului român sau ai statului membru de unde se solicită eliberarea cazierului.
    (3) Când cetăţeanul unui stat membru adresează o cerere pentru obţinerea unui certificat de cazier judiciar la una dintre unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, această unitate transmite, în termen de 3 zile, o copie a cererii către Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
    (4) Când un resortisant al unei ţări terţe adresează o cerere pentru obţinerea unui certificat de cazier judiciar la una dintre unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, această unitate transmite, în termen de 3 zile, o copie a cererii către Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Determinarea statului membru sau a statelor membre care deţin informaţii cu privire la cazierul judiciar al persoanei solicitante se realizează prin utilizarea în condiţiile legii a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi apatrizilor (ECRIS-TCN).
    (5) În vederea obţinerii datelor necesare, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române adresează, în condiţiile art. 26 alin. (6), autorităţii centrale a statului membru de unde se solicită eliberarea documentului în condiţiile alin. (1)/de cetăţenie în condiţiile alin. (3)/indicat de sistemul ECRIS-TCN în condiţiile alin. (4) o cerere de informaţii şi date conexe extrase din cazierul judiciar.
    (6) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru solicitat se eliberează solicitantului prin intermediul unităţii de poliţie la care a fost depusă cererea, în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.
    (7) În cazul cererilor depuse în condiţiile alin. (3), precum şi în cazul obţinerii unui rezultat pozitiv la interogarea sistemului ECRIS-TCN efectuată în condiţiile alin. (4), extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru se ataşează la certificatul de cazier judiciar emis de autorităţile române şi se eliberează solicitantului de către unitatea de poliţie la care a fost depusă cererea, în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.
    (8) În cazul obţinerii unui rezultat negativ la interogarea sistemului ECRIS-TCN efectuată în condiţiile alin. (4), certificatul de cazier judiciar se eliberează solicitantului în cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, fără a conţine alte documente ataşate."

    15. La articolul 34, după alineatul (2^1) se introduc două noi alineate, alin. (2^2) şi (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^2) Autorităţile centrale ale statelor membre nu au acces direct la Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar.
(2^3) Aplicaţia de referinţă a ECRIS şi Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar funcţionează sub responsabilitatea Inspectoratului General al Poliţiei Române."

    16. După articolul 34 se introduce un nou articol, art. 34^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 34^1
    Prevederile prezentei legi, care reglementează schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar cu statele membre, se aplică şi în cazul schimbului de informaţii extrase din cazierul judiciar efectuat cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, stat terţ conectat la Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), conform Acordului comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte."    ART. 15
    Cheltuielile pentru punerea în aplicare, administrarea, utilizarea şi întreţinerea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar şi cele privind instalarea şi utilizarea aplicaţiei de referinţă a ECRIS se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor prevăzute la art. 2.

    ART. 16
    În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prevederilor art. 14, referirile la Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI se consideră a fi făcute la Directiva (UE) 2019/884 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii privind resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) şi de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului şi la Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 17
    Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2019/884 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii privind resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) şi de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 151 din 7 iunie 2019.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

    Bucureşti, 19 decembrie 2022.
    Nr. 363.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016