Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 256 din 12 noiembrie 2018  privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 256 din 12 noiembrie 2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 713 din 15 iulie 2022
    *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 157/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 25 mai 2022, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 14 noiembrie 2018, iar ulterior a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 1 iulie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1239 din 16 decembrie 2020 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 15 februarie 2021.

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileşte unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi de abandonare, precum şi a lucrărilor/lucrărilor la sonde aferente operaţiunilor petroliere, desfăşurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore şi onshore de adâncime, în conformitate cu prevederile acordurilor petroliere încheiate între titulari şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, denumită în continuare ANRM.
    (2) În situaţia în care un titular este parte la un acord petrolier care se referă atât la perimetre petroliere localizate pe uscat, cât şi la perimetre petroliere offshore sau are calitatea de titular atât al unui/unor acord/acorduri petrolier/petroliere care se referă la perimetre petroliere localizate pe uscat, cât şi la perimetre petroliere offshore, prevederile prezentei legi se aplică numai referitor la operaţiunile petroliere desfăşurate cu privire la perimetrele petroliere offshore şi onshore de adâncime.
    (3) La propunerea titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre localizate pe uscat (onshore), ANRM stabileşte ori, după caz, actualizează lista perimetrelor petroliere onshore de adâncime şi a zăcămintelor onshore de adâncime cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei legi, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării din partea titularului de acord petrolier.

    ART. 2
    (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) actul de autorizare - actul final de autoritate emis în temeiul prezentei legi de către Ministerul Energiei pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor aferente operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1;
    b) lucrări - forajele geotehnice, precum şi construirea, desfiinţarea, extinderea şi consolidarea următoarelor obiective, executate offshore, precum şi pe uscat, aferente operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1:
    (i) instalaţiile tehnologice necesare pentru explorarea, dezvoltarea, producţia, tratarea, preluarea şi predarea petrolului;
    (ii) conductele;
    (iii) platformele marine;
    (iv) alte construcţii aferente infrastructurii de producţie, transport şi tratare a hidrocarburilor, echipamente sau instalaţii;
    (v) drumurile de acces;
    (vi) infrastructura de comunicaţii.
    Lucrările reprezintă un obiectiv de interes public major, fiind indispensabile în cadrul politicilor fundamentale ale ţării în domeniul asigurării securităţii energetice;

    c) lucrări la sonde - săparea, testarea, echiparea pentru producţie, punerea în siguranţă, conservarea, abandonarea, demontarea, dezafectarea sondelor şi orice alte operaţiuni, intervenţii, reparaţii şi modificări executate la acestea, forajele geotehnice aferente sondelor, executate offshore; lucrările la sonde reprezintă un considerent imperativ de interes public major, fiind indispensabile în cadrul politicilor fundamentale ale ţării în domeniul asigurării securităţii energetice;
    d) lucrări offshore - lucrările prevăzute la lit. b) executate offshore;
    e) acord petrolier referitor la perimetre petroliere offshore (acord) - actul juridic încheiat între ANRM şi una sau mai multe persoane juridice române sau străine, în vederea acordării concesiunii petroliere în zona offshore şi a desfăşurării operaţiunilor petroliere, potrivit prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare**);
    **) Legea nr. 134/1995 a fost abrogată prin Legea nr. 238/2004.

    f) autoritate competentă - instituţia publică ce reprezintă interesele statului în domeniile resurselor de petrol şi gaze naturale, conform Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) offshore - înseamnă situat în apele maritime interioare, marea teritorială, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă sau pe platoul continental al Mării Negre, în sensul dispoziţiilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996;
    h) operaţiuni petroliere offshore - toate activităţile asociate cu instalaţia sau infrastructura conectată, inclusiv proiectarea, planificarea, construcţia, operarea şi dezafectarea acestora, legate de explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol, dar excluzând transportul petrolului de pe o coastă pe alta;
    i) perimetru petrolier offshore - aria corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de explorare, dezvoltare, exploatare sau înmagazinare, precum şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare, înmagazinare şi transport al petrolului, situate în afara acestei arii în offshore;
    j) plajă - porţiunea de teren sau fâşia de coastă adiacentă mării, râurilor, lacurilor sau oricărei alte ape, indiferent de materialul cu care este acoperită;
    k) terminal de coastă - instalaţiile, echipamentele şi construcţiile aferente situate pe uscat, destinate, după caz, operaţiunilor de curăţare, uscare, comprimare, măsurare sau descărcare a gazelor naturale ori ţiţeiului, transportate prin conducte de alimentare din amonte de la perimetrele offshore;
    l) interes public major - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile, autorităţile publice, precum şi persoanele juridice beneficiare ale acordurilor petroliere offshore a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
    m) investiţii în segmentul upstream - toate cheltuielile corespunzătoare investiţiilor de dezvoltare şi extindere a zăcămintelor existente, explorarea şi dezvoltarea de noi zone de producţie, înregistrate în evidenţa contabilă conform reglementărilor contabile aplicabile, executate atât offshore, cât şi pe uscat, referitoare la toate tipurile de resurse de petrol şi de zăcăminte offshore şi/sau onshore de adâncime, respectiv: zăcăminte de gaze naturale libere, zăcăminte de gaze naturale şi condensat, zăcăminte de ţiţei şi gaze asociate sau zăcăminte de ţiţei; noţiunea „cheltuielile corespunzătoare investiţiilor înregistrate în evidenţa contabilă conform reglementărilor contabile aplicabile“ include costurile aferente investiţiei, indiferent dacă acestea se înregistrează în contul de profit şi pierdere sau în imobilizări corporale sau necorporale sau imobilizări în curs;
    n) perimetru petrolier onshore de adâncime - perimetru petrolier localizat pe uscat, a cărui arie corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime mai mare sau egal cu 3.000 m izobatic, se realizează lucrări de explorare, dezvoltare, exploatare sau înmagazinare, precum şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare, înmagazinare şi transport al petrolului, situate inclusiv în afara acestei arii;
    o) zăcământ onshore de adâncime - zăcământul aflat în interiorul unui perimetru petrolier onshore de adâncime;
    p) acord petrolier referitor la perimetre petroliere onshore de adâncime - actul juridic încheiat între ANRM şi una sau mai multe persoane juridice române sau străine, în vederea acordării concesiunii petroliere într-un perimetru petrolier localizat pe uscat, potrivit prevederilor Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) lucrări onshore de adâncime reprezintă:
    - săparea, testarea, echiparea pentru producţie, punerea în siguranţă, conservarea, abandonarea, demontarea, dezafectarea sondelor şi orice alte operaţiuni, intervenţii, reparaţii şi modificări executate la acestea, forajele geotehnice aferente sondelor, executate cu privire la perimetre onshore de adâncime,
    şi

