Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 LEGE nr. 302 din 10 decembrie 2018 privind măsurile de control al tuberculozei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 302 din 10 decembrie 2018  privind măsurile de control al tuberculozei    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 302 din 10 decembrie 2018 privind măsurile de control al tuberculozei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1051 din 12 decembrie 2018
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta lege reglementează cadrul general pentru controlul tuberculozei la nivel individual şi populaţional, în scopul protecţiei sănătăţii umane.

    ART. 2
    (1) Tuberculoza este o boală transmisibilă cu impact major asupra sănătăţii publice în România, iar controlul acesteia constituie un obiectiv strategic de interes naţional.
    (2) Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în calitate de autorităţi centrale în domeniul sănătăţii publice, respectiv al asistenţei sociale, sunt responsabile de planificarea, iniţierea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea tuturor măsurilor necesare pentru controlul tuberculozei.
    (3) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (2), Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu celelalte autorităţi din administraţia publică centrală şi locală şi organizaţiile neguvernamentale, elaborează Strategia naţională de control al tuberculozei în România care se adoptă prin hotărâre a Guvernului României.
    (4) Strategia naţională de control al tuberculozei în România se elaborează pentru o perioadă până în 2030 şi reprezintă principalul document de politică publică ce fundamentează măsurile de control al tuberculozei la nivel naţional. Strategia naţională de control al tuberculozei în România se elaborează în acord cu direcţiile strategice din domeniul controlului tuberculozei stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi la nivelul Uniunii Europene.
    (5) Programul naţional de control al tuberculozei în România reprezintă cadrul implementării obiectivelor politicii şi Strategiei naţionale de control al tuberculozei de către Ministerul Sănătăţii, se elaborează pentru o perioadă de 4 ani şi poate fi actualizat în funcţie de rezultatele obţinute.

    ART. 3
    (1) Implementarea obiectivelor politicii şi Strategiei naţionale de control al tuberculozei în România se realizează prin ansamblul acţiunilor multianuale din cadrul Programului naţional de control al tuberculozei.
    (2) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sunt responsabile pentru elaborarea şi implementarea Programului naţional de control al tuberculozei în România.

    ART. 4
    Îndeplinirea tuturor măsurilor legale pentru controlul tuberculozei constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.

    ART. 5
    (1) Toţi cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reşedinţa în România, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul, garantat de stat, la serviciile de natură medicală, socială şi de susţinere psihologică cuprinse în Programul naţional de control al tuberculozei, după cum urmează:
    a) servicii medicale de prevenire, diagnostic şi tratament al tuberculozei;
    b) servicii psihologice;
    c) servicii sociale şi indemnizaţii lunare de hrană.

