Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 267 din 16 iunie 2004  privind Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 267 din 16 iunie 2004 privind Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 609 din 6 iulie 2004
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol, prevăzute la art. 7 lit. A şi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, fac parte din categoria decoraţiilor civile pe domenii de activitate.

    ART. 2
    (1) Ordinul Meritul Agricol este o decoraţie care se poate acorda cetăţenilor români sau străini, cu merite deosebite în domeniile: agricultură, industrie alimentară, silvicultură, ape şi protecţia mediului, în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică sau care au contribuit la strângerea legăturilor dintre instituţiile de specialitate din străinătate şi cele din România.
    (2) Medalia Meritul Agricol este o decoraţie care se poate acorda cetăţenilor români sau străini, cu rezultate meritorii în domeniile: agricultură, industrie alimentară, silvicultură, ape şi protecţia mediului, în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică.
    (3) Institutele naţionale, regiile autonome, agenţiile naţionale şi instituţiile publice de specialitate din ţară sau din străinătate pot fi decorate în mod excepţional cu Ordinul Meritul Agricol.

    ART. 3
    (1) Ordinul Meritul Agricol se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul şi rozeta.
    (2) Însemnul Ordinului Meritul Agricol se prezintă sub forma unei cruci de Malta, confecţionată din argint, emailată verde, având pe avers, aplicată pe braţele crucii, o cunună deschisă, ovală, confecţionată din metal, formată din spice de grâu şi din frunze de stejar cu ghinde. Central, este aplicată stema României ştanţată în metal.

    ART. 4
    (1) Medalia Meritul Agricol se prezintă sub o singură formă: însemnul.
    (2) Însemnul Medaliei Meritul Agricol este o piesă circulară, cu bordura uşor înălţată, confecţionată din tombac, având redat pe avers însemnul ordinului.

    ART. 5
    Regulamentele privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Meritul Agricol şi a Medaliei Meritul Agricol, pentru fiecare grad sau clasă, precum şi modelul desenat sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege.

    ART. 6
    (1) Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol se conferă de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale, formulate potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de către miniştrii de resort şi de conducătorii instituţiilor publice de specialitate abilitate, pentru persoanele din domeniile lor de activitate.
    (2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Agricol şi a Medaliei Meritul Agricol sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Preşedintele României poate să confere Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol şi din proprie iniţiativă, în proporţie de 1% din numărul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decoraţii, cu excepţia gradului de Mare Ofiţer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Repartiţia numărului maxim de decoraţii privind Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol, care se acordă anual, se realizează de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante.
    (2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se poate conferi maximum 15% din numărul decoraţiilor pentru fiecare grad şi clasă.

    ART. 8
    (1) Ordinul Meritul Agricol este limitat la maximum 8.600 de membri.
    (2) Institutele naţionale, regiile autonome, agenţiile naţionale şi instituţiile publice de specialitate, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Agricol, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).
    (3) Cetăţenii străini sau instituţiile de specialitate din străinătate, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Agricol, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

    ART. 9
    Ordinul Meritul Agricol cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:
    a) Mare Ofiţer;
    b) Comandor;
    c) Ofiţer;
    d) Cavaler.


    ART. 10
    Medalia Meritul Agricol cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:
    a) clasa I;
    b) clasa a II-a;
    c) clasa a III-a.


    ART. 11
    (1) Medalia Meritul Agricol se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a şi a II-a şi este limitată la 6.000 de membri pentru clasa I.
    (2) Medalia Meritul Agricol clasa I, conferită cetăţenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

    ART. 12
    (1) Atestarea Ordinului Meritul Agricol şi a Medaliei Meritul Agricol se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Agricol sunt validate, pentru gradele de Cavaler şi Ofiţer, prin parafa Preşedintelui României, iar pentru gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, prin semnătura autografă a Preşedintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort şi de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Brevetele pentru Medalia Meritul Agricol sunt validate, pentru clasele a III-a şi a II-a, prin parafa ministrului de resort şi semnătura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnătura ministrului de resort şi semnătura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    Membrii Ordinului Meritul Agricol, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiţi Cavaleri ai Ordinului Meritul Agricol.

    ART. 14
    (1) Ziua Ordinului Meritul Agricol se sărbătoreşte la data de 18 aprilie, data primei instituiri a ordinului, în anul 1932.
    (2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Agricol, ministerele de resort şi celelalte instituţii publice abilitate să facă propuneri de decorare organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Agricol.

    ART. 15
    Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Agricol gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de şeful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audienţă la Preşedintele României pentru a-i mulţumi personal. În funcţie de programul Preşedintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audienţa personală sau în grup a celor decoraţi.

    ART. 16
    (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Agricol se poate pierde în condiţiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Agricol la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 17
    (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Agricol este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofiţer şi Comandor şi doi membri din gradul de Mare Ofiţer. Preşedinte al consiliului de onoare va fi, de regulă, cel mai în vârstă membru din gradul de Mare Ofiţer.
    (2) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Agricol, pe termen de 5 ani, de cavalerii acestui ordin.
    (3) Pot fi realeşi, pentru o nouă perioadă, 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel puţin unul din gradele inferioare.
    (4) Ministerele de resort vor pune la dispoziţie spaţii adecvate desfăşurării activităţii consiliului de onoare.

    ART. 18
    (1) Cavalerii Ordinului Meritul Agricol pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora.
    (2) Ca urmare a sesizării se convoacă consiliul de onoare şi persoana învinuită, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare.
    (3) Cavalerii ordinului pot semnala şi direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării, Cancelaria Ordinelor convoacă consiliul de onoare şi persoana învinuită, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare.
    (4) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat, consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării şi a doua oară, cazul va fi judecat în lipsă.
    (5) Consiliul de onoare deliberează şi decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoştinţă sunt întemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoraţiei.
    (6) Retragerea decoraţiilor se face prin decret semnat de Preşedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Agricol judecă şi faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Agricol. În acest caz, în consiliul de onoare sunt cooptaţi pentru cauza în speţă şi doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    Sumele necesare confecţionării însemnelor, rozetelor, brevetelor şi cutiilor decoraţiilor Ordinului Meritul Agricol şi Medaliei Meritul Agricol sunt asigurate anual de la bugetul de stat prin bugetul Administraţiei Prezidenţiale.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    VALER DORNEANU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    NICOLAE VĂCĂROIU

    Bucureşti, 16 iunie 2004.
    Nr. 267.
    ANEXA 1

    REGULAMENT

    ANEXA 2

    REGULAMENT

    ANEXA 3

    Modelul desenat al Ordinului Meritul Agricol
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Modele de panglică şi fundă
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    Modelul desenat al Medaliei Meritul Agricol
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016