    – forajele geotehnice, precum şi construirea, desfiinţarea şi consolidarea următoarelor obiective aferente operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1:
    (i) instalaţiile tehnologice necesare pentru explorarea, dezvoltarea, producţia, tratarea, preluarea şi predarea petrolului;
    (ii) conductele;
    (iii) alte construcţii aferente infrastructurii de producţie, transport şi tratare a hidrocarburilor, echipamente sau instalaţii;
    (iv) drumurile de acces;
    (v) infrastructura de comunicaţii.    (2) Grupul de interes economic are înţelesul prevăzut la art. 118 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare include şi impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinut din perimetrele reglementate de prezenta lege, prevăzut la art. 20.
    (2) Regimul de redevenţe include baza de calcul şi metoda de calcul al redevenţei petroliere, cotele procentuale de redevenţă petrolieră şi pragurile de producţie brută aferente acestor cote, reglementate de Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile la data de 1 ianuarie 2022.
    (3) Modificarea regimului de redevenţe şi a regimului fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare, în condiţiile prezentei legi, cuprinde:
    a) introducerea de noi redevenţe, contribuţii, taxe şi impozite, tarife aplicabile specific sau în mod disproporţionat sectorului petrolier; în acest sens, impozitele, taxele şi contribuţiile, tarifele aplicabile specific sau în mod disproporţionat sectorului petrolier cuprind: impozitele, taxele şi contribuţiile, tarifele aplicabile unui număr limitat de sectoare de activitate, cum ar fi sectorul energetic, sectorul extractiv sau cele aplicabile unui număr limitat de operatori economici, definiţi pe baza unor criterii limitative, cum ar fi cifra de afaceri sau nivelul profitului;
    b) majorarea cotelor procentuale de redevenţă petrolieră sau modificarea pragurilor de producţie brută aferente acestor cote, stipulate în fiecare acord petrolier la data de 1 ianuarie 2023, sau modificarea bazelor de impozitare ori a metodei de calcul al redevenţelor petroliere datorate la data de 1 ianuarie 2023 pentru operaţiuni petroliere de exploatare a petrolului din zăcămintele petroliere, reglementate de Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) majorarea cotelor, modificarea bazelor de impozitare sau a metodei de calcul al oricăruia dintre impozitele, taxele şi contribuţiile aplicabile la data de 1 ianuarie 2023, exclusiv sectorului petrolier;
    d) introducerea de noi impozite, taxe, contribuţii sau tarife aplicabile asupra activelor specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere, cum ar fi: sonde, platforme marine, conducte, staţii de tratare, măsurare, preluare, predare a petrolului.


    CAP. II
    Procedura aplicabilă autorizării lucrărilor şi a lucrărilor la sonde
    ART. 4
    (1) Lucrările se execută în baza actului de autorizare emis de Ministerul Energiei, potrivit documentelor prevăzute la art. 5 şi 6, şi ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare pentru lucrările offshore şi, respectiv, reprezintă autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările efectuate pe uscat, până la terminalele de coastă inclusiv.
    (2) Lucrările la sonde se execută în baza avizului emis de ANRM sau succesorii acesteia în temeiul prevederilor prezentei legi, care ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare.
    (3) Sunt exceptate de la autorizarea prevăzută de prezenta lege toate operaţiunile zilnice sau periodice destinate păstrării în funcţiune, optimizării sau menţinerii în siguranţă a obiectivelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), cum ar fi reparaţiile, întreţinerea, reabilitarea, intervenţiile în primă urgenţă.
    (4) Actul de autorizare şi avizul privind lucrările/lucrările la sonde se emit în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către titular şi îşi menţin valabilitatea pe toată durata de execuţie a lucrărilor/lucrărilor la sonde pentru care au fost eliberate. Solicitarea privind completarea documentaţiei depuse de către titular se transmite acestuia de către autorităţile emitente în termen de 10 zile de la data depunerii cererii.
    (5) Actul de autorizare se poate emite cu privire la ansamblul lucrărilor sau cu privire la secţiuni, etape, tronsoane, sectoare, conform solicitării titularului. Actul de autorizare va prevedea posibilitatea titularului de a executa lucrările şi pe secţiuni, etape, tronsoane, sectoare, obiective sau categorii de lucrări, conform solicitării acestuia.
    (6) Înainte de începerea lucrărilor, titularul are obligaţia de a notifica Direcţia hidrografică maritimă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Autoritatea Navală Română, precum şi secretariatul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, în scopul marcării coordonatelor acestora în planul de amenajare a spaţiului maritim, precum şi Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră cu cel puţin 30 de zile înainte de demararea efectivă a procesului de execuţie pe secţiuni, etape, tronsoane, sectoare, obiective sau categorii de lucrări.

    ART. 5
    (1) Ministerul Energiei emite actul de autorizare în privinţa lucrărilor offshore ca urmare a constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2).
    (2) Titularii depun la Ministerul Energiei următoarea documentaţie prevăzută în mod limitativ de prezenta lege şi care va fi anexată cererii privind emiterea actului de autorizare pentru lucrările offshore:
    a) punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului sau actul administrativ al acesteia, după caz, conform prevederilor legale;
    b) notificarea pentru începerea execuţiei lucrărilor, prevăzută la art. 4 alin. (6), sau avizul emis de Administraţia Naţională „Apele Române“ sau de unităţile din subordinea acesteia, după caz, conform prevederilor legale;
    c) avizul Direcţiei Hidrografice Maritime Constanţa, după caz;
    d) avizul Autorităţii Navale Române, pentru porţiunea din lucrări executată în apele teritoriale ale României;
    e) avizul Statului Major al Apărării, pentru amplasarea unor noi obiective şi extinderea celor existente din cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c);
    f) avizul Poliţiei de Frontieră Române, pentru porţiunea de lucrări care urmează a fi amplasată în zona sa de competenţă, aşa cum este definită la art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) ordinul privind declasarea totală sau parţială şi certificatul de descărcare de sarcină arheologică, după caz, emise de către Ministerul Culturii direct sau prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    h) acceptarea Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră cu privire la evaluarea notificării privind proiectarea şi acceptarea raportului privind pericolele majore asociate cu o instalaţie de exploatare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) documentaţia tehnică de autorizare întocmită potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire, prevăzut în anexa nr. 1;
    j) avizul Ministerului Afacerilor Externe, în cazul unor perimetre aflate în sectoare în care nu s-a efectuat delimitarea între spaţiile maritime ale României şi spaţiile maritime ale statelor vecine;
    k) declaraţia titularului acordului petrolier privind suportarea costurilor reparării daunelor cauzate mediului.

    (3) În vederea emiterii avizului cu privire la lucrările la sonde, titularii depun la ANRM documentaţia prevăzută în mod limitativ de prezenta lege la alin. (2) lit. a)-c), documentaţia tehnică întocmită conform instrucţiunilor tehnice emise de ANRM, informarea cu privire la evaluarea notificării privind operaţiunile la sondă, respectiv informarea cu privire la evaluarea notificării privind operaţiunile combinate, în cazul unor operaţiuni combinate, transmise de către Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră în baza prevederilor Legii nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În vederea emiterii punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului sau a actului administrativ al acesteia, după caz, conform prevederilor legale, titularii depun la autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi confirmarea emisă de ANRM privind calitatea solicitantului de titular de acord petrolier care desfăşoară operaţiuni petroliere cu privire la perimetre petroliere offshore. Confirmarea ANRM este suficientă pentru dovada calităţii de titular de acord petrolier a solicitantului.

    ART. 6
    (1) Pentru lucrările executate pe uscat, certificatul de urbanism se emite conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi de consiliul judeţean pe teritoriul administrativ al căruia se execută lucrările.
    (2) În vederea eliberării certificatului de urbanism şi a actului de autorizare pentru lucrările executate pe uscat, terenurile care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară se pot identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin titlu de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie, hotărâre judecătorească, act administrativ, precum şi prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege.
    (3) Actul de autorizare în privinţa lucrărilor executate pe uscat se emite de către Ministerul Energiei în baza unei documentaţii, care cuprinde următoarele documente prevăzute în mod limitativ de prezenta lege:
    a) certificatul de urbanism;
    b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi sau, pentru terenurile care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, numărul de tarla şi de parcelă, proces-verbal de punere în posesie sau orice alt document prevăzut de lege prin care acestea se pot identifica, cu excepţia lucrărilor care se realizează în temeiul dreptului de trecere conform legii;
    c) documentaţia tehnică - D.T. prevăzută de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului sau, după caz, actul administrativ al acesteia.