    (2) Serviciile menţionate la alin. (1) se asigură prin intermediul furnizorilor de servicii organizaţi conform legii, în funcţie de specificul serviciilor acordate şi de nevoile particulare ale fiecărui beneficiar, după cum urmează:
    a) furnizori de asistenţă medicală care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) furnizori de servicii de asistenţă medicală comunitară care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017;
    c) forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică ce îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare;
    d) furnizori de servicii sociale care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 6
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) aderenţa la tratament - reprezintă participarea corectă şi activă a pacientului la tratament, cu respectarea tuturor indicaţiilor şi interdicţiilor formulate de medic pe întreaga durată a acestuia;
    b) caz suspect/suspectul - reprezintă persoana care prezintă semne sau simptome sugestive de tuberculoză înainte de confirmarea diagnosticului;
    c) contact de tuberculoză - reprezintă persoana care stă în apropierea unui bolnav contagios, la distanţa necesară unei conversaţii, o durată de cel puţin 4 ore;
    d) documentele strategice pentru managementul tuberculozei în România - reprezintă totalitatea documentelor privind aprobarea Strategiei naţionale de control al tuberculozei în România, Programului naţional de control al tuberculozei în România, normelor tehnice de realizare a programului, precum şi ghidurile şi protocoalele de practică medicală pentru controlul tuberculozei;
    e) farmacie cu circuit închis - reprezintă unitatea farmaceutică ce asigură asistenţa cu medicamente de uz uman a bolnavilor internaţi în spitalele din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Sănătăţii şi a altor ministere, instituţii şi asociaţii cu reţea sanitară proprie sau trataţi în regim ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate şi ambulatoriul instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
    f) focarul de tuberculoză - reprezintă acea situaţie în care au fost identificate cel puţin 3 cazuri de tuberculoză între care există legătură epidemiologică;
    g) identificarea activă a suspecţilor şi a contacţilor de tuberculoză - reprezintă activitatea de identificare a suspecţilor de către serviciile de asistenţă medicală primară, medicii şcolari, medicii care asigură supravegherea stării de sănătate a angajaţilor sau medicii specialişti care au în îngrijire grupuri considerate la risc pentru tuberculoză, împreună cu mediatori sanitari, asistenţi medicali comunitari şi personal specializat al furnizorilor de servicii sociale acreditaţi;
    h) grup considerat la risc pentru tuberculoză - desemnează persoane care provin dintre contacţii bolnavilor de tuberculoză, pauperii extremi, persoanele fără adăpost, asistaţii social, persoanele cu infecţie HIV/SIDA, utilizatorii de droguri, populaţia din penitenciare sau din alte instituţii corecţionale, persoanele spitalizate cronic în unităţi de psihiatrie, cazurile de neoplasm, diabet zaharat, hepatită cronică sau ciroză cu virus B sau C cu tratamente specifice, persoanele care urmează tratamente imunosupresive pentru diverse afecţiuni, transplant de organe, colagenoze tratate şi alte afecţiuni tratate cu imunodepresoare, etilicii cronici, personalul care lucrează în unităţile sanitare, muncitorii expuşi noxelor coniotice/pneumoconioze, cei de pe şantiere de construcţii, cei cazaţi în dormitoare comune, navetişti, persoanele din unităţi de ocrotire socială şi sanitară, pacienţii hemodializaţi;
    i) laboratoare de bacteriologie - reprezintă laboratoare în care se realizează examenul bacteriologic al tuberculozei;
    j) pacient care a urmat complet tratamentul pentru tuberculoză - reprezintă pacientul care a urmat integral tratamentul prescris, dar care nu îndeplineşte criteriile pentru a fi evaluat ca vindecat sau localizarea bolii a fost extrapulmonară;
    k) pacient care a urmat complet tratamentul pentru tuberculoză multidrog-rezistentă - reprezintă pacientul care a urmat o schemă de tratament completă, dar care nu îndeplineşte criteriile pentru a fi evaluat vindecat sau eşec datorită lipsei sau numărului insuficient de rezultate bacteriologice;
    l) pacient vindecat de tuberculoză - reprezintă pacientul diagnosticat cu tuberculoză pulmonară confirmat bacteriologic, care a urmat o schemă de tratament completă şi care este negativ la cultură la sfârşitul tratamentului şi cel puţin la încă un control anterior;
    m) pacient vindecat de tuberculoză multidrog-rezistentă - reprezintă pacientul care a efectuat o schemă completă de tratament conform protocolului în vigoare şi care a avut minimum 5 culturi negative consecutive recoltate la minimum 30 de zile, în ultimele 12 luni de tratament;
    n) prevenirea - reprezintă orice acţiune care întrerupe, stopează sau diminuează răspândirea tuberculozei la nivel individual sau în rândul populaţiei;
    o) Programul naţional de control al tuberculozei - reprezintă ansamblul măsurilor de control al tuberculozei, finanţate din bugetul de stat, bugetul local, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, în condiţiile legii;
    p) tratamentul - reprezintă totalitatea medicamentelor necesare pentru tratarea tuberculozei, aşa cum sunt prevăzute în ghidurile şi protocoalele de practică medicală pentru controlul tuberculozei, elaborate de comisiile de specialitate, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    q) tratament sub directa observaţie - reprezintă tratamentul administrat pacientului cu tuberculoză, sub directa observaţie a unui cadru medical, asistent medical comunitar, asistent social, mediator sanitar sau a altei persoane identificate în comunitate de către serviciul medical pentru tuberculoză, căruia îi este arondat pacientul, în colaborare cu serviciul public de asistenţă socială local;
    r) tuberculoză - boală transmisibilă, cu evoluţie cronică, cauzată de Mycobacterium tuberculosis;
    s) tuberculoză rezistentă la tratament sau tuberculoza multidrog-rezistentă - reprezintă tuberculoza cu microorganisme rezistente cel puţin la tratamentul cu izoniazidă şi rifampicină.


