Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1028 din 21 decembrie 2016


     Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ART. UNIC
     Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I punctul 1, după alineatul (1^4) al articolului 3^1 se introduc opt noi alineate, alineatele (1^5) - (1^12), cu următorul cuprins:
    "(1^5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2016.
(1^6) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se stabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcţia/gradul/treapta şi gradaţia de salarizare, funcţiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi echivalarea unor funcţii specifice activităţii caselor de asigurări de sănătate.
(1^7) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (1^6) se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(1^8) Prevederile alin. (1^5) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
(1^9) Prevederile alin. (1^5)-(1^6) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(1^10) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1^5)-(1^8) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (1^5), (1^6) şi (1^8) se menţin în plată salariile de bază avute.
(1^11) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
(1^12) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (1^11) se face prin ordin al ministrului transporturilor."

    2. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 3^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabileşte pe funcţiile didactice, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituţia respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensaţiile tranzitorii."

    3. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 3^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3^2
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1."

    4. La articolul I punctul 1, după alineatul (6^2) al articolului 3^2 se introduce un nou alineat, alineatul (6^3), cu următorul cuprins:
    "(6^3) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia categoriilor de personal prevăzute la alin. (6^2)."

    5. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (4) al articolului 3^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:"

    6. La articolul I punctul 1, după litera d) a alineatului (4) al articolului 3^3 se introduc cinci noi litere, literele e) - i), cu următorul cuprins:
    "e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, pentru personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
f) spor de 7%, 10% şi 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi - 15%.
g) indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare;
h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfăşoară activitate de predare - învăţare - evaluare în sistemul penitenciar;
i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

    7. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 3^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pentru personalul didactic auxiliar din învăţământ şi din cadrul bibliotecilor centrale universitare şi pentru personalul medical şi auxiliar sanitar angajat în învăţământul special, special integrat sau în învăţământul superior/universitar care nu se regăseşte în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 şi c.4 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:"

    8. La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 3^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5), aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană şi indemnizaţie zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016."

    9. La articolul I punctul 1, alineatele (11) şi (12) ale articolului 3^3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5) aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, se stabileşte la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(12) Personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere, precum şi cel de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora."

    10. La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 3^4 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 2^1 la prezenta ordonanţă de urgenţă, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor şcolare."

    11. La articolul I punctul 1, articolul 3^5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3^5
    În aplicarea art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4, pentru personalul didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."

    12. La articolul I punctul 1, după alineatul (4) al articolului 3^6 se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Salarizarea personalului Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
(6) Asimilarea funcţiilor şi salariilor potrivit alin. (5), precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare."

    13. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
    "6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."

    14. După articolul I se introduc două noi articole, articolele I^1 şi I^2, cu următorul cuprins:
    "ART. I^1
    Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. I^2
    În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează şi se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege."

    15. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta lege.
    16. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege.

     Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                     PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                     FLORIN IORDACHE

                     PREŞEDINTELE SENATULUI
                     CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


     Bucureşti, 17 decembrie 2016.
     Nr. 250.

    ANEXA 1

     (Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)


     FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ"

    CAP. I
    Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială

    1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere

┌────┬────────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Spitale peste │Spitale │Servicii de │
│crt.│ │studiilor│400 de paturi │sub 400 de paturi │ambulanţă │
│ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │ │Grad I │Grad II │Grad I │Grad II │Grad I │Grad II │
│ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│
│ │ │ │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │
│ │ │ │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │Manager │S │6500 │6791 │6400 │6500 │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. │Manager general │S │ │ │ │ │6400 │6500 │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3. │Director medical │S │6350 │6400 │6250 │6350 │6069 │6200 │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4. │Director de │S │5500 │5600 │5450 │5500 │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5. │Director │S │5500 │5600 │5450 │5500 │ │ │
│ │financiar-contabil │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│6. │Director economic │S │ │ │ │ │5450 │5500 │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│7. │Director tehnic │S │ │ │ │ │4095 │4212 │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│8. │Director de │S, SSD │4095 │4212 │ │ │ │ │
│ │îngrijiri │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│9. │Alţi directori │S │5500 │5600 │5450 │5500 │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│10. │Asistent-şef │S, SSD, │ │ │ │ │4095 │4212 │
│ │ │PL │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


┌────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Institutul Naţional│Centrul de │Centre de │Centre de │
│crt.│ │studiilor│de Hematologie │Transfuzie Sanguină│transfuzie sanguină│transfuzie sanguină│
│ │ │ │Transfuzională │al Municipiului │regionale │judeţene │
│ │ │ │"Prof. Dr. C. T. │Bucureşti │ │ │
│ │ │ │Nicolau" │ │ │ │
│ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │ │Grad I │Grad II │Grad I │Grad II │Grad I │Grad II │Grad I │Grad II │
│ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│
│ │ │ │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │
│ │ │ │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │Director │ │5500 │5737 │ │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Director, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │director │S │5274 │5500 │5274 │5500 │5128 │5274 │5128 │5274 │
│ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adjunct │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Director │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │adjunct │S │5128 │5274 │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţific │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Director │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │adjunct │S │3459 │4212 │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contabilitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5. │Director │S │3459 │4212 │ │ │ │ │ │ │
│ │resurse umane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│6. │Contabil-şef │S │ │ │3459 │4212 │3400 │4095 │3363 │3557 │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


┌────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │Alte funcţii de │ │Grad I │Grad II │
│Nr. │conducere │Nivelul │ │ │
│crt.│ │studiilor├─────────┼─────────┤
│ │ │ │Salariile│Salariile│
│ │ │ │de bază │de bază │
│ │ │ │- lei - │- lei - │
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │Director general*) │S │5500 │5737 │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Director general │ │ │ │
│2. │adjunct, director, │S │5274 │5500 │
│ │director executiv*) │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3. │Director adjunct*) │S │5128 │5274 │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4. │Director adjunct │S │3659 │4212 │
│ │financiar-contabil*)│ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5. │Contabil-şef*) │S │3459 │4212 │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Medic şef │ │ │ │
│6. │ambulatoriu de │S │5500 │5550 │
│ │specialitate şi │ │ │ │
│ │altele similare │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│7. │Şef serviciu │S │3459 │4212 │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Şef birou, şef │ │ │ │
│8. │atelier, şef │S │2955 │3459 │
│ │laborator, şef │ │ │ │
│ │oficiu │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Medic (farmacist, │ │ │ │
│ │biolog, biochimist, │ │ │ │
│9. │chimist, psiholog), │S │5500 │5550 │
│ │şef secţie, şef │ │ │ │
│ │laborator şi altele │ │ │ │
│ │similare │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│10. │Asistent medical-şef│S, SSD, │3850 │3950 │
│ │pe unitate │PL │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│11. │Şef formaţie │ │1500 │1900 │
│ │muncitori │ │ │ │
└────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

──────────
    *) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.
──────────
     NOTE:
    1. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut.
    2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut.
    3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.
    4. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere în comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.

    I.1. Persoanele care exercită funcţiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcţii beneficiază de creşterea salariului de bază avut după cum urmează:

┌────┬────────────────────────┬────────┐
│Nr. │Funcţia │Creştere│
│crt.│ │salariu │
│ │ │de bază │
│ │ │- % - │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Director program de │ │
│1. │rezidenţiat medicină de │12,5 │
│ │urgenţă │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Responsabil de formare │ │
│2. │în rezidenţiat medicină │10 │
│ │de urgenţă │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│3. │Farmacist şef serviciu │7,5 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Asistent medical │ │
│ │(tehnician sanitar, soră│ │
│4. │medicală, │ │
│ │oficiant medical, moaşă,│ │
│ │laborant şi altele │15 │
│ │similare) şef │ │
│ │şi/sau coordonator │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Chimist, biolog, │ │
│5. │biochimist, farmacist, │ │
│ │asistent medical şi │5 │
│ │alt personal cu gestiune│ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│6. │Spălătoreasă cu gestiune│2,5 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│7. │Şef echipă │2,5 │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Medic, biolog, chimist, │ │
│ │inginer, farmacist, │ │
│ │fizician, │ │
│8. │psiholog (inspector/ │ │
│ │consilier) şi asistent │ │
│ │inspector │ │
│ │(referent) care exercită│12,5 │
│ │atribuţii de control în │ │
│ │sănătate │ │
│ │publică - direcţia de │ │
│ │sănătate publică │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Medic coordonator │ │
│ │substaţie Serviciul de │ │
│9. │ambulanţă │ │
│ │Bucureşti-Ilfov/ │10 │
│ │substaţie serviciul de │ │
│ │ambulanţă judeţean │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Asistent medical │ │
│ │coordonator substaţie │ │
│10. │Serviciul de ambulanţă │ │
│ │Bucureşti-Ilfov/ │10 │
│ │substaţie serviciul de │ │
│ │ambulanţă judeţean │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Ambulanţier cu atribuţii│ │
│ │de avizare tehnică │ │
│11. │substaţie │ │
│ │Serviciul de ambulanţă │ │
│ │Bucureşti-Ilfov/ │10 │
│ │substaţie serviciul de │ │
│ │ambulanţă judeţean │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Asistent medical │ │
│ │responsabil pe tură cu │ │
│ │stocul 3 de │ │
│12. │medicamente (stocul de │ │
│ │urgenţă din staţia │ │
│ │centrală a │ │
│ │Serviciului de ambulanţă│10 │
│ │Bucureşti-Ilfov şi │ │
│ │staţiile centrale │ │
│ │din serviciile de │ │
│ │ambulanţă judeţene) │ │
└────┴────────────────────────┴────────┘


    I.2. Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale.

