Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022  privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 747 din 26 iulie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege conţine dispoziţii privind regimul juridic al precursorilor de explozivi şi stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional a dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul (UE) 2019/1.148 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019.
    (2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege sunt cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 şi au următoarele semnificaţii:
    a) precursor de explozivi restricţionat - înseamnă o substanţă enumerată în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 care este într-o concentraţie mai mare decât valoarea-limită corespunzătoare prevăzută în coloana 2 din tabelul din anexa I la regulamentul anterior menţionat, inclusiv un amestec sau altă substanţă în care o substanţă enumerată în anexa respectivă este prezentă într-o concentraţie mai mare decât valoarea-limită corespunzătoare;
    b) substanţă aflată sub control naţional - substanţă ca atare sau în amestec, existentă în stare naturală sau obţinută prin orice proces de producţie, stabilită la nivel naţional, care ar putea fi utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi;
    c) dispariţie semnificativă - dispariţia unor cantităţi mai mari decât cele rezultate în procesul tehnologic de prelucrare prevăzute în fişa tehnică a fiecărei substanţe în parte, calculate în funcţie de cantitatea, starea substanţei şi durata de depozitare a acesteia;
    d) substanţă - înseamnă o substanţă în sensul definiţiei de la art. 3 pct. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006;
    e) amestec - înseamnă un amestec în sensul definiţiei de la art. 3 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006;
    f) articol - înseamnă un articol în sensul definiţiei de la art. 3 pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006;
    g) punere la dispoziţie - înseamnă orice furnizare, cu titlu oneros sau gratuit;
    h) introducere - înseamnă actul de a aduce o substanţă pe teritoriul unui stat membru, indiferent de destinaţia acesteia în interiorul Uniunii, dintr-un alt stat membru sau dintr-o ţară terţă, în orice regim vamal, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, inclusiv tranzitul;
    i) utilizare - înseamnă utilizare în sensul definiţiei de la art. 3 pct. 24 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006;
    j) tranzacţie suspectă - înseamnă orice tranzacţie privind precursorii de explozivi reglementaţi pentru care există motive întemeiate, după ce au fost luaţi în considerare toţi factorii relevanţi, de a suspecta că substanţa sau amestecul în cauză este destinat fabricării ilicite de explozivi;
    k) persoană din rândul publicului larg - înseamnă orice persoană fizică sau juridică care acţionează în scopuri care nu au legătură cu activitatea sa comercială, economică sau profesională;
    l) utilizator profesional - înseamnă orice persoană fizică sau juridică ori entitate publică sau grup de astfel de persoane sau entităţi, care are o nevoie demonstrabilă de un precursor de explozivi restricţionat, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică sau profesională, inclusiv activitatea agricolă, indiferent de dimensiunea terenului aflat în proprietate, cu contract de închiriere sau cu contract de arendă, desfăşurată fie cu normă întreagă, fie cu timp parţial, cu condiţia ca astfel de scopuri să nu includă punerea precursorului de explozivi restricţionat respectiv la dispoziţia unei alte persoane;
    m) operator economic - înseamnă orice persoană fizică sau juridică ori entitate publică sau grup de astfel de persoane sau entităţi care pun la dispoziţie pe piaţă precursori de explozivi reglementaţi, fie offline, fie online, inclusiv pe pieţele online;
    n) piaţă online - înseamnă un furnizor al unui serviciu de intermediere care permite operatorilor economici, pe de o parte, şi persoanelor din rândul publicului larg, utilizatorilor profesionali sau alţi operatori economici, pe de altă parte, să încheie tranzacţii privind precursori de explozivi reglementaţi, prin contracte de vânzări sau de servicii online, fie pe site-ul pieţei online, fie pe site-ul unui operator economic care utilizează serviciile informatice furnizate de piaţa online;
    o) precursor de explozivi reglementat - înseamnă o substanţă enumerată în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, inclusiv un amestec sau o altă substanţă în care este prezentă o substanţă enumerată în anexele respective, cu excepţia amestecurilor omogene de peste cinci ingrediente în care concentraţia fiecărei substanţe enumerate în anexa I sau anexa II la regulamentul anterior menţionat este sub 1% g/g;
    p) activitate agricolă - înseamnă producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, creşterea şi deţinerea de animale în scopuri agricole sau menţinerea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu, astfel cum este prevăzut la art. 94 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

    (3) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, prezenta lege nu se aplică:
    a) articolelor şi medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi g) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019;
    b) articolelor pirotehnice definite potrivit legislaţiei naţionale privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice;
    c) articolelor pirotehnice destinate, în conformitate cu dreptul intern, utilizării în scopuri necomerciale de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    d) echipamentelor pirotehnice care intră în domeniul de aplicare a legislaţiei naţionale privind echipamentele maritime;
    e) articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospaţială;
    f) capselor acţionate prin percuţie, destinate în mod expres jucăriilor, care intră în domeniul de aplicare a legislaţiei naţionale privind siguranţa jucăriilor.