    CAP. II
    Prevenirea tuberculozei
    ART. 7
    (1) Acţiunile de prevenire a tuberculozei se adresează individului, grupurilor considerate la risc pentru tuberculoză, precum şi populaţiei în ansamblu.
    (2) Principalele măsuri de prevenire a tuberculozei constau, fără însă a se limita la acestea, în:
    a) informarea şi educarea în mod continuu a populaţiei generale cu privire la riscul de îmbolnăvire de tuberculoză, calea de transmitere a bolii, principalele semne şi simptome, serviciile disponibile, precum şi măsurile de prevenire şi combatere a infectării;
    b) controale periodice ale stării de sănătate şi examene de screening, după caz, pentru grupurile considerate la risc;
    c) educarea şi consilierea pacienţilor cu tuberculoză cu privire la natura bolii, tratament şi măsurile specifice de igienă, în scopul de a preveni răspândirea bolii;
    d) intervenţia rapidă prin acţiuni specifice în focarele de tuberculoză, realizată în conformitate cu documentele strategice pentru managementul tuberculozei în România;
    e) examinarea tuturor persoanelor cu care pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză au intrat în contact şi stabilirea tratamentului profilactic pentru aceştia, după caz.


    CAP. III
    Diagnosticarea tuberculozei
    ART. 8
    Diagnosticarea tuberculozei se realizează conform algoritmului şi metodelor de diagnostic prevăzute în documentele strategice pentru managementul tuberculozei în România, cu respectarea principiilor şi recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

    ART. 9
    (1) Toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a depista semnele şi simptomele îmbolnăvirii de tuberculoză la pacienţii care se prezintă la consultaţie şi de a referi cazurile suspecte la dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, pentru stabilirea diagnosticului în conformitate cu prevederile documentelor strategice pentru managementul tuberculozei în România.
    (2) Toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a înştiinţa în scris dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, în cazul existenţei unei suspiciuni de tuberculoză la o persoană.
    (3) În vederea asigurării implementării măsurilor de diagnosticare activă a tuberculozei, furnizorii de servicii medicale colaborează cu furnizori de servicii sociale acreditaţi, care desfăşoară activităţi pentru identificarea activă a suspecţilor şi a contacţilor de tuberculoză.

    CAP. IV
    Tratamentul tuberculozei
    ART. 10
    (1) Persoanele diagnosticate cu tuberculoză au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, fără nicio discriminare pe criterii cum ar fi: rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, categorie defavorizată, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată şi altele asemenea.
    (2) Tratamentul tuberculozei se realizează în conformitate cu prevederile ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală naţionale pentru controlul tuberculozei, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

    ART. 11
    Tratamentul tuberculozei se acordă în mod gratuit pentru toţi beneficiarii prevăzuţi la art. 6, adecvat în funcţie de forma de boală, iar medicamentele necesare tratamentului sunt eliberate prin farmacii cu circuit închis.

    ART. 12
    Pe perioada tratamentului medical, pacientul cu tuberculoză are dreptul la servicii pentru aderenţa la tratament şi de suport psihosocial, în condiţiile legii.

    ART. 13
    (1) Tratamentul medicamentos al pacientului cu tuberculoză se administrează sub directă observaţie.
    (2) Pacienţii cu tuberculoză care sunt în imposibilitatea de a se prezenta la dispensarul de pneumoftiziologie teritorial vor beneficia de servicii de administrare a tratamentului medical sub directă observaţie în cabinetul medicului de familie sau la domiciliu, situaţie în care aceste servicii vor fi asigurate prin medici de familie, asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenţi sociali sau alte persoane identificate în comunitate de către dispensarul de pneumoftiziologie teritorial căruia îi este arondat pacientul cu tuberculoză.

    CAP. V
    Măsuri de protecţie socială a persoanelor bolnave de tuberculoză
    ART. 14
    Persoanele diagnosticate cu tuberculoză, asigurate în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate, au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare.

