Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 283 din 14 decembrie 2011  privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 14 decembrie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

     ARTICOL UNIC
    Se aprobã Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:

    1. Titlul ordonanţei de urgenţã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
                             "ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ
              pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţã
              a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
                     mãsuri financiare în domeniul bugetar,
              precum şi pentru instituirea altor mãsuri financiare
                              în domeniul bugetar"

    2. Dupã articolul unic, care devine articolul I, se introduce un nou articol, articolul II, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. II. - Pentru anul 2012 se aprobã instituirea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, dupã cum urmeazã:
    Art. 1. - (1) În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de bazã/soldelor funcţiei de bazã/salariilor funcţiei de bazã/indemnizaţiilor de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordã personalului plãtit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011.
    (2) În anul 2012, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunarã brutã/salariul lunar brut, indemnizaţia brutã de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordã personalului plãtit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011, în mãsura în care personalul îşi desfãşoarã activitatea în aceleaşi condiţii.
    (3) În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învãţãmânt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învãţãmânt, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordã pentru luna decembrie 2011, în mãsura în care personalul îşi desfãşoarã activitatea în aceleaşi condiţii.
    (4) Începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învãţãmânt, se aplicã prevederile Legii nr. 63/2011.
    (5) În anul 2012, prevederile art. 12 din anexa nr. II, cap. I lit. B - Reglementãri specifice personalului didactic din învãţãmânt, la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, cu modificãrile ulterioare, nu se aplicã.
    Art. 2
    În anul 2012, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publicã pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în platã pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publicã în care acesta este încadrat.
    Art. 3
    Prevederile art. 1 şi 2 se aplicã în mod corespunzãtor şi personalului ale cãrui raporturi de muncã sau serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi şi-a reluat activitatea în anul 2012.
    Art. 4
    (1) Valoarea de referinţã se menţine şi în anul 2012 la 600 lei.
    (2) În anul 2012 nu se aplicã valoarea de referinţã şi coeficienţii de ierarhizare corespunzãtori claselor de salarizare prevãzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificãrile ulterioare.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din autoritãţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cãror contracte colective de muncã îşi înceteazã valabilitatea în anul 2012, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificãrile ulterioare, fãrã a depãşi nivelul din luna decembrie 2011.
    Art. 5
    În anul 2012, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele, ajutoarele, plãţile compensatorii, despãgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.
    Art. 6
    (1) În anul 2012, avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzãtoare tranşei de vechime în muncã se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzãtoare vechimii în muncã dobândite, prevãzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificãrile ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bazã avut, corespunzãtor numãrului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-menţionatã, fãrã acordarea salariului corespunzãtor coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare.
    (2) În anul 2012, prevederile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor personalului de conducere, precum şi la trecerea într-o altã tranşã de vechime în funcţie personalului care ocupã funcţii din cadrul familiei ocupaţionale "Justiţie".
    (3) Personalul care, în cursul anului 2012, desfãşoarã activitãţi noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificãrile ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivã beneficiazã de o majorare a salariului de bazã, respectiv a soldei/salariului de funcţie, corespunzãtor numãrului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-menţionatã.
    Art. 7
    (1) În anul 2012, munca suplimentarã efectuatã peste durata normalã a timpului de lucru de cãtre personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestatã în zilele de repaus sãptãmânal, de sãrbãtori legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, nu se lucreazã, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzãtor.
    (2) În anul 2012, autoritãţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare, nu vor acorda premii şi prime de vacanţã.
    Art. 8
    (1) În anul 2012, cuantumul drepturilor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d), alin. (4), art. 13 lit. b) şi c) şi la art. 14 din Legea nr. 118/2010 privind unele mãsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordã pentru luna decembrie 2011.
    (2) În anul 2012, pentru personalul încadrat în instituţiile publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, pe perioada participãrii la misiunile specificate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, alocaţiile de hranã se acordã în cuantumul prevãzut pentru luna decembrie 2011.
    (3) De cuantumul drepturilor prevãzute la alin. (2) beneficiazã şi poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfãşoarã misiuni în strãinãtate în cadrul forţelor de menţinere a pãcii sub egida ONU, NATO sau a altor organizaţii internaţionale.
    Art. 9
    În anul 2012 nu se acordã ajutoarele sau, dupã caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervã.
    Art. 10
    (1) Începând cu anul 2012, salariile de bazã ale personalului din instituţiile şi autoritãţile publice care beneficia de stimulente în temeiul actelor normative prevãzute la art. I-VIII din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminãrii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar se calculeazã prin includerea în acestea a nivelului mediu lunar al acestor drepturi plãtit în anul 2010.