    (4) Prezenta lege nu se aplică precursorilor de explozivi reglementaţi destinaţi utilizării în regim necomercial de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

    ART. 2
    (1) Se desemnează Inspectoratul General al Poliţiei Române din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în calitate de autoritate naţională competentă în sensul Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 şi al dispoziţiilor prezentei legi.
    (2) În aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 şi a dispoziţiilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliţiei Române îndeplineşte următoarele funcţii principale:
    a) monitorizează şi controlează operatorii economici, pieţele online şi operaţiunile cu precursori de explozivi reglementaţi, desfăşoară controale în vederea asigurării legalităţii operaţiunilor cu aceste substanţe şi aplică, în acest scop, măsurile prevăzute de lege;
    b) coordonează, la nivel naţional, elaborarea strategiilor şi a politicilor în domeniul controlului şi supravegherii operaţiunilor cu precursori de explozivi reglementaţi;
    c) asigură cooperarea şi schimbul de informaţii din domeniul precursorilor de explozivi reglementaţi cu serviciile specializate ale Comisiei Europene, cu autorităţile competente şi punctele naţionale de contact din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi din statele Spaţiului Economic European şi, după caz, cu autorităţile competente din state terţe, precum şi cu societatea civilă, prin organizarea sau participarea la întâlniri sau grupuri de lucru cu reprezentanţi ai acestora, prin informări, schimburi de date, precum şi orice alte activităţi necesare îndeplinirii funcţiilor specifice;
    d) constituie şi gestionează baza naţională de date privind operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursorii de explozivi restricţionaţi, respectiv baza naţională de date referitoare la tranzacţiile suspecte, dispariţii şi furturi semnificative de precursori de explozivi reglementaţi;
    e) constituie şi gestionează aplicaţia electronică Registrul naţional electronic privind operaţiunile cu precursori de explozivi restricţionaţi, denumit în continuare registrul naţional electronic;
    f) reprezintă, prin structura de specialitate care coordonează domeniul de activitate arme, explozivi şi substanţe periculoase, punctul naţional de contact, în conformitate cu art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019;
    g) urmăreşte, prin structura prevăzută la lit. f), aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 în ceea ce priveşte raportarea tranzacţiilor suspecte, a dispariţiilor şi a furturilor semnificative de precursori de explozivi reglementaţi prevăzută la art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019;
    h) transmite Comisiei Europene, celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi operatorilor economici şi pieţelor online comunicările prevăzute la art. 14 alin. (4), (5) şi (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, după caz;
    i) transmite şi furnizează Comisiei Europene informaţiile, datele şi probele prevăzute la art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (3) şi art. 21 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019.

    (3) În scopul facilitării raportării tranzacţiilor suspecte, a dispariţiilor sau furturilor semnificative de precursori de explozivi reglementaţi, Inspectoratul General al Poliţiei Române publică pe pagina de internet a Poliţiei Române datele de identificare ale structurii menţionate la alin. (2) lit. f), inclusiv datele prevăzute la art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019.
    (4) Ministerul Afacerilor Interne transmite Comisiei Europene denumirea şi datele de contact ale punctului naţional de contact şi informează Comisia Europeană fără întârziere cu privire la orice fel de modificări ale acestora.

    ART. 3
    (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române îndeplineşte activităţile prevăzute la art. 10 alin. (2) şi art. 12 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 în scopul informării operatorilor economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi reglementaţi, precum şi a autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în domeniu.
    (2) Acţiunile de sensibilizare prevăzute la art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, precum şi activitatea de informare a operatorilor economici cu privire la orientările elaborate de Comisia Europeană potrivit art. 12 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, îndeplinite în condiţiile prevăzute la alin. (1), se realizează periodic prin orice modalitate pe care Inspectoratul General al Poliţiei Române o consideră adecvată, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, publicarea informaţiilor pe pagina de internet a Poliţiei Române, cu ocazia unor acţiuni desfăşurate la sediul operatorilor economici ori al utilizatorilor profesionali, sau, la cerere, prin transmiterea orientărilor prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestora şi confirmarea de primire.
    (3) Informarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în domeniu se realizează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin transmiterea în mod direct a orientărilor elaborate de Comisia Europeană.
    (4) Inspectoratul General al Poliţiei Române publică pe pagina de internet a Poliţiei Române Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, inclusiv anexele I şi II la acesta, orientările elaborate de Comisia Europeană, precum şi dispoziţiile prezentei legi, informaţiile fiind actualizate ori de câte ori intervin modificări ale acestora. Actualizarea informaţiilor este însoţită de comunicate de presă şi informare prin mass-media sau, la cerere, prin transmiterea către destinatari a informaţiilor prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestora şi confirmarea de primire.

    ART. 4
    (1) În aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei legi, autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în domeniu colaborează cu Inspectoratul General al Poliţiei Române şi sunt obligate să comunice datele şi informaţiile de care dispun sau pe care le pot obţine în exercitarea prerogativelor lor legale.
    (2) În vederea verificării legalităţii operaţiunilor cu precursori de explozivi reglementaţi sau a realităţii datelor cuprinse în raportările transmise de operatorii economici în temeiul art. 9 alin. (1), (4) şi (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, Inspectoratul General al Poliţiei Române poate solicita date şi informaţii relevante autorităţilor şi instituţiilor publice sau entităţilor private care deţin astfel de date.-
    (3) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliţiei Române, în colaborare cu autorităţi şi instituţii publice cu competenţe în domeniu, poate participa la proiecte şi mecanisme internaţionale în scopul prevenirii operaţiunilor ilicite cu precursori de explozivi.