    ART. 15
    (1) În vederea asigurării aderenţei la tratament a pacientului diagnosticat cu tuberculoză, acestuia i se acordă o indemnizaţie lunară de hrană, pe toată perioada de tratament în ambulatoriu.
    (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare de hrană pentru bolnavii de tuberculoză se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar metodologia şi condiţiile de acordare a acesteia se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

    ART. 16
    (1) Indemnizaţia lunară de hrană este asigurată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi este plătită lunar:
    a) prin mandat poştal;
    b) în cont personal;
    c) altă formă de plată menţionată în cerere de adultul beneficiar ori reprezentantul legal al copilului;
    d) în contul special deschis cu această destinaţie de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau organismul privat autorizat, pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament unei instituţii publice de asistenţă socială sau unui organism privat autorizat.

    (2) Indemnizaţia lunară de hrană nu se ia în calcul la stabilirea venitului net lunar ajustat, prevăzut la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare.

    ART. 17
    (1) Indemnizaţia lunară de hrană este acordată pacientului tratat în ambulatoriu, în condiţiile respectării tratamentului prescris, fără întrerupere, pentru luna respectivă.
    (2) În vederea asigurării indemnizaţiilor lunare de hrană, dispensarele de pneumoftiziologie colaborează cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice şi agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru calcularea sumelor necesare fiecărui pacient aflat în tratament ambulator, pe toată perioada de tratament pe care acesta o urmează.

    ART. 18
    (1) Pacientul diagnosticat cu tuberculoză are următoarele obligaţii:
    a) să respecte recomandările medicului curant privind izolarea, pentru a împiedica răspândirea bolii în populaţie;
    b) să respecte cu stricteţe indicaţiile terapeutice medicale pe perioada tratamentului;
    c) să se prezinte la controalele medicale stabilite de către medicul curant.

    (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) de către pacientul diagnosticat cu tuberculoză atrage sistarea indemnizaţiei lunare de hrană.

    CAP. VI
    Atribuţiile instituţiilor publice cu privire la controlul tuberculozei
    ART. 19
    (1) Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii, fără a se limita la acestea:
    a) stabileşte priorităţile naţionale pentru controlul tuberculozei;
    b) elaborează documentele strategice pentru managementul tuberculozei în România;
    c) elaborează normele de organizare şi funcţionare a unităţilor sanitare care fac parte din reţeaua naţională de pneumoftiziologie, autorizează, controlează şi realizează inspecţia activităţilor din cadrul instituţiilor de sănătate publică şi asigură funcţionarea unităţilor din subordine;
    d) evaluează periodic indicatorii epidemiologici ai tuberculozei;
    e) coordonează, implementează şi monitorizează proiectele finanţate în cadrul fondurilor comunitare, precum şi acordurile bilaterale pentru controlul tuberculozei;
    f) coordonează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, prin Comisia de specialitate pneumologie a Ministerului Sănătăţii, reţeaua naţională de pneumoftiziologie;
    g) aprobă, prin ordin al ministrului, ghidurile şi protocoalele de practică medicală pentru controlul tuberculozei, elaborate de Comisia de specialitate pneumologie a Ministerului Sănătăţii, cu consultarea societăţii medicale de profil şi cu avizul Colegiului Medicilor din România;
    h) organizează sistemul informaţional şi informatic integrat pentru managementul tuberculozei.

    (2) Ministerul Sănătăţii colaborează cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru asigurarea transpunerii în România a ghidurilor şi recomandărilor cu privire la prevenirea, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei.
    (3) În vederea coordonării integrate la nivel naţional a tuturor măsurilor pentru controlul tuberculozei şi afecţiunilor asociate se înfiinţează Comitetul naţional intersectorial pentru controlul tuberculozei şi infecţiei HIV/SIDA, organism consultativ, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Ministerului Sănătăţii, a cărui componenţă, regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (4) Comitetul naţional intersectorial are în componenţă reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, asociaţii de pacienţi, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale implicate în derularea activităţilor de control al tuberculozei, în scopul coordonării şi corelării tuturor activităţilor desfăşurate la nivel naţional pentru controlul tuberculozei.
    (5) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în calitate de unităţi subordonate Ministerului Sănătăţii, pun în aplicare politica şi documentele strategice pentru managementul tuberculozei pe plan local, identifică problemele locale prioritare, elaborează şi implementează acţiuni locale în domeniul controlului tuberculozei.