    2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială
     Unităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias"*), Institutul Naţional de Sănătate Publică, institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
    a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
    a.1. Unităţi clinice

┌────┬────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Unităţi clinice │
│crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Salariile de bază │
│ │ │ │- lei - │
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Medic primar │S │4510│4848│5091│5345│5479│5616│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │Medic primar dentist │S │4510│4848│5091│5345│5479│5616│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │Medic specialist │S │3544│3810│4000│4200│4305│4413│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4 │Medic specialist dentist│S │3544│3810│4000│4200│4305│4413│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5 │Medic rezident anul │S │3262│3507│3682│3866│3963│4062│
│ │VI-VII │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6 │Medic rezident anul IV-V│S │2709│2912│3058│3211│3291│3373│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │Medic dentist rezident │S │2709│2912│3058│3211│3291│3373│
│ │anul IV-V │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │Medic rezident anul III │S │2635│2833│2974│3123│3201│3281│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9 │Medic dentist rezident │S │2635│2833│2974│3123│3201│3281│
│ │anul III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│10 │Medic rezident anul II │S │2361│2538│2665│2798│2868│2940│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11 │Medic dentist rezident │S │2361│2538│2665│2798│2868│2940│
│ │anul II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│12 │Medic rezident anul I │S │2105│2263│2376│2495│2557│2621│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13 │Medic dentist rezident │S │2105│2263│2376│2495│2557│2621│
│ │anul I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│14 │Medic │S │2600│2795│2935│3081│3159│3237│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│15 │Medic dentist │S │2600│2795│2935│3081│3159│3237│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│16 │Farmacist primar*1) │S │4510│4848│5091│5345│5479│5616│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│17 │Farmacist specialist │S │3544│3810│4000│4200│4305│4413│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│18 │Farmacist rezident anul │S │2635│2833│2974│3123│3201│3281│
│ │III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│19 │Farmacist rezident anul │S │2361│2538│2665│2798│2868│2940│
│ │II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│20 │Farmacist rezident anul │S │2105│2263│2376│2495│2557│2621│
│ │I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│21 │Farmacist │S │2600│2795│2935│3081│3159│3237│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│22 │Fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bioinginer │S │3098│3330│3497│3672│3764│3858│
│ │medical; principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│23 │Fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bioinginer │S │2538│2728│2865│3008│3083│3160│
│ │medical; specialist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│24 │Fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bioinginer │S │2015│2166│2274│2388│2448│2509│
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│25 │Fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bioinginer │S │1804│1939│2036│2138│2192│2246│
│ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi imagistică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laborator clinic │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │balneofiziokinetoterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperare, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │farmacie licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auditivă licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │S │2760│2967│3115│3271│3353│3437│
│ │medical de profilaxie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în nutriţie şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetică, moaşă; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi imagistică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laborator clinic │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │balneofiziokinetoterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperare, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │farmacie licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auditivă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │S │2132│2292│2406│2527│2590│2655│
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţie şi dietetică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │moaşă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi imagistică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laborator clinic │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │balneofiziokinetoterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperare, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │farmacie licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auditivă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de │S │1704│1832│1923│2020│2070│2122│
│ │profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţie şi dietetică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │moaşă; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│29 │Dentist principal │SSD │1832│1969│2068│2171│2226│2281│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│30 │Dentist │SSD │1730│1860│1953│2050│2102│2154│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│31 │Dentist debutant │SSD │1578│1696│1781│1870│1917│1965│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie, radioterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiodiagnostic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specializat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de farmacie, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico-social, tehnician│ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specializat, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent igienist pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cabinet │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de audiologie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare oculară, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gerontologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socială pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vârstnici, │SSD │2389│2568│2697│2831│2902│2975│
│ │asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţionist şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent dentar; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie, radioterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiodiagnostic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specializat, │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de farmacie, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social, tehnician dentar│ │ │ │ │ │ │ │
│ │specializat, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent igienist pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cabinet │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de audiologie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare oculară, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gerontologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socială pentru │SSD │2093│2250│2362│2481│2543│2606│
│ │vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţionist şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent dentar │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie, radioterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiodiagnostic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specializat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de farmacie, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social, tehnician dentar│ │ │ │ │ │ │ │
│ │specializat, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent igienist pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cabinet │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de audiologie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare oculară, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gerontologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socială pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vârstnici, │SSD │1646│1769│1858│1951│2000│2050│
│ │asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţionist şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent dentar; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│35 │Asistent medical │PL │2285│2456│2579│2708│2776│2845│
│ │principal*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│36 │Asistent medical*2) │PL │2058│2212│2323│2439│2500│2563│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│37 │Asistent medical │PL │2628│1750│1838│1929│1978│2027│
│ │debutant*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│38 │Asistent medical │M │2081│2237│2349│2466│2528│2591│
│ │principal*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│39 │Asistent medical*2) │M │1832│1969│2068│2171│2226│2281│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│40 │Asistent medical │M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│
│ │debutant*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│41 │Tehnician dentar │M │2081│2237│2349│2466│2528│2591│
│ │principal*3) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│42 │Tehnician dentar*3) │M │1832│1969│2068│2171│2226│2281│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│43 │Tehnician dentar │M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│
│ │debutant*3) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│44 │Soră medicală │M │1790│1924│2020│2121│2175│2229│
│ │principal*4) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│45 │Soră medicală*4) │M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│46 │Soră medicală │M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│
│ │debutant*4) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│47 │Autopsier principal │M │1790│1924│2020│2121│2175│2229│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│48 │Autopsier │M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│49 │Autopsier debutant │M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│50 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator medical; │M │1790│1924│2020│2121│2175│2229│
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│51 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator medical │M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│52 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator medical; │M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    a.2. Anatomia patologică şi medicina legală

┌────┬────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │Anatomia patologică │
│Nr. │Funcţia │Nivelul │şi medicina legală │
│crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Salariile de bază │
│ │ │ │- lei - │
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1. │Medic primar │S │7585│8154│8562│8990│9214│9445│
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2. │Medic specialist│S │5961│6408│6728│7065│7242│7423│
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3. │Medic rezident │S │4557│4898│5143│5400│5535│5674│
│ │anul IV-V │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4. │Medic rezident │S │4431│4763│5001│5251│5383│5517│
│ │anul III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5. │Medic rezident │S │3970│4268│4481│4705│4823│4944│
│ │anul II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6. │Medic rezident │S │3541│3806│3997│4197│4302│4409│
│ │anul I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7. │Farmacist │S │5789│6223│6534│6861│7033│7208│
│ │primar*1) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8. │Farmacist │S │4727│5082│5336│5602│5742│5886│
│ │specialist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9. │Farmacist │S │4100│4408│4628│4859│4981│5105│
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │radiologie şi │S │5395│5800│6090│6394│6554│6718│
│ │imagistică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laborator clinic│ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│11. │radiologie şi │S │4139│4449│4672│4905│5028│5154│
│ │imagistică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laborator clinic│ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │radiologie şi │S │2471│2656│2789│2929│3002│3077│
│ │imagistică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laborator clinic│ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │superior de │SSD │4288│4610│4840│5082│5209│5339│
│ │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiodiagnostic,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specializat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de laborator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clinic, asistent│ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generalist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imagistică; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │superior de │SSD │3861│4151│4358│4576│4690│4808│
│ │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiodiagnostic,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specializat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de laborator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clinic, asistent│ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generalist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imagistică; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│15. │superior de │SSD │2305│2478│2602│2732│2800│2870│
│ │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiodiagnostic,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specializat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de laborator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clinic, asistent│ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generalist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imagistică; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│16. │Asistent medical│PL │4227│4544│4771│5010│5135│5263│
│ │principal*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│17. │Asistent │PL │3795│4080│4284│4498│4610│4725│
│ │medical*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│18. │Asistent medical│PL │2136│2296│2411│2532│2595│2660│
│ │debutant*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│19. │Asistent medical│M │3692│3969│4167│4376│4485│4597│
│ │principal*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│20. │Asistent │M │3365│3617│3798│3988│4088│4190│
│ │medical*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│21. │Asistent medical│M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│
│ │debutant*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│22. │Soră medicală │M │3284│3530│3707│3892│3989│4089│
│ │principală*4) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│23. │Soră medicală*4)│M │2858│3073│3226│3388│3472│3559│
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│24. │Soră medicală │M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│
│ │debutant*4) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│25. │Autopsier │M │3284│3530│3707│3892│3989│4089│
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│26. │Autopsier │M │2858│3073│3226│3388│3472│3559│
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│27. │Autopsier │M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Statistician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│28. │registrator │M │3284│3530│3707│3892│3989│4089│
│ │medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical anatomie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │patologică; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Statistician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│29. │registrator │M │2858│3073│3226│3388│3472│3559│
│ │medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical anatomie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │patologică │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Statistician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│30. │registrator │M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│
│ │medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical anatomie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │patologică; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    a.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