    CAP. II
    Reguli, interdicţii şi obligaţii
    ART. 5
    (1) Introducerea pe teritoriul României, scoaterea de pe teritoriul României, producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, tranzacţia, utilizarea, punerea la dispoziţie sau orice altă operaţiune cu precursori de explozivi restricţionaţi se realizează numai de către operatori economici.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizatorii profesionali pot achiziţiona, introduce pe teritoriul României şi deţine precursori de explozivi restricţionaţi exclusiv în interes propriu şi îi pot utiliza numai în scopul pentru care aceştia au fost achiziţionaţi sau deţinuţi.
    (3) Restricţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică inclusiv amestecurilor care conţin cloraţi sau percloraţi prevăzuţi în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, în cazul în care concentraţia totală a substanţelor respective prezente în amestec depăşeşte valoarea-limită a oricăreia dintre substanţele prevăzute în coloana a 2-a a tabelului din anexa I la acelaşi regulament.

    ART. 6
    Din motive de ordine şi siguranţă publică, respectiv de securitate naţională, în România se interzice operatorilor economici, inclusiv pieţelor online, să pună la dispoziţia persoanelor din rândul publicului larg precursori de explozivi restricţionaţi, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019.

    ART. 7
Persoanelor din rândul publicului larg le este interzis să introducă pe teritoriul României, să deţină sau să utilizeze precursori de explozivi restricţionaţi, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, ori să producă, să experimenteze, să prelucreze sau să transporte precursori de explozivi restricţionaţi.
    ART. 8
    (1) Operatorul economic care pune un precursor de explozivi restricţionat la dispoziţia altui operator economic îl informează în scris pe acesta din urmă cu privire la faptul că achiziţionarea, introducerea pe teritoriul României, deţinerea sau utilizarea respectivului precursor de explozivi restricţionat de către persoane din rândul publicului larg este supusă unei restricţii în conformitate cu prevederile art. 7.
    (2) Operatorul economic care pune un precursor de explozivi reglementat la dispoziţia altui operator economic îl informează în scris pe acesta din urmă cu privire la faptul că achiziţionarea, introducerea pe teritoriul României, deţinerea sau utilizarea respectivului precursor de explozivi reglementat de către persoane din rândul publicului larg este supusă obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 10.
    (3) Operatorul economic care pune precursori de explozivi reglementaţi la dispoziţia unui utilizator profesional trebuie să facă dovada către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 17 alin. (1) că personalul propriu implicat în punerea la dispoziţie de precursori de explozivi reglementaţi:
    a) cunoaşte care dintre produsele pe care le pune la dispoziţie conţin precursori de explozivi reglementaţi;
    b) este instruit în ceea ce priveşte obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 şi al dispoziţiilor prezentei legi.

    (4) O piaţă online ia măsuri pentru a se asigura că, atunci când pune la dispoziţie precursori de explozivi reglementaţi prin intermediul serviciilor sale, utilizatorii săi sunt informaţi cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 şi al dispoziţiilor prezentei legi.
    (5) Operatorii economici care produc, introduc pe teritoriul României, deţin, experimentează, prelucrează, transportă, utilizează sau pun la dispoziţie precursori de explozivi reglementaţi, inclusiv pieţele online, transmit punctului naţional de contact o listă cuprinzând precursorii de explozivi restricţionaţi sau amestecurile sau alte substanţe care conţin astfel de substanţe cu care efectuează operaţiuni.
    (6) Lista prevăzută la alin. (5) este actualizată şi transmisă de către operatorii economici, respectiv de către pieţele online, punctului naţional de contact ori de câte ori intervin modificări, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care acestea au intervenit.

    ART. 9
    (1) Operatorul economic, inclusiv piaţa online, care pune la dispoziţie un precursor de explozivi restricţionat are obligaţia de a verifica dacă clientul potenţial este operator economic sau utilizator profesional.
    (2) În vederea efectuării verificării prevăzute la alin. (1), operatorul economic, inclusiv piaţa online, care pune la dispoziţie precursorul de explozivi restricţionat solicită clientului potenţial, pentru fiecare tranzacţie, comunicarea următoarelor informaţii referitoare la:
    a) dovada identităţii persoanei îndreptăţite să reprezinte clientul potenţial;
    b) activitatea comercială, economică sau profesională a clientului potenţial, împreună cu denumirea, sediul social şi codul unic de înregistrare al societăţii sau datele personale în cazul utilizatorului profesional;
    c) utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi restricţionaţi de către clientul potenţial.

    (3) Verificarea prevăzută la alin. (1) nu este obligatorie în cazul în care pentru clientul potenţial respectiv această verificare s-a realizat deja într-o perioadă de cel mult un an înainte de data noii tranzacţii, iar noua tranzacţie nu diferă semnificativ faţă de tranzacţiile anterioare.
    (4) Utilizatorii profesionali ai nitratului de amoniu prevăzut în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 fac dovada activităţii comerciale, economice sau profesionale prevăzută la alin. (2) lit. b) prin prezentarea de documente justificative, cum ar fi acte de proprietate, contract de închiriere, contract de arendă pentru terenurile deţinute sau atestatul de producător însoţit de carnetul de comercializare a produselor agricole, în care este înscrisă suprafaţa agricolă pe care o cultivă.
    (5) Pentru comunicarea informaţiilor prevăzute la alin. (2), operatorul economic, inclusiv piaţa online, utilizează modelul de declaraţie a clientului potenţial, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, care poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului.
    (6) Operatorii economici pot comercializa acumulatori auto care conţin acid sulfuric într-o concentraţie care depăşeşte valoarea-limită prevăzută pentru acesta în coloana a 2-a a tabelului din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, numai în situaţia în care acidul sulfuric a fost integrat în interiorul acumulatorilor auto. Orice operaţiune de completare a acumulatorilor auto cu acid sulfuric se poate realiza numai de către operatori economici.