    ART. 20
    (1) Serviciile medicale de prevenire, diagnostic şi tratament al tuberculozei se asigură prin intermediul reţelei naţionale de pneumoftiziologie, precum şi prin intermediul unităţilor sanitare ambulatorii de specialitate clinică şi paraclinică, cabinetelor medicale ambulatorii şi cabinetelor medicilor de familie.
    (2) În cadrul reţelei de pneumoftiziologie, dispensarele de pneumoftiziologie asigură servicii medicale de prevenire, diagnostic şi tratament al tuberculozei, înregistrarea, raportarea şi monitorizarea cazurilor de tuberculoză, precum şi controlul transmiterii infecţiei cu tuberculoză prin participarea la efectuarea anchetei epidemiologice, în colaborare cu reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică, ai serviciilor publice de asistenţă socială, precum şi cu furnizori de servicii de asistenţă medicală primară, precum şi cu furnizori de servicii sociale.
    (3) Dispensarele de pneumoftiziologie colaborează şi supervizează activitatea medicilor de familie şi a furnizorilor de servicii sociale organizaţi în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi din domeniul identificării active a suspecţilor şi a contacţilor de tuberculoză şi al administrării tratamentului sub directă observaţie.
    (4) Toţi furnizorii de asistenţă medicală primară au obligaţia de a asigura identificarea activă a suspecţilor şi a contacţilor de tuberculoză şi de a efectua tratamentul bolnavilor sub directă observaţie, conform recomandărilor medicului pneumolog din reţeaua de pneumoftiziologie.

    ART. 21
    La nivel regional se constituie câte o comisie multidisciplinară de coordonare a măsurilor de control al tuberculozei si evaluare a pacienţilor cu tuberculoză în cadrul următoarelor spitale:
    a) Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta“ Bucureşti - pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;
    b) Spitalul Clinic Judeţean Târgu Mureş - pentru judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu;
    c) Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi - pentru judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;
    d) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielo“ Cluj-Napoca - pentru judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj;
    e) Spitalul de Pneumoftiziologie Constanţa - pentru judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea;
    f) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „V. Babeş“ Craiova - pentru judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
    g) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi - pentru judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
    h) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „V. Babeş“ Timişoara - pentru judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.


    ART. 22
    (1) Comisia multidisciplinară de coordonare a măsurilor de control al tuberculozei şi evaluare a pacienţilor cu tuberculoză este o structură fără personalitate juridică compusă din:
    a) medic specialist pneumoftiziologie/pneumologie;
    b) asistent medical;
    c) psiholog;
    d) asistent social.

    (2) Atribuţiile Comisiei multidisciplinare de coordonare a măsurilor de control al tuberculozei şi evaluare a pacienţilor cu tuberculoză sunt, în principal, următoarele:
    a) evaluarea din punct de vedere medical, social şi psihologic a pacienţilor cu tuberculoză, din punctul de vedere al riscului de nonaderenţă la tratament;
    b) elaborarea planurilor individualizate pentru pacienţi, încadrarea pe grupe de risc şi referirea acestora către serviciile necesare;
    c) evaluarea periodică a pacienţilor şi reîncadrarea corespunzătoare în grupurile vulnerabile;
    d) recomandă acordarea indemnizaţiei lunare de hrană şi a serviciilor sociale pentru pacienţii cu tuberculoză.

    (3) Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei multidisciplinare de coordonare a măsurilor de control al tuberculozei şi evaluare a pacienţilor cu tuberculoză se stabileşte prin Programul naţional de control al tuberculozei.
    (4) Pentru participarea la lucrările comisiei, membrii acesteia au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se plăteşte din bugetul alocat unităţii sanitare pentru derularea programului naţional de sănătate publică destinat prevenirii, supravegherii şi controlului tuberculozei, în condiţiile prevăzute în Programul naţional de control al tuberculozei.
    (5) Spitalele prevăzute la art. 21 au obligaţia să asigure condiţiile necesare funcţionării comisiilor multidisciplinare de coordonare a măsurilor de control al tuberculozei şi evaluare a pacienţilor cu tuberculoză.