    ART. 7
    (1) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, autorizaţiile eliberate pentru diagnosticul arheologic, precum şi orice alte permise şi autorizaţii emise în vederea executării lucrărilor/lucrărilor la sonde sunt valabile pentru o perioadă iniţială de 36 de luni de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii la cerere cu încă 24 de luni, cu condiţia respectării de către titular, pe întreaga perioadă, a tuturor obligaţiilor asumate la momentul depunerii documentaţiei iniţiale către autorităţile competente.
    (2) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile prevăzute în certificatul de urbanism, precum şi cele prevăzute la art. 5 pentru lucrările offshore şi lucrările la sonde se emit în termen de 30 de zile de la data depunerii de către titular a cererii şi a documentaţiei complete aferente, potrivit prezentei legi. Solicitarea privind completarea documentaţiei depuse de către titular se transmite acestuia de către autorităţile emitente în termen de 10 zile de la data depunerii cererii.
    (3) Acordurile emise de autorităţile competente în domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor pentru lucrările offshore şi lucrările la sonde se emit în termen de 30 de zile de la data depunerii de către titular a cererii şi a documentaţiei complete aferente şi încheierea procedurii specifice. Solicitarea privind completarea documentaţiei depuse de către titular se transmite acestuia de către autorităţile emitente în termen de 10 zile de la data depunerii cererii sau încheierea unei etape procedurale.
    (4) În cazul în care lucrările generează modificarea planului urbanistic zonal, planului urbanistic de detaliu sau planului urbanistic general, costurile aferente sunt suportate de titular.

    ART. 8
    (1) Lucrările subterane, lucrările aferente organizării executării lucrărilor de construcţii şi lucrările de construcţii cu caracter provizoriu, până la terminalele de coastă, se realizează după autorizarea acestora, în prealabil, de către Ministerul Energiei, în conformitate cu prevederile art. 4.
    (2) Interdicţiile şi restricţiile legale din domeniul conservării biodiversităţii şi ariilor naturale protejate şi cele din planurile de management ale ariilor naturale protejate rămân aplicabile lucrărilor.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transpune, după caz, în planul urbanistic zonal, planul urbanistic de detaliu sau planul urbanistic general zonele de protecţie şi siguranţă generate de lucrările ce intră sub incidenţa prezentei legi, costurile aferente fiind suportate de titular.
    (4) În scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), consiliul judeţean solicită unităţilor administrativ-teritoriale ale căror teritorii se află în raza judeţului transmiterea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor de urbanism aferente acestora, avizate şi aprobate potrivit legii, precum şi a tuturor informaţiilor pe care le consideră necesare. Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a răspunde acestei solicitări în termen de cel mult 15 zile.
    *) Legea nr. 256/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 14 noiembrie 2018.

    (5) Lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-d) vor fi avute în vedere de către Comitetul de amenajare a spaţiului maritim în cadrul procedurii de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim.
    (6) Titularii au obligaţia de a lua măsuri astfel încât amplasarea terminalelor de coastă să se încadreze în peisagistica zonei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind modul de utilizare a plajelor în scop turistic, inclusiv prin realizarea unor împrejmuiri adecvate şi plantarea unor perdele de vegetaţie naturală.

    ART. 9
    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile cap. VI din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile petroliere executate offshore se desfăşoară cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) descărcarea de sarcina arheologică a siturilor arheologice incluse în lista monumentelor istorice din offshore se realizează în baza operaţiunii de diagnostic arheologic care se efectuează numai prin metode nonintruzive de investigare acustică cu sonarul cu scanare laterală - side scan sonar - sau cu sonarul multifascicul - multi-beam sonar - care va oferi imagini ale fundului mării şi cu profilatorul seismo-acustic - sub-bottom profiler - care va oferi imagini 2D până la o adâncime de minimum 3 metri în subsolul fundului mării;
    b) raportul de diagnostic arheologic se întocmeşte de către instituţiile organizatoare ale cercetărilor arheologice prin personal de specialitate atestat şi înregistrat în registrul arheologilor;
    c) descărcarea de sarcina arheologică se realizează numai pentru zona afectată de lucrările offshore şi/sau de lucrările la sonde şi numai în situaţia în care raportul de diagnostic arheologic nu a revelat vestigii arheologice subacvatice sau descoperiri arheologice;
    d) declasarea totală sau parţială a siturilor arheologice incluse pe lista monumentelor istorice cu privire la care s-a emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică se realizează în baza dosarului de declasare care cuprinde:
    1. cerere-tip din partea solicitantului;
    2. confirmarea calităţii de titular al acordului petrolier din partea ANRM;
    3. raport diagnostic arheologic;
    4. referat de specialitate al serviciului public deconcentrat;
    5. certificat de descărcare de sarcină arheologică;
    6. coordonatele STEREO 1970 ale zonei pentru care se propune declasarea;
    7. fişa analitică de inventariere ce va cuprinde: date de identificare - cod LMI, categorie, denumire, tip proprietate, descrierea stării actuale;
    8. avizul comisiei zonale a monumentelor istorice competente;
    9. avizul secţiunii de evidenţă a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice;
    10. aprobarea Plenului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice;

    e) Ministerul Culturii emite ordinul privind declasarea totală sau parţială a monumentelor istorice în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete prevăzute la lit. d); după finalizarea procedurii de descărcare de sarcină arheologică de către serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, Institutul Naţional al Patrimoniului asigură radierea din Repertoriul Arheologic Naţional a porţiunii din situl arheologic delimitate cu coordonate STEREO 1970 pentru care s-a emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică;
    f) situl arheologic cu privire la care s-a emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică nu reprezintă zona cu patrimoniu arheologic în sensul art. 2 alin. (9)-(11) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu este asimilat unei zone de protecţie a monumentelor istorice sau a siturilor arheologice în sensul Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) în cazul în care raportul de diagnostic arheologic a revelat vestigii arheologice subacvatice sau descoperiri arheologice, titularul are obligaţia de a delimita o zonă de protecţie de 50 de metri în jurul acestora, în coordonate STEREO 1970, şi de a transmite aceste date serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în termen de 72 de ore de la finalizarea operaţiunii de delimitare;
    h) după comunicarea coordonatelor zonei delimitate conform lit. g), titularul poate continua lucrările offshore şi/sau lucrările la sonde în orice alte zone în care nu au fost identificate vestigii arheologice subacvatice conform diagnosticului arheologic prin modificarea corespunzătoare a traseului lucrărilor offshore şi/sau al lucrărilor la sonde şi a actului de autorizare/avizului privind lucrările la sonde, fără a fi necesară obţinerea unor noi avize conform art. 5;
    i) dacă prin lucrările offshore şi/sau lucrările la sonde se identifică o descoperire arheologică întâmplătoare, titularul are obligaţia de a delimita zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător şi o zonă de protecţie de 50 de metri în jurul acesteia, în coordonate STEREO 1970, şi de a transmite aceste date serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în termen de 72 de ore de la finalizarea operaţiunii de delimitare;
    j) titularul are dreptul de a continua lucrările offshore şi/sau lucrările la sonde în orice alte zone în care nu au fost identificate vestigii arheologice subacvatice conform diagnosticului arheologic prin modificarea corespunzătoare a traseului lucrărilor offshore şi/sau a lucrărilor la sonde şi a actului de autorizare/avizului privind lucrările la sonde, fără a fi necesară obţinerea unor noi avize conform art. 5 şi fără suspendarea actului de autorizare/avizului privind lucrările la sonde.