    ART. 10
    (1) În aplicarea art. 9 alin. (1), (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 11.48/2019, operatorii economici care produc, introduc pe teritoriul României, deţin, experimentează, transportă, utilizează sau pun la dispoziţie precursori de explozivi reglementaţi, inclusiv pieţele online, raportează punctului naţional de contact de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul sesizării, tranzacţiile suspecte, tentativa de tranzacţie suspectă, inclusiv refuzul de a accepta o tranzacţie suspectă.
    (2) Pentru identificarea unei tranzacţii suspecte, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), inclusiv pieţele online, au obligaţia de a întocmi proceduri formalizate, rezonabile şi proporţionale pentru a depista tranzacţiile suspecte, adaptate la mediul specific în care sunt puşi la dispoziţie precursorii de explozivi reglementaţi. Operatorii economici şi pieţele online iau în considerare toate împrejurările şi, în special, atunci când clientul potenţial acţionează într-unul sau mai multe dintre următoarele moduri:
    a) nu poate preciza în mod clar care este utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi reglementaţi în cauză;
    b) pare nefamiliarizat cu utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi reglementaţi în cauză sau nu poate să o explice în mod plauzibil;
    c) intenţionează să achiziţioneze precursori de explozivi reglementaţi în cantităţi, combinaţii sau concentraţii care sunt neobişnuit de mari pentru un uz legitim;
    d) nu este dispus să furnizeze o dovadă a identităţii sale, a locului său de reşedinţă sau, după caz, a calităţii sale de utilizator profesional sau de operator economic;
    e) insistă să utilizeze metode neobişnuite de plată, inclusiv sume mari în numerar.

    (3) Raportarea prevăzută la alin. (1) este însoţită, atunci când este posibil, inclusiv de informaţii privind identitatea clientului şi toate detaliile care au determinat operatorul economic să considere tranzacţia raportată punctului naţional de contact ca fiind una suspectă.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), punctul naţional de contact procedează la informarea autorităţii naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, în vederea întreprinderii activităţilor specifice prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În vederea monitorizării tranzacţiilor efectuate cu precursori de explozivi restricţionaţi, operatorii economici ţin evidenţa strictă a acestora, sub forma unui registru anume destinat, în care înscriu în momentul efectuării fiecărei tranzacţii cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare ale vânzătorului/cumpărătorului - denumire societate autorizată/persoană fizică autorizată, sediu social, cod unic de înregistrare, precum şi datele de identificare ale reprezentantului care face vânzarea/cumpărarea - nume, prenume, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate;
    b) date despre precursorul de explozivi restricţionat vândut/achiziţionat, precum cantitate, tip, data vânzării, respectiv data livrării, locul livrării, metoda de plată, numele şi prenumele persoanei care face vânzarea/achiziţia;
    c) informaţii referitoare la cumpărător, din care să rezulte dacă este cumpărător final sau cumpărător revânzător;
    d) activitatea comercială, economică sau profesională a cumpărătorului;
    e) utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi restricţionaţi de către cumpărător.

    (6) Registrul prevăzut la alin. (5) se ţine exclusiv în format electronic de către operatorii economici, folosind aplicaţia informatică registrul naţional electronic, pus la dispoziţia acestora, cu titlu gratuit, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.
    (7) Orice angajat al unui operator economic care intenţionează să vândă ori să cumpere precursori de explozivi restricţionaţi trebuie să se identifice cu act de identitate şi să facă dovada că acţionează ca reprezentant al operatorului economic, prin documente justificative, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, actul constitutiv, orice act care să certifice calitatea de reprezentant al unui operator economic.
    (8) Dacă vânzarea sau cumpărarea se face fără contact personal, atunci respectarea obligaţiei de la alin. (7) se realizează prin transmiterea unor copii ale actelor care să certifice calitatea de reprezentant al operatorului economic.
    (9) Copiile documentelor justificative prevăzute la alin. (7) prezentate de către angajatul operatorului economic care intenţionează să vândă sau să cumpere precursori de explozivi restricţionaţi se păstrează de operatorul economic căruia i-au fost prezentate pentru o perioadă de 5 ani.

    ART. 11
    Operatorii economici şi utilizatorii profesionali raportează dispariţiile şi furturile semnificative de precursori de explozivi reglementaţi în termen de 24 de ore de la depistare către punctul naţional de contact. Pentru a decide dacă o dispariţie sau un furt este semnificativă/semnificativ, aceştia iau în considerare dacă această cantitate este neobişnuit de mare, având în vedere circumstanţele şi tipul substanţei.