┌────┬────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │Servicii de ambulanţă, │
│ │ │ │compartimente de primire │
│ │ │ │urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU,│
│ │ │ │CPU-S, secţii/compartimente │
│ │ │ │cu paturi de ATI/TI, unitate │
│Nr. │Funcţia │Nivelul │de transport neonatală │
│crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Salariile de bază │
│ │ │ │- lei - │
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Medic primar │S │4808│5169│5427│5698│5841│5987│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │Medic dentist primar │S │4808│5169│5427│5698│5841│5987│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │Medic specialist │S │3740│4021│4222│4433│4543│4657│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4 │Medic dentist specialist│S │3740│4021│4222│4433│4543│4657│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5 │Medic rezident anul IV-V│S │2819│3030│3182│3341│3425│3510│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6 │Medic rezident anul III │S │2745│2951│3098│3253│3335│3418│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │Medic rezident anul II │S │2471│2656│2789│2929│3002│3077│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │Medic rezident anul I │S │2215│2381│2500│2625│2691│2758│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9 │Medic │S │2710│2913│3059│3212│3292│3374│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│10 │Medic dentist │S │2710│2913│3059│3212│3292│3374│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11 │Farmacist primar*1) │S │4808│5169│5427│5698│5841│5987│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│12 │Farmacist specialist │S │3740│4021│4222│4433│4543│4657│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13 │Farmacist rezident anul │S │2745│2951│3098│3253│3335│3418│
│ │III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│14 │Farmacist rezident anul │S │2471│2656│2789│2929│3002│3077│
│ │II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│15 │Farmacist rezident anul │S │2215│2381│2500│2625│2691│2758│
│ │I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│16 │Farmacist │S │2710│2913│3059│3212│3292│3374│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│17 │Fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bioinginer │S │3102│3335│3501│3676│3768│3863│
│ │medical; principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│18 │Fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bioinginer │S │2541│2732│2868│3012│3087│3164│
│ │medical; specialist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│19 │Fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bioinginer │S │2200│2365│2483│2607│2673│2739│
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│20 │Fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bioinginer │S │1844│1982│2081│2185│2240│2296│
│ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, biochimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician; principal, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expert în │S │3102│3335│3501│3676│3768│3863│
│ │fizică medicală │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, biochimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician; specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician │S │2541│2732│2868│3012│3087│3164│
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│23 │Biolog, biochimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimist, │S │2200│2365│2483│2607│2673│2739│
│ │fizician │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, biochimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician, fizician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical; │S │1844│1982│2081│2185│2240│2296│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi imagistică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │laborator clinic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │balneofiziokinetoterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperare, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │farmacie licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auditivă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │S │2765│2972│3121│3277│3359│3443│
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │moaşă, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în nutriţie şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetică; principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi imagistică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │laborator clinic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │balneofiziokinetoterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperare, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │farmacie licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auditivă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │S │2135│2295│2410│2530│2594│2658│
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │moaşă, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în nutriţie şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetică │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi imagistică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │laborator clinic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │balneofiziokinetoterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperare, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │farmacie licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auditivă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │S │1672│1797│1887│1982│2031│2082│
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │moaşă, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în nutriţie şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetică; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│28 │Dentist principal │SSD │1921│2065│2168│2277│2334│2392│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│29 │Dentist │SSD │1866│2006│2106│2212│2267│2324│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│30 │Dentist debutant │SSD │1588│1707│1792│1882│1929│1977│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie, radioterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiodiagnostic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specializat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de farmacie, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social, tehnician dentar│ │ │ │ │ │ │ │
│ │specializat, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent igienist pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cabinet │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de audiologie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare oculară, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gerontologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socială pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vârstnici, │SSD │2426│2608│2738│2875│2947│3021│
│ │asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţionist şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent dentar; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie, radioterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiodiagnostic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specializat, │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de farmacie, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social, tehnician dentar│ │ │ │ │ │ │ │
│ │specializat, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent igienist pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cabinet │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de audiologie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare oculară, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gerontologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socială pentru │SSD │2095│2252│2365│2483│2545│2609│
│ │vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţionist şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent dentar │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie, radioterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiodiagnostic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specializat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de farmacie, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social, tehnician dentar│ │ │ │ │ │ │ │
│ │specializat, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent igienist pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cabinet │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de audiologie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare oculară, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gerontologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socială pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vârstnici, │SSD │1646│1769│1858│1951│2000│2050│
│ │asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţionist şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent dentar; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│34 │Asistent medical │PL │2376│2554│2682│2816│2886│2959│
│ │principal*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│35 │Asistent medical*2) │PL │2142│2303│2418│2539│2602│2667│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│36 │Asistent medical │PL │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │debutant*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│37 │Asistent medical │M │2342│2518│2644│2776│2845│2916│
│ │principal*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│38 │Asistent medical*2) │M │1908│2051│2154│2261│2318│2376│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│39 │Asistent medical │M │1657│1781│1870│1964│2013│2063│
│ │debutant*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│40 │Tehnician dentar │M │2087│2244│2356│2473│2535│2599│
│ │principal*3) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│41 │Tehnician dentar*3) │M │2908│2051│2154│2261│2318│2376│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│42 │Tehnician dentar │M │1657│1781│1870│1964│2013│2063│
│ │debutant*3) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│43 │Soră medicală │M │1864│2004│2104│2209│2264│2321│
│ │principal*4) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│44 │Soră medicală*4) │M │1711│1839│1931│2028│2079│2131│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│45 │Soră medicală │M │1657│1781│1870│1964│2013│2063│
│ │debutant*4) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│46 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator de urgenţă; │M │1864│2004│2104│2209│2264│2321│
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│47 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operator │M │1711│1839│1931│2028│2079│2131│
│ │registrator de urgenţă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │registrator medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator de urgenţă; │M │1657│1781│1870│1964│2013│2063│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    a.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-socială

┌────┬────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │Unităţi sanitare, cu excepţia│
│ │ │ │celor cuprinse în unităţi │
│ │ │ │clinice, unităţi de asistenţă│
│ │ │ │socială şi unităţi de │
│Nr. │Funcţia │Nivelul │asistenţă medico-socială │
│crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Salariile de bază │
│ │ │ │- lei - │
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Medic primar │S │3601│3871│4065│4268│4375│4484│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │Medic dentist primar │S │3601│3871│4065│4268│4375│4484│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │Medic specialist │S │3137│3372│3541│3718│3811│3906│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4 │Medic dentist specialist│S │3137│3372│3541│3718│3811│3906│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5 │Medic rezident anul │S │2999│3224│3385│3554│3643│3734│
│ │VI-VII │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6 │Medic rezident, medic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentist │S │2924│3143│3300│3465│3552│3641│
│ │rezident, anul IV-V │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │Medic rezident, medic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentist │S │2455│2639│2771│2910│2982│3057│
│ │rezident, anul III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │Medic rezident, medic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentist │S │2211│2377│2496│2620│2686│2753│
│ │rezident, anul II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9 │Medic rezident, medic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentist │S │1985│2134│2241│2353│2411│2472│
│ │rezident, anul I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│10 │Medic │S │2485│2671│2805│2945│3019│3094│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11 │Medic dentist │S │2485│2671│2805│2945│3019│3094│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│12 │Farmacist primar*1) │S │3601│3871│4065│4268│4375│4484│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13 │Farmacist specialist │S │3137│3372│3541│3718│3811│3906│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│14 │Farmacist rezident anul │S │2455│2639│2771│2910│2982│3057│
│ │III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│15 │Farmacist rezident anul │S │2211│2377│2496│2620│2686│2753│
│ │II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│16 │Farmacist rezident anul │S │1985│2134│2241│2353│2411│2472│
│ │I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│17 │Farmacist │S │2367│2545│2672│2805│2875│2947│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│18 │Fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bioinginer │S │2205│2370│2489│2613│2679│2746│
│ │medical; principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│19 │Fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bioinginer │S │1921│2065│2168│2277│2334│2392│
│ │medical; specialist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│20 │Fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bioinginer │S │1813│1949│2046│2149│2202│2258│
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│21 │Fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bioinginer │S │1625│1747│1834│1926│1974│2023│
│ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi imagistică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laborator clinic │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │balneofiziokinetoterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperare, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │farmacie licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auditivă licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │S │2302│2475│2598│2728│2797│2866│
│ │medical de profilaxie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în nutriţie şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetică, moaşă; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi imagistică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laborator clinic │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │balneofiziokinetoterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperare, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │farmacie licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auditivă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │S │1916│2060│2163│2271│2328│2386│
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţie şi dietetică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │moaşă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi imagistică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laborator clinic │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │balneofiziokinetoterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperare, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dentar licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │farmacie licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auditivă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de │S │1683│1809│1900│1995│2045│2096│
│ │profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţie şi dietetică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │moaşă; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│25 │Dentist principal │SSD │1730│1860│1953│2050│2102│2154│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│26 │Dentist │SSD │1605│1725│1812│1902│1950│1999│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│27 │Dentist debutant │SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie, radioterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiodiagnostic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specializat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de farmacie, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social, tehnician dentar│ │ │ │ │ │ │ │
│ │specializat, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent igienist pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cabinet │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de audiologie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare oculară, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gerontologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socială pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vârstnici, │SSD │2125│2284│2399│2519│2581│2646│
│ │asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţionist şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent dentar; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie, radioterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiodiagnostic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specializat, │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de farmacie, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social, tehnician dentar│ │ │ │ │ │ │ │
│ │specializat, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent igienist pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cabinet │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de audiologie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare oculară, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gerontologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socială pentru │SSD │1849│1988│2087│2191│2246│2302│
│ │vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţionist şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent dentar │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie, radioterapie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiodiagnostic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical specializat, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de farmacie, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social, tehnician dentar│ │ │ │ │ │ │ │
│ │specializat, asistent de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │profilaxie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent igienist pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cabinet │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stomatologie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de audiologie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare oculară, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gerontologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socială pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vârstnici, │SSD │1646│1769│1858│1951│2000│2050│
│ │asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiziokinetoterapeut, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nutriţionist şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent dentar; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│31 │Asistent medical │PL │2012│2163│2271│2385│2444│2505│
│ │principal*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│32 │Asistent medical*2) │PL │1816│1952│2050│2152│2206│2261│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│33 │Asistent medical │PL │1586│1705│1790│1880│1927│1975│
│ │debutant*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│34 │Asistent medical │M │1859│1998│2098│2203│2258│2315│
│ │principal*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│35 │Asistent medical*2) │M │1683│1809│1900│1995│2045│2096│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│36 │Asistent medical │M │1553│1669│1753│1841│1887│1934│
│ │debutant*2) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│37 │Tehnician dentar │M │1713│1841│1934│2030│2081│2133│
│ │principal*3) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│38 │Tehnician dentar*3) │M │1628│1750│1838│1929│1978│2027│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│39 │Tehnician dentar │M │1589│1708│1794│1883│1930│1979│
│ │debutant*3) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│40 │Soră medicală │M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│
│ │principal*4) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│41 │Soră medicală*4) │M │1609│1730│1816│1907│1955│2004│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│42 │Soră medicală │M │1589│1708│1794│1883│1930│1979│
│ │debutant*4) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│43 │Autopsier principal │M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│44 │Autopsier │M │1609│1730│1816│1907│1955│2004│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│45 │Autopsier debutant │M │1589│1708│1794│1883│1930│1979│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│46 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator medical; │M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│47 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator medical │M │1609│1730│1816│1907│1955│2004│
├────┼────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│48 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │registrator medical; │M │1589│1708│1794│1883│1930│1979│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘    b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
    b.1. Unităţi clinice

