Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 356 din 27 decembrie 2018  privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 356 din 27 decembrie 2018 privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    Prezenta lege are ca scop stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de supraveghere şi control, precum şi de sancţionare a eventualelor contravenţii săvârşite de:
    a) persoanele ce operează staţii de radiocomunicaţii, serviciile mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit, denumite în continuare SMAS, mobil maritim şi mobil maritim prin satelit, denumite în continuare SMMS, serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară, denumit în continuare SRCNI, precum şi în serviciul mobil terestru, cu excepţia staţiilor de radiocomunicaţii din componenţa reţelelor publice mobile, denumit în continuare SMT;
    b) radioamatori.


    ART. 2
    (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) autorizaţie de radioamator - act prin care se atribuie un indicativ de identificare şi se acordă unei persoane cu domiciliul sau rezidenţa pe teritoriul României dreptul de a opera o staţie de radiocomunicaţii în benzile de frecvenţe radio atribuite serviciului de amator;
    b) certificat de operator - act prin care se atestă că o persoană deţine nivelul de cunoştinţe necesar pentru operarea unei staţii de radiocomunicaţii conform legii în SMAS, SMMS, SRCNI şi SMT;
    c) certificat de radioamator - act prin care se atestă că titularul deţine cunoştinţele şi aptitudinile necesare operării unei staţii de radiocomunicaţii în serviciul de amator;
    d) operator staţie de radiocomunicaţii - persoană care operează o staţie de radiocomunicaţii în SMAS, SMMS şi SRCNI;
    e) operator staţie de radiocomunicaţii în SMT - persoană care operează şi coordonează activitatea staţiilor de radiocomunicaţii;
    f) responsabil cu radiocomunicaţiile - persoană care operează, coordonează şi controlează activitatea staţiilor de radiocomunicaţii în SMAS, SMMS, SRCNI şi SMT;
    g) serviciul de amator - serviciu de radiocomunicaţii având ca scop autoinstruirea, intercomunicarea şi investigaţiile tehnice realizate de radioamatori autorizaţi şi certificaţi conform legii, ce sunt interesaţi de tehnica radio în scop personal şi fără interes pecuniar;
    h) staţie de radiocomunicaţii - unul sau mai multe emiţătoare şi receptoare sau un ansamblu de emiţătoare şi receptoare, inclusiv echipamentele accesorii acestora, necesare pentru realizarea unui serviciu de radiocomunicaţii.

    (2) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile şi definiţiile termenilor şi expresiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) În domeniul prevăzut la art. 1 lit. a), operarea şi coordonarea activităţii staţiilor de radiocomunicaţii în SMT sau operarea staţiilor de radiocomunicaţii în SMAS, SMMS şi SRCNI sunt/este permise/permisă doar persoanelor care deţin certificatul de operator corespunzător.
    (2) Titularul certificatului de operator are următoarele obligaţii:
    a) să opereze doar staţii de radiocomunicaţii corespunzătoare tipurilor şi categoriilor de certificate al căror titular este;
    b) să coordoneze, să controleze, să îndrume şi să răspundă pentru activitatea desfăşurată la staţiile de radiocomunicaţii sau la reţelele de comunicaţii electronice al căror responsabil este;
    c) să deţină certificatul de operator asupra sa ori la staţia de radiocomunicaţii, în timpul serviciului;
    d) să respecte datele înscrise în autorizaţiile acordate conform legii şi să opereze numai staţii de radiocomunicaţii autorizate conform actelor normative în vigoare;
    e) să permită desfăşurarea activităţii de supraveghere şi control.