    ART. 12
    (1) Desfăşurarea operaţiunilor cu precursori de explozivi restricţionaţi se face cu respectarea de către operatorul economic a următoarelor obligaţii:
    a) desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de explozivi restricţionaţi şi a unui înlocuitor şi comunicarea datelor de contact ale acestora către punctul naţional de contact;
    b) păstrarea registrului prevăzut la art. 10 alin. (5), prin utilizarea aplicaţiei informatice registrul naţional electronic, prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. e);
    c) asigurarea etichetării precursorilor de explozivi restricţionaţi în conformitate cu dispoziţiile art. 14;
    d) asigurarea măsurilor de protecţie fizică a precursorilor de explozivi restricţionaţi în locaţiile unde aceştia se produc, se utilizează, se experimentează, se pun la dispoziţie şi se depozitează;
    e) transmiterea către punctul naţional de contact, la cerere, a informaţiilor cuprinse în registrul prevăzut la art. 10 alin. (5).

    (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se aplică, în mod corespunzător, inclusiv utilizatorilor profesionali ai precursorilor de explozivi restricţionaţi.
    (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)-e) se aplică inclusiv pieţelor online.
    (4) Operatorii economici au responsabilitatea de a furniza informaţii personalului propriu cu privire la modul în care urmează să fie puşi la dispoziţie precursorii de explozivi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 şi al prezentei legi, precum şi de a creşte gradul de sensibilizare a personalului în această privinţă prin activităţi periodice de pregătire profesională.

    ART. 13
    (1) Înaintea începerii activităţii cu precursori de explozivi restricţionaţi, operatorii economici comunică punctului naţional de contact decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricţionaţi şi a înlocuitorului acesteia, precum şi lista prevăzută la art. 8 alin. (5).
    (2) Decizia de numire a persoanei responsabile şi a înlocuitorului acesteia conţine date şi informaţii referitoare la nume, prenume, număr de telefon şi/sau fax, adresa de poştă electronică, funcţia şi atribuţiile expres stabilite pentru supravegherea operaţiunilor cu precursori de explozivi restricţionaţi şi desfăşurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    (3) Orice modificare a datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (2) se comunică de îndată punctului naţional de contact, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

    ART. 14
    (1) Operatorii economici care pun la dispoziţie precursori de explozivi restricţionaţi sunt obligaţi să asigure etichetarea corespunzătoare a acestora, fie prin ataşarea unei etichete adecvate, fie prin verificarea existenţei unei etichete adecvate, care să indice în mod clar că achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea precursorului de explozivi restricţionat de către persoane din rândul publicului larg este interzisă.
    (2) Etichetarea potrivit alin. (1) nu aduce atingere obligaţiilor ce revin operatorilor economici potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Îndeplinirea obligaţiei de ataşare a unei etichete adecvate prevăzute la alin. (1) se poate realiza în următoarele modalităţi: -
    a) prin aplicarea unei etichete suplimentare cuprinzând avertizarea „Achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea de către publicul larg este interzisă“; sau
    b) prin menţionarea avertizării prevăzute la lit. a) în secţiunea pentru informaţii suplimentare de pe etichetă, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările şi completările ulterioare; sau
    c) prin includerea informaţiilor suplimentare de pe etichetă în fişa cu date de securitate întocmită în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 15
    (1) Asigurarea măsurilor de protecţie fizică a precursorilor de explozivi restricţionaţi în locaţiile unde aceştia se pun la dispoziţie, se produc, se utilizează, se experimentează, se prelucrează sau se depozitează se realizează potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea operatorilor economici şi a utilizatorilor profesionali în condiţiile Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Depozitarea precursorilor de explozivi restricţionaţi se face cu respectarea indicaţiilor producătorului prevăzute în fişa cu date de securitate a acestora, întocmită conform anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Punerea la dispoziţie a precursorilor de explozivi restricţionaţi către operatori economici sau utilizatori profesionali se realizează numai în spaţii special amenajate în care nu au acces persoanele din rândul publicului larg.

    ART. 16
    (1) Raportarea prevăzută la art. 10 alin. (1), respectiv art. 11 se realizează de persoana responsabilă sau de înlocuitorul acesteia şi cuprinde toate datele pe care le deţine referitoare la tranzacţia suspectă, dispariţia sau furtul semnificativ de precursori de explozivi reglementaţi.
    (2) În cazul raportării ce vizează dispariţii sau furturi semnificative de precursori de explozivi reglementaţi realizate în condiţiile dispoziţiilor art. 11, punctul naţional de contact:
    a) sesizează imediat organul local al poliţiei pe a cărui rază de competenţă s-a produs evenimentul pentru efectuarea de verificări în condiţiile legii;
    b) informează autoritatea naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului în vederea întreprinderii activităţilor specifice prevăzute de Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi celelalte autorităţi şi instituţii publice cu competenţe în domeniu asigură confidenţialitatea datelor furnizate de operatori economici potrivit alin. (1), precum şi a datelor de identificare ale acestora.

    ART. 17
    (1) Controlul respectării regimului juridic al precursorilor de explozivi reglementaţi, inclusiv în locaţiile operatorilor economici, se exercită de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, Garda Naţională de Mediu, Direcţia Generală a Vămilor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau de unităţile subordonate acestora, după caz, potrivit atribuţiilor ce le revin în domeniile lor de activitate.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) reprezintă autorităţi naţionale de control în sensul art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019.