    ART. 10
    (1) Recepţia lucrărilor se realizează în conformitate cu o procedură reglementată prin hotărâre a Guvernului*), iniţiată de Ministerul Energiei şi Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, aprobată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2021 privind aprobarea Procedurii pentru recepţionarea lucrărilor aferente operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

    (2) Înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a lucrărilor executate pe uscat reprezentând construcţii se efectuează la cerere, în baza actului de autorizare, a actului de finalizare a lucrărilor şi a documentaţiei cadastrale. Încălcarea de către titular a prevederilor din cuprinsul actului de autorizare determină respingerea cererii de înscriere.

    CAP. III
    Aspecte specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate cu privire la perimetre petroliere offshore
    ART. 11
    (1) Titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere şi execută lucrările prevăzute la art. 1 asupra imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale beneficiază de un drept de trecere subteran, de suprafaţă sau aerian, constituit prin prezenta lege, pe toată durata operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1, care implică imobilele menţionate.
    (2) Dreptul de trecere instituit prin prezenta lege este autorizat de către Ministerul Energiei în conformitate cu prevederile art. 4 şi ale art. 8 şi constă în:
    a) dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje şi echipamente, dreptul de folosinţă şi dreptul de efectuare a lucrărilor la conductele subterane, submarine, de suprafaţă sau aeriene şi la instalaţiile, cablurile şi echipamentele conexe acestora, cu privire la imobilele necesare coridorului de construcţie, zonei de protecţie şi siguranţă, precum şi cu privire la imobilele necesare accesului la acestea dinspre şi către drumurile publice;
    b) dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje şi echipamente, şi dreptul de folosinţă cu privire la imobilele de la lit. a) în vederea operării, întreţinerii, reparării, modernizării, reabilitării, intervenirii în caz de avarii sau accidente şi retehnologizării conductelor subterane, submarine, de suprafaţă sau aeriene şi a instalaţiilor, cablurilor şi echipamentelor conexe acestora;
    c) dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje şi echipamente, la terenurile şi obiectivele necesare pentru desfăşurarea operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1;
    d) dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje şi echipamente, dreptul de folosinţă a imobilelor şi dreptul de efectuare a lucrărilor aferente drumurilor, inclusiv a celor existente, pentru accesul la obiectivele necesare pentru desfăşurarea operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1.

    (3) Dreptul de trecere prevăzut la alin. (2) se instituie prin prezenta lege şi se exercită pe toată durata operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1 în condiţii de natură să aducă o minimă stânjenire exercitării dreptului de proprietate asupra imobilelor de la alin. (1).
    (4) În exercitarea dreptului de trecere pentru instalarea, existenţa şi operarea conductelor subterane, submarine, de suprafaţă sau aeriene şi instalaţiilor, cablurilor şi echipamentelor conexe, precum şi pentru realizarea şi exploatarea drumurilor de acces titularii pot:
    a) să folosească imobilele în conformitate cu autorizările eliberate conform prezentei legi pentru realizarea lucrărilor, inclusiv pentru lucrările de organizare de şantier, depozitare de materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii;
    b) să aibă acces la utilităţile publice, în condiţiile legii;
    c) să desfiinţeze culturi sau plantaţii ori alte amenajări, în măsura strict necesară; în cazul afectării construcţiilor existente, se vor respecta prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la expertizare şi cerinţele proiectelor tehnice, iar costurile aferente întocmirii expertizelor şi proiectelor tehnice necesare vor fi suportate integral de către titular în toate cazurile;
    d) să extragă materiale şi să capteze apa, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

    (5) Dispoziţiile cap. II din Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile titularilor de acorduri petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare, de dezvoltare-exploatare sau de exploatare cu privire la perimetre petroliere offshore în ceea ce priveşte accesul la imobilele care sunt în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, altele decât statul sau unităţile administrativ-teritoriale.

    ART. 12
    (1) Dreptul de trecere prevăzut la art. 11 se exercită de drept, necondiţionat de înscrierea acestuia în cartea funciară, fără a necesita obţinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de drepturi reale sau activităţi desfăşurate în legătură cu imobilele afectate, cu condiţia îndeplinirii prevederilor din autorizarea Ministerului Energiei prevăzută la art. 4 şi 8 şi procedurii de notificare prevăzute la art. 13 şi de despăgubire în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, existenţa oricăror proceduri administrative sau judiciare generate de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, notate sau nu în cartea funciară, nu invalidează instituirea şi exercitarea valabilă a dreptului de trecere reglementat în prezenta lege.
    (3) Existenţa unui litigiu, indiferent de temeiul juridic invocat de reclamant, notat sau nu în cartea funciară, la data notificării transmise de titular conform art. 13 sau apariţia unui litigiu ulterior notificării nu poate duce la suspendarea, invalidarea sau amânarea exercitării valabile a dreptului de trecere reglementat de prezenta lege.
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3), compensaţiile şi despăgubirile prevăzute la art. 14 se plătesc persoanei desemnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă ca fiind îndreptăţită la primirea sumelor respective.

    ART. 13
    (1) Titularii transmit proprietarilor bunurilor din domeniul public/privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, deţinătorilor de drepturi reale, altele decât cel de proprietate asupra imobilelor afectate de exercitarea dreptului de trecere şi în prealabil Ministerului Energiei, cu minimum 30 de zile înainte de data prevăzută pentru începerea exercitării dreptului de trecere prevăzut la art. 11, o notificare privind exercitarea dreptului de trecere, ce trebuie să cuprindă următoarele:
    a) enumerarea operaţiunilor ce urmează a fi efectuate de titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1 asupra imobilelor;
    b) enumerarea condiţiilor, restricţiilor şi interdicţiilor care sunt instituite pe parcursul exercitării drepturilor prevăzute la art. 11;
    c) perioada calendaristică în interiorul căreia sunt exercitate drepturile prevăzute la art. 11, de către titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1;
    d) faptul că suma compensaţiilor şi despăgubirilor prevăzute la art. 14 este stabilită conform unui raport de evaluare potrivit prezentei legi.

    (2) Notificarea se transmite proprietarilor bunurilor din domeniul public/privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, deţinătorilor de drepturi reale, altele decât cel de proprietate asupra imobilelor, titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1 având obligaţia să informeze titularii altor drepturi şi activităţi, în cazul în care sunt diferiţi de proprietari.
    (3) Proprietarii imobilelor prevăzute la art. 11 şi/sau deţinătorii altor drepturi reale, precum şi/sau titularii altor drepturi şi activităţi afectaţi de exercitarea dreptului de trecere sunt obligaţi să permită accesul pentru exercitarea dreptului de trecere începând cu prima zi a perioadei prevăzute la alin. (1) lit. c), în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(3), în caz de avarii, accidente tehnice, calamităţi sau alte evenimente cu caracter excepţional, pentru lucrări şi operaţiuni necesare remedierii avariei sau pentru intervenţii de primă urgenţă, titularii au drept de acces imediat la imobile. În termen de maximum 5 zile de la data la care a fost efectuat accesul, titularii transmit o notificare scrisă proprietarilor bunurilor din domeniul public/privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, deţinătorilor de drepturi reale, altele decât cel de proprietate asupra imobilelor şi spre ştiinţă Ministerului Energiei, privind exercitarea dreptului de trecere. Dacă este cazul, titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1 îi vor informa pe titularii altor drepturi în cazul în care sunt diferiţi de proprietari, precum şi pe titularii altor activităţi afectaţi de exercitarea dreptului de trecere. Informarea respectă procedurile Ministerului Energiei în acest sens şi conţine aceleaşi informaţii ca cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d).