┌────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Unităţi clinice │
│crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Salariile de bază │
│ │ │ │- lei - │
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼───────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biochimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal, │S │2948│3169│3328│3494│3581│3671│
│ │expert în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizică medicală│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biochimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │S │2702│2905│3050│3202│3282│3364│
│ │fizician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │biochimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimist, │S │2476│2662│2795│2935│3008│3083│
│ │fizician │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biochimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician │S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │medical; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Logoped, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kinetoterapeut,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│
│ │social; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Logoped, │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │sociolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesor CFM, │S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│
│ │kinetoterapeut,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent social│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Logoped, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kinetoterapeut,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │social; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │SSD │2269│2439│2561│2689│2756│2825│
│ │social; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal*5) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimist, │SSD │2141│2302│2417│2537│2601│2666│
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social*5) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │SSD │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │social; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant*5) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11 │Psiholog │S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│12 │Psiholog │S │2702│2905│3050│3202│3282│3364│
│ │specialist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13 │Psiholog │S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│
│ │practicant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│14 │Psiholog │S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │stagiar │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    b.2. Anatomia patologică şi medicina legală

┌────┬───────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │Anatomia patologică şi │
│Nr. │Funcţia │Nivelul │medicina legală │
│crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Salariile de bază │
│ │ │ │- lei - │
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼───────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biochimist,│ │ │ │ │ │ │ │
│1 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal, │S │5528│5943│6240│6552│6716│6883│
│ │expert în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medicală │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biochimist,│ │ │ │ │ │ │ │
│2 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist,│S │4510│4848│5091│5345│5479│5616│
│ │fizician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │biochimist,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimist, │S │3528│3793│3982│4181│4286│4393│
│ │fizician │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biochimist,│ │ │ │ │ │ │ │
│4 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician │S │2471│2656│2789│2929│3002│3077│
│ │medical; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5 │Psiholog │S │5374│5777│6066│6369│6528│6692│
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6 │Psiholog │S │5197│5587│5866│6159│6313│6471│
│ │specialist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │Psiholog │S │4116│4425│4646│4878│5000│5125│
│ │practicant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │Psiholog │S │2305│2478│2602│2732│2800│2870│
│ │stagiar │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    b.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

┌────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │Servicii de ambulanţă, │
│ │ │ │compartimente de primire │
│ │ │ │urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU,│
│ │ │ │CPU-S, secţii/compartimente │
│ │ │ │cu paturi de ATI/TI, unitate │
│Nr. │Funcţia │Nivelul │de transport neonatală │
│crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Salariile de bază │
│ │ │ │- lei - │
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼───────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Logoped, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kinetoterapeut,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │S │2948│3169│3328│3494│3581│3671│
│ │social; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Logoped, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │sociolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesor CFM, │S │2451│2635│2767│2905│2978│3052│
│ │kinetoterapeut,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent social│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Logoped, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kinetoterapeut,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │S │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │social; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │SSD │2549│2740│2877│3021│3097│3174│
│ │social; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal*5) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimist, │SSD │2015│2166│2274│2388│2448│2509│
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social*5) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │SSD │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │social; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant*5) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │Psiholog │S │2948│3169│3328│3494│3581│3671│
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │Psiholog │S │2451│2635│2767│2905│2978│3052│
│ │specialist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9 │Psiholog │S │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │practicant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│10 │Psiholog │S │1758│1890│1984│2084│2136│2189│
│ │stagiar │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    b.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-socială

┌────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │Unităţi sanitare, cu excepţia│
│Nr. │Funcţia │Nivelul │celor │
│crt.│ │studiilor│cuprinse în unităţi clinice, │
│ │ │ │unităţi de asistenţă socială │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │unităţi de asistenţă │
│ │ │ │medico-socială │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Salariile de bază │
│ │ │ │- lei - │
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼───────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biochimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician; │S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│
│ │principal, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expert în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizică medicală│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biochimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician; │S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│
│ │specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │biochimist, │S │2141│2302│2417│2537│2601│2666│
│ │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biochimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizician, │S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │fizician │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Logoped, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kinetoterapeut,│S │2275│2446│2568│2696│2764│2833│
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Logoped, │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │sociolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesor CFM, │S │1941│2087│2191│2300│2358│2417│
│ │kinetoterapeut,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent social│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Logoped, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kinetoterapeut,│S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │SSD │2003│2153│2261│2374│2433│2494│
│ │social; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal*5) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimist, │SSD │1829│1966│2064│2168│2222│2277│
│ │asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social*5) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │chimist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent │SSD │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │social; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant*5) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11 │Psiholog │S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│12 │Psiholog │S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│
│ │specialist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13 │Psiholog │S │2141│2302│2417│2537│2601│2666│
│ │practicant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│14 │Psiholog │S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │stagiar │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘    c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
    c.1. Unităţi clinice

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Unităţi clinice │
│crt.│ │studiilor│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Salariile de bază │
│ │ │ │- lei - │
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼─────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Infirmieră, │M; G │1380│1484│1558│1636│1676│1718│
│ │agent DDD │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Infirmieră, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │agent DDD; │M; G │1365│1467│1541│1618│1658│1700│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Brancardier, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │băieş, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nămolar, │G │1360│1462│1535│1612│1652│1693│
│ │spălătoreasă,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijitoare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Şofer │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │autosanitară │M │1390│1494│1569│1647│1689│1731│
│ │II*7) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Şofer │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │autosanitară │M; G │1370│1473│1546│1624│1664│1706│
│ │III*7) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    c.2. Anatomia patologică şi medicina legală

┌────┬────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Anatomia patologică şi │
│crt.│ │studiilor│medicina legală │
│ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Salariile de bază │
│ │ │ │- lei - │
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1. │Brancardier,│G │2075│2231│2342│2459│2521│2584│
│ │îngrijitoare│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

┌────┬──────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │Servicii de ambulanţă, │
│ │ │ │compartimente de primire │
│Nr. │Funcţia │Nivelul │urgenţe: │
│crt.│ │studiilor│UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S │
│ │ │ │secţii/ │
│ │ │ │compartimente cu paturi de │
│ │ │ │ATI/TI, │
│ │ │ │unitate de transport │
│ │ │ │neonatală │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Salariile de bază │
│ │ │ │- lei - │
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼──────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Infirmieră, │M; G │1484│1595│1675│1759│1803│1848│
│ │agent DDD │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Infirmieră, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │agent DDD; │M; G │1467│1577│1656│1739│1782│1827│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Brancardier, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │băieş, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nămolar, │G │1462│1572│1650│1733│1776│1820│
│ │spălătoreasă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijitoare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4 │Ambulanţier*6)│M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Şofer │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │autosanitară │M │1761│1893│1988│2087│2139│2193│
│ │I*7) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Şofer │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │autosanitară │M │1550│1666│1750│1837│1883│1930│
│ │II*7) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    c.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-socială

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │Unităţi sanitare, cu excepţia│
│Nr. │Funcţia │Nivelul │celor │
│crt.│ │studiilor│cuprinse în unităţi clinice, │
│ │ │ │unităţi de asistenţă socială │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │unităţi de asistenţă │
│ │ │ │medico-socială │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Salariile de bază │
│ │ │ │- lei - │
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼─────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1. │Infirmieră, │M;G │1370│1473│1546│1624│1664│1706│
│ │agent DDD │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Infirmieră, │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │agent DDD; │M;G │1360│1462│1535│1612│1652│1693│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Brancardier, │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │băieş, │G │1350│1451│1524│1600│1640│1681│
│ │nămolar, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spălătoreasă,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijitoare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Şofer │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │autosanitară │M │1375│1478│1552│1630│1670│1712│
│ │II*7) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Şofer │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │autosanitară │M;G │1365│1467│1541│1618│1658│1700│
│ │III*7) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘     NOTE:
    1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate contractual şi funcţionarilor publici din direcţiile de sănătate publică, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, nivelului de studii şi gradaţiei avute. Salariul pentru şef serviciu - funcţionar public - se echivalează cu salariul medicului şef de laborator, gradul II - personal contractual, iar pentru şef birou - funcţionar public se echivalează cu salariul medicului şef de laborator, gradul I - personal contractual.
    2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice, anatomie patologică şi medicină legală şi compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţi clinice, institute şi centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.
    3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II se utilizează numai pentru încadrarea şi promovarea acestor funcţii la serviciile de ambulanţă şi se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    4. Anexele a.1, b.1, c.1 se utilizează şi pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ preşcolar, şcolar şi universitar.
    5. Salarizarea prevăzută pentru funcţia de infirmier se utilizează şi pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoşi din unităţile, secţiile sau compartimentele de psihiatrie.
    6. Anexele a.4, b.4, c.4 se utilizează şi pentru personalul din creşe.