    ART. 18
    (1) În vederea verificării de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 17 alin. (1) a respectării cerinţelor stabilite pentru controlul şi supravegherea precursorilor de explozivi reglementaţi, operatorii economici, utilizatorii profesionali şi pieţele online sunt obligaţi:
    a) să permită accesul în locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea;
    b) să furnizeze date cu privire la comenzile sau operaţiunile desfăşurate cu aceşti precursori, precum şi orice alte date sau informaţii relevante;
    c) să permită verificarea documentelor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea sau a documentelor comerciale;
    d) să permită prelevarea, după caz, de probe în vederea analizării fizico-chimice.

    (2) Operatorii economici din industria naţională de apărare înscrişi în Registrul unic al operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare, prevăzut de Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, permit accesul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1), numai dacă acesta este autorizat pentru accesul la documente clasificate şi în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice protecţiei informaţiilor clasificate.
    (3) În cazul în care se suspectează că precursorii de explozivi reglementaţi sunt destinaţi fabricării/producerii ilegale de explozivi, în scopul efectuării de verificări, organele de control ale autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1) pot aplica măsura administrativă de indisponibilizare, pentru o perioadă de maximum 30 de zile, a mijloacelor de transport care sunt sau au fost folosite pentru transportul, depozitarea sau efectuarea oricăror operaţiuni cu precursori de explozivi reglementaţi.
    (4) Actul administrativ prin care se dispune măsura indisponibilizării prevăzută la alin. (3) poate fi atacat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin derogare de la dispoziţiile art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea acţiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea măsurii.
    (5) Probele prelevate de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 17 alin. (1) sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic în laboratoarele de specialitate ale Inspectoratului General al Poliţiei Române sau în alte laboratoare de profil, acreditate conform standardului SR EN ISO/IEC 17025 pentru efectuarea acestor analize.
    (6) În vederea efectuării analizelor prevăzute la alin. (5), Inspectoratul General al Poliţiei Române adoptă măsurile corespunzătoare pentru dotarea necesară laboratoarelor de specialitate ale Institutului Naţional de Criminalistică şi acreditarea acestora, conform standardului SR EN ISO/IEC 17025, de către organismul naţional de acreditare.
    (7) Fondurile necesare dotării, acreditării şi menţinerii acreditării laboratoarelor prevăzute la alin. (6) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin legile bugetare anuale.

    CAP. III
    Baze de date. Protecţia datelor cu caracter personal
    ART. 19
    (1) În scopul aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 şi a dispoziţiilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliţiei Române constituie şi gestionează următoarele baze naţionale de date:
    a) baza naţională de date privind operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi restricţionaţi;
    b) baza naţională de date referitoare la tranzacţii suspecte, dispariţii şi furturi semnificative de precursori de explozivi;
    c) registrul naţional electronic prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. e).

    (2) Baza naţională de date privind operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi restricţionaţi cuprinde datele şi informaţiile comunicate de către operatorii economici în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) şi art. 13.
    (3) Baza naţională de date referitoare la tranzacţii suspecte, dispariţii şi furturi semnificative de precursori de explozivi cuprinde datele şi informaţiile raportate de către operatorii economici în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) şi art. 11, datele obţinute în urma constatărilor efectuate de organele autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1), precum şi datele referitoare la sesizări ale persoanelor fizice cu privire la dispariţiile şi furturile semnificative de precursori de explozivi deţinuţi în mod legal.
    (4) Registrul naţional electronic cuprinde datele şi informaţiile comunicate de către operatorii economici în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5).
    (5) Inspectoratul General al Poliţiei Române este responsabil de implementarea, funcţionarea, întreţinerea şi asigurarea securităţii bazelor de date prevăzute la alin. (1).

    ART. 20
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 17 alin. (1) cooperează între ele şi pot colabora şi cu autorităţi competente din alte state, în condiţiile legii, inclusiv prin schimb de date şi informaţii, pentru punerea în aplicare eficientă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019.
    (2) Cooperarea dintre autorităţi şi instituţii publice pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi se realizează astfel încât să permită obţinerea rapidă şi eficientă de date şi informaţii.
    (3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, la bazele naţionale de date prevăzute la art. 19 alin. (1) au acces:
    a) Poliţia Română;
    b) Poliţia de Frontieră Română, Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Direcţia Generală de Protecţie Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
    c) Serviciul Român de Informaţii, prin Brigada Antiteroristă;
    d) Serviciul de Informaţii Externe;
    e) Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia Generală de Informaţii a Apărării;
    f) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    g) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Garda Naţională de Mediu;
    h) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Vămilor.

    (4) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are acces la baza de date prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a).
    (5) Prin ordine sau dispoziţii ale conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (3) şi (4) se stabilesc departamentele/structurile din cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii abilitate să aibă acces şi să prelucreze date din bazele de date prevăzute la art. 19 alin. (1).
    (6) Accesul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (3) lit. b)-h) şi alin. (4) la bazele de date prevăzute la art. 19 alin. (1) se face pe bază de protocoale încheiate cu Inspectoratul General al Poliţiei Române prin care se stabilesc coordonatele de acces la aceste baze de date, precum şi orice alte proceduri referitoare la gestionarea acestora.
    (7) Protocoalele prevăzute la alin. (6) se publică pe paginile de internet ale autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (3) şi (4).