    (3) Titularului unui certificat de operator îi este interzis:
    a) să recepţioneze, în mod intenţionat, traficul staţiilor de radiocomunicaţii care nu sunt parte a aceleiaşi reţele de comunicaţii electronice şi să ia legătura cu asemenea staţii, iar, în cazul în care recepţia a avut ori are loc, în mod neintenţionat, să divulge existenţa şi conţinutul mesajelor recepţionate, să le publice sau să le folosească în orice mod;
    b) să transmită sau să permită transmiterea de semnale neidentificabile;
    c) să transmită sau să permită transmiterea de mesaje care conţin cuvinte sau expresii indecente sau insultătoare;
    d) să transmită sau să permită transmiterea de semnale false sau înşelătoare sau să folosească indicative, coduri, cifruri, prescurtări sau alte semnale care nu sunt conforme prevederilor legale în vigoare;-
    e) să transmită sau să permită transmiterea de mesaje sau semnale superflue;
    f) să obstrucţioneze ori să zădărnicească efectuarea activităţii de supraveghere şi control;
    g) să permită accesul persoanelor care nu posedă certificatul de operator corespunzător la aparatura şi la instalaţiile ce compun staţia de radiocomunicaţii.

    (4) Prevederile alin. (2) şi alin. (3) lit. a) nu se aplică în cazul calamităţilor naturale, asistenţei umanitare şi nici în situaţiile care pun în primejdie vieţi umane sau bunuri materiale.

    ART. 4
    (1) În domeniul prevăzut la art. 1 lit. b), autorizarea în serviciul de amator este permisă în scopurile prevăzute la art. 32 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Titularul unei autorizaţii de radioamator are următoarele obligaţii:
    a) să transmită complet şi corect indicativele de apel în conformitate cu actele normative în vigoare;
    b) să respecte parametrii de emisie ai legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanţă, indiferent de staţia de la care lucrează radioamatorul: a sa proprie, de radioclub, deţinută de o altă persoană sau pusă la dispoziţie către un alt radioamator;
    c) să nu transmită date şi informaţii ce nu au legătură cu activitatea de radioamator ori care au caracter comercial sau a mesajelor care conţin cuvinte sau expresii indecente sau insultătoare;
    d) să nu intercepteze mesajele transmise de operatori ce aparţin altor servicii de radiocomunicaţii decât cel de amator sau, în situaţia în care interceptarea mesajelor are loc accidental, să nu divulge existenţa sau conţinutul mesajelor recepţionate, să nu se folosească de acestea sub nicio formă, cu excepţia situaţiilor de urgenţă sau a altor interese publice;
    e) să nu realizeze legături radio cu operatori ce aparţin altor servicii de radiocomunicaţii sau cu radioamatori, respectiv operatori, care nu îşi comunică identitatea prin transmiterea indicativului de apel;
    f) să nu utilizeze staţia radio fără acordul scris al deţinătorului acesteia;
    g) să menţină o copie audio a traficului realizat pe staţia radio pentru o durată de un an, în condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare;
    h) să întocmească un jurnal de trafic în condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, să îl întocmească corespunzător, să menţioneze identitatea radioamatorilor care au utilizat staţia radio şi a parametrilor tehnici ai legăturilor radio efectuate de un alt radioamator, în mod direct sau de la distanţă;
    i) să efectueze reglajele la emiţătorul staţiei de amator doar cu utilizarea unei antene artificiale neradiante;
    j) să permită desfăşurarea activităţii de supraveghere şi control.

    (3) Deţinătorul unei staţii de radioamator trebuie să asigure:
    a) respectarea parametrilor de emisie şi a conţinutului legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanţă, de către orice radioamator care lucrează pe o staţie a radioclubului la care el este responsabil sau pe staţia radio deţinută în condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare şi să menţină o copie audio a traficului realizat pe staţia radio respectivă;
    b) menţionarea, în jurnalul de trafic, a identităţii radioamatorilor care au utilizat staţia de radioclub la care este responsabil sau staţia radio deţinută în mod direct sau de la distanţă, precum şi parametrii tehnici ai legăturilor radio efectuate;
    c) punerea la dispoziţie a unei staţii radio doar către persoane care deţin calitatea de radioamator.


    ART. 5
    Activitatea de supraveghere şi control desfăşurată în scopul asigurării îndeplinirii dispoziţiilor prezentei legi se exercită de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM.

