Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 LEGE nr. 252 din 7 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 252 din 7 noiembrie 2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991     Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 252 din 7 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie 2018
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 13 octombrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) În sensul prezentei legi, prin suspendarea serviciului public cu specific silvic se înţelege suspendarea tuturor activităţilor care asigură realizarea şi respectarea regimului silvic, aşa cum este definit de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia asigurării pazei fondului forestier şi a supravegherii stării de sănătate a pădurii, precum şi a executării următoarelor lucrări tehnice specifice:
    a) prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor;
    b) prevenirea şi stingerea incendiilor;
    c) regenerarea pădurii;
    d) îngrijirea regenerărilor şi a arboretelor tinere aflate în stadiile de seminţiş şi desiş;
    e) punerea în valoare şi recoltarea produselor accidentale.
(3) Suspendarea serviciului public cu specific silvic se aplică şi proprietarilor care au dobândit terenurile forestiere ulterior prin acte translative de proprietate, indiferent de natura acestor acte."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Comisiile judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor comunică structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care sunt proprietarii terenurilor forestiere situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care s-a invocat nulitatea titlurilor de proprietate la instanţele judecătoreşti şi pentru care solicită suspendarea serviciul public cu specific silvic.
    (2) Pentru fiecare proprietar, comunicarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă, cel puţin, următoarele:
    a) datele de identificare ale proprietarului terenului forestier pentru care s-a invocat nulitatea titlurilor de proprietate la instanţele judecătoreşti şi unitatea administrativ-teritorială pe care este situat;
    b) datele de identificare a terenului forestier prevăzut la lit. a), în conformitate cu amenajamentul silvic în vigoare; în situaţia în care pentru terenul forestier în cauză nu este amenajament silvic în vigoare, datele de identificare sunt cele din titlul de proprietate;
    c) hotărârea şi solicitarea, în mod explicit, de suspendare a serviciului public cu specific silvic.
    (3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării şi a documentelor prevăzute la alin. (2), structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ia, după caz, una dintre următoarele măsuri:
    a) suspendă serviciul public cu specific silvic, prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
    b) solicită comisiei prevăzute la alin. (1) completări şi clarificări la documentele primite, în cazul în care documentele şi/sau informaţiile cuprinse în acestea sunt insuficiente pentru suspendarea serviciului public cu specific silvic.
    (4) Actul administrativ prevăzut la alin. (3) lit. a) se comunică comisiei judeţene prevăzute la alin. (1), proprietarului/ proprietarilor pentru care s-a invocat nulitatea titlurilor de proprietate la instanţele judecătoreşti şi ocolului silvic care, până la momentul suspendării serviciului public cu specific silvic, a asigurat administrarea/serviciile silvice pentru terenul forestier în cauză."