    ART. 21
    (1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 20 alin. (3) şi (4) se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 20 alin. (3) şi (4) sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în temeiul prezentei legi, potrivit competenţelor proprii.

    ART. 22
    (1) Condiţiile privind organizarea şi funcţionarea bazelor de date prevăzute la art. 19 alin. (1) sunt stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    (2) Informaţiile conţinute în bazele de date prevăzute la art. 19 alin. (1), cu excepţia informaţiilor clasificate potrivit legii, sunt stocate pentru o perioadă de 10 ani de la data încetării activităţii operatorului economic, respectiv de la data sesizării tranzacţiei suspecte, a dispariţiei sau a furtului semnificativ.
    (3) La împlinirea termenului de stocare prevăzut la alin. (2), datele cu caracter personal sunt şterse în mod automat prin proceduri ireversibile.

    CAP. IV
    Contravenţii
    ART. 23
    (1) Constituie contravenţii la regimul juridic al precursorilor de explozivi, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune, următoarele fapte:
    a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1)-(3);
    b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (4)-(6);
    c) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1)-(4) şi (6);
    d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2), (5) şi (7)-(9);
    e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11-13;
    f) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 14;
    g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2);
    h) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (3).

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
    a) pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi f), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    b) pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit. b)-e) şi h) cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei;
    c) pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit. g), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.


    ART. 24
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 23 se realizează după cum urmează:
    a) în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1), de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române;
    b) în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g), de către comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
    c) în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. g), de către personalul vamal în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

    (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    (1) În scopul urmăririi modului de soluţionare a contravenţiilor la regimul juridic al precursorilor de explozivi şi pentru a asigura posibilitatea aprecierii de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) a gradului de pericol social al faptei săvârşite de către contravenient pentru individualizarea sancţiunii, Inspectoratul General al Poliţiei Române asigură realizarea, funcţionarea, întreţinerea şi securitatea evidenţei informatizate a contravenţiilor la regimul precursorilor de explozivi.
    (2) Agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) au drept de interogare a evidenţei informatizate prevăzute la alin. (1).
    (3) Implementarea datelor referitoare la contravenţiile constatate şi sancţionate se face de către reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1), aceştia având obligaţia urmăririi implementării datelor în mod complet şi în timp util.
    (4) Procedurile referitoare la implementarea contravenţiilor constatate şi sancţionate se stabilesc prin protocoalele prevăzute la art. 20 alin. (6).
    (5) Bazele de date prevăzute la art. 19 alin. (1) şi evidenţa prevăzută la alin. (1) pot fi interconectate, iar accesul la acestea se face diferenţiat şi ierarhizat în funcţie de competenţele, atribuţiile şi activităţile autorităţilor şi instituţiilor publice care le utilizează în temeiul prezentei legi.

    ART. 26
    (1) Precursorii de explozivi reglementaţi confiscaţi sau predaţi în custodie la încetarea activităţii şi care nu pot fi valorificaţi, precum şi precursorii de explozivi restricţionaţi depreciaţi calitativ se distrug cu respectarea cerinţelor pentru eliminare potrivit regimului deşeurilor, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, în prezenţa unei comisii formate dintr-un reprezentant al persoanei juridice care realizează eliminarea şi, după caz, al celui de la care au fost confiscate, precum şi un reprezentant al structurii cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative şi un reprezentant al structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase a Poliţiei Române competente teritorial şi un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu.
    (2) Gestionarea precursorilor de explozivi restricţionaţi depreciaţi calitativ se face cu respectarea regimului deşeurilor, eliminarea realizându-se în prezenţa comisiei prevăzute la alin. (1).
    (3) O copie a procesului-verbal de eliminare a precursorilor de explozivi restricţionaţi se comunică Inspectoratului General al Poliţiei Române de către persoana juridică care efectuează eliminarea.

    CAP. V
    Substanţe aflate sub control naţional
    ART. 27
    Substanţele aflate sub control naţional se stabilesc în condiţiile prevăzute de prezentul capitol.

    ART. 28
    (1) Din motive de ordine şi siguranţă publică, în aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 se pot stabili ca substanţe aflate sub control naţional:
    a) substanţele prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 într-o concentraţie mai mică, stabilită prin lege, decât valoarea-limită prevăzută pentru acestea în anexa I;
    b) substanţele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 care depăşesc o concentraţie maximă stabilită prin lege;
    c) alte substanţe decât cele prevăzute în anexele I şi II la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019;
    d) un amestec sau o substanţă ce conţine una dintre substanţele prevăzute la lit. a)-c).

    (2) Stabilirea substanţelor aflate sub control naţional în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin modificarea/ completarea prezentei legi, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.

    ART. 29
    (1) Tranzacţiile suspecte, dispariţiile şi furturile semnificative de substanţe aflate sub control naţional se raportează în condiţiile prezentei legi şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019.
    (2) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la precursori de explozivi restricţionaţi se aplică în mod corespunzător în situaţia substanţelor aflate sub control naţional.