    ART. 6
    Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte:
    a) operarea şi coordonarea activităţii staţiilor de radiocomunicaţii în SMT sau operarea staţiilor de radiocomunicaţii în SMAS, SMMS ori SRCNI, de către persoane care nu deţin certificatul de operator corespunzător ori acesta le-a fost suspendat;
    b) operarea unei staţii de radiocomunicaţii în alte benzi de frecvenţe radio decât cele atribuite serviciului de amator ori operarea staţiei de către persoane ce nu deţin ori le-a fost suspendată autorizaţia de radioamator;
    c) refuzul personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii menţionate la art. 1 lit. a) ori a radioamatorului de a se supune controlului sau obstrucţionarea efectuării controlului de către personalul de control al ANCOM, împuternicit în acest scop.


    ART. 7
    Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, în domeniul menţionat la art. 1 lit. a), următoarele fapte:
    a) nerespectarea de către personalul operator al staţiilor de radiocomunicaţii a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. g);
    b) nerespectarea de către personalul operator al staţiilor de radiocomunicaţii a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a), cu excepţia situaţiilor care privesc calamităţi naturale, asistenţa umanitară ori situaţiile care pun în primejdie vieţi umane sau bunuri materiale;
    c) nerespectarea de către personalul operator al staţiilor de radiocomunicaţii a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c);
    d) nerespectarea de către personalul operator al staţiilor de radiocomunicaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e).


    ART. 8
    (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, în domeniul menţionat la art. 1 lit. b), următoarele fapte ale titularului unei autorizaţii de radioamator:
    a) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a);
    b) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b);
    c) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c);
    d) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d);
    e) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. e);
    f) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. f);
    g) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. g);
    h) nerespectarea de către radioamator a obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. h);
    i) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. i).

    (2) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, în domeniul menţionat la art. 1 lit. b), următoarele fapte ale deţinătorului staţiei de radioamator:
    a) nerespectarea parametrilor de emisie şi a conţinutului legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanţă, de către orice radioamator care lucrează pe o staţie a radioclubului la care el este responsabil sau pe staţia radio deţinută, în condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare ori lipsa copiei audio a traficului realizat pe staţia radio deţinută;
    b) lipsa menţionării, în jurnalul de trafic, a identităţii radioamatorilor care au utilizat staţia de radioclub sau staţia radio deţinută, în mod direct sau de la distanţă, precum şi lipsa parametrilor tehnici ai legăturilor radio efectuate;
    c) punerea la dispoziţie a unei staţii radio către o persoană care nu deţine calitatea de radioamator.


    ART. 9
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 6 se sancţionează astfel:
    a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 6 lit. a), cu amendă de la 2.200 lei la 3.300 lei;
    b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 6 lit. b) şi c), cu amendă de la 2.500 lei la 7.000 lei.

    (2) Contravenţiile prevăzute la art. 7 se sancţionează astfel:
    a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 7 lit. a) şi b), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei;
    b) în cazul contravenţiei prevăzute la art. 7 lit. c), cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
    c) în cazul contravenţiei prevăzute la art. 7 lit. d), cu amendă de la 500 lei la 6.000 lei.

    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează astfel:
    a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), c), d) şi f), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;
    b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi i), precum şi în cazul contravenţiilor stabilite în art. 8 alin. (2) lit. b), cu amendă de la 2.000 lei la 5.500 lei;
    c) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. e), g) şi h), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei;
    d) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi c), cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei.

    (4) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 6 lit. b) şi c) şi art. 7 lit. a) şi b), personalul de control poate dispune, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii şi sancţiunea complementară a suspendării autorizaţiei de radioamator sau a certificatului de operator, după caz, pentru o perioadă de până la 6 luni sau retragerea acestora.
    (5) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se pot actualiza cu rata inflaţiei prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

    ART. 10
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege se fac de către personalul de control din cadrul ANCOM, împuternicit în acest scop prin decizie a preşedintelui.

    ART. 11
    Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 236/2006 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul operării staţiilor de radiocomunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 februarie 2006.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 27 decembrie 2018.
    Nr. 356.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016