──────────
    *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
     *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.
     *3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.
     *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
     *5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.
     *6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condiţiile legii, de personalul încadrat pe funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.
     *7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
──────────


    3. Unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare
    1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere

┌────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │Funcţia │Clase de │Grad I │Grad II │
│crt.│ │salarizare├─────────┼─────────┤
│ │ │potrivit │Salariile│Salariile│
│ │ │studiilor │de bază │de bază │
│ │ │ │- lei - │- lei - │
├────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│a) Unităţi de asistenţă socială/centre cu │
│personalitate juridică │
├────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┤
│1 │Director │S │6143 │6498 │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│2 │Contabil-şef│S │5450 │5500 │
├────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│b) Unităţi de asistenţă socială/centre fără │
│personalitate juridică │
├────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┤
│3 │Şef centru │S │5500 │5700 │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│4 │Coordonator │ │ │ │
│ │personal de │S; SSD; PL│3850 │4212 │
│ │specialitate│ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┘


     NOTĂ:
    1. Nivelul de salarizare prevăzut la pct. a) Unităţi de asistenţă socială/centre cu personalitate juridică, pentru personalul de conducere, se aplică şi personalului de conducere funcţionari publici - director executiv, director executiv adjunct, director general, director general adjunct - din direcţiile de asistenţă socială şi protecţia copilului.


    2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică

┌────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Clase de │Salariile de bază │
│crt.│ │salarizare│- lei - │
│ │ │potrivit │Gradaţia │
│ │ │studiilor │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Medic primar │S │3274│3520│3696│3880│3977│4077│
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │Medic primar │S │3274│3520│3696│3880│3977│4077│
│ │dentist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │Medic specialist │S │2852│3066│3219│3380│3465│3551│
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4 │Medic specialist │S │2852│3066│3219│3380│3465│3551│
│ │dentist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5 │Medic │S │2367│2545│2672│2805│2875│2947│
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6 │Medic dentist │S │2367│2545│2672│2805│2875│2947│
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │Asistent social │S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │Asistent social │S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│
│ │specialist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9 │Asistent social │S │2141│2302│2417│2537│2601│2666│
│ │practicant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│10 │Asistent social │S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11 │Psiholog principal │S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│12 │Psiholog specialist│S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13 │Psiholog practicant│S │2141│2302│2417│2537│2601│2666│
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│14 │Psiholog stagiar │S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Logoped, profesor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CFM, interpret │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în limbajul │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │mimico-gestual şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limbajului specific│ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu surdocecitate, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kinetoterapeut │S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│
│ │psihopedagog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terapeut │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ocupaţional; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Logoped, profesor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CFM, interpret │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în limbajul │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │mimico-gestual şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limbajului specific│ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu surdocecitate, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kinetoterapeut │S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│
│ │psihopedagog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terapeut │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ocupaţional │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Logoped, profesor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CFM, interpret │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în limbajul │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │mimico-gestual şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limbajului specific│ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu surdocecitate, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kinetoterapeut │S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │psihopedagog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terapeut │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ocupaţional; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│18 │Fiziokinetoterapeut│S │2785│2994│3144│3301│3383│3468│
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│19 │Fiziokinetoterapeut│S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│
│ │specialist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│20 │Fiziokinetoterapeut│S │2141│2302│2417│2537│2601│2666│
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│21 │Fiziokinetoterapeut│S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│22 │Educator principal │S │2405│2585│2715│2850│2922│2995│
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│23 │Educator │S │2020│2172│2280│2394│2454│2515│
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│24 │Educator debutant │S │1376│1479│1553│1631│1672│1713│
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare │S │2405│2585│2715│2850│2922│2995│
│ │auditivă; principal│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │audiologie şi │S │2020│2172│2280│2394│2454│2515│
│ │protezare auditivă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Asistent medical, │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protezare │S │1376│1479│1553│1631│1672│1713│
│ │auditivă; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Educator, profesor │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │CFM, educator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │puericultor, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical; │SSD │2269│2439│2561│2689│2756│2825│
│ │principal*1) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Educator, profesor │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │CFM, educator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │puericultor, │SSD │2141│2302│2417│2537│2601│2666│
│ │asistent medical*1)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Educator, profesor │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │CFM, educator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │puericultor, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical; │SSD │1540│1656│1738│1825│1871│1918│
│ │debutant*1) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Educator, educator │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │puericultor, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical; │PL │2176│2339│2456│2579│2643│2710│
│ │principal*1) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│32 │Educator, educator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │puericultor, │PL │1960│2107│2212│2323│2381│2441│
│ │asistent medical*1)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Educator, educator │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │puericultor, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent medical; │PL │1550│1666│1750│1837│1883│1930│
│ │debutant*1) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Educator, educator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │puericultor, │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │asistent igienă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent BFT, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │optician protezare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ortopedică şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auditivă, asistent │M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │medical; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal*1) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Educator, educator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │puericultor, │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │asistent igienă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent BFT, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │optician protezare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ortopedică şi │M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│
│ │auditivă, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical*1) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Educator, educator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │puericultor, │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │asistent igienă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent BFT, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │optician protezare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ortopedică şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auditivă, asistent │M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│
│ │medical; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant*1) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interpret în │ │ │ │ │ │ │ │
│37 │limbaj │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mimico-gestual şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limbajului specific│M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu surdocecitate │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Instructor de │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │educaţie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instructor CFM; │M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│39 │Instructor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţie, │M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│
│ │instructor CFM │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Instructor de │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │educaţie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instructor CFM; │M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Instructor de │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terapeut, animator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socio- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educativ, pedagog │PL │2176│2339│2456│2579│2643│2710│
│ │de recuperare; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Instructor de │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terapeut, animator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socio- │PL │1960│2107│2212│2323│2381│2441│
│ │educativ, pedagog │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de recuperare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Instructor de │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terapeut, animator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socio- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educativ, pedagog │PL │1550│1666│1750│1837│1883│1930│
│ │de recuperare; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Instructor de │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terapeut, animator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socio- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educativ, pedagog │M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │de recuperare; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Instructor de │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terapeut, animator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socio- │M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│
│ │educativ, pedagog │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de recuperare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Instructor de │ │ │ │ │ │ │ │
│46 │ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terapeut, animator │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socio- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educativ, pedagog │M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│
│ │de recuperare; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│47 │Soră medicală, │M │1705│1833│1925│2021│2071│2123│
│ │masor; principal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│48 │Soră medicală, │M │1560│1677│1761│1849│1895│1942│
│ │masor │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│49 │Soră medicală, │M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│
│ │masor; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Părinte social, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijitor la │ │ │ │ │ │ │ │
│50 │domiciliu, asistent│ │ │ │ │ │ │ │
│ │personal, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistent maternal │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionist, │M, G │1446│1554│1632│1714│1757│1801│
│ │asistent personal │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
│51 │protezist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │M, PL │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │audioprotezist │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│52 │Agent informare │M, PL │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │privind cariera │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

──────────
    *1) Se aplică şi funcţiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriţionist şi dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.
──────────

    3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire şi asistenţă pentru unităţi de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică

┌────┬─────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Clase de │Salariile de bază │
│crt.│ │salarizare│- lei - │
│ │ │potrivit │Gradaţia │
│ │ │studiilor │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Infirmieră │M, G │1370│1473│1546│1624│1664│1706│
├────┼─────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │Infirmieră │M, G │1360│1462│1535│1612│1652│1693│
│ │debutantă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │Supraveghetor│M, G │1370│1473│1546│1624│1664│1706│
│ │de noapte │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Supraveghetor│ │ │ │ │ │ │ │
│4 │de noapte │M, G │1360│1462│1535│1612│1652│1693│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5 │Îngrijitoare,│M, G │1350│1451│1524│1600│1640│1681│
│ │spălătoreasă │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘    4. Alte funcţii comune din sistemul sanitar
    A. Alte funcţii din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii din unităţi clinice, servicii de ambulanţă şi institute de medicină legală