    CAP. VI
    Dispoziţii pentru modificarea unor acte normative
    ART. 30
    La articolul 26 alineatul (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 2 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "19. exercită controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, a materiilor explozive, a precursorilor de explozivi reglementaţi, asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, muniţii, materii explozive şi precursori de explozivi reglementaţi, precum şi asupra funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra poligoanelor de tir;"


    ART. 31
    La articolul 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, substanţelor dopante, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale şi a aparaturii medicale, substanţelor toxice, materialelor radioactive şi a precursorilor de explozivi reglementaţi confiscaţi se efectuează în condiţiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanţe."


    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 32
    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici care desfăşoară activităţi cu precursori de explozivi comunică Inspectoratului General al Poliţiei Române decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricţionaţi şi a înlocuitorului acesteia, precum şi lista prevăzută la art. 8 alin. (5).
    (2) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică operatorilor economici care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au comunicat Inspectoratului General al Poliţiei Române decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricţionaţi şi a înlocuitorului acesteia, precum şi lista cuprinzând precursorii de explozivi restricţionaţi sau amestecurile sau alte substanţe care conţin astfel de substanţe cu care efectuează operaţiuni, în temeiul art. 8,11 şi 35 din Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu excepţia cazului în care au intervenit modificări.

    ART. 33
    (1) Pentru o perioadă de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Poliţiei Române desfăşoară activităţi de informare a operatorilor economici, a pieţelor online, a utilizatorilor profesionali şi a persoanelor din rândul publicului larg cu privire la dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019, precum şi cu privire la interdicţiile şi obligaţiile ce le revin potrivit acestuia şi prevederilor prezentei legi.
    (2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe pagina de internet a Poliţiei Române, organizarea unor acţiuni specifice prin poliţişti specializaţi.
    (3) În scopul realizării activităţii prevăzute la alin. (1), structurile arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Poliţiei Române colaborează cu persoane juridice, organisme şi organizaţii neguvernamentale interesate şi cooperează cu alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice de la nivel central şi local, în condiţiile legii.

    ART. 34
    (1) Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 22 alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Până la intrarea în vigoare a ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 22 alin. (1) se vor aplica prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 52/2019 privind organizarea şi funcţionarea bazei naţionale de date referitoare la operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi restricţionaţi, respectiv a bazei naţionale de date referitoare la tranzacţiile suspecte, furturile şi dispariţiile semnificative de precursori de explozivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 17 mai 2019, în măsura în care dispoziţiile acestuia nu contravin prezentei legi.

    ART. 35
    (1) Operaţionalizarea aplicaţiei informatice prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. e) se realizează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române până la data de 31 decembrie 2022.
    (2) Până la data operaţionalizării aplicaţiei informatice potrivit alin. (1), registrul prevăzut la art. 10 alin. (5) se păstrează la sediul social sau la punctul de lucru al operatorului economic, în format letric, se şnuruieşte şi se numerotează de către acesta, iar înainte de utilizare se înregistrează la unitatea teritorială de poliţie - structura arme, explozivi şi substanţe periculoase - în a cărei rază de competenţă îşi are sediul social, respectiv punctul de lucru operatorul economic. Registrul prevăzut la art. 10 alin. (5) în format letric se arhivează pentru o perioadă de 5 ani de la ultima înscriere în acesta.
    (3) În situaţia pierderii, sustragerii, deteriorării sau completării necorespunzătoare a registrului prevăzut la alin. (2), operatorul economic are obligaţia de reconstituire sau corectare a registrului în termen de 30 de zile de la momentul constatării situaţiei intervenite.

    ART. 36
    Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 37
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 2 martie 2018.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    Ion-Marcel Ciolacu
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

    Bucureşti, 20 iulie 2022.
    Nr. 250.
    ANEXA 1

    DECLARAŢIA
    clientului privind utilizarea specifică sau utilizările specifice ale unui
    precursor de explozivi restricţionat, astfel cum este menţionat în
    Regulamentul (UE) 2019/1.148 al Parlamentului European şi al Consiliului
    (a se completa cu majuscule)
    Subsemnatul,
    Nume şi prenume (client): ......................
    Dovada actului de identitate (serie şi număr, autoritatea emitentă): ..............................
    Reprezentant autorizat al: ..................................
    Societate comercială/Utilizator profesional (după caz): ................................
    Codul de înregistrare în scopuri de TVA al societăţii /Sediu social: ..........................
    Activitatea comercială/economică/profesională: ..............................


┌──────────┬─────────────┬───┬──────────┬────────────┬───────────┐
│Denumirea │Precursor de │ │ │ │ │
│comercială│explozivi │Nr.│Cantitatea│Concentraţie│Utilizarea │
│a │restricţionat│CAS│(kg/litru)│ │preconizată│
│produsului│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴───┴──────────┴────────────┴───────────┘

    Prin prezenta declar că produsul comercial şi substanţa sau amestecul care o conţine se utilizează numai pentru utilizarea indicată, care este în orice caz legitimă, şi vor fi vândute sau livrate unui alt client (doar operatorii economici) numai dacă aceştia fac o declaraţie de utilizare similară, respectând restricţiile stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1.148 pentru punerea la dispoziţia persoanelor din rândul publicului larg.
    Semnătura: ..........................
    Funcţie: ..................................
    Nume: ................................
    Data: ............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016