    ART. 14
    (1) Pentru exercitarea dreptului de trecere asupra imobilelor, prevăzut la art. 11, titularii vor plăti:
    a) compensaţii aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosinţă ca urmare a exercitării dreptului de trecere;
    şi, respectiv,

    b) despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere.

    (2) Compensaţiile şi despăgubirile prevăzute la alin. (1), aferente exercitării drepturilor prevăzute la art. 11, se stabilesc printr-un raport de evaluare, întocmit în termen de maximum 30 de zile de la data nominalizării, de către un evaluator autorizat în condiţiile legii, selectat şi nominalizat de Ministerul Energiei, costul evaluării fiind suportat de către titularul care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1 şi care a făcut notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) sau la art. 13 alin. (4). Suma compensaţiei prevăzute la alin. (1) se actualizează anual cu indicele inflaţiei, pentru fiecare imobil, începând cu data primei plăţi.
    (3) Evaluatorul este selectat şi nominalizat de Ministerul Energiei în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data notificării de la art. 13 alin. (1) sau de la art. 13 alin. (4) sau de la data primirii înştiinţării din partea părţii afectate de pagubele cauzate prin exercitarea drepturilor prevăzute la art. 11, de către titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1. În situaţia în care Ministerul Energiei nu comunică titularului identitatea evaluatorului autorizat selectat care a acceptat nominalizarea în termenul prevăzut la acest alineat, titularul selectează şi nominalizează evaluatorul autorizat din lista Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în termen de maximum 30 de zile de la data împlinirii acestui termen.
    (4) Cuantumul sumei aferente compensaţiei pentru exercitarea dreptului de trecere pe proprietatea publică sau privată a statului se face venit la bugetul de stat.
    (5) Despăgubirile pentru pagubele cauzate de către titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1, prin exercitarea drepturilor prevăzute la art. 11, se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere offshore prevăzute la art. 1 au primit raportul de evaluare prevăzut la alin. (2), în contul bancar al proprietarului imobilului respectiv, al titularului dreptului real asupra imobilului respectiv, altul decât cel de proprietate, sau al titularului altor drepturi şi activităţi derulate pe imobilul respectiv, după caz. În situaţia în care nu există un titular de drept real desemnat, altul decât cel de proprietate, despăgubirile se fac venit la bugetul de stat.
    (6) În cazul exercitării dreptului de trecere pe proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, sumele prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al respectivei unităţi administrativ-teritoriale.
    (7) Compensaţiile acordate pentru limitările aduse dreptului de folosinţă asupra imobilului se plătesc anual, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an. Pentru primul an compensaţia se plăteşte proporţional cu perioada din an pentru care se exercită dreptul de trecere, până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularul acordului a primit raportul de evaluare.
    (8) Compensaţiile şi despăgubirile care se cuvin bugetului de stat sau bugetului local se declară la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau la organul fiscal local, după caz, până la termenele de plată prevăzute la alin. (5), (7) şi (9). Recuperarea compensaţiilor şi despăgubirilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea de declarare şi de plată se stabileşte prin ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei*), după caz, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    *) A se vedea Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.435/2020 privind modalitatea de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 30 iulie 2020.

    (9) Despăgubirile pentru pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere pe proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale se plătesc la bugetul local al respectivei unităţi administrativ-teritoriale în termen de 30 de zile de la data stabilirii sumei de plată prin raportul de evaluare.
    (10) Pentru neachitarea la scadenţă a compensaţiilor şi despăgubirilor datorate bugetului de stat sau bugetului local prevăzute la alin. (1) se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Persoanele şi organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi unităţile teritoriale ale acestora, titulare de drepturi reale, altele decât dreptul de proprietate asupra imobilelor, nemulţumite de cuantumul compensaţiilor şi/sau despăgubirilor stabilite, se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.

    ART. 15
    (1) Cu avizul ANRM, titularii au dreptul să desfăşoare operaţiuni petroliere, cu excepţia operaţiunilor de explorare şi de extracţie a petrolului, şi să execute lucrările, şi pe terenuri şi suprafeţe terestre sau marine situate în afara limitelor perimetrelor petroliere offshore ai căror titulari sunt, chiar dacă pe terenurile şi/sau suprafeţele terestre sau marine respective sunt instituite alte perimetre petroliere, indiferent de localizarea acestora, cu condiţia notificării prealabile a titularului perimetrului petrolier afectat şi cu condiţia ca operaţiunile petroliere din perimetrele petroliere offshore afectate de acestea să nu fie influenţate în mod negativ.
    (2) Titularii perimetrului petrolier afectat conform alin. (1) au obligaţia de a permite desfăşurarea operaţiunilor petroliere şi a lucrărilor prevăzute la alin. (1) de către ceilalţi titulari de acorduri petroliere.
    (3) Operaţiunile petroliere şi lucrările prevăzute la alin. (1) se desfăşoară conform documentaţiilor avizate de ANRM, inclusiv în situaţia schimbării traseului şi/sau amplasamentului lucrărilor.

    ART. 16
    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă amplasarea sau autorizarea construcţiilor permanente sau temporare în zona de protecţie a conductelor.
    (2) Lucrările de subtraversare cu conducte, instalaţii electrice, de telecomunicaţii şi celelalte utilităţi aferente acestora, executate între izobata de 2 m şi 150 m de la linia de coastă în direcţia uscatului, se realizează prin foraj orizontal, dirijat şi/sau, după caz, prin tunel în care este pozată conducta, fără a aduce atingere accesului liber pe plajă, siguranţei, protecţiei turiştilor şi modului de utilizare a plajelor Mării Negre în scop turistic, în condiţiile legii.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 6 din Legea nr. 597/2001, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările pot începe şi/sau se pot realiza pe tot parcursul anului. Se interzice amplasarea pe plajă a utilajelor necesare realizării lucrărilor.

    ART. 17
    (1) Lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) se vor realiza cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003, cu modificările ulterioare, în cazul în care Comitetul Naţional al Zonei Costiere nu emite avizul consultativ privind studiile de impact pentru activităţile cu impact semnificativ aferente lucrărilor/lucrărilor la sonde în termen de 60 de zile de la data depunerii studiului, acesta se consideră avizat favorabil în mod tacit.