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Salarii de bază │
│crt.│ │studiilor│- lei - │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼─────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Auditor I │S │2957│3179│3338│3505│3592│3682│
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │Auditor II │S │2426│2608│2738│2875│2947│3021│
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Consilier, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expert, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │referent de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │inspector de │S │2827│3039│3191│3351│3434│3520│
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │gradul I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Consilier, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expert, │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │referent de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │inspector de │S │2317│2491│2615│2746│2815│2885│
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │gradul II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Consilier, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expert, │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │referent de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │inspector de │S │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │gradul III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Consilier, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expert, │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │referent de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │inspector de │S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Inginer, │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │economist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist │S │2827│3039│3191│3351│3434│3520│
│ │IA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Inginer, │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │economist, │S │2317│2491│2615│2746│2815│2885│
│ │gradul I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Inginer, │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │economist, │S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│
│ │gradul II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Inginer, │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │economist, │S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11 │Consilier │S │2827│3039│3191│3351│3434│3520│
│ │juridic, IA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│12 │Gradul I │S │2317│2491│2615│2746│2815│2885│
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13 │Gradul II │S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│14 │debutant │S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Referent, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subinginer, │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │conductor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arhitect, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arhivar, │SSD │2176│2339│2456│2579│2643│2710│
│ │tehnician- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economist; I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Referent, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subinginer, │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │conductor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arhitect, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arhivar, │SSD │1742│1873│1966│2065│2116│2169│
│ │tehnician- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economist; II│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Referent, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subinginer, │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │conductor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arhitect, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arhivar, │SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952│
│ │tehnician- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economist; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Referent, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subinginer, │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │conductor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arhitect, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arhivar, │SSD │1540│1656│1738│1825│1871│1918│
│ │tehnician- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economist; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Tehnician, │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │merceolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contabil, │M │1742│1873│1966│2065│2116│2169│
│ │referent; IA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Tehnician, │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │merceolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contabil, │M │1686│1812│1903│1998│2048│2099│
│ │referent; I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│21 │II │M │1568│1686│1770│1858│1905│1952│
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│22 │debutant │M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│
└────┴─────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. Unităţi de informatică din unităţi clinice

┌────┬──────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Salarii de bază │
│crt.│ │studiilor│- lei - │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼──────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │a) Funcţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţie pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grade │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Analist, │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │programator, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inginer de │S │2827│3039│3191│3351│3434│3520│
│ │sistem; IA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │I │S │2317│2491│2615│2746│2815│2885│
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │II │S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4 │debutant │S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Informatician,│ │ │ │ │ │ │ │
│5 │conductor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnic; │SSD │2176│2339│2456│2579│2643│2710│
│ │I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6 │II │SSD │1742│1873│1966│2065│2116│2169│
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │III │SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952│
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │debutant │SSD │1540│1656│1738│1825│1871│1918│
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │b) Funcţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţie pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trepte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Analist │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │(programator) │M │2004│2154│2262│2375│2434│2495│
│ │ajutor IA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Analist │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │(programator) │M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │ajutor I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11 │II │M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│12 │debutant │M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Operator, │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │controlor │M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │date; I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│14 │II │M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│15 │III │M │1590│1709│1795│1884│1932│1980│
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│16 │debutant │M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│
└────┴──────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    C. Alte funcţii comune din unităţi clinice

┌────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Salarii de bază │
│crt.│ │studiilor│- lei - │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Stenodactilograf,│ │ │ │ │ │ │ │
│1 │secretar- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dactilograf, │M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │dactilograf; IA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Stenodactilograf,│ │ │ │ │ │ │ │
│2 │secretar- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dactilograf, │M; G │1705│1833│1925│2021│2071│2123│
│ │dactilograf; I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │Secretar │M; G │1560│1677│1761│1849│1895│1942│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4 │Secretar debutant│M; G │1513│1626│1708│1793│1838│1884│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5 │Administrator I │M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6 │Administrator II │M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │Şef depozit I │M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │Şef depozit II │M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Casier, │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │magaziner, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionar, │M; G │1705│1833│1925│2021│2071│2123│
│ │arhivar │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Casier, │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │magaziner, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionar, │M; G │1640│1763│1851│1944│1992│2042│
│ │arhivar; I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Casier, │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │magaziner, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionar, │M; G │1560│1677│1761│1849│1895│1942│
│ │arhivar, debutant│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│12 │Şef formaţie pază│ │1745│1876│1970│2068│2120│2173│
│ │/pompieri │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13 │Şef formaţie │ │1640│1763│1851│1944│1992│2042│
│ │muncitori │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Portar, paznic, │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │pompier, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijitor, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │guard, bufetier, │ │1380│1484│1558│1636│1676│1718│
│ │manipulant │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunuri, curier │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│15 │Maistru I │ │1705│1833│1925│2021│2071│2123│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│16 │Maistru I │ │1560│1677│1761│1849│1895│1942│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│17 │Şofer I │ │1848│1987│2086│2190│2245│2301│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│18 │Şofer II │ │1779│1912│2008│2108│2161│2215│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│19 │Muncitor │ │1510│1623│1704│1790│1834│1880│
│ │calificat I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│20 │Muncitor │ │1448│1557│1634│1716│1759│1803│
│ │calificat II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│21 │Muncitor │ │1380│1484│1558│1636│1676│1718│
│ │calificat III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│22 │Muncitor │ │1344│1445│1517│1593│1633│1674│
│ │calificat IV │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│23 │Muncitor │ │1250│1344│1411│1481│1519│1556│
│ │necalificat │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    D. Alte funcţii din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii din unităţi sanitare, cu excepţia celor din unităţi clinice

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Salarii de bază │
│crt.│ │studiilor│- lei - │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼─────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 │Auditor I │S │2809│3020│3171│3329│3412│3498│
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2 │Auditor II │S │2305│2478│2602│2732│2800│2870│
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Consilier, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expert, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │referent de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │inspector de │S │2686│2887│3032│3183│3263│3345│
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │gradul I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Consilier, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expert, │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │referent de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │inspector de │S │2201│2366│2484│2609│2674│2741│
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │gradul II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Consilier, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expert, │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │referent de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │inspector de │S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │gradul III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Consilier, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expert, │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │referent de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │inspector de │S │1660│1785│1874│1967│2017│2067│
│ │specialitate,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Inginer, │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │economist, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialist, │S │2686│2887│3032│3183│3263│3345│
│ │gradul IA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Inginer, │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │economist, │S │2201│2366│2484│2609│2674│2741│
│ │gradul I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Inginer, │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │economist, │S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│
│ │gradul II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Inginer, │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │economist, │S │1660│1785│1874│1967│2017│2067│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Consilier │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │juridic, │S │2686│2887│3032│3183│3263│3345│
│ │gradul IA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Consilier │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │juridic, │S │2201│2366│2484│2609│2674│2741│
│ │gradul I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Consilier │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │juridic, │S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│
│ │gradul II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Consilier │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │juridic, │S │1660│1785│1874│1967│2017│2067│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Tehnician, │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │merceolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contabil, │ │1742│1873│1966│2065│2116│2169│
│ │referent; IA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Tehnician, │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │merceolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contabil, │M │1686│1812│1903│1998│2048│2099│
│ │referent; I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Tehnician, │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │merceolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contabil, │M │1568│1686│1770│1858│1905│1952│
│ │referent; II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Tehnician, │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │merceolog, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contabil, │M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│
│ │referent; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    E. Unităţi de informatică din unităţi sanitare, cu excepţia celor din unităţi clinice

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Salarii de bază │
│crt.│ │studiilor│- lei - │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼─────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────────┴─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │a) Funcţii de execuţie │ │ │ │ │ │ │
│ │pe grade │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┬─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Analist, │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │programator, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inginer de │S │2686│2887│3032│3183│3263│3345│
│ │sistem; IA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Analist, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │programator, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inginer de │S │2201│2366│2484│2609│2674│2741│
│ │sistem; I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Analist, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │programator, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inginer de │S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│
│ │sistem; II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Analist, │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │programator, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inginer de │S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│
│ │sistem; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┴─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │b) Funcţii de execuţie │ │ │ │ │ │ │
│ │pe trepte │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┬─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Analist │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │(programator)│M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
│ │ajutor IA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Analist │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │(programator)│M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│
│ │ajutor I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Analist │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │(programator)│M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│
│ │ajutor II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Operator, │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │controlor │M │1742│1873│1966│2065│2116│2169│
│ │date; I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Operator, │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │controlor │M │1590│1709│1795│1884│1932│1980│
│ │date; II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Operator, │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │controlor │M │1410│1516│1592│1671│1713│1756│
│ │date; III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Operator, │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │controlor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │date; │M │1350│1451│1524│1600│1640│1681│
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    F. Alte funcţii comune din unităţi sanitare, cu excepţia celor din unităţi clinice