    (2) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabilesc procedura şi criteriile pe baza cãrora se stabilesc noile salarii de bazã.
    (3) Sumele care vor fi incluse în salariile de bazã conform alin. (1), în mod cumulat pe ordonator de credite, la nivelul anului 2012, nu pot depãşi nivelul fondului total de stimulente plãtite în anul 2010.
    (4) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul personalului din cadrul autoritãţilor şi instituţiilor publice care beneficiazã de prevederile art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plãtit din fonduri publice.
    Art. 11
    (1) În anul 2012, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorãrile salariilor de bazã şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fãrã a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bazã conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi ale art. 10 din prezenta ordonanţã de urgenţã.
    (2) În anul 2012, prevederile art. 20 alin. (6) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificãrile ulterioare, nu se aplicã.
    Art. 12
    (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificãrile ulterioare, se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2013.
    (2) Sporurile pentru condiţii de muncã prevãzute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificãrile ulterioare, se acordã şi personalului nou-încadrat şi personalului ale cãrui raporturi de muncã sau serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-au reluat activitatea în anul 2012, numai în mãsura în care acesta îşi desfãşoarã activitatea în aceleaşi condiţii de muncã cu ale personalului care beneficiazã de aceste sporuri din instituţia/autoritatea publicã respectivã, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcţiile similare în platã.
    (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2012, prevederile alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor personalului încadrat şi personalului care şi-a reluat activitatea, în anii 2010 şi 2011, cu respectarea art. 6 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificãrile ulterioare.
    Art. 13
    (1) Pentru funcţionarii publici care se transferã, sunt redistribuiţi din corpul funcţionarilor publici sau sunt reintegraţi în funcţie, potrivit legii, în cursul anului 2012, la stabilirea salariului va fi avutã în vedere treapta de salarizare deţinutã anterior.
    (2) În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi, nivelul de salarizare în platã pentru funcţiile similare este cel corespunzãtor treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.
    Art. 14
    În anul 2012, cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabileşte la nivelul din luna decembrie 2011.
    Art. 15
    (1) În anul 2012, instituţiile şi autoritãţile publice centrale şi locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activitãţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângã instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu acordã tichete de masã personalului din cadrul acestora.
    (2) În bugetele pe anul 2012 ale instituţiilor publice centrale şi locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activitãţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângã instituţiile publice, nu se prevãd sume pentru acordarea de tichete-cadou şi tichete de vacanţã personalului din cadrul acestora.
    Art. 16
    Termenul prevãzut la art. 193 alin. (2), referitor la prevederile art. 102 alin. (2)-(4), art. 169 alin. (6) şi art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se prorogã pânã la data de 1 ianuarie 2013.
    Art. 17
    (1) Pânã la data de 31 decembrie 2012 nu se acordã cupoanele sociale prevãzute la art. 27 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Pânã la începutul anului şcolar 2012-2013 nu se acordã finanţarea de bazã pentru elevii din învãţãmântul primar particular acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat, liceal particular acreditat, prevãzutã la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Începând cu anul şcolar 2012-2013, finanţarea de bazã se asigurã pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învãţãmântul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum şi pentru elevii din învãţãmântul postliceal special de stat, conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Art. 18
    În anul 2012, indemnizaţiile prevãzute la art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţã de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu se acordã.
    Art. 19
    În anul 2012 se acordã reduceri de tarife sau, dupã caz, gratuitãţi, numai în limita a 3 cãlãtorii dus-întors sau 6 cãlãtorii simple, la facilitãţile de transport prevãzute de urmãtoarele acte normative:
    a) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) şi (4), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1), (2) şi (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) şi (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe cãile ferate române, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    b) art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Art. 20
    (1) Prevederile art. 21, 22 şi 24 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetarã pe anul 2009 şi reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã prin Legea nr. 227/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã pânã la data de 31 decembrie 2012.
    (2) În anul 2012, Guvernul poate aproba prin hotãrâre ocuparea posturilor vacante din anumite domenii de activitate sau pentru anumite categorii de personal, prin excepţie de la prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2009, aprobatã prin Legea nr. 227/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu condiţia încadrãrii în cheltuielile de personal aprobate.
    Art. 21
    Termenul prevãzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se prorogã pânã la data de 1 ianuarie 2013.
    Art. 22
    Termenul prevãzut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se prorogã pânã la data de 1 ianuarie 2013.
    Art. 23
    Cheltuielile prevãzute la art. 11 alin. (6), precum şi cele aferente reducerilor de tarif de care beneficiazã studenţii pentru transportul pe calea feratã şi cu metroul, prevãzute la art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se finanţeazã prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii."

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANÃ

    Bucureşti, 14 decembrie 2011.
    Nr. 283.

                                    -------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


m
17 Decembrie 2011
m
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016