    ART. 23
    (1) Dispensarele de pneumoftiziologie din reţeaua Ministerului Sănătăţii asigură diagnosticul, tratamentul, înregistrarea, raportarea şi monitorizarea cazurilor de tuberculoză, precum şi controlul transmiterii infecţiei cu tuberculoză prin participarea la efectuarea anchetei epidemiologice.
    (2) Dispensarele de pneumoftiziologie colaborează şi supervizează activitatea medicilor de familie şi a furnizorilor de servicii sociale acreditaţi care desfăşoară activităţi în depistarea tuberculozei şi în administrarea tratamentului sub directă observaţie, iar în efectuarea anchetei epidemiologice colaborează atât cu medicii de familie, cu direcţia de sănătate publică din judeţul respectiv, cu serviciul public de asistenţă socială local, cât şi cu furnizori de servicii sociale acreditaţi care desfăşoară activităţi în domeniu.

    ART. 24
    Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne pun în aplicare în cadrul reţelelor proprii de servicii de sănătate şi secţii de pneumoftiziologie responsabilităţile pe care le au cu privire la Programul naţional de control al tuberculozei.

    ART. 25
    Personalul din instituţiile publice şi organismele private cu atribuţii în prevenirea, supravegherea şi controlul tuberculozei au obligaţia de a respecta prevederile legale cu privire la păstrarea confidenţialităţii persoanelor diagnosticate cu tuberculoză.

    ART. 26
    Toţi furnizorii de asistenţă medicală primară au obligaţia de a asigura identificarea activă a suspecţilor şi a contacţilor de tuberculoză şi de a efectua tratamentul bolnavilor sub directă observaţie, conform recomandărilor medicului pneumolog din reţeaua de pneumoftiziologie.

    ART. 27
    Autorităţile publice judeţene sau locale care au în administrare unităţile sanitare cu paturi în care se tratează cazurile de tuberculoză rezistentă la tratament au obligaţia de a înfiinţa, bugeta şi menţine servicii de asistenţă psihosocială pentru respectivii pacienţi, în cadrul acestor unităţi medicale.

    ART. 28
    Serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene, consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti asigură servicii de asistenţă psihosocială pacienţilor diagnosticaţi cu tuberculoză cu domiciliul în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

    CAP. VII
    Informarea publică cu privire la riscurile de transmitere a tuberculozei
    ART. 29
    Comitetul naţional intersectorial pentru controlul tuberculozei şi infecţiei HIV/SIDA elaborează anual un plan naţional de informare publică cu privire la riscurile de transmitere a tuberculozei şi măsurile de prevenire a infectării cu tuberculoză, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

    ART. 30
    Ministerul Sănătăţii colaborează cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale în elaborarea strategiilor anuale de informare a populaţiei cu privire la măsurile de prevenire care trebuie respectate în cadrul unităţilor de învăţământ şi la locurile de muncă.

    CAP. VIII
    Finanţarea măsurilor de control al tuberculozei
    ART. 31
    Măsurile de control al tuberculozei se finanţează de la bugetul de stat, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din orice alte surse, potrivit legii.

    ART. 32
    Ministerul Sănătăţii asigură fondurile necesare pentru finanţarea Programului naţional de control al tuberculozei.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 33
    În cadrul derulării Programului naţional de control al tuberculozei, Ministerul Sănătăţii şi unităţile din subordine şi coordonare colaborează cu asociaţii şi fundaţii de profil, naţionale şi internaţionale.

    ART. 34
    (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului cuantumul indemnizaţiei lunare de hrană pentru pacienţii cu tuberculoză adulţi şi copii şi ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale care stabileşte metodologia şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană pentru bolnavii de tuberculoză.
    (2) Pentru asigurarea fondurilor necesare aplicării art. 15 alin. (1) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
    (3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor Publice efectuează modificările şi completările corespunzătoare la actele normative în vigoare prevăzute de prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    EUGEN NICOLICEA
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 10 decembrie 2018.
    Nr. 302.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


LUIZA SALAHOR
04 Februarie 2020
Când se pun în aplicare normele de aplicare a legii tuberculozei 3p2/2018?
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016