    ART. 18
    Prin derogare de la prevederile cap. I şi ale cap. II din titlul III din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, programul specific de lucru se organizează ţinând cont de următoarele:
    a) durata medie normală a timpului de muncă pentru salariaţii care desfăşoară activitate offshore este de 168 de ore/lună, calculată raportat la o perioadă de referinţă de 12 luni; orele lucrate de salariaţii care desfăşoară activitate offshore în afara timpului de muncă stabilit conform acestei litere, calculat la o perioadă de referinţă de 12 luni, vor fi considerate ore suplimentare şi vor fi compensate, în conformitate cu prevederile lit. b); durata maximă a timpului de muncă pentru salariaţii care desfăşoară activitate offshore nu poate depăşi media de 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare, calculate la o perioadă de referinţă de 12 luni;
    b) orele de muncă suplimentară se compensează cu un spor de minimum 75% din salariul de bază orar pentru fiecare oră suplimentară prestată şi nerecuperată cu timp liber corespunzător în perioada de referinţă de 12 luni prevăzută la lit. a);
    c) timpul de muncă în activităţile offshore este organizat prin intermediul alternanţei între:
    (i) perioade de activitate continuă, pentru o durată normală a timpului de lucru ce nu poate depăşi 28 de zile calendaristice consecutive; şi
    (ii) perioade de repaus care sunt acordate cumulat şi sunt astfel stabilite încât să asigure durata medie normală a timpului de muncă, astfel cum aceasta este prevăzută la lit. a);

    d) timpul de lucru în activitatea offshore poate fi organizat în ture şi schimburi de tip continuu; timpul zilnic de lucru este de maximum 12 ore consecutive într-o perioadă de 24 de ore; între două perioade de lucru de 12 ore consecutive salariaţii au dreptul la o perioadă de repaus care nu poate fi mai mică de 12 ore consecutiv; prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi;
    e) repausul săptămânal, precum şi compensarea muncii prestate în zilele de sărbătoare legală se acordă cumulat în alte zile lucrătoare, după perioada de activitate continuă ce nu poate depăşi 28 de zile calendaristice consecutive.


    CAP. IV
    Prevederi financiar-fiscale şi comerciale
    ART. 19
    Titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi/sau onshore de adâncime aflate în curs de executare li se aplică, pe toată perioada derulării acestora, regimul de redevenţe şi regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare existente la data de 1 ianuarie 2023.

    ART. 20
    (1) Titularii de acorduri petroliere offshore şi/sau onshore de adâncime, inclusiv filialele acestora şi/sau titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi/sau perimetre petroliere onshore de adâncime, aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară efectiv atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre, sunt obligaţi la calcularea, declararea şi plata impozitului asupra veniturilor suplimentare.
    (2) Prin venit suplimentar se înţelege diferenţa dintre preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele petroliere onshore de adâncime, din care se deduc costurile de transport, distribuţie, înmagazinare şi alte costuri logistice în măsura în care sunt suportate de către titularul acordului petrolier, şi preţul de bază minim al intervalului de calcul corespunzător grilei de preţuri prevăzute la alin. (3), înmulţită cu volumele de gaze vândute din producţia internă proprie din perimetrele petroliere offshore şi/sau din perimetrele petroliere onshore de adâncime. Pentru preţuri cuprinse între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, preţul de bază minim al intervalului este 85 lei/MWh ajustat anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019.
    (3) Impozitul asupra veniturilor suplimentare prevăzut la alin. (1) se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia internă proprie extrase din perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele petroliere onshore de adâncime, aşa cum acestea sunt determinate potrivit anexei nr. 2, impozit din care se deduce valoarea investiţiilor în segmentul upstream. Procentele de calcul al impozitului se calculează pe baza preţurilor de vânzare a gazelor naturale pentru care se aplică impozitul asupra veniturilor suplimentare practicate de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi/sau onshore de adâncime, pe baza grilei de preţuri de mai jos, ajustate anual începând cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al preţurilor de consum, după cum urmează:
    a) 15% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 85 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 100 lei/MWh;
    b) 30% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 100 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 115 lei/MWh;
    c) 35% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 115 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 130 lei/MWh;
    d) 40% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 130 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 145 lei/MWh;
    e) 50% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 145 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 160 lei/MWh;
    f) 55% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 160 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 175 lei/MWh;
    g) 60% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 175 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 190 lei/MWh;
    h) 70% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 190 lei/MWh.

    (4) Limita maximă a deducerii investiţiilor în segmentul upstream nu poate depăşi 40% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare.
    (5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) calculează, declară şi plătesc lunar impozitul suplimentar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care datorează impozitul.
    (6) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul asupra veniturilor suplimentare se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (7) În măsura în care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instrucţiuni cu privire la impozitul asupra veniturilor suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului energiei, cu avizul autorităţii competente.
    (8) Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore şi onshore de adâncime ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special utilizat pentru finanţarea înfiinţării şi extinderii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor la sistemul naţional de transport gaze naturale, precum şi altor investiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului. Repartizarea sumelor colectate se face prin hotărâre a Guvernului. Colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream, înregistrate în evidenţa contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare, de la intrarea în vigoare a prezentei legi până în luna pentru care se calculează impozitul asupra veniturilor suplimentare, precum şi valoarea investiţiilor care au fost înregistrate în evidenţa contabilă până la data intrării în vigoare a prezentei legi se diminuează lunar cu valoarea investiţiilor în segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare. Deducerile se aplică până la atingerea valorii cumulate a investiţiilor în segmentul upstream, înregistrate în evidenţa contabilă conform legislaţiei în vigoare. ANRM şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală verifică, conform competenţelor, realizarea investiţiilor în segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare.
    (10) În cazul înstrăinării investiţiilor pentru care s-a beneficiat de deducerea prevăzută la alin. (3) şi (4), deducerea acordată se scade din valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream proporţional cu raportul dintre valoarea investiţiilor cedate şi valoarea investiţiilor înregistrate în segmentul upstream în perioada de referinţă în care a fost acordată.
    (11) Impozitul asupra veniturilor suplimentare, calculat în condiţiile prezentei legi, reprezintă pentru operatorii economici cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal, în condiţiile prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    (1) Pe toată durata derulării acordurilor petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, titularii acordurilor, inclusiv operatorii economici afiliaţi acestora:
    a) au dreptul de a comercializa în mod liber hidrocarburile produse din perimetrele petroliere respective, la preţurile şi în cantităţile determinate de către aceştia, în condiţiile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare;
    b) nu pot face obiectul unor restricţii referitoare la preţ, comercializare, ofertare şi/sau vânzare a hidrocarburilor, după data de 31 decembrie 2022, cu excepţia prevederilor legislaţiei naţionale şi europene.

    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), Guvernul, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Energiei, poate introduce restricţii temporare de preţ şi vânzare pentru cantităţile necesare în vederea asigurării consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică destinată populaţiei, precum şi a celor necesare îndeplinirii obligaţiilor subsumate mecanismelor europene de solidaritate prevăzute de reglementările europene. Aceste măsuri vor fi limitate în timp şi scop şi se vor aplica în mod proporţional cantităţilor totale de gaze naturale de producţie internă.
    (3) În vederea protejării siguranţei energetice a României, contractele bilaterale de tranzacţionare a cantităţilor de gaze exploatate din perimetrele reglementate de prezenta lege vor fi notificate, pentru monitorizare, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cel târziu înainte de data intrării în vigoare a acestora.
    (4) Cantităţile comercializate prin contractele menţionate la alin. (3) vor fi oferite în prealabil spre vânzare, cu prioritate, statului român, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare A.N.R.S.P.S. A.N.R.S.P.S. va accepta sau refuza oferta în termen de 7 zile de la recepţia acestei oferte, absenţa unui răspuns echivalând cu un refuz al ofertei. În caz de refuz, titularii acordurilor au dreptul să continue cu vânzarea acestor cantităţi către terţi. În situaţia în care cantităţile oferite prioritar către A.N.R.S.P.S. sunt comercializate către terţi, preţul de vânzare al gazelor naturale nu va fi mai mic decât preţul oferit către A.N.R.S.P.S.