┌────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │Nivelul │Salarii de bază │
│crt.│ │studiilor│- lei - │
│ │ │ ├─────────────────────────────┤
│ │ │ │Gradaţia │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Stenodactilograf,│ │ │ │ │ │ │ │
│1 │secretar- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dactilograf, │M │1540│1656│1738│1825│1871│1918│
│ │dactilograf; IA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Stenodactilograf,│ │ │ │ │ │ │ │
│2 │secretar- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dactilograf, │M; G │1410│1516│1592│1671│1713│1756│
│ │dactilograf; I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3 │Secretar │M; G │1390│1494│1569│1647│1689│1731│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4 │Secretar debutant│M; G │1250│1344│1411│1481│1519│1556│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5 │Administrator I │M │1710│1838│1930│2027│2077│2129│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6 │Administrator II │M │1600│1720│1806│1896│1944│1992│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7 │Şef depozit I │M │1640│1763│1851│1944│1992│2042│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8 │Şef depozit II │M │1530│1645│1727│1813│1859│1905│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Casier, │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │magaziner, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionar, │M; G │1390│1494│1569│1647│1689│1731│
│ │arhivar │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│10 │Şef formaţie pază│ │1640│1763│1851│1944│1992│2042│
│ │/pompieri │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11 │Şef formaţie │ │1640│1763│1851│1944│1992│2042│
│ │muncitori │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Portar, paznic, │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │pompier, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijitor, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │guard, bufetier, │ │1344│1445│1517│1593│1633│1674│
│ │manipulant │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunuri, curier │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13 │Maistru I │ │1590│1709│1795│1884│1932│1980│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│14 │Maistru II │ │1500│1613│1693│1778│1822│1868│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│15 │Şofer I │ │1530│1645│1727│1813│1859│1905│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│16 │Şofer II │ │1500│1613│1693│1778│1822│1868│
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│17 │Muncitor │ │1570│1688│1772│1861│1907│1955│
│ │calificat I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│18 │Muncitor │ │1400│1505│1580│1659│1701│1743│
│ │calificat II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│19 │Muncitor │ │1380│1484│1558│1636│1676│1718│
│ │calificat III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│20 │Muncitor │ │1344│1445│1517│1593│1633│1674│
│ │calificat IV │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│21 │Muncitor │ │1250│1344│1411│1481│1519│1556│
│ │necalificat │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

    ANEXA 2

     (Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)

     FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ÎNVĂŢĂMÂNT"

    CAP. I
    Salarii de bază pentru funcţiile din învăţământ
    1. Funcţiile de conducere din învăţământul superior


┌────┬────────────────┬─────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ │Nivelul │Grad I │Grad II │
│crt.│Funcţia │studiilor├────────┼────────┤
│ │ │ │Salariul│Salariul│
│ │ │ │de bază │de bază │
│ │ │ │- lei - │- lei - │
├────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│1. │Rector*) │S │7662 │8819 │
├────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2. │Prorector*) │S │7044 │8105 │
├────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│3. │Decan*) │S │6474 │7662 │
├────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│4. │Prodecan*) │S │6120 │7450 │
├────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│5. │Director de │S │6120 │7450 │
│ │departament │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Director general│ │ │ │
│6. │administrativ al│S │6474 │7662 │
│ │universităţii*) │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Director general│ │ │ │
│7. │adjunct │ │ │ │
│ │administrativ al│S │5782 │6471 │
│ │universităţii**)│ │ │ │
└────┴────────────────┴─────────┴────────┴────────┘

──────────
    *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
     **) Se utilizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au fuzionat.
──────────

    2. Funcţiile de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar


┌────┬────────────┬─────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ │Nivelul │Grad I │Grad II │
│crt.│Funcţia │studiilor├────────┼────────┤
│ │ │ │Salariul│Salariul│
│ │ │ │de bază │de bază │
│ │ │ │- lei - │- lei - │
├────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Inspector │ │ │ │
│1. │şcolar │S │5727 │5999 │
│ │general*) │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Inspector │ │ │ │
│2. │şcolar │S │5363 │5616 │
│ │general │ │ │ │
│ │adjunct*) │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Director │ │ │ │
│3. │casa │S │5363 │5616 │
│ │corpului │ │ │ │
│ │didactic*) │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Director │ │ │ │
│ │unitate de │ │ │ │
│4. │învăţământ*)│S │4989 │5151 │
│ │- nivel │ │ │ │
│ │maxim**) │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Director │ │ │ │
│ │adjunct │ │ │ │
│5. │unitate de │ │ │ │
│ │învăţământ*)│S │4616 │4838 │
│ │- nivel │ │ │ │
│ │maxim**) │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│6. │Inspector │S │4808 │5030 │
│ │şcolar*) │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴────────┴────────┘

──────────
    *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
     **) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere, respectiv director şi director adjunct, din învăţământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
──────────

    3. Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare


┌────┬──────────────┬─────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ │Nivelul │Grad I │Grad II │
│crt.│Funcţia │studiilor├────────┼────────┤
│ │ │ │Salariul│Salariul│
│ │ │ │de bază │de bază │
│ │ │ │- lei - │- lei - │
├────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────┤
│Învăţământ superior │
├────┬──────────────┬─────────┬────────┬────────┤
│1 │Director, │S │5466 │6471 │
│ │contabil-şef │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2 │Secretar-şef │S │5024 │6471 │
│ │universitate │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│3 │Secretar-şef │S │3723 │4058 │
│ │facultate*) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│4 │Şef serviciu*)│S │3887 │4423 │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│5 │Şef birou*) │S │3417 │3566 │
├────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────┤
│Învăţământ preuniversitar**) │
├────┬──────────────┬─────────┬────────┬────────┤
│ │Contabil-şef │ │ │ │
│1 │(administrator│ │ │ │
│ │financiar)*) -│S │3818 │4009 │
│ │nivel │ │ │ │
│ │maxim │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Secretar-şef │ │ │ │
│2 │unitate de │S │3222 │3384 │
│ │învăţământ*) -│ │ │ │
│ │nivel maxim │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Contabil-şef │ │ │ │
│3 │(administrator│ │ │ │
│ │financiar)*) -│M │2656 │2793 │
│ │nivel │ │ │ │
│ │maxim │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Secretar-şef │ │ │ │
│4 │unitate de │M │2409 │2531 │
│ │învăţământ*) -│ │ │ │
│ │nivel maxim │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────┘

──────────
    *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.
     **) Categoriile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere şi nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
──────────

    4. Salarii de bază învăţământ universitar

┌────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Salariul de bază │
│ │ │ │Vechimea │- lei - │
│Nr. │Funcţia*) │Nivelul │în │Gradaţia │
│crt.│ │studiilor│învăţământ│ │
│ │ │ │/ ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │cercetare │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │S │ani │ │ │ │ │ │6935│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Profesor ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1. │universitar/│S │35-40 ani │ │ │ │ │ │6453│
│ │cercetător │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţific I├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │30-35 ani │ │ │ │ │ │5999│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │25-30 ani │ │ │ │ │ │5575│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │20-25 ani │ │ │ │ │ │5255│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │15-20 ani │ │ │ │ │4783│4903│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │10-15 ani │ │ │ │4305│4413│4523│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │6-10 ani │ │2991│3141│3298│3380│3465│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │S │ani │ │ │ │ │ │4475│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Conferenţiar├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │universitar/│S │35-40 ani │ │ │ │ │ │4394│
│2. │cercetător │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţific ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │II │S │30-35 ani │ │ │ │ │ │4141│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │25-30 ani │ │ │ │ │ │4014│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │20-25 ani │ │ │ │ │ │3806│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │15-20 ani │ │ │ │ │3520│3608│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │10-15 ani │ │ │ │3140│3219│3299│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │6-10 ani │ │ │2599│2729│2797│2867│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │3-6 ani │ │2460│2583│2712│2780│2849│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │S │35-40 ani │ │ │ │ │ │3313│
│ │Şef lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(lector ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3. │universitar)│S │30-35 ani │ │ │ │ │ │3177│
│ │cercetător │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţific ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │III │S │25-30 ani │ │ │ │ │ │2988│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │20-25 ani │ │ │ │ │ │2928│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │15-20 ani │ │ │ │ │2784│2854│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │10-15 ani │ │ │ │2661│2728│2796│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │6-10 ani │ │ │2525│2651│2718│2785│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │3-6 ani │ │2386│2505│2631│2696│2764│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │35-40 ani │ │ │ │ │ │2762│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │30-35 ani │ │ │ │ │ │2743│
│ │Asistent │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │universitar/├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │cercetător │S │25-30 ani │ │ │ │ │ │2724│
│ │ştiinţific │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │20-25 ani │ │ │ │ │ │2705│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │15-20 ani │ │ │ │ │2620│2686│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │10-15 ani │ │ │ │2537│2600│2665│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │6-10 ani │ │ │2398│2518│2581│2645│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │3-6 ani │ │2265│2378│2497│2560│2624│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până la 3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │S │ani │2095│2252│2365│2483│2545│2609│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


     NOTĂ:
     Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acestuia cu 70%.
     Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar.
──────────
    *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────    5. Salarii de bază învăţământ preuniversitar