    3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a emis actul administrativ de suspendare a serviciului public cu specific silvic solicită ocolului silvic, care până la momentul suspendării serviciului public cu specific silvic a asigurat administrarea/ serviciile silvice pentru terenul forestier în cauză, acordul scris pentru asigurarea pazei fondului forestier şi supravegherea stării de sănătate a pădurii şi pentru executarea, dacă este necesară, a următoarelor lucrări tehnice specifice:
    a) prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor;
    b) prevenirea şi stingerea incendiilor;
    c) regenerarea pădurii;
    d) îngrijirea regenerărilor şi a arboretelor tinere aflate în stadiile de seminţiş şi desiş;
    e) punerea în valoare şi recoltarea produselor accidentale; vânzarea acestor produse se face în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat în condiţiile legii. Acordul nu se solicită în cazul ocolului silvic de stat.
    (2) În situaţia în care structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură nu primeşte, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, acordul scris al ocolului silvic prevăzut la alin. (1), terenul forestier în cauză este preluat, în scopul prevăzut la alin. (1), de către ocolul silvic de stat competent teritorial.
    (3) Cheltuielile determinate de asigurarea pazei fondului forestier, de asigurarea supravegherii stării de sănătate a pădurii şi de executarea lucrărilor tehnice specifice prevăzute la alin. (1) se suportă astfel:
    a) asigurarea pazei fondului forestier şi asigurarea supravegherii stării de sănătate a pădurii se suportă din veniturile realizate din valorificarea produselor accidentale şi din fondul de suspendare a serviciului public cu specific silvic prevăzut la alin. (4);
    b) lucrările tehnice privind regenerarea pădurii şi cele privind îngrijirea regenerărilor şi a arboretelor tinere aflate în stadiile de seminţiş şi desiş se suportă din fondul de regenerare şi conservare a pădurilor constituit la nivelul respectivei proprietăţi şi alimentat în condiţiile legii;
    c) punerea în valoare şi recoltarea produselor accidentale se suportă din veniturile realizate din valorificarea acestor produse accidentale.
    (4) Sumele obţinute prin valorificarea produselor accidentale prevăzute la alin. (1) lit. e), rămase după deducerea cheltuielilor efectuate de ocolul silvic în condiţiile alin. (3), se depun în fondul de suspendare a serviciului public cu specific silvic, înfiinţat de ocolul silvic prevăzut la alin. (1) sau (2), după caz, fond purtător de dobândă, neimpozabil, deductibil fiscal şi având regimul rezervelor fiscale. Sumele constituite în acest fond şi neutilizate pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. a) se acordă proprietarului de drept în baza actului administrativ prevăzut la alin. (8).
    (5) Cheltuielile prevăzute la alin. (3) lit. a), care nu se pot suporta din veniturile realizate din valorificarea produselor accidentale şi din fondul de suspendare a serviciului public cu specific silvic, se suportă de la bugetul de stat şi se decontează, trimestrial, ocolului silvic în drept, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza avizului acordat de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a acesteia, la propunerea acestuia.
    (6) Valoarea, în lei, a sumelor necesare pentru determinarea şi, după caz, pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. a) se calculează cu formula:
    Vppp = Vss x Sp, în care Sp este suprafaţa pentru care este suspendat serviciul public cu specific silvic, exprimată în hectare cu rotunjire la două zecimale, iar Vss este contravaloarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. a), exprimate în lei/an/ha, determinată folosind formula:
    Vss = [(Smbe x 12/Smc) + Ca x 12/Smc] x 1,15, în care termenii au următoarele semnificaţii:
    Smbe - salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna iunie a anului precedent, în lei;
    Smc - suprafaţa medie a unui canton silvic, exprimată în hectare cu rotunjire la două zecimale, la calculul acesteia avându-se în vedere echivalenţa pe forme de relief, iar la încadrarea pe forme de relief luându-se în calcul altitudinea maximă, atunci când aceasta este variabilă, astfel:
    a) 400 ha, în zona de câmpie; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine de maximum 300 m;
    b) 800 ha, în zona de deal; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301 m şi 800 m;
    c) 1.300 ha, în zona de munte; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m;
    Ca - valorile, în lei, ale cotelor aplicate Smbe de către ocolul silvic prevăzut la alin. (4);
    1,15 - coeficient reprezentând cheltuielile indirecte admise de către ocolul silvic prevăzut la alin. (4).
    (7) Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile care clarifică situaţia juridică a terenurilor forestiere pentru care a fost suspendat serviciul public cu specific silvic se aduc la cunoştinţă comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către proprietari şi de către autorităţile parte în procese.
    (8) Încetarea suspendării prevăzută la art. 3 se face prin actul administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii, de la comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a comunicării hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile care clarifică situaţia juridică a terenului forestier pentru care a fost suspendat serviciul public cu specific silvic. Actul administrativ se comunică, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii, proprietarului căruia îi este favorabilă hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, precum şi ocolului silvic în cauză."

    4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 5 se face de către personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia."

    5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Avizarea şi aprobarea scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenurilor forestiere pentru care s-a suspendat serviciul public cu specific silvic se fac fără acordul proprietarului/deţinătorului, numai pentru realizarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică în condiţiile legii.
    (2) Solicitarea pentru scoaterea definitivă ori ocuparea temporară în condiţiile alin. (1) se avizează de către ocolul silvic care asigură paza fondului forestier, supravegherea stării de sănătate a pădurii şi executarea lucrărilor tehnice specifice, în perioada suspendării serviciilor silvice."    ART. II
    (1) În cazul terenurilor forestiere care au serviciul public cu specific silvic suspendat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ocolul silvic, cu acordul proprietarului, care, până la momentul suspendării serviciului public cu specific silvic, a asigurat administrarea/serviciile silvice pentru terenul forestier în cauză are dreptul să îşi exprime acordul scris prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (2) Terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) se predau de către ocolul silvic de stat către ocolul silvic care, până la momentul suspendării serviciului public cu specific silvic, a asigurat administrarea/serviciile silvice pentru terenul forestier în cauză, în termen de maximum 60 de zile de la data la care şia exprimat acordul scris, conform alin. (1).

    ART. III
    (1) În cazul suprafeţelor de fond forestier pentru care s-a suspendat serviciul public cu specific silvic, iar paza a fost asigurată de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în anii 2017 şi 2018 şi nu a fost decontată, contravaloarea acesteia se asigură de la bugetul de stat.
    (2) Contravaloarea serviciilor de pază se calculează potrivit prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 374/2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 7 noiembrie 2018.
    Nr. 252.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016