    ART. 22
    (1) Regimul de redevenţe şi regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare, prevăzute la art. 19 şi 20, odată ce au fost introduse în acordurile petroliere, nu se vor modifica, indiferent sub ce formă, în favoarea sau în defavoarea titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, pe toată durata acestora.
    (2) Prevederile art. 21 vor rămâne nemodificate pe toată durata acordurilor.

    ART. 23
    Subcontractorii nerezidenţi ai titularilor acordurilor petroliere sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data încheierii primului contract, să înfiinţeze şi să menţină pe toată durata contractului o filială sau sucursală cu sediul în România, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 24
    În condiţii echivalente tehnice şi de preţ, titularii acordurilor petroliere sunt obligaţi să achiziţioneze bunuri şi servicii de la operatori economici din România şi spaţiul Uniunii Europene în condiţiile prevăzute la art. 223 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    Titularii acordurilor petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore au obligaţia ca cel puţin 25% din numărul mediu anual de angajaţi utilizaţi în vederea derulării acordurilor să fie cetăţeni români cu rezidenţă fiscală în România.

    CAP. V
    Contravenţii şi sancţiuni
    ART. 26
    (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează astfel:
    a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, în lipsa actului de autorizare a lucrărilor, de către titular, cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei;
    b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor actului de autorizare a lucrărilor, de către titular, cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei;
    c) emiterea de către consiliul judeţean a certificatelor de urbanism incomplete sau cu cerinţa obţinerii unor avize/documentaţii tehnice de specialitate care nu sunt necesare conform legii sau care nu sunt aplicabile situaţiei de fapt, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
    d) nerespectarea de către entităţile emitente a termenului de emitere a actului de autorizare, a certificatului de urbanism sau a avizelor, acordurilor, permiselor şi a autorizaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
    e) refuzul nejustificat de emitere a actului de autorizare sau restituirea fără temei legal a unei documentaţii pentru autorizarea executării lucrărilor, de către entităţile emitente, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
    f) neafişarea panoului privind lucrările realizate pe uscat, cu amendă de 1.000 lei;
    g) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    h) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de organele de control competente la controlul anterior, cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;
    i) neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor conform art. 10, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
    j) nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 18 lit. a)-e), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
    k) nerespectarea de către subcontractorii titularilor acordurilor petroliere a prevederilor art. 23, cu amendă corespunzând cu 10% din valoarea contractului;
    l) nerespectarea prevederilor art. 24, cu amendă corespunzând cu 10% din valoarea contractului;
    m) nerespectarea prevederilor art. 25, cu amendă echivalentă cu un salariu minim brut garantat în plată înmulţit cu numărul angajaţilor pentru care nu a fost îndeplinită obligaţia legală.

    (2) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi f)-m) se aplică titularului, iar pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e), entităţilor emitente.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane anume desemnate din cadrul Ministerului Energiei, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), h), i), k) şi l), din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru cele de la alin. (1) lit. c)-g), de către inspectorii de muncă, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. j) şi m).
    (4) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 27
    (1) Proiectarea, verificarea, autorizarea, executarea, exploatarea, abandonarea, expertizarea tehnică şi intervenţiile, precum şi asigurarea sistemului calităţii şi siguranţei construcţiilor aferente infrastructurii de producţie, transport şi tratare a hidrocarburilor, dotărilor tehnologice industriale, instalaţiilor şi echipamentelor aferente lucrărilor offshore şi lucrărilor la sonde sunt supuse prevederilor prezentei legi, ale Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
    (2) Proiectarea, verificarea proiectelor, expertizarea, execuţia şi exploatarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale, sistemelor şi a instalaţiilor, inclusiv a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente producţiei de gaze naturale şi a instalaţiilor de utilizare, localizate pe uscat sau offshore, aferente operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1, pot fi realizate de titularii acordurilor petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi/sau de subcontractori persoane juridice române sau străine, selectate de titularii de acorduri. Subcontractorii din statele membre ale Uniunii Europene, care prestează pe o perioadă determinată serviciile prevăzute de prezentul alineat, au obligaţia de a notifica autoritatea competentă în domeniu.

    ART. 28
    Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) şi (2), lucrările de consolidare, reabilitare, întreţinere, reparaţii capitale şi reparaţii minore referitoare la platforme marine, aflate în curs de executare, în procedura de achiziţie publică sau pentru care a fost angajată finanţarea, precum şi lucrările la sonde, aflate în curs de executare sau avizate de către ANRM, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu sunt supuse procedurilor de autorizare prevăzute de prezenta lege.

    ART. 29
    (1) Certificatele de urbanism, avizele, autorizaţiile, acordurile şi orice alte permise în legătură cu executarea lucrărilor/lucrărilor la sonde obţinute de către titulari înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân valabile şi pot fi folosite de către aceştia pentru obţinerea actului de autorizare/avizului privind lucrările la sonde.
    (2) Demersurile de autorizare şi avizare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua în conformitate cu prevederile acesteia; toate procedurile, avizele, autorizaţiile şi permisele deja obţinute rămân valabile şi pot fi utilizate în procedura de autorizare.
    (3) Prevederile art. 8 alin. (1) se aplică şi lucrărilor cu privire la care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt în curs de întocmire, avizare sau aprobare documentaţii de urbanism sau pentru care s-a emis un certificat de urbanism, care se pot continua potrivit prevederilor prezentei legi.
    (4) În situaţia în care titularul de acord petrolier prevăzut la art. 1 este format din mai multe persoane juridice, actul de autorizare, procedurile de avizare şi autorizare aferente lucrărilor, precum şi drepturile instituite conform prezentei legi pot fi desfăşurate/dobândite şi de către o singură persoană juridică dintre acestea, fără a fi necesară îndeplinirea niciunei formalităţi prealabile în acest sens.
    (5) Prevederile Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai lucrărilor executate pe uscat.

    ART. 30
    Operaţiunile petroliere întreprinse în perimetre situate în vecinătatea spaţiilor maritime ale altor state riverane Mării Negre se vor desfăşura cu luarea în considerare a normelor de drept internaţional relevante, în special a tratatelor de delimitare a spaţiilor maritime sau a altor acorduri încheiate de România.

    ART. 31
    Durata iniţială a concesiunii poate fi până la 30 de ani, cu posibilitate de prelungire de până la 15 ani prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea titularului acordului petrolier referitor la perimetre petroliere offshore cu condiţia îndeplinirii programelor de lucrări stabilite de ANRM prin acordul petrolier, care sunt scadente la data solicitării prelungirii.

    ART. 32
    Modificarea Tratatului Uniunii Europene şi/sau a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi a celorlalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, care reglementează domeniul de petrol şi gaze naturale, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

    ART. 33
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 28 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2001, cu modificările ulterioare, se abrogă.

    ART. 34
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi*), în cazul acordurilor petroliere offshore şi onshore de adâncime, nu se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.
    *) Art. 34, fost art. 33, a fost modificat prin Legea nr. 157/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 25 mai 2022.


    ART. 35
    ANRM şi titularii de acorduri petroliere pot încheia acte adiţionale la acordurile petroliere referitoare la perimetre petroliere reglementate de prezenta lege, aflate în curs de executare la data de 1 ianuarie 2022, pentru a reflecta la nivel contractual prevederile art. 19, 20, 21 şi 22.