┌────┬───────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────┐
│ │Funcţia didactică │ │Vechimea │ │
│Nr. │şi │Nivelul │în │ │
│crt.│gradul didactic*) │studiilor│învăţământ│ │
│ │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │S │ani │ │ │ │ │ │3608│
│ │Profesor studii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │superioare ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │de lungă durată │S │35-40 ani │ │ │ │ │ │3436│
│ │grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │didactic I ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │30-35 ani │ │ │ │ │ │3267│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │25-30 ani │ │ │ │ │ │3188│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │22-25 ani │ │ │ │ │ │3052│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │18-22 ani │ │ │ │ │2896│2968│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │14-18 ani │ │ │ │2651│2717│2785│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │10-14 ani │ │ │ │2536│2599│2664│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │6-10 ani │ │ │2231│2343│2401│2461│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │1-6 ani │1896│2038│2140│2247│2303│2361│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │S │ani │ │ │ │ │ │2938│
│ │Profesor studii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │superioare ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │de lungă durată │S │35-40 ani │ │ │ │ │ │2822│
│ │grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │didactic II ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │30-35 ani │ │ │ │ │ │2700│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │25-30 ani │ │ │ │ │ │2612│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │22-25 ani │ │ │ │ │ │2486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │18-22 ani │ │ │ │ │2358│2417│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │14-18 ani │ │ │ │2212│2267│2324│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │10-14 ani │ │ │ │2202│2257│2313│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │6-10 ani │ │ │2076│2180│2234│2290│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │1-6 ani │1828│1965│2063│2167│2221│2276│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │S │ani │ │ │ │ │ │2793│
│ │Profesor studii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │superioare ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │de lungă durată │S │35-40 ani │ │ │ │ │ │2677│
│ │grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │didactic definitiv ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │30-35 ani │ │ │ │ │ │2560│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │25-30 ani │ │ │ │ │ │2437│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │22-25 ani │ │ │ │ │ │2367│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │18-22 ani │ │ │ │ │2227│2283│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │14-18 ani │ │ │ │2082│2134│2187│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │10-14 ani │ │ │ │2061│2113│2165│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │6-10 ani │ │ │1944│2041│2092│2145│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │1-6 ani │1707│1835│1927│2023│2074│2126│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Profesor studii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de lungă durată │ │până la 1 │ │ │ │ │ │ │
│ │grad │S │an │1687│1814│1904│1999│2049│2101│
│ │didactic debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │SSD │ani │ │ │ │ │ │2984│
│ │Profesor studii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │superioare ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │de scurtă durată │SSD │35-40 ani │ │ │ │ │ │2831│
│ │grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │didactic I ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │30-35 ani │ │ │ │ │ │2700│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │25-30 ani │ │ │ │ │ │2591│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │22-25 ani │ │ │ │ │ │2444│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │18-22 ani │ │ │ │ │2323│2381│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │14-18 ani │ │ │ │2174│2228│2284│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │10-14 ani │ │ │ │2108│2161│2215│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │6-10 ani │ │ │1899│1994│2044│2095│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │SSD │ani │ │ │ │ │ │2755│
│ │Profesor studii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │superioare ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │de scurtă durată │SSD │35-40 ani │ │ │ │ │ │2645│
│ │grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │didactic II ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │30-35 ani │ │ │ │ │ │2524│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │25-30 ani │ │ │ │ │ │2405│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │22-25 ani │ │ │ │ │ │2294│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │18-22 ani │ │ │ │ │2156│2210│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │14-18 ani │ │ │ │2010│2060│2112│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │10-14 ani │ │ │ │1990│2040│2091│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │6-10 ani │ │ │1884│1978│2028│2078│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │1-6 ani │1656│1780│1869│1963│2012│2062│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │SSD │ani │ │ │ │ │ │2493│
│ │Profesor studii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │superioare ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │de scurtă durată │SSD │35-40 ani │ │ │ │ │ │2353│
│ │grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │didactic definitiv ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │30-35 ani │ │ │ │ │ │2323│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │25-30 ani │ │ │ │ │ │2175│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │22-25 ani │ │ │ │ │ │2153│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │18-22 ani │ │ │ │ │2081│2133│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │14-18 ani │ │ │ │2010│2060│2112│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │10-14 ani │ │ │ │1990│2040│2091│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │6-10 ani │ │ │1869│1962│2012│2062│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │1-6 ani │1636│1759│1847│1939│1987│2037│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Profesor studii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de scurtă durată │ │până la 1 │ │ │ │ │ │ │
│ │grad │SSD │an │1616│1737│1824│1915│1963│2012│
│ │didactic debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │S │ani │ │ │ │ │ │2944│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Institutor studii ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9. │superioare │S │35-40 ani │ │ │ │ │ │2796│
│ │lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │didactic I ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │30-35 ani │ │ │ │ │ │2659│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │25-30 ani │ │ │ │ │ │2553│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │22-25 ani │ │ │ │ │ │2405│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │18-22 ani │ │ │ │ │2287│2344│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │14-18 ani │ │ │ │2137│2190│2245│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │10-14 ani │ │ │ │2046│2097│2150│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │6-10 ani │ │ │1863│1956│2005│2055│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │S │ani │ │ │ │ │ │2617│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Institutor studii │S │35-40 ani │ │ │ │ │ │2510│
│10. │superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lungă durată grad ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │didactic │S │30-35 ani │ │ │ │ │ │2389│
│ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │25-30 ani │ │ │ │ │ │2283│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │22-25 ani │ │ │ │ │ │2173│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │18-22 ani │ │ │ │ │2086│2138│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │14-18 ani │ │ │ │1970│2019│2070│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │10-14 ani │ │ │ │1959│2008│2058│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │6-10 ani │ │ │1856│1949│1998│2047│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │1-6 ani │1636│1759│1847│1939│1987│2037│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │S │ani │ │ │ │ │ │2444│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Institutor studii │S │35-40 ani │ │ │ │ │ │2321│
│11. │superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lungă durată grad ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │didactic │S │30-35 ani │ │ │ │ │ │2203│
│ │definitiv │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │25-30 ani │ │ │ │ │ │2119│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │22-25 ani │ │ │ │ │ │2081│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │18-22 ani │ │ │ │ │1984│2034│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │14-18 ani │ │ │ │1909│1957│2006│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │10-14 ani │ │ │ │1883│1930│1978│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │6-10 ani │ │ │1783│1872│1919│1967│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │S │1-6 ani │1566│1683│1768│1856│1902│1950│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Institutor studii │ │până la 1 │ │ │ │ │ │ │
│12. │superioare │S │an │1545│1661│1744│1831│1877│1924│
│ │lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13. │Institutor studii │SSD │peste 40 │ │ │ │ │ │2871│
│ │superioare │ │ani │ │ │ │ │ │ │
│ │scurtă durată grad ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │didactic I │SSD │35-40 ani │ │ │ │ │ │2720│
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │30-35 ani │ │ │ │ │ │2614│
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │25-30 ani │ │ │ │ │ │2478│
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │22-25 ani │ │ │ │ │ │2342│
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │18-22 ani │ │ │ │ │2211│2266│
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │14-18 ani │ │ │ │2048│2099│2152│
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │10-14 ani │ │ │ │1993│2043│2094│
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │6-10 ani │ │ │1749│1836│1882│1929│
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │SSD │ani │ │ │ │ │ │2525│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Institutor studii │SSD │35-40 ani │ │ │ │ │ │2422│
│14. │superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scurtă durată grad ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │didactic │SSD │30-35 ani │ │ │ │ │ │2283│
│ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │25-30 ani │ │ │ │ │ │2192│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │22-25 ani │ │ │ │ │ │2081│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │18-22 ani │ │ │ │ │1996│2046│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │14-18 ani │ │ │ │1855│1901│1949│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │10-14 ani │ │ │ │1843│1889│1936│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │6-10 ani │ │ │1744│1831│1877│1924│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │1-6 ani │1535│1650│1733│1819│1865│1911│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │SSD │ani │ │ │ │ │ │2384│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Institutor studii │SSD │35-40 ani │ │ │ │ │ │2343│
│15. │superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scurtă durată grad ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │didactic │SSD │30-35 ani │ │ │ │ │ │2151│
│ │definitiv │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │25-30 ani │ │ │ │ │ │2058│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │22-25 ani │ │ │ │ │ │2035│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │18-22 ani │ │ │ │ │1938│1986│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │14-18 ani │ │ │ │1843│1889│1936│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │10-14 ani │ │ │ │1833│1879│1926│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │6-10 ani │ │ │1734│1821│1866│1913│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │SSD │1-6 ani │1525│1639│1721│1807│1853│1899│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Institutor studii │ │până la 1 │ │ │ │ │ │ │
│16. │superioare │SSD │an │1515│1629│1710│1796│1840│1886│
│ │scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │M │ani │ │ │ │ │ │2889│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Învăţător, ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │educatoare, │M │35-40 ani │ │ │ │ │ │2774│
│17. │maistru-instructor;│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(cu ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │studii de nivel │M │30-35 ani │ │ │ │ │ │2649│
│ │liceal) grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │didactic I ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │M │25-30 ani │ │ │ │ │ │2507│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │M │22-25 ani │ │ │ │ │ │2376│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │M │18-22 ani │ │ │ │ │2119│2172│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │M │14-18 ani │ │ │ │1988│2038│2089│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │M │10-14 ani │ │ │ │1909│1957│2006│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │M │6-10 ani │ │ │1808│1898│1946│1995│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │M │ani │ │ │ │ │ │2437│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Învăţător, │M │35-40 ani │ │ │ │ │ │2307│
│18. │educatoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maistru-instructor;├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │(cu │M │30-35 ani │ │ │ │ │ │2202│
│ │studii de nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │liceal) grad ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │didactic II │M │25-30 ani │ │ │ │ │ │2114│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │M │22-25 ani │ │ │ │ │ │2035│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │M │18-22 ani │ │ │ │ │1970│2019│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │M │14-18 ani │ │ │ │1909│1957│2006│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │M │10-14 ani │ │ │ │1899│1946│1995│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │M │6-10 ani │ │ │1798│1888│1935│1983│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │M │1-6 ani │1568│1686│1770│1858│1905│1952│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │peste 40 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │M │ani │ │ │ │ │ │2288│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Învăţător, │M │35-40 ani │ │ │ │ │ │2185│
│19. │educatoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maistru-instructor;├─────────┼──────────┼─&#