    ART. 36
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

    ANEXA 1

    CONŢINUTUL-CADRU
    al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor offshore de construire
    CAP. 1
    Piese scrise
    1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

    2. Memoriu
    2.1. Date generale:
    Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la:
    - amplasamentul, topografia fundului mării, trasarea lucrărilor în cazul noilor platforme şi/sau instalaţii submarine;
    – clima şi fenomenele naturale specifice în cazul noilor platforme;
    – geologia şi seismicitatea în cazul noilor platforme şi/sau instalaţii submarine.


    2.2. Memorii pe specialităţi
    Descrierea lucrărilor de:
    - structură;
    – dotări şi instalaţii tehnologice incluzând instalaţii de proces şi utilităţi, după caz.


    2.3. Devizul pentru lucrările de construcţii şi montaj
    2.4. Anexe la memoriu:
    2.4.1. studiul geotehnic în cazul noilor platforme şi/sau instalaţii submarine;
    2.4.2. referatele de verificare a proiectului întocmite de către organisme independente de verificare cu experienţă relevantă offshore.

    CAP. 2
    Piese desenate
    1. Planuri generale
    1.1. Plan de încadrare
    Plan de încadrare în zonă a lucrării, la o scară corespunzătoare complexităţii sistemelor/ansamblelor.

    1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei
    Plan întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la o scară corespunzătoare complexităţii sistemelor/ansamblelor, în cazul noilor platforme, vizat de Direcţia Hidrografică Maritimă Constanţa, pe care se vor reprezenta:
    - obiectivul, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea;
    – amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, după caz;
    – cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele 3 dimensiuni (cotele +/-0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe etc.);
    – denumirea şi destinaţiile fiecărei construcţii.


    1.3. Planul privind construcţiile subterane în cazul noilor platforme
    Va cuprinde amplasarea acestora: trasee, dimensiuni, cote de nivel şi va fi redactat la o scară corespunzătoare complexităţii construcţiilor.
    Detaliile specifice de proiectare vor fi prezentate separat la o scară corespunzătoare complexităţii acestora.

    1.4. Planul privind construcţiile submarine
    Va cuprinde amplasarea acestora: trasee, dimensiuni, localizare în raport cu alte sisteme şi va fi redactat la o scară corespunzătoare complexităţii sistemelor.


    2. Planşe pe specialităţi
    2.1. Structura
    Proiect de structură ce va include şi planşele ce relevă:
    - planurile cotate ale tuturor nivelurilor submarine şi de suprafaţă, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
    – planşe cu elevaţia fiecărei laturi, cu indicarea materialelor folosite.


    2.2. Dotări şi instalaţii tehnologice
    În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta acolo unde este aplicabil:
    2.2.1. scheme ale fluxului tehnologic;
    2.2.2. schemele de conducte şi automatizări;
    2.2.3. planurile de amplasare echipamente.


    Fiecare planşă prezentată în cadrul capitolului 2 „Piese desenate“ va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor.

    ANEXA 2

    FORMULA DE CALCUL
    pentru impozitul asupra veniturilor suplimentare
    În funcţie de nivelul preţului mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele reglementate de prezenta lege, denumit în continuare PMPC, se aplică următoarele formule de calcul:
    1. În cazul în care PMPC este între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, ajustat cu IPC, impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat se calculează astfel:
    IVST = ISO – VID
    ISO = CI * VS
    VS = (PMPC – PB) * VGC
    VID = min (VI, 0,4 * ISO)
    unde:
    IVST - impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat;
    ISO - impozitul suplimentar calculat la veniturile suplimentare din vânzarea gazelor naturale din producţia proprie din perimetrele reglementate de prezenta lege, în urma practicării unor preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, ajustate cu IPC, după caz;
    CI - cota de impozitare a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale [15% - conform art. 20 alin. (3) lit. a)], aplicabilă în urma practicării unor preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    VS - venitul suplimentar din perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat din vânzarea gazelor naturale din producţia proprie, cu preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv;
    PMPC - preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele reglementate de prezenta lege, din care se deduc costurile de transport, distribuţie, înmagazinare şi alte costuri logistice în măsura în care sunt suportate de către titularul acordului petrolier;
    PB - preţ de bază minim al intervalului de calcul corespunzător, respectiv, pentru preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, este 85 lei/MWh, ajustat anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    VGC - volumele de gaze vândute din producţia internă proprie din perimetrele reglementate de prezenta lege;
    IPC - indicele anual al preţurilor de consum din anul precedent publicat de Institutul Naţional de Statistică din România;
    VID - valoarea investiţiilor în segmentul upstream deductibile;
    VI - valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream, aşa cum sunt prevăzute la art. 20 alin. (9), care se diminuează lunar cu valoarea VID dedusă.


    2. În cazul în care PMPC depăşeşte 100 lei/MWh, ajustat cu IPC, impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat se calculează astfel:
    IVST = ISO – VID
    ISO = CI * VS
    VS = (PMPC – PB) * VGC
    VID = min (VI, 0,4 * ISO)
    unde:
    ISO - suma impozitelor suplimentare, calculate pentru fiecare interval de preţ conform art. 20 alin. (3) lit. a)-h), respectiv:
    ISO = ISO1 + ISO2 + ... + ISOh
    ISOh se calculează conform formulei de calcul de la pct. 1 unde termenii corespunzători au următoarele semnificaţii:
    CI -cota de impozitare a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale din perimetrele reglementate de prezenta lege, pentru fiecare interval de preţ corespunzător, conform art. 20 alin. (3) lit. a)-h);
    PB - preţ de bază minim al intervalului de calcul corespunzător, ajustat anual începând cu 1 ianuarie 2019 cu IPC;
    VS - venitul suplimentar din perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat pentru fiecare interval de preţ corespunzător.    Exemplu de calcul: pentru vânzarea unui volum VGC de 1 MWh la un preţ de vânzare de 122 lei/MWh, din care se deduc costurile de transport, distribuţie, înmagazinare şi alte costuri logistice în cuantum total de 2 lei, impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat se calculează aplicând formulele de mai sus, astfel:
    IVST = ISO – VID = 8,5 - 3,4 = 5,1 lei
    ISO = CI1 * VS1 + CI2 * VS2 + CI3 * VS3 = 0,15 * 15 + 0,30 * 15 + 0,35 * 5 = 8,5 lei
    VID = 0,4 * ISO = 0,4 * 8,5 = 3,4 lei
    CI1 = 0,15 - cota de impozitare (15%) a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale din perimetrele reglementate de prezenta lege, aplicabilă în urma practicării unor preţuri între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, conform art. 20 alin. (3) lit. a), ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    CI2 = 0,3 - cota de impozitare (30%) a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale din perimetrele reglementate de prezenta lege, aplicabilă în urma practicării unor preţuri între 100 lei/MWh şi 115 lei/MWh inclusiv, conform art. 20 alin. (3) lit. b), ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    CI3 = 0,35 - cota de impozitare (35%) a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale din perimetrele reglementate de prezenta lege, aplicabilă în urma practicării unor preţuri între 115 lei/MWh şi 130 lei/MWh inclusiv, conform art. 20 alin. (3) lit. c), ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    VS1 = (100 – 85) * 1 = 15 lei venitul suplimentar din perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat ca diferenţă între 100 lei/MWh şi 85 lei/MWh, ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    VS2 = (115 – 100) * 1 = 15 lei venitul suplimentar din perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat ca diferenţă între 115 lei/MWh şi 100 lei/MWh, ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    VS3 = (120 – 115) * 1 = 5 lei venitul suplimentar din perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat ca diferenţă între PMPC (120 lei/MWh din exemplul dat) şi 115 lei/MWh (preţul de bază minim al intervalului), ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016